Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.688 ondertekenaars (11.576 ondertekenaars in eigen naam en 1.864 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13688
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11576 Ondertekenaars)
Bob Henrot (Vice pr√©sident) Gr√©gory Chainis (Musicien) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) Bernard Balteau (journaliste) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Ahmed AMOURI (retrait√©) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Nicolas Thonon (Directeur technique) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Lucas Le Bart (Perchman) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) Quentin Verheyen (Booker) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Cesar Janssens (Muzikant componist) Bastien Friquet (Technicien son) Jerome Lenain (R√©gisseur) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Marianne Baccarini (Sans) Naomi Vercauteren (violist) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Pascal Adant (R√©alisateur) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) jean battistoni (√Čclairagiste) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Fabian Finkels (Com√©dien) Martine Wixel (Retrait√©) Patrick Leboucherr (Technicien) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Herman Schmit (dirigeant) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Emmanuel XAVIER (Designer) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Kevin Tensi (Manager) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Christian Cabuy (Antiquaire) Idjouadiene Amar (Chanteur) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Sandra De Smedt (Employ√©e) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Olivier Brahm (Gerant) Virginie Verdier (Artiste) Grazyna Czech (Retrait√©e) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Nine MURET (animatrice) Sophie Coulon (Enseignante) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Baptiste Marchal (Assistant de production) Martin JADIN (conseiller politique) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Sandra Geulette (Executive assistant) Dimitri Mak (P√©diatre) Nadine Smars (Retrait√©e) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Ga√ęl Turine (Photographe) Julie Ernest (√Čtudiant) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Loric Malice (Art photographie) jean-jacques saussey (l'√©thique) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) John Van Lierde (MD) Laurent... CARPENTIER (Independent) Cecile Rittweger (Comedienne) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Benjamin Colaux (Cineaste) Dorian Vn. (Event staff) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Valentine Coerten (Enseignante) kristof lauwers (componist) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) VIVIANE DARON (retrait√©) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Caroline Bertolini (Community Manager) frederic schenk (animateur culturel) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Kirsten De witte (Musicien) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Christian Prignon (Clavieriste) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Franco Vena (R√©gisseur) France Brasseur (Administratrice de production) Ariane G√©rard (√Čtudiante) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Laurent Rogmans (Regisseur) B√©nita Igiraneza (Communication) Beatrice Leysens (Assistant) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Dominique Moreau (Professeure) Pierre Gordower (Enseignant) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Jerome Laurent (√Člectricien) Eric De Staercke (Artiste) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Chlo√© Jacquart (Photographe) Lionel Wyame (employ√©) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Alexia de Visscher (artiste) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Filipe Dos santos (Director of foto) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Serge Cayron (public) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Arnaud Trejbiez (Producteur) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Willy Welter (Artiste plasticien) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Anne Kanlis (Employ√©e) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Olivier Poot (Technicien) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Pablo Labigne (sc√©nariste) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Damien Brouyaux (musicien) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Garny Fran√ßois (Cordes) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Gregory Grosjean (Architecte) Jean Marie Druart (traducteur) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Patrick Hendrix (Culture) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Daniel Vill (B√Ętiment) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Pauline LEBLOND (Musicienne) Tristan Galand (Directeur de la photographie) GAUTHIER LISEIN (musicien) Michel Ledermann (Dirigeant) Florent Fourmentin (Light/video designer) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Roman Bournonville (Graphiste) Magali Fernandez (/) Frans Michielse (Manager, producteur) Didier de Neck (Com√©dien) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Celini Christian (Choreograaf) Katrien Poels (Maquilleuse) Adrien Debouche (√Čtudiant) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Jean pierre Schuilen (Musicien) Audrey Janssens (Enseignante) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Steve Louvat (Musicien) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Yragael Gautier (Realisateur) Linda Tunon fernandez (Habillage) Donat Callens (G√©rant) Ysaline Libert (Etudiante) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Justine Caulier (Enseignante) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Lionel Aquilina (Batteur) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Daniel Bury (retrait√©) Lydie De Backer (Graphiste) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Annie Mariotte (Retraitee) Silo√© Bayot (√©tudiante) Luc Siccard (Medical Application Specialist) joppe Antonissen (stagehand) Pauline Yarak (Formation vocale) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Morgan Buisseret (Artsite) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Fabrice Dubard (Musicien) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Christian Van Parys (C√©ramiste) Li√©vine Hubert (Artiste) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Camille Seghers (artiste) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Dani√®le DARRAS (.) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Stephane Mercier (Musicien) Youri Youri (Bassiste) Fabian Chupin (Employ√©) Lucas Fermine (√Čtudiant) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Domitilla Spencer (Animatrice) Guillaume Van Parys (Musicien) Pierre Lateur (Guitariste) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Dimitri Wauters (R√©gisseur) Halin Valerie (calligraphe) Naomi Hanssens (Referente culturelle) cyril prieur (Directeur) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Jeremy Darme (DT son musicien) Chloe Adam (Com√©dienne) Cedric Godyn (√Čducateur) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Philippe VERZELE (Enseignement) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) aurore latour (com√©dienne) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) No√©my Laloux (Technicienne) Gilles Br√©da (Musicien) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Bo Tijskens (Visagiste) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Martine Layon (Psychologue) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Francoise Ledru (/) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Freek Pieters (theatertechnieker) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Florian Goossens (Gestionnaire) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Eric Van Til (Photographe) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Iseult Jacquemin (Employee) Anna Touvron (Art director) Odimba Ghenda (Peecussionniste) France De Staercke (Enseignante) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Emilie Jonckheere (Employ√©e) claire williams (Artiste) CAMILLE LANCELIN (Performer) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Gerdy Swennen (actrice) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Antoine vans (R√©alisateur) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Laurence Hoeters (Spectateur) Julie Dieu (Com√©dienne) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Sandrine Clark (sc√©nographe) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Thomas De Thier (Scenariste) Jim Goffin (Manager) Myriam Delacollette (Employ√©e) Marc Brasselet (Musicien) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) am√©lie lemonnier (comedienne) Marina Vendrame (Laborantine) Marc Smeesters (Agent) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Louise Tanoto (Danseur) Camilo Cordoba (Musician) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Yves Snyders (Ex-road manager) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Michils Ludovic (Ceo) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Juliette Parchliniak (Psychologue) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Thibaut Doens (Cameraman) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) rusty james larbuix (batteur) Leone Celia (√©tudiante) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Denis Rochez (r√©gisseur) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) sophie hustinx (Autrice) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Aurelie Lievin (Producer) Laura Vrancken (Prof de danse) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Anne Thone (Pensionn√©) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) Eric Mbuyamba (artistique) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Chantal Delers (Sans) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Vitalien Musin (√Čtudiant) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Elaine Voglaire (Enseignante) Aude Droessaert (Com√©dienne) Mario Costa (Crew Boss) Vincent Auverdin (Enseignant) Mailyse Hermans (com√©dienne) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Sarah Devaux (artiste de cirque) Emilie Leenaerts (Enseignement) thibaut chuffart (monteur) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) Yves Bibow (Psychologue) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Jean-Luc Urbain (/) Leila Kleve (Com√©dienne) D√©borah Leblanc (HR) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Laure Voglaire (Com√©dienne) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Christine Ergo (N√©ant) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Roberto Savo (R√©alisateur) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Anton Henne (r√©alisateur) Florence Caulier (Directrice asbl) Thierry Guerin (Directeur) Johara Belhmane (Com√©dienne) Miguel Camino (Clown) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Pol Davril (R√©gisseur) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Daniel Alves (Musicien) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Gian Ponte (Musicien) Louis de Fauconval (Etudiant) Anne Theunis (Chanteuse) Marine Henin (Charg√©e de communication) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Vega Dj (Dj) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Ava Dobrynine (Storyboarder) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) C√©line Beutels (Comedienne) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Pierre L√©onard (Particulier) Thibault Wathelet (Artiste) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Camille Fernandez (Com√©dienne) Jean pierre Trousson (Communication) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Isabelle Baudot (Project Manager) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) jonas chereau (chor√©graphe) Mara De Sario (Photographe) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Jacques Pili (Musicien) Roald Sieberath (chroniqueur) Marie Davin (Costumi√®re) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Peter Candries (Straattheater artiest) didier nietzsche (aucune) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Yacine Hamida (M√©decin) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Didier Colfs (Com√©dien) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Luc Lorenzi (Enseignant) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Fran√ßois Moens (Administrateur) Daphn√© Robin (Clown) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Alexia van Uytvanck (Event project manager) kristof Huget (Volgspot) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) VivianeT√Ęm LAROY (-) Anne Stelmes (Conservatrice) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Tom Eeckhout (Songwriter) Emilie Corneux (Photographe) Christian Merten (J'fais mon possible) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Anton Lambert (Muzikant) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Emmanuel Chessa (Rigger) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Martine Draps (Coordinatrice) Nora Houma (Biblioth√©caire) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Julien Spitaels (Secr√©taire) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Enea guerra (musicien) Nathalie Dourov (Graphiste) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) antony ploux (stage hand) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Joachim Iannello (Violoniste) Benjamin Dion (Photographe) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Catherine De Michele (Responsable de communication) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Valentin Buyse (Ripper) Nathalie Jacques (Enseignante) Virginie Demilier (Directrice administrative) Sarah Ludi (Danseuse) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Axel de Kirianov (Compositeur) Pierre GERARD (Pensionn√©) albert gisaro (regisseur) Herman Van Lierde (-) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) patrick allier (retrait√©) Monique Decroly (Chef de projet) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Philippe Brasseur (musicien) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Boris Wilmot (Motion designer) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Michi Fujita (Musicien) Andr√© Tellier (Occasionnel) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Emilie Cottam (Costumi√®re) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Catherine Preumont (Psychologue) Marua Floxo (Performance esculpture) Fred Malempre (Musicien) Julien Gaspart (employ√©e) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Ioanna Gkizas (Comedienne) chantal benkoski (attach√©e de presse) Lou Mullier (Enseignante) Camille Meulders (√Čtudiante) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) quentin deletaille (pensionn√©) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Guy Vandervorst (Chauffeur) Nicolas Jaumain (Booking agent) Priscilla Adade (Actrice) Elise Bihain (economiste) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Laurent Clairembourg (Enseignant) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Dimitri Marun (Spectateur) Mathy Nathalie (Project Manager) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Renaud Cagna (Acteur) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Martin M√©reau (Musicien) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Anthony Simon (Technicien) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Pauline Collard (√Čclairagiste) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Quentin Hoogaert (Chanteur) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Door Raeymaekers (Muzikant) Luc B√©riot (Enseignant) Victor Ridley (R√©alisateur) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Mohamed Mesbahi (Musicien) Fanny Dumont (Com√©dienne) Michel van Rhijn (Photographe) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Yasmina Bourgaux (Idem) Dominique Swinnen (Pianiste) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Nina de Vroome (Filmmaker) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) olivia nicholls (graphiste) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Daniel Wang (Musicien) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Prisca Denis (√Čtudiante) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Anne Moinet (professeur) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Lucy Mattot (Com√©dienne) Nagual Garcia (Enseignante) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Caroline PAGES (Graphiste) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Caroline LOUITON (Commerce) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Mehdi Mahassine (Artiste) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Joseph Meersseman (Manager) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Benjamin Elleboudt (Musicien) Dominique Aneca (-) Patricia Delire (Secr√©taire) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Kevin Plasman (Legal Manager) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) David Vandenplas (Communication) Benjamin Yasse (Enseignant) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Elisa Peters (Com√©dienne) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Jerome Guilmot (Statutaire) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Celine Lecocq (Etudiante) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) laurence van goethem (traductrice) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Maxime Van Tomme (Regisseur) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Thomas Ruscigno (Cariste) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) anne orban (Artiste) Florian Gilot (technicien) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Isabelle Godeau (Enseignante) Filip de Ryck (Business manager) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Corinne Leroy (Animatrice) Carolane Pierre (Assistante de production) Estelle LEGER (Assistante admin) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Louis Piette (√©tudiant) Sebastien Delvaux (Manager) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Jean Louis Lejeune (Independant) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Jean philippe Defoin (Eclusier) Margaux Laborde (Comedienne) Audrey Petit (Chef de projet) Alexia Waku (Artiste interprete) Thomas Richard (Dirigeant) Jean-Frederic Molard (Musicien) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Karine Ponties (Chor√©graphe) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Luc Ponet (Organist / dirigent) Jacqueline Bollen (enseignante) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Luc Schreyen (zelfstandige) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Muriel Charbonnier (Journaliste) Marc Angeli (artiste) Martine Fabry (Manager) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Coralie Dubois (Professeur de danse) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Catherine Andries (√Čcrivain) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Pierre Molinghen (Photographe) dominique depre (conseiller) Patrice de Matos (Musicien) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) SIMON BACKES (CINEMA) C√©line Lecocq (Programmatrice) Val Mac√© (plasticien) Michael Fillieux (Restaurateur) Lionel Crustin (R√©gisseur) Nathalie Lallemand (Danseuse) Nicolas Thill (R√©gisseur) Paul Govaerts (Auteur) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Alice Vande Voorde (Musicienne) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Claire Colette (Ecrivaine) Tori Grums (Technicien) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Franfran de Gottal (Clown coach) Sandro Amalfi (Ouvrier) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Timoth√©e Leroy (musicien) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) No√©mie Vainsel (Chanteuse) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Adrian Sack (-) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Gregory Navarra (Photographe) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) natascha hardy (ind√©pendante) Samuel Rafalowicz (Musicien) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Juliette Servais (Enseignant) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Irving S. T. Garp (Photographe) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Reginald Washington (Professional Musician) David Verlant (Sc√©nariste) Marine Gabaut (Styliste photo) Louise Taquin (Ind√©pendant) Samuel Bernard (Directeur artistique) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) Bernard Foccroulle (compositeur) Wim Grevendonk (bediende) Arnaud Libert (R√©gisseur) Aline Ackermans (Administration) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Sophie Holemans (formatrice) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Claire Bodson (Institutrice) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Renaud Anciaux (Machiniste) Christophe Weigert (Acteur) Isabelle Francis (Artiste) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Corentin Huppertz (Technicien) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Anne Romain (Com√©dienne) quentin marchal (charpentier) Miriam Arnold (Musicienne) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Patrick Meeze (Geen) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Carine La Haye (Production Manager) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Florent Thirion (√Čtudiant) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Jo√ęlle Hubert (Education) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Claire Hilgers (Graphiste) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Charles Grison (independant) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Stephane De Visch (Informaticien) Romain Materne (Etudiant) Joelle Bar (priv√©e) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Eric Quackels (membre du comit√©) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Dominique Mussche (journaliste culturelle) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) France Bastoen (Actrice) Jos√© LOUIS (n√©ant) Emmanuel Zamora (Gestion) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Thomas Gustin (Corniste) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Laurent Claude (Publique) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Eve Beuvens (Musicienne) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Catherine ELIAT (Pas) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Ralph Dekoninck (Professeur) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Julie Basecqz (Comedienne) Val√©rie Ducoeur (Art director) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Barbara Wiernik (Chanteuse) Jean-Luc Gillard (programmateur) Tom Brus (directeur artistique) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Jean Francois Bouron (Artiste) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Alexian Vanclef (Magicien) Lucie De Ley (musicienne) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Catherine Legein (Minimum temps plein) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Carinne Mahy (Enseignante) Thierry Heynderickx (Acteur) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Nathalie Materne (DRH) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Mohamed Benyaic (Enseignant) Danny Willems (Fotograaf) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Pauline Berghman (psychomotricienne) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Othmane Moumen (Com√©dien) Ariane de Bellefroid (Consultante) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Emilie Keller (Responsable) Christine Sommeillier (Enseignante) Oriane Stevart (P√©diatre) Bart Van Gotha (psycholoog) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Marek Olbinski (Graphiste) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Philippe Soreil (G√©rant) michel Gouilliard (Regisseur) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Inge Walraet (Violist) Marie Braam (Com√©dienne) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Bernard Guyot (Saxophoniste) Elodie Paternostre (Danseuse) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Marieke Dilles (Actrice) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Christiane Genard (Enseignante) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Patrick Landa (R√©gisseur) An Standaert (ambtenaar) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Nicolas Leduc (Etudiant) Joelle CHANET (Gestionnaire) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Mich√®le Maquet (Photographe) Julie Leyder (Com√©dienne) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Romain David (acteur, porteur de projets) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Raphael Timmermans (Gitarist) Daniel Zaghet (Com√©dien) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Karim Gharb (Chanteur) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Anne Pioge (Fan de culture) Mirella Gerber (Du mouvement) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Quentin Marteau (Com√©dien) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Alain Marcoen (directeur photo) Remi Planchenault (Label Manager) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Dirk Deblieck (Direction) Sarah Mathurin (Comedienne) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Mille Lundt (Artiste) Dominique Vantomme (Muzikant) Hans Bossuyt (Muzikant) Delauvaux Manon (Comedienne) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) pierrot amand (photographe) Virginie Messiaen (Monteuse) Jasmien Hoffmann (X) THIERRY CROMMEN (Musicien) Morgan Wattiez (Employ√©) Jacques Dominique (Titre service) Zoe Vadim (Illustratrice) Marta Mus (Musicienne) Gilles Dierickx (Communication) Marc Oschinsky (Journaliste) Fabien Buisseret (Enseignant) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Yvette Delmartino (Musicienne) Kaat Verlent (Opnameleiding) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Thibaud Decoene (Directeur technique) H Eva (Freelance dancer, performer) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Sindy Kinard (Freelance) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) roos euwe (dramaturg) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Alexandre Dufour (directeur technique) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Carole Vilt (Chef de file) Catherine Parfonry (X) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Pierre Michaud (Musicien) Dozot H√©l√®ne (musicien) Michel Janssens (Spectateur) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) brune Campos (performeuse) Terence Edison (Com√©dien) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Coline Delaunois (Graphiste) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Sabine Houwaer (Journaliste) Laetitia Bica (photo-video) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Fabian Hannaert (Postproduction) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Thibault Quinet (Musicien) Almos Michelazzo (Musicien) Kriman Kent (Freelance) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Jimmy Van Meel (Chef decor) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Olivier Hanssens (Regisseur) Dragana Todosijevic (painter) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Laurette Mathieu (droit) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Sandrine Hooge (Com√©dienne) patricia pirard (medecin) Fabrice Bonnet (Musicien) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Quentin Velghe (Programmateur musical) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Olivier Merlini (Employ√©) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Victor Pailhes (Chanteur) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Eddy Gijsens (Directeur) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Louis Theillier (artiste) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Patrick Beckers (Com√©dien) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Dirk Dufour (?) St√©f duby (Photographiste) Monteiro M√©lanie (Artist) C√©dric Eeckhout (Acteur) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Axel Guigon (Etudiant) Emma Pajevic (salari√©e) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Flora Seigle (Auteure compositrice) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Adrien Glineur (Producteur) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Arnaud Berghmans (Machiniste) diederik Gees (zaakvoerder) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Audrey Michotte (Cadreuse) Christophe Remy (Directeur artistique) Samuel Najii (Chanteur) Lucio Arisci (filmmaker) Denis Coumont (.) Johan COIGNAU (ACTEUR) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Geraldine Leonard (Spectatrice) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) claude zylmans (libraire-conseil) claude schmitz (metteur en scene) jerome de paepe (danseur) An Pierl√© (artiste) Pauline Serneels (Com√©dienne) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Sarah Klenes (artistes) Jill Wertz (Artiste) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Rose Alenne (Costumi√®re) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Gil Livremont (Cr√©ateur) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Egon Di Mateo (Com√©dien) Ang√®le Broeders (Nihil) fil zennaro (g√©rante) Laurent Ingels (Realisateur) Niels D'haegeleer (Musicien) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Jean L√©onard (Enseignant) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Fabienne Syenave (NA) M√©lisande Cailleau (Avocat) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Benjamin Pi√©rard (monteur) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Vinciane Laurent (Enseignant) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Bernard Lange (Enseignant) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Sicaire Durieux (Com√©dien) Edith Van Malder (Actrice) Geoffrey Bau (Juriste) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Johanne Duplouy (Relation publique) jack thysen (Musicien) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Jos√©phine De Wit (Restauration) Morgane B (Enseignante en art) Clara Levy (Violoniste) C√©dric Roland (G√©rant) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Rejane Turner (Office Manager) Estelle Moureau (Conservatrice) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) M√©lanie Chalon (Invalide) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Catherine Deschryver (Management) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Sandro Salis (Ouvrier) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Rosette Desadeleer (plus aucune) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Xavier Depovere (CEO) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Marvin Schlick (Com√©dien) Jonasz Olivier (Graphiste) priscilla beccari (plasticienne) Alexandre Aretz (Technicien son) christophe mennicken (√©tudiant) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Gael Michaux (Com√©dien) Jan Houssin (theatertechnicus) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Maes Marijke (Muzikant) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Peleman Eva (event & videoproducer) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Sefian benssalem (G√©rant) Ingrid Walus (Cafebazin) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Jack Bioul (Directeur) Jane Haesen (Culturele events & horeca) luc Petit (directeur artistique) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Jawher Matmati (compositeur) Emmanuel Istace (Musicien) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Luc Wolfs (Retrait√©) Carlos Palazzo (artiste) Elli Taylor (serveuse) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Laurent Berger (Enseignant) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Ingrid Bravin (stagiaire) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Benji Bernard (Circassien) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Stefy Rika (Chanteuse) Robert Coheur (Programmateur) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Frederique de Montblanc (Autrice) Vincent Claassens (Langues) Karine Marenne (Artiste) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Olivier Van Landuyt (Boss) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Virginie De Lutis (Auteur) jorn bihain (musicien - architecte) Catherine Baes (leerkracht) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Julien Tilkin (Enseignant) Jasmine Jaubert (Scripte) B√©atrice Janssens (en tant que public) Thomas Dambly (Eclairagiste) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Adrien Rukira (Musicien) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) Nadia Ben Romdhane (peintre) Martine Cohen (Chanteuse) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Sofie De Schryver (Actrice) Van Vooren Dirk (Acteur) chris delville (graveur) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Michel Evrard (Retrait√©) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Frie Mechele (Zangeres & zangleerkracht) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Gis√®le Wilki'n (Drh) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Mathieu Busch (Technicien son) Gurman Alison (Ux designer) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) perrine thiry (G√©rante de commerce) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Pascale Rebetez (cameraman) Christophe Piette (Programmateur) Teuk Henri (Muzikant) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Orphise Labarbe (Musicienne) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Aude Gribomont (g√©rant) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) christian stenuit (concepteur lumi√®re) sylvie de braekeleer (professeur) Bughin Camille (Musicienne) Michel Stockhem (Directeur) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) PARISEL Luc (Psychanalyste) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Cathy Marlair (Doctorante) Pierre Chevalier (Musicien) Acquisto antoine (musicien) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Raphael noel (directeur technique) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Simon Morard (Inge son) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Ren√© Stock (Bassiste) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Felice Meert (Musique) Suzon Gheur (Circasienne.) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Anna Maerten (Sage-femme) Guerin van de Vorst (Realisateur) S√©bastien Vandevyver (Associate) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Gr√©gory Simon (Peintre) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Marianne Debauche (Independent) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Cheyenne Janssens (Stagehands) Bruno Coppens (producteur) Bernard Peigneux (Fondateur) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Javier Su√°rez (Danseur) Christine Quertinmont (prof de yoga) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Christof Carlier (charg√© de mission) Antoine Grenez (Directeur) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Alexandre Spilette (Musicien) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Frederic Vanberg (Sound designer) Thierry Walschaerts (Manager) Ceyssens Kurt (Event Manager) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Denis Lepage (Technicien sin) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Patrik Vonckx (podium bouw) Johan Barra (Musicien) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Nicole Oliver (Comedienne) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Matthieu Vergez (!!!) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Virginie Urbain (Assistante sociale) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) eric van renterghem (batteur) Django Vranken (statut) Corentin Lobet (Com√©dien) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) JJ Duerinckx (Musicien) Christine Colsoulle (Musicienne) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Hemet Tiguenitine (Patron) Amaury Loicq (Dj) Isabelle Gobbaerts (Multi) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Amelie S (Architecte) Paul Mosseray (Com√©dien) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Rolland Westreich (Ecrivain) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Constance Paris (Animation / programmation) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Michel Delville (musicien) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Hedwige Debroux (professeur d'art) aurelie gravas (auteur) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Paloma de Boismorel (Journaliste) Robert Marnette (retrait√©) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Samuel De Backer (Web) Herman Schueremans (organisator) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) G√©rard Livremont (gerant) Rudy De keyser (Conseiller) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Sandrine Spina (Productrice) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Pascale Verbeke (Architecte) Benoit Bosschaert (Musicien) Laurence loots (Cadre) Isabel gomez (guide) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Antoine Plaisant (Com√©dien) Celine Yetter (maquilleuse) julie montignies (animatrice) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Sarah Testa (com√©dienne) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) eric marchal (architecte) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Elise Lecroart (Barmaid) eric van de graaf (choriste) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Florence Sa√Ędi (Productrice) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Sylvie Andre (√Čducateurs) Bruno Borsu (Com√©dien) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Kristel Lissens (ticketmanager) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Paul Guiot (G√©rant) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Philippe Ekoka (Musicien) Dominique Reding (Realisateur) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Mathieu Giraud (Monteur) Renaud Crols (Musicien) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Cindy Ryckmans (Bediende) Veronique Michel (Programmatrice) Francis Winandy (Musicien) Luna Lebrun (√Čtudiant) Julien Doneux (Graphiste) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Gert Roscam (Technical manager) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Luc Brumagne (Com√©dien) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) J paul Clerbois (Comedien) Luc Bernard (Com√©dien) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Catou De Meyer (Retrait√©e) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) Alicia Sterckx (Ab crew) Yves Martin (Conseiller) Yorrick Detroy (Regisseur) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Luc Poncelet (Po√®te) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Juliette Michaux (Public d'artistes) Sebastien Landauer (Musicien) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Laura Aelbrecht (Student) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Gilles Dn (Guitariste) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Edurne Rubio (Artiste) Louis Drijvers (Machiniste) Philippe Blonda (D√©corateur) Nicolas Missart (Runner tech video) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Alexis Den Doncker (Musicien) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) M√©lissandre Saladin (Auteure) Caroline Drugmand (Chomeuse) Erika Matagne (artiste de cirque) Vanessa Maira (Graphiste) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) fabrice dupuy (artiste) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Patrick Beeken (Organisateur) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) joseph hardy (Enseignant) Tom Malmendier (Musicien) Alice Berger (Animatrice Education permanente) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Arnaud Willems (Independant) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) virginie Chapelle (charg√©e de production) Catherine Cappuyns (Traductrice) marie-helene godet (Enseignante) Aristide KOBENAN (cameraman) Berlinde Deman (Muzikant) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Martin Swabey (Acteur) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Marie Cero (Libraire) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Baptiste Leclere (Artiste) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Klara Finder (Musicienne, styliste) Aur√©lie NOLF (Scripte) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Georges Delmote (retrait√©) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Gauthier Claerhout (aucune) kaat de windt (pianiste compositrice) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Hamid Khomsi (Employ√©) Marie Estelle Collin (Directrice) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Benoit Manil (Enseignant) Alexis Vandist (Com√©dien) Renaud Minet (Eclairagiste) Patricia De Keyzer (Professeur) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Taoufik Salhi (Stage hands) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) laurent bernard (R√©gisseur) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Fred Bomal (Musicien) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Catherine Delattre (Adm) Nicolas DALAIDENNE (RP) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Virginie Roy (Relations publiques) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Diana Van Gucht (Professeur) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Philippine Nicaise (Tourisme) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Geraldine Denis (Comedienne) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Maxime Weutens (Technicien lumiere) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Michel Lalieu (No Fucntion) Ninna Pacini (As) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Bernard Zonderman (musicien) Delphine Duli√®re (Export manager) Samir Moussaoui (Polyvalent) Rebecca Smit (Violoniste) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Fred Van Bever (Avocat) Anne Andr√© (Programmatrice) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Jean-Marc Schneider (Photographe) Vincent Hopchet (Independant) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Jan debski (Comedien) Pecoraro Federico (Musicien) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Claire Dubien (Costumi√®re) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Fra'ck Marco (Batteur) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Georgette Baranyai (Diverses) Lauriane Dangoisse (maman) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) martin colleu (musicien) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Claude Rappe (Ecrivain) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) philippe mourlon beernaert (spectateur) Laurent Vanhaelen (ARS) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Marianne Sluszny (Auteure.) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Julie Dechamps (Direction) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Delphine Gardin (Chanteuse) Julie Sobotik (Graphiste) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) thierry Dubrunfaut (photographe) Simon Van buyten (Acteur) Lauro Crijns (Productieleider) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) Adrien Roubens (Street Artiste) Yves Delsart (Gerant) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Genevieve DOTREMONT (assistante) Christine Feraille (Enseignante) Dom Moreau (Professeure) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Laurent Seys (Batteur) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Maud Plumier (coordinatrice) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) C√©cile Broch√© (Musicienne) Igor Adamskiy (Artiste) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Nathan Jaminon (Technicien son) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Paul Bossu (Employ√©) Adrien Desbons (Com√©dien) Emy Vanderelst (Spectatrice) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Elliot Appart (Instituteur primaire) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Sonja Bruyninckx (Danser) Paul Mertens (Strategy Expert) Campos Veronica (Percussionniste) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Christine VEDRIN (Actrice) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) isabelle martin (manager) Rose Delhaye (artiste peintre) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) David Regnier (Technicien spectacle) Maxime Feyers (R√©alisateur) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Philippe Blasband (Auteur) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Damien Petitot (Vid√©aste) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Matteo Genovese (Bassist) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) J√©r√īme Thil (Bassiste) Th√©o Delval (Etudiant) Sophie Lecocq (Solidaire) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Anne Marie Evrard (choriste) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Olivier Steegen (Chef de projet) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Pascale Burlet (Manager) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Nicolas Pedoux (Personnel) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Patrick Gautron (Artiste) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Benoit Embrechts (Employ√©) Christine Willems (HR) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Selim Khemissi (Animateur radio) Valery Stasser (Comedien) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Philippe Fontagnere (Musicien) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Sarah Aguzzi (Enseignante) Boris Schmidt (musicien) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Emmanuel Alberts (Cadreur) Christophe Bergmans (Web designer) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Christophe Lambert (comedien) Corinne Houben (Enseignante) Patsy Verfaillie (Zangeres) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Cl√©mence Grutering (tapissier) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Cedric Feye (Flutiste) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Georges MARIETTE (Pensionn√©) delphine thizy (impact social) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Fran√ßois Deppe (Musicien) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) nadine verhaegen (amateur) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Camille Riviere (√Čtudiant) Robyr Lionel (Com√©dien) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Myriam Amouri (Assistante Camera) Vincent Huet (Ind√©pendant) Val√©rie Dantinne (Neant) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Dominique Cappelle (Retrait√©) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Olivier Panier (Sales Project Manager) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Joanie Carlier (Bassoniste) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Marie Soufflet (G√©rant) Brigitte Petre (0) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) G√©raldine Sauvage (Diverses) Florence Depaille (Professeur) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Libon Jonas (Concepteur visuel) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Elien Mathieu (Student) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) No√©mie Stokart (Etudiante) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Gerda Theek (Pensionn√©e) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Karim Belghith (Sales Manger) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) morris De Meyer (chauffeur) Julie Caebergs (Communication culturelle) Delphine De Ridder (Graphiste) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Sabine Minniti (UE) Massimo Mele (Ouvrier) Edwige Baily (Actrice) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Francoise Vervoort (Violoniste) C√©cile De Brauwer (Professeur) India Jonckheere (.) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Sandrine Bettens (Head of Events) Romain Ass√©nat (Animateur) Xavier Percy (Com√©dien) Yousef Bazi (Infirmier) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Quentin Spitaels (Photographe) Camille Henry (Development manager) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Thierry BROLET (expert) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Pauline Tart (Membre du public) JORIS VERDIN (Musicien) Ewout Pierreux (muzikant) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Amaury Geens (Musicien) Lila De Marco (√Čtudiante) Benedicte Franck (Assistante manager) Emmanuel Lambion (Curateur) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Karel Will (Geluidstechnicus) Alice Borgers (Com√©dienne) Maud Carolo (Ouvri√®re) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Fabio Zenoni (Com√©dien) Jacques Chelidonis (Musicien) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Bruno Baudewyns (Musicien) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Laurent Staudt (Comedien) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Ellen Braet (Dansdocente) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) luc vanderborght (ind√©pendent) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Anael Snoek (Acteur) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Andre Renaud (Retrait√©) Blandine Fl√©mal (Communiquante) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Aniko Ozorai (Journaliste) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Antoine Colin (Musicien) Alain Caron (P√©diatre) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Eric Van Cutsem (Journaliste) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Sonia Frey (Cadre) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Anne Marcq (Plasticienne) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Anne Hermant (Consultant musique classique) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Antoine DRONSART (Technicien Son) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Julie Lenain (Comedienne) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Andreas Christou (Arts vivants) Bruno Grollet (Saxophoniste) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Denis Meur√©e (Musicien) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Nancy Brasseur (Administratrice de production) anne PIERLOT (designer) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) David Hassoun (Animateur) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Boris Gaquere (Musicien) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) vincent philippart (ing√©nieur du son) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Thierry Hellin (Interpr√®te) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Julie Cherpion (Coordinatrice) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Brigitte Rival (coach de vie) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Didier Saint-Jean (Guide) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Fran√ßois Haag (Musicien) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Anne Briel (PLUS rien) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) steven Schepens (Manusje van alles) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Xavier Petithan (Choriste) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Eric Abraham (Ind√©pendant) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) aranka horvath (artiste textile) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) catherine coez (artiste) Danloy Francis (Musicien classique) Bruno Couss√©e (Muzikant) Fernant Zeste (muzikant, producer) ksenia Szum (etudiante) Sophie Sommer (administration et logistique) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Inge Peters (Fagot) Marie ANSLOT (G√©rante) Shu Bosseaux (employee) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) INA Geerts (Actrice) Robin Lebrun (Chercheur) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Gaylord Baert (Finances publiques) Camille Meynard (R√©alisateur) Catherine Geels (professeur concertiste) Anthony Selleslagh (Auditeur) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Lara Hubinont (Com√©dienne) Marjorie Dieu (Choriste) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Frank Gizycki (Danseur) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Emily-Jane Torrens (Scripte) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) felix moy (technicien, cin√©ma) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Ariane Vaneigem (chanteuse) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Quentin Piette (Marionnettiste) Marie Beugels (Employee) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Gerard Spencer (Musicien) Melanie Principe (Cr√©atrice) Davide Zecca (Batteur) CORNU Melissa (Actrice) Deepen Clara (√Čvent manager) Sylvain Clercq (Technicien) Michel Jacobs (Musicien) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) David Dehut (Animateur) vanessa verstappen (com√©dienne) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Marc Rouffignon (batteur) hugo Larisch (R√©alisateur) Vincent Debroux (√©tudiant) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) L√©once Chanoine (M√©lomane) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Fran√ßois Chenoy (-/) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Victor Dumont (Danseur) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Jonathan Rongvaux (Musicien) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Mathieu Boudin (Technicien video) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) Xavier DEFOING (musicien) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Jerome Peters (Producteur) Val√©rie GERARD (Infographie) Eric Neirynck (√Čcrivain) Alberto Menchen (Violoniste) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Manon De Visch (Etudiante) Isabelle Boucher (Stage manager) Christophe Motte (Employ√© sncb) Sophie Ivanova (Etudiante) Anton Kouzemin (Com√©dien) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Yannick LETAWE (Enseignement) Sarah BER (Com√©dienne) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Victor da Costa (Musicien) Amandine Flandre (Etudiante) Caroline Modave (Com√©dienne) Christophe Mar√©chal (Musicien) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Eveline Peten (enseignante) Alex Vizorek (fou du roi) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Cyril Francq (Musicien) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Gregory Beghib (R√©alisateur) Anne Bauduin (Assistante sociale) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Alexia De Letter (HR Assistant) Nathalie Willame (Actrice) Serge Plume (Musicien) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Eric Bouvier (Photographe) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Sophie Moreau (Production, administration) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Antoine Sion (Designer) Caroline Angeli (Guide Touristique) Thierry Willems (Ex. Electro) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Raphael Hecht (Gerant) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Myriam Toussaint (Prof de danse) Loris Manzini (Commercial) Olivia Afano (Etudiante) Philippe VOGRIG (Artiste) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Elise Faure (Infirmi√®re) Emmanuel Henrion (Musicien) Georges Van Dongen (Directeur technique) keteleer suzette (danse classique) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Marc Decallonne (Chef de projet) Geoffrey Leontiev (Musicien) nadette guilbert (logop√®de) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Michel Thomas (musicien, danseur) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Audrey Letecheur (Illustratrice) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Julien De broeyer (Com√©dien) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Tijl Piryns (Muzikant) Quentin Vande Velde (Militaire) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Marcia Collignon (Artiste) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Nathalie Bastin (Enseignante) Lise Lejeune (Costumi√®re) pierre nissz (acteur) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Arnaud Chamoy (Technicien video) raphael venin (Musicien) Audrey Fransens (Comptable) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Vincent Thirion (Directeur de Central) nathalie fastr√®s (sculpture) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Hugues Pecheur (Pianiste) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Marina Danese (Animatrice) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Mikael Di marzo (Acteur) Szymon Brzoska (composer) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Denis Lepinois (Enseignant) Yves Gobart (Artiste Peintre) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Michiel Bosman (Light Technician) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Quentin Debecq (musicien) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Erik Haemers (Plasticien) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Sam Touzani (Direction artistique) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Philippe Deflandre (employ√©) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Sabine Tiels (Zangeres) √Čnora Marchant (√Čtudiante) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Valentine Gevers (Marketing manager) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Toorop Zori (Artiste) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) jerome colin (auteur - journaliste) Mathilde Docquiert (Juriste) jean-michel caron (animateur) William Clobus (Com√©dien) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Camille Rasera (Comedienne) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Olivier Boonjing (Directeur photo) Jean-Michel Rocher (Production manager) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Ludovic recchia (Musee) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Yolande Fraipont (Retraitee) Florence Rovella (Cuistot) pierre Baton (Constructeur) Arnaud Botman (Com√©dien) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Natalie Giorgadze (Communications) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Colette Sodoyez (Comedienne) Theodore Brisset (Accessoiriste) Brice Vancauwenberge (Musicien) Marie Focant (Spectatrice) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Paul Fauconnier (Conteur) Morgan Habran (Event Manager) Lapo Bettarini (Directeur) L√©one Francois (Com√©dienne) No√©mie De Clercq (Consultante) Jacob Storer (Danseur) Pierre Vaiana (Self employed) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Tom Boccara (R√©alisateur) Italia Geat (conteuse) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) berenice de clercq (com√©dienne) Delphine Jouret (Spectatrice) Fabrice Debatty (Photographe) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Mich√®le SCHOR (Paysagiste) Sylvestre Gobart (Videastz) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) audrey chaumeil (psychologue) Mariko Hayashi (Public) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Alain Servais (Expert technique) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Perrine Delers (Chanteuse) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Monique Meurant (Retrait√©e) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Cat Soetens (Idem) Colas Besnard (Assistant camera) Mireille Bailly (Comedienne) Pierre Huvelle (RH) marie dominique ponette (conductrice) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) Henri Culot (Danseur) Yves Baudhuin (Ing√© son) Edith van der Kelen (Sans) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) stephane maes (musicien & graphiste) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Marcel Gonzalez (com√©dien) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Pascal Dandrimont (Photographe) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Vincent Strebelle (intermitant) Laurence Vincent (Enseignante) Julien Bernard (R√©alisateur) Aurore Walravens (Etudiante) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Nathalie Demelenne (Educatrice) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Romain Fourrey (Coordinateur) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Berdine Nusselder (Actrice) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Koert Vermeulen (designer) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Alan gevaert (bassist) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Marie Vancaillie (educatrice) Vanessa GELHAY (-) jan de winne (musicien) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Marie Jennes (Chanteuse) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) nina hennart (masseuse) Julien Sohier (Enseignant) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Jeff Damas (Amuser) David Bourgie (Sc√©nariste) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Orlando Boscariol (commercial) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Murielle Texier (Com√©dienne) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Eliz De Wolf (citoyenne) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) V√©ronique Michel (Programmatrice) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Bobby Rahimi (Deejay) Francois Heuse (com√©dien) Fanny Lecart (Designer) Anja Hess (cin√©aste, photographe) david sabau (ing√©nieur du son) Morgan Laloux (Event planner) Nathalie Peeters (Employ√©) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Goossens Alicia (Architecte) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) C√©lia Verne (√Čducateur) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Indira Garcia (Com√©dienne) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Aline Baudet (Designer, illustratrice) Julien Rommelaere (Professeur) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Christophe JALLET (Architecte) Eric Pierard (DJ) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Melissa Gaty (Violoniste) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Olivier Henrion (Photographe) Roel Das (Musicien) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Gordon War (Photographe) Julie Dacquin (Comedienne) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Jessica Tamsma (Percussioniste) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Marie Lekane (Cin√©ma) Valentin Boucq (Eclairagiste) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Didier Beckers (Maintenance) Laurence Daffe (Enseignante) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Antonin De Bemels (Artiste) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Nicolas Cretu (Musicien) Dominique Descamps (Administrateur) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) sara kengen (chanteuse) Julie Calbete (Chanteuse) John Wald (Enseignant) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) laurent GRIETENS (consultant) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Yves Carpentier (Photographe) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Jean Hu (Musicien) L√©a Chartier (Photographe) Pascal Courcelles (Artiste) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) martine hennico (enseignante) Marie Duchesne (Etudiante) fabrice dumont (auteur) S√©verine Bailleux (Photographe) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Philippe Vancanneyt (Sans) Dominique Lambotte (D'interieur) Dani Klein (Chanteuse) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Maud Zyngier (Etudiante) Marc Galo (Artiste) Isabelle Liagre (Musicienne) Maxence No√ęl (Technicien Son) Sandra Colson (Assistante Promoter) Ad√®le Jacot (artiste) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Leila Foulon (Sc√©nographe) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Maria Peredo (Performer) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) antoine salemi (reparateur cycle) Marie Ghitta (Altiste) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) MARC Francart (RETRAIT√Č) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Brigitte Lahaye (Solidaire) Orlando Kintero (Peintre) Estelle Denisty (Spectatrice) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Anne de Beer (Coach et formateur) Mathijs F Scheepers (Artiest) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Thibaud Demey (artiste) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Bruno Marcandella (g√©rant) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Annick Dath (Maman de regisseuse) SALMON YVES (Eclairagiste) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Wolf Gruber (Conseiller) Himawari Arai (√Čtudiante) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Seydou Sana (Musicien) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) C√©cile Bertrand (artiste) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) telma ramirez (directrice asbl) Federico Repiso (Graphiste) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Alice Roussel (Costumi√®re) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) sebastien De Laet (DJ) Matthieu Legros (Employ√©) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) cl√©mentine coupau (professeure) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Audrey Louon (Teacher) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Alice Caboche (Projectionniste) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Muriel Dacq (Chanteuse) Annette Richter (Responsable location de salles) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Pierre Goudesone (Muzikant) Nathanael Monfort (Comedie) Mocke Depret (Musicien) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Michel Veriter (Amateur) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Line Adam (Compositeur) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Marie Lefebvre (Enseignant) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Beno√ģt Closon (Web) Olivier Conrardy (audiovisuel) Daniel MISSANT (Retrait√©) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) bastien GREGOIRE (travailleur social) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Annick Grandry (Infirmi√®re) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Christine Deneyer (Secr√©taire) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Patrick Leterme (Musicien) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Etienne TORDOIR (Photographe) Benjamin Jacot (Enseignant) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Karin Van Swol (Pensioen) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Gaetano Fabri (Musicien) claise nicolas (g√©rant) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Coline Fievet (Juriste) Lucia Gaggero (Photographe) Pascal Dekoninck (Photographe) Fiorentino Rufo (Employ√©) Paul SARLET (Op√©rateur) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Florine Elslande (Com√©dienne) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Elise Moreau (admin prod) DjM DjM (Animateur) Yoann Launay (Chanteur musicien) Nathalie Delaunoy (Project manager) St√©phane Oertli (Comedien) Isis Devalez (RH) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Berlage Abel (engineer) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Audrey Labonte (Doctorante) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Hannah De Corte (Artiste) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) petronile robert (√©tudiante) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) stephane Everaert (Com√©dien) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Alain LEONARD (Musicien) Christophe Hella (R√©gisseur) Lena Doryn (Makeup Artist) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Luc Devreese (enseignant) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Olivier Fanuel (Bassiste) Eno Krojanker (com√©dien) Axel Van Mullem (guitariste) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Julie Goossens (Historienne de l'art) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Steven Martin (Artistiek Directeur) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Marie Brumagne David (/) Dimitri Par√©e (Employ√©) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Dawans (Musicien) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Kevone Detrembleur (Le chief) Yves Weutens (Technicien) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Boris Coppieters (Animateur) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) charles kaisin (Directeur artistique) Guy Lannoy (-) Cedric Guffens (musicien) Isabelle Damsaint (Artiste) Sumeya Kokten (R√©alisation) David Janssens (Assistant realisateur) Florian Collet (R√©alisateur) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Ans Cremers (Comedienne) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Denis Deml (Backliner) Vincent Eloy (Acteur) Julie Soyeur (Educatrice) Marie Camelbeeck (guide) Thibault Collienne (Musicien) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Colette Lamarche (Guide) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Janet Cowie (Enjoying the arts) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Michael Sandow (animation) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) John Mayard (InGson Live & Studio) Morena Brindisi (Musicienne) Iris Maas (Communication) Serge Goldwicht (Arts) Janos Bruneel (Muzikant) Jo√ęl Grignard (Musicien) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Luana Trabelsi (Community Manager) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Nathalie Joiris (sculpteur) Christian Kraewinkels (Guitariste) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Vincent Malcorps (Grand Manitou) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) Morgane Vilain (Psychologue) Damien Desirant (√Čclairagiste) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Fabrice Havenne (DJ) Gitte Maillard (n.a.) Fabrice Lig (Compositeur) Leila Alev (Musicienne et architecte) Marie Christine Favreau (administrateur) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Eva De Roovere (musicien) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Benoit Poncin (Musicien) Bernadette Dupont (Post production son) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Axel Dumont (Musicien) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Ann Bryssinck (Psychiatre) Severine Mitchell (Administrateur) Thomas Gunzig (En solo) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Marc CHANTEUX (Industriel) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Laura Pieters (Technicienne camera) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Michel Chauvaux (DJ) Charlotte Maison (Musicienne) Jeremy Jonckheere (Technicien) Guillaume Malempr√© (Musicien) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Basile Richon (artiste + enseignant) vincent georis (repr√©sentant) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Lauranne Lahaye (Journaliste) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) David Picard (Musicien) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Desta Haile (Songwriter) Alain Doutrelepont (Musicien) Giaux Sophie (√©tudiant) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Maria Dogahe (M√©diatrice) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Anne Catherine Delvall√©e (.) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Adrien Letartre (Com√©dien) Romain Delfosse (Musicien) Arthur Massart (Etudiant) Caroline D'haeyere (Enseignante) Stephanie De Mulder (Enseignante) Luc Vandenheede (Avocat) Cinzia Romanin (Photographe) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) nadia agmir (distribution film) Claude Delvigne (Divers) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Rafaele Bouxain (Artiste) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Lola D'haenens (Assistante de production) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Niels Creteur (Technicien) Mari Gonzalez (Catereraar) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Pierre Pregardien (G√©rant) Eliane Bailly (Citoyenne) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Valerie Bizet (Assistante) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Monica Varela couto (Com√©dienne) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Salah Tijani (Ouvrier) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Cinzia Robbiati (Danseuse) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Rafael Aragon (dj / compositeur) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Raymond Aubry (Musicien) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) joyce hardy (√©tudiant) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Romain Garcin (Directeur Artistique) arnaud rey (Huar) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Philippe Lambert (Musicien) Chlo√© Devillers (Scripte) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Cedric Bourgeois (Realisateur) Fabian Bonetti (batteur) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Lina Derventlis (Polyvalente) Lydie Thonnard (Musicien) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Gilles Servais (Batteur) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Laurence Mar√©chal (Professeur) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Olivier Bonjour (Acteur) Agathe Leroy (√Čtudiante) Pauline Mabille (Enseignante) Julie Mossay (Chanteuse) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Bruno Ermans (Architecte) √Čtienne Dombret (Pianiste) Laura Cassan (Technicienne son) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) laurent stelleman (Musicien) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) St√©phane Radonjic (Project Manager) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Francois Gonzalez (technicien) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Gauthier Millecamps (Event mangement) Frouke Wiarda (Musicien) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Karine Doyen (Solidaire) Ferdinand Despy (acteur) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) yvan dheur (International Affairs Officer) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) St√©phane Roy (Artiste curateur) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Niels De Rooms (Barman) Yana Wijnen (Regie assistente) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Jean-Louis Pau (Musicien) Simon Drachman (Musique & more) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Daniel Romeo (Bassiste) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Julien Lejeune (Graphiste) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Arnaud Rosoux (Musicien) Marie gisbrand (employ√©) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Martin Salemi (Musicien) Nathalie Vanderlinden (poete) William Csikvar (G√©rant) Myriam Somers (Fonctionnaire) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Frederic Malherbe (Beaucoup) Samuelle Dupuis (Psychologue) Aur√©lie Lambert (Communication) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Cyrille Hermant (Machiniste) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Vincent Van Linthout (Public) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Gertjan De Boeck (/) Brigitte HIBEN (Employ√©e) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Annika Lottin (animatrice) Gauthier Minne (Regie) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Laurent Sprimont (Musicien) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Sandra Van hecke (Kapper) Gael Leininger (R√©gisseur) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Abdou Mekkaoui (Culture) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Kevin Conroy (Manager) Christophe Celen (Musicien chanteur) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) kenny Bernard (Musicien) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) xavier Lauwers (√©clairagiste) Julien Theodor (Employ√©) G√©ry Cambier (Musicien) Francis Grenson (Retraite) ad√®le bourret (danseuse) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) JeanF Jans (Artiste) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Lucas Vermeire (Techniek) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Justine Maxelon (artist) Patrick Hella (Casting manager) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Nathalie Gutermann (Commercante) Sonia Lara (Danseuse) Nora Zekhnini (M√©decin) Vincent Maillen (G√©rant) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Martin Moreau (Musicien, animateur) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Joseph Bosquet (Ripper) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Victor Defoort (Musicien) Allan Francois (Musician - Producer) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Conchita Paz (Com√©dienne) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Martin Marique (entremetteur) Florence Bujard (Musicienne) Daniel Lenoir (Guitariste) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Guyl√®ne Olivares (actrice) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Nicolas Destatte (employ√©) David Goffin (Producteur) Helene Koole (Event Curator) Diego Herman (Peintre) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Almamy Barry (Com√©dien) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) pierre dungen (Bertier) Veronique Thieme (Enseignante) Victor Bertholet (R√©gisseur) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Nicolas L'herbette (Musicien) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Hilde Pauwels (Traductrice) Amanda Kibble (Clown) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Hataa Lee (Peintre) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Lili Hanotier (Berg√®re) Claude Courtoy (Cameraman) Fran√ßois Herman (Soudeur) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Tual Pierre (Com√©dien) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Marianne NIHON (membre du ctej) Paul de Stexhe (Graphiste) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) John Davis (Com√©dien) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Theodora Boeker (Employ√©e) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Catherine Pierloz (Conteuse) marianne fagnoul (couturi√®re) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Tania Teughels (Enseignante) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Amandine Elsen (Com√©dienne) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Katty Louis (Secretaire) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Odile Bartholome (Doctorante) Stephan Bertozzi (1) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Emil Stengele (Com√©dien) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) rocco campanella (d√©cor) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Arber Aliaj (Acteur) Thierry Modave (Employ√©) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Jean Philippe Brodsky (avocat) Olivier Cornil (Photographe) Simon Jourez (Musicien loisir) Gregory Beken (Graphiste) Michael Hasson (Musicien) Michel Visart (Retraite) Christine Boone (Sans emploi) St√©phane Devillers (Clavieriste) Marie Duch√™ne (Communication) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) diegi amaral coutinho (violoncellista) David Epis (Animateur socio culturel) B√©atrice Balcou (plasticienne) Serge Dehaes (Dessinateur) Benjamin Tordeur (Stagehand) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Baptiste Lalieu (Saule) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) ivan Rosseel (entertainment) michael van malder (stage hands) Pieter Decolvenaer (Violist) Nicolas Hanson (Musicien) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) B√©n√©dicte Druart (Employee) Hugues Rosoux (Cadre) Inge Gryseels (makeup artiest) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Sarie Verheughe (Make-up artist) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Alice Martinache (Com√©dienne) Florence WESTPHAL (Accueil public) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Anne Fontenelle (Graphiste) Jeff Luyten (bediende) Lou Hebborn (Com√©dienne) David Grotars (Commercial) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Alain LEGRAND (Enseignant) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Michael Havenith (R√©alisateur) Pierre Brynaert (Professeur) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Gaetan Tomasi (Technicien) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Sylvia Hollander (Membre) Flora Houdart (Auteure) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Isabelle Libert (Maman musicien) Erick H√©brant (cameraman reporter) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Martha Meeze (Starter) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Ben Suys (artiste) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Laureline Baron (Assistante du producteur) Marc Delhoune (Photographe) Pierre Liemans (Artiste musicien) Nicolas Mambourg (Machiniste) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Julien Gugel (Guitariste) Xavier Colas (r√©gisseur) Herv√© Borb√© (musicien) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Gwen Vdb (Commerciale) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Camille Thiry (Host accueil) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Catherine Rans (Com√©dienne) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Sylviane Riga (Professeur) Leen de spiegelaere (MetX) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Chris Van Nauw (Muzikant) Colette Boucart (Customer service) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Julien Calande (Chef de projet) Thomas Mouligneaux (Droit) Conoscenti Mariano (Chanteur) Mirela Barbut (Traiteur) R√©my Polfliet (Policier) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) bertille Gibourdel (costumi√®re) Jeremy Smeesters (√Čducateur) louis cleys (affichage culturel) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Guy Pion (Com√©dien) Kato Six (Visual artist) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Janie Follet (Com√©dienne) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Blaise Ludik (Acteur) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Dan Warnant (Pensionn√©) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Louise de Braband√®re (doctorante) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Claudine Swann (Pensionn√©e) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Maxime Tirtiaux (Musicien) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Korneel Muylle (Songwriter) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Timour Vandermeulen (Compositeur) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) tadzio baudoux (musicien) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Guy Maezelle (Realisateur) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Michele Swennen (Professeur de danse) Caroline Istasse (Enseignante) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Thomas Franck (√Čtudiant) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Muriel Hasson (Responsable communication) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Lucas Lebacq (Musicien) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Boris De Visscher (Assistant Camera) Philippe Therasse (Directeur Photo) Roland Dewulf (tr√©sorier) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Carine Poucet (G√©rante) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Leila Zerhouni (professeur) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Alexandre Herman (assistant de production) julie bertrand (sc√©nariste) Nabil Missoumi (Com√©dien) Mandy Mathieu (Barmaid,) Sylvain Rassart (Ambulancier) Goustino Domenico (Danseur) Chantal Dejardin (Conteuse) M√©lanie Pel√© (Professeure) Andr√© Struys (sans) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Sabrina Groulard (Employ√©e) EDOUARD THISE (Altiste) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Lucas Sevrin (√©lectro) Philippe Cormann (Contrebassiste) Simon Carlier (Musicien) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Kenzo Virga (Com√©dien) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Juliette Martin (Musicienne) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) thierry Boivin (com√©dien, clown) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Elisa Demarr√© (Dramaturg) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Rebecca Samos (Musicienne) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) R√©gine Soree (Pensionn√©e) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Olivier Haesevelde (Percussions) Sophie D'hondt (Com√©dienne) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Peter Philips (Sound Engineer) Laurence Briand (Com√©die) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Pascale Charlier (Enseiignant) paul biot (com√©dien animateur) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Liza Reichenbach (Etudiant) Finn Fahy (Barman) Josiane Bouhon (Directeur finance) Christian Cloes (COO) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Jonathan De Neck (musicien) john-john mossoux (artiste) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) vanessa charlier (horeca) Oro Marcello (Libraire) Lukas Falesse (Monteur) teun verbruggen (drummer) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Dorian Dumoulin (Traducteur) Mousta Largo (Artiste) Michael Colart (Bassiste) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Laurent Roman (Auteur) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Nicole Miller (Musicienne) Juliette Colmant (Danseuse) Farah Paniagua (Dessinatrice) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Allier R√©mi (R√©alisateur) Julien Lambert (auteur bd) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Tamara Baggili (Architecte) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Aay Liparoto (Artist) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Femke Gyselinck (Choreograaf) Julien Elleouet (Clarinettiste) Colin Petit (Musicien) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Bruno Parent (Distributeur de films) Floriane Lissoir (Etudiante) Alain Meurisse (Light on site manager) Pascal Cr√©teur (Musicien) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) De Mey Eug√©nie (Musicienne) St√©phanie Vandervost (Professeure) Pierre Ozer (Coordinateur) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Alain Crudenaire (Etudiant) Guillaume Desmarets (peintre) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Natacha Nicora (Artiste) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Kalya Firefox (Artiste de rue) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Ingried Lempereur (Psychologue) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Fred DURET (Musicien) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Sabrina Warny (Employ√©e) Nicola Testa (Artiste) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Antoine Flament (DJ/Musicien) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) constantin beine (dessinateur danseur) Geyzen Thomas (Cadre) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Jeroen Logghe (Acteur) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Arcady Raway (Employ√©) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Charline Lancel (Art num√©rique) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Mathieu Val√©rie (Professeur) R√©gine Renard (prof) Wies Gios (Event-Security Manager) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Christel Richard (√Čducatrice) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Pierre Six (Musicien) 111 WARLUS (Groupe de musique) No√© Peigneur (Musicien) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Quentin Chaveriat (Performeur) Caroline Huart (conseill√®re) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Bruno Colet (formateur) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Camille Carton (Student) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Marc Peters (Retrait√©) Christophe Cosme (Directeur) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Laurence Leplae (Sculptrice) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Francoise Alexandre (Directrice) Joelle Poulit (Secr√©taire) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Cynthia Claes (Horeca) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Frederik HAUGNESS (Artiste) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Edwige Henry (Assistante) Nadia Jradia (Professeure de piano) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Thierry Steffens (Enseignant) Eveline Zwart (Decoratrice) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Marie Brabant (Maquilleuse) Martin Gils (Etudiant) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Pieter Nuytten (Musicien) Stefan Mairesse (Musicien) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Denis Gerardy (Directeur) Hugues Girard (R√©gisseur) Damien PERREZ (juriste employ√©) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Caroline Pholien (Artisan) Stephane Collin (compositeur arrangeur) ondine Cloez (Chor√©graphe) Tan Hoa Pham (VJ) Bernard Nicolas (Trompettiste) Arno POLET (Independant) Wendy Piette (Com√©dienne) Delphine Isaac (√Čtudiante) Laurent Boschloos (Booking Manager) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) patrick Leroy (Technicien spectacle) Philippe PETITJEAN (Photographe) claire goldfarb (musicienne) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) C√©line Borsu (Secr√©taire) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Ines Degives (√Čtudiant) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Jonathan Berger (Photographe) Sarah Van Heertum (Graphiste) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Guillaume Vierset (Musicien) Justine Venet (Comedienne) Peter Beda (Lazy Rebel) Christian Debauve (professeur) Gery LIBOUTON (Cpas) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Nicole Debefve (Retraitee) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Nathalie Lavis (Employee) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Pector Veronique (Photographe) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Margaux Nyssen (Enseignante) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Michel Marinus (Enseignant) Axelle Joveneau (Assistante de direction) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Julie Burg (Com√©dienne) Jochen Decostere (Regisseur) Magali Berael (Danser) Manon Martin (VFX compositor) Catherine Mailleux (psychanalyste) Laurent Micheli (R√©alisateur) St√©phane Galland (Musicien) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Camille Blanchy (employ√©e) Gil Delogne (Musicien) √Čmilie Counet (Agent en douane) Olivier Giot (Musicien) Elise Peroi (Artiste) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Rodolphe Coster (musicien) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Benjamin Deswysen (Consultant) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Denise Renson (Formatrice) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Christine Delvaux (Enseignante) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Maxime Stofkooper (Danseur) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Martin Kersten (Musicien) Marie Franeau (Com√©dienne) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Ivar Swiers (scaff) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Francoise Koole (Eurocrate) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Anthony Fina (Operationnal Manager) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Sarah Duvert (Costumiere) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) CICI OLSSON (Photographe) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Veronique Lonchay (Professeur) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Boriana Todorova (com√©dienne) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) R√©gine Lagasse de Locht (P) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) GREGORY bordat (Musicien) Roel Saenen (Project/account manager) Alyssa Lambot (Musicienne) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Elodie Vignon (Pianiste) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Daria Pichler (pianiste) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Philippe D'outreligne (Musicien) Jean Daye (√Čtudiant) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Alain BRISY (DPO) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Arnaud Arseni (Auteur) Sarah Blau (Bruxelloise) Tony MARY (bestuurder) ANTHONY SCHOR (architecte) Charlier Renaud (Machiniste) Wei-Lian Huang (freelance) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Philippe Vanderlinden (Musicien) Sebastien Andres (Producteur) Gilles Masson (Musicien/comedien) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Henri Vivegnis (Production Manager) Cumali Bulduk (professeur de saz) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Carine Chavanne (Auteure) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Pierre Coulon (Business developer) AXELLE RED (artiste) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) Antoine Champion (Charg√© de communication) Justin Colaux (Enseignant) Andr√© Kaye (Musicien) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Dethier Gilles (infographiste) Tania Garbarski (Actrice) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Bastien Michalski (Ing√© Son) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Jean Kempgens (musicien) Donat Mailleux (Cameraman) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Plastic Bertrand (Artiste) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Michele NGuyen (Conteuse) Angelo Bison (Com√©dien) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) ivan louette (aucune) Reggy Timmermans (Artiste) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Maxime Sablon (Lighter designer) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Anne Goy (artiste designer) alexandra Walravens (Costumi√®re) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Delphine Roy (Comedienne) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Genevi√®ve Hauzeur (.) Sandrine Streef (Acrobate) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Julie Lebrun (Costumi√®re) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Gerald FAWAY (Videaste) Elodie Bertholom√© (Enseignante) Minh Huynh Nguyen (caissier) Alisson Keyaert (Eclairagiste) Veronica Perez Perez (guide touristique) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Alice Lemaire (Productrice) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Lionel Meunier (Musicien) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Alain Gombert (professeur) Stephane Martin (Regisseur) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Franco Desautez (DT) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Vincent Vandist (--) Pedro Correa (Photographe) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Patricia Fontaine (Auteure) Audry Lambert (Roadie) Marie Cabanac (Toutes) Lia Bertels (R√©alisatrice) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Jean Adam (Aucune) Noemie Vos (Expert immobilier) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) geertrui serneels (directie) Sven De Weger (Event Security) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Julien De smet (R√©gisseur) Sacha Ardus (Actrice) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Marie Van Calster Rolin (/) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Benny Haegeman (Personeelschef) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Didier De Decker (Employ√©) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Muriel Smaers (Assistante sociale) Eric Claus (Charg√© de projets) Laurent thurin-nal (Photographe) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Gene Bervoets (Acteur) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Patrick Worms (Agroforestier) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Marie laure Cordier (Educatrice) Willem Meuwissen (Musicien) Nicolas Denison (Compositeur digital) Edouard Gerard (Retrait√©) Thierry Springael (Sculpteur) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) sylvie thiry (employ√©e) Roland Delacollette (Guitare basse) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) robert Jaspard (responsable) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Manon Huguenin (Sculpteure) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Veronique Vandeven (comedienne) Sonia Dermience (Curatrice) Eric Tamundele (R√©alisateur) bertrand lissoir (realisateur) Anna Wawrzyniak (??) Sandra Vincent (Chor√©graphe) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Michel Dieudonn√© (Photographe) Fabien Mouton (Musicien) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Martine Quintin (Juge) Raphael Thys (Futurologue) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Mich Leemans (programmator) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Catherine Simon (Analyste) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Eugene Gerin (Enseignant) Laurence Rosier (Professeure ULB) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Georgina Becker (Productrice) Priscillia Dehondt (Montage video) quentin noel (Photographe) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Philippe Avanzi (Cameraman) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) St√©phane Lemaire (Formateur coach) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Julien Faure (Danseur) Marianne Celis (aucune) Anne De Gelas (Artiste) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Iacopo Bruno (Com√©dien) Sarah Grin (Com√©dienne) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Tatiana Mamonov (Employ√©) Thomas Monnier (Musicien) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Lieve Franssen (koordirigente) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Victor Guaita (musicien) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Amandine Haustraete (Sage-femme) Patrick Everaert (Plasticien) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Vincent Huertas (Com√©dien) Denis Cruysmans (Enseignant) Diego Higueras (Musicien) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Emmanuel Van Hoof (-) Perrine Rulens (D√©coratrice) Joya Bosseaux (Etudiante) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Julien Dejasse (Bassiste) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Aude Delcroix (Animatrice) Umm√©e Shah (Conteuse) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Maggy Meynaerts (Crewplanner) carole baquet (assistante de production) Paul Prignot (Musicien) Dubois Alain (Associ√©) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Kelly Huygens (Com√©dienne) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Cedric Alessio (G√©rant) Michel kozuch (Musicien peintre) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Jeremy Gillard (Etudiant) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Marie-Line Marion (Employ√©e) Cecile Rousselle (Retraitee) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Samuel Namotte (Chanteur) FABIENNE LORENT (G√©rante) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Marielle Scholtissen (Actrice) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Philip Van Volsem (DOP) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Melisa Stein (Photographe) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Laurie Mella (Administratrice de production) olivier Didion (artiste de scene) Hallot Hallot (violoniste) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Gust Van Moorhem (Student) Arona Niang (Tech video) Veronique Bouxain (Artiste) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Bristol Mo (Photographe) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Stef Delbaere (Gitarist) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Antoine Denis (G√©rant) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) marc gicquel (enseignant) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) S√©verine Provost (G√©rante) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) S√©bastien Rush (Employ√©) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Kienen Jeremie (Vendeur) Guillaume Kayacan (Photographe) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Francois Neycken (Acteur) Veronica De Giovanelli (Peintre) Alex Thomas (√Čtudiant) nicolas Esterle (technicien son) Kassandra Decloux (Coordinatrice) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Yves Laloux (manager/musicien) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Olivier Haas (Enseignant) Guy Rombaux (Acteur) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Coline Grando (R√©alisatrice) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Eva Madeira (Sc√©nographe) Yuliia Dudinova (G√©rante) Muriel Weis (enseignante) catherine vanesse (journalist) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Paulo Rocha (Musicien) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Maud de Guiran (student) Nicolas De Coninck (Artiste) Muriel Denis (Auteure dramatique) Michel Leroux (Formateur) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Val√©rie Schmitz (Economiste) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Alice Godart (monteuse) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) William Henne (Cin√©aste) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Chiara Monteverde (danceuse-performer) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Youri Cocquyt (Booker) michael Lemmens (Cadre) Denis Bakelants (Ceo) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Bert Gielen (Freelancer) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Patrizia Berti (Com√©dienne) Christophe Pons (Musicien) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Tom van Peer (Project manager) Christophe Smets (Photographe) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Gaetan Wenders (Comedien) edwin Lahousse (stagehand) Marcel chabanski (informaticien) Amandine Sepulchre (Musicienne) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) PIERRE ADAM (RETRAITE) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Tony Teise (Education) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Maryse Daniels (Venue manager) Ga√ętan Genet (Technicien) Patrick Davin (chef d'orchestre) Tempels Delphine (Artiste) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Ang√©lique De cooman (Aucune) Denis Strykowski (Technicien son) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Alain Pire (Tromboniste) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Valentin Houssa (Light Technician) Annick Cornette (Com√©dienne) Luis Javier Cordoba (Circassien) Stephane Budiau (Guitarisye) Sophie Huberty (Sculpture) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Alexia Turlot (Communication Manager) Michel Jaspar (Musicien) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Marc Maes (Zelfstandige) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Louis Prest (Com√©dien) St√©phane Salkin (Musicien) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Claire BASTIN (Ass Administrative) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Gregory Grandhenry (Batteur) von bontin nina (artiste) Julien Quoirin (Cin√©aste) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) virginie fontier (peintre/dessinatrice) jorge Le√≥n (cin√©aste) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) jamila taleb (Mediath√©caire) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Fran√ßois Goffinet (Musicien) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Constanza Guzman (Chanteuse) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Christine Evrard (Employ√©e) Eric Gerstmans (Musicien) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Elisabeth Navez (Patron) Nathalie Seressia (Animatrice) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Olivier Motte (Photographe) Cedric Cerbara (Com√©dien) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) claris defraine (√©tudiante) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) A√Įna Spencer (Musicien) David Van Belle (Neant) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Pierre-Florent Petit (En manque) JM Adam (Retrait√©) Anne Grauwels (prof) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Sophie Hermant (Employ√©e) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Yoann Zimmer (Acteur) Louise Bastin (X) Deborah Lothe (Mod√®le) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Morgan Denys (Musicien) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Alain Janclaes (Musicien) Floriane Laine (Assistante sociale) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Audrey Antoine (Events supervisor) Emilie Holemans (Paysagiste) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Jeremie Leante (Technicien son) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Claudine Smal (Artiste) Christian Locqueneux (Gerant) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Deborah Rouach (Com√©dienne) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Julien Princen (Comptable) Marion Menan (Performer) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Martin Mahoux (Project coordinator) Vanessa Pilatte (Commerciale) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Danny Godfraind (Design) Olivier Lambert (Cuisinier) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Eric Laes (Chef de projet) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) William Beckers (Internationaal sales manager) Rudy Goddin (Directeur artistique) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Mettioui Ilyas (Artiste) Coralie Germeau (psychologue) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Baptisye Lambert (Logistique) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Lara Lalman (√©ducation permanente) Basak Balkan (Traductrice) Sebastien Taillieu (G√©rant) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Aurelie Mazaudier (Prof) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Daniel MEUNIER (G√©rant) Jolan Huygens (Productie) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Christophe Fumiere (Ouvrier) Christophe Malherbe (Aucune) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) veronique dubray (maquilleuse) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Carina Mirolo (Prof) Christophe Georis (Enseignant) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Dominique Sintobin (Po√®te) G√©rard Corbion (responsable de cie) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Catherine Devos (Billettiste) Antoine Pierre (Musicien) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Karoly Alapi (stagehands) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Bart Depreitere (Sales & project manager) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Bergamini Riccardo (Photographe) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Christelle Dumont (G√©rante) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Claude Evence Janssens (idem) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) karen peeters (harpiste) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Nicolas Keutgen (Directeur) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Mirte Bogaert (Choreographer) Kaltom Belataris (Project manager - event) Michael Jost (Ing√©nieur du son) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Baptiste Vaes (Musicien) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Roberto Salvador (G√©rant) Sophie Cohen (Violoniste) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Sonia Brasseur (Aucune) Sherban Vidick (Musicien) Philippe vanderschueren (Consultant) Nicod Julie (Coordinatrice) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Marnie Leplat (√Čtudiante) Didier Fontaine (Musicien) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Guillaume Codutti (Musicien) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Brigitte Salkin (Food stylist) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Julie Gonzalez (-) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Marleen Wen√© (Stagehand) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Marc Teller (Producteur) Charlotte Deschamps (Actrice) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) rik van elzen (Podiumbouwer) Renaud Sana (Musicien) Luca Pistone (Photographe) Violaine Filion (Chanteuse) Enzo Cagnina (Directeur) Anne Jacobs (enseignante) Jean Malotras (Manager) Julien de Jaer (Gerant) Oscar Mercier (√Čtudiants) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Antoine Kurz (√©clairagiste) David Vranken (monteur son) Antoine Geeraerd (Cadre) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Justine Mauraj (Musicalartiest) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Julie Dumilieu (Musicienne) Marjorie Roberts (Enseignant) Celine Chariot (Photographe) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Samuel Idmtal (Peintre) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Adrien Huvelle (√Čducateur) Julie De Clercq (regisseur) Martine Savary (secr√©taire) Marcha Van Boven (com√©dienne) Julien Nulens (Technicien lumiere) Vincenzo Casale (Musicien) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Simon Verschraege (Musicien) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Arnold Robertz (Enseignant) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Patrick Martens (Stageco) Sarah Lederman (regisseur) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Claire Ataya (student) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Dominique Hacourt (Enseignante) Nicolas Buysse (Comedien) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Alexandre Neus (√Čtudiant) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Sandra Chaoual (Danseuse) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Richard Joukovsky (Regisseur general) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) St√©phane Delvigne (com√©dien) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Nathan Waroquier (Light) Manon Golembieski (Habilleuse) Laurie Diricq (Webdesigner) Maxime Desert (Free Lance;) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Nicolas Riez (Stagehand) Thomas Johanns (Employ√©) Marc Godfroid (Muzikant) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Marine Bernad (Arts graphiques) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Julie Antoine (cr√©atrice) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Barbara Schoen (Brand Manager) Philippe Dernies (Supervisor) Gilles Abrams (Assistant de production) Caroline Lamarche (√©crivain) Marc Pierre (Enseignant) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Gregory Happart (Pr√©sident) Benjamin Coulon (Fonction publique) Anne Scheuer (secr√©taire) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Vincent Janaert (Comptable) Johnny Konings (freelance/stagehand) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) christian halkin (technicien) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Laurent Eyckermans (Cadreur) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Annie Godeau (Enseignante) Jeanne Ledoux (Etudiante) Teddy Hillaert (Live Nation) Marine Frerard (Employ√©e) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Justine Mounet (Communicante) Arieh Worthalter (Acteur) Annick Robert (retrait√©e) Philippe Carly (Photographe) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Larbi El malah (Employ√©) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Katarzyna nowak (Com√©dienne) isabelle du bois (Artiste de cirque) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Alexandre Beauvoir (Musicien) St√©phane Dubois (Technicien) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Andr√© Delval (Commercial) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Francis Perry (Administeur) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Ingrid Pirard (Mutuelle) Esther Beck (Manager) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Nikki Van huffel (Fotograaf) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Pol Beele (Guitariste) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Patrick Quinet (Producteur) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Dan Kaminski (Professeur) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Sven Breynaert (Danseur) judith delville (Mosaiste restauratrice) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Baptiste Lo Manto (Musicien) Robin Daloze (TD Pipeline) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Philippe Eliaers (musicien amateur) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Willy Pottier (Inkoopmanager) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Mathias Andrianne (DJ) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) herman geys (creator) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Fabienne Aucant (Production) Philippe Somville (Auteur) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Daniele Du Bosch (Musicienne) Eric Bribosia (Pianiste) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Brigitte Malchaire (spectateur) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Hadja LAHBIB (Journaliste) martin durt (constructeur d√©cors) Manon De Clercq (Manager) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Souria Cheurfi (Employ√©e) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Amaury Sabourin (√Čtudiant) sylvie jottrand (infirmi√®re) Marc Pinilla (Musicien) Vincent Foret (Photographe) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Bruno G√©rard (Consultant) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Yves Barbieux (Compositeur) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Monique Manceaux (Com√©dienne) Virginia Van der Haegen (Enseignante) David Ramael (Dirigent) Sarah Scaillet (Juriste) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) georges girard (chomeur) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Andr√© Leplat (directeur photo) Angela Verdejo (Autrice) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) olivier falliet (chef de gare) pierre-francois joslet (Dj) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Arthur Forest (assistant de production TV) Julie Bougard (Chor√©graphe) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) anne-laure gu√©gan (Productrice) Elodie Laviolette (√Čtudiante) carlos Bustamante (Com√©dien) Gaetan Dupret (Cause) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Gregory Maira (Agent finance) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Milena Strange (Photographe) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Marion Borgel (Musicienne) Marie Dury (Chef de projets / labels) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) David De MEuter (programmateur) Julie Sacr√© (Cadre) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Benjamin Sleijpen (Artiste) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Sylvie Gerard (Centre culturel) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Marie Debrulle (Employee) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Robby Demaret (Road) Myriam Ayari (Pianiste) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Breton Javier (Bass) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Muriel Bersy (Comefienne) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Kristin Rogghe (dramaturge) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Anthony Robert (DG) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Gregory Beterams (Informaticien) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Astrid Whettnall (Comedienne) Philippe Declouxc (Hedoniste) Dennis Van Hekke (Licht technieker) marie broquelaire (administratrice) Consuelo Marsico (danseuse) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Tiffany Leclercq (Jongleuse) John Moetwil (Ind√©pendant) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Amandine God (Psychologue) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Eddy Devolder (Ecrivain) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Vania Henrot (Employ√©e) Nick Moinet (Audiovisual technician) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Myriam Ess√®ne (Auteure) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Tom De Vuyst (boulanger) paul Dubrowski (fonctionnaire) Beno√ģt Minon (Musicien) Sarah Roman (Maquilleuse) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Marguerite Mambour (Pushingball) As Collard (Formatrice) Tom Van den Broeck (leerkracht) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) bart dewolf (stagebuilder) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Olivier Demaret (Sculpteur) Philippe Content (Programmateur) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Olivia Goffin (Comedienne) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) vero dessart (aucune) Cilou Valter (Patron) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Baudouin Carlier (Architectes) Henry Hoogaert (Free lance) Sylvie Storme (Professeur) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Dominique Hermans (Com√©dienne) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Alban Londot (Rigger) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) hilippe Moins (directeur artistique) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Jacobs Ive (Accountant) Jose Criado (Emploi) Madeleine Bara (Enseignante) benoit Maljean (clown et jongleur) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Alix de Beaufort (Actrice) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Benoit Leclaire (technitien) Alexia Depicker (Actrice) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Carole Savoie (Com√©dienne) Christel Bosteels (RH) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Ignace Rizzuto (Bassiste) bart walter (artiest) Luc Janssens (Voorzitter) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Damien Chierici (Violoniste) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Julio Figana (Peintre - Musicien) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Jeanne Henrion (charg√©e de production) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Leonor Swyngedouw (musicienne) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) vincent respriget (chef coiffeur) Christine Robinson (Charg√©e de production) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Ronlald Landry (Boss) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Violette Nys (D√©veloppeuse) mathieu Flamme (p√©dagogique) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Claire Halbardier (Agent de communication) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Guy Deltour (Sculpteur) Andr√© Dael (Artiste graphique) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Alice No√ęl (Enseignante) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Zack Jonas (Musicien) Bertrand Hallet (Animateur radio) Lila Vander elst (Maquilleuse) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Maarten Perpet (Dirigent) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Camille Dejean (Artiste) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Cyriel Lucas (Com√©dien) Patrick Namur (Musicien orchestre) angele plaut (danseuse) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Pat Masson (HeAD) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Danilo Malmusi (Artisan) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Renaud Pirson (Programmeur) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Ian Theves (Technicien de spectacle) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Dominique Falmagne (Fan de culture) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Caroline Case (G√©rante) Steve Fabry (Sound designer) Laurent Hendrick (Musicien) mergaerts ives (owner) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Antoine Bucieck (Tour manager) Luc Pilartz (Musicien) Norbert Boudboule (Sympathisant) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Catherine Bomboir (enseignante) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) elisabeth tichon (agente de guidance) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Delphine Coers (Scengrang√©) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Alain De Rudder (Trompettist) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Christel Barr√© (Assistante administrative) Juliette El Khouri (Architecte) Murat Serin (Commercial traiteur) John Buffel (Laborant) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) jean amoris (r√©alisateur) Vincent Mathieu (Informaticien) Monique Stoquart (professeur) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Lee Lebens (Musicien) Sophie Marechal (Comedienne) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Landuyt C√©line (Doula) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Rim Cividino (Danseuse) frederic audran (Lumi√®re) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Jeroen Vink (Projectmanager) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) catherine dandoy (sans) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) stephan cravillon (Prestataire technique) Fran√ßoise Servais (Directrice) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Adrien Lenoble (Directeur) Nathalie Deneyer (Enseignante) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Rachida Aoulad (Webdesigner) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') C√©dric Platteau (Magasinier) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Juliette Tempels (Consultante RH) Christian Crahay (Com√©dien) Simon Van Winckel (Stage-hand) Julie Robeet (Graphiste) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Arthur Marbaix (Acteur) Gilles Parmentier (Art on Paper) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Valentin Vital (Technicien Son) Thomas Vielvoye (Technicien) xavier istasse (R√©alisateur) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) St√©phane Dubray (Creatif) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Ana√ęlle Cavillon (Production) Sylvain Delande (Responsable innovation) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Eva Destatsbader (Traducteur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Marie Binet (Technicienne video) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Bea Baudaux (Commerce) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Gaelle Chanu (Enseignante) Laure Norrenberg (Costumiere) Eric Vander Maren (Tourneur) Mira Primault (Animatrice) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Jos√© BEDEUR (retrait√©) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Charline Lequeut (/) Laurent Le Bec (R√©gisseur) laurence morel (Perchwoman) Cindy Ruttar (titres services) Loreta MANDER (Retrait√©e) Alexia Saffery (Choriste) Christophe Voisin (Coordinateur) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Eric Zuyten (Educateur) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) jozef Portaels (magazijnier) Kita Bauchet (R√©alisatrice) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Dewi Brunet (Artiste) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Liesbeth Devos (Chanteuse) Stefan Wasser (musicien) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Anne d'Huart (photographe) DANY Dargent (Greffe) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Andrea Snaidero (Group manager) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) F√©lix Matagne (Musicien) Baptiste Sornin (Com√©dien) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Ludovic Bukens (Spectateur) Bozzini Emanuele (Musicien) Celine Morsomme (Assistante de production) Claire Chevallier (Pianiste) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Chille Deman (Gepensionneerd) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Barbara Dits (Photographe) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Alain van den Berg (G√©rant) Lisa Hallou (Monteuse) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Hugo Renard (Machiniste) Tanguy Dimanche (Club Manager) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Maud Swinnen (Employ√©e) Vincent Werbrouck (Cellist) Assia Kadi (Camerawoman) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Laurence COLLETTE (graphiste) Coralie Pastor (Comm & Change) Carole Nemerlin (Professeur) laurine tricoteaux (Designer textile) Florence Tourneur (Enseignement) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Thomas Dimmers (Musiciens) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Chanda Vellut (Costumi√®re) Rohan graeffly (Plasticien) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Martijn Vanbuel (bassiste) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Henri Adam (Patron) Julien Dubourg (D√©corateur) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) David Van Walleghem (Musicien) Patrick Heselmans (Musicien) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) rRenelde dupont (Production documentaire) Yassin El achouchi (Com√©dien) Toon Smets (Lichttechnieker) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Cecile Baldwin (M√©decin) Violette De gyns (Com√©dienne) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Canart CANART (Directeur Commercial) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Isabelle Symons (Production Manager) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Christine MULLER (En invalidit√©) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Alice Bourgois (√©tudiante) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) daniel van de mierop (video/powerpoint) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Eva Garc√≠a (Architecte) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Manuela Bucher (Musicienne) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Vincent Lesceux (Passion) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Clotilde Peeters (event coordinator) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Mathias Goethals (Acrobaat) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Lina Wielant (Photographe) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Pascal Chardome (Musicien) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Marc vander Straeten (Employ√©) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Sylvain Chauveau (musicien) Nele Staes (Bediende) Marie Collette (Couturi√®re) Nicola Latorraca (regisseur) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) val√©rie jung (sc√©nographe) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Renata Ruscigno (Acceuil) Beaudry Charlotte (Artiste) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Kris Belean (sound engineer) Martin Malcourant (Serrurier) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Depont Eric (Graphiste) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Michel B√©cart (retrait√©) KOAX THEATRE CIE (Artiste) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Clement Dechambre (Musicien) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Maud Scaillet (Coordination Secu) Claude Vedovato (Architecte) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) AGNES LARCIN (SPW) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Juliette Manneback (Com√©dienne) Max Meunier (Moi) Tommy Tielemans (Chauffeur) Annika Serong (com√©dienne) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Juliette Boss√© (Musicienne) Vincent Snappe (Enseignant) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Loic De Radigues (Directeur technique) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Clement Nourry (Musicien) Michiel Ceulers (Artist) Maxime Schwarz (Monteur) Mathieu La Rose (Assistant social) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Johan Fostier (Musicien, professeur) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Nicolas Burton (Technicien) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Dominique Perne (Tecnhnicien) David De Sutter (R√©gie) Louise Kollmeier (Pianiste) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Tom Christensen (Sans) Lena Sturbois (Employ√©e) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Emily Allison (Chanteuse) KINAY Ipek (com√©dienne) Camille Catreux (Assistante de production) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Thomas Marechal (Technicien) Marie Christine Somer (Travailleur social) esther aflalo (com√©dienne) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Zo√© Vital (√Čtudiante) Roger Roberts (Pr√©sident) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Emanuel Maes (Communicatie) Pascal Paridans (Ed. Phys) Delphine Duez (Rep√©reuse) Julien Bechara (R√©alisateur) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Myriam Mollet (Communication) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Michel GERARD (Benevole) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Fabrice Henry (Cameraman) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Fran√ßois David (DJ) Sarah vereycken (production and planning assistant) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Julie Maes (Actrice) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Antoine Donneaux (Humoriste) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Nicolas Withof (Graphiste) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Jef Mercelis (Musicien) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) S√©bastien Harvengt (guitariste) Myriam Berghe (Journaliste culture) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Catherine Warmoes (Enseignante) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Anne Marsaleix (Traductrice) Chloe CHIGNELL (Artist) Roxane De Leener (Art de la parole) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Melanie Patris (Photographe) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Naomi Vermeulen (Employ√©) Jennifer Fuks (Cameraman) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Marie Gaber (Retrait√©) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Catherine Struys (musicienne) Gladys Brookfield (Productrice) J√©r√īme Castin (Musicien) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Karcz Ryszard (Cam√©raman) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Marie-Ange Desoil (Auteur) Frank De Graeve (Adviseur RP) Didier Swysen (sc√©nariste) Santos Hevia (R√©alisateur) Colette Scheenaerts (N) Carnaille Camille (Chercheuse) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Felicitas Montecino (Guide) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Alison Delrez (Assistante de production) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Armando Luongo (Mucisien) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Caroline Migeal (Psy) Esthen Dehut (Producteur) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Hafid MIMOUN (Gerant) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Muriel Moreau (technicienne de surface) Claudine Houet (Maq) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) Guillaume Renoir (Machiniste) Denis Baeten (Musicien) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) DELPHINE BOUGARD (artiste) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Philippe landrain (graphiste) Marie Lagaditis (Musicienne) Delphine Peraya (Com√©dienne) Pierre Jadin (G√©rant) Verhulst Hans (Muzikant) Jean Desrumaux (Fan de culture) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Maryna Lepiasevich (Altiste) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Audrey Glotz (√Čtudiant) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Simon Malcorps (Cuisinier) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Ludovic Catalfamo (Musicien) Nancy Boudart (Xxx) Matilda Ancora (Com√©dienne) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Olivier Celli√®re (Photographe) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Achille Ridolfi (Com√©dien) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Arnaud Hockers (Formateur) Barbara Chila (Maquilleuse) Sarah Guinand (Maquilleuse) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Meryem Messaoudi (Enseignante) Florence De Vos (consultante en couleur) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Siona Vidakovic (Animatrice) Christine Dejarnac (Enseignante) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Jef Pauly (Independent) Pauline Dewaide (Cadre) Amid Chakir (Comedien) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Celine Wiertz (Administratrice) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Michel Onderbeke (Employee) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Isabelle Wolfs (Neant) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Cyril Buttignol (Maquilleur) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Leo Dherte (photographe) Natascha Provoost (employ√©e) B√©atrice Henricot (Animatrice) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) Sabin Todorov (professeur, musicien) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Marie Bolly (Ex-enseignante) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Philippe Verheye (vid√©aste) Nicolas Sand (batteur) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Lola Bonfanti (musicienne) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Florence Dall'Aglio (Production manager) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Christiane Macharis (Solidaire) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Mohammed Benamar (Vendeur) Arlette Hermans (Idem) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Roland Juchtmans (Muscicien) Antoine Georges (Cameraman) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Amandine Snel (Enseignante) zo√© sevrin (artiste) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Ellie Nimeroski (Violiniste) Leticia Collet (Musicienne) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Luc VINCENT (D√©signer) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) valentin courel (r√©gisseur) Manuel VIERSET (Com√©dien) Fons Dhossche (Danser) Tamara Louis (arts plastiques) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Jean-pol Fievez (Stage) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Simon Lambert (Attach√© culturel) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Coline Legros (Celibataire) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Hicham Chahidi (Compositeur) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Lisa Cogniaux (dramaturge) Maya Cox (DJ et graphiste) Fabrice Bequet (Manager) Matthieu Safatly (Musicien) Fay Herregodts (Concert Production) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Michiel Depreitere (Technieker) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Pieter Jaspers (Muzikant) Emilienne Flagothier (Artiste) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Delphine Host (√©tudiante) Arnould Massart (musicien) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Nicolas Achten (Musicien) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) antonio pradas (fabrieksarbeider) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Mortier anne-sophie (graphiste) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Miguel Uribe (Musicien) Thomas Gerard (Machiniste) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Julian Hills (Photographe musicien) Vitta Symons (Personal Assistant) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Marie Paluszkiewicz (Photographe) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Bernadette Heinrich (Conteuse) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Michael Freres (Technicien) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Estelle Czernichowski (artiste) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) C√©dric Bagaruka (Monteur) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Pierre Lef√®vre (musicien) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Enrique Castillo (Enseignant musique) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Olivier Cima (Musicien) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) aurore LINCE (professeur) Sayana Tchankova (Violoniste) Michel Vandam (sc√©nariste) David Perlot (Technicien) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Michel DEREMINCE (cameraman) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Greg Simon (R√©gisseur) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) mieke De Cat (Podiumbouw) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Sandrine Bastin (Comedienne) Erwan Le Berre (Musicien) Eva Kavian (Ecrivaine) Christophe Hermans (R√©alisateur) M√©lanie Godin (Directrice) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) De Blieck Lotte (Bassiste) Akel Karim (Com√©dien) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Hugo Neyens (Technicien light) Vincent Hublet (Production manager) Luc Theuwis (Musicien) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Marie Marlier (econome) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Domenico Renga (Secteur public) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Vincent Joly (Rigger) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) juliette otter (chor√©graphe) Fabienne Demeulenaere (Public) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Eric Thomas (Rendre heureux) Thierry Bontridder (Sculpteur) Cecile Dumortier (Magistrat) Lionel Lhote (Chanteur) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) meddy guendil (com√©dien) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Dominique Bodart (Soliste) Olivia Herna√Įz (Artiste) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Yannick Dupont (Musicien) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Sebastien Guedj (Musicien) Denise GRIMEE (enseignante) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Anne Grigis (Artiste conteuse) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Marc Schottey (Coordinateur) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Constantijn De Witte (Consultant) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Kris Huberland (Light design) Thomas van Oene (Etudiant) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Antoine Ghuisoland (Musicien) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Joaquim De Moor (Com√©dien) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Romain Garitte (Freelance) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Delphine Georges (Journaliste) Screame Dj (Ouvrier) Laura S√©pul (Active) Florent Brun (Responsable) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Barbara Abel (Romanci√®re) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Roland Van Campenhout (Muzikant) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Charlie Dupont (En chef ?) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Yves Honorez (Retrait√©) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Garine Gokceyan (Graphiste) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Gilles Escoyez (com√©dien) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Roald Baudoux (----) Anthony De Baere (Musicien) bo van der werf (musicien) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Pierre Bouldou David (Chanteur) Danielle preumont (guide culturel) Christophe Grogna (Com√©dien) Phil Henrion (Musicien) Olivier TOFFOLO (Musicien) Toufik Cherifi (Enseignant) Alice Valle (Office manager) Ruby Frisvold (Etudiante) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Victor Scholsem (Pensionn√©) Aur√©lie Paulet (Guide) Pierre Hupperts (Producteur) ziska larouge (auteure) Thomas Champagne (Musicien) C√©dric Manche (artiste/prof) Nora Helali (Chanteuse) Christophe Goudine (Acteur) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Roberto Romeo (Cin√©aste) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Alice Piemme (Photographe) Alain Chafwehe (Batteur) Johan Boury (Gerant) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Chemin Julie (Auteur) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Dominique Guns (spectatrice) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Maria de duenas (danseuse) Aurore Grailet (Musicienne) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) David Merveille (Illustrateur) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Morgane Raymaekers (Psychologue) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Laurie Gurmann (Employ√©e) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Fran√ßoise Housen (Musique) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Gabriel L√©onard (Electro) Andr√© Matagne (Retrait√©) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Anne Wabnik (moi) Vick Vandenput (Rental backline) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Eduardo Aladro (Acteur) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Ana Rojas (Assistante sociale) Josse Goffin (artiste) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Asma Chounani (Chanteuse) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) NATHALIE CRAME (psychologue) Anthony Spallino (Coursier DHL) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Claire Dupont (assidue) Boris Dambly (Sc√®nographe) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Thibaut Verly (monteur image) Camille Didion (Scenariste) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) C√©dric Raymond (Musicien) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Thomas GEORGES (Graphiste) Lisa Schonker (Maquilleuse) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Benoit Maddens (Muzikant) Gerard Corbion (responsable de cie) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Bernard Dobbeleer (DJ) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) Woon Sun Pasteels (Designer textile) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Deborah Marchal (Com√©dienne) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Rausin Olivier (Producteur) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Renaud Masson (Photographe) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Delphine Mathy (Photographe) Caroline Derselle (Photographe) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Laura Warichet (Musicienne) steve Driesen (Com√©dien) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Baptiste Blampain (Com√©dien) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) marie desmet (responsable asbl) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Michel COURBET (Sales) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) sullivan martens (animateur) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) St√©phanie Noben (Enseignante) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Claudine Leonet (Professeur) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Isabelle Dendal (Publique) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Marcin Krasowski (Etudiant) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Pauline Couble (sculpteur) Nancy Darding (Formatrice) Aurelian Pechmeja (Technicien) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Robert Guilleaume (Animateur) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Melanie Olivier (Formatrice) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Daniel Harris (Com√©dien) Arthur Tixhon (Project Manager) Gaspard Sicx (Batteur) Alexandre Janssens (Rigger) Aur√©lien Oudot (Circassien) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Magali David (Prof de musique en secondaire) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Denis Chav√©e (Employe) gina cabases (animatrice culturelle) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Eric Crasset (Employ√©) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Pierre Halloy (Musicien) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) jacqueline cauchy (Citoyenne) rudy loquet (....) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) Thierry du Bois (Photographe) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Carlos Verdejo (Peintre) Karel Steylaerts (violoncelliste) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Giovanni Guarini (Artiste) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Julien Besure (Com√©dien) Virginie Gardin (Comedienne) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Jean-Louis Struyf (administrateur) Dominique Georges (Psychologue) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Yves Glotz (Artiste) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Sybille Geller (B√©n√©vole) Claudette Masure (Retrait√©e) Tristan Robin (Artiste) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Marie Mesters (Amateur d'arts) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Thomas Gremes (R√©gisseur) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Vinciane Le Men (Productrice) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Thomas Durez (Instituteur primaire) Elie Belvaux (Musicien) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Jack Bioxyd (Organisation) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Olivier Marganne (Animateur radio) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Christopher Arimont (employ√©) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Christophe Hautot (Educateur) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Farrah Flament (Artiste) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Charlotte Gaumeton (Communication) Stef Stockmans (Geluid) Fred Rossillion (Responsable commercial) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Albertine Libert (Guide) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Julien SCHEPERS (G√©rant) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Geluck Antoine (Musicien) Zazie De Truchis (Artiste ?) Sophie Clerfayt (Conteuse) Ren√© Maessen (Technician) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Julie Rens (Musicienne) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Fred van der Zwaan (Musicien) Julie Kargas (√Čtudiante) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Tamara Geerts (Chanteuse) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Patricia Kinard (Artiste peintre) Julien Campione (Musicien) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) jerome bonvalot (roader) Vincent Warin (Percussionniste) Clara Inglese (Artiste enseignante) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Chris Cerri (Musicien) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Roxane Faissolle (Pierceuse) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) titanne bregentzer (artiste) Thierry Tytgat (arboriste) Houda Dourhi (Assistant Manager) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Tanguy Aerts (Muzikant) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Alain Kinsella (Traducteur) lara Vandenplas (√Čtudiante) Florence Crepaux (Nettoyage) Julie Galloy (Regisseuse) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Alexandra de Wilde (artisane) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Ondine Simon (Altiste) Julie Naas (Cheffe monteuse) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Christine DELECLOZ (Administratrice) Karim Barras (Acteur) Laurent Mercier (Musicien) Hugo Chastanet (Musicien) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Achille Gabry (Musicien) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Adam El meziani (Monteur) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) G√©rald Castiaux (Avocat) Greg Zlap (Artiste) Octave Pirmez (Manager) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Leila Mokhtari (citoyen) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) francois chevigne (professeur de piano) Yvan Tasiaux (Animateur) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Christian Dupont (Journaliste) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Jonathan Parmentier (Musicien) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Fabrice Van Walle (Artiste) Victoria Makosi (Administratrice de production) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Louise Mailleux (√Čtudiante) Mathieu Robert (Musicien) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Ichraf Nasri (Sans emploie) Estelle Franco (Com√©dienne) Fabian Donis (Technico-commercial) Claude Nobels (Producteur musical) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) Amandine Degen (Biologiste) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Christian Lassaux (Directeur) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) jerry Delmotte (batteur) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Daniel Lannoy (Prof) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Nemo de Pierpont (Office manager) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Renaud Vander Roost (Batteur) Michael De Nijs (Realisateur) Jacques PIRONET (responsable logistique) Jacques Jouan (Administrateur) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Robert Nobels (Audiovisuel) Lale Akat (Recenseur) Tim Blaise (Marketing) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Vinciane MATHAY (Employee) Luc Borgers (Retrait√©) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Gaetan Chauveaux (Payron) Michele VERDIN (Employ√©e) Romain Tardy (Artiste visuel) L√©onard Clarys (Regisseur) Kevin Fay (Dancer) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Laure Berthold (Maquilleuse) Coralie Berael (Directrice Forest National) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Pablo Pacini (R√©alisateur) Marc De Maeseneer (muzikant) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Michael Tambour (Musicien) Dario Amalfi (Dj) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Patrick Lerch (Directeur) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Eric Lamb√© (Auteur) katelijne dessein (leerkracht) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) David Mazzeo (Directeur Artistique) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Frederic Barthes (Professeur) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Bernard Hebette (Gerant) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) L√©na Kollmeier (Pianiste) Cathy Mlakar (Scripte) Yoann Tardivel (Musicien) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Emilie Praneuf (Comedienne) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) quentin smolders (plasticien) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Philippe Mathys (Fotograaf) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Charlotte Istasse (Danseuse) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) Charlotte Pion (artiste) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Carole Weyers (Actrice) Paul-Henri Wauters (Botranique) Arne Scheerlick (ICT) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Lucius Fromm (performing artist) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Laurence Tempels (Na) Laurent Bonnet (Com√©dien) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) marie masset (charg√©e de communication) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Timothy Doucet (Etudiant) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Philippe DOLHEN (-) Simon Grunberger (Manager) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Ga√ętan Warin (Informatique) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Martin Ryelandt (Ecrivain) Emilie Corswarem (FNRS) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Mohamed El hourairi (Chanteur) Mohamed Diakite (Stagehand) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Elsa Houben (Actrice) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Thomas Ardui (Agents de voyages) Romane Warginaire (/) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Justine Santarossa (Educatrice) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) luis borges (g√©rant) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) C√©line Dumont (Com√©dienne) laurent strivay (verre) Carine Donckers (Conteuse) Raoul Belmans (DJ / producer) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Julie Lievens (Directeur Artistique) fernand Denis (Journaliste) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Thomas Midrez (Conteur) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Maude Wera (graphiste) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Xavier Locus (Pianiste) Carol Timperman (Maquilleuse) claude fisson (b√©n√©vole) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Katerine Bernirr (Graphiste) Thierry Desclez (g√©rant) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) willy heroes (moi meme) Pauline Croissant (Enseignante) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Eug√®ne Egle (Artiste) Anu Junnonen (muzikant) Simeon Gregoire (Dj) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) yves Merlabach (Retrait√©) Sophie Godenne (infirmi√®re) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Michel Fabry (peintre) Pauline Etienne (Com√©dienne) Coline Lacroix (Etudiante) aldenhoff benoit (administrateur) Michel Saintrain (Public) Mathilde Rault (actrice) Caroline Lenaerts (Blablabla) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) ouchinsky Michel (M√©decin) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Iweanya Loos (Consultance) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) H√©l√®ne Moor (enseignante) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Vanessa Mortier (enseignante) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Luc Vandermaelen (com√©dien) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Wim Embrechts (directeur) Maxime Andrien (Directeur artistique) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) giovanna piccinini (employee) Arnaud Claes (Cameraman) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Renaud Laloire (Independant) Aline Janssens (Chanteuse) Alain Boone (ingenieur de son) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Marine Mechri (Sage-femme) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) jean luc millot (musicien) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Florence Borgers (Musicienne) Gilles Nicolay (Adjoint) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Nono Battesi (Choregraphe) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Sarah Dupriez (Institutrice) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Jean Pol Zanutel (Musicien) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Benoit Thiry (aucune) M√©lanie Isaac (chanteuse) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Marc Malempre (Idem) Taylor Lecocq (Danseur) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) √Čtienne Wintquin (Idem) Giovanna Cadeddu (Comedienne) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Quintijn Ketels (artiste) Deborah De Bock (Project Manager) Bruno Verstraete (Eclairagist) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Edith Robin (Psychologue) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Bernard BOUDRU (com√©dien) Pol Landercy (Amateur d'arts) olga lagerwall (artiste) Mireille Aubry (Retrait√©e) Samuel Bosmans (Chanteur) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Quentin Perot (Photographe) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Kevin Strompers (Stagehand) Boris Prager (Com√©dien) Armand Morin (Vid√©aste) Alice Benoit (Booking & Management) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Caroline Spiertz (√©tudiante) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Damien Gemmi (Technicien son) Louise Duquesne (√Čtudiante) JF Breuer (Com√©dien) Fanny Sarlette (Musicienne) J√©r√īme Collette (Peintre)