Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.760 ondertekenaars (11.598 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13760
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11598 Ondertekenaars)
Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Gilles Dierickx (Communication) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Baptiste Lo Manto (Musicien) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Gregory Beghib (R√©alisateur) Lydie Thonnard (Musicien) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Lucas Lebacq (Musicien) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Stephane Budiau (Guitarisye) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Fred Nyssen (Acteur) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Nadine Monteyne (Philosophe) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Antoine Geeraerd (Cadre) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Pierre Hupperts (Producteur) Eric Russon (Journaliste) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Jean_pol Steffens (Musicien) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Boule Olympia (Musicienne) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Alain De Halleux (Cin√©aste) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Sacha Hanssens (Rippeur) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) JP Inno (Humoriste) Frankie Rose (Musicien) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Almos Michelazzo (Musicien) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Ben Suys (artiste) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) vincent georis (repr√©sentant) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Wim Lauryssen (Trombonist) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Aur√©lien Oudot (Circassien) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Claire Vailler (Musicienne) S√©bastien GRAUX (Artiste) Rohan graeffly (Plasticien) Jonathan Slotboom (Regisseur) Bruno Dovifat (Projectionniste) David Leroy (Musicien) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Rita Vanderheyden (X) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Isabelle Wolfs (Neant) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Denise Blue (Chanteuse) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Joe Higham (Musician) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Catherine Mailleux (psychanalyste) Marie Marlier (econome) Igor Gehenot (Pianiste) Basile Richon (artiste + enseignant) Chlo√© Devillers (Scripte) Emy Vanderelst (Spectatrice) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Christine Eekhout (Graphiste) bruno petit (professeur) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Olivier Giot (Musicien) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Catherine Mockel (psychologue) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Katerine Bernirr (Graphiste) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Romain Ass√©nat (Animateur) Jules Bernard (Artiste) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Fred DURET (Musicien) Hataa Lee (Peintre) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Camille Thiry (Host accueil) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Rapha√ęl Charlier (Acteur) JM Adam (Retrait√©) Marine H√©rin (Educatrice interne) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Pedro Correa (Photographe) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Voos Lauriane (Animatrice) Luc Lambert (Musicien) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Melanie Olivier (Formatrice) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Audrey Michotte (Cadreuse) Franco Vena (R√©gisseur) Anne Bauduin (Assistante sociale) claris defraine (√©tudiante) Pierre Somville (Interpr√®te) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Nicolas Berwart (Tour-manager) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Laura Vrancken (Prof de danse) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Wim Eggermont (Muzikant) thomas israel (artiste) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Alain Canneel (fonctionnaire) Amandine Snel (Enseignante) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Maxime Membrive (Com√©dien) Christian Debauve (professeur) Isabelle Darras (Com√©dienne) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Gaetano Fabri (Musicien) Tania Garbarski (Actrice) Michael De Nijs (Realisateur) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Caroline Vervloet (Etudiante) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) C√©dric Eeckhout (Acteur) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) camille loquet (ligth) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Didier Poskin (Professeur conservatoire) NICOLAS MARTY (Light designer) Arnaud Claes (Cameraman) Arieh Worthalter (Acteur) Dominique Pattuelli (Comedienne) Bay Aur√©lie (Artiste) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Laurent... CARPENTIER (Independent) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Leila Foulon (Sc√©nographe) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Catherine De Biasio (Compositrice) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Christian Dupont (Journaliste) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Iman Aroud (Professeur) Christophe Denison (G√©rant) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Cat Soetens (Idem) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Claire Dupont (assidue) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Fabrice Lig (Compositeur) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Bernard Van Nuffel (Echevin) Pierre Brynaert (Professeur) Lara Hubinont (Com√©dienne) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Elvin Galland (Musicien / producteur) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Audrey Antoine (Events supervisor) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Sarah Aguzzi (Enseignante) Durt Silio (Artiste / Enseignant) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Julie Galloy (Regisseuse) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Manuel Roland (Musicien) JF Breuer (Com√©dien) valentin courel (r√©gisseur) Carl Dendal (Solidaire) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Patrick Leboucherr (Technicien) Esther Beck (Manager) Sam Seraille (R√©gisseur) yann lecollaire (musicien) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Celine Debacquer (klassieke zang) marianne fagnoul (couturi√®re) Florence Caulier (Directrice asbl) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Fanny Ruwet (Humoriste) Maxime Melnik (Musicien) Audrey Janssens (Enseignante) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Cl√©ment Skladanek (Photogo) St√©phanie Paulus (Animatrice) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Mireille Aubry (Retrait√©e) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) David Perlot (Technicien) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Eva Destatsbader (Traducteur) Silvie Martens (MUA) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Jean-Louis Pau (Musicien) yves Merlabach (Retrait√©) Thomas Ruscigno (Cariste) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Cedric Cerbara (Com√©dien) Charlotte Diament (R√©alisatrice) St√©phane Vandesande (Musicien) Quentin Perot (Photographe) Fabio Zenoni (Com√©dien) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) David Block (R√©alisateur) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Alice Leroisse (Sans) fabrice dumont (auteur) yvan dheur (International Affairs Officer) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Hicham Chahidi (Compositeur) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Damien Lescrenier (Cameraman) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Yves Carpentier (Photographe) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) No√©mie De Clercq (Consultante) Eric Vander Maren (Tourneur) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Virginie Urbain (Assistante sociale) Van Vooren Dirk (Acteur) Melanie Principe (Cr√©atrice) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Alain Bonvin (Amateur) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Stefaan Angillis (Crewchief) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Camille Meynard (R√©alisateur) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Tan Hoa Pham (VJ) Daniel Romeo (Bassiste) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Martin Botkine (√Čtudiant) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Fred Van Bever (Avocat) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Stefan Mairesse (Musicien) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Stouffs Loic (Ing√©nieur) David Verlant (Sc√©nariste) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Renard Jacques (Organisateur) Marieke Dilles (Actrice) Gis√®le Wilki'n (Drh) Christophe Hermans (R√©alisateur) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) MANON SCHURMANS (Enseignante) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Vincent Vanden B. (independent) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Deborah Lothe (Mod√®le) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Caroline Istasse (Enseignante) Mich√®le SCHOR (Paysagiste) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Pierre Parage (Stagehand) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Olivier Boonjing (Directeur photo) Patricia Schmitz (Enseignante) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Donat Callens (G√©rant) Anne Stelmes (Conservatrice) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Audrey Labonte (Doctorante) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Lisette Lomb√© (Performeuse slam/ autrice) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Alice Lemaire (Productrice) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Valentine Coerten (Enseignante) Monica Varela couto (Com√©dienne) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Fay Herregodts (Concert Production) David Bourgie (Sc√©nariste) Salima Brahimi (Employ√©e) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Maxime Stofkooper (Danseur) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Sarah Swannet (Medecin) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Val Mac√© (plasticien) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Vincent Joly (Rigger) Adrien Desbons (Com√©dien) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Jean Hu (Musicien) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Patrick Errera (Ripper) Albertine Libert (Guide) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Fabien Mouton (Musicien) Elliot Appart (Instituteur primaire) Gilles Parmentier (Art on Paper) Carbonez Philippe (Retrait√©) Line Adam (Compositeur) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Agathe Leroy (√Čtudiante) Filip van lierde (Podiumbouwer) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Pierre Lef√®vre (musicien) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Simon Jourez (Musicien loisir) Patrick Meeze (Geen) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Greg Moulaert (Photographe) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Cedric Guffens (musicien) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Baptiste Blampain (Com√©dien) morris De Meyer (chauffeur) Axelle Servais (Enseignante) David Bodart (G√©rant) Vincent Werbrouck (Cellist) Louise Ros (Photographe) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Marc Delhoune (Photographe) Morena Brindisi (Musicienne) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) SIMON BACKES (CINEMA) Muriel Charbonnier (Journaliste) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Francois Neycken (Acteur) Gilles Dn (Guitariste) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Annick Robert (retrait√©e) Martine Claude (com√©dienne amateur) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Alice Mottoul (com√©dienne) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Constance Paris (Animation / programmation) Armand Morin (Vid√©aste) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Dominique Georges (Psychologue) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Marie Lefebvre (Enseignant) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Lucas Vermeire (Techniek) Himawari Arai (√Čtudiante) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Camille Catreux (Assistante de production) Roel Das (Musicien) Isis Devalez (RH) Eddy Devolder (Ecrivain) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Camilo Cordoba (Musician) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Jerome Guilmot (Statutaire) Marvin Schlick (Com√©dien) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) bjorn borremans (bestuurder) Octave Pirmez (Manager) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Romain Fourrey (Coordinateur) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Sophie Huyghe (Enseignante) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Lou Dossogne (Com√©dienne) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Anne Guinot (po√®tesse) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Catou De Meyer (Retrait√©e) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Anne Goy (artiste designer) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Fabrice Havenne (DJ) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Arcady Raway (Employ√©) Gaylord Baert (Finances publiques) Pierre Burnotte (gestionnaire) Sophie Huberty (Sculpture) Boris Prager (Com√©dien) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Caroline Bertolini (Community Manager) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Marc Lebeau (President) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Hichem Dahes (Photographe) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Claire Halbardier (Agent de communication) Antoine Bucieck (Tour manager) Noemie Vos (Expert immobilier) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Arnaud Arseni (Auteur) B√©atrice Balcou (plasticienne) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Landuyt C√©line (Doula) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Alexia Turlot (Communication Manager) Simon Verwacht (Enseignant) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Quentin Vande Velde (Militaire) Thibaud Demey (artiste) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Inge Walraet (Violist) Belme George-Emanuel (Logistique) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Gil Mortio (propre compte) Piette Maude (Scenographe) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Isabelle Symons (Production Manager) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Anthony Selleslagh (Auditeur) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Sylvestre Gobart (Videastz) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Patricia MIR (C coach) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Victoria Makosi (Administratrice de production) Julie Doutrelepont (Enseignante) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Elise Peroi (Artiste) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Seb Dubois (Artiste) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Hugo Neyens (Technicien light) Pierre L√©onard (Particulier) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Myriam Toussaint (Prof de danse) Martine Wixel (Retrait√©) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Catherine Dubois (Employe) Bozzini Emanuele (Musicien) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Violette De gyns (Com√©dienne) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Tuur Florizoone (Musicien) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Anne Thone (Pensionn√©) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Christine Willems (HR) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) R√©gine Renard (prof) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Lily Moreau (Com√©dienne) Steve Van Camp (Faciliteiten) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Gwen Vdb (Commerciale) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Linda Tunon fernandez (Habillage) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) C√©dric Heymans (Eclairagiste) C√©line Kerpelt (Graphiste) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Philippe Kariger (Ing√© son) Raphael Timmermans (Gitarist) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Anne Servaty (G√©rante) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Sophie Delacollette (Artiste) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Nadine Verhellen (choriste) claude schmitz (metteur en scene) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Julien Limbioul (Com√©dien) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Violette Schloesing (Commedienne) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Bertrand Closset (R√©gisseur) Charlotte Adam (Marketing officer) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Jean-Charles Delfosse (coach) Caroline Lenaerts (Blablabla) M√©lanie Isaac (chanteuse) Kellian Lybeer (Stagehand) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) INA Geerts (Actrice) Said Hammas (Gerant) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Benoit ROSE (Stagehand /runner) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Clara Henry (danseuse theatre physique) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Louis Theillier (artiste) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) CORNU Melissa (Actrice) Geoffrey Desmet (musicien) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Aurore Grailet (Musicienne) Benny Haegeman (Personeelschef) C√©cile Demanet (Psychologue) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Gilles Millet (Artiste violoniste) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Lara Cahay (√Čtudiante) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Satya Mioli (Therapeute) Jerome Lenain (R√©gisseur) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Dethier Gilles (infographiste) Georges Jonckers (Technische) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) THIERRY CROMMEN (Musicien) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Eric Defosset (Technicien son, musicien) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Maia Baran (Com√©dienne) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Michiel Ceulers (Artist) Philippe Verheye (vid√©aste) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Corina Pitic (Architecte) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Laurence Vincent (Enseignante) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Villers Sander (Sound Engineer) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Sabine Minniti (UE) Philippe Jamar (Rien) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Alec De Busschere (artiste) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Martin Malcourant (Serrurier) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Valerie Marchat (Assistant) Thibaut Doens (Cameraman) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Marie Bolly (Ex-enseignante) Janet Vega (Manager) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Victor Pailhes (Chanteur) Jos√©phine De Wit (Restauration) Pascal helman (gestion entrep√īt) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) alain jenard (regisseur) Anne-Marie Loop (Actrice) Raf Reyntjens (Realisateur) Sarah Devaux (artiste de cirque) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Ilse Vackier (Animatrice) Thierry Willems (Ex. Electro) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Valentin Vital (Technicien Son) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) ALAIN PIERRE (Musicien) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Sophie Cavez (Musicienne) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Laurie Gurmann (Employ√©e) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Alice Borgers (Com√©dienne) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Lucas Sevrin (√©lectro) pauline david (programmatrice de films) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Vincent Alleman (r√©gisseur) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Dominique Guns (spectatrice) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Philippe Luyten (Se) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Eve Beuvens (Musicienne) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) Michel Saintrain (Public) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Antoine Dersin (Photographe) Cedric Alessio (G√©rant) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Michael Tambour (Musicien) Caroline Adam (Maquilleuse) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Johnny Konings (freelance/stagehand) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Ines Degives (√Čtudiant) Florence De Vos (consultante en couleur) Diana Van Gucht (Professeur) Thierry Bontridder (Sculpteur) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Ziggy Stardust (ICT) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Aurelie Mazaudier (Prof) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Charlotte Renwa (Professeur) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Pablo Labigne (sc√©nariste) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Halin Valerie (calligraphe) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Bart De Smet (Tradeshow Director) Nele Staes (Bediende) Amandine Bernal (Enseignant) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Marie Camelbeeck (guide) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) L√©onard Clarys (Regisseur) Alice Valle (Office manager) Catherine Cosme (Realisatrice) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Julien Rommelaere (Professeur) Olivier Mottard (Ing√© son) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Antoine Davy (R√©gisseur) Jean Minetto (Vid√©aste) Delphine Georges (Journaliste) Amalia Carrera (programmatrice) Alice Caboche (Projectionniste) Maxime Glaude (Musicien) Emma Ravez (Commercante) Patrick Martens (Stageco) David Goffin (Producteur) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Sylvie Sarrelabout (Assistante) david steyaert (productiechef) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Manon Faure (Charg√©e de production) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Julian Hills (Photographe musicien) Casimir Liberski (Musicien) Stanislas Cotton (Ecrivain) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Juliettd Moons (Enseignante) Elodie Restiau (Front-end developer) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Jos√© BEDEUR (retrait√©) natascha hardy (ind√©pendante) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Mirela Barbut (Traiteur) Dominique Cloetens (Sans) Barney Frydman (R√©alisateur) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Claude Vanhollebeke (Professeur) Clara Levy (Violoniste) Ian Theves (Technicien de spectacle) Louise Bastin (X) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Bob Verschueren (Plasticien) Jodie Devos (Artiste lyrique) Yves Lecomte (Artiste) Didier Fontaine (Musicien) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Martine Draps (Coordinatrice) Antoine Rotthier (Batteur) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Lucius Fromm (performing artist) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Mustapha Abatane (Storyteller) Kody Kim (Humoriste) Barbara Chila (Maquilleuse) Marie Binet (Technicienne video) Sylviane Riga (Professeur) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Gilles Masson (Musicien/comedien) Delphine Coers (Scengrang√©) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Jonasz Olivier (Graphiste) Pascal Charpentier (Musicien) Peter Beda (Lazy Rebel) Yves Gobart (Artiste Peintre) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Anouchka Crahay (Comedienne) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) luc vanderborght (ind√©pendent) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Bruno Couss√©e (Muzikant) Tommy Tielemans (Chauffeur) jean amoris (r√©alisateur) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Jacques Pili (Musicien) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Daniel Harris (Com√©dien) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Marie Estelle Collin (Directrice) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Lejeune Frederic (Evenemetiel) marie broquelaire (administratrice) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Julie Delbart (Pianiste) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Nathalie Haegeman (Productie manager) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Carina Mirolo (Prof) Pierre Rodriguez (Peintre) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Pascal Dekoninck (Photographe) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Eug√©nie poste (costumi√®re) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Corentin Eubelen (Musicien) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Pecoraro Federico (Musicien) Victor Ridley (R√©alisateur) Esthen Dehut (Producteur) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Cynthia Claes (Horeca) Philippe Fontagnere (Musicien) Laurent Daners (Dj) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Jean Kempgens (musicien) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Eno Krojanker (com√©dien) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Allier R√©mi (R√©alisateur) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) am√©lie lemonnier (comedienne) Delafontaine Diane (socio culturel) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Martijn Vanbuel (bassiste) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Edouard karbowiak (DJ) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Igor Adamskiy (Artiste) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Maxime Andrien (Directeur artistique) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Patrick Hella (Casting manager) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Jo√ęlle Evita (Artiste) Delauvaux Manon (Comedienne) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Antoine Grenez (Directeur) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Vincent Huertas (Com√©dien) Julien Sohier (Enseignant) Herv√© Noirot (Pianiste) Laurent Mercier (Musicien) Enzo Cagnina (Directeur) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Mariko Hayashi (Public) Arthur Bouet (R√©alisateur) jean blavier (choriste) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Sophie Godenne (infirmi√®re) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Sebastien Lemaire (Musicien) Marie Christine Favreau (administrateur) Benji Bernard (Circassien) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Caroline Angeli (Guide Touristique) Pascal Courcelles (Artiste) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Sarah Hamdi (bar) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) V√©ronique Michel (Programmatrice) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Vick Vandenput (Rental backline) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Caroline Genart (Production cin√©ma) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Grazyna Czech (Retrait√©e) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) isabelle du bois (Artiste de cirque) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Charlie Dupont (En chef ?) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Marie-Ange Desoil (Auteur) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Jan Rzewski (Employe‚Äô) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Dominique Falmagne (Fan de culture) Naomi Vercauteren (violist) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Jean marie Leonard (Retraite) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Marine Frerard (Employ√©e) Lionel Detry (Auteur-compositeur) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Hugues Hausman (Com√©dien) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Ben Horemans (event security) Alain Janclaes (Musicien) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Corinne Leroy (Animatrice) Anne Boland (Artiste) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) david levy (galerie d'art) Werner Mareels (amateur muzikant) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Nathalie Demelenne (Educatrice) Renaud Vander Roost (Batteur) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Edith van der Kelen (Sans) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Isabelle Boucher (Stage manager) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Renaud Leblanc (Eclairagiste) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Guy Rombaux (Acteur) marie desmet (responsable asbl) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Didier Saint-Jean (Guide) Jacques PIRONET (responsable logistique) Annick Dath (Maman de regisseuse) Aurelie Lievin (Producer) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Christine Colsoulle (Musicienne) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Daniele Martini (Musicien) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Valentin Houssa (Light Technician) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) elena perez (comedienne) V√©ronique Bultiau (animatrice) Nicolas Missart (Runner tech video) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Pierre Jadin (G√©rant) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Judith Van Parys (Costumi√®re) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Abdou Mekkaoui (Culture) Angelo Bison (Com√©dien) Wies Gios (Event-Security Manager) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) C√©line Bailly (Events supervisor) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Romain Waterlot (Monteur film) Patrick Glotz (R√©alisateur) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) David Solyom (Enseignant) Anne Jacobs (enseignante) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Marc Godfroid (Muzikant) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Guy Maezelle (Realisateur) Vincent Vandist (--) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Jeremy Gillard (Etudiant) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Marie-Anne De Rue (Enseignante) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) B√©n√©dicte Druart (Employee) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Nancy Darding (Formatrice) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Louise Mailleux (√Čtudiante) Emilie Keller (Responsable) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Morgan Laloux (Event planner) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Ellie Nimeroski (Violiniste) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Frans Michielse (Manager, producteur) Kristof Coenen (Acteur) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) claire lechien (violoniste) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Patrick Chauviaux (Gerant) Catherine Andries (√Čcrivain) Javier Bernal Revert (photographe) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Cl√©mence Grutering (tapissier) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Michel Lalieu (No Fucntion) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Marianne Thys (eindredacteur) Marine Bernad (Arts graphiques) Adrien Letartre (Com√©dien) Michel Thomas (musicien, danseur) fred clautier (coordinateur technique) Kristin Rogghe (dramaturge) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Claude Courtoy (Cameraman) MARC LEGRAND (enseignant en art) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Steven Konkel (Sans emploi) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Alexandre Debrus (Violoncelliste) joyce hardy (√©tudiant) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Marc De vreese (Musiciens) Isabelle Liagre (Musicienne) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Marianne Sluszny (Auteure.) Johan Fostier (Musicien, professeur) Gaetan Dupret (Cause) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Etienne TORDOIR (Photographe) Daphn√© Robin (Clown) Ann Bryssinck (Psychiatre) Joseph Meersseman (Manager) Denis Cruysmans (Enseignant) Patrick Hendrix (Culture) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Sarah Lederman (regisseur) Jef Mercelis (Musicien) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Dirk Dufour (?) Nore sanders (Productieassistente) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Xavier Percy (Com√©dien) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Joelle Bar (priv√©e) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Tanguy Aerts (Muzikant) Graziella Calabrese (Responsable achat) Th√©o Delval (Etudiant) Fran√ßois Chenoy (-/) Karine Marenne (Artiste) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Florine Lambert (Enseignante) Marie Dury (Chef de projets / labels) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Annick Grandry (Infirmi√®re) Christine Deneyer (Secr√©taire) Christiane Genard (Enseignante) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) diederik Gees (zaakvoerder) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Delphine De Ridder (Graphiste) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) laurine tricoteaux (Designer textile) Edwige Henry (Assistante) Eddy Gijsens (Directeur) V√©ronique Vercheval (Photographe) Mortier anne-sophie (graphiste) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Antoine Sion (Designer) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Massimo Mele (Ouvrier) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Marianne Debauche (Independent) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Anne Humblet (Ensembliere) Zeno Graton (R√©alisateur) Rani De Leener (Barvrouw) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Karel Coninx (muzikant) Val√©rie Dierickx (Sans) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) vincent philippart (ing√©nieur du son) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Jean Daye (√Čtudiant) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Julien Bechara (R√©alisateur) Sigrid Delmotte (Enseignante) Liliane Wang (Administratrice de production) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Mathias De Marco (Responsable technique) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Stephane Martin (Regisseur) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Dominique Bodart (Soliste) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Tim Privat (√Čtudiant) Genevi√®ve Hauzeur (.) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Camille Balseau (Etudiante) David Van Belle (Neant) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Milena Bochet (Cineaste) Bruno Parent (Distributeur de films) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Youri Balcers (Compositeur) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Alain Crudenaire (Etudiant) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Dominique Hacourt (Enseignante) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Gregory Beterams (Informaticien) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Olivier Sprangers (Musicien) Fred Malempre (Musicien) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Peter Permeke (Artiste) Yoann Tardivel (Musicien) Flora Seigle (Auteure compositrice) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Koen Tot√© (Muzikant) Damien Hubert (Direction technique) Alice Beaufort (conteuse) Ruby Frisvold (Etudiante) Sandro Amalfi (Ouvrier) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Pierre Goudesone (Muzikant) C√©cile De Brauwer (Professeur) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Alain Renard (smart projet 682) Barbara Dits (Photographe) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Caroline Spiertz (√©tudiante) Delphine Chavet (Responsable communication) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Vincent Foret (Photographe) Guillaume Van Parys (Musicien) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Louise Tanoto (Danseur) Sophie Lecocq (Solidaire) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Yves Baudhuin (Ing√© son) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Paul Bourri√®res (Videaste) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Tamara Baggili (Architecte) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Dominique Sintobin (Po√®te) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Elise Abraham (Costumi√®re) Adrien L√©onard (sc√©nariste) ivan louette (aucune) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Kalya Firefox (Artiste de rue) Patrick Beckers (Com√©dien) Mousta Largo (Artiste) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Olivier Bonjour (Acteur) Marc Lodefier (ICT) Alexian Vanclef (Magicien) Estelle Lecaille (curatrice) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Didier Counen (Eclairagiste) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) ingrid visee (Technicienne d√©co) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Nina De TAEYE (Comedienne) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Loris Manzini (Commercial) ANNE ANCIAUX (idem) Marie Franeau (Com√©dienne) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Florent Thirion (√Čtudiant) L√©a Renaud (√Čtudiante) No√ęl Fiora (Designer) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Edwin van den Hove (Machiniste) Michel Vargas (Journaliste) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Mohamed Mesbahi (Musicien) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Alicia Duquesne (Com√©dienne) fabrice dupuy (artiste) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Ang√®le Broeders (Nihil) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Gregory Lenon (Musicien) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Dominique Moreau (Professeure) Romain Delfosse (Musicien) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') sara kengen (chanteuse) Virginie Roy (Relations publiques) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Josse Goffin (artiste) Julie Lenain (Comedienne) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Cecile Rousselle (Retraitee) Federico Repiso (Graphiste) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Vincent Goffart (Ing√© son) India Jonckheere (.) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Godfroid Marc (Graphiste) L√©once Chanoine (M√©lomane) Christophe Remy (Directeur artistique) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Catherine Pierloz (Conteuse) Egon Di Mateo (Com√©dien) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Michele VERDIN (Employ√©e) Bruno Pons (Monteur) Gabriella Marchese (Culturel) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Arnaud Rosoux (Musicien) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Maelle Kalis (Artiste) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Dominique FRIZAT (Repereuse) Olivier Panier (Sales Project Manager) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Julien Theodor (Employ√©) Piet Eekman (R√©alisateur) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Philippe vanderschueren (Consultant) Vanessa GELHAY (-) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Thierry Hellin (Interpr√®te) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Fabienne Syenave (NA) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Leila Alev (Musicienne et architecte) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) Alan gevaert (bassist) Anne Romain (Com√©dienne) elza Autrique (cours Amarant) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Philippe Carly (Photographe) Elodie Taminiaux (Employee) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Isabelle Godeau (Enseignante) Yacine Hamida (M√©decin) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) J√©r√īme Thil (Bassiste) Judith Grunberger (Artiste) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Bertrand Scius (Technicien) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Gilles Servais (Batteur) Natacha Belova (sc√©nographe) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Marie Braam (Com√©dienne) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Jan Van Looy (Pianist) Emilienne Flagothier (Artiste) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Laila Assouli (Manager) Marie Lekane (Cin√©ma) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Marine Gabaut (Styliste photo) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Baptiste Lalieu (Saule) Ivan Hanssens (Idem) Martin M√©reau (Musicien) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Ichraf Nasri (Sans emploie) Alexandre Dufour (directeur technique) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Aur√©lie NOLF (Scripte) Claudine Smal (Artiste) annabelle duaut (charg√©e de projets) Marcella Mello (Actrice) Vincent Liben (compositeur) Pauline Claes (Chanteuse) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Guy Deltour (Sculpteur) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Aniko Ozorai (Journaliste) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) Colin Christiany (R√©gisseur) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Michel Lambert (Artiste musicien) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) jerome colin (auteur - journaliste) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Chanda Vellut (Costumi√®re) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Stephane Darris (Producteur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Colin Petit (Musicien) Veronique Michel (Programmatrice) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Claire Gerrits (Attach√©e communication) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Cindy Ruttar (titres services) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Maxime Canart (Electricien) Virginie Verdier (Artiste) Sophie Baudoux (admin) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Audric Albert (Vivre solidaire) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Etienne Mayeur (Tourneur) christophe ottaviano (R√©alisateur) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Pascal Paridans (Ed. Phys) Wim Dufoort (Stagehand) Magotteaux Maxime (Musique) Alexis Den Doncker (Musicien) Dominique Hermans (Com√©dienne) Alain Bellot (Acteur) Alexandre Herman (assistant de production) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) thibaut chuffart (monteur) Caroline Migeal (Psy) Isabelle Baudot (Project Manager) lucia bru (professeure) Vincent Rif (Illustrateur) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Gregory Navarra (Photographe) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Magali Fournier (Musicienne) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Olivier Collet (Sans) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Maria Peredo (Performer) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Caroline LOUITON (Commerce) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Thomas Marechal (Technicien) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Estelle Franco (Com√©dienne) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Sicaire Durieux (Com√©dien) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Fons Dhossche (Danser) Lucio Arisci (filmmaker) Beaudry Charlotte (Artiste) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Benoi Lacroix (story boarder) olga lagerwall (artiste) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Alexandre Beauvoir (Musicien) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Lia Bertels (R√©alisatrice) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Guerin van de Vorst (Realisateur) Manon Marlier (Project manager) William Csikvar (G√©rant) J√©r√īme Hannick (Barman) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Larissa Lismont (Violoniste) Patrick Everaert (Plasticien) Gaspard Sicx (Batteur) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) raphael venin (Musicien) William Clobus (Com√©dien) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Nine MURET (animatrice) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Pieter Nuytten (Musicien) Dirk Schreurs (Componist) Michael Asnot (Muzikant) Sandra Chaoual (Danseuse) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Marie Collette (Couturi√®re) claire goldfarb (musicienne) Christian Cabuy (Antiquaire) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Alexandre Tosar (Apprenti) Jochen Decostere (Regisseur) Laurens Billiet (muzikant) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Marianne Grimont (photographe) Alexis Radelet (Employ√©) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Zoe Vadim (Illustratrice) Lara Cowez (Professeure) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Gregory Grandhenry (Batteur) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Corentin Jonckheere (G√©rant) Fabrice Giacinto (Musicien) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Boris Wilmot (Motion designer) Vinciane Laurent (Enseignant) Baudouin Carlier (Architectes) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Hanna Ilczyszyn (Artist) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Renaud Pirson (Programmeur) G√©raldine Harckman (Peintre) VivianeT√Ęm LAROY (-) G√©rard Corbion (responsable de cie) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Stephanie Bohet (Institutrice) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Marc VIERSET (Musicien) ivan rosseel (entertainment) Monique Meurant (Retrait√©e) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Sylvain Rassart (Ambulancier) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Denis Coumont (.) Romain Duyckaerts (Percussionniste) caroline voisin (animateur) Laura S√©pul (Active) ksenia Szum (etudiante) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Amandine Flandre (Etudiante) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) chris van tongelen (zanger acteur) Paul Sterck (Administrateu) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Jean L√©onard (Enseignant) Marc Pinilla (Musicien) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Carine Boone (Venue/Project Manager) Dragana Todosijevic (painter) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Romain Garcin (Directeur Artistique) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) fernand Denis (Journaliste) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Andr√© Delval (Commercial) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Matthys Josiane (Sans) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Gabriel L√©onard (Electro) Sanda Giurgea (Neurologue) Aurelia Formato (Institutrice) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Yasmina Bourgaux (Idem) Shirley Auspert (Programmation) Miriam Arnold (Musicienne) Van's Coomans (Bassiste) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Patrick De Schuyter (Musicien) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Fran√ßoise Housen (Musique) Laurie Diricq (Webdesigner) Alain Bronckart (Artiste) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Val√©rie Mania (Enseignante) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Sam Perl (Promoter) Claude Rappe (Ecrivain) Lisa Cogniaux (dramaturge) Pascal Dandrimont (Photographe) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Laura Warichet (Musicienne) Ariane Vaneigem (chanteuse) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Mathias Goethals (Acrobaat) Henri Vivegnis (Production Manager) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Vincent Claassens (Langues) Noari DRAGH (DOP) Catherine Scaut (spectateur) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Jacques Stotzem (Musicien) Juliette Parchliniak (Psychologue) Olivier Motte (Photographe) Herv√© Borb√© (musicien) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) wim wabbes (Artistiek directeur) Thomas Dimmers (Musiciens) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Espour Sarah (Artiste) Nicolas Pedoux (Personnel) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Michael Freres (Technicien) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) pierre moreau (photographe exposant) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Sandrine Marquez (Enseignante) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Felicitas Montecino (Guide) Sandra Engelborghs (Administratif) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Marie Davin (Costumi√®re) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) Delphine Roy (Comedienne) Marine Depr√© (Assistante sociale) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Thomas Boulogne (Supervisor) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) vero dessart (aucune) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Roos Strobbe (Muzikant) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Jacques Chelidonis (Musicien) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Julie Soyeur (Educatrice) Andreea Vilciu (RH √©vents) Christian Noefnet (Chanteur) Joao Prates (Tech video) Carol Timperman (Maquilleuse) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Mirte Bogaert (Choreographer) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Giaux Sophie (√©tudiant) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) M√©lanie Godin (Directrice) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Christine Kulakowski (Directrice) Mathias Debroux (Collaborateur) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Daniel MISSANT (Retrait√©) Javier Su√°rez (Danseur) Dominique Van Cappellen (musicienne) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Celine Lecocq (Etudiante) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Dan Kaminski (Professeur) Aurelian Pechmeja (Technicien) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Catherine ELIAT (Pas) Nicolas Destatte (employ√©) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Li√©geois Jo (Muzikant) Nicolas De Coninck (Artiste) Imane Guemssy (guemssyimane@gmail.com) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Roland Juchtmans (Muscicien) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Arnold Robertz (Enseignant) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Christopher Arimont (employ√©) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Simon Breeveld (R√©alisateur) Philippe Vanderlinden (Musicien) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) jean-jacques saussey (l'√©thique) Willy Welter (Artiste plasticien) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Giuseppe Vetro (Enseignant) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Arno Hintjens (Chanteur) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Antoine Jonniaux (illustrateur) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Morgane B (Enseignante en art) Simon Schoovaerts (Batteur) Philippe Blonda (D√©corateur) Raphael Aerts (Musicien) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Caroline Gereduz (Costumiere) Ana Elasri (?) Marua Floxo (Performance esculpture) Victor Scholsem (Pensionn√©) Laurence COLLETTE (graphiste) Hugues Rosoux (Cadre) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Laurianne Thysebaert (violoniste) Delphine Peraya (Com√©dienne) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Pascal Cr√©teur (Musicien) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Sarah Duvert (Costumiere) Daniel Bury (retrait√©) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Dominique Swinnen (Pianiste) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Danielle preumont (guide culturel) denise scheer (pensionn√©e) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Henri Adam (Patron) Taylor Lecocq (Danseur) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Marine Visart (Graphiste) Maud Swinnen (Employ√©e) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Robby Demaret (Road) gregory Carnoli (Artiste) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Alicia Piazza (Architecture) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Bernard Garant (R√©alisateur) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Patrick Michel (Acteur) Elena Bonicelli (Etudiante BD) S√©bastien Legrand (Magasinier) Quentin Velghe (Programmateur musical) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Mathieu Giraud (Monteur) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) S√©verine Provost (G√©rante) Raymond Aubry (Musicien) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Isabelle Frere (Enseignante) Olivier Henrion (Photographe) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Claire Bourdet (musicienne) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Piwi Leman (musicien) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Indirah Osumba (Coordinatrice) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Beno√ģt Closon (Web) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Eric Laes (Chef de projet) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) C√©dric Manche (artiste/prof) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Priscillia Dehondt (Montage video) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Lisa Schonker (Maquilleuse) Renaud Minet (Eclairagiste) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Raphael Altenhoven (Rigger) Eric Quackels (membre du comit√©) aurore latour (com√©dienne) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Fran√ßois Moens (Administrateur) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Nicolas Mambourg (Machiniste) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Fabien Hupin (Artiste peintre) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Sylvie Dory (Musicienne) Laurent Eyckermans (Cadreur) Pascale Marlier (Ecrivain) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Francois Heuse (com√©dien) M√©lanie Pel√© (Professeure) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Lionel Lhote (Chanteur) Julien Gaspart (employ√©e) Phaedra Segers (Actrice) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Olivier Celli√®re (Photographe) sofia betz (metteure en sc√®ne) Claire Buffet (Directrice artistique) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Quentin Minon (Comedien) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Philippe DOLHEN (-) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Teddy Hillaert (Live Nation) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Typh Barrow (Chanteuse) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Patrick Gautron (Artiste) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Yves Delvaux (Cameraman) Elodie Bertholom√© (Enseignante) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Pat Masson (HeAD) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Marek Olbinski (Graphiste) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Daniel Lannoy (Prof) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Marie Ghitta (Altiste) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Vanessa Jacques (Vendeuse) Milan Jespers (Artiste) Muriel Smaers (Assistante sociale) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) Paul SARLET (Op√©rateur) Estelle Defalque (Chant lyrique) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Thomas Snyders (G√©rant) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Nancy Boudart (Xxx) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Bruno Marcandella (g√©rant) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Justine Venet (Comedienne) Christelle Dumont (G√©rante) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) roos euwe (dramaturg) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Patrick Nuytkens (General Manager) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Viviane Carls (Employ√©e) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Ferdinand Despy (acteur) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Naomi Vermeulen (Employ√©) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Sarah Guinand (Maquilleuse) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Gael Rinclin (Tech Engineer) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) rRenelde dupont (Production documentaire) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Alex Vizorek (fou du roi) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Michel B√©cart (retrait√©) Thomas De Thier (Scenariste) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Guyl√®ne Olivares (actrice) Bruno Briquet (Artiste) Isabelle Peeters (coordinatrice) JULIE PIETTE (IT Analyste) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) BJ SCOTT (chanteuse) Chemin Julie (Auteur) Sylviane Cavirot (Accueil) Corinne Houben (Enseignante) Julie Delhaye (IT Project Manager) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Marie Christine Somer (Travailleur social) Alicia Jeannin (Artiste) Lore Van laethem (Na) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Rahel Feidler (Stage & production manager) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) karen peeters (harpiste) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Adrien Vwrhoeven (Na) Eric Lamb√© (Auteur) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Samuel Bernard (Directeur artistique) Alain LEONARD (Musicien) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Luc Pilartz (Musicien) Nathalie Jacques (Enseignante) Catherine Struys (musicienne) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Jean-Marc HELSON (Architecte) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Florence Brialmont (Styliste) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Vincent Van Linthout (Public) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) francois chevigne (professeur de piano) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Sylvie Lausberg (auteure) Johanne Verbockhaven (Phd) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Bart Depreitere (Sales & project manager) Thomas Mouligneaux (Droit) Eric Van Til (Photographe) Boriana Todorova (com√©dienne) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Francoise Vervoort (Violoniste) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Xavier Depovere (CEO) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Gilbert Lisa (Etudiant) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Claudette Masure (Retrait√©e) St√©phane Salkin (Musicien) Sophie Cuvelliez (retrait√©e) Maxime Desert (Free Lance;) Mich Leemans (programmator) Anu Junnonen (muzikant) Laura Erba (Sc√©nographe) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Dan Warnant (Pensionn√©) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Vincent Warin (Percussionniste) Thierry Guerin (Directeur) Philippe De Cock (Pianiste) Paul Poelmans (Muzikant) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) De Backer Soetkin (Horeca) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) Tristan Robin (Artiste) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) Isabelle Bonmariage (Scripte) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Django Vranken (statut) Gurman Alison (Ux designer) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Morgane Philippe (Enseignante) Marie Cabanac (Toutes) Ariane de Bellefroid (Consultante) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) S√©bastien Rush (Employ√©) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Delphine Gardin (Chanteuse) Mireille Simus (√©clairagiste) Annie Mariotte (Retraitee) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Marie Vancaillie (educatrice) Robin Daloze (TD Pipeline) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Beatrice Leysens (Assistant) Sebastien Delvaux (Manager) Paul Miquet (Cr√©atif) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) No√©mi Knecht (Com√©dienne) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Eveline Zwart (Decoratrice) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Michils Ludovic (Ceo) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Celine Wiertz (Administratrice) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Camille Radelet (Assistante de promotion) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Philippe Lambert (Musicien) Othmane Moumen (Com√©dien) Gaelle Chanu (Enseignante) Nina de Vroome (Filmmaker) Catherine Seba (Musicienne) Raf Vermeulen (arbeider) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Denis Deml (Backliner) Astre B- (Leader de projet musical) Sandra Kim (chanteuse) Julie Cherpion (Coordinatrice) Lorcan Fahy (Musicien) Gertjan De Boeck (/) Serge Dehaes (Dessinateur) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Laetitia Bica (photo-video) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Celine Chariot (Photographe) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Muriel Sarlette (Musicienne) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Damien No√ęl (Musicien) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Tom Eeckhout (Songwriter) Marc Van Eyck (Producteur) Sandrine Bastin (Comedienne) Vincent Auverdin (Enseignant) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Eric Tamundele (R√©alisateur) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Karine Doyen (Solidaire) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Achille Ridolfi (Com√©dien) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Pierre Lucas (directeur) Herman Schueremans (organisator) Julien Libeer (pianiste) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Corazza Francis (?) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Elodie Vignon (Pianiste) Timour Vandermeulen (Compositeur) Damien Keyeux (Monteur image) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Paulo Rocha (Musicien) Josiane Bouhon (Directeur finance) Lena Doryn (Makeup Artist) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Ga√ętan Warin (Informatique) Domenico Renga (Secteur public) Jack Cooper (Prestidigitateur) Zack Jonas (Musicien) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Marie Focant (Spectatrice) Daniel Thielemans (Acteur) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Sylvie Gerard (Centre culturel) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) Allan Francois (Musician - Producer) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Tatiana Mamonov (Employ√©) Kobe Dons (Geluidstechnicus) olivier Didion (artiste de scene) Massimo Saracino (Professeur) Janos Bruneel (Muzikant) vincent nouaille (Preneur de son) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Shu Bosseaux (employee) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Christophe Georis (Enseignant) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Arthur Chevallier (Assistant Camera) B√©nita Igiraneza (Communication) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Julio Figana (Peintre - Musicien) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) willy heroes (moi meme) Marion Menan (Performer) Cecile Dumortier (Magistrat) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Niels Creteur (Technicien) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Fabrice Dubard (Musicien) Pierre GERARD (Pensionn√©) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Marie Huybrechts (Psy) Caroline Case (G√©rante) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Jean-Marc Schneider (Photographe) Pierre Malempre (Prof de musique) Pierre Bouldou David (Chanteur) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Sarah Blau (Bruxelloise) pierre barbier (Musicien) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Charlier Renaud (Machiniste) Matthieu Gaillet (Directeur technique) gaethan dehoux (Ing√© son) pierre Baton (Constructeur) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Michele NGuyen (Conteuse) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) David Mazzeo (Directeur Artistique) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) anne sophie prevot (productrice) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Emmanuel Henrion (Musicien) karen Verbrugge (actrice) Annelore Stubbe (Actrice) Brigitte Dedry (Com√©dienne) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Laureline Baron (Assistante du producteur) Audrey Glotz (√Čtudiant) Marie Brumagne David (/) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Gaetan Saint-Remy (auteur) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Jo√ęlle Hubert (Education) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Bobby Rahimi (Deejay) Veronique Thieme (Enseignante) Gil Peckel (Cameraman) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Morgane Aubert (Scripte) Maroine Amimi (Com√©dien) Rudy De keyser (Conseiller) Gabriella Iacono (Danseuse) Francis Grenson (Retraite) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Christian Kraewinkels (Guitariste) Vincent Debroux (√©tudiant) Sonja Bruyninckx (Danser) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Natascha Provoost (employ√©e) Florence Sa√Ędi (Productrice) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) david sabau (ing√©nieur du son) Henri Couchard (Etudiant) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Aude Delcroix (Animatrice) Christian Merten (J'fais mon possible) Filip Vandenbruwane (Rigger) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Valentine Gevers (Marketing manager) Anna Wawrzyniak (??) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Alison Delrez (Assistante de production) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Sarah Michel (Regisseur) Alexandra Verbelen (.) Alain Gombert (professeur) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) David Vranken (monteur son) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Ugo Petropoulos (Journaliste) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Catherine Delattre (Adm) Timoth√©e Leroy (musicien) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Martine Fabry (Manager) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Oscar Mercier (√Čtudiants) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Nadine Smars (Retrait√©e) C√©cile Quenum (Photographe) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Simon Grunberger (Manager) Olivier Moussa (Idem) Nicole Stas (Fonctionnaire) zo√© sevrin (artiste) Depont Eric (Graphiste) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Emmanuel XAVIER (Designer) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Celine Morsomme (Assistante de production) Denis Bakelants (Ceo) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Kevin Plasman (Legal Manager) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Anna Maerten (Sage-femme) Umm√©e Shah (Conteuse) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Laurent Berger (Enseignant) Dominique Vantomme (Muzikant) Luis Javier Cordoba (Circassien) Camille Conreur (Sciences) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Marie Brabant (Maquilleuse) cl√©mentine Delahaut (aucune) Denis Baeten (Musicien) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Quentin Hoogaert (Chanteur) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Jonas Burton (Batteur) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Coline Lacroix (Etudiante) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Marc De Maeseneer (muzikant) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Robert Coheur (Programmateur) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Freek Pieters (theatertechnieker) anne pollet (secr√©taire de direction) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Kilian Delcorte (Eclairagiste) nina hennart (masseuse) Marina Paganelli (Institutrice) elisabeth tichon (agente de guidance) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Sebastien Boucherit (D√©corateur) natacha CAMPOURCY (soutien) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Emil Stengele (Com√©dien) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Eliz De Wolf (citoyenne) Gregory Grosjean (Architecte) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Jeremy Darme (DT son musicien) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Daniel Dejean (Compositeur) Goossens Alicia (Architecte) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Ang√©lique de Lannoy (none) Justine Maxelon (artist) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Nathalie Huby (Violoniste) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) C√©dric Raymond (Musicien) Thierry Vassias (Musicien) Sarie Verheughe (Make-up artist) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Sofia Constantinidis (Violoniste) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) C√©line Bodson (Violoniste) Nathalie Lallemand (Danseuse) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Annik Pirlot (Conteuse) Jan Eggermont (Muzikant) Bruno Coppens (producteur) De Mey Eug√©nie (Musicienne) Jeremie Leante (Technicien son) Marie Jennes (Chanteuse) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Steve Bree (Events and Installation Technician) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Sandrine Streef (Acrobate) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Amandine Sepulchre (Musicienne) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Karim Belghith (Sales Manger) Gaetan Tomasi (Technicien) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Elise welleman (pensionn√©) Ellen Braet (Dansdocente) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Victor Rossignon (Assistant de direction) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Monteiro M√©lanie (Artist) Camille Henry (Development manager) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Mathieu La Rose (Assistant social) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Wissem Amimi (Musicien) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Peleman Eva (event & videoproducer) Eric Claus (Charg√© de projets) Christine Chasse (responsable) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Fabrice Fontaine (Programateur) Yoann Stehr (R√©alisateur) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Arlette Hermans (Idem) Andr√© Matagne (Retrait√©) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Berdine Nusselder (Actrice) Julien Deschamps (Employ√©) Alain LEGRAND (Enseignant) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Anne Marie Evrard (choriste) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) John Valdevit (Responsable ICT) Fabian Labiau (Projet Manager) Michel Stockhem (Directeur) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Cesar Janssens (Muzikant componist) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Victor Dumont (Danseur) Julie Robeet (Graphiste) Iweanya Loos (Consultance) Patrick Leterme (Musicien) Chantal Bovie (aucun) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Fabien Desdemoustier (Musicien) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Milena Strange (Photographe) Martin Moreau (Musicien, animateur) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) C√©line Dumont (Com√©dienne) No√©mie Stokart (Etudiante) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Finn Fahy (Barman) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Luc Brumagne (Com√©dien) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Charlotte Marchand (Artiste) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Amandine Raths (n/a) Jan Appermont (Forestier) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Fanny Lecart (Designer) William Beckers (Internationaal sales manager) Hugo Claudel (Musicien) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Michiel Bosman (Light Technician) Karel Will (Geluidstechnicus) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Roland Van Campenhout (Muzikant) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Frank Gizycki (Danseur) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Carole Vilt (Chef de file) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Joelle CHANET (Gestionnaire) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Thomas Dambly (Eclairagiste) Kriman Kent (Freelance) Alice Vande Voorde (Musicienne) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Emilie Praneuf (Comedienne) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Sant-Anna Nelly (TV production) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Mathilde Leroy (Artiste) Nagual Garcia (Enseignante) Vincent Snappe (Enseignant) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Nabil Missoumi (Com√©dien) Sarah Carlier (Artiste) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Karim Gharb (Chanteur) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Maxime Tirtiaux (Musicien) Anne Marie Finn√© (Artiste) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Laure Norrenberg (Costumiere) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Valery Stasser (Comedien) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Alexia van Uytvanck (Event project manager) ouchinsky Michel (M√©decin) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Lauriane Dangoisse (maman) Veronique heene (Responsable de projet) Camille Seghers (artiste) Nicole Debefve (Retraitee) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Dom Moreau (Professeure) Gaetan Chauveaux (Payron) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Adrien Huvelle (√Čducateur) Annelien Keleman (Consulente SBK) Tanguy Bienfait (Machiniste) Leo Dherte (photographe) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Sandrine Spina (Productrice) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Armando Luongo (Mucisien) Marianne NIHON (membre du ctej) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Lo√Įc Laugier (Artiste) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Thierry Desclez (g√©rant) Eric Duynslager (Production director) Louise Duquesne (√Čtudiante) GAUTHIER LISEIN (musicien) Basak Balkan (Traductrice) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Fabian Donis (Technico-commercial) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Marion Borgel (Musicienne) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) Quentin Modave (Grimpeur) Anne Grigis (Artiste conteuse) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Elsa de Lacerda (Violoniste) Paul Fauconnier (Conteur) Robert Jaspard (responsable) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Kevin Conroy (Manager) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Christophe Motte (Employ√© sncb) St√©phanie Noben (Enseignante) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Laurent Piron (Magicien) Edouard Beauvois (Gerant) Greg Zlap (Artiste) David Merveille (Illustrateur) Philippe Collard (Musicien, animateur) Claire Bodson (Institutrice) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Francois Gonzalez (technicien) Muriel Moreau (technicienne de surface) jerome de paepe (danseur) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Benjamin Jacot (Enseignant) Mike De Bleye (eigenaar) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Marco Lamensch (R√©alisateur) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Philippe landrain (graphiste) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Eric Neirynck (√Čcrivain) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Paul Curtiz (Musicien) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Benjamin Yasse (Enseignant) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Danloy Francis (Musicien classique) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Samuel Najii (Chanteur) Jean-Luc Urbain (/) Martin Symul (Gerant) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) patricia pirard (medecin) Marc Malempre (Idem) Morgan Wattiez (Employ√©) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Nathalie Trigaux (Formatrice) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Emily Allison (Chanteuse) Gwenn Rohr (chanteuse) Pieter Jaspers (Muzikant) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Samuelle Dupuis (Psychologue) Olivier Cornil (Photographe) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Esinam Dogbatse (Musicienne) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Italia Geat (conteuse) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Laurent Seys (Batteur) Jawher Matmati (compositeur) Catherine Lausberg (Peintre) Stefan Dooreman (Employ√©) PIERRE ADAM (RETRAITE) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Elisa Peters (Com√©dienne) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Jean Francois Bouron (Artiste) Georges Herzet (Informaticien) Eduardo Aladro (Acteur) Sandrina Lusci (Retrait√©) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Alix de Beaufort (Actrice) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Geluck Antoine (Musicien) St√©phane Delvigne (com√©dien) Vincent Engel (√Čcrivain) Pauline LEBLOND (Musicienne) Beno√ģt Minon (Musicien) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Michel Delville (musicien) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) Julie Gonzalez (-) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Sophie Moreau (Production, administration) Alexia Saffery (Choriste) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Frouke Wiarda (Musicien) JULIE Anson (Comedienne) Florence Bujard (Musicienne) Denise Renson (Formatrice) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Sylvain Chauveau (musicien) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Tori Grums (Technicien) Patrick Kurota (Illusionniste) Johan Barra (Musicien) Marine Sharp (Artiste plasticienne) lucille calmel (-) Alice Benoit (Booking & Management) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Deborah Marchal (Com√©dienne) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) laurence morel (Perchwoman) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) PARISEL Luc (Psychanalyste) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Sindy Kinard (Freelance) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Dani Klein (Chanteuse) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Miranda Ummels (chanteuse) Claire Colette (Ecrivaine) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Christian Prignon (Clavieriste) Annie Godeau (Enseignante) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) C√©line Beutels (Comedienne) veronique Hennuy (addict √† la culture) Fran√ßois Deppe (Musicien) PHIL HARPER (Manager) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Olga Paterlini (Assistante de production) Christine Boone (Sans emploi) Tamara Geerts (Chanteuse) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Korneel Muylle (Songwriter) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) paul Dubrowski (fonctionnaire) Andr√© Leplat (directeur photo) Seydou Sana (Musicien) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Thierry Modave (Employ√©) igor gabriel (d√©cors) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Julie Bougard (Chor√©graphe) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Gitte Maillard (n.a.) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Maxime Anselin (Comedien) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Louise de Braband√®re (doctorante) Alix Konadu (Actrice) Juliette Fassin (Assistante deco) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Capucine Daloze (Billettiste) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) jorge Le√≥n (cin√©aste) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) KOAX THEATRE CIE (Artiste) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Bart De Nolf (muzikant) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) √Čric Naniot (R√©gisseur) Boris Schmidt (musicien) Sylvie Blondel (M√©decin) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) jacqueline cauchy (Citoyenne) samuel tilman (r√©alisateur) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Astrid Martin (Assistante maternelle) Georgette Baranyai (Diverses) Caroline Drugmand (Chomeuse) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Marie ANSLOT (G√©rante) Nathalie Dervaux (Freelance) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Veronica Perez Perez (guide touristique) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Nathalie Deneyer (Enseignante) Laure Voglaire (Com√©dienne) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Tom Boccara (R√©alisateur) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Benjamin Jacob (Createur) Eric Thomas (Rendre heureux) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Chlo√© Jacquart (Photographe) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) claude fisson (b√©n√©vole) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Philippe Jolet (administrateur) Vincent De Clercq (elektricien) Cassandre Calvet (Etudiante) Luc Borgers (Retrait√©) Wei-Lian Huang (freelance) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Martin Mahoux (Project coordinator) meddy guendil (com√©dien) Val√©rie Dantinne (Neant) Iseult Jacquemin (Employee) Arthur Marbaix (Acteur) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) frederic audran (Lumi√®re) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Christophe Bergmans (Web designer) Xavier Pottillius (Animateur) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Muriel Dacq (Chanteuse) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Philippe Ekoka (Musicien) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Martin Ryelandt (Ecrivain) C√©cile Broch√© (Musicienne) joppe Antonissen (stagehand) Jacqueline Toussaint (spectatrice) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Romain Garitte (Freelance) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Steve Louvat (Musicien) Catherine Bomboir (enseignante) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Brigitte Lahaye (Solidaire) Guillaume Kayacan (Photographe) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Zo√© Kamps (Communication) gougeau elsa (Danse) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Antoine Kurz (√©clairagiste) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) AGNES LARCIN (SPW) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Monique Frankinet (enseignante) pierre dungen (Bertier) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Simon Malcorps (Cuisinier) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Vincent Mathot (Technicien) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Myriam Amouri (Assistante Camera) Danny Willems (Fotograaf) Martin Swabey (Acteur) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Souria Cheurfi (Employ√©e) Mocke Depret (Musicien) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Fanny Dumont (Com√©dienne) Denis Sadzot (stage hands) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Luc B√©riot (Enseignant) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Janie Follet (Com√©dienne) Nathalie Delattre (Musicienne) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Geraldo Haag (Machino) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Hafy Thiam (Communication) St√©phane Dubois (Technicien) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Brice Vancauwenberge (Musicien) Loick Pittet (G√©rant) Sarah Testa (com√©dienne) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Fiorentino Rufo (Employ√©) Jean-Luc Pappi (pianiste) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Edith Van Malder (Actrice) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Amandine Degen (Biologiste) Amandine Haustraete (Sage-femme) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Xavier DEFOING (musicien) G√©ry Cambier (Musicien) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Antoine vans (R√©alisateur) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) C√©line Borsu (Secr√©taire) Catherine Michiels (Citoyenne) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Pierre Thimus (Concertiste) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Andr√© Struys (sans) Jonathan Verriest (Enseignant) Idjouadiene Amar (Chanteur) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Joelle Schtickzelle (Scripte) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) Michel Onderbeke (Employee) christel putman (Distri) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Bruno Grollet (Saxophoniste) Kirsten De witte (Musicien) Sylvie Bertaux (Choriste) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Simon Galloy (Enseignant) Christine Delvaux (Enseignante) Nathalie Grippa (Architecte) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Martha Meeze (Starter) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Marc Santkin (Musicien) R√©gine Lagasse de Locht (P) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Annemie Nelis (werkzoekende) Rose Alenne (Costumi√®re) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Franco Desautez (DT) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) florent jeunieaux (musicien) Justine Caulier (Enseignante) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Clement Dechambre (Musicien) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Nathanael Monfort (Comedie) Julien Faure (Danseur) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) St√©phane Galland (Musicien) C√©line Lecocq (Programmatrice) Sophie Cohen (Violoniste) Henri Snyers (regisseur cinema) Ingrid Walus (Cafebazin) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Virginie Messiaen (Monteuse) Olivia Goffin (Comedienne) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Yoann Zimmer (Acteur) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Thomas Vielvoye (Technicien) Roxane Leuridan (Violoniste) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Michel van Rhijn (Photographe) Jeff Damas (Amuser) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Tania Joukovsky (Directrice de production) Bernard Zonderman (musicien) Carlos Verdejo (Peintre) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Carine Poucet (G√©rante) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Pasquale Caruana (Technicien de son) Virginie Vancoillie (productrice) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) MARC CLAEYS (Ouvrier) Jan debski (Comedien) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Benoit Leclaire (technitien) hugo Larisch (R√©alisateur) Elyse Galiano (Plasticienne) Filipe Dos santos (Director of foto) catherine luxereau (psychiatre) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) pierre-francois joslet (Dj) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) John Buffel (Laborant) jean battistoni (√Čclairagiste) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Roos Huygen (Procesbegeleider) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Celini Christian (Choreograaf) Cuvelier Elodie (Chanteuse) F√©lix Matagne (Musicien) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Lena Sturbois (Employ√©e) Maes Marijke (Muzikant) Morgane Banneux (Aide familiale) philippe mourlon beernaert (spectateur) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Floriane Cardot (R√©alisatrice) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) Assia Kadi (Camerawoman) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Joseph Herrent (CS) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Giliane Gaspar (Event manager junior) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Pamela Malempre (Manager/booker) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Emma Pajevic (salari√©e) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) laurie colson (chef d√©coratrice) David Picard (Musicien) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Filip Jordens (Arts Vivants) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Delphine Binard (Employ√©e) Michel DEREMINCE (cameraman) Alberto Menchen (Violoniste) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Maxime Sablon (Lighter designer) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Kienen Jeremie (Vendeur) Arno POLET (Independant) Juliette EVRARD (Musicienne) Santos Hevia (R√©alisateur) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Mainil Michel (Musicien) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Mehdi Mahassine (Artiste) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Alexandre Spilette (Musicien) Emilie Corneux (Photographe) Olivier Justronck (Cam√©raman) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Estelle Czernichowski (artiste) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Andr√© elleboudt (centre culturel) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Sven De Weger (Event Security) Vanessa Maira (Graphiste) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Kristel Lissens (ticketmanager) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Yolande Fraipont (Retraitee) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Jacques Dominique (Titre service) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Ariane Meur√©e (Cadre) Michel Lary (Educateur) Luc Bernard (Com√©dien) David De MEuter (programmateur) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Alain VARLET (Parolier) Bea Baudaux (Commerce) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Nanno GOVAERS (Musicienne) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) C√©line Maerevoet (enseignante) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Peter Philips (Sound Engineer) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Fronie Derveaux (Assistant director) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) John Balancier (Chanteur) Colette Boucart (Customer service) Jean Desrumaux (Fan de culture) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Evi Jo (Apotheker) Kevin Fay (Dancer) Delphine Isaac (√Čtudiante) Julie Querre (Danseuse) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) VAN WAAS Guy (musicien) Kris Belean (sound engineer) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Emmanuel Alberts (Cadreur) Farah Paniagua (Dessinatrice) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) perrine thiry (G√©rante de commerce) Isabelle Gobbaerts (Multi) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Benoit Thiry (aucune) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Jeanne Mortreux (Horeca) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Emilien Homm√© (sans emploi) Maarten Perpet (Dirigent) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Jerome Peters (Producteur) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Olivier Servais (Professeur) Dolores Decamps (Enseignante) Christine Robinson (Charg√©e de production) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Sarah Ludi (Danseuse) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Daniel Zaghet (Com√©dien) √Čtienne Dombret (Pianiste) Maite Vanneste (Charge de communication) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Nathalie Bastin (Enseignante) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Anton Henne (r√©alisateur) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Stephane Ginsburgh (Musicien) Wim Grevendonk (bediende) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Canart CANART (Directeur Commercial) Piet Bekaert (muziekuitgever) Eva Garc√≠a (Architecte) Janet Cowie (Enjoying the arts) Liesbeth Devos (Chanteuse) Paul Verschueren (guide touristique) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Alain Caron (P√©diatre) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) GREGORY bordat (Musicien) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Pauline Debrichy (artiste) Balleux Stephan (Toutes) ivan Rosseel (entertainment) ward Schelfaut (head of project management) Nathalie Dehut (Spectacle) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Mathias Widtskiold (inginieur de son) eric van de graaf (choriste) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Audry Lambert (Roadie) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Val√©rie GERARD (Infographie) Vandevelde Michiel (Choreograaf) G√©raldine Sauvage (Diverses) Diego Di Vito (Guitariste) Christophe bonhomme (Employe) Tom Van den Broeck (leerkracht) Sonia Frey (Cadre) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Kenzo Virga (Com√©dien) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) didier nietzsche (aucune) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Bruno Colet (formateur) Mathieu Besnard (Com√©dien) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) steven Herbots (Verhuurder) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) emilie anseeuw (Graphiste) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Joel GOSSET (ACTEUR) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Pol Beele (Guitariste) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Sarah Soukri (Peintre spirit) jack thysen (Musicien) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Michel Fabry (peintre) Leone Celia (√©tudiante) Matthieu Legros (Employ√©) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Thierry BROLET (expert) Lydie De Backer (Graphiste) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Marie De Roo (Motion designer) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Martine De Michele (Com√©dienne) nathalie pigeon (charg√© de communication) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Yragael Gautier (Realisateur) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Jean Marie Druart (traducteur) Eric Thirion (Management) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Mathilde Wolff (Etudiante) Laurence Rosier (Professeure ULB) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) sophie hustinx (Autrice) Loreta MANDER (Retrait√©e) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) francois hubaux (ing√©nieur du son) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Cumali Bulduk (professeur de saz) Leen de spiegelaere (MetX) Guy de Bellefroid (√Čditeur) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) 111 WARLUS (Groupe de musique) Sophie Sommer (administration et logistique) Marc Guillaume (Photographe plasticien) thierry Dubrunfaut (photographe) Jan Machiels (Sounddesigner) Kaltom Belataris (Project manager - event) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Florent Brun (Responsable) Thierry Tytgat (arboriste) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Virginie Dubois (Autrice) Henry Hoogaert (Free lance) Ma√ęlle Massin (Infographiste) EDOUARD THISE (Altiste) Elsa Houben (Actrice) Florence Rovella (Cuistot) Dirk Deblieck (Direction) Kevin Moyson (Cuisinier) Ninon Perez (Com√©dienne) Pascal Winberg (Chansonnier) Yves Laloux (manager/musicien) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Sylvain Finamore (Independant) Assia Sabri (Commercial) Bruno Verstraete (Eclairagist) Denzil Delaere (Chanteur) Aurore Aubouin (Productrice) Philippe Blasband (Auteur) Geyzen Thomas (Cadre) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Metzeler Vi (Promo art) Laurent Geneau (Dj) Simon Fransquet (Compositeur) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Berlage Abel (engineer) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) David Bogaerts (Pianiste) Loris Tils (Musicien - Animateur) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Laurent Czaja (Directeur de production) Pablo Andres (Com√©dien) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Delphine Host (√©tudiante) Olivier Haas (Enseignant) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) M√©lanie Rullier (metteur en sc√®ne) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Fabian Hannaert (Postproduction) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Screame Dj (Ouvrier) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Peter Candries (Straattheater artiest) Damien De Lepeleire (Peintre) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Florence Crepaux (Nettoyage) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Lo√Įc Faure (Jongleur) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Annick Ferron (Femme au foyer) Francoise Ferauge (Professeur) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) laurence Grosfils (artiste) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Martin Vernier (Manager d'artiste) Sandra De Smedt (Employ√©e) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Rebecca Samos (Musicienne) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) St√©phane Dubray (Creatif) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Christophe Grogna (Com√©dien) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Rapha√ęl Warnier (Bassite) vanessa verstappen (com√©dienne) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Pector Veronique (Photographe) Elise Faure (Infirmi√®re) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) gaetan La Mela (musicus) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) mieke De Cat (Podiumbouw) Veronica De Giovanelli (Peintre) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Eric Van Cutsem (Journaliste) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Zazie De Truchis (Artiste ?) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Philippe Cormann (Contrebassiste) Julie Ernest (√Čtudiant) robert Jaspard (responsable) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) marie debatty (animatrice arts plastiques) Patrick Vink (Vid√©aste) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) jean marc panis (r√©alisateur) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Remi Planchenault (Label Manager) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Greg Baumann (Com√©dien) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Claude Collard (Tr√©sorier) Roxane Faissolle (Pierceuse) Jim Goffin (Manager) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Manon Huguenin (Sculpteure) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Mira Primault (Animatrice) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) anne orban (Artiste) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Antoine Champion (Charg√© de communication) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Pieter Decolvenaer (Violist) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) Benjamin Zicot (Enseignant) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Philippe D'outreligne (Musicien) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Julie Sacr√© (Cadre) An Pierl√© (artiste) Myriam Ess√®ne (Auteure) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) No√©my Laloux (Technicienne) julie montignies (animatrice) Almamy Barry (Com√©dien) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Philippe Therasse (Directeur Photo) Fran√ßois David (DJ) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Johanne Duplouy (Relation publique) felix moy (technicien, cin√©ma) Viktor Verleyen (Concert promotor) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) rocco campanella (d√©cor) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Aur√©lie Lambert (Communication) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Adrien Binon (Technicien Son) Marion englert (chercheuse) Marie Duch√™ne (Communication) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Arnaud Chamoy (Technicien video) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Sean Schievers (programmateur/artiste) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Paul Guiot (G√©rant) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Lisou De Henau (Com√©dienne) Alicia Sterckx (Ab crew) Patrick Beeken (Organisateur) Florian Goossens (Gestionnaire) Fran√ßois Herman (Soudeur) Stephane Delormeau (Educateur) Caroline Dr√īme (Photographe) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Viviane Van Camp (Pensionnee) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Gr√©gory Simon (Peintre) pierre schiffers (musicien) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Jacques Louis (M√©decin) Luana Trabelsi (Community Manager) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Jan Dorpmans (Gids) DANY Dargent (Greffe) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Eline Simon (Educatrice) Elise Lecroart (Barmaid) Pauline Thonon (Assistante communication) Luc Ruidant (journaliste) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Stephan Wintgens (Solution architect) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Norbert Boudboule (Sympathisant) giovanna piccinini (employee) Thibault Quinet (Musicien) Christine Lurquin (Chanteuse) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Tuan Ho Duc (Musicien) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Alice Piemme (Photographe) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Olivier Merlini (Employ√©) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Antoine Flament (DJ/Musicien) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Sylvain Delande (Responsable innovation) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) vanessa charlier (horeca) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Farrah Flament (Artiste) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Michel Jacobs (Musicien) Florence Mendez (Humoriste) Hallot Hallot (violoniste) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Thomas Gustin (Corniste) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Nicolas Keutgen (Directeur) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Karine Ponties (Chor√©graphe) Laure Geerts (photographe) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Christophe Malherbe (Aucune) Davide Zecca (Batteur) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Mollie Costanza (Chanteuse) Eric Pierard (DJ) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Daniel Wang (Musicien) Xavier Gonay (cameraman) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Catherine Geels (professeur concertiste) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Ad√®le Jacot (artiste) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Thierry du Bois (Photographe) Benoit Maddens (Muzikant) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Alice Noel (Voltigeuse) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Madeleine Bara (Enseignante) V√©ronique Bergen (√©crivain) Luc Janssens (Voorzitter) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) laurent strivay (verre) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Victor Guaita (musicien) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Nathalie Willame (Actrice) Greg Simon (R√©gisseur) catherine coez (artiste) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Victor da Costa (Musicien) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Erwan Le Berre (Musicien) Lionel Aquilina (Batteur) Philippe Mathys (Fotograaf) Pauline Couble (sculpteur) David HORN (M√©decin) Lone Wraae (Oui) Sandra Moelants (Redactrice) Theodore Brisset (Accessoiriste) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Serge Huwart (Artiste) Amelie S (Architecte) Luc Ponet (Organist / dirigent) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Pierre Chevalier (Musicien) Georgy Liebermann (Troubadour) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Charline Lequeut (/) Reggy Timmermans (Artiste) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) virginie Chapelle (charg√©e de production) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) kristof lauwers (componist) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Plastic Bertrand (Artiste) Sandra Demmiche (Shop manager) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Florence Depaille (Professeur) Julie Dieu (Com√©dienne) Michel Ledermann (Dirigeant) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) jean-jacques Marotte (Directeur photo) John Moetwil (Ind√©pendant) Laurence Briand (Com√©die) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) R√©my Polfliet (Policier) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) H√©l√®ne Moor (enseignante) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Nys Kristof (Video operator) Greg GregLox (Directeur artistique) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Serge Ruyssinck (Realisateur) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Olivier Poot (Technicien) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Marguerite Mambour (Pushingball) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) Laurence Criquillion (Musicienne) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Sandrine Clark (sc√©nographe) Stephane Despa (Project manager) Chloe CHIGNELL (Artist) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Mohamed El hourairi (Chanteur) Emmanuel Chessa (Rigger) Manon De Clercq (Manager) Itzana Dobbelaere (Etudiante) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Doris Michel (Photographe) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Daniel de Beer (Retrait√©) Philippe Brasseur (musicien) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Christophe Hella (R√©gisseur) Vincenzo Casale (Musicien) Christophe Evrard (Monteur image) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Michel Chauvaux (DJ) V√©ronique Laurent (Musicienne) Charles LEMAIRE (Photographe) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Philippe Content (Programmateur) Kato Six (Visual artist) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Compagnucci Vanessa (Actrice) Baptisye Lambert (Logistique) Marion Lambert (Danseuse) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Laurie Degand (com√©dienne) Michel Clair (Photographe) Philippe Deflandre (employ√©) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) No√© Peigneur (Musicien) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Gael Leininger (R√©gisseur) Yousef Bazi (Infirmier) Hannah De Corte (Artiste) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Lale Akat (Recenseur) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Julien De broeyer (Com√©dien) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Sophie Marechal (Comedienne) Pierre-Florent Petit (En manque) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Marie Van Calster Rolin (/) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Arnaud Berghmans (Machiniste) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Maud de Guiran (student) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Eric Bettens (Compositeur) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Caroline D'haeyere (Enseignante) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Olivier Thys (Bruiteur) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Bernard Balteau (journaliste) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Laura Gilson (marketing officer) Ingried Lempereur (Psychologue) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Richard Joukovsky (Regisseur general) jozef Portaels (magazijnier) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Gaelle George (Photographe) Arnaud van der Smissen (G√©rant) aurelie laurent (assistante d' administration) Claude Evence Janssens (idem) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) David Verborgh (Tech light) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Arnaud Libert (R√©gisseur) de Morph√©e Enfant (Rappeur) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Natacha Nicora (Artiste) Timothy Doucet (Etudiant) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) Bastien Jeunieaux (Guitariste) DELPHINE BOUGARD (artiste) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Colin Jolet (Danseur) Constanza Guzman (Chanteuse) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Samir Bendimered (Directeur artistique) Catherine Preumont (Psychologue) Valentine Capelle (Professeur de piano) Romuald Nekkebroeck (romu727@hotmail.com) Johannes De Jong (Scientifique) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Sylvia Hollander (Membre) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Eveline Peten (enseignante) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) marie dominique ponette (conductrice) Celine Strappazon (Chanteuse) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Tom Christensen (Sans) Alexandre Neus (√Čtudiant) jerome bonvalot (roader) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Dimitri Par√©e (Employ√©) Bernard Hebette (Gerant) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Michel Evrard (Retrait√©) Jeff Luyten (bediende) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Laurence Tempels (Na) Marc Radelet (Attach√© de presse) Sarah Mathurin (Comedienne) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) sebastien De Laet (DJ) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Laurence Bouttiau (Architecte) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Catherine Devos (Billettiste) Erick H√©brant (cameraman reporter) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Delphine Humblet (Artisan) louis cleys (affichage culturel) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Marta Mus (Musicienne) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Alain Deblon (Directeur Achats) Eric Zuyten (Educateur) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Silo√© Bayot (√©tudiante) Sandra Van hecke (Kapper) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Fadila Maaroufi (Employ√©) Odile Bartholome (Doctorante) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Koert Vermeulen (designer) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Elise Moreau (admin prod) Christine Dejarnac (Enseignante) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Diego Herman (Peintre) BIANCA BIJI (-) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Cinzia Romanin (Photographe) Zo√© Vital (√Čtudiante) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Christophe JALLET (Architecte) Tempels Delphine (Artiste) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Nicolas Burton (Technicien) Berlinde Deman (Muzikant) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Valentin Bouland (Musicien) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Nathalie Lavis (Employee) Mr B. Mr B. (Musicien) Virginie De brouwer (P√©dagogue) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) C√©dric Roland (G√©rant) Julie De Clercq (regisseur) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Laurent Rossion (Account Manager) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Gery LIBOUTON (Cpas) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Yves Bibow (Psychologue) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Nathalie Demeester (Eleve) Marianne Goffard (Artiste peintre) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Charlotte Gaumeton (Communication) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Siona Vidakovic (Animatrice) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) John Mayard (InGson Live & Studio) Victor Schot (Etudiant) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Julien Quoirin (Cin√©aste) Ava Dobrynine (Storyboarder) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) David Van Walleghem (Musicien) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Louis de Fauconval (Etudiant) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) quentin smolders (plasticien) Lidewei De Sterck (Musicienne) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Brigitte Van groeningen (Peintre) Cedric Godyn (√Čducateur) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Yana Wijnen (Regie assistente) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Lauranne Lahaye (Journaliste) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Lise De Caevel (Project manager) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Christian Leroy (R√©alisateur) Pauline Collard (√Čclairagiste) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Jacob Storer (Danseur) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Julien Vargas (Com√©dien) Guy Pion (Com√©dien) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Marion Geoffroy (Com√©dienne) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Domitilla Spencer (Animatrice) Consuelo Marsico (danseuse) J paul Clerbois (Comedien) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Violette Nys (D√©veloppeuse) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Marinela Doko (Professeur) jos horbach (evenementenorganisator) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Ninna Pacini (As) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Ceyssens Kurt (Event Manager) Sabrina Warny (Employ√©e) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Esteban Vin (Circassien) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Fabrice Debatty (Photographe) Bertrand Hallet (Animateur radio) Anne Niepold (musicienne) Anne Kanlis (Employ√©e) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Benjamin Sleijpen (Artiste) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Karin Peeters (Contentbeheerder) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Nathalie Delaunoy (Project manager) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Jacques Docquiert (Journaliste) Veronique Vandeven (comedienne) Eva Septier (-) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Emilien Vekemans (Acteur) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Arnaud Hockers (Formateur) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Lionel Wyame (employ√©) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Camille Meulders (√Čtudiante) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Marta Gonzalez (Psychologue) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Luca Pistone (Photographe) Camille Boonen (Graphisme) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Antoine Wielemans (Musicien) Julie Boitte (Conteuse) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Louis Preudhomme (Percussionniste) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Claire Ataya (student) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Cedric Bourgeois (Realisateur) Sophie Cox (Communication & relations presse) Jean marie Hanse (Musiciens) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) St√©phanie Merken (Monteuse image) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) ziska larouge (auteure) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Jonathan Blondel (Musicien) Dorian Mee√Ļs (Event manager) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Samuel De Backer (Web) Xavier Locus (Pianiste) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Martin Kersten (Musicien) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Shahab Mary (medecin) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Sarah Van Heertum (Graphiste) Joaquim De Moor (Com√©dien) Violaine Peeters (Funambule) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Alain Schmitz (Retrait√©) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Claire Ringlet (Charg√©e de Production pour le groupe Kheops) No√©mie Dujardin (interpr√®te) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Christophe Weigert (Acteur) Bernard Guyot (Saxophoniste) Benjamin Genicot (Stagehand) Marine Follonier (R√©alisatrice) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Joseph Collard (Artiste) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Quintijn Ketels (artiste) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Giacomo Manca (ONG) Thibault Jonckheere (Artiste) Andre Renaud (Retrait√©) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) C√©line Jemine (Musicienne) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Christine Rigaux (Directrice) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Charlotte Maison (Musicienne) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Anne Wabnik (moi) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Antoine Donneaux (Humoriste) Baptiste Louis (Etudiant) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) patrick allier (retrait√©) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Maximilien Joly (√Čtudiant) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Clara Inglese (Artiste enseignante) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Nathan Jaminon (Technicien son) Laurent Gooris (Chef constructeur) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Christian Cloes (COO) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Aude lorquet (comedienne) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) antonio pradas (fabrieksarbeider) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Dorian Dumoulin (Traducteur) Lou Mullier (Enseignante) Alexandre Hendoux (Employe) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) gaetan rusquet (performeur) Audrey Zimmer (Animatrice) Kevin Cools (Billettiste) Valentin Boucq (Eclairagiste) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Sybille Geller (B√©n√©vole) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Manon Vanheste (Graphiste) Garine Gokceyan (Graphiste) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Lucien Jans (R√©alisateur) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Korneel Van Neste (Zanger) Lionel Renquet (Technicien Son) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Arthur Massart (Etudiant) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) diegi amaral coutinho (violoncellista) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Judith Jassogne (Digital trainer) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Paul-Henri Wauters (Botranique) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Willem Meuwissen (Musicien) Julie Lievens (Directeur Artistique) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) catherine dandoy (sans) Dennis Van Hekke (Licht technieker) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Chloe Adam (Com√©dienne) Perrine Rulens (D√©coratrice) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Colette Scheenaerts (N) Mathieu Val√©rie (Professeur) Joelle Poulit (Secr√©taire) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Axel Dumont (Musicien) Ivar Swiers (scaff) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Mathias Ducaju (Cameraman) Terence Edison (Com√©dien) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Catherine Simon (Analyste) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Yannis SADA (Regisseur General) C√©cile Bertrand (artiste) Jose Criado (Emploi) Pauline Croissant (Enseignante) Marc Teller (Producteur) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Maxime Tellier (√Čtalonneur) anne-laure gu√©gan (Productrice) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Gil Delogne (Musicien) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Zhuojun Chen (Musicien) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Quentin Piette (Marionnettiste) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Patricia De Keyzer (Professeur) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Brigitte Rival (coach de vie) Carole Savoie (Com√©dienne) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Gauthier Millecamps (Event mangement) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Julien Gugel (Guitariste) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Salvatorz Giunta (com√©dien) Yves Delsart (Gerant) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Eva Madeira (Sc√©nographe) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Julien Lambert (auteur bd) Edouard Gerard (Retrait√©) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Arthur Tixhon (Project Manager) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Nicolas Riez (Stagehand) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) petronile robert (√©tudiante) Mich√®le Masil (Enseignante) Kathy Goebel (Enseignante) No√© Francq (R√©gisseur) Dimitri Wauters (R√©gisseur) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Marcel Gonzalez (com√©dien) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) Didier Beckers (Maintenance) Frederik HAUGNESS (Artiste) Jack Bioul (Directeur) Philippe Paggen (Enseignant) Bernard DEFECHE (professeur) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Florence Dubru (Regie, direction technique) G√©rard Tournay (Retrait√©) Aline Giaux (Musicienne) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Boris Coppieters (Animateur) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Gelay Vic (Trompettiste) Christophe Voisin (Coordinateur) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) Alain Posture (Comedien) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Chantal Dejardin (Conteuse) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) France Lamboray (Costumi√®re) Nadia Ben Romdhane (peintre) Bernard Dobbeleer (DJ) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Andr√© Dael (Artiste graphique) Alice Godart (monteuse) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Salah Tijani (Ouvrier) herman geys (creator) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) judith delville (Mosaiste restauratrice) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Ang Pal (Coordinator) Olivier Agasse (Directeur des Productions) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Enea guerra (musicien) Paul Parker (free-lance) Julien Hockers (Animateur) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Francoise Alexandre (Directrice) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Veence Hanao (Musicien) Paloma de Boismorel (Journaliste) Aurelie Platteau (Animatrice) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Sherban Vidick (Musicien) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Alice Bourgois (√©tudiante) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Melanie Patris (Photographe) Draye Nicolas (Manager) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Jocelyne MAGUET (spectatrice) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Nathalie Gutermann (Commercante) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) jeremie mosseray (Musicien) ludovic hubert (messager-porteur) Manon Golembieski (Habilleuse) Maxime Delange (Op√©ration Support) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Benoit Urbain (aucun) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Guy Vandervorst (Chauffeur) Stefano Leone (Acheteur technique) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Luc Petit (Directeur artistique) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) jean-michel caron (animateur) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Johan COIGNAU (ACTEUR) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) David Vandenplas (Communication) Laurent Sprimont (Musicien) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) mergaerts ives (owner) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Souchet Adrien (Musicien) Thomas Midrez (Conteur) Piroska Visnyei (Cantatrice) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Brigitte D'haese (√©ducation) Annick Van Coppenolle (admin) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Delphine Mathy (Photographe) St√©phane Devillers (Clavieriste) Gauthier Danniau (Acteur) Sarah Dupriez (Institutrice) aldenhoff benoit (administrateur) Pierre Stine (Cin√©aste) Christophe Leroy (Batteur) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Jonathan De Neck (musicien) Thierry Devos (Vivre ma vie) David Ramael (Dirigent) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Xavier Petithan (Choriste) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Nick Moinet (Audiovisual technician) jean luc millot (musicien) Marine Mechri (Sage-femme) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) ottavia marcon (Charg√©e de production) Elien Mathieu (Student) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Benjamin Colaux (Cineaste) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Pauline Etienne (Com√©dienne) L√©na Kollmeier (Pianiste) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Leila Mokhtari (citoyen) Sabin Todorov (professeur, musicien) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Dominique Thirion (enseignante) laurent GRIETENS (consultant) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Julie Lebrun (Costumi√®re) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) priscilla beccari (plasticienne) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Sophie Hermant (Employ√©e) Gladys Brookfield (Productrice) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Christopher Kaisin (Com√©dien) Nina Lombardo (Tisseuse) Hugues Girard (R√©gisseur) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Constantijn De Witte (Consultant) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Ina Sporcq (Etudiant) Alexia de Visscher (artiste) edwin Lahousse (stagehand) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Emilie Dotheij (Ensembliere) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Jeroen Logghe (Acteur) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Vincent Hopchet (Independant) Philippe VOGRIG (Artiste) Sefian benssalem (G√©rant) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Amandine Simon (Assistante sociale) Christine DELECLOZ (Administratrice) luis borges (g√©rant) Alain Gol√© (Education) Antoine Olivier (Batteur) Yorrick Detroy (Regisseur) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Sandra Geulette (Executive assistant) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) pierre nissz (acteur) Christophe Mar√©chal (Musicien) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) kristof Huget (Volgspot) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Lara Lalman (√©ducation permanente) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Sarah Grin (Com√©dienne) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Ga√ętan Genet (Technicien) Francois Rouchet (Photographe) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Olivier Fi√©vez (Directeur) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Isabelle Libert (Maman musicien) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Jacques DENIS (Producteur) Rita Nocera (Commer√ßante) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) David Dehut (Animateur) Lucas Fermine (√Čtudiant) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Morgane Vilain (Psychologue) Ralph Dekoninck (Professeur) Anton Lambert (Muzikant) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Victor Defoort (Musicien) Antonin De Bemels (Artiste) Jean pierre Schuilen (Musicien) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Olivier Bilquin (Musicien) Xavier Colas (r√©gisseur) Michel Herszaft (Dirigeant) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Didier Likeng (Bassiste) Nicolas Cretu (Musicien) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) aurore LINCE (professeur) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Patrick Landa (R√©gisseur) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Kevin R√©aume (Technicien) Alexandre Aretz (Technicien son) Youri Youri (Bassiste) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Simon Dernelle (Musicien) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Pascal Matthey (Musicien) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Quentin Marteau (Com√©dien) Juliette Manneback (Com√©dienne) Julien Doneux (Graphiste) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Sophie Napen (Styliste) aranka horvath (artiste textile) Virginie De Lutis (Auteur) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Maxime Moyaerts (Musicien) Bristol Mo (Photographe) Patricia Jim√©nez (aucune) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Pierre Marino-Smette (Artiste) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) France De Staercke (Enseignante) Jo√ęl Grignard (Musicien) Tamara Louis (arts plastiques) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Carlos Palazzo (artiste) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Veronique Loiseau (Femme au foyer) victor launay (danseurs) Quentin Debecq (musicien) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Ondine Simon (Altiste) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) lara Vandenplas (√Čtudiante) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Gregory Beken (Graphiste) Christophe D'herde (Enseignant) Claire Dubien (Costumi√®re) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Caroline Lemaire (Plasticienne) John Wald (Enseignant) Orlando Kintero (Peintre) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Laura Thomas (Professeur) Sarah Minutillo (Artiste) Carole Weyers (Actrice) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Arn Fabry (Stagehand) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Patrice Bourg (Directeur) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Damiano Perri (Musicien) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Klara Finder (Musicienne, styliste) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Nicole Miller (Musicienne) Henri Culot (Danseur) Gauthier Claerhout (aucune) Simon Charlier (Musicien) Nathalie Peeters (Employ√©) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Gilles Br√©da (Musicien) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Wolf Gruber (Conseiller) Alicia Frochisse (Artiste) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Michel Leroux (Formateur) Julien Ouvrard (com√©dien) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Fred Rossillion (Responsable commercial) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Isabelle Orcel (administrative) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Quentin Verheyen (Booker) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) catherine vanesse (journalist) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Brice Deloose (compositeur / Dj) Damien Lucca (Architecte) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Luc Vandermaelen (com√©dien) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Manon Romain (Com√©dienne) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Francis Winandy (Musicien) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Andr√© Baccichet (Directeur) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Adam El meziani (Monteur) Fabienne Demeulenaere (Public) Kelly Huygens (Com√©dienne) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Nadja Salson (Employ√©e) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Claire Chevallier (Pianiste) Florian Vuille (danseur) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Delphine Jouret (Spectatrice) Carole Nemerlin (Professeur) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Nicolas Withof (Graphiste) Renaud Laloire (Independant) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Antoine DRONSART (Technicien Son) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Lin Seminck (designer) Christian Israel (Artiste) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Eugene Gerin (Enseignant) Francis gerin (Charg√© de mission) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Erim Acikgoz (avocat) gilles ledure (directeur) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Colette Lamarche (Guide) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Daniel Alves (Musicien) Alain Meurisse (Light on site manager) Marine Henin (Charg√©e de communication) V√©ronique Lev√™que ((.)) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Eric Abraham (Ind√©pendant) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Pascalle Willame (Ensembliere) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Claude Nobels (Producteur musical) Adrien Berlandi (Etudiant) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Jef Pauly (Independent) Jean Malotras (Manager) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Jack Bioxyd (Organisation) Simon Hanin (monteur son et autres) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Brigitte Salkin (Food stylist) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) claire williams (Artiste) Michael Sandow (animation) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Julien Pierard (Enseignant) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Aurore Dal Mas (Photographe) vincent le merer (Projet manager) Eric De Coen (Ind√©pendant) Prisca Denis (√Čtudiante) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Gunter Van Damme (IT) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Isabel gomez (guide) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Laurent Hendrick (Musicien) Cyril Buttignol (Maquilleur) Marc Peters (Retrait√©) Julie Sobotik (Graphiste) BabyDoll Pearly (Aucune) Herman Schmit (dirigeant) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Olivier Demaret (Sculpteur) Marco Moro (√Čtudiant) Ren√© Stock (Bassiste) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Pascale Rubens (Muzikant) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Jonathan Berger (Photographe) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Alyssa Lambot (Musicienne) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Maya Cox (DJ et graphiste) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Pedro Cabanas (Acteur) Daniele Radoux (Psychanalyste) Gael Michaux (Com√©dien) Florine Elslande (Com√©dienne) Jean-pol Fievez (Stage) antony ploux (stage hand) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Michael Fillieux (Restaurateur) jacqueline bourdouxhe (psychologue) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Houda Dourhi (Assistant Manager) Guillaume Morisod (Ing√© son) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) pascale barret (visuelle & performance) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Quentin Spitaels (Photographe) Elise Bihain (economiste) Benjamin Pi√©rard (monteur) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Martin Gils (Etudiant) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Philippe Declouxc (Hedoniste) Christophe Fumiere (Ouvrier) Gregory Maira (Agent finance) Giovanni Guarini (Artiste) Fleur Duysinx (√Čtudiante) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Jean-Luc Gillard (programmateur) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) John Davis (Com√©dien) Toufik Cherifi (Enseignant) Marielle Scholtissen (Actrice) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Anick Xhrouet (Direction) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Axel de Kirianov (Compositeur) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Camille Braun (Charg√©e de projet) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Mohamed Chaara (Ripper) Tony MARY (bestuurder) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Tanguy Dimanche (Club Manager) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) chris delville (graveur) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Orlando Boscariol (commercial) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) David Hassoun (Animateur) Caroline Gonda (Etudiante) Fran√ßois Steve (Technicien) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Vincent Mathieu (Informaticien) Paul Mosseray (Com√©dien) Ivan Fox (Interpret) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Olivier Haesevelde (Percussions) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Adrien Debouche (√Čtudiant) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Pauline Ponsolle (Barmaid) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Ana Rojas (Assistante sociale) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Benjamin Dion (Photographe) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Anthony Fina (Operationnal Manager) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Thibault Marot (Stagehands) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Jean-Pol Rouard (Professeur) Christophe Pons (Musicien) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) joseph hardy (Enseignant) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) pascal rahier (architecte) Samuel Bosmans (Chanteur) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Cassandre Sturbois (Photographe) CICI OLSSON (Photographe) Tony Teise (Education) Catherine Rans (Com√©dienne) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) telma ramirez (directrice asbl) Laure Streit (Pianiste) Quentin Six (Technicien son) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Marina Delnatte (Employ√©) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Alix Warnant (Educatrice) marie-helene godet (Enseignante) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Camille Hubert (Chanteur lyrique) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Clement Nourry (Musicien) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Erika Matagne (artiste de cirque) Delphine Mertens (performeuse) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Nono Battesi (Choregraphe) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) KEVIN LENNE (Account Manager) Emilie Holemans (Paysagiste) Pierre Lhoist (Technicien) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Boris De Visscher (Assistant Camera) Ken Huys (Portraitpainter) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) titanne bregentzer (artiste) Pierre Lateur (Guitariste) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Thomas Franck (√Čtudiant) Georgia Kung (Artist) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Paul Prignot (Musicien) Patrick Keisen (Responsable) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Marie Duchesne (Etudiante) Luna Lebrun (√Čtudiant) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Dimitri Marun (Spectateur) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Joseph Rouschop (Producteur) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Axel De Ridder (R√©gisseur) Sylvie Poulaert (Prof) Laurence Mar√©chal (Professeur) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Olivier TOFFOLO (Musicien) Baptiste Marchal (Assistant de production) S√©bastien Petit (R√©alisateur) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Jurgen Denys (Graficus) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Martin Salemi (Musicien) Francis Perry (Administeur) Nathan Naenen (Acteur) Patrick Mertens (Employ√©) Eddy Krzeptowski (Com√©dien et musicien) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Marnie Leplat (√Čtudiante) Nicolas Leduc (Etudiant) Anne d'Huart (photographe) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) bertille Gibourdel (costumi√®re) Alex Denis (Bugle) Marianne Celis (aucune) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Daniel Vander Gucht (professeur) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Nicolas Achten (Musicien) Fanny Sarlette (Musicienne) Catherine Baes (leerkracht) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Mireille Bailly (Comedienne) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Frederic Vanberg (Sound designer) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Florence Houssin (Guide touristique) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Jonathan Parmentier (Musicien) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Paul Mertens (Strategy Expert) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Eric IVENS (Musicien) Mirella Gerber (Du mouvement) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) thierry Boivin (com√©dien, clown) christophe haveaux (Journaliste) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Tasset Virginie (Compositrice) nadette guilbert (logop√®de) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Maxime Schwarz (Monteur) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Yves Barbieux (Compositeur) Guillaume Renoir (Machiniste) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Nadia Pissoet (Employ√©e) Marie-Line Marion (Employ√©e) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Jeanne Ledoux (Etudiante) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Veronique Lonchay (Professeur) Pol Landercy (Amateur d'arts) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Didier Swysen (sc√©nariste) Corentin Huppertz (Technicien) Fabian Finkels (Com√©dien) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Rachida Aoulad (Webdesigner) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) ad√®le bourret (danseuse) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Mathilde Rault (actrice) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Kevone Detrembleur (Le chief) marta bergman (r√©alisatrice) Luc Evens (Musicien) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Morgan Habran (Event Manager) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Laurent Rogmans (Regisseur) Nathan Waroquier (Light) Florian Collet (R√©alisateur) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Stephan Bertozzi (1) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Anne Catherine Delvall√©e (.) Florent Fourmentin (Light/video designer) Anthony Spallino (Coursier DHL) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Amanda Kibble (Clown) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Julien Conti (Musicien) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Sophie Ivanova (Etudiante) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Denis Rochez (r√©gisseur) Laura Mar√≠n (actrice) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Dario Amalfi (Dj) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Vincent Thirion (Directeur de Central) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) brigitte Romain (animatrice theatre) Thomas Champagne (Musicien) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Renaud Crols (Musicien) Maria Casado (Diplomate) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Natalie Giorgadze (Communications) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Stef Delbaere (Gitarist) Christophe Goudine (Acteur) Patrick Louis (Musicien) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Christophe Malpas (Technicien de support) Julien SCHEPERS (G√©rant) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) serge van mol (ces) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Luc Lorenzi (Enseignant) Vincent Stiernon (Ripper) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Tom Mannaerts (Comedien) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Camille Dejean (Artiste) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Olivier Snoeck (employ√©) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) Eric Mbuyamba (artistique) Maria Kozinska (Gids journaliste) rudy loquet (....) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) michel Gouilliard (Regisseur) Sabrina Groulard (Employ√©e) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) charles kaisin (Directeur artistique) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) eric marchal (architecte) Edurne Rubio (Artiste) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Amine Kanzi (Musicien) Carine La Haye (Production Manager) Christophe Hautot (Educateur) Maria de duenas (danseuse) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Hugo Renard (Machiniste) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Maude Wera (graphiste) Beno√ģt Meulemans (Musicien) benoit Maljean (clown et jongleur) Louis Piette (√©tudiant) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Danny Godfraind (Design) Laureen Delvallee (Logopede) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) David Epis (Animateur socio culturel) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Nathan Foucray (Technicien son) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) C√©dric Bagaruka (Monteur) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) quentin marchal (charpentier) Fatima Sciascia (Horeca) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Daniel Vill (B√Ętiment) albert gisaro (regisseur) Laurent Roman (Auteur) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) Rodolphe Coster (musicien) Christophe Gillis (Musicien) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Samuel Namotte (Chanteur) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Claire Hilgers (Graphiste) Pauline Brisy (Comedienne) Christine Feraille (Enseignante) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Gregory Copet (Sculpteur) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Thierry Springael (Sculpteur) Simon Morard (Inge son) Catherine Deschryver (Management) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Virginie Gardin (Comedienne) Fabienne Henry (Coach mental) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Jasmina Douieb (Coledienne) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Claude Vedovato (Architecte) Gregory Defreyne (Peintre) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Messaline Raverdy (Artiste) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Philippe Vandendriessche (Cineaste) M√©lissandre Saladin (Auteure) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Murat Serin (Commercial traiteur) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Martine Layon (Psychologue) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Christel Richard (√Čducatrice) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Deladriere Eric (Directeur) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Dida Robbert (Chanteuse) George Tudorache (Musicien) Benoit Bosschaert (Musicien) Fabienne Aucant (Production) Felice Meert (Musique) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Marc Smeesters (Agent) Bo Tijskens (Visagiste) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Anne Lambert (Animatrice formatrice) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Val√©rie Dussart (Citoyenne) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Pauline Dewaide (Cadre) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Marie LAISNEY (Directrice) Anke Fi√©vez (Artist) Benoit Dubuc (Barman) Danielle Dujeux (Retrait√©) Julien Besure (Com√©dien) Blaise Ludik (Acteur) Alice De Page (Illustratrice) Serge Plume (Musicien) Coline Fievet (Juriste) Patsy Verfaillie (Zangeres) Nicolas Buysse (Comedien) David Zagari (danseur) Anne Theunis (Chanteuse) Hannah Kalaora (Artiste) Ludovic recchia (Musee) Yuliia Dudinova (G√©rante) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Luc VINCENT (D√©signer) Marc Rouffignon (batteur) St√©phanie Vandervost (Professeure) Corentin Lobet (Com√©dien) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Julie Calbete (Chanteuse) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Daniel Lenoir (Guitariste) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Emma Louis (Enseignante) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Jeremy Moriau (humoriste) Oro Marcello (Libraire) Leblanc Claire (Direction mus√©e) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Ben Botha (stagehand) Paul de Stexhe (Graphiste) Claudine Swann (Pensionn√©e) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Julien Princen (Comptable) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Fabian Chupin (Employ√©) Arber Aliaj (Acteur) Jade Daubresse (Barmaid) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) hilippe Moins (directeur artistique) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Bughin Camille (Musicienne) Laurent D'Elia (Com√©dien) Jean Adam (Aucune) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Samuel Rafalowicz (Musicien) Manuel Tilquin (informatitien) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) laurence caps (cadre) Laurence Coune (Enseignante) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Olivier Fanuel (Bassiste) Breton Javier (Bass) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Christian Schaubroeck (Conteur) Anton Kouzemin (Com√©dien) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Florence Dall'Aglio (Production manager) Bernadette Dupont (Post production son) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) C√©lia Verne (√Čducateur) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Luna Lopes (√Čtudiante) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Julie Rens (Musicienne) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Rim Cividino (Danseuse) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Alexia Depicker (Actrice) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Simon Drachman (Musique & more) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) M√©lisande Cailleau (Avocat) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Christophe Smets (Photographe) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Roger Roberts (Pr√©sident) Alban Londot (Rigger) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Minh Huynh Nguyen (caissier) Zacharia Vigneron (Acteur) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) DjM DjM (Animateur) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Benedicte Franck (Assistante manager) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Thibaud Decoene (Directeur technique) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Christophe Celen (Musicien chanteur) Bertrand Veys (Manageur) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Niels De Rooms (Barman) Christine VEDRIN (Actrice) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Val√©rie Schmitz (Economiste) Elie Belvaux (Musicien) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Hakim Louk'man (Com√©dien) L√©a Chartier (Photographe) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Francois Vandermeeren (Light designer) Caroline Lamarche (√©crivain) Bruno Baudewyns (Musicien) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Hadja LAHBIB (Journaliste) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Rosette Desadeleer (plus aucune) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) V√©ronique Willems (Enseignante) Louise Taquin (Ind√©pendant) Ethel Mortelmans (Titularis) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) David-Pierre Marquet (Communication) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Mettioui Ilyas (Artiste) Rudy Goddin (Directeur artistique) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Marcin Krasowski (Etudiant) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Serge Cayron (public) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Marouan Iddoub (Acteur) jerry Delmotte (batteur) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Jean philippe Defoin (Eclusier) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) angele plaut (danseuse) Marjorie Roberts (Enseignant) Tigran Poghosyan (Musician) Gerard Spencer (Musicien) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Jacques Van Wyser (toutes) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) CAMILLE LANCELIN (Performer) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Antoinette Basta (Artiste) Francois Langlois (Com√©dien) Christian Pirenne (Psychologue) Miguel Camino (Clown) Rausin Olivier (Producteur) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Eric Leleux (musicien) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Marie Gaber (Retrait√©) Mara De Sario (Photographe) Eric Goffinet (Technicien) Christophe Musiaux (Musicien) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Thomas Maillet (Guitariste) Michel Brasseur (Musucien) claude zylmans (libraire-conseil) Nina Tomas (peintre) Francoise Ledru (/) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Carpino Julie (Chanteuse) Mandy Mathieu (Barmaid,) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Kristof Desodt (Sound Engineer) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Diaz Adrian (Acteur) Antoine Colin (Musicien) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Laetitia Evens (Com√©dienne) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Justine Mauraj (Musicalartiest) Caroline Modave (Com√©dienne) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Pierre Huvelle (RH) Lola D'haenens (Assistante de production) Lauren Lekeux (Enseignante) JOELLE LILET (cheffe) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Margaux Nyssen (Enseignante) Gabriel Claus (Bidouilleur) nathalie hubert (solidaire) Mark Van Gorp (Technieker) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Max Meunier (Moi) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Denis Lepage (Technicien sin) David Grotars (Commercial) Carnaille Camille (Chercheuse) Letort Bruno (Compositeur) Thierry Steffens (Enseignant) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Mathieu Boudin (Technicien video) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Rejane Turner (Office Manager) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Rafaele Bouxain (Artiste) Emeline Renoux (Enseignante) Camille Decock (Com√©dienne) Emmanuel Lambion (Curateur) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Leticia Collet (Musicienne) Coralie Dubois (Professeur de danse) Laura Aelbrecht (Student) Roel Saenen (Project/account manager) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Gilles Nicolay (Adjoint) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) cedric Demollin (inge son) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Julie Basecqz (Comedienne) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Marc Angeli (artiste) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) France Bastoen (Actrice) Bernard Foccroulle (compositeur) Nathalie Carlier (sympathisant) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Raoul Belmans (DJ / producer) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Diego Higueras (Musicien) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Jason Mathot (Photographe) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Ronlald Landry (Boss) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Door Raeymaekers (Muzikant) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Paul Govaerts (Auteur) Nicolas Denison (Compositeur digital) Aay Liparoto (Artist) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Axel Guigon (Etudiant) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Benoit Malev√© (Echevin) Roch Van Coppenolle (Directeur) sylvie de braekeleer (professeur) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Benjamin Tordeur (Stagehand)