Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.711 ondertekenaars (11.586 ondertekenaars in eigen naam en 1.864 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13711
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11586 Ondertekenaars)
Alice Lemaire (Productrice) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) martin durt (constructeur d√©cors) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Daphn√© Robin (Clown) Georges Jonckers (Technische) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Alice Bourgois (√©tudiante) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Hallot Hallot (violoniste) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Michel Lalieu (No Fucntion) Seb Dubois (Artiste) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Luna Lopes (√Čtudiante) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Julie De Clercq (regisseur) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Adrian Sack (-) Martin Mahoux (Project coordinator) Delphine Peraya (Com√©dienne) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Thierry du Bois (Photographe) Martine De Michele (Com√©dienne) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) C√©cile Vansnick (Musicienne) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Salima Brahimi (Employ√©e) Johan COIGNAU (ACTEUR) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Florence WESTPHAL (Accueil public) Elsa de Lacerda (Violoniste) Thomas Van cotoom (Artiste) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Audrey Glotz (√Čtudiant) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Marc Delhoune (Photographe) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Pascale Rebetez (cameraman) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Alexian Vanclef (Magicien) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Louis de Fauconval (Etudiant) Paul Bossu (Employ√©) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Quentin Six (Technicien son) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Julien Calande (Chef de projet) Wim Dufoort (Stagehand) Corentin Eubelen (Musicien) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Juliette Manneback (Com√©dienne) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Corentin Lobet (Com√©dien) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Martin Moreau (Musicien, animateur) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Kirsten De witte (Musicien) brune Campos (performeuse) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) S√©bastien Rush (Employ√©) Alixe Melis (Traductrice de doublage) David Perlot (Technicien) Justine Santarossa (Educatrice) Julien Bechara (R√©alisateur) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Johnny Konings (freelance/stagehand) Olivier Verbeke (Gerant) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Anne Thomas (Instit) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Alex Denis (Bugle) Giliane Gaspar (Event manager junior) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Roland Dewulf (tr√©sorier) laurence van goethem (traductrice) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Julien Cherpion (Dop) Mirela Barbut (Traiteur) Fra'ck Marco (Batteur) Pascale Burlet (Manager) Arnaud Willems (Independant) Georgette Baranyai (Diverses) Renaud Minet (Eclairagiste) Bertrand Scius (Technicien) jeremie mosseray (Musicien) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Floriane Petit (Artiste lyrique) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Odile Bartholome (Doctorante) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Katrien Poels (Maquilleuse) Olivier Lambert (Cuisinier) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Rebecca Smit (Violoniste) Jan Dorpmans (Gids) Alix de Beaufort (Actrice) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Cassandre Sturbois (Photographe) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Patrick Chauviaux (Gerant) Garcia Arturo (Trompetista) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Magotteaux Maxime (Musique) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) john-john mossoux (artiste) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Alix Konadu (Actrice) Erik Haemers (Plasticien) Catherine Bomboir (enseignante) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Veronica Perez Perez (guide touristique) Lucie DEBAY (actrice) Benjamin Elleboudt (Musicien) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Philippe Avanzi (Cameraman) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Frederic Barthes (Professeur) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) C√©cile Broch√© (Musicienne) Justine Venet (Comedienne) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Akel Karim (Com√©dien) Sefian benssalem (G√©rant) Tamara Baggili (Architecte) Berlage Abel (engineer) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) France Brasseur (Administratrice de production) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) Catherine De Biasio (Compositrice) Jean pierre Trousson (Communication) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Bughin Camille (Musicienne) Nathalie Lallemand (Danseuse) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Orphise Labarbe (Musicienne) Luc Pilartz (Musicien) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Philippe landrain (graphiste) B√©n√©dicte Druart (Employee) Anne Fontenelle (Graphiste) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Antoine Ghuisoland (Musicien) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Kevin Motte (√Čclairagiste) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Othmane Moumen (Com√©dien) Marc CHANTEUX (Industriel) Deborah Lothe (Mod√®le) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Baptiste Vaes (Musicien) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Kienen Jeremie (Vendeur) Ilse Vackier (Animatrice) vanessa verstappen (com√©dienne) Halin Valerie (calligraphe) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Jean Malotras (Manager) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Sayana Tchankova (Violoniste) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Valerie Bizet (Assistante) Jean-Luc Pappi (pianiste) Liesbeth Vandersmissen (/) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Gilles Servais (Batteur) Renaud Pirson (Programmeur) Dominique FRIZAT (Repereuse) Jean-Michel Gigot (Acteur) Wim Grevendonk (bediende) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Florence Sa√Ędi (Productrice) Eliane Bailly (Citoyenne) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Marie Bolly (Ex-enseignante) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Catherine Devos (Billettiste) Jean pol Lejeune (Art director) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Catherine Rans (Com√©dienne) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Amandine God (Psychologue) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) NATHALIE CRAME (psychologue) Anne Bienfait (Comedienne) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Emilie Capelle (Coordinatrice) Mehdi Mahassine (Artiste) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Wies Gios (Event-Security Manager) Sebastien Lemaire (Musicien) Florence Dall'Aglio (Production manager) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Maud Plumier (coordinatrice) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) AXELLE RED (artiste) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Jacky Coppens (Enseignant) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Christophe Hautot (Educateur) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Muriel Bersy (Comefienne) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Griet Van Landeghem (Styliste) Olivier Henrion (Photographe) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Hemet Tiguenitine (Patron) Michel Ledermann (Dirigeant) Daniele Radoux (Psychanalyste) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Christian Merten (J'fais mon possible) Marie-Ange Desoil (Auteur) Patrick Leboutte (Directeur de festival) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Assia Kadi (Camerawoman) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) C√©dric Bagaruka (Monteur) Emmanuel Alberts (Cadreur) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) luc vanderborght (ind√©pendent) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Chemin Julie (Auteur) Sophie Sommer (administration et logistique) Jasmina Douieb (Coledienne) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Elisabeth Navez (Patron) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Christiane Genard (Enseignante) Paul Guiot (G√©rant) Lisou De Henau (Com√©dienne) laurent strivay (verre) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Dorian Dumoulin (Traducteur) Sara Dziri (Musicienne) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) sabrina dini (secr√©taire de direction) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Marc Lebeau (President) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Vinciane Le Men (Productrice) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) VivianeT√Ęm LAROY (-) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Alec De coster (Artiste plasticien) Filipe Dos santos (Director of foto) Maxence No√ęl (Technicien Son) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Nathalie Grippa (Architecte) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Yoann Launay (Chanteur musicien) Val√©rie Dantinne (Neant) Xavier Petithan (Choriste) Thomas Gustin (Corniste) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Catherine Legein (Minimum temps plein) Maya Cox (DJ et graphiste) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Naike Buchet (Stage hands) Christian Van Parys (C√©ramiste) Bernard Zonderman (musicien) Thierry Rombaux (Musicien) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Amelie S (Architecte) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Emilienne Flagothier (Artiste) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) Julie Rens (Musicienne) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Catherine ELIAT (Pas) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Christophe Evrard (Monteur image) Quentin Gubin (Artiste) Thomas Dambly (Eclairagiste) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Jan Appermont (Forestier) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Xavier Claes (Photographe) dominique depre (conseiller) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Gil Delogne (Musicien) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Lara Cowez (Professeure) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Mocke Depret (Musicien) Violaine Filion (Chanteuse) Ruth Berge (enseignante) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Olivier Fanuel (Bassiste) Pat Masson (HeAD) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Virginie Roy (Relations publiques) Miranda Ummels (chanteuse) Chantal Delers (Sans) Vincent Liben (compositeur) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Annie Mariotte (Retraitee) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Gregory Houben (Musicien) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Eva Kavian (Ecrivaine) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) catherine luxereau (psychiatre) Leila Kleve (Com√©dienne) Anne Marie Leon (Animatrice) Ruby Frisvold (Etudiante) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Leticia Collet (Musicienne) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Francois Neycken (Acteur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Charline Bragard (Gerante) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) V√©ronique Bergen (√©crivain) laurent stelleman (Musicien) Sarie Verheughe (Make-up artist) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Simon Jourez (Musicien loisir) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Vincent Mathot (Technicien) Anne Grandhenry (Com√©dienne) St√©phane Delvigne (com√©dien) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Sandra della Faille (Criminologue) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Irving S. T. Garp (Photographe) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Greg GregLox (Directeur artistique) Bruno Grollet (Saxophoniste) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Luc Devreese (enseignant) Anthony Selleslagh (Auditeur) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) wim wabbes (Artistiek directeur) Christiane Renaux (Cuisini√®re) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Samantha Noach (Chor√©graphe) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Thomas GEORGES (Graphiste) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Dimitri Marun (Spectateur) alain jenard (regisseur) Julie Leyder (Com√©dienne) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) thomas israel (artiste) rusty james larbuix (batteur) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Florence Brialmont (Styliste) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Vania Henrot (Employ√©e) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Catherine Lef√®vre (animatrice) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Miguel Camino (Clown) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Alex Thomas (√Čtudiant) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) William Henne (Cin√©aste) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) St√©phane Wertz (Musicien) Victor Schot (Etudiant) Morgane Vilain (Psychologue) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Margaux Nyssen (Enseignante) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Michael Stolz (Electro) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Olivier Fi√©vez (Directeur) Veronique Lonchay (Professeur) Patrick Meeze (Geen) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Audrey Labonte (Doctorante) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) rudy loquet (....) claire lechien (violoniste) Fabienne Syenave (NA) Audrey Letecheur (Illustratrice) Landuyt C√©line (Doula) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) felix moy (technicien, cin√©ma) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) Deborah Marchal (Com√©dienne) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Brian Hartley (Musicien) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) M√©lanie Godin (Directrice) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Willy Pottier (Inkoopmanager) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Lia Bertels (R√©alisatrice) Michel Collige (Comedien) Nagual Garcia (Enseignante) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Beno√ģt Dumont (Aide familial) paul biot (com√©dien animateur) sullivan martens (animateur) Philippine Nicaise (Tourisme) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Jeremy Moriau (humoriste) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) Esthen Dehut (Producteur) Pierre Pev√©e (Directeur) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Marianne NIHON (membre du ctej) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Julian Hills (Photographe musicien) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Pauline Collard (√Čclairagiste) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Mich√®le Maquet (Photographe) Julien Conti (Musicien) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Carlos Palazzo (artiste) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Daniel de Beer (Retrait√©) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) bernard detre (jounaliste) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Alain Janclaes (Musicien) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Donat Callens (G√©rant) Boriana Todorova (com√©dienne) Elli Taylor (serveuse) Manuel Tilquin (informatitien) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Patrick Vink (Vid√©aste) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) nadette guilbert (logop√®de) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Catherine Syben (xx) France Bastoen (Actrice) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Raphael noel (directeur technique) Florence De Vos (consultante en couleur) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) fil zennaro (g√©rante) Fabienne Henry (Coach mental) Julien Campione (Musicien) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Marc Van Eyck (Producteur) Caroline Parmentier (√Čtudiant) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) SALMON YVES (Eclairagiste) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Renaud Anciaux (Machiniste) Herman Schmit (dirigeant) Marianne Grimont (photographe) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) jean-michel caron (animateur) anne sophie prevot (productrice) Maud Zyngier (Etudiante) Nathalie Gutermann (Commercante) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) St√©phanie Paulus (Animatrice) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Dominique Aneca (-) Marie Polet (/) Antonin De Bemels (Artiste) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Benjamine Huyghe (Directrice) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Lucie Knockaert (Assistante de production) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Daniel Bury (retrait√©) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Victor Guaita (musicien) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Inge Van Roy (Salesmanager) Dominique Reding (Realisateur) Claire Vailler (Musicienne) Michel Clair (Photographe) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Milena Strange (Photographe) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Luc Ruidant (journaliste) Rodolphe Maquet (Musicien) Michel Delville (musicien) Antoine Dersin (Photographe) Albertine Libert (Guide) Fernant Zeste (muzikant, producer) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Colette Sodoyez (Comedienne) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Laurent Maze (Musicien) Roxane De Leener (Art de la parole) Shane o‚ÄôOne (Deejay) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Emma Louis (Enseignante) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) mathieu Flamme (p√©dagogique) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Pauline Berteau (Neuropsychologue) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Simon Lambert (Attach√© culturel) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Paul Bourri√®res (Videaste) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Juliettd Moons (Enseignante) Oscar Mercier (√Čtudiants) Magali Berael (Danser) Alek Boff (musicien) Jasmien Hoffmann (X) Inge Walraet (Violist) Pauline Claes (Chanteuse) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Benoit Maddens (Muzikant) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Jan Rzewski (Employe‚Äô) Desta Haile (Songwriter) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Diane De Bellefroid (Responsable communication) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Armando Luongo (Mucisien) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Jerome Laurent (√Člectricien) Lucien Jans (R√©alisateur) Lo√Įc Laugier (Artiste) Miriam Arnold (Musicienne) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Bertrand Squelard (FBMU) Kevin Moyson (Cuisinier) Marie Binet (Technicienne video) ivan louette (aucune) Mathieu Busch (Technicien son) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Sarah Duvert (Costumiere) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Soledad Ferreira (Enseignant) DANY Dargent (Greffe) Dan Warnant (Pensionn√©) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) charles kaisin (Directeur artistique) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Michiel Bosman (Light Technician) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Prisca Denis (√Čtudiante) Sarah Ludi (Danseuse) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Joseph Bosquet (Ripper) Philippe Cormann (Contrebassiste) Villers Sander (Sound Engineer) Vanessa Mortier (enseignante) Bernard Nicolas (Trompettiste) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Elodie Vignon (Pianiste) Nicole Debefve (Retraitee) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Isabelle Liagre (Musicienne) Damien Lescrenier (Cameraman) Dani Klein (Chanteuse) Jonathan Wannyn (Cameraman) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Karin Bali (Responsable Marketing) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Dimitri Mak (P√©diatre) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Benoit Manil (Enseignant) Daniele Martini (Musicien) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Cyril Francq (Musicien) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Robert Guilleaume (Animateur) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Maxime Membrive (Com√©dien) Rita Vanderheyden (X) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Carlos Verdejo (Peintre) Jacques Pirkin (D√©veloppement) christophe mennicken (√©tudiant) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Monica Varela couto (Com√©dienne) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Maxime Delange (Op√©ration Support) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Camille Catreux (Assistante de production) Marcella Mello (Actrice) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Sabine Minniti (UE) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Thomas Vielvoye (Technicien) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Anne Grauwels (prof) Godfroid Marc (Graphiste) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Sabine Tiels (Zangeres) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) L√©a Halimi (Violoncelliste) Fabien Hupin (Artiste peintre) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Philippe Mullier (G√©rant) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Philippe Leduc (Technicien Video) M√©lanie Pel√© (Professeure) Daniel Zaghet (Com√©dien) Jo Marc (producteur) Michel COURBET (Sales) Damien Keyeux (Monteur image) marie masset (charg√©e de communication) Lou Dossogne (Com√©dienne) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Anthony Robert (DG) Marina Delnatte (Employ√©) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Geoffroy Berquin (√©tudiant) elisabeth tichon (agente de guidance) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Jochen Decostere (Regisseur) Louise Taquin (Ind√©pendant) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Roxane Faissolle (Pierceuse) Simona Denicolai (artiste plasticienne) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) eric van de graaf (choriste) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) catherine coez (artiste) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Pierre Rodriguez (Peintre) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Leone Celia (√©tudiante) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Christophe Grogna (Com√©dien) Bastien Michalski (Ing√© Son) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) david levy (galerie d'art) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Morgane B (Enseignante en art) Jacques Dominique (Titre service) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Pierre Six (Musicien) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Gaspard Sicx (Batteur) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) patrick Leroy (Technicien spectacle) Wim Lauryssen (Trombonist) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Fabrice Dubard (Musicien) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Michel De Grave (-) Youri Youri (Bassiste) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Pascaline Eenens (Retraitee) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Arn Fabry (Stagehand) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) aurelie gravas (auteur) Gregory Lenon (Musicien) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Jean Minetto (Vid√©aste) Xavier DEFOING (musicien) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Rita Nocera (Commer√ßante) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Delphine Jouret (Spectatrice) claude fisson (b√©n√©vole) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Benjamin Yasse (Enseignant) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Florence Houssin (Guide touristique) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Florence Bujard (Musicienne) camille loquet (ligth) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Nicolas Achten (Musicien) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Emmanuel Lambion (Curateur) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Lina Derventlis (Polyvalente) julie bertrand (sc√©nariste) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Frank De Graeve (Adviseur RP) Patrick Keisen (Responsable) Cyril Buttignol (Maquilleur) June Benhassan (Com√©dienne) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) marie broquelaire (administratrice) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Blandine Fl√©mal (Communiquante) esther aflalo (com√©dienne) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Francis Perry (Administeur) Herman Van Lierde (-) Didier De Decker (Employ√©) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) C√©cile Demanet (Psychologue) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Thierry Chassard (Auteur) Myriam Somers (Fonctionnaire) Anne-Marie Loop (Actrice) quentin noel (Photographe) Sybille Langh (Costumi√®re) Christian Israel (Artiste) √Čtienne Wintquin (Idem) INA Geerts (Actrice) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) David Bodart (G√©rant) Philippe DOLHEN (-) Philippe Somville (Auteur) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Romain Tardy (Artiste visuel) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) steven Herbots (Verhuurder) Mireille Bailly (Comedienne) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Gordon War (Photographe) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Maria de duenas (danseuse) Julie Naas (Cheffe monteuse) Aurelie Lievin (Producer) aldenhoff benoit (administrateur) Arnaud Leffler (Cadreur) Baudouin Carlier (Architectes) Mathilda Stock (√Čtudiante) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Julie Lebrun (Costumi√®re) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Vincent Huet (Ind√©pendant) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Korneel Van Neste (Zanger) Anne Andr√© (Programmatrice) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Marine Follonier (R√©alisatrice) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Philippe Dernies (Supervisor) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Ivar Swiers (scaff) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Daniel Vander Gucht (professeur) C√©line Borsu (Secr√©taire) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Rohan graeffly (Plasticien) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) martine rifaut (retrait√©e) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Sophie Carree (Dirigeante) Catherine Pierloz (Conteuse) Marc Buchet (Manager) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Marie Lagaditis (Musicienne) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Caroline Lenaerts (Blablabla) Julien De broeyer (Com√©dien) Eric Gerstmans (Musicien) Henri Couchard (Etudiant) Tom van Peer (Project manager) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) C√©cile Grassart (Animatrice) Patrick Verherstraeten (Regiseur) J√©r√īme Castin (Musicien) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Maud BARB√Č (Mon propre guide) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Laetitia Cailloux (Vendeuse) R√©simont Philippe (Com√©dien) Felice Meert (Musique) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) C√©dric Eeckhout (Acteur) Adrien Rukira (Musicien) Laurie Diricq (Webdesigner) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) hugo Larisch (R√©alisateur) Didier de Neck (Com√©dien) Damien Hubert (Direction technique) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Emmanuelle Terwinghe (Education) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Emanuel Maes (Communicatie) Andr√© Tellier (Occasionnel) Estelle Defalque (Chant lyrique) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Olivier Sprangers (Musicien) Pierre Thimus (Concertiste) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Mathilde Rault (actrice) Piwi Leman (musicien) Benoit Leclaire (technitien) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Barbara Wiernik (Chanteuse) Eric Russon (Journaliste) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Steve Fabry (Sound designer) Maxime Andrien (Directeur artistique) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Farrah Flament (Artiste) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Gina Decooman (Attach√©e de presse) delphine thizy (impact social) Marie Huybrechts (Psy) Manuela Bucher (Musicienne) Monique Meurant (Retrait√©e) David Zagari (danseur) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) antoine salemi (reparateur cycle) Gabriella Iacono (Danseuse) Sebastien Guedj (Musicien) Francois Heuse (com√©dien) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Mohammed Benamar (Vendeur) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Canart CANART (Directeur Commercial) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Nore sanders (Productieassistente) Thibault Jonckheere (Artiste) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Maxim Vancutsem (√Čducateur) karen Verbrugge (actrice) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) V√©ronique Guillaume (professeur) Myriam Ess√®ne (Auteure) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Massimo Saracino (Professeur) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Benoit Bosschaert (Musicien) Martin Marique (entremetteur) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Bastien Friquet (Technicien son) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) G√©rald Castiaux (Avocat) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Paul Fauconnier (Conteur) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Mathias Andrianne (DJ) Vincent Vandist (--) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Marc Bailleul (Marketing) Mohamed Mesbahi (Musicien) Aline Piron (Com√©dienne) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Clara Inglese (Artiste enseignante) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Alice On The Roof (Artiste) Juliette Michaux (Public d'artistes) Henry BELY (Employ√© administratif) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Olivier Cornil (Photographe) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Anna Maerten (Sage-femme) Cedric Bourgeois (Realisateur) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Leila Foulon (Sc√©nographe) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Roch Van Coppenolle (Directeur) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Anne Stelmes (Conservatrice) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) Peter Philips (Sound Engineer) geertrui serneels (directie) Chris Cerri (Musicien) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Rahel Feidler (Stage & production manager) PARISEL Luc (Psychanalyste) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Laurence Mar√©chal (Professeur) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Yves Gourmeur (Compositeur) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Alison Delrez (Assistante de production) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Anne Theunis (Chanteuse) Kevin Strompers (Stagehand) Sophie Moreau (Production, administration) Gauthier Dejace (√Čtudiant) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Thierry Tytgat (arboriste) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) carole baquet (assistante de production) Greg Baumann (Com√©dien) Kristel Lissens (ticketmanager) Sindy Kinard (Freelance) Corina Pitic (Architecte) Camille Braun (Charg√©e de projet) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Yana Wijnen (Regie assistente) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Sonja Bruyninckx (Danser) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Kris Belean (sound engineer) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Pierre-Florent Petit (En manque) MANON SCHURMANS (Enseignante) vincent nouaille (Preneur de son) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) kaat de windt (pianiste compositrice) Nathanael Monfort (Comedie) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Herv√© Borb√© (musicien) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Michi Fujita (Musicien) Nicolas Destatte (employ√©) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Fabrice Giacinto (Musicien) Beno√ģt Minon (Musicien) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Catherine Struys (musicienne) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Sarah Devaux (artiste de cirque) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Sandra De Smedt (Employ√©e) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Alain Deblon (Directeur Achats) Laurie Degand (com√©dienne) Lisa Carletta (Photographe) Pamela Malempre (Manager/booker) Michel Onderbeke (Employee) Nono Battesi (Choregraphe) Tony MARY (bestuurder) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Alisson Keyaert (Eclairagiste) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Quentin Verheyen (Booker) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Stanislas Cotton (Ecrivain) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Brigitte Foccroulle (Professeur) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Stephanie Bohet (Institutrice) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Pauline Berghman (psychomotricienne) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Loris Manzini (Commercial) AGNES LARCIN (SPW) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Yvette Delmartino (Musicienne) Marianne Debauche (Independent) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) berenice de clercq (com√©dienne) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) FABIENNE LORENT (G√©rante) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Pierre Vaiana (Self employed) JULIE PIETTE (IT Analyste) Antoine Pierre (Musicien) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) GAUTHIER LISEIN (musicien) Siona Vidakovic (Animatrice) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Niels D'haegeleer (Musicien) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Melanie Principe (Cr√©atrice) Astrid Martin (Assistante maternelle) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) am√©lie lemonnier (comedienne) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Emily Allison (Chanteuse) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Christine Dejarnac (Enseignante) Daniel Offermann (Musicien) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Jean Desrumaux (Fan de culture) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Philippe Jolet (administrateur) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Francis Winandy (Musicien) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) David-Pierre Marquet (Communication) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Paul Poelmans (Muzikant) Marie-Aude Breyne (Animatrice) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Roald Baudoux (----) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) David Van Belle (Neant) Christophe Motte (Employ√© sncb) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Sandrine Spina (Productrice) Joachim Iannello (Violoniste) B√©atrice Janssens (en tant que public) Jacques Docquiert (Journaliste) Dida Robbert (Chanteuse) thibaut chuffart (monteur) Aurore Walravens (Etudiante) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Bart De Smet (Tradeshow Director) Draye Nicolas (Manager) Anke Fi√©vez (Artist) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Philippe De Cock (Pianiste) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Nicolas Renard (Manager) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Morgane Philippe (Enseignante) Antoine DRONSART (Technicien Son) Olivia Afano (Etudiante) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Simon Van buyten (Acteur) Philippe Fontagnere (Musicien) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Luc Bernard (Com√©dien) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Breton Javier (Bass) Fanny Fauconnier (Prof) Blaise Ludik (Acteur) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Sanda Giurgea (Neurologue) Tanguy Dimanche (Club Manager) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Marianne Sluszny (Auteure.) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Luna Lebrun (√Čtudiant) Flora Hubot (Peintre) Raphael Timmermans (Gitarist) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Lila De Marco (√Čtudiante) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Jean-Louis Pau (Musicien) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Mireille Labarre (Enseignante) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Charlotte Adam (Marketing officer) Jeff Luyten (bediende) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Thomas Ardui (Agents de voyages) Robert Jaspard (responsable) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Vincent Hublet (Production manager) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Julie Cherpion (Coordinatrice) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Ines Fransen (Assistante programmation) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Nathan Waroquier (Light) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Nathalie Delaunoy (Project manager) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) eric marchal (architecte) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Julie Galloy (Regisseuse) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Thomas Gunzig (En solo) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Gunter Van Damme (IT) Marzia Conti (Maquilleuse) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Nadia Ben Romdhane (peintre) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) luc Petit (directeur artistique) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Peggy Klein (Employ√©e) veronique dubray (maquilleuse) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Philippe Eliaers (musicien amateur) Myriam Toussaint (Prof de danse) Andr√© Meuwis (Musicien) Denise Renson (Formatrice) Juliette Parchliniak (Psychologue) sara kengen (chanteuse) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Victor Defoort (Musicien) William Clobus (Com√©dien) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Seydou Sana (Musicien) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Emil Stengele (Com√©dien) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Joelle Bar (priv√©e) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Anthony Spallino (Coursier DHL) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Claire Ataya (student) Yuliia Dudinova (G√©rante) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Agathe Leroy (√Čtudiante) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Lara Cahay (√Čtudiante) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Fran√ßois Dawans (Musicien) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Thierry Devos (Vivre ma vie) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Lucas Rogozinski (Illustrateur) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Pauline Croissant (Enseignante) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Ludovic Branders (DJ) Pascale Marlier (Ecrivain) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Stefy Rika (Chanteuse) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Elien Ronse (Visual artist) Audric Albert (Vivre solidaire) Francoise Koole (Eurocrate) Sandrine Bettens (Head of Events) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Roel Saenen (Project/account manager) Denis Baeten (Musicien) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Vincent Strebelle (intermitant) Alan gevaert (bassist) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Jacqueline Bollen (enseignante) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Elodie Collin (Educatrice de rue) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Muriel Smaers (Assistante sociale) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Eric Tamundele (R√©alisateur) Gilbert Lisa (Etudiant) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Dominique Perne (Tecnhnicien) Olivier Poot (Technicien) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Sylvain Chauveau (musicien) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) p. hidalgo (programmatrice) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Emmanuelle Pottier (Sociologue) juliette otter (chor√©graphe) Christine Delvaux (Enseignante) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Camille Blanchy (employ√©e) sebastien De Laet (DJ) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Laura Mar√≠n (actrice) Delphine Binard (Employ√©e) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Patrick Vandoorne (Regisseur) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Ga√ęlle Solal (Musicienne) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Barney Frydman (R√©alisateur) Jeanne Ledoux (Etudiante) Aline Janssens (Chanteuse) Frederik HAUGNESS (Artiste) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) jean-jacques saussey (l'√©thique) Julien Ouvrard (com√©dien) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Hedwige Debroux (professeur d'art) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Eric Lamb√© (Auteur) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Damien Chierici (Violoniste) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Aude lorquet (comedienne) xavier istasse (R√©alisateur) Julie Leonard (Enseignante) Soquette Olivier (Artiste) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Gilles Cabodi (Musicien) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) elza Autrique (cours Amarant) Mr B. Mr B. (Musicien) JeanF Jans (Artiste) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Marc vander Straeten (Employ√©) Joseph Collard (Artiste) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Vanessa Lesage (Communication) Annelien Keleman (Consulente SBK) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Thibaud Decoene (Directeur technique) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Marc Teller (Producteur) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Christian Debauve (professeur) Benoit ROSE (Stagehand /runner) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Danielle preumont (guide culturel) Fabrice Bonnet (Musicien) Rose Alenne (Costumi√®re) Natacha Gilson (Productrice) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Constantijn De Witte (Consultant) GREGORY bordat (Musicien) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Nicolas Keutgen (Directeur) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Arber Aliaj (Acteur) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Christophe Hella (R√©gisseur) Aldo Granato (Musicien) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Basak Balkan (Traductrice) Zacharia Vigneron (Acteur) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Nemo de Pierpont (Office manager) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Ludovic Audergon (R√©alisateur) patrick allier (retrait√©) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Veronique Bouxain (Artiste) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) L√©na Kollmeier (Pianiste) Jeanne Sauvat (Actrice) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Marie Debrulle (Employee) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) chantal benkoski (attach√©e de presse) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Martin Salemi (Musicien) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Andreas Christou (Arts vivants) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Lara Hubinont (Com√©dienne) claude schmitz (metteur en scene) Charlotte Deschamps (Actrice) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) coraline cl√©ment (com√©dienne) Claudette Masure (Retrait√©e) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Frank Gizycki (Danseur) No√©mie Stokart (Etudiante) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Thierry Desclez (g√©rant) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Bertrand Leclercq (Enseignant) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Julie Bougard (Chor√©graphe) Jean Adam (Aucune) Henry Hoogaert (Free lance) Lise De Caevel (Project manager) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Milan Jespers (Artiste) Anne Burton (Employ√©e) Jonathan De Neck (musicien) Julie Boitte (Conteuse) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Eric Goffinet (Technicien) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) BabyDoll Pearly (Aucune) St√©phane Taoufiq (Enseignant) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Francoise Grisay (Graphiste) Dominique Cloetens (Sans) Christophe Voisin (Coordinateur) Cuvelier Elodie (Chanteuse) V√©ronique Michel (Programmatrice) Sonia Dermience (Curatrice) Maria Casado (Diplomate) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) David Laurent (WP) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Julien Doneux (Graphiste) Boule Olympia (Musicienne) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Noemi Halen (spectatrice) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Momoyo KOKUBU (Organiste) Frederic Malherbe (Beaucoup) Laurence COLLETTE (graphiste) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) roos euwe (dramaturg) Yves Snyders (Ex-road manager) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Christine Boone (Sans emploi) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Metzeler Vi (Promo art) Li√©vine Hubert (Artiste) Johan Denoulet (Technicien Son) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Nathalie Thiry (Attach√©) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Shalini Kayumbi (Etudiante) Lionel Detry (Auteur-compositeur) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Nicolas Jaumain (Booking agent) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Georgy Liebermann (Troubadour) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Elodie Paternostre (Danseuse) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Marine Stevens (Costumiere) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) S√©bastien Vandevyver (Associate) Laurent van der Rest (Com√©dien) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Gelay Vic (Trompettiste) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Antoine Lissoir (Musicien) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Simon Dalla Valeria (Commercial) Julie Gelon (Illustratrice) LAure Champagne (emlpoyee) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Espour Sarah (Artiste) Alicia Jeannin (Artiste) Victor Scholsem (Pensionn√©) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Thomas Snyders (G√©rant) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Davide Zecca (Batteur) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Florine Lambert (Enseignante) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Lucius Fromm (performing artist) Isabel gomez (guide) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Benoit Urbain (aucun) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Eric Bribosia (Pianiste) Brigitte Lahaye (Solidaire) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Pierre Jadin (G√©rant) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Pascal Chardome (Musicien) pauline david (programmatrice de films) Claude Nobels (Producteur musical) Luc Borgers (Retrait√©) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Thomas van Oene (Etudiant) penelope garnier (-) Alexandre Tripodi (Musicien) Sandra Vincent (Chor√©graphe) gaetan rusquet (performeur) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Aurore Aubouin (Productrice) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Pascale Vervloet (Costume) Denis Chav√©e (Employe) Marc Pierre (Enseignant) Eric Bettens (Compositeur) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Mathias Goethals (Acrobaat) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Sebastien Taillieu (G√©rant) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Anne Briel (PLUS rien) Marion Lambert (Danseuse) St√©phane Radonjic (Project Manager) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) V√©ronique Laurent (Musicienne) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) John Van Lierde (MD) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Emilien Vekemans (Acteur) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Claudine Leonet (Professeur) David Regnier (Technicien spectacle) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Edouard karbowiak (DJ) Nabil Missoumi (Com√©dien) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Baptiste Louis (Etudiant) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Catherine Dethine (Journaliste) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Korneel Muylle (Songwriter) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) jonas chereau (chor√©graphe) Julien Nulens (Technicien lumiere) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Joey Terwindt (Grip) Tom Malmendier (Musicien) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) val√©rie jung (sc√©nographe) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Ninon Perez (Com√©dienne) Anne Scheuer (secr√©taire) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Adrien Binon (Technicien Son) Aurelie Mazaudier (Prof) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Cedric Legoulven (Com√©dien) Adrien Debouche (√Čtudiant) Sylvain CREMERS (musicien classique) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Delphine Bruyere (Gerante) Sylviane Riga (Professeur) Gabriel Claus (Bidouilleur) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Loric Malice (Art photographie) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Ludovic Bukens (Spectateur) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Fabien Buisseret (Enseignant) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Olivier Cox (Musicien) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Thomas Richard (Dirigeant) christophe haveaux (Journaliste) Suzon Gheur (Circasienne.) Sarah Dupriez (Institutrice) fabrice dupuy (artiste) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Jacques Prouvost (.) Pierre Gordower (Enseignant) Nele Staes (Bediende) Julie Dieu (Com√©dienne) Laurent Bonnet (Com√©dien) Lauro Crijns (Productieleider) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Rachel Boutemy (M√©decin) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Annick Grandry (Infirmi√®re) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Li√©geois Jo (Muzikant) Jonas Burton (Batteur) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Christophe JALLET (Architecte) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Manon Huguenin (Sculpteure) Mathias De Marco (Responsable technique) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) catherine dandoy (sans) Sonia Lara (Danseuse) Anne Falys (Juriste) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Igor Adamskiy (Artiste) Amandine Elsen (Com√©dienne) Dominique Sintobin (Po√®te) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Fay Herregodts (Concert Production) Thierry Willems (Ex. Electro) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Julien de Borman (Accord√©oniste) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Laurent Claude (Publique) Anne de Beer (Coach et formateur) Alexandre Spilette (Musicien) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Julie Van de Vyver (Doctorante) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Fabrice Henry (Cameraman) Jean-Louis Struyf (administrateur) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Maxime Sablon (Lighter designer) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Sam Seraille (R√©gisseur) Rafaele Bouxain (Artiste) Hannah Kalaora (Artiste) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Marianne PONCIN (Office Manager) Sarah Michel (Regisseur) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Julien Faure (Danseur) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Eva Destatsbader (Traducteur) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Denis Cruysmans (Enseignant) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Melanie Patris (Photographe) Sarah Hamdi (bar) Nathalie Peeters (Employ√©) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Lucas Sevrin (√©lectro) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Eric Mbuyamba (artistique) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) maxime rahier (Eclairagiste) Inge Gryseels (makeup artiest) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Alain Schmitz (Retrait√©) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Sarah vereycken (production and planning assistant) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Philippe PETITJEAN (Photographe) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) bo van der werf (musicien) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Angelo Bison (Com√©dien) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Antoine Rotthier (Batteur) Massimo Mele (Ouvrier) nadia agmir (distribution film) Fatima Sciascia (Horeca) Cassia Andrioli (Assistante admin) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Val Mac√© (plasticien) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Claude Vanhollebeke (Professeur) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Morgan Laloux (Event planner) Mathilde They (Charg√©e de communication) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Delphine Mathy (Photographe) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Philippe Deflandre (employ√©) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Guillaume Codutti (Musicien) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Julie Goldsteinas (Artiste) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Jonathan Blondel (Musicien) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Christophe Malherbe (Aucune) Marek Olbinski (Graphiste) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Alice Mottoul (com√©dienne) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Ann Janssens (Chanteuse) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Arthur Marbaix (Acteur) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Julie Burg (Com√©dienne) Eno Krojanker (com√©dien) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Anouchka Crahay (Comedienne) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Lionel Renquet (Technicien Son) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Veronica De Giovanelli (Peintre) Romain Materne (Etudiant) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Daniel Hubin (Dentiste) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Cassandre Calvet (Etudiante) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) Vega Dj (Dj) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Vanessa Pilatte (Commerciale) Vincent L√©cuyer (com√©dien) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Olivia Goffin (Comedienne) Mohamed El hourairi (Chanteur) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Emmanuel Chessa (Rigger) zo√© sevrin (artiste) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Piet Eekman (R√©alisateur) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Sebastien Andres (Producteur) Yoann Tardivel (Musicien) David Janssens (Assistant realisateur) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Coline Delaunois (Graphiste) Eddy Gijsens (Directeur) Nathalie Carlier (sympathisant) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Vincent Gallez (employ√©) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Danielle Perez (Psychologue) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Alexis Vandist (Com√©dien) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Marco Moro (√Čtudiant) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) marie debatty (animatrice arts plastiques) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Alain Van houtte (Ind√©pendant) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Andr√© Delval (Commercial) Eric Quackels (membre du comit√©) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) jean yves limet (photographe) Valentine Coerten (Enseignante) Michel Janssens (Spectateur) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Samuel Namotte (Chanteur) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) nicolas rombouts (muzikant) Laura Cassan (Technicienne son) Tom Brus (directeur artistique) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Carine La Haye (Production Manager) Vincent Werbrouck (Cellist) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Michel Fabry (peintre) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) S√©bastien Pensis (Technicien) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Philippe Paggen (Enseignant) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) pascale barret (visuelle & performance) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Nicole Stas (Fonctionnaire) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Florence Crepaux (Nettoyage) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Pedro Cabanas (Acteur) Patricia Delire (Secr√©taire) Dominique Swinnen (Pianiste) Emma Ravez (Commercante) Aniko Ozorai (Journaliste) Thierry BROLET (expert) Manon Martin (VFX compositor) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Cedric Feye (Flutiste) Michiel Ceulers (Artist) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Florian Collet (R√©alisateur) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Rachida Aoulad (Webdesigner) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Kris Huberland (Light design) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) THIERRY CROMMEN (Musicien) Domitilla Spencer (Animatrice) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) S√©bastien GRAUX (Artiste) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Emilie Corswarem (FNRS) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Amandine Raths (n/a) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Gregory Copet (Sculpteur) Toufik Cherifi (Enseignant) Antoine Kurz (√©clairagiste) Sylvain Finamore (Independant) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Katerine Bernirr (Graphiste) Astrid Jansen (Journaliste) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Chloe Adam (Com√©dienne) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Wouter Verbist (Ambtenaar) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Guy Deltour (Sculpteur) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Medhi Beduin (Magicien) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Lola Bonfanti (musicienne) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) ward Schelfaut (head of project management) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Ethel Mortelmans (Titularis) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Julien Rommelaere (Professeur) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Pierre L√©onard (Particulier) natacha CAMPOURCY (soutien) Juliette El Khouri (Architecte) Daniel Wilmart (Batteur) Lionel Aquilina (Batteur) Voos Lauriane (Animatrice) Robyr Lionel (Com√©dien) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Clement Nourry (Musicien) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Laurens Billiet (muzikant) Laurent Gooris (Chef constructeur) Camille Henry (Development manager) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Denis Strykowski (Technicien son) Gaetan Wenders (Comedien) David Bourgie (Sc√©nariste) Souchet Adrien (Musicien) Gregory Defreyne (Peintre) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Johanne Verbockhaven (Phd) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Olivier Brahm (Gerant) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Robert Nobels (Audiovisuel) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Chris Van Nauw (Muzikant) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Jonathan Parmentier (Musicien) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Adrien Desbons (Com√©dien) Damien Desirant (√Čclairagiste) Olivier Collet (Sans) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Eric Godon (Acteur) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Cinzia Romanin (Photographe) Kristof Coenen (Acteur) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Jean-Charles Delfosse (coach) Carinne Mahy (Enseignante) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Egon Di Mateo (Com√©dien) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Danny Godfraind (Design) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Guillaume Malempr√© (Musicien) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Maxime Anselin (Comedien) Patricia De Keyzer (Professeur) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Mathieu Robert (Musicien) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Adrien Burton (Charg√© de projets) Marie Duch√™ne (Communication) Marc Lodefier (ICT) Campos Veronica (Percussionniste) pierre moreau (photographe exposant) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) natascha hardy (ind√©pendante) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Xavier Wouters (Nean) Boris Wilmot (Motion designer) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Joel GOSSET (ACTEUR) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Michel Dieudonn√© (Photographe) robert Jaspard (responsable) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Muriel Sarlette (Musicienne) Florian Gilot (technicien) Charline Remy (cin√©aste) Muriel Moreau (technicienne de surface) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Coralie Berael (Directrice Forest National) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Bruno Pons (Monteur) Philippe VERZELE (Enseignement) Coline Legros (Celibataire) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Robin Daloze (TD Pipeline) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Alice Noel (Voltigeuse) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Quentin Debecq (musicien) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Greg Simon (R√©gisseur) Sacha Hanssens (Rippeur) Quentin Havana (Regisseur) Paul Prignot (Musicien) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Luc Theuwis (Musicien) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Patrick Hella (Casting manager) perrine thiry (G√©rante de commerce) Fabienne Demeulenaere (Public) Antoine Goudeseune (Musicien) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Marine H√©rin (Educatrice interne) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Yves Honorez (Retrait√©) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Nora Helali (Chanteuse) Nathalie Dehut (Spectacle) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Robert Hansenne (Photographe) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Jonasz Olivier (Graphiste) Laurent Boschloos (Booking Manager) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Anne Catherine Delvall√©e (.) Jacques Pili (Musicien) Lore Van laethem (Na) Laurence loots (Cadre) Annick Cornette (Com√©dienne) Harvey Smith (Enseignant) Martin Swabey (Acteur) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Samuel Gerstmans (musicien) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Louise Ros (Photographe) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) vincent le merer (Projet manager) Pierre Duculot (Producteur) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) St√©phanie Vandervost (Professeure) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Jan Machiels (Sounddesigner) Camille Balseau (Etudiante) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Simon Galloy (Enseignant) Mirella Gerber (Du mouvement) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Miodezky Mona (Chanteuse) Eddy Devolder (Ecrivain) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Toon Smets (Lichttechnieker) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Cedric Cerbara (Com√©dien) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Laureen Delvallee (Logopede) Mathias Ducaju (Cameraman) Maud Scaillet (Coordination Secu) Pascal Courcelles (Artiste) Yoann Blanc (Acteur) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Tamara Louis (arts plastiques) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Aude Droessaert (Com√©dienne) Sarah Mathurin (Comedienne) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) isabelle martin (manager) Joelle CHANET (Gestionnaire) Antoine Geeraerd (Cadre) corentin binard (artiste peintre) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Quentin Castiau (Enseignant) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Shu Bosseaux (employee) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Julien Vargas (Com√©dien) Valentine Capelle (Professeur de piano) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Quentin Modave (Grimpeur) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Alexandre Tosar (Apprenti) Marie Estelle Collin (Directrice) Isabelle Wery (Actrice et autrice) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Karel Will (Geluidstechnicus) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Ferdinand Despy (acteur) Catherine De Michele (Responsable de communication) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Eric Van Cutsem (Journaliste) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) R√©mi Bertrand (Ecrivain) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Sandra Engelborghs (Administratif) Christophe Remy (Directeur artistique) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Gladys Brookfield (Productrice) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Camille Thiry (Host accueil) bruno petit (professeur) Renard Jacques (Organisateur) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Pascal helman (gestion entrep√īt) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Alice Caboche (Projectionniste) Ben Botha (stagehand) Pierre Liz√©e (Artiste) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Bruce Richards (Musician) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Marie gisbrand (employ√©) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) J√©r√īme Thil (Bassiste) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Laurence Tempels (Na) Axel Guigon (Etudiant) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Gwen Vdb (Commerciale) Sarah BER (Com√©dienne) Samy Wallens (Batteur et programmateur) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Filip de Ryck (Business manager) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Marie Dury (Chef de projets / labels) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Morena Brindisi (Musicienne) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Ninna Pacini (As) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Luc Ponet (Organist / dirigent) Martin Kersten (Musicien) Dominique Mosseray (Artisan) brigitte Romain (animatrice theatre) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) Marinela Doko (Professeur) Elvin Galland (Musicien / producteur) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Nancy Boudart (Xxx) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Bernard Balteau (journaliste) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Martin Malcourant (Serrurier) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) J√©r√īme Collette (Peintre) Colin Jolet (Danseur) Dirk Dufour (?) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Manuel Roland (Musicien) Tigran Poghosyan (Musician) Geoffrey Bau (Juriste) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Philippe Vanderlinden (Musicien) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) kristof Huget (Volgspot) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Nikki Van huffel (Fotograaf) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Philippe Blasband (Auteur) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Nicola Testa (Artiste) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) NICOLAS MARTY (Light designer) Christophe Lambert (comedien) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Olivier Justronck (Cam√©raman) Danloy Francis (Musicien classique) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) Antoine Flament (DJ/Musicien) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Andre Vekeman (Directeur financier) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Bruno Baudewyns (Musicien) Alain Gol√© (Education) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) St√©phane Dubray (Creatif) Thom Dewatt (Musicien) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Katty Louis (Secretaire) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Pauline Yarak (Formation vocale) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Audrey Louon (Teacher) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Kevone Detrembleur (Le chief) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) mieke De Cat (Podiumbouw) Barbara Dits (Photographe) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Sandrine Collard (Compositeur) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Christine Renier (Peintre) nathalie hubert (solidaire) Florence Rovella (Cuistot) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Amber Kemp (Com√©dienne) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Claude Evence Janssens (idem) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) Esinam Dogbatse (Musicienne) Tania Teughels (Enseignante) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) antony ploux (stage hand) C√©line Bailly (Events supervisor) William Beckers (Internationaal sales manager) Anne Massez (Radiologue) Diana Barreto (artiste/animatrice) Peter Beda (Lazy Rebel) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Didier Likeng (Bassiste) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Martine Dops (Barmaid) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Charles LEMAIRE (Photographe) Alexandre Janssens (Rigger) Laurent Eyckermans (Cadreur) David Leroy (Musicien) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Sofia Constantinidis (Violoniste) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Corinne Houben (Enseignante) Pauline Debrichy (artiste) Arnaud Arseni (Auteur) Yoann Stehr (R√©alisateur) Sicaire Durieux (Com√©dien) Marc Smeesters (Agent) Camille Meynard (R√©alisateur) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Christine Feraille (Enseignante) Isabelle Godeau (Enseignante) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Elise Moreau (admin prod) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Liesbeth Devos (Chanteuse) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Fred Rossillion (Responsable commercial) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Francis gerin (Charg√© de mission) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Fanny Dumont (Com√©dienne) Patrick Worms (Agroforestier) Edwin van den Hove (Machiniste) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Jos√©phine De Wit (Restauration) Thierry Walschaerts (Manager) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Daniel Alves (Musicien) Andr√© SOUPART (Enseignant) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Benoit Embrechts (Employ√©) Denis Deml (Backliner) Alice Piemme (Photographe) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) John Mayard (InGson Live & Studio) Antoine Champion (Charg√© de communication) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Letort Bruno (Compositeur) Paulo Rocha (Musicien) Claire Dubien (Costumi√®re) Garny Fran√ßois (Cordes) edwin Lahousse (stagehand) Luc Schreyen (zelfstandige) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Philippe Brasseur (musicien) Susie Fryns (Employ√©e) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) olivier Didion (artiste de scene) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Maxime Glaude (Musicien) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Werner Mareels (amateur muzikant) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Boris Coppieters (Animateur) Ondine Simon (Altiste) Andr√© elleboudt (centre culturel) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Maryna Lepiasevich (Altiste) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Marc Angeli (artiste) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) bart walter (artiest) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Coralie Germeau (psychologue) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) L√©a Renaud (√Čtudiante) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Maxime Feyers (R√©alisateur) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Lila Vander elst (Maquilleuse) S√©bastien Legrand (Magasinier) Francois Rouchet (Photographe) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) John Buffel (Laborant) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Louis Theillier (artiste) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Catherine Dubois (Employe) Juliette Colmant (Danseuse) Christel Barr√© (Assistante administrative) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Steven Jacobs (musicus/ componist) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Clara Levy (Violoniste) Elsa Houben (Actrice) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) hilippe Moins (directeur artistique) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) France Lamboray (Costumi√®re) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Kristin Rogghe (dramaturge) Joseph Herrent (CS) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Catherine Delattre (Adm) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Eva Septier (-) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Phil Henrion (Musicien) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Nadia Pissoet (Employ√©e) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Fiorentino Rufo (Employ√©) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Alice Martinache (Com√©dienne) Val√©rie Schmitz (Economiste) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Quentin Vande Velde (Militaire) Annick Van Coppenolle (admin) Audric Stoufs (Roadie, technicien) claire williams (Artiste) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) gregory Carnoli (Artiste) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) philippe mourlon beernaert (spectateur) Virginie Urbain (Assistante sociale) Marie Mesters (Amateur d'arts) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Luc Janssens (Voorzitter) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Claire Buffet (Directrice artistique) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Michel van Rhijn (Photographe) John Davis (Com√©dien) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Garance Van rossum (Maquilleuse) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Pasquale Caruana (Technicien de son) Thonus Yves (Monteur son) jorn bihain (musicien - architecte) Benjamin Coulon (Fonction publique) Hicham Chahidi (Compositeur) christel putman (Distri) Mohamed Diakite (Stagehand) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Gael Michaux (Com√©dien) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Constance Paris (Animation / programmation) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Luc De Meulenaere (T√©nor) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Lisa Cogniaux (dramaturge) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Manon DESVIGNE (Corniste) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) Andr√© Kaye (Musicien) Alice Spenle (r√©gie son) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Florent Fourmentin (Light/video designer) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) John Valdevit (Responsable ICT) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Pierre Ozer (Coordinateur) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) St√©phanie Merken (Monteuse image) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Fabrice Lig (Compositeur) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Pierre Halloy (Musicien) Etienne TORDOIR (Photographe) Matilda Ancora (Com√©dienne) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Danny Willems (Fotograaf) Quentin Marteau (Com√©dien) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Erwan Le Berre (Musicien) Conchita Paz (Com√©dienne) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Raphael Hecht (Gerant) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Cristina Marchi (Artiste) Christine Sommeillier (Enseignante) Amanda Kibble (Clown) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Evi Jo (Apotheker) Julie Gonzalez (-) Sarah Testa (com√©dienne) Olga Paterlini (Assistante de production) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Toorop Zori (Artiste) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Michele Swennen (Professeur de danse) Isabelle Symons (Production Manager) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Chantal Bovie (aucun) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Jeanne Mortreux (Horeca) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Marc Schottey (Coordinateur) jos horbach (evenementenorganisator) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Thomas Dimmers (Musiciens) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Alain VARLET (Parolier) Chille Deman (Gepensionneerd) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Bob Verschueren (Plasticien) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Gaetan Dupret (Cause) Elba Da Silva (Animatrice) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Gabriel L√©onard (Electro) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Benoi Lacroix (story boarder) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Boris Schmidt (musicien) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Van's Coomans (Bassiste) Tom Boccara (R√©alisateur) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Julie Calbete (Chanteuse) Iman Aroud (Professeur) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Marc Decallonne (Chef de projet) De Boni Lukian (√Čtudiant) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Elaine Voglaire (Enseignante) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Andr√© Matagne (Retrait√©) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Anthony Fina (Operationnal Manager) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Charles Grison (independant) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Romain Delfosse (Musicien) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Olivier Motte (Photographe) Leonor Swyngedouw (musicienne) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Delphine De Ridder (Graphiste) Johan Fostier (Musicien, professeur) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Valentin Bouland (Musicien) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Dozot H√©l√®ne (musicien) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Timour Vandermeulen (Compositeur) Michele VERDIN (Employ√©e) Fran√ßois Haag (Musicien) Arnaud Libert (R√©gisseur) Marie laure Cordier (Educatrice) Julie Doutrelepont (Enseignante) Eric Leleux (musicien) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Damien De Lepeleire (Peintre) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Christine DELECLOZ (Administratrice) joyce hardy (√©tudiant) Celine Yetter (maquilleuse) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Antoine Jonniaux (illustrateur) Sarah Klenes (artistes) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Antoine Sion (Designer) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Julie Lenain (Comedienne) Marc Santkin (Musicien) Justine Mauraj (Musicalartiest) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Carina Mirolo (Prof) Anna Wawrzyniak (??) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) olivier falliet (chef de gare) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Carol Timperman (Maquilleuse) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Marc Lambert (Photo) Anthony Simon (Technicien) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Tom Eeckhout (Songwriter) Virginie Dubois (Autrice) Helene Koole (Event Curator) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Guy Maezelle (Realisateur) Myriam Berghe (Journaliste culture) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Arona Niang (Tech video) Mathieu Besnard (Com√©dien) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Jolan Huygens (Productie) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Denis Coumont (.) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Marie Franeau (Com√©dienne) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) victor launay (danseurs) Michael Van de Velde (Dj producteur) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Mainil Michel (Musicien) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Sylvie Andre (√Čducateurs) Daniel Wang (Musicien) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Gilles Masson (Musicien/comedien) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Mathieu Boudin (Technicien video) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Martine Layon (Psychologue) Fabio Zenoni (Com√©dien) Boris Prager (Com√©dien) Caroline Adam (Maquilleuse) Lou Mullier (Enseignante) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Georges Herzet (Informaticien) Jean-Marc HELSON (Architecte) Nora Zekhnini (M√©decin) Marianne Baccarini (Sans) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Emmanuel Van Hoof (-) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Jacobs Ive (Accountant) Ren√© Stock (Bassiste) elena perez (comedienne) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Sumeya Kokten (R√©alisation) Etienne Plumer (Musicien, photographe) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Emmanuel Henrion (Musicien) Pieter d'hondt (stagehand) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Serge Plume (Musicien) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Louise Kollmeier (Pianiste) Bernard Dobbeleer (DJ) G√©ry Cambier (Musicien) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) √Čnora Marchant (√Čtudiante) jean battistoni (√Čclairagiste) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Dimitri Par√©e (Employ√©) Javier Bernal Revert (photographe) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Sandrine Marquez (Enseignante) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Edouard Beauvois (Gerant) Maureen Halin (Vendeuse) Emilie Holemans (Paysagiste) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) V√©ronique Lev√™que ((.)) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Elodie Bertholom√© (Enseignante) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Julie Antoine (cr√©atrice) Asma Chounani (Chanteuse) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Michael Colart (Bassiste) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Alice Godart (monteuse) Martine Quintin (Juge) Amandine Snel (Enseignante) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Thomas Johanns (Employ√©) Mireille Aubry (Retrait√©e) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Damien PERREZ (juriste employ√©) Robin Lebrun (Chercheur) Alain Posture (Comedien) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Stefan Dooreman (Employ√©) Marine Bernad (Arts graphiques) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Samuel Idmtal (Peintre) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Karine Marenne (Artiste) David graff (percussionniste) Julie Maes (Actrice) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Jonathan Berger (Photographe) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Line Adam (Compositeur) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Nicolas Withof (Graphiste) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Cl√©mence Grutering (tapissier) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Ga√ętan Genet (Technicien) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) marta bergman (r√©alisatrice) Eslem Akdag (√Čtudiant) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Christian DELWICHE (Retrait√©) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Laurence Daffe (Enseignante) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Arieh Worthalter (Acteur) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Marguerite Mambour (Pushingball) Vincent Mathieu (Informaticien) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Sylvia Hollander (Membre) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Sarah Sansac (Charg√©e de production) lucille calmel (-) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Lukas Falesse (Monteur) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) JM Adam (Retrait√©) Emilie Bertrand (Graphiste) Julie Soyeur (Educatrice) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Fabian Labiau (Projet Manager) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Marjorie Dieu (Choriste) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Pauline Albert (√Čducatrice) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Elisa Peters (Com√©dienne) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Julie Mossay (Chanteuse) Antoine Georges (Cameraman) Laurent Clairembourg (Enseignant) Benjamin Thomas (?) Aur√©lie Paulet (Guide) Delphine Roy (Comedienne) Vincent Foret (Photographe) marianne fagnoul (couturi√®re) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Elodie De Groote (Medecin) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Wim Eggermont (Muzikant) Alain LEGRAND (Enseignant) Lucia Gaggero (Photographe) Florence Depaille (Professeur) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Philippe Mathys (Fotograaf) Dolores Decamps (Enseignante) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Eva Madeira (Sc√©nographe) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Tom Mannaerts (Comedien) Michael Sandow (animation) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Charlotte Docquier (_) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Laureline Baron (Assistante du producteur) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Yassin El achouchi (Com√©dien) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) √Čtienne Dombret (Pianiste) Kieran Fahy (Musicien) Cheyenne Janssens (Stagehands) Larissa VAN WAES (Guide) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Emilie Cottam (Costumi√®re) Jonas Beks (Freelancer) Marie Ghitta (Altiste) Pedro Correa (Photographe) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) mergaerts ives (owner) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Muriel Hasson (Responsable communication) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Pablo Pacini (R√©alisateur) Domenico Solazzo (G√©rant) Geoffrey Leontiev (Musicien) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Thomas Mouligneaux (Droit) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Vincent Rif (Illustrateur) Nathalie Materne (DRH) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Catherine Deschryver (Management) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Pierre Hupperts (Producteur) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Alexander Gurning (Pianiste) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Chlo√© Jacquart (Photographe) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Indira Garcia (Com√©dienne) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Arnould Massart (musicien) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Julien Dejasse (Bassiste) Marie Collette (Couturi√®re) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Amaury Geens (Musicien) Marc Fran√ßois (musicien) Myriam Ayari (Pianiste) Wim Embrechts (directeur) Sarah Soukri (Peintre spirit) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Marieke Dilles (Actrice) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Catherine Lausberg (Peintre) Pauline Brisy (Comedienne) David Marolito (musicien) Gilles Dn (Guitariste) Erika Matagne (artiste de cirque) Thorsten Baensch (enseignant) Celine Lecocq (Etudiante) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Caroline Gonda (Etudiante) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Michael Havenith (R√©alisateur) Patrick Beckers (Com√©dien) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Eline Simon (Educatrice) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Ariane de Bellefroid (Consultante) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Maxime Melnik (Musicien) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Melissa Gaty (Violoniste) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Benjamin Palouzie (?) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Pauline Tart (Membre du public) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Natacha Nicora (Artiste) Zo√© Dufour (Communication) Fred DURET (Musicien) Sam Wtn (Bediende) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Gabriella Marchese (Culturel) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Wendy Parthoens (Logop√®de) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) Marco Lamensch (R√©alisateur) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Eric Thomas (Rendre heureux) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Bob Henrot (Vice pr√©sident) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Sophie Quinet (Enseignant) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Christine Ergo (N√©ant) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Rachel LAMISSE (Visual designer) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Luc Poncelet (Po√®te) Claire Bodson (Institutrice) Catherine Andries (√Čcrivain) melvin podolski (horeca) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Marc Pijpops (Muzikant) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Fred De Loof (Realisateur) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Philippe Ekoka (Musicien) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Thierry Steffens (Enseignant) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Ivan Hanssens (Idem) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Rebecca Samos (Musicienne) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Julie Sobotik (Graphiste) Renaud Falys (Employ√©) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Patricia Duterne (Auteure) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Adrien Roubens (Street Artiste) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Alban Londot (Rigger) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Inge Peters (Fagot) Lucie De Ley (musicienne) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) marc gicquel (enseignant) laurence morel (Perchwoman) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Sarah Guinand (Maquilleuse) Bruno Briquet (Artiste) Nadia Jradia (Professeure de piano) fabrice dumont (auteur) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) √Čmilie Counet (Agent en douane) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Michel DEREMINCE (cameraman) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Sandrina Lusci (Retrait√©) Olivier Haas (Enseignant) Ans Cremers (Comedienne) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Frans Segers (Consultant) Renaud Cagna (Acteur) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Sophie Ivanova (Etudiante) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Alain Boone (ingenieur de son) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Depont Eric (Graphiste) Simon Grunberger (Manager) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Vincent Engel (√Čcrivain) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Philippe Luyten (Se) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) yann lecollaire (musicien) B Didier (Artiste) Jan De Block (Composer/producer) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Fran√ßois Deppe (Musicien) Jo√ęlle Hubert (Education) Laure Norrenberg (Costumiere) Pierre Coulon (Business developer) daniel van de mierop (video/powerpoint) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Yasmina Bourgaux (Idem) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Michel Chauvaux (DJ) Pauline Serneels (Com√©dienne) Mira Primault (Animatrice) Quentin Piette (Marionnettiste) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Julien Pierard (Enseignant) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Gabriella Garcia (Musicienne) Carine Boone (Venue/Project Manager) Giuseppe Vetro (Enseignant) Caroline Genart (Production cin√©ma) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Paul Parker (free-lance) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Camille Decock (Com√©dienne) Camilo Cordoba (Musician) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) giovanna piccinini (employee) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) bastien GREGOIRE (travailleur social) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Jerome Guilmot (Statutaire) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Naomi Vercauteren (violist) Jean L√©onard (Enseignant) Stephane Despa (Project manager) Simon Verwacht (Enseignant) Django Vranken (statut) Pierre Brynaert (Professeur) Jean Hu (Musicien) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Guillaume Morisod (Ing√© son) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Morgane Coljon (Charg√©e de production) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Tony Teise (Education) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) jean amoris (r√©alisateur) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) India Jonckheere (.) Plastic Bertrand (Artiste) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Nicolas Burton (Technicien) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Quentin Spitaels (Photographe) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Lucie Dufays (Avocate) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) vincent georis (repr√©sentant) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Mailyse Hermans (com√©dienne) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Carole Vilt (Chef de file) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Audrey Antoine (Events supervisor) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Thomas Monnier (Musicien) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Pierre Lef√®vre (musicien) Jeanpierre Cocco (Bassiste) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Ysaline Libert (Etudiante) Charlotte Diament (R√©alisatrice) John Balancier (Chanteur) Paul-Henri Wauters (Botranique) Nina Lombardo (Tisseuse) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Olivier Servais (Professeur) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Morgan Denys (Musicien) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) MARC CLAEYS (Ouvrier) Igor Gehenot (Pianiste) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Pierre Goudesone (Muzikant) Benjamin Zicot (Enseignant) Luc Vandermaelen (com√©dien) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) CORNU Melissa (Actrice) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) laurent GRIETENS (consultant) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Youri Balcers (Compositeur) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) rocco campanella (d√©cor) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Helene Sauliere (aucun) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Maud Swinnen (Employ√©e) jean luc millot (musicien) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Marie Jennes (Chanteuse) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Simon Breeveld (R√©alisateur) Vincent Eloy (Acteur) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) David Block (R√©alisateur) Estelle Denisty (Spectatrice) Kathy Goebel (Enseignante) Cathy Mlakar (Scripte) Samuel Bernard (Directeur artistique) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) sofia betz (metteure en sc√®ne) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Gael Rinclin (Tech Engineer) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Filip Vandenbruwane (Rigger) Elise Faure (Infirmi√®re) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Marleen Wen√© (Stagehand) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Gauthier Minne (Regie) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Oro Marcello (Libraire) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Max Meunier (Moi) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Anne Jacobs (enseignante) Jonathan Slotboom (Regisseur) Yves Kengen (n√©ant) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Adrien Maigre (Producteur) Joao Prates (Tech video) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Jacques DENIS (Producteur) Isabelle Orcel (administrative) Laurence Criquillion (Musicienne) Sandra Chaoual (Danseuse) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Julien De smet (R√©gisseur) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Gaelle George (Photographe) Justin Colaux (Enseignant) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Anne Marcq (Plasticienne) Beno√ģt Closon (Web) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) Laurence Briand (Com√©die) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Jasmine Jaubert (Scripte) Michel Herszaft (Dirigeant) Anne Marie Evrard (choriste) Laurent Piron (Magicien) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) Hichem Dahes (Photographe) Romain Fourrey (Coordinateur) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Eric Van Til (Photographe) Julien Bernard (R√©alisateur) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Patricia Jim√©nez (aucune) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Gert Roscam (Technical manager) Eric Neirynck (√Čcrivain) Camille Radelet (Assistante de promotion) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Michel Marinus (Enseignant) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Diego Herman (Peintre) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Sandro Amalfi (Ouvrier) Simeon Gregoire (Dj) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Achille Gabry (Musicien) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Vincent Thirion (Directeur de Central) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Olivier Panier (Sales Project Manager) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Melisa Stein (Photographe) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) William Dunker (Artiste) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Florence Tourneur (Enseignement) Maud Dallemagne (Salari√©) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Stephane Ginsburgh (Musicien) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Nathalie Willame (Actrice) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Carole Nemerlin (Professeur) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Hataa Lee (Peintre) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) John Wald (Enseignant) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Christophe Bergmans (Web designer) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Cedric Godyn (√Čducateur) Natacha Belova (sc√©nographe) Morgane Raymaekers (Psychologue) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Audrey DERO (com√©dienne) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Louis Van Zande (perchman) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Julie Van de Wijngaert (enseignante) CAMILLE LANCELIN (Performer) Carbonez Philippe (Retrait√©) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Philippe Boulon (musicien, plasticien) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Olivier Boonjing (Directeur photo) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Julie Delbart (Pianiste) Iris Chr (Sc√©nographe) Gregory Navarra (Photographe) Laure Geerts (photographe) Delphine Coers (Scengrang√©) Barbara Schoen (Brand Manager) Rudy De keyser (Conseiller) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) joppe Antonissen (stagehand) kenny Bernard (Musicien) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Michel Flamez (Musicien) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Delphine Gardin (Chanteuse) samuel tilman (r√©alisateur) Karim Belghith (Sales Manger) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Frouke Wiarda (Musicien) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Thomas Ruscigno (Cariste) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Nicolas Sand (batteur) Bruno Parent (Distributeur de films) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Kevin Tensi (Manager) Lionel Meunier (Musicien) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Shahab Mary (medecin) Lise Lejeune (Costumi√®re) Julie Robeet (Graphiste) Coline Fievet (Juriste) C√©line Kerpelt (Graphiste) Marion englert (chercheuse) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Aline Ackermans (Administration) Celine Wiertz (Administratrice) Xavier Gonay (cameraman) ziska larouge (auteure) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Baptiste Blampain (Com√©dien) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) Mousta Largo (Artiste) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Sarah Lederman (regisseur) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Denis Lepage (Technicien sin) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Lizzie Bronier (Master 1) Frankie Rose (Musicien) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) sarah gouret (ingenieur du son) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) didier nietzsche (aucune) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Francois Langlois (Com√©dien) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Gwenn Rohr (chanteuse) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) arthur gourdin (molon, administrateur) Christian Cloes (COO) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Sophie Delacollette (Artiste) Delphine Ricour (Administrateur) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Samata Mutoni (Employ√©e) Minh Huynh Nguyen (caissier) Esther Sfez (Com√©dienne) bertille Gibourdel (costumi√®re) Nadine Verhellen (choriste) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) Serge Goldwicht (Arts) Peleman Eva (event & videoproducer) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Pol Beele (Guitariste) chris delville (graveur) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Marc Malempre (Idem) Alec De Busschere (artiste) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Italia Geat (conteuse) Alain Canneel (fonctionnaire) G√©raldine Harckman (Peintre) Nathalie Cooreman (Prof) claire goldfarb (musicienne) Nicolas Missart (Runner tech video) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Mathias Debroux (Collaborateur) Justine Mounet (Communicante) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Renata Ruscigno (Acceuil) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Orlando Boscariol (commercial) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Georges MARIETTE (Pensionn√©) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Christophe Hennikenne (Chauffeur) Laurie Gurmann (Employ√©e) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Lee Lebens (Musicien) Claire Halbardier (Agent de communication) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Philip Van Volsem (DOP) Michele NGuyen (Conteuse) Jean-Frederic Molard (Musicien) Liliane Wang (Administratrice de production) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Val√©rie Dierickx (Sans) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Nathalie Delattre (Musicienne) Olivier Bilquin (Musicien) Flora Seigle (Auteure compositrice) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Genevieve DOTREMONT (assistante) Marine Depr√© (Assistante sociale) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Justine D√©mas (Designeuse) Cathy Marlair (Doctorante) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Lutgard Janssens (Zelfstandige) J√©r√īme Hannick (Barman) Yves Glotz (Artiste) Marcel chabanski (informaticien) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Mustapha Abatane (Storyteller) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Aurore Grailet (Musicienne) pierrot amand (photographe) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Matteo Genovese (Bassist) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Samuel De Backer (Web) Gregory Beterams (Informaticien) R√©gine Renard (prof) Diego Dalla Valle (ripper) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) C√©cile De Brauwer (Professeur) Libon Jonas (Concepteur visuel) Elien Mathieu (Student) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Robby Demaret (Road) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Patrick Kurota (Illusionniste) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Dethier Gilles (infographiste) Antoine Davy (R√©gisseur) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Lorcan Fahy (Musicien) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Emilie Renard (Risk officer) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Alex Vizorek (fou du roi) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) vanessa charlier (horeca) Ang√©lique De cooman (Aucune) Maxime Van Tomme (Regisseur) Esteban Murillo (Chanteur) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Vincent Vanden B. (independent) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Maud Carolo (Ouvri√®re) Christine Lurquin (Chanteuse) Justine Caulier (Enseignante) Gaetan Saint-Remy (auteur) Jonathan axel Gomis (Acteur) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Boris De Visscher (Assistant Camera) Edwige Henry (Assistante) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Bo Tijskens (Visagiste) juliette depatoul (graphiste) Cyrille Hermant (Machiniste) Felicitas Montecino (Guide) Ang√®le Broeders (Nihil) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) KEVIN LENNE (Account Manager) Julien Lejeune (Graphiste) Stef Stockmans (Geluid) Laurence Vincent (Enseignante) Alain GRAIDE (Employ√©) Julien Gaspart (employ√©e) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Marc Radelet (Attach√© de presse) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Lapo Bettarini (Directeur) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Murielle Texier (Com√©dienne) Marie Beugels (Employee) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) ad√®le bourret (danseuse) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Jean marie Hanse (Musiciens) Ken Huys (Portraitpainter) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Julien Dubourg (D√©corateur) Florence Caulier (Directrice asbl) Hugo Claudel (Musicien) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Bertrand Veys (Manageur) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Rafael Aragon (dj / compositeur) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Terence Edison (Com√©dien) Children Tomorrow's (Coverband) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Sylvie Bertaux (Choriste) Camille Boonen (Graphisme) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Martin Bruyns (CLO) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Vanessa Jacques (Vendeuse) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) David Solyom (Enseignant) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) C√©line Jemine (Musicienne) No√ęl Fiora (Designer) Thomas Midrez (Conteur) Luc Brumagne (Com√©dien) Nicolas Leduc (Etudiant) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Audrey Fransens (Comptable) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Louise Vachaudez (Enseignante) SIMON BACKES (CINEMA) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Josse Goffin (artiste) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Kita Bauchet (R√©alisatrice) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Morgan Habran (Event Manager) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Jacques Chelidonis (Musicien) Marc Maes (Zelfstandige) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Pauline Ponsolle (Barmaid) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) St√©phane Oertli (Comedien) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Sandra Demmiche (Shop manager) Jean-Luc Urbain (/) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Pierre Bouldou David (Chanteur) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) ivan rosseel (entertainment) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Michael De Nijs (Realisateur) Emilie Dotheij (Ensembliere) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Etienne Mayeur (Tourneur) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Fred Malempre (Musicien) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Thibault Marot (Stagehands) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Olivier Snyers (moniteur) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Michel Vandam (sc√©nariste) Salvatorz Giunta (com√©dien) Laurence Coune (Enseignante) Laetitia Bica (photo-video) yves Merlabach (Retrait√©) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) aranka horvath (artiste textile) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Benji Bernard (Circassien) Pascal Adant (R√©alisateur) Olivier Cima (Musicien) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Yves Bibow (Psychologue) Roger Roberts (Pr√©sident) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Laurent Sprimont (Musicien) Elodie Restiau (Front-end developer) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Teuk Henri (Muzikant) Fred van der Zwaan (Musicien) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) DjM DjM (Animateur) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Laure Voglaire (Com√©dienne) Ludivine Beumier (Assistante RH) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Raphael Aerts (Musicien) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Laura S√©pul (Active) Nadine Monteyne (Philosophe) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Philippe Vizy (Machiniste) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Nathalie Jacques (Enseignante) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Alexandre Herman (assistant de production) Sonia Frey (Cadre) Lusci Yannick (Consultant) Jerome Peters (Producteur) Christophe bonhomme (Employe) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Charlie Dupont (En chef ?) nathalie pigeon (charg√© de communication) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Jan Eggermont (Muzikant) Armand Morin (Vid√©aste) Janos Bruneel (Muzikant) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Kalya Firefox (Artiste de rue) Bernard DEFECHE (professeur) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Jos√© LOUIS (n√©ant) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) leslie de geyter (stagehand) Edith Robin (Psychologue) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Edwige Baily (Actrice) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Marie Kasemierczak (Animatrice) Didier Colfs (Com√©dien) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Willy Welter (Artiste plasticien) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Fran√ßois Herman (Soudeur) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) jozef Portaels (magazijnier) Charlotte Marchand (Artiste) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Vitalien Musin (√Čtudiant) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Marouan Iddoub (Acteur) Roland Juchtmans (Muscicien) Lucio Arisci (filmmaker) Patrick Louis (Musicien) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Jean Louis Lejeune (Independant) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Dominique Hermans (Com√©dienne) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) David Picard (Musicien) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Fabian Bonetti (batteur) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) luis borges (g√©rant) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Domenico Renga (Secteur public) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Capucine Daloze (Billettiste) Ben Suys (artiste) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Benjamin Martin (Coordinateur communication) carlos Bustamante (Com√©dien) Alexandra de Wilde (artisane) Gauthier Claerhout (aucune) Lionel Wyame (employ√©) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) BJ SCOTT (chanteuse) Daniele Du Bosch (Musicienne) Arne Scheerlick (ICT) ivan Rosseel (entertainment) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Dewi Brunet (Artiste) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Simon Morard (Inge son) Vincent Janaert (Comptable) Gael Leininger (R√©gisseur) Amalia Carrera (programmatrice) Jerome Lenain (R√©gisseur) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) jean coulon (mon propre chef) Damien Brouyaux (musicien) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) laure raimondi (Community Manager) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Hannah De Corte (Artiste) Lina Wielant (Photographe) Jeremy Jonckheere (Technicien) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) xavier Lauwers (√©clairagiste) Ugo Petropoulos (Journaliste) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Nicolas Denison (Compositeur digital) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Claire Allard (Photographe) Murielle Emond (Comptabilit√©) Isis Devalez (RH) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Lucy Mattot (Com√©dienne) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Caroline Modave (Com√©dienne) frederic schenk (animateur culturel) VAN WAAS Guy (musicien) Bernard Croissant (Ing√©nieur) jamila taleb (Mediath√©caire) Christian Pirenne (Psychologue) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Nadja Salson (Employ√©e) Rolland Westreich (Ecrivain) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Charly Magonza (Com√©dien) Anais Elba (Musicienne) PATRICK DUBUCQ (GERANT) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Manuel Alves Pereira (Enseignant) patricia MATHIEU (photographe) marie cogels (arts visuels) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Thomas Marechal (Technicien) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Myriam Amouri (Assistante Camera) Santos Hevia (R√©alisateur) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Van Keer Yvan (Directeur) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Christian Dupont (Journaliste) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Corentin Huppertz (Technicien) F√©lix Matagne (Musicien) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Julien Limbioul (Com√©dien) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Tori Grums (Technicien) Tim Privat (√Čtudiant) Fanny Lecart (Designer) Caroline Bertolini (Community Manager) An Pierl√© (artiste) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Magali Fernandez (/) Tuur Florizoone (Musicien) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Bart Aga (geluids Ing) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Virginie Ransart (Com√©dienne) angele plaut (danseuse) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Antoine Wielemans (Musicien) Philippe vanderschueren (Consultant) Fran√ßoise Servais (Directrice) Gregory Grosjean (Architecte) Wissem Amimi (Musicien) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Beaudry Charlotte (Artiste) Maroine Amimi (Com√©dien) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Michel Evrard (Retrait√©) frederic audran (Lumi√®re) Serge Dehaes (Dessinateur) Sofie De Schryver (Actrice) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Julie Caebergs (Communication culturelle) Catherine Simon (Analyste) Romane Warginaire (/) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Reynold Leclercq (G√©rant) Fabrizio Graceffa (Guitariste) David HORN (M√©decin) Valery Stasser (Comedien) Fanny Ruwet (Humoriste) Vincent Stiernon (Ripper) Isabelle Bonmariage (Scripte) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Xavier Diskeuve (Auteur) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Sybille Geller (B√©n√©vole) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Dominique Descamps (Administrateur) Theodora Boeker (Employ√©e) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Patrick Beeken (Organisateur) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Caroline Gereduz (Costumiere) Shirley Auspert (Programmation) Marie Vancaillie (educatrice) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Jeremy Darme (DT son musicien) Giovanni Guarini (Artiste) Lena Sturbois (Employ√©e) Muriel Charbonnier (Journaliste) Fanny Sarlette (Musicienne) Mathieu Val√©rie (Professeur) Christophe Cornet (r√©gisseur) Anne Collet (Musicienne) audrey chaumeil (psychologue) Alexandre Trocki (Com√©dien) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Jean Daye (√Čtudiant) Bert Gielen (Freelancer) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Alexia Waku (Artiste interprete) Caroline Dr√īme (Photographe) Laurent Rogmans (Regisseur) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Bernadette Heinrich (Conteuse) Alexia de Visscher (artiste) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Denis Bakelants (Ceo) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Daniel Lenoir (Guitariste) Andrea Snaidero (Group manager) Sarah Grin (Com√©dienne) Joanie Carlier (Bassoniste) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Piet Bekaert (muziekuitgever) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Pieter Jaspers (Muzikant) titanne bregentzer (artiste) Jack Bioul (Directeur) Kenzo Virga (Com√©dien) Alexandre Hendoux (Employe) Woon Sun Pasteels (Designer textile) Bertrand Closset (R√©gisseur) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Dorian Vn. (Event staff) Manu Ruwet (Animateur culturel) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Dubois Alain (Associ√©) Himawari Arai (√Čtudiante) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Christophe Georis (Enseignant) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Joaquim De Moor (Com√©dien) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Martine Vandenbroeck (Xxx) Joanie Lemercier (Dirigeant) Noari DRAGH (DOP) benoit Maljean (clown et jongleur) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Viviane Van Camp (Pensionnee) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Gery LIBOUTON (Cpas) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Geraldine Leonard (Spectatrice) Fabrice Fontaine (Programateur) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Sophie Huberty (Sculpture) Tasset Virginie (Compositrice) Tatiana Mamonov (Employ√©) Mandy Mathieu (Barmaid,) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Michel Mangon (Retrait√©) Philippe Jamar (Rien) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Quentin Bries (commercial) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Thomas Boulogne (Supervisor) Laura Schoffeniels (Illustratrice) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Patrick Namur (Musicien orchestre) Antoine Plaisant (Com√©dien) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Patrick Michel (Acteur) Umm√©e Shah (Conteuse) Paloma de Boismorel (Journaliste) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) martine hennico (enseignante) cyril prieur (Directeur) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) ouchinsky Michel (M√©decin) sylvie thiry (employ√©e) Jean Francois Bouron (Artiste) Eva Garc√≠a (Architecte) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Emmanuel Zamora (Gestion) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) B√©atrice Henricot (Animatrice) Alexandra Verbelen (.) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Brigitte Malchaire (spectateur) Virginie Berland (Perruqui√®re) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Marianne Goffard (Artiste peintre) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Giulia Chiarelli (sans fonction) Gregory Beken (Graphiste) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Cilou Valter (Patron) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) S√©verine Bailleux (Photographe) michael van malder (stage hands) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) stephan cravillon (Prestataire technique) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Philippe Content (Programmateur) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Serge Giotti (Photographie) Fabian Chupin (Employ√©) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Emilie Vestens (Employ√©) Gilles Dierickx (Communication) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Vanessa Maira (Graphiste) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Cindy Ruttar (titres services) Mans Manuszko (DJ) Laurent Hayez (Technicien) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Boris Gaquere (Musicien) Zeno Graton (R√©alisateur) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) St√©phane Vandesande (Musicien) A√Įna Spencer (Musicien) Pauline Thonon (Assistante communication) Natalia de Mello (enseignante en art) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Marine Visart (Graphiste) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Bozzini Emanuele (Musicien) Marie Camelbeeck (guide) Magali Fournier (Musicienne) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Javier Su√°rez (Danseur) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Alexandre Bughin (Musicien freelance) stephane maes (musicien & graphiste) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Eric Crasset (Employ√©) Sylvain Delande (Responsable innovation) Chantal Legreve (Medecin) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Laila Assouli (Manager) Dario Amalfi (Dj) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Mike De Bleye (eigenaar) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Victor Bertholet (R√©gisseur) St√©phane Roy (Artiste curateur) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Patsy Verfaillie (Zangeres) Claude Rappe (Ecrivain) sophie hustinx (Autrice) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Christopher Arimont (employ√©) Quentin Velghe (Programmateur musical) Steven Martin (Artistiek Directeur) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Jean Marie Druart (traducteur) laurence caps (cadre) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Eug√®ne Egle (Artiste) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Lejeune Frederic (Evenemetiel) nathalie fastr√®s (sculpture) Olivier TOFFOLO (Musicien) Nicola Latorraca (regisseur) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Brigitte Petre (0) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Alice Benoit (Booking & Management) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Kevin Conroy (Manager) Fabrice Van Walle (Artiste) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Jean-Claude HONORE (architecte) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Koert Vermeulen (designer) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Stephane Delormeau (Educateur) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Belme George-Emanuel (Logistique) Marie LAISNEY (Directrice) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Aur√©lie Lambert (Communication) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Arno Hintjens (Chanteur) Jean Troubat (Chef peintre) Guyl√®ne Olivares (actrice) emilie anseeuw (Graphiste) Alice Borgers (Com√©dienne) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Murielle Roobrouck (travailleur social) Guillaume Van Parys (Musicien) david steyaert (productiechef) Silvie Martens (MUA) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Jo√ęlle Evita (Artiste) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) florent jeunieaux (musicien) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) Delphine Duez (Rep√©reuse) Coralie Pastor (Comm & Change) Patrizia Berti (Com√©dienne) Laure Berthold (Maquilleuse) louis cleys (affichage culturel) Vincent Bruyninckx (Musicien) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Lisa Schonker (Maquilleuse) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Caroline PAGES (Graphiste) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Xavier Colas (r√©gisseur) Ariane Meur√©e (Cadre) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Stevens Juliue (Graphiste) Gaetano Fabri (Musicien) Maud de Guiran (student) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Hilde Pauwels (Traductrice) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Quintijn Ketels (artiste) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Christine Colsoulle (Musicienne) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Catherine Scaut (spectateur) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Julien de Jaer (Gerant) Stephan Bertozzi (1) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Fran√ßois Moens (Administrateur) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Sophie Marechal (Comedienne) Renaud Laloire (Independant) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Raymond Aubry (Musicien) Guerin van de Vorst (Realisateur) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Marie Christine Favreau (administrateur) Anne Romain (Com√©dienne) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Laure Streit (Pianiste) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Morgane Banneux (Aide familiale) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Laurent Hendrick (Musicien) Sandrine Streef (Acrobate) Laurent Vanhaelen (ARS) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Judith Grunberger (Artiste) Laurent Czaja (Directeur de production) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Laurette Mathieu (droit) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Bruno Couss√©e (Muzikant) Loreta MANDER (Retrait√©e) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Esther Beck (Manager) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) Ga√ętan Warin (Informatique) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Tan Hoa Pham (VJ) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Eric De Staercke (Artiste) Anne Thone (Pensionn√©) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) sylvie jottrand (infirmi√®re) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) David Dehut (Animateur) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Laura Warichet (Musicienne) Manon Marlier (Project manager) Gilles Abrams (Assistant de production) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) St√©phane Galland (Musicien) Geluck Antoine (Musicien) Charlotte Istasse (Danseuse) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Pierre Liemans (Artiste musicien) Bruno Colet (formateur) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Isabelle colassin (Artiste) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Ahmed AMOURI (retrait√©) Nicolas Michaux (Architecte) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) G√©raldine Sauvage (Diverses) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Amid Chakir (Comedien) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Caroline Drugmand (Chomeuse) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Rik Staelens (muzikant) vero dessart (aucune) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Alicia Frochisse (Artiste) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Jacques Limbourg (Sophrologie) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) PHIL HARPER (Manager) thierry Boivin (com√©dien, clown) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Kato Six (Visual artist) Garine Gokceyan (Graphiste) Gabriel Marlier (Musicien) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Bruno Borsu (Com√©dien) Sam Touzani (Direction artistique) Luc Lambert (Musicien) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Paul Mosseray (Com√©dien) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Taoufik Salhi (Stage hands) Sabrina Groulard (Employ√©e) Serge Feys (Programmatie) Niels De Rooms (Barman) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Benjamin Tordeur (Stagehand) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Deborah Rouach (Com√©dienne) Goustino Domenico (Danseur) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Daniel MEUNIER (G√©rant) Dominique Pattuelli (Comedienne) Raymond Launay (technicien polyvalent) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Bernard BOUDRU (com√©dien) Jeroen Logghe (Acteur) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Louison Renault (Professeur , musicien) Christian Prignon (Clavieriste) Christine VEDRIN (Actrice) DELPHINE BOUGARD (artiste) Floriane Lissoir (Etudiante) Florian Vuille (danseur) Lucas Fermine (√Čtudiant) Maude Wera (graphiste) Didier Fontaine (Musicien) Deborah De Bock (Project Manager) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Benjamin Dion (Photographe) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Veronique heene (Responsable de projet) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Oriane Stevart (P√©diatre) Raf Vermeulen (arbeider) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Sophie Godenne (infirmi√®re) Caroline Case (G√©rante) Samuel Bosmans (Chanteur) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) Hugues Pecheur (Pianiste) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Paul Miquet (Cr√©atif) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Mari Gonzalez (Catereraar) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Nathalie Deneyer (Enseignante) Philippe D'outreligne (Musicien) catherine vanesse (journalist) KINAY Ipek (com√©dienne) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Samir Moussaoui (Polyvalent) Delphine Humblet (Artisan) Chantal Dejardin (Conteuse) Patrick Heselmans (Musicien) Simon Malcorps (Cuisinier) Eduardo Aladro (Acteur) G√©rard Livremont (gerant) Didier Saint-Jean (Guide) Koen Tot√© (Muzikant) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Elise Peroi (Artiste) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Eric IVENS (Musicien) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Pascale Rubens (Muzikant) Didier Swysen (sc√©nariste) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Samuelle Dupuis (Psychologue) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Eric Pierard (DJ) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Paco Parma (Assistant d√©corateur) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Cecile Dumortier (Magistrat) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Aude Delcroix (Animatrice) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Martin Ryelandt (Ecrivain) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Romain Garcin (Directeur Artistique) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Julien Besure (Com√©dien) France De Staercke (Enseignante) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Dominique Lambotte (D'interieur) Beatrice Leysens (Assistant) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Joseph Meersseman (Manager) Idjouadiene Amar (Chanteur) Valentin Boucq (Eclairagiste) Virginie Messiaen (Monteuse) Christophe Smets (Photographe) Dominique Georges (Psychologue) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Olivier Moussa (Idem) Hadja LAHBIB (Journaliste) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Dominique Thirion (enseignante) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Laurent Delchambre (Musicien) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) steve Driesen (Com√©dien) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Conoscenti Mariano (Chanteur) Esteban Vin (Circassien) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Sarah Minutillo (Artiste) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Stephane Darris (Producteur) Bernard Hebette (Gerant) Charline Lequeut (/) Laurence Bouttiau (Architecte) Tolga Erciyes (Com√©dien) Monique Decroly (Chef de projet) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Klara Finder (Musicienne, styliste) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Nicolas DALAIDENNE (RP) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) laurine tricoteaux (Designer textile) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Ioanna Gkizas (Comedienne) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Baptiste Leclere (Artiste) Valerie Marchat (Assistant) David Bogaerts (Pianiste) Laurence Leplae (Sculptrice) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Judith Van Parys (Costumi√®re) Michael Fillieux (Restaurateur) Damien Gemmi (Technicien son) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Sant-Anna Nelly (TV production) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Babou Sanchez (Artiste) Paul Sterck (Administrateu) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Andr√© Leplat (directeur photo) Kaltom Belataris (Project manager - event) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Aurore Dal Mas (Photographe) Michov Gillet (Musicien monteur son) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Nicolas Hanson (Musicien) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Perrine Delers (Chanteuse) Elodie Taminiaux (Employee) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Francois Vandermeeren (Light designer) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) valentin courel (r√©gisseur) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) igor gabriel (d√©cors) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Virgile Van Essche (Pianiste) Ingrid Walus (Cafebazin) Denis Lepinois (Enseignant) Baptiste Lo Manto (Musicien) Laura Vrancken (Prof de danse) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Nora Houma (Biblioth√©caire) Estelle Berengier (cadre) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Sophie Cox (Communication & relations presse) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Jean Hilger (Pianiste) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Tual Pierre (Com√©dien) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Pierre Waterlot (Batteur) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Chlo√© Devillers (Scripte) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Clement Dechambre (Musicien) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) pierre dungen (Bertier) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Nicole Oliver (Comedienne) Valentine Gevers (Marketing manager) Alicia Piazza (Architecture) Berdine Nusselder (Actrice) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Giacomo Manca (ONG) Gil Livremont (Cr√©ateur) Patrick Nuytkens (General Manager) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Stephane De Visch (Informaticien) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Door Raeymaekers (Muzikant) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) quentin smolders (plasticien) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Yacine Hamida (M√©decin) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Perrine Rulens (D√©coratrice) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Taylor Lecocq (Danseur) Michel Lary (Educateur) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Ariane Vaneigem (chanteuse) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Jan Hammenecker (Com√©dien) Christof Carlier (charg√© de mission) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Bernard Garant (R√©alisateur) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Camille Carton (Student) Jurgen Denys (Graficus) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Tuan Ho Duc (Musicien) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Julien Princen (Comptable) Thierry Vassias (Musicien) Archibald Puissant b (Acteur) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Jean-pol Fievez (Stage) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Vincent Debroux (√©tudiant) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) benoit fievet (raodie) Philippe Ranallo (Trompettiste) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Christelle Dumont (G√©rante) Luana Trabelsi (Community Manager) Hafy Thiam (Communication) Zazie De Truchis (Artiste ?) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Jeroen Vink (Projectmanager) Vinciane MATHAY (Employee) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Rosette Desadeleer (plus aucune) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Bruno G√©rard (Consultant) C√©line Lecocq (Programmatrice) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Christophe Hermans (R√©alisateur) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Henri Adam (Patron) Thomas Franck (√Čtudiant) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Joseph Rouschop (Producteur) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Olivier Taca (Informaticien) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Anne d'Huart (photographe) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Nanno GOVAERS (Musicienne) Orlando Kintero (Peintre) Marie Christine Somer (Travailleur social) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) David Epis (Animateur socio culturel) Yves Barbieux (Compositeur) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Barnab√© Dekeyser (Comedien) JOELLE LILET (cheffe) Jeremy Lamblot (Comedien) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Filip van lierde (Podiumbouwer) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Pierre Lahoche (Regisseur) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Timoth√©e Leroy (musicien) jack thysen (Musicien) Marc Rouffignon (batteur) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Annette Richter (Responsable location de salles) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Florence Dubru (Regie, direction technique) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Bernard Van Nuffel (Echevin) isabelle du bois (Artiste de cirque) Julien Deschamps (Employ√©) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Geyzen Thomas (Cadre) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Delphine Georges (Journaliste) Quentin Chaveriat (Performeur) thierry Dubrunfaut (photographe) Alain Servais (Expert technique) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) De Blieck Lotte (Bassiste) cl√©mentine coupau (professeure) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Sylvie Poulaert (Prof) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Pierre Lucas (directeur) jerome colin (auteur - journaliste) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Cedric Guffens (musicien) Denis Meur√©e (Musicien) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Thomas Gremes (R√©gisseur) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Steve Surin (H√ītellerie) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Lola D'haenens (Assistante de production) Hilde Mortier (Gids) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Youn√®s Boukili (Musicien) pascal rahier (architecte) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Lieve Franssen (koordirigente) Renaud Crols (Musicien) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Bristol Mo (Photographe) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Virginie Verdier (Artiste) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Guy Lannoy (-) Rose Delhaye (artiste peintre) Frie Mechele (Zangeres & zangleerkracht) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Julien De Groef (Lampiste) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Pierre Parage (Stagehand) bjorn borremans (bestuurder) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Charlotte Pion (artiste) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Dani√®le DARRAS (.) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Luc VINCENT (D√©signer) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Romain Waterlot (Monteur film) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Dom Moreau (Professeure) Madeleine Bara (Enseignante) Antoinette Basta (Artiste) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Claude Collard (Tr√©sorier) Baines Ryan (Chef de cuisine) Axel De Ridder (R√©gisseur) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Philippe Kariger (Ing√© son) Screame Dj (Ouvrier) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Sylvie Storme (Professeur) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Tim Blaise (Marketing) St√©phane Salkin (Musicien) Baptisye Lambert (Logistique) Sophie Cuvelliez (retrait√©e) Alain De Rudder (Trompettist) Zo√© Kamps (Communication) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Hans Bossuyt (Muzikant) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Marvin Schlick (Com√©dien) Lo√Įc Bodson (Musicien) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Claire Bourdet (musicienne) Greg Moulaert (Photographe) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Mathy Nathalie (Project Manager) Mathieu Frings (Musicien) Bruno Coppens (producteur) Guillaume Vierset (Musicien) Jean-Luc Gillard (programmateur) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) chris van tongelen (zanger acteur) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Michiel Depreitere (Technieker) Christophe Gillis (Musicien) Anne Niepold (musicienne) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Carpino Julie (Chanteuse) Jean_pol Steffens (Musicien) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Elise Lecroart (Barmaid) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) David Merveille (Illustrateur) Patrick Leboucherr (Technicien) serge van mol (ces) Jean pierre Schuilen (Musicien) Caroline LOUITON (Commerce) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Annick Robert (retrait√©e) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Constanza Guzman (Chanteuse) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Jade Daubresse (Barmaid) Brice Vancauwenberge (Musicien) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Simon Hanin (monteur son et autres) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) jean marc panis (r√©alisateur) Claudine Swann (Pensionn√©e) Lode Van de Velde (Administration) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Mandy Similon (Journaliste) Ian Theves (Technicien de spectacle) Benjamin Colaux (Cineaste) Wolfgang Bregentzer (Artisan) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Nathalie Dervaux (Freelance) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Emilie Keller (Responsable) Justine Maxelon (artist) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Barbara Chila (Maquilleuse) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Muriel Weis (enseignante) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Isabelle Villette (Employ√©) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Assia Sabri (Commercial) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Anick Xhrouet (Direction) Laurent thurin-nal (Photographe) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) marie dominique ponette (conductrice) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Tempels Delphine (Artiste) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Casimir Liberski (Musicien) Martine Wixel (Retrait√©) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Delphine Host (√©tudiante) Farah Paniagua (Dessinatrice) Fabien Sant (Educateur) Carine Poucet (G√©rante) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Marcin Krasowski (Etudiant) Marc Pinilla (Musicien) emmanuelle erhart (Costumiere) Delphine Isaac (√Čtudiante) Caroline Lamarche (√©crivain) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Francois Gonzalez (technicien) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) St√©phane Devillers (Clavieriste) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Anne Bauduin (Assistante sociale) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Manon Faure (Charg√©e de production) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Daniel Thielemans (Acteur) Denzil Delaere (Chanteur) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Celine Morsomme (Assistante de production) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Jean-Michel Rocher (Production manager) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) ingrid visee (Technicienne d√©co) Julien Hockers (Animateur) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Simon Drachman (Musique & more) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) David Goffin (Producteur) Sophie Cavez (Musicienne) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Michel Veriter (Amateur) Gerda Theek (Pensionn√©e) Mathilde Leroy (Artiste) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Anne Wabnik (moi) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Thibault Wathelet (Artiste) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Mirte Bogaert (Choreographer) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Sophie Clerfayt (Conteuse) Jeremie Leante (Technicien son) Baptiste Marchal (Assistant de production) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Martin Vernier (Manager d'artiste) Iacopo Bruno (Com√©dien) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Leila Mokhtari (citoyen) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Christian Cabuy (Antiquaire) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Gerard Spencer (Musicien) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Eric De Coen (Ind√©pendant) D√©borah Leblanc (HR) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Aristide KOBENAN (cameraman) Serge Schoonbroodt (Organiste) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Brigitte Salkin (Food stylist) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Laurent Geneau (Dj) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Adrien Glineur (Producteur) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) C√©line Beutels (Comedienne) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Olivia Smets (Actrice) Philippe Collard (Musicien, animateur) Patricia van der Smissen (Avocate) No√© Francq (R√©gisseur) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Sylvie Gerard (Centre culturel) Elyse Galiano (Plasticienne) Pector Veronique (Photographe) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Bergamini Riccardo (Photographe) Jan debski (Comedien) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Yannis SADA (Regisseur General) Pascale Verbeke (Architecte) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Didier Beckers (Maintenance) Laurent Micheli (R√©alisateur) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Patricia MIR (C coach) Roland Van Campenhout (Muzikant) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Marina Danese (Animatrice) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Camille Fernandez (Com√©dienne) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Vincent Fis (Musicien) Veronique Vandeven (comedienne) Julien Sohier (Enseignant) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Alice Beaufort (conteuse) Jason Mathot (Photographe) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Amandine Degen (Biologiste) Martijn Vanbuel (bassiste) Jonathan Verriest (Enseignant) Zhuojun Chen (Musicien) Alice De Page (Illustratrice) Tijl Piryns (Muzikant) Morgane Aubert (Scripte) Christiane Macharis (Solidaire) Anne-Sophie Sevens (Soprano) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Mortier anne-sophie (graphiste) Laurence Yernaux (/) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Andr√© Struys (sans) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Sophie Huyghe (Enseignante) Loic De Radigues (Directeur technique) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Ann Bryssinck (Psychiatre) Martin Botkine (√Čtudiant) Renaud Vander Roost (Batteur) Matthieu Legros (Employ√©) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Marie Focant (Spectatrice) Juliette Fassin (Assistante deco) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Marie Wuilleret (Enseignante) David Sells (Vid√©o) Martine Cohen (Chanteuse) Jacques Van Wyser (toutes) St√©phane Dubois (Technicien) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Laura Erba (Sc√©nographe) Yragael Gautier (Realisateur) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) gilles ledure (directeur) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Martin Gils (Etudiant) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Patrick Hendrix (Culture) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Jonathan Rongvaux (Musicien) Hakim Louk'man (Com√©dien) julie montignies (animatrice) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Sophie Lecocq (Solidaire) Amandine Flandre (Etudiante) Mariko Hayashi (Public) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Ad√®le Jacot (artiste) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) cedric Demollin (inge son) Yves Weutens (Technicien) Louise Bastin (X) Alexia Saffery (Choriste) Olivier Merlini (Employ√©) Federico Repiso (Graphiste) Jef Mercelis (Musicien) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Laurent Ingels (Realisateur) Marta Mus (Musicienne) Celine Chariot (Photographe) Robert Suermondt (artiste peintre) Sophie Baudoux (admin) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Lale Akat (Recenseur) quentin deletaille (pensionn√©) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Mathias Estelles (Musicien) Paul SARLET (Op√©rateur) Barbara Abel (Romanci√®re) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Vanessa GELHAY (-) Thomas Champagne (Musicien) laurie colson (chef d√©coratrice) Christine Willems (HR) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Simon Dernelle (Musicien) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Marina Paganelli (Institutrice) David Verlant (Sc√©nariste) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Gertjan De Boeck (/) caroline voisin (animateur) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Anne Boland (Artiste) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Martin Symul (Gerant) C√©line Dumont (Com√©dienne) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Romain Garitte (Freelance) Vincent Maillen (G√©rant) Marine Applincourt (Psychomotricienne) JP Inno (Humoriste) Houda Dourhi (Assistant Manager) Richard Joukovsky (Regisseur general) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Michel Debrulle (Musicien) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) Cumali Bulduk (professeur de saz) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Julie Lievens (Directeur Artistique) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Florine God (Artiste lyrique) Jack Bioxyd (Organisation) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Jacques PIRONET (responsable logistique) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Zo√© Vital (√Čtudiante) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Didier Raoul (Chef travaux) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Louise Duquesne (√Čtudiante) Dirk Schreurs (Componist) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Laura Gilson (marketing officer) Bobby Rahimi (Deejay) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Veence Hanao (Musicien) Pierre Lhoist (Technicien) Stefan Mairesse (Musicien) Amine Kanzi (Musicien) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Alain Gombert (professeur) Olivier GERARD (Sound engineer) Olivier Snoeck (employ√©) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Ba