Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.687 ondertekenaars (11.575 ondertekenaars in eigen naam en 1.864 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13687
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11575 Ondertekenaars)
Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Emmanuel Chessa (Rigger) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Stephanie Benedetto (Manager) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) JULIE Anson (Comedienne) Laurent Geneau (Dj) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Michel Tourneur (√Čl√®ve) J√©r√īme Castin (Musicien) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Sandra Demmiche (Shop manager) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Benjamin Jacob (Createur) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Carlos Palazzo (artiste) Boriana Todorova (com√©dienne) Yoann Launay (Chanteur musicien) Sybille Langh (Costumi√®re) Ad√®le Jacot (artiste) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Vincent Debroux (√©tudiant) Fabian Hannaert (Postproduction) Nathalie Lavis (Employee) Camille Braun (Charg√©e de projet) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Viktor Verleyen (Concert promotor) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Pascalle Willame (Ensembliere) Diana Van Gucht (Professeur) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Muriel Smaers (Assistante sociale) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Georgy Liebermann (Troubadour) Maxime Moyaerts (Musicien) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Marie Dury (Chef de projets / labels) Daria Pichler (pianiste) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Julie Boitte (Conteuse) Patrick Hella (Casting manager) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) bjorn borremans (bestuurder) Davide Zecca (Batteur) jamila taleb (Mediath√©caire) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Christine Dejarnac (Enseignante) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Vania Henrot (Employ√©e) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Cinzia Romanin (Photographe) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Adrien Lenoble (Directeur) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Camille Rasera (Comedienne) Jeremie Leante (Technicien son) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Melisa Stein (Photographe) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Sandra della Faille (Criminologue) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Laura Pieters (Technicienne camera) sylvie thiry (employ√©e) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) R√©gine Renard (prof) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Manon Vanheste (Graphiste) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Florine Lambert (Enseignante) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Camille Meynard (R√©alisateur) isabelle du bois (Artiste de cirque) Brigitte Petre (0) Valery Stasser (Comedien) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Philippe Brasseur (musicien) Eliz De Wolf (citoyenne) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Fanny Sarlette (Musicienne) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Lola D'haenens (Assistante de production) Louise Duquesne (√Čtudiante) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Virginie De Lutis (Auteur) Dimitri Par√©e (Employ√©) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Joelle CHANET (Gestionnaire) Michel Lambert (Artiste musicien) Aurore Walravens (Etudiante) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Laurent Ingels (Realisateur) Mira Primault (Animatrice) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Marie Van Calster Rolin (/) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Walid Khalif√© (Pianiste) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Alain Altinoglu (Directeur Musical) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Alice No√ęl (Enseignante) Nicola Testa (Artiste) Victor da Costa (Musicien) Dario Amalfi (Dj) Hadja LAHBIB (Journaliste) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Daniel MISSANT (Retrait√©) Marianne Celis (aucune) maxime rahier (Eclairagiste) Olivier TOFFOLO (Musicien) Daniel Bury (retrait√©) Carine La Haye (Production Manager) Caroline Vervloet (Etudiante) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Daniele Martini (Musicien) Denis Baeten (Musicien) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) DANY Dargent (Greffe) Berlinde Deman (Muzikant) Pierre Huvelle (RH) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) jerome bonvalot (roader) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Martine De Michele (Com√©dienne) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Jean-Julien Servais (Musiciens) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Marie Collette (Couturi√®re) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Florence Tourneur (Enseignement) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Samira Sch√ľr (Chanteuse) thibaut chuffart (monteur) Benoit Delfosse (Directeur photo) priscilla beccari (plasticienne) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Jan De Block (Composer/producer) Stef Delbaere (Gitarist) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Pascale Charlier (Enseiignant) Thibaut Verly (monteur image) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) luc Petit (directeur artistique) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Marc Brasselet (Musicien) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Gerdy Swennen (actrice) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Christine Feraille (Enseignante) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Dominique Descamps (Administrateur) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) jozef Portaels (magazijnier) karen Verbrugge (actrice) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Herman Schueremans (organisator) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) G√©rald Evrard (Musicien) Nora Zekhnini (M√©decin) Corentin Huppertz (Technicien) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Andreea Vilciu (RH √©vents) Maud Dallemagne (Salari√©) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Laura Vrancken (Prof de danse) Yvan Tasiaux (Animateur) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) REGINE DUBOIS (animatrice radio) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Tom Boccara (R√©alisateur) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) St√©phane Galland (Musicien) Simon Van Winckel (Stage-hand) Julien Theodor (Employ√©) Veronique Lonchay (Professeur) Serge Ruyssinck (Realisateur) Ludovic recchia (Musee) Baptiste Moulart (Comedien) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Jules Bernard (Artiste) pierre nissz (acteur) Elba Da Silva (Animatrice) Nicolas Thonon (Directeur technique) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Caroline Derselle (Photographe) Sarah Scaillet (Juriste) Elvin Galland (Musicien / producteur) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Isabelle Liagre (Musicienne) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Clara Henry (danseuse theatre physique) Florence Borgers (Musicienne) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Gian Ponte (Musicien) Greg Simon (R√©gisseur) Renaud Laloire (Independant) Laura Erba (Sc√©nographe) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Julien Doneux (Graphiste) Sarah Duvert (Costumiere) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Didier Colfs (Com√©dien) Valentin Vital (Technicien Son) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Laurianne Thysebaert (violoniste) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Thomas Ardui (Agents de voyages) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Basak Balkan (Traductrice) Julien Gaspart (employ√©e) Mariko Hayashi (Public) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Justin Colaux (Enseignant) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) morris De Meyer (chauffeur) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Gregory Beterams (Informaticien) Raphael noel (directeur technique) Corentin Dellicour (Musicien) BIANCA BIJI (-) Audrey Antoine (Events supervisor) George Tudorache (Musicien) Jonathan Chantry (Formateur) delphine thizy (impact social) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Cassandre Sturbois (Photographe) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Paul Parker (free-lance) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Yorrick Detroy (Regisseur) Carine FAYS (Marketing) Simon Hanin (monteur son et autres) Aline Ackermans (Administration) Patrick Gautron (Artiste) Christian Kraewinkels (Guitariste) Mathilde Leroy (Artiste) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Elise welleman (pensionn√©) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Pierre Rodriguez (Peintre) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Eddy Gijsens (Directeur) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Jo√ęlle Hubert (Education) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Luc Janssens (Voorzitter) Andr√© Tellier (Occasionnel) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Yves Bibow (Psychologue) Jonas Burton (Batteur) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Jacques Docquiert (Journaliste) Yves Laloux (manager/musicien) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Guy Deltour (Sculpteur) Geoffrey Bau (Juriste) Christophe Georis (Enseignant) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Egon Di Mateo (Com√©dien) Veronique Vandeven (comedienne) David Perlot (Technicien) Stephane Darris (Producteur) Youn√®s Boukili (Musicien) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Manuel Tilquin (informatitien) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) SIMON BACKES (CINEMA) Denis Gerardy (Directeur) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Rodolphe Coster (musicien) Emmanuelle Terwinghe (Education) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Sarah Minutillo (Artiste) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Fabian Finkels (Com√©dien) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Laurence Briand (Com√©die) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Pauline Albert (√Čducatrice) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Cathy Mlakar (Scripte) Claire Hilgers (Graphiste) JULIE PIETTE (IT Analyste) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Mandy Mathieu (Barmaid,) Mara De Sario (Photographe) B√©n√©dicte Druart (Employee) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Stephane Martin (Regisseur) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Cinzia Robbiati (Danseuse) Robin Daloze (TD Pipeline) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Roxane De Leener (Art de la parole) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Jack Bioul (Directeur) Marvin Schlick (Com√©dien) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Coralie Dubois (Professeur de danse) Dani Klein (Chanteuse) Juliette Boss√© (Musicienne) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Christophe Evrard (Monteur image) Camille Radelet (Assistante de promotion) arthur gourdin (molon, administrateur) Sebastien Taillieu (G√©rant) 111 WARLUS (Groupe de musique) Fred Malempre (Musicien) Lisa Schonker (Maquilleuse) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) John Buffel (Laborant) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Philippe Ranallo (Trompettiste) Nicole Debefve (Retraitee) Nicolas L'herbette (Musicien) Myriam Amouri (Assistante Camera) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Emil Stengele (Com√©dien) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Door Raeymaekers (Muzikant) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Isabelle Francis (Artiste) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Damien Lescrenier (Cameraman) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Serge Dehaes (Dessinateur) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Arlette Hermans (Idem) Hugo Chastanet (Musicien) Brigitte Salkin (Food stylist) Anne Bienfait (Comedienne) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Julien Dubourg (D√©corateur) Bughin Camille (Musicienne) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Pauline Brisy (Comedienne) C√©line Bailly (Events supervisor) Amandine Snel (Enseignante) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Kevone Detrembleur (Le chief) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Andr√© Struys (sans) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Bart Aga (geluids Ing) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Sandra Colson (Assistante Promoter) Ludovic Branders (DJ) KINAY Ipek (com√©dienne) Cindy Meuwis (Enseignante) Cyril Francq (Musicien) Florence Mendez (Humoriste) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Depont Eric (Graphiste) Aude Delcroix (Animatrice) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Benji Bernard (Circassien) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) M√©lanie Godin (Directrice) Dominique Cloetens (Sans) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Robert Nobels (Audiovisuel) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Alexia de Visscher (artiste) Kelly Huygens (Com√©dienne) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Lisette Lomb√© (Performeuse slam/ autrice) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Martine Vandenbroeck (Xxx) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Eric Abraham (Ind√©pendant) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Gael Rinclin (Tech Engineer) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Metzeler Vi (Promo art) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Damien Desirant (√Čclairagiste) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Baptisye Lambert (Logistique) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Pierre Chevalier (Musicien) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Baudouin Carlier (Architectes) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Woon Sun Pasteels (Designer textile) titanne bregentzer (artiste) Virginie Berland (Perruqui√®re) Lucie Knockaert (Assistante de production) G√©rard Corbion (responsable de cie) Pat Masson (HeAD) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Rudy Vantighem (Eclairagiste) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) ouchinsky Michel (M√©decin) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Samy Wallens (Batteur et programmateur) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Paul Curtiz (Musicien) Patrick Heselmans (Musicien) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Arieh Worthalter (Acteur) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Cathy Marlair (Doctorante) Olivier Panier (Sales Project Manager) jeremie mosseray (Musicien) Na√Į K√© (Assistante de projet) Anne Marie Evrard (choriste) Julien Bechara (R√©alisateur) renaud dufour (ing√©nieur du son) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Louise Kollmeier (Pianiste) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Juliette Michaux (Public d'artistes) Fanny Fauconnier (Prof) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Vincent Engel (√Čcrivain) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Laura Gilson (marketing officer) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Julie Kargas (√Čtudiante) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Alexia Turlot (Communication Manager) ANNE ANCIAUX (idem) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) C√©dric Coomans (Com√©dien) Marieke Dilles (Actrice) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Phaedra Segers (Actrice) Samuel Najii (Chanteur) Patrick Landa (R√©gisseur) Julien Maes (Assistant cam√©ra) stefan Platteau (Auteur) Dominique Pattuelli (Comedienne) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Donat Callens (G√©rant) Said Hammas (Gerant) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Jeanne Sauvat (Actrice) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Alain Renard (smart projet 682) Michael Hasson (Musicien) Christian Israel (Artiste) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Dan Warnant (Pensionn√©) Raphael Hecht (Gerant) Jean-paul C√©lis (Spectateur) David Bourgie (Sc√©nariste) Marion Menan (Performer) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Sylviane Riga (Professeur) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Gregory Happart (Pr√©sident) Julie Goldsteinas (Artiste) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Carine Poucet (G√©rante) Antoine Bucieck (Tour manager) Olivier Giot (Musicien) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Violette Leonard (Comedienne autrice) Ariane Vaneigem (chanteuse) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Cedric Godyn (√Čducateur) Julie Leonard (Enseignante) Francois COUPLET (Musicien) Nicolas Sand (batteur) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Victor Scholsem (Pensionn√©) Florence Dubru (Regie, direction technique) Gil Peckel (Cameraman) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Lucie Cauwe (Journaliste) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) david steyaert (productiechef) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) laurence caps (cadre) Joseph Collard (Artiste) Eliane Bailly (Citoyenne) Stefan Wasser (musicien) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Bernadette Heinrich (Conteuse) Jeroen Logghe (Acteur) Julie Van de Vyver (Doctorante) S√©verine Provost (G√©rante) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Nathalie Dourov (Graphiste) Jean marie Leonard (Retraite) Julien Dejasse (Bassiste) Chantal Bovie (aucun) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Paloma de Boismorel (Journaliste) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) Emily-Jane Torrens (Scripte) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) Marie Bolly (Ex-enseignante) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Nina Lombardo (Tisseuse) Madeleine Bara (Enseignante) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Loris Tils (Musicien - Animateur) Olivier Poot (Technicien) Romain David (acteur, porteur de projets) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Sophie Napen (Styliste) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Jacques Pili (Musicien) Dominique Hermans (Com√©dienne) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Guillaume Malempr√© (Musicien) Leila Foulon (Sc√©nographe) Arthur Forest (assistant de production TV) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Leila Kleve (Com√©dienne) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Villers Sander (Sound Engineer) Seydou Sana (Musicien) Alain Deblon (Directeur Achats) Jonasz Olivier (Graphiste) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Thom Dewatt (Musicien) Emanuel Maes (Communicatie) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Renaud Crols (Musicien) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Jef Pauly (Independent) Anne Andr√© (Programmatrice) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) B√©atrice Henricot (Animatrice) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Serge Plume (Musicien) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Tom Brus (directeur artistique) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Claudine Houet (Maq) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Jan Hammenecker (Com√©dien) Thomas Franck (√Čtudiant) Fabrice Bonnet (Musicien) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Gaetan Dupret (Cause) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Johan Denoulet (Technicien Son) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Veence Hanao (Musicien) Fanny Ruwet (Humoriste) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Typh Barrow (Chanteuse) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Anne De Gelas (Artiste) Patrice de Matos (Musicien) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Jade Daubresse (Barmaid) Maxime Desert (Free Lance;) Tania Garbarski (Actrice) Pascal Matthey (Musicien) Liza Reichenbach (Etudiant) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) ALAIN PIERRE (Musicien) Jolan Huygens (Productie) Jesus Moreno Miras (Musician) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Philippe Jolet (administrateur) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Jonathan axel Gomis (Acteur) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Bertrand Scius (Technicien) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Sven Breynaert (Danseur) Ana Elasri (?) Marine Henin (Charg√©e de communication) Mario Loyo (Designer) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Emilie Corneux (Photographe) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) vincent le merer (Projet manager) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Muriel Sarlette (Musicienne) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) L√©a Chartier (Photographe) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Pablo Labigne (sc√©nariste) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Nora Houma (Biblioth√©caire) Marie Binet (Technicienne video) Lara Cowez (Professeure) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Rebecca Smit (Violoniste) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Hamid Khomsi (Employ√©) Patricia De Keyzer (Professeur) Laurence Rosier (Professeure ULB) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Lila Vander elst (Maquilleuse) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Lauro Crijns (Productieleider) Julien Limbioul (Com√©dien) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Nancy Boudart (Xxx) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Baptiste Blampain (Com√©dien) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Eric IVENS (Musicien) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) G√©raldine Harckman (Peintre) Santo Scinta (Musicien) Flora Houdart (Auteure) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Alek Boff (musicien) Tim Blaise (Marketing) Claudine Smal (Artiste) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Thibault Wathelet (Artiste) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Philippe De Cock (Pianiste) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Fabrice Debatty (Photographe) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Romain Ass√©nat (Animateur) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Rose Alenne (Costumi√®re) Martine Savary (secr√©taire) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Marc Van Eyck (Producteur) Archibald Puissant b (Acteur) Consuelo Marsico (danseuse) Francoise Ferauge (Professeur) Robert Guilleaume (Animateur) Mohamed El hourairi (Chanteur) Sandra Van hecke (Kapper) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Bart Van Gotha (psycholoog) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Jean-Claude HONORE (architecte) Marie LAISNEY (Directrice) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Nicolas Withof (Graphiste) Georges Jonckers (Technische) Sherban Vidick (Musicien) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Pierre Michaud (Musicien) Pierre Marino-Smette (Artiste) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Alice Martinache (Com√©dienne) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Francoise Desmet (retrait√©e) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Pierre Lef√®vre (musicien) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Nina De TAEYE (Comedienne) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Pierre Somville (Interpr√®te) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Amalia Carrera (programmatrice) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) diegi amaral coutinho (violoncellista) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Anne Pioge (Fan de culture) Eric Zuyten (Educateur) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Yasmina Bourgaux (Idem) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Alain van den Berg (G√©rant) ottavia marcon (Charg√©e de production) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Estelle Lecaille (curatrice) Christine Renier (Peintre) Michi Fujita (Musicien) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Fabien Degryse (musicien) Pascal Adant (R√©alisateur) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Jawher Matmati (compositeur) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Eric Bettens (Compositeur) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Eric Goffinet (Technicien) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) gaetan La Mela (musicus) David Epis (Animateur socio culturel) Amandine Haustraete (Sage-femme) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Barbara Dits (Photographe) Bobby Rahimi (Deejay) Julie Delbart (Pianiste) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Fabienne Saintes (Employ√©e) Aur√©lie NOLF (Scripte) Colette Lamarche (Guide) Francoise Ledru (/) Victor Pailhes (Chanteur) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Leila Mokhtari (citoyen) Nicole Oliver (Comedienne) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Patrik Vonckx (podium bouw) Michel kozuch (Musicien peintre) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) bo van der werf (musicien) Nicolas Keutgen (Directeur) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Garny Fran√ßois (Cordes) Laurent Czaja (Directeur de production) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Alice Godart (monteuse) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Thibault Marot (Stagehands) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) fabrice mirco (Batteur) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Rafael Aragon (dj / compositeur) Andreas Christou (Arts vivants) Christophe Voisin (Coordinateur) Alexandre Bughin (Musicien freelance) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Luc Borgers (Retrait√©) Mathieu Robert (Musicien) C√©line Bodson (Violoniste) Camille Thiry (Host accueil) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Jeroen Vink (Projectmanager) Alix Warnant (Educatrice) Karin Van Swol (Pensioen) Gil Delogne (Musicien) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Marine Visart (Graphiste) Loris Manzini (Commercial) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Olivier Fi√©vez (Directeur) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Dozot H√©l√®ne (musicien) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Philippe VERZELE (Enseignement) Katty Louis (Secretaire) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Patrick Mertens (Employ√©) Julie Sobotik (Graphiste) Adam El meziani (Monteur) Baptiste Louis (Etudiant) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Olivier Lambert (Cuisinier) Thibault Quinet (Musicien) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Sara Dziri (Musicienne) Florence Sa√Ędi (Productrice) Patrick De Schuyter (Musicien) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Catherine Seba (Musicienne) Christian Cabuy (Antiquaire) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Philippe Manche (Free Lance) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Julien Sohier (Enseignant) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Mailyse Hermans (com√©dienne) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Thonus Yves (Monteur son) Pieter Nuytten (Musicien) David Leroy (Musicien) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Mohamed Chaara (Ripper) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Th√©o Delval (Etudiant) Liliane Wang (Administratrice de production) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) St√©phane Taoufiq (Enseignant) Samir Moussaoui (Polyvalent) Deepen Clara (√Čvent manager) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Sarah vereycken (production and planning assistant) Ben Horemans (event security) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Maxime Anselin (Comedien) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Antoine Wielemans (Musicien) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Nicolas Fortemps (Stage-hand) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Jonathan Parmentier (Musicien) Samata Mutoni (Employ√©e) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Guillaume Desmarets (peintre) Mathieu Busch (Technicien son) Luc Evens (Musicien) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Aurore Grailet (Musicienne) PIERRE ADAM (RETRAITE) Matthys Josiane (Sans) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Anthony Selleslagh (Auditeur) Marco Lamensch (R√©alisateur) Melanie Patris (Photographe) Christine Lurquin (Chanteuse) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Thierry du Bois (Photographe) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) val√©rie jung (sc√©nographe) Lili Hanotier (Berg√®re) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Raphael Timmermans (Gitarist) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Valentine Coerten (Enseignante) Tony Teise (Education) Guillaume Van Parys (Musicien) Antoine Pierre (Musicien) Octave Pirmez (Manager) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Jonathan Berger (Photographe) Marc Santkin (Musicien) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Natascha Provoost (employ√©e) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Claire Beunckens (Etalonneuse) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) jean marc lecomte (√Člectricien) Fred Rossillion (Responsable commercial) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Olivier Servais (Professeur) Renaud Cagna (Acteur) BRIGITTE LECORDIER (COMEDIENNE) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Fiorentino Rufo (Employ√©) emilie anseeuw (Graphiste) Nina de Vroome (Filmmaker) Charlie Dupont (En chef ?) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Thierry Devos (Vivre ma vie) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Liesbeth Vandersmissen (/) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Julie Mossay (Chanteuse) David De MEuter (programmateur) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Daniel Thielemans (Acteur) Nathan Waroquier (Light) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Julie De Clercq (regisseur) meddy guendil (com√©dien) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Annick Van Coppenolle (admin) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Michael Havenith (R√©alisateur) eric van de graaf (choriste) Alain Bonvin (Amateur) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Monique Simon (Permanente syndicale) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Julie Galloy (Regisseuse) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Thomas Richard (Dirigeant) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Michel Ledermann (Dirigeant) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) nathalie fastr√®s (sculpture) john-john mossoux (artiste) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) yvan dheur (International Affairs Officer) Alice Caboche (Projectionniste) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) hugo Larisch (R√©alisateur) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Amandine Simon (Assistante sociale) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Giuseppe Vetro (Enseignant) Patricia Kinard (Artiste peintre) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Nikki Van huffel (Fotograaf) Francoise Grisay (Graphiste) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Jan Dorpmans (Gids) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Katerine Bernirr (Graphiste) Jean-Marc Schneider (Photographe) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Julie Caebergs (Communication culturelle) Simon Dernelle (Musicien) Ingrid Bravin (stagiaire) Alice On The Roof (Artiste) Louison Renault (Professeur , musicien) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Roald Baudoux (----) Georgia Kung (Artist) Julie Lebrun (Costumi√®re) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) Herman Van Lierde (-) Francois Langlois (Com√©dien) Marie Davin (Costumi√®re) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Olivier Conrardy (audiovisuel) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Martin Symul (Gerant) Benedicte Franck (Assistante manager) Serge Goldwicht (Arts) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) jorn bihain (musicien - architecte) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Sandro Salis (Ouvrier) Marc De vreese (Musiciens) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Dom Moreau (Professeure) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Karine Marenne (Artiste) olivia nicholls (graphiste) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Luc Petit (Directeur artistique) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Julien De smet (R√©gisseur) Jean pierre Schuilen (Musicien) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Kevin Fay (Dancer) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Pauline Mabille (Enseignante) Soquette Olivier (Artiste) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Michel Vargas (Journaliste) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) natacha CAMPOURCY (soutien) Pierre Brynaert (Professeur) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Philippe Leduc (Technicien Video) Christine Rigaux (Directrice) Kenzo Virga (Com√©dien) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Alexandre Dufour (directeur technique) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Marjorie Roberts (Enseignant) Nemo Gielen (oui) Sandrine Bastin (Comedienne) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) V√©ronique Vercheval (Photographe) Patrick Keisen (Responsable) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Elodie Vignon (Pianiste) Claire Chevallier (Pianiste) Pecoraro Federico (Musicien) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Damien Brouyaux (musicien) Laura S√©pul (Active) Marc Buchet (Manager) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Anne Jacobs (enseignante) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Antoine vans (R√©alisateur) Eno Krojanker (com√©dien) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Danielle Perez (Psychologue) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Dominique Reding (Realisateur) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Marc Lodefier (ICT) Thierry Bontridder (Sculpteur) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Audrey Fransens (Comptable) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Sandrine Streef (Acrobate) Sophie Lecocq (Solidaire) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Joelle Bar (priv√©e) Corentin Lobet (Com√©dien) Daniel Romeo (Bassiste) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Christopher Arimont (employ√©) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Thomas Snyders (G√©rant) Samantha Noach (Chor√©graphe) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Sandrine Spina (Productrice) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Luc Schreyen (zelfstandige) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Antoine DRONSART (Technicien Son) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Massimo Mele (Ouvrier) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Veronique Michel (Programmatrice) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Norbert Boudboule (Sympathisant) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Marc Decallonne (Chef de projet) jean battistoni (√Čclairagiste) Paul Bossu (Employ√©) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Christophe Denison (G√©rant) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Gregory Copet (Sculpteur) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Nicolas Riez (Stagehand) Georges Van Dongen (Directeur technique) camille loquet (ligth) Delphine Mathy (Photographe) Adrien Roubens (Street Artiste) Sophie Cavez (Musicienne) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Marie Ghitta (Altiste) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Ava Dobrynine (Storyboarder) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Constance Paris (Animation / programmation) S√©bastien Harvengt (guitariste) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Farah Paniagua (Dessinatrice) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Catherine ELIAT (Pas) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Aur√©lien Oudot (Circassien) Li√©geois Jo (Muzikant) Catherine Syben (xx) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Antoine Geeraerd (Cadre) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Sandrina Lusci (Retrait√©) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Pamela Malempre (Manager/booker) Satya Mioli (Therapeute) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Linda Tunon fernandez (Habillage) Eva Destatsbader (Traducteur) C√©line Maerevoet (enseignante) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Zhuojun Chen (Musicien) BENOIT COPPEE (Ecrivain) antoine salemi (reparateur cycle) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) JJ Duerinckx (Musicien) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Caroline Case (G√©rante) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Dominique Georges (Psychologue) Bernard Hebette (Gerant) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Mustapha Abatane (Storyteller) Vincenzo Casale (Musicien) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Val√©rie Dierickx (Sans) Camille Conreur (Sciences) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Sofia Constantinidis (Violoniste) Morgan Kopeinig (Musicien) Guy Pion (Com√©dien) Florence Houssin (Guide touristique) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Eric Thirion (Management) Philippe Lambert (Musicien) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Laurent Eyckermans (Cadreur) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) NATHALIE CRAME (psychologue) Cyril Collet (Acteur) Loric Malice (Art photographie) Laurence loots (Cadre) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Marie gisbrand (employ√©) Fabienne Demeulenaere (Public) Christophe Leroy (Batteur) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Claire Frament (Com√©dienne) Jim Goffin (Manager) Fabien Hupin (Artiste peintre) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Monique Decroly (Chef de projet) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) laurent GRIETENS (consultant) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Catherine Bary (Actrice) Delphine Mertens (performeuse) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Stan Pollet (Chanteur) LAure Champagne (emlpoyee) Jean-Marc HELSON (Architecte) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) sabrina dini (secr√©taire de direction) Louis Van Zande (perchman) Xavier Claes (Photographe) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) corentin binard (artiste peintre) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Zo√© Dufour (Communication) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Chille Deman (Gepensionneerd) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Catherine Parfonry (X) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Isabelle Wolfs (Neant) Berdine Nusselder (Actrice) Myriam Berghe (Journaliste culture) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Benoi Lacroix (story boarder) Fons Dhossche (Danser) Diego Di Vito (Guitariste) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Marina Vendrame (Laborantine) Charlotte Gaumeton (Communication) Hilde Mortier (Gids) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Tom Eeckhout (Songwriter) Elli Taylor (serveuse) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Jeremy Lebacq (Chomeur) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Morgane B (Enseignante en art) Cassandre Calvet (Etudiante) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Juliette Parchliniak (Psychologue) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Laurence Hoeters (Spectateur) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) No√ęl Fiora (Designer) Marco Moro (√Čtudiant) melvin podolski (horeca) gina cabases (animatrice culturelle) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) Mireille Simus (√©clairagiste) Mireille Aubry (Retrait√©e) Lola Bonfanti (musicienne) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Fran√ßois Couvreur (Musicien) nadine verhaegen (amateur) Damien Hubert (Direction technique) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Saida El Majjaoui (Xxx) As Collard (Formatrice) Piette Maude (Scenographe) Lionel Lhote (Chanteur) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Julien Conti (Musicien) Bruno Marcandella (g√©rant) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Martine Dops (Barmaid) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Emilie Keller (Responsable) Arnaud Berghmans (Machiniste) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Korneel Muylle (Songwriter) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Olivier Roy (g√©rant de sprl) No√© Francq (R√©gisseur) Dorian Dumoulin (Traducteur) steven Schepens (Manusje van alles) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Manon Faure (Charg√©e de production) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Samuel De Backer (Web) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Steven Martin (Artistiek Directeur) Melissa Gaty (Violoniste) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Sarah Roman (Maquilleuse) Laurent Hayez (Technicien) Sebastien Guedj (Musicien) Mathilde Rault (actrice) Arnould Massart (musicien) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Herv√© Borb√© (musicien) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Timoth√©e Leroy (musicien) Denzil Delaere (Chanteur) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Anne Bauduin (Assistante sociale) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Inge Gryseels (makeup artiest) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Stephane Ginsburgh (Musicien) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Harvey Smith (Enseignant) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Carina Mirolo (Prof) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Franco Vena (R√©gisseur) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Arber Aliaj (Acteur) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Olivier Sprangers (Musicien) Thomas GEORGES (Graphiste) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Michel DEREMINCE (cameraman) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Gery LIBOUTON (Cpas) Leen de spiegelaere (MetX) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Pierre Lhoist (Technicien) Daniel Zaghet (Com√©dien) Val√©rie Notte (Improvisatrice) michel Gouilliard (Regisseur) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) martin durt (constructeur d√©cors) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Piet Bekaert (muziekuitgever) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Didier Fontaine (Musicien) Christiane Genard (Enseignante) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) C√©cile Grassart (Animatrice) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Julie Rens (Musicienne) Gilles Parmentier (Art on Paper) daniel van de mierop (video/powerpoint) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Gergana Terziyska (musicienne ONB) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Isabelle Peeters (coordinatrice) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Verheest Niels (Zelfstandige) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Andr√© Delval (Commercial) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Gilles Dn (Guitariste) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) hughes fernet (g√©rant) Julie Lievens (Directeur Artistique) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) berenice de clercq (com√©dienne) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Justine Maxelon (artist) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) NICOLAS MARTY (Light designer) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Nicolas Jaumain (Booking agent) Romain Lecharlier (Danseur) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Philippe Vancanneyt (Sans) gougeau elsa (Danse) Claude Delvigne (Divers) Pieter Nys (AV technieker) Nathan Naenen (Acteur) Nathalie Cooreman (Prof) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Laure Geerts (photographe) Gaetan Tomasi (Technicien) Bernard Foccroulle (compositeur) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Hugo Renard (Machiniste) Mohammed Benamar (Vendeur) Eric Duynslager (Production director) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Valentin Boucq (Eclairagiste) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Stanislas Cotton (Ecrivain) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Pablo Pacini (R√©alisateur) Finn Fahy (Barman) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Charlotte Istasse (Danseuse) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Benoit Poncin (Musicien) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Maud BARB√Č (Mon propre guide) Alberto Menchen (Violoniste) Christine Eekhout (Graphiste) Gr√©gory Simon (Peintre) Quentin Piette (Marionnettiste) Nathalie Peeters (Employ√©) Bruno Briquet (Artiste) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Jean pierre Trousson (Communication) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Andr√© elleboudt (centre culturel) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Simon Fransquet (Compositeur) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Jean-Charles Delfosse (coach) Allan Francois (Musician - Producer) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Houda Dourhi (Assistant Manager) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Aur√©lie Paulet (Guide) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Thierry Springael (Sculpteur) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) laurent strivay (verre) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Fabienne Aucant (Production) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) pascale barret (visuelle & performance) Celine Morsomme (Assistante de production) Julien Deschamps (Employ√©) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Arn Fabry (Stagehand) Monique Manceaux (Com√©dienne) Damien PERREZ (juriste employ√©) Alain Gol√© (Education) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Antoine Goudeseune (Musicien) Pierre GERARD (Pensionn√©) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Philippe Carly (Photographe) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Jonathan Blondel (Musicien) Philippe Soreil (G√©rant) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Bernard Van Nuffel (Echevin) Hicham Chahidi (Compositeur) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Sabine Tiels (Zangeres) Lina Wielant (Photographe) Pector Veronique (Photographe) Maxime Tirtiaux (Musicien) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Martin Marique (entremetteur) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Alexandre Trocki (Com√©dien) Gregory Maira (Agent finance) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Tommy Tielemans (Chauffeur) Florent Fourmentin (Light/video designer) aurelie gravas (auteur) Marcel chabanski (informaticien) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Nicolas Berwart (Tour-manager) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) brigitte Romain (animatrice theatre) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Dennis Van Hekke (Licht technieker) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) jean luc millot (musicien) Simon Van buyten (Acteur) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Pascale Rubens (Muzikant) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Jacobs Ive (Accountant) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Mathias Andrianne (DJ) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Santos Hevia (R√©alisateur) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) B√©atrice Balcou (plasticienne) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) G√©rald Castiaux (Avocat) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Vincent Huet (Ind√©pendant) claude fisson (b√©n√©vole) Zazie De Truchis (Artiste ?) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Marianne Goffard (Artiste peintre) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Yves Martin (Conseiller) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Baptiste Sornin (Com√©dien) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Julie Doutrelepont (Enseignante) Georgina Becker (Productrice) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Jeremy Darme (DT son musicien) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Laura Wandel (R√©alisatrice) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Willem Meuwissen (Musicien) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Dragana Todosijevic (painter) alexandra Walravens (Costumi√®re) elisabeth tichon (agente de guidance) serge van mol (ces) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Pascal Courcelles (Artiste) Pascale Burlet (Manager) Sandrine Clark (sc√©nographe) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Andrea Snaidero (Group manager) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) benoit fievet (raodie) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Paul SARLET (Op√©rateur) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Nathalie Trigaux (Formatrice) Michel Janssens (Spectateur) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Christof Carlier (charg√© de mission) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Charlier Renaud (Machiniste) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Philippe Content (Programmateur) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Frans Segers (Consultant) Aline Blondiau (Inge son) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Minh Huynh Nguyen (caissier) Joao Prates (Tech video) Toorop Zori (Artiste) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Jef Mercelis (Musicien) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Bastien Michalski (Ing√© Son) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) von bontin nina (artiste) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Alec De Busschere (artiste) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Carole Weyers (Actrice) Mathieu Frings (Musicien) Francoise Koole (Eurocrate) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Ana√ęlle Cavillon (Production) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Francis Grenson (Retraite) Juliette Martin (Musicienne) Julie Ernest (√Čtudiant) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) didier nietzsche (aucune) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Daniel Lannoy (Prof) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) Thomas Boulogne (Supervisor) Jacky Coppens (Enseignant) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Gregory Navarra (Photographe) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Ella van den Hove (DOP - enseignante) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Olivier Justronck (Cam√©raman) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) philippe mourlon beernaert (spectateur) Michel Debrulle (Musicien) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Maxime Canart (Electricien) Desta Haile (Songwriter) Joe Higham (Musician) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Seb Dubois (Artiste) Benoit Maddens (Muzikant) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Marc Delhoune (Photographe) Rejane Turner (Office Manager) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Martine Layon (Psychologue) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Mikael Di marzo (Acteur) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Carole Nemerlin (Professeur) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Catherine De Michele (Responsable de communication) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Marc Claeys (demandeur d'emploi) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Koert Vermeulen (designer) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Michelangelo Marchese (com√©dien) C√©dric Manche (artiste/prof) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) jos horbach (evenementenorganisator) Yves Carpentier (Photographe) Delphine Duez (Rep√©reuse) Carole Savoie (Com√©dienne) olivier falliet (chef de gare) Ria Carbonez (Conteuse) Wendy Piette (Com√©dienne) Anais Elba (Musicienne) Xavier Locus (Pianiste) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Julie Bougard (Chor√©graphe) Daniel Hubin (Dentiste) Julie Querre (Danseuse) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Sarah Maouche (Enseignante) Sophie Sommer (administration et logistique) Gaetano Fabri (Musicien) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Muriel Bruno (Chanteuse) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) patricia pirard (medecin) martine rifaut (retrait√©e) Roland Van Campenhout (Muzikant) luc vanderborght (ind√©pendent) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Giulia Chiarelli (sans fonction) Alain Schmitz (Retrait√©) No√©mie Stokart (Etudiante) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Guy Rombaux (Acteur) Maarten Perpet (Dirigent) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Luc Francis Jacobs (Gerant) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Nathalie Seressia (Animatrice) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Marc Oschinsky (Journaliste) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Emilie Garroy (Art graphique) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Messaline Raverdy (Artiste) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Louis Drijvers (Machiniste) Maud Scaillet (Coordination Secu) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Angelo Bison (Com√©dien) Pierre Malempre (Prof de musique) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Philippe Paggen (Enseignant) Thibaud Decoene (Directeur technique) Daniel Wilmart (Batteur) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Benjamin Deswysen (Consultant) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Denis Coumont (.) Miranda Ummels (chanteuse) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) devreux jaqueline (artiste) Ingried Lempereur (Psychologue) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Jean Pol Zanutel (Musicien) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Amid Chakir (Comedien) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Rahel Feidler (Stage & production manager) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) M√©lissa Fornier (Employ√©e) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Sven De Weger (Event Security) Victor Bertholet (R√©gisseur) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Caroline Drugmand (Chomeuse) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Marie Close (Chor√©graphe) Sumeya Kokten (R√©alisation) Marie-Anne De Rue (Enseignante) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Bernard Guyot (Saxophoniste) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Raymond Launay (technicien polyvalent) Emmanuel Alberts (Cadreur) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Jean-Louis Struyf (administrateur) Quintijn Ketels (artiste) Michael Tambour (Musicien) Willy Pottier (Inkoopmanager) Aristide KOBENAN (cameraman) S√©verine Bailleux (Photographe) Vincent De Clercq (elektricien) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Samuel Bosmans (Chanteur) Maxime Van Tomme (Regisseur) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) toine Thys (saxophonionste compositeur) Marianne Thys (eindredacteur) Deladriere Eric (Directeur) Laurence Tempels (Na) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Catherine Preumont (Psychologue) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Sarah Testa (com√©dienne) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Gerald FAWAY (Videaste) Martine Draps (Coordinatrice) Pierre Thimus (Concertiste) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Nicolas Jacob (Rep√©reur) David De Sutter (R√©gie) Sefian benssalem (G√©rant) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Wouter Verbist (Ambtenaar) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Martin Mahoux (Project coordinator) Isabelle Gobbaerts (Multi) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Pieter Decolvenaer (Violist) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Vincent Goffart (Ing√© son) Caroline Lamarche (√©crivain) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Quentin Debecq (musicien) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Delphine Gardin (Chanteuse) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Michael Fillieux (Restaurateur) Thibault Jonckheere (Artiste) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Elie Belvaux (Musicien) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Sylvie Bertaux (Choriste) Catherine Pierloz (Conteuse) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Christophe Fumiere (Ouvrier) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Charlotte Adam (Marketing officer) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Christine VEDRIN (Actrice) Mohamed Mesbahi (Musicien) Carine Donckers (Conteuse) Patricia Schmitz (Enseignante) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) luis borges (g√©rant) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Damien Gemmi (Technicien son) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Benjamin Pi√©rard (monteur) Bruno G√©rard (Consultant) Maxime Glaude (Musicien) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Renaud Pirson (Programmeur) Beatrice Leysens (Assistant) Nathalie Dehut (Spectacle) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Jeanne Mortreux (Horeca) Didier Beckers (Maintenance) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) natascha hardy (ind√©pendante) S√©bastien Pensis (Technicien) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Audrey Zimmer (Animatrice) Laurent Haye (Musicien) Tia Dzamonja (Graphiste) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Marcel Gonzalez (com√©dien) Stephane Despa (Project manager) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Damien Lucca (Architecte) Luc Bernard (Com√©dien) Anton Lambert (Muzikant) Landuyt C√©line (Doula) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Martin Gr√©goire (Batteur) Jean Francois Bouron (Artiste) Dethier Gilles (infographiste) Jean Adam (Aucune) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Paul Guiot (G√©rant) rocco campanella (d√©cor) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Maud Joiret (Autrice) Klara Finder (Musicienne, styliste) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Anne Kanlis (Employ√©e) pierre barbier (Musicien) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Zoe Vadim (Illustratrice) Simon Morard (Inge son) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) quentin smolders (plasticien) Laurent Sprimont (Musicien) Antoinette Basta (Artiste) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Leonor Swyngedouw (musicienne) Eric Gerstmans (Musicien) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Manu Ruwet (Animateur culturel) Estelle LEGER (Assistante admin) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Arthur Bouet (R√©alisateur) Chloe Adam (Com√©dienne) Delphine Ricour (Administrateur) Sarah Soukri (Peintre spirit) gregory Carnoli (Artiste) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Philippe Therasse (Directeur Photo) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Roos Huygen (Procesbegeleider) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Marleen Wen√© (Stagehand) Laura Cassan (Technicienne son) Renata Ruscigno (Acceuil) David Vranken (monteur son) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Christophe Gillis (Musicien) Julien Calande (Chef de projet) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Olivier Cox (Musicien) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Jacques Limbourg (Sophrologie) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Flavia Alves lima (Assistante de production) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Shu Bosseaux (employee) David Dehut (Animateur) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Fran√ßois David (DJ) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Iacopo Bruno (Com√©dien) Anton Henne (r√©alisateur) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Jacques Dominique (Titre service) Patrick Beeken (Organisateur) Taoufik Salhi (Stage hands) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Helene Koole (Event Curator) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) rRenelde dupont (Production documentaire) Bertrand Leclercq (Enseignant) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Michel De Grave (-) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Vincent Huertas (Com√©dien) anne orban (Artiste) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Bernard Lange (Enseignant) Chiara Monteverde (danceuse-performer) thierry Dubrunfaut (photographe) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Baptiste Lo Manto (Musicien) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Alice Spenle (r√©gie son) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Cindy Ruttar (titres services) Delafontaine Diane (socio culturel) Jacques Jouan (Administrateur) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) marc de bilde (d√©co tech) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) elza Autrique (cours Amarant) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) S√©bastien GRAUX (Artiste) Amandine Flandre (Etudiante) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Paul de Stexhe (Graphiste) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Leticia Collet (Musicienne) Carpino Julie (Chanteuse) Alice Vande Voorde (Musicienne) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Lou Hebborn (Com√©dienne) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Myriam Delacollette (Employ√©e) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Didier Swysen (sc√©nariste) Marie Jennes (Chanteuse) Olivier Henrion (Photographe) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Julie Gelon (Illustratrice) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Olivia Smets (Actrice) Hugues Pecheur (Pianiste) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Leone Celia (√©tudiante) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Quentin Havana (Regisseur) Roland de Wergifosse (Sans) Alicia Piazza (Architecture) cl√©mentine Delahaut (aucune) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Ellen Braet (Dansdocente) Patsy Verfaillie (Zangeres) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Luc BAEYENS (pensionn√©) Wies Gios (Event-Security Manager) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) angele plaut (danseuse) Caroline PAGES (Graphiste) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Simon Charlier (Musicien) fred clautier (coordinateur technique) Patrick Nuytkens (General Manager) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) Francois Neycken (Acteur) Vincent Hopchet (Independant) Maureen Halin (Vendeuse) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Herman Schmit (dirigeant) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Alexandre Aretz (Technicien son) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Maxime Stasyk (Violoniste) Catherine Lausberg (Peintre) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Christophe Malherbe (Aucune) Damien De Dobbeleer (Acteur) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Kevin R√©aume (Technicien) Tom Van den Broeck (leerkracht) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Juliettd Moons (Enseignante) Van Keer Yvan (Directeur) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Gis√®le Wilki'n (Drh) V√©ronique MASSON (M√©decin) Filip Vandenbruwane (Rigger) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Nathalie Materne (DRH) Christophe bonhomme (Employe) Lydie Thonnard (Musicien) Johnny Konings (freelance/stagehand) Victor Guaita (musicien) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Claire Bourdet (musicienne) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Rachel LAMISSE (Visual designer) Brice Vancauwenberge (Musicien) Pauline Claes (Chanteuse) Annick Ferron (Femme au foyer) Christian Van Parys (C√©ramiste) Gauthier Danniau (Acteur) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Nicolas Vandendrisse (Musicien) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Lionel Renquet (Technicien Son) C√©line Lecocq (Programmatrice) Paul Miquet (Cr√©atif) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Alain Boone (ingenieur de son) Sophie Carree (Dirigeante) JOELLE LILET (cheffe) stephane maes (musicien & graphiste) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) mieke De Cat (Podiumbouw) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Annick Dath (Maman de regisseuse) Nick Moinet (Audiovisual technician) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Allier R√©mi (R√©alisateur) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Michiel Bosman (Light Technician) Tijl Piryns (Muzikant) Stouffs Loic (Ing√©nieur) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Francois Heuse (com√©dien) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Luc B√©riot (Enseignant) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Martin Gils (Etudiant) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Eva Dormal (Primaire) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Brian Hartley (Musicien) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) steven Herbots (Verhuurder) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) L√©once Chanoine (M√©lomane) Michele VERDIN (Employ√©e) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Miguel Uribe (Musicien) Beno√ģt Closon (Web) Olivier Celli√®re (Photographe) Juliette El Khouri (Architecte) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Guerin van de Vorst (Realisateur) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Toni Vitacolonna (Muzikant) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Melanie Principe (Cr√©atrice) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Jan Appermont (Forestier) Delphine Bruyere (Gerante) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Ben Suys (artiste) Thomas Marechal (Technicien) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Kelly Seghers (Bediende) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Anna Maerten (Sage-femme) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Peter Permeke (Artiste) Manon Martin (VFX compositor) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) VIVIANE DARON (retrait√©) Patricia Jim√©nez (aucune) Florence Rovella (Cuistot) Magali Dodrimont (DRH) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Marc De Maeseneer (muzikant) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Christine MULLER (En invalidit√©) Alex Vizorek (fou du roi) Ivar Swiers (scaff) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Virginie Vancoillie (productrice) Thierry Heynderickx (Acteur) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Emilie Bertrand (Graphiste) Edurne Rubio (Artiste) karen peeters (harpiste) Michel Herszaft (Dirigeant) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Patrick Michel (Acteur) Yves Barbieux (Compositeur) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Julie Basecqz (Comedienne) Anthony De Baere (Musicien) Amelie S (Architecte) Jimmy Van Meel (Chef decor) Jean Desrumaux (Fan de culture) Erick H√©brant (cameraman reporter) Kevin Cools (Billettiste) Ewout Pierreux (muzikant) Laure Berthold (Maquilleuse) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Daniel MEUNIER (G√©rant) Lydie De Backer (Graphiste) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) keteleer suzette (danse classique) Valentin Bouland (Musicien) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Patrick Worms (Agroforestier) Sandra Engelborghs (Administratif) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Juliette Servais (Enseignant) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Django Vranken (statut) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Stefan Dooreman (Employ√©) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Louise Labib (Productrice) Tanguy Bienfait (Machiniste) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Carol Timperman (Maquilleuse) yves Merlabach (Retrait√©) Marc Maes (Zelfstandige) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Lin Seminck (designer) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Nadia Jradia (Professeure de piano) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Phil Henrion (Musicien) L√©a Halimi (Violoncelliste) Fabrice Van Walle (Artiste) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Marie Vancaillie (educatrice) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Nathalie Grippa (Architecte) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) patrick Leroy (Technicien spectacle) Julien Libeer (pianiste) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Joaquim De Moor (Com√©dien) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Bruno Parent (Distributeur de films) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Thibaut Doens (Cameraman) Laurie Degand (com√©dienne) Alexander Gurning (Pianiste) Isabelle colassin (Artiste) Youri Youri (Bassiste) Nicole Stas (Fonctionnaire) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Souchet Adrien (Musicien) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Anne Grigis (Artiste conteuse) Diana Barreto (artiste/animatrice) jerry Delmotte (batteur) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) B√©atrice Janssens (en tant que public) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Manon DESVIGNE (Corniste) Simon Schoovaerts (Batteur) Martin Delval (R√©gie de spectacle) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Niels D'haegeleer (Musicien) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Maes Marijke (Muzikant) Grazyna Czech (Retrait√©e) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Tempels Delphine (Artiste) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Peter Beda (Lazy Rebel) Kienen Jeremie (Vendeur) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Arthur Massart (Etudiant) Jean Hu (Musicien) Veronique Thieme (Enseignante) Sylvie Poulaert (Prof) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Catherine Cappuyns (Traductrice) David Mazzeo (Directeur Artistique) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Jeremy Jonckheere (Technicien) Zacharia Vigneron (Acteur) Chantal Delers (Sans) PHIL HARPER (Manager) Micheline Gutman (Production manager) Vincent Stiernon (Ripper) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Bernard Zonderman (musicien) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Thierry Walschaerts (Manager) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Andr√© Donni (Jazz) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Virginie Ransart (Com√©dienne) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Christophe Hermans (R√©alisateur) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Kellian Lybeer (Stagehand) Brigitte Foccroulle (Professeur) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Mario Costa (Crew Boss) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Christine Ergo (N√©ant) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Mille Lundt (Artiste) Catherine Legein (Minimum temps plein) Yves Weutens (Technicien) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Lou Dossogne (Com√©dienne) Kato Six (Visual artist) Claude Nobels (Producteur musical) Laurence Coune (Enseignante) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Anael Snoek (Acteur) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) pierrot amand (photographe) telma ramirez (directrice asbl) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) marie cogels (arts visuels) Mich Leemans (programmator) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) giovanna piccinini (employee) Clement Nourry (Musicien) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) St√©phane Dubray (Creatif) Sebastien Petretti (Realisateur) Asma Chounani (Chanteuse) jonas chereau (chor√©graphe) M√©lissandre Saladin (Auteure) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Pierre Halloy (Musicien) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) jack thysen (Musicien) sofia betz (metteure en sc√®ne) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Marie Soufflet (G√©rant) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Bruno Dovifat (Projectionniste) Nathanael Monfort (Comedie) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Godfroid Marc (Graphiste) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Denis Cruysmans (Enseignant) roos euwe (dramaturg) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Miguel Rwubu (Attach√©) Terence Edison (Com√©dien) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Laurie Gurmann (Employ√©e) VAN WAAS Guy (musicien) Edwige Henry (Assistante) Adrien Berlandi (Etudiant) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Monique Frankinet (enseignante) Julie Calbete (Chanteuse) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Floriane Laine (Assistante sociale) Alexia De Letter (HR Assistant) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Marie Cabanac (Toutes) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Jean Hilger (Pianiste) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Colette Sodoyez (Comedienne) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Raymond Aubry (Musicien) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Laurent van der Rest (Com√©dien) Fred van der Zwaan (Musicien) Kaltom Belataris (Project manager - event) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Christian Crahay (Com√©dien) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Michel B√©cart (retrait√©) Christian Lassaux (Directeur) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Fabrice Dubard (Musicien) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Bernard DEFECHE (professeur) Idjouadiene Amar (Chanteur) Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) Patrick Louis (Musicien) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Fabien Buisseret (Enseignant) jerome colin (auteur - journaliste) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Esteban Murillo (Chanteur) Maria Kozinska (Gids journaliste) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Joanie Carlier (Bassoniste) Eduardo Aladro (Acteur) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Olivier Bonjour (Acteur) Anouchka Vingtier (Comefienne) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Fran√ßois Moens (Administrateur) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Gwenn Rohr (chanteuse) Valerie Marchat (Assistant) Pascale Vervloet (Costume) laurence morel (Perchwoman) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) G√©rard Livremont (gerant) Salah Tijani (Ouvrier) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Gordon War (Photographe) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Letort Bruno (Compositeur) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Roberto Savo (R√©alisateur) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Mettioui Ilyas (Artiste) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Marc Godfroid (Muzikant) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Marie Brabant (Maquilleuse) Charline Remy (cin√©aste) Rodolphe Maquet (Musicien) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Morgan Le Grelle (musicien) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) quentin deletaille (pensionn√©) France Brasseur (Administratrice de production) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Leila Alev (Musicienne et architecte) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) C√©cile Demanet (Psychologue) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) jo de cat (sociaal werker) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Jean philippe Defoin (Eclusier) Vincent Janaert (Comptable) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Luc Poncelet (Po√®te) DjM DjM (Animateur) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Christiane Macharis (Solidaire) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Caroline Migeal (Psy) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Ga√ętan Genet (Technicien) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Steve Bree (Events and Installation Technician) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Thomas Gerard (Machiniste) Hafid MIMOUN (Gerant) Mirella Gerber (Du mouvement) Silo√© Bayot (√©tudiante) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Luc Ponet (Organist / dirigent) Didier Raoul (Chef travaux) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Ludovic Catalfamo (Musicien) Pierre Chapelle (Medecin) Antoine Olivier (Batteur) Janet Vega (Manager) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) John Van Lierde (MD) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Alicia Jeannin (Artiste) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Gilbert Lisa (Etudiant) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Ceyssens Kurt (Event Manager) Marie Wuilleret (Enseignante) Marie Christine Favreau (administrateur) Alice Valle (Office manager) Rita Nocera (Commer√ßante) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Anne d'Huart (photographe) Camille Boonen (Graphisme) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Adrien Debouche (√Čtudiant) Olivier Haesevelde (Percussions) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) C√©cile De Brauwer (Professeur) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Alexandra de Wilde (artisane) Patrick Everaert (Plasticien) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Alexandre Tripodi (Musicien) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Tamara Geerts (Chanteuse) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Cecile Baldwin (M√©decin) Annika Serong (com√©dienne) Benoit Dubuc (Barman) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Catherine Andries (√Čcrivain) Dominique Thirion (enseignante) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) katelijne dessein (leerkracht) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Frederik HAUGNESS (Artiste) Daniel Harris (Com√©dien) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Camille Bertrand (responsable marketing) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Christophe Pons (Musicien) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Delphine Coers (Scengrang√©) Nadine Smars (Retrait√©e) Jean pol Lejeune (Art director) coraline cl√©ment (com√©dienne) Piet Eekman (R√©alisateur) Paul Poelmans (Muzikant) Fanny Lecart (Designer) Laure Norrenberg (Costumiere) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Dan Kaminski (Professeur) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Romane Warginaire (/) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Francois Gonzalez (technicien) Marie Gaber (Retrait√©) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Chloe CHIGNELL (Artist) claude zylmans (libraire-conseil) Enzo Cagnina (Directeur) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Johanne Verbockhaven (Phd) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Vincent Warin (Percussionniste) Benny Haegeman (Personeelschef) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Aay Liparoto (Artist) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Veronique Bouxain (Artiste) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Patrick Leboucherr (Technicien) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Nathalie Willame (Actrice) Florence Crepaux (Nettoyage) Kevin Plasman (Legal Manager) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Lauren Lekeux (Enseignante) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) xavier Lauwers (√©clairagiste) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Alexandre Hendoux (Employe) Hafy Thiam (Communication) Christophe Mar√©chal (Musicien) Gaetan Chauveaux (Payron) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Javier Su√°rez (Danseur) B Didier (Artiste) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Nicolas Gillard (Vfx compositor) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Elisabeth Navez (Patron) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Domenico Renga (Secteur public) Bert Gielen (Freelancer) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) C√©dric Platteau (Magasinier) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) mergaerts ives (owner) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Marouan Iddoub (Acteur) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Deborah De Bock (Project Manager) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Judith Grunberger (Artiste) Carine Boone (Venue/Project Manager) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Carolane Pierre (Assistante de production) Samuel Idmtal (Peintre) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Martin Malcourant (Serrurier) Robin Lebrun (Chercheur) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Emmanuel XAVIER (Designer) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Margaux Laborde (Comedienne) H√©l√®ne Moor (enseignante) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) √Čtienne Wintquin (Idem) David Lheureux (3d designer) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Patrick Quinet (Producteur) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Veronica Perez Perez (guide touristique) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Jacques Van Wyser (toutes) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Daniel Vill (B√Ętiment) Kieran Fahy (Musicien) Leemans Nathalie (Maquilleuse) de Morph√©e Enfant (Rappeur) Eugene Gerin (Enseignant) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Garcia Arturo (Trompetista) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Victoria Makosi (Administratrice de production) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Emilie Renard (Risk officer) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Martine Claude (com√©dienne amateur) Lara Herbinia (photographe, musicienne) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) wim wabbes (Artistiek directeur) Olivier Snoeck (employ√©) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Nicolas Denison (Compositeur digital) Julie Cherpion (Coordinatrice) Ibou Bah (Forklift driver stage man) V√©ronique Guillaume (professeur) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Emma Pajevic (salari√©e) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) AXELLE RED (artiste) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Sandrine Bettens (Head of Events) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Patrick Hendrix (Culture) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Bo Tijskens (Visagiste) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Christophe Malpas (Technicien de support) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Nicolas Cretu (Musicien) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) bruno petit (professeur) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Yoann Zimmer (Acteur) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Arnaud Trejbiez (Producteur) Joseph Meersseman (Manager) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Valentine Capelle (Professeur de piano) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Fabrice Havenne (DJ) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Nicolas Dubuisson (informaticien) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Alexian Vanclef (Magicien) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Robert Suermondt (artiste peintre) Yves Lecomte (Artiste) David Merveille (Illustrateur) Yseult Hiernaux (Communication) Jean L√©onard (Enseignant) Cedric Feye (Flutiste) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Lizzie Bronier (Master 1) marianne fagnoul (couturi√®re) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Graziella Calabrese (Responsable achat) Ralph Dekoninck (Professeur) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Cedric Bourgeois (Realisateur) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Cedric Alessio (G√©rant) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Aurelie Mazaudier (Prof) Constanza Guzman (Chanteuse) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Tuan Ho Duc (Musicien) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Charline Lancel (Art num√©rique) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Esthen Dehut (Producteur) Laurent Seys (Batteur) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Christophe Grogna (Com√©dien) Arne Scheerlick (ICT) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) louis cleys (affichage culturel) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Sophie Delacollette (Artiste) Catherine Dubois (Employe) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Yoann Stehr (R√©alisateur) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Noemi Halen (spectatrice) Basile Richon (artiste + enseignant) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Katia Raffay (Violoniste) Rohan graeffly (Plasticien) Christophe Hautot (Educateur) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Esinam Dogbatse (Musicienne) Maud Carolo (Ouvri√®re) Maxime Membrive (Com√©dien) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) jean amoris (r√©alisateur) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Isabelle Damsaint (Artiste) Jean marie Hanse (Musiciens) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) C√©sar Hanssens (Technicien son) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) catherine luxereau (psychiatre) Charly Magonza (Com√©dien) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Sant-Anna Nelly (TV production) thierry Boivin (com√©dien, clown) Benoit Malev√© (Echevin) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Peggy Klein (Employ√©e) Renaud Sana (Musicien) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Meryem Messaoudi (Enseignante) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Olivier Snyers (moniteur) Julien Rommelaere (Professeur) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Maria Dogahe (M√©diatrice) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Gr√©gory Chainis (Musicien) Camille Seghers (artiste) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) vincent georis (repr√©sentant) Sophie Cohen (Violoniste) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Audry Lambert (Roadie) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Tania Teughels (Enseignante) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) laurie colson (chef d√©coratrice) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Eric Bouvier (Photographe) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Alain BRISY (DPO) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Corentin Eubelen (Musicien) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) De Backer Soetkin (Horeca) Linda Georges (Spectatrice) Jean Daye (√Čtudiant) Delphine DUJARDIN (Animatrice) sara kengen (chanteuse) Thomas Johanns (Employ√©) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Frank Gizycki (Danseur) Nathalie Demeester (Eleve) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Javier Bernal Revert (photographe) BabyDoll Pearly (Aucune) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Vincent Van Linthout (Public) Michel Collige (Comedien) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Ingrid Walus (Cafebazin) Gaetan Wenders (Comedien) Sophie Baudoux (admin) juliette depatoul (graphiste) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Yves Baudhuin (Ing√© son) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Ines Degives (√Čtudiant) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Dominique Cappelle (Retrait√©) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Simon Lambert (Attach√© culturel) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Michael Colart (Bassiste) Louise Bastin (X) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Assia Sabri (Commercial) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) David Pion (Formateur) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) benoit Maljean (clown et jongleur) Pauline Debrichy (artiste) Amandine Degen (Biologiste) Julien Faure (Danseur) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Mohamed Ben (Employ√©) Aline Janssens (Chanteuse) Quentin Six (Technicien son) Christian Dupont (Journaliste) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Philippe Vanderlinden (Musicien) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Thomas Mouligneaux (Droit) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Caroline Angeli (Guide Touristique) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Fran√ßois Postic (Musicien) Philippe D'outreligne (Musicien) Thomas van Oene (Etudiant) tom voorn (arbeider) Celine Strappazon (Chanteuse) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Yoann Tardivel (Musicien) Olivier Hanssens (Regisseur) Michael Van de Velde (Dj producteur) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Alexandre Spilette (Musicien) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) michael van malder (stage hands) Anne Moinet (professeur) Anne Marsaleix (Traductrice) Cyrille Hermant (Machiniste) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Michael De Nijs (Realisateur) Marie Focant (Spectatrice) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Reginald Washington (Professional Musician) Julien Nulens (Technicien lumiere) Marie Beugels (Employee) Etienne Mayeur (Tourneur) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Lila De Marco (√Čtudiante) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Astrid Whettnall (Comedienne) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Amandine Sepulchre (Musicienne) Hannah De Corte (Artiste) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Naomi Vermeulen (Employ√©) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Eva Garc√≠a (Architecte) Thierry Robberecht (auteur) Violette Schloesing (Commedienne) Van's Coomans (Bassiste) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Alice Leroisse (Sans) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Tristan Galand (Directeur de la photographie) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Children Tomorrow's (Coverband) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Karin Bali (Responsable Marketing) Victor Dumont (Danseur) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Jose Criado (Emploi) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) France Bastoen (Actrice) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) claire lechien (violoniste) Sylvain Rassart (Ambulancier) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Lisa Hallou (Monteuse) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Sebastien Andres (Producteur) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Steve Louvat (Musicien) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Van Vooren Dirk (Acteur) Pieter d'hondt (stagehand) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Martine Cohen (Chanteuse) Henri Vivegnis (Production Manager) Anne Servaty (G√©rante) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Sylvie Storme (Professeur) Annik Pirlot (Conteuse) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) marie dominique ponette (conductrice) Gabriel Marlier (Musicien) Maria de duenas (danseuse) Sam Perl (Promoter) diederik Gees (zaakvoerder) Dida Robbert (Chanteuse) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Luc VINCENT (D√©signer) Ignace Rizzuto (Bassiste) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Pierre Liemans (Artiste musicien) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Bruno Coppens (producteur) Bay Aur√©lie (Artiste) Virgile Van Essche (Pianiste) Vincent Maillen (G√©rant) Gil Livremont (Cr√©ateur) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Soledad Ferreira (Enseignant) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Murielle Texier (Com√©dienne) Pierre Six (Musicien) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Franco Desautez (DT) C√©cile Broch√© (Musicienne) Anthony Vangerven (Mi temps) Elise Peroi (Artiste) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Freek Pieters (theatertechnieker) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Magali Fournier (Musicienne) Arno Hintjens (Chanteur) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Danny Godfraind (Design) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Igor Adamskiy (Artiste) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) brune Campos (performeuse) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Claude Hauwaert (graphiste) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) denise scheer (pensionn√©e) charles kaisin (Directeur artistique) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Olivier Demaret (Sculpteur) Sandra Kim (chanteuse) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Xavier Petithan (Choriste) bertille Gibourdel (costumi√®re) Marianne Baccarini (Sans) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Janet Cowie (Enjoying the arts) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) St√©phane Wertz (Musicien) Jean Malotras (Manager) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Elise Abraham (Costumi√®re) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Lucius Fromm (performing artist) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Anne-Marie Loop (Actrice) Florine Elslande (Com√©dienne) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Diaz Adrian (Acteur) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Marianne Grimont (photographe) Janie Follet (Com√©dienne) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Vincent Bruyninckx (Musicien) S√©bastien Rush (Employ√©) Gregory Beken (Graphiste) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Alison Delrez (Assistante de production) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Alexandre Janssens (Rigger) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Vincent Mathieu (Informaticien) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Roxane Leuridan (Violoniste) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) tadzio baudoux (musicien) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Isabelle Baudot (Project Manager) Dolores Decamps (Enseignante) Alice Piemme (Photographe) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Jacqueline Bollen (enseignante) audrey chaumeil (psychologue) Arnaud Chamoy (Technicien video) marta bergman (r√©alisatrice) Patricia Delire (Secr√©taire) Andr√© Kaye (Musicien) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) David Block (R√©alisateur) Julie Dacquin (Comedienne) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Mathieu Giraud (Monteur) Fabian Chupin (Employ√©) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Gertjan De Boeck (/) Alain De Halleux (Cin√©aste) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Guy Buyse (Enseignent - Docent) ivan Rosseel (entertainment) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Jean-Michel Rocher (Production manager) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Erwan Le Berre (Musicien) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Gaspard Sicx (Batteur) Laurent Maze (Musicien) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Mollie Costanza (Chanteuse) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Berlage Abel (engineer) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Lucas Lebacq (Musicien) Christine Evrard (Employ√©e) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Larissa Lismont (Violoniste) nathalie hubert (solidaire) Jan Rzewski (Employe‚Äô) Michel Marinus (Enseignant) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Romain Garitte (Freelance) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Sindy Kinard (Freelance) Laurence Bouttiau (Architecte) Gregory Lenon (Musicien) Greg GregLox (Directeur artistique) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Silvie Martens (MUA) Yves Glotz (Artiste) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Eslem Akdag (√Čtudiant) Christine Robinson (Charg√©e de production) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Sylvestre Gobart (Videastz) Francis Winandy (Musicien) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Perrine Delers (Chanteuse) Baptiste Leclere (Artiste) Olivia Goffin (Comedienne) Amanda Kibble (Clown) Pedro Correa (Photographe) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Louis Prest (Com√©dien) Francois Rouchet (Photographe) Laurent Vanhaelen (ARS) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Natalie Giorgadze (Communications) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) yann lecollaire (musicien) Virginie Urbain (Assistante sociale) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Antoine Rotthier (Batteur) vanessa charlier (horeca) Maya Cox (DJ et graphiste) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Jean Kempgens (musicien) Alexandre Neus (√Čtudiant) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Patricia Duterne (Auteure) jean yves limet (photographe) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Daniel de Beer (Retrait√©) Li√©vine Hubert (Artiste) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Capucine Daloze (Billettiste) Eric Crasset (Employ√©) Cl√©mence Grutering (tapissier) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Annette Richter (Responsable location de salles) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Jerome Laurent (√Člectricien) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Annemie Nelis (werkzoekende) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Ina Sporcq (Etudiant) Kathy Goebel (Enseignante) Paul Fauconnier (Conteur) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) CAMILLE LANCELIN (Performer) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Mathilde Wolff (Etudiante) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Alain Canneel (fonctionnaire) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) Catherine Mailleux (psychanalyste) emmanuel brasseur (employ√©) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Arnold Robertz (Enseignant) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Fabian Bonetti (batteur) Michel GERARD (Benevole) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Marie Marlier (econome) Florine God (Artiste lyrique) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Sebastien Delvaux (Manager) Patrick Vandoorne (Regisseur) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Magali David (Prof de musique en secondaire) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Matilda Ancora (Com√©dienne) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Stefan Pitz (Professeur) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) Christophe Celen (Musicien chanteur) Xavier Colas (r√©gisseur) Francoise Alexandre (Directrice) Valentin Buyse (Ripper) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Nine MURET (animatrice) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Doris Michel (Photographe) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Maryna Lepiasevich (Altiste) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Catherine Rans (Com√©dienne) Paul Mosseray (Com√©dien) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Hallot Hallot (violoniste) Carine Chavanne (Auteure) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Muriel Charbonnier (Journaliste) Domitilla Spencer (Animatrice) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Joachim Iannello (Violoniste) Prisca Denis (√Čtudiante) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Jacques DENIS (Producteur) Gilles Masson (Musicien/comedien) Simon Malcorps (Cuisinier) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Donat Mailleux (Cameraman) Dimitri Marun (Spectateur) C√©line Dumont (Com√©dienne) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) David Van Walleghem (Musicien) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Sonia Brasseur (Aucune) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) isabelle martin (manager) Patrick Amand (G√©rant) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Pierre Hupperts (Producteur) Roel Das (Musicien) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Maite Vanneste (Charge de communication) Anne Wabnik (moi) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Val√©rie Dantinne (Neant) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Xavier Pottillius (Animateur) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Mounir Hamri (Business Angela) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Benjamin Colaux (Cineaste) Nicolas Missart (Runner tech video) Robert Hansenne (Photographe) Mathias Debroux (Collaborateur) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) No√©mie Dujardin (interpr√®te) Alain Kinsella (Traducteur) Julien de Borman (Accord√©oniste) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Judith Van Parys (Costumi√®re) Mike De Bleye (eigenaar) Michel Evrard (Retrait√©) Denis Lepage (Technicien sin) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Nicolas Renard (Manager) Eric Bribosia (Pianiste) Camille Riviere (√Čtudiant) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Olivier Moussa (Idem) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Ren√© Stock (Bassiste) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Mathilde They (Charg√©e de communication) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) AGNES LARCIN (SPW) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) eric marchal (architecte) Adrien Desbons (Com√©dien) Ludivine Beumier (Assistante RH) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Caroline Gonda (Etudiante) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Dimitri Mak (P√©diatre) sophie hustinx (Autrice) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Pierre Waterlot (Batteur) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Simon Verwacht (Enseignant) Emilie Praneuf (Comedienne) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Vanessa Pilatte (Commerciale) Simon Dalla Valeria (Commercial) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Steve Van Camp (Faciliteiten) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Marine Mechri (Sage-femme) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Sam Touzani (Direction artistique) aude mermilliod (autrice de bd) Geyzen Thomas (Cadre) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Bruno Grollet (Saxophoniste) Luc Lambert (Musicien) Bob Verschueren (Plasticien) Anne Marie Leon (Animatrice) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Adrien Letartre (Com√©dien) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Yvon Van lancker (Administrateur y services) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Cyril Buttignol (Maquilleur) Serge Giotti (Photographie) Stephanie Bohet (Institutrice) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Audrey Glotz (√Čtudiant) Guy Lannoy (-) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Isabel gomez (guide) georges girard (chomeur) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Joelle Poulit (Secr√©taire) Filipe Dos santos (Director of foto) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Lionel Meunier (Musicien) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Julien De broeyer (Com√©dien) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Manuel Roland (Musicien) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Lucas Sevrin (√©lectro) Gaetan Saint-Remy (auteur) Gregory Beghib (R√©alisateur) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Alain Bellot (Acteur) Arno POLET (Independant) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Nicod Julie (Coordinatrice) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Quentin Marteau (Com√©dien) Youri Cocquyt (Booker) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Jurgen Denys (Graficus) carlos Bustamante (Com√©dien) Pascal Cr√©teur (Musicien) Aline Piron (Com√©dienne) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Maggy Meynaerts (Crewplanner) jacqueline cauchy (Citoyenne) Roger Roberts (Pr√©sident) Alice Lemaire (Productrice) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) raphael venin (Musicien) Benjamin Thomas (?) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) gilles ledure (directeur) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Loic De Radigues (Directeur technique) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) DELPHINE BOUGARD (artiste) Constantijn De Witte (Consultant) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Didier Saint-Jean (Guide) Domenico Solazzo (G√©rant) Catherine Bomboir (enseignante) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Denis Sadzot (stage hands) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Adrien Rukira (Musicien) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Fay Herregodts (Concert Production) Samuel Gerstmans (musicien) Stephane Budiau (Guitarisye) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Luc Pilartz (Musicien) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Martine Fabry (Manager) Elise Faure (Infirmi√®re) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Michils Ludovic (Ceo) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Xavier Wouters (Nean) Yana Wijnen (Regie assistente) Luc Theuwis (Musicien) Yves Gourmeur (Compositeur) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Xavier Depovere (CEO) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Nadia Ben Romdhane (peintre) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Dominique Van Cappellen (musicienne) Luc Lorenzi (Enseignant) Alain De Rudder (Trompettist) penelope garnier (-) felix moy (technicien, cin√©ma) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Eric Godon (Acteur) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Olivier Verbeke (Gerant) Thomas De Thier (Scenariste) F√©lix Lambot (Directeur de production) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) christophe mennicken (√©tudiant) Frouke Wiarda (Musicien) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Milena Bochet (Cineaste) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) catherine vanesse (journalist) Olivier Schmitt (Musicien) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Elodie Restiau (Front-end developer) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) claude schmitz (metteur en scene) Bruno Verstraete (Eclairagist) Audrey Letecheur (Illustratrice) Sandrine B. (Booking and management artists) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Justine Caulier (Enseignante) Milan Jespers (Artiste) anne sophie prevot (productrice) Reggy Timmermans (Artiste) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Adrien Vwrhoeven (Na) Annika Lottin (animatrice) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Alexis Toutziarakis (Compositeur) John Mayard (InGson Live & Studio) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) fabrice dupuy (artiste) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Charlotte Vanhulst (Comptable) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Jean Marie Druart (traducteur) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Claudette Masure (Retrait√©e) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Thierry Chassard (Auteur) Verhulst Hans (Muzikant) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Janos Bruneel (Muzikant) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Florent Brun (Responsable) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Stefano Leone (Acheteur technique) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) Thierry Vassias (Musicien) Philippe Cormann (Contrebassiste) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Damien Chierici (Violoniste) Pierre Liz√©e (Artiste) Tolga Erciyes (Com√©dien) Zack Jonas (Musicien) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Yves Gobart (Artiste Peintre) David Grotars (Commercial) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Michel Di Girolamo (Tromboniste) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Stephane De Visch (Informaticien) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) St√©phane Roy (Artiste curateur) Maryse Daniels (Venue manager) Patricia Fontaine (Auteure) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Pierre Parage (Stagehand) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Pauline Dewaide (Cadre) Fran√ßois Dawans (Musicien) Alain Deval (Musicien) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Karoly Alapi (stagehands) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Louis Theillier (artiste) Luc Brumagne (Com√©dien) Benjamin Jacot (Enseignant) Wissem Amimi (Musicien) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Gregory Houben (Musicien) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Belme George-Emanuel (Logistique) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) jean blavier (choriste) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Mathieu Besnard (Com√©dien) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Hannah Kalaora (Artiste) Stephane Maquet (Technical manager) Olivier Brahm (Gerant) Sacha Hanssens (Rippeur) Benjamin Yasse (Enseignant) Marc VIERSET (Musicien) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Floriane Petit (Artiste lyrique) Boris Gaquere (Musicien) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Pascal Dekoninck (Photographe) Lauranne Lahaye (Journaliste) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Aurelian Pechmeja (Technicien) Stephanie De Mulder (Enseignante) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Sophie Huyghe (Enseignante) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Vincent Mathot (Technicien) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Lina Derventlis (Polyvalente) Sarah Carlier (Artiste) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Indira Garcia (Com√©dienne) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Claire Dubien (Costumi√®re) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Claire Ataya (student) Taylor Lecocq (Danseur) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Marianne Sluszny (Auteure.) De Boni Lukian (√Čtudiant) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Simon Jourez (Musicien loisir) Pierre Jadin (G√©rant) Lara Lalman (√©ducation permanente) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Chris Cerri (Musicien) Romain Waterlot (Monteur film) Pierre Goudesone (Muzikant) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Anne Catherine Delvall√©e (.) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Marie Estelle Collin (Directrice) Quentin Bries (commercial) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Val√©rie Dussart (Citoyenne) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Yacine Hamida (M√©decin) Arnaud Willems (Independant) Lo√Įc Bodson (Musicien) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Claire Ringlet (Charg√©e de Production pour le groupe Kheops) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Astrid Martin (Assistante maternelle) Leonard Steigerwald (Musicien) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Sayana Tchankova (Violoniste) Herv√© Noirot (Pianiste) Bertrand Veys (Manageur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) julie bertrand (sc√©nariste) Elisa Peters (Com√©dienne) Quentin Perot (Photographe) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Simon Carlier (Musicien) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Florence Caulier (Directrice asbl) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Claire Buffet (Directrice artistique) Val√©rie Mania (Enseignante) Caroline Bertolini (Community Manager) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Pauline Tart (Membre du public) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Magali Cadelli (Animatrice artistique) S√©bastien Legrand (Magasinier) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Andr√© SOUPART (Enseignant) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Mr B. Mr B. (Musicien) Fran√ßois Herman (Soudeur) Sicaire Durieux (Com√©dien) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Dominique Sintobin (Po√®te) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) patrick allier (retrait√©) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) David Hassoun (Animateur) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Lucas Vermeire (Techniek) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Richard Joukovsky (Regisseur general) Didier De Decker (Employ√©) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Naike Buchet (Stage hands) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Aline Giaux (Musicienne) Axelle Servais (Enseignante) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Iris Chr (Sc√©nographe) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) arnaud rey (Huar) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Michiel Depreitere (Technieker) Xavier Percy (Com√©dien) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) bertrand lissoir (realisateur) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Nono Battesi (Choregraphe) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Wim Grevendonk (bediende) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Virginie Roy (Relations publiques) Shahab Mary (medecin) Nemo de Pierpont (Office manager) Acquisto antoine (musicien) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Martin Botkine (√Čtudiant) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) antonio pradas (fabrieksarbeider) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Philippe Luyten (Se) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Axel De Ridder (R√©gisseur) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Michel Onderbeke (Employee) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Anne Burton (Employ√©e) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Virginie Dubois (Autrice) Marc Teller (Producteur) Michel Huisman (Artiste) Laurie Diricq (Webdesigner) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) THIERRY CROMMEN (Musicien) Benoit Urbain (aucun) Hataa Lee (Peintre) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Marcella Mello (Actrice) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Kalya Firefox (Artiste de rue) Wolf Gruber (Conseiller) Robert Jaspard (responsable) Ugo Petropoulos (Journaliste) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Dominique Guelette (R√©alisatrice) kenny Bernard (Musicien) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Claude Courtoy (Cameraman) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Nathalie Jacques (Enseignante) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Thierry Willems (Ex. Electro) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Serge Feys (Programmatie) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) pierre moreau (photographe exposant) Muriel Bersy (Comefienne) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Melanie Olivier (Formatrice) Luc De Meulenaere (T√©nor) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Sandrine Marquez (Enseignante) Pablo Andres (Com√©dien) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Emilien Vekemans (Acteur) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) zo√© sevrin (artiste) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Damien No√ęl (Musicien) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Gilles Nicolay (Adjoint) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Michael Stolz (Electro) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Larbi El malah (Employ√©) Momoyo KOKUBU (Organiste) Pauline Couble (sculpteur) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Philippe Fontagnere (Musicien) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Valerie Bare (√©tudiante artiste) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Julien Gugel (Guitariste) Stephane Delormeau (Educateur) Isabelle Dendal (Publique) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Colin Petit (Musicien) Conchita Paz (Com√©dienne) Eric Pierard (DJ) Manon Marlier (Project manager) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Lauriane Dangoisse (maman) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) lucia bru (professeure) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Dominique Swinnen (Pianiste) Esther Sfez (Com√©dienne) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) St√©phane Devillers (Clavieriste) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Baptiste Vaes (Musicien) Dirk Dufour (?) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Stephan Bertozzi (1) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Annie Mariotte (Retraitee) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Pierre Paulus (Messager) France Lamboray (Costumi√®re) Conoscenti Mariano (Chanteur) Jacques Tilly (Machiniste freelance) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Jonathan Slotboom (Regisseur) Sylvie Lausberg (auteure) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Edwin van den Hove (Machiniste) Lucie DEBAY (actrice) FABIENNE LORENT (G√©rante) Julien Hockers (Animateur) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) geertrui serneels (directie) Renaud Vander Roost (Batteur) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Max Meunier (Moi) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Anne Scheuer (secr√©taire) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) antony ploux (stage hand) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Corentin Jonckheere (G√©rant) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Mark Van Gorp (Technieker) Morgane Philippe (Enseignante) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Franfran de Gottal (Clown coach) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Morgane Banneux (Aide familiale) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Philippine Nicaise (Tourisme) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Natalia de Mello (enseignante en art) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Violaine Peeters (Funambule) rusty james larbuix (batteur) C√©cile Vansnick (Musicienne) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Alixe Melis (Traductrice de doublage) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Thierry Tytgat (arboriste) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Marc Pierre (Enseignant) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) kristof Huget (Volgspot) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Ivan Fox (Interpret) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Magali Fernandez (/) William Beckers (Internationaal sales manager) Catherine Mockel (psychologue) sylvie jottrand (infirmi√®re) Deborah Rouach (Com√©dienne) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Christine Delvaux (Enseignante) Fred De Loof (Realisateur) Val√©rie Caudron (Enseignante) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) perrine thiry (G√©rante de commerce) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Alyssa Lambot (Musicienne) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Andre Renaud (Retrait√©) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Greg Baumann (Com√©dien) Gwen Vdb (Commerciale) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Fanny Dumont (Com√©dienne) willy heroes (moi meme) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Vincent Alleman (r√©gisseur) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Marie Kasemierczak (Animatrice) Sophie Moreau (Production, administration) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Ian Theves (Technicien de spectacle) jean coulon (mon propre chef) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Christian Debauve (professeur) Daphn√© Robin (Clown) Andr√© Baccichet (Directeur) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Isabelle Villette (Employ√©) Marie Lagaditis (Musicienne) Thomas Champagne (Musicien) David Solyom (Enseignant) Karel Will (Geluidstechnicus) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) pierre Baton (Constructeur) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) albert gisaro (regisseur) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Tony MARY (bestuurder) Am√©lie Renglet (chanteuse) Himawari Arai (√Čtudiante) Maud de Guiran (student) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Marzia Conti (Maquilleuse) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Michel Leroux (Formateur) Youri Balcers (Compositeur) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Aur√©lie Renquet (Project Manager) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Andr√© Meuwis (Musicien) Olivier Bilquin (Musicien) Olivier Fanuel (Bassiste) Lionel Crustin (R√©gisseur) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Gabriel Claus (Bidouilleur) pascal vinel (consultant) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Fronie Derveaux (Assistant director) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Philippe Mullier (G√©rant) Baptiste Lalieu (Saule) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Andr√© Matagne (Retrait√©) Laurent Micheli (R√©alisateur) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Gilles Cabodi (Musicien) Benjamin Sleijpen (Artiste) Laureline Baron (Assistante du producteur) Justine Mounet (Communicante) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Nabil Missoumi (Com√©dien) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Caroline Dr√īme (Photographe) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) G√©rard Tournay (Retrait√©) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Dominique Vantomme (Muzikant) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) L√©one Francois (Com√©dienne) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Christian Pirenne (Psychologue) Benoit Leclaire (technitien) Fabienne Henry (Coach mental) Guillaume Renoir (Machiniste) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Juan Sepulchre (Dop) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Catherine De Biasio (Compositrice) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Laurent D'Elia (Com√©dien) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Eddy Devolder (Ecrivain) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Charlotte Maison (Musicienne) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Vanessa Jacques (Vendeuse) Oscar Mercier (√Čtudiants) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Inge Walraet (Violist) KEVIN LENNE (Account Manager) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Gilles Abrams (Assistant de production) Stefan Mairesse (Musicien) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) An Standaert (ambtenaar) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Yves Kengen (n√©ant) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Nicolas DALAIDENNE (RP) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Jeanne Ledoux (Etudiante) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Renaud Masson (Photographe) Philippe landrain (graphiste) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Naomi Vercauteren (violist) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Severine Mitchell (Administrateur) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Wim Lauryssen (Trombonist) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Louise Ros (Photographe) Maud Plumier (coordinatrice) Joelle Schtickzelle (Scripte) Pierre Ozer (Coordinateur) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Arnaud Libert (R√©gisseur) Catherine Baes (leerkracht) samuel tilman (r√©alisateur) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Sigrid Delmotte (Enseignante) Niels Creteur (Technicien) Vincent Fis (Musicien) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Patrick Martens (Stageco) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Lena Sturbois (Employ√©e) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) leslie de geyter (stagehand) Tom Mannaerts (Comedien) Elodie Paternostre (Danseuse) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Iseult Jacquemin (Employee) Ninon Perez (Com√©dienne) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Vincent Rif (Illustrateur) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Luis Javier Cordoba (Circassien) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Anke Fi√©vez (Artist) Sanda Giurgea (Neurologue) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Willy Welter (Artiste plasticien) victor launay (danseurs) Gerard Corbion (responsable de cie) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Jean Louis Lejeune (Independant) Martin Bruyns (CLO) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Mans Manuszko (DJ) Patricia van der Smissen (Avocate) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Lena Doryn (Makeup Artist) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Jacob Storer (Danseur) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Aldo Granato (Musicien) david levy (galerie d'art) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Claire Colette (Ecrivaine) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) John Moetwil (Ind√©pendant) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Marie Duch√™ne (Communication) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Nina Poskin (Soliste) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Philippe Ekoka (Musicien) Coralie Berael (Directrice Forest National) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Gilles Dierickx (Communication) Hugues Rosoux (Cadre) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Michel Dieudonn√© (Photographe) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Estelle Denisty (Spectatrice) David Bogaerts (Pianiste) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Camille Balseau (Etudiante) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Georgette Baranyai (Diverses) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Oro Marcello (Libraire) Compagnucci Vanessa (Actrice) Flora Seigle (Auteure compositrice) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Florence Dall'Aglio (Production manager) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Caroline Lenaerts (Blablabla) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Bruce Richards (Musician) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Guy Vandervorst (Chauffeur) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Alix de Beaufort (Actrice) Jan Van Looy (Pianist) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Benjamin Palouzie (?) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) VivianeT√Ęm LAROY (-) Maria Casado (Diplomate) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) frederic schenk (animateur culturel) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Val√©rie GERARD (Infographie) Pierre Baily (Regisseur son) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Jos√©phine De Wit (Restauration) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Katrien Poels (Maquilleuse) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) ludovic hubert (messager-porteur) Laurent Boschloos (Booking Manager) Antoine Davy (R√©gisseur) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Morena Brindisi (Musicienne) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Emilie Capelle (Coordinatrice) Paul Govaerts (Auteur) Anne Thomas (Instit) Marine Depr√© (Assistante sociale) Catherine Godefroid (Retrait√©e) robert Jaspard (responsable) Waterschoot joelle (Enseignante) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) C√©dric Roland (G√©rant) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Christophe Lambert (comedien) Martin Swabey (Acteur) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Tamara Baggili (Architecte) Sandra Geulette (Executive assistant) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Pascaline Eenens (Retraitee) Alain Janclaes (Musicien) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Bart Depreitere (Sales & project manager) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Maroine Amimi (Com√©dien) Olivia Herna√Įz (Artiste) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Federico Repiso (Graphiste) Alain Doutrelepont (Musicien) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Geluck Antoine (Musicien) Christine Quertinmont (prof de yoga) Christian Cloes (COO) Sandra Moelants (Redactrice) Rudy Goddin (Directeur artistique) virginie Chapelle (charg√©e de production) Viviane Carls (Employ√©e) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Rudy Etienne (Sc√©nariste) M√©lanie Isaac (chanteuse) Luc Vandermaelen (com√©dien) Philippe Somville (Auteur) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Mohamed Benyaic (Enseignant) Quentin Modave (Grimpeur) nicolas rombouts (muzikant) Laetitia Evens (Com√©dienne) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Olivier Thys (Bruiteur) Roland Juchtmans (Muscicien) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Quentin Chaveriat (Performeur) Anton Kouzemin (Com√©dien) Charlotte Docquier (_) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Dominique Falmagne (Fan de culture) Martin M√©reau (Musicien) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Chris Van Nauw (Muzikant) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Thomas Midrez (Conteur) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Myriam Mollet (Communication) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Andr√© Leplat (directeur photo) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Sarah Michel (Regisseur) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Guillaume Vierset (Musicien) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Jo√ęlle Evita (Artiste) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Luc Vandenheede (Avocat) Danloy Francis (Musicien classique) Christophe Remy (Directeur artistique) Jonathan Verriest (Enseignant) Mich√®le Maquet (Photographe) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Louise Mailleux (√Čtudiante) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Benoit Manil (Enseignant) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Renaud Minet (Eclairagiste) Robert Coheur (Programmateur) Philippe Avanzi (Cameraman) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Sylvie Andre (√Čducateurs) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Bruno Borsu (Com√©dien) Dominique Lambotte (D'interieur) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) John Balancier (Chanteur) Amine Kanzi (Musicien) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Vanessa Mortier (enseignante) Anne Marie Finn√© (Artiste) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Gabriel L√©onard (Electro) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Lisou De Henau (Com√©dienne) Audrey Labonte (Doctorante) Andre Vekeman (Directeur financier) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Mireille Bailly (Comedienne) Maelle Kalis (Artiste) Laurence COLLETTE (graphiste) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Brice Deloose (compositeur / Dj) Martin Ryelandt (Ecrivain) Gert Roscam (Technical manager) Philippe VOGRIG (Artiste) Christine DELECLOZ (Administratrice) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Olivier Cima (Musicien) Thibaud Demey (artiste) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Laurent Bonnet (Com√©dien) Pierre Gehain (pensionn√©) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) jean-jacques saussey (l'√©thique) Florence Teirlinck (Agent de voyage) David Sells (Vid√©o) Julie Robeet (Graphiste) Selim Khemissi (Animateur radio) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Antoine Jonniaux (illustrateur) Camille Henry (Development manager) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) quentin noel (Photographe) Alexis Vandist (Com√©dien) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Nadine Monteyne (Philosophe) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Romain Fourrey (Coordinateur) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Juliette Fassin (Assistante deco) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Plastic Bertrand (Artiste) Thomas Dambly (Eclairagiste) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Laetitia Bica (photo-video) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Tom Malmendier (Musicien) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Vanessa GELHAY (-) Chantal Legreve (Medecin) Marine Bernad (Arts graphiques) Mari Gonzalez (Catereraar) Marina Paganelli (Institutrice) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Olivier Motte (Photographe) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Alice Benoit (Booking & Management) Jasmien Hoffmann (X) Yoann Blanc (Acteur) Jean Minetto (Vid√©aste) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Myriam Toussaint (Prof de danse) Julien Tilkin (Enseignant) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) ksenia Szum (etudiante) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Brigitte Malchaire (spectateur) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Thierry Guerin (Directeur) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Ann Janssens (Chanteuse) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Amelie Segers (Enseignante) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Sarah Swannet (Medecin) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Edwige Baily (Actrice) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Paul Sterck (Administrateu) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Serge Soetens (Auteur compositeur) Cassia Andrioli (Assistante admin) Virginie Gardin (Comedienne) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Richard Motte (Market Researcher) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Nicolas Leduc (Etudiant) Goustino Domenico (Danseur) Nadja Salson (Employ√©e) Edith van der Kelen (Sans) Caroline Istasse (Enseignante) Pauline LEBLOND (Musicienne) Rebecca Samos (Musicienne) Lou Mullier (Enseignante) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) pascal rahier (architecte) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Jan debski (Comedien) Filip Jordens (Arts Vivants) Robert Morales Matteo (technicien image) Pascale Marlier (Ecrivain) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) SALMON YVES (Eclairagiste) Umm√©e Shah (Conteuse) Nathalie Dervaux (Freelance) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Isabelle Bonmariage (Scripte) Shirley Auspert (Programmation) Renaud Falys (Employ√©) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Magotteaux Maxime (Musique) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Sabine Houwaer (Journaliste) Olivier Steegen (Chef de projet) Nicolas Michaux (Architecte) Bertrand Hallet (Animateur radio) Anthony Spallino (Coursier DHL) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) Marina Delnatte (Employ√©) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Sarah Klenes (artistes) Pasquale Caruana (Technicien de son) Coralie Pastor (Comm & Change) Olga Paterlini (Assistante de production) Cecile Rousselle (Retraitee) Laure Voglaire (Com√©dienne) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Alain Caron (P√©diatre) Diego Herman (Peintre) Filip de Ryck (Business manager) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) christel putman (Distri) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Mathijs F Scheepers (Artiest) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Marjorie Dieu (Choriste) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Philippe vanderschueren (Consultant) Victor Schot (Etudiant) Alexandre Beauvoir (Musicien) Laura Aelbrecht (Student) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Marion Lambert (Danseuse) Marc Peters (Retrait√©) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Joseph Bosquet (Ripper) Manuela Bucher (Musicienne) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Boris Prager (Com√©dien) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Anne Goy (artiste designer) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Isabelle Orcel (administrative) Nancy Darding (Formatrice) Anthony Robert (DG) Alice Roussel (Costumi√®re) Camilo Cordoba (Musician) Aurore Aubouin (Productrice) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) B√©nita Igiraneza (Communication) Adrien Burton (Charg√© de projets) claise nicolas (g√©rant) Roland Dewulf (tr√©sorier) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Yvette Delmartino (Musicienne) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Fabrice Lig (Compositeur) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Morgane Aubert (Scripte) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Enea guerra (musicien) nadette guilbert (logop√®de) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Aude Gribomont (g√©rant) Luna Lopes (√Čtudiante) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Samuel Bernard (Directeur artistique) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Marcin Krasowski (Etudiant) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Charlotte Renwa (Professeur) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Anne Humblet (Ensembliere) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Bernard BOUDRU (com√©dien) Daniele Du Bosch (Musicienne) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Maud Lefebvre (Com√©dienne) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Ondine Simon (Altiste) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) MARC LEGRAND (enseignant en art) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Dominique FRIZAT (Repereuse) C√©cile Quenum (Photographe) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Elise Bihain (economiste) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) David-Pierre Marquet (Communication) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Samir Bendimered (Directeur artistique) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) Fabienne Syenave (NA) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Delphine De Ridder (Graphiste) Ariane de Bellefroid (Consultante) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Pascale Rebetez (cameraman) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Arnaud Hockers (Formateur) Alban Londot (Rigger) Aurore Dal Mas (Photographe) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Marion englert (chercheuse) Val Mac√© (plasticien) Dominique Mussche (journaliste culturelle) thomas israel (artiste) Thierry Leguay (Cadre administratif) Patrick Meeze (Geen) Maxime Meulemans (R√©gisseur) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Estelle Czernichowski (artiste) Noari DRAGH (DOP) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Danielle preumont (guide culturel) Elodie Taminiaux (Employee) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Manon Huguenin (Sculpteure) Vincent Snappe (Enseignant) Justine Venet (Comedienne) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Valentine Gevers (Marketing manager) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Vincent Vanden B. (independent) Edouard Gerard (Retrait√©) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Philippe Jamar (Rien) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) marie debatty (animatrice arts plastiques) aldenhoff benoit (administrateur) Julien Princen (Comptable) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Veronique heene (Responsable de projet) Amandine God (Psychologue) Alexandre Tosar (Apprenti) Bastien Friquet (Technicien son) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) Benoit Bosschaert (Musicien) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Elsa de Lacerda (Violoniste) Helene Sauliere (aucun) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Loick Pittet (G√©rant) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Inge Van Roy (Salesmanager) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Thomas Dimmers (Musiciens) Jean-Pol Rouard (Professeur) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Louis de Fauconval (Etudiant) Marianne Poncin (Office Manager) Marua Floxo (Performance esculpture) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Miodezky Mona (Chanteuse) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Nathalie Delaunoy (Project manager) Geraldo Haag (Machino) Mich√®le SCHOR (Paysagiste) Fran√ßois Chenoy (-/) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) MANON SCHURMANS (Enseignante) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Othmane Moumen (Com√©dien) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Yassin El achouchi (Com√©dien) R√©gine Lagasse de Locht (P) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Pierre Lateur (Guitariste) JP Inno (Humoriste) Violette De gyns (Com√©dienne) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Anna Wawrzyniak (??) Jonas Beks (Freelancer) Louise Vachaudez (Enseignante) Jeff Luyten (bediende) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Anne Marcq (Plasticienne) Stefy Rika (Chanteuse) elena perez (comedienne) Jason Mathot (Photographe) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) juliette otter (chor√©graphe) Elise Lecroart (Barmaid) Julie Sacr√© (Cadre) Caroline Lemaire (Plasticienne) Eric Mbuyamba (artistique) Lorcan Fahy (Musicien) Teuk Henri (Muzikant) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Danielle Dujeux (Retrait√©) Charline Lequeut (/) Delphine Chavet (Responsable communication) Dubois Alain (Associ√©) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Chlo√© Van de Sype (/) ANTHONY SCHOR (architecte) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Arthur Tixhon (Project Manager) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) Annick Cornette (Com√©dienne) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Martine Wixel (Retrait√©) Paul Mertens (Strategy Expert) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Raphael Thys (Futurologue) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Marina Danese (Animatrice) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Pieter Jaspers (Muzikant) Trio Werner (pr√©sentateur radio) St√©phanie Vandervost (Professeure) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Violaine Filion (Chanteuse) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Christophe Musiaux (Musicien) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Mirella Cisternino (Choriste) marc gicquel (enseignant) Axel Van Mullem (guitariste) Alice De Page (Illustratrice) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Alex Thomas (√Čtudiant) Delphine Roy (Comedienne) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Anick Xhrouet (Direction) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Audric Albert (Vivre solidaire) Coline Legros (Celibataire) Stephane Mercier (Musicien) Anne Falys (Juriste) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Nicolas De Coninck (Artiste) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Marine Sharp (Artiste plasticienne) david sabau (ing√©nieur du son) Kriman Kent (Freelance) Assia Kadi (Camerawoman) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Alexandre Herman (assistant de production) Quentin Castiau (Enseignant) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Guy Maezelle (Realisateur) Karim Barras (Acteur) Iweanya Loos (Consultance) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Corinne Houben (Enseignante) Lara Cahay (√Čtudiante) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Michel Delville (musicien) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Marta Gonzalez (Psychologue) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) F√©lix Matagne (Musicien) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) bart dewolf (stagebuilder) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Nina Tomas (peintre) Olivier Pleyers (Musicien) Peleman Eva (event & videoproducer) Michel Lary (Educateur) Balleux Stephan (Toutes) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Martin Moreau (Musicien, animateur) Carbonez Philippe (Retrait√©) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Timothy Doucet (Etudiant) Justine Santarossa (Educatrice) bastien GREGOIRE (travailleur social) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Susie Fryns (Employ√©e) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Eric Neirynck (√Čcrivain) Lucas Fermine (√Čtudiant) Clotilde Peeters (event coordinator) Sarah Blau (Bruxelloise) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Quentin Velghe (Programmateur musical) St√©phanie Paulus (Animatrice) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) laurent stelleman (Musicien) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Philippe PETITJEAN (Photographe) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Emy Vanderelst (Spectatrice) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Christian Prignon (Clavieriste) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Baines Ryan (Chef de cuisine) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Ang√©lique De cooman (Aucune) Vincent Joly (Rigger) J paul Clerbois (Comedien) Rachel Boutemy (M√©decin) Nathalie Bastin (Enseignante) Laetitia Cailloux (Vendeuse) herman geys (creator) Julien Lejeune (Graphiste) Stephan Wintgens (Solution architect) Martin Salemi (Musicien) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Pierre Molinghen (Photographe) M√©lisande Cailleau (Avocat) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Olivier Mottard (Ing√© son) Renaud Anciaux (Machiniste) Bernard Garant (R√©alisateur) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Goossens Alicia (Architecte) Geoffrey Leontiev (Musicien) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) xavier istasse (R√©alisateur) Aurelia Formato (Institutrice) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Emmanuelle Mathieu (Artiste) GREGORY bordat (Musicien) michael Lemmens (Cadre) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) David Verlant (Sc√©nariste) Cheyenne Janssens (Stagehands) Julie Dieu (Com√©dienne) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Fred Nyssen (Acteur) St√©phane Zech (Organiste) Lia Bertels (R√©alisatrice) Audrey DERO (com√©dienne) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Sebastien Landauer (Musicien) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Wim Embrechts (directeur) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Annick Johnson (Com√©dienne) Aurelie Cuvelier (CEO) Emeline Renoux (Enseignante) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Adrian Sack (-) Sylvain CREMERS (musicien classique) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) J√©r√īme Hannick (Barman) julie montignies (animatrice) Alice Mottoul (com√©dienne) Julio Figana (Peintre - Musicien) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Francoise Vervoort (Violoniste) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Christophe Motte (Employ√© sncb) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Emma Louis (Enseignante) Denis Rochez (r√©gisseur) lara Vandenplas (√Čtudiante) Catherine Deschryver (Management) Julie Naas (Cheffe monteuse) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Camille Meulders (√Čtudiante) INA Geerts (Actrice) Marianne PONCIN (Office Manager) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) William Csikvar (G√©rant) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Filip van lierde (Podiumbouwer) Mathieu Boudin (Technicien video) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Pauline Thonon (Assistante communication) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Ga√ęl Turine (Photographe) Patrizia Berti (Com√©dienne) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Christine Sommeillier (Enseignante) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Nagual Garcia (Enseignante) Jerome Peters (Producteur) Sara Vanderieck (dramaturg) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Philippe Eliaers (musicien amateur) Laurent Claude (Publique) Philippe Mathys (Fotograaf) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Athena Poullos (Com√©dienne) Antoine Plaisant (Com√©dien) Colas Besnard (Assistant camera) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Dominique Aneca (-) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Emilie Holemans (Paysagiste) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Nathalie Thiry (Attach√©) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Vincent Coradossi (Philosophe) Antonin De Bemels (Artiste) aranka horvath (artiste textile) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Ang√®le Broeders (Nihil) Bea Baudaux (Commerce) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Julie Antoine (cr√©atrice) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Christophe Cosme (Directeur) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Mathilde Docquiert (Juriste) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Florence De Vos (consultante en couleur) Emmanuel Istace (Musicien) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Perrine Rulens (D√©coratrice) Catou De Meyer (Retrait√©e) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Ruby Frisvold (Etudiante) cl√©mentine coupau (professeure) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) florent jeunieaux (musicien) Anne Stelmes (Conservatrice) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Aur√©lie Lambert (Communication) Dominique Mosseray (Artisan) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Kevin Moyson (Cuisinier) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Hugues Girard (R√©gisseur) Gaelle Chanu (Enseignante) Michel Visart (Retraite) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Orphise Labarbe (Musicienne) Laurent... CARPENTIER (Independent) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) vincent respriget (chef coiffeur) Mandy Similon (Journaliste) Leila Zerhouni (professeur) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Fadila Maaroufi (Employ√©) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Nathalie Haegeman (Productie manager) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) √Čtienne Dombret (Pianiste) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Delphine Humblet (Artisan) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) claire williams (Artiste) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Etienne TORDOIR (Photographe) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Caroline D'haeyere (Enseignante) Guillaume Morisod (Ing√© son) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) laure raimondi (Community Manager) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Alain Chafwehe (Batteur) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Kristof Desodt (Sound Engineer) Amaury Loicq (Dj) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Dimitri Geulette (r√©gisseur) p. hidalgo (programmatrice) Philippe Blasband (Auteur) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Natacha Belova (sc√©nographe) Muriel Denis (Auteure dramatique) Karine Dorcean (Graphiste) Vanessa Lesage (Communication) Viviane Van Camp (Pensionnee) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Blaise Ludik (Acteur) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Marc Pinilla (Musicien) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) christian halkin (technicien) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Romain Tardy (Artiste visuel) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Olivier Collet (Sans) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Vincent Claassens (Langues) Tuur Florizoone (Musicien) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Sonia Lara (Danseuse) Garine Gokceyan (Graphiste) Yves Snyders (Ex-road manager) Corazza Francis (?) David Bodart (G√©rant) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Pascal Charpentier (Musicien) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) V√©ronique Willems (Enseignante) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Sam Wtn (Bediende) valentin courel (r√©gisseur) Pauline Etienne (Com√©dienne) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Manon De Clercq (Manager) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Juliette EVRARD (Musicienne) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Gabriella Iacono (Danseuse) David Goffin (Producteur) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Delphine Isaac (√Čtudiante) Sarah Lederman (regisseur) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) quentin marchal (charpentier) Michel Fabry (peintre) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Frederic Barthes (Professeur) Lucy Mattot (Com√©dienne) Michael Asnot (Muzikant) Olivia Afano (Etudiante) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Amandine Bernal (Enseignant) Fabian Labiau (Projet Manager) Sophie Clerfayt (Conteuse) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Tigran Poghosyan (Musician) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Hugo Claudel (Musicien) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Amandine Raths (n/a) pierre dungen (Bertier) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Paul Vuylst