Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.722 ondertekenaars (11.588 ondertekenaars in eigen naam en 1.867 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13722
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11588 Ondertekenaars)
Beatrice Leysens (Assistant) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) JULIE Anson (Comedienne) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) vincent nouaille (Preneur de son) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Gwenn Rohr (chanteuse) Marie-Ange Desoil (Auteur) Monica Varela couto (Com√©dienne) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Julie Rens (Musicienne) Georgy Liebermann (Troubadour) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) St√©phanie Noben (Enseignante) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Henry Hoogaert (Free lance) Coline Delaunois (Graphiste) Eric Gerstmans (Musicien) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Mathias De Marco (Responsable technique) Laure Geerts (photographe) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) C√©dric Manche (artiste/prof) Barbara Abel (Romanci√®re) Laureline Baron (Assistante du producteur) Lola Bonfanti (musicienne) christophe ottaviano (R√©alisateur) Emmanuel Henrion (Musicien) gina cabases (animatrice culturelle) Lizzie Bronier (Master 1) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Guerin van de Vorst (Realisateur) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Sarie Verheughe (Make-up artist) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Didier Colfs (Com√©dien) Nicolas Fortemps (Stage-hand) luc Petit (directeur artistique) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) fred clautier (coordinateur technique) Baines Ryan (Chef de cuisine) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Johan Denoulet (Technicien Son) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) rusty james larbuix (batteur) Wolf Gruber (Conseiller) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) David Ramael (Dirigent) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Antoinette Basta (Artiste) Edith Robin (Psychologue) Isabelle Villette (Employ√©) Michel kozuch (Musicien peintre) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Diego Higueras (Musicien) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Audrey Michotte (Cadreuse) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) L√©one Francois (Com√©dienne) Nathalie Haegeman (Productie manager) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Indira Garcia (Com√©dienne) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) laurent bernard (R√©gisseur) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Gauthier Danniau (Acteur) Desta Haile (Songwriter) Pierre Pregardien (G√©rant) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Cedric Legoulven (Com√©dien) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Valentin Buyse (Ripper) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Emily Allison (Chanteuse) morris De Meyer (chauffeur) Loris Manzini (Commercial) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Olivier Brahm (Gerant) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Eric Van Cutsem (Journaliste) Martine Cohen (Chanteuse) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Sean Schievers (programmateur/artiste) Michel Evrard (Retrait√©) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Leone Celia (√©tudiante) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) JF Breuer (Com√©dien) INA Geerts (Actrice) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Sebastien Petretti (Realisateur) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Sylvie Poulaert (Prof) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Aurelian Pechmeja (Technicien) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Patrick Heselmans (Musicien) Virginie Ransart (Com√©dienne) Delphine Binard (Employ√©e) Renaud Cagna (Acteur) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Fadila Maaroufi (Employ√©) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Dominique Lambotte (D'interieur) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Marie Kasemierczak (Animatrice) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Espour Sarah (Artiste) Sybille Geller (B√©n√©vole) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Gilles Millet (Artiste violoniste) Jan Van Looy (Pianist) Alain De Rudder (Trompettist) S√©verine Provost (G√©rante) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Anthony Van uytven (Technicien) Thibault Jonckheere (Artiste) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Toni Vitacolonna (Muzikant) Alice Roussel (Costumi√®re) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Louis Preudhomme (Percussionniste) Antoine Colin (Musicien) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Eduardo Aladro (Acteur) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) eric van renterghem (batteur) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Charlotte Deschamps (Actrice) Nicolas Leduc (Etudiant) Melissa Gaty (Violoniste) Laura Pieters (Technicienne camera) Luc Pilartz (Musicien) Emmanuel Istace (Musicien) Patrick Leboutte (Directeur de festival) KINAY Ipek (com√©dienne) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Sophie Quinet (Enseignant) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Patrick Namur (Musicien orchestre) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Gilles Dierickx (Communication) Jos√© LOUIS (n√©ant) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) Claire Hilgers (Graphiste) Morgan Laloux (Event planner) Alycia Gregoire (Com√©dienne) David Leroy (Musicien) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) tom voorn (arbeider) Johanne Verbockhaven (Phd) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Hugues Pecheur (Pianiste) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Justin Colaux (Enseignant) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Pamela Malempre (Manager/booker) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Didier Counen (Eclairagiste) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Sylvie Lausberg (auteure) Eva Kavian (Ecrivaine) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Yassin El achouchi (Com√©dien) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Annika Serong (com√©dienne) Farah Paniagua (Dessinatrice) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Jan De Block (Composer/producer) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) G√©rard Corbion (responsable de cie) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Ralph Dekoninck (Professeur) Gian Ponte (Musicien) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Santos Hevia (R√©alisateur) Marie Estelle Collin (Directrice) Alec De Busschere (artiste) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) catherine dandoy (sans) Vanessa Jacques (Vendeuse) Bertrand Scius (Technicien) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Edouard Gerard (Retrait√©) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) elisabeth tichon (agente de guidance) Arthur Forest (assistant de production TV) Chantal Verschorren (Assistante administrative) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Olivier Merlini (Employ√©) Jasmina Douieb (Coledienne) Patrick Beckers (Com√©dien) Marc Radelet (Attach√© de presse) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Nora Helali (Chanteuse) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Linda Georges (Spectatrice) Guy Deltour (Sculpteur) Xavier Locus (Pianiste) Emmanuel Lambion (Curateur) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Yves Weutens (Technicien) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Nathan Foucray (Technicien son) Michel Leroux (Formateur) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Steven Martin (Artistiek Directeur) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Thierry Robberecht (auteur) Pierre Pev√©e (Directeur) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Maria Dogahe (M√©diatrice) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Killian Hut (Ing√©nieur du son) vincent le merer (Projet manager) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Morgane Dugauthier (Communication) anne sophie prevot (productrice) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Claude Vedovato (Architecte) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Vincent De Clercq (elektricien) JJ Duerinckx (Musicien) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Sandrina Lusci (Retrait√©) Amandine Elsen (Com√©dienne) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Esinam Dogbatse (Musicienne) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Lucie DEBAY (actrice) Paulo Rocha (Musicien) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Philippe Dernies (Supervisor) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Chloe CHIGNELL (Artist) Alexandre Spilette (Musicien) Martine Fabry (Manager) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) sylvie de braekeleer (professeur) Marie Collette (Couturi√®re) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) laurence Grosfils (artiste) Mikael Di marzo (Acteur) Michel DEREMINCE (cameraman) Sophie Verbaeys-Reid (Coach vocal & art-th√©rapeute par la voix) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Martine Wixel (Retrait√©) Johan COIGNAU (ACTEUR) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Amalia Carrera (programmatrice) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Wim Lauryssen (Trombonist) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Benjamin Yasse (Enseignant) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Pierre Lahoche (Regisseur) Dominique Georges (Psychologue) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Lena Sturbois (Employ√©e) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Patrick Hendrix (Culture) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Jonathan Blondel (Musicien) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Mettioui Ilyas (Artiste) Pierre L√©onard (Particulier) Patrizia Berti (Com√©dienne) Bristol Mo (Photographe) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Danny Willems (Fotograaf) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Youri Cocquyt (Booker) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Laurent Sprimont (Musicien) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Idjouadiene Amar (Chanteur) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Christian DELWICHE (Retrait√©) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Jawher Matmati (compositeur) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Bastien Friquet (Technicien son) Hugo Renard (Machiniste) Marion Menan (Performer) Sandra Demmiche (Shop manager) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Jean Minetto (Vid√©aste) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Nele Staes (Bediende) Lusci Yannick (Consultant) Robert Nobels (Audiovisuel) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Luc VINCENT (D√©signer) Romain Materne (Etudiant) Vincent Stiernon (Ripper) Laurent Claude (Publique) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Sandrine Streef (Acrobate) Benjamine Huyghe (Directrice) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Mathias Ducaju (Cameraman) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) vanessa charlier (horeca) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) B√©nita Igiraneza (Communication) Marc Pierre (Enseignant) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Arnaud Arseni (Auteur) pierrot amand (photographe) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) pascale barret (visuelle & performance) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Bernard Garant (R√©alisateur) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Sylvain Clercq (Technicien) Wouter Verbist (Ambtenaar) Stefy Rika (Chanteuse) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) sara kengen (chanteuse) Marion Lambert (Danseuse) Alice Spenle (r√©gie son) David graff (percussionniste) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Marc De vreese (Musiciens) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Thierry Lenoir (sans emploi) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Julie Caebergs (Communication culturelle) geertrui serneels (directie) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Lionel Crustin (R√©gisseur) Maria de duenas (danseuse) martine rifaut (retrait√©e) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Philippe Content (Programmateur) Colin Petit (Musicien) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Alice Leroisse (Sans) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Indirah Osumba (Coordinatrice) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Bastien Michalski (Ing√© Son) Olivier Mottard (Ing√© son) Marianne Baccarini (Sans) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Audrey Letecheur (Illustratrice) Xavier Claes (Photographe) Pierre Bouldou David (Chanteur) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Chantal Bovie (aucun) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Andr√© Delval (Commercial) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Roland Van Campenhout (Muzikant) Jonas Burton (Batteur) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Gauthier Millecamps (Event mangement) Patricia Delire (Secr√©taire) Marc Lodefier (ICT) Guy Buyse (Enseignent - Docent) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Alexandra de Wilde (artisane) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Jan Eggermont (Muzikant) Frederic Barthes (Professeur) Thierry Springael (Sculpteur) Vincent Coradossi (Philosophe) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Yves Gourmeur (Compositeur) Marie Bolly (Ex-enseignante) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Edouard karbowiak (DJ) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Sigrid Delmotte (Enseignante) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Pol Beele (Guitariste) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Alain Marcoen (directeur photo) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Miguel Uribe (Musicien) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) marie cogels (arts visuels) Nadine Monteyne (Philosophe) Hannah De Corte (Artiste) Xavier Colas (r√©gisseur) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) herman geys (creator) Caroline Gereduz (Costumiere) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Laurie Mella (Administratrice de production) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Thomas Ruscigno (Cariste) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Gerard Corbion (responsable de cie) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Lidewei De Sterck (Musicienne) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Matthieu Safatly (Musicien) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Tom Boccara (R√©alisateur) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Alexis Vandist (Com√©dien) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) denise scheer (pensionn√©e) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Isabelle Darras (Com√©dienne) Christine Deneyer (Secr√©taire) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) alexandra Walravens (Costumi√®re) aurore LINCE (professeur) Catherine Deschryver (Management) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Francis Perry (Administeur) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Francis Grenson (Retraite) Henry BELY (Employ√© administratif) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Gregory Beken (Graphiste) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Nathalie Deneyer (Enseignante) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) brune Campos (performeuse) stephane maes (musicien & graphiste) Andr√© Baccichet (Directeur) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Eva Destatsbader (Traducteur) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Annelien Keleman (Consulente SBK) Denis Cruysmans (Enseignant) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Lucas Lebacq (Musicien) vanessa verstappen (com√©dienne) Benoit Embrechts (Employ√©) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Shalini Kayumbi (Etudiante) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Jill Wertz (Artiste) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Kevin Conroy (Manager) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Joseph Herrent (CS) Dominique Hermans (Com√©dienne) Jeremy Gillard (Etudiant) Marc Bailleul (Marketing) Nina de Vroome (Filmmaker) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Anne Servaty (G√©rante) Laurent Haye (Musicien) Sandrine Heyraud (com√©dienne) L√©a Renaud (√Čtudiante) gregory Carnoli (Artiste) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) C√©dric Folie (Technicien son) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Marc Maes (Zelfstandige) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Emilie Keller (Responsable) Marianne NIHON (membre du ctej) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Alexia Turlot (Communication Manager) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Inge Peters (Fagot) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Olivier Snoeck (employ√©) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Gabriella Iacono (Danseuse) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Antoine Geeraerd (Cadre) Anne Stelmes (Conservatrice) Caroline Migeal (Psy) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) John Davis (Com√©dien) Thierry Hellin (Interpr√®te) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Anne Catherine Delvall√©e (.) Vincenzo Casale (Musicien) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Toon Smets (Lichttechnieker) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Richard Joukovsky (Regisseur general) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Julie Delbart (Pianiste) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Miriam Arnold (Musicienne) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Olivier Dirksen (Chef-Electro) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Julien Pierard (Enseignant) Emma Pajevic (salari√©e) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) isabelle du bois (Artiste de cirque) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Samuel Bosmans (Chanteur) Claire Bodson (Institutrice) Denis Chav√©e (Employe) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Pascal Dekoninck (Photographe) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Beaudry Charlotte (Artiste) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Violette Schloesing (Commedienne) Sylvestre Gobart (Videastz) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Anouchka Crahay (Comedienne) Tigran Poghosyan (Musician) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) anne pollet (secr√©taire de direction) Daniel Wilmart (Batteur) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Bart Van Gotha (psycholoog) Alice Martinache (Com√©dienne) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Nicolas Destatte (employ√©) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) claude schmitz (metteur en scene) Pierre Lhoist (Technicien) Marc Peters (Retrait√©) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) mergaerts ives (owner) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Denis Strykowski (Technicien son) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Reggy Timmermans (Artiste) Anna Touvron (Art director) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Olivier Fi√©vez (Directeur) Mathias Debroux (Collaborateur) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) mieke De Cat (Podiumbouw) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) cl√©mentine coupau (professeure) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Anne Marie Finn√© (Artiste) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Axel Guigon (Etudiant) Alain Deval (Musicien) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Michel Dieudonn√© (Photographe) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Patrick Errera (Ripper) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) rRenelde dupont (Production documentaire) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Yves Baudhuin (Ing√© son) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Sophie Cohen (Violoniste) Benjamin Jacob (Createur) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Django Vranken (statut) V√©ronique Bergen (√©crivain) Jasmien Hoffmann (X) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Michel Flamez (Musicien) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Herv√© Noirot (Pianiste) Paloma de Boismorel (Journaliste) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Carol Timperman (Maquilleuse) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Maude Wera (graphiste) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Patrick Beeken (Organisateur) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Julien Doneux (Graphiste) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Geoffrey Desmet (musicien) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Christophe Piette (Programmateur) John Buffel (Laborant) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Li√©vine Hubert (Artiste) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Vincent Gallez (employ√©) Francois Neycken (Acteur) √Čric Naniot (R√©gisseur) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Amandine Simon (Assistante sociale) Vincent Hublet (Production manager) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) St√©phanie Paulus (Animatrice) Yana Wijnen (Regie assistente) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Alexia Depicker (Actrice) jacqueline cauchy (Citoyenne) Emilien Homm√© (sans emploi) Deborah Lothe (Mod√®le) Pasquale Caruana (Technicien de son) Viviane Carls (Employ√©e) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Alain Renard (smart projet 682) Pierre Paulus (Messager) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Christophe bonhomme (Employe) Vadzim Malneu (Contrebassiste) St√©phane Zech (Organiste) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Denis Lepinois (Enseignant) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Laura Warichet (Musicienne) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) Maxime Andrien (Directeur artistique) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Vincent Claassens (Langues) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Nadine Verhellen (choriste) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Pierre Gehain (pensionn√©) Ioanna Gkizas (Comedienne) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Maud Dallemagne (Salari√©) Elise Lecroart (Barmaid) Arnaud Berghmans (Machiniste) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) juliette otter (chor√©graphe) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) GAUTHIER LISEIN (musicien) Denis Meur√©e (Musicien) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Frederic Vanberg (Sound designer) Antoine Champion (Charg√© de communication) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Henri Snyers (regisseur cinema) Tan Hoa Pham (VJ) Edouard Beauvois (Gerant) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Thierry du Bois (Photographe) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Patricia Lauwers (Retrait√©e) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Juliette Parchliniak (Psychologue) Benjamin Sacr√© (G√©rant) lucille calmel (-) Michael Freres (Technicien) Julien Besure (Com√©dien) Quentin Hoogaert (Chanteur) Simon Van Winckel (Stage-hand) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Aristide KOBENAN (cameraman) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Karine Dorcean (Graphiste) jerome bonvalot (roader) Mathieu La Rose (Assistant social) Sophie Coulon (Enseignante) Lila De Marco (√Čtudiante) Laurent Micheli (R√©alisateur) Quentin Velghe (Programmateur musical) perrine thiry (G√©rante de commerce) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Maud Zyngier (Etudiante) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Wim Grevendonk (bediende) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Valery Stasser (Comedien) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Nick Moinet (Audiovisual technician) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Sandra della Faille (Criminologue) Daniel Bury (retrait√©) Olga Paterlini (Assistante de production) Franco Desautez (DT) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Nathalie Bastin (Enseignante) Jodie Devos (Artiste lyrique) Nathan Jaminon (Technicien son) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Gaetano Fabri (Musicien) Elise Peroi (Artiste) Graziella Calabrese (Responsable achat) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Marie Close (Chor√©graphe) Tamara Louis (arts plastiques) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Brigitte Petre (0) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Marina Paganelli (Institutrice) David Perlot (Technicien) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Jean pol Lejeune (Art director) Sonia Lara (Danseuse) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Charlotte Pion (artiste) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Bernard Foccroulle (compositeur) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Nina De TAEYE (Comedienne) Victor Pailhes (Chanteur) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Francoise Alexandre (Directrice) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) quentin deletaille (pensionn√©) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Romain Tardy (Artiste visuel) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Michel B√©cart (retrait√©) Louis Prest (Com√©dien) von bontin nina (artiste) Denise Renson (Formatrice) Valentin Houssa (Light Technician) Marta Mus (Musicienne) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Aline Piron (Com√©dienne) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Sarah Ludi (Danseuse) Gabriella Marchese (Culturel) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Albertine Libert (Guide) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Alicia Jeannin (Artiste) No√© Francq (R√©gisseur) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Olivier Hanssens (Regisseur) Laura S√©pul (Active) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Capucine Daloze (Billettiste) patricia MATHIEU (photographe) Nadia Jradia (Professeure de piano) Mira Primault (Animatrice) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Anne Marie Evrard (choriste) Michov Gillet (Musicien monteur son) St√©phane Vandesande (Musicien) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Anouchka Vingtier (Comefienne) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Francois Heuse (com√©dien) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Sylvain Delande (Responsable innovation) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Ang√©lique De cooman (Aucune) Marjorie Dieu (Choriste) Thierry Leguay (Cadre administratif) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Lin Seminck (designer) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Simon Galloy (Enseignant) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Steve Fabry (Sound designer) sebastien De Laet (DJ) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Letort Bruno (Compositeur) Michael Colart (Bassiste) Corazza Francis (?) Gladys Brookfield (Productrice) Piet Bekaert (muziekuitgever) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Hafid MIMOUN (Gerant) Gilles Servais (Batteur) Veence Hanao (Musicien) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Charline Lequeut (/) Peggy Klein (Employ√©e) Michel Vandam (sc√©nariste) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Pierre Malempre (Prof de musique) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Eric Zuyten (Educateur) Jo√ęl Grignard (Musicien) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Fanny Sarlette (Musicienne) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) detry fabrice (Musicien) Julien Libeer (pianiste) Anne Boland (Artiste) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Coline Grando (R√©alisatrice) Philippine Nicaise (Tourisme) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Didier Likeng (Bassiste) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Allier R√©mi (R√©alisateur) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Nicolas Pedoux (Personnel) patrick allier (retrait√©) Carine Lelubre (Pensionn√©e) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Charline Bragard (Gerante) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Hadja LAHBIB (Journaliste) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Catherine Magis (Metteuse en Piste) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Toine Cnockaert (Musicien) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Marine Frerard (Employ√©e) Simon Jourez (Musicien loisir) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Julie Mossay (Chanteuse) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Allan Francois (Musician - Producer) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Magali David (Prof de musique en secondaire) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Thierry Walschaerts (Manager) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Yoann Stehr (R√©alisateur) Bruno Briquet (Artiste) Colette Sodoyez (Comedienne) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Anne Wabnik (moi) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) JORIS VERDIN (Musicien) Cyrille Hermant (Machiniste) Anne Briel (PLUS rien) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Renard Jacques (Organisateur) Louison Renault (Professeur , musicien) frederic schenk (animateur culturel) Daniel Vill (B√Ętiment) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Laurent Czaja (Directeur de production) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Pierre Thimus (Concertiste) Dario Amalfi (Dj) Bertrand Leclercq (Enseignant) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Jean-Frederic Molard (Musicien) Anne Humblet (Ensembliere) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Yannis SADA (Regisseur General) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Hakim Louk'man (Com√©dien) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Judith Van Parys (Costumi√®re) S√©bastien Pensis (Technicien) Laurence Criquillion (Musicienne) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Patrick Nuytkens (General Manager) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Vincent Joly (Rigger) Raphael Thys (Futurologue) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Viviane Van Camp (Pensionnee) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Angela Verdejo (Autrice) Clara Henry (danseuse theatre physique) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Aline Giaux (Musicienne) Alexandre Debrus (Violoncelliste) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Alice Caboche (Projectionniste) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Isabelle Frere (Enseignante) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) Eric Godon (Acteur) Hilde Pauwels (Traductrice) Nicolas Missart (Runner tech video) Aur√©lien Caeyman (Acteur) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Alexandre Aretz (Technicien son) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Giacomo Manca (ONG) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Christophe Musiaux (Musicien) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Raphael Aerts (Musicien) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Thibault Marot (Stagehands) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Joya Bosseaux (Etudiante) Michael Van de Velde (Dj producteur) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Maxime Desert (Free Lance;) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Julien Maes (Assistant cam√©ra) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Alice Beaufort (conteuse) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Marcel Gonzalez (com√©dien) Christophe Lempereur (Technicien) Thibaut Verly (monteur image) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Johan Barra (Musicien) Olivier Thys (Bruiteur) Julia Dyck (artist) Ariane Vaneigem (chanteuse) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) priscilla beccari (plasticienne) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Alex Thomas (√Čtudiant) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) Serge Ruyssinck (Realisateur) kristof Huget (Volgspot) Michel Stockhem (Directeur) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Michiel Ceulers (Artist) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Delauvaux Manon (Comedienne) Louis de Fauconval (Etudiant) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) julie bertrand (sc√©nariste) Marc Lebeau (President) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Joelle Bar (priv√©e) √Čmilie Counet (Agent en douane) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Bertrand Hallet (Animateur radio) Flora Hubot (Peintre) Audrey DERO (com√©dienne) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Morgan Le Grelle (musicien) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Ang√©lique de Lannoy (none) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Bruno Baudewyns (Musicien) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) david levy (galerie d'art) jean yves limet (photographe) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) olivier Didion (artiste de scene) Lauranne Lahaye (Journaliste) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) F√©lix Lambot (Directeur de production) Amaury Geens (Musicien) aurelie laurent (assistante d' administration) Patrick Leboucherr (Technicien) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) H√©l√®ne Moor (enseignante) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Etienne TORDOIR (Photographe) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Gaelle Chanu (Enseignante) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Catherine Pierloz (Conteuse) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Philip Van Volsem (DOP) C√©line Kerpelt (Graphiste) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Catherine Lef√®vre (animatrice) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Brian Hartley (Musicien) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Rolland Westreich (Ecrivain) Maxence No√ęl (Technicien Son) Amelie Segers (Enseignante) Tania Garbarski (Actrice) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Lina Derventlis (Polyvalente) Annick Grandry (Infirmi√®re) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Amandine Flandre (Etudiante) Giaux Sophie (√©tudiant) Virginie De Lutis (Auteur) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Serge Giotti (Photographie) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Quentin Vande Velde (Militaire) Dozot H√©l√®ne (musicien) kenny Bernard (Musicien) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Ruby Frisvold (Etudiante) Florence Rovella (Cuistot) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Pauline Serneels (Com√©dienne) Arnaud Botman (Com√©dien) Mounir Hamri (Business Angela) Bozzini Emanuele (Musicien) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Sandra Moelants (Redactrice) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Vitalien Musin (√Čtudiant) ANNE ANCIAUX (idem) Marie Huybrechts (Psy) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Patrick Davin (chef d'orchestre) Lo√Įc Laugier (Artiste) Christophe Goudine (Acteur) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Belme George-Emanuel (Logistique) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) angele plaut (danseuse) Eric De Staercke (Artiste) Paul Verschueren (guide touristique) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Delphine Mathy (Photographe) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) marie dominique ponette (conductrice) Julie Doutrelepont (Enseignante) Christian Van Parys (C√©ramiste) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Luc Theuwis (Musicien) Julien De smet (R√©gisseur) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Sanda Giurgea (Neurologue) Marie Polet (/) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Philippe Cormann (Contrebassiste) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Marie Focant (Spectatrice) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) giovanna piccinini (employee) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Peter Candries (Straattheater artiest) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) cyril prieur (Directeur) Pablo Andres (Com√©dien) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Marine Depr√© (Assistante sociale) Stephane Martin (Regisseur) Leila Alev (Musicienne et architecte) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Didier Beckers (Maintenance) Daniele Radoux (Psychanalyste) Nathalie Demeester (Eleve) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Laurent Rogmans (Regisseur) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Anne Burton (Employ√©e) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) VIVIANE DARON (retrait√©) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Pascale Marlier (Ecrivain) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Emilien Vekemans (Acteur) David Vranken (monteur son) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Li√©geois Jo (Muzikant) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Anne Collet (Musicienne) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Satya Mioli (Therapeute) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Sarah Scaillet (Juriste) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Sophie Sommer (administration et logistique) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) M√©lisande Cailleau (Avocat) michael van malder (stage hands) Marcella Mello (Actrice) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Pieter d'hondt (stagehand) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) G√©rald Castiaux (Avocat) Aur√©lie Paulet (Guide) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) J√©r√īme Hannick (Barman) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Milena Bochet (Cineaste) Pascal Paridans (Ed. Phys) Clara Levy (Violoniste) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Camille Didion (Scenariste) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) Baptiste Louis (Etudiant) Guillaume Codutti (Musicien) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Stephanie De Mulder (Enseignante) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Fanny Dumont (Com√©dienne) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Michel Jaspar (Musicien) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Claude Courtoy (Cameraman) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Camille Conreur (Sciences) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Caroline Modave (Com√©dienne) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Antoine Olivier (Batteur) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Nicolas Denison (Compositeur digital) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Christel Barr√© (Assistante administrative) St√©phane Roy (Artiste curateur) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Cindy Ruttar (titres services) nadette guilbert (logop√®de) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Abdou Mekkaoui (Culture) Alice Van den abeele (Directrice artistique) √Čtienne Dombret (Pianiste) Tania Joukovsky (Directrice de production) Andreas Christou (Arts vivants) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) David Bodart (G√©rant) Romuald Nekkebroeck (romu727@hotmail.com) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) aldenhoff benoit (administrateur) Fabrice Bonnet (Musicien) Gr√©gory Simon (Peintre) Rani De Leener (Barvrouw) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Paul Curtiz (Musicien) Christine Robinson (Charg√©e de production) Alice De Page (Illustratrice) Fran√ßoise Servais (Directrice) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Marie Simonet (Com√©dienne) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Aude Delcroix (Animatrice) William Beckers (Internationaal sales manager) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Hilde Mortier (Gids) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Benny Haegeman (Personeelschef) Egon Di Mateo (Com√©dien) David Sells (Vid√©o) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Vincent Vanden B. (independent) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Mocke Depret (Musicien) M√©lanie Pel√© (Professeure) Patrick Mertens (Employ√©) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Geraldine Denis (Comedienne) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Alice Mottoul (com√©dienne) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Renaud Anciaux (Machiniste) Coralie Germeau (psychologue) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Gabriel Marlier (Musicien) Nadia Pissoet (Employ√©e) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) L√©a Chartier (Photographe) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Victor Dumont (Danseur) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Thomas Jacxsens (freelance technieker) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Bruno Dovifat (Projectionniste) Romain Delfosse (Musicien) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Luc Wolfs (Retrait√©) Conchita Paz (Com√©dienne) Julien Bechara (R√©alisateur) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Marcia Collignon (Artiste) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Charlotte Renwa (Professeur) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Martin Ryelandt (Ecrivain) L√©a Halimi (Violoncelliste) Pierre Waterlot (Batteur) Gust Van Moorhem (Student) St√©phane Dubray (Creatif) Roberto Romeo (Cin√©aste) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Genevieve DOTREMONT (assistante) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Celine Morsomme (Assistante de production) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Lucia Gaggero (Photographe) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Catherine Mockel (psychologue) C√©dric Coomans (Com√©dien) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Fran√ßois Chenoy (-/) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) David Lheureux (3d designer) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Janie Follet (Com√©dienne) Morgane Raymaekers (Psychologue) Nicolas Dubuisson (informaticien) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Pierre-Alain Bernard (Musicien) De Boni Lukian (√Čtudiant) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Sofia Constantinidis (Violoniste) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Antoine Plaisant (Com√©dien) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Ondine Simon (Altiste) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Katarzyna nowak (Com√©dienne) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Maxime Canart (Electricien) Marc Pinilla (Musicien) Vinciane MATHAY (Employee) Fabien Sant (Educateur) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Jean-Pol Rouard (Professeur) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Annik Pirlot (Conteuse) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) C√©cile Bertrand (artiste) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Thorsten Baensch (enseignant) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Matthieu Vergez (!!!) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Laurent Maze (Musicien) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Pierre Coulon (Business developer) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Michael Sandow (animation) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) J√©r√īme Thil (Bassiste) C√©cile Grassart (Animatrice) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Laurence Bouttiau (Architecte) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Genevi√®ve Hauzeur (.) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) St√©phane Oertli (Comedien) Alain Deblon (Directeur Achats) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) David Van Belle (Neant) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) gaetan La Mela (musicus) Laurent... CARPENTIER (Independent) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Pieter Nuytten (Musicien) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Andr√© Struys (sans) Veronique Louys (Responsable de production) Rudy De keyser (Conseiller) Antoine Lissoir (Musicien) Benjamin Coulon (Fonction publique) Manon Golembieski (Habilleuse) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Gerald FAWAY (Videaste) Children Tomorrow's (Coverband) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Michel Chauvaux (DJ) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Pieter Jaspers (Muzikant) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Xavier Wouters (Nean) Colette Lamarche (Guide) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Andr√© Dael (Artiste graphique) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) John Valdevit (Responsable ICT) quentin marchal (charpentier) Christopher Arimont (employ√©) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Alexandre Hendoux (Employe) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Judith Jassogne (Digital trainer) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Anne Pioge (Fan de culture) Nicole Miller (Musicienne) Martin M√©reau (Musicien) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Veronique Vandeven (comedienne) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Nicolino Aufiero (Retrait√©) corentin binard (artiste peintre) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Eric Neirynck (√Čcrivain) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) G√©rard Livremont (gerant) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Emily-Jane Torrens (Scripte) Sven De Weger (Event Security) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Melisa Stein (Photographe) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Rim Cividino (Danseuse) Pascal Adant (R√©alisateur) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Draye Nicolas (Manager) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Manon Huguenin (Sculpteure) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Peter Schoutteten (Technieker) Aay Liparoto (Artist) Erim Acikgoz (avocat) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Enrique Castillo (Enseignant musique) Zeno Graton (R√©alisateur) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Laurent Boschloos (Booking Manager) Baptiste Blampain (Com√©dien) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Clement Nourry (Musicien) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Yoann Blanc (Acteur) Maxime Glaude (Musicien) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) ALAIN PIERRE (Musicien) Christian Israel (Artiste) Dominique Vantomme (Muzikant) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Gery LIBOUTON (Cpas) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Ugo Petropoulos (Journaliste) Angelo Bison (Com√©dien) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Patrick Hella (Casting manager) Christine Rigaux (Directrice) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Christophe Fumiere (Ouvrier) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Denise Blue (Chanteuse) Dominique Pattuelli (Comedienne) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Frans Segers (Consultant) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Monique Stoquart (professeur) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Thomas Gremes (R√©gisseur) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Tania Teughels (Enseignante) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) G√©rald Evrard (Musicien) Marc Van Eyck (Producteur) Violette Leonard (Comedienne autrice) Michel Saintrain (Public) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Manon Romain (Com√©dienne) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) david sabau (ing√©nieur du son) ingrid visee (Technicienne d√©co) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Fionn Perry (comedien) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Julie Bekkari (R√©gisseuse) J paul Clerbois (Comedien) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Nathalie Dehut (Spectacle) Chiara Monteverde (danceuse-performer) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Christophe Grogna (Com√©dien) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) Didier Fontaine (Musicien) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Mathieu Pierloot (Auteur) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Mille Lundt (Artiste) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Stephane Budiau (Guitarisye) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) SALMON YVES (Eclairagiste) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Loric Malice (Art photographie) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Colette Boucart (Customer service) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Mathilde Docquiert (Juriste) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) June Benhassan (Com√©dienne) Mathijs F Scheepers (Artiest) Laurent Staudt (Comedien) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Maryse Daniels (Venue manager) Martine Vandenbroeck (Xxx) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Lionel Aquilina (Batteur) audrey chaumeil (psychologue) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Verhulst Hans (Muzikant) Sylvie Dory (Musicienne) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Maxime Sablon (Lighter designer) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Mustapha Abatane (Storyteller) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Jonathan Rongvaux (Musicien) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Alain BRISY (DPO) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Rose Alenne (Costumi√®re) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Michel Collige (Comedien) Alexian Vanclef (Magicien) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) ward Schelfaut (head of project management) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Rebecca Samos (Musicienne) Julie Boitte (Conteuse) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Olivier Bilquin (Musicien) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) David Epis (Animateur socio culturel) Gilles Br√©da (Musicien) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Bob Verschueren (Plasticien) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Giulia Chiarelli (sans fonction) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Dominique Hacourt (Enseignante) Achille Gabry (Musicien) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Mathieu Besnard (Com√©dien) Herve Huens (Marketing manager) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Doris Michel (Photographe) Philippe Deflandre (employ√©) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) luis borges (g√©rant) Boule Olympia (Musicienne) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Cyril Francq (Musicien) Benjamin Thomas (?) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) CORNU Melissa (Actrice) Piroska Visnyei (Cantatrice) Danielle preumont (guide culturel) Arber Aliaj (Acteur) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Brigitte Rival (coach de vie) Michel COURBET (Sales) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Danloy Francis (Musicien classique) Kevin Strompers (Stagehand) Simon Drachman (Musique & more) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Francoise Desmet (retrait√©e) emmanuel brasseur (employ√©) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Jacobs Ive (Accountant) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Christophe Cosme (Directeur) Louise Bastin (X) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) St√©phanie Vandervost (Professeure) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Kellian Lybeer (Stagehand) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) De Backer Soetkin (Horeca) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Rafaele Bouxain (Artiste) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Eug√®ne Egle (Artiste) Laurent Roman (Auteur) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Florence Tourneur (Enseignement) Jerome Laurent (√Člectricien) Aurelia Formato (Institutrice) Florence Dubru (Regie, direction technique) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Jeroen Logghe (Acteur) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Pascale Verbeke (Architecte) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Cachou Kirsch (Com√©dienne) chris delville (graveur) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Virginie Verdier (Artiste) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Brice Vancauwenberge (Musicien) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Alexandre Herman (assistant de production) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Pierre Marino-Smette (Artiste) Christine Kulakowski (Directrice) Bobby Rahimi (Deejay) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Eric Laes (Chef de projet) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Annie Godeau (Enseignante) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Lydie Thonnard (Musicien) Caroline Bertolini (Community Manager) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Philippe Luyten (Se) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Marianne Goffard (Artiste peintre) Marie Ghitta (Altiste) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Caroline Drugmand (Chomeuse) Breton Javier (Bass) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Kristof Coenen (Acteur) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Ana Elasri (?) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Mandy Similon (Journaliste) Sacha Hanssens (Rippeur) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Pascal Matthey (Musicien) Adrien Berlandi (Etudiant) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) penelope garnier (-) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Italia Geat (conteuse) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Quentin Castiau (Enseignant) Catherine Scaut (spectateur) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Pauline Berghman (psychomotricienne) Barbara Schoen (Brand Manager) Julie Dumilieu (Musicienne) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Leila Kleve (Com√©dienne) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Bertrand Closset (R√©gisseur) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Eveline Peten (enseignante) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) C√©line Dumont (Com√©dienne) Jonas Beks (Freelancer) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Beno√ģt Minon (Musicien) Alain Doutrelepont (Musicien) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Florian Collet (R√©alisateur) Vick Vandenput (Rental backline) Milena Strange (Photographe) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) Pol Davril (R√©gisseur) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Matondo Waku (Chanteur compositeur) David Hassoun (Animateur) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Willem Meuwissen (Musicien) Louise Tanoto (Danseur) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Michiel Bosman (Light Technician) Gil Mortio (propre compte) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Boris Wilmot (Motion designer) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Pablo Pacini (R√©alisateur) Bert Gielen (Freelancer) Audrey Labonte (Doctorante) Julien Lambert (auteur bd) S√©bastien Vandevyver (Associate) Alexandre Tripodi (Musicien) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Janos Bruneel (Muzikant) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Katty Louis (Secretaire) Denis Gerardy (Directeur) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Hugues Navez (musicien professur organisateur) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Luc Vandenheede (Avocat) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) Laurent Belot (Echevin de la Culture) David Van Walleghem (Musicien) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) bjorn borremans (bestuurder) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Astre B- (Leader de projet musical) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Muriel Smaers (Assistante sociale) Veronique heene (Responsable de projet) Donat Callens (G√©rant) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Claire Frament (Com√©dienne) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Souria Cheurfi (Employ√©e) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) ANTHONY SCHOR (architecte) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) hugo Larisch (R√©alisateur) Maureen Halin (Vendeuse) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Anais Elba (Musicienne) Luc Janssens (Voorzitter) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Iweanya Loos (Consultance) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Mirella Cisternino (Choriste) Pauline Thonon (Assistante communication) albert gisaro (regisseur) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Kalya Firefox (Artiste de rue) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Aur√©lie NOLF (Scripte) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Audrey Antoine (Events supervisor) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Herman Mari√ęn (Voorzitter) claris defraine (√©tudiante) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Philippe Carly (Photographe) Katrien Poels (Maquilleuse) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Benjamin Pi√©rard (monteur) Milan Jespers (Artiste) Pascale Charlier (Enseiignant) Walid Khalif√© (Pianiste) Filip Vandenbruwane (Rigger) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Jacob Storer (Danseur) Sam Seraille (R√©gisseur) Dimitri Par√©e (Employ√©) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Bertrand Squelard (FBMU) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Fran√ßois Moens (Administrateur) Philippe DOLHEN (-) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Esthen Dehut (Producteur) Armando Luongo (Mucisien) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Isabelle Damsaint (Artiste) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Herman Schmit (dirigeant) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Vincent Vandist (--) Gertjan De Boeck (/) Olivier Celli√®re (Photographe) Sophie Napen (Styliste) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Hallot Hallot (violoniste) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Aude lorquet (comedienne) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Blaise Ludik (Acteur) Van's Coomans (Bassiste) nathalie pigeon (charg√© de communication) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Kato Six (Visual artist) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Thierry Willems (Ex. Electro) Karine Doyen (Solidaire) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Ignace Rizzuto (Bassiste) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Gregory Defreyne (Peintre) steve Driesen (Com√©dien) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Sarah Dupriez (Institutrice) Mathilde They (Charg√©e de communication) Alice On The Roof (Artiste) Chantal Dejardin (Conteuse) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Alice Godart (monteuse) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Raf Vermeulen (arbeider) Nadine Smars (Retrait√©e) Thibault Quinet (Musicien) Iacopo Bruno (Com√©dien) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Samuelle Dupuis (Psychologue) Willy Welter (Artiste plasticien) Celine Yetter (maquilleuse) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Julie Antoine (cr√©atrice) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Geraldo Haag (Machino) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Lisou De Henau (Com√©dienne) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Ines Degives (√Čtudiant) Pierre Chapelle (Medecin) AXELLE RED (artiste) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Piwi Leman (musicien) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Max Dratwa (Consultant honoraire) Paul Mertens (Strategy Expert) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Gregory Copet (Sculpteur) Babou Sanchez (Artiste) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Akel Karim (Com√©dien) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Poupette Choque (Solidaire) Sam Touzani (Direction artistique) Raphael noel (directeur technique) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) bart dewolf (stagebuilder) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Olivier Poot (Technicien) Emilie Bertrand (Graphiste) Lucius Fromm (performing artist) Greg Zlap (Artiste) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Jeremie Leante (Technicien son) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Mich Leemans (programmator) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Myriam Delacollette (Employ√©e) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Odile Bartholome (Doctorante) Emeline Renoux (Enseignante) Mohamed Ben (Employ√©) Terence Edison (Com√©dien) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Thomas Maillet (Guitariste) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Cesar Janssens (Muzikant componist) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Christophe Bergmans (Web designer) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) J√©r√īme Collette (Peintre) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Sylvain CREMERS (musicien classique) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Geoffrey Bau (Juriste) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) B√©atrice Henricot (Animatrice) Luc Borgers (Retrait√©) Louise Taquin (Ind√©pendant) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Alyssa Lambot (Musicienne) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Alain Baume (r√©gisseur plateau) John Moetwil (Ind√©pendant) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Claire BASTIN (Ass Administrative) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Melanie Patris (Photographe) Caroline PAGES (Graphiste) Adrian Sack (-) Catherine Andries (√Čcrivain) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Nicola Latorraca (regisseur) Florence Houssin (Guide touristique) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Paul Fauconnier (Conteur) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Francis Winandy (Musicien) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) JeanF Jans (Artiste) Gunter Van Damme (IT) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Troisfontaines Jonathan (Artiste) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Thomas Gustin (Corniste) C√©dric Platteau (Magasinier) Sylvie Storme (Professeur) Claire Bourdet (musicienne) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Sandra Colson (Assistante Promoter) Jo Marc (producteur) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) BabyDoll Pearly (Aucune) Marc VIERSET (Musicien) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Aurore Walravens (Etudiante) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) fabrice dumont (auteur) Umm√©e Shah (Conteuse) Katerine Bernirr (Graphiste) daniel van de mierop (video/powerpoint) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Robert Suermondt (artiste peintre) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Philippe Paggen (Enseignant) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Eddy Krzeptowski (Com√©dien et musicien) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Alain Bronckart (Artiste) Balleux Stephan (Toutes) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Geyzen Thomas (Cadre) V√©ronique Michel (Programmatrice) John Van Lierde (MD) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Boris Gaquere (Musicien) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Marie Cabanac (Toutes) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Julie Ernest (√Čtudiant) Ruth Berge (enseignante) Antoine Wielemans (Musicien) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Michael Asnot (Muzikant) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Michel Onderbeke (Employee) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Natalie Giorgadze (Communications) Luc Evens (Musicien) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Finn Fahy (Barman) Marleen Wen√© (Stagehand) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Carine Donckers (Conteuse) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Andrea Snaidero (Group manager) Alexandre Beauvoir (Musicien) Eric Claus (Charg√© de projets) Deborah Marchal (Com√©dienne) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Sophie Hermant (Employ√©e) Julie Dechamps (Direction) karen peeters (harpiste) Serge Dehaes (Dessinateur) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Morgan Wattiez (Employ√©) Damiano Perri (Musicien) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) jean-jacques saussey (l'√©thique) Sabine Minniti (UE) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Zhuojun Chen (Musicien) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Marielle Scholtissen (Actrice) Rachel LAMISSE (Visual designer) Carole Savoie (Com√©dienne) Pascal Dandrimont (Photographe) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Dominique FRIZAT (Repereuse) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Andr√© Donni (Jazz) Fanny Fauconnier (Prof) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Youri Balcers (Compositeur) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Estelle Czernichowski (artiste) Benoi Lacroix (story boarder) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Martine De Michele (Com√©dienne) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) pierre-francois joslet (Dj) Didier Saint-Jean (Guide) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Sandrine Bastin (Comedienne) Nathalie Delaunoy (Project manager) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) laurent strivay (verre) Magali Berael (Danser) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Eric De Coen (Ind√©pendant) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Monique Manceaux (Com√©dienne) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Claire Dupont (assidue) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Audrey Louon (Teacher) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Virginie Demilier (Directrice administrative) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Raf Reyntjens (Realisateur) Hataa Lee (Peintre) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Delphine Peraya (Com√©dienne) Karoly Alapi (stagehands) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Enzo Cagnina (Directeur) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Jos√©phine Jaillot (Technicien) christophe haveaux (Journaliste) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Corinne Houben (Enseignante) Francois COUPLET (Musicien) Emil Stengele (Com√©dien) Rodolphe Coster (musicien) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Gr√©gory Chainis (Musicien) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Fabrice Havenne (DJ) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) titanne bregentzer (artiste) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Arnould Massart (musicien) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Charlotte Marchand (Artiste) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) caroline voisin (animateur) Dominique Moreau (Professeure) Eve Beuvens (Musicienne) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Elise welleman (pensionn√©) Matilda Ancora (Com√©dienne) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) pierre schiffers (musicien) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Juliette Michaux (Public d'artistes) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Emma Ravez (Commercante) David Mazzeo (Directeur Artistique) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Thomas Marechal (Technicien) Pauline Collard (√Čclairagiste) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Marie Vancaillie (educatrice) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Claude Delvigne (Divers) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) constantin beine (dessinateur danseur) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Stephane De Visch (Informaticien) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Sarah Mathurin (Comedienne) Ilse Vackier (Animatrice) Sacha Ardus (Actrice) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Sophie Carree (Dirigeante) raphael venin (Musicien) veronique Hennuy (addict √† la culture) Boris Coppieters (Animateur) Marc De Maeseneer (muzikant) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Michelangelo Marchese (com√©dien) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Vincent Engel (√Čcrivain) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Hicham Chahidi (Compositeur) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Sarah Van Heertum (Graphiste) Kris Belean (sound engineer) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Mari Gonzalez (Catereraar) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Claire Ringlet (Charg√©e de Production pour le groupe Kheops) Julie Cherpion (Coordinatrice) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Baptiste Lalieu (Saule) jean amoris (r√©alisateur) Antonin De Bemels (Artiste) Anna Van Bree (Chef costmiere) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Julien Vargas (Com√©dien) No√©mie Dujardin (interpr√®te) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) thomas israel (artiste) Van Keer Yvan (Directeur) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Garcia Arturo (Trompetista) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) Jeff Damas (Amuser) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) David De Sutter (R√©gie) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Rudy Goddin (Directeur artistique) Samuel Gerstmans (musicien) Adrien Maigre (Producteur) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Kelly Huygens (Com√©dienne) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Gordon War (Photographe) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Muriel Weis (enseignante) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) yves Merlabach (Retrait√©) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Ewout Pierreux (muzikant) Carole Weyers (Actrice) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Florence Teirlinck (Agent de voyage) fabrice dupuy (artiste) Fran√ßoise Housen (Musique) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Pauline Yarak (Formation vocale) Luana Trabelsi (Community Manager) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Marie Christine Favreau (administrateur) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Maarten Perpet (Dirigent) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Sarah Lederman (regisseur) Mohamed Benyaic (Enseignant) Val√©rie GERARD (Infographie) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Pierre Stine (Cin√©aste) Lena Doryn (Makeup Artist) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Anne Jacobs (enseignante) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) JOELLE LILET (cheffe) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Fabrice Lig (Compositeur) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) catherine luxereau (psychiatre) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Pierre Rodriguez (Peintre) Maelle Rey (Ouvreuse) Marianne PONCIN (Office Manager) devreux jaqueline (artiste) Consuelo Marsico (danseuse) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Marianne Thys (eindredacteur) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Monique Frankinet (enseignante) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) pierre dungen (Bertier) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Pieter Decolvenaer (Violist) Cassandre Sturbois (Photographe) Pierre Chevalier (Musicien) Michael Havenith (R√©alisateur) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Dominique Reding (Realisateur) Jacques Prouvost (.) Fred De Loof (Realisateur) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) David Laurent (WP) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Andr√© SOUPART (Enseignant) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Laetitia Evens (Com√©dienne) Nora Zekhnini (M√©decin) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Davide Zecca (Batteur) Timothy Doucet (Etudiant) BJ SCOTT (chanteuse) ivan rosseel (entertainment) Frank Gizycki (Danseur) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) David Goffin (Producteur) Catherine Devos (Billettiste) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Metzeler Vi (Promo art) Pascal Courcelles (Artiste) ksenia Szum (etudiante) S√©bastien Legrand (Magasinier) Christophe Lambert (comedien) Patricia Fontaine (Auteure) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Christophe Hautot (Educateur) Niels De Rooms (Barman) Julie Gelon (Illustratrice) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Marie Jennes (Chanteuse) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Catherine Geels (professeur concertiste) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Marie ANSLOT (G√©rante) Reginald Washington (Professional Musician) Lou Hebborn (Com√©dienne) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Brigitte Foccroulle (Professeur) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Paul Parker (free-lance) Xavier Gonay (cameraman) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Antoine Denis (G√©rant) Jacques Limbourg (Sophrologie) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Theodore Brisset (Accessoiriste) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Vanessa Lesage (Communication) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Anne Marie Leon (Animatrice) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Olivia Afano (Etudiante) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Roch Van Coppenolle (Directeur) Catherine Baes (leerkracht) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Anne Romain (Com√©dienne) Jeremy Darme (DT son musicien) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Delphine Duez (Rep√©reuse) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Adrien Binon (Technicien Son) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Francoise Koole (Eurocrate) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Yoann Launay (Chanteur musicien) Fabienne Henry (Coach mental) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Florence Mendez (Humoriste) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Christian Cabuy (Antiquaire) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Franfran de Gottal (Clown coach) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Philippe Lambert (Musicien) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) St√©phane Galland (Musicien) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Raoul Belmans (DJ / producer) Amber Kemp (Com√©dienne) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Simon Malcorps (Cuisinier) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Julien SCHEPERS (G√©rant) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Sandra Geulette (Executive assistant) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) ludovic hubert (messager-porteur) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Julio Figana (Peintre - Musicien) Karim Gharb (Chanteur) Manon Marlier (Project manager) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Audrey Janssens (Enseignante) Zazie De Truchis (Artiste ?) Liliane Wang (Administratrice de production) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Julie Dacquin (Comedienne) karen Verbrugge (actrice) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Michi Fujita (Musicien) M√©lanie Chalon (Invalide) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Igor Gehenot (Pianiste) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) Diego Herman (Peintre) Antoine Goudeseune (Musicien) Monique Simon (Permanente syndicale) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Gilles Dn (Guitariste) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Eva De Roovere (musicien) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Laura Mar√≠n (actrice) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) David HORN (M√©decin) Elien Mathieu (Student) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Cindy Ryckmans (Bediende) Louis Theillier (artiste) Delphine Host (√©tudiante) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Mathilda Stock (√Čtudiante) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) L√©na Kollmeier (Pianiste) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) meddy guendil (com√©dien) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Kevin R√©aume (Technicien) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Mathias Goethals (Acrobaat) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Victor Schot (Etudiant) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Juliette Martin (Musicienne) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Deladriere Eric (Directeur) Guillaume Dumont (Accessoiristes) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Danielle Perez (Psychologue) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Toufik Cherifi (Enseignant) Jeremy Lamblot (Comedien) Jacqueline Bollen (enseignante) Luc Schreyen (zelfstandige) Dorian Dumoulin (Traducteur) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) JULIE PIETTE (IT Analyste) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Delphine Roy (Comedienne) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Larbi El malah (Employ√©) Dan Kaminski (Professeur) Lionel Wyame (employ√©) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) elza Autrique (cours Amarant) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) Giovanni Guarini (Artiste) Axel Van Mullem (guitariste) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Anthony Selleslagh (Auditeur) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Bernard Nicolas (Trompettiste) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Florence Brialmont (Styliste) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Julie Delhaye (IT Project Manager) Stephane Mercier (Musicien) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Mathy Nathalie (Project Manager) Victor Ridley (R√©alisateur) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Youri Youri (Bassiste) Ann Bryssinck (Psychiatre) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Gregory Houben (Musicien) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Marine Follonier (R√©alisatrice) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) claude zylmans (libraire-conseil) Sarah Grin (Com√©dienne) Didier Swysen (sc√©nariste) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Paul SARLET (Op√©rateur) Marc Angeli (artiste) Michel Huisman (Artiste) Fran√ßois Gillerot (Comedien) isabelle martin (manager) Julien Theodor (Employ√©) Marie Mesters (Amateur d'arts) Christian Crahay (Com√©dien) Nathalie Demelenne (Educatrice) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Lale Akat (Recenseur) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Robin Lebrun (Chercheur) Ingrid Pirard (Mutuelle) Quentin Six (Technicien son) Cumali Bulduk (professeur de saz) Sarah Guinand (Maquilleuse) Simon Grunberger (Manager) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Edwige Baily (Actrice) Pierre-Florent Petit (En manque) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Dom Moreau (Professeure) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Sherban Vidick (Musicien) Noemie de Patoul (Enseignante) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Francoise Grisay (Graphiste) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Bruno Grollet (Saxophoniste) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) louis cleys (affichage culturel) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Philippe VERZELE (Enseignement) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Jeanne Mortreux (Horeca) Elba Da Silva (Animatrice) florent jeunieaux (musicien) Guy Vandervorst (Chauffeur) Christian Merten (J'fais mon possible) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Julien Cherpion (Dop) C√©line Beutels (Comedienne) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Yoann Tardivel (Musicien) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Murielle Roobrouck (travailleur social) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Lisa Carletta (Photographe) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Eric Thomas (Rendre heureux) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Edith van der Kelen (Sans) Annette Richter (Responsable location de salles) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Jeremy Jonckheere (Technicien) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Emilie Garroy (Art graphique) Anne Bienfait (Comedienne) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Sicaire Durieux (Com√©dien) Catherine De Biasio (Compositrice) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Emilie Renard (Risk officer) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Marie Duchesne (Etudiante) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Gaetan Wenders (Comedien) Gaylord Baert (Finances publiques) ad√®le bourret (danseuse) Lucie De Ley (musicienne) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Sophie Godenne (infirmi√®re) Marinela Doko (Professeur) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Thomas Gunzig (En solo) Grazyna Czech (Retrait√©e) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Camille Thiry (Host accueil) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Anne Grigis (Artiste conteuse) Stephan Bertozzi (1) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Guy Pion (Com√©dien) Vitta Symons (Personal Assistant) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Luc BAEYENS (pensionn√©) Daniel Thielemans (Acteur) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Victor Bertholet (R√©gisseur) Martine Savary (secr√©taire) Olivier Haas (Enseignant) Marie Cero (Libraire) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Soquette Olivier (Artiste) Karin Peeters (Contentbeheerder) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Laurence Tempels (Na) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Martin Kersten (Musicien) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) keteleer suzette (danse classique) Julie Van de Vyver (Doctorante) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Jean-Louis Pau (Musicien) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Elisa Peters (Com√©dienne) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Hugues Girard (R√©gisseur) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Josiane Bouhon (Directeur finance) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Arlette Hermans (Idem) Niels Creteur (Technicien) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Emmanuel Van Hoof (-) Selim Khemissi (Animateur radio) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Jean Francois Bouron (Artiste) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Delphine Isaac (√Čtudiante) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Fabienne VANESSE (Employ√©) Fabian Hannaert (Postproduction) Julien Sohier (Enseignant) Alek Boff (musicien) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Sarah Soukri (Peintre spirit) Julie Sacr√© (Cadre) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Gelay Vic (Trompettiste) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Virginia Van der Haegen (Enseignante) THIERRY CROMMEN (Musicien) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Emmanuel Yasse (Directeur technique) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Benjamin Elleboudt (Musicien) Emmanuel Alberts (Cadreur) Pierre Lef√®vre (musicien) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Daniel Vander Gucht (professeur) Stan Pollet (Chanteur) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Daniel de Beer (Retrait√©) Florence WESTPHAL (Accueil public) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Freek Pieters (theatertechnieker) Luna Lebrun (√Čtudiant) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Jacques Chelidonis (Musicien) igor gabriel (d√©cors) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Christine Chasse (responsable) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Antoine Georges (Cameraman) claude fisson (b√©n√©vole) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) C√©line Maerevoet (enseignante) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Christophe Wullus (Regisseur) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Christian Prignon (Clavieriste) V√©ronique MASSON (M√©decin) Rita Vanderheyden (X) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Eva Septier (-) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Olivier Bonjour (Acteur) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Luc Brumagne (Com√©dien) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Sylviane Cavirot (Accueil) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Etienne Mayeur (Tourneur) Cedric Bourgeois (Realisateur) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Carine FAYS (Marketing) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Constanza Guzman (Chanteuse) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Aurore Dal Mas (Photographe) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Andre Vekeman (Directeur financier) Thomas Snyders (G√©rant) Murielle Emond (Comptabilit√©) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Laure Berthold (Maquilleuse) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Christine Evrard (Employ√©e) Sarah Aguzzi (Enseignante) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Alex Vizorek (fou du roi) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Andr√© Tellier (Occasionnel) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Sylviane Riga (Professeur) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) didier nietzsche (aucune) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Sandrine Spina (Productrice) Delphine Jouret (Spectatrice) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Daniel Lenoir (Guitariste) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) Jonathan Verriest (Enseignant) Michele Swennen (Professeur de danse) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Sarah Testa (com√©dienne) Benoit Delfosse (Directeur photo) Corentin Dellicour (Musicien) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Dominique Swinnen (Pianiste) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Philippe Blasband (Auteur) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Maximilien Joly (√Čtudiant) Aline Janssens (Chanteuse) Antoine Dersin (Photographe) Camille Rasera (Comedienne) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Luca Pistone (Photographe) Nicolas Michaux (Architecte) Emilie Corswarem (FNRS) Paul Guiot (G√©rant) Pauline Berteau (Neuropsychologue) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Hanna Ilczyszyn (Artist) Clara Lopez (Auteur et com√©dienne) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Elsa de Lacerda (Violoniste) Quentin Ducobu (Prestataire technique) David Bogaerts (Pianiste) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) No√©my Laloux (Technicienne) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) martin colleu (musicien) Morgan Denys (Musicien) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Anthony Robert (DG) Sumeya Kokten (R√©alisation) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Manuel Tilquin (informatitien) Joanie Carlier (Bassoniste) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Marc Santkin (Musicien) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Yragael Gautier (Realisateur) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Mara De Sario (Photographe) Catherine Preumont (Psychologue) Chantal Delers (Sans) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Aur√©lie Lambert (Communication) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Julien Faure (Danseur) Sylvain Rassart (Ambulancier) Alice Valle (Office manager) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) edwin Lahousse (stagehand) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Monteiro M√©lanie (Artist) Inge Van Roy (Salesmanager) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Filipe Dos santos (Director of foto) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Kevin Plasman (Legal Manager) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Greg Moulaert (Photographe) Julie Burg (Com√©dienne) Manon DESVIGNE (Corniste) Coralie Berael (Directrice Forest National) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Arnaud Hockers (Formateur) Thibault Collienne (Musicien) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Sandrine Marquez (Enseignante) Jacques Pili (Musicien) Jonathan Berger (Photographe) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) catherine vanesse (journalist) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Corentin Lobet (Com√©dien) Dorian Vn. (Event staff) Camille Radelet (Assistante de promotion) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Anthony De Baere (Musicien) Yseult Hiernaux (Communication) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Serge Soetens (Auteur compositeur) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) REGINE DUBOIS (animatrice radio) MARC LEGRAND (enseignant en art) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Emilienne Flagothier (Artiste) Tamara Geerts (Chanteuse) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Mohamed Diakite (Stagehand) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Noari DRAGH (DOP) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Violette De gyns (Com√©dienne) Michael Hasson (Musicien) jean battistoni (√Čclairagiste) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Olivier Panier (Sales Project Manager) Diego Di Vito (Guitariste) Patsy Verfaillie (Zangeres) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Val Mac√© (plasticien) Fabrice Henry (Cameraman) Christophe Schampaert (R√©gisseur) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Ana√ęlle Cavillon (Production) BIANCA BIJI (-) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Fronie Derveaux (Assistant director) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Muriel Bruno (Chanteuse) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Dani Klein (Chanteuse) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Kevin Tensi (Manager) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Klara Finder (Musicienne, styliste) Irving S. T. Garp (Photographe) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Landuyt C√©line (Doula) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Tijl Piryns (Muzikant) Johanne Duplouy (Relation publique) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) David Marolito (musicien) Florine God (Artiste lyrique) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Emilie Capelle (Coordinatrice) Fanny Chausson (1ere assistante cam) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Michel Debrulle (Musicien) Philippe Vizy (Machiniste) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Anthony Fina (Operationnal Manager) Fran√ßois Goffinet (Musicien) ottavia marcon (Charg√©e de production) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Michel GERARD (Benevole) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Rachel Boutemy (M√©decin) Jack Cooper (Prestidigitateur) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Marcin Krasowski (Etudiant) Emilie Jonckheere (Employ√©e) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Marc Delcour (Chauffeur) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Joao Prates (Tech video) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Goustino Domenico (Danseur) St√©phane Radonjic (Project Manager) Valentine Gevers (Marketing manager) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) bo van der werf (musicien) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Jacques Jouan (Administrateur) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Rosette Desadeleer (plus aucune) Anne Theunis (Chanteuse) Alain Servais (Expert technique) Andr√© elleboudt (centre culturel) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) SIMON BACKES (CINEMA) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Francois Rouchet (Photographe) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Elsa Houben (Actrice) Patricia De Keyzer (Professeur) Christine Ergo (N√©ant) Basak Balkan (Traductrice) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Claire Vailler (Musicienne) Griet Van Landeghem (Styliste) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Marion Borgel (Musicienne) Peter Philips (Sound Engineer) bertille Gibourdel (costumi√®re) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) V√©ronique Lev√™que ((.)) Gauthier Claerhout (aucune) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Patricia MIR (C coach) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Isabelle Boucher (Stage manager) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Lia Bertels (R√©alisatrice) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) An Standaert (ambtenaar) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Marie Duch√™ne (Communication) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Caroline Lemaire (Plasticienne) Gitte Maillard (n.a.) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Pierre GERARD (Pensionn√©) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Martin Symul (Gerant) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Karine Ponties (Chor√©graphe) Laurence COLLETTE (graphiste) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Lucas Fermine (√Čtudiant) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) nadine verhaegen (amateur) Cecile Baldwin (M√©decin) Flora Seigle (Auteure compositrice) Liesbeth Devos (Chanteuse) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Marine Henin (Charg√©e de communication) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Geoffrey Leontiev (Musicien) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) emmanuelle erhart (Costumiere) Campos Veronica (Percussionniste) Roxane De Leener (Art de la parole) Caroline Lamarche (√©crivain) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Justine Maxelon (artist) Marco Lamensch (R√©alisateur) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Nathalie Joiris (sculpteur) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) C√©line Bailly (Events supervisor) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Anne Marcq (Plasticienne) Jos√©phine De Wit (Restauration) Eric Bribosia (Pianiste) Plastic Bertrand (Artiste) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) judith delville (Mosaiste restauratrice) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Simon Verschraege (Musicien) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) V√©ronique Servais (Psychologue) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Niels D'haegeleer (Musicien) David Janssens (Assistant realisateur) Cecile Rousselle (Retraitee) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) laurie colson (chef d√©coratrice) Almos Michelazzo (Musicien) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Lionel Detry (Auteur-compositeur) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Mike De Bleye (eigenaar) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Jan Machiels (Sounddesigner) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Laurent Eyckermans (Cadreur) Antoine Rotthier (Batteur) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Ren√© Maessen (Technician) Emilie Leenaerts (Enseignement) Simon Verwacht (Enseignant) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Barbara Chila (Maquilleuse) Benjamin Zicot (Enseignant) Thibaud Demey (artiste) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Quentin Gubin (Artiste) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Carpino Julie (Chanteuse) Jeanne Sauvat (Actrice) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Edwin van den Hove (Machiniste) Jan debski (Comedien) Anne Andr√© (Programmatrice) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Eslem Akdag (√Čtudiant) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Stefaan Angillis (Crewchief) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Alban Londot (Rigger) Murat Serin (Commercial traiteur) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Michel Lalieu (No Fucntion) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Michel Janssens (Spectateur) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Esteban Vin (Circassien) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Celine Strappazon (Chanteuse) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Nina Poskin (Soliste) ziska larouge (auteure) Inge Gryseels (makeup artiest) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Dirk Deblieck (Direction) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Patrick Worms (Agroforestier) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Paul Bourri√®res (Videaste) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Pierre Somville (Interpr√®te) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Nicolas De Coninck (Artiste) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Anne Fontenelle (Graphiste) Astrid Martin (Assistante maternelle) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Philippe De Cock (Pianiste) Thierry Vassias (Musicien) Alain Janclaes (Musicien) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Mirte Bogaert (Choreographer) Nore sanders (Productieassistente) Martine Draps (Coordinatrice) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Veronica Perez Perez (guide touristique) Patrice Bourg (Directeur) Olivier Sprangers (Musicien) V√©ronique Willems (Enseignante) Christophe Cornet (r√©gisseur) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Herman Van Lierde (-) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Delphine Bruyere (Gerante) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Jean Daye (√Čtudiant) Liesbeth Vandersmissen (/) Mathilde Leroy (Artiste) Dominique Van Cappellen (musicienne) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Martin Loeckx (Assistant Administratif) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Yannick Dupont (Musicien) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Stephanie Bohet (Institutrice) Liesbet Temmerman (Architecte) Arthur Tixhon (Project Manager) ivan louette (aucune) Jonathan Parmentier (Musicien) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Manon Faure (Charg√©e de production) Catherine Lausberg (Peintre) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Bernadette Heinrich (Conteuse) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Camille Riviere (√Čtudiant) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Ingried Lempereur (Psychologue) Sven Breynaert (Danseur) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Romain Garitte (Freelance) Quentin Marteau (Com√©dien) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Alexia De Letter (HR Assistant) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Damien Brouyaux (musicien) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Joelle CHANET (Gestionnaire) christel putman (Distri) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Cassandre Calvet (Etudiante) Caroline Huart (conseill√®re) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Lo√Įc Augurelle (Rigger) C√©sar Carron (Assistant Son) Nicolas Buysse (Comedien) Hemet Tiguenitine (Patron) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Alice Noel (Voltigeuse) Pascaline Eenens (Retraitee) Nicolas Burton (Technicien) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Christel Bosteels (RH) Didier de Neck (Com√©dien) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Marc Decallonne (Chef de projet) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Serge Huwart (Artiste) Fabian Labiau (Projet Manager) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Maud Joiret (Autrice) Lieve Franssen (koordirigente) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Pascale Rubens (Muzikant) jorge Le√≥n (cin√©aste) Gregory Happart (Pr√©sident) Steven Jacobs (musicus/ componist) Guy Maezelle (Realisateur) Mathilde Rault (actrice) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Elise Moreau (admin prod) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) marie desmet (responsable asbl) Sandra Van hecke (Kapper) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Daniel Dejean (Compositeur) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) maxime rahier (Eclairagiste) Denis Coumont (.) Dolores Decamps (Enseignante) Amandine Degen (Biologiste) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Emmanuel Zamora (Gestion) Serge Cayron (public) florence plihon (architecte-sc√©nographe) R√©gine Renard (prof) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Julie Maes (Actrice) Lydie De Backer (Graphiste) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) pierre barbier (Musicien) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Arn Fabry (Stagehand) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Eric Mbuyamba (artistique) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Said Hammas (Gerant) jean coulon (mon propre chef) Arieh Worthalter (Acteur) Martin Swabey (Acteur) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Henri Adam (Patron) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Guillaume Van Parys (Musicien) Jo Heijens (Podiumtechnieker) St√©phane Salkin (Musicien) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Delphine Mertens (performeuse) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Luc Ruidant (journaliste) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Quentin Havana (Regisseur) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Vincent Huertas (Com√©dien) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) David Grotars (Commercial) Sarah Klenes (artistes) Laurens Billiet (muzikant) Pascal helman (gestion entrep√īt) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Sarah Lardinois (Juriste) Natacha Nicora (Artiste) Liza Reichenbach (Etudiant) Baptiste Leclere (Artiste) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Domitilla Spencer (Animatrice) Constance Paris (Animation / programmation) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Catherine Cappuyns (Traductrice) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Anne De Gelas (Artiste) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Floriane Petit (Artiste lyrique) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Nicolas Thill (R√©gisseur) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Alain Crudenaire (Etudiant) Kirsten De witte (Musicien) Jean Adam (Aucune) Elodie Paternostre (Danseuse) Christian Wouters (illustrateur BD) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Jurgen Denys (Graficus) Adrien Huvelle (√Čducateur) Fran√ßois Haag (Musicien) Domenico Renga (Secteur public) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Door Raeymaekers (Muzikant) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Claire Dubien (Costumi√®re) Theodora Boeker (Employ√©e) Stephane Maquet (Technical manager) David De MEuter (programmateur) Claire Ataya (student) Gael Leininger (R√©gisseur) Claude Nobels (Producteur musical) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Dominique Parein (Employ√© et photographe) B√©atrice Balcou (plasticienne) Deborah Rouach (Com√©dienne) Michiel Depreitere (Technieker) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Carlos Palazzo (artiste) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Michael Jost (Ing√©nieur du son) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Andr√© Kaye (Musicien) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Alice Lemaire (Productrice) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Guillaume Morisod (Ing√© son) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Lore Van laethem (Na) Charlotte Istasse (Danseuse) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Jimmy Van Meel (Chef decor) Isabelle Wolfs (Neant) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Fred Rossillion (Responsable commercial) Loreta MANDER (Retrait√©e) Rachida Aoulad (Webdesigner) Maria Casado (Diplomate) Celine Debacquer (klassieke zang) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Samantha Noach (Chor√©graphe) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Laure Voglaire (Com√©dienne) Philippe Vanderlinden (Musicien) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Christian Leroy (R√©alisateur) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Anne Thomas (Instit) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Georgette Baranyai (Diverses) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Goossens Alicia (Architecte) arthur gourdin (molon, administrateur) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Jacques Dominique (Titre service) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Laurence Vincent (Enseignante) Lo√Įc Bodson (Musicien) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Camille Seghers (artiste) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Xavier Petithan (Choriste) Arnaud Willems (Independant) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Lucas Sevrin (√©lectro) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Alexander Gurning (Pianiste) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Emilie Vestens (Employ√©) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Nabil Missoumi (Com√©dien) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Denzil Delaere (Chanteur) Anne Marsaleix (Traductrice) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Eleonore Van Houtte (Institutrice) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Jean-Luc Pappi (pianiste) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Sarah Minutillo (Artiste) Jan Houssin (theatertechnicus) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Sylvia Hollander (Membre) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) martine hennico (enseignante) Gerdy Swennen (actrice) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Gregory Beghib (R√©alisateur) Maud de Guiran (student) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Typh Barrow (Chanteuse) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Villers Sander (Sound Engineer) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Christophe Malherbe (Aucune) Laurent Delchambre (Musicien) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Anne Falys (Juriste) Claire Beunckens (Etalonneuse) Anne Scheuer (secr√©taire) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Amid Chakir (Comedien) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) St√©phanie Merken (Monteuse image) Elodie De Groote (Medecin) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Myriam Ayari (Pianiste) Catherine Struys (musicienne) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Emilie Cottam (Costumi√®re) Anne Grauwels (prof) Kevin Cools (Billettiste) Michael Fillieux (Restaurateur) Ludovic Branders (DJ) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) patricia pirard (medecin) Shirley Auspert (Programmation) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) valentin courel (r√©gisseur) Ludovic Catalfamo (Musicien) Brice Deloose (compositeur / Dj) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Antoine Flament (DJ/Musicien) Thibaut Doens (Cameraman) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Bea Baudaux (Commerce) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Bruno Couss√©e (Muzikant) Patrick Leterme (Musicien) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Michael Tambour (Musicien) Yolande Fraipont (Retraitee) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Olivier Servais (Professeur) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Marie gisbrand (employ√©) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Martijn Vanbuel (bassiste) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Laurent Vanhaelen (ARS) Tom Brus (directeur artistique) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) M√©lissandre Saladin (Auteure) Sophie Moreau (Production, administration) Maxime Stasyk (Violoniste) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Sandrine Clark (sc√©nographe) Hamid Khomsi (Employ√©) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) Myriam Mollet (Communication) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Nicolas DALAIDENNE (RP) Danny Godfraind (Design) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Martin JADIN (conseiller politique) Margaux Laborde (Comedienne) Jean-Julien Servais (Musiciens) Alex Denis (Bugle) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Val√©rie Mania (Enseignante) Luc Petit (Directeur artistique) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) David Pion (Formateur) Sylvie Bertaux (Choriste) Ren√© Stock (Bassiste) Leonor Swyngedouw (musicienne) Stevens Juliue (Graphiste) Geraldine Leonard (Spectatrice) Samuel Bernard (Directeur artistique) Kristel Lissens (ticketmanager) Cedric Feye (Flutiste) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Cecile Dumortier (Magistrat) sullivan martens (animateur) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Filip de Ryck (Business manager) Delphine Gardin (Chanteuse) Francois Gonzalez (technicien) Ria Carbonez (Conteuse) Greg Simon (R√©gisseur) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Caroline Pholien (Artisan) Christophe D'herde (Enseignant) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Camille Blanchy (employ√©e) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Marie-Line Marion (Employ√©e) Thomas Johanns (Employ√©) Jose Criado (Emploi) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Richard Motte (Market Researcher) Eric Goffinet (Technicien) Isabelle Bonmariage (Scripte) Lucas Le Bart (Perchman) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) DjM DjM (Animateur) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Audrey Glotz (√Čtudiant) C√©lia Verne (√Čducateur) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Daphn√© Robin (Clown) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Boris De Visscher (Assistant Camera) Elli Taylor (serveuse) Arno POLET (Independant) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Quentin Debecq (musicien) Marianne Poncin (Office Manager) Claire Allard (Photographe) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Luis Javier Cordoba (Circassien) Diego Dalla Valle (ripper) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Alexandre Neus (√Čtudiant) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Alexandra Verbelen (.) Marc CHANTEUX (Industriel) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Baptisye Lambert (Logistique) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Simon Dernelle (Musicien) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Chlo√© Van de Sype (/) Sandra Vincent (Chor√©graphe) V√©ronique Laurent (Musicienne) Jonathan Wannyn (Cameraman) Steve Louvat (Musicien) Lapo Bettarini (Directeur) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Claudine Smal (Artiste) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Julie Querre (Danseuse) luc vanderborght (ind√©pendent) Koen Tot√© (Muzikant) am√©lie lemonnier (comedienne) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Simon Hanin (monteur son et autres) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Renata Ruscigno (Acceuil) Sybille Langh (Costumi√®re) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Fabien Mouton (Musicien) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Esther Beck (Manager) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Giliane Gaspar (Event manager junior) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Mathias Andrianne (DJ) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Gil Peckel (Cameraman) Camille Boonen (Graphisme) Julien Gaspart (employ√©e) Marie Brabant (Maquilleuse) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Cynthia Claes (Horeca) veronique dubray (maquilleuse) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Bernadette Willaert (Psychanalyste) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Margaux Nyssen (Enseignante) Pat Masson (HeAD) Olivier Boonjing (Directeur photo) Emmanuel XAVIER (Designer) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Tatiana Mamonov (Employ√©) Martine Dops (Barmaid) Gilles Nicolay (Adjoint) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) Pierre Brynaert (Professeur) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) Julie Goldsteinas (Artiste) dominique depre (conseiller) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) C√©dric Raymond (Musicien) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Charlotte Docquier (_) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Jessica Tamsma (Percussioniste) Alexia Saffery (Choriste) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Benjamin Colaux (Cineaste) Stephane Darris (Producteur) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Mich√®le Maquet (Photographe) Laurent Daners (Dj) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Damien Desirant (√Čclairagiste) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Georgina Becker (Productrice) Raphael Timmermans (Gitarist) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Emmanuelle Pottier (Sociologue) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Sandra Kim (chanteuse) Charlie Dupont (En chef ?) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Michele NGuyen (Conteuse) guy coppin (Ing√©nieur du Son) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Alice Vande Voorde (Musicienne) Piet Eekman (R√©alisateur) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Nicolas Thonon (Directeur technique) Guillaume Desmarets (peintre) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Annelore Stubbe (Actrice) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Screame Dj (Ouvrier) Nathalie Delattre (Musicienne) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Deborah De Bock (Project Manager) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Vincent Werbrouck (Cellist) Ian Theves (Technicien de spectacle) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Anne-Marie Loop (Actrice) Roos Huygen (Procesbegeleider) Xavier Pottillius (Animateur) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Joseph Bosquet (Ripper) Hugo Chastanet (Musicien) Violaine Peeters (Funambule) Bernadette Dupont (Post production son) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Gaelle George (Photographe) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Tolga Erciyes (Com√©dien) Adam El meziani (Monteur) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Lola D'haenens (Assistante de production) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Carine La Haye (Production Manager) Dan Warnant (Pensionn√©) Ivan Fox (Interpret) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Juliette Manneback (Com√©dienne) Corina Pitic (Architecte) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Laurent Berger (Enseignant) Charlier Renaud (Machiniste) jo de cat (sociaal werker) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Serge Plume (Musicien) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Celini Christian (Choreograaf) Sophie Marechal (Comedienne) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Virginie Roy (Relations publiques) Adrien Roubens (Street Artiste) Teuk Henri (Muzikant) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Muriel Denis (Auteure dramatique) Juliette Fassin (Assistante deco) jorn bihain (musicien - architecte) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Fabian Donis (Technico-commercial) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Ben Botha (stagehand) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Guillaume Malempr√© (Musicien) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Gil Delogne (Musicien) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) nicolas Esterle (technicien son) Nadja Salson (Employ√©e) fil zennaro (g√©rante) Philippe Blonda (D√©corateur) natascha hardy (ind√©pendante) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Sofie De Schryver (Actrice) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Clotilde Peeters (event coordinator) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Seb Dubois (Artiste) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Florence Crepaux (Nettoyage) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) nicolas rombouts (muzikant) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Daniel MISSANT (Retrait√©) Isabelle Gobbaerts (Multi) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Karin Van Swol (Pensioen) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Romain Lecharlier (Danseur) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Charlotte ledent (Psychotherapeute) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) pierre Baton (Constructeur) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Wendy Parthoens (Logop√®de) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Romain Garcin (Directeur Artistique) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Yves Honorez (Retrait√©) Peter Beda (Lazy Rebel) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Silo√© Bayot (√©tudiante) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Baptiste Marchal (Assistant de production) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Michel Marinus (Enseignant) Lou Mullier (Enseignante) Camille Fernandez (Com√©dienne) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Louise de Braband√®re (doctorante) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Gilles Petein (artiste interpr√®te) christian halkin (technicien) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Lorcan Fahy (Musicien) sophie hustinx (Autrice) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Thom Dewatt (Musicien) Annick Van Coppenolle (admin) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) thierry Boivin (com√©dien, clown) Vincent Hopchet (Independant) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Lara Lalman (√©ducation permanente) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Iseult Jacquemin (Employee) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Sandra Chaoual (Danseuse) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Jean Marie Druart (traducteur) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Larissa Lismont (Violoniste) Viktor Verleyen (Concert promotor) Herv√© Borb√© (musicien) Jacques Van Wyser (toutes) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Marc Brasselet (Musicien) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Denis Lepage (Technicien sin) Marta Gonzalez (Psychologue) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Vinciane Le Men (Productrice) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) MARC Francart (RETRAIT√Č) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Christian Noefnet (Chanteur) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Christophe Mendes (Repr√©sentant) carlos Bustamante (Com√©dien) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Nicolas Hanson (Musicien) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Marie Lekane (Cin√©ma) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Marc Smeesters (Agent) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Eric Bettens (Compositeur) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Willy Pottier (Inkoopmanager) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Fred Van Bever (Avocat) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) laurence van goethem (traductrice) Matthieu Legros (Employ√©) Christian Schaubroeck (Conteur) Claudine Swann (Pensionn√©e) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Marie Wuilleret (Enseignante) Quentin Chaveriat (Performeur) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) C√©sar Hanssens (Technicien son) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Nathalie Seressia (Animatrice) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Carole Messmer (Cineaste) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Michel Fabry (peintre) Jean philippe Defoin (Eclusier) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Benoit Maddens (Muzikant) Garine Gokceyan (Graphiste) rik van elzen (Podiumbouwer) laurine tricoteaux (Designer textile) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) NATHALIE CRAME (psychologue) Steve Surin (H√ītellerie) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Sarah Hamdi (bar) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Francois Vandermeeren (Light designer) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Fabian Chupin (Employ√©) Gregory Lenon (Musicien) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Robert Jaspard (responsable) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Boriana Todorova (com√©dienne) mathieu Flamme (p√©dagogique) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) France Lamboray (Costumi√®re) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Nicolas Renard (Manager) Chris Van Nauw (Muzikant) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Ann Janssens (Chanteuse) Eric Tamundele (R√©alisateur) Johan Fostier (Musicien, professeur) Marie Binet (Technicienne video) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Nicole Oliver (Comedienne) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) L√©onard Clarys (Regisseur) Catherine ELIAT (Pas) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Cilou Valter (Patron) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Bruno Colet (formateur) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Delphine Coers (Scengrang√©) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Maxime Stofkooper (Danseur) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Julien Bernard (R√©alisateur) Berdine Nusselder (Actrice) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Manuel VIERSET (Com√©dien) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Olivier Creppe (Ing√©nieur du son) thierry Dubrunfaut (photographe) Baptiste Lo Manto (Musicien) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Janet Cowie (Enjoying the arts) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Thomas Gomez (Enseignant) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) Thierry Desclez (g√©rant) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Bernard Peigneux (Fondateur) David Picard (Musicien) Myriam Somers (Fonctionnaire) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Pierre Le Bec (Musicien) George Tudorache (Musicien) Bernard Zonderman (musicien) Catherine Seba (Musicienne) Alain De Clerck (Directeur artistique) Christian Deloose (Passionn√© de culture) KEVIN LENNE (Account Manager) Brigitte Lahaye (Solidaire) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Sandra De Smedt (Employ√©e) V√©ronique Vercheval (Photographe) Denis Rochez (r√©gisseur) Laurence Yernaux (/) Julie Lebrun (Costumi√®re) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Karin Bali (Responsable Marketing) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Catherine Bomboir (enseignante) Vanessa GELHAY (-) Kenzo Virga (Com√©dien) brigitte Romain (animatrice theatre) Xavier DEFOING (musicien) Thierry Rombaux (Musicien) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Steve Van Camp (Faciliteiten) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Marie Soufflet (G√©rant) Myriam Berghe (Journaliste culture) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Amelie S (Architecte) willy heroes (moi meme) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Thierry Devos (Vivre ma vie) John Wald (Enseignant) Thomas Vielvoye (Technicien) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Georges Jonckers (Technische) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Mandy Mathieu (Barmaid,) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) MANON SCHURMANS (Enseignante) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Patrick Lerch (Directeur) Nathalie Vanderlinden (poete) Zo√© Dufour (Communication) Carole Nemerlin (Professeur) Ad√®le Jacot (artiste) Cyril Buttignol (Maquilleur) Rita Nocera (Commer√ßante) Sarah Devaux (artiste de cirque) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Juliette El Khouri (Architecte) Alix Warnant (Educatrice) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Octave Pirmez (Manager) Marc Fran√ßois (musicien) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Benoit Urbain (aucun) Dominique Mosseray (Artisan) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Charlotte Gaumeton (Communication) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Gerda Theek (Pensionn√©e) Eline Simon (Educatrice) marie broquelaire (administratrice) Catherine Syben (xx) Orphise Labarbe (Musicienne) Tom Mannaerts (Comedien) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Anne Niepold (musicienne) Astrid Whettnall (Comedienne) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Anton Henne (r√©alisateur) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Pauline Croissant (Enseignante) Antoine Donneaux (Humoriste) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Caroline Adam (Maquilleuse) Arne Scheerlick (ICT) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Paul Govaerts (Auteur) Dida Robbert (Chanteuse) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Maryna Lepiasevich (Altiste) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Andr√© Matagne (Retrait√©) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Farrah Flament (Artiste) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Boris Prager (Com√©dien) Jean pierre Schuilen (Musicien) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Alexandre Bughin (Musicien freelance) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Lily Moreau (Com√©dienne) Alain De Halleux (Cin√©aste) Aurelie Mazaudier (Prof) Natalia de Mello (enseignante en art) Olivia Smets (Actrice) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Ana Rojas (Assistante sociale) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Laurence Leplae (Sculptrice) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Simon Breeveld (R√©alisateur) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Wim Eggermont (Muzikant) Gis√®le Wilki'n (Drh) Roberto Salvador (G√©rant) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Fabrice Dubard (Musicien) Yves Barbieux (Compositeur) Nina Tomas (peintre) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Alain Gombert (professeur) Alain van den Berg (G√©rant) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Quentin Perot (Photographe) Andre Renaud (Retrait√©) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Mireille Labarre (Enseignante) Alexandre Tosar (Apprenti) Patrick Vink (Vid√©aste) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Caroline Spiertz (√©tudiante) Santo Scinta (Musicien) Ronlald Landry (Boss) Louis Drijvers (Machiniste) Julie Gonzalez (-) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Natascha Provoost (employ√©e) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Laurette Mathieu (droit) Olivier Motte (Photographe) Vincent Janaert (Comptable) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Sylvie Blondel (M√©decin) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) francois hubaux (ing√©nieur du son) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Olivier Marganne (Animateur radio) Fernant Zeste (muzikant, producer) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Isabelle colassin (Artiste) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Ga√ętan Warin (Informatique) Philippe Brasseur (musicien) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Frederique de Montblanc (Autrice) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Kriman Kent (Freelance) Nicolas Jaumain (Booking agent) Gregory Navarra (Photographe) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Laurent Hirtz (Project manager) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Estelle Franco (Com√©dienne) Jean_pol Steffens (Musicien) nadia agmir (distribution film) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Mathieu Boudin (Technicien video) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Wim Embrechts (directeur) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Bruno Parent (Distributeur de films) Camille Bertrand (responsable marketing) Anne d'Huart (photographe) Tony Teise (Education) Fabienne Aucant (Production) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) petronile robert (√©tudiante) Isabelle Peeters (coordinatrice) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Edwige Henry (Assistante) nathalie hubert (solidaire) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Roger Roberts (Pr√©sident) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Pierre Jadin (G√©rant) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Julie Leonard (Enseignante) Assia Sabri (Commercial) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) hilippe Moins (directeur artistique) Johnny Konings (freelance/stagehand) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Nathalie Lavis (Employee) ondine Cloez (Chor√©graphe) Vincent Foret (Photographe) C√©dric Bagaruka (Monteur) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Laurent Piron (Magicien) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Luc Lambert (Musicien) Marua Floxo (Performance esculpture) Florent Fourmentin (Light/video designer) Thonus Yves (Monteur son) Jo√ęlle Evita (Artiste) Anu Junnonen (muzikant) Dirk Schreurs (Componist) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Muriel Hasson (Responsable communication) Jean L√©onard (Enseignant) Naike Buchet (Stage hands) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Justine D√©mas (Designeuse) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Renaud Falys (Employ√©) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Pierre Six (Musicien) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) rudy loquet (....) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) sarah gouret (ingenieur du son) Gilles Cabodi (Musicien) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Hugues Hausman (Com√©dien) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Thomas van Oene (Etudiant) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Julie Kargas (√Čtudiante) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Fabienne Demeulenaere (Public) Jos√© BEDEUR (retrait√©) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Lauriane Dangoisse (maman) Tuur Florizoone (Musicien) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Valentin Boucq (Eclairagiste) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Marcel chabanski (informaticien) Daniele Du Bosch (Musicienne) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) benoit Maljean (clown et jongleur) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) chris van tongelen (zanger acteur) Archibald Puissant b (Acteur) Antoine Kurz (√©clairagiste) Georges Herzet (Informaticien) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Thomas Mouligneaux (Droit) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Rohan graeffly (Plasticien) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Christophe Weigert (Acteur) Justine Mounet (Communicante) delphine thizy (impact social) Eva Madeira (Sc√©nographe) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Patricia Duterne (Auteure) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Marielle Wyns (enseignant chercheur) sylvie jottrand (infirmi√®re) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Philippe Manche (Free Lance) Alberto Menchen (Violoniste) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Gaetan Dupret (Cause) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Karim Belghith (Sales Manger) Brigitte Malchaire (spectateur) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Pol Landercy (Amateur d'arts) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Jonasz Olivier (Graphiste) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) Antoine Jonniaux (illustrateur) Emanuel Maes (Communicatie) Max Meunier (Moi) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Sabin Todorov (professeur, musicien) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Lara Cowez (Professeure) Wissem Amimi (Musicien) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) M√©lanie Godin (Directrice) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) virginie Chapelle (charg√©e de production) Hichem Dahes (Photographe) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Christine Sommeillier (Enseignante) Ariane de Bellefroid (Consultante) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Gaetan Saint-Remy (auteur) Pierre Lateur (Guitariste) Judith Grunberger (Artiste) Marine Bernad (Arts graphiques) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) William Clobus (Com√©dien) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Patricia Jim√©nez (aucune) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Renaud Vander Roost (Batteur) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Sophie Baudoux (admin) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Ken Huys (Portraitpainter) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) Anne Hermant (Consultant musique classique) Karim Barras (Acteur) Adrien Vwrhoeven (Na) Jacques Stotzem (Musicien) St√©phane Delvigne (com√©dien) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Laureen Delvallee (Logopede) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Lionel Lhote (Chanteur) Corentin Eubelen (Musicien) Vincent Alleman (r√©gisseur) Samuel De Backer (Web) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) rocco campanella (d√©cor) Perrine Rulens (D√©coratrice) Sonia Dermience (Curatrice) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Louise Mailleux (√Čtudiante) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Arcady Raway (Employ√©) Laurence Daffe (Enseignante) VivianeT√Ęm LAROY (-) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) bernard detre (jounaliste) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Virginie Dubois (Autrice) Nathalie Peeters (Employ√©) teun verbruggen (drummer) Monique Meurant (Retrait√©e) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Gael Michaux (Com√©dien) Karine Marenne (Artiste) Rafael Aragon (dj / compositeur) Kaltom Belataris (Project manager - event) Bernard Dobbeleer (DJ) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Annick Johnson (Com√©dienne) Denis Sadzot (stage hands) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Pauline LEBLOND (Musicienne) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Marie Charrieau (Charg√©e de production) melvin podolski (horeca) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Vincent Strebelle (intermitant) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Carl Dendal (Solidaire) Philippe Collard (Musicien, animateur) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Patrik Vonckx (podium bouw) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Martin Marique (entremetteur) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Catherine Warmoes (Enseignante) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Ben Suys (artiste) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Korneel Van Neste (Zanger) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Nathalie Huby (Violoniste) Guy Rombaux (Acteur) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Ang√®le Broeders (Nihil) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Alexis Den Doncker (Musicien) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) David Block (R√©alisateur) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Barbara Wiernik (Chanteuse) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Fred van der Zwaan (Musicien) Nagual Garcia (Enseignante) NICOLAS MARTY (Light designer) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Maud Carolo (Ouvri√®re) jamila taleb (Mediath√©caire) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Coline Fievet (Juriste) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Acquisto antoine (musicien) Carole Vilt (Chef de file) Fabien Hupin (Artiste peintre) Aude Gribomont (g√©rant) Marc Godfroid (Muzikant) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) jean blavier (choriste) Martin Derefat (Ing√©nieur son) samuel tilman (r√©alisateur) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Laurence Halloy (Cr√©atrice lumi√®re) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Paul Mosseray (Com√©dien) Michils Ludovic (Ceo) Wim Dufoort (Stagehand) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Roland de Wergifosse (Sans) Claire Halbardier (Agent de communication) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Renaud Paquot (R√©gisseur) Leila Mokhtari (citoyen) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Yacine Hamida (M√©decin) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) Luc Vandermaelen (com√©dien) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Jade Daubresse (Barmaid) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Simon Lambert (Attach√© culturel) Juliettd Moons (Enseignante) Marie Dury (Chef de projets / labels) joseph hardy (Enseignant) Didier De Decker (Employ√©) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Jonathan axel Gomis (Acteur) Zo√© Vital (√Čtudiante) David Dehut (Animateur) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Loic De Radigues (Directeur technique) Christian Kraewinkels (Guitariste) Audrey Zimmer (Animatrice) PIERRE ADAM (RETRAITE) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Diaz Adrian (Acteur) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Roxane Faissolle (Pierceuse) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Florian Gilot (technicien) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Florine Lambert (Enseignante) joyce hardy (√©tudiant) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Sophie Cavez (Musicienne) Elise Bihain (economiste) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Damien Gemmi (Technicien son) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Hafy Thiam (Communication) Audry Lambert (Roadie) Christophe Hennikenne (Chauffeur) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Sebastien Guedj (Musicien) Mans Manuszko (DJ) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Matthys Josiane (Sans) Morgane Aubert (Scripte) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Patricia Kinard (Artiste peintre) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Coline Legros (Celibataire) Bergamini Riccardo (Photographe) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Martin Salemi (Musicien) Antoine Sion (Designer) Claire Colette (Ecrivaine) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Virginie Vancoillie (productrice) Marc Teller (Producteur) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Ariane Meur√©e (Cadre) Eva Dormal (Primaire) Berlage Abel (engineer) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Marion Michel (Ensembli√®re) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Pascale Rebetez (cameraman) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) john-john mossoux (artiste) gaetan rusquet (performeur) Jeroen Vink (Projectmanager) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Isis Devalez (RH) Lionel Meunier (Musicien) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Dominique Perne (Tecnhnicien) Christophe Pons (Musicien) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Thomas Midrez (Conteur) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) CAMILLE LANCELIN (Performer) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Bruno Ermans (Architecte) Maud Plumier (coordinatrice) Vincent Thirion (Directeur de Central) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) hughes fernet (g√©rant) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) patrick Leroy (Technicien spectacle) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) pauline david (programmatrice de films) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Nancy Darding (Formatrice) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Tanguy Bienfait (Machiniste) Naomi Vercauteren (violist) Fiorentino Rufo (Employ√©) Orlando Kintero (Peintre) Henri Couchard (Etudiant) Maxime Tirtiaux (Musicien) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Aniko Ozorai (Journaliste) Dominique Guelette (R√©alisatrice) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Szymon Brzoska (composer) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Cecile Rittweger (Comedienne) Saida El Majjaoui (Xxx) Julie Galloy (Regisseuse) marc gicquel (enseignant) Julie Lenain (Comedienne) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Thomas Richard (Dirigeant) sabrina dini (secr√©taire de direction) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Rausin Olivier (Producteur) Alice Borgers (Com√©dienne) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Fabrice Giacinto (Musicien) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Philippe Jamar (Rien) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Sandrine B. (Booking and management artists) Chris Cerri (Musicien) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Olivier Moussa (Idem) Louise Kollmeier (Pianiste) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Coralie Dubois (Professeur de danse) Salah Tijani (Ouvrier) Sam Perl (Promoter) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Bart De Smet (Tradeshow Director) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Sabine Houwaer (Journaliste) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Anthony Simon (Technicien) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Charles LEMAIRE (Photographe) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) anne PIERLOT (designer) Julien Elleouet (Clarinettiste) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Emy Vanderelst (Spectatrice) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Lucas Vermeire (Techniek) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Juliette Colmant (Danseuse) Maya Cox (DJ et graphiste) Julie Calbete (Chanteuse) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Fred Malempre (Musicien) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Ines Fransen (Assistante programmation) Simon Schoovaerts (Batteur) Stefan Dooreman (Employ√©) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Alan gevaert (bassist) C√©line Lecocq (Programmatrice) Camille Dejean (Artiste) Hans Bossuyt (Muzikant) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Christel Richard (√Čducatrice) Annika Lottin (animatrice) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Isabelle Liagre (Musicienne) Muriel Bersy (Comefienne) Damien Petitot (Vid√©aste) FABIENNE LORENT (G√©rante) Eddy Gijsens (Directeur) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Fabian Finkels (Com√©dien) Marie Lagaditis (Musicienne) Delphine Chavet (Responsable communication) Lo√Įc Faure (Jongleur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Daniel Alves (Musicien) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Jean Louis Lejeune (Independant) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) felix moy (technicien, cin√©ma) Sophie Huyghe (Enseignante) Vincent Mathieu (Informaticien) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Helene Sauliere (aucun) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Veronique Michel (Programmatrice) diegi amaral coutinho (violoncellista) lucia bru (professeure) Pauline Brisy (Comedienne) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) bruno petit (professeur) Thomas Dimmers (Musiciens) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Wendy Piette (Com√©dienne) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Bart Aga (geluids Ing) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Mailyse Hermans (com√©dienne) Daniel Hubin (Dentiste) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Estelle Berengier (cadre) Kristof Desodt (Sound Engineer) Marianne Celis (aucune) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Greg Baumann (Com√©dien) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Val√©rie Caudron (Enseignante) Sandro Amalfi (Ouvrier) Michel Lary (Educateur) Christine Delvaux (Enseignante) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Myriam Toussaint (Prof de danse) Roald Sieberath (chroniqueur) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Juliette Tempels (Consultante RH) Olivier Fanuel (Bassiste) Andreea Vilciu (RH √©vents) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Geluck Antoine (Musicien) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Jean-pol Fievez (Stage) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Catherine Mailleux (psychanalyste) Vincent Lesceux (Passion) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Alix de Beaufort (Actrice) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Aude Droessaert (Com√©dienne) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) bart walter (artiest) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Alexia de Visscher (artiste) Nemo Gielen (oui) Benoit Leclaire (technitien) Michel Veriter (Amateur) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Jacques Louis (M√©decin) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Michel Jacobs (Musicien) Berlinde Deman (Muzikant) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Tasset Virginie (Compositrice) Mich√®le Masil (Enseignante) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Tual Pierre (Com√©dien) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Norbert Boudboule (Sympathisant) Maelle Kalis (Artiste) Axel de Kirianov (Compositeur) Mario Costa (Crew Boss) eric marchal (architecte) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Gene Bervoets (Acteur) Arnaud Trejbiez (Producteur) Alain LEGRAND (Enseignant) Teddy Hillaert (Live Nation) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Dethier Gilles (infographiste) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Myriam Amouri (Assistante Camera) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Fabrice Van Walle (Artiste) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Ethel Mortelmans (Titularis) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Chlo√© Jacquart (Photographe) Marine Gabaut (Styliste photo) Jacques DENIS (Producteur) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Christophe Leroy (Batteur) Benedicte Franck (Assistante manager) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Olivier Lambert (Cuisinier) Julien Calande (Chef de projet) Dominique Cloetens (Sans) fabrice mirco (Batteur) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Lara Hubinont (Com√©dienne) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Vania Henrot (Employ√©e) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Patrick Vandoorne (Regisseur) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Vanessa Pilatte (Commerciale) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Laurence Hoeters (Spectateur) Julie Van de Wijngaert (enseignante) aude mermilliod (autrice de bd) Juliette Boss√© (Musicienne) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Mohamed Mesbahi (Musicien) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Olivier Taca (Informaticien) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Yasmina Bourgaux (Idem) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Mohamed Chaara (Ripper) Dirk Dufour (?) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Isabelle Godeau (Enseignante) Th√©o Delval (Etudiant) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Manuel Roland (Musicien) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Sara Vanderieck (dramaturg) Zoe Vadim (Illustratrice) Sophie Ivanova (Etudiante) Anna Wawrzyniak (??) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Sarah Blau (Bruxelloise) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Alexandre Dufour (directeur technique) Cedric Cerbara (Com√©dien) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Dominique Aneca (-) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Dani√®le DARRAS (.) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Sara Dziri (Musicienne) Philippe Soreil (G√©rant) Jan Dorpmans (Gids) Sarah Antoine (Com√©dienne) Christophe Smets (Photographe) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Thierry Guerin (Directeur) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Violaine Filion (Chanteuse) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) William Henne (Cin√©aste) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Cathy Mlakar (Scripte) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Daniel Lannoy (Prof) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Laurence Mar√©chal (Professeur) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) stephan cravillon (Prestataire technique) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Jules Bernard (Artiste) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Peter Permeke (Artiste) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Marouan Iddoub (Acteur) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Bruno Pons (Monteur) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Thomas Champagne (Musicien) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Lina Wielant (Photographe) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Veronique Bouxain (Artiste) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Athena Poullos (Com√©dienne) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Sebastien Andres (Producteur) Caroline Case (G√©rante) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Laurent Bonnet (Com√©dien) Michele VERDIN (Employ√©e) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Luc Poncelet (Po√®te) Christophe Celen (Musicien chanteur) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Mirela Barbut (Traiteur) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Aurelie Cuvelier (CEO) Alice GADBLED (R√©alisatrice) chantal benkoski (attach√©e de presse) Anna Maerten (Sage-femme) Iris Maas (Communication) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Pierre Lucas (directeur) elena perez (comedienne) Manon De Clercq (Manager) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) jeremie mosseray (Musicien) Isabelle Baudot (Project Manager) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) yann lecollaire (musicien) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Alix Konadu (Actrice) Adrien Lenoble (Directeur) Agathe Leroy (√Čtudiante) Philippe Therasse (Directeur Photo) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Claude Vanhollebeke (Professeur) Christine MULLER (En invalidit√©) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Philippe Mullier (G√©rant) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Vanessa Mortier (enseignante) Zack Jonas (Musicien) Nicolas Sand (batteur) Philippe Somville (Auteur) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Pierre Molinghen (Photographe) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) quentin smolders (plasticien) esther aflalo (com√©dienne) Shu Bosseaux (employee) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Lucien Jans (R√©alisateur) Catou De Meyer (Retrait√©e) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Hannah Kalaora (Artiste) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Yorrick Detroy (Regisseur) Colette Scheenaerts (N) Fran√ßois Postic (Musicien) Dimitri Marun (Spectateur) Gilles Abrams (Assistant de production) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Ahmed AMOURI (retrait√©) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Alexis Radelet (Employ√©) Bernard DEFECHE (professeur) Garny Fran√ßois (Cordes) Fabio Zenoni (Com√©dien) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Tori Grums (Technicien)