Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.777 ondertekenaars (11.604 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13777
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11604 Ondertekenaars)
celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) elisabeth tichon (agente de guidance) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Steve Van Camp (Faciliteiten) serge van mol (ces) Clotilde Peeters (event coordinator) John Buffel (Laborant) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Anthony Selleslagh (Auditeur) Jean Francois Bouron (Artiste) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Herve Huens (Marketing manager) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Rebecca Samos (Musicienne) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Alex Thomas (√Čtudiant) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Peter Permeke (Artiste) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Marc VIERSET (Musicien) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Christophe Hermans (R√©alisateur) Yacine Hamida (M√©decin) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Marie Jennes (Chanteuse) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Donat Callens (G√©rant) tom voorn (arbeider) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Esinam Dogbatse (Musicienne) Dubois Alain (Associ√©) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Laurent Boschloos (Booking Manager) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Nina Lombardo (Tisseuse) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Ludovic Catalfamo (Musicien) Fiorentino Rufo (Employ√©) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Patrick Meeze (Geen) Pauline Couble (sculpteur) Laura Aelbrecht (Student) John Wald (Enseignant) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Iris Chr (Sc√©nographe) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Julien Sohier (Enseignant) Pierre Thimus (Concertiste) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Isabelle Godeau (Enseignante) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Sofia Constantinidis (Violoniste) Kassandra Decloux (Coordinatrice) berenice de clercq (com√©dienne) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Philippe DOLHEN (-) Jack Bioul (Directeur) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Manon Huguenin (Sculpteure) Coline Fievet (Juriste) Delphine Coers (Scengrang√©) Cl√©mence Grutering (tapissier) Benoit Urbain (aucun) Manon Vanheste (Graphiste) marie-anne dozo (graphiste) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Louise Tanoto (Danseur) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) ANNE ANCIAUX (idem) Anne Marie Leon (Animatrice) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Corentin Jonckheere (G√©rant) J√©r√īme Thil (Bassiste) Gerard Corbion (responsable de cie) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Mathieu Robert (Musicien) felix zuyten (Auteur interpr√®te) chantal benkoski (attach√©e de presse) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Liesbeth Devos (Chanteuse) Gene Bervoets (Acteur) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Sophie Hermant (Employ√©e) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) DELPHINE BOUGARD (artiste) Brigitte Malchaire (spectateur) Sylvain Delande (Responsable innovation) Sarah Lardinois (Juriste) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Diego Dalla Valle (ripper) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Pascal Matthey (Musicien) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) Loic De Radigues (Directeur technique) Angelique Poncelet (Directrice animatrice CC) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Jean pierre Schuilen (Musicien) Estelle Defalque (Chant lyrique) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Thomas Gremes (R√©gisseur) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Michiel Ceulers (Artist) Bastien Jeunieaux (Guitariste) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Francoise Grisay (Graphiste) steve Driesen (Com√©dien) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Patrick Worms (Agroforestier) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) olivia nicholls (graphiste) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Denis Sadzot (stage hands) Antoine Wielemans (Musicien) Sarah BER (Com√©dienne) Pierre Bouldou David (Chanteur) Veronique Thieme (Enseignante) Patrick Beeken (Organisateur) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Eliz De Wolf (citoyenne) S√©bastien Pensis (Technicien) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Colette Lamarche (Guide) Julie Lambillon (Architecte) Bruno Borsu (Com√©dien) fred clautier (coordinateur technique) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Philippe Fontagnere (Musicien) Laurie Diricq (Webdesigner) Vincent Vandist (--) Andr√© Dael (Artiste graphique) Raphael Hecht (Gerant) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Beatrice Leysens (Assistant) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Benoit Dubuc (Barman) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Marie Polet (/) Carine Chavanne (Auteure) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Eric Vander Maren (Tourneur) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Vincent Fis (Musicien) Christophe JALLET (Architecte) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Morgane Philippe (Enseignante) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Martin Ryelandt (Ecrivain) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Yves Delvaux (Cameraman) nadette guilbert (logop√®de) christophe haveaux (Journaliste) Simon Grunberger (Manager) Quentin Six (Technicien son) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Loric Malice (Art photographie) luc Petit (directeur artistique) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Amelie S (Architecte) Sherban Vidick (Musicien) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) thierry Boivin (com√©dien, clown) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Isabelle Kabatu (Chanteuse) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Julien Bechara (R√©alisateur) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Nora Helali (Chanteuse) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Coline Delaunois (Graphiste) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Lou Mullier (Enseignante) Jeremie Leante (Technicien son) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Paul Bossu (Employ√©) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Margaux Nyssen (Enseignante) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Pascale Marlier (Ecrivain) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Louise Labib (Productrice) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Benoit Bosschaert (Musicien) Sophie Ivanova (Etudiante) Constantijn De Witte (Consultant) Karim Belghith (Sales Manger) Rebecca Smit (Violoniste) Kevin Strompers (Stagehand) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Gilles Nicolay (Adjoint) Dragana Todosijevic (painter) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Laetitia Lamine (√Čtudiante) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Julie Robeet (Graphiste) Emilie Praneuf (Comedienne) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Caroline Gereduz (Costumiere) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Luc B√©riot (Enseignant) Alban Londot (Rigger) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Denis Chav√©e (Employe) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) jerome bonvalot (roader) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Martine Draps (Coordinatrice) Andr√© Delval (Commercial) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Fabian Chupin (Employ√©) Alice Leroisse (Sans) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Charlier Renaud (Machiniste) Florence Crepaux (Nettoyage) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Nathalie Seressia (Animatrice) Dominique Cloetens (Sans) Bernard Guyot (Saxophoniste) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Vincent Janaert (Comptable) Thierry Heynderickx (Acteur) Francis Perry (Administeur) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Aniko Ozorai (Journaliste) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Philippe Brasseur (musicien) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Nathalie Grippa (Architecte) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Catherine Struys (musicienne) M√©lanie Godin (Directrice) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Jean-Charles Delfosse (coach) Pauline LEBLOND (Musicienne) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Marine Follonier (R√©alisatrice) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Perrine Rulens (D√©coratrice) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Nele Staes (Bediende) Julie Gelon (Illustratrice) David Verborgh (Tech light) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Daniel Dejean (Compositeur) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Quentin Velghe (Programmateur musical) Bruno Ermans (Architecte) Thomas Midrez (Conteur) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Thomas Champagne (Musicien) Peter Dobbels (Venue Manager) leslie de geyter (stagehand) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) antony ploux (stage hand) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Camille Blanchy (employ√©e) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Joanie Carlier (Bassoniste) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Catherine Scaut (spectateur) Mathilde They (Charg√©e de communication) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) David Janssens (Assistant realisateur) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Mathijs F Scheepers (Artiest) Michel COURBET (Sales) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Geluck Antoine (Musicien) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Marina Danese (Animatrice) David Leroy (Musicien) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Sandrine Blancke (Com√©dienne) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Murielle Texier (Com√©dienne) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Nicolas Michaux (Architecte) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Lionel Wyame (employ√©) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Ruby Frisvold (Etudiante) Alexia Jaubert (√Čtudiante) CICI OLSSON (Photographe) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) David Picard (Musicien) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) nicolas Esterle (technicien son) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Marie Kasemierczak (Animatrice) Natacha Belova (sc√©nographe) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Deborah Lothe (Mod√®le) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Florence Sa√Ędi (Productrice) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Marion Borgel (Musicienne) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) rudy loquet (....) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Andr√© SOUPART (Enseignant) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Patrik Vonckx (podium bouw) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Maud de Guiran (student) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Joelle CHANET (Gestionnaire) Salvatorz Giunta (com√©dien) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Michel Stockhem (Directeur) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Justine Maxelon (artist) Thomas Vielvoye (Technicien) Fanny Sarlette (Musicienne) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Jacques Limbourg (Sophrologie) Luc Wolfs (Retrait√©) Dimitri Marun (Spectateur) Tanguy Bienfait (Machiniste) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Laurent Hendrick (Musicien) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Julie Soyeur (Educatrice) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Achille Gabry (Musicien) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Agn√®s Orlandini (Enseignante) jacqueline cauchy (Citoyenne) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Michel Vargas (Journaliste) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) S√©bastien Harvengt (guitariste) Bart De Nolf (muzikant) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Michael Havenith (R√©alisateur) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) JJ Duerinckx (Musicien) Johannes De Jong (Scientifique) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) paul biot (com√©dien animateur) Sophie Cavez (Musicienne) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Colas Besnard (Assistant camera) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Kevin R√©aume (Technicien) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Remi Planchenault (Label Manager) Manuel Alves Pereira (Enseignant) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Stef Stockmans (Geluid) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Henri Culot (Danseur) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Paul Fauconnier (Conteur) Thomas Gerard (Machiniste) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Chlo√© Devillers (Scripte) Fanny Fauconnier (Prof) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Boris Wilmot (Motion designer) Pierre Liz√©e (Artiste) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Erwan Le Berre (Musicien) Vania Henrot (Employ√©e) Antoine DRONSART (Technicien Son) Raf Vermeulen (arbeider) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Guillaume Codutti (Musicien) Sylviane Riga (Professeur) Philippe Luyten (Se) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Gurman Alison (Ux designer) Tuur Florizoone (Musicien) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Yves Martin (Conseiller) Baptiste Marchal (Assistant de production) Benoit Thiry (aucune) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Vincent Snappe (Enseignant) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Morgane Aubert (Scripte) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Florence Bujard (Musicienne) Piet Eekman (R√©alisateur) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Sant-Anna Nelly (TV production) Victor da Costa (Musicien) laurent GRIETENS (consultant) Edouard Gerard (Retrait√©) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Jan Machiels (Sounddesigner) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) Violette Schloesing (Commedienne) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Michils Ludovic (Ceo) Eve Beuvens (Musicienne) Fabrice Lig (Compositeur) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Eric Leleux (musicien) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Fabian Hannaert (Postproduction) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Nicolas Cretu (Musicien) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Patricia Jim√©nez (aucune) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Philippe De Cock (Pianiste) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Thierry Lenoir (sans emploi) Depont Eric (Graphiste) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Cat Soetens (Idem) Louise Vachaudez (Enseignante) Nadia Jradia (Professeure de piano) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Jo Marc (producteur) Zhuojun Chen (Musicien) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) claude schmitz (metteur en scene) Jacques PIRONET (responsable logistique) Antoine Geeraerd (Cadre) Sandrina Lusci (Retrait√©) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Maite Vanneste (Charge de communication) Alexandre Tosar (Apprenti) Eva Madeira (Sc√©nographe) Simon Verschraege (Musicien) Edurne Rubio (Artiste) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Jonathan Slotboom (Regisseur) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Chloe Adam (Com√©dienne) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Nathan Waroquier (Light) Messaline Raverdy (Artiste) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Mortier anne-sophie (graphiste) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Yves Gobart (Artiste Peintre) Victor Ridley (R√©alisateur) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Olivier Justronck (Cam√©raman) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Hugo Renard (Machiniste) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Sarah Maouche (Enseignante) jonas chereau (chor√©graphe) H Eva (Freelance dancer, performer) Sacha Ardus (Actrice) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Sylvain CREMERS (musicien classique) Violaine Peeters (Funambule) bart dewolf (stagebuilder) Assia Sabri (Commercial) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) B Didier (Artiste) Florence Borgers (Musicienne) Olivier Pleyers (Musicien) Emilie Corneux (Photographe) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Lore Van laethem (Na) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Mohamed Diakite (Stagehand) Julien Libeer (pianiste) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Fran√ßoise Stuyck (Bof) No√©mie Stokart (Etudiante) Lin Seminck (designer) Gael Rinclin (Tech Engineer) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Julie Maes (Actrice) Ceyssens Kurt (Event Manager) Roberto Salvador (G√©rant) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Oro Marcello (Libraire) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Miguel Rwubu (Attach√©) Arnaud Libert (R√©gisseur) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Jean Pol Zanutel (Musicien) Patrice Bourg (Directeur) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Denise Blue (Chanteuse) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) claude fisson (b√©n√©vole) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Youri Youri (Bassiste) Jan debski (Comedien) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Denis Bakelants (Ceo) Bernard BOUDRU (com√©dien) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Anja Hess (cin√©aste, photographe) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Charles Grison (independant) Abdou Mekkaoui (Culture) Laura Cassan (Technicienne son) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Johanne Duplouy (Relation publique) xavier Lauwers (√©clairagiste) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Himawari Arai (√Čtudiante) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Frans Segers (Consultant) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Timour Vandermeulen (Compositeur) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Soledad Ferreira (Enseignant) Guillaume Morisod (Ing√© son) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Nathalie Dehut (Spectacle) Pablo Andres (Com√©dien) Aurore Grailet (Musicienne) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Muriel Sarlette (Musicienne) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Emmanuel Lambion (Curateur) Thierry Modave (Employ√©) Eveline Peten (enseignante) vincent georis (repr√©sentant) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Daniel Lannoy (Prof) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Corazza Francis (?) Manon De Visch (Etudiante) Sonia Lara (Danseuse) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Tim Privat (√Čtudiant) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Philippe Avanzi (Cameraman) Maxime Schwarz (Monteur) Nicolas Berwart (Tour-manager) Brigitte Lahaye (Solidaire) Edith Van Malder (Actrice) Johan Fostier (Musicien, professeur) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Marie Ghitta (Altiste) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) fernand Denis (Journaliste) Marina Paganelli (Institutrice) Arno Hintjens (Chanteur) JULIE PIETTE (IT Analyste) Kaat Verlent (Opnameleiding) Jean-Frederic Molard (Musicien) Maxime Desert (Free Lance;) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Sylvie Bertaux (Choriste) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Steven Jacobs (musicus/ componist) Anthony Robert (DG) Patrick Beckers (Com√©dien) Virginie Vancoillie (productrice) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Gaetan Saint-Remy (auteur) Martine Layon (Psychologue) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Milena Strange (Photographe) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Antoine Georges (Cameraman) Clement Dechambre (Musicien) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Michele VERDIN (Employ√©e) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Philippe Mullier (G√©rant) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Guy Maezelle (Realisateur) Pascal Paridans (Ed. Phys) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Frederic Barthes (Professeur) Lou Dossogne (Com√©dienne) jo de cat (sociaal werker) Marc Santkin (Musicien) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Hannah Kalaora (Artiste) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Luc Devreese (enseignant) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Sarah Antoine (Com√©dienne) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Jan Hammenecker (Com√©dien) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Fivet Nicolas (Bediende) jozef Portaels (magazijnier) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Catherine Baes (leerkracht) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) eric marchal (architecte) Muriel Smaers (Assistante sociale) Anne Marsaleix (Traductrice) juliette otter (chor√©graphe) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Louis de Fauconval (Etudiant) Baptiste Deleuze (Road/freelance) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Vincent Bruyninckx (Musicien) Paco Parma (Assistant d√©corateur) vincent respriget (chef coiffeur) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Amelie Segers (Enseignante) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Pierre Somville (Interpr√®te) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Serge Schoonbroodt (Organiste) gougeau elsa (Danse) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Hakim Louk'man (Com√©dien) Norbert Boudboule (Sympathisant) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Julien Quoirin (Cin√©aste) Catherine Mailleux (psychanalyste) Jerome Peters (Producteur) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Isabelle Liagre (Musicienne) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Thomas Gustin (Corniste) Laurent Hayez (Technicien) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Dominique Swinnen (Pianiste) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Nathalie Haegeman (Productie manager) Elise Peroi (Artiste) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Marine Depr√© (Assistante sociale) Pierre Chapelle (Medecin) Elsa de Lacerda (Violoniste) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Patrick Amand (G√©rant) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) mathieu Flamme (p√©dagogique) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) No√ęl Fiora (Designer) Didier Colfs (Com√©dien) Joelle Bar (priv√©e) Camille Braun (Charg√©e de projet) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Victor Pailhes (Chanteur) Patrick Michel (Acteur) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Robyr Lionel (Com√©dien) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Guillaume Desmarets (peintre) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Serge Giotti (Photographie) laure raimondi (Community Manager) Laurianne Thysebaert (violoniste) Coline Legros (Celibataire) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Marianne Celis (aucune) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Juliettd Moons (Enseignante) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Philippe Leduc (Technicien Video) Paul Parker (free-lance) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Baptiste Moulart (Comedien) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Alexia Turlot (Communication Manager) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Veronique Loiseau (Femme au foyer) quentin marchal (charpentier) Marc Angeli (artiste) Claude Courtoy (Cameraman) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Eric Bouvier (Photographe) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Laurie Degand (com√©dienne) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) David Ramael (Dirigent) Laurent Hirtz (Project manager) Julian Hills (Photographe musicien) Christian Crahay (Com√©dien) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Henry BELY (Employ√© administratif) Virginie Berland (Perruqui√®re) Matthieu Gaillet (Directeur technique) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) M√©lanie Isaac (chanteuse) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Viviane Van Camp (Pensionnee) Campos Veronica (Percussionniste) Nadia Ben Romdhane (peintre) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Achille Ridolfi (Com√©dien) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Jerome Dejean (√Čclairagiste) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Anael Snoek (Acteur) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Fran√ßois Postic (Musicien) Benjamin Yasse (Enseignant) Marianne Grimont (photographe) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Pierre Le Bec (Musicien) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Pauline Croissant (Enseignante) Bastien Michalski (Ing√© Son) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Thomas Durez (Instituteur primaire) Christine Kulakowski (Directrice) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Virginie Messiaen (Monteuse) Indirah Osumba (Coordinatrice) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Claudine Smal (Artiste) William Csikvar (G√©rant) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Francoise Vervoort (Violoniste) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Alain De Halleux (Cin√©aste) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) martine hennico (enseignante) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Jean-Louis Pau (Musicien) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Chantal Legreve (Medecin) Mathy Nathalie (Project Manager) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) John Valdevit (Responsable ICT) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Raoul Belmans (DJ / producer) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Samuelle Dupuis (Psychologue) Sarah Blau (Bruxelloise) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Vega Dj (Dj) Florent Fourmentin (Light/video designer) Catherine Devos (Billettiste) Alice Piemme (Photographe) Adam El meziani (Monteur) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Benjamin Zicot (Enseignant) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) cl√©mentine Delahaut (aucune) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Fred Rossillion (Responsable commercial) Maxence No√ęl (Technicien Son) Nicolas Buysse (Comedien) Vanessa Jacques (Vendeuse) Fabian Finkels (Com√©dien) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Gr√©gory Simon (Peintre) Justine Mauraj (Musicalartiest) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Louise Bastin (X) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Marie ANSLOT (G√©rante) Denis Baeten (Musicien) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Marie-Ange Desoil (Auteur) Egon Di Mateo (Com√©dien) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Georgy Liebermann (Troubadour) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Olivier Haas (Enseignant) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Marine Gabaut (Styliste photo) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) keteleer suzette (danse classique) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Jonathan Verriest (Enseignant) Amine Kanzi (Musicien) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) dominique depre (conseiller) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Audrey Fransens (Comptable) Laure Geerts (photographe) Sebastien Delvaux (Manager) Olivier Moussa (Idem) Nathalie Thiry (Attach√©) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Children Tomorrow's (Coverband) Sarah Scaillet (Juriste) Olivier Motte (Photographe) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Sophie Moreau (Production, administration) Juliette Martin (Musicienne) jean coulon (mon propre chef) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Gelay Vic (Trompettiste) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Graziella Calabrese (Responsable achat) Jasmien Hoffmann (X) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Corinne Houben (Enseignante) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Sindy Kinard (Freelance) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Simon Hanin (monteur son et autres) Dom Moreau (Professeure) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Eline Simon (Educatrice) Amandine Degen (Biologiste) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Roberto Savo (R√©alisateur) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) St√©phane Devillers (Clavieriste) Severine Mitchell (Administrateur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Noemi Halen (spectatrice) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Olivier Boonjing (Directeur photo) marie broquelaire (administratrice) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Vincent Foret (Photographe) willy heroes (moi meme) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Tigran Poghosyan (Musician) Babou Sanchez (Artiste) Christine Ergo (N√©ant) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Laurent Geneau (Dj) Yves Delsart (Gerant) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Maarten Perpet (Dirigent) J√©r√īme Collette (Peintre) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) quentin smolders (plasticien) Perrine Delers (Chanteuse) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Bo Tijskens (Visagiste) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Lola Bonfanti (musicienne) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Lisou De Henau (Com√©dienne) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Rodolphe Maquet (Musicien) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Ugo Petropoulos (Journaliste) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Sophie Huberty (Sculpture) Murielle Roobrouck (travailleur social) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Philippe Vancanneyt (Sans) Eric Quackels (membre du comit√©) Ziggy Stardust (ICT) Grazyna Czech (Retrait√©e) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Fred Nyssen (Acteur) Sophie Huyghe (Enseignante) Giacomo Manca (ONG) Jawher Matmati (compositeur) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) marc de bilde (d√©co tech) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Rejane Turner (Office Manager) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Anne Lambert (Animatrice formatrice) Anne Falys (Juriste) V√©ronique Lev√™que ((.)) Alycia Gregoire (Com√©dienne) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Chris Van Nauw (Muzikant) Jean-Marc Schneider (Photographe) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Aude lorquet (comedienne) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Lise De Caevel (Project manager) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Andr√© Meuwis (Musicien) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Liliane Wang (Administratrice de production) Amandine Sepulchre (Musicienne) julie bertrand (sc√©nariste) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Raphael Thys (Futurologue) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Christian DELWICHE (Retrait√©) laurine tricoteaux (Designer textile) Catherine Simon (Analyste) Axel de Kirianov (Compositeur) Raphael noel (directeur technique) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Val√©rie GERARD (Infographie) Yvan Tasiaux (Animateur) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Kevin Cools (Billettiste) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Gwen Vdb (Commerciale) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Ludovic Bukens (Spectateur) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Julien Elleouet (Clarinettiste) Henry Hoogaert (Free lance) Charline Bragard (Gerante) AXELLE RED (artiste) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Geraldine Leonard (Spectatrice) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) ivan rosseel (entertainment) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Christine Quertinmont (prof de yoga) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Fabienne Syenave (NA) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Michel Thomas (musicien, danseur) Axel Van Mullem (guitariste) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Yannis SADA (Regisseur General) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Tommy Tielemans (Chauffeur) Gertjan De Boeck (/) Yolande Arnould (Opticienne) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Nicolas Dieu (Musicien) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Mr B. Mr B. (Musicien) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Nicolas Denison (Compositeur digital) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Alec De Busschere (artiste) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Sylvie Gerard (Centre culturel) Martine Vandenbroeck (Xxx) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Julie Dechamps (Direction) Cesar Janssens (Muzikant componist) Esther Beck (Manager) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Thomas Johanns (Employ√©) Maria Kozinska (Gids journaliste) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Lo√Įc Faure (Jongleur) Melanie Olivier (Formatrice) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) audrey chaumeil (psychologue) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Michelangelo Marchese (com√©dien) Letort Bruno (Compositeur) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Cyril Francq (Musicien) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Marie Menzaghi (sc√©nographe) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Pierre Halloy (Musicien) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Stephane Despa (Project manager) Romain Delfosse (Musicien) Damien Tinck (Technicien de spectacle) C√©line Kerpelt (Graphiste) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Thierry Hellin (Interpr√®te) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) sebastien De Laet (DJ) Vincent Warin (Percussionniste) Pascale Verbeke (Architecte) Sarah Testa (com√©dienne) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Lena Doryn (Makeup Artist) Yuliia Dudinova (G√©rante) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Luc De Meulenaere (T√©nor) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Bruno Baudewyns (Musicien) Colin Christiany (R√©gisseur) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Youn√®s Boukili (Musicien) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Anthony Fina (Operationnal Manager) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Jean-Louis Langlais (jj) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Axel Dumont (Musicien) Patrick Errera (Ripper) Quentin Bries (commercial) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Gauthier Millecamps (Event mangement) Marie Gaber (Retrait√©) Laurent Piron (Magicien) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Jean-Luc Gillard (programmateur) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Ingried Lempereur (Psychologue) Heremans Isabelle (Musicalactrice) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Wim Dufoort (Stagehand) Denis Cruysmans (Enseignant) Natascha Provoost (employ√©e) Nathan Foucray (Technicien son) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Pauline Ponsolle (Barmaid) Didier Likeng (Bassiste) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Catherine Cappuyns (Traductrice) Christophe Voisin (Coordinateur) Annick Johnson (Com√©dienne) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Christophe Celen (Musicien chanteur) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Toon Smets (Lichttechnieker) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Justine Santarossa (Educatrice) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Jean-Michel Rocher (Production manager) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Isabelle Frere (Enseignante) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Luc Borgers (Retrait√©) Florian Goossens (Gestionnaire) Ivan Hanssens (Idem) Gaylord Baert (Finances publiques) Reginald Washington (Professional Musician) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Patrick Louis (Musicien) Christophe Gillis (Musicien) Vitalien Musin (√Čtudiant) Sylvain Chauveau (musicien) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Marnie Leplat (√Čtudiante) Steve Louvat (Musicien) Anne Marcq (Plasticienne) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Ewout Pierreux (muzikant) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Vincent Gallez (employ√©) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Renata Ruscigno (Acceuil) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Emmanuel XAVIER (Designer) Eddy Devolder (Ecrivain) Olivier Giot (Musicien) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Florent Brun (Responsable) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) claire williams (Artiste) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Diego Herman (Peintre) Manon Romain (Com√©dienne) Marine Bernad (Arts graphiques) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) France Bastoen (Actrice) Emeline Renoux (Enseignante) Igor Adamskiy (Artiste) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Daphn√© Robin (Clown) Kirsten De witte (Musicien) Naomi Vermeulen (Employ√©) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Camille Didion (Scenariste) Luc Pilartz (Musicien) Adrien Sail (Technicien polyvalent) kristof lauwers (componist) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Vincent Goffart (Ing√© son) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Ava Dobrynine (Storyboarder) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Sophie Baudoux (admin) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Evelyne Cuylits (Sculptrice) benoit fievet (raodie) David HORN (M√©decin) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Liza Reichenbach (Etudiant) Federico Repiso (Graphiste) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) florent jeunieaux (musicien) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Julie Dacquin (Comedienne) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Emmanuel Zamora (Gestion) jean-michel caron (animateur) Xavier Claes (Photographe) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Philippe Ekoka (Musicien) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Antoine Lissoir (Musicien) Mathilde Wolff (Etudiante) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Thierry Tytgat (arboriste) Fabienne VANESSE (Employ√©) Ferdinand Despy (acteur) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) Yves Snyders (Ex-road manager) Dan Warnant (Pensionn√©) Julie Caebergs (Communication culturelle) Andr√© Matagne (Retrait√©) Guyl√®ne Olivares (actrice) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Eddy Gijsens (Directeur) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) carlos Bustamante (Com√©dien) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Ina Sporcq (Etudiant) Michel Leroux (Formateur) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Harvey Smith (Enseignant) Xavier Wouters (Nean) Taylor Lecocq (Danseur) michael Lemmens (Cadre) Jonathan Chantry (Formateur) Annika Serong (com√©dienne) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Jean-Philippe Feiss (Musicien) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) albert gisaro (regisseur) Janet Cowie (Enjoying the arts) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Roald Sieberath (chroniqueur) Laurent Sprimont (Musicien) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) David De Sutter (R√©gie) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Stan Pollet (Chanteur) Benoit Embrechts (Employ√©) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Morgan Buisseret (Artsite) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Lara Cowez (Professeure) Morgan Le Grelle (musicien) Octave Pirmez (Manager) Bruno Parent (Distributeur de films) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Nicole Oliver (Comedienne) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Kody Kim (Humoriste) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Camille Dejean (Artiste) Pierre Brynaert (Professeur) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Verheest Niels (Zelfstandige) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) cl√©mentine coupau (professeure) Louise Mailleux (√Čtudiante) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Sarah Lederman (regisseur) Roxane Faissolle (Pierceuse) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) emmanuel brasseur (employ√©) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Delphine Mathy (Photographe) Pauline Mabille (Enseignante) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Marie Huybrechts (Psy) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Ronlald Landry (Boss) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Julien Lejeune (Graphiste) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) karen Verbrugge (actrice) Medhi Beduin (Magicien) petronile robert (√©tudiante) Ahmed AMOURI (retrait√©) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Lucas Vermeire (Techniek) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Jean_pol Steffens (Musicien) R√©my Polfliet (Policier) Olivier Fi√©vez (Directeur) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Draye Nicolas (Manager) Maria Peredo (Performer) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Roberto Romeo (Cin√©aste) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) Lily Moreau (Com√©dienne) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Alice Godart (monteuse) Justine Caulier (Enseignante) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Wim Eggermont (Muzikant) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Sandra Kim (chanteuse) Christian Debauve (professeur) Albertine Libert (Guide) Jean philippe Defoin (Eclusier) Maryse Daniels (Venue manager) Tania Teughels (Enseignante) Anu Junnonen (muzikant) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Hemet Tiguenitine (Patron) Alexander Gurning (Pianiste) Xavier Colas (r√©gisseur) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Laurent Bonnet (Com√©dien) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Annick Dath (Maman de regisseuse) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Lucie De Ley (musicienne) Micheline Gutman (Production manager) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Julien Bernard (R√©alisateur) Bernard Dobbeleer (DJ) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Caroline Adam (Maquilleuse) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Alexandre Beauvoir (Musicien) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Thibault Wathelet (Artiste) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Thibault Quinet (Musicien) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Lee Lebens (Musicien) Antoine Donneaux (Humoriste) Marianne Thys (eindredacteur) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Audrey Michotte (Cadreuse) Delphine Ricour (Administrateur) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Nathalie Trigaux (Formatrice) Momoyo KOKUBU (Organiste) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Leemans Nathalie (Maquilleuse) An Standaert (ambtenaar) Philippe Therasse (Directeur Photo) Cedric Godyn (√Čducateur) Mathieu Leseigneur (Employ√©) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Fabrice Havenne (DJ) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Michel Onderbeke (Employee) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) C√©line Bodson (Violoniste) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Morgan Habran (Event Manager) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) coraline cl√©ment (com√©dienne) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Laurens Billiet (muzikant) Olivier Steegen (Chef de projet) Anne Niepold (musicienne) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Pierre Parage (Stagehand) Bergamini Riccardo (Photographe) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) Alexandre Aretz (Technicien son) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Jimmy Van Meel (Chef decor) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Camille Fernandez (Com√©dienne) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Yoann Stehr (R√©alisateur) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Coralie Germeau (psychologue) John Mayard (InGson Live & Studio) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Olivier Brahm (Gerant) Karin Peeters (Contentbeheerder) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Hugo Claudel (Musicien) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Mailyse Hermans (com√©dienne) Julien Dubourg (D√©corateur) Halin Valerie (calligraphe) Anne-Marie Loop (Actrice) Inge Peters (Fagot) Pierre Paulus (Messager) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Sylvia Hollander (Membre) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Marinela Doko (Professeur) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Nathan Jaminon (Technicien son) Monique Frankinet (enseignante) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Elise Lecroart (Barmaid) jos horbach (evenementenorganisator) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) C√©sar Carron (Assistant Son) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Metzeler Vi (Promo art) Michael Tambour (Musicien) Sara Dziri (Musicienne) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) nicolas rombouts (muzikant) An Pierl√© (artiste) Georges Herzet (Informaticien) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) C√©cile Grassart (Animatrice) Camille Meulders (√Čtudiante) Youri Cocquyt (Booker) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Rausin Olivier (Producteur) Sam Perl (Promoter) Paul Sterck (Administrateu) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Marine Mechri (Sage-femme) Pascal Cr√©teur (Musicien) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Audrey Letecheur (Illustratrice) sullivan martens (animateur) Pedro Cabanas (Acteur) Catherine Pierloz (Conteuse) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Anne d'Huart (photographe) Fran√ßois Goffinet (Musicien) anne pollet (secr√©taire de direction) Donat Mailleux (Cameraman) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Philippe Lambert (Musicien) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Thomas Mouligneaux (Droit) victor launay (danseurs) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Christine DELECLOZ (Administratrice) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Tom Mannaerts (Comedien) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Marc Lebeau (President) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Kevin Plasman (Legal Manager) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Alice Beaufort (conteuse) Luna Lopes (√Čtudiante) Marie Brabant (Maquilleuse) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Benjamin Mouchette (Com√©dien) Philippe Dernies (Supervisor) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Marie-Henriette Charles (Administratrice) carole baquet (assistante de production) Mathias Estelles (Musicien) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Anne Servaty (G√©rante) Manon Martin (VFX compositor) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) Durt Silio (Artiste / Enseignant) C√©line Maerevoet (enseignante) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Hugues Hausman (Com√©dien) Anne Collet (Musicienne) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Jo√ęl Grignard (Musicien) Thierry Vassias (Musicien) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Audrey DERO (com√©dienne) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Violaine Filion (Chanteuse) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Tijl Piryns (Muzikant) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Violette Nys (D√©veloppeuse) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Pablo Labigne (sc√©nariste) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Eugene Gerin (Enseignant) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Renaud Masson (Photographe) Vincent Mathot (Technicien) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Didier De Decker (Employ√©) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Marianne Goffard (Artiste peintre) Muriel Weis (enseignante) Pierre Michaud (Musicien) Florence WESTPHAL (Accueil public) Alain Boone (ingenieur de son) Julien Gugel (Guitariste) marie desmet (responsable asbl) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Barbara Schoen (Brand Manager) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Alain Van houtte (Ind√©pendant) St√©phane Radonjic (Project Manager) Marc Maes (Zelfstandige) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Raymond Launay (technicien polyvalent) Camille Henry (Development manager) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Sylviane Cavirot (Accueil) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Yoann Launay (Chanteur musicien) Mathilda Stock (√Čtudiante) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) am√©lie lemonnier (comedienne) Michel Janssens (Spectateur) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Gabriella Iacono (Danseuse) Camille Carton (Student) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Laurent Czaja (Directeur de production) Christophe Mar√©chal (Musicien) Rim Cividino (Danseuse) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Christel Barr√© (Assistante administrative) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Andr√© elleboudt (centre culturel) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) lara Vandenplas (√Čtudiante) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Laurence Vincent (Enseignante) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Sven Breynaert (Danseur) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Arnould Massart (musicien) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Emy Vanderelst (Spectatrice) Karel Coninx (muzikant) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Alicia Sterckx (Ab crew) Guerin van de Vorst (Realisateur) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Eric Mbuyamba (artistique) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Richard Joukovsky (Regisseur general) Fabien Hupin (Artiste peintre) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Korneel Van Neste (Zanger) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Robin Daloze (TD Pipeline) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Denis Rochez (r√©gisseur) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Viktor Verleyen (Concert promotor) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Stefano Leone (Acheteur technique) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Yassin El achouchi (Com√©dien) William Henne (Cin√©aste) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Alexian Vanclef (Magicien) V√©ronique Guillaume (professeur) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Ken Huys (Portraitpainter) Christopher Arimont (employ√©) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Christine Sommeillier (Enseignante) Nina De TAEYE (Comedienne) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Pol Beele (Guitariste) Vanessa Mortier (enseignante) Guy Deltour (Sculpteur) Florence De Vos (consultante en couleur) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) bart walter (artiest) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Peter Philips (Sound Engineer) Ingrid Walus (Cafebazin) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Vincianne Lapaille (G√©rante) Vincent De Clercq (elektricien) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Piette Maude (Scenographe) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Fred DURET (Musicien) Idjouadiene Amar (Chanteur) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Christophe Piette (Programmateur) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Eric Claus (Charg√© de projets) Herv√© Noirot (Pianiste) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Luc Bernard (Com√©dien) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) sophie hustinx (Autrice) Marcia Collignon (Artiste) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Jef Mercelis (Musicien) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Michel Marinus (Enseignant) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Kevone Detrembleur (Le chief) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Almos Michelazzo (Musicien) JORIS VERDIN (Musicien) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Lo√Įc Laugier (Artiste) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Monique Manceaux (Com√©dienne) 111 WARLUS (Groupe de musique) Michele NGuyen (Conteuse) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Thomas Maillet (Guitariste) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Martin Symul (Gerant) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Virginie Ransart (Com√©dienne) Domitilla Spencer (Animatrice) Gilles Dn (Guitariste) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Annick Ferron (Femme au foyer) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Woon Sun Pasteels (Designer textile) Sefian benssalem (G√©rant) Niels D'haegeleer (Musicien) Michiel Depreitere (Technieker) Pierre Hupperts (Producteur) Fanny Ruwet (Humoriste) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) David Van Belle (Neant) Rita Nocera (Commer√ßante) Marc Buchet (Manager) Francois Rouchet (Photographe) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Mich Leemans (programmator) Lucie Dufays (Avocate) Clara Levy (Violoniste) Yana Wijnen (Regie assistente) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Bruno Grollet (Saxophoniste) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Cinzia Romanin (Photographe) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Bernard Van Nuffel (Echevin) Benjamine Huyghe (Directrice) Eddy Krzeptowski (Com√©dien et musicien) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Martine Savary (secr√©taire) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Mari Gonzalez (Catereraar) Blaise Ludik (Acteur) Julie Calbete (Chanteuse) Herman Schueremans (organisator) olga lagerwall (artiste) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Line Adam (Compositeur) Camille Catreux (Assistante de production) Anthony Vangerven (Mi temps) Jack Cooper (Prestidigitateur) Nono Battesi (Choregraphe) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Emmanuel Henrion (Musicien) jerome de paepe (danseur) Sandra Chaoual (Danseuse) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) renaud dufour (ing√©nieur du son) Marc Lambert (Photo) jamila taleb (Mediath√©caire) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Stefan Pitz (Professeur) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Charline Lequeut (/) Olivier Taca (Informaticien) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) √Čnora Marchant (√Čtudiante) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Pierre Chevalier (Musicien) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Claire Dupont (assidue) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Xavier DEFOING (musicien) Nathalie Bastin (Enseignante) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Toorop Zori (Artiste) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Jeff Damas (Amuser) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Ren√© Maessen (Technician) Fred Van Bever (Avocat) Rachel Boutemy (M√©decin) jorge Le√≥n (cin√©aste) Frans Michielse (Manager, producteur) Susie Fryns (Employ√©e) B√©nita Igiraneza (Communication) Michel Delville (musicien) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Adrien Roubens (Street Artiste) Pieter Decolvenaer (Violist) Marc Teller (Producteur) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Celine Debacquer (klassieke zang) Lucio Arisci (filmmaker) Patrick Glotz (R√©alisateur) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Patrick Vink (Vid√©aste) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Loris Tils (Musicien - Animateur) Audrey Glotz (√Čtudiant) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) David Perlot (Technicien) Dominique Thirion (enseignante) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Hilde Pauwels (Traductrice) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Sarah Carlier (Artiste) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Geoffrey Bau (Juriste) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Alain Kinsella (Traducteur) Anne Kanlis (Employ√©e) christophe mennicken (√©tudiant) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Anne Scheuer (secr√©taire) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Gregory Copet (Sculpteur) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) St√©phanie Paulus (Animatrice) Cecile Rousselle (Retraitee) Seydou Sana (Musicien) Caroline D'haeyere (Enseignante) Quentin Vande Velde (Militaire) Veronique Lonchay (Professeur) Caroline Lamarche (√©crivain) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) David Bodart (G√©rant) Benoit Leclaire (technitien) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Anna Maerten (Sage-femme) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Dominique FRIZAT (Repereuse) Francoise Desmet (retrait√©e) Lisa Hallou (Monteuse) Stef Delbaere (Gitarist) Pierre Norga (Guitariste de passion) Serge Plume (Musicien) Peter Beda (Lazy Rebel) L√©once Chanoine (M√©lomane) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Danny Willems (Fotograaf) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Audrey Labonte (Doctorante) martine rifaut (retrait√©e) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Laureen Delvallee (Logopede) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Gilles Br√©da (Musicien) Val√©rie Schmitz (Economiste) S√©verine Bailleux (Photographe) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) G√©rard Tournay (Retrait√©) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Libon Jonas (Concepteur visuel) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Denzil Delaere (Chanteur) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Marc Bailleul (Marketing) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Alexandre Herman (assistant de production) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Pierre Jadin (G√©rant) Sam Wtn (Bediende) John Van Lierde (MD) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Maximilien Joly (√Čtudiant) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Poupette Choque (Solidaire) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Hafid MIMOUN (Gerant) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Luc VINCENT (D√©signer) Camille Riviere (√Čtudiant) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Philippe vanderschueren (Consultant) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Sarah Michel (Regisseur) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Catherine Warmoes (Enseignante) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Giovanna Cadeddu (Comedienne) L√©one Francois (Com√©dienne) Gordon War (Photographe) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Stephanie De Mulder (Enseignante) Zoe Vadim (Illustratrice) Dewi Brunet (Artiste) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Muriel Bersy (Comefienne) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) G√©raldine Sauvage (Diverses) Anne Goy (artiste designer) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Quentin Marteau (Com√©dien) Simon Drachman (Musique & more) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Pauline Thonon (Assistante communication) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Denis Strykowski (Technicien son) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Christophe D'herde (Enseignant) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) pierre schiffers (musicien) Pector Veronique (Photographe) Fabrice Henry (Cameraman) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) kristof Huget (Volgspot) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Olivia Herna√Įz (Artiste) Vincent Stiernon (Ripper) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Pierre Molinghen (Photographe) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Maud Dallemagne (Salari√©) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Alain Posture (Comedien) p. hidalgo (programmatrice) Brice Vancauwenberge (Musicien) Carole Savoie (Com√©dienne) Steve Bree (Events and Installation Technician) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Raphael Aerts (Musicien) Jonasz Olivier (Graphiste) G√©raldine Miesse (Habilleuse) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) John Davis (Com√©dien) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) David Grotars (Commercial) Yves Barbieux (Compositeur) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Giuseppe Vetro (Enseignant) Tony Teise (Education) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Gerda Theek (Pensionn√©e) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Hataa Lee (Peintre) Damiano Perri (Musicien) Iweanya Loos (Consultance) olivier de Mascio (Employ√©) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Alexia Waku (Artiste interprete) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Marta Mus (Musicienne) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Fran√ßois Herman (Soudeur) Pierre Lahoche (Regisseur) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Delphine Binard (Employ√©e) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Alicia Frochisse (Artiste) Christine Lurquin (Chanteuse) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) stephan cravillon (Prestataire technique) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Dorian Vn. (Event staff) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Sonja Bruyninckx (Danser) claire goldfarb (musicienne) Florence Rovella (Cuistot) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Olivier Panier (Sales Project Manager) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Renaud Sana (Musicien) Catherine Preumont (Psychologue) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Ana Rodriguez (Com√©dienne) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Gaetan Wenders (Comedien) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) aurelie gravas (auteur) Eric Goffinet (Technicien) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Christian Kraewinkels (Guitariste) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Bertrand Squelard (FBMU) Catherine Cosme (Realisatrice) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Dolores Decamps (Enseignante) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Rafael Aragon (dj / compositeur) Mathias Debroux (Collaborateur) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Christophe Goudine (Acteur) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Siham Cheurfi (Enseignante) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) ziska larouge (auteure) Isabelle Gobbaerts (Multi) Silo√© Bayot (√©tudiante) Piwi Leman (musicien) VivianeT√Ęm LAROY (-) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) anne sophie prevot (productrice) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) Marie Charrieau (Charg√©e de production) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Philippe D'outreligne (Musicien) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Sophie Lecocq (Solidaire) Claude Vedovato (Architecte) Charlotte Vanhulst (Comptable) Mirela Barbut (Traiteur) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Benjamin Jacob (Createur) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Quentin Piette (Marionnettiste) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) B√©atrice Delachenal (Psychologue) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Goossens Alicia (Architecte) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) Othmane Moumen (Com√©dien) Pierre-Yves Denis (Enseignant) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Alain Pire (Tromboniste) Danielle Dujeux (Retrait√©) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) francois chevigne (professeur de piano) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Aude Gribomont (g√©rant) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Paschal Adans (Compositeur) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Alain Bonvin (Amateur) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Morgane Banneux (Aide familiale) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Astrid Martin (Assistante maternelle) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) perrine thiry (G√©rante de commerce) Fatima Sciascia (Horeca) Stanislas Cotton (Ecrivain) Virginie Gardin (Comedienne) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Alain Servais (Expert technique) Steve Fabry (Sound designer) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Anthony Spallino (Coursier DHL) Pascal Dandrimont (Photographe) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Michel Lalieu (No Fucntion) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Thierry Devos (Vivre ma vie) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Martine Wixel (Retrait√©) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Seb Dubois (Artiste) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Quintijn Ketels (artiste) Delphine Host (√©tudiante) John Balancier (Chanteur) aurore LINCE (professeur) Pascale Burlet (Manager) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Gaelle George (Photographe) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Damien No√ęl (Musicien) Audrey Zimmer (Animatrice) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Colin Jolet (Danseur) Christian Schaubroeck (Conteur) Peggy Klein (Employ√©e) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Vincent Lesceux (Passion) Pecoraro Federico (Musicien) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Marianne NIHON (membre du ctej) Damien Keyeux (Monteur image) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Goustino Domenico (Danseur) Boris De Visscher (Assistant Camera) Magali David (Prof de musique en secondaire) Fabian Bonetti (batteur) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Jean Kempgens (musicien) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Eric Bribosia (Pianiste) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) C√©line Jemine (Musicienne) vincent philippart (ing√©nieur du son) olivier falliet (chef de gare) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Maxime Delange (Op√©ration Support) Alain Renard (smart projet 682) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Karine Marenne (Artiste) Julie Goldsteinas (Artiste) Carl Dendal (Solidaire) Morgane Vilain (Psychologue) Olivier Mottard (Ing√© son) corentin binard (artiste peintre) Flavia Alves lima (Assistante de production) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Thierry Springael (Sculpteur) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Marie Wuilleret (Enseignante) Eva Garc√≠a (Architecte) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Carine Poucet (G√©rante) Antoine Paterka (Professeur de guitare) pascale barret (visuelle & performance) Victor Schot (Etudiant) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Paul Mertens (Strategy Expert) Philippe Paggen (Enseignant) Myriam Mollet (Communication) Nathalie Willame (Actrice) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) David Solyom (Enseignant) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Michiel Bosman (Light Technician) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Cinzia Robbiati (Danseuse) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Thomas Gomez (Enseignant) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Jonathan Wannyn (Cameraman) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Romain Garcin (Directeur Artistique) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Rodolphe Coster (musicien) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Cecile Dumortier (Magistrat) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Sophie Carree (Dirigeante) Espour Sarah (Artiste) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) G√©ry Cambier (Musicien) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Celine Chariot (Photographe) Canart CANART (Directeur Commercial) G√©rard Livremont (gerant) Magali Berael (Danser) Andreea Vilciu (RH √©vents) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Nina Poskin (Soliste) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Julie De Clercq (regisseur) Greg Baumann (Com√©dien) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Pierre Coulon (Business developer) vero dessart (aucune) Damien Desirant (√Čclairagiste) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Francoise Alexandre (Directrice) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Marc Smeesters (Agent) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Am√©lie Renglet (chanteuse) Dominique Hacourt (Enseignante) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) patricia pirard (medecin) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Gregory Beghib (R√©alisateur) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Jean Desrumaux (Fan de culture) Andr√© Donni (Jazz) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Christine Renier (Peintre) Eva Kavian (Ecrivaine) Daniele Martini (Musicien) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Louis Van Zande (perchman) Peter Candries (Straattheater artiest) Nicolas Achten (Musicien) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Alec De coster (Artiste plasticien) Pierre Ozer (Coordinateur) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Michael De Nijs (Realisateur) Clarisse Poucet (√Čtudiante) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Alain van den Berg (G√©rant) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Teddy Hillaert (Live Nation) Sandrine Streef (Acrobate) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Noemie de Patoul (Enseignante) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Baptiste Sornin (Com√©dien) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Anne Burton (Employ√©e) Nathalie Dourov (Graphiste) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Martin M√©reau (Musicien) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) France Brasseur (Administratrice de production) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) Baines Ryan (Chef de cuisine) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Natalia de Mello (enseignante en art) Monteiro M√©lanie (Artist) Luc Janssens (Voorzitter) Julia Dyck (artist) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Aurelie Lievin (Producer) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Ludivine Beumier (Assistante RH) Boris Coppieters (Animateur) Cathy Mlakar (Scripte) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Alain De Clerck (Directeur artistique) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) Jef Pauly (Independent) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Theodore Brisset (Accessoiriste) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Philippe Collard (Musicien, animateur) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Karin Van Swol (Pensioen) Thomas Franck (√Čtudiant) Stephane Darris (Producteur) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Michel Lambert (Artiste musicien) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Hadja LAHBIB (Journaliste) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Jacky Coppens (Enseignant) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) patrick allier (retrait√©) Olivier Thys (Bruiteur) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Garance Van rossum (Maquilleuse) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Alexandra Verbelen (.) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Farah Paniagua (Dessinatrice) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Thomas GEORGES (Graphiste) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) David Marolito (musicien) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Genevi√®ve Hauzeur (.) Roch Van Coppenolle (Directeur) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Mike De Bleye (eigenaar) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Dimitri Par√©e (Employ√©) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) elena perez (comedienne) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Lara Lalman (√©ducation permanente) Johanne Verbockhaven (Phd) Emilien Vekemans (Acteur) Alexia Depicker (Actrice) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Muriel Charbonnier (Journaliste) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Aurelie Cuvelier (CEO) catherine coez (artiste) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Fabian Labiau (Projet Manager) Xavier Depovere (CEO) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Paul Curtiz (Musicien) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Van Vooren Dirk (Acteur) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Julio Figana (Peintre - Musicien) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Damien De Dobbeleer (Acteur) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Adrien Burton (Charg√© de projets) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Marc Rouffignon (batteur) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) marie-helene godet (Enseignante) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Leila Foulon (Sc√©nographe) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Charlotte Istasse (Danseuse) PIERRE ADAM (RETRAITE) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Pascal Courcelles (Artiste) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Frie Mechele (Zangeres & zangleerkracht) Pol Landercy (Amateur d'arts) De Boni Lukian (√Čtudiant) Cyril Garac (concertiste) Mainil Michel (Musicien) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) B√©atrice Henricot (Animatrice) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Carlos Verdejo (Peintre) Julie Boitte (Conteuse) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Laurie Gurmann (Employ√©e) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) camille loquet (ligth) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Myriam Ayari (Pianiste) INA Geerts (Actrice) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Marie Duchesne (Etudiante) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Femke Gyselinck (Choreograaf) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Catherine Michiels (Citoyenne) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Loick Pittet (G√©rant) Dethier Gilles (infographiste) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Laura Erba (Sc√©nographe) Filipe Dos santos (Director of foto) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) F√©lix Lambot (Directeur de production) Laura Pieters (Technicienne camera) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Bernard Zonderman (musicien) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) sylvie thiry (employ√©e) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Leila Mokhtari (citoyen) laurent bernard (R√©gisseur) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Claire Vailler (Musicienne) Enzo Cagnina (Directeur) Jerome Laurent (√Člectricien) Damien Petitot (Vid√©aste) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Amaury Loicq (Dj) Tom Brus (directeur artistique) Aur√©lien Oudot (Circassien) C√©cile De Brauwer (Professeur) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Laure Streit (Pianiste) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Ellen Braet (Dansdocente) Etienne Mayeur (Tourneur) Eric Bettens (Compositeur) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Antonin De Bemels (Artiste) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Christophe Musiaux (Musicien) Brice Deloose (compositeur / Dj) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) gaetan rusquet (performeur) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Agathe Leroy (√Čtudiante) Jasmine Jaubert (Scripte) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Marcella Mello (Actrice) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Virginie Dubois (Autrice) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) David Parker (Audiotech / Stagemanger) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Timothy Doucet (Etudiant) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Pierre Duculot (Producteur) Barbara Abel (Romanci√®re) Corentin Eubelen (Musicien) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Marion Michel (Ensembli√®re) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Niels Creteur (Technicien) Marina Delnatte (Employ√©) Sylvie Dory (Musicienne) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Giaux Sophie (√©tudiant) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Vincent Liben (compositeur) Olivier TOFFOLO (Musicien) Audric Albert (Vivre solidaire) Kevin Fay (Dancer) Claire Frament (Com√©dienne) Jean Marie Druart (traducteur) Amandine Bernal (Enseignant) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Kaltom Belataris (Project manager - event) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Denise Renson (Formatrice) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Wendy Parthoens (Logop√®de) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Jonathan Berger (Photographe) Giliane Gaspar (Event manager junior) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Robert Guilleaume (Animateur) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Bruno Couss√©e (Muzikant) Godfroid Marc (Graphiste) Esther Sfez (Com√©dienne) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) giovanna piccinini (employee) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Minh Huynh Nguyen (caissier) Mathieu Pierloot (Auteur) Camille Balseau (Etudiante) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Brigitte Foccroulle (Professeur) Alain Meurisse (Light on site manager) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Alain Marcoen (directeur photo) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) V√©ronique MASSON (M√©decin) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Luc Schreyen (zelfstandige) Emilie Cottam (Costumi√®re) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Louis Preudhomme (Percussionniste) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Sebastien Lemaire (Musicien) Pol Davril (R√©gisseur) Sarah Devaux (artiste de cirque) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Elise Faure (Infirmi√®re) Julien Lambert (auteur bd) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Simon Malcorps (Cuisinier) Catherine Parfonry (X) Luca Pistone (Photographe) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Philippe Deflandre (employ√©) Cedric Legoulven (Com√©dien) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Arnaud Arseni (Auteur) Sarah Dupriez (Institutrice) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Ichraf Nasri (Sans emploie) Julien Theodor (Employ√©) Christian Dupont (Journaliste) Philip Van Volsem (DOP) Alex Denis (Bugle) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Marie Brumagne David (/) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) David Epis (Animateur socio culturel) Emilienne Flagothier (Artiste) Mathias De Marco (Responsable technique) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Ludovic Branders (DJ) Judith Grunberger (Artiste) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Th√©o Delval (Etudiant) Christian Locqueneux (Gerant) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Thierry Willems (Ex. Electro) Catherine Dubois (Employe) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Joanie Lemercier (Dirigeant) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Jasmina Douieb (Coledienne) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) sarah gouret (ingenieur du son) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Simeon Gregoire (Dj) marc gicquel (enseignant) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Christine Feraille (Enseignante) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Rose Delhaye (artiste peintre) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Eva Dormal (Primaire) Simon Carlier (Musicien) Michel Huisman (Artiste) Annie Mariotte (Retraitee) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Philippe VERZELE (Enseignement) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Guillaume Van Parys (Musicien) V√©ronique Bergen (√©crivain) Shelby Collignon (Stagehand) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Jo√ęlle Hubert (Education) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Vanessa GELHAY (-) vanessa charlier (horeca) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Orlando Kintero (Peintre) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Arnaud Willems (Independant) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Vincent Debroux (√©tudiant) Ariane Meur√©e (Cadre) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Elyse Galiano (Plasticienne) Dirk Schreurs (Componist) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Thibaut Verly (monteur image) Samuel Bosmans (Chanteur) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) mergaerts ives (owner) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Margaux Laborde (Comedienne) Estelle Franco (Com√©dienne) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Isis Devalez (RH) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Serge Soetens (Auteur compositeur) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Val√©rie Ducoeur (Art director) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Nicolas Dubuisson (informaticien) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Stephane Ginsburgh (Musicien) Assia Kadi (Camerawoman) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Delphine Roy (Comedienne) laurent stelleman (Musicien) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Fronie Derveaux (Assistant director) Juan Sepulchre (Dop) Renaud Cagna (Acteur) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Fran√ßois Haag (Musicien) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Van's Coomans (Bassiste) Christine VEDRIN (Actrice) Suzon Gheur (Circasienne.) St√©phane Roy (Artiste curateur) xavier istasse (R√©alisateur) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Dominique Hermans (Com√©dienne) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Vinciane Zech (R√©alisatrice) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Kris Belean (sound engineer) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Thomas Snyders (G√©rant) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Andr√© Baccichet (Directeur) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Robert Nobels (Audiovisuel) Adrien Berlandi (Etudiant) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Damien De Lepeleire (Peintre) Arthur Massart (Etudiant) Paul De Saedeleer (Retrait√©) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Janos Bruneel (Muzikant) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Alice Mottoul (com√©dienne) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Michel Veriter (Amateur) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Paul de Stexhe (Graphiste) Geoffrey Leontiev (Musicien) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Louis Prest (Com√©dien) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Patrick Lerch (Directeur) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) Alyssa Lambot (Musicienne) Antoine Grenez (Directeur) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Daniel MEUNIER (G√©rant) Serge Feys (Programmatie) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) St√©phane Vandesande (Musicien) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Marie Cabanac (Toutes) Christiane Genard (Enseignante) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Rohan graeffly (Plasticien) George Tudorache (Musicien) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Julien Besure (Com√©dien) Valery Stasser (Comedien) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Dominique Falmagne (Fan de culture) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Didier Swysen (sc√©nariste) Francis Winandy (Musicien) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Joseph Bosquet (Ripper) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Mara De Sario (Photographe) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Arno POLET (Independant) Dirk Dufour (?) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Priscilla Adade (Actrice) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Anne Jacobs (enseignante) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Arieh Worthalter (Acteur) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Jacobs Ive (Accountant) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Elli Taylor (serveuse) elza Autrique (cours Amarant) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Catherine Dethine (Journaliste) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Jim Goffin (Manager) Sam Touzani (Direction artistique) Jose Criado (Emploi) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) didier nietzsche (aucune) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) benoit Maljean (clown et jongleur) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Florence Mendez (Humoriste) Yragael Gautier (Realisateur) Benjamin Colaux (Cineaste) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Pauline Berghman (psychomotricienne) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Pascal Charpentier (Musicien) Annie De Wiest (Sociologue) Philippe Manche (Free Lance) Jade Daubresse (Barmaid) Juliette El Khouri (Architecte) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) olivier Didion (artiste de scene) Alice Borgers (Com√©dienne) Aurelia Formato (Institutrice) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) christophe ottaviano (R√©alisateur) Marie Close (Chor√©graphe) Luc Brumagne (Com√©dien) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Armand Morin (Vid√©aste) Laurent Vanhaelen (ARS) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) bertrand lissoir (realisateur) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Marie Focant (Spectatrice) ivan louette (aucune) Nathalie Huby (Violoniste) Nicolas Destatte (employ√©) Kevin Tensi (Manager) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Pierre Malempre (Prof de musique) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Ben Suys (artiste) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Marie Duch√™ne (Communication) Nicolas Renard (Manager) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Caroline Vervloet (Etudiante) Claude Hauwaert (graphiste) wim wabbes (Artistiek directeur) MANON SCHURMANS (Enseignante) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) C√©cile Broch√© (Musicienne) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Nathalie Jacques (Enseignante) Denis Deml (Backliner) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Cyril Buttignol (Maquilleur) Tom Van den Broeck (leerkracht) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Maria Casado (Diplomate) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Quentin Havana (Regisseur) Jean Troubat (Chef peintre) Allan Francois (Musician - Producer) Celini Christian (Choreograaf) Herman Schmit (dirigeant) Anne Romain (Com√©dienne) Jacques Tilly (Machiniste freelance) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Vinciane MATHAY (Employee) Johara Belhmane (Com√©dienne) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) THIERRY CROMMEN (Musicien) Bertrand Leclercq (Enseignant) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Alice Spenle (r√©gie son) Arlette Hermans (Idem) Ralph Dekoninck (Professeur) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) pierre dungen (Bertier) Carole Vilt (Chef de file) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Roald Baudoux (----) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Stefaan Angillis (Crewchief) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) alain jenard (regisseur) Tom Christensen (Sans) Alan gevaert (bassist) Yves Lecomte (Artiste) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Anne de Beer (Coach et formateur) Carnaille Camille (Chercheuse) Colette Sodoyez (Comedienne) Valentine Coerten (Enseignante) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Charlotte Pion (artiste) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Max Dratwa (Consultant honoraire) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Pieter Jaspers (Muzikant) Gerald FAWAY (Videaste) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Renaud Minet (Eclairagiste) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) F√©lix Matagne (Musicien) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Quentin Debecq (musicien) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Ann Bryssinck (Psychiatre) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Beno√ģt Closon (Web) Mathieu Giraud (Monteur) Patricia Delire (Secr√©taire) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Damien Chierici (Violoniste) Milan Jespers (Artiste) Philippe Cormann (Contrebassiste) Caroline Drugmand (Chomeuse) david sabau (ing√©nieur du son) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Andre Vekeman (Directeur financier) Celine Lecocq (Etudiante) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Fanny Lecart (Designer) Cedric Alessio (G√©rant) Fabrice Van Walle (Artiste) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Mohamed Ben (Employ√©) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Camilo Cordoba (Musician) Bart Depreitere (Sales & project manager) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Chantal Bovie (aucun) Dominique Moreau (Professeure) christel putman (Distri) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Noemie Vos (Expert immobilier) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Toine Cnockaert (Musicien) Shahab Mary (medecin) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Carinne Mahy (Enseignante) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Romain Lecharlier (Danseur) Julien de Borman (Accord√©oniste) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Andr√© Struys (sans) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Jos√©phine Jaillot (Technicien) David Lheureux (3d designer) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Luna Lebrun (√Čtudiant) Yannick Dupont (Musicien) Pauline Tart (Membre du public) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Juliette Mekhitarian (Serveuse) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Camille Conreur (Sciences) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Fran√ßois Dawans (Musicien) jean yves limet (photographe) Michael Freres (Technicien) Compagnucci Vanessa (Actrice) Michel Flamez (Musicien) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) joppe Antonissen (stagehand) Bruno Briquet (Artiste) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Olivier GERARD (Sound engineer) Thierry Guerin (Directeur) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Estelle Lecaille (curatrice) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Sabine Minniti (UE) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) claire lechien (violoniste) jean-jacques saussey (l'√©thique) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Fred van der Zwaan (Musicien) Rolland Westreich (Ecrivain) C√©cile Bertrand (artiste) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Jean marie Leonard (Retraite) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Wies Gios (Event-Security Manager) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Simon Van buyten (Acteur) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Laurent Rogmans (Regisseur) Sandra Van hecke (Kapper) Kristof Coenen (Acteur) Lisa Carletta (Photographe) Hugo Neyens (Technicien light) Axel De Ridder (R√©gisseur) David Regnier (Technicien spectacle) Christian Cloes (COO) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Soquette Olivier (Artiste) Toufik Cherifi (Enseignant) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Laurence Criquillion (Musicienne) Aurelian Pechmeja (Technicien) emmanuelle erhart (Costumiere) Anthony De Baere (Musicien) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Michael Asnot (Muzikant) Lorcan Fahy (Musicien) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Kriman Kent (Freelance) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Marie Davin (Costumi√®re) Carole Nemerlin (Professeur) L√©onard Clarys (Regisseur) Ilse Vackier (Animatrice) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) rRenelde dupont (Production documentaire) Ninna Pacini (As) Sarah Guinand (Maquilleuse) Jonathan Rongvaux (Musicien) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) aurore latour (com√©dienne) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Luc Petit (Directeur artistique) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Diego Di Vito (Guitariste) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Alice No√ęl (Enseignante) Clovis Lebailly (Receptionnaire) David Dehut (Animateur) Alexis Vandist (Com√©dien) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Luc Vandermaelen (com√©dien) Jacob Storer (Danseur) Georges Van Dongen (Directeur technique) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Estelle Denisty (Spectatrice) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) Benoi Lacroix (story boarder) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) kenny Bernard (Musicien) Lila Vander elst (Maquilleuse) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Olivier Schmitt (Musicien) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Leonor Swyngedouw (musicienne) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) Mathieu Busch (Technicien son) Jacques Van Wyser (toutes) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Francois COUPLET (Musicien) Patrick Kurota (Illusionniste) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Celine Yetter (maquilleuse) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Marie laure Cordier (Educatrice) Lionel Renquet (Technicien Son) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Renard Jacques (Organisateur) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Laurent Delchambre (Musicien) Stephanie Bohet (Institutrice) bruno petit (professeur) Nina Tomas (peintre) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Sarah Grin (Com√©dienne) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Stephane Delormeau (Educateur) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Boris Gaquere (Musicien) Kenzo Virga (Com√©dien) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Louison Renault (Professeur , musicien) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) jean amoris (r√©alisateur) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Chanda Vellut (Costumi√®re) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) Julie Querre (Danseuse) C√©dric Coomans (Com√©dien) Marianne Debauche (Independent) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Amaury Geens (Musicien) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Marc Lodefier (ICT) Alexandre Bughin (Musicien freelance) Vincent Maillen (G√©rant) Benjamin Deswysen (Consultant) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Claire Hilgers (Graphiste) Natacha Gilson (Productrice) Marianne Baccarini (Sans) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Clara Inglese (Artiste enseignante) Nemo Gielen (oui) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Guy Rombaux (Acteur) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Lapo Bettarini (Directeur) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Jan Dorpmans (Gids) Alain LEONARD (Musicien) Chloe CHIGNELL (Artist) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Carina Mirolo (Prof) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Claire Beunckens (Etalonneuse) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Anouchka Vingtier (Comefienne) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Michel Saintrain (Public) Laurence Mar√©chal (Professeur) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) jerry Delmotte (batteur) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Brigitte Van groeningen (Peintre) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Martin Marique (entremetteur) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Gaelle Chanu (Enseignante) sylvie jottrand (infirmi√®re) C√©cile Vansnick (Musicienne) Pauline Dewaide (Cadre) Giulia Chiarelli (sans fonction) Didier Counen (Eclairagiste) Annemie Nelis (werkzoekende) Cedric Bourgeois (Realisateur) Tim Blaise (Marketing) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Martin Bruyns (CLO) Jean-pol Fievez (Stage) Laure Berthold (Maquilleuse) Sarah Van Heertum (Graphiste) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Marc Pierre (Enseignant) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Patrick Chauviaux (Gerant) Geoffrey Desmet (musicien) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Claudine Swann (Pensionn√©e) Christine Willems (HR) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Miguel Camino (Clown) Li√©geois Jo (Muzikant) Rose Alenne (Costumi√®re) Myriam Ess√®ne (Auteure) Brian Hartley (Musicien) Vanessa Lesage (Communication) Andr√© Leplat (directeur photo) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Miriam Arnold (Musicienne) Rik Staelens (muzikant) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Yves Kengen (n√©ant) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Aur√©lie NOLF (Scripte) Stephane Martin (Regisseur) Nicole Miller (Musicienne) Nicolas Missart (Runner tech video) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Julie Leonard (Enseignante) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Jodie Devos (Artiste lyrique) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Mich√®le Masil (Enseignante) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Arcady Raway (Employ√©) Inge Walraet (Violist) Manon Marlier (Project manager) Didier Saint-Jean (Guide) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Dario Amalfi (Dj) Patrick Keisen (Responsable) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Aurore Dal Mas (Photographe) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) denise scheer (pensionn√©e) Isabelle Symons (Production Manager) C√©cile Quenum (Photographe) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Daniel MISSANT (Retrait√©) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Karine Ponties (Chor√©graphe) No√© Francq (R√©gisseur) Etienne TORDOIR (Photographe) Janet Vega (Manager) Mathieu La Rose (Assistant social) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Sophie Coulon (Enseignante) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Stephanie de Failly (ensemble Clematis) Philippe Jamar (Rien) David Goffin (Producteur) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Marc Peters (Retrait√©) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) marta bergman (r√©alisatrice) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Thomas van Oene (Etudiant) Pierre Lateur (Guitariste) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Voos Lauriane (Animatrice) veronique dubray (maquilleuse) Marc De vreese (Musiciens) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Caroline Spiertz (√©tudiante) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) S√©verine Provost (G√©rante) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Luc BAEYENS (pensionn√©) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Sean Schievers (programmateur/artiste) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Jan Van Looy (Pianist) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) felix moy (technicien, cin√©ma) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Ines Degives (√Čtudiant) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Cilou Valter (Patron) Vincent Huet (Ind√©pendant) √Čtienne Dombret (Pianiste) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) V√©ronique Bultiau (animatrice) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Mich√®le Maquet (Photographe) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Nora Houma (Biblioth√©caire) Sandra De Smedt (Employ√©e) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Ivar Swiers (scaff) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) valentin courel (r√©gisseur) pierrot amand (photographe) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Marie Franeau (Com√©dienne) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Patrick Namur (Musicien orchestre) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Franco Vena (R√©gisseur) John Moetwil (Ind√©pendant) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Alberto Menchen (Violoniste) Mohammed Benamar (Vendeur) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) L√©a Chartier (Photographe) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) mireille Li√©nard (ind√©pendant) C√©line Bailly (Events supervisor) Charlotte Maison (Musicienne) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Sanda Giurgea (Neurologue) Frederique de Montblanc (Autrice) Esthen Dehut (Producteur) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Dominique Pattuelli (Comedienne) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Flora Houdart (Auteure) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Thierry Steffens (Enseignant) Laurence loots (Cadre) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Marie Lovenberg (Costumi√®re) ALAIN PIERRE (Musicien) raphael venin (Musicien) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Maxime Tirtiaux (Musicien) Louise de Braband√®re (doctorante) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Sumeya Kokten (R√©alisation) Shirley Auspert (Programmation) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Renaud Anciaux (Machiniste) Florence Caulier (Directrice asbl) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Nore sanders (Productieassistente) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Christel Bosteels (RH) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Lucas Le Bart (Perchman) catherine vanesse (journalist) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Simon Jourez (Musicien loisir) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Claire Bodson (Institutrice) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) Fran√ßoise Servais (Directrice) Thomas Monnier (Musicien) Mathilde Rault (actrice) Guy Pion (Com√©dien) frederic audran (Lumi√®re) Hugo Chastanet (Musicien) Charlotte Renwa (Professeur) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Patricia Kinard (Artiste peintre) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Thierry Chassard (Auteur) Bruno Coppens (producteur) Fabrice Fontaine (Programateur) Julie Lebrun (Costumi√®re) Leila Alev (Musicienne et architecte) Elise Bihain (economiste) Laurent Gooris (Chef constructeur) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Vick Vandenput (Rental backline) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Martin Gr√©goire (Batteur) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Nicole Stas (Fonctionnaire) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Manon Faure (Charg√©e de production) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Eric Russon (Journaliste) Patrick Heselmans (Musicien) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Fionn Perry (comedien) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Olivier Snoeck (employ√©) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Nadine Smars (Retrait√©e) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Fabienne Saintes (Employ√©e) Sarah Klenes (artistes) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Matthys Josiane (Sans) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) laurie colson (chef d√©coratrice) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Nicolas Riez (Stagehand) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Celine Strappazon (Chanteuse) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) L√©na Kollmeier (Pianiste) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Christophe Motte (Employ√© sncb) St√©f duby (Photographiste) thomas israel (artiste) titanne bregentzer (artiste) patrick Leroy (Technicien spectacle) Antoine Olivier (Batteur) Michel Lary (Educateur) marie debatty (animatrice arts plastiques) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Pierre Gehain (pensionn√©) Eric Neirynck (√Čcrivain) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Michel Evrard (Retrait√©) Paul Poelmans (Muzikant) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Pauline Albert (√Čducatrice) Dominique Perne (Tecnhnicien) Hanna Ilczyszyn (Artist) Antoine Dersin (Photographe) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Caroline Genart (Production cin√©ma) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Armando Luongo (Mucisien) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Kris Huberland (Light design) Greg Simon (R√©gisseur) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Olivier Cima (Musicien) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) jan de winne (musicien) Tom Malmendier (Musicien) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Baptiste Blampain (Com√©dien) Bernard Lange (Enseignant) Anouchka Crahay (Comedienne) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Sarah Ludi (Danseuse) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Olivier Lambert (Cuisinier) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) nathalie hubert (solidaire) Matthieu Vergez (!!!) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Alain De Rudder (Trompettist) Anton Lambert (Muzikant) Kevin Motte (√Čclairagiste) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Delphine Chavet (Responsable communication) Philippe Jolet (administrateur) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Gust Van Moorhem (Student) Paul Prignot (Musicien) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Katrien Poels (Maquilleuse) Sophie Cohen (Violoniste) pauline david (programmatrice de films) Alice Bourgois (√©tudiante) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Sylvain Clercq (Technicien) Valentin Bouland (Musicien) Naike Buchet (Stage hands) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Marco Moro (√Čtudiant) Violette De gyns (Com√©dienne) No√©mie De Clercq (Consultante) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Hugues Pecheur (Pianiste) VAN WAAS Guy (musicien) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Christian Lassaux (Directeur) Gregory Grandhenry (Batteur) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Jean Louis Lejeune (Independant) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Damien Hubert (Direction technique) Nadja Salson (Employ√©e) Justine Venet (Comedienne) Sebastien Landauer (Musicien) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) David Bourgie (Sc√©nariste) Eric Laes (Chef de projet) Bernard Peigneux (Fondateur) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) Fernant Zeste (muzikant, producer) Florine God (Artiste lyrique) Nathalie Joiris (sculpteur) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Ga√ęl Turine (Photographe) Catherine Mockel (psychologue) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Esteban Vin (Circassien) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Joaquim De Moor (Com√©dien) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) hugo Larisch (R√©alisateur) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) David-Pierre Marquet (Communication) S√©bastien GRAUX (Artiste) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Maud Carolo (Ouvri√®re) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Delphine Duez (Rep√©reuse) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) G√©raldine Harckman (Peintre) yvan dheur (International Affairs Officer) DjM DjM (Animateur) Julie Cherpion (Coordinatrice) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Plastic Bertrand (Artiste) Patrick Nuytkens (General Manager) steven Herbots (Verhuurder) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Julie Doutrelepont (Enseignante) Tamara Louis (arts plastiques) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Laurent D'Elia (Com√©dien) Violette Leonard (Comedienne autrice) C√©dric Roland (G√©rant) Nathalie Lallemand (Danseuse) Nicolas L'herbette (Musicien) Marie Christine Somer (Travailleur social) Florent Thirion (√Čtudiant) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Alain LEGRAND (Enseignant) Eric Abraham (Ind√©pendant) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Isabelle Damsaint (Artiste) C√©line Beutels (Comedienne) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Matteo Genovese (Bassist) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Cecile Rittweger (Comedienne) Fran√ßoise Housen (Musique) Claude Collard (Tr√©sorier) Sandra Colson (Assistante Promoter) Roel Das (Musicien) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) A√Įna Spencer (Musicien) Caroline Derselle (Photographe) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Zazie De Truchis (Artiste ?) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Judith Jassogne (Digital trainer) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Vincent Huertas (Com√©dien) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Delphine Jouret (Spectatrice) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Philippe Somville (Auteur) Anick Xhrouet (Direction) Eduardo Aladro (Acteur) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Elisa Peters (Com√©dienne) Nathalie Gutermann (Commercante) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Marie Binet (Technicienne video) Charlotte Deschamps (Actrice) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Emil Stengele (Com√©dien) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Stephane Budiau (Guitarisye) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Quentin Modave (Grimpeur) Jeremy Darme (DT son musicien) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) arnaud rey (Huar) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Martine Dops (Barmaid) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Marie Bolly (Ex-enseignante) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Cindy Ruttar (titres services) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Aurelie Mazaudier (Prof) Julien Conti (Musicien) antonio pradas (fabrieksarbeider) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Gilles Bruneau (Musicien) Marie Cero (Libraire) Willy Pottier (Inkoopmanager) Claude Nobels (Producteur musical) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Louise Kollmeier (Pianiste) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Sarah Roman (Maquilleuse) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Morgan Kopeinig (Musicien) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Thierry Rombaux (Musicien) Julie Lenain (Comedienne) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Victoria Makosi (Administratrice de production) Martin Loeckx (Assistant Administratif) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) juliette depatoul (graphiste) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Pieter d'hondt (stagehand) Damien Lescrenier (Cameraman) Souchet Adrien (Musicien) Camille Bertrand (responsable marketing) Paul-Henri Wauters (Botranique) Jacqueline Bollen (enseignante) Vinciane Le Men (Productrice) Eric Thomas (Rendre heureux) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Lydie De Backer (Graphiste) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) robert Jaspard (responsable) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Nicolas De Coninck (Artiste) Elodie Collin (Educatrice de rue) Jacques DENIS (Producteur) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) C√©sar Hanssens (Technicien son) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Patricia Fontaine (Auteure) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Lucien Jans (R√©alisateur) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Marie Vancaillie (educatrice) Didier Fontaine (Musicien) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Marine H√©rin (Educatrice interne) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) B√©n√©dicte Druart (Employee) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Gabriel Claus (Bidouilleur) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Alexia Saffery (Choriste) Pascale Rebetez (cameraman) Maria Dogahe (M√©diatrice) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Laurette Mathieu (droit) Marc De Maeseneer (muzikant) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Jean marie Hanse (Musiciens) Bernard Garant (R√©alisateur) Martin Gils (Etudiant) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Julien Limbioul (Com√©dien) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Xavier Pottillius (Animateur) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Vincent Engel (√Čcrivain) JeanF Jans (Artiste) ottavia marcon (Charg√©e de production) Benjamin Dion (Photographe) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) France Lamboray (Costumi√®re) Anne Andr√© (Programmatrice) Cedric Guffens (musicien) Waterschoot joelle (Enseignante) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Timoth√©e Leroy (musicien) Francoise Koole (Eurocrate) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Audry Lambert (Roadie) Paulo Rocha (Musicien) Caroline LOUITON (Commerce) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Fran√ßois David (DJ) Daniel Vander Gucht (professeur) Anne Moinet (professeur) Sarah vereycken (production and planning assistant) Laila Assouli (Manager) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Jean Philippe Brodsky (avocat) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Sam Seraille (R√©gisseur) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Nathanael Monfort (Comedie) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Romain Materne (Etudiant) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Koen Tot√© (Muzikant) Sonia Brasseur (Aucune) Luc Ruidant (journaliste) Manuel VIERSET (Com√©dien) Julien Rommelaere (Professeur) Nadine Verhellen (choriste) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Felicitas Montecino (Guide) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Umm√©e Shah (Conteuse) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Alexis Den Doncker (Musicien) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Laurie Mella (Administratrice de production) Yvette Delmartino (Musicienne) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) fabrice mirco (Batteur) Rita Vanderheyden (X) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Garcia Arturo (Trompetista) Romain Garitte (Freelance) Marcin Krasowski (Etudiant) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Delphine Duli√®re (Export manager) Pat Masson (HeAD) Alain Gombert (professeur) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Nanno GOVAERS (Musicienne) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) D√©borah Leblanc (HR) Thomas Marechal (Technicien) Christophe Bergmans (Web designer) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Souria Cheurfi (Employ√©e) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Deborah Rouach (Com√©dienne) Nathalie Materne (DRH) Gunter Van Damme (IT) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Annick Grandry (Infirmi√®re) Josse Goffin (artiste) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Emilie Capelle (Coordinatrice) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Elodie Vignon (Pianiste) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Wim Embrechts (directeur) Manuel Roland (Musicien) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Pierre CLEMENT (Directeur technique) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Christophe Wullus (Regisseur) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Emilie Keller (Responsable) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Brigitte HIBEN (Employ√©e) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Benoit Malev√© (Echevin) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Myriam Delacollette (Employ√©e) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Victor Dumont (Danseur) Ines Fransen (Assistante programmation) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Pierre Goudesone (Muzikant) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Cyrille Hermant (Machiniste) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Eric Duynslager (Production director) Nadia Pissoet (Employ√©e) Morena Brindisi (Musicienne) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Vincent Rif (Illustrateur) Myriam Toussaint (Prof de danse) Youri Balcers (Compositeur) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Frank Gizycki (Danseur) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Marcha Van Boven (com√©dienne) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Pascale Vervloet (Costume) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Sandra Geulette (Executive assistant) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Pascal Dekoninck (Photographe) Emilien Homm√© (sans emploi) Alice Roussel (Costumi√®re) Wim Grevendonk (bediende) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Werner Mareels (amateur muzikant) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Michi Fujita (Musicien) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Lauranne Lahaye (Journaliste) Michel Jacobs (Musicien) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Mikael Di marzo (Acteur) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Claire Dubien (Costumi√®re) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Christine Eekhout (Graphiste) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Gregory Happart (Pr√©sident) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Domenico Renga (Secteur public) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Patricia van der Smissen (Avocate) herman geys (creator) Marc Galo (Artiste) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Vincent Hopchet (Independant) Etienne Baudoux (x) Dani Klein (Chanteuse) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Johan Boury (Gerant) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) ANTHONY SCHOR (architecte) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) brune Campos (performeuse) Mathilde Leroy (Artiste) Samuel Bernard (Directeur artistique) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) samuel tilman (r√©alisateur) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Elvin Galland (Musicien / producteur) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Patrick Leterme (Musicien) Constanza Guzman (Chanteuse) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Annik Pirlot (Conteuse) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Rafaele Bouxain (Artiste) Vincent Werbrouck (Cellist) Georgia Kung (Artist) anne-laure gu√©gan (Productrice) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Daniele Radoux (Psychanalyste) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Estelle Moureau (Conservatrice) Daniel Hubin (Dentiste) Nathalie Carlier (sympathisant) Fr√©d√©ric Wantiez (??) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Erick H√©brant (cameraman reporter) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Olivier Cox (Musicien) Maude Wera (graphiste) Julien De smet (R√©gisseur) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Sybille Langh (Costumi√®re) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) ksenia Szum (etudiante) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Greg GregLox (Directeur artistique) Christophe Smets (Photographe) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Emmanuel Chessa (Rigger) john-john mossoux (artiste) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) India Jonckheere (.) Samuel Najii (Chanteur) Lucie Cauwe (Journaliste) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) claris defraine (√©tudiante) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Claude Evence Janssens (idem) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Sacha Hanssens (Rippeur) Laura Thomas (Professeur) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Michel Clair (Photographe) Antoine Ghuisoland (Musicien) Michel Brasseur (Musucien) Nicolas Mambourg (Machiniste) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Frankie Rose (Musicien) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) catherine luxereau (psychiatre) Eric Zuyten (Educateur) Bernard Hebette (Gerant) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Catherine Deschryver (Management) Laura Warichet (Musicienne) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Maxime Van Tomme (Regisseur) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Anna Wawrzyniak (??) Pierre Marino-Smette (Artiste) Veronique Michel (Programmatrice) Pauline Serneels (Com√©dienne) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) david steyaert (productiechef) Willem Meuwissen (Musicien) Ariane Vaneigem (chanteuse) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Martin Mahoux (Project coordinator) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Danielle Perez (Psychologue) Delafontaine Diane (socio culturel) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Anne Bienfait (Comedienne) Patrick Gautron (Artiste) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Leila Kleve (Com√©dienne) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Adrien Huvelle (√Čducateur) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Marie De Roo (Motion designer) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Fabien Desdemoustier (Musicien) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Teuk Henri (Muzikant) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Edith van der Kelen (Sans) Houda Dourhi (Assistant Manager) Camille Seghers (artiste) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Valentin Boucq (Eclairagiste) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Adrien Vwrhoeven (Na) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Baptiste Lalieu (Saule) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Carine Boone (Venue/Project Manager) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Gil Mortio (propre compte) Caroline Case (G√©rante) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Tamara Geerts (Chanteuse) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Julie Goossens (Historienne de l'art) GREGORY bordat (Musicien) Georges Jonckers (Technische) S√©bastien Vandevyver (Associate) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) cedric Demollin (inge son) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Jeroen Logghe (Acteur) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Caroline Migeal (Psy) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Filip Jordens (Arts Vivants) France De Staercke (Enseignante) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Julien Vargas (Com√©dien) Simon Dernelle (Musicien) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Francois Gonzalez (technicien) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Catherine Bomboir (enseignante) Aurore Aubouin (Productrice) Laetitia Evens (Com√©dienne) Roland Delacollette (Guitare basse) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Val√©rie Caudron (Enseignante) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Verhulst Hans (Muzikant) Jill Wertz (Artiste) Lili Hanotier (Berg√®re) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Thierry Desclez (g√©rant) michel Gouilliard (Regisseur) Fadila Maaroufi (Employ√©) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Villers Sander (Sound Engineer) Aline Piron (Com√©dienne) Philippe Blasband (Auteur) Melissa Gaty (Violoniste) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Ana√ęlle Cavillon (Production) Nicolas DALAIDENNE (RP) Juliette Parchliniak (Psychologue) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Arnaud Trejbiez (Producteur) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Carpino Julie (Chanteuse) Jeremy Manzella (√©tudiant) Joao Prates (Tech video) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Inge Van Roy (Salesmanager) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Marta Gonzalez (Psychologue) Zo√© Dufour (Communication) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Claude Rappe (Ecrivain) Francoise Ferauge (Professeur) Bozzini Emanuele (Musicien) Claire Allard (Photographe) David Merveille (Illustrateur) Vincent Joly (Rigger) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) J√©r√īme Castin (Musicien) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Mariko Hayashi (Public) thibaut chuffart (monteur) Jesus Moreno Miras (Musician) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Amid Chakir (Comedien) Yorrick Detroy (Regisseur) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Celine Morsomme (Assistante de production) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Olivier Snyers (moniteur) Christine Colsoulle (Musicienne) isabelle martin (manager) Serge Cayron (public) Marina Nivard (Vente) Julien Ouvrard (com√©dien) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) Benoit Maddens (Muzikant) Laurent... CARPENTIER (Independent) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Madeleine Bara (Enseignante) Henri Vivegnis (Production Manager) Colette Scheenaerts (N) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Rahel Feidler (Stage & production manager) Magali Dodrimont (DRH) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Joseph Collard (Artiste) Miranda Ummels (chanteuse) Christian Pirenne (Psychologue) Landuyt C√©line (Doula) Andrea Snaidero (Group manager) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Thorsten Baensch (enseignant) Arthur Forest (assistant de production TV) Johnny Konings (freelance/stagehand) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Mans Manuszko (DJ) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Arthur Marbaix (Acteur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Dominique Georges (Psychologue) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Diego Higueras (Musicien) William Clobus (Com√©dien) Anne Grauwels (prof) Stephane Mercier (Musicien) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Anne Hermant (Consultant musique classique) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Fabienne Henry (Coach mental) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) jean battistoni (√Čclairagiste) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Natacha Nicora (Artiste) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Maes Marijke (Muzikant) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Christof Carlier (charg√© de mission) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Bernadette Dupont (Post production son) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Mehdi Mahassine (Artiste) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Roland de Wergifosse (Sans) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Johan Barra (Musicien) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) judith delville (Mosaiste restauratrice) Alain Crudenaire (Etudiant) Axelle Servais (Enseignante) Daniel de Beer (Retrait√©) Corinne Leroy (Animatrice) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Guillaume Kayacan (Photographe) Dominique Bodart (Soliste) Bob Verschueren (Plasticien) Nadine Monteyne (Philosophe) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Estelle Berengier (cadre) Jeroen Vink (Projectmanager) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Virginie De Lutis (Auteur) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Amalia Carrera (programmatrice) Ian Theves (Technicien de spectacle) Ingrid Bravin (stagiaire) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Marleen Wen√© (Stagehand) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Annick Van Coppenolle (admin) David Verlant (Sc√©nariste) Catherine Delattre (Adm) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Selim Khemissi (Animateur radio) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) natacha CAMPOURCY (soutien) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) georges girard (chomeur) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Alice Valle (Office manager) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Charline Lancel (Art num√©rique) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Alice Martinache (Com√©dienne) Loreta MANDER (Retrait√©e) Amandine Snel (Enseignante) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Luc Theuwis (Musicien) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Patrizia Berti (Com√©dienne) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Pierre Lhoist (Technicien) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Maud Plumier (coordinatrice) GAUTHIER LISEIN (musicien) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Christopher Kaisin (Com√©dien) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Bernard Balteau (journaliste) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Angelo Bison (Com√©dien) Jean-Luc Pappi (pianiste) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Roman Bournonville (Graphiste) Laurent thurin-nal (Photographe) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Florence Tourneur (Enseignement) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) priscilla beccari (plasticienne) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Bea Baudaux (Commerce) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Virginie Demilier (Directrice administrative) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) David Vandenplas (Communication) Julien Deschamps (Employ√©) Juliette Servais (Enseignant) Luc Lorenzi (Enseignant) Daniel Wilmart (Batteur) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Van Keer Yvan (Directeur) Gregory Grosjean (Architecte) Nathalie Peeters (Employ√©) Jan De Block (Composer/producer) teun verbruggen (drummer) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Sylvie Lausberg (auteure) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Denis Lepinois (Enseignant) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Orphise Labarbe (Musicienne) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Patrick Martens (Stageco) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Gerard Spencer (Musicien) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Marc Fran√ßois (musicien) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Filip van lierde (Podiumbouwer) Brigitte Goudaillier (Retrait√©e) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Jean-Michel Gigot (Acteur) Gladys Brookfield (Productrice) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Sophie Delacollette (Artiste) Nicola Latorraca (regisseur) Sylvie Storme (Professeur) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Michel B√©cart (retrait√©) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Isabelle Darras (Com√©dienne) Olivier Merlini (Employ√©) Anne Wabnik (moi) Jennifer Fuks (Cameraman) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) Dominique Mosseray (Artisan) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Michel Chauvaux (DJ) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Henri Couchard (Etudiant) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Enrique Castillo (Enseignant musique) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Alicia Piazza (Architecture) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Charles LEMAIRE (Photographe) Diana Van Gucht (Professeur) Christian Leroy (R√©alisateur) anne orban (Artiste) Fran√ßois Steve (Technicien) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) jean marc lecomte (√Člectricien) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) David De MEuter (programmateur) JULIE Anson (Comedienne) Antoine Champion (Charg√© de communication) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) vincent nouaille (Preneur de son) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Jochen Decostere (Regisseur) Dominique Aneca (-) Guillaume Vierset (Musicien) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) quentin deletaille (pensionn√©) Jacques Chelidonis (Musicien) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Sybille Geller (B√©n√©vole) Nathan Naenen (Acteur) Celine Demuynck (Aide familiale) Laurence Yernaux (/) Roel Saenen (Project/account manager) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Charline Remy (cin√©aste) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Christel Richard (√Čducatrice) Adrien Debouche (√Čtudiant) SALMON YVES (Eclairagiste) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Gilles Dierickx (Communication) Philippe Blonda (D√©corateur) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) Olivier Bonjour (Acteur) Samir Moussaoui (Polyvalent) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) BJ SCOTT (chanteuse) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Alexia de Visscher (artiste) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Elliot Appart (Instituteur primaire) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) nina hennart (masseuse) Sarie Verheughe (Make-up artist) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Martine Claude (com√©dienne amateur) David Laurent (WP) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Bart Van Gotha (psycholoog) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Xavier Diskeuve (Auteur) Roger Roberts (Pr√©sident) Jean pol Lejeune (Art director) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Lo√Įc Bodson (Musicien) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) caroline voisin (animateur) Melisa Stein (Photographe) Jacques Stotzem (Musicien) luis borges (g√©rant) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Morgan Denys (Musicien) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Delphine Georges (Journaliste) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Theodora Boeker (Employ√©e) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Eno Krojanker (com√©dien) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Fabien Sant (Educateur) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Sarah Swannet (Medecin) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Damien Lucca (Architecte) Denis Gerardy (Directeur) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Alain Schmitz (Retrait√©) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Bernadette Heinrich (Conteuse) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Olivier Conrardy (audiovisuel) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Karim Barras (Acteur) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Sandro Amalfi (Ouvrier) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Daniel Harris (Com√©dien) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Yannick LETAWE (Enseignement) Sabin Todorov (professeur, musicien) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Julie Dumilieu (Musicienne) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Alain Gol√© (Education) David Block (R√©alisateur) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Pascal Chardome (Musicien) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Pauline Claes (Chanteuse) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Francois Neycken (Acteur) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Thibaut Doens (Cameraman) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Patrick Davin (chef d'orchestre) Marjorie Dieu (Choriste) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) pierre barbier (Musicien) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Monique Decroly (Chef de projet) frederic schenk (animateur culturel) Philippe Vanderlinden (Musicien) Julie Van de Vyver (Doctorante) Maxime Canart (Electricien) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Oriane Stevart (P√©diatre) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Thierry Walschaerts (Manager) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Emilie Garroy (Art graphique) Joey Terwindt (Grip) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Luana Trabelsi (Community Manager) Phaedra Segers (Actrice) Rodrigo Fuentealba (Musicien) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Maryna Lepiasevich (Altiste) Anne Massez (Radiologue) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Janie Follet (Com√©dienne) Sebastien Petretti (Realisateur) pierre-francois joslet (Dj) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Noari DRAGH (DOP) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Benjamin Genicot (Stagehand) Daniele Du Bosch (Musicienne) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Nancy Darding (Formatrice) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Elien Ronse (Visual artist) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Cyril Collet (Acteur) Christophe Malpas (Technicien de support) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Joelle Poulit (Secr√©taire) Bruno Dovifat (Projectionniste) Julie Dieu (Com√©dienne) Cindy Ryckmans (Bediende) yves Merlabach (Retrait√©) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Marie Lagaditis (Musicienne) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Martine Fabry (Manager) Sayana Tchankova (Violoniste) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Zo√© Vital (√Čtudiante) Consuelo Marsico (danseuse) Jacques Pili (Musicien) Capucine Daloze (Billettiste) David Zagari (danseur) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Ga√ętan Genet (Technicien) Peleman Eva (event & videoproducer) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Olivier Cornil (Photographe) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Casimir Liberski (Musicien) Romain Ass√©nat (Animateur) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Marc Schottey (Coordinateur) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Farrah Flament (Artiste) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Geraldine Denis (Comedienne) Olivia Afano (Etudiante) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Laurent Claude (Publique) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Bristol Mo (Photographe) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Yves Gourmeur (Compositeur) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) V√©ronique Michel (Programmatrice) Roland Juchtmans (Muscicien) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Daria Pichler (pianiste) Serge Goldwicht (Arts) pierre Baton (Constructeur) Wouter Verbist (Ambtenaar) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Amandine Flandre (Etudiante) Olivier Poot (Technicien) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) lucille calmel (-) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Stephan Bertozzi (1) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Michel Mangon (Retrait√©) Conchita Paz (Com√©dienne) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Pascal helman (gestion entrep√īt) Mireille Aubry (Retrait√©e) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Vincent Van Linthout (Public) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Louise Ros (Photographe) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) ivan Rosseel (entertainment) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Laurent Belot (Echevin de la Culture) devreux jaqueline (artiste) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Alain Chafwehe (Batteur) Nicolas Thonon (Directeur technique) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Na√Į K√© (Assistante de projet) Caroline Dr√īme (Photographe) Paul Govaerts (Auteur) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Bert Gielen (Freelancer) Laura Wandel (R√©alisatrice) Daniel Vill (B√Ętiment) quentin noel (Photographe) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Vitta Symons (Personal Assistant) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Anne Thomas (Instit) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) laurence van goethem (traductrice) Robby Demaret (Road) Maud BARB√Č (Mon propre guide) eric van de graaf (choriste) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Julie Delbart (Pianiste) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Larissa Lismont (Violoniste) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Floriane Lissoir (Etudiante) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Florine Elslande (Com√©dienne) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Sanja Maas (Chanteuse) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Raymond Aubry (Musicien) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Lucie Knockaert (Assistante de production) Romuald Nekkebroeck (romu727@hotmail.com) Maxime Anselin (Comedien) Jonathan Parmentier (Musicien) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Jeremy Moriau (humoriste) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Laureline Baron (Assistante du producteur) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Alain Bellot (Acteur) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Marie Simonet (Com√©dienne) Nicola Testa (Artiste) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Coralie Pastor (Comm & Change) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Jessica Tamsma (Percussioniste) Sarah Duvert (Costumiere) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Julien De broeyer (Com√©dien) Beaudry Charlotte (Artiste) Patrick Leboucherr (Technicien) Benjamin Pi√©rard (monteur) Gilles Cabodi (Musicien) Lauro Crijns (Productieleider) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Annick Robert (retrait√©e) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Julien De Groef (Lampiste) VIVIANE DARON (retrait√©) Christophe Hella (R√©gisseur) Serge Dehaes (Dessinateur) Lucie DEBAY (actrice) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Simon Charlier (Musicien) Annick Cornette (Com√©dienne) Ivan Fox (Interpret) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Ad√®le Jacot (artiste) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Julien SCHEPERS (G√©rant) Marion Menan (Performer) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Julien Dejasse (Bassiste) Robert Morales Matteo (technicien image) Lisa Cogniaux (dramaturge) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) sylvie de braekeleer (professeur) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) stephane maes (musicien & graphiste) Jo Heijens (Podiumtechnieker) natascha hardy (ind√©pendante) Quentin Perot (Photographe) Zeno Graton (R√©alisateur) Robert Marnette (retrait√©) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Lode Van de Velde (Administration) Catherine De Biasio (Compositrice) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Sicaire Durieux (Com√©dien) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Monique Meurant (Retrait√©e) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Mathieu Frings (Musicien) Baptiste Louis (Etudiant) Fabrice Bonnet (Musicien) Dirk Deblieck (Direction) Vincent Coradossi (Philosophe) Michele Swennen (Professeur de danse) Christian Prignon (Clavieriste) Marion englert (chercheuse) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Manon De Clercq (Manager) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Jean Adam (Aucune) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Baptiste Vaes (Musicien) Juliette Fassin (Assistante deco) igor gabriel (d√©cors) Julie Sacr√© (Cadre) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Tania Joukovsky (Directrice de production) Marua Floxo (Performance esculpture) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) francois hubaux (ing√©nieur du son) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Gian Ponte (Musicien) laurence caps (cadre) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Denis Coumont (.) Alice Vande Voorde (Musicienne) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Daniel Wang (Musicien) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) √Čric Naniot (R√©gisseur) Ans Cremers (Comedienne) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Amber Kemp (Com√©dienne) Anne Grigis (Artiste conteuse) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Florence Dubru (Regie, direction technique) Sandrine Bastin (Comedienne) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) diederik Gees (zaakvoerder) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Quentin Castiau (Enseignant) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Fabien Degryse (musicien) Martin Botkine (√Čtudiant) ouchinsky Michel (M√©decin) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Catherine Seba (Musicienne) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Patrice de Matos (Musicien) Greg Moulaert (Photographe) Luis Javier Cordoba (Circassien) Paloma de Boismorel (Journaliste) gaetan La Mela (musicus) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Marie Lefebvre (Enseignant) Adrian Sack (-) Florence Depaille (Professeur) Julie Basecqz (Comedienne) Marianne Poncin (Office Manager) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Pascalle Willame (Ensembliere) Carlos Palazzo (artiste) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Antoine Denis (G√©rant) Stephane De Visch (Informaticien) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Renaud Falys (Employ√©) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Vincent Thirion (Directeur de Central) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Rudy De keyser (Conseiller) Pieter Nuytten (Musicien) Joachim Iannello (Violoniste) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Marc Decallonne (Chef de projet) Lucas Lebacq (Musicien) Satya Mioli (Therapeute) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Antoine Sion (Designer) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Antoine Colin (Musicien) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Claire Buffet (Directrice artistique) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Marine Visart (Graphiste) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Pauline Collard (√Čclairagiste) Eric Pierard (DJ) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Gael Soudron (Com√©dien) Cheyenne Janssens (Stagehands) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) M√©lanie Chalon (Invalide) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Muriel Moreau (technicienne de surface) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Antoine Goudeseune (Musicien) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Amandine God (Psychologue) Romain Waterlot (Monteur film) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Nagual Garcia (Enseignante) Christian Noefnet (Chanteur) Caroline Modave (Com√©dienne) Myriam Berghe (Journaliste culture) nadine verhaegen (amateur) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Nathalie Deneyer (Enseignante) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Massimo Saracino (Professeur) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Tual Pierre (Com√©dien) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Paul Verschueren (guide touristique) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Jean-Pol Rouard (Professeur) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Lucy Mattot (Com√©dienne) Nicolas Pedoux (Personnel) Lise Lejeune (Costumi√®re) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Isabel gomez (guide) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) louis cleys (affichage culturel) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Aude Delcroix (Animatrice) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) rik van elzen (Podiumbouwer) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) constantin beine (dessinateur danseur) Nathalie Cooreman (Prof) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Val√©rie Dierickx (Sans) Charly Mignolet (Chauffeur monteur de c√®ne Deco) Joya Bosseaux (Etudiante) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Arnaud Hockers (Formateur) Chris Cerri (Musicien) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Mettioui Ilyas (Artiste) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Christine Boone (Sans emploi) SIMON BACKES (CINEMA) Sara Vanderieck (dramaturg) Gaetan Tomasi (Technicien) Coralie Berael (Directrice Forest National) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Thomas De Thier (Scenariste) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Dozot H√©l√®ne (musicien) Frouke Wiarda (Musicien) Jean-Julien Servais (Musiciens) Romain Fourrey (Coordinateur) Christian Israel (Artiste) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Samir Bendimered (Directeur artistique) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Anna Van Bree (Chef costmiere) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Santo Scinta (Musicien) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Jack Bioxyd (Organisation) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) thierry Dubrunfaut (photographe) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Mille Lundt (Artiste) Fran√ßois Chenoy (-/) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) michael van malder (stage hands) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Sofie De Schryver (Actrice) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Vanessa Maira (Graphiste) M√©lissandre Saladin (Auteure) pierre moreau (photographe exposant) Laurent van der Rest (Com√©dien) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Pierre Gordower (Enseignant) Muriel Hasson (Responsable communication) Patrick Mertens (Employ√©) Mollie Costanza (Chanteuse) catherine dandoy (sans) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Gauthier Danniau (Acteur) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Na√Įm√© Perrette (Artiste) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Joel GOSSET (ACTEUR) Laurent Berger (Enseignant) Steven Martin (Artistiek Directeur) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Louise Duquesne (√Čtudiante) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Boule Olympia (Musicienne) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Pierre Lucas (directeur) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Veronique Louys (Responsable de production) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Coralie Dubois (Professeur de danse) Akel Karim (Com√©dien) Catherine Bary (Actrice) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Sandro Salis (Ouvrier) Martin Vernier (Manager d'artiste) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Olivia Smets (Actrice) Benji Bernard (Circassien) Jolan Huygens (Productie) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Igor Gehenot (Pianiste) Gudule Zuyten (Com√©dienne) nadia agmir (distribution film) Morgane Dugauthier (Communication) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Edwige Baily (Actrice) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Franco Desautez (DT) Pedro Correa (Photographe) √Čtienne Wintquin (Idem) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) B√©atrice Janssens (en tant que public) Mira Primault (Animatrice) Gregory Lenon (Musicien) Jean Hilger (Pianiste) emilie anseeuw (Graphiste) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Iacopo Bruno (Com√©dien) Alice Lemaire (Productrice) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Patrick Blazy (Head of DataCenter) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Nine MURET (animatrice) Pierre-Florent Petit (En manque) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Luc Francis Jacobs (Gerant) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Hedwige Debroux (professeur d'art) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Guy Vandervorst (Chauffeur) Michel Ledermann (Dirigeant) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Meryem Messaoudi (Enseignante) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse)