Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.757 ondertekenaars (11.597 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13757
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11597 Ondertekenaars)
Orphise Labarbe (Musicienne) Samuel Namotte (Chanteur) fil zennaro (g√©rante) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Pierre Michaud (Musicien) Laurent Bonnet (Com√©dien) Sarah Lardinois (Juriste) Tijl Piryns (Muzikant) ingrid visee (Technicienne d√©co) Federico Repiso (Graphiste) Emmanuel Zamora (Gestion) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Beno√ģt Minon (Musicien) Almamy Barry (Com√©dien) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) stephane Everaert (Com√©dien) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Patrick Gautron (Artiste) Alice Noel (Voltigeuse) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Marc Lodefier (ICT) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Cecile Dumortier (Magistrat) Karel Coninx (muzikant) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Julien Ouvrard (com√©dien) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Corinne Houben (Enseignante) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Caroline Lamarche (√©crivain) Mocke Depret (Musicien) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Adrien Berlandi (Etudiant) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Coralie Pastor (Comm & Change) David Solyom (Enseignant) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Claire BASTIN (Ass Administrative) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Eric Thirion (Management) Christophe Cosme (Directeur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Nicolas Hanson (Musicien) marta bergman (r√©alisatrice) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Nicolas Dieu (Musicien) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Benoit Bosschaert (Musicien) Florence Caulier (Directrice asbl) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Virginie Dubois (Autrice) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Marie Binet (Technicienne video) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Aurore Grailet (Musicienne) Laura Wandel (R√©alisatrice) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Lauren Lekeux (Enseignante) kaat de windt (pianiste compositrice) Casimir Liberski (Musicien) Chlo√© Van de Sype (/) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Didier Beckers (Maintenance) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Herv√© Noirot (Pianiste) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Anne Grigis (Artiste conteuse) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Mathias Goethals (Acrobaat) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Alain LEONARD (Musicien) Viviane Van Camp (Pensionnee) Andr√© Struys (sans) Marie Vancaillie (educatrice) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Fabrice Havenne (DJ) Stephanie Bohet (Institutrice) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Sandra della Faille (Criminologue) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Gregory Grosjean (Architecte) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Yuliia Dudinova (G√©rante) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) William Clobus (Com√©dien) Sylvain Clercq (Technicien) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Patrick Hella (Casting manager) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Florence Tourneur (Enseignement) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Nathalie Demelenne (Educatrice) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Patricia Kinard (Artiste peintre) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Geoffrey Leontiev (Musicien) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Kevin Strompers (Stagehand) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) zo√© sevrin (artiste) Yves Snyders (Ex-road manager) Greg Baumann (Com√©dien) Camille Henry (Development manager) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Anais Elba (Musicienne) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Muriel Denis (Auteure dramatique) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Antoine Olivier (Batteur) Julie Rens (Musicienne) Emmanuel Alberts (Cadreur) Jean Adam (Aucune) France De Staercke (Enseignante) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) VINCENT TALOCHE (Humoriste) elza Autrique (cours Amarant) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Dominique Cappelle (Retrait√©) Ivar Swiers (scaff) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Fran√ßois Fontaine (Technicien) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Lucie Cauwe (Journaliste) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Greg Zlap (Artiste) Kaat Verlent (Opnameleiding) Frederic Malherbe (Beaucoup) Nick Moinet (Audiovisual technician) Karine Ponties (Chor√©graphe) marie dominique ponette (conductrice) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) C√©line Dumont (Com√©dienne) Kienen Jeremie (Vendeur) Joe Higham (Musician) chris delville (graveur) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Anne Humblet (Ensembliere) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Alyssa Lambot (Musicienne) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Patrick Lerch (Directeur) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) Michel Marinus (Enseignant) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Joseph Collard (Artiste) Claude Vanhollebeke (Professeur) Alain Servais (Expert technique) Celine Demuynck (Aide familiale) Cindy Ryckmans (Bediende) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Severine Mitchell (Administrateur) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Christine DELECLOZ (Administratrice) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Dominique Lambotte (D'interieur) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) St√©phanie Vandervost (Professeure) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Ang√©lique de Lannoy (none) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Loreta MANDER (Retrait√©e) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Sylvie Gerard (Centre culturel) Boris Dambly (Sc√®nographe) Berdine Nusselder (Actrice) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Martin Moreau (Musicien, animateur) Juliette Boss√© (Musicienne) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Eric Godon (Acteur) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Alexia Jaubert (√Čtudiante) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Mari Gonzalez (Catereraar) Matthieu Vergez (!!!) Eliane Bailly (Citoyenne) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Michel Collige (Comedien) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Coline Grando (R√©alisatrice) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Amelie Segers (Enseignante) Astrid Whettnall (Comedienne) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Claire Bourdet (musicienne) cedric Demollin (inge son) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Maria Peredo (Performer) Sarah Grin (Com√©dienne) Benjamin Genicot (Stagehand) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) John Wald (Enseignant) Christophe Celen (Musicien chanteur) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) patrick Leroy (Technicien spectacle) Pierre Marino-Smette (Artiste) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Gauthier Danniau (Acteur) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Samuel Najii (Chanteur) Larissa VAN WAES (Guide) Chris Van Nauw (Muzikant) Giaux Sophie (√©tudiant) Isabelle Libert (Maman musicien) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) jo de cat (sociaal werker) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Danielle Dujeux (Retrait√©) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Boris De Visscher (Assistant Camera) Daniele Radoux (Psychanalyste) Aur√©lie Paulet (Guide) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Anne Boland (Artiste) Cecile Rousselle (Retraitee) chantal benkoski (attach√©e de presse) Sebastien Lemaire (Musicien) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Charline Lequeut (/) Marine Visart (Graphiste) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Babou Sanchez (Artiste) Thibaut Doens (Cameraman) Sebastien Delvaux (Manager) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) C√©cile Bertrand (artiste) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Kriman Kent (Freelance) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Sophie Ivanova (Etudiante) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Gael Rinclin (Tech Engineer) Jasmine Jaubert (Scripte) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Charline Bragard (Gerante) Elise Faure (Infirmi√®re) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Lara Lalman (√©ducation permanente) Reggy Timmermans (Artiste) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Delphine DUJARDIN (Animatrice) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Garny Fran√ßois (Cordes) Roald Baudoux (----) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Samuelle Dupuis (Psychologue) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Lara Cahay (√Čtudiante) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) meddy guendil (com√©dien) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Thomas Gerard (Machiniste) Simeon Gregoire (Dj) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Jolan Huygens (Productie) Tom Van den Broeck (leerkracht) Claire Vailler (Musicienne) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) C√©dric Bagaruka (Monteur) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Gaetano Fabri (Musicien) Valentine Gevers (Marketing manager) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Justine Santarossa (Educatrice) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Nicolas Thill (R√©gisseur) Didier Raoul (Chef travaux) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) Giacomo Manca (ONG) p. hidalgo (programmatrice) Christine Renier (Peintre) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) michael van malder (stage hands) Delauvaux Manon (Comedienne) Catherine Warmoes (Enseignante) C√©line Beutels (Comedienne) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Emilie Praneuf (Comedienne) Nicolas Renard (Manager) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Yassin El achouchi (Com√©dien) Dominique Mosseray (Artisan) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Alexandre Aflalo (Com√©dien) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Michel Dieudonn√© (Photographe) Olivier Servais (Professeur) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Brice Vancauwenberge (Musicien) C√©dric Roland (G√©rant) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Patrick Landa (R√©gisseur) Jean-Luc Gillard (programmateur) Barbara Wiernik (Chanteuse) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Olivier Lambert (Cuisinier) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Mirella Cisternino (Choriste) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Jean marie Leonard (Retraite) Laurent van der Rest (Com√©dien) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Priscillia Dehondt (Montage video) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Amid Chakir (Comedien) Mohammed Benamar (Vendeur) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Kevone Detrembleur (Le chief) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Caroline Pholien (Artisan) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Christophe Denison (G√©rant) Alexander Gurning (Pianiste) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Alice Martinache (Com√©dienne) Bernard Nicolas (Trompettiste) Larbi El malah (Employ√©) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Audrey Antoine (Events supervisor) bjorn borremans (bestuurder) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Astrid Martin (Assistante maternelle) Christine MULLER (En invalidit√©) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Bastien Friquet (Technicien son) Sam Seraille (R√©gisseur) Joelle CHANET (Gestionnaire) Pauline Mabille (Enseignante) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Anthony Van uytven (Technicien) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Pauline Debrichy (artiste) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Nathalie Huby (Violoniste) Nathalie Carlier (sympathisant) Carolane Pierre (Assistante de production) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) melvin podolski (horeca) Henri Vivegnis (Production Manager) Messaline Raverdy (Artiste) David Dehut (Animateur) Bruno Borsu (Com√©dien) Isabelle Frere (Enseignante) David HORN (M√©decin) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) rocco campanella (d√©cor) Thierry Steffens (Enseignant) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) claire lechien (violoniste) Valentine Capelle (Professeur de piano) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Michael Van de Velde (Dj producteur) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Cheyenne Janssens (Stagehands) Estelle Defalque (Chant lyrique) Nathalie Cooreman (Prof) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Manon Golembieski (Habilleuse) Luc Vandenheede (Avocat) Julien Gugel (Guitariste) Marie Estelle Collin (Directrice) Caroline Adam (Maquilleuse) Ann Bryssinck (Psychiatre) Francois Gonzalez (technicien) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Odile Bartholome (Doctorante) Myriam Ayari (Pianiste) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) morris De Meyer (chauffeur) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Amaury Geens (Musicien) Vincent Warin (Percussionniste) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) AGNES LARCIN (SPW) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Delphine Georges (Journaliste) Bruno Coppens (producteur) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Fabien Desdemoustier (Musicien) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Veronique heene (Responsable de projet) antony ploux (stage hand) Franfran de Gottal (Clown coach) Maximilien Joly (√Čtudiant) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) Pauline Dewaide (Cadre) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Mara De Sario (Photographe) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) G√©rald Castiaux (Avocat) Luc VINCENT (D√©signer) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Sherban Vidick (Musicien) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) Benoit Urbain (aucun) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Patrick Kurota (Illusionniste) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Nora Helali (Chanteuse) Joel GOSSET (ACTEUR) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Michael Hasson (Musicien) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Tom Brus (directeur artistique) Anne Theunis (Chanteuse) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Timour Vandermeulen (Compositeur) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Justine Maxelon (artist) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Baines Ryan (Chef de cuisine) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) Shu Bosseaux (employee) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Lena Doryn (Makeup Artist) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Thibault Collienne (Musicien) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Gabriella Iacono (Danseuse) Deborah De Bock (Project Manager) S√©verine Provost (G√©rante) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Emy Vanderelst (Spectatrice) Floriane Bibauw (Com√©dienne) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Brigitte Lahaye (Solidaire) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) B Didier (Artiste) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Nicolas Withof (Graphiste) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) audrey chaumeil (psychologue) Marc Lebeau (President) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Meryem Messaoudi (Enseignante) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Mathias Andrianne (DJ) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Eva Destatsbader (Traducteur) D√©borah Leblanc (HR) Bo Tijskens (Visagiste) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Angela Verdejo (Autrice) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Patrick Quinet (Producteur) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Yannick Dupont (Musicien) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Isabelle Godeau (Enseignante) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Sandrina Lusci (Retrait√©) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Alexia De Letter (HR Assistant) Alain Gombert (professeur) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Maud Zyngier (Etudiante) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Paul Poelmans (Muzikant) Eric Abraham (Ind√©pendant) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) thierry Boivin (com√©dien, clown) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Hicham Chahidi (Compositeur) Anne Guinot (po√®tesse) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Henry BELY (Employ√© administratif) Caroline Genart (Production cin√©ma) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Rafael Aragon (dj / compositeur) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Damien Desirant (√Čclairagiste) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Maria de duenas (danseuse) Beatrice Leysens (Assistant) Monique Meurant (Retrait√©e) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Roxane Leuridan (Violoniste) Johan Boury (Gerant) Christophe Wullus (Regisseur) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Pierre Liz√©e (Artiste) Martine Wixel (Retrait√©) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Gitte Maillard (n.a.) Vincent Hopchet (Independant) Naike Buchet (Stage hands) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) C√©cile Demanet (Psychologue) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Sophie Moreau (Production, administration) Vega Dj (Dj) William Dunker (Artiste) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) William Csikvar (G√©rant) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Lorcan Fahy (Musicien) Justine Venet (Comedienne) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Elliot Appart (Instituteur primaire) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Bruno Parent (Distributeur de films) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Fabienne Henry (Coach mental) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Isis Devalez (RH) Philippe Vizy (Machiniste) Julie Bougard (Chor√©graphe) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Massimo Mele (Ouvrier) Arn Fabry (Stagehand) philippe mourlon beernaert (spectateur) Carole Nemerlin (Professeur) Laure Voglaire (Com√©dienne) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Pierre Goudesone (Muzikant) Christophe Weigert (Acteur) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Christian Wouters (illustrateur BD) laurence Grosfils (artiste) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Quentin Debecq (musicien) arthur gourdin (molon, administrateur) Benjamin Thomas (?) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Terence Edison (Com√©dien) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Christine Evrard (Employ√©e) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Philippe Dernies (Supervisor) Anne Fontenelle (Graphiste) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Kaltom Belataris (Project manager - event) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Olivier GERARD (Sound engineer) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Anne Andr√© (Programmatrice) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Daniel Romeo (Bassiste) Greg Simon (R√©gisseur) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Oriane Stevart (P√©diatre) Flora Houdart (Auteure) Gregory Copet (Sculpteur) Christel Richard (√Čducatrice) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Philippe VERZELE (Enseignement) Christine Eekhout (Graphiste) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Emily Allison (Chanteuse) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Sophie Cox (Communication & relations presse) Marie Cabanac (Toutes) Morgane B (Enseignante en art) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Claude Hauwaert (graphiste) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Maria Casado (Diplomate) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Claudine Swann (Pensionn√©e) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Roberto Romeo (Cin√©aste) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Fred Malempre (Musicien) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Orlando Boscariol (commercial) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Alain Chafwehe (Batteur) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Christian Pirenne (Psychologue) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Pascaline Eenens (Retraitee) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Barbara Abel (Romanci√®re) Laurence Rosier (Professeure ULB) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Julien Libeer (pianiste) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Arcady Raway (Employ√©) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Adrien Desbons (Com√©dien) frederic audran (Lumi√®re) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Dominique Sintobin (Po√®te) Marinela Doko (Professeur) Edith Van Malder (Actrice) Dirk Schreurs (Componist) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Wouter Verbist (Ambtenaar) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Sophie Marechal (Comedienne) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Godfroid Marc (Graphiste) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Philippe Kariger (Ing√© son) Fabrice Van Walle (Artiste) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Screame Dj (Ouvrier) Henri Couchard (Etudiant) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Jerome Laurent (√Člectricien) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Gerry Rooms (Schilder, monteur) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Antoine Grenez (Directeur) Vincent Alleman (r√©gisseur) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Aude lorquet (comedienne) Olivier Hanssens (Regisseur) marie broquelaire (administratrice) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Val√©rie Mania (Enseignante) Steve Louvat (Musicien) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Camille Didion (Scenariste) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Florian Vuille (danseur) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Claire Frament (Com√©dienne) Thierry Leguay (Cadre administratif) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Eric Goffinet (Technicien) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Constanza Guzman (Chanteuse) Leonard Steigerwald (Musicien) Yoann Stehr (R√©alisateur) Miranda Ummels (chanteuse) Gilles Br√©da (Musicien) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Olivier Moussa (Idem) Christian Kraewinkels (Guitariste) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Marie Messien (Maquilleuse) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Catherine Godefroid (Retrait√©e) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Bernard Foccroulle (compositeur) Chris Cerri (Musicien) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) G√©raldine Harckman (Peintre) Fred van der Zwaan (Musicien) Teuk Henri (Muzikant) Vincent Janaert (Comptable) Dominique Perne (Tecnhnicien) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Yoann Launay (Chanteur musicien) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Yseult Hiernaux (Communication) Christophe Hermans (R√©alisateur) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Philippe Garcia (?) Sylvain Finamore (Independant) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Laurent Hayez (Technicien) Georges Van Dongen (Directeur technique) Sandrine Collard (Compositeur) Francoise Vervoort (Violoniste) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Alec De Busschere (artiste) Jean Hilger (Pianiste) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) A√Įna Spencer (Musicien) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Francoise Koole (Eurocrate) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Pascal Cr√©teur (Musicien) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Emilie Corswarem (FNRS) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Nicolas De Coninck (Artiste) David Vandenplas (Communication) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Catherine Lef√®vre (animatrice) Mandy Mathieu (Barmaid,) St√©phanie Mahieu (g√©rante) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Christophe Mar√©chal (Musicien) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Claire Buffet (Directrice artistique) Cinzia Robbiati (Danseuse) Pierre Brynaert (Professeur) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Dominique Aneca (-) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) aurelie laurent (assistante d' administration) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Anne Marcq (Plasticienne) Nicolas Missart (Runner tech video) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) michael Lemmens (Cadre) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) David Pion (Formateur) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Lionel Wyame (employ√©) Christophe Evrard (Monteur image) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Mohamed Benyaic (Enseignant) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Samata Mutoni (Employ√©e) Nathalie Dervaux (Freelance) Romain Ass√©nat (Animateur) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Rudy De keyser (Conseiller) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Myriam Somers (Fonctionnaire) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Michel DEREMINCE (cameraman) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Suzon Gheur (Circasienne.) France Brasseur (Administratrice de production) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Gilles Parmentier (Art on Paper) Nicolas Vandendrisse (Musicien) NATHALIE CRAME (psychologue) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Jose Criado (Emploi) Isabelle colassin (Artiste) Isabelle Villette (Employ√©) Michel Jaspar (Musicien) Sabine Houwaer (Journaliste) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Mireille Bailly (Comedienne) anne pollet (secr√©taire de direction) Stephane Darris (Producteur) Manon Vanheste (Graphiste) Aude Delcroix (Animatrice) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Itzana Dobbelaere (Etudiante) C√©dric Eeckhout (Acteur) Bastien Jeunieaux (Guitariste) DjM DjM (Animateur) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Gilbert Lisa (Etudiant) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Santos Hevia (R√©alisateur) Renaud Pirson (Programmeur) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Nadia Pissoet (Employ√©e) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Viktor Verleyen (Concert promotor) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) nadette guilbert (logop√®de) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Victoria Makosi (Administratrice de production) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Gabriella Marchese (Culturel) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) marie cogels (arts visuels) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Laetitia Bica (photo-video) Waterschoot joelle (Enseignante) √Čtienne Wintquin (Idem) Chantal Delers (Sans) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Denis Bakelants (Ceo) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Clara Inglese (Artiste enseignante) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Egil Franzen (Musicien / Producteur) √Čmilie Counet (Agent en douane) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) St√©phanie Noben (Enseignante) Ninna Pacini (As) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Tristan Robin (Artiste) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Andrea Snaidero (Group manager) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) claude schmitz (metteur en scene) NICOLAS MARTY (Light designer) Fabian Bonetti (batteur) Leila Mokhtari (citoyen) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Olivier Giot (Musicien) Sophie Baudoux (admin) Sophie Delacollette (Artiste) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Remi Planchenault (Label Manager) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Christian Leroy (R√©alisateur) Vincent Liben (compositeur) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Olivier Motte (Photographe) Julie Lenain (Comedienne) Yves Gobart (Artiste Peintre) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Pascal Paridans (Ed. Phys) Paul Mosseray (Com√©dien) Axel de Kirianov (Compositeur) rudy loquet (....) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Gil Livremont (Cr√©ateur) Alain De Clerck (Directeur artistique) Paul Guiot (G√©rant) Tom De Vuyst (boulanger) Alain Meurisse (Light on site manager) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Nancy Boudart (Xxx) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Christiane Genard (Enseignante) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Thierry Heynderickx (Acteur) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) DANY Dargent (Greffe) Angelo Bison (Com√©dien) Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Corentin Jonckheere (G√©rant) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Romain Fourrey (Coordinateur) L√©a Chartier (Photographe) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Louison Renault (Professeur , musicien) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Marc Galo (Artiste) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) ouchinsky Michel (M√©decin) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Marine Henin (Charg√©e de communication) Lisa Schonker (Maquilleuse) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Daphn√© Robin (Clown) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Anne Marie Leon (Animatrice) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Victor Bertholet (R√©gisseur) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Ivan Fox (Interpret) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Annemie Nelis (werkzoekende) Indirah Osumba (Coordinatrice) Aline Ackermans (Administration) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Valentine Coerten (Enseignante) Caroline Derselle (Photographe) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Quentin Hoogaert (Chanteur) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Paul-Henri Wauters (Botranique) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Nathalie Lallemand (Danseuse) C√©line Jemine (Musicienne) Chloe CHIGNELL (Artist) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Nathalie Trigaux (Formatrice) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Camilo Cordoba (Musician) Thierry Chassard (Auteur) Patrick Leterme (Musicien) Plastic Bertrand (Artiste) Catherine Cappuyns (Traductrice) Pascal Crismer (Y‚Äôa) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Ingrid Pirard (Mutuelle) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Sarah Duvert (Costumiere) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) Michael Freres (Technicien) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Roland de Wergifosse (Sans) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Conoscenti Mariano (Chanteur) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Manon Romain (Com√©dienne) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Jean-Louis Struyf (administrateur) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Tori Grums (Technicien) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Stevens Juliue (Graphiste) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Luc Lorenzi (Enseignant) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Chille Deman (Gepensionneerd) Jonathan De Neck (musicien) Martine Vandenbroeck (Xxx) Daniel Dejean (Compositeur) Laurence Mar√©chal (Professeur) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Jo√ęlle Evita (Artiste) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Violette Schloesing (Commedienne) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Sebastien Landauer (Musicien) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) sylvie de braekeleer (professeur) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Valentin Vital (Technicien Son) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) yves Merlabach (Retrait√©) Serge Dehaes (Dessinateur) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Domenico Solazzo (G√©rant) Olivier Merlini (Employ√©) Charlotte Gaumeton (Communication) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Geraldine Leonard (Spectatrice) Judith Van Parys (Costumi√®re) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Gr√©gory Chainis (Musicien) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Jean Hu (Musicien) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) An Standaert (ambtenaar) Aay Liparoto (Artist) Alice Benoit (Booking & Management) Lionel Lhote (Chanteur) Brigitte Rival (coach de vie) Myriam Toussaint (Prof de danse) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Jean Philippe Brodsky (avocat) Christine Deneyer (Secr√©taire) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) As Collard (Formatrice) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Natacha Belova (sc√©nographe) Julie Leyder (Com√©dienne) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Gabriella Garcia (Musicienne) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Delafontaine Diane (socio culturel) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Django Vranken (statut) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Filipe Dos santos (Director of foto) Axel Dumont (Musicien) Martin Kersten (Musicien) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Carine FAYS (Marketing) Jean Kempgens (musicien) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) St√©phane Roy (Artiste curateur) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Philippe Mathys (Fotograaf) Denzil Delaere (Chanteur) Tom van Peer (Project manager) John Davis (Com√©dien) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Nathalie Joiris (sculpteur) Jennifer Fuks (Cameraman) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Laurie Diricq (Webdesigner) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) aurore latour (com√©dienne) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) gaethan dehoux (Ing√© son) Rodolphe Maquet (Musicien) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Gerdy Swennen (actrice) Emilie Keller (Responsable) Jacques DENIS (Producteur) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Carina Mirolo (Prof) Julie Lievens (Directeur Artistique) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Charline Remy (cin√©aste) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) jerome de paepe (danseur) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Christophe Malherbe (Aucune) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Ga√ęl Turine (Photographe) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Stephanie de Failly (ensemble Clematis) Violette Leonard (Comedienne autrice) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Nathalie Thiry (Attach√©) Eric Pierard (DJ) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Sybille Geller (B√©n√©vole) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Marcel chabanski (informaticien) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Laura Erba (Sc√©nographe) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Claude Delvigne (Divers) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Felicitas Montecino (Guide) Jan Dorpmans (Gids) Mounir Hamri (Business Angela) Christine Dejarnac (Enseignante) Lucie De Ley (musicienne) Van Vooren Dirk (Acteur) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Aline Giaux (Musicienne) Toon Smets (Lichttechnieker) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Chlo√© Jacquart (Photographe) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Laurent Ingels (Realisateur) Siona Vidakovic (Animatrice) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Hilde Mortier (Gids) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Christian Noefnet (Chanteur) Charlotte Renwa (Professeur) Laurent Delchambre (Musicien) Renaud Anciaux (Machiniste) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Marie Jennes (Chanteuse) Ines Fransen (Assistante programmation) Nicolas Denison (Compositeur digital) Michel Vargas (Journaliste) Robert Suermondt (artiste peintre) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Claire Ataya (student) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Julien De broeyer (Com√©dien) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Mathieu Pierloot (Auteur) Martine Layon (Psychologue) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Anne Niepold (musicienne) C√©dric Raymond (Musicien) Christine Feraille (Enseignante) aude mermilliod (autrice de bd) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Emilie Cottam (Costumi√®re) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) jean blavier (choriste) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Sant-Anna Nelly (TV production) Yolande Fraipont (Retraitee) Charlotte Docquier (_) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Jonathan Chantry (Formateur) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) francois chevigne (professeur de piano) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) christophe mennicken (√©tudiant) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Guillaume Malempr√© (Musicien) Marina Danese (Animatrice) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Marina Delnatte (Employ√©) Corentin Eubelen (Musicien) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Vincent Auverdin (Enseignant) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Giuseppe Vetro (Enseignant) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Nancy Darding (Formatrice) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Frie Mechele (Zangeres & zangleerkracht) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Christian Schaubroeck (Conteur) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Benjamin Pi√©rard (monteur) St√©phane Devillers (Clavieriste) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Alicia Jeannin (Artiste) corentin binard (artiste peintre) Martine Dops (Barmaid) Iris Maas (Communication) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Pierre Waterlot (Batteur) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Melissa Gaty (Violoniste) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Aristide KOBENAN (cameraman) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Vick Vandenput (Rental backline) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Alice Vande Voorde (Musicienne) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Olivia Smets (Actrice) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Lionel Detry (Auteur-compositeur) Luna Lopes (√Čtudiante) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Cilou Valter (Patron) Bertrand Leclercq (Enseignant) Eric Russon (Journaliste) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Manon DESVIGNE (Corniste) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Patricia van der Smissen (Avocate) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Laure Berthold (Maquilleuse) veronique Hennuy (addict √† la culture) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Ludovic Bukens (Spectateur) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Farah Paniagua (Dessinatrice) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Daniel MISSANT (Retrait√©) Laurent Sprimont (Musicien) Wim Grevendonk (bediende) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Benjamin Colaux (Cineaste) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) J√©r√īme Thil (Bassiste) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Caroline Modave (Com√©dienne) Laurens Billiet (muzikant) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) brune Campos (performeuse) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Julien Rommelaere (Professeur) Monteiro M√©lanie (Artist) Willy Pottier (Inkoopmanager) Celine Wiertz (Administratrice) Yolande Arnould (Opticienne) Barbara Dits (Photographe) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Laurent Hendrick (Musicien) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Korneel Van Neste (Zanger) Philippe Deflandre (employ√©) Nele Staes (Bediende) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Jacques Van Wyser (toutes) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Alicia Sterckx (Ab crew) Johan Barra (Musicien) Emmanuelle Pottier (Sociologue) claire williams (Artiste) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Soledad Ferreira (Enseignant) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) John Valdevit (Responsable ICT) Lara Cowez (Professeure) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Laurent Mercier (Musicien) Monique Decroly (Chef de projet) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Ferdinand Despy (acteur) Anne-Marie Loop (Actrice) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Laurianne Thysebaert (violoniste) Prisca Denis (√Čtudiante) Rik Staelens (muzikant) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Delphine Mathy (Photographe) Aurelie Cuvelier (CEO) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Ahmed AMOURI (retrait√©) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) C√©cile Quenum (Photographe) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Caroline Dr√īme (Photographe) Yves Lecomte (Artiste) Delphine Peraya (Com√©dienne) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Julien Cherpion (Dop) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) Maryna Lepiasevich (Altiste) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Pierre Liemans (Artiste musicien) Elodie Taminiaux (Employee) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Sacha Ardus (Actrice) Julien Spitaels (Secr√©taire) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Benji Bernard (Circassien) Christine Robinson (Charg√©e de production) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Arnaud Botman (Com√©dien) Delphine Jouret (Spectatrice) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Eric Neirynck (√Čcrivain) Catherine Mockel (psychologue) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) luis borges (g√©rant) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Sylvie Dory (Musicienne) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Marine Depr√© (Assistante sociale) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Kris Huberland (Light design) Christophe Voisin (Coordinateur) Laure Streit (Pianiste) antoine salemi (reparateur cycle) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Piet Bekaert (muziekuitgever) Colin Petit (Musicien) Thierry Vassias (Musicien) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Koen Tot√© (Muzikant) F√©lix Matagne (Musicien) Adrien Rukira (Musicien) L√©once Chanoine (M√©lomane) Antoine Dersin (Photographe) Philippe vanderschueren (Consultant) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Renaud Laloire (Independant) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Marvin Schlick (Com√©dien) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Fabienne VANESSE (Employ√©) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Laurence Coune (Enseignante) Julie Caebergs (Communication culturelle) Kelly Seghers (Bediende) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) R√©gine Renard (prof) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Lale Akat (Recenseur) esther aflalo (com√©dienne) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Patrick Vandoorne (Regisseur) Philippe Paggen (Enseignant) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Marc Angeli (artiste) Sophie Huyghe (Enseignante) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Joachim Iannello (Violoniste) Satya Mioli (Therapeute) Pieter Jaspers (Muzikant) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Dominique Cloetens (Sans) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Paul Bourri√®res (Videaste) Michel Saintrain (Public) Emmanuel Istace (Musicien) Lionel Aquilina (Batteur) Vincent Gallez (employ√©) Maxime Andrien (Directeur artistique) Marie Christine Favreau (administrateur) Daniele Martini (Musicien) Eric Vander Maren (Tourneur) Julien Vargas (Com√©dien) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Maxime Anselin (Comedien) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Andreea Vilciu (RH √©vents) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Gaspard Sicx (Batteur) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Edith van der Kelen (Sans) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Andr√© SOUPART (Enseignant) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Fronie Derveaux (Assistant director) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Luc Evens (Musicien) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) bertrand lissoir (realisateur) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Evi Jo (Apotheker) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Thibault Marot (Stagehands) Pascal Chardome (Musicien) Piroska Visnyei (Cantatrice) Robert Guilleaume (Animateur) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Luna Lebrun (√Čtudiant) Philippe Leduc (Technicien Video) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) vincent le merer (Projet manager) Bart Depreitere (Sales & project manager) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Norbert Boudboule (Sympathisant) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Robert Morales Matteo (technicien image) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Florence Borgers (Musicienne) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) karen Verbrugge (actrice) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Bart De Smet (Tradeshow Director) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Xavier Depovere (CEO) Tatiana Mamonov (Employ√©) penelope garnier (-) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Charlier Renaud (Machiniste) Pascale Verbeke (Architecte) David Regnier (Technicien spectacle) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Patsy Verfaillie (Zangeres) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Julie Ernest (√Čtudiant) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Laura Mar√≠n (actrice) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Philippe landrain (graphiste) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Vinciane Laurent (Enseignant) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Thibaut Verly (monteur image) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Morgan Habran (Event Manager) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Sara Vanderieck (dramaturg) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Jacqueline Bollen (enseignante) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Gwen Vdb (Commerciale) Val√©rie Dierickx (Sans) Charlie Dupont (En chef ?) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Cedric Godyn (√Čducateur) Tania Teughels (Enseignante) Pol Beele (Guitariste) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Mathilde Docquiert (Juriste) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Patrick Vink (Vid√©aste) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Clara Levy (Violoniste) Marek Olbinski (Graphiste) Alexia van Uytvanck (Event project manager) stefan Platteau (Auteur) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Arnaud Trejbiez (Producteur) Cedric Guffens (musicien) Marie Braam (Com√©dienne) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Pierre Chevalier (Musicien) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) marie masset (charg√©e de communication) Colette Boucart (Customer service) Magali Dodrimont (DRH) Nina Tomas (peintre) Alexia Saffery (Choriste) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Sara Dziri (Musicienne) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Stef Delbaere (Gitarist) Florian Gilot (technicien) Sabine Tiels (Zangeres) Samuel Gerstmans (musicien) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Eva Garc√≠a (Architecte) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Inge Van Roy (Salesmanager) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Francoise Alexandre (Directrice) Aline Blondiau (Inge son) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) G√©rard Corbion (responsable de cie) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Renaud Minet (Eclairagiste) perrine thiry (G√©rante de commerce) Marie Simonet (Com√©dienne) Nina Lombardo (Tisseuse) Mathieu Boudin (Technicien video) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Jasmina Douieb (Coledienne) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Leone Celia (√©tudiante) Audrey Letecheur (Illustratrice) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) G√©ry Cambier (Musicien) Iacopo Bruno (Com√©dien) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) lucia bru (professeure) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) St√©phane Dubray (Creatif) Johara Belhmane (Com√©dienne) Vincent Werbrouck (Cellist) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Simon Drachman (Musique & more) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Didier Colfs (Com√©dien) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Pascalle Willame (Ensembliere) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Sebastien Petretti (Realisateur) Ingrid Walus (Cafebazin) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Wies Gios (Event-Security Manager) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Olivier Fanuel (Bassiste) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Seydou Sana (Musicien) Anouchka Vingtier (Comefienne) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Coralie Germeau (psychologue) Liza Reichenbach (Etudiant) Daniel Wang (Musicien) Natacha Gilson (Productrice) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Jos√©phine De Wit (Restauration) Florent Brun (Responsable) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Lore Van laethem (Na) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Elsa de Lacerda (Violoniste) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Marianne Thys (eindredacteur) Maelle Rey (Ouvreuse) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Catherine Baes (leerkracht) Christine Ergo (N√©ant) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Eric IVENS (Musicien) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Finn Fahy (Barman) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Sylvain CREMERS (musicien classique) B√©atrice Janssens (en tant que public) Dominique Falmagne (Fan de culture) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Nora Zekhnini (M√©decin) Quentin Marteau (Com√©dien) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Charlotte Deschamps (Actrice) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Marielle Scholtissen (Actrice) Inge Peters (Fagot) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Tony MARY (bestuurder) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Nathalie Jacques (Enseignante) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) jozef Portaels (magazijnier) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Serge Feys (Programmatie) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Maxime Van Tomme (Regisseur) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Claude Courtoy (Cameraman) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Adrien Roubens (Street Artiste) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Peter Schoutteten (Technieker) Michael Fillieux (Restaurateur) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Noemie Vos (Expert immobilier) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Arieh Worthalter (Acteur) Sonia Lara (Danseuse) juliette depatoul (graphiste) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Gaylord Baert (Finances publiques) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) priscilla beccari (plasticienne) Amandine Haustraete (Sage-femme) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Lila Vander elst (Maquilleuse) Matilda Ancora (Com√©dienne) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Gerard Corbion (responsable de cie) Yana Wijnen (Regie assistente) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Sophie Cuvelliez (retrait√©e) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Philippe Fontagnere (Musicien) Tamara Geerts (Chanteuse) Maxime Membrive (Com√©dien) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Florence Dall'Aglio (Production manager) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Thomas GEORGES (Graphiste) Roos Strobbe (Muzikant) Patrick Amand (G√©rant) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Anne Goy (artiste designer) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Veronique Loiseau (Femme au foyer) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Marc Santkin (Musicien) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Arnould Massart (musicien) Juliette Tempels (Consultante RH) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Aline Bonmariage (Garderie en ale) joseph hardy (Enseignant) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Thomas van Oene (Etudiant) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Sandro Amalfi (Ouvrier) Antoine DRONSART (Technicien Son) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Nicolas Mambourg (Machiniste) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Antoine Goudeseune (Musicien) Laurent Rogmans (Regisseur) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Floriane Petit (Artiste lyrique) Roger Roberts (Pr√©sident) pierre barbier (Musicien) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Emma Louis (Enseignante) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Geyzen Thomas (Cadre) Allier R√©mi (R√©alisateur) Simon Malcorps (Cuisinier) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Jacques Prouvost (.) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Caroline D'haeyere (Enseignante) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Christophe Goudine (Acteur) cl√©mentine coupau (professeure) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Jodie Devos (Artiste lyrique) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Michel Huisman (Artiste) Bernard Hebette (Gerant) martin colleu (musicien) Anne Grandhenry (Com√©dienne) sara kengen (chanteuse) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Mario Loyo (Designer) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Anick Xhrouet (Direction) Melisa Stein (Photographe) Catherine Pierloz (Conteuse) William Henne (Cin√©aste) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Simon Dalla Valeria (Commercial) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Steven Konkel (Sans emploi) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Silvie Martens (MUA) Marion Lambert (Danseuse) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Alain Bronckart (Artiste) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Gilles Millet (Artiste violoniste) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Katrien Poels (Maquilleuse) Louis Prest (Com√©dien) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Patrik Vonckx (podium bouw) Pasquale Caruana (Technicien de son) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Daniel Harris (Com√©dien) Vincent Engel (√Čcrivain) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) L√©a Halimi (Violoncelliste) Lily Moreau (Com√©dienne) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Philippe Cormann (Contrebassiste) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Zo√© Kamps (Communication) Nys Kristof (Video operator) Ren√© Maessen (Technician) Manon Faure (Charg√©e de production) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Nicola Latorraca (regisseur) William Beckers (Internationaal sales manager) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Myriam Amouri (Assistante Camera) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Mich√®le Masil (Enseignante) Thomas Dimmers (Musiciens) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Noellie Denomerenge (Employ√©e) V√©ronique Bultiau (animatrice) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Mans Manuszko (DJ) Jeroen Vink (Projectmanager) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Patrick Everaert (Plasticien) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Lin Seminck (designer) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) alain jenard (regisseur) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Adrien Letartre (Com√©dien) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Morgan Laloux (Event planner) Marc Delhoune (Photographe) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Anne Kanlis (Employ√©e) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Christian Merten (J'fais mon possible) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Mortier anne-sophie (graphiste) Vincent Stiernon (Ripper) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Stef Stockmans (Geluid) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Karoly Alapi (stagehands) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Toine Cnockaert (Musicien) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) fred clautier (coordinateur technique) Pierre Halloy (Musicien) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Anne Scheuer (secr√©taire) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Rose Delhaye (artiste peintre) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) THIERRY CROMMEN (Musicien) Georgette Baranyai (Diverses) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Lisa Hallou (Monteuse) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Baptiste Lalieu (Saule) Jeanne Ledoux (Etudiante) Marine Mechri (Sage-femme) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Sandra Chaoual (Danseuse) Mehdi Mahassine (Artiste) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Isabelle Baudot (Project Manager) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) christophe ottaviano (R√©alisateur) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Gilles Abrams (Assistant de production) Elodie De Groote (Medecin) Pol Davril (R√©gisseur) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) David Janssens (Assistant realisateur) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Jeroen Logghe (Acteur) Michiel Bosman (Light Technician) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Catherine Dubois (Employe) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Wissem Amimi (Musicien) Alain Caron (P√©diatre) Pablo Pacini (R√©alisateur) Michel Veriter (Amateur) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Carinne Mahy (Enseignante) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Emmanuel XAVIER (Designer) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Igor Adamskiy (Artiste) Simon Hanin (monteur son et autres) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Elli Taylor (serveuse) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Carole Savoie (Com√©dienne) Arthur Tixhon (Project Manager) Benoit Malev√© (Echevin) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Stephane Delormeau (Educateur) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Alexandra de Wilde (artisane) Marouan Iddoub (Acteur) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Martin Bruyns (CLO) Marianne Sluszny (Auteure.) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Ralph Dekoninck (Professeur) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Alan gevaert (bassist) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Pascale Vervloet (Costume) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Charlotte Pion (artiste) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Rudy Etienne (Sc√©nariste) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Kato Six (Visual artist) Emilie Garroy (Art graphique) Alix de Beaufort (Actrice) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) laurence caps (cadre) Bozzini Emanuele (Musicien) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Esther Beck (Manager) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Woon Sun Pasteels (Designer textile) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) leslie de geyter (stagehand) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Karine Doyen (Solidaire) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Perrine Delers (Chanteuse) Marc Oschinsky (Journaliste) Rita Vanderheyden (X) Morena Brindisi (Musicienne) Alexandre Dufour (directeur technique) Coline Delaunois (Graphiste) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Arlette Hermans (Idem) Emilie Bertrand (Graphiste) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Alice De Page (Illustratrice) Lucio Arisci (filmmaker) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Mousta Largo (Artiste) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Hugues Girard (R√©gisseur) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Mathieu Giraud (Monteur) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Emilienne Flagothier (Artiste) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Bruno Briquet (Artiste) Gael Leininger (R√©gisseur) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Bob Verschueren (Plasticien) Marie Lagaditis (Musicienne) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Olivier Van Landuyt (Boss) Damien Chierici (Violoniste) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Nicolas Berwart (Tour-manager) Nicole Oliver (Comedienne) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Marina Nivard (Vente) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Philippe Blonda (D√©corateur) Nathanael Monfort (Comedie) John Van Lierde (MD) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) aldenhoff benoit (administrateur) Juliette Manneback (Com√©dienne) Gael Soudron (Com√©dien) elena perez (comedienne) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Roos Huygen (Procesbegeleider) Olivier Henrion (Photographe) Jeremy Manzella (√©tudiant) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Lizzie Bronier (Master 1) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Adrian Sack (-) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Henri Snyers (regisseur cinema) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Kody Kim (Humoriste) von bontin nina (artiste) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Gabriel Marlier (Musicien) Laetitia Evens (Com√©dienne) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Cathy Marlair (Doctorante) Ana√ęlle Cavillon (Production) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) M√©lanie Peduzzi (Artiste) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Michel van Rhijn (Photographe) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Domitilla Spencer (Animatrice) Arnold Robertz (Enseignant) Olivier Schmitt (Musicien) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Vincent Debroux (√©tudiant) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Stefan Wasser (musicien) Marc Smeesters (Agent) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Kevin Cools (Billettiste) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Florence WESTPHAL (Accueil public) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Claire Beunckens (Etalonneuse) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Samir Moussaoui (Polyvalent) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Sandra Van hecke (Kapper) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) diederik Gees (zaakvoerder) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Michiel Depreitere (Technieker) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) St√©f duby (Photographiste) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Raf Vermeulen (arbeider) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Denis Coumont (.) Fabrice Debatty (Photographe) Letort Bruno (Compositeur) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Morgane Vilain (Psychologue) Jonas Burton (Batteur) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) yvan dheur (International Affairs Officer) JP Inno (Humoriste) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Boris Wilmot (Motion designer) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Valerie Bizet (Assistante) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Julien de Borman (Accord√©oniste) kenny Bernard (Musicien) Vincent Hublet (Production manager) Sandra Geulette (Executive assistant) Violaine Filion (Chanteuse) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Jeremy Lamblot (Comedien) Giovanni Guarini (Artiste) Fabien Sant (Educateur) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Martin Botkine (√Čtudiant) Thonus Yves (Monteur son) Olivier Pleyers (Musicien) sabrina dini (secr√©taire de direction) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Herman Schueremans (organisator) Jeremie Leante (Technicien son) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Julien De Vos (Musicien occasionnel) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Charlotte Vanhulst (Comptable) Thierry Bontridder (Sculpteur) Akel Karim (Com√©dien) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Bruno Dovifat (Projectionniste) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Ysaline Libert (Etudiante) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Nicolas Jaumain (Booking agent) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Tasset Virginie (Compositrice) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Fran√ßois Moens (Administrateur) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) fernand Denis (Journaliste) Alain De Rudder (Trompettist) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Compagnucci Vanessa (Actrice) Isabelle Dendal (Publique) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Gunter Van Damme (IT) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Marie-Line Marion (Employ√©e) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Emmanuel Lambion (Curateur) Pierre Somville (Interpr√®te) Octave Pirmez (Manager) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Lauriane Dangoisse (maman) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Cinzia Romanin (Photographe) Estelle Lecaille (curatrice) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Luc Theuwis (Musicien) Bernard Balteau (journaliste) Othmane Moumen (Com√©dien) Morgane Raymaekers (Psychologue) Peter Beda (Lazy Rebel) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) De Backer Soetkin (Horeca) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Ondine Simon (Altiste) Michel GERARD (Benevole) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) David Van Belle (Neant) Benjamin Sleijpen (Artiste) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Xavier Pottillius (Animateur) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) maxime rahier (Eclairagiste) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Martin JADIN (conseiller politique) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Pierre Jadin (G√©rant) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Rausin Olivier (Producteur) Rebecca Samos (Musicienne) Line Adam (Compositeur) Baptiste Marchal (Assistant de production) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Nathalie Delattre (Musicienne) Wei-Lian Huang (freelance) Fred Rossillion (Responsable commercial) Rejane Turner (Office Manager) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Axel De Ridder (R√©gisseur) Philippe Collard (Musicien, animateur) Florian Collet (R√©alisateur) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Dominique Mussche (journaliste culturelle) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Rose Alenne (Costumi√®re) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Alain LEGRAND (Enseignant) Arthur Bouet (R√©alisateur) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) claude fisson (b√©n√©vole) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Carpino Julie (Chanteuse) Georges Delmote (retrait√©) Jonasz Olivier (Graphiste) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Eric Crasset (Employ√©) Sandra Engelborghs (Administratif) Leila Zerhouni (professeur) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Val√©rie Schmitz (Economiste) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Alexis Vandist (Com√©dien) Emilie Renard (Risk officer) Eug√®ne Egle (Artiste) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Viviane Carls (Employ√©e) Sacha Hanssens (Rippeur) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) emmanuelle erhart (Costumiere) Ariane Vaneigem (chanteuse) Annick Van Coppenolle (admin) Maxime Delange (Op√©ration Support) Marine Bernad (Arts graphiques) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Dominique Bodart (Soliste) Marc Brasselet (Musicien) Jeremy Lebacq (Chomeur) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Sophie Huberty (Sculpture) Antoine Blanquart (r√©gisseur) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Thibault Wathelet (Artiste) kristof lauwers (componist) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Annika Lottin (animatrice) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Eno Krojanker (com√©dien) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Morgane Banneux (Aide familiale) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Laurence Leplae (Sculptrice) Greg Moulaert (Photographe) nathalie hubert (solidaire) Pascale Rebetez (cameraman) Gilles Dn (Guitariste) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Christophe Pons (Musicien) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Milan Jespers (Artiste) Jeremy Gillard (Etudiant) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Violaine Peeters (Funambule) Pierre Pev√©e (Directeur) Enea guerra (musicien) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Maia Baran (Com√©dienne) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Helene Sauliere (aucun) Phil Henrion (Musicien) Martin Swabey (Acteur) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Baptiste Sornin (Com√©dien) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) St√©phanie Merken (Monteuse image) Edouard karbowiak (DJ) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Antoine Denis (G√©rant) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Flora Hubot (Peintre) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Guillaume Van Parys (Musicien) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Marion Menan (Performer) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) C√©dric Manche (artiste/prof) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Bastien Michalski (Ing√© Son) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Souria Cheurfi (Employ√©e) Julie Sobotik (Graphiste) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Jonathan Parmentier (Musicien) David Lheureux (3d designer) Damien Hubert (Direction technique) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) Maes Marijke (Muzikant) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Pat Masson (HeAD) Maude Wera (graphiste) Anne De Gelas (Artiste) Didier Counen (Eclairagiste) Julie Maes (Actrice) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Lucie Dufays (Avocate) Benjamin Jacob (Createur) Luc Vandermaelen (com√©dien) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Marc VIERSET (Musicien) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Gauthier Dejace (√Čtudiant) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Irving S. T. Garp (Photographe) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Maureen Halin (Vendeuse) Marc Schottey (Coordinateur) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Xavier Colas (r√©gisseur) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Julie Goossens (Historienne de l'art) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Catherine Delattre (Adm) Pierre Lhoist (Technicien) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Pierre Parage (Stagehand) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) C√©sar Carron (Assistant Son) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Geluck Antoine (Musicien) Eric De Coen (Ind√©pendant) Pablo Andres (Com√©dien) Anna Wawrzyniak (??) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Isabelle Orcel (administrative) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Sabine Minniti (UE) Isabelle Francis (Artiste) Gladys Brookfield (Productrice) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Philip Depaepe (Manager) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Quintijn Ketels (artiste) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) fabrice dupuy (artiste) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Tanguy Dimanche (Club Manager) Vincenzo Casale (Musicien) marie debatty (animatrice arts plastiques) Steve Bree (Events and Installation Technician) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) gina cabases (animatrice culturelle) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Emmanuel Van Hoof (-) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Boris Schmidt (musicien) Olivier TOFFOLO (Musicien) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Jonathan axel Gomis (Acteur) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Patrick Glotz (R√©alisateur) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Ana Elasri (?) Jill Wertz (Artiste) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Jacques Jouan (Administrateur) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Thomas Durez (Instituteur primaire) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) ivan Rosseel (entertainment) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Jonathan Berger (Photographe) Laurent Maze (Musicien) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Sophie Lecocq (Solidaire) Sebastien Laruelle (Fonction publique) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Ina Sporcq (Etudiant) Lise De Caevel (Project manager) Anne Marie Finn√© (Artiste) Antoine Geeraerd (Cadre) Nathalie Vanderlinden (poete) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Pascal Charpentier (Musicien) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Josiane Bouhon (Directeur finance) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Philippe Somville (Auteur) Victor Pailhes (Chanteur) Jeff Luyten (bediende) Oro Marcello (Libraire) M√©lisande Cailleau (Avocat) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Patricia Schmitz (Enseignante) Paulo Rocha (Musicien) Enrique Castillo (Enseignant musique) Yvette Delmartino (Musicienne) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Dominique Descamps (Administrateur) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Carine Chavanne (Auteure) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Colette Sodoyez (Comedienne) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Pablo Labigne (sc√©nariste) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Aur√©lie NOLF (Scripte) Bernard Van Nuffel (Echevin) Samir Bendimered (Directeur artistique) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Roland Dewulf (tr√©sorier) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Julien Deschamps (Employ√©) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Aniko Ozorai (Journaliste) Ann Janssens (Chanteuse) Daniel de Beer (Retrait√©) Frank De Graeve (Adviseur RP) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Justine Caulier (Enseignante) Luc Wolfs (Retrait√©) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Anthony Robert (DG) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Christian Lassaux (Directeur) Antoine Rotthier (Batteur) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Antoine Colin (Musicien) Hugo Chastanet (Musicien) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Christophe JALLET (Architecte) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Sarah Minutillo (Artiste) Claire Chevallier (Pianiste) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Gil Mortio (propre compte) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Fran√ßoise Housen (Musique) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Manuela Bucher (Musicienne) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Nine MURET (animatrice) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Jean-Marc HELSON (Architecte) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Schlesser St√©phanie (Chanteuse danseuse com√©dienne) Marine Frerard (Employ√©e) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Andr√© Leplat (directeur photo) Maud Joiret (Autrice) ALAIN PIERRE (Musicien) Luis Javier Cordoba (Circassien) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Francis Grenson (Retraite) katelijne dessein (leerkracht) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Marie Cero (Libraire) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Renaud Crols (Musicien) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Julie Soyeur (Educatrice) Eric Claus (Charg√© de projets) Edwige Henry (Assistante) Catherine Mailleux (psychanalyste) Antoinette Basta (Artiste) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Jonathan Blondel (Musicien) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Florent Fourmentin (Light/video designer) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Adrien Debouche (√Čtudiant) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Frans Michielse (Manager, producteur) Olivier Cornil (Photographe) Laurence Hoeters (Spectateur) David Perlot (Technicien) Alice No√ęl (Enseignante) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Louise Mailleux (√Čtudiante) Yves Glotz (Artiste) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Ana Stegnar (danseuse enseignante) PIERRE ADAM (RETRAITE) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Alex Thomas (√Čtudiant) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Eric Tamundele (R√©alisateur) vanessa verstappen (com√©dienne) Emilie Vestens (Employ√©) Leemans Nathalie (Maquilleuse) dominique depre (conseiller) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Martin Gr√©goire (Batteur) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Herv√© Borb√© (musicien) Alice Mottoul (com√©dienne) David Ramael (Dirigent) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Vincent Mathot (Technicien) Vanessa Jacques (Vendeuse) De Blieck Lotte (Bassiste) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) bo van der werf (musicien) Laurie Degand (com√©dienne) Laurent Rossion (Account Manager) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Mikael Di marzo (Acteur) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) vincent nouaille (Preneur de son) Yoann Tardivel (Musicien) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Xavier Gonay (cameraman) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Benoit Poncin (Musicien) Quentin Minon (Comedien) C√©cile Broch√© (Musicienne) Mathilde They (Charg√©e de communication) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Shahab Mary (medecin) C√©cile De Brauwer (Professeur) Anne Pioge (Fan de culture) hugo Larisch (R√©alisateur) Arne Scheerlick (ICT) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Louise Ros (Photographe) France Bastoen (Actrice) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Emmanuelle Terwinghe (Education) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Dirk Dufour (?) Aur√©lien Oudot (Circassien) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Laurent Czaja (Directeur de production) Nadia Ben Romdhane (peintre) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) CICI OLSSON (Photographe) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Catherine Cosme (Realisatrice) C√©sar Hanssens (Technicien son) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Cyril Buttignol (Maquilleur) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Fanny Fauconnier (Prof) Claude Vedovato (Architecte) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Michael Asnot (Muzikant) Pamela Malempre (Manager/booker) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Christian Prignon (Clavieriste) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Elsa Houben (Actrice) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Michael Colart (Bassiste) Filip van lierde (Podiumbouwer) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) jack thysen (Musicien) Lionel Meunier (Musicien) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Aur√©lie Renquet (Project Manager) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Morgane Dugauthier (Communication) Danilo Malmusi (Artisan) Fred Van Bever (Avocat) Hannah Kalaora (Artiste) Sarah Devaux (artiste de cirque) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) anne-laure gu√©gan (Productrice) Pierre Baily (Regisseur son) Virginie Ransart (Com√©dienne) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Delphine Gardin (Chanteuse) Catherine Michiels (Citoyenne) Caroline Angeli (Guide Touristique) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Emilie Leenaerts (Enseignement) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Alix Warnant (Educatrice) Damien Lescrenier (Cameraman) laurent bernard (R√©gisseur) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Lucius Fromm (performing artist) Patrick Leboucherr (Technicien) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Alice Piemme (Photographe) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Alexandre Beauvoir (Musicien) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Jack Bioul (Directeur) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) David graff (percussionniste) Bernard DEFECHE (professeur) Eslem Akdag (√Čtudiant) Caroline Istasse (Enseignante) Karim Gharb (Chanteur) Michel Herszaft (Dirigeant) Estelle Denisty (Spectatrice) Paul Sterck (Administrateu) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Delphine Roy (Comedienne) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Tom Boccara (R√©alisateur) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Matthys Josiane (Sans) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Anne Thone (Pensionn√©) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Fran√ßois Haag (Musicien) Patricia Jim√©nez (aucune) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Julie Dumilieu (Musicienne) Florence Brialmont (Styliste) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Daniel Hubin (Dentiste) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Barbara Schoen (Brand Manager) Delphine Host (√©tudiante) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Pierre Malempre (Prof de musique) Francois Rouchet (Photographe) Harvey Smith (Enseignant) Audrey Louon (Teacher) Anne Jacobs (enseignante) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Marzia Conti (Maquilleuse) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Lapo Bettarini (Directeur) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Theodora Boeker (Employ√©e) Daniele Du Bosch (Musicienne) Renata Ruscigno (Acceuil) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Marie Gaber (Retrait√©) Vincent Thirion (Directeur de Central) Fabrice Lig (Compositeur) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Delphine Duez (Rep√©reuse) Arnaud Willems (Independant) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Raoul Belmans (DJ / producer) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Dorian Vn. (Event staff) Matteo Genovese (Bassist) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Serge Goldwicht (Arts) Vincent Huertas (Com√©dien) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Filip Jordens (Arts Vivants) Nathan Naenen (Acteur) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Benoi Lacroix (story boarder) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Arnaud Rosoux (Musicien) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Elyse Galiano (Plasticienne) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Hichem Dahes (Photographe) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Daniel Alves (Musicien) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Dominique Thirion (enseignante) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) toine Thys (saxophonionste compositeur) Thibault Jonckheere (Artiste) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Lidewei De Sterck (Musicienne) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Val√©rie Dantinne (Neant) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) J√©r√īme Collette (Peintre) Laura Gilson (marketing officer) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Yacine Hamida (M√©decin) Arno Hintjens (Chanteur) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) pascal vinel (consultant) Marc Fran√ßois (musicien) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) fabrice dumont (auteur) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Alexandre Aretz (Technicien son) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Raphael Altenhoven (Rigger) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Anna Van Bree (Chef costmiere) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) David Verborgh (Tech light) Juliette Parchliniak (Psychologue) Quentin Velghe (Programmateur musical) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Celine Debacquer (klassieke zang) Anne Bauduin (Assistante sociale) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Geoffrey Desmet (musicien) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Adrien Maigre (Producteur) Maarten Perpet (Dirigent) Martin Gils (Etudiant) Joseph Rouschop (Producteur) Aurelia Formato (Institutrice) Garine Gokceyan (Graphiste) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) mergaerts ives (owner) Marie Close (Chor√©graphe) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Marc Lambert (Photo) Linda Georges (Spectatrice) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Bertrand Squelard (FBMU) Florence Houssin (Guide touristique) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Alain Marcoen (directeur photo) Nathalie Lavis (Employee) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Maxime Stasyk (Violoniste) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) No√©mie Stokart (Etudiante) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Virginie Roy (Relations publiques) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Camille Meulders (√Čtudiante) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) pierre dungen (Bertier) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) olivier de Mascio (Employ√©) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Karine Dorcean (Graphiste) Elien Ronse (Visual artist) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Nathalie Demeester (Eleve) Patrick De Schuyter (Musicien) KEVIN LENNE (Account Manager) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Vincent Mathieu (Informaticien) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Deladriere Eric (Directeur) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Baptiste Louis (Etudiant) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Gaelle George (Photographe) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Marie De Roo (Motion designer) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Rahel Feidler (Stage & production manager) G√©rard Livremont (gerant) Laurence Tempels (Na) Valentin Buyse (Ripper) Fabian Donis (Technico-commercial) Xavier Wouters (Nean) Daniel Vander Gucht (professeur) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Pascale Charlier (Enseiignant) Dario Amalfi (Dj) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) David Sells (Vid√©o) Johan Denoulet (Technicien Son) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Tamara Louis (arts plastiques) Fabien Buisseret (Enseignant) Fran√ßois Steve (Technicien) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Robyr Lionel (Com√©dien) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Amanda Kibble (Clown) Thierry Rombaux (Musicien) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Jochen Decostere (Regisseur) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Jacques PIRONET (responsable logistique) Ben Suys (artiste) Jean-pol Fievez (Stage) Marie Focant (Spectatrice) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Fred Nyssen (Acteur) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Liesbeth Devos (Chanteuse) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Dida Robbert (Chanteuse) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Tania Joukovsky (Directrice de production) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Laurence COLLETTE (graphiste) Jean-Louis Langlais (jj) Zacharia Vigneron (Acteur) C√©line Lecocq (Programmatrice) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Annelore Stubbe (Actrice) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Sylvia Hollander (Membre) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Sarah Blau (Bruxelloise) Julie Antoine (cr√©atrice) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Massimo Saracino (Professeur) Renaud Paquot (R√©gisseur) Michel COURBET (Sales) Shalini Kayumbi (Etudiante) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) Philippe Lambert (Musicien) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Fabian Finkels (Com√©dien) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Ivan Hanssens (Idem) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Mathieu La Rose (Assistant social) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Alice Hubball (Th√©√Ętre) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Edouard Gerard (Retrait√©) Madeleine Bara (Enseignante) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Laurent Boschloos (Booking Manager) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) C√©line Kerpelt (Graphiste) Catou De Meyer (Retrait√©e) Renard Jacques (Organisateur) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Ang√®le Broeders (Nihil) Paul SARLET (Op√©rateur) Jeff Damas (Amuser) Nicola Testa (Artiste) Olivier Sprangers (Musicien) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Claude Nobels (Producteur musical) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Julie Kargas (√Čtudiante) Caroline Vervloet (Etudiante) St√©phane Vandesande (Musicien) Michel Delville (musicien) Christian Locqueneux (Gerant) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) David Bogaerts (Pianiste) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Alain De Halleux (Cin√©aste) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Jacques Limbourg (Sophrologie) Andreas Christou (Arts vivants) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Gordon War (Photographe) Dominique Moreau (Professeure) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Nicolas Riez (Stagehand) Fabian Chupin (Employ√©) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Bernard Lange (Enseignant) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Andr√© Matagne (Retrait√©) Nikki Van huffel (Fotograaf) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Fiorentino Rufo (Employ√©) Henri Culot (Danseur) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Coraleen SMESSAERT (Ventes) wim wabbes (Artistiek directeur) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Christian DELWICHE (Retrait√©) Mailyse Hermans (com√©dienne) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Val√©rie Caudron (Enseignante) Emma Ravez (Commercante) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Perrine Rulens (D√©coratrice) Eric Leleux (musicien) Monique Simon (Permanente syndicale) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Julien Theodor (Employ√©) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Laurent Seys (Batteur) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Patrick Beckers (Com√©dien) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Alix Konadu (Actrice) Allan Francois (Musician - Producer) Elise Peroi (Artiste) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Antoine Davy (R√©gisseur) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Sarie Verheughe (Make-up artist) Fran√ßois Deppe (Musicien) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Jean-Michel Gigot (Acteur) Juliette Martin (Musicienne) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) VAN WAAS Guy (musicien) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Mark Van Gorp (Technieker) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Tolga Erciyes (Com√©dien) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Cyril Francq (Musicien) Jeremy Moriau (humoriste) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Paul Bossu (Employ√©) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Mariko Hayashi (Public) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Simon Dernelle (Musicien) Yragael Gautier (Realisateur) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Loric Malice (Art photographie) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Damien Brouyaux (musicien) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Vincent Vanden B. (independent) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) David Marolito (musicien) Christophe Smets (Photographe) Marie Marlier (econome) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Baptiste Blampain (Com√©dien) S√©bastien Vandevyver (Associate) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) christophe haveaux (Journaliste) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Sylvestre Gobart (Videastz) Stephane Mercier (Musicien) Andr√© Dael (Artiste graphique) Simon Lambert (Attach√© culturel) Adrien Huvelle (√Čducateur) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Romain Lecharlier (Danseur) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) telma ramirez (directrice asbl) Michel Janssens (Spectateur) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Christine Sommeillier (Enseignante) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Acquisto antoine (musicien) Mario Costa (Crew Boss) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Brigitte Salkin (Food stylist) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Andre Renaud (Retrait√©) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Brian Hartley (Musicien) Catherine Devos (Billettiste) Philippe Jolet (administrateur) Laurence Criquillion (Musicienne) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Amandine Elsen (Com√©dienne) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Olivier Collet (Sans) Amandine Simon (Assistante sociale) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Francis Perry (Administeur) St√©phane Dubois (Technicien) Catherine Parfonry (X) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Steve Van Camp (Faciliteiten) Florence Sa√Ędi (Productrice) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Benoit Embrechts (Employ√©) Annelien Keleman (Consulente SBK) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Arnaud Hockers (Formateur) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Quentin Six (Technicien son) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Denis Sadzot (stage hands) Kenzo Virga (Com√©dien) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Murielle Texier (Com√©dienne) Nina Poskin (Soliste) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Caroline Gereduz (Costumiere) claude zylmans (libraire-conseil) Gregory Grandhenry (Batteur) Benjamin Jacot (Enseignant) Philippe Verheye (vid√©aste) ad√®le bourret (danseuse) Samuel De Backer (Web) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Emilie Dotheij (Ensembliere) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Jean pierre Schuilen (Musicien) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Olivier Snoeck (employ√©) martine rifaut (retrait√©e) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Alex Denis (Bugle) anne sophie prevot (productrice) Caroline Huart (conseill√®re) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Alexia Turlot (Communication Manager) Amber Kemp (Com√©dienne) Pauline LEBLOND (Musicienne) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Dan Kaminski (Professeur) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Steve Fabry (Sound designer) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Lukas Falesse (Monteur) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Halin Valerie (calligraphe) St√©phanie Paulus (Animatrice) Pierre Paulus (Messager) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Cl√©mence Grutering (tapissier) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Murielle Roobrouck (travailleur social) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Gregory Beghib (R√©alisateur) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Iseult Jacquemin (Employee) Laurent Roman (Auteur) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Vincent Fis (Musicien) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Pierre Burnotte (gestionnaire) St√©phane Oertli (Comedien) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Antoine Jonniaux (illustrateur) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Diego Di Vito (Guitariste) Yves Baudhuin (Ing√© son) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Tania Garbarski (Actrice) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Vincent De Clercq (elektricien) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Thorsten Baensch (enseignant) Lionel Renquet (Technicien Son) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Samuel Idmtal (Peintre) Rachel Boutemy (M√©decin) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Simon Schoovaerts (Batteur) Ingrid Bravin (stagiaire) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Marie Mesters (Amateur d'arts) Thomas Boulogne (Supervisor) pierre nissz (acteur) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Maud Dallemagne (Salari√©) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) sylvie thiry (employ√©e) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Patrick Keisen (Responsable) Thomas Franck (√Čtudiant) Marc Bailleul (Marketing) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Laila Assouli (Manager) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Muriel Charbonnier (Journaliste) Joya Bosseaux (Etudiante) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Pierre Lateur (Guitariste) Tamara Baggili (Architecte) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Alain Crudenaire (Etudiant) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Yves Laloux (manager/musicien) Amandine Degen (Biologiste) Annie Mariotte (Retraitee) Pieter d'hondt (stagehand) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Sonia Dermience (Curatrice) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Gael Michaux (Com√©dien) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Audrey Petit (Chef de projet) Anne Stelmes (Conservatrice) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Stouffs Loic (Ing√©nieur) teun verbruggen (drummer) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Anne Thomas (Instit) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Anthony De Baere (Musicien) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Hilde Pauwels (Traductrice) jean luc millot (musicien) Louis de Fauconval (Etudiant) Quentin Vande Velde (Militaire) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Yves Bibow (Psychologue) Erika Matagne (artiste de cirque) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) tom voorn (arbeider) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) St√©phane Zech (Organiste) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Fadila Maaroufi (Employ√©) Marie Ghitta (Altiste) Nathalie Haegeman (Productie manager) Thierry Willems (Ex. Electro) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Jacques Dominique (Titre service) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Victor Defoort (Musicien) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) India Jonckheere (.) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Pauline Croissant (Enseignante) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Shirley Auspert (Programmation) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Paul Parker (free-lance) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) quentin smolders (plasticien) Armando Luongo (Mucisien) Celine Chariot (Photographe) Jan Machiels (Sounddesigner) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Martin Malcourant (Serrurier) Marie Wuilleret (Enseignante) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Michel Lalieu (No Fucntion) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Thom Dewatt (Musicien) Elba Da Silva (Animatrice) pascal rahier (architecte) bastien GREGOIRE (travailleur social) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Michel Thomas (musicien, danseur) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Pierre Huvelle (RH) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Hedwige Debroux (professeur d'art) Benoit Leclaire (technitien) Marine Gabaut (Styliste photo) Michel Visart (Retraite) Camille Decock (Com√©dienne) Marie laure Cordier (Educatrice) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Laureen Delvallee (Logopede) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) June Benhassan (Com√©dienne) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) JJ Duerinckx (Musicien) Renaud Masson (Photographe) pierre moreau (photographe exposant) Quentin Bries (commercial) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) denise scheer (pensionn√©e) Nicole Miller (Musicienne) Cecile Rittweger (Comedienne) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Pieter Nys (AV technieker) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Julie Galloy (Regisseuse) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Maxime Canart (Electricien) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Bruno Marcandella (g√©rant) Claire Colette (Ecrivaine) Michel Lary (Educateur) Antoine Donneaux (Humoriste) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Michel Ledermann (Dirigeant) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Clara Noirhomme (Charg√©e de projet) Sophie Quinet (Enseignant) Emmanuel Chessa (Rigger) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Nicolas Rolland (Agent immobilier) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) steve Driesen (Com√©dien) Muriel Weis (enseignante) Jacobs Ive (Accountant) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Leila Alev (Musicienne et architecte) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Garance Van rossum (Maquilleuse) Elise welleman (pensionn√©) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Natalie Giorgadze (Communications) Julien Dubourg (D√©corateur) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Mich√®le SCHOR (Paysagiste) Dubois Alain (Associ√©) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Manuel Roland (Musicien) Julie Sacr√© (Cadre) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) michel Gouilliard (Regisseur) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Damien No√ęl (Musicien) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Loick Pittet (G√©rant) Guerin van de Vorst (Realisateur) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Stephane Ginsburgh (Musicien) Liesbeth Vandersmissen (/) Luc Schreyen (zelfstandige) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) yann lecollaire (musicien) Celini Christian (Choreograaf) Sarah vereycken (production and planning assistant) Christian Van Parys (C√©ramiste) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Renaud Falys (Employ√©) Flora Seigle (Auteure compositrice) Constance Paris (Animation / programmation) Arnaud Libert (R√©gisseur) Juan Sepulchre (Dop) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Patrick Beeken (Organisateur) Vincent Lesceux (Passion) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Youri Balcers (Compositeur) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Josse Goffin (artiste) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Julie Dacquin (Comedienne) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Jerome Peters (Producteur) cyril prieur (Directeur) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Michael Tambour (Musicien) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Fran√ßois Dawans (Musicien) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Arthur Marbaix (Acteur) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Francis Winandy (Musicien) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Nicolas L'herbette (Musicien) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Jerome Guilmot (Statutaire) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Julie Leonard (Enseignante) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Eva Dormal (Primaire) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Manon Martin (VFX compositor) Antoine Plaisant (Com√©dien) Guillaume Vierset (Musicien) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Cindy Meuwis (Enseignante) Marianne Grimont (photographe) Arber Aliaj (Acteur) Jean-Luc Urbain (/) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Hataa Lee (Peintre) Bernard BOUDRU (com√©dien) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Didier Fontaine (Musicien) Inge Gryseels (makeup artiest) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Jean Marie Druart (traducteur) David Picard (Musicien) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Sandrine B. (Booking and management artists) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Leonor Swyngedouw (musicienne) Sarah Ludi (Danseuse) Isabelle Damsaint (Artiste) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Jo Marc (producteur) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) edwin Lahousse (stagehand) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Claudine Houet (Maq) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Olivier Celli√®re (Photographe) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Antoine Flament (DJ/Musicien) Robert Hansenne (Photographe) Bruno Verstraete (Eclairagist) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) patrick allier (retrait√©) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Gaetan Tomasi (Technicien) Diana Van Gucht (Professeur) BJ SCOTT (chanteuse) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Michel Leroux (Formateur) Olivier Justronck (Cam√©raman) S√©bastien Godfroid (Guitariste) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Aline Janssens (Chanteuse) Olivier Bilquin (Musicien) Serge Soetens (Auteur compositeur) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) am√©lie lemonnier (comedienne) Thomas Dambly (Eclairagiste) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Olivier Conrardy (audiovisuel) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Edith Robin (Psychologue) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Camille Meynard (R√©alisateur) Pierre Pregardien (G√©rant) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Sarah BER (Com√©dienne) Marc De Maeseneer (muzikant) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Marie Duchesne (Etudiante) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Muriel Hasson (Responsable communication) Celine Yetter (maquilleuse) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) luc vanderborght (ind√©pendent) Serge Giotti (Photographie) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Emilie Capelle (Coordinatrice) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Pector Veronique (Photographe) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Virginie Demilier (Directrice administrative) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Frank Gizycki (Danseur) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Raphael Timmermans (Gitarist) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Michel Stockhem (Directeur) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Jimmy Van Meel (Chef decor) Bergamini Riccardo (Photographe) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Jason Mathot (Photographe) Fabrice Fontaine (Programateur) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Anne Burton (Employ√©e) Marleen Wen√© (Stagehand) Jean Malotras (Manager) Pierre Ottinger (R√©gisseur) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Lode Van de Velde (Administration) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) PARISEL Luc (Psychanalyste) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Denis Strykowski (Technicien son) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Xavier DEFOING (musicien) Magali Fournier (Musicienne) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Marie Lekane (Cin√©ma) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Antonin De Bemels (Artiste) Alice Roussel (Costumi√®re) Marc Maes (Zelfstandige) Marc Buchet (Manager) Etienne Baudoux (x) Xavier Diskeuve (Auteur) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Olivier Brahm (Gerant) V√©ronique Michel (Programmatrice) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Luca Pistone (Photographe) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) caroline voisin (animateur) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Philippine Nicaise (Tourisme) Hallot Hallot (violoniste) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Louis Preudhomme (Percussionniste) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Eva Madeira (Sc√©nographe) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) camille loquet (ligth) Camille Catreux (Assistante de production) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Ang Pal (Coordinator) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Am√©lie Renglet (chanteuse) R√©gine Lagasse de Locht (P) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) S√©verine Bailleux (Photographe) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) C√©dric Platteau (Magasinier) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Guyl√®ne Olivares (actrice) Catherine Dethine (Journaliste) Brigitte Foccroulle (Professeur) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Pierre Gehain (pensionn√©) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Gilles Escoyez (com√©dien) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Hannah De Corte (Artiste) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Nagual Garcia (Enseignante) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Marco Moro (√Čtudiant) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Morgan Le Grelle (musicien) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Lucas Fermine (√Čtudiant) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Julien Lejeune (Graphiste) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Doris Michel (Photographe) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Chloe Adam (Com√©dienne) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Anne Grauwels (prof) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) David-Pierre Marquet (Communication) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Lucas Vermeire (Techniek) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Lauro Crijns (Productieleider) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Laurent Haye (Musicien) Alice GADBLED (R√©alisatrice) laurent stelleman (Musicien) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Benjamin Elleboudt (Musicien) Garcia Arturo (Trompetista) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Martijn Vanbuel (bassiste) Xavier Percy (Com√©dien) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Justine Mounet (Communicante) Quentin Modave (Grimpeur) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Manu Ruwet (Animateur culturel) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Kevin Plasman (Legal Manager) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Yves Kengen (n√©ant) Zazie De Truchis (Artiste ?) Bruno Pons (Monteur) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) jean-michel caron (animateur) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Nicod Julie (Coordinatrice) Ruth Berge (enseignante) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Lucas Le Bart (Perchman) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Jack Bioxyd (Organisation) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Minh Huynh Nguyen (caissier) chris van tongelen (zanger acteur) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Jules Bernard (Artiste) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Simon Morard (Inge son) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Danielle preumont (guide culturel) Isabel gomez (guide) Elisa Peters (Com√©dienne) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Christophe Musiaux (Musicien) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Marc Godfroid (Muzikant) pascale barret (visuelle & performance) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) julie montignies (animatrice) Michel Brasseur (Musucien) Dimitri Marun (Spectateur) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Carlos Verdejo (Peintre) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Julie Dechamps (Direction) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Juliette Colmant (Danseuse) Coline Legros (Celibataire) Delphine De Ridder (Graphiste) Chemin Julie (Auteur) Julien Princen (Comptable) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Julie Cherpion (Coordinatrice) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Thierry Springael (Sculpteur) veronique dubray (maquilleuse) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Nathalie Seressia (Animatrice) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Fabrice Bonnet (Musicien) Alain Doutrelepont (Musicien) Sandrine Bastin (Comedienne) Julie De Clercq (regisseur) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Bruno Grollet (Saxophoniste) Catherine ELIAT (Pas) Eric Bouvier (Photographe) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Annie De Wiest (Sociologue) Gaetan Wenders (Comedien) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Denise GRIMEE (enseignante) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Yannick LETAWE (Enseignement) Ellen Braet (Dansdocente) Georges Herzet (Informaticien) Cassia Andrioli (Assistante admin) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Nono Battesi (Choregraphe) Stefaan Angillis (Crewchief) Fanny Dumont (Com√©dienne) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Marie Soufflet (G√©rant) Mathilde Wolff (Etudiante) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Laurence Yernaux (/) Isabelle Liagre (Musicienne) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Thierry Modave (Employ√©) marie-anne dozo (graphiste) Sven De Weger (Event Security) Christophe Hautot (Educateur) Baptiste Lo Manto (Musicien) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Kelly Huygens (Com√©dienne) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Pascale Rubens (Muzikant) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Dominique Van Cappellen (musicienne) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) Egon Di Mateo (Com√©dien) Julien Doneux (Graphiste) Maxence No√ęl (Technicien Son) Damiano Perri (Musicien) Stephan Bertozzi (1) Laura Thomas (Professeur) Denis Baeten (Musicien) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Jeremy Jonckheere (Technicien) Cumali Bulduk (professeur de saz) Marie Franeau (Com√©dienne) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Lionel Crustin (R√©gisseur) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) St√©phane Wertz (Musicien) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Vitalien Musin (√Čtudiant) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Gerard Spencer (Musicien) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Thomas Johanns (Employ√©) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Ben Horemans (event security) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Adrien Burton (Charg√© de projets) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Jef Mercelis (Musicien) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Bertrand Closset (R√©gisseur) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Ignace Rizzuto (Bassiste) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Elaine Voglaire (Enseignante) S√©bastien GRAUX (Artiste) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Catherine Geels (professeur concertiste) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Aline Piron (Com√©dienne) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Beno√ģt Joveneau (Artiste) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Iweanya Loos (Consultance) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Yves Barbieux (Compositeur) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Olivier Cox (Musicien) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Julien Limbioul (Com√©dien) Philippe Eliaers (musicien amateur) Tigran Poghosyan (Musician) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Julien Quoirin (Cin√©aste) Hans Bossuyt (Muzikant) Catherine Syben (xx) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Jo√ęl Grignard (Musicien) Rosette Desadeleer (plus aucune) Maelle Kalis (Artiste) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) Mireille Simus (√©clairagiste) Stan Pollet (Chanteur) Christophe Motte (Employ√© sncb) Peter Permeke (Artiste) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Gregory Houben (Musicien) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Tanguy Bienfait (Machiniste) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Sarah Van Heertum (Graphiste) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Eric Van Cutsem (Journaliste) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Didier Swysen (sc√©nariste) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Elodie Bertholom√© (Enseignante) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Sylvie Blondel (M√©decin) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Soquette Olivier (Artiste) Gregory Happart (Pr√©sident) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) JORIS VERDIN (Musicien) √Čtienne Dombret (Pianiste) Gaston Struye (Directeur de la photographie) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Maxime Moyaerts (Musicien) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Naomi Vercauteren (violist) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Leila Foulon (Sc√©nographe) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Delphine Coers (Scengrang√©) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) V√©ronique Vercheval (Photographe) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Manon De Visch (Etudiante) Boris Gaquere (Musicien) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Gerda Theek (Pensionn√©e) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Philippe De Cock (Pianiste) Jean Louis Lejeune (Independant) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Consuelo Marsico (danseuse) Laurent Clairembourg (Enseignant) Vincent Huet (Ind√©pendant) Frederique de Montblanc (Autrice) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Gelay Vic (Trompettiste) Julien Tilkin (Enseignant) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Joey Terwindt (Grip) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Diego Herman (Peintre) Sylvain Delande (Responsable innovation) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Laurent Berger (Enseignant) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Alice Borgers (Com√©dienne) Julie Robeet (Graphiste) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Mirela Barbut (Traiteur) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Helene Koole (Event Curator) cl√©mentine Delahaut (aucune) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Virginie Vancoillie (productrice) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Francois COUPLET (Musicien) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Alexandra Verbelen (.) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Caroline Case (G√©rante) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Michel Debrulle (Musicien) Louise Labib (Productrice) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Martine De Michele (Com√©dienne) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Marie Collette (Couturi√®re) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Joelle Poulit (Secr√©taire) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Kirsten De witte (Musicien) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Alec De coster (Artiste plasticien) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Corentin Dellicour (Musicien) Alain BRISY (DPO) Susie Fryns (Employ√©e) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Sarah Michel (Regisseur) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Ichraf Nasri (Sans emploie) Gregory Defreyne (Peintre) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Timothy Doucet (Etudiant) Antoine Champion (Charg√© de communication) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Mich Leemans (programmator) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Philippe Therasse (Directeur Photo) Saida El Majjaoui (Xxx) Alexandre Hendoux (Employe) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) R√©simont Philippe (Com√©dien) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Luc BAEYENS (pensionn√©) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Bristol Mo (Photographe) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Laurence Bouttiau (Architecte) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Idjouadiene Amar (Chanteur) Lucie Knockaert (Assistante de production) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Camille Balseau (Etudiante) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) ivan louette (aucune) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Carl Dendal (Solidaire) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Myriam Berghe (Journaliste culture) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Kellian Lybeer (Stagehand) jamila taleb (Mediath√©caire) Sabrina Groulard (Employ√©e) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) jean marc panis (r√©alisateur) Marco Lamensch (R√©alisateur) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Fabrice Henry (Cameraman) Lauranne Lahaye (Journaliste) Virginie Gardin (Comedienne) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Quentin Castiau (Enseignant) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Kalya Firefox (Artiste de rue) Belme George-Emanuel (Logistique) Phaedra Segers (Actrice) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Manuel Tilquin (informatitien) Jessica Giovannetti (Illustratrice) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Marc Pijpops (Muzikant) Li√©geois Jo (Muzikant) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Jacques Pili (Musicien) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Simon Grunberger (Manager) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Fatima Sciascia (Horeca) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Guillaume Morisod (Ing√© son) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Miriam Arnold (Musicienne) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Claudine Leonet (Professeur) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Elodie Paternostre (Danseuse) Francois Vandermeeren (Light designer) Caroline Spiertz (√©tudiante) Delphine Duli√®re (Export manager) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Pascal Courcelles (Artiste) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Brigitte Petre (0) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Dominique Swinnen (Pianiste) Sebastien Guedj (Musicien) Patricia De Keyzer (Professeur) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Emanuel Maes (Communicatie) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Patricia Fontaine (Auteure) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Bernard Peigneux (Fondateur) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Pierre GERARD (Pensionn√©) Jean-Charles Delfosse (coach) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Magali David (Prof de musique en secondaire) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Maya Cox (DJ et graphiste) Niels Creteur (Technicien) Sarah Klenes (artistes) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Alain Renard (smart projet 682) Vinciane Le Men (Productrice) Emeline Renoux (Enseignante) Naomi Vermeulen (Employ√©) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Alison Delrez (Assistante de production) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Pauline Berghman (psychomotricienne) Dominique Hermans (Com√©dienne) Astrid Jansen (Journaliste) V√©ronique Laurent (Musicienne) Salvatorz Giunta (com√©dien) Ang√©lique De cooman (Aucune) Marc Pinilla (Musicien) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Eveline Peten (enseignante) Marion Michel (Ensembli√®re) Julie Querre (Danseuse) Delphine Chavet (Responsable communication) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Pascale Burlet (Manager) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Baptiste Moulart (Comedien) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Frederic Vanberg (Sound designer) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Olivier Fi√©vez (Directeur) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Ariane de Bellefroid (Consultante) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Cathy Mlakar (Scripte) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Sandra Kim (chanteuse) Luc Ponet (Organist / dirigent) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Charline Lancel (Art num√©rique) Gr√©gory Simon (Peintre) MARC CLAEYS (Ouvrier) Muriel Moreau (technicienne de surface) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Fred Bomal (Musicien) Youn√®s Boukili (Musicien) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) MARC Francart (RETRAIT√Č) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) joyce hardy (√©tudiant) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) jorge Le√≥n (cin√©aste) Arnaud Chamoy (Technicien video) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Daniel Lannoy (Prof) titanne bregentzer (artiste) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Christophe Hella (R√©gisseur) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Imane Guemssy (guemssyimane@gmail.com) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) St√©phane Delvigne (com√©dien) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Romain David (acteur, porteur de projets) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) Tual Pierre (Com√©dien) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Arnaud Claes (Cameraman) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Yves Gourmeur (Compositeur) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Estelle Moureau (Conservatrice) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Annika Serong (com√©dienne) Catherine Andries (√Čcrivain) Benjamin Dion (Photographe) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Paul Curtiz (Musicien) Gaelle Chanu (Enseignante) Etienne Mayeur (Tourneur) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Maud Scaillet (Coordination Secu) marianne fagnoul (couturi√®re) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Julien Lambert (auteur bd) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Ren√© Stock (Bassiste) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) keteleer suzette (danse classique) Laurence loots (Cadre) Lo√Įc Laugier (Artiste) Pierre Chapelle (Medecin) Tim Privat (√Čtudiant) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Melanie Patris (Photographe) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Ken Huys (Portraitpainter) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Marianne Poncin (Office Manager) Simon Charlier (Musicien) nathalie pigeon (charg√© de communication) Bart Van Gotha (psycholoog) Iman Aroud (Professeur) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) laurent GRIETENS (consultant) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Pieter Decolvenaer (Violist) Aurelie Mazaudier (Prof) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Archibald Puissant b (Acteur) bernard detre (jounaliste) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Thierry BROLET (expert) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Fabrice Dubard (Musicien) M√©lanie Rullier (metteur en sc√®ne) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Christophe Lempereur (Technicien) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) marc de bilde (d√©co tech) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Benoit Manil (Enseignant) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Vincianne Lapaille (G√©rante) Christine Chasse (responsable) Boriana Todorova (com√©dienne) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Igor Gehenot (Pianiste) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Christine Boone (Sans emploi) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Deborah Marchal (Com√©dienne) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Basile Richon (artiste + enseignant) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Arnaud Leffler (Cadreur) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) louis cleys (affichage culturel) JM Adam (Retrait√©) Paul Verschueren (guide touristique) martine hennico (enseignante) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Marianne Goffard (Artiste peintre) Nicolas Sand (batteur) Marie-France Collard (R√©alisatrice) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Laura S√©pul (Active) olga lagerwall (artiste) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Laura Cassan (Technicienne son) Bart De Nolf (muzikant) sarah gouret (ingenieur du son) M√©lanie Pel√© (Professeure) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Marie Dury (Chef de projets / labels) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) serge van mol (ces) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Stephane Budiau (Guitarisye) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Agathe Leroy (√Čtudiante) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Taoufik Salhi (Stage hands) Dominique Vantomme (Muzikant) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Carine Poucet (G√©rante) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Aurore Aubouin (Productrice) Maxime Desert (Free Lance;) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Patrick Chauviaux (Gerant) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Nicolas Buysse (Comedien) Catherine Rans (Com√©dienne) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Sarah Antoine (Com√©dienne) Sylvie Poulaert (Prof) quentin deletaille (pensionn√©) Alain Deval (Musicien) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Elise G√§bele (Artiste lyrique) thierry Dubrunfaut (photographe) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) VivianeT√Ęm LAROY (-) Mireille Labarre (Enseignante) Juliette Michaux (Public d'artistes) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Christine Quertinmont (prof de yoga) Olivier Cima (Musicien) Van's Coomans (Bassiste) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Dragana Todosijevic (painter) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) francois hubaux (ing√©nieur du son) Caroline LOUITON (Commerce) Valentin Houssa (Light Technician) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Christophe Piette (Programmateur) Virginie Berland (Perruqui√®re) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Floriane Lissoir (Etudiante) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Jan Van Looy (Pianist) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Yves Carpentier (Photographe) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) R√©my Polfliet (Policier) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Laura Vrancken (Prof de danse) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Sicaire Durieux (Com√©dien) marie desmet (responsable asbl) Cedric Feye (Flutiste) Metzeler Vi (Promo art) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Anne Lambert (Animatrice formatrice) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Alex Vizorek (fou du roi) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Philippe Brasseur (musicien) Martine Claude (com√©dienne amateur) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Pierre Norga (Guitariste de passion) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Gilles Nicolay (Adjoint) Ans Cremers (Comedienne) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Marine H√©rin (Educatrice interne) Julie Jadoulle (Enseignante) Julien Elleouet (Clarinettiste) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Marie ANSLOT (G√©rante) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Fabian Hannaert (Postproduction) Joelle Schtickzelle (Scripte) Nathalie Dourov (Graphiste) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Arthur Massart (Etudiant) Filip de Ryck (Business manager) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Roberto Salvador (G√©rant) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Vincent Goffart (Ing√© son) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Andr√© elleboudt (centre culturel) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Thierry Devos (Vivre ma vie) Amandine God (Psychologue) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Nore sanders (Productieassistente) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Fabien Laisnez (R√©gisseur) S√©bastien Rush (Employ√©) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Damien Petitot (Vid√©aste) Albertine Libert (Guide) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Estelle Berengier (cadre) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Georges Jonckers (Technische) Mohamed Chaara (Ripper) anne orban (Artiste) Laurette Mathieu (droit) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Dom Moreau (Professeure) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Ludovic Catalfamo (Musicien) Sarah Hamdi (bar) Olga Paterlini (Assistante de production) Philippe Manche (Free Lance) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Caroline Gonda (Etudiante) Yorrick Detroy (Regisseur) Cassandre Calvet (Etudiante) Yves Weutens (Technicien) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Blaise Ludik (Acteur) Philippe Ghyssens (Illustrateur) H√©l√®ne Moor (enseignante) Ludovic recchia (Musee) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Cedric Cerbara (Com√©dien) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Szymon Brzoska (composer) Marc Radelet (Attach√© de presse) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) karen peeters (harpiste) renaud dufour (ing√©nieur du son) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) laure raimondi (Community Manager) Thibaud Demey (artiste) Guillaume Kayacan (Photographe) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Franco Vena (R√©gisseur) Camille Rasera (Comedienne) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Mireille Aubry (Retrait√©e) Marion Borgel (Musicienne) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Dorian Dumoulin (Traducteur) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Ad√®le Jacot (artiste) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Christian Dupont (Journaliste) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Audrey Janssens (Enseignante) Julie Basecqz (Comedienne) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Valery Stasser (Comedien) Catherine De Biasio (Compositrice) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Juliette EVRARD (Musicienne) Alexandre Herman (assistant de production) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Pauline Collard (√Čclairagiste) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) xavier Lauwers (√©clairagiste) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Wendy Piette (Com√©dienne) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Carole Weyers (Actrice) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Marie Christine Somer (Travailleur social) paul biot (com√©dien animateur) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Florence Bujard (Musicienne) Celine Morsomme (Assistante de production) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Laurence Vincent (Enseignante) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Pierre Gordower (Enseignant) Benoit Thiry (aucune) Jean-Louis Pau (Musicien) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Pierre Six (Musicien) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Florence Depaille (Professeur) Yannis SADA (Regisseur General) Patricia Duterne (Auteure) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Samuel Bosmans (Chanteur) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Maxime Tirtiaux (Musicien) Christophe Cornet (r√©gisseur) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Louise de Braband√®re (doctorante) L√©opold Terlinden (Com√©dien) V√©ronique Guillaume (professeur) Amandine Raths (n/a) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Richard Motte (Market Researcher) Delphine Humblet (Artisan) david levy (galerie d'art) David Block (R√©alisateur) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) petronile robert (√©tudiante) Vincent Snappe (Enseignant) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Bernard Garant (R√©alisateur) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Philippe PETITJEAN (Photographe) Philippe Luyten (Se) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Marc Peters (Retrait√©) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) JULIE PIETTE (IT Analyste) David Goffin (Producteur) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) H Eva (Freelance dancer, performer) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Francoise Grisay (Graphiste) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Corazza Francis (?) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Tom Eeckhout (Songwriter) Emilie Holemans (Paysagiste) Audrey Michotte (Cadreuse) Mathias Debroux (Collaborateur) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) benoit fievet (raodie) Damien Keyeux (Monteur image) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Piet Eekman (R√©alisateur) Vincent Rif (Illustrateur) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Indira Garcia (Com√©dienne) Cassandre Sturbois (Photographe) aranka horvath (artiste textile) Brigitte Malchaire (spectateur) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Hemet Tiguenitine (Patron) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Jesus Moreno Miras (Musician) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Justine D√©mas (Designeuse) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Martha Meeze (Starter) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Laurent Micheli (R√©alisateur) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Isabelle Peeters (coordinatrice) Daniel Zaghet (Com√©dien) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Balleux Stephan (Toutes) Luc Lambert (Musicien) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Camille Conreur (Sciences) Rachel LAMISSE (Visual designer) Joelle Bar (priv√©e) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Morgane Aubert (Scripte) David Vranken (monteur son) Karine Marenne (Artiste) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Pascale Marlier (Ecrivain) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Tempels Delphine (Artiste) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Shelby Collignon (Stagehand) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Vanessa Mortier (enseignante) Anne de Beer (Coach et formateur) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Carine Donckers (Conteuse) Thomas Midrez (Conteur) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Sarah Mathurin (Comedienne) Bughin Camille (Musicienne) Wim Embrechts (directeur) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Thibaud Decoene (Directeur technique) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Stefan Dooreman (Employ√©) L√©na Kollmeier (Pianiste) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Werner Mareels (amateur muzikant) Esthen Dehut (Producteur) Nicolas Achten (Musicien) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) No√©mi Knecht (Com√©dienne) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Joanie Carlier (Bassoniste) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Piette Maude (Scenographe) Charles LEMAIRE (Photographe) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Samuel Bernard (Directeur artistique) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Martine Quintin (Juge) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Catherine Lausberg (Peintre) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Christian Israel (Artiste) Bernard Dobbeleer (DJ) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Emmanuel Henrion (Musicien) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) guy coppin (Ing√©nieur du Son) xavier istasse (R√©alisateur) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Anne d'Huart (photographe) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) David Mazzeo (Directeur Artistique) Cedric Alessio (G√©rant) Maroine Amimi (Com√©dien) Brigitte D'haese (√©ducation) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Paul Miquet (Cr√©atif) Olivier Verbeke (Gerant) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Larissa Lismont (Violoniste) Rani De Leener (Barvrouw) Lou Mullier (Enseignante) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Beno√ģt Closon (Web) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) B√©atrice Henricot (Animatrice) olivier falliet (chef de gare) David Hassoun (Animateur) catherine vanesse (journalist) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Laurie Gurmann (Employ√©e) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Charlotte Adam (Marketing officer) Magali Fernandez (/) Laura Warichet (Musicienne) Emilien Homm√© (sans emploi) Johnny Konings (freelance/stagehand) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Arnaud Berghmans (Machiniste) Maxime Goffinet (Eclairagiste) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) jerry Delmotte (batteur) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Zoe Vadim (Illustratrice) catherine dandoy (sans) laurine tricoteaux (Designer textile) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) annabelle duaut (charg√©e de projets) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Dani Klein (Chanteuse) Thomas Van cotoom (Artiste) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Jean-Frederic Molard (Musicien) Jean philippe Defoin (Eclusier) Lo√Įc Bodson (Musicien) Catherine De Michele (Responsable de communication) Elie Belvaux (Musicien) Julien De smet (R√©gisseur) Paschal Adans (Compositeur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Lou Hebborn (Com√©dienne) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Nicolas Burton (Technicien) Pauline Ponsolle (Barmaid) Benedicte Franck (Assistante manager) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Maggy Meynaerts (Crewplanner) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Marie Beugels (Employee) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) stephan cravillon (Prestataire technique) Maite Vanneste (Charge de communication) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Lia Bertels (R√©alisatrice) Alice Beaufort (conteuse) Farrah Flament (Artiste) An Pierl√© (artiste) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Philippe Ranallo (Trompettiste) Gerald FAWAY (Videaste) B√©n√©dicte Druart (Employee) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Philippe Carly (Photographe) luc Petit (directeur artistique) Vincent Van Linthout (Public) Fionn Perry (comedien) Nathalie Willame (Actrice) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) S√©bastien Harvengt (guitariste) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Thierry Guerin (Directeur) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Quentin Perot (Photographe) Luc Pilartz (Musicien) Stefy Rika (Chanteuse) Eve Beuvens (Musicienne) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Audrey Glotz (√Čtudiant) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Victor Ridley (R√©alisateur) Anthony Selleslagh (Auditeur) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Thomas Monnier (Musicien) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Bruno G√©rard (Consultant) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Wim Eggermont (Muzikant) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Jim Goffin (Manager) Vinciane MATHAY (Employee) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Christophe Lambert (comedien) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Rebecca Smit (Violoniste) Vincent Coradossi (Philosophe) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Denis Meur√©e (Musicien) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Anne Marsaleix (Traductrice) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Tuur Florizoone (Musicien) Colin Jolet (Danseur) Roland Juchtmans (Muscicien) C√©line Bailly (Events supervisor) Philippe Avanzi (Cameraman) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Esther Sfez (Com√©dienne) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Anne Briel (PLUS rien) johanna de villers (Gestionnaire de projet) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Benjamin Mouchette (Com√©dien) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Rim Cividino (Danseuse) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Alexia Depicker (Actrice) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Nicolas Thonon (Directeur technique) ludovic hubert (messager-porteur) Val√©rie Ducoeur (Art director) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Fabien Mouton (Musicien) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Sylvie Bertaux (Choriste) Mille Lundt (Artiste) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Vincent Joly (Rigger) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Fivi Kokkoli (Estheticienne) J√©r√īme Rasson (Informaticien) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Renaud Vander Roost (Batteur) Sandrine Clark (sc√©nographe) Philippe Ekoka (Musicien) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Didier De Decker (Employ√©) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Clement Nourry (Musicien) C√©line Maerevoet (enseignante) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Pierre Lef√®vre (musicien) Mira Primault (Animatrice) √Čric Naniot (R√©gisseur) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Berlinde Deman (Muzikant) EDOUARD THISE (Altiste) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Laurent Hirtz (Project manager) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Sandra Colson (Assistante Promoter) Victor da Costa (Musicien) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) John Buffel (Laborant) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Vanessa Maira (Graphiste) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Pierre L√©onard (Particulier) Fabrice Giacinto (Musicien) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Myriam Delacollette (Employ√©e) Cedric Legoulven (Com√©dien) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Sarah Soukri (Peintre spirit) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Anael Snoek (Acteur) florent jeunieaux (musicien) LAure Champagne (emlpoyee) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Vanessa Pilatte (Commerciale) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Michel B√©cart (retrait√©) Fabian Labiau (Projet Manager) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Robin Daloze (TD Pipeline) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) paul Dubrowski (fonctionnaire) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) No√ęl Fiora (Designer) Michele Swennen (Professeur de danse) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Alexandre Spilette (Musicien) Eric Zuyten (Educateur) olivia nicholls (graphiste) Christine Colsoulle (Musicienne) Taylor Lecocq (Danseur) Martine Draps (Coordinatrice) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Caroline Donnelly (Com√©dienne) benoit Maljean (clown et jongleur) jean yves limet (photographe) Val√©rie GERARD (Infographie) Mike De Bleye (eigenaar) Morgan Denys (Musicien) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Patrick Davin (chef d'orchestre) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Frankie Rose (Musicien) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Julien Sohier (Enseignant) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Robert Marnette (retrait√©) Jan Eggermont (Muzikant) thomas israel (artiste) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Louis Theillier (artiste) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Paul Govaerts (Auteur) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Lucie DEBAY (actrice) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) F√©lix Lambot (Directeur de production) Carine La Haye (Production Manager) Julie Doutrelepont (Enseignante) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Hugo Renard (Machiniste) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Geraldine Denis (Comedienne) Aurore Dal Mas (Photographe) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Gaetan Chauveaux (Payron) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Lee Lebens (Musicien) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Raymond Aubry (Musicien) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Julien De Groef (Lampiste) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Estelle Czernichowski (artiste) Denis Chav√©e (Employe) Boule Olympia (Musicienne) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Pierre Molinghen (Photographe) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Denis Deml (Backliner) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Tom Christensen (Sans) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Marine Stevens (Costumiere) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Sylvain Rassart (Ambulancier) Ingried Lempereur (Psychologue) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Mathias Ducaju (Cameraman) jean-jacques saussey (l'√©thique) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Lola D'haenens (Assistante de production) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Johanne Duplouy (Relation publique) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Gwenn Rohr (chanteuse) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Bruno Couss√©e (Muzikant) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Camille Boonen (Graphisme) Fabien Hupin (Artiste peintre) G√©rard Tournay (Retrait√©) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Murat Serin (Commercial traiteur) Bruce Richards (Musician) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Voos Lauriane (Animatrice) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Hugues Hausman (Com√©dien) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Carnaille Camille (Chercheuse) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Florence Crepaux (Nettoyage) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Patrick Hendrix (Culture) Axel Van Mullem (guitariste) Pascal Dekoninck (Photographe) Robin Lebrun (Chercheur) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Marieke Dilles (Actrice) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Jef Pauly (Independent) Didier de Neck (Com√©dien) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Sophie Godenne (infirmi√®re) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) David Bodart (G√©rant) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Yoann Zimmer (Acteur) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Annick Johnson (Com√©dienne) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Victor Scholsem (Pensionn√©) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Jean-Julien Servais (Musiciens) Julien Bechara (R√©alisateur) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Pauline Yarak (Formation vocale) Graziella Calabrese (Responsable achat) Diego Higueras (Musicien) Quentin Spitaels (Photographe) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Magali Berael (Danser) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Conchita Paz (Com√©dienne) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Martin Ryelandt (Ecrivain) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Erwan Le Berre (Musicien) Alexian Vanclef (Magicien) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Antoine Georges (Cameraman) Mustapha Abatane (Storyteller) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Elise Abraham (Costumi√®re) Philippe D'outreligne (Musicien) Sylvie Storme (Professeur) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Julie Lambillon (Architecte) Julie Van de Vyver (Doctorante) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Isabelle Bonmariage (Scripte) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Chantal Dejardin (Conteuse) Romain Garitte (Freelance) Fabien Degryse (musicien) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Manon De Clercq (Manager) Pierre Lahoche (Regisseur) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Roel Saenen (Project/account manager) Marc De vreese (Musiciens) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Maxime Stofkooper (Danseur) Carlos Palazzo (artiste) Julie Naas (Cheffe monteuse) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Carole Messmer (Cineaste) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant)