Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.763 ondertekenaars (11.599 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13763
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11599 Ondertekenaars)
Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Catherine Lausberg (Peintre) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Sicaire Durieux (Com√©dien) Annick Dath (Maman de regisseuse) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Hilde Pauwels (Traductrice) Willem Meuwissen (Musicien) Kevin Fay (Dancer) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) ziska larouge (auteure) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Renaud Pirson (Programmeur) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) marie broquelaire (administratrice) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Johara Belhmane (Com√©dienne) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Sylvie Dory (Musicienne) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Laurent Gooris (Chef constructeur) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Antoine DRONSART (Technicien Son) Marc Rouffignon (batteur) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Gregory Beterams (Informaticien) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Gregory Happart (Pr√©sident) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Loick Pittet (G√©rant) Igor Adamskiy (Artiste) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Victor Defoort (Musicien) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Quentin Chaveriat (Performeur) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Tom Brus (directeur artistique) Houda Dourhi (Assistant Manager) Louise Labib (Productrice) Sanja Maas (Chanteuse) carlos Bustamante (Com√©dien) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Anne Wabnik (moi) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Cyrille Hermant (Machiniste) Antoine Flament (DJ/Musicien) Claire Vailler (Musicienne) Renata Ruscigno (Acceuil) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) patricia MATHIEU (photographe) Val√©rie Caudron (Enseignante) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Florian Gilot (technicien) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Gr√©gory Chainis (Musicien) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Meryem Messaoudi (Enseignante) Robert Coheur (Programmateur) Florence Mendez (Humoriste) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Martine Wixel (Retrait√©) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) MARC Francart (RETRAIT√Č) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Anthony Selleslagh (Auditeur) karen peeters (harpiste) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) natascha hardy (ind√©pendante) Martine Cohen (Chanteuse) Pierre Norga (Guitariste de passion) Annette Richter (Responsable location de salles) Michel Janssens (Spectateur) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Laureen Delvallee (Logopede) Louison Renault (Professeur , musicien) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Pascal Winberg (Chansonnier) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Tom Malmendier (Musicien) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Maxime Schwarz (Monteur) Audric Albert (Vivre solidaire) Stephanie De Mulder (Enseignante) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Katerine Bernirr (Graphiste) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Julien SCHEPERS (G√©rant) raphael venin (Musicien) Pol Beele (Guitariste) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) kenny Bernard (Musicien) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Van Vooren Dirk (Acteur) G√©raldine Harckman (Peintre) Ana Elasri (?) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Claude Delvigne (Divers) Alice Mottoul (com√©dienne) Luana Trabelsi (Community Manager) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Andr√© Kaye (Musicien) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Vincent Bruyninckx (Musicien) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) C√©sar Hanssens (Technicien son) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Gaetan Saint-Remy (auteur) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Valentin Vital (Technicien Son) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Julie Dieu (Com√©dienne) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Juliettd Moons (Enseignante) Egon Di Mateo (Com√©dien) Emilie Keller (Responsable) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Quentin Piette (Marionnettiste) Mounir Hamri (Business Angela) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Ninon Perez (Com√©dienne) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Julie Soyeur (Educatrice) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Julie Gonzalez (-) AGNES LARCIN (SPW) Baptiste Louis (Etudiant) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Jonathan Berger (Photographe) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Marie Simonet (Com√©dienne) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Hugues Hausman (Com√©dien) Kevin R√©aume (Technicien) Ugo Petropoulos (Journaliste) Jeroen Logghe (Acteur) Camille Carton (Student) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Gael Soudron (Com√©dien) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Ga√ętan Genet (Technicien) Julien Princen (Comptable) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Marina Delnatte (Employ√©) Stef Stockmans (Geluid) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) David Sells (Vid√©o) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Hicham Chahidi (Compositeur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Casimir Liberski (Musicien) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Alicia Jeannin (Artiste) kristof lauwers (componist) George Tudorache (Musicien) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Samuel Gerstmans (musicien) Jeanne Henrion (charg√©e de production) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Christine Ergo (N√©ant) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Anne Scheuer (secr√©taire) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Gerard Spencer (Musicien) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Santo Scinta (Musicien) Eric Leleux (musicien) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Cassandre Calvet (Etudiante) florent jeunieaux (musicien) Emily Allison (Chanteuse) Vincent Maillen (G√©rant) Dominique Cloetens (Sans) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Gaelle Chanu (Enseignante) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Rodolphe Maquet (Musicien) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Iman Aroud (Professeur) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Sara Dziri (Musicienne) christian halkin (technicien) Marouan Iddoub (Acteur) Yoann Blanc (Acteur) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Rafael Aragon (dj / compositeur) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Sindy Kinard (Freelance) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Verheest Niels (Zelfstandige) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Mollie Costanza (Chanteuse) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Anne Romain (Com√©dienne) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Yves Bibow (Psychologue) jos horbach (evenementenorganisator) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) G√©rald Castiaux (Avocat) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Massimo Saracino (Professeur) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Luc Poncelet (Po√®te) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Andr√© Struys (sans) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Paulo Rocha (Musicien) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) CAMILLE LANCELIN (Performer) Door Raeymaekers (Muzikant) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Siona Vidakovic (Animatrice) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Jacob Storer (Danseur) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Fran√ßois Steve (Technicien) laure raimondi (Community Manager) Charly Mignolet (Chauffeur monteur de c√®ne Deco) thierry Boivin (com√©dien, clown) KEVIN LENNE (Account Manager) katelijne dessein (leerkracht) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Roland Dewulf (tr√©sorier) Renaud Cagna (Acteur) Martine Quintin (Juge) Samuelle Dupuis (Psychologue) Colin Christiany (R√©gisseur) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Caroline PAGES (Graphiste) fil zennaro (g√©rante) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Marie Van Calster Rolin (/) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Julie Calbete (Chanteuse) Bernard Hebette (Gerant) Luca Pistone (Photographe) Charles Grison (independant) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Jonathan Blondel (Musicien) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Alexia de Visscher (artiste) Katrien Poels (Maquilleuse) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Wendy Piette (Com√©dienne) Flora Seigle (Auteure compositrice) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Laurent Piron (Magicien) Peter Philips (Sound Engineer) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Thomas Vielvoye (Technicien) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Bertrand Veys (Manageur) Marc Pierre (Enseignant) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Georgia Kung (Artist) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Mario Loyo (Designer) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Flavia Alves lima (Assistante de production) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Samata Mutoni (Employ√©e) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Fran√ßoise Housen (Musique) Paul Sterck (Administrateu) Charlotte Docquier (_) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Pieter Decolvenaer (Violist) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Screame Dj (Ouvrier) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Sam Perl (Promoter) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Elaine Voglaire (Enseignante) Renaud Vander Roost (Batteur) delphine thizy (impact social) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) benoit fievet (raodie) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Roger Roberts (Pr√©sident) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Eric Bouvier (Photographe) Sandrine Collard (Compositeur) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Catherine Bary (Actrice) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Julien Dubourg (D√©corateur) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Fabien Buisseret (Enseignant) Sophie Quinet (Enseignant) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Hemet Tiguenitine (Patron) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Isabel gomez (guide) marie dominique ponette (conductrice) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Benoit Malev√© (Echevin) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Nadia Ben Romdhane (peintre) Nadine Francke (Ev√©nementiel) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Baptiste Lalieu (Saule) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) St√©phanie Paulus (Animatrice) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Michael Hasson (Musicien) Etienne Mayeur (Tourneur) Clara Levy (Violoniste) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Julie Querre (Danseuse) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Bertrand Hallet (Animateur radio) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Kathy Goebel (Enseignante) Michel Jaspar (Musicien) ALAIN PIERRE (Musicien) Francois COUPLET (Musicien) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Fr√©d√©ric Wantiez (??) francois hubaux (ing√©nieur du son) Iris Chr (Sc√©nographe) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Emilie Leenaerts (Enseignement) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) dominique depre (conseiller) Olivier Haas (Enseignant) Martin Derefat (Ing√©nieur son) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Julie Doutrelepont (Enseignante) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Kriman Kent (Freelance) Guy Pion (Com√©dien) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Frederik HAUGNESS (Artiste) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Edith Robin (Psychologue) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Ingrid Pirard (Mutuelle) Nick Moinet (Audiovisual technician) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Voos Lauriane (Animatrice) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Micheline Gutman (Production manager) Patrick Beckers (Com√©dien) Alex Denis (Bugle) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Cedric Feye (Flutiste) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Alain Renard (smart projet 682) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Florence Crepaux (Nettoyage) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Pieter Nuytten (Musicien) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Martin Malcourant (Serrurier) Jan Eggermont (Muzikant) Nicolas Dubuisson (informaticien) Andrea Snaidero (Group manager) Brigitte HIBEN (Employ√©e) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Mr B. Mr B. (Musicien) jorn bihain (musicien - architecte) marie-helene godet (Enseignante) Gina Decooman (Attach√©e de presse) marta bergman (r√©alisatrice) Wim Embrechts (directeur) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) xavier istasse (R√©alisateur) Gwenn Rohr (chanteuse) Jerome Laurent (√Člectricien) Alice GADBLED (R√©alisatrice) GREGORY bordat (Musicien) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Jacques Louis (M√©decin) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Monique Manceaux (Com√©dienne) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Martin M√©reau (Musicien) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Laura Thomas (Professeur) ivan Rosseel (entertainment) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Peggy Klein (Employ√©e) Kilian Delcorte (Eclairagiste) R√©simont Philippe (Com√©dien) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Athena Poullos (Com√©dienne) juliette otter (chor√©graphe) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Natalie Giorgadze (Communications) Salah Tijani (Ouvrier) B√©atrice Henricot (Animatrice) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) C√©dric Folie (Technicien son) Ang Pal (Coordinator) Larissa VAN WAES (Guide) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Maud Dallemagne (Salari√©) Daniel Lannoy (Prof) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) C√©dric Raymond (Musicien) Stephan Pougin (Batterie/percussions) pierre schiffers (musicien) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Andre Renaud (Retrait√©) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Laura Mar√≠n (actrice) Beaudry Charlotte (Artiste) Olivier Bilquin (Musicien) Fabrice Fontaine (Programateur) Fabrice Debatty (Photographe) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Julien Bernard (R√©alisateur) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Delphine Duli√®re (Export manager) Francois Neycken (Acteur) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Patrick Hendrix (Culture) Luna Lebrun (√Čtudiant) Nemo Gielen (oui) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Sophie Ivanova (Etudiante) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Koert Vermeulen (designer) yves Merlabach (Retrait√©) L√©a Chartier (Photographe) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) chantal benkoski (attach√©e de presse) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Val√©rie Dierickx (Sans) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Nathan Jaminon (Technicien son) Yacine Hamida (M√©decin) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Julie Naas (Cheffe monteuse) Carlos Verdejo (Peintre) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Maryse Daniels (Venue manager) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Joe Higham (Musician) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Jean-Pol Rouard (Professeur) Daniel Lenoir (Guitariste) Fra'ck Marco (Batteur) jack thysen (Musicien) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Luc BAEYENS (pensionn√©) Pauline Brisy (Comedienne) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) veronique dubray (maquilleuse) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Martine Fabry (Manager) sofia betz (metteure en sc√®ne) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Benjamin Pi√©rard (monteur) Martine Savary (secr√©taire) Myriam Toussaint (Prof de danse) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) ksenia Szum (etudiante) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) steven Herbots (Verhuurder) Sandrine Clark (sc√©nographe) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Emmy BEAUMEZ (conception - vente) Elvin Galland (Musicien / producteur) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Steve Louvat (Musicien) Arnold Robertz (Enseignant) Gilles Dierickx (Communication) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Laure Norrenberg (Costumiere) Yseult Hiernaux (Communication) Baptiste Vaes (Musicien) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Brigitte Foccroulle (Professeur) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Eric Vander Maren (Tourneur) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Vinciane Le Men (Productrice) Bernard Balteau (journaliste) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Gregory Grosjean (Architecte) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) B Didier (Artiste) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) bertrand lissoir (realisateur) patrick allier (retrait√©) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) David Perlot (Technicien) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Jos√©phine De Wit (Restauration) Brice Vancauwenberge (Musicien) cyril prieur (Directeur) Maud Joiret (Autrice) Marua Floxo (Performance esculpture) christophe mennicken (√©tudiant) Satya Mioli (Therapeute) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) ingrid visee (Technicienne d√©co) Roel Das (Musicien) Marie Kasemierczak (Animatrice) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Dominique Georges (Psychologue) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) J paul Clerbois (Comedien) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Jean pol Lejeune (Art director) Dethier Gilles (infographiste) Thomas Gomez (Enseignant) Pauline Serneels (Com√©dienne) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Nicole Debefve (Retraitee) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Julien Limbioul (Com√©dien) Gergana Terziyska (musicienne ONB) jean-michel caron (animateur) Samuel Idmtal (Peintre) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Lucie Dufays (Avocate) Li√©geois Jo (Muzikant) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Rafaele Bouxain (Artiste) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Pierre Liemans (Artiste musicien) Seb Dubois (Artiste) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Andreea Vilciu (RH √©vents) Souchet Adrien (Musicien) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Michael Freres (Technicien) anne sophie prevot (productrice) Laurens Billiet (muzikant) Mathieu Val√©rie (Professeur) rik van elzen (Podiumbouwer) Leila Zerhouni (professeur) Reggy Timmermans (Artiste) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) BJ SCOTT (chanteuse) Laurent Staudt (Comedien) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Cesar Janssens (Muzikant componist) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Andr√© Donni (Jazz) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Fabienne Saintes (Employ√©e) sylvie thiry (employ√©e) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Carlos Palazzo (artiste) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Florian Collet (R√©alisateur) Gilles Bruneau (Musicien) Sylvie Lausberg (auteure) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Nicole Letuppe (Chanteuse) Lionel Wyame (employ√©) Nora Houma (Biblioth√©caire) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Dominique Aneca (-) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Adrien Lenoble (Directeur) Lina Derventlis (Polyvalente) Yannick Dupont (Musicien) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Django Vranken (statut) Miguel Uribe (Musicien) laurent bernard (R√©gisseur) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Didier Likeng (Bassiste) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Jasmine Jaubert (Scripte) Laurent thurin-nal (Photographe) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Nicole Oliver (Comedienne) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) C√©dric Sacr√© (Technicien son) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) J√©r√īme Collette (Peintre) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) THIERRY CROMMEN (Musicien) Hafid MIMOUN (Gerant) Nadine Verhellen (choriste) Olivier Motte (Photographe) Tanguy Aerts (Muzikant) Basile Richon (artiste + enseignant) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) David Ramael (Dirigent) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Henri Vivegnis (Production Manager) Adrien Berlandi (Etudiant) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Denis Sadzot (stage hands) nicolas Esterle (technicien son) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Samuel De Backer (Web) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Delauvaux Manon (Comedienne) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Fanny Ruwet (Humoriste) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Dragana Todosijevic (painter) Vincent Warin (Percussionniste) Luc Pilartz (Musicien) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Michel van Rhijn (Photographe) penelope garnier (-) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Kevone Detrembleur (Le chief) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Patrick Beeken (Organisateur) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Daniel Bury (retrait√©) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Denise Blue (Chanteuse) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Maria de duenas (danseuse) Eva Dormal (Primaire) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Joseph Meersseman (Manager) Camille Radelet (Assistante de promotion) Amanda Kibble (Clown) BRIGITTE LECORDIER (COMEDIENNE) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Mustapha Abatane (Storyteller) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Marie Wuilleret (Enseignante) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Romain Materne (Etudiant) Bruce Richards (Musician) Sam Seraille (R√©gisseur) Fabrice Giacinto (Musicien) Nathalie Dourov (Graphiste) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Antoine Champion (Charg√© de communication) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Patrick Nuytkens (General Manager) Andr√© elleboudt (centre culturel) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Victor Schot (Etudiant) Anne Thomas (Instit) Jan Hammenecker (Com√©dien) Simon Malcorps (Cuisinier) Aude Droessaert (Com√©dienne) Laure Geerts (photographe) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Marc Decallonne (Chef de projet) Fionn Perry (comedien) Michel Onderbeke (Employee) Marc Teller (Producteur) Ahmed AMOURI (retrait√©) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) KOENIG St√©phane (Agent artistique) samuel tilman (r√©alisateur) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Anthony Vangerven (Mi temps) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Sonia Lara (Danseuse) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) hugo Larisch (R√©alisateur) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Vincent Goffart (Ing√© son) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Claire Halbardier (Agent de communication) Caroline Genart (Production cin√©ma) Maria Kozinska (Gids journaliste) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Andreas Christou (Arts vivants) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Martin van HAUTE (Pensionn√©) francois chevigne (professeur de piano) Thomas Gerard (Machiniste) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Judith Van Parys (Costumi√®re) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Isabelle Bonmariage (Scripte) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Laura Cassan (Technicienne son) Filip de Ryck (Business manager) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Marc Smeesters (Agent) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Sabine Houwaer (Journaliste) Michelangelo Marchese (com√©dien) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Emma Ravez (Commercante) Morgane Philippe (Enseignante) sara kengen (chanteuse) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Eliz De Wolf (citoyenne) Celine Demuynck (Aide familiale) Natalia de Mello (enseignante en art) Axel de Kirianov (Compositeur) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Laure Froidecoeur (RP / Promo) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Stephane Mercier (Musicien) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Geraldine Denis (Comedienne) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Marielle Scholtissen (Actrice) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Alain LEGRAND (Enseignant) Marc De Maeseneer (muzikant) David Regnier (Technicien spectacle) jacqueline cauchy (Citoyenne) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Ilse Vackier (Animatrice) Roos Strobbe (Muzikant) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Jeroen Vink (Projectmanager) Tania Joukovsky (Directrice de production) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Amandine Bernal (Enseignant) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Marie Messien (Maquilleuse) Arnaud Rosoux (Musicien) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) olga lagerwall (artiste) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Ava Dobrynine (Storyboarder) C√©dric Coomans (Com√©dien) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Karel Steylaerts (violoncelliste) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Dani√®le DARRAS (.) Bruno Baudewyns (Musicien) julie montignies (animatrice) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Patricia Kinard (Artiste peintre) Michov Gillet (Musicien monteur son) Manuela Bucher (Musicienne) Isabelle Francis (Artiste) Nicolas L'herbette (Musicien) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Marie Beugels (Employee) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Corinne Leroy (Animatrice) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Marc De vreese (Musiciens) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Elodie Restiau (Front-end developer) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Emmanuel Henrion (Musicien) L√©one Francois (Com√©dienne) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Philippe Fontagnere (Musicien) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Prisca Denis (√Čtudiante) Brian Hartley (Musicien) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Sylviane Riga (Professeur) Patrick Quinet (Producteur) Depont Eric (Graphiste) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Lionel Meunier (Musicien) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Xavier Percy (Com√©dien) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Marc vander Straeten (Employ√©) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Benji Bernard (Circassien) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) DjM DjM (Animateur) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Michael Tambour (Musicien) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) georges girard (chomeur) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Akel Karim (Com√©dien) Fabienne Henry (Coach mental) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Vincent Stiernon (Ripper) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Aurelia Formato (Institutrice) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Marvin Schlick (Com√©dien) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Manuel VIERSET (Com√©dien) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Julie Galloy (Regisseuse) Alexandre Janssens (Rigger) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Boris Wilmot (Motion designer) Sophie Lecocq (Solidaire) Maureen Halin (Vendeuse) Denis Lepage (Technicien sin) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Wolf Gruber (Conseiller) Vincent Malcorps (Grand Manitou) vanessa charlier (horeca) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Bernard Lange (Enseignant) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Maryna Lepiasevich (Altiste) Hans Bossuyt (Muzikant) Philippe Vancanneyt (Sans) Maya Cox (DJ et graphiste) Thibault Marot (Stagehands) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Claire Colette (Ecrivaine) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Christophe Smets (Photographe) Thibaud Decoene (Directeur technique) Erim Acikgoz (avocat) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Justin Colaux (Enseignant) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Olivier Demaret (Sculpteur) GAUTHIER LISEIN (musicien) Amaury Sabourin (√Čtudiant) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Mille Lundt (Artiste) vero dessart (aucune) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) lara Vandenplas (√Čtudiante) Gregory Defreyne (Peintre) Fabrice Henry (Cameraman) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Janet Vega (Manager) Michel Collige (Comedien) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) M√©lanie Pel√© (Professeure) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Julie Gelon (Illustratrice) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Constanza Guzman (Chanteuse) Cristina Marchi (Artiste) Thonus Yves (Monteur son) Maxime Sablon (Lighter designer) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Jean Marie Druart (traducteur) Eric Thomas (Rendre heureux) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Martin Marique (entremetteur) michel Gouilliard (Regisseur) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) stephan cravillon (Prestataire technique) Anne Burton (Employ√©e) Vincent Gallez (employ√©) Julien De Vos (Musicien occasionnel) jan de winne (musicien) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Thierry Willems (Ex. Electro) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Chlo√© Van de Sype (/) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Serge Giotti (Photographie) V√©ronique Bultiau (animatrice) Michel Fabry (peintre) Antoine Goudeseune (Musicien) M√©lanie Godin (Directrice) Liesbet Temmerman (Architecte) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Hanna Ilczyszyn (Artist) Camille Riviere (√Čtudiant) Tom Eeckhout (Songwriter) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Violette De gyns (Com√©dienne) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Othmane Moumen (Com√©dien) Claudine Houet (Maq) Marco Moro (√Čtudiant) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Nicolas Hanson (Musicien) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Patrick Hella (Casting manager) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Raymond Launay (technicien polyvalent) Christine Sommeillier (Enseignante) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Alice Roussel (Costumi√®re) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Arnaud Trejbiez (Producteur) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Christophe Gillis (Musicien) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Natacha Belova (sc√©nographe) Mehdi Mahassine (Artiste) Benedicte Franck (Assistante manager) Claire Hilgers (Graphiste) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) CICI OLSSON (Photographe) LAure Champagne (emlpoyee) Sarah Minutillo (Artiste) Martin Salemi (Musicien) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Gilles Millet (Artiste violoniste) thierry Dubrunfaut (photographe) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) De Boni Lukian (√Čtudiant) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Thierry Lenoir (sans emploi) Martin Ryelandt (Ecrivain) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Carpino Julie (Chanteuse) Cynthia Claes (Horeca) Vincent Huertas (Com√©dien) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Monica Varela couto (Com√©dienne) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Vincent Joly (Rigger) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Hannah De Corte (Artiste) Gaspard Sicx (Batteur) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Eva Septier (-) Virginie Demilier (Directrice administrative) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Quentin Castiau (Enseignant) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Benjamin Tordeur (Stagehand) Marc CHANTEUX (Industriel) Philippe Vizy (Machiniste) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Jean-Julien Servais (Musiciens) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Isabelle colassin (Artiste) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Anouchka Vingtier (Comefienne) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Bob Verschueren (Plasticien) Henry BELY (Employ√© administratif) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Nicolas Withof (Graphiste) Alexandra Verbelen (.) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) C√©cile Vansnick (Musicienne) Michel Vandam (sc√©nariste) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Theodore Brisset (Accessoiriste) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Laurette Mathieu (droit) Willy Welter (Artiste plasticien) Adrien Huvelle (√Čducateur) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Melanie Olivier (Formatrice) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Kristel Lissens (ticketmanager) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Roland Delacollette (Guitare basse) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Maxime Anselin (Comedien) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Lizzie Bronier (Master 1) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Sarah vereycken (production and planning assistant) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Charlotte Deschamps (Actrice) jean coulon (mon propre chef) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Christine VEDRIN (Actrice) David Van Belle (Neant) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Karim Belghith (Sales Manger) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Marianne Baccarini (Sans) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Wim Eggermont (Muzikant) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Camille Meulders (√Čtudiante) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) laurent GRIETENS (consultant) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Pascale Verbeke (Architecte) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Jasmina Douieb (Coledienne) Stefan Mairesse (Musicien) claude schmitz (metteur en scene) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Tony MARY (bestuurder) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Fran√ßoise Servais (Directrice) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Roel Saenen (Project/account manager) M√©lissandre Saladin (Auteure) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) sylvie jottrand (infirmi√®re) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Pasquale Caruana (Technicien de son) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Maxime Desert (Free Lance;) Amandine Elsen (Com√©dienne) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Camille Didion (Scenariste) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) John Wald (Enseignant) Olivier Merlini (Employ√©) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Vanessa Mortier (enseignante) Patrice Bourg (Directeur) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Soledad Ferreira (Enseignant) pierrot amand (photographe) Alice No√ęl (Enseignante) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) bruno petit (professeur) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Camille Balseau (Etudiante) Jacques Dominique (Titre service) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Ruby Frisvold (Etudiante) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) St√©phane Salkin (Musicien) Nathalie Delaunoy (Project manager) Bastien Friquet (Technicien son) Mathias Estelles (Musicien) Manon De Clercq (Manager) jeremie mosseray (Musicien) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Claire Buffet (Directrice artistique) Terence Edison (Com√©dien) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Eric De Coen (Ind√©pendant) Goustino Domenico (Danseur) Felicitas Montecino (Guide) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Herman Schueremans (organisator) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Chloe CHIGNELL (Artist) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Barbara Dits (Photographe) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Eric Mbuyamba (artistique) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Manon Vanheste (Graphiste) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Typh Barrow (Chanteuse) Pat Masson (HeAD) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) gina cabases (animatrice culturelle) Kody Kim (Humoriste) Pierre Duculot (Producteur) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Marc Galo (Artiste) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Christine Deneyer (Secr√©taire) Maxence No√ęl (Technicien Son) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) St√©phane Taoufiq (Enseignant) Marie Brumagne David (/) Pierre Liz√©e (Artiste) Nadia Pissoet (Employ√©e) Hallot Hallot (violoniste) Karoly Alapi (stagehands) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Dirk Deblieck (Direction) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Damien PERREZ (juriste employ√©) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Martine Draps (Coordinatrice) jo de cat (sociaal werker) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Christopher Arimont (employ√©) Patrick Kurota (Illusionniste) Audrey Labonte (Doctorante) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) St√©phane Wertz (Musicien) Anthony Spallino (Coursier DHL) St√©phane Zech (Organiste) Himawari Arai (√Čtudiante) Phaedra Segers (Actrice) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Ruth Berge (enseignante) Michael Fillieux (Restaurateur) Julie Bougard (Chor√©graphe) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Patrick Vink (Vid√©aste) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Laurence Rosier (Professeure ULB) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Karel Will (Geluidstechnicus) Catherine Legein (Minimum temps plein) Catherine De Biasio (Compositrice) Fred Nyssen (Acteur) Philippe Declouxc (Hedoniste) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Quentin Perot (Photographe) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Cl√©mence Grutering (tapissier) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Ferdinand Despy (acteur) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) B√©atrice Janssens (en tant que public) Pierre Gordower (Enseignant) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Christine Kulakowski (Directrice) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Morgan Laloux (Event planner) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Rita Nocera (Commer√ßante) Jo√ęl Grignard (Musicien) Daniel Hubin (Dentiste) Th√©o Delval (Etudiant) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Dimitri Mak (P√©diatre) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Estelle Lecaille (curatrice) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Peter Schoutteten (Technieker) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Amelie Segers (Enseignante) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Paul Bourri√®res (Videaste) Damien Chierici (Violoniste) Samira Sch√ľr (Chanteuse) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Luc Devreese (enseignant) David Pion (Formateur) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Yvan Tasiaux (Animateur) Michel Saintrain (Public) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Benjamin Genicot (Stagehand) Daniele Du Bosch (Musicienne) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Lorcan Fahy (Musicien) Patricia Lauwers (Retrait√©e) val√©rie jung (sc√©nographe) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Laurent Daners (Dj) Mireille Bailly (Comedienne) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Max Dratwa (Consultant honoraire) Olivier Poot (Technicien) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Ysaline Libert (Etudiante) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Louise Mailleux (√Čtudiante) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Olivier Steegen (Chef de projet) Antoine Georges (Cameraman) Simon Hanin (monteur son et autres) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Vanessa GELHAY (-) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Martin JADIN (conseiller politique) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Benoit Maddens (Muzikant) Cecile Rousselle (Retraitee) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Isabelle Gobbaerts (Multi) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Gust Van Moorhem (Student) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Joya Bosseaux (Etudiante) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Audrey Glotz (√Čtudiant) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Marion Borgel (Musicienne) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Laurence Criquillion (Musicienne) Jacques Stotzem (Musicien) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Antoine Colin (Musicien) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) quentin marchal (charpentier) Gaelle George (Photographe) Alexandre Hendoux (Employe) Indira Garcia (Com√©dienne) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Quentin Ducobu (Prestataire technique) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Marzia Conti (Maquilleuse) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) JJ Duerinckx (Musicien) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Julio Figana (Peintre - Musicien) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Charles LEMAIRE (Photographe) Marina Paganelli (Institutrice) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Benoit Leclaire (technitien) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Kevin Motte (√Čclairagiste) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Julien Calande (Chef de projet) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Caroline Migeal (Psy) Marina Vendrame (Laborantine) Bernard Dobbeleer (DJ) Laurent Clairembourg (Enseignant) Pamela Malempre (Manager/booker) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Quentin Marteau (Com√©dien) Floriane Petit (Artiste lyrique) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Yves Weutens (Technicien) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) C√©cile Balate (Sc√©nographe) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Adrien Maigre (Producteur) Angela Verdejo (Autrice) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Albertine Libert (Guide) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Isabelle Peeters (coordinatrice) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Thierry Tytgat (arboriste) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Maria Casado (Diplomate) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Florent Thirion (√Čtudiant) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Marie Soufflet (G√©rant) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Frederique de Montblanc (Autrice) Michel Brasseur (Musucien) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Shahab Mary (medecin) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Eslem Akdag (√Čtudiant) Luc Brumagne (Com√©dien) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Raphael Thys (Futurologue) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Jan debski (Comedien) Kevin Cools (Billettiste) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Femke Gyselinck (Choreograaf) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) M√©lanie Rullier (metteur en sc√®ne) Thibaut Verly (monteur image) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Denis Cruysmans (Enseignant) Bo Tijskens (Visagiste) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Florence Dall'Aglio (Production manager) Danielle Perez (Psychologue) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Aur√©lie Paulet (Guide) Nathalie Trigaux (Formatrice) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Griet Van Landeghem (Styliste) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Marc Pinilla (Musicien) igor gabriel (d√©cors) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Louis Drijvers (Machiniste) Santos Hevia (R√©alisateur) Mathy Nathalie (Project Manager) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Emilienne Flagothier (Artiste) Igor Gehenot (Pianiste) Babou Sanchez (Artiste) Laure Berthold (Maquilleuse) Carine Poucet (G√©rante) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Esteban Vin (Circassien) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Pierre-Florent Petit (En manque) chris delville (graveur) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Jean Malotras (Manager) Guy Maezelle (Realisateur) Massimo Mele (Ouvrier) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Vincent Foret (Photographe) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Julie Cherpion (Coordinatrice) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Sacha Ardus (Actrice) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Simon Charlier (Musicien) Matthieu Safatly (Musicien) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Anne Bienfait (Comedienne) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Thierry Steffens (Enseignant) Tanguy Bienfait (Machiniste) Jose Criado (Emploi) Beatrice Leysens (Assistant) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Damien Gemmi (Technicien son) Jurgen Denys (Graficus) Eric Abraham (Ind√©pendant) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Fabian Labiau (Projet Manager) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Aude Gribomont (g√©rant) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) David Vranken (monteur son) Myriam Somers (Fonctionnaire) Pauline Albert (√Čducatrice) Isabelle Liagre (Musicienne) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Belme George-Emanuel (Logistique) Reynold Leclercq (G√©rant) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Anne Collet (Musicienne) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Clara Inglese (Artiste enseignante) Laurent Rogmans (Regisseur) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Emilie Cottam (Costumi√®re) Karim Gharb (Chanteur) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) bernard detre (jounaliste) Alix de Beaufort (Actrice) Julien Conti (Musicien) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Marie laure Cordier (Educatrice) Yvette Delmartino (Musicienne) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Maude Wera (graphiste) Pascal Charpentier (Musicien) Antoine Sion (Designer) charles kaisin (Directeur artistique) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Jacques Docquiert (Journaliste) Lara Cahay (√Čtudiante) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Roland Van Campenhout (Muzikant) Jean-pol Fievez (Stage) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Arnaud Chamoy (Technicien video) Claudine Smal (Artiste) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Gabriella Marchese (Culturel) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Francoise Vervoort (Violoniste) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Kieran Fahy (Musicien) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Nathalie Cooreman (Prof) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Lucas Lebacq (Musicien) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Johan Boury (Gerant) Lo√Įc Bodson (Musicien) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Gregory Beken (Graphiste) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Eric Van Cutsem (Journaliste) xavier Lauwers (√©clairagiste) Alain Doutrelepont (Musicien) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Antoine Grenez (Directeur) Claire Ringlet (Charg√©e de Production pour le groupe Kheops) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) jerome bonvalot (roader) Guillaume Van Parys (Musicien) Marie Cabanac (Toutes) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Ang√©lique de Lannoy (none) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Vincent Vandist (--) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Manu Ruwet (Animateur culturel) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) quentin smolders (plasticien) Isabelle Damsaint (Artiste) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Quentin Verheyen (Booker) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Denis Bakelants (Ceo) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Alain GRAIDE (Employ√©) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Jef Mercelis (Musicien) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Anthony Simon (Technicien) Kevin Moyson (Cuisinier) Simon Morard (Inge son) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Eliane Bailly (Citoyenne) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Michael Havenith (R√©alisateur) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Sylvie Blondel (M√©decin) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Madeleine Bara (Enseignante) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Yves Baudhuin (Ing√© son) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) fred clautier (coordinateur technique) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Richard Joukovsky (Regisseur general) Denise GRIMEE (enseignante) Jeanne Sauvat (Actrice) Philippe Eliaers (musicien amateur) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Quentin Gubin (Artiste) Constance Paris (Animation / programmation) Odile Bartholome (Doctorante) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Silvie Martens (MUA) Christophe Malpas (Technicien de support) Baptiste Blampain (Com√©dien) Pierre Molinghen (Photographe) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Alice Lemaire (Productrice) Erika Matagne (artiste de cirque) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Amandine Haustraete (Sage-femme) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Alain De Halleux (Cin√©aste) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Pedro Cabanas (Acteur) Luc Ruidant (journaliste) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Pierre Waterlot (Batteur) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Christine MULLER (En invalidit√©) Juliette EVRARD (Musicienne) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Christophe Fumiere (Ouvrier) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Berlage Abel (engineer) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Mathilde They (Charg√©e de communication) Alexandre Trocki (Com√©dien) Fabian Finkels (Com√©dien) Marc Santkin (Musicien) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Andr√© Delval (Commercial) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Victor Scholsem (Pensionn√©) Victor Dumont (Danseur) Marion Lambert (Danseuse) Robert Suermondt (artiste peintre) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Marc VIERSET (Musicien) Romane Warginaire (/) Antoine Kurz (√©clairagiste) Christopher Kaisin (Com√©dien) Vincent Eloy (Acteur) C√©cile De Brauwer (Professeur) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Laurence Coune (Enseignante) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Carole Vilt (Chef de file) Lisou De Henau (Com√©dienne) Robert Marnette (retrait√©) Leila Foulon (Sc√©nographe) Diana Van Gucht (Professeur) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) St√©phane Galland (Musicien) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Sarie Verheughe (Make-up artist) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Sebastien Petretti (Realisateur) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Alice Godart (monteuse) Felice Meert (Musique) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Pierre L√©onard (Particulier) Marc Delhoune (Photographe) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Rik Staelens (muzikant) Philippe Kariger (Ing√© son) Ralph Dekoninck (Professeur) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Natacha Nicora (Artiste) G√©rald Evrard (Musicien) Boris Prager (Com√©dien) Julie Leonard (Enseignante) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Guillaume Malempr√© (Musicien) Astrid Jansen (Journaliste) Sarah Testa (com√©dienne) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Marie ANSLOT (G√©rante) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) David De MEuter (programmateur) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Florence Tourneur (Enseignement) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Luc B√©riot (Enseignant) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Marianne Grimont (photographe) Christian DELWICHE (Retrait√©) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Axel Guigon (Etudiant) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Pablo Labigne (sc√©nariste) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Manuel Tilquin (informatitien) martine hennico (enseignante) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Louis Piette (√©tudiant) maxime rahier (Eclairagiste) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Cecile Rittweger (Comedienne) Franco Vena (R√©gisseur) ward Schelfaut (head of project management) Philippe VOGRIG (Artiste) Michi Fujita (Musicien) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Marc Schottey (Coordinateur) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Philippe Mullier (G√©rant) Laura Aelbrecht (Student) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) edwin Lahousse (stagehand) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Philippe Manche (Free Lance) Georges Van Dongen (Directeur technique) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Fran√ßois Haag (Musicien) Brigitte Rival (coach de vie) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Philippe Cormann (Contrebassiste) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Christiane Macharis (Solidaire) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Boris Coppieters (Animateur) Jesus Moreno Miras (Musician) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Sylvestre Gobart (Videastz) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Sophie Marechal (Comedienne) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Marnie Leplat (√Čtudiante) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Christian Noefnet (Chanteur) Jean pierre Trousson (Communication) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Jean-Louis Langlais (jj) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Philippe D'outreligne (Musicien) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Aline Janssens (Chanteuse) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Patricia Jim√©nez (aucune) Jean Pol Zanutel (Musicien) Alexandre Neus (√Čtudiant) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Claire Bourdet (musicienne) Roberto Savo (R√©alisateur) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Julien Gaspart (employ√©e) camille loquet (ligth) Christophe JALLET (Architecte) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Romain Lecharlier (Danseur) Hugo Renard (Machiniste) Olivier Henrion (Photographe) Damien Lucca (Architecte) Julien De broeyer (Com√©dien) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Pierre Rodriguez (Peintre) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Arnaud Berghmans (Machiniste) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Fons Dhossche (Danser) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Michael Asnot (Muzikant) laurent stelleman (Musicien) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Christine Eekhout (Graphiste) Boris Schmidt (musicien) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Tia Dzamonja (Graphiste) Thomas Gunzig (En solo) Emmanuel XAVIER (Designer) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Cedric Godyn (√Čducateur) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Romain Garitte (Freelance) Jade Daubresse (Barmaid) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Tom Mannaerts (Comedien) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Martin Vernier (Manager d'artiste) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Nathalie Gutermann (Commercante) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Antoine Donneaux (Humoriste) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Barbara Abel (Romanci√®re) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Boris De Visscher (Assistant Camera) Viviane Carls (Employ√©e) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Julie Ernest (√Čtudiant) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Guillaume Morisod (Ing√© son) Donat Callens (G√©rant) Alain Bellot (Acteur) Sylvain Rassart (Ambulancier) sullivan martens (animateur) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Myriam Mollet (Communication) Laura Vrancken (Prof de danse) Coline Delaunois (Graphiste) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Mohamed Ben (Employ√©) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Nathanael Monfort (Comedie) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Mathieu Robert (Musicien) Lo√Įc Faure (Jongleur) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Patricia De Keyzer (Professeur) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Anne Catherine Delvall√©e (.) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Celine Morsomme (Assistante de production) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Alain Pire (Tromboniste) St√©phane Delvigne (com√©dien) Sarah Soukri (Peintre spirit) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Jacobs Ive (Accountant) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Camille Blanchy (employ√©e) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Nicolas Leduc (Etudiant) Leila Alev (Musicienne et architecte) Roland de Wergifosse (Sans) Vega Dj (Dj) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Gauthier Millecamps (Event mangement) Juliette Tempels (Consultante RH) Olivier Mottard (Ing√© son) Thomas Champagne (Musicien) Milena Strange (Photographe) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Frans Segers (Consultant) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Nicolas Burton (Technicien) Amandine Snel (Enseignante) Maxime Stofkooper (Danseur) angele plaut (danseuse) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Christophe Wullus (Regisseur) Thomas Snyders (G√©rant) Pierre Bouldou David (Chanteur) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Emmanuel Chessa (Rigger) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Raphael noel (directeur technique) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Pierre Six (Musicien) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Beno√ģt Dumont (Aide familial) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Annika Lottin (animatrice) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Audrey Zimmer (Animatrice) Koen Tot√© (Muzikant) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Catherine De Michele (Responsable de communication) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Marc Fran√ßois (musicien) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Emil Stengele (Com√©dien) Filip Jordens (Arts Vivants) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Bart De Smet (Tradeshow Director) eric van de graaf (choriste) Muriel Bruno (Chanteuse) Sarah Blau (Bruxelloise) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Orlando Kintero (Peintre) Benjamin Elleboudt (Musicien) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Jeremie Leante (Technicien son) Olivier Bonjour (Acteur) Philippe Paggen (Enseignant) Roman Bournonville (Graphiste) Pieter d'hondt (stagehand) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Andr√© SOUPART (Enseignant) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Sarah Guinand (Maquilleuse) Gitte Maillard (n.a.) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Simon Breeveld (R√©alisateur) Lise De Caevel (Project manager) Julien Ouvrard (com√©dien) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Sam Wtn (Bediende) Patrick Davin (chef d'orchestre) Alain Bonvin (Amateur) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Nys Kristof (Video operator) Victor Guaita (musicien) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Nicod Julie (Coordinatrice) Julien Dejasse (Bassiste) Thomas Richard (Dirigeant) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Delphine Chavet (Responsable communication) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Mathilde Wolff (Etudiante) Achille Ridolfi (Com√©dien) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Van's Coomans (Bassiste) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Bergamini Riccardo (Photographe) Manon DESVIGNE (Corniste) Audric Stoufs (Roadie, technicien) rusty james larbuix (batteur) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Christian Pirenne (Psychologue) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Michel Thomas (musicien, danseur) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Michel Marinus (Enseignant) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Philippe Therasse (Directeur Photo) Paul-Henri Wauters (Botranique) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Alain Chafwehe (Batteur) Pauline Claes (Chanteuse) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) jean luc millot (musicien) jean marc lecomte (√Člectricien) Philippe VERZELE (Enseignement) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Marie Jennes (Chanteuse) Veronique Bouxain (Artiste) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Thomas van Oene (Etudiant) Michel Tourneur (√Čl√®ve) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Mathieu Busch (Technicien son) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Gabriel Claus (Bidouilleur) Shelby Collignon (Stagehand) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Luc Schreyen (zelfstandige) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Nathalie Seressia (Animatrice) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) VAN WAAS Guy (musicien) Johan COIGNAU (ACTEUR) Val√©rie Dantinne (Neant) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Arnaud Dekok (Audio-visuel) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Jacques Prouvost (.) Mathias Goethals (Acrobaat) Corinne Houben (Enseignante) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Theo Georges-serisier (/) Gilles Nicolay (Adjoint) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Dan Kaminski (Professeur) pierre nissz (acteur) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Christophe Bergmans (Web designer) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Paul Poelmans (Muzikant) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Eva Garc√≠a (Architecte) elisabeth tichon (agente de guidance) esther aflalo (com√©dienne) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Ellen Braet (Dansdocente) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Bruno Borsu (Com√©dien) Boule Olympia (Musicienne) Juan Sepulchre (Dop) Laila Assouli (Manager) ondine Cloez (Chor√©graphe) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Marek Olbinski (Graphiste) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Bruno Grollet (Saxophoniste) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Nicolas Dieu (Musicien) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Anne Marie Finn√© (Artiste) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Quentin Bries (commercial) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Andr√© Baccichet (Directeur) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Antoine Pierre (Musicien) Gaylord Baert (Finances publiques) Charline Lancel (Art num√©rique) Claude Courtoy (Cameraman) Mohamed Diakite (Stagehand) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Anne Marie Leon (Animatrice) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) laurence morel (Perchwoman) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Thomas Dambly (Eclairagiste) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Evi Jo (Apotheker) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) ludovic hubert (messager-porteur) Vincent De Clercq (elektricien) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) William Henne (Cin√©aste) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Patrick Leterme (Musicien) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Bart Depreitere (Sales & project manager) Patrick Martens (Stageco) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Renaud Laloire (Independant) sarah gouret (ingenieur du son) christel putman (Distri) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Luc Vandermaelen (com√©dien) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Kobe Dons (Geluidstechnicus) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Timoth√©e Leroy (musicien) Floriane Laine (Assistante sociale) Sandra Van hecke (Kapper) Loic De Radigues (Directeur technique) Tatiana Mamonov (Employ√©) Camille Decock (Com√©dienne) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Nina Poskin (Soliste) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Nicolas Michaux (Architecte) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Sarah Carlier (Artiste) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Wouter Verbist (Ambtenaar) stefan Platteau (Auteur) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Libon Jonas (Concepteur visuel) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Julien Elleouet (Clarinettiste) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Thierry Bontridder (Sculpteur) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Nicola Testa (Artiste) Simon Verschraege (Musicien) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Guy Th√©rache (R√©gisseur) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Georgette Baranyai (Diverses) Amine Kanzi (Musicien) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Jacques Limbourg (Sophrologie) Laurie Degand (com√©dienne) Jill Wertz (Artiste) Elyse Galiano (Plasticienne) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Sophie Holemans (formatrice) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Pauline Couble (sculpteur) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Romain Fourrey (Coordinateur) V√©ronique Willems (Enseignante) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Jean Adam (Aucune) Fran√ßois Moens (Administrateur) Pierre Vaiana (Self employed) Geoffrey Leontiev (Musicien) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Danilo Malmusi (Artisan) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Roxane De Leener (Art de la parole) Nathalie Dervaux (Freelance) Vincent Janaert (Comptable) Pierre Lucas (directeur) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Ingried Lempereur (Psychologue) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Eddy Gijsens (Directeur) jerome colin (auteur - journaliste) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Gregory Grandhenry (Batteur) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Benjamin Dion (Photographe) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Esther Sfez (Com√©dienne) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Ben Botha (stagehand) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Ines Degives (√Čtudiant) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Hedwige Debroux (professeur d'art) Ana√ęlle Cavillon (Production) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) audrey chaumeil (psychologue) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Jacky Coppens (Enseignant) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Jean Troubat (Chef peintre) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Julien de Borman (Accord√©oniste) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Lucie DEBAY (actrice) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Thom Dewatt (Musicien) Magali Fernandez (/) Laura Wandel (R√©alisatrice) Edouard Gerard (Retrait√©) Draye Nicolas (Manager) Alice Piemme (Photographe) Marc Lodefier (ICT) Steven Jacobs (musicus/ componist) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Sarah Lardinois (Juriste) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Justine Mauraj (Musicalartiest) Georgina Becker (Productrice) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Christian Cloes (COO) Veronica Perez Perez (guide touristique) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Juliette Parchliniak (Psychologue) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Melanie Principe (Cr√©atrice) Cedric Alessio (G√©rant) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) am√©lie lemonnier (comedienne) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Julien De smet (R√©gisseur) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Romain Tardy (Artiste visuel) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Claude Collard (Tr√©sorier) Damien De Lepeleire (Peintre) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Pierre GERARD (Pensionn√©) Pedro Correa (Photographe) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Lucie De Ley (musicienne) Maud de Guiran (student) Jack Cooper (Prestidigitateur) Daphn√© Robin (Clown) Marie Huybrechts (Psy) Herv√© Noirot (Pianiste) Marie Franeau (Com√©dienne) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Antoine Plaisant (Com√©dien) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) tadzio baudoux (musicien) Antoine Despontin (√Čclairagiste) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) John Mayard (InGson Live & Studio) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Linda Georges (Spectatrice) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) martine rifaut (retrait√©e) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Caroline Gonda (Etudiante) Marie Bolly (Ex-enseignante) Carolane Pierre (Assistante de production) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) nina hennart (masseuse) Thomas Gustin (Corniste) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Fred Van Bever (Avocat) Michel Stockhem (Directeur) Eva Kavian (Ecrivaine) Hichem Dahes (Photographe) Steve Bree (Events and Installation Technician) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Ivan Hanssens (Idem) Martin Kersten (Musicien) Ludovic Bukens (Spectateur) Morgan Le Grelle (musicien) Berdine Nusselder (Actrice) Marc Pijpops (Muzikant) Didier Colfs (Com√©dien) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Sarah Dupriez (Institutrice) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) lucille calmel (-) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Arlette Hermans (Idem) Dominique FRIZAT (Repereuse) Edurne Rubio (Artiste) Kevin Strompers (Stagehand) √Čtienne Dombret (Pianiste) Serge Ruyssinck (Realisateur) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Jennifer Fuks (Cameraman) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Jean_pol Steffens (Musicien) Simon Schoovaerts (Batteur) Alicia Frochisse (Artiste) Nancy Boudart (Xxx) Patricia van der Smissen (Avocate) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Basak Balkan (Traductrice) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Roxane Faissolle (Pierceuse) Baptisye Lambert (Logistique) Morgan Habran (Event Manager) Martine Dops (Barmaid) Florian Vuille (danseur) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Alyssa Lambot (Musicienne) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Julien Doneux (Graphiste) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Corazza Francis (?) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Alain van den Berg (G√©rant) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Julien Gugel (Guitariste) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Lidewei De Sterck (Musicienne) Julie Basecqz (Comedienne) Marie Polet (/) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Suzon Gheur (Circasienne.) Nathalie Bastin (Enseignante) Justine Caulier (Enseignante) MARC CLAEYS (Ouvrier) Camille Conreur (Sciences) Dida Robbert (Chanteuse) Line Adam (Compositeur) Sumeya Kokten (R√©alisation) Sandrine Bettens (Head of Events) Laurent Vanhaelen (ARS) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) teun verbruggen (drummer) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Dominique Thirion (enseignante) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Bernard Garant (R√©alisateur) Roberto Salvador (G√©rant) Adrien Burton (Charg√© de projets) Luc Francis Jacobs (Gerant) Peter Permeke (Artiste) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Val√©rie Ducoeur (Art director) Eric Pierard (DJ) Annick Cornette (Com√©dienne) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) C√©dric Eeckhout (Acteur) Thorsten Baensch (enseignant) Diana Barreto (artiste/animatrice) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) joyce hardy (√©tudiant) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Renaud Sana (Musicien) Andr√© Meuwis (Musicien) Sean Schievers (programmateur/artiste) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Joelle Schtickzelle (Scripte) Kevin Plasman (Legal Manager) Julien Campione (Musicien) Pol Davril (R√©gisseur) David-Pierre Marquet (Communication) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Hafy Thiam (Communication) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Pauline Debrichy (artiste) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Christophe Grogna (Com√©dien) Genevi√®ve Hauzeur (.) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Martine Layon (Psychologue) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Phil Henrion (Musicien) Marc Maes (Zelfstandige) Marie Marlier (econome) Pauline LEBLOND (Musicienne) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) bo van der werf (musicien) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Lili Hanotier (Berg√®re) Eric Tamundele (R√©alisateur) Tom van Peer (Project manager) Bruno Pons (Monteur) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Laurie Mella (Administratrice de production) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) JULIE Anson (Comedienne) Sophie Sommer (administration et logistique) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) J√©r√īme Spilmont (Web developer) eric marchal (architecte) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) melvin podolski (horeca) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Ewout Pierreux (muzikant) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Laurent Berger (Enseignant) Yannis SADA (Regisseur General) Frans Michielse (Manager, producteur) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Michele VERDIN (Employ√©e) Julien Besure (Com√©dien) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Raoul Belmans (DJ / producer) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Adam El meziani (Monteur) Noemi Halen (spectatrice) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Philippe Collard (Musicien, animateur) Benjamin Yasse (Enseignant) Stephanie Bohet (Institutrice) Aurelie Cuvelier (CEO) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Anthony Robert (DG) p. hidalgo (programmatrice) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Dirk Schreurs (Componist) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Florent Fourmentin (Light/video designer) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Ariane Vaneigem (chanteuse) Joseph Herrent (CS) Patrick Gautron (Artiste) Patricia Fontaine (Auteure) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Gauthier Minne (Regie) Sylviane Cavirot (Accueil) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) emmanuelle erhart (Costumiere) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Gerard Corbion (responsable de cie) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Arne Scheerlick (ICT) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Gaetan Chauveaux (Payron) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) L√©a Renaud (√Čtudiante) Laurent Mercier (Musicien) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) Bernadette Dupont (Post production son) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Julie Kargas (√Čtudiante) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Edouard karbowiak (DJ) Caroline Lamarche (√©crivain) Alain Schmitz (Retrait√©) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) pierre-francois joslet (Dj) G√©rard Livremont (gerant) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Pierre Burnotte (gestionnaire) Laurence loots (Cadre) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Manon Faure (Charg√©e de production) Fanny Dumont (Com√©dienne) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Patrice de Matos (Musicien) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Seydou Sana (Musicien) Youri Balcers (Compositeur) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Kita Bauchet (R√©alisatrice) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Justine Santarossa (Educatrice) Denis Coumont (.) Hannah Kalaora (Artiste) Juliette Colmant (Danseuse) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Marc Angeli (artiste) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Audrey Fransens (Comptable) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) David Bourgie (Sc√©nariste) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Marguerite Mambour (Pushingball) William Dunker (Artiste) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Olivier Collet (Sans) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Olivier Cima (Musicien) FABIENNE LORENT (G√©rante) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Antoine Wielemans (Musicien) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Alec De Busschere (artiste) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Yves Snyders (Ex-road manager) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Mohamed Mesbahi (Musicien) Toni Vitacolonna (Muzikant) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Graziella Calabrese (Responsable achat) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Christophe Pons (Musicien) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) ottavia marcon (Charg√©e de production) Serge Cayron (public) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) Berlinde Deman (Muzikant) Clement Dechambre (Musicien) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Audry Lambert (Roadie) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Donat Mailleux (Cameraman) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Gaetan Tomasi (Technicien) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Yves Glotz (Artiste) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Didier Raoul (Chef travaux) Andr√© Leplat (directeur photo) Van Keer Yvan (Directeur) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Thierry Modave (Employ√©) Catherine Deschryver (Management) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Claude Nobels (Producteur musical) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Aldo Granato (Musicien) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Philippe Content (Programmateur) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Rodolphe Coster (musicien) Kenzo Virga (Com√©dien) Jean-paul C√©lis (Spectateur) fabrice dumont (auteur) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Aurelie Lievin (Producer) Bastien Michalski (Ing√© Son) Dominique Descamps (Administrateur) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Fabien Mouton (Musicien) Ondine Simon (Altiste) Vitta Symons (Personal Assistant) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Thomas GEORGES (Graphiste) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Iseult Jacquemin (Employee) Audrey Michotte (Cadreuse) Lucie Knockaert (Assistante de production) Joaquim De Moor (Com√©dien) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Nathan Foucray (Technicien son) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Pascal Crismer (Y‚Äôa) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Martin Gr√©goire (Batteur) Arnaud Libert (R√©gisseur) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Bristol Mo (Photographe) Xavier Depovere (CEO) Luc Siccard (Medical Application Specialist) sophie hustinx (Autrice) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Geoffroy Berquin (√©tudiant) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Michel Herszaft (Dirigeant) Jean Hilger (Pianiste) Mans Manuszko (DJ) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Ludovic recchia (Musee) Alain De Rudder (Trompettist) C√©line Jemine (Musicienne) Simon Van Winckel (Stage-hand) Elsa de Lacerda (Violoniste) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Octave Pirmez (Manager) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Paul Prignot (Musicien) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) Charlotte Marchand (Artiste) laurence Grosfils (artiste) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Audrey Antoine (Events supervisor) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Elise Peroi (Artiste) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Leonor Swyngedouw (musicienne) Denise Renson (Formatrice) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Pierre Parage (Stagehand) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Isis Devalez (RH) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Samuel Bosmans (Chanteur) Julie Lenain (Comedienne) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) jonas chereau (chor√©graphe) Marie Focant (Spectatrice) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Anick Xhrouet (Direction) Benjamin Jacot (Enseignant) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Morgane Aubert (Scripte) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Bernard Guyot (Saxophoniste) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Maroine Amimi (Com√©dien) Thomas Boulogne (Supervisor) Theodora Boeker (Employ√©e) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Cinzia Robbiati (Danseuse) L√©onard Clarys (Regisseur) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Camille Henry (Development manager) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Coline Fievet (Juriste) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Muriel Bersy (Comefienne) Nicolas Berwart (Tour-manager) Philippe Avanzi (Cameraman) Vinciane MATHAY (Employee) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Benoit Bosschaert (Musicien) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Herv√© Borb√© (musicien) Michael De Nijs (Realisateur) Oriane Stevart (P√©diatre) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Juliette Manneback (Com√©dienne) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Marie Vancaillie (educatrice) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) vincent le merer (Projet manager) Abdou Mekkaoui (Culture) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) No√© Francq (R√©gisseur) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Francis Grenson (Retraite) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Gelay Vic (Trompettiste) Nathalie Thiry (Attach√©) Lucius Fromm (performing artist) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) William Csikvar (G√©rant) Pierre Lahoche (Regisseur) DELPHINE BOUGARD (artiste) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Roch Van Coppenolle (Directeur) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Floriane Lissoir (Etudiante) Diego Herman (Peintre) Robert Hansenne (Photographe) emmanuel brasseur (employ√©) Gis√®le Wilki'n (Drh) Marie Duchesne (Etudiante) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Thibaud Demey (artiste) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Delphine Binard (Employ√©e) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Piet Eekman (R√©alisateur) Carine FAYS (Marketing) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Barbara Schoen (Brand Manager) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Dozot H√©l√®ne (musicien) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Annick Van Coppenolle (admin) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Jean-Michel Gigot (Acteur) Damien De Dobbeleer (Acteur) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Aay Liparoto (Artist) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Perrine Delers (Chanteuse) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Yassin El achouchi (Com√©dien) De Blieck Lotte (Bassiste) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Stephan Bertozzi (1) Henri Couchard (Etudiant) Nono Battesi (Choregraphe) Marjorie Dieu (Choriste) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Myriam Amouri (Assistante Camera) Patricia Schmitz (Enseignante) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Delphine Jouret (Spectatrice) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Pauline Collard (√Čclairagiste) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Jeremy Jonckheere (Technicien) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Klara Finder (Musicienne, styliste) Thierry Rombaux (Musicien) Geyzen Thomas (Cadre) Stephane De Visch (Informaticien) Estelle Czernichowski (artiste) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Nathalie Demeester (Eleve) Toufik Cherifi (Enseignant) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Piette Maude (Scenographe) Estelle Moureau (Conservatrice) Francois Heuse (com√©dien) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Doris Michel (Photographe) Corentin Lobet (Com√©dien) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Marie Ghitta (Altiste) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Thibault Collienne (Musicien) Ethel Mortelmans (Titularis) Renaud Paquot (R√©gisseur) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Maud Scaillet (Coordination Secu) Estelle LEGER (Assistante admin) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Jean marie Hanse (Musiciens) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Laurence Bouttiau (Architecte) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Pecoraro Federico (Musicien) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Estelle Berengier (cadre) M√©lanie Chalon (Invalide) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Muriel Charbonnier (Journaliste) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Judith Jassogne (Digital trainer) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Diego Di Vito (Guitariste) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Miriam Arnold (Musicienne) Lucas Sevrin (√©lectro) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) luc vanderborght (ind√©pendent) Jawher Matmati (compositeur) Xavier Gonay (cameraman) Patrick Worms (Agroforestier) Julien Hockers (Animateur) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Nine MURET (animatrice) louis cleys (affichage culturel) Benoit Urbain (aucun) Diaz Adrian (Acteur) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Christian Schaubroeck (Conteur) Toon Smets (Lichttechnieker) J√©r√īme Thil (Bassiste) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Kris Belean (sound engineer) Annick Robert (retrait√©e) Michel COURBET (Sales) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Oro Marcello (Libraire) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Nicolas Missart (Runner tech video) Marine Follonier (R√©alisatrice) Pauline Berghman (psychomotricienne) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) claire williams (Artiste) St√©phane Dubois (Technicien) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Herman Schmit (dirigeant) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) nicolas rombouts (muzikant) Eric Neirynck (√Čcrivain) No√©mie De Clercq (Consultante) Marie Christine Favreau (administrateur) Emilie Renard (Risk officer) Catherine Devos (Billettiste) Delphine Mertens (performeuse) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Maxime Feyers (R√©alisateur) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Julie Rens (Musicienne) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Jimmy Van Meel (Chef decor) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Carine Donckers (Conteuse) Astrid Whettnall (Comedienne) Dominique Reding (Realisateur) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Emilie Vestens (Employ√©) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Alex Vizorek (fou du roi) Jeremy Manzella (√©tudiant) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) joseph hardy (Enseignant) Catherine Syben (xx) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Conchita Paz (Com√©dienne) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Xavier Colas (r√©gisseur) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) bart dewolf (stagebuilder) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Dominique Falmagne (Fan de culture) Arnaud Hockers (Formateur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Bert Gielen (Freelancer) Charlie Cantraine (Accessoiriste) aurelie gravas (auteur) aranka horvath (artiste textile) Marc Godfroid (Muzikant) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Caroline Spiertz (√©tudiante) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Henry Hoogaert (Free lance) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Bruno Verstraete (Eclairagist) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Fabrice Bequet (Manager) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Vincent Liben (compositeur) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Fanny Sarlette (Musicienne) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) priscilla beccari (plasticienne) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Eva De Roovere (musicien) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Virgile Van Essche (Pianiste) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) anne PIERLOT (designer) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Adrien Glineur (Producteur) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Geraldine Leonard (Spectatrice) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Pascal Cr√©teur (Musicien) Mathias Debroux (Collaborateur) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Bruno Parent (Distributeur de films) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Annick Ferron (Femme au foyer) Gilbert Lisa (Etudiant) Naomi Vermeulen (Employ√©) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Marinela Doko (Professeur) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Anne Goy (artiste designer) Charline Bragard (Gerante) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Chlo√© Jacquart (Photographe) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Ariane de Bellefroid (Consultante) Marine Frerard (Employ√©e) David Hassoun (Animateur) Eugene Gerin (Enseignant) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Lucas Rogozinski (Illustrateur) coraline cl√©ment (com√©dienne) Benoit Thiry (aucune) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) detry fabrice (Musicien) Benjamin Colaux (Cineaste) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Muriel Moreau (technicienne de surface) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Quentin Six (Technicien son) daniel van de mierop (video/powerpoint) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Alek Boff (musicien) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Joao Prates (Tech video) steven Schepens (Manusje van alles) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Pascalle Willame (Ensembliere) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Gabriella Iacono (Danseuse) Marcha Van Boven (com√©dienne) brigitte Romain (animatrice theatre) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Christine Willems (HR) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Bernard Zonderman (musicien) Messaline Raverdy (Artiste) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Fabienne Syenave (NA) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) S√©bastien Vandevyver (Associate) Catherine Preumont (Psychologue) Kalya Firefox (Artiste de rue) Guy Lannoy (-) Jean-Louis Pau (Musicien) Patrick Lerch (Directeur) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Christiane Genard (Enseignante) gougeau elsa (Danse) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Romain David (acteur, porteur de projets) Rudy De keyser (Conseiller) Roald Sieberath (chroniqueur) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Olivier Cox (Musicien) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Siham Cheurfi (Enseignante) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Sarah Swannet (Medecin) Marianne Thys (eindredacteur) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Stephane Maquet (Technical manager) Claude Evence Janssens (idem) Julien Lambert (auteur bd) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Claudine Swann (Pensionn√©e) Vanessa Maira (Graphiste) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Laurent Marchal (Artiste de cirque) yvan dheur (International Affairs Officer) Gunter Van Damme (IT) Pascale Marlier (Ecrivain) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) carole baquet (assistante de production) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Monique Frankinet (enseignante) Denis Deml (Backliner) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Rausin Olivier (Producteur) Camille Braun (Charg√©e de projet) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Marine Stevens (Costumiere) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Francis Winandy (Musicien) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Youn√®s Boukili (Musicien) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Roxane Leuridan (Violoniste) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Sandrine Spina (Productrice) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Almos Michelazzo (Musicien) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Steve Fabry (Sound designer) ivan rosseel (entertainment) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Ans Cremers (Comedienne) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Isabelle Baudot (Project Manager) Arthur Marbaix (Acteur) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Vincent Delbushaye (Animateur radio) JOELLE KEPPENNE (Directrice) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Lou Hebborn (Com√©dienne) corentin binard (artiste peintre) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Magali Dodrimont (DRH) Rohan graeffly (Plasticien) marie cogels (arts visuels) Maelle Kalis (Artiste) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Laurent Delchambre (Musicien) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Amandine Degen (Biologiste) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Pascal Dandrimont (Photographe) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Peter Candries (Straattheater artiest) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Leen de spiegelaere (MetX) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Kris Huberland (Light design) fernand Denis (Journaliste) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Stefan Pitz (Professeur) Robyr Lionel (Com√©dien) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Vincent Auverdin (Enseignant) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Sophie Cohen (Violoniste) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Amaury Geens (Musicien) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Viktor Verleyen (Concert promotor) Fabian Bonetti (batteur) Eric Gerstmans (Musicien) Michel Veriter (Amateur) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Guy Rombaux (Acteur) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Rahel Feidler (Stage & production manager) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Claude Hauwaert (graphiste) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) David HORN (M√©decin) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Francoise Alexandre (Directrice) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Paul SARLET (Op√©rateur) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Claire Chevallier (Pianiste) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Juliette Servais (Enseignant) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Raphael Hecht (Gerant) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Nora Helali (Chanteuse) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Matteo Genovese (Bassist) An Pierl√© (artiste) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Patrick Everaert (Plasticien) Pierre Paulus (Messager) Yves Delsart (Gerant) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Amandine God (Psychologue) Florence Sa√Ędi (Productrice) claris defraine (√©tudiante) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Benoit Dubuc (Barman) Emilie Bertrand (Graphiste) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Morgane B (Enseignante en art) Brigitte Petre (0) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Stephan Wintgens (Solution architect) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Lauranne Lahaye (Journaliste) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Caroline Modave (Com√©dienne) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Delphine Host (√©tudiante) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Wissem Amimi (Musicien) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Daniel Zaghet (Com√©dien) Shirley Auspert (Programmation) Arno POLET (Independant) Florian Goossens (Gestionnaire) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Louis de Fauconval (Etudiant) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Colin Petit (Musicien) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) ad√®le bourret (danseuse) Antoine Bucieck (Tour manager) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Iris Maas (Communication) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Lode Van de Velde (Administration) Isabelle Frere (Enseignante) Delphine Ricour (Administrateur) Audrey Janssens (Enseignante) Pascale Palmers (attach√©e de presse) KINAY Ipek (com√©dienne) Danny Willems (Fotograaf) lucia bru (professeure) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Nathalie Delattre (Musicienne) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Veronique Thieme (Enseignante) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) David Leroy (Musicien) Boris Gaquere (Musicien) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Laurence Briand (Com√©die) renaud dufour (ing√©nieur du son) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Danielle Dujeux (Retrait√©) Patrick Mertens (Employ√©) Bernard Van Nuffel (Echevin) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) G√©ry Cambier (Musicien) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Lola Bonfanti (musicienne) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Marion Menan (Performer) Mathieu Leseigneur (Employ√©) aude mermilliod (autrice de bd) Verhulst Hans (Muzikant) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Damien Lescrenier (Cameraman) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Stef Delbaere (Gitarist) John Balancier (Chanteur) Karel Coninx (muzikant) Matthieu Legros (Employ√©) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Baudouin Carlier (Architectes) Elisa Peters (Com√©dienne) Mathilda Stock (√Čtudiante) Coralie Germeau (psychologue) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Michel Clair (Photographe) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Nadja Salson (Employ√©e) Christian Dupont (Journaliste) pierre Baton (Constructeur) Jerome Peters (Producteur) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Dimitri Par√©e (Employ√©) Colette Sodoyez (Comedienne) Nathalie Haegeman (Productie manager) David Epis (Animateur socio culturel) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Marie Debrulle (Employee) Celine Debacquer (klassieke zang) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Yoann Zimmer (Acteur) Pascale Burlet (Manager) Jo√ęlle Hubert (Education) Dominique Hermans (Com√©dienne) Jennifer Beauloye (Mus√©e) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Tori Grums (Technicien) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Frouke Wiarda (Musicien) Paul de Stexhe (Graphiste) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Michel GERARD (Benevole) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Nathalie Dehut (Spectacle) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Christophe Motte (Employ√© sncb) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Carol Timperman (Maquilleuse) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Laurent Hendrick (Musicien) Dominique Van Cappellen (musicienne) Stephanie de Failly (ensemble Clematis) Clara Henry (danseuse theatre physique) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) No√©my Laloux (Technicienne) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) Arnaud Willems (Independant) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Thomas Mouligneaux (Droit) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Vincent Mathieu (Informaticien) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) S√©verine Provost (G√©rante) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Juliette Michaux (Public d'artistes) Guerin van de Vorst (Realisateur) V√©ronique Vercheval (Photographe) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) J√©r√īme Hannick (Barman) Elodie Vignon (Pianiste) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Camille Bertrand (responsable marketing) Alain Servais (Expert technique) Patrick Heselmans (Musicien) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Pierre Halloy (Musicien) Maud Zyngier (Etudiante) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Celine Yetter (maquilleuse) Conoscenti Mariano (Chanteur) Cumali Bulduk (professeur de saz) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Beno√ģt Minon (Musicien) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Taylor Lecocq (Danseur) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) antony ploux (stage hand) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) R√©gine Lagasse de Locht (P) Laurent Micheli (R√©alisateur) Luc Ponet (Organist / dirigent) Christophe Malherbe (Aucune) Brigitte Salkin (Food stylist) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Emmanuel Van Hoof (-) Sarah Mathurin (Comedienne) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Nicolas DALAIDENNE (RP) Andr√© Matagne (Retrait√©) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Deborah Marchal (Com√©dienne) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Eve Beuvens (Musicienne) Marie gisbrand (employ√©) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Philippe Blonda (D√©corateur) Isabelle Dendal (Publique) Camille Seghers (artiste) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Chris Van Nauw (Muzikant) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Florence Rovella (Cuistot) Quentin Vande Velde (Militaire) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Cyril Collet (Acteur) Andr√© Tellier (Occasionnel) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Antoine Denis (G√©rant) Martin Gils (Etudiant) Marc Lebeau (President) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Martin Moreau (Musicien, animateur) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Pierre-Yves Denis (Enseignant) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Marie LAISNEY (Directrice) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) Bernard DEFECHE (professeur) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Morgane Banneux (Aide familiale) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Claire Ataya (student) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Veronique Michel (Programmatrice) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Gr√©gory Simon (Peintre) Magali Berael (Danser) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Sylvie Andre (√Čducateurs) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Dani Klein (Chanteuse) Antoine Geeraerd (Cadre) Guy Deltour (Sculpteur) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Vinciane Laurent (Enseignant) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Arieh Worthalter (Acteur) Daniel Vander Gucht (professeur) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Christine Boone (Sans emploi) Pierre Stine (Cin√©aste) luc Petit (directeur artistique) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Deborah Rouach (Com√©dienne) Ana Rojas (Assistante sociale) Laurent Hayez (Technicien) Audrey Petit (Chef de projet) Paul Miquet (Cr√©atif) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Sylvie Poulaert (Prof) Eveline Peten (enseignante) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Finn Fahy (Barman) Nina de Vroome (Filmmaker) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Laurent Czaja (Directeur de production) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Ninna Pacini (As) Victor Bertholet (R√©gisseur) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Alain Marcoen (directeur photo) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Christophe Musiaux (Musicien) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Mike De Bleye (eigenaar) Michel Vargas (Journaliste) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Jeremy Moriau (humoriste) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Damien Brouyaux (musicien) Vanessa Jacques (Vendeuse) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Pauline Tart (Membre du public) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Thomas Johanns (Employ√©) Estelle Denisty (Spectatrice) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) JF Breuer (Com√©dien) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Anne Hermant (Consultant musique classique) Simon Dernelle (Musicien) valentin courel (r√©gisseur) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Fabrice Van Walle (Artiste) Gert Roscam (Technical manager) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) Lionel Detry (Auteur-compositeur) olivia nicholls (graphiste) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) jerry Delmotte (batteur) Perrine Rulens (D√©coratrice) Bruno Coppens (producteur) Pascal Jeunechamps (Enseignant) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Thomas Marechal (Technicien) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Leila Kleve (Com√©dienne) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Benjamin Jacob (Createur) Wim Lauryssen (Trombonist) Sylvia Hollander (Membre) St√©phane Vandesande (Musicien) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Olivia Afano (Etudiante) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Julie Leyder (Com√©dienne) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Thomas Dimmers (Musiciens) Eric Laes (Chef de projet) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Gilles Abrams (Assistant de production) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Stephane Darris (Producteur) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Ceyssens Kurt (Event Manager) Catherine Scaut (spectateur) Bughin Camille (Musicienne) Dominique Sintobin (Po√®te) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Mathieu Frings (Musicien) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Philippe Lambert (Musicien) Aniko Ozorai (Journaliste) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Marianne Debauche (Independent) Nabil Missoumi (Com√©dien) keteleer suzette (danse classique) Florine Lambert (Enseignante) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) H√©l√®ne Moor (enseignante) Matilda Ancora (Com√©dienne) Patricia MIR (C coach) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) brune Campos (performeuse) Oscar Mercier (√Čtudiants) Sybille Langh (Costumi√®re) Philippe De Cock (Pianiste) Loric Malice (Art photographie) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) pascal rahier (architecte) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Stevens Juliue (Graphiste) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Sophie Carree (Dirigeante) sylvie de braekeleer (professeur) Maud Swinnen (Employ√©e) Laurent Claude (Publique) Caroline D'haeyere (Enseignante) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Catherine Warmoes (Enseignante) Anouchka Crahay (Comedienne) Bea Baudaux (Commerce) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Martin Bruyns (CLO) Zo√© Vital (√Čtudiante) Brigitte Malchaire (spectateur) Alexander Gurning (Pianiste) albert gisaro (regisseur) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Wolfgang Bregentzer (Artisan) nadette guilbert (logop√®de) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Adrien Binon (Technicien Son) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Indirah Osumba (Coordinatrice) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Jacqueline Bollen (enseignante) Cassia Andrioli (Assistante admin) Julien Quoirin (Cin√©aste) Patrick Chauviaux (Gerant) Sarah Antoine (Com√©dienne) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Carl Dendal (Solidaire) Eno Krojanker (com√©dien) Morgane Dugauthier (Communication) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Philippe Mathys (Fotograaf) Ang√©lique De cooman (Aucune) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) David Janssens (Assistant realisateur) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Jonathan Parmentier (Musicien) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Pierre Hupperts (Producteur) Stefan Dooreman (Employ√©) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Virginie Roy (Relations publiques) Thomas De Thier (Scenariste) JULIE PIETTE (IT Analyste) Philippe DOLHEN (-) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Jacques Van Wyser (toutes) Marianne Poncin (Office Manager) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) virginie Chapelle (charg√©e de production) Gregory Maira (Agent finance) jorge Le√≥n (cin√©aste) JeanF Jans (Artiste) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Daniel Thielemans (Acteur) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Michel DEREMINCE (cameraman) jean marc panis (r√©alisateur) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Camille Catreux (Assistante de production) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Milena Bochet (Cineaste) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Coralie Berael (Directrice Forest National) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Gaspard Herblot (Porteur de projet) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Michel Visart (Retraite) chris van tongelen (zanger acteur) Christophe Leroy (Batteur) Vincent Hublet (Production manager) Jeremy Darme (DT son musicien) Michel Dieudonn√© (Photographe) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) PIERRE ADAM (RETRAITE) judith delville (Mosaiste restauratrice) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Tony Teise (Education) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Emilie Corneux (Photographe) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) F√©lix Matagne (Musicien) Lucien Jans (R√©alisateur) Nicolas Mambourg (Machiniste) Romain Garcin (Directeur Artistique) Marcel Gonzalez (com√©dien) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Laure Streit (Pianiste) Toorop Zori (Artiste) Murielle Roobrouck (travailleur social) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Nathalie Jacques (Enseignante) felix moy (technicien, cin√©ma) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Alicia Piazza (Architecture) Ina Sporcq (Etudiant) Christine Colsoulle (Musicienne) Thomas Maillet (Guitariste) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Thibault Jonckheere (Artiste) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Sylvain Finamore (Independant) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Arona Niang (Tech video) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Iweanya Loos (Consultance) Sophie Huberty (Sculpture) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Sylvain Chauveau (musicien) Imane Guemssy (guemssyimane@gmail.com) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Benjamin Zicot (Enseignant) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) nathalie hubert (solidaire) Marianne Sluszny (Auteure.) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Daniel Alves (Musicien) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Thibault Wathelet (Artiste) Cyril Buttignol (Maquilleur) Alain Baume (r√©gisseur plateau) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Sayana Tchankova (Violoniste) Landuyt C√©line (Doula) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Muriel Dacq (Chanteuse) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Nicola Latorraca (regisseur) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Ga√ęl Turine (Photographe) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Rim Cividino (Danseuse) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Caroline LOUITON (Commerce) Tamara Baggili (Architecte) Violaine Peeters (Funambule) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Martin Swabey (Acteur) Sarah Lederman (regisseur) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Alex Thomas (√Čtudiant) Laurent Maze (Musicien) Julie Delhaye (IT Project Manager) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Kristin Rogghe (dramaturge) Antoine Blanquart (r√©gisseur) jamila taleb (Mediath√©caire) Sylvain Clercq (Technicien) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Chantal Bovie (aucun) thomas israel (artiste) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Breton Javier (Bass) Lukas Falesse (Monteur) Pascaline Eenens (Retraitee) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) C√©cile Grassart (Animatrice) Thierry Hellin (Interpr√®te) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) gregory Carnoli (Artiste) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Tom Christensen (Sans) Dominique Lambotte (D'interieur) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Olivier Servais (Professeur) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Justine Maxelon (artist) Chantal Delers (Sans) Ines Fransen (Assistante programmation) Justine Venet (Comedienne) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Adrian Sack (-) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Marianne Goffard (Artiste peintre) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) anne orban (Artiste) Zazie De Truchis (Artiste ?) Sandra Geulette (Executive assistant) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Poupette Choque (Solidaire) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) John Valdevit (Responsable ICT) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Mohamed El hourairi (Chanteur) Noari DRAGH (DOP) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Rudy Goddin (Directeur artistique) Morgan Kopeinig (Musicien) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Luna Lopes (√Čtudiante) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Stephane Despa (Project manager) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Jeremy Lamblot (Comedien) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Mirte Bogaert (Choreographer) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Catherine Pierloz (Conteuse) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Nathalie Peeters (Employ√©) Tuan Ho Duc (Musicien) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Lena Doryn (Makeup Artist) Mathieu Pierloot (Auteur) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) frederic schenk (animateur culturel) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Elodie Paternostre (Danseuse) Nemo de Pierpont (Office manager) wim wabbes (Artistiek directeur) Domenico Solazzo (G√©rant) Thomas Van cotoom (Artiste) Astrid Martin (Assistante maternelle) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Julien De Groef (Lampiste) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Antonin De Bemels (Artiste) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Piwi Leman (musicien) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) C√©line Maerevoet (enseignante) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Miodezky Mona (Chanteuse) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Roland Juchtmans (Muscicien) Nathan Waroquier (Light) Alix Konadu (Actrice) √Čtienne Wintquin (Idem) Morgan Buisseret (Artsite) Laurence Vincent (Enseignante) Pector Veronique (Photographe) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) mathieu Flamme (p√©dagogique) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Leo Dherte (photographe) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Serge Goldwicht (Arts) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Enzo Cagnina (Directeur) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Laureline Baron (Assistante du producteur) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Pascal Adant (R√©alisateur) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Daniel Romeo (Bassiste) Fronie Derveaux (Assistant director) Eva Destatsbader (Traducteur) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Philippe Verheye (vid√©aste) Louise Ros (Photographe) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Thomas Franck (√Čtudiant) John Buffel (Laborant) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Karine Doyen (Solidaire) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Amandine Simon (Assistante sociale) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) Nancy Darding (Formatrice) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Annie Mariotte (Retraitee) Hugues Rosoux (Cadre) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Bob Henrot (Vice pr√©sident) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Sebastien Taillieu (G√©rant) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Carine Boone (Venue/Project Manager) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Eug√®ne Egle (Artiste) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) zo√© sevrin (artiste) Francois Gonzalez (technicien) C√©dric Manche (artiste/prof) aurore latour (com√©dienne) Marine Mechri (Sage-femme) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Deladriere Eric (Directeur) Sophie Cox (Communication & relations presse) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Olivier Lambert (Cuisinier) Monteiro M√©lanie (Artist) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Amalia Carrera (programmatrice) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Laetitia Bica (photo-video) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Wim Dufoort (Stagehand) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Thierry BROLET (expert) Christophe Hennikenne (Chauffeur) Nicolas Cretu (Musicien) cl√©mentine Delahaut (aucune) Elliot Appart (Instituteur primaire) Johan Fostier (Musicien, professeur) Alberto Menchen (Violoniste) St√©phane Radonjic (Project Manager) Mirela Barbut (Traiteur) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Paschal Adans (Compositeur) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Antoine Ghuisoland (Musicien) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Roald Baudoux (----) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Myriam Berghe (Journaliste culture) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Gael Leininger (R√©gisseur) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Nathalie Lavis (Employee) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Remi Planchenault (Label Manager) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Reginald Washington (Professional Musician) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Liesbeth Devos (Chanteuse) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Sofia Constantinidis (Violoniste) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Elise Lecroart (Barmaid) Daniel Harris (Com√©dien) perrine thiry (G√©rante de commerce) Rolland Westreich (Ecrivain) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Pascal Paridans (Ed. Phys) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Manon Martin (VFX compositor) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Farrah Flament (Artiste) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Daniel Dejean (Compositeur) Stefan Wasser (musicien) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Michel Delville (musicien) Martin Botkine (√Čtudiant) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) gilles ledure (directeur) David graff (percussionniste) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Sarah Klenes (artistes) Emma Pajevic (salari√©e) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Anthony De Baere (Musicien) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Renaud Anciaux (Machiniste) Florence Depaille (Professeur) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) B√©n√©dicte Druart (Employee) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Mathilde Docquiert (Juriste) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) berenice de clercq (com√©dienne) Laurence Mar√©chal (Professeur) Maes Marijke (Muzikant) Fran√ßois Herman (Soudeur) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Julie Maes (Actrice) INA Geerts (Actrice) Mohammed Benamar (Vendeur) Gilles Servais (Batteur) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Dominique Bodart (Soliste) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Vincianne Lapaille (G√©rante) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) didier nietzsche (aucune) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Laurent D'Elia (Com√©dien) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) bart walter (artiest) C√©cile Broch√© (Musicienne) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Eric Quackels (membre du comit√©) Alain Gombert (professeur) claire goldfarb (musicienne) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Serge Huwart (Artiste) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Edwin van den Hove (Machiniste) Claude Vanhollebeke (Professeur) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Vanessa Pilatte (Commerciale) Olivier Hanssens (Regisseur) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) pierre barbier (Musicien) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Frie Mechele (Zangeres & zangleerkracht) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Laurent Geneau (Dj) Thierry Robberecht (auteur) Alexandre Spilette (Musicien) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Fay Herregodts (Concert Production) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) BIANCA BIJI (-) Li√©vine Hubert (Artiste) Louise Vachaudez (Enseignante) Pierre Somville (Interpr√®te) Paul Curtiz (Musicien) Jacques Jouan (Administrateur) Joseph Collard (Artiste) Lauren Lekeux (Enseignante) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Julien Deschamps (Employ√©) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Lara Hubinont (Com√©dienne) Mathias De Marco (Responsable technique) Coline Grando (R√©alisatrice) luis borges (g√©rant) Samuel Rafalowicz (Musicien) Violette Schloesing (Commedienne) St√©phanie Noben (Enseignante) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Julie Antoine (cr√©atrice) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Jonathan Rongvaux (Musicien) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Alain VARLET (Parolier) Catherine Seba (Musicienne) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Anne Servaty (G√©rante) Greg Zlap (Artiste) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Pauline Ponsolle (Barmaid) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Barbara Chila (Maquilleuse) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) rudy loquet (....) giovanna piccinini (employee) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Jean pierre Schuilen (Musicien) Dominique Cappelle (Retrait√©) Nele Staes (Bediende) Lieve Franssen (koordirigente) Chanda Vellut (Costumi√®re) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Alan gevaert (bassist) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Denis Chav√©e (Employe) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Baptiste Marchal (Assistant de production) 111 WARLUS (Groupe de musique) Manon Huguenin (Sculpteure) Laurent Hirtz (Project manager) steve Driesen (Com√©dien) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Nadia Jradia (Professeure de piano) Lucas Fermine (√Čtudiant) Olivier Fanuel (Bassiste) jean-jacques Marotte (Directeur photo) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Michael Colart (Bassiste) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Marie Camelbeeck (guide) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Olivier Van Landuyt (Boss) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Chiara Monteverde (danceuse-performer) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Philippe Brasseur (musicien) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Jack Bioul (Directeur) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Davide Zecca (Batteur) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Dominique Moreau (Professeure) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Lisa Carletta (Photographe) Laurent Sprimont (Musicien) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Jan Appermont (Forestier) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Pierre Lhoist (Technicien) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Yves Laloux (manager/musicien) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Jean Hu (Musicien) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Alice Bourgois (√©tudiante) Valentine Capelle (Professeur de piano) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Philippe Somville (Auteur) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) mergaerts ives (owner) Antoine Marbaix (Entrepreneur) von bontin nina (artiste) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Pierre Huvelle (RH) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Celine Chariot (Photographe) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Iacopo Bruno (Com√©dien) Mireille Simus (√©clairagiste) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Romain Waterlot (Monteur film) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Vincent Rif (Illustrateur) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) elena perez (comedienne) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Martin Symul (Gerant) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Marion englert (chercheuse) Genevieve DOTREMONT (assistante) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Aur√©lie NOLF (Scripte) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Liesbeth Vandersmissen (/) Elodie De Groote (Medecin) diegi amaral coutinho (violoncellista) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Cyriel Lucas (Com√©dien) Stephane Martin (Regisseur) Veronique heene (Responsable de projet) Sonia Brasseur (Aucune) Julien Bechara (R√©alisateur) Sarah Van Heertum (Graphiste) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Rachel Boutemy (M√©decin) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) arnaud rey (Huar) Henri Culot (Danseur) Marie Paluszkiewicz (Photographe) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Pablo Pacini (R√©alisateur) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Victor Pailhes (Chanteur) Emy Vanderelst (Spectatrice) constantin beine (dessinateur danseur) Wies Gios (Event-Security Manager) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Caroline Lenaerts (Blablabla) Alain Meys (Technicien lumi√®re) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Xavier Claes (Photographe) Archibald Puissant b (Acteur) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Nicolas Riez (Stagehand) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) alain jenard (regisseur) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Marie Davin (Costumi√®re) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Julien Pierard (Enseignant) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Catherine Lef√®vre (animatrice) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Marie Dury (Chef de projets / labels) Dom Moreau (Professeure) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Corentin Dellicour (Musicien) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Fabien Sant (Educateur) Yves Barbieux (Compositeur) Christophe Celen (Musicien chanteur) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Tristan Galand (Directeur de la photographie) michael van malder (stage hands) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Anne-Marie Loop (Actrice) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Anthony Fina (Operationnal Manager) Isabelle Boucher (Stage manager) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Zack Jonas (Musicien) Gil Mortio (propre compte) Chantal Legreve (Medecin) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Antoine Dersin (Photographe) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Gregory Beghib (R√©alisateur) Serge Soetens (Auteur compositeur) Claire BASTIN (Ass Administrative) Rita Vanderheyden (X) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Olivier Giot (Musicien) Erick H√©brant (cameraman reporter) bjorn borremans (bestuurder) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Fadila Maaroufi (Employ√©) Metzeler Vi (Promo art) Thierry Chassard (Auteur) St√©phanie Vandervost (Professeure) Michel Mangon (Retrait√©) Greg GregLox (Directeur artistique) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Espour Sarah (Artiste) Delphine Isaac (√Čtudiante) Asma Chounani (Chanteuse) Christof Carlier (charg√© de mission) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Alice Vande Voorde (Musicienne) Romain Ass√©nat (Animateur) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Isabelle Orcel (administrative) Tijl Piryns (Muzikant) Jacques PIRONET (responsable logistique) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Sybille Geller (B√©n√©vole) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) France Bastoen (Actrice) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) C√©dric Platteau (Magasinier) Delphine De Ridder (Graphiste) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Michel B√©cart (retrait√©) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Fabian Chupin (Employ√©) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Bernard Nicolas (Trompettiste) Melanie Patris (Photographe) C√©dric Bagaruka (Monteur) Fernant Zeste (muzikant, producer) Anke Fi√©vez (Artist) Daniel Offermann (Musicien) Sophie Coulon (Enseignante) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Robert Jaspard (responsable) Paul Bossu (Employ√©) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Rachida Aoulad (Webdesigner) Christian Israel (Artiste) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Laurent Ingels (Realisateur) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Rebecca Samos (Musicienne) Jeanne Mortreux (Horeca) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Gabriel L√©onard (Electro) Lou Dossogne (Com√©dienne) Fred Rossillion (Responsable commercial) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Adrien Letartre (Com√©dien) Damien Petitot (Vid√©aste) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Nina Lombardo (Tisseuse) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Assia Kadi (Camerawoman) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Catherine Parfonry (X) Valentin Bouland (Musicien) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Michel kozuch (Musicien peintre) Tan Hoa Pham (VJ) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) vincent philippart (ing√©nieur du son) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Armand Morin (Vid√©aste) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) karen Verbrugge (actrice) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Maxime Melnik (Musicien) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Jacques DENIS (Producteur) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Charlier Renaud (Machiniste) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Jodie Devos (Artiste lyrique) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Anais Elba (Musicienne) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Xavier Locus (Pianiste) Frederic Malherbe (Beaucoup) Val√©rie Schmitz (Economiste) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) rRenelde dupont (Production documentaire) Eric IVENS (Musicien) Gilles Dn (Guitariste) Martine Claude (com√©dienne amateur) Delphine Gardin (Chanteuse) vincent georis (repr√©sentant) Elien Mathieu (Student) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Olivier Thys (Bruiteur) Anne Fontenelle (Graphiste) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Brigitte Van groeningen (Peintre) Jessica Tamsma (Percussioniste) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Georges Delmote (retrait√©) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Christophe Hermans (R√©alisateur) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Lale Akat (Recenseur) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Elsa Houben (Actrice) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Frederic Barthes (Professeur) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Milan Jespers (Artiste) Andr√© Dael (Artiste graphique) Sandro Salis (Ouvrier) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Patrick Meeze (Geen) David Mazzeo (Directeur Artistique) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Sandrine Bastin (Comedienne) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Gaetan Wenders (Comedien) bertille Gibourdel (costumi√®re) Marie Estelle Collin (Directrice) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Dominique Perne (Tecnhnicien) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) G√©raldine Miesse (Habilleuse) Anne Moinet (professeur) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) emilie anseeuw (Graphiste) Sylvie Storme (Professeur) Claire Frament (Com√©dienne) Compagnucci Vanessa (Actrice) claude fisson (b√©n√©vole) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Samuel Najii (Chanteur) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Claudette Masure (Retrait√©e) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Anne Theunis (Chanteuse) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Isabelle Godeau (Enseignante) Constantijn De Witte (Consultant) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Werner Mareels (amateur muzikant) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Hugues Girard (R√©gisseur) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Mich√®le Masil (Enseignante) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Joelle CHANET (Gestionnaire) Pascale Charlier (Enseiignant) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Florence Caulier (Directrice asbl) Gregory Copet (Sculpteur) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Magotteaux Maxime (Musique) St√©phane Roy (Artiste curateur) Denis Can Cauteren (Visual Maker) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Valerie Marchat (Assistant) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Yoann Tardivel (Musicien) Antoine Olivier (Batteur) Blaise Ludik (Acteur) Violette Leonard (Comedienne autrice) Sylvie Bertaux (Choriste) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Alain Kinsella (Traducteur) Nora Zekhnini (M√©decin) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Guillaume Kayacan (Photographe) Sabrina Groulard (Employ√©e) Anna Maerten (Sage-femme) Denis Meur√©e (Musicien) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Caroline Huart (conseill√®re) Simeon Gregoire (Dj) patrick Leroy (Technicien spectacle) laurie colson (chef d√©coratrice) Damien Keyeux (Monteur image) Natascha Provoost (employ√©e) Mohamed Chaara (Ripper) Dimitri Marun (Spectateur) Gery LIBOUTON (Cpas) Baptiste Leclere (Artiste) Alex Ism (ARTISTE Photographe) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Stephane Delormeau (Educateur) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Morgan Denys (Musicien) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Olivier Celli√®re (Photographe) Amandine Raths (n/a) Alban Londot (Rigger) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Elodie Taminiaux (Employee) Lara Cowez (Professeure) Fanny Boizard (r√©gisseuse) ouchinsky Michel (M√©decin) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Steven Martin (Artistiek Directeur) Marc Lambert (Photo) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Caroline Gereduz (Costumiere) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) SIMON BACKES (CINEMA) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Jeremy Gillard (Etudiant) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) aldenhoff benoit (administrateur) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Maud Plumier (coordinatrice) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Greg Moulaert (Photographe) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Yragael Gautier (Realisateur) Monique Simon (Permanente syndicale) Thomas Gremes (R√©gisseur) Fabien Degryse (musicien) Pauline Yarak (Formation vocale) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Eduardo Aladro (Acteur) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) David Vandenplas (Communication) Murielle Texier (Com√©dienne) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Marie-Ange Desoil (Auteur) Anna Touvron (Art director) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Marina Danese (Animatrice) Claire Dubien (Costumi√®re) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Judith Grunberger (Artiste) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Jasmien Hoffmann (X) Jean Daye (√Čtudiant) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Henri Snyers (regisseur cinema) Mathieu La Rose (Assistant social) An Standaert (ambtenaar) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) Esinam Dogbatse (Musicienne) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Beno√ģt Closon (Web) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Antoine Rotthier (Batteur) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Muriel Smaers (Assistante sociale) Simon Lambert (Attach√© culturel) catherine dandoy (sans) Pierre Ozer (Coordinateur) Patsy Verfaillie (Zangeres) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Eddy Devolder (Ecrivain) Karin Van Swol (Pensioen) Antoine Davy (R√©gisseur) Shu Bosseaux (employee) Jerome Guilmot (Statutaire) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Ivan Fox (Interpret) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) David De Sutter (R√©gie) Bruno Briquet (Artiste) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Camille Boonen (Graphisme) Kelly Huygens (Com√©dienne) Paloma Reyes Moraga (Artiste) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Jos√© LOUIS (n√©ant) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Patrizia Berti (Com√©dienne) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Annie De Wiest (Sociologue) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) antonio pradas (fabrieksarbeider) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Antoinette Basta (Artiste) Charlotte Gaumeton (Communication) Francois Langlois (Com√©dien) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Christian Prignon (Clavieriste) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Umm√©e Shah (Conteuse) Marie De Roo (Motion designer) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Patrick De Schuyter (Musicien) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Kaltom Belataris (Project manager - event) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) john-john mossoux (artiste) Katia Raffay (Violoniste) Greg Baumann (Com√©dien) Luc Vandenheede (Avocat) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Katty Louis (Secretaire) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Sophie Baudoux (admin) Javier Su√°rez (Danseur) Nicolas Jaumain (Booking agent) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Renard Jacques (Organisateur) Michele NGuyen (Conteuse) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Priscilla Adade (Actrice) patricia pirard (medecin) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Maxime Glaude (Musicien) Inge Peters (Fagot) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Teuk Henri (Muzikant) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Sandro Amalfi (Ouvrier) Victor Ridley (R√©alisateur) gaetan La Mela (musicus) Sven De Weger (Event Security) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Raphael Aerts (Musicien) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Mario Costa (Crew Boss) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Lo√Įc Laugier (Artiste) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Chantal Dejardin (Conteuse) Max Meunier (Moi) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Alexandre Bughin (Musicien freelance) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Patrick Landa (R√©gisseur) Mortier anne-sophie (graphiste) alexandra Walravens (Costumi√®re) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Tristan Robin (Artiste) Julien Rommelaere (Professeur) Claude Vedovato (Architecte) Shalini Kayumbi (Etudiante) David Dehut (Animateur) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Lone Wraae (Oui) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) natacha CAMPOURCY (soutien) Claire Bodson (Institutrice) Fran√ßois David (DJ) Delphine Peraya (Com√©dienne) Emmanuelle Terwinghe (Education) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Linda Tunon fernandez (Habillage) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Christophe Hella (R√©gisseur) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) jean yves limet (photographe) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Nicolas Thill (R√©gisseur) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Jerome Lenain (R√©gisseur) Karine Marenne (Artiste) Didier Fontaine (Musicien) Xavier Diskeuve (Auteur) Arnaud Botman (Com√©dien) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Vanessa Lesage (Communication) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Joanie Carlier (Bassoniste) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Danloy Francis (Musicien classique) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Julie Caebergs (Communication culturelle) Lee Lebens (Musicien) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Jo√ęlle Evita (Artiste) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) C√©line Beutels (Comedienne) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Fivet Nicolas (Bediende) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Gabriella Garcia (Musicienne) christophe ottaviano (R√©alisateur) petronile robert (√©tudiante) Catherine Dubois (Employe) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Eveline Zwart (Decoratrice) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) David Verlant (Sc√©nariste) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Claudine Leonet (Professeur) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Bertrand Leclercq (Enseignant) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Nicole Miller (Musicienne) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Val√©rie GERARD (Infographie) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Sarah Michel (Regisseur) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Anne De Gelas (Artiste) Cyril Garac (concertiste) Salvatorz Giunta (com√©dien) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Saida El Majjaoui (Xxx) Herman Van Lierde (-) Victor Rossignon (Assistant de direction) Fabrice Havenne (DJ) Guyl√®ne Olivares (actrice) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Sarah Maouche (Enseignante) Pascal Matthey (Musicien) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Romain Delfosse (Musicien) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Soquette Olivier (Artiste) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Catherine Baes (leerkracht) Jonas Burton (Batteur) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) St√©phane Dubray (Creatif) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Alain Bronckart (Artiste) Julien Vargas (Com√©dien) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Hugo Chastanet (Musicien) Morgan Wattiez (Employ√©) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Christine DELECLOZ (Administratrice) Annik Pirlot (Conteuse) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Joelle Poulit (Secr√©taire) david sabau (ing√©nieur du son) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Francoise Desmet (retrait√©e) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) David Picard (Musicien) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Marine Bernad (Arts graphiques) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Yuliia Dudinova (G√©rante) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Marine Henin (Charg√©e de communication) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Thomas Durez (Instituteur primaire) Stanislas Cotton (Ecrivain) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Raf Reyntjens (Realisateur) Chris Cerri (Musicien) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Jean-Frederic Molard (Musicien) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Sarah Hamdi (bar) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Piroska Visnyei (Cantatrice) Guy Vandervorst (Chauffeur) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Julie Dacquin (Comedienne) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Simon Dalla Valeria (Commercial) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Fabienne VANESSE (Employ√©) Lisa Cogniaux (dramaturge) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Ian Theves (Technicien de spectacle) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Maxime Stasyk (Violoniste) Charlotte Diament (R√©alisatrice) C√©lia Verne (√Čducateur) Karine Ponties (Chor√©graphe) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Waterschoot joelle (Enseignante) Manuel Roland (Musicien) Elise Abraham (Costumi√®re) Nina De TAEYE (Comedienne) Juliette El Khouri (Architecte) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Benjamin Sleijpen (Artiste) Charlotte Maison (Musicienne) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Pierre Le Bec (Musicien) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Nagual Garcia (Enseignante) nadine verhaegen (amateur) Julie Goldsteinas (Artiste) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) Claire Beunckens (Etalonneuse) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Pierre Thimus (Concertiste) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Jean-Louis Struyf (administrateur) Ken Huys (Portraitpainter) Marie Lagaditis (Musicienne) stephane Everaert (Com√©dien) herman geys (creator) Karine Dorcean (Graphiste) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Aurelie Platteau (Animatrice) Geluck Antoine (Musicien) Coline Legros (Celibataire) Marie-Line Marion (Employ√©e) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Marie Gaber (Retrait√©) Adrien Debouche (√Čtudiant) Laeticia Stuyckens (Kin√©) david steyaert (productiechef) marc de bilde (d√©co tech) Amber Kemp (Com√©dienne) Chlo√© Devillers (Scripte) Benoi Lacroix (story boarder) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) MANON SCHURMANS (Enseignante) Anne Stelmes (Conservatrice) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Frederic Vanberg (Sound designer) Laurence Halloy (Cr√©atrice lumi√®re) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Mari Gonzalez (Catereraar) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Camille Dejean (Artiste) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) ANNE ANCIAUX (idem) Charly Magonza (Com√©dien) Fabrice Bonnet (Musicien) Kristof Desodt (Sound Engineer) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Coralie Pastor (Comm & Change) Amandine Flandre (Etudiante) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Fran√ßois Deppe (Musicien) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Marc Delcour (Chauffeur) Veence Hanao (Musicien) Sarah Roman (Maquilleuse) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Jean Philippe Brodsky (avocat) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Anne-Caroline Gosset (Auteur) √Čmilie Counet (Agent en douane) David Marolito (musicien) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Frankie Rose (Musicien) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Maxime Delange (Op√©ration Support) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Michel Huisman (Artiste) As Collard (Formatrice) Lucas Vermeire (Techniek) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Patrick Glotz (R√©alisateur) Anne Guinot (po√®tesse) Mettioui Ilyas (Artiste) Raphael Timmermans (Gitarist) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Pascale Rubens (Muzikant) Arthur Massart (Etudiant) Marine Visart (Graphiste) Valentine Ernotte (Communication - Radio) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Michel Flamez (Musicien) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Florence De Vos (consultante en couleur) Steven Konkel (Sans emploi) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Michils Ludovic (Ceo) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) William Beckers (Internationaal sales manager) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Annelore Stubbe (Actrice) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Sandra Chaoual (Danseuse) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Alexia De Letter (HR Assistant) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Julie Boitte (Conteuse) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Maria Peredo (Performer) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Laurent Roman (Auteur) Bay Aur√©lie (Artiste) Vincent Mathot (Technicien) Aude lorquet (comedienne) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Catherine Andries (√Čcrivain) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Alain Caron (P√©diatre) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) John Moetwil (Ind√©pendant) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Amelie S (Architecte) Caroline Lemaire (Plasticienne) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Christine Renier (Peintre) Plastic Bertrand (Artiste) S√©verine Bailleux (Photographe) Dorian Vn. (Event staff) Renaud Crols (Musicien) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) anne-laure gu√©gan (Productrice) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Edouard Beauvois (Gerant) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Simon Carlier (Musicien) Philippe Leduc (Technicien Video) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Virginie Berland (Perruqui√®re) Zhuojun Chen (Musicien) Marieke Dilles (Actrice) Emma Louis (Enseignante) Marco Lamensch (R√©alisateur) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Olivia Herna√Įz (Artiste) Vincent Van Linthout (Public) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Thierry Springael (Sculpteur) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Luc Bernard (Com√©dien) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Fred De Loof (Realisateur) Lia Bertels (R√©alisatrice) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Enea guerra (musicien) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Christel Barr√© (Assistante administrative) Philip Van Volsem (DOP) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Julien Spitaels (Secr√©taire) Magali Fournier (Musicienne) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) France Brasseur (Administratrice de production) Ana√Įs Terwagne (Artisan) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Gerda Theek (Pensionn√©e) Paul Govaerts (Auteur) Fiorentino Rufo (Employ√©) Samuel Namotte (Chanteur) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Alain Posture (Comedien) Lisette Lomb√© (Performeuse slam/ autrice) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Vincent Engel (√Čcrivain) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Thierry Desclez (g√©rant) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Maximilien Joly (√Čtudiant) Anton Kouzemin (Com√©dien) Laetitia Evens (Com√©dienne) Julie Mossay (Chanteuse) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Harvey Smith (Enseignant) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Myriam Ayari (Pianiste) Pierre Brynaert (Professeur) Renaud Masson (Photographe) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Gurman Alison (Ux designer)