Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.753 ondertekenaars (11.597 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13753
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11597 Ondertekenaars)
Val√©rie GERARD (Infographie) Colas Besnard (Assistant camera) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Yannick Dupont (Musicien) Francois Rouchet (Photographe) Anne Boland (Artiste) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Lise De Caevel (Project manager) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Claire Bodson (Institutrice) Hugo Claudel (Musicien) Justine Caulier (Enseignante) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Thomas Vielvoye (Technicien) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Michael Colart (Bassiste) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Casimir Liberski (Musicien) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Guy Deltour (Sculpteur) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Taylor Lecocq (Danseur) Val√©rie Mania (Enseignante) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Manuel VIERSET (Com√©dien) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) jonas chereau (chor√©graphe) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Antoinette Basta (Artiste) Gauthier Minne (Regie) Steve Van Camp (Faciliteiten) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Gilles Millet (Artiste violoniste) Pieter Nys (AV technieker) Anthony Selleslagh (Auditeur) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Morgan Le Grelle (musicien) Tatiana Mamonov (Employ√©) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Gregory Happart (Pr√©sident) Donat Callens (G√©rant) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Gelay Vic (Trompettiste) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Christophe Hermans (R√©alisateur) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Graziella Calabrese (Responsable achat) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Laura Vrancken (Prof de danse) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Alain De Rudder (Trompettist) Nicolas Leduc (Etudiant) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Alain Deval (Musicien) Ben Suys (artiste) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Jean-Frederic Molard (Musicien) Val√©rie Caudron (Enseignante) Quentin Six (Technicien son) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Christof Carlier (charg√© de mission) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Gregory Beken (Graphiste) Baptiste Moulart (Comedien) NATHALIE CRAME (psychologue) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Hicham Chahidi (Compositeur) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Karine Ponties (Chor√©graphe) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Geyzen Thomas (Cadre) Thomas Ruscigno (Cariste) Nicolas Burton (Technicien) Christine Ergo (N√©ant) felix moy (technicien, cin√©ma) Elyse Galiano (Plasticienne) Greg Moulaert (Photographe) Baptiste Vaes (Musicien) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Emma Louis (Enseignante) Silvie Martens (MUA) Matthys Josiane (Sans) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Valentin Bouland (Musicien) marie debatty (animatrice arts plastiques) Hugues Girard (R√©gisseur) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Hugues Rosoux (Cadre) Robert Coheur (Programmateur) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Boris Schmidt (musicien) virginie fontier (peintre/dessinatrice) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Fred De Loof (Realisateur) Julien De broeyer (Com√©dien) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) David Van Belle (Neant) Yves Baudhuin (Ing√© son) Maxime Sablon (Lighter designer) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Marie Ghitta (Altiste) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Simon Fransquet (Compositeur) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Claude Delvigne (Divers) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Philippe Lambert (Musicien) jerry Delmotte (batteur) Geoffrey Leontiev (Musicien) Marco Moro (√Čtudiant) Jean philippe Defoin (Eclusier) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Aurelie Cuvelier (CEO) Baptiste Lo Manto (Musicien) Elodie Taminiaux (Employee) Carine Boone (Venue/Project Manager) Egil Franzen (Musicien / Producteur) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Marcin Krasowski (Etudiant) Pauline Mabille (Enseignante) Norbert Boudboule (Sympathisant) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Michiel Bosman (Light Technician) Kody Kim (Humoriste) Vincent Eloy (Acteur) Ga√ęl Turine (Photographe) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Claire BASTIN (Ass Administrative) Catherine Preumont (Psychologue) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Estelle Moureau (Conservatrice) Esther Beck (Manager) fabrice dupuy (artiste) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Michel Lambert (Artiste musicien) Eric Van Til (Photographe) Charlotte Renwa (Professeur) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Gregory Beghib (R√©alisateur) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Alyssa Lambot (Musicienne) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Marie Camelbeeck (guide) Lionel Aquilina (Batteur) Marie Van Calster Rolin (/) Francoise Desmet (retrait√©e) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) C√©line Bailly (Events supervisor) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Maria Peredo (Performer) Marine Depr√© (Assistante sociale) Ludovic Catalfamo (Musicien) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Gaetan Saint-Remy (auteur) Louise Vachaudez (Enseignante) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Benoit Urbain (aucun) Lo√Įc Faure (Jongleur) Michel Lary (Educateur) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) vincent le merer (Projet manager) Mathieu Pierloot (Auteur) Isabelle Symons (Production Manager) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Isabelle Darras (Com√©dienne) John Van Lierde (MD) Daniele Martini (Musicien) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Valentin Boucq (Eclairagiste) Sophie Carree (Dirigeante) Jean Louis Lejeune (Independant) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Laurent Geneau (Dj) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Ann Janssens (Chanteuse) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Eddy Gijsens (Directeur) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Marie Christine Somer (Travailleur social) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Florent Brun (Responsable) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Cassandre Calvet (Etudiante) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Ruby Frisvold (Etudiante) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Raymond Aubry (Musicien) Annelien Keleman (Consulente SBK) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Alex Denis (Bugle) Jeremy Darme (DT son musicien) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Adrien Maigre (Producteur) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Philippe Vancanneyt (Sans) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Romain Fourrey (Coordinateur) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Philippe Blonda (D√©corateur) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Bernard Van Nuffel (Echevin) Mich Leemans (programmator) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Laurent Delchambre (Musicien) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) catherine coez (artiste) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Julien Doneux (Graphiste) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Ben Botha (stagehand) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Estelle Defalque (Chant lyrique) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) sarah gouret (ingenieur du son) Anna Wawrzyniak (??) Audrey DERO (com√©dienne) Rita Vanderheyden (X) Annika Serong (com√©dienne) Pieter Decolvenaer (Violist) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Antonin De Bemels (Artiste) Bergamini Riccardo (Photographe) Ana Elasri (?) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Grazyna Czech (Retrait√©e) Pector Veronique (Photographe) Pierre Duculot (Producteur) Dewi Brunet (Artiste) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Flavia Alves lima (Assistante de production) Cheyenne Janssens (Stagehands) Julie Gelon (Illustratrice) Dozot H√©l√®ne (musicien) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Matthieu Vergez (!!!) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) paul Dubrowski (fonctionnaire) PIERRE ADAM (RETRAITE) Melanie Olivier (Formatrice) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Allan Francois (Musician - Producer) Catherine Warmoes (Enseignante) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Rani De Leener (Barvrouw) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Henri Snyers (regisseur cinema) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Fran√ßois David (DJ) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Patrizia Berti (Com√©dienne) Julien de Jaer (Gerant) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Alain Kinsella (Traducteur) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Pauline Etienne (Com√©dienne) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Aurelie Platteau (Animatrice) Carina Mirolo (Prof) Larissa Lismont (Violoniste) Thomas Dimmers (Musiciens) Valentin Houssa (Light Technician) Jan Hammenecker (Com√©dien) Nicolas Hanson (Musicien) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Johan Barra (Musicien) Michel De Grave (-) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Carnaille Camille (Chercheuse) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Aurore Aubouin (Productrice) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Ewout Pierreux (muzikant) Julien Dubourg (D√©corateur) Dani Klein (Chanteuse) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) jacqueline cauchy (Citoyenne) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Marie Brumagne David (/) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Ines Fransen (Assistante programmation) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Christopher Arimont (employ√©) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Monique Stoquart (professeur) Val√©rie Dantinne (Neant) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Maxime Tirtiaux (Musicien) J√©r√īme Collette (Peintre) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Claudine Swann (Pensionn√©e) Benoit Leclaire (technitien) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) frederic audran (Lumi√®re) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) VIVIANE DARON (retrait√©) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Anouchka Crahay (Comedienne) anne pollet (secr√©taire de direction) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Van Keer Yvan (Directeur) Camille Radelet (Assistante de promotion) Axel De Ridder (R√©gisseur) Dirk Schreurs (Componist) Christine Feraille (Enseignante) Tommy Tielemans (Chauffeur) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Jean Marie Druart (traducteur) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Anne Burton (Employ√©e) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Andr√© Matagne (Retrait√©) Isabelle Liagre (Musicienne) Laurent Sprimont (Musicien) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) Cumali Bulduk (professeur de saz) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Thibault Marot (Stagehands) david levy (galerie d'art) Hugo Chastanet (Musicien) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Robert Suermondt (artiste peintre) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Seb Dubois (Artiste) Youri Youri (Bassiste) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Laurence Hoeters (Spectateur) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Xavier Claes (Photographe) Simon Carlier (Musicien) Esther Sfez (Com√©dienne) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Marie Bolly (Ex-enseignante) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Vanessa Maira (Graphiste) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Vincent Claassens (Langues) Nemo de Pierpont (Office manager) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Eric IVENS (Musicien) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Quentin Spitaels (Photographe) Michel Flamez (Musicien) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Thomas Champagne (Musicien) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Pierre Ozer (Coordinateur) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Olivier Hanssens (Regisseur) Vincent Mathot (Technicien) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Lola Bonfanti (musicienne) Enrique Castillo (Enseignant musique) Francois Gonzalez (technicien) Ang√®le Broeders (Nihil) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Roxane Leuridan (Violoniste) Laurie Diricq (Webdesigner) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) C√©dric Bagaruka (Monteur) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Veronique Michel (Programmatrice) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Bruno Ermans (Architecte) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Anke Fi√©vez (Artist) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Denis Cruysmans (Enseignant) Antoine Davy (R√©gisseur) thierry Dubrunfaut (photographe) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) Angelique Poncelet (Directrice animatrice CC) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Joelle Poulit (Secr√©taire) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Cedric Cerbara (Com√©dien) Samuel Namotte (Chanteur) Simon Breeveld (R√©alisateur) Catherine Syben (xx) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Felicitas Montecino (Guide) Alice No√ęl (Enseignante) Bruno Briquet (Artiste) Nicolas Dieu (Musicien) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) St√©phane Vandesande (Musicien) Benjamin Deswysen (Consultant) Camille Braun (Charg√©e de projet) Carine Poucet (G√©rante) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Magotteaux Maxime (Musique) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Julie Lievens (Directeur Artistique) ingrid visee (Technicienne d√©co) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Martin Mahoux (Project coordinator) Anne Andr√© (Programmatrice) 111 WARLUS (Groupe de musique) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Roland Delacollette (Guitare basse) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Aline Ackermans (Administration) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Camille Meynard (R√©alisateur) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Quentin Perot (Photographe) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Gregory Defreyne (Peintre) Renata Ruscigno (Acceuil) Barnab√© Dekeyser (Comedien) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Christine Kulakowski (Directrice) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Deborah Lothe (Mod√®le) Emma Ravez (Commercante) Maxime Feyers (R√©alisateur) Marine Applincourt (Psychomotricienne) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Paul Verschueren (guide touristique) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) morris De Meyer (chauffeur) Nadine Smars (Retrait√©e) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Pascale Verbeke (Architecte) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Hadja LAHBIB (Journaliste) Cyril Buttignol (Maquilleur) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Virginie Roy (Relations publiques) Michel Herszaft (Dirigeant) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Sophie Delacollette (Artiste) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Sandra della Faille (Criminologue) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) Maria Casado (Diplomate) Mathilde Leroy (Artiste) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Jeanne Ledoux (Etudiante) Alicia Piazza (Architecture) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Corentin Huppertz (Technicien) Aur√©lien Oudot (Circassien) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Gilles Br√©da (Musicien) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Claire Vailler (Musicienne) Michel Vargas (Journaliste) France De Staercke (Enseignante) Judith Grunberger (Artiste) Simon Schoovaerts (Batteur) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Domenico Solazzo (G√©rant) serge van mol (ces) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Fabio Zenoni (Com√©dien) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Isabelle Libert (Maman musicien) Simon Van Winckel (Stage-hand) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Espour Sarah (Artiste) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) David Block (R√©alisateur) quentin marchal (charpentier) Celine Yetter (maquilleuse) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Lou Dossogne (Com√©dienne) val√©rie jung (sc√©nographe) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) CICI OLSSON (Photographe) Selim Khemissi (Animateur radio) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Patrick Heselmans (Musicien) Garance Van rossum (Maquilleuse) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Sant-Anna Nelly (TV production) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Muriel Weis (enseignante) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Genevi√®ve Hauzeur (.) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) stefan Platteau (Auteur) Anne Humblet (Ensembliere) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Andrea Snaidero (Group manager) delphine thizy (impact social) Martijn Vanbuel (bassiste) jeremie mosseray (Musicien) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Hallot Hallot (violoniste) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Caroline LOUITON (Commerce) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) David Grotars (Commercial) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Vincenzo Casale (Musicien) Emilie Keller (Responsable) veronique dubray (maquilleuse) Sandrine Bastin (Comedienne) Michael Asnot (Muzikant) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) Camille Balseau (Etudiante) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) D√©borah Leblanc (HR) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Andre Vekeman (Directeur financier) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Geraldine Denis (Comedienne) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) ward Schelfaut (head of project management) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Diego Higueras (Musicien) Sophie Coulon (Enseignante) Cristina Marchi (Artiste) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Philippe Mullier (G√©rant) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Antoine Wielemans (Musicien) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Fabrice Giacinto (Musicien) Amanda Kibble (Clown) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Mich√®le Masil (Enseignante) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Dimitri Geulette (r√©gisseur) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Benjamin Zicot (Enseignant) Joseph Collard (Artiste) Philippe Therasse (Directeur Photo) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Marleen Wen√© (Stagehand) Veence Hanao (Musicien) Christophe Georis (Enseignant) Alex Thomas (√Čtudiant) David Pion (Formateur) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Alain Gombert (professeur) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Vincent Goffart (Ing√© son) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) von bontin nina (artiste) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Pauline Serneels (Com√©dienne) Gregory Copet (Sculpteur) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Eug√®ne Egle (Artiste) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) John Valdevit (Responsable ICT) Elsa Houben (Actrice) Nancy Darding (Formatrice) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Camille Didion (Scenariste) Philip Depaepe (Manager) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Coline Grando (R√©alisatrice) Alain Servais (Expert technique) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) igor gabriel (d√©cors) Michel Saintrain (Public) Thomas Durez (Instituteur primaire) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Murielle Emond (Comptabilit√©) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Terence Edison (Com√©dien) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Nagual Garcia (Enseignante) Raphael Altenhoven (Rigger) Morgane Philippe (Enseignante) Prisca Denis (√Čtudiante) Francoise Alexandre (Directrice) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Martin Marique (entremetteur) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Olivier GERARD (Sound engineer) Vincianne Lapaille (G√©rante) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) olga lagerwall (artiste) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Richard Joukovsky (Regisseur general) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Tom Mannaerts (Comedien) Cedric Alessio (G√©rant) Liesbeth Vandersmissen (/) Berlinde Deman (Muzikant) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Desta Haile (Songwriter) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) meddy guendil (com√©dien) Arno Hintjens (Chanteur) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Tigran Poghosyan (Musician) Paul SARLET (Op√©rateur) Samir Moussaoui (Polyvalent) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Lina Derventlis (Polyvalente) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Chantal Bovie (aucun) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) penelope garnier (-) Benjamin Jacot (Enseignant) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Catherine Struys (musicienne) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Dominique Vantomme (Muzikant) willy heroes (moi meme) Colette Sodoyez (Comedienne) lucille calmel (-) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Luna Lebrun (√Čtudiant) David Verlant (Sc√©nariste) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Brigitte Foccroulle (Professeur) Vincent Bruyninckx (Musicien) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Matthieu Legros (Employ√©) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Eric Thirion (Management) Anthony De Baere (Musicien) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Jonathan Berger (Photographe) Edith Robin (Psychologue) Mathilde Docquiert (Juriste) Denis Lepinois (Enseignant) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Vincent Warin (Percussionniste) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Wim Grevendonk (bediende) Yves Bibow (Psychologue) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Iacopo Bruno (Com√©dien) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Cindy Ruttar (titres services) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Veronica De Giovanelli (Peintre) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Yves Laloux (manager/musicien) Martha Meeze (Starter) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Leila Foulon (Sc√©nographe) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Lucie DEBAY (actrice) Loris Manzini (Commercial) Koert Vermeulen (designer) Sebastien Lemaire (Musicien) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Van's Coomans (Bassiste) Eveline Zwart (Decoratrice) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Laurent Bonnet (Com√©dien) Christine Colsoulle (Musicienne) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) SIMON BACKES (CINEMA) Quentin Vande Velde (Militaire) David graff (percussionniste) Filipe Dos santos (Director of foto) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Val Mac√© (plasticien) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Bo Tijskens (Visagiste) Elise Abraham (Costumi√®re) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) ANTHONY SCHOR (architecte) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Anick Xhrouet (Direction) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Marie-Ange Desoil (Auteur) jean amoris (r√©alisateur) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Loris Tils (Musicien - Animateur) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Loic De Radigues (Directeur technique) Valentine Gevers (Marketing manager) Myriam Ess√®ne (Auteure) Gil Delogne (Musicien) Gilles Servais (Batteur) Bernard Hebette (Gerant) Marie ANSLOT (G√©rante) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Celine Strappazon (Chanteuse) Frans Segers (Consultant) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Delphine Georges (Journaliste) Mira Primault (Animatrice) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) kenny Bernard (Musicien) Gilles Dierickx (Communication) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) chris delville (graveur) Marc De vreese (Musiciens) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) R√©simont Philippe (Com√©dien) Philippe Carly (Photographe) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Mohamed El hourairi (Chanteur) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Silo√© Bayot (√©tudiante) Sandrine Marquez (Enseignante) Dominique Cloetens (Sans) Marina Danese (Animatrice) JeanF Jans (Artiste) michael van malder (stage hands) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Thomas Gunzig (En solo) Gaetan Chauveaux (Payron) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Anais Elba (Musicienne) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Julien Spitaels (Secr√©taire) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Dominique Reding (Realisateur) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Lin Seminck (designer) Michel van Rhijn (Photographe) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Nina de Vroome (Filmmaker) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Giacomo Manca (ONG) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) mieke De Cat (Podiumbouw) Tom Christensen (Sans) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Gilles Bruneau (Musicien) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Goustino Domenico (Danseur) Thomas GEORGES (Graphiste) Ariane de Bellefroid (Consultante) Camille Henry (Development manager) H√©l√®ne Renier (Animatrice) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) S√©verine Provost (G√©rante) Leo Dherte (photographe) Maude Wera (graphiste) Alain Doutrelepont (Musicien) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Maud Zyngier (Etudiante) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Mocke Depret (Musicien) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Olivia Smets (Actrice) Assia Sabri (Commercial) Camille Dejean (Artiste) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Mettioui Ilyas (Artiste) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) David Goffin (Producteur) Dorian Dumoulin (Traducteur) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Olivier Panier (Sales Project Manager) Nicolas Sand (batteur) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) claire williams (Artiste) Florence Sa√Ędi (Productrice) Renaud Vander Roost (Batteur) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Elodie De Groote (Medecin) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Flora Hubot (Peintre) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Steve Louvat (Musicien) olivier falliet (chef de gare) Rahel Feidler (Stage & production manager) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Rausin Olivier (Producteur) fred clautier (coordinateur technique) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Catherine Bomboir (enseignante) Laura Thomas (Professeur) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Jean marie Hanse (Musiciens) Pierre Lahoche (Regisseur) David Dehut (Animateur) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Sylviane Cavirot (Accueil) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Marine H√©rin (Educatrice interne) Kris Huberland (Light design) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Zo√© Kamps (Communication) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Marc Peters (Retrait√©) Hugo Renard (Machiniste) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Sicaire Durieux (Com√©dien) Manuel Alves Pereira (Enseignant) stephan cravillon (Prestataire technique) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Aurore Walravens (Etudiante) Simon Drachman (Musique & more) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Kieran Fahy (Musicien) Benjamin Sleijpen (Artiste) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) christophe haveaux (Journaliste) claris defraine (√©tudiante) Harvey Smith (Enseignant) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) France Lamboray (Costumi√®re) Soledad Ferreira (Enseignant) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Emmanuel XAVIER (Designer) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Daniel Lenoir (Guitariste) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) Marc Oschinsky (Journaliste) Jeremy Gillard (Etudiant) Alexander Gurning (Pianiste) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Val√©rie Schmitz (Economiste) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Lydie Thonnard (Musicien) Maud de Guiran (student) Benjamin Thomas (?) Axelle Servais (Enseignante) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Linda Tunon fernandez (Habillage) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Orphise Labarbe (Musicienne) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Celine Morsomme (Assistante de production) Sindy Kinard (Freelance) Marie Davin (Costumi√®re) Florian Collet (R√©alisateur) Victor Bertholet (R√©gisseur) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Sandrine Collard (Compositeur) Pamela Malempre (Manager/booker) Indira Garcia (Com√©dienne) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) laurence Grosfils (artiste) Adrien Glineur (Producteur) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Mario Costa (Crew Boss) Stefaan Angillis (Crewchief) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Lusci Yannick (Consultant) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Philippe Soreil (G√©rant) Alisson Keyaert (Eclairagiste) Pieter Jaspers (Muzikant) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Eliane Bailly (Citoyenne) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Flora Houdart (Auteure) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Julien Pire (R√©gisseur plateau) julie bertrand (sc√©nariste) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Willy Pottier (Inkoopmanager) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Denise GRIMEE (enseignante) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Ceyssens Kurt (Event Manager) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Peter Candries (Straattheater artiest) Thomas Gustin (Corniste) Jeremie Leante (Technicien son) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Jacques Jouan (Administrateur) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Sylvestre Gobart (Videastz) Bruno Coppens (producteur) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Draye Nicolas (Manager) Alain van den Berg (G√©rant) Coline Legros (Celibataire) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Amandine Raths (n/a) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Balleux Stephan (Toutes) Arne Scheerlick (ICT) Stefan Wasser (musicien) Stefan Mairesse (Musicien) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Valery Stasser (Comedien) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Canart CANART (Directeur Commercial) Florent Thirion (√Čtudiant) Marieke Dilles (Actrice) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Patrick Landa (R√©gisseur) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Cyril Garac (concertiste) B√©atrice Henricot (Animatrice) Bruno Couss√©e (Muzikant) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Julien Rommelaere (Professeur) Chris Cerri (Musicien) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Violaine Peeters (Funambule) Martine Quintin (Juge) Charlotte Deschamps (Actrice) Amaury Loicq (Dj) Martine Wixel (Retrait√©) Luna Lopes (√Čtudiante) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Michael Freres (Technicien) Roger Roberts (Pr√©sident) Sara Dziri (Musicienne) Michel Dieudonn√© (Photographe) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Patrik Vonckx (podium bouw) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Florian Goossens (Gestionnaire) Lucie Cauwe (Journaliste) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Natacha Gilson (Productrice) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) Nathalie Demelenne (Educatrice) Bernard Zonderman (musicien) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Ad√®le Jacot (artiste) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Jean Kempgens (musicien) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) pierre schiffers (musicien) Charlotte Vanhulst (Comptable) Anne Servaty (G√©rante) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Xavier Diskeuve (Auteur) Dorian Vn. (Event staff) DANY Dargent (Greffe) Murielle Roobrouck (travailleur social) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Astrid Whettnall (Comedienne) Nicolas Fortemps (Stage-hand) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Noari DRAGH (DOP) Pierre Malempre (Prof de musique) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Tristan Galand (Directeur de la photographie) angele plaut (danseuse) ALAIN PIERRE (Musicien) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Marc Malempre (Idem) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Isabelle Wolfs (Neant) Denis Gerardy (Directeur) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Eric Vander Maren (Tourneur) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Screame Dj (Ouvrier) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Filip van lierde (Podiumbouwer) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Philippine Nicaise (Tourisme) Catherine Baes (leerkracht) St√©phane Roy (Artiste curateur) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Sam Touzani (Direction artistique) Isabelle Bonmariage (Scripte) Susie Fryns (Employ√©e) Marie De Roo (Motion designer) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Martin M√©reau (Musicien) INA Geerts (Actrice) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Fred DURET (Musicien) Eva De Roovere (musicien) Sebastien Andres (Producteur) Simon Grunberger (Manager) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Vincent Lesceux (Passion) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Simon Dernelle (Musicien) Judith Jassogne (Digital trainer) Morgan Laloux (Event planner) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Isabelle Frere (Enseignante) emmanuelle erhart (Costumiere) Quentin Bries (commercial) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Martine Cohen (Chanteuse) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Marie Lekane (Cin√©ma) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Coralie Dubois (Professeur de danse) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Chemin Julie (Auteur) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) Mathias Estelles (Musicien) xavier istasse (R√©alisateur) Sonia Frey (Cadre) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Isabelle Baudot (Project Manager) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Vincent De Clercq (elektricien) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Simon Charlier (Musicien) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Johan Denoulet (Technicien Son) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Patricia MIR (C coach) Erik Haemers (Plasticien) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) G√©raldine Sauvage (Diverses) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Patrick Leterme (Musicien) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Laurent Haye (Musicien) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Mathieu Boudin (Technicien video) Simon Lambert (Attach√© culturel) Pieter d'hondt (stagehand) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Patrick Vandoorne (Regisseur) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) BJ SCOTT (chanteuse) bart dewolf (stagebuilder) Alec De coster (Artiste plasticien) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Eric Van Cutsem (Journaliste) Thibaud Demey (artiste) Mandy Mathieu (Barmaid,) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Annick Grandry (Infirmi√®re) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Alice On The Roof (Artiste) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Philippe DOLHEN (-) Nicolas Cretu (Musicien) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Danielle Perez (Psychologue) Coralie Germeau (psychologue) C√©line Lecocq (Programmatrice) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Caroline Dr√īme (Photographe) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Raphael Aerts (Musicien) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Patrice de Matos (Musicien) Quentin Piette (Marionnettiste) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) vanessa verstappen (com√©dienne) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) Juan Sepulchre (Dop) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Anne Marie Finn√© (Artiste) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Audrey Fransens (Comptable) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Alain Bonvin (Amateur) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Laura Mar√≠n (actrice) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Michiel Depreitere (Technieker) Maxime Schwarz (Monteur) Dominique Mosseray (Artisan) C√©lia Verne (√Čducateur) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Dimitri Marun (Spectateur) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) charles kaisin (Directeur artistique) Simon Dalla Valeria (Commercial) Christel Richard (√Čducatrice) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Jean_pol Steffens (Musicien) Sonia Lara (Danseuse) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Yannis SADA (Regisseur General) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Cindy Ryckmans (Bediende) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Baptisye Lambert (Logistique) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Chille Deman (Gepensionneerd) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Stephane Delormeau (Educateur) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Bobby Rahimi (Deejay) Roxane De Leener (Art de la parole) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Dirk Dufour (?) Marie Simonet (Com√©dienne) Julie Delhaye (IT Project Manager) Anne d'Huart (photographe) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Louise Ros (Photographe) Karel Coninx (muzikant) Frank De Graeve (Adviseur RP) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) France Bastoen (Actrice) Quentin Castiau (Enseignant) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Li√©vine Hubert (Artiste) Karine Doyen (Solidaire) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) victor launay (danseurs) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) F√©lix Lambot (Directeur de production) Annie Mariotte (Retraitee) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Astrid Jansen (Journaliste) Claude Hauwaert (graphiste) sabrina dini (secr√©taire de direction) Patrick Mertens (Employ√©) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Gaelle Chanu (Enseignante) Thierry Robberecht (auteur) Jade Daubresse (Barmaid) Marc-Alexandre Delacharlerie (Coordinateur technique et ing√©nieur du son) Ellen Braet (Dansdocente) Joseph Rouschop (Producteur) Simeon Gregoire (Dj) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Benjamin Yasse (Enseignant) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) S√©bastien Vandevyver (Associate) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) hughes fernet (g√©rant) Wolf Gruber (Conseiller) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Camille Meulders (√Čtudiante) Fabian Finkels (Com√©dien) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Olivier Bonjour (Acteur) Peter Permeke (Artiste) Sarah Ludi (Danseuse) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Marie Duch√™ne (Communication) Jodie Devos (Artiste lyrique) Thorsten Baensch (enseignant) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Morgan Denys (Musicien) ivan Rosseel (entertainment) Brigitte HIBEN (Employ√©e) Priscillia Dehondt (Montage video) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Marine Frerard (Employ√©e) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Lionel Crustin (R√©gisseur) Louis Piette (√©tudiant) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) renaud dufour (ing√©nieur du son) St√©phane Dubray (Creatif) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Fabrice Debatty (Photographe) Gordon War (Photographe) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Mehdi Mahassine (Artiste) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) eric marchal (architecte) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Thomas Van cotoom (Artiste) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Dennis Van Hekke (Licht technieker) marc gicquel (enseignant) Marina Delnatte (Employ√©) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) marie masset (charg√©e de communication) Yves Carpentier (Photographe) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Martine De Michele (Com√©dienne) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Christian Locqueneux (Gerant) Adrien Burton (Charg√© de projets) Piroska Visnyei (Cantatrice) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Fran√ßoise Housen (Musique) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Constance Paris (Animation / programmation) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Emmanuel Lambion (Curateur) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Frederic Barthes (Professeur) Christine Delvaux (Enseignante) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Julie Dieu (Com√©dienne) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Aline Janssens (Chanteuse) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Laurent Boschloos (Booking Manager) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Stephane Martin (Regisseur) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) Marjorie Roberts (Enseignant) Thibaut Doens (Cameraman) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Eveline Roulet (coordinatrice projet) christian halkin (technicien) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Michel Onderbeke (Employee) F√©lix Matagne (Musicien) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Bernard BOUDRU (com√©dien) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Elise Bihain (economiste) Olivier Merlini (Employ√©) Max Meunier (Moi) Thierry Tytgat (arboriste) Sabine Tiels (Zangeres) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Loick Pittet (G√©rant) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Delphine Host (√©tudiante) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Maxime Melnik (Musicien) Corazza Francis (?) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Rejane Turner (Office Manager) Maximilien Joly (√Čtudiant) Franco Desautez (DT) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Bernard Flament (Musicien) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Lisou De Henau (Com√©dienne) nadia agmir (distribution film) Antoine Denis (G√©rant) Laurence COLLETTE (graphiste) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Marouan Iddoub (Acteur) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Camille Fernandez (Com√©dienne) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Claire Halbardier (Agent de communication) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Denis Bakelants (Ceo) Marc Rouffignon (batteur) Veronique Vandeven (comedienne) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Marc Fran√ßois (musicien) Jeremy Moriau (humoriste) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Sylviane Riga (Professeur) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) steven Herbots (Verhuurder) Nadia Pissoet (Employ√©e) Philippe Brasseur (musicien) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Dethier Gilles (infographiste) Django Vranken (statut) Vincent Auverdin (Enseignant) Charles LEMAIRE (Photographe) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Gunter Van Damme (IT) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Marc Galo (Artiste) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Fatima Sciascia (Horeca) Serge Giotti (Photographie) Lou Mullier (Enseignante) jack thysen (Musicien) Anne Romain (Com√©dienne) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Caroline Lemaire (Plasticienne) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Almos Michelazzo (Musicien) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Pascaline Eenens (Retraitee) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Daniel Romeo (Bassiste) Yoann Tardivel (Musicien) Thierry Lenoir (sans emploi) Laureline Baron (Assistante du producteur) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Pieter Nuytten (Musicien) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) sofia betz (metteure en sc√®ne) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Pauline LEBLOND (Musicienne) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Vincent Vandist (--) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Laurent thurin-nal (Photographe) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Paul Curtiz (Musicien) Marianne NIHON (membre du ctej) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Tanguy Aerts (Muzikant) constantin beine (dessinateur danseur) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Naomi Vermeulen (Employ√©) Martin Swabey (Acteur) Dominique Georges (Psychologue) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Fadila Maaroufi (Employ√©) Beatrice Leysens (Assistant) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Melanie Patris (Photographe) michel Gouilliard (Regisseur) JM Adam (Retrait√©) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Olivier Marganne (Animateur radio) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Jean Minetto (Vid√©aste) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Thomas Franck (√Čtudiant) Nine MURET (animatrice) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Christophe Lambert (comedien) Paul Bourri√®res (Videaste) Florian Vuille (danseur) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Louis Theillier (artiste) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Kelly Huygens (Com√©dienne) Lode Van de Velde (Administration) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Adrien Rukira (Musicien) Laura S√©pul (Active) Esteban Vin (Circassien) Coline Lacroix (Etudiante) Maud Swinnen (Employ√©e) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Audrey Louon (Teacher) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Andr√© Tellier (Occasionnel) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Michele VERDIN (Employ√©e) Muriel Smaers (Assistante sociale) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Geraldine Leonard (Spectatrice) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Magali Berael (Danser) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Robert Nobels (Audiovisuel) Alice Lemaire (Productrice) Marc Delcour (Chauffeur) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Pascale Charlier (Enseiignant) Monique Decroly (Chef de projet) Alice Mottoul (com√©dienne) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Elise Moreau (admin prod) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Bernard Dobbeleer (DJ) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Joaquim De Moor (Com√©dien) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Armando Luongo (Mucisien) Fran√ßois Steve (Technicien) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) aurore LINCE (professeur) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) David Solyom (Enseignant) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Nathalie Joiris (sculpteur) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Patricia Delire (Secr√©taire) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Delphine Gardin (Chanteuse) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Julie Antoine (cr√©atrice) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Fabrice du Welz (Cin√©aste) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) claude schmitz (metteur en scene) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Sarah Lardinois (Juriste) Nathalie Cooreman (Prof) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) St√©phane Dubois (Technicien) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Laurent Claude (Publique) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Amandine Bernal (Enseignant) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Pierre Huvelle (RH) Diana Barreto (artiste/animatrice) Charline Bragard (Gerante) Anne Pioge (Fan de culture) Claude Vedovato (Architecte) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Pauline Brisy (Comedienne) Camille Catreux (Assistante de production) Piet Bekaert (muziekuitgever) Arnaud Hockers (Formateur) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Isabelle Godeau (Enseignante) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Steven Martin (Artistiek Directeur) Taoufik Salhi (Stage hands) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) patrick Leroy (Technicien spectacle) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Jean-Michel Rocher (Production manager) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Bernard Garant (R√©alisateur) marie cogels (arts visuels) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Morgane B (Enseignante en art) Henri Culot (Danseur) Indirah Osumba (Coordinatrice) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Franco Vena (R√©gisseur) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) olivier Didion (artiste de scene) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) John Moetwil (Ind√©pendant) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Edith van der Kelen (Sans) JF Breuer (Com√©dien) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Robert Jaspard (responsable) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Maxime Anselin (Comedien) Jan Dorpmans (Gids) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Maes Marijke (Muzikant) L√©onard Clarys (Regisseur) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Veronique Louys (Responsable de production) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Cinzia Romanin (Photographe) Griet Van Landeghem (Styliste) Alice Caboche (Projectionniste) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Bruno Grollet (Saxophoniste) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Lina Wielant (Photographe) Gery LIBOUTON (Cpas) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Philippe D'outreligne (Musicien) Christophe Hautot (Educateur) Annick Johnson (Com√©dienne) Julie Calbete (Chanteuse) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Maria de duenas (danseuse) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Viviane Van Camp (Pensionnee) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Thierry Walschaerts (Manager) Bastien Michalski (Ing√© Son) Michel Vandam (sc√©nariste) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Damien No√ęl (Musicien) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Clara Lopez (Auteur et com√©dienne) Marie-Line Marion (Employ√©e) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Virginie Demilier (Directrice administrative) Jean-Julien Servais (Musiciens) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Anne Marsaleix (Traductrice) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Jennifer Fuks (Cameraman) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Leila Kleve (Com√©dienne) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Nathalie Huby (Violoniste) Didier Counen (Eclairagiste) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Sylvie Herman (R√©alisatrice) cedric Demollin (inge son) caroline voisin (animateur) patrick allier (retrait√©) Lisa Schonker (Maquilleuse) Lionel Detry (Auteur-compositeur) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) fernand Denis (Journaliste) Theo Georges-serisier (/) karen peeters (harpiste) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Jef Pauly (Independent) Mathijs F Scheepers (Artiest) C√©cile Vansnick (Musicienne) Christophe Cosme (Directeur) Julien Calande (Chef de projet) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Mathilde They (Charg√©e de communication) JOELLE LILET (cheffe) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) Dirk Deblieck (Direction) Youri Cocquyt (Booker) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Robin Daloze (TD Pipeline) Francis Winandy (Musicien) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Andreas Christou (Arts vivants) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Marcia Collignon (Artiste) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Christophe Malpas (Technicien de support) Pierre Norga (Guitariste de passion) Catherine Michiels (Citoyenne) Delphine Chavet (Responsable communication) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Roos Huygen (Procesbegeleider) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Eric De Staercke (Artiste) Anne Stelmes (Conservatrice) Emilie Bertrand (Graphiste) Denzil Delaere (Chanteur) Waterschoot joelle (Enseignante) Klara Finder (Musicienne, styliste) Marc Pierre (Enseignant) Elli Taylor (serveuse) Benoit Embrechts (Employ√©) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) gina cabases (animatrice culturelle) Sandrine Clark (sc√©nographe) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Raphael Timmermans (Gitarist) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) FABIENNE LORENT (G√©rante) Samata Mutoni (Employ√©e) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) dominique depre (conseiller) Philippe vanderschueren (Consultant) Carole Savoie (Com√©dienne) Alice Benoit (Booking & Management) Philippe PETITJEAN (Photographe) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Theodore Brisset (Accessoiriste) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Pat Masson (HeAD) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Sarah Michel (Regisseur) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Caroline Migeal (Psy) Nathalie Lallemand (Danseuse) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Delphine Bruyere (Gerante) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Ava Dobrynine (Storyboarder) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) ottavia marcon (Charg√©e de production) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Stef Stockmans (Geluid) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Jill Wertz (Artiste) Mathias Debroux (Collaborateur) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) isabelle du bois (Artiste de cirque) Laurent Staudt (Comedien) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Brice Vancauwenberge (Musicien) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Sven Breynaert (Danseur) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Caroline Drugmand (Chomeuse) Maxime Stofkooper (Danseur) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) L√©one Francois (Com√©dienne) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Amid Chakir (Comedien) Tia Dzamonja (Graphiste) Diego Dalla Valle (ripper) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Himawari Arai (√Čtudiante) priscilla beccari (plasticienne) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Stanislas Cotton (Ecrivain) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Laetitia Bica (photo-video) alexandra Walravens (Costumi√®re) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Joelle Schtickzelle (Scripte) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Morgan Buisseret (Artsite) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Pierre Hupperts (Producteur) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Alice Vande Voorde (Musicienne) Veronique heene (Responsable de projet) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) pascal vinel (consultant) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Olivier Cima (Musicien) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Alberto Menchen (Violoniste) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) C√©cile De Brauwer (Professeur) Michele Swennen (Professeur de danse) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Manon De Visch (Etudiante) Laurent Hirtz (Project manager) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) William Dunker (Artiste) Julien Theodor (Employ√©) Alexis Vandist (Com√©dien) M√©lisande Cailleau (Avocat) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Roel Das (Musicien) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) brune Campos (performeuse) Marie Estelle Collin (Directrice) Pierre Lateur (Guitariste) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Christophe Smets (Photographe) Christian Pirenne (Psychologue) Murat Serin (Commercial traiteur) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Marie LAISNEY (Directrice) Julie Leyder (Com√©dienne) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) V√©ronique MASSON (M√©decin) am√©lie lemonnier (comedienne) Lo√Įc Collignon (Mixeur) christophe mennicken (√©tudiant) titanne bregentzer (artiste) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Vinciane Laurent (Enseignant) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Jean-Luc Urbain (/) Olga Paterlini (Assistante de production) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Alain LEGRAND (Enseignant) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Marianne Sluszny (Auteure.) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Emilien Homm√© (sans emploi) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Sylvain Delande (Responsable innovation) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Alexia de Visscher (artiste) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Alexis Toutziarakis (Compositeur) xavier Lauwers (√©clairagiste) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Morgane Dugauthier (Communication) Manon Martin (VFX compositor) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) V√©ronique Servais (Psychologue) Rebecca Smit (Violoniste) Deborah Marchal (Com√©dienne) Antoine Bucieck (Tour manager) Marie Wuilleret (Enseignante) Pauline Berghman (psychomotricienne) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) olivier de Mascio (Employ√©) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) J√©r√īme Thil (Bassiste) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) Rachel Boutemy (M√©decin) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Olivier Haesevelde (Percussions) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Michel Clair (Photographe) Voos Lauriane (Animatrice) Alain Meurisse (Light on site manager) Marie Brabant (Maquilleuse) Chantal Legreve (Medecin) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Thierry Desclez (g√©rant) juliette depatoul (graphiste) Michel DEREMINCE (cameraman) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Herman Van Lierde (-) Emilie Garroy (Art graphique) Nicola Latorraca (regisseur) Delphine Isaac (√Čtudiante) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Marco Lamensch (R√©alisateur) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Olivier Giot (Musicien) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Julie Boitte (Conteuse) Victor Schot (Etudiant) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Stephan Bertozzi (1) Cedric Legoulven (Com√©dien) Simon Van buyten (Acteur) Alain Marcoen (directeur photo) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) MARC Francart (RETRAIT√Č) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Lionel Wyame (employ√©) Constantijn De Witte (Consultant) Alicia Frochisse (Artiste) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Corina Pitic (Architecte) Marie Charrieau (Charg√©e de production) Eric Goffinet (Technicien) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Robert Hansenne (Photographe) Jo Marc (producteur) Justin Colaux (Enseignant) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Henri Adam (Patron) Samantha Noach (Chor√©graphe) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Enzo Cagnina (Directeur) M√©lanie Isaac (chanteuse) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Julien Limbioul (Com√©dien) Arieh Worthalter (Acteur) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) audrey chaumeil (psychologue) Olivier Fi√©vez (Directeur) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Paul Guiot (G√©rant) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Martin Salemi (Musicien) Pablo Pacini (R√©alisateur) Dario Amalfi (Dj) Kevin Fay (Dancer) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Benjamin Palouzie (?) devreux jaqueline (artiste) elisabeth tichon (agente de guidance) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Valerie Marchat (Assistant) Caroline Istasse (Enseignante) Annelore Stubbe (Actrice) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Denis Coumont (.) Francoise Vervoort (Violoniste) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Jonathan Parmentier (Musicien) Jean Desrumaux (Fan de culture) Pierre Baily (Regisseur son) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Julie Goossens (Historienne de l'art) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Chloe Adam (Com√©dienne) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Kirsten De witte (Musicien) Karim Belghith (Sales Manger) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Alexis Radelet (Employ√©) Laila Assouli (Manager) √Čtienne Dombret (Pianiste) Claire Hilgers (Graphiste) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Adrien Desbons (Com√©dien) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Colin Jolet (Danseur) Patrick Hendrix (Culture) Anne Grigis (Artiste conteuse) Thomas Marechal (Technicien) Sarah Hamdi (bar) DELPHINE BOUGARD (artiste) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Monique Simon (Permanente syndicale) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Nathalie Dourov (Graphiste) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Francois COUPLET (Musicien) Georges Jonckers (Technische) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Christopher Kaisin (Com√©dien) Thierry Bontridder (Sculpteur) keteleer suzette (danse classique) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Anu Junnonen (muzikant) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Camille Carton (Student) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Gaetan Wenders (Comedien) Armand Morin (Vid√©aste) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Arcady Raway (Employ√©) Nathalie Dehut (Spectacle) Jerome Lenain (R√©gisseur) Florence Tourneur (Enseignement) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Li√©geois Jo (Muzikant) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Julie Maes (Actrice) Marie Collette (Couturi√®re) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Charlotte Gaumeton (Communication) David Bodart (G√©rant) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Jeff Damas (Amuser) Bernard Nicolas (Trompettiste) Dominique Descamps (Administrateur) elena perez (comedienne) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Laurence Tempels (Na) marie-anne dozo (graphiste) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Antoine Flament (DJ/Musicien) Esteban Murillo (Chanteur) Sybille Geller (B√©n√©vole) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Pauline Tart (Membre du public) Alain Bronckart (Artiste) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Godfroid Marc (Graphiste) Paul Prignot (Musicien) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Olivier Cornil (Photographe) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Sabine Houwaer (Journaliste) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Mario Loyo (Designer) Messaline Raverdy (Artiste) Carole Weyers (Actrice) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) L√©a Halimi (Violoncelliste) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Patrick Davin (chef d'orchestre) Schlesser St√©phanie (Chanteuse danseuse com√©dienne) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Maia Baran (Com√©dienne) Didier Colfs (Com√©dien) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Romain Garcin (Directeur Artistique) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Elisa Peters (Com√©dienne) Julien Princen (Comptable) Lore Van laethem (Na) Chloe CHIGNELL (Artist) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Juliette Servais (Enseignant) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Jean marie Leonard (Retraite) Ilse Vackier (Animatrice) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Halin Valerie (calligraphe) Michel Lalieu (No Fucntion) Maya Cox (DJ et graphiste) Manuel Tilquin (informatitien) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Sophie Ivanova (Etudiante) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Pauline Collard (√Čclairagiste) Steven Konkel (Sans emploi) Patrick Vink (Vid√©aste) C√©line Jemine (Musicienne) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) William Beckers (Internationaal sales manager) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Anne Jacobs (enseignante) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Justine D√©mas (Designeuse) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) gougeau elsa (Danse) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Guerin van de Vorst (Realisateur) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Patrick Errera (Ripper) Dominique Bodart (Soliste) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Lucie De Ley (musicienne) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Simon Verschraege (Musicien) Jonasz Olivier (Graphiste) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Philippe landrain (graphiste) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Guillaume Vierset (Musicien) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Thomas Mouligneaux (Droit) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Fanny Fauconnier (Prof) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Mireille Bailly (Comedienne) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) mergaerts ives (owner) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) gregory Carnoli (Artiste) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Myriam Toussaint (Prof de danse) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Thomas Monnier (Musicien) Marc Angeli (artiste) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) MARC LEGRAND (enseignant en art) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Christophe Evrard (Monteur image) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) David Vranken (monteur son) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Rose Delhaye (artiste peintre) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) lara Vandenplas (√Čtudiante) Christine Boone (Sans emploi) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Zo√© Vital (√Čtudiante) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Marc Lodefier (ICT) St√©phanie Paulus (Animatrice) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Zo√© Dufour (Communication) Louis Drijvers (Machiniste) ziska larouge (auteure) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Caroline D'haeyere (Enseignante) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Patricia De Keyzer (Professeur) Magali Dodrimont (DRH) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Tuur Florizoone (Musicien) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Verheest Niels (Zelfstandige) Nanno GOVAERS (Musicienne) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Paul Poelmans (Muzikant) MARC CLAEYS (Ouvrier) Erim Acikgoz (avocat) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Bea Baudaux (Commerce) corentin binard (artiste peintre) Luc De Meulenaere (T√©nor) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Emil Stengele (Com√©dien) Samuel De Backer (Web) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Pascal Dekoninck (Photographe) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Magali Fournier (Musicienne) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Claude Evence Janssens (idem) Gregory Navarra (Photographe) Irving S. T. Garp (Photographe) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Marcel chabanski (informaticien) Julien de Borman (Accord√©oniste) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Daniel Hubin (Dentiste) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Alain Deblon (Directeur Achats) olivia nicholls (graphiste) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) denise scheer (pensionn√©e) Gabriella Marchese (Culturel) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Sylvie Poulaert (Prof) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Inge Peters (Fagot) Jean-Pol Rouard (Professeur) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) C√©line Maerevoet (enseignante) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Consuelo Marsico (danseuse) Bughin Camille (Musicienne) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Daniel Bury (retrait√©) Anne Bienfait (Comedienne) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Mathias Ducaju (Cameraman) Patrick Louis (Musicien) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Anne Catherine Delvall√©e (.) Pascal Adant (R√©alisateur) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Ingrid Pirard (Mutuelle) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Katty Louis (Secretaire) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Thierry Chassard (Auteur) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Martin Kersten (Musicien) Pierre Pregardien (G√©rant) Ren√© Stock (Bassiste) Geraldo Haag (Machino) Philippe Collard (Musicien, animateur) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Jonathan Rongvaux (Musicien) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Caroline PAGES (Graphiste) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Stefan Dooreman (Employ√©) Laurent Hayez (Technicien) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Natacha Nicora (Artiste) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Laurence loots (Cadre) Carole Vilt (Chef de file) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Lola D'haenens (Assistante de production) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Pierre Rodriguez (Peintre) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Christophe Leroy (Batteur) Patrick Lerch (Directeur) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Jacques Prouvost (.) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Virginie Ransart (Com√©dienne) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Wei-Lian Huang (freelance) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Benji Bernard (Circassien) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Capucine Daloze (Billettiste) NICOLAS MARTY (Light designer) carlos Bustamante (Com√©dien) Xavier Locus (Pianiste) Max Dratwa (Consultant honoraire) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Sarah vereycken (production and planning assistant) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Valentine Capelle (Professeur de piano) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Audry Lambert (Roadie) Victor Ridley (R√©alisateur) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Yuliia Dudinova (G√©rante) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Laurent Ingels (Realisateur) Sacha Hanssens (Rippeur) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) David-Pierre Marquet (Communication) Adrien Debouche (√Čtudiant) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Fabrice Havenne (DJ) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Sandra Moelants (Redactrice) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Thierry Guerin (Directeur) Farah Paniagua (Dessinatrice) Filip Jordens (Arts Vivants) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Stephane Collin (compositeur arrangeur) florent jeunieaux (musicien) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Benoi Lacroix (story boarder) Nathalie Jacques (Enseignante) David Perlot (Technicien) Yves Honorez (Retrait√©) Michel Thomas (musicien, danseur) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) No√©mie Dujardin (interpr√®te) Sarah Maouche (Enseignante) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Pierre Somville (Interpr√®te) wim wabbes (Artistiek directeur) Yorrick Detroy (Regisseur) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Olivia Goffin (Comedienne) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Marie Huybrechts (Psy) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Tania Teughels (Enseignante) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) M√©lissandre Saladin (Auteure) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Luc Schreyen (zelfstandige) Claire Bourdet (musicienne) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Pauline Croissant (Enseignante) Isabelle Orcel (administrative) St√©f duby (Photographiste) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Sandra Engelborghs (Administratif) Lo√Įc Bodson (Musicien) Sylvie Dory (Musicienne) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) claude zylmans (libraire-conseil) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Arona Niang (Tech video) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) √Čnora Marchant (√Čtudiante) quentin smolders (plasticien) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Patrick Meeze (Geen) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) GAUTHIER LISEIN (musicien) Christian Schaubroeck (Conteur) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Marianne Grimont (photographe) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Yasmina Bourgaux (Idem) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) laurent bernard (R√©gisseur) Lara Lalman (√©ducation permanente) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Gaetano Fabri (Musicien) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Florence Brialmont (Styliste) Gilles Escoyez (com√©dien) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Romane Warginaire (/) Joanie Lemercier (Dirigeant) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Judith Van Parys (Costumi√®re) pierre nissz (acteur) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Charlier Renaud (Machiniste) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) nadine verhaegen (amateur) Pierre-Florent Petit (En manque) Morgane Raymaekers (Psychologue) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Libon Jonas (Concepteur visuel) Dan Warnant (Pensionn√©) Arnaud Claes (Cameraman) Didier Swysen (sc√©nariste) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Franfran de Gottal (Clown coach) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Thierry Willems (Ex. Electro) June Benhassan (Com√©dienne) Pierre Vaiana (Self employed) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Amandine Simon (Assistante sociale) Morgane Vilain (Psychologue) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Christophe Mar√©chal (Musicien) geertrui serneels (directie) Catherine De Biasio (Compositrice) Kenzo Virga (Com√©dien) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Sofie De Schryver (Actrice) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Esthen Dehut (Producteur) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Antoine Ghuisoland (Musicien) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Anne Guinot (po√®tesse) Tania Joukovsky (Directrice de production) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Luc Brumagne (Com√©dien) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Ben Horemans (event security) Richard Motte (Market Researcher) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Julie Caebergs (Communication culturelle) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Olivier Massart (Chef de Bande) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) C√©sar Hanssens (Technicien son) nicolas rombouts (muzikant) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Marina Paganelli (Institutrice) Pierre Le Bec (Musicien) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Daisy PHILLIPS (Danseuse) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Gerard Corbion (responsable de cie) Mathy Nathalie (Project Manager) david sabau (ing√©nieur du son) Eric Quackels (membre du comit√©) Nicolas Rolland (Agent immobilier) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Jeroen Vink (Projectmanager) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Peleman Eva (event & videoproducer) Emilie Corswarem (FNRS) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Mohamed Mesbahi (Musicien) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Eric Russon (Journaliste) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Liliane Wang (Administratrice de production) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) JULIE Anson (Comedienne) Samuel Najii (Chanteur) Acquisto antoine (musicien) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Jacques Chelidonis (Musicien) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Danny Godfraind (Design) Daniel Zaghet (Com√©dien) Aline Piron (Com√©dienne) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Th√©o Delval (Etudiant) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Alain Chafwehe (Batteur) Nicole Debefve (Retraitee) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) raphael venin (Musicien) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Rudy Goddin (Directeur artistique) Nono Battesi (Choregraphe) tadzio baudoux (musicien) Guy Rombaux (Acteur) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Amanda Petrella (Ensembli√®re) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) aude mermilliod (autrice de bd) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) Jean-Luc Pappi (pianiste) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Carolane Pierre (Assistante de production) Maxime Canart (Electricien) Pierre Gordower (Enseignant) Leila Mokhtari (citoyen) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Sabine Minniti (UE) Michael De Nijs (Realisateur) Annick Dath (Maman de regisseuse) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Corentin Eubelen (Musicien) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Miodezky Mona (Chanteuse) Lorcan Fahy (Musicien) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Olivier Sprangers (Musicien) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Audrey Glotz (√Čtudiant) Guy Pion (Com√©dien) Daniel Thielemans (Acteur) Michael Fillieux (Restaurateur) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Joanie Carlier (Bassoniste) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Bozzini Emanuele (Musicien) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Pierre L√©onard (Particulier) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Fabrice Bequet (Manager) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Michel Evrard (Retrait√©) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Antoine Geeraerd (Cadre) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Ingried Lempereur (Psychologue) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Liza Reichenbach (Etudiant) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Paul Sterck (Administrateu) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Pierre Brynaert (Professeur) Nemo Gielen (oui) Thierry du Bois (Photographe) Laura Gilson (marketing officer) Floriane Laine (Assistante sociale) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Daphn√© Robin (Clown) Estelle LEGER (Assistante admin) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Virginie De Lutis (Auteur) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Aline Baudet (Designer, illustratrice) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Janet Vega (Manager) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Karin Peeters (Contentbeheerder) Lia Bertels (R√©alisatrice) Teuk Henri (Muzikant) Ian Theves (Technicien de spectacle) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Herman Schueremans (organisator) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Fabien Sant (Educateur) Georgia Kung (Artist) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Roberto Savo (R√©alisateur) Peter Dobbels (Venue Manager) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Thierry Modave (Employ√©) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Benjamin Pi√©rard (monteur) Sarah Van Heertum (Graphiste) Marie Lagaditis (Musicienne) Enea guerra (musicien) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) BabyDoll Pearly (Aucune) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Virginie Dubois (Autrice) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) C√©line Kerpelt (Graphiste) Adrian Sack (-) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Paul de Stexhe (Graphiste) Sigrid Delmotte (Enseignante) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Nicole Letuppe (Chanteuse) Bart De Smet (Tradeshow Director) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Nathalie Peeters (Employ√©) Sophie Cuvelliez (retrait√©e) Carpino Julie (Chanteuse) Alain Van houtte (Ind√©pendant) BIANCA BIJI (-) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Sandra Demmiche (Shop manager) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Luca Pistone (Photographe) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) toine Thys (saxophonionste compositeur) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Claire Colette (Ecrivaine) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) S√©bastien GRAUX (Artiste) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) Marina Vendrame (Laborantine) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Mathilde Rault (actrice) yann lecollaire (musicien) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Sarah Carlier (Artiste) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Anthony Van uytven (Technicien) Monique Prignon (Artiste plasticienne) vincent philippart (ing√©nieur du son) Guillaume Malempr√© (Musicien) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) francois chevigne (professeur de piano) ivan louette (aucune) laurence caps (cadre) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Baptiste Louis (Etudiant) Jo√ęlle Hubert (Education) Jessica Tamsma (Percussioniste) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) nathalie hubert (solidaire) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Victor Pailhes (Chanteur) Catherine ELIAT (Pas) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Celine Debacquer (klassieke zang) Marc Teller (Producteur) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Emilie Dotheij (Ensembliere) Koen Tot√© (Muzikant) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) St√©phane Oertli (Comedien) Jos√© LOUIS (n√©ant) telma ramirez (directrice asbl) Elise welleman (pensionn√©) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Samir Bendimered (Directeur artistique) Gian Ponte (Musicien) Quentin Hoogaert (Chanteur) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Brigitte Lahaye (Solidaire) Pierre Marino-Smette (Artiste) KEVIN LENNE (Account Manager) Tom Eeckhout (Songwriter) Pascal Winberg (Chansonnier) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Ivar Swiers (scaff) jozef Portaels (magazijnier) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Mirela Barbut (Traiteur) Sanda Giurgea (Neurologue) Ysaline Libert (Etudiante) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Thibaut Verly (monteur image) Magali David (Prof de musique en secondaire) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Sven De Weger (Event Security) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Dominique Perne (Tecnhnicien) Juliettd Moons (Enseignante) Daniel de Beer (Retrait√©) Martine Claude (com√©dienne amateur) Laurent Gooris (Chef constructeur) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Jean-Louis Struyf (administrateur) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Kevin Conroy (Manager) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Umm√©e Shah (Conteuse) Christophe Remy (Directeur artistique) Ria Carbonez (Conteuse) Joao Prates (Tech video) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Davide Zecca (Batteur) Tasset Virginie (Compositrice) Roel Saenen (Project/account manager) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Tim Blaise (Marketing) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Walid Khalif√© (Pianiste) Vincent Rif (Illustrateur) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Johannes De Jong (Scientifique) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Damien Keyeux (Monteur image) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Laure Berthold (Maquilleuse) Pascal Charpentier (Musicien) Andr√© Donni (Jazz) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Christine Dejarnac (Enseignante) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Francis gerin (Charg√© de mission) Giliane Gaspar (Event manager junior) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Mohamed Benyaic (Enseignant) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Daniele Du Bosch (Musicienne) Olivier Haas (Enseignant) Nicolas Dubuisson (informaticien) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) bertrand lissoir (realisateur) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Michel Chauvaux (DJ) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) St√©phane Zech (Organiste) Edwin van den Hove (Machiniste) C√©cile Grassart (Animatrice) Elien Mathieu (Student) Baptiste Leclere (Artiste) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Julie Soyeur (Educatrice) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Tori Grums (Technicien) Rachida Aoulad (Webdesigner) Marc Santkin (Musicien) Damien Lescrenier (Cameraman) EDOUARD THISE (Altiste) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Catherine Dethine (Journaliste) AXELLE RED (artiste) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Benoit Dubuc (Barman) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Guy Th√©rache (R√©gisseur) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Yves Martin (Conseiller) Baines Ryan (Chef de cuisine) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Gael Michaux (Com√©dien) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Pierre Chapelle (Medecin) Pierre Paulus (Messager) Gaspard Sicx (Batteur) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) philippe mourlon beernaert (spectateur) Alexandre Spilette (Musicien) Tony Teise (Education) Nathalie Lourtie (Employ√©e) Medhi Beduin (Magicien) Jean-Marc Schneider (Photographe) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Stephane Ginsburgh (Musicien) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Conoscenti Mariano (Chanteur) Roman Bournonville (Graphiste) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Sophie Godenne (infirmi√®re) Lauranne Lahaye (Journaliste) Patricia van der Smissen (Avocate) Wim Eggermont (Muzikant) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Clara Noirhomme (Charg√©e de projet) Fanny Sarlette (Musicienne) No√©my Laloux (Technicienne) Annika Lottin (animatrice) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Maelle Rey (Ouvreuse) Yolande Fraipont (Retraitee) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) rocco campanella (d√©cor) Danny Willems (Fotograaf) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Yoann Zimmer (Acteur) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) jan de winne (musicien) Maxime Andrien (Directeur artistique) Arthur Marbaix (Acteur) rik van elzen (Podiumbouwer) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Fabien Mouton (Musicien) Wim Dufoort (Stagehand) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Maroine Amimi (Com√©dien) V√©ronique Laurent (Musicienne) Nicola Testa (Artiste) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Nathalie Trigaux (Formatrice) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Meryem Messaoudi (Enseignante) Manu Ruwet (Animateur culturel) Pol Beele (Guitariste) Christian Van Parys (C√©ramiste) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Pauline Thonon (Assistante communication) Bernard Balteau (journaliste) Alexian Vanclef (Magicien) Mans Manuszko (DJ) Victor Dumont (Danseur) Emmy BEAUMEZ (conception - vente) Lionel Renquet (Technicien Son) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Jean Hu (Musicien) Jimmy Van Meel (Chef decor) Guillaume Morisod (Ing√© son) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Cinzia Robbiati (Danseuse) Emily-Jane Torrens (Scripte) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Pierre Pev√©e (Directeur) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Sylvain CREMERS (musicien classique) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Pascale Marlier (Ecrivain) Laurence Briand (Com√©die) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Charlotte Marchand (Artiste) Gwenn Rohr (chanteuse) Pierre Lef√®vre (musicien) Carole Messmer (Cineaste) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Herve Huens (Marketing manager) Mikael Di marzo (Acteur) Guy Lannoy (-) Julien Lambert (auteur bd) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Christophe Wullus (Regisseur) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Julien Conti (Musicien) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Laurent van der Rest (Com√©dien) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) John Davis (Com√©dien) Patrick Beckers (Com√©dien) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Dolores Decamps (Enseignante) Vincent Foret (Photographe) Christian Lassaux (Directeur) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Lucas Lebacq (Musicien) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) bertille Gibourdel (costumi√®re) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Gabriel Claus (Bidouilleur) Gilles Nicolay (Adjoint) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) C√©cile Quenum (Photographe) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) Myriam Berghe (Journaliste culture) Brigitte Goudaillier (Retrait√©e) Yves Delsart (Gerant) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Marc Van Eyck (Producteur) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Eric Crasset (Employ√©) Doris Michel (Photographe) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Julien Tilkin (Enseignant) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Catherine Mailleux (psychanalyste) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Julien Quoirin (Cin√©aste) Alice De Page (Illustratrice) Michel Tourneur (√Čl√®ve) emilie anseeuw (Graphiste) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Caroline Bertolini (Community Manager) Raoul Belmans (DJ / producer) Marc Brasselet (Musicien) Julie Mossay (Chanteuse) antoine salemi (reparateur cycle) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Marion Lambert (Danseuse) Arthur Forest (assistant de production TV) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Benny Haegeman (Personeelschef) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Johanne Duplouy (Relation publique) Elise Peroi (Artiste) Stef Delbaere (Gitarist) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Laurent Micheli (R√©alisateur) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Laurence D'amelio (Com√©dienne) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Kaltom Belataris (Project manager - event) albert gisaro (regisseur) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Annick Van Coppenolle (admin) Louise Taquin (Ind√©pendant) Luc Borgers (Retrait√©) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Stephanie Bohet (Institutrice) Peggy Klein (Employ√©e) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Alain Schmitz (Retrait√©) Catherine Deschryver (Management) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Jonathan De Neck (musicien) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) p. hidalgo (programmatrice) Muriel Bruno (Chanteuse) Dominique Swinnen (Pianiste) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) MANON SCHURMANS (Enseignante) Mathieu Besnard (Com√©dien) Steve Surin (H√ītellerie) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Nathan Naenen (Acteur) Celine Demuynck (Aide familiale) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) De Mey Eug√©nie (Musicienne) VivianeT√Ęm LAROY (-) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) John Mayard (InGson Live & Studio) Florine God (Artiste lyrique) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Olivier Demaret (Sculpteur) Peter Schoutteten (Technieker) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Chantal Dejardin (Conteuse) Natalia de Mello (enseignante en art) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Patricia Fontaine (Auteure) Francois Neycken (Acteur) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Thierry Devos (Vivre ma vie) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Szymon Brzoska (composer) Pedro Cabanas (Acteur) Virginie Verdier (Artiste) Roland Dewulf (tr√©sorier) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Sandra Colson (Assistante Promoter) Ferdinand Despy (acteur) natascha hardy (ind√©pendante) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Cyril Collet (Acteur) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Alain Caron (P√©diatre) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Astre B- (Leader de projet musical) bastien GREGOIRE (travailleur social) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Morena Brindisi (Musicienne) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Simon Morard (Inge son) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Alexia Turlot (Communication Manager) L√©once Chanoine (M√©lomane) didier nietzsche (aucune) pascal rahier (architecte) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Antoine DRONSART (Technicien Son) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Eric Thomas (Rendre heureux) JP Inno (Humoriste) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Nathalie Gutermann (Commercante) veronique Hennuy (addict √† la culture) Michel Debrulle (Musicien) Gilles Cabodi (Musicien) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Veronique Thieme (Enseignante) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Anthony Simon (Technicien) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Andreea Vilciu (RH √©vents) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Gael Soudron (Com√©dien) Luana Trabelsi (Community Manager) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Femke Gyselinck (Choreograaf) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Brigitte Salkin (Food stylist) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Xavier Depovere (CEO) Amandine Snel (Enseignante) √Čmilie Counet (Agent en douane) Edwige Baily (Actrice) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Kevin Plasman (Legal Manager) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Michael Havenith (R√©alisateur) Olivier Steegen (Chef de projet) Simon Galloy (Enseignant) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Julien Cherpion (Dop) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Anne Fontenelle (Graphiste) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Leone Celia (√©tudiante) Patrick Kurota (Illusionniste) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Patrick Worms (Agroforestier) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) Marc Maes (Zelfstandige) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Florence Dall'Aglio (Production manager) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Finn Fahy (Barman) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Laurent Piron (Magicien) Camille Decock (Com√©dienne) Georges Herzet (Informaticien) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Jean Paul G√©al (Retrait√©) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Inge Van Roy (Salesmanager) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Flora Seigle (Auteure compositrice) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Alix Konadu (Actrice) Sarah Devaux (artiste de cirque) Louise Mailleux (√Čtudiante) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Ralph Dekoninck (Professeur) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Barbara Wiernik (Chanteuse) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Arnould Massart (musicien) Laura Erba (Sc√©nographe) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) patricia pirard (medecin) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Fran√ßois Postic (Musicien) Laurent Czaja (Directeur de production) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Julie Gonzalez (-) Delphine Duli√®re (Export manager) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Pierre Bouldou David (Chanteur) Catherine Lausberg (Peintre) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Vincent Maillen (G√©rant) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Pierre Jadin (G√©rant) Dominique Hermans (Com√©dienne) Nicolas Achten (Musicien) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Anne Hermant (Consultant musique classique) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Florine Lambert (Enseignante) Lara Cahay (√Čtudiante) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Gwen Vdb (Commerciale) Houda Dourhi (Assistant Manager) Octave Pirmez (Manager) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Antoine Jonniaux (illustrateur) Mathilda Stock (√Čtudiante) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Amandine Sepulchre (Musicienne) Celine Lecocq (Etudiante) Alice Noel (Voltigeuse) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Patrick Beeken (Organisateur) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Caroline Case (G√©rante) Jean Hilger (Pianiste) Catherine Devos (Billettiste) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Olivier Moussa (Idem) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) G√©rald Castiaux (Avocat) Kienen Jeremie (Vendeur) Sonia Dermience (Curatrice) Ana Stegnar (danseuse enseignante) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Anne Theunis (Chanteuse) V√©ronique Lev√™que ((.)) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Jean-pol Fievez (Stage) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Eric Bettens (Compositeur) Massimo Mele (Ouvrier) Carbonez Philippe (Retrait√©) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Michel B√©cart (retrait√©) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Reynold Leclercq (G√©rant) Kalya Firefox (Artiste de rue) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) L√©a Renaud (√Čtudiante) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Rosette Desadeleer (plus aucune) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Diana Van Gucht (Professeur) Paul Bossu (Employ√©) ludovic hubert (messager-porteur) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Jasmine Jaubert (Scripte) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Johan COIGNAU (ACTEUR) Arnaud Arseni (Auteur) Luc Francis Jacobs (Gerant) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Asma Chounani (Chanteuse) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Estelle Czernichowski (artiste) Caroline Gonda (Etudiante) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Philippe Fontagnere (Musicien) Wim Lauryssen (Trombonist) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Pierre Molinghen (Photographe) Xavier DEFOING (musicien) Dominique Guns (spectatrice) Van Vooren Dirk (Acteur) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Christian Cabuy (Antiquaire) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Monique Manceaux (Com√©dienne) Madeleine Bara (Enseignante) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Esinam Dogbatse (Musicienne) Said Hammas (Gerant) Anne Marie Evrard (choriste) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Fivet Nicolas (Bediende) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Geluck Antoine (Musicien) Pol Davril (R√©gisseur) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Quentin Marteau (Com√©dien) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Anne Moinet (professeur) Camille Thiry (Host accueil) Julie Querre (Danseuse) Igor Adamskiy (Artiste) Christophe D'herde (Enseignant) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Cedric Guffens (musicien) Mathias De Marco (Responsable technique) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Coralie Pastor (Comm & Change) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Gael Leininger (R√©gisseur) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Mollie Costanza (Chanteuse) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Bertrand Hallet (Animateur radio) Zeno Graton (R√©alisateur) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Rebecca Samos (Musicienne) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Aur√©lie Paulet (Guide) Luc Bernard (Com√©dien) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Carl Dendal (Solidaire) David Hassoun (Animateur) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Stephane Mercier (Musicien) Ichraf Nasri (Sans emploie) Andr√© Kaye (Musicien) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) C√©cile Bertrand (artiste) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Emmanuel Alberts (Cadreur) Christian DELWICHE (Retrait√©) Roland Juchtmans (Muscicien) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Guyl√®ne Olivares (actrice) Dominique Falmagne (Fan de culture) Pol Landercy (Amateur d'arts) Shalini Kayumbi (Etudiante) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Julie Lambillon (Architecte) Luc Lambert (Musicien) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Patrick Glotz (R√©alisateur) Julie Rens (Musicienne) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Souchet Adrien (Musicien) Christian Noefnet (Chanteur) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Alice Bourgois (√©tudiante) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Paul Parker (free-lance) Marianne Celis (aucune) France Brasseur (Administratrice de production) Myriam Somers (Fonctionnaire) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Alexandre Hendoux (Employe) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Fanny Ruwet (Humoriste) Fabien Degryse (musicien) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Vincent Liben (compositeur) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Fabrice Lig (Compositeur) Christine DELECLOZ (Administratrice) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Paul-Henri Wauters (Botranique) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Julie Dumilieu (Musicienne) Julie De Clercq (regisseur) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Julie Sobotik (Graphiste) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Caroline Lamarche (√©crivain) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Celine Wiertz (Administratrice) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Carol Timperman (Maquilleuse) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) L√©a Chartier (Photographe) Louison Renault (Professeur , musicien) Val√©rie Ducoeur (Art director) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) bernard detre (jounaliste) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) KINAY Ipek (com√©dienne) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Siona Vidakovic (Animatrice) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Olivier Servais (Professeur) Laurence Vincent (Enseignante) Toni Vitacolonna (Muzikant) Lauriane Dangoisse (maman) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Caroline Lenaerts (Blablabla) Tom De Vuyst (boulanger) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Eline Simon (Educatrice) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Catherine Rans (Com√©dienne) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Isabelle Boucher (Stage manager) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Patrick De Schuyter (Musicien) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Johanne Verbockhaven (Phd) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Alexandre Neus (√Čtudiant) Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Quentin Velghe (Programmateur musical) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Diego Herman (Peintre) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Nathalie Delattre (Musicienne) Thierry BROLET (expert) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Virginie Gardin (Comedienne) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) De Backer Soetkin (Horeca) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Patrick Quinet (Producteur) Paloma de Boismorel (Journaliste) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) tom voorn (arbeider) Xavier Pottillius (Animateur) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Floriane Lissoir (Etudiante) Maureen Halin (Vendeuse) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Christel Bosteels (RH) Baptiste Blampain (Com√©dien) Sylvie Bertaux (Choriste) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Marie Mesters (Amateur d'arts) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Lee Lebens (Musicien) Juliette Parchliniak (Psychologue) Violette Leonard (Comedienne autrice) Sylvain Finamore (Independant) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Ga√ętan Warin (Informatique) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Ga√ętan Genet (Technicien) Anna Touvron (Art director) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Laura Warichet (Musicienne) Florent Fourmentin (Light/video designer) Christophe Fumiere (Ouvrier) Annik Pirlot (Conteuse) Joel GOSSET (ACTEUR) Olivier Boonjing (Directeur photo) Laurianne Thysebaert (violoniste) Hilde Mortier (Gids) Sophie Sommer (administration et logistique) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Alice Spenle (r√©gie son) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Laurens Billiet (muzikant) Aur√©lie NOLF (Scripte) CAMILLE LANCELIN (Performer) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Juliette El Khouri (Architecte) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Herv√© Noirot (Pianiste) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Fabian Bonetti (batteur) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Janos Bruneel (Muzikant) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Christophe Malherbe (Aucune) steve Driesen (Com√©dien) Marine Henin (Charg√©e de communication) Marie Dury (Chef de projets / labels) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) teun verbruggen (drummer) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Gauthier Claerhout (aucune) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Reginald Washington (Professional Musician) Marc vander Straeten (Employ√©) Patrick Amand (G√©rant) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) martin durt (constructeur d√©cors) Satya Mioli (Therapeute) Pascal Matthey (Musicien) Lionel Meunier (Musicien) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) David Sells (Vid√©o) Giuseppe Vetro (Enseignant) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) Larbi El malah (Employ√©) Martine Savary (secr√©taire) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Bruno Parent (Distributeur de films) Fran√ßois Deppe (Musicien) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Jonathan Blondel (Musicien) Lionel Lhote (Chanteur) Juliette Manneback (Com√©dienne) Fabien Hupin (Artiste peintre) claire lechien (violoniste) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Laure Geerts (photographe) Gert Roscam (Technical manager) Jonas Beks (Freelancer) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) samuel tilman (r√©alisateur) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Ruth Berge (enseignante) Dimitri Mak (P√©diatre) Sarah Lederman (regisseur) Charline Lancel (Art num√©rique) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Eric De Coen (Ind√©pendant) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Ingrid Bravin (stagiaire) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Karim Gharb (Chanteur) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Vincent Mathieu (Informaticien) Nina Tomas (peintre) Emilie Jonckheere (Employ√©e) marie dominique ponette (conductrice) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Roberto Salvador (G√©rant) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) Sylvia Hollander (Membre) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Hans Bossuyt (Muzikant) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Florian Gilot (technicien) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Yragael Gautier (Realisateur) Barbara Abel (Romanci√®re) Nadia Jradia (Professeure de piano) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Dubois Alain (Associ√©) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Muriel Dacq (Chanteuse) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Robin Lebrun (Chercheur) Alexia Waku (Artiste interprete) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Cassia Andrioli (Assistante admin) Sandra Chaoual (Danseuse) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Andre Renaud (Retrait√©) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Abdou Mekkaoui (Culture) Vincent Stiernon (Ripper) georges girard (chomeur) Toufik Cherifi (Enseignant) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Ninna Pacini (As) Michael Hasson (Musicien) Sandra Kim (chanteuse) Jan Van Looy (Pianist) Jeremy Lamblot (Comedien) Catherine Bary (Actrice) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Victoria Makosi (Administratrice de production) Antoine Dersin (Photographe) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Alain Canneel (fonctionnaire) Marie Gaber (Retrait√©) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Pascal Cr√©teur (Musicien) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Arlette Hermans (Idem) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) jos horbach (evenementenorganisator) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Pascale Rubens (Muzikant) Henri Couchard (Etudiant) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Lone Wraae (Oui) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Etienne Mayeur (Tourneur) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Antoine Olivier (Batteur) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Samuel Buisseret (Vid√©aste) marta bergman (r√©alisatrice) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Gabriella Iacono (Danseuse) Sarah Aguzzi (Enseignante) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Marua Floxo (Performance esculpture) Vinciane Le Men (Productrice) Stephane Despa (Project manager) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Greg GregLox (Directeur artistique) Georgina Becker (Productrice) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Thomas Midrez (Conteur) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Michel COURBET (Sales) Lukas Falesse (Monteur) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Samuelle Dupuis (Psychologue) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Sebastien Guedj (Musicien) Hugues Hausman (Com√©dien) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Lucas Vermeire (Techniek) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Vincent Vanden B. (independent) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Maud Joiret (Autrice) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Carole Nemerlin (Professeur) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Kevin Cools (Billettiste) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Daniel Wilmart (Batteur) Alexia De Letter (HR Assistant) laurence van goethem (traductrice) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Michel kozuch (Musicien peintre) Marianne Poncin (Office Manager) Guillaume Codutti (Musicien) annabelle duaut (charg√©e de projets) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Caroline Adam (Maquilleuse) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Lucas Le Bart (Perchman) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Anthony Robert (DG) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Etienne Baudoux (x) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Sandro Salis (Ouvrier) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Olivier Bilquin (Musicien) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Anton Henne (r√©alisateur) Joe Higham (Musician) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Gregory Houben (Musicien) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Patrick Nuytkens (General Manager) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Stephane De Visch (Informaticien) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Pierre Thimus (Concertiste) Laure Voglaire (Com√©dienne) Sarah Scaillet (Juriste) Virginie Messiaen (Monteuse) Marie Binet (Technicienne video) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Florence Depaille (Professeur) Sabin Todorov (professeur, musicien) Ang√©lique De cooman (Aucune) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Andr√© Leplat (directeur photo) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Fabienne VANESSE (Employ√©) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Jean-Luc Gillard (programmateur) Josse Goffin (artiste) laurie colson (chef d√©coratrice) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Didier de Neck (Com√©dien) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) jerome bonvalot (roader) Christophe Hennikenne (Chauffeur) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) David Mazzeo (Directeur Artistique) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) john-john mossoux (artiste) marie-helene godet (Enseignante) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Joseph Herrent (CS) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Anne Scheuer (secr√©taire) juliette otter (chor√©graphe) Corentin Jonckheere (G√©rant) Roland de Wergifosse (Sans) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Christian Wouters (illustrateur BD) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Amelie S (Architecte) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Beaudry Charlotte (Artiste) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Fran√ßois Chenoy (-/) Georgette Baranyai (Diverses) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Sybille Langh (Costumi√®re) Marine Mechri (Sage-femme) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Frouke Wiarda (Musicien) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Thonus Yves (Monteur son) Luc Vandenheede (Avocat) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) Cecile Rittweger (Comedienne) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Marie Marlier (econome) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Eric Tamundele (R√©alisateur) Paul Miquet (Cr√©atif) Oriane Stevart (P√©diatre) Alice Borgers (Com√©dienne) Jacob Storer (Danseur) Cecile Baldwin (M√©decin) Fred Malempre (Musicien) fabrice dumont (auteur) Helene Sauliere (aucun) Nicole Stas (Fonctionnaire) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Manuel Roland (Musicien) Jan Houssin (theatertechnicus) Sophie Quinet (Enseignant) Donat Mailleux (Cameraman) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Mathieu Val√©rie (Professeur) isabelle martin (manager) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Colin Christiany (R√©gisseur) Sarah Soukri (Peintre spirit) bo van der werf (musicien) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) brigitte Romain (animatrice theatre) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Mortier anne-sophie (graphiste) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Anthony Fina (Operationnal Manager) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Alexandre Janssens (Rigger) Yseult Hiernaux (Communication) DjM DjM (Animateur) Alice Roussel (Costumi√®re) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Cat Soetens (Idem) Jack Cooper (Prestidigitateur) Priscilla Adade (Actrice) Manon Huguenin (Sculpteure) Denis Heneaux (Professeur de trompette) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Arnaud Trejbiez (Producteur) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Philip Van Volsem (DOP) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Olivier Celli√®re (Photographe) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Claire Allard (Photographe) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Fons Dhossche (Danser) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Alice Leroisse (Sans) Pierre GERARD (Pensionn√©) detry fabrice (Musicien) Violette Nys (D√©veloppeuse) Sebastien Taillieu (G√©rant) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Joelle Bar (priv√©e) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Campos Veronica (Percussionniste) Giulia Chiarelli (sans fonction) Poupette Choque (Solidaire) Emilie Praneuf (Comedienne) Remi Planchenault (Label Manager) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Stefano Leone (Acheteur technique) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Marie Cero (Libraire) Yoann Launay (Chanteur musicien) Emilienne Flagothier (Artiste) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Maxime Van Tomme (Regisseur) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Adrien Lenoble (Directeur) Belme George-Emanuel (Logistique) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Bruno Borsu (Com√©dien) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Sophie Hermant (Employ√©e) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) benoit Maljean (clown et jongleur) Vanessa Lesage (Communication) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) pierre-francois joslet (Dj) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) John Wald (Enseignant) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Sophie Baudoux (admin) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) rusty james larbuix (batteur) Berdine Nusselder (Actrice) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Thomas De Thier (Scenariste) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Josiane Bouhon (Directeur finance) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Xavier Percy (Com√©dien) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Ilona Lybeer (√Čtudiante) C√©dric Folie (Technicien son) anne orban (Artiste) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Bernard Foccroulle (compositeur) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Renaud Pirson (Programmeur) Marc Pijpops (Muzikant) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Marie Polet (/) Christine Rigaux (Directrice) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Manon Marlier (Project manager) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) M√©lanie Chalon (Invalide) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Benoit Thiry (aucune) Christian Israel (Artiste) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Bruno Verstraete (Eclairagist) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Renaud Paquot (R√©gisseur) Lucio Arisci (filmmaker) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Johnny Konings (freelance/stagehand) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Jan Eggermont (Muzikant) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) nina hennart (masseuse) Bruno Baudewyns (Musicien) sophie hustinx (Autrice) Allier R√©mi (R√©alisateur) Michel Stockhem (Directeur) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Audrey Zimmer (Animatrice) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Christine Sommeillier (Enseignante) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Clement Nourry (Musicien) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Thibault Jonckheere (Artiste) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Jean L√©onard (Enseignant) Nicolas Missart (Runner tech video) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Raf Reyntjens (Realisateur) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Christelle Dumont (G√©rante) Georges Van Dongen (Directeur technique) Catherine Simon (Analyste) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Jeroen Logghe (Acteur) Maria-Krisztina Nagy (artiste) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) antonio pradas (fabrieksarbeider) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Serge Huwart (Artiste) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Sylvie Gerard (Centre culturel) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Fabrice Bonnet (Musicien) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) Thomas Dambly (Eclairagiste) Anne Goy (artiste designer) Michel Leroux (Formateur) Nina De TAEYE (Comedienne) Daniel Vill (B√Ętiment) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Plastic Bertrand (Artiste) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Anne Niepold (musicienne) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Laurent Clairembourg (Enseignant) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Philippe Jolet (administrateur) Isabelle Peeters (coordinatrice) Monique Meurant (Retrait√©e) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Lucie Knockaert (Assistante de production) Sylvie Storme (Professeur) Virginie Urbain (Assistante sociale) Damien Gemmi (Technicien son) Muriel Denis (Auteure dramatique) Philippe Paggen (Enseignant) Felice Meert (Musique) Marie Debrulle (Employee) Nicolas Thonon (Directeur technique) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Berlage Abel (engineer) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Karine Dorcean (Graphiste) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Myriam Amouri (Assistante Camera) Isabel gomez (guide) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Paschal Adans (Compositeur) Corinne Houben (Enseignante) Emeline Renoux (Enseignante) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) gaethan dehoux (Ing√© son) St√©phane Delvigne (com√©dien) Marianne Thys (eindredacteur) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Carlos Verdejo (Peintre) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Marie Close (Chor√©graphe) Aurore Grailet (Musicienne) Mounir Hamri (Business Angela) William Clobus (Com√©dien) Robert Marnette (retrait√©) Hichem Dahes (Photographe) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Maxime Moyaerts (Musicien) Julien Vargas (Com√©dien) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Anne Collet (Musicienne) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Laurent Hendrick (Musicien) Giovanni Guarini (Artiste) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Charlotte Pion (artiste) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Florence Borgers (Musicienne) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Chantal Delers (Sans) M√©lanie Godin (Directrice) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Arn Fabry (Stagehand) Virginie Berland (Perruqui√®re) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Fabienne Demeulenaere (Public) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Bruno Pons (Monteur) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Christine Lurquin (Chanteuse) nicolas Esterle (technicien son) jean blavier (choriste) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Kaat Verlent (Opnameleiding) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Marie Franeau (Com√©dienne) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Luc Ruidant (journaliste) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Thom Dewatt (Musicien) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Patrick Michel (Acteur) Orlando Boscariol (commercial) Yannick LETAWE (Enseignement) Domenico Renga (Secteur public) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Louis Prest (Com√©dien) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Bertrand Leclercq (Enseignant) Thomas van Oene (Etudiant) Nadia Ben Romdhane (peintre) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Salah Tijani (Ouvrier) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Steven Jacobs (musicus/ componist) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Laurie Mella (Administratrice de production) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Marine Bernad (Arts graphiques) Anton Lambert (Muzikant) Roxane Faissolle (Pierceuse) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Mari Gonzalez (Catereraar) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) No√© Peigneur (Musicien) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Jean Pol Zanutel (Musicien) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Zhuojun Chen (Musicien) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Patricia Schmitz (Enseignante) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Sabrina Warny (Employ√©e) Marc Radelet (Attach√© de presse) Henry BELY (Employ√© administratif) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Simon Verwacht (Enseignant) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Daniel Wang (Musicien) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) martine rifaut (retrait√©e) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Olivier Snyers (moniteur) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Youn√®s Boukili (Musicien) Caroline Spiertz (√©tudiante) Boris Prager (Com√©dien) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) natacha CAMPOURCY (soutien) Dominique Moreau (Professeure) Erika Matagne (artiste de cirque) Maud Scaillet (Coordination Secu) Frans Michielse (Manager, producteur) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Sophie Moreau (Production, administration) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Christophe Piette (Programmateur) Katrien Poels (Maquilleuse) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Marc Buchet (Manager) Florence De Vos (consultante en couleur) Robert Guilleaume (Animateur) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Vitta Symons (Personal Assistant) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Wim Embrechts (directeur) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Benoit Bosschaert (Musicien) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Yves Barbieux (Compositeur) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Sarah Swannet (Medecin) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Brigitte D'haese (√©ducation) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Xavier Petithan (Choriste) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Martine Vandenbroeck (Xxx) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) V√©ronique Bultiau (animatrice) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Bernadette Heinrich (Conteuse) Yassin El achouchi (Com√©dien) Rodolphe Maquet (Musicien) Didier Likeng (Bassiste) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Denise Blue (Chanteuse) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Sylvie Andre (√Čducateurs) kaat de windt (pianiste compositrice) Romain Waterlot (Monteur film) KOENIG St√©phane (Agent artistique) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) PARISEL Luc (Psychanalyste) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Piet Eekman (R√©alisateur) Jawher Matmati (compositeur) Lauren Lekeux (Enseignante) maxime rahier (Eclairagiste) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Babou Sanchez (Artiste) Pascal Paridans (Ed. Phys) Cynthia Claes (Horeca) Pierre Stine (Cin√©aste) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Sarah Testa (com√©dienne) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Delphine Roy (Comedienne) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Elba Da Silva (Animatrice) Thomas Gomez (Enseignant) Fernant Zeste (muzikant, producer) laurent stelleman (Musicien) Martin Gils (Etudiant) Delauvaux Manon (Comedienne) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Gael Rinclin (Tech Engineer) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Deepen Clara (√Čvent manager) Estelle Franco (Com√©dienne) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) sylvie de braekeleer (professeur) Laurent... CARPENTIER (Independent) Clara Levy (Violoniste) Axel Van Mullem (guitariste) Julien Gugel (Guitariste) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) thomas israel (artiste) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Christine Quertinmont (prof de yoga) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Pierre Chevalier (Musicien) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Micheline Gutman (Production manager) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Anne Massez (Radiologue) Bristol Mo (Photographe) Fabian Labiau (Projet Manager) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Delphine Binard (Employ√©e) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Bertrand Closset (R√©gisseur) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Brigitte Rival (coach de vie) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Diaz Adrian (Acteur) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Fred van der Zwaan (Musicien) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Miranda Ummels (chanteuse) Ang√©lique de Lannoy (none) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Thierry Heynderickx (Acteur) Perrine Delers (Chanteuse) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Julien De Vos (Musicien occasionnel) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Alain VARLET (Parolier) Mich√®le Maquet (Photographe) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Nora Zekhnini (M√©decin) Ignace Rizzuto (Bassiste) Alex Vizorek (fou du roi) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Iman Aroud (Professeur) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Sarah Minutillo (Artiste) Julie Kargas (√Čtudiante) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Claire Buffet (Directrice artistique) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Lucius Fromm (performing artist) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Frederique de Montblanc (Autrice) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Tom Brus (directeur artistique) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) louis cleys (affichage culturel) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Cesar Janssens (Muzikant componist) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Fabienne Syenave (NA) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Erick H√©brant (cameraman reporter) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) Dominique Hacourt (Enseignante) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Maelle Kalis (Artiste) Maxime Stasyk (Violoniste) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Antoine Kurz (√©clairagiste) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Benjamin Elleboudt (Musicien) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Tom Malmendier (Musicien) Gerda Theek (Pensionn√©e) Fanny Dumont (Com√©dienne) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Martin Moreau (Musicien, animateur) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Rachel LAMISSE (Visual designer) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Yves Gobart (Artiste Peintre) Anne Marcq (Plasticienne) Marc Decallonne (Chef de projet) G√©rard Corbion (responsable de cie) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Iseult Jacquemin (Employee) Greg Baumann (Com√©dien) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) luis borges (g√©rant) Claude Courtoy (Cameraman) Kris Belean (sound engineer) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Sebastien Delvaux (Manager) Lucie Dufays (Avocate) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Philippe Blasband (Auteur) Nicolas Renard (Manager) Olivier Pleyers (Musicien) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) stephane Everaert (Com√©dien) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Mohamed Ben (Employ√©) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Phaedra Segers (Actrice) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Milan Jespers (Artiste) Mustapha Abatane (Storyteller) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Noemie Vos (Expert immobilier) Mara De Sario (Photographe) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Marc Smeesters (Agent) Sarah Dupriez (Institutrice) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) Jean-Charles Delfosse (coach) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Denis Sadzot (stage hands) Antoine Goudeseune (Musicien) Benjamin Tordeur (Stagehand) Alice Godart (monteuse) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Matteo Genovese (Bassist) Jerome Peters (Producteur) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Marielle Scholtissen (Actrice) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) arnaud rey (Huar) Jean pierre Schuilen (Musicien) Amandine God (Psychologue) Adrien Huvelle (√Čducateur) Karin Bali (Responsable Marketing) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Michel Jaspar (Musicien) francois hubaux (ing√©nieur du son) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Cedric Bourgeois (Realisateur) Edwige Henry (Assistante) Charlotte Maison (Musicienne) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) C√©line Dumont (Com√©dienne) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Marine Stevens (Costumiere) Thierry Steffens (Enseignant) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Lidewei De Sterck (Musicienne) Robyr Lionel (Com√©dien) Jean-Marc HELSON (Architecte) giovanna piccinini (employee) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Renard Jacques (Organisateur) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Michils Ludovic (Ceo) Quentin Verheyen (Booker) Christine Deneyer (Secr√©taire) Nathalie Deneyer (Enseignante) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Claudine Gourdin (Com√©dienne) aurelie laurent (assistante d' administration) Elsa de Lacerda (Violoniste) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Mainil Michel (Musicien) Mirella Cisternino (Choriste) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Pauline Yarak (Formation vocale) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Raphael noel (directeur technique) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Gene Bervoets (Acteur) Aur√©lie Lambert (Communication) steven Schepens (Manusje van alles) Audrey Petit (Chef de projet) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Michel Ledermann (Dirigeant) Vincent Alleman (r√©gisseur) Sophie Cox (Communication & relations presse) G√©raldine Harckman (Peintre) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Frankie Rose (Musicien) jerome de paepe (danseur) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Margaux Mouchart (√Čtudiante) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Yvan Tasiaux (Animateur) Alain Renard (smart projet 682) Bob Verschueren (Plasticien) Eva Destatsbader (Traducteur) Pascale Vervloet (Costume) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Sandra Geulette (Executive assistant) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Vincent Snappe (Enseignant) elza Autrique (cours Amarant) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Carine Chavanne (Auteure) Gaylord Baert (Finances publiques) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Pablo Andres (Com√©dien) Nathalie Thiry (Attach√©) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) pauline david (programmatrice de films) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Denis Chav√©e (Employe) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Naomi Vercauteren (violist) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Delphine Jouret (Spectatrice) Victor Defoort (Musicien) Christophe Cornet (r√©gisseur) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Sanja Maas (Chanteuse) Compagnucci Vanessa (Actrice) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Mohammed Benamar (Vendeur) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Renaud Masson (Photographe) Bruno Colet (formateur) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Nore sanders (Productieassistente) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Sherban Vidick (Musicien) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Iweanya Loos (Consultance) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Sarah Antoine (Com√©dienne) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) quentin noel (Photographe) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Albertine Libert (Guide) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) marc de bilde (d√©co tech) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Luc Janssens (Voorzitter) Charline Lequeut (/) Aristide KOBENAN (cameraman) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Marie laure Cordier (Educatrice) Julien Deschamps (Employ√©) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Angelo Bison (Com√©dien) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) J paul Clerbois (Comedien) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Pierre Gehain (pensionn√©) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) luc Petit (directeur artistique) Marie Vancaillie (educatrice) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Sandrina Lusci (Retrait√©) Chanda Vellut (Costumi√®re) Muriel Moreau (technicienne de surface) Xavier Colas (r√©gisseur) eric van renterghem (batteur) Kiran Sinimal√© (Etudiante) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Laura Aelbrecht (Student) Philippe Dernies (Supervisor) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) laurent GRIETENS (consultant) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Dominique Lambotte (D'interieur) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Melanie Principe (Cr√©atrice) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Audrey Michotte (Cadreuse) Sophie Huyghe (Enseignante) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Jeremy Trossat (Sonorisateur) An Standaert (ambtenaar) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Gauthier Danniau (Acteur) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Wendy Parthoens (Logop√®de) Christine MULLER (En invalidit√©) Maarten Perpet (Dirigent) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Kristin Rogghe (dramaturge) Dominique Guelette (R√©alisatrice) marianne fagnoul (couturi√®re) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Damien Chierici (Violoniste) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Gilles Abrams (Assistant de production) Larissa VAN WAES (Guide) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Michel Janssens (Spectateur) Freek Pieters (theatertechnieker) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Alain Posture (Comedien) Benedicte Franck (Assistante manager) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Virginie Vancoillie (productrice) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Catherine Pierloz (Conteuse) Farrah Flament (Artiste) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Julien Pierard (Enseignant) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Eslem Akdag (√Čtudiant) Anna Maerten (Sage-femme) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Sean Schievers (programmateur/artiste) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Lena Sturbois (Employ√©e) pierre Baton (Constructeur) As Collard (Formatrice) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Alix de Beaufort (Actrice) Muriel Sarlette (Musicienne) Eric Claus (Charg√© de projets) Annette Richter (Responsable location de salles) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Lou Hebborn (Com√©dienne) Sebastien Landauer (Musicien) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Leonor Swyngedouw (musicienne) katelijne dessein (leerkracht) Benjamin Genicot (Stagehand) Alexia Depicker (Actrice) B√©atrice Janssens (en tant que public) Isabelle Francis (Artiste) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Vincent Engel (√Čcrivain) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Julien De smet (R√©gisseur) Claudine Leonet (Professeur) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Yves Lecomte (Artiste) Raphael Hecht (Gerant) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Bert Gielen (Freelancer) Bernadette Dupont (Post production son) Magali Fernandez (/) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Assia Kadi (Camerawoman) Denis Deml (Backliner) Julie Galloy (Regisseuse) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Christophe Goudine (Acteur) Damien De Lepeleire (Peintre) Bastien Friquet (Technicien son) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Zazie De Truchis (Artiste ?) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Caroline Huart (conseill√®re) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) THIERRY CROMMEN (Musicien) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Jan Appermont (Forestier) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Shirley Auspert (Programmation) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Fran√ßoise Stuyck (Bof) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Amber Kemp (Com√©dienne) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Muriel Charbonnier (Journaliste) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Ludovic Bukens (Spectateur) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Saida El Majjaoui (Xxx) Nabil Missoumi (Com√©dien) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Fabrice Henry (Cameraman) Katia Raffay (Violoniste) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Catherine Geels (professeur concertiste) Christophe Denison (G√©rant) Piwi Leman (musicien) Robert Morales Matteo (technicien image) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Chlo√© Van de Sype (/) Michiel Ceulers (Artist) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) pascale barret (visuelle & performance) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Aline Blondiau (Inge son) Andr√© elleboudt (centre culturel) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) roos euwe (dramaturg) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Miguel Rwubu (Attach√©) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Corine Kraghman (Danseuse /chor√©graphe) Rohan graeffly (Plasticien) Nicolas Mambourg (Machiniste) Gilles Dn (Guitariste) Bertrand Scius (Technicien) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Pascalle Willame (Ensembliere) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Melissa Gaty (Violoniste) Emilie Vestens (Employ√©) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Perrine Rulens (D√©coratrice) Sophie Lecocq (Solidaire) fabrice mirco (Batteur) virginie Chapelle (charg√©e de production) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Garcia Arturo (Trompetista) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Pierre Coulon (Business developer) Sarah Blau (Bruxelloise) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Laetitia Evens (Com√©dienne) Olivier Holsbeeks (Customer Support) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Nathan Waroquier (Light) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Basile Richon (artiste + enseignant) John Buffel (Laborant) Karel Will (Geluidstechnicus) Marc Lebeau (President) Nicolas Berwart (Tour-manager) Herman Schmit (dirigeant) Kevone Detrembleur (Le chief) Basak Balkan (Traductrice) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Vincent Hublet (Production manager) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Pauline Dewaide (Cadre) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Manon Vanheste (Graphiste) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Samuel Idmtal (Peintre) Monique Frankinet (enseignante) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Ludovic Branders (DJ) Garny Fran√ßois (Cordes) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Henri Vivegnis (Production Manager) Delphine Humblet (Artisan) Nicolas Thill (R√©gisseur) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Renaud Cagna (Acteur) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Catherine Lef√®vre (animatrice) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Marnie Leplat (√Čtudiante) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Nicolas Jaumain (Booking agent) Antoine Rotthier (Batteur) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Joya Bosseaux (Etudiante) Pascal Chardome (Musicien) Hataa Lee (Peintre) Jacques Docquiert (Journaliste) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) esther aflalo (com√©dienne) Massimo Saracino (Professeur) R√©mi Bertrand (Ecrivain) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Alain Bellot (Acteur) Fabienne Aucant (Production) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Nicolas Buysse (Comedien) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Joey Terwindt (Grip) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Romain Tardy (Artiste visuel) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Alexandre Dufour (directeur technique) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Michel Mangon (Retrait√©) jamila taleb (Mediath√©caire) Martin Botkine (√Čtudiant) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Christiane Macharis (Solidaire) Jacqueline Bollen (enseignante) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Adrien Berlandi (Etudiant) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) No√©mie De Clercq (Consultante) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Christine VEDRIN (Actrice) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Sylvie Lausberg (auteure) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Laure Streit (Pianiste) Jean-Claude HONORE (architecte) Eric Laes (Chef de projet) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Marie Messien (Maquilleuse) Edith Van Malder (Actrice) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Anne Briel (PLUS rien) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Mireille Aubry (Retrait√©e) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Beno√ģt Minon (Musicien) Marcella Mello (Actrice) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) vincent nouaille (Preneur de son) Pablo Labigne (sc√©nariste) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Claude Collard (Tr√©sorier) Boriana Todorova (com√©dienne) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Miguel Uribe (Musicien) R√©my Polfliet (Policier) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Loreta MANDER (Retrait√©e) thibaut chuffart (monteur) bjorn borremans (bestuurder) Elisabeth Navez (Patron) Laurette Mathieu (droit) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Emma Pajevic (salari√©e) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Rafael Aragon (dj / compositeur) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Marta Mus (Musicienne) Serge Dehaes (Dessinateur) Eveline Peten (enseignante) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Gregory Lenon (Musicien) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Bernard Lange (Enseignant) Archibald Puissant b (Acteur) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Serge Goldwicht (Arts) Nathalie Bastin (Enseignante) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Nicod Julie (Coordinatrice) Gil Livremont (Cr√©ateur) Philippe Garcia (?) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Pierre Burnotte (gestionnaire) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Ariane Meur√©e (Cadre) An Pierl√© (artiste) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Alexandre Aretz (Technicien son) Kristel Lissens (ticketmanager) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) Children Tomorrow's (Coverband) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Patrick Gautron (Artiste) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) christophe ottaviano (R√©alisateur) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Toine Cnockaert (Musicien) aurore latour (com√©dienne) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Maryse Daniels (Venue manager) Nathalie Dervaux (Freelance) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Niels De Rooms (Barman) Charles Grison (independant) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) V√©ronique Vercheval (Photographe) Isabelle Damsaint (Artiste) Naike Buchet (Stage hands) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Catherine Dubois (Employe) cyril prieur (Directeur) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Santos Hevia (R√©alisateur) David Merveille (Illustrateur) Eric Bribosia (Pianiste) Mathieu Frings (Musicien) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Bernard Peigneux (Fondateur) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Roald Baudoux (----) catherine vanesse (journalist) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Annick Cornette (Com√©dienne) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Victor da Costa (Musicien) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Florine Elslande (Com√©dienne) Martin Loeckx (Assistant Administratif) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Fronie Derveaux (Assistant director) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Morgane Banneux (Aide familiale) christel putman (Distri) GREGORY bordat (Musicien) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Jacques Louis (M√©decin) Kristof Coenen (Acteur) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Maxime Membrive (Com√©dien) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) ivan rosseel (entertainment) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) emmanuel brasseur (employ√©) Muriel Bersy (Comefienne) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Vincent Werbrouck (Cellist) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Muriel Hasson (Responsable communication) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Mathieu Busch (Technicien son) Rim Cividino (Danseuse) Eric Neirynck (√Čcrivain) Quentin Havana (Regisseur) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Samuel Rafalowicz (Musicien) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) Jim Goffin (Manager) Catherine Seba (Musicienne) Christian Cloes (COO) joseph hardy (Enseignant) Stephane Maquet (Technical manager) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Delphine Peraya (Com√©dienne) Alain GRAIDE (Employ√©) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Mousta Largo (Artiste) Vincent Coradossi (Philosophe) Renaud Minet (Eclairagiste) hugo Larisch (R√©alisateur) Nathalie Seressia (Animatrice) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Jessica Giovannetti (Illustratrice) fil zennaro (g√©rante) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Murrath C√©dric (violist, dirigent) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Luc Evens (Musicien) Gerdy Swennen (actrice) Milena Strange (Photographe) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Francoise Grisay (Graphiste) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Jasmina Douieb (Coledienne) Marion Menan (Performer) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Thierry Vassias (Musicien) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Marine Gabaut (Styliste photo) Alexia Saffery (Choriste) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Line Adam (Compositeur) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Lucien Jans (R√©alisateur) Julie Jadoulle (Enseignante) Anne Bauduin (Assistante sociale) Eric Abraham (Ind√©pendant) Fran√ßois Herman (Soudeur) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Christian Leroy (R√©alisateur) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Ang Pal (Coordinator) Hilde Pauwels (Traductrice) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Christian Crahay (Com√©dien) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Jochen Decostere (Regisseur) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Quentin Debecq (musicien) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Damien Brouyaux (musicien) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Eric Mbuyamba (artistique) Axel de Kirianov (Compositeur) Anne De Gelas (Artiste) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Alice Beaufort (conteuse) vanessa charlier (horeca) gilles ledure (directeur) lucia bru (professeure) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Javier Su√°rez (Danseur) St√©phanie Noben (Enseignante) Francois Vandermeeren (Light designer) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Martine Layon (Psychologue) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Eug√©nie poste (costumi√®re) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Yves Gourmeur (Compositeur) Emanuel Maes (Communicatie) Christiane Genard (Enseignante) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) G√©rald Evrard (Musicien) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) vincent georis (repr√©sentant) Cedric Godyn (√Čducateur) Daniel Vander Gucht (professeur) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Amalia Carrera (programmatrice) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) David Bourgie (Sc√©nariste) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Serge Ruyssinck (Realisateur) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) R√©gine Renard (prof) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Kristof Desodt (Sound Engineer) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) Alain Janclaes (Musicien) Chris Van Nauw (Muzikant) Julian Hills (Photographe musicien) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Amandine Degen (Biologiste) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe)