Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.704 ondertekenaars (11.583 ondertekenaars in eigen naam en 1.864 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13704
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11583 Ondertekenaars)
Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Gunter Van Damme (IT) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Yassin El achouchi (Com√©dien) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Simon Morard (Inge son) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Guy Lannoy (-) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Laurent Delchambre (Musicien) Ysaline Libert (Etudiante) Muriel Sarlette (Musicienne) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Stephanie Bohet (Institutrice) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Leila Kleve (Com√©dienne) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) ANNE ANCIAUX (idem) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Vincent Huertas (Com√©dien) Martine Draps (Coordinatrice) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Aur√©lien Oudot (Circassien) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Marie Messien (Maquilleuse) Frederik HAUGNESS (Artiste) Kevin Tensi (Manager) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Stefaan Angillis (Crewchief) Rejane Turner (Office Manager) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Viviane Carls (Employ√©e) Andr√© Leplat (directeur photo) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Alexandre Trocki (Com√©dien) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Philippe Kariger (Ing√© son) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Maxime Schwarz (Monteur) Christophe Piette (Programmateur) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Arthur Tixhon (Project Manager) Fanny Ruwet (Humoriste) Alix Warnant (Educatrice) Nicolas Buysse (Comedien) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) VINCENT TALOCHE (Humoriste) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Karine Dorcean (Graphiste) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Patrik Vonckx (podium bouw) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Herve Huens (Marketing manager) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Didier de Neck (Com√©dien) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Toon Smets (Lichttechnieker) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Paul Curtiz (Musicien) Elodie De Groote (Medecin) S√©verine Bailleux (Photographe) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Christophe Hermans (R√©alisateur) Valentin Bouland (Musicien) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) G√©rard Tournay (Retrait√©) Ana Rojas (Assistante sociale) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Patricia Kinard (Artiste peintre) Paul Parker (free-lance) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Fabian Labiau (Projet Manager) Gabriel Claus (Bidouilleur) Julie Doutrelepont (Enseignante) C√©line Borsu (Secr√©taire) Annie Godeau (Enseignante) Patrick Glotz (R√©alisateur) Carine FAYS (Marketing) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Andr√© Tellier (Occasionnel) Jean-Claude HONORE (architecte) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Emmanuelle Terwinghe (Education) Marta Mus (Musicienne) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Ines Fransen (Assistante programmation) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Luc Vandermaelen (com√©dien) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Cheyenne Janssens (Stagehands) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Cassia Andrioli (Assistante admin) Jo√ęl Grignard (Musicien) Gabriel Marlier (Musicien) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Fran√ßois Postic (Musicien) Florence Dall'Aglio (Production manager) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Michel Brasseur (Musucien) Florian Vuille (danseur) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Fred Van Bever (Avocat) Michel Jaspar (Musicien) Nina Poskin (Soliste) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Sylvia Hollander (Membre) Youri Youri (Bassiste) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Maxime Stofkooper (Danseur) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Thierry Rombaux (Musicien) Jonathan Verriest (Enseignant) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Anne Fontenelle (Graphiste) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Sarah Lardinois (Juriste) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Daniel Vill (B√Ętiment) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Josiane Bouhon (Directeur finance) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Rolland Westreich (Ecrivain) Roland Juchtmans (Muscicien) Andre Renaud (Retrait√©) KEVIN LENNE (Account Manager) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Lara Herbinia (photographe, musicienne) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Sayana Tchankova (Violoniste) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Tony MARY (bestuurder) Joseph Rouschop (Producteur) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Arthur Massart (Etudiant) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Eva Madeira (Sc√©nographe) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Catherine Syben (xx) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Jo√ęlle Evita (Artiste) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Luc BAEYENS (pensionn√©) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Quentin Castiau (Enseignant) √Čmilie Counet (Agent en douane) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Jean Kempgens (musicien) Laurie Diricq (Webdesigner) Karine Ponties (Chor√©graphe) Eric Thirion (Management) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Philippe Therasse (Directeur Photo) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Thierry Bontridder (Sculpteur) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Diana Van Gucht (Professeur) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Elise Lecroart (Barmaid) C√©line Bailly (Events supervisor) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Villers Sander (Sound Engineer) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) BabyDoll Pearly (Aucune) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) C√©sar Carron (Assistant Son) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Thonus Yves (Monteur son) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Maud Plumier (coordinatrice) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Pedro Cabanas (Acteur) Sandrine Streef (Acrobate) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Karim Gharb (Chanteur) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Fabien Desdemoustier (Musicien) Salah Tijani (Ouvrier) Santo Scinta (Musicien) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Damien Gemmi (Technicien son) C√©cile Bertrand (artiste) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Sylvie Poulaert (Prof) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Simon Van buyten (Acteur) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Damien De Dobbeleer (Acteur) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Geoffrey Desmet (musicien) CAMILLE LANCELIN (Performer) Sandrine Clark (sc√©nographe) Pauline Yarak (Formation vocale) Charline Lequeut (/) Vincent Warin (Percussionniste) Chantal Legreve (Medecin) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Louis Preudhomme (Percussionniste) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Laurent Hayez (Technicien) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Virginie Urbain (Assistante sociale) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Christian Noefnet (Chanteur) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) michael van malder (stage hands) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) giovanna piccinini (employee) Antoine Colin (Musicien) Brigitte D'haese (√©ducation) Marc Pierre (Enseignant) Gilles Servais (Batteur) Ana Elasri (?) Seb Dubois (Artiste) Yves Kengen (n√©ant) Metzeler Vi (Promo art) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Mathilde Rault (actrice) Fatima Sciascia (Horeca) Jerome Laurent (√Člectricien) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Marie Duchesne (Etudiante) aurelie gravas (auteur) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Lily Moreau (Com√©dienne) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Sybille Langh (Costumi√®re) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Michel Huisman (Artiste) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Anne Grandhenry (Com√©dienne) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Celine Wiertz (Administratrice) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Nathalie Materne (DRH) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Anthony De Baere (Musicien) Guy Pion (Com√©dien) Axel Dumont (Musicien) J paul Clerbois (Comedien) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Laurence Coune (Enseignante) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) C√©dric Roland (G√©rant) Patrick Beckers (Com√©dien) Lise De Caevel (Project manager) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Florian Collet (R√©alisateur) Quentin Six (Technicien son) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) De Boni Lukian (√Čtudiant) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) C√©dric Bagaruka (Monteur) Angelo Bison (Com√©dien) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Kevin Moyson (Cuisinier) Roos Huygen (Procesbegeleider) Martine Claude (com√©dienne amateur) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Juliette Colmant (Danseuse) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Julia Dyck (artist) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Pascaline Eenens (Retraitee) Astrid Jansen (Journaliste) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Fra'ck Marco (Batteur) Christian Kraewinkels (Guitariste) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Eric Pierard (DJ) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Vanessa Lesage (Communication) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Victor Rossignon (Assistant de direction) Michel kozuch (Musicien peintre) Cristina Marchi (Artiste) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Alexandre Tosar (Apprenti) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) luis borges (g√©rant) Jef Mercelis (Musicien) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Corentin Eubelen (Musicien) Constanza Guzman (Chanteuse) Laurent Haye (Musicien) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Sam Wtn (Bediende) Laurie Gurmann (Employ√©e) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) fil zennaro (g√©rante) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Alain Servais (Expert technique) Nadine Verhellen (choriste) Jan Houssin (theatertechnicus) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) jacqueline cauchy (Citoyenne) SIMON BACKES (CINEMA) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Ethel Mortelmans (Titularis) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Frankie Rose (Musicien) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Juliette Martin (Musicienne) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Geraldine Leonard (Spectatrice) jean coulon (mon propre chef) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Laure Norrenberg (Costumiere) Nadja Salson (Employ√©e) Maria Casado (Diplomate) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Caroline Bertolini (Community Manager) Lili Hanotier (Berg√®re) Alice Berger (Animatrice Education permanente) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Astrid Martin (Assistante maternelle) Marie Kasemierczak (Animatrice) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Christophe Malpas (Technicien de support) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Stephane Mercier (Musicien) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Sabrina Groulard (Employ√©e) Carinne Mahy (Enseignante) Annick Ferron (Femme au foyer) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Maud Swinnen (Employ√©e) Marleen Wen√© (Stagehand) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Vanessa Pilatte (Commerciale) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Nathalie Willame (Actrice) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Florence De Vos (consultante en couleur) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Dani√®le DARRAS (.) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) laurent strivay (verre) caroline voisin (animateur) Elyse Galiano (Plasticienne) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Amanda Kibble (Clown) Marguerite Mambour (Pushingball) Michel De Grave (-) Vincent Huet (Ind√©pendant) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Erim Acikgoz (avocat) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Baptiste Marchal (Assistant de production) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) MARC CLAEYS (Ouvrier) Eugene Gerin (Enseignant) Philippe Paggen (Enseignant) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Sebastien Landauer (Musicien) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Tom Eeckhout (Songwriter) Elsa Houben (Actrice) L√©opold Terlinden (Com√©dien) ingrid visee (Technicienne d√©co) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) rocco campanella (d√©cor) Adrien Vwrhoeven (Na) Gil Peckel (Cameraman) Loris Tils (Musicien - Animateur) Thomas Marechal (Technicien) Anthony Selleslagh (Auditeur) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Scarlet Tummers (Com√©dienne) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) sara kengen (chanteuse) Jan Rzewski (Employe‚Äô) gaetan La Mela (musicus) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Isabelle Francis (Artiste) Shelby Collignon (Stagehand) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Alice On The Roof (Artiste) Veronique heene (Responsable de projet) nicolas rombouts (muzikant) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Sophie Baudoux (admin) C√©cile De Brauwer (Professeur) Sarah Lederman (regisseur) Lidewei De Sterck (Musicienne) arthur gourdin (molon, administrateur) Laurent Seys (Batteur) Damien Hubert (Direction technique) Mathias Andrianne (DJ) Julien Limbioul (Com√©dien) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Louise Mailleux (√Čtudiante) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) St√©phane Zech (Organiste) Yves Snyders (Ex-road manager) Ken Huys (Portraitpainter) Fabrice Bonnet (Musicien) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Pierre Duculot (Producteur) Coline Lacroix (Etudiante) Campos Veronica (Percussionniste) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Denis Chav√©e (Employe) Patricia Jim√©nez (aucune) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Patricia MIR (C coach) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Frederique Van zuylen (Agricultrice) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Kristel Lissens (ticketmanager) Gael Rinclin (Tech Engineer) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Delphine Bruyere (Gerante) Alyssa Lambot (Musicienne) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) V√©ronique MASSON (M√©decin) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Morgan Denys (Musicien) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Umm√©e Shah (Conteuse) anne PIERLOT (designer) Francois Vandermeeren (Light designer) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Delphine Isaac (√Čtudiante) C√©line Jemine (Musicienne) Denis Baeten (Musicien) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Nathalie Demelenne (Educatrice) Aur√©lie Alessandroni (Com√©dienne) Delphine Duez (Rep√©reuse) jan de winne (musicien) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Michael Asnot (Muzikant) France Lamboray (Costumi√®re) Antoine DRONSART (Technicien Son) Eric Lamb√© (Auteur) Maarten Perpet (Dirigent) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Pat Masson (HeAD) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Fabio Zenoni (Com√©dien) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Christian Kairis (Hautbo√Įste) judith delville (Mosaiste restauratrice) Andr√© Dael (Artiste graphique) Larissa VAN WAES (Guide) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Michel Chauvaux (DJ) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Thierry BROLET (expert) Nathalie Joiris (sculpteur) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Roberto Salvador (G√©rant) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Sarah Blau (Bruxelloise) Annelien Keleman (Consulente SBK) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) No√ęl Fiora (Designer) Alain LEONARD (Musicien) Olga Paterlini (Assistante de production) Nagual Garcia (Enseignante) Kevin R√©aume (Technicien) Erick H√©brant (cameraman reporter) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Julie Gonzalez (-) Simeon Gregoire (Dj) Patrick Hendrix (Culture) Maroine Amimi (Com√©dien) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Christopher Arimont (employ√©) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Alexia Turlot (Communication Manager) Annik Pirlot (Conteuse) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Salom√© Richard (R√©alisatrice) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Gil Livremont (Cr√©ateur) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Olivier Cima (Musicien) Delphine Humblet (Artisan) Emmanuel Henrion (Musicien) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Marie Duch√™ne (Communication) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) philippe mourlon beernaert (spectateur) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Isabelle Liagre (Musicienne) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Anne Marie Evrard (choriste) Boris Dambly (Sc√®nographe) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) C√©cile Broch√© (Musicienne) Anne Paulicevich (sc√©nariste) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) claude schmitz (metteur en scene) ziska larouge (auteure) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Christian Israel (Artiste) Philippe Collard (Musicien, animateur) Olivier Thys (Bruiteur) Andre Vekeman (Directeur financier) Ludovic recchia (Musee) Renaud Laloire (Independant) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Bristol Mo (Photographe) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Hakim Louk'man (Com√©dien) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Patrick Errera (Ripper) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Alain Janclaes (Musicien) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Marine Follonier (R√©alisatrice) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Emmanuel Alberts (Cadreur) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Frouke Wiarda (Musicien) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Rodrigo Fuentealba (Musicien) L√©a Delchambre (Dessinatrice) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Cyrille Hermant (Machiniste) Mara De Sario (Photographe) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Patrick Martens (Stageco) Pecoraro Federico (Musicien) Pauline Claes (Chanteuse) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Henry BELY (Employ√© administratif) Pauline Serneels (Com√©dienne) Damien Brouyaux (musicien) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Nathalie Seressia (Animatrice) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Olivier Moussa (Idem) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Pierre Stine (Cin√©aste) Chris Cerri (Musicien) luc Petit (directeur artistique) Vick Vandenput (Rental backline) St√©phane Oertli (Comedien) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Maud de Guiran (student) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) juliette depatoul (graphiste) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) V√©ronique Laurent (Musicienne) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Antoine Davy (R√©gisseur) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Renaud Vander Roost (Batteur) Santos Hevia (R√©alisateur) Alain De Halleux (Cin√©aste) Myriam Somers (Fonctionnaire) laurie colson (chef d√©coratrice) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Charlotte Gaumeton (Communication) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Katia Raffay (Violoniste) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Antoine Rotthier (Batteur) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Karim Belghith (Sales Manger) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Julien Lejeune (Graphiste) Kathy Goebel (Enseignante) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Catherine Michiels (Citoyenne) Laurence Leplae (Sculptrice) Lisa Schonker (Maquilleuse) Jawher Matmati (compositeur) devreux jaqueline (artiste) Geoffrey Bau (Juriste) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Audrey Zimmer (Animatrice) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Alexandre Dufour (directeur technique) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Martine Fabry (Manager) Nora Helali (Chanteuse) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Lara Lalman (√©ducation permanente) Serge Giotti (Photographie) Denis Cruysmans (Enseignant) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Marcel chabanski (informaticien) Orph√©e LISEIN (Bassiste) vincent philippart (ing√©nieur du son) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Veence Hanao (Musicien) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Sarah vereycken (production and planning assistant) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) PIERRE ADAM (RETRAITE) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Luc Theuwis (Musicien) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Marie Lagaditis (Musicienne) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Laura Wandel (R√©alisatrice) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Emma Louis (Enseignante) Egon Di Mateo (Com√©dien) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Wim Dufoort (Stagehand) Julie Sacr√© (Cadre) Julie Boitte (Conteuse) Sandra Engelborghs (Administratif) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Martin JADIN (conseiller politique) Virginie Dubois (Autrice) Karin Van Swol (Pensioen) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) David Bogaerts (Pianiste) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Allier R√©mi (R√©alisateur) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Sylvianne Goka (Coiffeuse) chris van tongelen (zanger acteur) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Melanie Patris (Photographe) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Carole Vilt (Chef de file) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Geraldo Haag (Machino) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Jeroen Logghe (Acteur) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Babou Sanchez (Artiste) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Jeanne Sauvat (Actrice) Jean-Marc HELSON (Architecte) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Christine Eekhout (Graphiste) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Yana Wijnen (Regie assistente) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Peter Philips (Sound Engineer) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Camille Dejean (Artiste) Antoine Ghuisoland (Musicien) Joseph Meersseman (Manager) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Aurelie Lievin (Producer) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) Veronique Michel (Programmatrice) Emmanuel Istace (Musicien) Van Vooren Dirk (Acteur) Rita Vanderheyden (X) Thibault Marot (Stagehands) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Robert Suermondt (artiste peintre) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Danielle Dujeux (Retrait√©) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Laura Warichet (Musicienne) Coralie Berael (Directrice Forest National) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Elise welleman (pensionn√©) Caroline Case (G√©rante) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Philippe De Cock (Pianiste) Sandrine Blancke (Com√©dienne) A√Įna Spencer (Musicien) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Philip Depaepe (Manager) David Goffin (Producteur) Damien No√ęl (Musicien) Benjamin Mouchette (Com√©dien) Benjamine Huyghe (Directrice) Lone Wraae (Oui) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Jean-Charles Delfosse (coach) Catherine Godefroid (Retrait√©e) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Viviane Van Camp (Pensionnee) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) brune Campos (performeuse) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Yves Laloux (manager/musicien) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Corina Pitic (Architecte) Mike De Bleye (eigenaar) laurence van goethem (traductrice) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) bart walter (artiest) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Caroline Lenaerts (Blablabla) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) St√©phane Roy (Artiste curateur) Marc Decallonne (Chef de projet) Piroska Visnyei (Cantatrice) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Veronica De Giovanelli (Peintre) Myriam Toussaint (Prof de danse) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Dan Warnant (Pensionn√©) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Frank Gizycki (Danseur) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) dominique depre (conseiller) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Stephanie De Mulder (Enseignante) Gregory Grandhenry (Batteur) Martine Vandenbroeck (Xxx) Roxane De Leener (Art de la parole) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Othmane Moumen (Com√©dien) Jeremy Lebacq (Chomeur) rik van elzen (Podiumbouwer) Amaury Geens (Musicien) Yoann Stehr (R√©alisateur) Tamara Baggili (Architecte) Eug√®ne Egle (Artiste) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Kato Six (Visual artist) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Benoit Bosschaert (Musicien) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Axelle Servais (Enseignante) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Jean Hu (Musicien) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Michov Gillet (Musicien monteur son) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Julie Basecqz (Comedienne) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Lisa Carletta (Photographe) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Christophe Cornet (r√©gisseur) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Olivier Celli√®re (Photographe) Yolande Arnould (Opticienne) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Francois Langlois (Com√©dien) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Eric De Coen (Ind√©pendant) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Mirela Barbut (Traiteur) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Dominique Descamps (Administrateur) Patricia Duterne (Auteure) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) antoine salemi (reparateur cycle) Vincent Debroux (√©tudiant) Carl Dendal (Solidaire) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Christophe Musiaux (Musicien) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Claire Colette (Ecrivaine) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Sandra Chaoual (Danseuse) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Marc De Maeseneer (muzikant) Nicolas Hanson (Musicien) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Boris Wilmot (Motion designer) Rose Delhaye (artiste peintre) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Jean Troubat (Chef peintre) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Andr√© Meuwis (Musicien) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Juliettd Moons (Enseignante) Pascale Charlier (Enseiignant) Steven Martin (Artistiek Directeur) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Silo√© Bayot (√©tudiante) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Alexandre Hendoux (Employe) C√©line Dumont (Com√©dienne) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Philippe Carly (Photographe) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Pierre Gordower (Enseignant) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Christophe JALLET (Architecte) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Maxime Membrive (Com√©dien) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Iman Aroud (Professeur) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Emma Ravez (Commercante) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Sebastien Andres (Producteur) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Xavier Colas (r√©gisseur) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Bastien Friquet (Technicien son) Fran√ßoise Housen (Musique) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Alisson Keyaert (Eclairagiste) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Chantal Delers (Sans) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Catherine Pierloz (Conteuse) Catherine Mailleux (psychanalyste) Martin Marique (entremetteur) yves Merlabach (Retrait√©) steven Herbots (Verhuurder) Andr√© Baccichet (Directeur) Ina Sporcq (Etudiant) Wendy Piette (Com√©dienne) Pascal Chardome (Musicien) Mathias Goethals (Acrobaat) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Muriel Bruno (Chanteuse) Joelle Bar (priv√©e) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Claire Hilgers (Graphiste) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Pascale Vervloet (Costume) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Anthony Fina (Operationnal Manager) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Sara Vanderieck (dramaturg) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Floriane Bibauw (Com√©dienne) eric van renterghem (batteur) Max Dratwa (Consultant honoraire) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Laura Vrancken (Prof de danse) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Eric IVENS (Musicien) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Claude Delvigne (Divers) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) David Janssens (Assistant realisateur) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Sacha Hanssens (Rippeur) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Camille Catreux (Assistante de production) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Robert Marnette (retrait√©) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Audrey Fransens (Comptable) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Agathe Leroy (√Čtudiante) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Django Vranken (statut) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Marc Radelet (Attach√© de presse) yvan dheur (International Affairs Officer) Ga√ęl Turine (Photographe) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Roel Saenen (Project/account manager) Hugo Neyens (Technicien light) V√©ronique Willems (Enseignante) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Corentin Jonckheere (G√©rant) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Prisca Denis (√Čtudiante) patrick allier (retrait√©) Sarah Scaillet (Juriste) nadette guilbert (logop√®de) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Kevin Conroy (Manager) Marie Charrieau (Charg√©e de production) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Julie Lebrun (Costumi√®re) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Alain Renard (smart projet 682) Boris Schmidt (musicien) Christine Willems (HR) Isabelle Damsaint (Artiste) Philippe Fontagnere (Musicien) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) Jos√© BEDEUR (retrait√©) David Sells (Vid√©o) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Claire Halbardier (Agent de communication) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Luc Poncelet (Po√®te) Michel Lambert (Artiste musicien) Muriel Weis (enseignante) V√©ronique Guillaume (professeur) Sylvie Bertaux (Choriste) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Diaz Adrian (Acteur) joseph hardy (Enseignant) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Erik Haemers (Plasticien) Benoit Urbain (aucun) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Emilienne Flagothier (Artiste) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Eliane Bailly (Citoyenne) Monique Frankinet (enseignante) Jean Rochet (Artiste, technicien,) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Gr√©gory Simon (Peintre) Laura S√©pul (Active) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Claire Bourdet (musicienne) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Nina De TAEYE (Comedienne) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Wim Lauryssen (Trombonist) christophe mennicken (√©tudiant) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Anna Touvron (Art director) Simon Verschraege (Musicien) Vanessa Jacques (Vendeuse) Elise Faure (Infirmi√®re) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Thierry Leguay (Cadre administratif) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Emilien Vekemans (Acteur) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Pierre Rodriguez (Peintre) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Patrick Chauviaux (Gerant) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Loris Manzini (Commercial) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Ingried Lempereur (Psychologue) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Olivier TOFFOLO (Musicien) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Michel COURBET (Sales) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Julien De smet (R√©gisseur) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Estelle Berengier (cadre) Pierre Brynaert (Professeur) Luc Evens (Musicien) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Philippe Leduc (Technicien Video) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Isabelle Boucher (Stage manager) Olivier Collet (Sans) Leila Alev (Musicienne et architecte) Francoise Alexandre (Directrice) Liesbeth Devos (Chanteuse) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) Jeremy Gillard (Etudiant) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Gael Soudron (Com√©dien) Carbonez Philippe (Retrait√©) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Johan Fostier (Musicien, professeur) Mathias Ducaju (Cameraman) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Joanie Lemercier (Dirigeant) Indirah Osumba (Coordinatrice) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Hugo Chastanet (Musicien) Catou De Meyer (Retrait√©e) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Giliane Gaspar (Event manager junior) Juliette EVRARD (Musicienne) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) xavier Lauwers (√©clairagiste) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Antoine Champion (Charg√© de communication) Tim Blaise (Marketing) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Screame Dj (Ouvrier) Ang Pal (Coordinator) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Nicolas Burton (Technicien) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Kristof Coenen (Acteur) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) John Valdevit (Responsable ICT) Soledad Ferreira (Enseignant) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) Daniel Offermann (Musicien) Pierre Coulon (Business developer) Jerome Guilmot (Statutaire) Samuel Bernard (Directeur artistique) Breton Javier (Bass) Rafael Aragon (dj / compositeur) marie debatty (animatrice arts plastiques) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Giulia Chiarelli (sans fonction) hugo Larisch (R√©alisateur) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Luc Vandenheede (Avocat) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Yves Carpentier (Photographe) emmanuelle erhart (Costumiere) Mr B. Mr B. (Musicien) chantal benkoski (attach√©e de presse) Bruno Grollet (Saxophoniste) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Stefan Mairesse (Musicien) albert gisaro (regisseur) Natacha Belova (sc√©nographe) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Antoine Pierre (Musicien) Nathalie Vanderlinden (poete) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) David Solyom (Enseignant) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Sylvain Finamore (Independant) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Catherine Rans (Com√©dienne) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Michel Jacobs (Musicien) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Nicolas Pedoux (Personnel) Ga√ętan Warin (Informatique) Michel NABOKOFF (Com√©dien) florent jeunieaux (musicien) Marie Cabanac (Toutes) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Anu Junnonen (muzikant) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Bruno Colet (formateur) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Soquette Olivier (Artiste) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Carolane Pierre (Assistante de production) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Justin Colaux (Enseignant) Daniel Lannoy (Prof) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Daniel Alves (Musicien) Laurent Rossion (Account Manager) Jacqueline Toussaint (spectatrice) David Block (R√©alisateur) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Thomas Richard (Dirigeant) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Christophe Fumiere (Ouvrier) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Adrien Rukira (Musicien) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Loick Pittet (G√©rant) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Sylvain Delande (Responsable innovation) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Julie Naas (Cheffe monteuse) Tom Christensen (Sans) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Daniele Martini (Musicien) Arne Scheerlick (ICT) vanessa verstappen (com√©dienne) nathalie hubert (solidaire) Nick Moinet (Audiovisual technician) Julie Sobotik (Graphiste) Fred De Loof (Realisateur) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Harvey Smith (Enseignant) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Anne Servaty (G√©rante) Fran√ßois Herman (Soudeur) EDOUARD THISE (Altiste) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Claire Ataya (student) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Christine Kulakowski (Directrice) Sanja Maas (Chanteuse) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Marina Nivard (Vente) Achille Ridolfi (Com√©dien) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Maelle Rey (Ouvreuse) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Korneel Van Neste (Zanger) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Maude Wera (graphiste) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Aurore Walravens (Etudiante) Mira Primault (Animatrice) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Christine Boone (Sans emploi) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Quentin Chaveriat (Performeur) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Julie Gelon (Illustratrice) Michelangelo Marchese (com√©dien) Mathieu Besnard (Com√©dien) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Alain Meurisse (Light on site manager) Laure Berthold (Maquilleuse) Vincent Auverdin (Enseignant) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Alban Londot (Rigger) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Samuel De Backer (Web) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Elodie Collin (Educatrice de rue) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Fred Malempre (Musicien) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) David Grotars (Commercial) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Paul Guiot (G√©rant) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Diego Higueras (Musicien) Naomi Vermeulen (Employ√©) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Dominique Guns (spectatrice) Raphael Aerts (Musicien) Deborah Marchal (Com√©dienne) Anne Boland (Artiste) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) jean amoris (r√©alisateur) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Paloma de Boismorel (Journaliste) Dirk Dufour (?) Anke Fi√©vez (Artist) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Cl√©mence Grutering (tapissier) Sarah Maouche (Enseignante) Marzia Conti (Maquilleuse) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Maxime Delange (Op√©ration Support) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Benjamin Tordeur (Stagehand) Bea Baudaux (Commerce) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Anne Guinot (po√®tesse) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Catherine Lef√®vre (animatrice) Steve Van Camp (Faciliteiten) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Ang√©lique de Lannoy (none) THIERRY CROMMEN (Musicien) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Carnaille Camille (Chercheuse) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Eveline Peten (enseignante) Alexandre Herman (assistant de production) Luc Petit (Directeur artistique) Colas Besnard (Assistant camera) Louise Duquesne (√Čtudiante) George Tudorache (Musicien) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Bobby Rahimi (Deejay) Milena Bochet (Cineaste) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Fabien Sant (Educateur) Virginie Berland (Perruqui√®re) kaat de windt (pianiste compositrice) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Fionn Perry (comedien) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Philippe Eliaers (musicien amateur) Philippe VOGRIG (Artiste) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Pascale Verbeke (Architecte) Thom Dewatt (Musicien) renaud dufour (ing√©nieur du son) Sabin Todorov (professeur, musicien) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Massimo Saracino (Professeur) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Jean Malotras (Manager) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Tijl Piryns (Muzikant) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Emilie Renard (Risk officer) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Maud Joiret (Autrice) Frederic Vanberg (Sound designer) MARC Francart (RETRAIT√Č) Amandine Elsen (Com√©dienne) Wies Gios (Event-Security Manager) Colette Scheenaerts (N) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Catherine Bary (Actrice) Orphise Labarbe (Musicienne) Amandine God (Psychologue) Alice Roussel (Costumi√®re) Matthieu Safatly (Musicien) Mans Manuszko (DJ) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Vanessa Maira (Graphiste) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Julie Delbart (Pianiste) Emilie Holemans (Paysagiste) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Sabine Tiels (Zangeres) sylvie thiry (employ√©e) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Eric Russon (Journaliste) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Francois Rouchet (Photographe) vanessa charlier (horeca) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Kevin Strompers (Stagehand) Arnaud Botman (Com√©dien) Adrien Desbons (Com√©dien) Christophe Hella (R√©gisseur) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Gilles Cabodi (Musicien) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Eno Krojanker (com√©dien) Marina Paganelli (Institutrice) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Thomas GEORGES (Graphiste) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Claude Vedovato (Architecte) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Amalia Carrera (programmatrice) Ariane Vaneigem (chanteuse) Francis Grenson (Retraite) Louise Bastin (X) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Constance Paris (Animation / programmation) Silvana Di Giovanni (Enseignante) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) Olivier Panier (Sales Project Manager) Daniel Romeo (Bassiste) Xavier Locus (Pianiste) Elaine Voglaire (Enseignante) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) mergaerts ives (owner) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Christine Feraille (Enseignante) Sylvie Coulon (Professeur d'art) vincent nouaille (Preneur de son) Jean-Louis Pau (Musicien) Christine Lurquin (Chanteuse) Claire Bodson (Institutrice) Caroline Vervloet (Etudiante) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Mirte Bogaert (Choreographer) Carol Timperman (Maquilleuse) Thomas Gerard (Machiniste) Cindy Ruttar (titres services) Alice De Page (Illustratrice) Philippe Ranallo (Trompettiste) JM Adam (Retrait√©) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Virgile Van Essche (Pianiste) Daniel Bury (retrait√©) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Sarah Duvert (Costumiere) Eddy Gijsens (Directeur) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Pierre Parage (Stagehand) Philippe Luyten (Se) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Mari Gonzalez (Catereraar) Linda Georges (Spectatrice) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Alain Schmitz (Retrait√©) Baines Ryan (Chef de cuisine) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Laurence Mar√©chal (Professeur) Claire Beunckens (Etalonneuse) Julien Cherpion (Dop) Esther Beck (Manager) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Joseph Herrent (CS) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Sabine Minniti (UE) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Sandra della Faille (Criminologue) Pascale Rubens (Muzikant) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Johannes De Jong (Scientifique) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Baudouin Carlier (Architectes) Johanne Duplouy (Relation publique) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Frans Michielse (Manager, producteur) Pierre Thimus (Concertiste) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Vincent Janaert (Comptable) Myriam Ayari (Pianiste) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Roland BOON (Ing√©nieur du son) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Roland Van Campenhout (Muzikant) Erika Matagne (artiste de cirque) Inge Walraet (Violist) antony ploux (stage hand) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Olivier Fi√©vez (Directeur) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) diegi amaral coutinho (violoncellista) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Jonathan De Neck (musicien) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Martin Swabey (Acteur) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) maxime rahier (Eclairagiste) Yoann Tardivel (Musicien) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Jean marie Hanse (Musiciens) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Hugo Renard (Machiniste) Sarah Van Heertum (Graphiste) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Lou Dossogne (Com√©dienne) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Melissa Gaty (Violoniste) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Steve Surin (H√ītellerie) Pauline Etienne (Com√©dienne) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Garine Gokceyan (Graphiste) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Ninon Perez (Com√©dienne) Cecile Dumortier (Magistrat) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Yves Glotz (Artiste) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Jean Daye (√Čtudiant) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) C√©cile Vansnick (Musicienne) Brigitte Foccroulle (Professeur) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) fernand Denis (Journaliste) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) Camille Boonen (Graphisme) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) John Buffel (Laborant) David Mazzeo (Directeur Artistique) Philippe D'outreligne (Musicien) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Toorop Zori (Artiste) sofia betz (metteure en sc√®ne) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Fanny Dumont (Com√©dienne) Murielle Roobrouck (travailleur social) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) christian halkin (technicien) Himawari Arai (√Čtudiante) Vincenzo Casale (Musicien) Anne d'Huart (photographe) Sam Perl (Promoter) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Myriam Ess√®ne (Auteure) Martin Botkine (√Čtudiant) Sarie Verheughe (Make-up artist) Pedro Correa (Photographe) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Rani De Leener (Barvrouw) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Laetitia Cailloux (Vendeuse) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Vincent Van Linthout (Public) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Gilles Dn (Guitariste) Christiane Macharis (Solidaire) Guyl√®ne Olivares (actrice) stephan cravillon (Prestataire technique) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Julie Dumilieu (Musicienne) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Annick Johnson (Com√©dienne) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) gregory Carnoli (Artiste) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Elise Abraham (Costumi√®re) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Sebastien Guedj (Musicien) Fran√ßois Steve (Technicien) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Julien Nulens (Technicien lumiere) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Justine D√©mas (Designeuse) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Boris Coppieters (Animateur) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Denise Renson (Formatrice) Thierry Heynderickx (Acteur) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Mohamed Benyaic (Enseignant) MICHEL VEREECKEN (Professeur) pierre nissz (acteur) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Edith Van Malder (Actrice) Anne Bauduin (Assistante sociale) Caroline Genart (Production cin√©ma) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Julie Robeet (Graphiste) Tori Grums (Technicien) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Eric Van Cutsem (Journaliste) ad√®le bourret (danseuse) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Mark Van Gorp (Technieker) Tristan Robin (Artiste) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Jonathan Slotboom (Regisseur) Phil Henrion (Musicien) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Caroline Huart (conseill√®re) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Gilles Millet (Artiste violoniste) Elodie Vignon (Pianiste) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) benoit fievet (raodie) Sylvie Storme (Professeur) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) vero dessart (aucune) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Anne de Beer (Coach et formateur) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Van's Coomans (Bassiste) florence plihon (architecte-sc√©nographe) De Blieck Lotte (Bassiste) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Arnaud Chamoy (Technicien video) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Michel Dieudonn√© (Photographe) Pierre Burnotte (gestionnaire) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Lydie Thonnard (Musicien) Joey Terwindt (Grip) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Sarah Grin (Com√©dienne) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Audrey Labonte (Doctorante) stephane maes (musicien & graphiste) Nina de Vroome (Filmmaker) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Philippe Vancanneyt (Sans) Robby Demaret (Road) Alec De coster (Artiste plasticien) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Lara Cahay (√Čtudiante) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Mario Loyo (Designer) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Gordon War (Photographe) Johan Boury (Gerant) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Na√Įm√© Perrette (Artiste) CORNU Melissa (Actrice) Yuliia Dudinova (G√©rante) Pauline LEBLOND (Musicienne) Laurent Sprimont (Musicien) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Victor Dumont (Danseur) Stefan Pitz (Professeur) Daniel Wilmart (Batteur) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Jonathan Berger (Photographe) Li√©geois Jo (Muzikant) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Morgane Raymaekers (Psychologue) mathieu Flamme (p√©dagogique) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Sandra Moelants (Redactrice) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) steven Schepens (Manusje van alles) Anne De Gelas (Artiste) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Philippe Soreil (G√©rant) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Gregory Lenon (Musicien) Eva Septier (-) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Hemet Tiguenitine (Patron) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Joe Higham (Musician) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Victor Pailhes (Chanteur) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Adrien Roubens (Street Artiste) Nicolas L'herbette (Musicien) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Barbara Schoen (Brand Manager) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Nicolas DALAIDENNE (RP) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Fran√ßois Deppe (Musicien) G√©raldine Harckman (Peintre) Joelle Poulit (Secr√©taire) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Stephane Martin (Regisseur) Carole Weyers (Actrice) Julie Maes (Actrice) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Rachel LAMISSE (Visual designer) Thierry Steffens (Enseignant) Fanny Lecart (Designer) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Bernard Garant (R√©alisateur) Estelle Lecaille (curatrice) Allan Francois (Musician - Producer) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Eric De Staercke (Artiste) Aurore Aubouin (Productrice) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Maya Cox (DJ et graphiste) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Isabelle Libert (Maman musicien) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Fabrice Giacinto (Musicien) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) JULIE PIETTE (IT Analyste) Ang√©lique De cooman (Aucune) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Val√©rie Schmitz (Economiste) Alain Deblon (Directeur Achats) Roberto Savo (R√©alisateur) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Val√©rie Mania (Enseignante) Robert Coheur (Programmateur) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Annika Serong (com√©dienne) Jonas Burton (Batteur) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Camille Radelet (Assistante de promotion) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Danilo Malmusi (Artisan) ludovic hubert (messager-porteur) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Alexandra Verbelen (.) Henri Culot (Danseur) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Tan Hoa Pham (VJ) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Dragana Todosijevic (painter) Michiel Bosman (Light Technician) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) gaetan rusquet (performeur) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Virginie Vancoillie (productrice) Mireille Labarre (Enseignante) Aur√©lie Paulet (Guide) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Philippe Declouxc (Hedoniste) Gilles Nicolay (Adjoint) Lode Van de Velde (Administration) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Mich Leemans (programmator) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Pierre Molinghen (Photographe) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Alice Lemaire (Productrice) Monique Stoquart (professeur) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Laureline Baron (Assistante du producteur) Isis Devalez (RH) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Dominique Hermans (Com√©dienne) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Marie Lekane (Cin√©ma) Olivier Brahm (Gerant) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Kody Kim (Humoriste) Camille Blanchy (employ√©e) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Daniel Thielemans (Acteur) Yvan Tasiaux (Animateur) Laurent Micheli (R√©alisateur) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Brigitte Malchaire (spectateur) Marine Stevens (Costumiere) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Vincent Vanden B. (independent) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Eve Vaucheret (C√©ramiste) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Diego Di Vito (Guitariste) Jack Bioul (Directeur) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Christophe Wullus (Regisseur) Christine DELECLOZ (Administratrice) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Alexis Radelet (Employ√©) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Benji Bernard (Circassien) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Anne Niepold (musicienne) Timoth√©e Leroy (musicien) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Luc Ruidant (journaliste) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Gabriella Iacono (Danseuse) Jim Goffin (Manager) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Raymond Launay (technicien polyvalent) Simon Galloy (Enseignant) Itzana Dobbelaere (Etudiante) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) vincent georis (repr√©sentant) Emilie Keller (Responsable) Olivier Snyers (moniteur) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Thomas Durez (Instituteur primaire) Stef Stockmans (Geluid) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Ewout Pierreux (muzikant) tadzio baudoux (musicien) Seydou Sana (Musicien) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Etienne TORDOIR (Photographe) Henri Vivegnis (Production Manager) Melanie Olivier (Formatrice) Pascal helman (gestion entrep√īt) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Lena Doryn (Makeup Artist) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Shu Bosseaux (employee) William Clobus (Com√©dien) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Elodie Restiau (Front-end developer) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) guy coppin (Ing√©nieur du Son) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Patrick Quinet (Producteur) Julio Figana (Peintre - Musicien) Mathieu Frings (Musicien) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Clara Inglese (Artiste enseignante) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Rodolphe Coster (musicien) quentin smolders (plasticien) Chantal Dejardin (Conteuse) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Mathieu Busch (Technicien son) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Patricia van der Smissen (Avocate) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Antoine Denis (G√©rant) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Delauvaux Manon (Comedienne) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Flora Hubot (Peintre) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) St√©phanie Noben (Enseignante) Baptiste Deleuze (Road/freelance) marianne fagnoul (couturi√®re) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Manuel VIERSET (Com√©dien) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Loreta MANDER (Retrait√©e) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Maxime Stasyk (Violoniste) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Michael Havenith (R√©alisateur) Assia Kadi (Camerawoman) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Chlo√© Jacquart (Photographe) Celine Debacquer (klassieke zang) Estelle Czernichowski (artiste) Eric Gerstmans (Musicien) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Francoise Grisay (Graphiste) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Renaud Paquot (R√©gisseur) Niels D'haegeleer (Musicien) Paul Mosseray (Com√©dien) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) sylvie jottrand (infirmi√®re) Sophie Quinet (Enseignant) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Luc Schreyen (zelfstandige) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Arno POLET (Independant) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) David Leroy (Musicien) Marine Henin (Charg√©e de communication) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Christine MULLER (En invalidit√©) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Didier Counen (Eclairagiste) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) F√©lix Lambot (Directeur de production) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Achille Gabry (Musicien) Anne Humblet (Ensembliere) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) claude fisson (b√©n√©vole) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Louise Labib (Productrice) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Aurelian Pechmeja (Technicien) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Henri Snyers (regisseur cinema) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Michel Vargas (Journaliste) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Vanessa Mortier (enseignante) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Mainil Michel (Musicien) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Janie Follet (Com√©dienne) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Marie Brumagne David (/) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Floriane Lissoir (Etudiante) Vega Dj (Dj) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Morgane Vilain (Psychologue) Eric Zuyten (Educateur) Antoine Sion (Designer) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Johan COIGNAU (ACTEUR) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Noemie de Patoul (Enseignante) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Eric Duynslager (Production director) Fabrice Debatty (Photographe) Daniel MEUNIER (G√©rant) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Garcia Arturo (Trompetista) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) virginie fontier (peintre/dessinatrice) David Verborgh (Tech light) Chris Van Nauw (Muzikant) Nathalie Dourov (Graphiste) No√©my Laloux (Technicienne) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Fabienne Saintes (Employ√©e) Christian Locqueneux (Gerant) Romain Garitte (Freelance) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Aline Baudet (Designer, illustratrice) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Nicolas Cretu (Musicien) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Youri Cocquyt (Booker) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Anne Theunis (Chanteuse) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Christine Evrard (Employ√©e) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Philippe DOLHEN (-) Francois COUPLET (Musicien) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Camille Conreur (Sciences) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Jo Marc (producteur) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Catherine Warmoes (Enseignante) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Marnie Leplat (√Čtudiante) Adrien Glineur (Producteur) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Anne Massez (Radiologue) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) AXELLE RED (artiste) Ren√© Stock (Bassiste) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Anne Burton (Employ√©e) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Veronique Vandeven (comedienne) Fran√ßois Goffinet (Musicien) SALMON YVES (Eclairagiste) Pieter Jaspers (Muzikant) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Thomas Mouligneaux (Droit) Marie Gaber (Retrait√©) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Janet Cowie (Enjoying the arts) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Jill Wertz (Artiste) Paschal Adans (Compositeur) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Hataa Lee (Peintre) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Lale Akat (Recenseur) Christophe Bergmans (Web designer) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Amandine Sepulchre (Musicienne) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Nicole Stas (Fonctionnaire) Veronique Bouxain (Artiste) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Sebastien Lemaire (Musicien) Danny Godfraind (Design) Adrien Maigre (Producteur) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Laurianne Thysebaert (violoniste) S√©bastien Pensis (Technicien) Sant-Anna Nelly (TV production) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) David Merveille (Illustrateur) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Wolf Gruber (Conseiller) Sarah Mathurin (Comedienne) jerry Delmotte (batteur) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Damien Chierici (Violoniste) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Dimitri Wauters (R√©gisseur) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Liza Reichenbach (Etudiant) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Gaetan Dupret (Cause) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Laurence Criquillion (Musicienne) Christine Ergo (N√©ant) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) jean luc millot (musicien) Tommy Tielemans (Chauffeur) Leo Dherte (photographe) Jan Eggermont (Muzikant) Renaud Sana (Musicien) Gr√©gory Chainis (Musicien) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Kevin Fay (Dancer) Thomas Monnier (Musicien) Alexia Waku (Artiste interprete) Adam El meziani (Monteur) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Johan Barra (Musicien) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Felice Meert (Musique) Louis Piette (√©tudiant) Christian Merten (J'fais mon possible) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Pascal Courcelles (Artiste) Axel Van Mullem (guitariste) Trio Werner (pr√©sentateur radio) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) quentin deletaille (pensionn√©) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Michel Collige (Comedien) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Peggy Klein (Employ√©e) Albertine Libert (Guide) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Raphael Hecht (Gerant) cyril prieur (Directeur) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) tom voorn (arbeider) Flavia Alves lima (Assistante de production) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Carine Poucet (G√©rante) Benoit Poncin (Musicien) Richard Joukovsky (Regisseur general) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Hugues Rosoux (Cadre) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Mathias Debroux (Collaborateur) Emilie Garroy (Art graphique) Lapo Bettarini (Directeur) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Christophe Weigert (Acteur) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Joseph Collard (Artiste) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Michiel Ceulers (Artist) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) isabelle du bois (Artiste de cirque) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Catherine Simon (Analyste) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Filipe Dos santos (Director of foto) Martine Wixel (Retrait√©) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Marua Floxo (Performance esculpture) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Camille Riviere (√Čtudiant) Caroline Migeal (Psy) Claudine Swann (Pensionn√©e) Constantijn De Witte (Consultant) Olivier Cox (Musicien) Hichem Dahes (Photographe) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Tatiana Mamonov (Employ√©) Oro Marcello (Libraire) Jacques Dominique (Titre service) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Camille Bertrand (responsable marketing) Audric Stoufs (Roadie, technicien) angele plaut (danseuse) Didier Likeng (Bassiste) Serge Goldwicht (Arts) Jonathan Parmentier (Musicien) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Murielle Emond (Comptabilit√©) Antoine Kurz (√©clairagiste) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Nathan Waroquier (Light) Christian Cabuy (Antiquaire) Isabelle Baudot (Project Manager) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Estelle Denisty (Spectatrice) Jean-Marc Schneider (Photographe) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Nicolas De Coninck (Artiste) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Nathalie Peeters (Employ√©) Andr√© SOUPART (Enseignant) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Hafy Thiam (Communication) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) John Van Lierde (MD) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Violaine Filion (Chanteuse) Emilie Praneuf (Comedienne) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Conoscenti Mariano (Chanteur) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Ria Carbonez (Conteuse) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Morgane Banneux (Aide familiale) Muriel Charbonnier (Journaliste) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Muriel Bersy (Comefienne) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Sophie Hermant (Employ√©e) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Val√©rie Caudron (Enseignante) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Catherine Lausberg (Peintre) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Michel van Rhijn (Photographe) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Veronica Perez Perez (guide touristique) Herv√© Borb√© (musicien) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Victor Guaita (musicien) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Eliz De Wolf (citoyenne) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Jules Bernard (Artiste) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) St√©phane Dubois (Technicien) Manuel Roland (Musicien) Laurens Billiet (muzikant) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Michael Van de Velde (Dj producteur) Alexandre Janssens (Rigger) Jean-Louis Struyf (administrateur) Marie-Ange Desoil (Auteur) Aline Piron (Com√©dienne) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Alain Chafwehe (Batteur) Patrice de Matos (Musicien) Vincent De Clercq (elektricien) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Alice Vande Voorde (Musicienne) Lionel Meunier (Musicien) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Phaedra Segers (Actrice) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Christel Richard (√Čducatrice) nina hennart (masseuse) Marija Pavlovic (Clarinettiste) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Laetitia Bica (photo-video) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Martin Symul (Gerant) Alain van den Berg (G√©rant) Door Raeymaekers (Muzikant) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Cedric Bourgeois (Realisateur) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Alain De Clerck (Directeur artistique) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Marta Gonzalez (Psychologue) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Claudine Smal (Artiste) Ferdinand Despy (acteur) Willy Welter (Artiste plasticien) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) Ad√®le Jacot (artiste) Martin Vernier (Manager d'artiste) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Cecile Rittweger (Comedienne) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Thierry Willems (Ex. Electro) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Marie Camelbeeck (guide) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Catherine Andries (√Čcrivain) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Samir Bendimered (Directeur artistique) Violette Leblond (Monteuse/scripte) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Laurette Mathieu (droit) Bernard Zonderman (musicien) Iweanya Loos (Consultance) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) Pauline Brisy (Comedienne) Rose Alenne (Costumi√®re) Gauthier Danniau (Acteur) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Georges Jonckers (Technische) Vinciane Le Men (Productrice) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Marc Peters (Retrait√©) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Sebastien Taillieu (G√©rant) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Michael Tambour (Musicien) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Greg GregLox (Directeur artistique) Miriam Arnold (Musicienne) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Serge Ruyssinck (Realisateur) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Peter Dobbels (Venue Manager) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Ren√© Maessen (Technician) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Sandrine Bettens (Head of Events) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Annick Robert (retrait√©e) Jean Minetto (Vid√©aste) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Lucia Gaggero (Photographe) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Sylvain Clercq (Technicien) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Christine VEDRIN (Actrice) Damien Lucca (Architecte) Jose Criado (Emploi) Bruno Coppens (producteur) Olivier Lambert (Cuisinier) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Fabian Chupin (Employ√©) Olivier Giot (Musicien) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Clara Levy (Violoniste) Garance Van rossum (Maquilleuse) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Mich√®le SCHOR (Paysagiste) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) R√©gine Renard (prof) Geluck Antoine (Musicien) David De MEuter (programmateur) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) Lisa Cogniaux (dramaturge) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Caroline Gereduz (Costumiere) JF Breuer (Com√©dien) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Nicolas Thonon (Directeur technique) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Lukas Falesse (Monteur) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Evi Jo (Apotheker) Bernard Peigneux (Fondateur) nadine verhaegen (amateur) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Julie Mossay (Chanteuse) Mahdi Filograna (Communication / DJ) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) C√©line Beutels (Comedienne) juliette otter (chor√©graphe) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Anne Briel (PLUS rien) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Baptiste Lalieu (Saule) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) jacqueline bourdouxhe (psychologue) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Deborah Rouach (Com√©dienne) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Caroline LOUITON (Commerce) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Loric Malice (Art photographie) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Quentin Bries (commercial) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) rRenelde dupont (Production documentaire) Jodie Devos (Artiste lyrique) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Justine Venet (Comedienne) Robin Daloze (TD Pipeline) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Luc Lambert (Musicien) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Bay Aur√©lie (Artiste) Veronique Loiseau (Femme au foyer) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Caroline Lemaire (Plasticienne) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Yves Delvaux (Cameraman) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Dolores Decamps (Enseignante) JORIS VERDIN (Musicien) Guillaume Renoir (Machiniste) Bruno Verstraete (Eclairagist) Bernard Van Nuffel (Echevin) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Pierre Marino-Smette (Artiste) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Joanie Carlier (Bassoniste) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Julien Quoirin (Cin√©aste) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) gina cabases (animatrice culturelle) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Edwige Henry (Assistante) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Steve Fabry (Sound designer) Carlos Palazzo (artiste) Thomas Midrez (Conteur) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Dimitri Marun (Spectateur) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Manon Huguenin (Sculpteure) Thierry Lenoir (sans emploi) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Michel Lalieu (No Fucntion) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Sonia Dermience (Curatrice) Adrien Berlandi (Etudiant) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Sophie Sommer (administration et logistique) Luc Janssens (Voorzitter) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Peleman Eva (event & videoproducer) Eveline Zwart (Decoratrice) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Anne Hermant (Consultant musique classique) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Gregory Maira (Agent finance) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Martin M√©reau (Musicien) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Mohamed Chaara (Ripper) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) B√©nita Igiraneza (Communication) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Armand Morin (Vid√©aste) Sarah Aguzzi (Enseignante) Andr√© Donni (Jazz) Christian Prignon (Clavieriste) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Stefano Leone (Acheteur technique) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Jennifer Fuks (Cameraman) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Maxime Glaude (Musicien) B√©atrice Henricot (Animatrice) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Olivier Schmitt (Musicien) Fabrice Bequet (Manager) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Catherine De Michele (Responsable de communication) Benoit Embrechts (Employ√©) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Silvie Martens (MUA) Donat Mailleux (Cameraman) Piet Bekaert (muziekuitgever) Rosette Desadeleer (plus aucune) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Giuseppe Vetro (Enseignant) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Emilie Corneux (Photographe) Fabienne Syenave (NA) jerome de paepe (danseur) Ariane Meur√©e (Cadre) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Julie Dechamps (Direction) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) pierrot amand (photographe) Justine Mounet (Communicante) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Patrick Lerch (Directeur) Amandine Bernal (Enseignant) Guillaume Morisod (Ing√© son) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Jacqueline Bollen (enseignante) KINAY Ipek (com√©dienne) Sandra Geulette (Executive assistant) Antoine Bucieck (Tour manager) Gust Van Moorhem (Student) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Cecilia Jonckheere (Institutrice) V√©ronique Bultiau (animatrice) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Amid Chakir (Comedien) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) eric marchal (architecte) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) elena perez (comedienne) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Thibaut Verly (monteur image) Pierre Halloy (Musicien) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Benoi Lacroix (story boarder) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) William Dunker (Artiste) Julien SCHEPERS (G√©rant) Bruno Parent (Distributeur de films) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Louise Ros (Photographe) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Olivier Hanssens (Regisseur) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) laurent GRIETENS (consultant) herman geys (creator) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Gaylord Baert (Finances publiques) Samuel Rafalowicz (Musicien) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Nicola Latorraca (regisseur) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) V√©ronique Vercheval (Photographe) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Draye Nicolas (Manager) Fran√ßoise Servais (Directrice) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Elise Moreau (admin prod) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Chloe CHIGNELL (Artist) Nancy Darding (Formatrice) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Depont Eric (Graphiste) Vinciane Laurent (Enseignant) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Nicolas Keutgen (Directeur) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Camille Didion (Scenariste) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Jean Louis Lejeune (Independant) Richard Motte (Market Researcher) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Olivier GERARD (Sound engineer) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Maureen Halin (Vendeuse) Sophie Huyghe (Enseignante) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Andrea Snaidero (Group manager) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Samuel Bosmans (Chanteur) Bernard DEFECHE (professeur) Karin Peeters (Contentbeheerder) Christophe Lambert (comedien) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) ManuE Happart (Com√©dienne Auteure Realisatrice) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Nathalie Lavis (Employee) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Miguel Uribe (Musicien) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Claire Buffet (Directrice artistique) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) aldenhoff benoit (administrateur) Muriel Denis (Auteure dramatique) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Benedicte Franck (Assistante manager) Yannick LETAWE (Enseignement) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Gabriella Garcia (Musicienne) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Archibald Puissant b (Acteur) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) fred clautier (coordinateur technique) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Sybille Geller (B√©n√©vole) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Juliette Manneback (Com√©dienne) Coline Grando (R√©alisatrice) Enrique Castillo (Enseignant musique) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Noari DRAGH (DOP) charlotte marchal (chef op√©ratrice) lucille calmel (-) Roch Van Coppenolle (Directeur) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Veronique Thieme (Enseignante) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Pierre Michaud (Musicien) laurence morel (Perchwoman) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Bart Van Gotha (psycholoog) Jonas Beks (Freelancer) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Nathalie Bastin (Enseignante) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Christophe Smets (Photographe) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Kirsten De witte (Musicien) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Gery LIBOUTON (Cpas) Guillaume Dumont (Accessoiristes) john-john mossoux (artiste) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Lucien Jans (R√©alisateur) Yves Barbieux (Compositeur) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Marinela Doko (Professeur) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) DANY Dargent (Greffe) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Val√©rie Dierickx (Sans) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Kassandra Decloux (Coordinatrice) jean-jacques saussey (l'√©thique) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Stevens Juliue (Graphiste) Jan Appermont (Forestier) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Lucie Cauwe (Journaliste) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Roald Baudoux (----) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Catherine Struys (musicienne) Isabelle Godeau (Enseignante) Youn√®s Boukili (Musicien) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Corentin Lobet (Com√©dien) Jacques Jouan (Administrateur) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) marta bergman (r√©alisatrice) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Mustapha Abatane (Storyteller) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Damien Keyeux (Monteur image) Aline Janssens (Chanteuse) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Gregory Grosjean (Architecte) claris defraine (√©tudiante) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Camille Braun (Charg√©e de projet) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Consuelo Marsico (danseuse) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Andr√© Struys (sans) Hallot Hallot (violoniste) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) nathalie fastr√®s (sculpture) Miguel Rwubu (Attach√©) Patrick Vandoorne (Regisseur) Danielle Perez (Psychologue) Luc De Meulenaere (T√©nor) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Jean Philippe Brodsky (avocat) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Alain VARLET (Parolier) Vania Henrot (Employ√©e) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Alain Bronckart (Artiste) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Carine La Haye (Production Manager) Laurent Boschloos (Booking Manager) Jade Daubresse (Barmaid) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Alex Thomas (√Čtudiant) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Benjamin Jacob (Createur) David Vandenplas (Communication) Patrick Meeze (Geen) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Colette Boucart (Customer service) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Colin Petit (Musicien) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Aay Liparoto (Artist) Ioanna Gkizas (Comedienne) hilippe Moins (directeur artistique) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Benjamin Zicot (Enseignant) Octave Pirmez (Manager) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Daisy PHILLIPS (Danseuse) patricia pirard (medecin) Anne Goy (artiste designer) Philippe PETITJEAN (Photographe) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Doris Michel (Photographe) Luc Bernard (Com√©dien) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Thomas Franck (√Čtudiant) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) S√©bastien Rush (Employ√©) Daniel Harris (Com√©dien) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Mikael Di marzo (Acteur) Isabelle Gobbaerts (Multi) Isabel gomez (guide) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Domitilla Spencer (Animatrice) Julien Rommelaere (Professeur) Joya Bosseaux (Etudiante) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) corentin binard (artiste peintre) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Brigitte Salkin (Food stylist) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Laurent Czaja (Directeur de production) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Raf Reyntjens (Realisateur) Rim Cividino (Danseuse) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Gregory Houben (Musicien) Emily Allison (Chanteuse) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Alex Vizorek (fou du roi) Amandine Snel (Enseignante) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Patrick Everaert (Plasticien) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Daniel MISSANT (Retrait√©) Samuelle Dupuis (Psychologue) Sarah Klenes (artistes) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Marvin Schlick (Com√©dien) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Philippe Lambert (Musicien) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Francois Heuse (com√©dien) Sofie De Schryver (Actrice) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) sullivan martens (animateur) Franco Desautez (DT) Luca Pistone (Photographe) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Nore sanders (Productieassistente) Pierre Liz√©e (Artiste) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Vitalien Musin (√Čtudiant) Marc Angeli (artiste) Sherban Vidick (Musicien) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Jeremie Leante (Technicien son) Steven Jacobs (musicus/ componist) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Jolan Huygens (Productie) Sarah Antoine (Com√©dienne) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Colette Lamarche (Guide) Marc Bailleul (Marketing) Xavier Diskeuve (Auteur) Stephane Ginsburgh (Musicien) Sylvie Gerard (Centre culturel) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Jason Mathot (Photographe) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Nicolas Thill (R√©gisseur) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Jean Francois Bouron (Artiste) Laurence Hekkers (AssInstante de production) H Eva (Freelance dancer, performer) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Louis Drijvers (Machiniste) Valerie Bizet (Assistante) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Pascale Rebetez (cameraman) jean marc lecomte (√Člectricien) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) victor launay (danseurs) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Violette Nys (D√©veloppeuse) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Alek Boff (musicien) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Yves Bibow (Psychologue) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Antoine Flament (DJ/Musicien) claire lechien (violoniste) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Laurent thurin-nal (Photographe) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Alain Altinoglu (Directeur Musical) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) thomas israel (artiste) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Tom Van den Broeck (leerkracht) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Lin Seminck (designer) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Laurent Piron (Magicien) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Libon Jonas (Concepteur visuel) Delphine Peraya (Com√©dienne) Cumali Bulduk (professeur de saz) Florence Rovella (Cuistot) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) M√©lanie Isaac (chanteuse) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Steve Bree (Events and Installation Technician) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Leila Zerhouni (professeur) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Arnaud Arseni (Auteur) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Sarah Ludi (Danseuse) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Farrah Flament (Artiste) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Renaud Pirson (Programmeur) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Alix Konadu (Actrice) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) B√©atrice Balcou (plasticienne) Cedric Godyn (√Čducateur) Francoise Desmet (retrait√©e) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Georgy Liebermann (Troubadour) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Sarah Carlier (Artiste) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Marina Vendrame (Laborantine) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Valentin Buyse (Ripper) Paul-Henri Wauters (Botranique) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Denis Strykowski (Technicien son) Manon De Visch (Etudiante) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Waterschoot joelle (Enseignante) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Christophe Remy (Directeur artistique) Mathilde Wolff (Etudiante) Emilie Corswarem (FNRS) M√©lanie Godin (Directrice) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Vincent Strebelle (intermitant) Julien Pierard (Enseignant) Esinam Dogbatse (Musicienne) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Ziggy Stardust (ICT) Jonathan Wannyn (Cameraman) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Diego Dalla Valle (ripper) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Marc Oschinsky (Journaliste) claire goldfarb (musicienne) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Julien de Borman (Accord√©oniste) Yoann Launay (Chanteur musicien) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Dimitri Par√©e (Employ√©) Yoann Zimmer (Acteur) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Caroline Spiertz (√©tudiante) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Alexandre Bughin (Musicien freelance) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Ichraf Nasri (Sans emploie) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Marie Lefebvre (Enseignant) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Jean-Luc Gillard (programmateur) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Ralph Dekoninck (Professeur) Asma Chounani (Chanteuse) cl√©mentine Delahaut (aucune) Edwin van den Hove (Machiniste) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) meddy guendil (com√©dien) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) MARC LEGRAND (enseignant en art) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Amelie Segers (Enseignante) natascha hardy (ind√©pendante) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Benjamin Coulon (Fonction publique) Thomas van Oene (Etudiant) Annie Mariotte (Retraitee) Laurence Yernaux (/) B Didier (Artiste) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Giovanni Guarini (Artiste) Lo√Įc Faure (Jongleur) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Thomas Gomez (Enseignant) Gilles Abrams (Assistant de production) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Julie Lievens (Directeur Artistique) Julie Calbete (Chanteuse) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Camille Meulders (√Čtudiante) Paulo Rocha (Musicien) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Simon Malcorps (Cuisinier) Philippe Cormann (Contrebassiste) Emmanuel XAVIER (Designer) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Charly Magonza (Com√©dien) Delphine Jouret (Spectatrice) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Laurence COLLETTE (graphiste) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Halin Valerie (calligraphe) Gaspard Sicx (Batteur) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Thomas Van cotoom (Artiste) Alice Caboche (Projectionniste) Emilie Leenaerts (Enseignement) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Voos Lauriane (Animatrice) Inge Peters (Fagot) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) eric van de graaf (choriste) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Romina Remmo (Artiste plasticienne) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Niels Creteur (Technicien) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Ronlald Landry (Boss) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Pauline Ponsolle (Barmaid) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) francois hubaux (ing√©nieur du son) Baptiste Moulart (Comedien) anne pollet (secr√©taire de direction) thibaut chuffart (monteur) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Bruno G√©rard (Consultant) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Simon Breeveld (R√©alisateur) frederic audran (Lumi√®re) Lisa Hallou (Monteuse) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Joao Prates (Tech video) Deborah De Bock (Project Manager) Geraldine Denis (Comedienne) Annick Cornette (Com√©dienne) Christiane Genard (Enseignante) Gilles Bruneau (Musicien) Nadia Ben Romdhane (peintre) Elodie Paternostre (Danseuse) Marie-Anne De Rue (Enseignante) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Mireille Bailly (Comedienne) Enea guerra (musicien) Hannah De Corte (Artiste) Olivier Haas (Enseignant) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Guillaume Kayacan (Photographe) Nicole Letuppe (Chanteuse) Anna Van Bree (Chef costmiere) Theo Georges-serisier (/) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Marianne Debauche (Independent) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Denise GRIMEE (enseignante) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Laura Cassan (Technicienne son) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Dominique Falmagne (Fan de culture) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Thomas Ardui (Agents de voyages) Stephane Maquet (Technical manager) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Filip van lierde (Podiumbouwer) Philippe vanderschueren (Consultant) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Sam Seraille (R√©gisseur) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Jos√©phine De Wit (Restauration) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) S√©bastien GRAUX (Artiste) St√©phane Dubray (Creatif) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Mario Costa (Crew Boss) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Caroline Dr√īme (Photographe) Gladys Brookfield (Productrice) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Quentin Havana (Regisseur) petronile robert (√©tudiante) Louise Taquin (Ind√©pendant) Nathalie Jacques (Enseignante) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Myriam Berghe (Journaliste culture) joppe Antonissen (stagehand) Madeleine Bara (Enseignante) Emma Pajevic (salari√©e) ivan rosseel (entertainment) Fabrice Henry (Cameraman) Pierre L√©onard (Particulier) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Florence Houssin (Guide touristique) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Luc B√©riot (Enseignant) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Philippe Garcia (?) Myriam Delacollette (Employ√©e) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) Alice Benoit (Booking & Management) Lucas Vermeire (Techniek) Juliette Parchliniak (Psychologue) Laurent Bonnet (Com√©dien) Bergamini Riccardo (Photographe) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Maud Dallemagne (Salari√©) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Camille Carton (Student) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Charlier Renaud (Machiniste) Olivier Marganne (Animateur radio) Laurent Rogmans (Regisseur) Isabelle Darras (Com√©dienne) Jean pierre Trousson (Communication) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) L√©a Halimi (Violoncelliste) Patrick Michel (Acteur) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Pierre Huvelle (RH) Ans Cremers (Comedienne) Pauline Mabille (Enseignante) Esthen Dehut (Producteur) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Nele Staes (Bediende) Killian Hut (Ing√©nieur du son) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) marie masset (charg√©e de communication) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Adrien Lenoble (Directeur) Carine Boone (Venue/Project Manager) L√©once Chanoine (M√©lomane) Marie Cero (Libraire) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) David Bodart (G√©rant) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Marine Bernad (Arts graphiques) Mohamed El hourairi (Chanteur) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Paul Miquet (Cr√©atif) Mohammed Benamar (Vendeur) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Sylvain CREMERS (musicien classique) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Fons Dhossche (Danser) laurence broka (animatrice socio-culturelle) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Roger Roberts (Pr√©sident) Patrick Amand (G√©rant) Jeff Luyten (bediende) Nicolas Berwart (Tour-manager) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Catherine Preumont (Psychologue) Beno√ģt Minon (Musicien) Marc Maes (Zelfstandige) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Thierry Guerin (Directeur) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Philippe Jolet (administrateur) Bruno Ermans (Architecte) Rudy Goddin (Directeur artistique) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) Emilie Cottam (Costumi√®re) Bart Aga (geluids Ing) Christophe Leroy (Batteur) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Vincent Goffart (Ing√© son) Ludovic Branders (DJ) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) ivan louette (aucune) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Audric Albert (Vivre solidaire) jeremie mosseray (Musicien) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Dominique Aneca (-) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) Basak Balkan (Traductrice) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Tuur Florizoone (Musicien) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Xavier Claes (Photographe) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Jean-Michel Rocher (Production manager) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) valentin courel (r√©gisseur) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Benjamin Palouzie (?) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Renaud Cagna (Acteur) Nemo de Pierpont (Office manager) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Renaud Anciaux (Machiniste) Garny Fran√ßois (Cordes) Annick Grandry (Infirmi√®re) Emilie Bertrand (Graphiste) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Pauline Debrichy (artiste) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Lucio Arisci (filmmaker) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Louis Theillier (artiste) Xavier Wouters (Nean) Verheest Niels (Zelfstandige) Christian Crahay (Com√©dien) michael Lemmens (Cadre) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Cyril Garac (concertiste) Cyriel Lucas (Com√©dien) Nathan Jaminon (Technicien son) paul Dubrowski (fonctionnaire) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Laurence Rosier (Professeure ULB) Baptiste Blampain (Com√©dien) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Christophe Georis (Enseignant) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Sylvie Dory (Musicienne) Denis Deml (Backliner) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Colin Jolet (Danseur) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Arthur Bouet (R√©alisateur) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Sandrine Collard (Compositeur) Lucas Sevrin (√©lectro) Caroline Adam (Maquilleuse) Jean-Luc Urbain (/) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) anne sophie prevot (productrice) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Christian Van Parys (C√©ramiste) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Fabrice Havenne (DJ) Miranda Ummels (chanteuse) Carine Donckers (Conteuse) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Mireille Simus (√©clairagiste) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Lee Lebens (Musicien) Greg Moulaert (Photographe) Anton Kouzemin (Com√©dien) Thierry Robberecht (auteur) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Tempels Delphine (Artiste) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) natacha CAMPOURCY (soutien) Amandine Degen (Biologiste) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Edith Robin (Psychologue) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Martijn Vanbuel (bassiste) Mandy Mathieu (Barmaid,) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Arnaud Trejbiez (Producteur) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Patrick De Schuyter (Musicien) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Sophie Verbaeys-Reid (Coach vocal & art-th√©rapeute par la voix) geertrui serneels (directie) Sophie Lecocq (Solidaire) Thierry du Bois (Photographe) Gilles Br√©da (Musicien) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) priscilla beccari (plasticienne) Christine Colsoulle (Musicienne) Elise Peroi (Artiste) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Denis Coumont (.) Thomas Gunzig (En solo) Jesus Moreno Miras (Musician) Domenico Renga (Secteur public) Joelle CHANET (Gestionnaire) Gilles Masson (Musicien/comedien) Pierre Six (Musicien) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) catherine luxereau (psychiatre) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Mathijs F Scheepers (Artiest) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Didier Raoul (Chef travaux) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Michael Fillieux (Restaurateur) Nathalie Delattre (Musicienne) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Armando Luongo (Mucisien) Eric Neirynck (√Čcrivain) Gregory Defreyne (Peintre) Raphael noel (directeur technique) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Pauline Berghman (psychomotricienne) constantin beine (dessinateur danseur) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Erwan Le Berre (Musicien) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Mathilda Stock (√Čtudiante) Thomas Boulogne (Supervisor) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Siham Cheurfi (Enseignante) Christel Barr√© (Assistante administrative) Vincent Stiernon (Ripper) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Jacques PIRONET (responsable logistique) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Florie Emond (Chanteuse lyrique) gaethan dehoux (Ing√© son) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Manuel Tilquin (informatitien) Renard Jacques (Organisateur) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) R√©simont Philippe (Com√©dien) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Camille Decock (Com√©dienne) Bertrand Leclercq (Enseignant) Jeanne Mortreux (Horeca) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Myriam Amouri (Assistante Camera) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Etienne Baudoux (x) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Mathias Estelles (Musicien) hughes fernet (g√©rant) jerome bonvalot (roader) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Isabelle Peeters (coordinatrice) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Jasmien Hoffmann (X) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Victor Ridley (R√©alisateur) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Janos Bruneel (Muzikant) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Eve Beuvens (Musicienne) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Julien Gugel (Guitariste) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Christine Deneyer (Secr√©taire) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Caroline Angeli (Guide Touristique) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Marianne Poncin (Office Manager) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Berlage Abel (engineer) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Claude Courtoy (Cameraman) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Nicolas Achten (Musicien) Tolga Erciyes (Com√©dien) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Larissa Lismont (Violoniste) penelope garnier (-) Caroline Modave (Com√©dienne) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Yousef Bazi (Infirmier) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Yves Gobart (Artiste Peintre) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Helene Koole (Event Curator) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) annabelle duaut (charg√©e de projets) Juliette Fassin (Assistante deco) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Emeline Renoux (Enseignante) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Vincent Eloy (Acteur) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Martine Dops (Barmaid) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) willy heroes (moi meme) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Charline Bragard (Gerante) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Alain Crudenaire (Etudiant) Ellie Nimeroski (Violiniste) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Berdine Nusselder (Actrice) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Vincent Vandist (--) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Olivier Motte (Photographe) Michele NGuyen (Conteuse) arnaud rey (Huar) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Sophie Carree (Dirigeante) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Aude lorquet (comedienne) Xavier Petithan (Choriste) Fabienne Demeulenaere (Public) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Catherine Cosme (Realisatrice) Flora Seigle (Auteure compositrice) Charlotte Pion (artiste) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Laurence Vincent (Enseignante) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) aurelie laurent (assistante d' administration) G√©rard Corbion (responsable de cie) Rebecca Smit (Violoniste) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Alain Bellot (Acteur) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Clara Lopez (Auteur et com√©dienne) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Bruno Briquet (Artiste) Julie Bekkari (R√©gisseuse) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Pierre-Florent Petit (En manque) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Robert Guilleaume (Animateur) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) MANON SCHURMANS (Enseignante) Pascal Charpentier (Musicien) Alec De Busschere (artiste) Jeremy Manzella (√©tudiant) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Anne Marcq (Plasticienne) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Benjamin Elleboudt (Musicien) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Marc Santkin (Musicien) David Bourgie (Sc√©nariste) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) No√© Peigneur (Musicien) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Jonathan Chantry (Formateur) Piette Maude (Scenographe) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Martin Gr√©goire (Batteur) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Lo√Įc Laugier (Artiste) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) carlos Bustamante (Com√©dien) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Mathilde Leroy (Artiste) Dominique Moreau (Professeure) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Cindy Meuwis (Enseignante) Tual Pierre (Com√©dien) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Stephane Delormeau (Educateur) Astre B- (Leader de projet musical) Sarah BER (Com√©dienne) Lo√Įc Bodson (Musicien) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Natacha Nicora (Artiste) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Sophie Huberty (Sculpture) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Ben Suys (artiste) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Maxime Weutens (Technicien lumiere) nadia agmir (distribution film) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Jean L√©onard (Enseignant) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Fran√ßois David (DJ) Charlotte Renwa (Professeur) Typh Barrow (Chanteuse) Timour Vandermeulen (Compositeur) aude mermilliod (autrice de bd) Eva Kavian (Ecrivaine) J√©r√īme Thil (Bassiste) paul biot (com√©dien animateur) Bernard BOUDRU (com√©dien) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Laurent Staudt (Comedien) Ludovic Catalfamo (Musicien) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Marco Moro (√Čtudiant) Hannah Kalaora (Artiste) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Maxime Andrien (Directeur artistique) Morgane Dugauthier (Communication) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) David Laurent (WP) stefan Platteau (Auteur) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Valentine Coerten (Enseignante) Lionel Crustin (R√©gisseur) Iacopo Bruno (Com√©dien) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Igor Adamskiy (Artiste) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Messaline Raverdy (Artiste) Delphine De Ridder (Graphiste) Suzon Gheur (Circasienne.) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) isabelle bats (performeuse) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Marc De vreese (Musiciens) Camille Seghers (artiste) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Marie Christine Somer (Travailleur social) Victor Defoort (Musicien) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Hamid Khomsi (Employ√©) Michel Janssens (Spectateur) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) audrey chaumeil (psychologue) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Pierre Norga (Guitariste de passion) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Marine Mechri (Sage-femme) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Floriane Petit (Artiste lyrique) Fabien Buisseret (Enseignant) Florence Depaille (Professeur) Sandro Amalfi (Ouvrier) C√©line Bodson (Violoniste) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Violaine Peeters (Funambule) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Peter Beda (Lazy Rebel) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Fay Herregodts (Concert Production) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Gerda Theek (Pensionn√©e) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Fernant Zeste (muzikant, producer) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Morgan Wattiez (Employ√©) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Vincent Liben (compositeur) gilles ledure (directeur) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Laurent Vanhaelen (ARS) Eric Goffinet (Technicien) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Basile Richon (artiste + enseignant) Goustino Domenico (Danseur) Simon Jourez (Musicien loisir) bjorn borremans (bestuurder) Marc Van Eyck (Producteur) Denzil Delaere (Chanteur) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) emmanuel brasseur (employ√©) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Edouard Beauvois (Gerant) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Virginie Messiaen (Monteuse) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Thomas De Thier (Scenariste) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Olivier Bilquin (Musicien) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Guy Maezelle (Realisateur) Didier Colfs (Com√©dien) David Perlot (Technicien) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Samuel Namotte (Chanteur) Luc Ponet (Organist / dirigent) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Serge Plume (Musicien) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Marion Michel (Ensembli√®re) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Laureen Delvallee (Logopede) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Hanna Ilczyszyn (Artist) Ruth Berge (enseignante) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) teun verbruggen (drummer) Luc Lorenzi (Enseignant) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) David Van Belle (Neant) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Laurent Gooris (Chef constructeur) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) isabelle martin (manager) Martin Ryelandt (Ecrivain) Guy Deltour (Sculpteur) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Arnaud Claes (Cameraman) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Stephan Bertozzi (1) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) morris De Meyer (chauffeur) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Lisou De Henau (Com√©dienne) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Raymond Aubry (Musicien) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Muriel Smaers (Assistante sociale) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Quentin Gubin (Artiste) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Olivier Van Landuyt (Boss) Carine Chavanne (Auteure) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Godfroid Marc (Graphiste) Lionel Renquet (Technicien Son) Zhuojun Chen (Musicien) Vincent Thirion (Directeur de Central) An Standaert (ambtenaar) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Cinzia Robbiati (Danseuse) Nancy Boudart (Xxx) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Danielle preumont (guide culturel) Camille Hubert (Chanteur lyrique) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Julie Dieu (Com√©dienne) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Michel Clair (Photographe) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Leila Foulon (Sc√©nographe) Laurence Bouttiau (Architecte) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) serge van mol (ces) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Bruno Couss√©e (Muzikant) Marine Depr√© (Assistante sociale) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Mathieu Val√©rie (Professeur) Baptisye Lambert (Logistique) Caroline Lamarche (√©crivain) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Morgan Kopeinig (Musicien) Sam Touzani (Direction artistique) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Esther Sfez (Com√©dienne) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Francoise Ledru (/) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Cedric Legoulven (Com√©dien) Mathilde They (Charg√©e de communication) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Amber Kemp (Com√©dienne) Roxane Faissolle (Pierceuse) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) GREGORY bordat (Musicien) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Aurore Grailet (Musicienne) Gian Ponte (Musicien) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) melvin podolski (horeca) Patrice Bourg (Directeur) Cassandre Calvet (Etudiante) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Henri Couchard (Etudiant) Pierre Vaiana (Self employed) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Amandine Haustraete (Sage-femme) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Blaise Ludik (Acteur) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Jacques Stotzem (Musicien) Morgane Aubert (Scripte) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Gregory Copet (Sculpteur) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Monique Decroly (Chef de projet) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) stephane Everaert (Com√©dien) Quentin Hoogaert (Chanteur) Laura Pieters (Technicienne camera) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) L√©na Kollmeier (Pianiste) Cyril Collet (Acteur) Patrick Beeken (Organisateur) Sefian benssalem (G√©rant) jonas chereau (chor√©graphe) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Jacques Limbourg (Sophrologie) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Julien Elleouet (Clarinettiste) Pierre Lef√®vre (musicien) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Sacha Ardus (Actrice) Klara Finder (Musicienne, styliste) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Thomas Johanns (Employ√©) Marc Galo (Artiste) Pascale Burlet (Manager) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) bertrand lissoir (realisateur) Milan Jespers (Artiste) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Michele VERDIN (Employ√©e) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Fabienne Henry (Coach mental) Gert Roscam (Technical manager) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Bo Tijskens (Visagiste) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Celine Yetter (maquilleuse) Maxime Melnik (Musicien) Delphine Roy (Comedienne) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Antoine Donneaux (Humoriste) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Gauthier Claerhout (aucune) Julien Gaspart (employ√©e) Noemie Vos (Expert immobilier) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Maud Zyngier (Etudiante) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) Violette Leonard (Comedienne autrice) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Pauline Collard (√Čclairagiste) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Stephane Darris (Producteur) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Chlo√© Devillers (Scripte) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Nicolas Withof (Graphiste) catherine dandoy (sans) Lina Wielant (Photographe) Pascal Adant (R√©alisateur) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) olivier falliet (chef de gare) veronique Hennuy (addict √† la culture) Patrick Worms (Agroforestier) Conchita Paz (Com√©dienne) G√©rald Evrard (Musicien) Dario Amalfi (Dj) kenny Bernard (Musicien) Miodezky Mona (Chanteuse) Manu Ruwet (Animateur culturel) Alan gevaert (bassist) Luc Pilartz (Musicien) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Anne Wabnik (moi) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Patrick Mertens (Employ√©) Nathalie Grippa (Architecte) Barbara Chila (Maquilleuse) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Patrizia Berti (Com√©dienne) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Mousta Largo (Artiste) Diana Barreto (artiste/animatrice) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Rahel Feidler (Stage & production manager) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Fabrice Dubard (Musicien) Franco Vena (R√©gisseur) Noemi Halen (spectatrice) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Tanguy Aerts (Muzikant) Nicolas Destatte (employ√©) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Marielle Scholtissen (Actrice) Mathias De Marco (Responsable technique) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Alicia Piazza (Architecture) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Roos Strobbe (Muzikant) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Oscar Mercier (√Čtudiants) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Annelore Stubbe (Actrice) Tom Brus (directeur artistique) Alain Caron (P√©diatre) Robert Jaspard (responsable) Florine God (Artiste lyrique) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) olivia nicholls (graphiste) Raphael Thys (Futurologue) Emily-Jane Torrens (Scripte) Gregory Beken (Graphiste) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Nicolas Rolland (Agent immobilier) david sabau (ing√©nieur du son) Kevin Cools (Billettiste) Annemie Nelis (werkzoekende) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Momoyo KOKUBU (Organiste) Christophe Denison (G√©rant) Jean philippe Defoin (Eclusier) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) p. hidalgo (programmatrice) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Gil Delogne (Musicien) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Isabelle Wery (Actrice et autrice) pascal vinel (consultant) claude zylmans (libraire-conseil) FABIENNE LORENT (G√©rante) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Elien Ronse (Visual artist) Mortier anne-sophie (graphiste) Claire Allard (Photographe) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) Anne Collet (Musicienne) Marine Sharp (Artiste plasticienne) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) roos euwe (dramaturg) Alice Beaufort (conteuse) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Pierre Lahoche (Regisseur) Fran√ßois Haag (Musicien) Marie Wuilleret (Enseignante) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Baptiste Louis (Etudiant) Maud Scaillet (Coordination Secu) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Alicia Frochisse (Artiste) Lucie Dufays (Avocate) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Jean pierre Schuilen (Musicien) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Bruno Marcandella (g√©rant) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) De Backer Soetkin (Horeca) emilie anseeuw (Graphiste) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Fabrice Fontaine (Programateur) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Vincent Hublet (Production manager) Melisa Stein (Photographe) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) nicolas Esterle (technicien son) Nathalie Demeester (Eleve) Brigitte Lahaye (Solidaire) Laurent D'Elia (Com√©dien) Patricia Fontaine (Auteure) Gael Michaux (Com√©dien) Massimo Mele (Ouvrier) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Shalini Kayumbi (Etudiante) Pierre Hupperts (Producteur) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Elie Belvaux (Musicien) Quentin Minon (Comedien) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Alexian Vanclef (Magicien) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) joyce hardy (√©tudiant) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Gurman Alison (Ux designer) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Wissem Amimi (Musicien) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Dominique Bodart (Soliste) Louise Kollmeier (Pianiste) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Landuyt C√©line (Doula) David Van Walleghem (Musicien) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Roel Das (Musicien) veronique dubray (maquilleuse) jean yves limet (photographe) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Michael Hasson (Musicien) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Romain David (acteur, porteur de projets) Laurent Hirtz (Project manager) Miguel Camino (Clown) Hugues Girard (R√©gisseur) Mich√®le Masil (Enseignante) Antoinette Basta (Artiste) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Michel Lary (Educateur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Gertjan De Boeck (/) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Pierre Lucas (directeur) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Axel Guigon (Etudiant) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Laurent Hendrick (Musicien) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Maud BARB√Č (Mon propre guide) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Vincent De Boever (Musicien, professeur) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Pauline Berteau (Neuropsychologue) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Romain Waterlot (Monteur film) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) marie-anne dozo (graphiste) √Čtienne Wintquin (Idem) Capucine Daloze (Billettiste) Jerome Lenain (R√©gisseur) Ahmed AMOURI (retrait√©) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Kevone Detrembleur (Le chief) Mathieu Giraud (Monteur) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Quentin Piette (Marionnettiste) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Yves Martin (Conseiller) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Sara Dziri (Musicienne) Bruce Richards (Musician) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Max Meunier (Moi) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Anne Marie Leon (Animatrice) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Martin Derefat (Ing√©nieur son) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Dimitri Mak (P√©diatre) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Wim Embrechts (directeur) Giaux Sophie (√©tudiant) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Justine Mauraj (Musicalartiest) Delphine Mertens (performeuse) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Tom van Peer (Project manager) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Raphael Altenhoven (Rigger) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Julie Delhaye (IT Project Manager) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Delphine Gardin (Chanteuse) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Filip de Ryck (Business manager) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Bernard Foccroulle (compositeur) Steve Louvat (Musicien) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Anick Xhrouet (Direction) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) Luc Wolfs (Retrait√©) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Pieter Nys (AV technieker) Marcha Van Boven (com√©dienne) Tanguy Dimanche (Club Manager) Beno√ģt Joveneau (Artiste) VivianeT√Ęm LAROY (-) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Jacques Van Wyser (toutes) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Marc Brasselet (Musicien) Martin Salemi (Musicien) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Guillaume Malempr√© (Musicien) Hans Bossuyt (Muzikant) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Christel Bosteels (RH) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Jasmina Douieb (Coledienne) Magotteaux Maxime (Musique) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Anton Henne (r√©alisateur) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Chille Deman (Gepensionneerd) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Maria Dogahe (M√©diatrice) david steyaert (productiechef) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Jean-Luc Pappi (pianiste) Jeremy Moriau (humoriste) Julien Dubourg (D√©corateur) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Olivia Goffin (Comedienne) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) jerome colin (auteur - journaliste) zo√© sevrin (artiste) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Maxime Van Tomme (Regisseur) Liliane Wang (Administratrice de production) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Daniele Du Bosch (Musicienne) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Philippe Brasseur (musicien) Jonathan axel Gomis (Acteur) St√©phane Radonjic (Project Manager) Chemin Julie (Auteur) Vincent Lesceux (Passion) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Yragael Gautier (Realisateur) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Vincent Engel (√Čcrivain) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Pierre Pregardien (G√©rant) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) St√©phane Salkin (Musicien) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Serge Dehaes (Dessinateur) Arnould Massart (musicien) Xavier DEFOING (musicien) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Yvette Delmartino (Musicienne) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Matilda Ancora (Com√©dienne) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Ninna Pacini (As) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Marc Pinilla (Musicien) Alex Denis (Bugle) Marc Pijpops (Muzikant) Jeanne Ledoux (Etudiante) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Ava Dobrynine (Storyboarder) Sarah Devaux (artiste de cirque) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Nathalie Gutermann (Commercante) Eddy Devolder (Ecrivain) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Ludovic Bukens (Spectateur) Julie Galloy (Regisseuse) Zacharia Vigneron (Acteur) Michel Onderbeke (Employee) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Manon Marlier (Project manager) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Dida Robbert (Chanteuse) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) francois chevigne (professeur de piano) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) C√©sar Hanssens (Technicien son) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Claudette Masure (Retrait√©e) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Laurence loots (Cadre) Ingrid Walus (Cafebazin) Lila Vander elst (Maquilleuse) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Anne Kanlis (Employ√©e) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Delphine Chavet (Responsable communication) Nora Zekhnini (M√©decin) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Edouard karbowiak (DJ) benoit Maljean (clown et jongleur) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Yves Honorez (Retrait√©) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) sarah gouret (ingenieur du son) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Aline Blondiau (Inge son) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Guillaume Vierset (Musicien) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Marc Rouffignon (batteur) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) thierry Dubrunfaut (photographe) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Antoine Olivier (Batteur) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Christian Leroy (R√©alisateur) Rita Nocera (Commer√ßante) Philippe Mathys (Fotograaf) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Nine MURET (animatrice) Romain Tardy (Artiste visuel) pascale barret (visuelle & performance) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Amandine Flandre (Etudiante) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Marie Van Calster Rolin (/) Eric Quackels (membre du comit√©) Anna Maerten (Sage-femme) Abdou Mekkaoui (Culture) Philippe Blonda (D√©corateur) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Rachida Aoulad (Webdesigner) INA Geerts (Actrice) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Frederic Malherbe (Beaucoup) Daphn√© Robin (Clown) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Anouchka Crahay (Comedienne) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Herman Van Lierde (-) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Marine H√©rin (Educatrice interne) Bernard Guyot (Saxophoniste) Tuan Ho Duc (Musicien) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Catherine Devos (Billettiste) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Ivar Swiers (scaff) ondine Cloez (Chor√©graphe) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) Margaux Laborde (Comedienne) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Sophie Godenne (infirmi√®re) Joaquim De Moor (Com√©dien) Renaud Crols (Musicien) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Susie Fryns (Employ√©e) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Luc Brumagne (Com√©dien) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) L√©one Francois (Com√©dienne) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Kienen Jeremie (Vendeur) Nemo Gielen (oui) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) lucia bru (professeure) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Alice Borgers (Com√©dienne) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Jonasz Olivier (Graphiste) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Julien Faure (Danseur) Guillaume Van Parys (Musicien) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Benoit Maddens (Muzikant) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Arno Hintjens (Chanteur) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Anthony Vangerven (Mi temps) Florent Brun (Responsable) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Lucie DEBAY (actrice) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Sandra De Smedt (Employ√©e) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Ian Theves (Technicien de spectacle) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Juan Sepulchre (Dop) Mariko Hayashi (Public) Laure Streit (Pianiste) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Hubert Fiasse (Cin√©aste) St√©phanie Merken (Monteuse image) Simon Carlier (Musicien) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Yoann Blanc (Acteur) Anthony Robert (DG) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Dan Kaminski (Professeur) Arber Aliaj (Acteur) Laure Voglaire (Com√©dienne) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Victor da Costa (Musicien) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Marie Marlier (econome) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) pierre barbier (Musicien) Nadine Smars (Retrait√©e) Sigrid Delmotte (Enseignante) Boris Gaquere (Musicien) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Laura Erba (Sc√©nographe) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) Christine Renier (Peintre) Francis Perry (Administeur) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Laura Thomas (Professeur) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Marie Collette (Couturi√®re) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Charline Lancel (Art num√©rique) toine Thys (saxophonionste compositeur) Catherine Seba (Musicienne) Donat Callens (G√©rant) Julien Deschamps (Employ√©) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Olivia Afano (Etudiante) Marianne NIHON (membre du ctej) Maria Peredo (Performer) Michel Flamez (Musicien) Alicia Sterckx (Ab crew) Sandrine Bastin (Comedienne) Ingrid Bravin (stagiaire) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Manuela Bucher (Musicienne) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Nathalie Deneyer (Enseignante) Alice Mottoul (com√©dienne) Fran√ßois Dawans (Musicien) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Florence Tourneur (Enseignement) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Christian Lassaux (Directeur) elisabeth tichon (agente de guidance) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Morgan Habran (Event Manager) Benjamin Jacot (Enseignant) Cynthia Claes (Horeca) Bart De Nolf (muzikant) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Antoine Geeraerd (Cadre) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Arnaud Leffler (Cadreur) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Nicole Miller (Musicienne) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Dirk Deblieck (Direction) Anne Andr√© (Programmatrice) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Julie Jadoulle (Enseignante) David Epis (Animateur socio culturel) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Kris Belean (sound engineer) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Benoit Manil (Enseignant) Coralie Germeau (psychologue) Alain De Rudder (Trompettist) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Alberto Menchen (Violoniste) Lucas Lebacq (Musicien) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Delphine Host (√©tudiante) V√©ronique Servais (Psychologue) Edurne Rubio (Artiste) Salvatorz Giunta (com√©dien) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Leen de spiegelaere (MetX) Greg Baumann (Com√©dien) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Mathieu Pierloot (Auteur) Jennifer Beauloye (Mus√©e) marie broquelaire (administratrice) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Coralie Dubois (Professeur de danse) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Cindy Ryckmans (Bediende) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Lauren Lekeux (Enseignante) Florence WESTPHAL (Accueil public) 111 WARLUS (Groupe de musique) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Antoine Goudeseune (Musicien) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Maxime Canart (Electricien) Delphine Mathy (Photographe) Judith Grunberger (Artiste) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Thierry Vassias (Musicien) Marie Mesters (Amateur d'arts) Christian Debauve (professeur) Thierry Hellin (Interpr√®te) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Nabil Missoumi (Com√©dien) Laura Gilson (marketing officer) Zo√© Dufour (Communication) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Fabien Degryse (musicien) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Julien Bechara (R√©alisateur) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Ceyssens Kurt (Event Manager) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) leslie de geyter (stagehand) Pieter Nuytten (Musicien) Manon Romain (Com√©dienne) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Felicitas Montecino (Guide) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Jean-Louis Langlais (jj) Francois Gonzalez (technicien) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Stephane Despa (Project manager) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Lia Bertels (R√©alisatrice) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Michel Delville (musicien) Mich√®le Maquet (Photographe) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Emilie Capelle (Coordinatrice) Rosario Amedeo (Comedien musicien) L√©onard Clarys (Regisseur) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Sophie Cohen (Violoniste) Franfran de Gottal (Clown coach) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Anne-Marie Loop (Actrice) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Marc Buchet (Manager) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Ondine Simon (Altiste) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Quentin Debecq (musicien) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Nicod Julie (Coordinatrice) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Claudine Houet (Maq) Christine Quertinmont (prof de yoga) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Diego Herman (Peintre) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Marcia Collignon (Artiste) Louis Van Zande (perchman) bertille Gibourdel (costumi√®re) Olivier Merlini (Employ√©) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Vanessa GELHAY (-) Benoit Malev√© (Echevin) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Luc Francis Jacobs (Gerant) ksenia Szum (etudiante) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Julien Spitaels (Secr√©taire) Fred DURET (Musicien) jean marc panis (r√©alisateur) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) marie desmet (responsable asbl) Sebastien Petretti (Realisateur) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Olivier Justronck (Cam√©raman) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Martine Cohen (Chanteuse) Alain Posture (Comedien) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Laura Aelbrecht (Student) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Julien Sohier (Enseignant) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Jacques Pili (Musicien) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Rafaele Bouxain (Artiste) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Matteo Genovese (Bassist) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Nicolas Michaux (Architecte) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Cat Soetens (Idem) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Jan debski (Comedien) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Zack Jonas (Musicien) Ludivine Beumier (Assistante RH) Nicolas Denison (Compositeur digital) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Etienne Mayeur (Tourneur) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Dani Klein (Chanteuse) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Tony Teise (Education) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Benjamin Yasse (Enseignant) Marie Polet (/) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Morgan Le Grelle (musicien) Paul Sterck (Administrateu) Nicolas Dubuisson (informaticien) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Marianne Baccarini (Sans) Nicolas Mambourg (Machiniste) Catherine Cappuyns (Traductrice) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) VAN WAAS Guy (musicien) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Karin Bali (Responsable Marketing) Nicolas Jaumain (Booking agent) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Meryem Messaoudi (Enseignante) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Samuel Gerstmans (musicien) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Arnaud Berghmans (Machiniste) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Marie Estelle Collin (Directrice) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Mathilde Docquiert (Juriste) Thierry Desclez (g√©rant) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Olivier Cornil (Photographe) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) cedric Demollin (inge son) Philippe Deflandre (employ√©) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Patrick Vink (Vid√©aste) Sarah Hamdi (bar) Danloy Francis (Musicien classique) quentin noel (Photographe) Maria Kozinska (Gids journaliste) Marine Visart (Graphiste) Catherine Baes (leerkracht) Stephane Budiau (Guitarisye) Fran√ßois Couvreur (Musicien) VIVIANE DARON (retrait√©) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Gaetan Saint-Remy (auteur) Zeno Graton (R√©alisateur) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Philippe Content (Programmateur) Louise Vachaudez (Enseignante) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) jozef Portaels (magazijnier) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Fabian Finkels (Com√©dien) Isabelle Wolfs (Neant) Julien Doneux (Graphiste) jos horbach (evenementenorganisator) Victor Scholsem (Pensionn√©) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Val√©rie Ducoeur (Art director) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Denis Lepage (Technicien sin) Judith Jassogne (Digital trainer) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Gilles Parmentier (Art on Paper) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Sandra Demmiche (Shop manager) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Muriel Dacq (Chanteuse) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Marie Franeau (Com√©dienne) Vincianne Lapaille (G√©rante) Eric Claus (Charg√© de projets) Nathalie Trigaux (Formatrice) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Patsy Verfaillie (Zangeres) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Sylvain Rassart (Ambulancier) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Laurie Degand (com√©dienne) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Laurent van der Rest (Com√©dien) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Remi Planchenault (Label Manager) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Jacob Storer (Danseur) Egil Franzen (Musicien / Producteur) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Celine Strappazon (Chanteuse) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Gaetan Chauveaux (Payron) antonio pradas (fabrieksarbeider) laure raimondi (Community Manager) Barbara Dits (Photographe) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Anne Lambert (Animatrice formatrice) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Virginie Gardin (Comedienne) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Katerine Bernirr (Graphiste) David Lheureux (3d designer) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Cathy Mlakar (Scripte) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Philippe Vanderlinden (Musicien) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Barbara Wiernik (Chanteuse) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) R√©my Polfliet (Policier) Patrick Namur (Musicien orchestre) Hilde Pauwels (Traductrice) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) quentin marchal (charpentier) Simon Lambert (Attach√© culturel) Renaud Falys (Employ√©) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Arnold Robertz (Enseignant) val√©rie jung (sc√©nographe) Karine Marenne (Artiste) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Gene Bervoets (Acteur) Werner Mareels (amateur muzikant) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) camille loquet (ligth) M√©gane Gaspar (Assistante sociale) Tania Garbarski (Actrice) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Manon Martin (VFX compositor) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Pablo Labigne (sc√©nariste) St√©f duby (Photographiste) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Rachel Boutemy (M√©decin) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Salima Brahimi (Employ√©e) Mehdi Mahassine (Artiste) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Lieve Franssen (koordirigente) julie bertrand (sc√©nariste) Quentin Verheyen (Booker) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Julien Princen (Comptable) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Dominique Van Cappellen (musicienne) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Natalia de Mello (enseignante en art) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Gregory Beghib (R√©alisateur) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Anne Falys (Juriste) Caroline Derselle (Photographe) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) F√©lix Matagne (Musicien) Adrien Debouche (√Čtudiant) Lionel Aquilina (Batteur) Marouan Iddoub (Acteur) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Nathanael Monfort (Comedie) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Andr√© Matagne (Retrait√©) Peter Schoutteten (Technieker) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) aranka horvath (artiste textile) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) Marianne Goffard (Artiste peintre) Nathan Naenen (Acteur) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Philippe Dernies (Supervisor) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Denis Meur√©e (Musicien) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) C√©lia Verne (√Čducateur) H√©l√®ne Moor (enseignante) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Fred Rossillion (Responsable commercial) Tamara Geerts (Chanteuse) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) C√©cile Quenum (Photographe) Marion Lambert (Danseuse) laurine tricoteaux (Designer textile) Nathalie Cooreman (Prof) Filip Jordens (Arts Vivants) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) C√©dric Manche (artiste/prof) Viktor Verleyen (Concert promotor) Marie Huybrechts (Psy) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Sandra Colson (Assistante Promoter) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Alain Gombert (professeur) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Alice Noel (Voltigeuse) Gitte Maillard (n.a.) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Vincent Mathot (Technicien) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Carole Nemerlin (Professeur) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Amaury Loicq (Dj) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Paul Mertens (Strategy Expert) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Andr√© Delval (Commercial) Pascal Matthey (Musicien) Denis Rochez (r√©gisseur) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Pierre Lateur (Guitariste) Brice Vancauwenberge (Musicien) Celini Christian (Choreograaf) Angela Verdejo (Autrice) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Philippe Verheye (vid√©aste) Hugo Claudel (Musicien) anne-laure gu√©gan (Productrice) Jef Pauly (Independent) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Joel GOSSET (ACTEUR) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) wim wabbes (Artistiek directeur) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Piwi Leman (musicien) Eslem Akdag (√Čtudiant) Th√©o Delval (Etudiant) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Enzo Cagnina (Directeur) Christophe Evrard (Monteur image) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Joelle Schtickzelle (Scripte) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Maite Vanneste (Charge de communication) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Philippe Blasband (Auteur) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Nicolas Draps (Violoniste/photographe) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Jeremy Lamblot (Comedien) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Michel DEREMINCE (cameraman) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Christophe Cosme (Directeur) Edith van der Kelen (Sans) Nicolas Renard (Manager) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Lauro Crijns (Productieleider) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Rudy Vantighem (Eclairagiste) St√©phane Devillers (Clavieriste) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Jan De Block (Composer/producer) Olivier Poot (Technicien) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Andreea Vilciu (RH √©vents) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Benoit Dubuc (Barman) Annick Dath (Maman de regisseuse) Elba Da Silva (Animatrice) Hedwige Debroux (professeur d'art) Christophe Lempereur (Technicien) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) David Hassoun (Animateur) Johara Belhmane (Com√©dienne) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Bernard Flament (Musicien) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Pierre Baily (Regisseur son) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Xavier Pottillius (Animateur) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Julien Besure (Com√©dien) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Alain LEGRAND (Enseignant) anne orban (Artiste) Martin Gils (Etudiant) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Thomas Champagne (Musicien) Marianne Sluszny (Auteure.) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Bruno Pons (Monteur) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) Corentin Dellicour (Musicien) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Anais Elba (Musicienne) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Dozot H√©l√®ne (musicien) sebastien De Laet (DJ) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Robert Morales Matteo (technicien image) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) CICI OLSSON (Photographe) Thierry Springael (Sculpteur) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Gaetano Fabri (Musicien) Dominique Pattuelli (Comedienne) pauline david (programmatrice de films) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) David Regnier (Technicien spectacle) Jeremy Darme (DT son musicien) Luc VINCENT (D√©signer) Simon Verwacht (Enseignant) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) nathalie pigeon (charg√© de communication) Sarah Soukri (Peintre spirit) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Dirk Schreurs (Componist) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Vincent Snappe (Enseignant) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Anne Stelmes (Conservatrice) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Luc Devreese (enseignant) Pierre Waterlot (Batteur) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Alain Gol√© (Education) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Michel Vandam (sc√©nariste) Charlotte Adam (Marketing officer) Lise Lejeune (Costumi√®re) Pierre Somville (Interpr√®te) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Alexandre Aretz (Technicien son) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Julien Tilkin (Enseignant) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Dominique Thirion (enseignante) jack thysen (Musicien) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Emilie Dotheij (Ensembliere) Sindy Kinard (Freelance) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Sonia Frey (Cadre) LAure Champagne (emlpoyee) Naomi Vercauteren (violist) Damien Desirant (√Čclairagiste) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Delphine Ricour (Administrateur) Benny Haegeman (Personeelschef) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Denise Blue (Chanteuse) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Marie Close (Chor√©graphe) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) √Čric Naniot (R√©gisseur) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Maxime Feyers (R√©alisateur) Karel Steylaerts (violoncelliste) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Katrien Poels (Maquilleuse) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Grazyna Czech (Retrait√©e) Lucy Mattot (Com√©dienne) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) Julien De broeyer (Com√©dien) No√©mie Stokart (Etudiante) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Maelle Kalis (Artiste) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Mathieu La Rose (Assistant social) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Jacques Prouvost (.) Bertrand Squelard (FBMU) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Iseult Jacquemin (Employee) Vincent Joly (Rigger) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Martin Kersten (Musicien) Christophe bonhomme (Employe) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Christian Cloes (COO) Delafontaine Diane (socio culturel) Sarah Swannet (Medecin) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Margaux Nyssen (Enseignante) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Xavier Depovere (CEO) Daniel Wang (Musicien) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) lara Vandenplas (√Čtudiante) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Laurent Maze (Musicien) Danny Willems (Fotograaf) Claude Evence Janssens (idem) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning)