Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.581 ondertekenaars (11.545 ondertekenaars in eigen naam en 1.856 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13581
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11545 Ondertekenaars)
Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Victor Ridley (R√©alisateur) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Laurens Billiet (muzikant) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Hannah De Corte (Artiste) Marie Wuilleret (Enseignante) Roxane De Leener (Art de la parole) Maite Vanneste (Charge de communication) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Michel Veriter (Amateur) Hugo Chastanet (Musicien) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) stephane maes (musicien & graphiste) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Jef Pauly (Independent) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Daniel Alves (Musicien) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Marine Gabaut (Styliste photo) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Anna Van Bree (Chef costmiere) Vincent Mathot (Technicien) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) gilles ledure (directeur) Simon Charlier (Musicien) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Melissa Gaty (Violoniste) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Antonin De Bemels (Artiste) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Thierry Willems (Ex. Electro) Maxime Moyaerts (Musicien) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Cecile Baldwin (M√©decin) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Lola D'haenens (Assistante de production) Cynthia Claes (Horeca) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Ben Botha (stagehand) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) V√©ronique Vandeven (com√©dienne) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Pierre Waterlot (Batteur) Pol Beele (Guitariste) Gauthier Claerhout (aucune) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Julie Delbart (Pianiste) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Arnaud Chamoy (Technicien video) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Lionel Aquilina (Batteur) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Lou Hebborn (Com√©dienne) claire goldfarb (musicienne) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Baptisye Lambert (Logistique) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Loreta MANDER (Retrait√©e) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Zeno Graton (R√©alisateur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Amelie Segers (Enseignante) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Eline Schumacher (Com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Emilienne Flagothier (Artiste) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Achille Ridolfi (Com√©dien) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Cecile Rousselle (Retraitee) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Lydie De Backer (Graphiste) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) Compagnucci Vanessa (Actrice) Agathe Leroy (√Čtudiante) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Claire Dupont (assidue) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Martin Gils (Etudiant) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) jack thysen (Musicien) diederik Gees (zaakvoerder) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Didier Beckers (Maintenance) Antoine Georges (Cameraman) Ellie Nimeroski (Violiniste) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Laurence Rosier (Professeure ULB) Laure Voglaire (Com√©dienne) Max Meunier (Moi) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Laurent Haye (Musicien) Ludovic Bukens (Spectateur) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Gael Soudron (Com√©dien) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Michel Lary (Educateur) √Čnora Marchant (√Čtudiante) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Jean-Louis Langlais (jj) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Paul Mosseray (Com√©dien) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Philippe Brasseur (musicien) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Fernant Zeste (muzikant, producer) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) JP Inno (Humoriste) Stephane Darris (Producteur) Stephane Budiau (Guitarisye) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Cl√©mence Grutering (tapissier) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Louis Prest (Com√©dien) ludovic hubert (messager-porteur) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Marie Gaber (Retrait√©) Charline Lancel (Art num√©rique) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Pauline Croissant (Enseignante) Henri Snyers (regisseur cinema) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Sarah Guinand (Maquilleuse) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) geertrui serneels (directie) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Christophe Fumiere (Ouvrier) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Fionn Perry (comedien) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Guillaume Desmarets (peintre) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Damien Gemmi (Technicien son) Yana Wijnen (Regie assistente) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Benedicte Franck (Assistante manager) jean marc panis (r√©alisateur) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Laurent Czaja (Directeur de production) Gauthier Millecamps (Event mangement) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Judith Van Parys (Costumi√®re) Jan Dorpmans (Gids) Jean philippe Defoin (Eclusier) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Frouke Wiarda (Musicien) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Ren√© Stock (Bassiste) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Laura Thomas (Professeur) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Leila Zerhouni (professeur) Anthony Vangerven (Mi temps) rudy loquet (....) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Herve Huens (Marketing manager) AXELLE RED (artiste) Noemi Halen (spectatrice) Franco Vena (R√©gisseur) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Anne Grigis (Artiste conteuse) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) St√©phane Taoufiq (Enseignant) David Bodart (G√©rant) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Philippe Leduc (Technicien Video) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Piet Eekman (R√©alisateur) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) INA Geerts (Actrice) C√©dric Platteau (Magasinier) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) Damien Brouyaux (musicien) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Sam Touzani (Direction artistique) Anne Collet (Musicienne) Christian Prignon (Clavieriste) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) Fabienne Syenave (NA) Delafontaine Diane (socio culturel) Olivier Conrardy (audiovisuel) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Claire Vailler (Musicienne) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Marion Borgel (Musicienne) Dirk Dufour (?) Laetitia Bica (photo-video) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Claire Willot (Charg√©e d'administration) nadine verhaegen (amateur) marta bergman (r√©alisatrice) Christian DELWICHE (Retrait√©) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Julie Burg (Com√©dienne) Laurence Bouttiau (Architecte) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Catherine Andries (√Čcrivain) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Tania Garbarski (Actrice) Laurie Mella (Administratrice de production) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Rodolphe Coster (musicien) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Michel Chauvaux (DJ) Jasmine Jaubert (Scripte) Nicolas Sand (batteur) Ian Theves (Technicien de spectacle) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Chloe CHIGNELL (Artist) Fabienne Aucant (Production) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Alain Boone (ingenieur de son) Th√©o Delval (Etudiant) Liesbeth Devos (Chanteuse) Nabil Missoumi (Com√©dien) Renaud Laloire (Independant) Rohan graeffly (Plasticien) Floriane Petit (Artiste lyrique) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Vincent Fis (Musicien) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Roland Juchtmans (Muscicien) Philippe Ekoka (Musicien) Jeroen Logghe (Acteur) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Corentin Jonckheere (G√©rant) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Jodie Devos (Artiste lyrique) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Xavier Colas (r√©gisseur) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Saida El Majjaoui (Xxx) Carpino Julie (Chanteuse) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Eva Dormal (Primaire) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Stef Stockmans (Geluid) Delauvaux Manon (Comedienne) Sebastien Landauer (Musicien) Mathias Andrianne (DJ) Perrine Delers (Chanteuse) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Julie Antoine (cr√©atrice) Meryem Messaoudi (Enseignante) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Boule Olympia (Musicienne) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Michel Clair (Photographe) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) laurent stelleman (Musicien) Siona Vidakovic (Animatrice) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Philippe Boulon (musicien, plasticien) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Marie Dury (Chef de projets / labels) Paul Guiot (G√©rant) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Cilou Valter (Patron) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Nono Battesi (Choregraphe) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Koert Vermeulen (designer) Maud Carolo (Ouvri√®re) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Annick Dath (Maman de regisseuse) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Julie Lambillon (Architecte) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) sofia betz (metteure en sc√®ne) Ewout Pierreux (muzikant) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) John Buffel (Laborant) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Gertjan De Boeck (/) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Caroline Vervloet (Etudiante) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Ludivine Beumier (Assistante RH) Charlotte Vanhulst (Comptable) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Michael Tambour (Musicien) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Silvie Martens (MUA) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Sylvia Hollander (Membre) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Anouchka Crahay (Comedienne) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Claire Hilgers (Graphiste) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) olivier Didion (artiste de scene) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Stephane De Visch (Informaticien) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Daniel Zaghet (Com√©dien) Valentin Vital (Technicien Son) Christian Wouters (illustrateur BD) Christophe Malherbe (Aucune) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Alec De Busschere (artiste) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Denis Bakelants (Ceo) Alain Deval (Musicien) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) John Wald (Enseignant) Vincent Van Linthout (Public) VAN WAAS Guy (musicien) Gwenn Rohr (chanteuse) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Marc Smeesters (Agent) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) juliette otter (chor√©graphe) christel putman (Distri) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Julie Calbete (Chanteuse) Caroline Gonda (Etudiante) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Samuel Idmtal (Peintre) Giovanni Guarini (Artiste) Olivier Cornil (Photographe) Catherine Dubois (Employe) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) francois hubaux (ing√©nieur du son) Iris Maas (Communication) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Philippe Vancanneyt (Sans) Dominique Reding (Realisateur) Juliette Servais (Enseignant) Flora Houdart (Auteure) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Ivar Swiers (scaff) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Fanny Sarlette (Musicienne) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Letort Bruno (Compositeur) Jean Desrumaux (Fan de culture) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Isabelle Francis (Artiste) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Gil Mortio (propre compte) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Bernard Foccroulle (compositeur) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Christophe Denison (G√©rant) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) JF Breuer (Com√©dien) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Indira Garcia (Com√©dienne) Sonia Frey (Cadre) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Margaux Laborde (Comedienne) Justine Santarossa (Educatrice) Sylvain CREMERS (musicien classique) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Eva Garc√≠a (Architecte) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Philippe Content (Programmateur) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Laura Erba (Sc√©nographe) Vincent Janaert (Comptable) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Olivier Henrion (Photographe) J√©r√īme Collette (Peintre) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Bart Aga (geluids Ing) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Kieran Fahy (Musicien) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Christine Kulakowski (Directrice) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Messaline Raverdy (Artiste) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Zo√© Vital (√Čtudiante) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Philippe Blasband (Auteur) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Michel van Rhijn (Photographe) Guy Deltour (Sculpteur) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Celine Wiertz (Administratrice) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) natacha CAMPOURCY (soutien) Anne Fontenelle (Graphiste) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Cecilia Jonckheere (Institutrice) patrick Leroy (Technicien spectacle) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Oriane Stevart (P√©diatre) Elvin Galland (Musicien / producteur) Benoit Malev√© (Echevin) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Julien Rommelaere (Professeur) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Aude Delcroix (Animatrice) Jonathan Chantry (Formateur) Jeremie Leante (Technicien son) Janet Cowie (Enjoying the arts) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Thomas Van cotoom (Artiste) Patrick Davin (chef d'orchestre) Carinne Mahy (Enseignante) NICOLAS MARTY (Light designer) Marine Follonier (R√©alisatrice) Florence Dubru (Regie, direction technique) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Alice Bourgois (√©tudiante) Martin Bruyns (CLO) Reynold Leclercq (G√©rant) No√©my Laloux (Technicienne) Benjamin Pi√©rard (monteur) Carl Dendal (Solidaire) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) BIANCA BIJI (-) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Dominique Lambotte (D'interieur) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Julien Dubourg (D√©corateur) Maxime Glaude (Musicien) Fred Bomal (Musicien) Violette Nys (D√©veloppeuse) Elie Belvaux (Musicien) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Alice Berger (Animatrice Education permanente) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Charlotte Pion (artiste) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Wouter Verbist (Ambtenaar) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Laura S√©pul (Active) pierre nissz (acteur) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Manuel Roland (Musicien) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) robert Jaspard (responsable) Nicola Latorraca (regisseur) Abbeloos Anthony (Ouvrier) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Gaelle George (Photographe) Simeon Gregoire (Dj) Anne Goy (artiste designer) Violaine Filion (Chanteuse) Pierre Michaud (Musicien) Jo Marc (producteur) Didier GR√ČGOIRE (Neant) emilie anseeuw (Graphiste) William Dunker (Artiste) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Sylvie Storme (Professeur) Pierre Le Bec (Musicien) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Charl√®ne Sauld√© (Com√©dienne) Mans Manuszko (DJ) Christian Pirenne (Psychologue) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Francois Vandermeeren (Light designer) Pauline Mabille (Enseignante) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Pierre Marino-Smette (Artiste) Vincent Vanden B. (independent) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Prisca Denis (√Čtudiante) Steve Louvat (Musicien) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Michel Debrulle (Musicien) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Morgane Raymaekers (Psychologue) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Fran√ßois Postic (Musicien) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Amandine Flandre (Etudiante) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Victor Rossignon (Assistant de direction) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) C√©dric Manche (artiste/prof) GAUTHIER LISEIN (musicien) Gaetan Dupret (Cause) Dan Kaminski (Professeur) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Axel De Ridder (R√©gisseur) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Anna Touvron (Art director) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Michel Jacobs (Musicien) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Alexandre Spilette (Musicien) Frans Segers (Consultant) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Amandine Elsen (Com√©dienne) Werner Mareels (amateur muzikant) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Caroline Lamarche (√©crivain) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Berlage Abel (engineer) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Jeremy Gillard (Etudiant) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Eliane Bailly (Citoyenne) VIVIANE DARON (retrait√©) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Daniel Lannoy (Prof) gina cabases (animatrice culturelle) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Sarah BER (Com√©dienne) Laurent van der Rest (Com√©dien) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Children Tomorrow's (Coverband) Alain Canneel (fonctionnaire) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Henry Hoogaert (Free lance) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) leslie de geyter (stagehand) Eveline Roulet (coordinatrice projet) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) marie-helene godet (Enseignante) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Virginie Berland (Perruqui√®re) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Francis Grenson (Retraite) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Damien Desirant (√Čclairagiste) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Jean-Michel Gigot (Acteur) Louis Preudhomme (Percussionniste) Denis Lepinois (Enseignant) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Constantijn De Witte (Consultant) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Filip van lierde (Podiumbouwer) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) Sophie Quinet (Enseignant) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Caroline Gereduz (Costumiere) Fanny Fauconnier (Prof) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Tia Dzamonja (Graphiste) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Cheyenne Janssens (Stagehands) Annie Godeau (Enseignante) Sven De Weger (Event Security) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Antoine Donneaux (Humoriste) Arcady Raway (Employ√©) Catou De Meyer (Retrait√©e) Alexia Turlot (Communication Manager) Lionel Detry (Auteur-compositeur) Arnaud Berghmans (Machiniste) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Sylvie Coulon (Professeur d'art) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Loic De Radigues (Directeur technique) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Roos Strobbe (Muzikant) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Patrick Beeken (Organisateur) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Cecile Dumortier (Magistrat) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Bertrand Scius (Technicien) Jill Wertz (Artiste) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Nicolas Riez (Stagehand) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Philippe DOLHEN (-) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Jochen Decostere (Regisseur) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Olivier Boonjing (Directeur photo) marie dominique ponette (conductrice) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Vincent Debroux (√©tudiant) Julie Lenain (Comedienne) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Enea guerra (musicien) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) laure raimondi (Community Manager) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Laurent Gooris (Chef constructeur) Marie Simonet (Com√©dienne) Ruth Berge (enseignante) Eric De Staercke (Artiste) Ivan Fox (Interpret) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Tom Van den Broeck (leerkracht) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) jonas chereau (chor√©graphe) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Jos√©phine De Wit (Restauration) Jean Philippe Brodsky (avocat) Benji Bernard (Circassien) Quentin Castiau (Enseignant) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Patrick Hendrix (Culture) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) gregory Carnoli (Artiste) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Nicole Letuppe (Chanteuse) Catherine Mockel (psychologue) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Sabrina Warny (Employ√©e) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Romina Remmo (Artiste plasticienne) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) marie-anne dozo (graphiste) Alix Warnant (Educatrice) Fabien Mouton (Musicien) Mille Lundt (Artiste) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Sophie Ivanova (Etudiante) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Gilles Millet (Artiste violoniste) Lou Mullier (Enseignante) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Jean Marie Druart (traducteur) Nathan Foucray (Technicien son) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Amandine Bernal (Enseignant) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Tom Brus (directeur artistique) Olivier Verbeke (Gerant) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Miguel Camino (Clown) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) mathieu Flamme (p√©dagogique) Corentin Lobet (Com√©dien) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Maxime Andrien (Directeur artistique) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Serge Feys (Programmatie) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) eric marchal (architecte) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Julie Gonzalez (-) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Emanuel Maes (Communicatie) Christopher Kaisin (Com√©dien) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Valentine Ernotte (Communication - Radio) nicolas rombouts (muzikant) Gabriel Marlier (Musicien) Leonor Swyngedouw (musicienne) Jean Pol Zanutel (Musicien) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Philippe De Cock (Pianiste) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Jean-Marc Schneider (Photographe) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) No√©mie Stokart (Etudiante) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Lise Lejeune (Costumi√®re) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Bernard Garant (R√©alisateur) Boris De Visscher (Assistant Camera) David Bogaerts (Pianiste) Marc Angeli (artiste) Cindy Ruttar (titres services) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Audry Lambert (Roadie) Carole Nemerlin (Professeur) Sandrine Bastin (Comedienne) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Yves Bibow (Psychologue) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Alison Delrez (Assistante de production) Yvan Tasiaux (Animateur) Ralph Dekoninck (Professeur) Joel GOSSET (ACTEUR) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Christophe Schampaert (R√©gisseur) olivier falliet (chef de gare) Anne Marie Finn√© (Artiste) anne pollet (secr√©taire de direction) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Tatiana Mamonov (Employ√©) Carlos Palazzo (artiste) Gr√©gory Simon (Peintre) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Marie Mesters (Amateur d'arts) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Olivier Van Landuyt (Boss) Adrien Maigre (Producteur) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Astrid Martin (Assistante maternelle) Laura Pieters (Technicienne camera) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Julien Gugel (Guitariste) Marie Duchesne (Etudiante) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Amalia Carrera (programmatrice) Marie Van Calster Rolin (/) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Aurore Aubouin (Productrice) Eric Leleux (musicien) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Julien Campione (Musicien) arthur gourdin (molon, administrateur) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Laurent Piron (Magicien) Jade Daubresse (Barmaid) Benjamin Tordeur (Stagehand) Andr√© Matagne (Retrait√©) Florian Collet (R√©alisateur) Maya Cox (DJ et graphiste) juliette depatoul (graphiste) Julio Figana (Peintre - Musicien) Alec De coster (Artiste plasticien) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Bruno G√©rard (Consultant) Julien Theodor (Employ√©) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Francois COUPLET (Musicien) Victor da Costa (Musicien) Fanny Ruwet (Humoriste) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Etienne Baudoux (x) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Jacques DENIS (Producteur) Luc VINCENT (D√©signer) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Marvin Schlick (Com√©dien) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Renaud Vander Roost (Batteur) Dominique Bodart (Soliste) Pierre Gehain (pensionn√©) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) nathalie fastr√®s (sculpture) Luc BAEYENS (pensionn√©) Francois Heuse (com√©dien) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Dirk Schreurs (Componist) Christophe D'herde (Enseignant) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Andr√© Leplat (directeur photo) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Annie Mariotte (Retraitee) Claire Ataya (student) aurore LINCE (professeur) Delphine Mathy (Photographe) Olivier Brahm (Gerant) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Carole Savoie (Com√©dienne) Mathijs F Scheepers (Artiest) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Mohamed Ben (Employ√©) Antoine Rotthier (Batteur) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) joyce hardy (√©tudiant) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Pierre Lucas (directeur) Nathan Waroquier (Light) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Emmanuelle Terwinghe (Education) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Peter Beda (Lazy Rebel) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Marie Focant (Spectatrice) Tuan Ho Duc (Musicien) Igor Gehenot (Pianiste) Geraldine Leonard (Spectatrice) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Fanny Lecart (Designer) √Čtienne Wintquin (Idem) Gene Bervoets (Acteur) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Julie Van de Vyver (Doctorante) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) esther aflalo (com√©dienne) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Diana Van Gucht (Professeur) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Patricia Jim√©nez (aucune) Steve Van Camp (Faciliteiten) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Andre Vekeman (Directeur financier) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Fran√ßois Herman (Soudeur) Antoine Flament (DJ/Musicien) berenice de clercq (com√©dienne) Julie Dieu (Com√©dienne) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Jean-Charles Delfosse (coach) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Thomas Boulogne (Supervisor) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Alain VARLET (Parolier) Etienne Mayeur (Tourneur) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Karim Barras (Acteur) As Collard (Formatrice) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Lara Hubinont (Com√©dienne) Benoit Dubuc (Barman) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Nore sanders (Productieassistente) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) bruno petit (professeur) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Salima Brahimi (Employ√©e) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) fernand Denis (Journaliste) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Babou Sanchez (Artiste) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Christian Merten (J'fais mon possible) Santo Scinta (Musicien) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Martine Claude (com√©dienne amateur) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) martin colleu (musicien) marie broquelaire (administratrice) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Beno√ģt Minon (Musicien) Florie Emond (Chanteuse lyrique) C√©cile Grassart (Animatrice) Jacques Docquiert (Journaliste) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Olivier Collet (Sans) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Henri Vivegnis (Production Manager) Pierre Burnotte (gestionnaire) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Lucien Jans (R√©alisateur) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Julie Delhaye (IT Project Manager) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Francis gerin (Charg√© de mission) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Carol Timperman (Maquilleuse) Perrine Rulens (D√©coratrice) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Joelle Schtickzelle (Scripte) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Davide Zecca (Batteur) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Christophe Georis (Enseignant) BJ SCOTT (chanteuse) Nicolas De Coninck (Artiste) Samuelle Dupuis (Psychologue) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Marc Santkin (Musicien) Catherine Deschryver (Management) Marie-Ange Desoil (Auteur) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Audrey Petit (Chef de projet) Martine Vandenbroeck (Xxx) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Christine Evrard (Employ√©e) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Johan Boury (Gerant) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Muriel Sarlette (Musicienne) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Andreas Christou (Arts vivants) Gladys Brookfield (Productrice) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Roch Van Coppenolle (Directeur) F√©lix Matagne (Musicien) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Raymond Launay (technicien polyvalent) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Terence Edison (Com√©dien) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) penelope garnier (-) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Claudine Smal (Artiste) jean battistoni (√Čclairagiste) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) laurent GRIETENS (consultant) Zoe Vadim (Illustratrice) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Elien Mathieu (Student) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Arieh Worthalter (Acteur) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Isabelle Darras (Com√©dienne) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Fabrice Bonnet (Musicien) Hemet Tiguenitine (Patron) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Florent Brun (Responsable) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Quentin Gubin (Artiste) Elise welleman (pensionn√©) Sarah Roman (Maquilleuse) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Erim Acikgoz (avocat) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Philip Depaepe (Manager) Estelle LEGER (Assistante admin) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Vincent Huertas (Com√©dien) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Marouan Iddoub (Acteur) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Guillaume Vierset (Musicien) Damien De Dobbeleer (Acteur) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Benjamin Deswysen (Consultant) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Bertrand Squelard (FBMU) Tanguy Aerts (Muzikant) Romane Warginaire (/) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Barbara Schoen (Brand Manager) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Marine H√©rin (Educatrice interne) Mailyse Hermans (com√©dienne) Chlo√© Devillers (Scripte) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Rachel Boutemy (M√©decin) Sarah Grin (Com√©dienne) Pedro Cabanas (Acteur) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Graziella Calabrese (Responsable achat) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Antoine DRONSART (Technicien Son) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) DANY Dargent (Greffe) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Laureline Baron (Assistante du producteur) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Bernard BOUDRU (com√©dien) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Louise Mailleux (√Čtudiante) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Alexian Vanclef (Magicien) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Thierry Bontridder (Sculpteur) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Michel Leroux (Formateur) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Benoit Thiry (aucune) Pauline Thonon (Assistante communication) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) vincent georis (repr√©sentant) Pierre Gordower (Enseignant) Pierre Pregardien (G√©rant) Emilie Garroy (Art graphique) Bob Verschueren (Plasticien) Rudy Goddin (Directeur artistique) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Laure Streit (Pianiste) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Michel Herszaft (Dirigeant) Sonia Brasseur (Aucune) ivan rosseel (entertainment) Oscar Mercier (√Čtudiants) Alan gevaert (bassist) Charly Magonza (Com√©dien) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Lucas Le Bart (Perchman) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Cedric Guffens (musicien) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Joseph Bosquet (Ripper) Daniel Romeo (Bassiste) Daniel Dejean (Compositeur) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Danielle preumont (guide culturel) Coline Grando (R√©alisatrice) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Sarah Maouche (Enseignante) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Florian Vuille (danseur) Lo√Įc Bodson (Musicien) Angelo Bison (Com√©dien) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Othmane Moumen (Com√©dien) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Serge Ruyssinck (Realisateur) Anne Burton (Employ√©e) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Patricia Duterne (Auteure) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Audrey Letecheur (Illustratrice) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Tania Teughels (Enseignante) Jean marie Leonard (Retraite) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Bertrand Leclercq (Enseignant) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Pascal Courcelles (Artiste) Xavier Diskeuve (Auteur) Justine Caulier (Enseignante) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Guillaume Van Parys (Musicien) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Rosette Desadeleer (plus aucune) Daniel MISSANT (Retrait√©) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Vincent Maillen (G√©rant) B√©n√©dicte Druart (Employee) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Willy Pottier (Inkoopmanager) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Dorian Dumoulin (Traducteur) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) S√©verine Bailleux (Photographe) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) G√©raldine Harckman (Peintre) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Philippe Kariger (Ing√© son) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) D√©borah Leblanc (HR) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Thomas Franck (√Čtudiant) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Cyrille Hermant (Machiniste) Val√©rie GERARD (Infographie) Julien De broeyer (Com√©dien) Lionel Renquet (Technicien Son) Anne de Beer (Coach et formateur) Luc Pilartz (Musicien) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) S√©bastien Harvengt (guitariste) Jacky Coppens (Enseignant) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Dominique Guns (spectatrice) Jean L√©onard (Enseignant) chris van tongelen (zanger acteur) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Lara Cowez (Professeure) Philippe Carly (Photographe) Florence Laboureur (Infirmi√®re) David Solyom (Enseignant) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Isabel gomez (guide) Philippe Soreil (G√©rant) Gabriel L√©onard (Electro) Vincent Warin (Percussionniste) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Niels Creteur (Technicien) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Tuur Florizoone (Musicien) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) Julien Dejasse (Bassiste) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Jonathan Rongvaux (Musicien) Xavier Depovere (CEO) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Laetitia Evens (Com√©dienne) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Lapo Bettarini (Directeur) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) cl√©mentine Delahaut (aucune) hilippe Moins (directeur artistique) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Anthony Fina (Operationnal Manager) Mohamed El hourairi (Chanteur) Nine MURET (animatrice) Judith Jassogne (Digital trainer) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Morgan Buisseret (Artsite) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Yves Weutens (Technicien) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Mandy Mathieu (Barmaid,) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) C√©line Bailly (Events supervisor) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Nathalie Thiry (Attach√©) Clara Levy (Violoniste) Alice Vande Voorde (Musicienne) Aude lorquet (comedienne) Christian Cloes (COO) Fran√ßoise Housen (Musique) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Mollie Costanza (Chanteuse) Valentine Capelle (Professeur de piano) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Herv√© Noirot (Pianiste) Melanie Patris (Photographe) Nikki Van huffel (Fotograaf) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Karin Van Swol (Pensioen) Emma Pajevic (salari√©e) Sarah Antoine (Com√©dienne) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Alice Caboche (Projectionniste) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Simon Morard (Inge son) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Guy Maezelle (Realisateur) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) fred clautier (coordinateur technique) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Martin Ryelandt (Ecrivain) Thibault Collienne (Musicien) Diego Dalla Valle (ripper) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Marie Polet (/) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Nathalie Joiris (sculpteur) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) L√©one Francois (Com√©dienne) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Erika Matagne (artiste de cirque) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Julie Cherpion (Coordinatrice) Adrien Sail (Technicien polyvalent) ad√®le bourret (danseuse) Rezsek Silvia (Cin√©aste) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Nicolas Dubuisson (informaticien) Aude Droessaert (Com√©dienne) Virgile Van Essche (Pianiste) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Mathieu Robert (Musicien) Liza Reichenbach (Etudiant) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) Arthur Massart (Etudiant) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Michele VERDIN (Employ√©e) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Nicolas Jaumain (Booking agent) Nathalie Willame (Actrice) Marine Stevens (Costumiere) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Andr√© SOUPART (Enseignant) Philippe Garcia (?) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) B√©atrice Balcou (plasticienne) Christophe Musiaux (Musicien) Jacques Prouvost (.) Marianne PONCIN (Office Manager) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) vanessa charlier (horeca) Joao Prates (Tech video) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Florence Bujard (Musicienne) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Adrien Burton (Charg√© de projets) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Marianne Debauche (Independent) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Kristof Coenen (Acteur) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) yvan dheur (International Affairs Officer) Monique Manceaux (Com√©dienne) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Patrick Errera (Ripper) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) David Block (R√©alisateur) Esthen Dehut (Producteur) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Louise de Braband√®re (doctorante) Thierry Rombaux (Musicien) Francoise Vervoort (Violoniste) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Marc Oschinsky (Journaliste) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Eric Claus (Charg√© de projets) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) quentin marchal (charpentier) Abdou Mekkaoui (Culture) Larissa Lismont (Violoniste) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) christophe ottaviano (R√©alisateur) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Baudouin Carlier (Architectes) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Beatrice Leysens (Assistant) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Boriana Todorova (com√©dienne) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Robert Jaspard (responsable) luc vanderborght (ind√©pendent) Morgane Philippe (Enseignante) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) frederic audran (Lumi√®re) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Helene Sauliere (aucun) Vincent Gallez (employ√©) Christophe Cornet (r√©gisseur) An Standaert (ambtenaar) Acquisto antoine (musicien) Michel Mangon (Retrait√©) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Pascal Dandrimont (Photographe) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Mathieu Leseigneur (Employ√©) marianne fagnoul (couturi√®re) Lauranne Lahaye (Journaliste) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Anthony De Baere (Musicien) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Julie Goldsteinas (Artiste) Guillaume Morisod (Ing√© son) Alain Deblon (Directeur Achats) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Muriel Bruno (Chanteuse) Fred De Loof (Realisateur) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Gael Rinclin (Tech Engineer) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Florine Elslande (Com√©dienne) NATHALIE CRAME (psychologue) Marie Collette (Couturi√®re) Daniel Offermann (Musicien) Michel Vargas (Journaliste) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Peter Schoutteten (Technieker) Beno√ģt Joveneau (Artiste) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Norbert Boudboule (Sympathisant) anne orban (Artiste) Laurence loots (Cadre) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Jean Hilger (Pianiste) Jacques Louis (M√©decin) val√©rie jung (sc√©nographe) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Claire Buffet (Directrice artistique) Ysaline Libert (Etudiante) Kody Kim (Humoriste) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Olivia Afano (Etudiante) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Martin JADIN (conseiller politique) Marco Lamensch (R√©alisateur) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Charlotte Gaumeton (Communication) Damien PERREZ (juriste employ√©) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Emeline Renoux (Enseignante) Kienen Jeremie (Vendeur) Alain Pire (Tromboniste) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Olivier Schmitt (Musicien) Leila Alev (Musicienne et architecte) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Nadine Smars (Retrait√©e) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Laurent D'Elia (Com√©dien) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Nicolas Renard (Manager) Mocke Depret (Musicien) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Kevin Motte (√Čclairagiste) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Jules Bernard (Artiste) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Breton Javier (Bass) Alain Bellot (Acteur) Danielle Dujeux (Retrait√©) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Michel Lalieu (No Fucntion) Georges Van Dongen (Directeur technique) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Simon Verschraege (Musicien) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Anne Catherine Delvall√©e (.) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Camille Seghers (artiste) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Renata Ruscigno (Acceuil) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Catherine Preumont (Psychologue) Florence Teirlinck (Agent de voyage) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Nora Houma (Biblioth√©caire) Anne Massez (Radiologue) Roel Das (Musicien) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Catherine Devos (Billettiste) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Roald Baudoux (----) Carbonez Philippe (Retrait√©) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Farah Paniagua (Dessinatrice) Laurent thurin-nal (Photographe) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Greg GregLox (Directeur artistique) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Nicole Oliver (Comedienne) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Simon Dalla Valeria (Commercial) Nicolas Withof (Graphiste) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) olivier de Mascio (Employ√©) Hannah Kalaora (Artiste) Hallot Hallot (violoniste) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Paul Bourri√®res (Videaste) Chris Van Nauw (Muzikant) Adam El meziani (Monteur) Marie LAISNEY (Directrice) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) gaethan dehoux (Ing√© son) Vincent Snappe (Enseignant) benoit fievet (raodie) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Alice No√ęl (Enseignante) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Laurent Berger (Enseignant) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Sebastien Lemaire (Musicien) Anne Bienfait (Comedienne) amandine mahieu (1ere Assistante camera) laurine tricoteaux (Designer textile) Adrien Huvelle (√Čducateur) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Hanna Ilczyszyn (Artist) Julie Mossay (Chanteuse) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Sacha Hanssens (Rippeur) Anne Marsaleix (Traductrice) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Cumali Bulduk (professeur de saz) sylvie thiry (employ√©e) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) St√©phane Galland (Musicien) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Rahel Feidler (Stage & production manager) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Marjorie Roberts (Enseignant) Julien Faure (Danseur) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Ga√ętan Warin (Informatique) Line Adam (Compositeur) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Karine Dorcean (Graphiste) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Bernard Zonderman (musicien) Simon Van buyten (Acteur) Iacopo Bruno (Com√©dien) charles kaisin (Directeur artistique) Barbara Chila (Maquilleuse) Jonathan Blondel (Musicien) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Tasset Virginie (Compositrice) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Geoffrey Bau (Juriste) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Jean-Pol Rouard (Professeur) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Renaud Masson (Photographe) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Christophe Cosme (Directeur) Claude Rappe (Ecrivain) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Paul Poelmans (Muzikant) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Vincent Alleman (r√©gisseur) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Valentine Gevers (Marketing manager) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Murat Serin (Commercial traiteur) L√©onard Clarys (Regisseur) Satya Mioli (Therapeute) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Luc Lambert (Musicien) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Anne Theunis (Chanteuse) Henri Culot (Danseur) Marie Franeau (Com√©dienne) Phaedra Segers (Actrice) Stephane Martin (Regisseur) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Virginie Dubois (Autrice) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Olivier Steegen (Chef de projet) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Coralie Pastor (Comm & Change) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Selim Khemissi (Animateur radio) Catherine Baes (leerkracht) Conoscenti Mariano (Chanteur) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Anne Stelmes (Conservatrice) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Simon Breeveld (R√©alisateur) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Michael Asnot (Muzikant) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Johannes De Jong (Scientifique) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Steve Fabry (Sound designer) carole baquet (assistante de production) Jo√ęl Grignard (Musicien) Benoit Delfosse (Directeur photo) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) JORIS VERDIN (Musicien) Clement Dechambre (Musicien) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Bernard Guyot (Saxophoniste) Vanessa GELHAY (-) Philippe vanderschueren (Consultant) Didier Likeng (Bassiste) Pascale Palmers (attach√©e de presse) Damien Petitot (Vid√©aste) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Carnaille Camille (Chercheuse) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Juliette Parchliniak (Psychologue) Damien De Lepeleire (Peintre) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Teuk Henri (Muzikant) G√©ry Cambier (Musicien) Catherine Legein (Minimum temps plein) Muriel Hasson (Responsable communication) Isabelle Godeau (Enseignante) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Annick Ferron (Femme au foyer) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Alex Thomas (√Čtudiant) alexandra Walravens (Costumi√®re) Muriel Weis (enseignante) Sylvain Finamore (Independant) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Luc Borgers (Retrait√©) CAMILLE LANCELIN (Performer) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Myriam Toussaint (Prof de danse) Etienne TORDOIR (Photographe) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) claude fisson (b√©n√©vole) Herv√© Borb√© (musicien) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Marie Jennes (Chanteuse) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Sophie Cox (Communication & relations presse) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Camille Bertrand (responsable marketing) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Isabelle Villette (Employ√©) Michel GERARD (Benevole) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) M√©lisande Cailleau (Avocat) SALMON YVES (Eclairagiste) Patrick Gautron (Artiste) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Verheest Niels (Zelfstandige) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Colin Christiany (R√©gisseur) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Martine Wixel (Retrait√©) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Gitte Maillard (n.a.) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Stefan Pitz (Professeur) Luc Wolfs (Retrait√©) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Korneel Van Neste (Zanger) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) Flora Hubot (Peintre) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Gregory Beken (Graphiste) Eric Van Cutsem (Journaliste) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Georges Jonckers (Technische) Monteiro M√©lanie (Artist) Marie Duch√™ne (Communication) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) am√©lie lemonnier (comedienne) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) David Lheureux (3d designer) Dan Warnant (Pensionn√©) Axel Guigon (Etudiant) Catherine Warmoes (Enseignante) Brigitte Malchaire (spectateur) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Justine Mauraj (Musicalartiest) Eric Lamb√© (Auteur) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Mohamed Benyaic (Enseignant) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) St√©phane Delvigne (com√©dien) Fabienne Demeulenaere (Public) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Esinam Dogbatse (Musicienne) C√©cile Vansnick (Musicienne) elena perez (comedienne) Bernard DEFECHE (professeur) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Pascal Adant (R√©alisateur) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Yorrick Detroy (Regisseur) Julien De smet (R√©gisseur) aranka horvath (artiste textile) Lucio Arisci (filmmaker) Sarah vereycken (production and planning assistant) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Luc Brumagne (Com√©dien) Niels De Rooms (Barman) Melisa Stein (Photographe) David Hassoun (Animateur) Sylvie Andre (√Čducateurs) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Carolane Pierre (Assistante de production) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Almamy Barry (Com√©dien) Laurent Eyckermans (Cadreur) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Mari Gonzalez (Catereraar) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Van Vooren Dirk (Acteur) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Sabine Houwaer (Journaliste) Gert Roscam (Technical manager) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Alice Noel (Voltigeuse) VivianeT√Ęm LAROY (-) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Olga Paterlini (Assistante de production) igor gabriel (d√©cors) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) Vincent Rif (Illustrateur) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Eric Bettens (Compositeur) Brigitte Van groeningen (Peintre) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Clara Noirhomme (Charg√©e de projet) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Claire Frament (Com√©dienne) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Marua Floxo (Performance esculpture) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Denis Gerardy (Directeur) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Juliette Martin (Musicienne) thibaut chuffart (monteur) Michel Brasseur (Musucien) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Vincent Stiernon (Ripper) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Eric Quackels (membre du comit√©) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Ignace Rizzuto (Bassiste) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Patricia van der Smissen (Avocate) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Natacha Nicora (Artiste) Antoine Davy (R√©gisseur) Lauriane Dangoisse (maman) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) sara kengen (chanteuse) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Eric De Coen (Ind√©pendant) Wim Grevendonk (bediende) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Sophie Hermant (Employ√©e) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Mortier anne-sophie (graphiste) Luc Schreyen (zelfstandige) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Philippe Vanderlinden (Musicien) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Adrien Berlandi (Etudiant) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) vanessa verstappen (com√©dienne) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Ingrid Bravin (stagiaire) Manu Ruwet (Animateur culturel) Lisou De Henau (Com√©dienne) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) lucia bru (professeure) Estelle Franco (Com√©dienne) Sam Wtn (Bediende) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Bellens Michel (artiste, musicien, producteur, compositeur, g√©rant) Sofia Constantinidis (Violoniste) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Gaelle Chanu (Enseignante) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Michele Swennen (Professeur de danse) Delphine Mertens (performeuse) Coline Delaunois (Graphiste) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Felice Meert (Musique) Jean Minetto (Vid√©aste) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Virginie Demilier (Directrice administrative) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Dominique Swinnen (Pianiste) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Greg Moulaert (Photographe) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Pierre Lateur (Guitariste) Olivier Sprangers (Musicien) Viktor Verleyen (Concert promotor) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) De Mey Eug√©nie (Musicienne) Brigitte Salkin (Food stylist) Audrey Michotte (Cadreuse) Nora Helali (Chanteuse) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Leila Kleve (Com√©dienne) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Astrid Jansen (Journaliste) Didier Swysen (sc√©nariste) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Fabian Donis (Technico-commercial) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Bruno Briquet (Artiste) Wolf Gruber (Conseiller) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Sylvie Blondel (M√©decin) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Christophe Hennikenne (Chauffeur) Paul Mertens (Strategy Expert) Roel Saenen (Project/account manager) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Karine Marenne (Artiste) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) audrey chaumeil (psychologue) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Ana Elasri (?) jean marc lecomte (√Člectricien) Patrick Vink (Vid√©aste) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Thierry Robberecht (auteur) Caroline Le M√©haut√© (Artiste plasticienne) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Thierry Modave (Employ√©) Camille Didion (Scenariste) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Sarah Sansac (Charg√©e de production) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Asma Chounani (Chanteuse) Veronique Bouxain (Artiste) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Claire Bourdet (musicienne) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Eddy Gijsens (Directeur) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Vincent Foret (Photographe) Simon Jourez (Musicien loisir) Christophe Gillis (Musicien) gougeau elsa (Danse) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) No√©mie Dujardin (interpr√®te) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Pascale Rubens (Muzikant) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Sarah Lederman (regisseur) Aurelian Pechmeja (Technicien) Johnny Mousin (Cadre en secteur social) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Michel COURBET (Sales) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) France Brasseur (Administratrice de production) martin durt (constructeur d√©cors) Verhulst Hans (Muzikant) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Sandra Van hecke (Kapper) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Marie Lekane (Cin√©ma) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Alex Denis (Bugle) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) 111 WARLUS (Groupe de musique) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Hadja LAHBIB (Journaliste) aude mermilliod (autrice de bd) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Victor Pailhes (Chanteur) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Beno√ģt Closon (Web) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Luc Theuwis (Musicien) ward Schelfaut (head of project management) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) karen Verbrugge (actrice) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Caroline Lemaire (Plasticienne) Charline Lequeut (/) Emilien Vekemans (Acteur) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Allan Francois (Musician - Producer) Pierre Lef√®vre (musicien) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Pierre Goudesone (Muzikant) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Manon De Visch (Etudiante) C√©cile Bertrand (artiste) Mathilde Rault (actrice) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Rachida Aoulad (Webdesigner) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Pierre Jadin (G√©rant) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Thierry Leguay (Cadre administratif) Kellian Lybeer (Stagehand) Celine Morsomme (Assistante de production) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Kevin Strompers (Stagehand) Antoine Wielemans (Musicien) Denis Coumont (.) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Chantal Delers (Sans) Nathalie Demeester (Eleve) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Federico Repiso (Graphiste) Pierre Huvelle (RH) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Thomas van Oene (Etudiant) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Patricia Delire (Secr√©taire) Timour Vandermeulen (Compositeur) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Egon Di Mateo (Com√©dien) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Catherine Syben (xx) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Baptiste Louis (Etudiant) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Estelle Czernichowski (artiste) jean coulon (mon propre chef) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Nathalie Seressia (Animatrice) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Johan Barra (Musicien) Thibault Jonckheere (Artiste) Lieve Franssen (koordirigente) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Marie Binet (Technicienne video) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Jean-Michel Rocher (Production manager) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Christophe Lempereur (Technicien) Johnny Konings (freelance/stagehand) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Fanny Dumont (Com√©dienne) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Quintijn Ketels (artiste) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Stefan Dooreman (Employ√©) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Aurelie Mazaudier (Prof) Umm√©e Shah (Conteuse) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Lucas Fermine (√Čtudiant) Zo√© Kamps (Communication) Laurent Ingels (Realisateur) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Doris Michel (Photographe) pierre barbier (Musicien) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Garance Van rossum (Maquilleuse) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Pablo Pacini (R√©alisateur) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Theodore Brisset (Accessoiriste) jacqueline cauchy (Citoyenne) denise scheer (pensionn√©e) Benjamin Zicot (Enseignant) Julie Naas (Cheffe monteuse) jos horbach (evenementenorganisator) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Thibault Marot (Stagehands) Aline Baudet (Designer, illustratrice) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) David Merveille (Illustrateur) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Sherban Vidick (Musicien) Michelangelo Marchese (com√©dien) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) marie masset (charg√©e de communication) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Gregory Lenon (Musicien) samuel tilman (r√©alisateur) Loric Malice (Art photographie) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Nicolas Keutgen (Directeur) Eric Mbuyamba (artistique) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Maes Marijke (Muzikant) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Elisa Demarr√© (Dramaturg) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Maria Peredo (Performer) C√©line Beutels (Comedienne) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Carole Vilt (Chef de file) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Joanie Carlier (Bassoniste) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Bart De Smet (Tradeshow Director) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Raymond Aubry (Musicien) Laurence Tempels (Na) Philippe Avanzi (Cameraman) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) C√©dric Folie (Technicien son) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Jonathan Parmentier (Musicien) Diaz Adrian (Acteur) Rachel LAMISSE (Visual designer) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Paulo Rocha (Musicien) Estelle Denisty (Spectatrice) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) judith delville (Mosaiste restauratrice) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Stefaan Angillis (Crewchief) Laurent Maze (Musicien) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Yseult Hiernaux (Communication) Alex Vizorek (fou du roi) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Michel De Grave (-) Dominique Mosseray (Artisan) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Sylviane Cavirot (Accueil) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Annick Cornette (Com√©dienne) Michele NGuyen (Conteuse) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Nicolas Dieu (Musicien) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Manon Vanheste (Graphiste) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) florent jeunieaux (musicien) Olivier Creppe (Ing√©nieur du son) claire lechien (violoniste) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Camille Radelet (Assistante de promotion) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Lisa Hallou (Monteuse) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Katia Raffay (Violoniste) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Matteo Genovese (Bassist) Adrien Lenoble (Directeur) Martha Meeze (Starter) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Danielle Perez (Psychologue) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Marc Malempre (Idem) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Eric Thirion (Management) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Julie Soyeur (Educatrice) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Eno Krojanker (com√©dien) Olivier Thys (Bruiteur) Delphine Host (√©tudiante) Sonja Bruyninckx (Danser) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Stephan Bertozzi (1) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Vincent Coradossi (Philosophe) Adrien Debouche (√Čtudiant) Himawari Arai (√Čtudiante) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Elsa Houben (Actrice) Baptiste Lalieu (Saule) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Bastien Friquet (Technicien son) caroline voisin (animateur) Pieter Decolvenaer (Violist) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Thibault Wathelet (Artiste) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Marianne NIHON (membre du ctej) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Nele Staes (Bediende) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Laurent Micheli (R√©alisateur) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Luc Ponet (Organist / dirigent) G√©rald Evrard (Musicien) Marieke Dilles (Actrice) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Jean Hu (Musicien) Alexandre Trocki (Com√©dien) Kevin Fay (Dancer) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Alban Londot (Rigger) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Rudy De keyser (Conseiller) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Gauthier Minne (Regie) Almos Michelazzo (Musicien) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Michils Ludovic (Ceo) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Cathy Marlair (Doctorante) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Alain Bronckart (Artiste) Bruno Grollet (Saxophoniste) Jerome Laurent (√Člectricien) Delphine Duez (Rep√©reuse) Samuel Bosmans (Chanteur) Louise Vachaudez (Enseignante) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Guy Rombaux (Acteur) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Delphine Isaac (√Čtudiante) Antoine Geeraerd (Cadre) L√©a Chartier (Photographe) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Lara Lalman (√©ducation permanente) Stephane Despa (Project manager) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) Thomas Dambly (Eclairagiste) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Boris Prager (Com√©dien) Henri Adam (Patron) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Aur√©lie Renquet (Project Manager) C√©line Bodson (Violoniste) Gaetan Tomasi (Technicien) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Jack Cooper (Prestidigitateur) Elise Bihain (economiste) R√©gine Lagasse de Locht (P) Maelle Rey (Ouvreuse) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Kevin R√©aume (Technicien) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Sarah Ludi (Danseuse) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) claris defraine (√©tudiante) Jerome Peters (Producteur) JULIE Anson (Comedienne) Maria Casado (Diplomate) martine hennico (enseignante) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Axel Dumont (Musicien) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Emilie Vestens (Employ√©) Vinciane Laurent (Enseignant) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Nick Moinet (Audiovisual technician) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Adrien Roubens (Street Artiste) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Coralie Dubois (Professeur de danse) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Franfran de Gottal (Clown coach) Kevin Tensi (Manager) Arno Hintjens (Chanteur) Margaux Nyssen (Enseignante) Arnaud Trejbiez (Producteur) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Yragael Gautier (Realisateur) Marie Davin (Costumi√®re) Houda Dourhi (Assistant Manager) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Thomas Dimmers (Musiciens) Christophe JALLET (Architecte) Evi Jo (Apotheker) Muriel Dacq (Chanteuse) Magali Fernandez (/) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Patricia MIR (C coach) Christophe Leroy (Batteur) Pierre VERMEIRE (Journaliste) quentin smolders (plasticien) Nicolas Achten (Musicien) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Yasmina Bourgaux (Idem) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Miguel Uribe (Musicien) Patrick Leterme (Musicien) Max Dratwa (Consultant honoraire) Micheline Gutman (Production manager) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Maximilien Joly (√Čtudiant) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Leonard Steigerwald (Musicien) Sophie Delacollette (Artiste) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Estelle Defalque (Chant lyrique) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Van's Coomans (Bassiste) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Thierry Springael (Sculpteur) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Francis Perry (Administeur) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Aldo Granato (Musicien) Pierre Pev√©e (Directeur) Aline Blondiau (Inge son) Pierre Molinghen (Photographe) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Eric Duynslager (Production director) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Taylor Lecocq (Danseur) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Jonathan axel Gomis (Acteur) Nina De TAEYE (Comedienne) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Florine God (Artiste lyrique) Henry BELY (Employ√© administratif) Michel Jaspar (Musicien) Matthieu Safatly (Musicien) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) steven Schepens (Manusje van alles) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Salah Tijani (Ouvrier) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Nathalie Dourov (Graphiste) Myriam Berghe (Journaliste culture) Ulysse Gerkens (√©tudiant) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Fran√ßois Haag (Musicien) Marc Weymaere (Musicien, batteur) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Sylvain Chauveau (musicien) Vick Vandenput (Rental backline) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Delphine Chavet (Responsable communication) Morgane B (Enseignante en art) Gregory Defreyne (Peintre) Christine Dejarnac (Enseignante) Ninna Pacini (As) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) Benjamin Jacot (Enseignant) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Bart Depreitere (Sales & project manager) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Laurent Mercier (Musicien) marc de bilde (d√©co tech) serge van mol (ces) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Daniel MEUNIER (G√©rant) Emilie Cottam (Costumi√®re) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Laura Mar√≠n (actrice) Michel Collige (Comedien) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Florian Goossens (Gestionnaire) Philip Van Volsem (DOP) Gian Ponte (Musicien) Souria Cheurfi (Employ√©e) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Patrick Kurota (Illusionniste) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Marie Cabanac (Toutes) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Anne Grauwels (prof) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Nathalie Grippa (Architecte) Yves Carpentier (Photographe) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) Sandro Salis (Ouvrier) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Marianne Thys (eindredacteur) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Marina Delnatte (Employ√©) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Gil Delogne (Musicien) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Eric Godon (Acteur) Patricia Kinard (Artiste peintre) Paul de Stexhe (Graphiste) Sylvestre Gobart (Videastz) Mathilde Leroy (Artiste) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Laurent... CARPENTIER (Independent) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Patrick Landa (R√©gisseur) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Sarah Testa (com√©dienne) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Erwan Le Berre (Musicien) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) claise nicolas (g√©rant) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Arnould Massart (musicien) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Amandine God (Psychologue) Edouard Gerard (Retrait√©) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Nicolas Cretu (Musicien) Laurent Rogmans (Regisseur) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) petronile robert (√©tudiante) Maud Scaillet (Coordination Secu) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Philippine Nicaise (Tourisme) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Marc Brasselet (Musicien) Francois Neycken (Acteur) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Robin Daloze (TD Pipeline) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Nicolas Mambourg (Machiniste) Arnaud Arseni (Auteur) Mohamed Mesbahi (Musicien) laurent strivay (verre) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Chantal Bovie (aucun) Michel Visart (Retraite) Dom Moreau (Professeure) Sandra Kim (chanteuse) Constance Paris (Animation / programmation) Elise Peroi (Artiste) Nathalie Dekoninck (Bioingenieur) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Eric Bribosia (Pianiste) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Bruno Baudewyns (Musicien) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Giuseppe Vetro (Enseignant) Bart Van Gotha (psycholoog) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Caroline Pholien (Artisan) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) delphine thizy (impact social) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Ad√®le Jacot (artiste) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Linda Tunon fernandez (Habillage) Emilie Corswarem (FNRS) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Roland Dewulf (tr√©sorier) Nina de Vroome (Filmmaker) Hugues Rosoux (Cadre) Pasquale Caruana (Technicien de son) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Robert Nobels (Audiovisuel) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Mathias Debroux (Collaborateur) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) didier nietzsche (aucune) Annika Lottin (animatrice) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Olivier Taca (Informaticien) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Dominique Pattuelli (Comedienne) Diego Higueras (Musicien) Sandrine Bettens (Head of Events) Yoann Stehr (R√©alisateur) Marleen Wen√© (Stagehand) Lisa Cogniaux (dramaturge) Manon Martin (VFX compositor) Patricia Schmitz (Enseignante) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Stefano Leone (Acheteur technique) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Antoine Plaisant (Com√©dien) Marine Depr√© (Assistante sociale) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Gilles Escoyez (com√©dien) Julie Dacquin (Comedienne) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Fivet Nicolas (Bediende) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Elise Moreau (admin prod) Pauline LEBLOND (Musicienne) Daniel Vill (B√Ętiment) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Victor Defoort (Musicien) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Matthieu Vergez (!!!) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) Anne Falys (Juriste) Colin Jolet (Danseur) Mira Primault (Animatrice) Baptiste Blampain (Com√©dien) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Christophe Bergmans (Web designer) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Amine Kanzi (Musicien) Cyril Collet (Acteur) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Thomas GEORGES (Graphiste) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Caroline PAGES (Graphiste) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Lou Dossogne (Com√©dienne) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Anu Junnonen (muzikant) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Philippe Somville (Auteur) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) bart walter (artiest) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Ana√ęlle Cavillon (Production) Francois Langlois (Com√©dien) Edwige Henry (Assistante) Florence Depaille (Professeur) Jacques Jouan (Administrateur) Theodora Boeker (Employ√©e) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Sophie Moreau (Production, administration) Marie Marlier (econome) Julie Bougard (Chor√©graphe) Alexander Gurning (Pianiste) Juliette Colmant (Danseuse) Delphine Georges (Journaliste) Michael Van de Velde (Dj producteur) Cedric Feye (Flutiste) Jeroen Vink (Projectmanager) Dethier Gilles (infographiste) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Sarah Scaillet (Juriste) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Julie Leonard (Enseignante) Christophe Piette (Programmateur) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Katerine Bernirr (Graphiste) Gunter Van Damme (IT) Fabian Chupin (Employ√©) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Javier Su√°rez (Danseur) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Mariko Hayashi (Public) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Poupette Choque (Solidaire) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Ann Bryssinck (Psychiatre) Louise Tanoto (Danseur) Shirley Auspert (Programmation) Mathieu Giraud (Monteur) Canart CANART (Directeur Commercial) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Anne Humblet (Ensembliere) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Vanessa Maira (Graphiste) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Fran√ßois Dawans (Musicien) Christine Boone (Sans emploi) isabelle bats (performeuse) Manuel Tilquin (informatitien) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Pierre Bouldou David (Chanteur) Assia Kadi (Camerawoman) Marta Mus (Musicienne) Alain Doutrelepont (Musicien) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Lionel Meunier (Musicien) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Sayana Tchankova (Violoniste) G√©raldine Miesse (Habilleuse) Marc Teller (Producteur) Myriam Delacollette (Employ√©e) jean blavier (choriste) Lila De Marco (√Čtudiante) Antoine Kurz (√©clairagiste) St√©phane Wertz (Musicien) Julie Dechamps (Direction) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Italia Geat (conteuse) Nora Zekhnini (M√©decin) Juan Sepulchre (Dop) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Camille Thiry (Host accueil) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Sophie Cavez (Musicienne) Catherine Mailleux (psychanalyste) Gregory Beghib (R√©alisateur) Sven Breynaert (Danseur) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Lucie DEBAY (actrice) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Sandrine Spina (Productrice) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) St√©phane Roy (Artiste curateur) Koen Tot√© (Muzikant) stefan Platteau (Auteur) Brigitte Foccroulle (Professeur) Sarah Van Heertum (Graphiste) Baptiste Moulart (Comedien) Catherine Bomboir (enseignante) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Laura Aelbrecht (Student) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Geraldine Denis (Comedienne) Boris Dambly (Sc√®nographe) Elliot Appart (Instituteur primaire) Michel Fabry (peintre) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Loris Manzini (Commercial) Thomas Ardui (Agents de voyages) Dominique Van Cappellen (musicienne) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Arnaud Rosoux (Musicien) Sandra Colson (Assistante Promoter) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) valentin courel (r√©gisseur) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) V√©ronique Willems (Enseignante) Mohamed Chaara (Ripper) Typh Barrow (Chanteuse) Bruce Richards (Musician) Fabien Degryse (musicien) Alicia Piazza (Architecture) Mr B. Mr B. (Musicien) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Toufik Cherifi (Enseignant) Morgan Habran (Event Manager) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) felix moy (technicien, cin√©ma) thomas israel (artiste) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Eug√©nie poste (costumi√®re) pascale barret (visuelle & performance) Audrey Antoine (Events supervisor) Christine Colsoulle (Musicienne) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Xavier Percy (Com√©dien) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) laurence Grosfils (artiste) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Rani De Leener (Barvrouw) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Filip Jordens (Arts Vivants) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Pascal Chardome (Musicien) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Gilles Dn (Guitariste) Emilie Dotheij (Ensembliere) joseph hardy (Enseignant) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Charlie Cantraine (Accessoiriste) A√Įna Spencer (Musicien) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Thibaud Decoene (Directeur technique) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Colette Verstraeten (Charg√©e de projet en √©conomie sociale) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) anne PIERLOT (designer) Valerie Bizet (Assistante) Lisa Carletta (Photographe) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Waterschoot joelle (Enseignante) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Alain Marcoen (directeur photo) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Pierre Duculot (Producteur) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Sabrina Groulard (Employ√©e) Lauro Crijns (Productieleider) Luc Ruidant (journaliste) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Vincent Claassens (Langues) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Monica Varela couto (Com√©dienne) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Antoine Ghuisoland (Musicien) Annelien Keleman (Consulente SBK) Alain Bonvin (Amateur) Sebastien Taillieu (G√©rant) Quentin Piette (Marionnettiste) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Fay Herregodts (Concert Production) Julien Besure (Com√©dien) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Martijn Vanbuel (bassiste) Charlotte Deschamps (Actrice) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Emilie Keller (Responsable) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) chris delville (graveur) Guy Vandervorst (Chauffeur) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Peter Dobbels (Venue Manager) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) cl√©mentine coupau (professeure) Dimitri Marun (Spectateur) GREGORY bordat (Musicien) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Jean-Louis Pau (Musicien) Sofie De Schryver (Actrice) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Florence Brialmont (Styliste) Marcel chabanski (informaticien) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Olivier Merlini (Employ√©) Patrick Chauviaux (Gerant) Camille Meulders (√Čtudiante) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Olivier Justronck (Cam√©raman) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Donat Callens (G√©rant) Emilien Homm√© (sans emploi) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Catherine Parfonry (X) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Juliette Manneback (Com√©dienne) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) B Didier (Artiste) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Stephanie Bohet (Institutrice) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) C√©line Dumont (Com√©dienne) Vinciane MATHAY (Employee) Momoyo KOKUBU (Organiste) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Jeremy Darme (DT son musicien) Paloma Reyes Moraga (Artiste) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) William Clobus (Com√©dien) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Piet Bekaert (muziekuitgever) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Maud Swinnen (Employ√©e) Massimo Mele (Ouvrier) Caroline Lenaerts (Blablabla) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Roland de Wergifosse (Sans) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) Myriam Mollet (Communication) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Pieter Nys (AV technieker) Camille Decock (Com√©dienne) Jean Troubat (Chef peintre) Melanie Olivier (Formatrice) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Jean pierre Trousson (Communication) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Deborah Marchal (Com√©dienne) Anne Boland (Artiste) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Camille Braun (Charg√©e de projet) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Sophie Clerfayt (Conteuse) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Xavier Pottillius (Animateur) Catherine Cappuyns (Traductrice) Quentin Perot (Photographe) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Thibaut Doens (Cameraman) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Marie Cero (Libraire) Christel Barr√© (Assistante administrative) Marco Moro (√Čtudiant) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) chantal benkoski (attach√©e de presse) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Marie Debrulle (Employee) J√©r√īme Hannick (Barman) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Tamara Louis (arts plastiques) Yves Laloux (manager/musicien) Victor Scholsem (Pensionn√©) Antoine Bucieck (Tour manager) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) St√©phanie Noben (Enseignante) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Andr√© Donni (Jazz) Aurelia Formato (Institutrice) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) ALAIN PIERRE (Musicien) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) stephan cravillon (Prestataire technique) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) claude zylmans (libraire-conseil) Audrey Glotz (√Čtudiant) Hugo Renard (Machiniste) marie debatty (animatrice arts plastiques) Carine Boone (Venue/Project Manager) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Lore Van laethem (Na) Camille Carton (Student) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Juliette Tempels (Consultante RH) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Dani Klein (Chanteuse) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Julien Elleouet (Clarinettiste) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Violette Schloesing (Commedienne) Philippe Cormann (Contrebassiste) bernard detre (jounaliste) Michael Fillieux (Restaurateur) Pierre Malempre (Prof de musique) Daniel Hubin (Dentiste) Bernadette Heinrich (Conteuse) Willem Meuwissen (Musicien) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Michael Hasson (Musicien) Charlotte Maison (Musicienne) Thomas Richard (Dirigeant) Linda Georges (Spectatrice) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Finn Fahy (Barman) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) vero dessart (aucune) Charline Bragard (Gerante) Jimmy Van Meel (Chef decor) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Yves Gourmeur (Compositeur) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Xavier Gonay (cameraman) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Lucas Lebacq (Musicien) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Caroline Modave (Com√©dienne) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Julien Nulens (Technicien lumiere) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Gerdy Swennen (actrice) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) coraline cl√©ment (com√©dienne) Caroline Angeli (Guide Touristique) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Bernard Hebette (Gerant) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Dominique FRIZAT (Repereuse) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Michel Ledermann (Dirigeant) Val√©rie Dantinne (Neant) Patrick Quinet (Producteur) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) Emma Louis (Enseignante) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Nicole Stas (Fonctionnaire) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Beaudry Charlotte (Artiste) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Julie Lebrun (Costumi√®re) Serge Dehaes (Dessinateur) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Isabelle Liagre (Musicienne) Dolores Decamps (Enseignante) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Philippe Therasse (Directeur Photo) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Julien Pierard (Enseignant) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) aurelie laurent (assistante d' administration) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Sarah Minutillo (Artiste) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Sophie Huyghe (Enseignante) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Christine Renier (Peintre) Emmanuel Lambion (Curateur) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) bertille Gibourdel (costumi√®re) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) FRANCOIS LANGLOIS (COMEDIEN) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Vincent De Clercq (elektricien) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Remi Planchenault (Label Manager) Alexis Radelet (Employ√©) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Marianne Sluszny (Auteure.) Anne Casterman (Traductrice enseignante) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Fabrice Dubard (Musicien) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Bruno Ermans (Architecte) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Violaine Peeters (Funambule) Gabriella Garcia (Musicienne) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Angelique Poncelet (Directrice animatrice CC) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Marianne Grimont (photographe) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Ga√ętan Genet (Technicien) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Deborah De Bock (Project Manager) Victor Dumont (Danseur) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Sumeya Kokten (R√©alisation) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Christiane Genard (Enseignante) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Andr√© Tellier (Occasionnel) Benjamin Coulon (Fonction publique) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Leila Putcuyps (Com√©dienne) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Patrizia Berti (Com√©dienne) No√ęl Fiora (Designer) Eve Beuvens (Musicienne) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Christine Rigaux (Directrice) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) J√©r√īme Thil (Bassiste) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Bernard Dobbeleer (DJ) Floriane Laine (Assistante sociale) Louise Ros (Photographe) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Fabrice Henry (Cameraman) Erick H√©brant (cameraman reporter) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Marie Brabant (Maquilleuse) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Boris Wilmot (Motion designer) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Orlando Kintero (Peintre) Olivier TOFFOLO (Musicien) Marie Kasemierczak (Animatrice) Renaud Straet (Com√©dien amateur) Mathilde They (Charg√©e de communication) Pierre-Florent Petit (En manque) Pierre Six (Musicien) Marie Braam (Com√©dienne) Serge Huwart (Artiste) Am√©lie Renglet (chanteuse) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Florence Mendez (Humoriste) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Tony MARY (bestuurder) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Arnaud Libert (R√©gisseur) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) nathalie hubert (solidaire) Catherine Pierloz (Conteuse) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Michael De Nijs (Realisateur) Nathanael Monfort (Comedie) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Ren√© Georges (Artiste, producteur) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Emilie Capelle (Coordinatrice) Thomas Vielvoye (Technicien) Matthieu Legros (Employ√©) Christian Locqueneux (Gerant) Kevin Moyson (Cuisinier) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Veronique heene (Responsable de projet) Martin Derefat (Ing√©nieur son) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Robert Coheur (Programmateur) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) David Dehut (Animateur) Luna Lopes (√Čtudiante) Mireille Labarre (Enseignante) Pamela Malempre (Manager/booker) Thierry Desclez (g√©rant) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Isabelle Boucher (Stage manager) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) jo de cat (sociaal werker) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Alice Martinache (Com√©dienne) Maureen Halin (Vendeuse) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Alexandra de Wilde (artisane) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Brigitte Rival (coach de vie) Caroline Spiertz (√©tudiante) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Karin Bali (Responsable Marketing) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Teddy Hillaert (Live Nation) Pecoraro Federico (Musicien) Eric Neirynck (√Čcrivain) raphael venin (Musicien) telma ramirez (directrice asbl) Nathalie Carlier (sympathisant) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) michel Gouilliard (Regisseur) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Claudine Houet (Maq) Louise Robinson (Stagehand/technicienne/r√©gisseuse) Laurent Sprimont (Musicien) Luc Janssens (Voorzitter) antonio pradas (fabrieksarbeider) Benoit Maddens (Muzikant) keteleer suzette (danse classique) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Claude Evence Janssens (idem) Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Giliane Gaspar (Event manager junior) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) christiane-Hortense BEDORET (n√©ant) Lia Bertels (R√©alisatrice) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) India Jonckheere (.) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Astrid Whettnall (Comedienne) Halin Valerie (calligraphe) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Villers Sander (Sound Engineer) Philippe Deflandre (employ√©) Valentine Coerten (Enseignante) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Axel de Kirianov (Compositeur) Stephane Mercier (Musicien) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Patrik Vonckx (podium bouw) Sanja Maas (Chanteuse) wim wabbes (Artistiek directeur) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Andr√© Delval (Commercial) Tristan Robin (Artiste) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Gregory Grosjean (Architecte) Janie Follet (Com√©dienne) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Cyril Francq (Musicien) Katty Louis (Secretaire) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Lode Van de Velde (Administration) Rim Cividino (Danseuse) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Veronique Thieme (Enseignante) Lukas Falesse (Monteur) Lucie Cauwe (Journaliste) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) S√©bastien GRAUX (Artiste) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) V√©ronique Bergen (√©crivain) David Vandenplas (Communication) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Thom Dewatt (Musicien) Flavia Alves lima (Assistante de production) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Valentin Houssa (Light Technician) Madeleine Bara (Enseignante) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Thomas Gremes (R√©gisseur) Fabian Labiau (Projet Manager) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Kelly Huygens (Com√©dienne) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Vincenzo Casale (Musicien) Alain Gol√© (Education) Alice Benoit (Booking & Management) Julien SCHEPERS (G√©rant) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Louis Piette (√©tudiant) Bruno Borsu (Com√©dien) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Christophe Celen (Musicien chanteur) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Lola Bonfanti (musicienne) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Louis de Fauconval (Etudiant) Charlotte Istasse (Danseuse) Joe Higham (Musician) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Marc Pierre (Enseignant) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Vincent Strebelle (intermitant) Marc Lodefier (ICT) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Muriel Moreau (technicienne de surface) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Louise Labib (Productrice) Sarah Mathurin (Comedienne) Mike De Bleye (eigenaar) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Alice Beaufort (conteuse) Olivier Massart (Chef de Bande) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Vincent Lesceux (Passion) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Yoann Zimmer (Acteur) Murielle Texier (Com√©dienne) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Fabien Hupin (Artiste peintre) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Alain Servais (Expert technique) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Gael Leininger (R√©gisseur) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Marie Charrieau (Charg√©e de production) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Lara Cahay (√Čtudiante) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Hugues Hausman (Com√©dien) Benjamin Dion (Photographe) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Fred van der Zwaan (Musicien) Laura Cassan (Technicienne son) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) jan de winne (musicien) Jolan Huygens (Productie) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Florence Crepaux (Nettoyage) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Renaud Falys (Employ√©) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Roald Sieberath (chroniqueur) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) C√©cile De Brauwer (Professeur) Valery Stasser (Comedien) Michiel Depreitere (Technieker) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Lucas Vermeire (Techniek) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Claude Nobels (Producteur musical) Sybille Langh (Costumi√®re) Peggy Klein (Employ√©e) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Benjamin Mouchette (Com√©dien) Martine Draps (Coordinatrice) Julie Leyder (Com√©dienne) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Kirsten De witte (Musicien) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Jean-Louis Struyf (administrateur) Nicole Debefve (Retraitee) Peleman Eva (event & videoproducer) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Amaury Geens (Musicien) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) pauline david (programmatrice de films) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Julien Doneux (Graphiste) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) C√©line Maerevoet (enseignante) Wim Lauryssen (Trombonist) Metzeler Vi (Promo art) jerome colin (auteur - journaliste) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Laure Norrenberg (Costumiere) Julie De Clercq (regisseur) Pierre Chapelle (Medecin) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Laurette Mathieu (droit) Eric Thomas (Rendre heureux) Angela Verdejo (Autrice) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) THIERRY CROMMEN (Musicien) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Eveline Peten (enseignante) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Renaud Garnier fourniguet (Com√©dien - musicien) KINAY Ipek (com√©dienne) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Miguel Rwubu (Attach√©) Nancy Boudart (Xxx) Claire Ringlet (Charg√©e de Production pour le groupe Kheops) Olivier Pleyers (Musicien) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Fronie Derveaux (Assistant director) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Caroline Dr√īme (Photographe) Nathalie Gutermann (Commercante) Yves Martin (Conseiller) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Miodezky Mona (Chanteuse) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Emmy BEAUMEZ (conception - vente) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Marc VIERSET (Musicien) Wissem Amimi (Musicien) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Theo Georges-serisier (/) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Olivier Bonjour (Acteur) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Zhuojun Chen (Musicien) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Shalini Kayumbi (Etudiante) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Olivier Motte (Photographe) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Julie Enez (Directrice cr√©ative) cyril prieur (Directeur) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Jean-Luc Urbain (/) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) St√©phane Oertli (Comedien) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Lorcan Fahy (Musicien) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Matilda Ancora (Com√©dienne) Muriel Bersy (Comefienne) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Karin Peeters (Contentbeheerder) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Emma Ravez (Commercante) Thomas Gerard (Machiniste) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Alain Caron (P√©diatre) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Serge Cayron (public) Anne Guinot (po√®tesse) Thalia Delespaux (Tatoueuse) kristof lauwers (componist) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Mathias De Marco (Responsable technique) David HORN (M√©decin) Esteban Murillo (Chanteur) Nathalie Delaunoy (Project manager) Jean-Marc HELSON (Architecte) Aurore Grailet (Musicienne) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Elisabeth Navez (Patron) Gilles Masson (Musicien/comedien) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) Enzo Cagnina (Directeur) Arnaud Claes (Cameraman) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Fabien Sant (Educateur) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) St√©phanie Merken (Monteuse image) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Hichem Dahes (Photographe) Charlotte Renwa (Professeur) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Melanie Principe (Cr√©atrice) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Bruno Pons (Monteur) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) M√©lanie Godin (Directrice) Kenzo Virga (Com√©dien) Amber Kemp (Com√©dienne) Robert Hansenne (Photographe) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Ioanna Gkizas (Comedienne) Alek Boff (musicien) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Nicolas Missart (Runner tech video) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Simon Verwacht (Enseignant) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Patrick Louis (Musicien) BabyDoll Pearly (Aucune) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Caroline LOUITON (Commerce) Eva Septier (-) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Marcin Krasowski (Etudiant) Colin Petit (Musicien) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Manon Huguenin (Sculpteure) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Pierre Lahoche (Regisseur) David graff (percussionniste) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Grazyna Czech (Retrait√©e) Lauren Lekeux (Enseignante) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Benjamin Genicot (Stagehand) laurence morel (Perchwoman) Bauchau Val√©rie (Comedienne) patricia MATHIEU (photographe) catherine dandoy (sans) Christine Robinson (Charg√©e de production) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Nicod Julie (Coordinatrice) Alix de Beaufort (Actrice) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Laurent Delchambre (Musicien) Audrey DERO (com√©dienne) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) H Eva (Freelance dancer, performer) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Julie Robeet (Graphiste) Luc Devreese (enseignant) Serge Soetens (Auteur compositeur) Anke Fi√©vez (Artist) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Vincent Liben (compositeur) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Esteban Vin (Circassien) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Annelore Stubbe (Actrice) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Raphael Hecht (Gerant) Leila Mokhtari (citoyen) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Pol Landercy (Amateur d'arts) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Florence Rovella (Cuistot) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Annika Serong (com√©dienne) Simon Dernelle (Musicien) Vanessa Lesage (Communication) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Laurent Hayez (Technicien) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Patrick Keisen (Responsable) Julie Doutrelepont (Enseignante) Carole Weyers (Actrice) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Christophe Wullus (Regisseur) Claudine Swann (Pensionn√©e) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) lara Vandenplas (√Čtudiante) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Manon De Clercq (Manager) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Laura Warichet (Musicienne) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) rRenelde dupont (Production documentaire) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Pierre Somville (Interpr√®te) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Genevieve DOTREMONT (assistante) Victor Guaita (musicien) julie montignies (animatrice) david sabau (ing√©nieur du son) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Christophe Mar√©chal (Musicien) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Emmanuel Henrion (Musicien) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Isabelle Libert (Maman musicien) Alexia Waku (Artiste interprete) Pascal Charpentier (Musicien) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) MARC Francart (RETRAIT√Č) Enrique Castillo (Enseignant musique) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Claire Beunckens (Etalonneuse) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Nathalie Ryckmans (√Čducatrice) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) pierre schiffers (musicien) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Philippe Jamar (Rien) Gaspard Sicx (Batteur) Julien Limbioul (Com√©dien) Fabien Buisseret (Enseignant) Kaltom Belataris (Project manager - event) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Patrick Amand (G√©rant) Sabine Tiels (Zangeres) John Mayard (InGson Live & Studio) Michel Evrard (Retrait√©) Simon Lambert (Attach√© culturel) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) catherine coez (artiste) Delphine Humblet (Artisan) Thomas Monnier (Musicien) Martin Kersten (Musicien) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Jasmina Douieb (Coledienne) Brigitte HIBEN (Employ√©e) Marie Ghitta (Altiste) An Pierl√© (artiste) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) diegi amaral coutinho (violoncellista) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) David Grotars (Commercial) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Sarah Lardinois (Juriste) Stef Delbaere (Gitarist) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Luc Petit (Directeur artistique) JeanF Jans (Artiste) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Ludovic Jeanmart (producteur, musicien) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Yoann Tardivel (Musicien) Christel Bosteels (RH) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Gilles Servais (Batteur) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Sophie Marechal (Comedienne) Anne d'Huart (photographe) Chanda Vellut (Costumi√®re) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Guillaume Renoir (Machiniste) Daniel Wang (Musicien) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Catherine Struys (musicienne) Yuliia Dudinova (G√©rante) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Elli Taylor (serveuse) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Lucie Dufays (Avocate) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Magali Fournier (Musicienne) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Thibaud Demey (artiste) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Sefian benssalem (G√©rant) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Valentin Boucq (Eclairagiste) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Hataa Lee (Peintre) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) G√©rard Tournay (Retrait√©) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Cindy Ryckmans (Bediende) Thomas Midrez (Conteur) Patrick Everaert (Plasticien) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Rejane Turner (Office Manager) Ethel Mortelmans (Titularis) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Amandine Snel (Enseignante) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Anne Lambert (Animatrice formatrice) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Niels D'haegeleer (Musicien) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Jonathan Slotboom (Regisseur) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Jacqueline Bollen (enseignante) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) de Morph√©e Enfant (Rappeur) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) devreux jaqueline (artiste) Yves Kengen (n√©ant) Sarah Devaux (artiste de cirque) Antoine Denis (G√©rant) Sarah Swannet (Medecin) Brice Deloose (compositeur / Dj) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) Kristof Desodt (Sound Engineer) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Anne Andr√© (Programmatrice) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) C√©sar Hanssens (Technicien son) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Sandra De Smedt (Employ√©e) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Pablo Andres (Com√©dien) Sant-Anna Nelly (TV production) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Christian Schaubroeck (Conteur) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Elise Faure (Infirmi√®re) Gil Livremont (Cr√©ateur) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Jean pierre Schuilen (Musicien) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Adrien Letartre (Com√©dien) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Deborah Lothe (Mod√®le) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Rebecca Samos (Musicienne) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Quentin Hoogaert (Chanteur) Sandrine Marquez (Enseignante) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Wies Gios (Event-Security Manager) Julien Libeer (pianiste) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Vanessa Pilatte (Commerciale) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Sindy Kinard (Freelance) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Lee Lebens (Musicien) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Vincent Joly (Rigger) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) St√©phane Zech (Organiste) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Laurianne Thysebaert (violoniste) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Marie Beugels (Employee) Alexandre Beauvoir (Musicien) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Florian Gilot (technicien) Louis Van Zande (perchman) Gurman Alison (Ux designer) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Claude Delvigne (Divers) Michel Stockhem (Directeur) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Christophe Hautot (Educateur) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Antoine vans (R√©alisateur) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Fabrice Fontaine (Programateur) pascal rahier (architecte) Luana Trabelsi (Community Manager) Gregory Happart (Pr√©sident) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Andr√© Baccichet (Directeur) Youri Cocquyt (Booker) Monique Stoquart (professeur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Jo√ęlle Hubert (Education) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Bruno Couss√©e (Muzikant) Bruno Parent (Distributeur de films) Olivier Hanssens (Regisseur) Joseph Collard (Artiste) Marc Radelet (Attach√© de presse) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Isabelle Wolfs (Neant) Stephan Wintgens (Solution architect) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Anne De Gelas (Artiste) Morena Brindisi (Musicienne) Mireille Aubry (Retrait√©e) Frederic Malherbe (Beaucoup) Geoffrey Desmet (musicien) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Delphine Roy (Comedienne) Alain De Rudder (Trompettist) Tamara Baggili (Architecte) Jan Hammenecker (Com√©dien) CORNU Melissa (Actrice) Lucy Mattot (Com√©dienne) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Youri Youri (Bassiste) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) bastien GREGOIRE (travailleur social) Robin Lebrun (Chercheur) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Beno√ģt Meulemans (Musicien) David Vranken (monteur son) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Roxane Leuridan (Violoniste) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Fred Nyssen (Acteur) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) marie cogels (arts visuels) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Sophie Coulon (Enseignante) Martine Layon (Psychologue) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Cassandre Calvet (Etudiante) Ingrid Pirard (Mutuelle) Robert Guilleaume (Animateur) jeremie mosseray (Musicien) Maxime Membrive (Com√©dien) C√©dric Coomans (Com√©dien) Samuel Najii (Chanteur) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Tori Grums (Technicien) Antoine Grenez (Directeur) Conchita Paz (Com√©dienne) Bruno Coppens (producteur) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Camille Meynard (R√©alisateur) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Thierry Steffens (Enseignant) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Lili Hanotier (Berg√®re) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Lionel Wyame (employ√©) Philippe Verheye (vid√©aste) Marie Vancaillie (educatrice) Martin Moreau (Musicien, animateur) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Michael Colart (Bassiste) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Monique Simon (Permanente syndicale) Fabian Bonetti (batteur) Patsy Verfaillie (Zangeres) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Patrick Worms (Agroforestier) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Fran√ßoise Servais (Directrice) Carine Chavanne (Auteure) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Celine Lecocq (Etudiante) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Lucius Fromm (performing artist) Thibault Quinet (Musicien) Yves Snyders (Ex-road manager) vincent le merer (Projet manager) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Bruno Marcandella (g√©rant) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) Eric Gerstmans (Musicien) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Claire Allard (Photographe) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Alexandre Van Boeckel (Technicien) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Eva Kavian (Ecrivaine) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Corentin Dellicour (Musicien) Isis Devalez (RH) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Pauline Albert (√Čducatrice) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Pascal Cr√©teur (Musicien) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) giovanna piccinini (employee) Rodolphe Maquet (Musicien) Fons Dhossche (Danser) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Julien Lambert (auteur bd) Emy Vanderelst (Spectatrice) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Tan Hoa Pham (VJ) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Catherine Delattre (Adm) Dewi Brunet (Artiste) Alexandra Verbelen (.) Armando Luongo (Mucisien) Christine Chasse (responsable) benoit Maljean (clown et jongleur) jorn bihain (musicien - architecte) Sylvie Gerard (Centre culturel) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Laurence Briand (Com√©die) herman geys (creator) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Damiano Perri (Musicien) Robyr Lionel (Com√©dien) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Quentin Havana (Regisseur) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) ANNE ANCIAUX (idem) Michel Dieudonn√© (Photographe) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Audric Albert (Vivre solidaire) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Claire BASTIN (Ass Administrative) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Andr√© Dael (Artiste graphique) Julien Cherpion (Dop) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Olivier Snyers (moniteur) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Laurent Staudt (Comedien) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Carine Poucet (G√©rante) Emily-Jane Torrens (Scripte) Iris Chr (Sc√©nographe) Audrey Zimmer (Animatrice) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) L√©a Halimi (Violoncelliste) Noemie de Patoul (Enseignante) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Bruno Verstraete (Eclairagist) Romain Garitte (Freelance) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Aline Janssens (Chanteuse) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Lena Doryn (Makeup Artist) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) Thomas Champagne (Musicien) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Ben Suys (artiste) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Julie Maes (Actrice) Juliette EVRARD (Musicienne) paul biot (com√©dien animateur) Fran√ßois Steve (Technicien) Paul Bossu (Employ√©) Chemin Julie (Auteur) Juliette Boss√© (Musicienne) Nathan Jaminon (Technicien son) Alexis Vandist (Com√©dien) Florent Fourmentin (Light/video designer) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Herman Van Lierde (-) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Barney Frydman (R√©alisateur) Benoit Poncin (Musicien) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Denis Meur√©e (Musicien) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Antoine Sion (Designer) Nina Tomas (peintre) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Veence Hanao (Musicien) Juliettd Moons (Enseignante) Bertrand Veys (Manageur) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Arona Niang (Tech video) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Akel Karim (Com√©dien) Franco Desautez (DT) Fabian Hannaert (Postproduction) Genevi√®ve Hauzeur (.) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Bernard Peigneux (Fondateur) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Antoine Pierre (Musicien) Delphine Bruyere (Gerante) ondine Cloez (Chor√©graphe) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Martine Savary (secr√©taire) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Yousef Bazi (Infirmier) Eric Zuyten (Educateur) Manuela Bucher (Musicienne) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Roxane Faissolle (Pierceuse) Justine D√©mas (Designeuse) Gelay Vic (Trompettiste) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Paul Verschueren (guide touristique) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Natalie Giorgadze (Communications) Farrah Flament (Artiste) G√©rard Livremont (gerant) Paul Govaerts (Auteur) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Nagual Garcia (Enseignante) Carine Donckers (Conteuse) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Xavier Wouters (Nean) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Arn Fabry (Stagehand) William Csikvar (G√©rant) Antoine Champion (Charg√© de communication) Piroska Visnyei (Cantatrice) Maud de Guiran (student) Patrick Michel (Acteur) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Jacqueline Simus (Secr√©taire) fil zennaro (g√©rante) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) DELPHINE BOUGARD (artiste) mieke De Cat (Podiumbouw) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Manuel VIERSET (Com√©dien) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Inge Gryseels (makeup artiest) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Alexis Den Doncker (Musicien) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) J√©r√īme Castin (Musicien) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Door Raeymaekers (Muzikant) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Claire Halbardier (Agent de communication) Baptiste Sornin (Com√©dien) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Amandine Sepulchre (Musicienne) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) marie desmet (responsable asbl) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Romain Waterlot (Monteur film) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) Anne Wabnik (moi) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Rausin Olivier (Producteur) Toon Smets (Lichttechnieker) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Joseph Meersseman (Manager) DjM DjM (Animateur) Virginie Vancoillie (productrice) Joaquim De Moor (Com√©dien) Mara De Sario (Photographe) Frank De Graeve (Adviseur RP) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Eric Vander Maren (Tourneur) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Thierry du Bois (Photographe) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Alberto Menchen (Violoniste) Antoinette Basta (Artiste) bart dewolf (stagebuilder) Viviane Carls (Employ√©e) Fabrice Debatty (Photographe) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Celine Debacquer (klassieke zang) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Pascale Burlet (Manager) Thierry BROLET (expert) Nadine Verhellen (choriste) Dominique Thirion (enseignante) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Olivier Poot (Technicien) Edith van der Kelen (Sans) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Frederic Vanberg (Sound designer) Louison Renault (Professeur , musicien) Eduardo Aladro (Acteur) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Christopher Arimont (employ√©) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Charlie Dupont (En chef ?) Wei-Lian Huang (freelance) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Maud Dallemagne (Salari√©) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) June Benhassan (Com√©dienne) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Antoine Lissoir (Musicien) Marcha Van Boven (com√©dienne) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Herman Schueremans (organisator) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Marie Christine Favreau (administrateur) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Tom De Vuyst (boulanger) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Deborah Rouach (Com√©dienne) Kato Six (Visual artist) Olivier Bilquin (Musicien) Eddy Devolder (Ecrivain) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Jack Bioxyd (Organisation) Brice Vancauwenberge (Musicien) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Pierre Chevalier (Musicien) Christophe Goudine (Acteur) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Georgette Baranyai (Diverses) Paul Sterck (Administrateu) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) sarah gouret (ingenieur du son) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Julie Jadoulle (Enseignante) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Janet Vega (Manager) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Gerda Theek (Pensionn√©e) Martine Fabry (Manager) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Marion Menan (Performer) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Hugo Claudel (Musicien) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Gaetan Chauveaux (Payron) Alice Lemaire (Productrice) Denis Strykowski (Technicien son) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Greg Simon (R√©gisseur) Barbara Dits (Photographe) Roland Van Campenhout (Muzikant) Val√©rie Mania (Enseignante) Jawher Matmati (compositeur) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Jean pol Lejeune (Art director) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Aline Piron (Com√©dienne) Dominique Aneca (-) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) renaud dufour (ing√©nieur du son) David Mazzeo (Directeur Artistique) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Marek Olbinski (Graphiste) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Claude Vedovato (Architecte) Joseph Rouschop (Producteur) Olivier Snoeck (employ√©) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Marie Messien (Maquilleuse) Youri Balcers (Compositeur) Lina Wielant (Photographe) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) France Lamboray (Costumi√®re) Luca Pistone (Photographe) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Yves Glotz (Artiste) Karel Steylaerts (violoncelliste) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Claire Bodson (Institutrice) Sylviane Riga (Professeur) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Marine Mechri (Sage-femme) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) mergaerts ives (owner) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Mario Costa (Crew Boss) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Daniele Radoux (Psychanalyste) Celine Strappazon (Chanteuse) Bergamini Riccardo (Photographe) Fabrice Giacinto (Musicien) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Laurent Daners (Dj) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Eric Pierard (DJ) Myriam Somers (Fonctionnaire) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) veronique Hennuy (addict √† la culture) Jason Mathot (Photographe) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Dominique Descamps (Administrateur) Nicolas Denison (Compositeur digital) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Catherine Seba (Musicienne) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Celine Demuynck (Aide familiale) Seb Dubois (Artiste) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) Paul Miquet (Cr√©atif) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Daniele Martini (Musicien) Toni Vitacolonna (Muzikant) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Karoly Alapi (stagehands) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Giacomo Manca (ONG) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Bernard Lange (Enseignant) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Sylvain Rassart (Ambulancier) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) anne-laure gu√©gan (Productrice) p. hidalgo (programmatrice) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Camille Catreux (Assistante de production) Balleux Stephan (Toutes) Arthur Forest (assistant de production TV) David-Pierre Marquet (Communication) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Quentin Marteau (Com√©dien) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Maxime Desert (Free Lance;) Renard Jacques (Organisateur) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Fred Rossillion (Responsable commercial) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Pauline Berghman (psychomotricienne) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Pierre Vaiana (Self employed) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Martin Gr√©goire (Batteur) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Basile Richon (artiste + enseignant) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Elodie Restiau (Front-end developer) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Catherine De Michele (Responsable de communication) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Sacha Ardus (Actrice) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Alexandre Herman (assistant de production) Benjamin Thomas (?) michael Lemmens (Cadre) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Patrick Meeze (Geen) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Yves Honorez (Retrait√©) Sebastien Delvaux (Manager) Leone Celia (√©tudiante) No√©mie De Clercq (Consultante) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Pascale Rebetez (cameraman) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Lo√Įc Faure (Jongleur) Bay Aur√©lie (Artiste) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Olivier Haas (Enseignant) Justine Hock (Pu√©ricultrice) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Marc Lambert (Photo) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Kevin Cools (Billettiste) Tolga Erciyes (Com√©dien) Colette Boucart (Customer service) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Val Mac√© (plasticien) Vincent Huet (Ind√©pendant) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Jonas Beks (Freelancer) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Alicia Frochisse (Artiste) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Aurelie Platteau (Animatrice) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Pascaline Eenens (Retraitee) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Emily Allison (Chanteuse) Annie De Wiest (Sociologue) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Daniel de Beer (Retrait√©) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Lucie De Ley (musicienne) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Cindy Meuwis (Enseignante) Nathalie Trigaux (Formatrice) Gerard Corbion (responsable de cie) Francoise Alexandre (Directrice) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Piette Maude (Scenographe) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Luc Bernard (Com√©dien) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Elodie De Groote (Medecin) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Didier Fontaine (Musicien) Vincent Engel (√Čcrivain) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) catherine vanesse (journalist) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) Virginie Roy (Relations publiques) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) MANON SCHURMANS (Enseignante) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) bertrand lissoir (realisateur) Marjorie Dieu (Choriste) pierre dungen (Bertier) Luis Javier Cordoba (Circassien) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Sandra della Faille (Criminologue) Thierry Walschaerts (Manager) Anton Lambert (Muzikant) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Filip de Ryck (Business manager) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) Pascal Matthey (Musicien) Manon Faure (Charg√©e de production) St√©phane Salkin (Musicien) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) G√©rard Corbion (responsable de cie) ksenia Szum (etudiante) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Veronique Vandeven (comedienne) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Vincianne Lapaille (G√©rante) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Danilo Malmusi (Artisan) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Fra'ck Marco (Batteur) Roland Delacollette (Guitare basse) Dorian Vn. (Event staff) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Marie Bolly (Ex-enseignante) Inge Van Roy (Salesmanager) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Igor Adamskiy (Artiste) Val√©rie Dierickx (Sans) Alexia de Visscher (artiste) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Maxime Van Tomme (Regisseur) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Olivier Mottard (Ing√© son) Francoise Koole (Eurocrate) Cristina Marchi (Artiste) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Damien No√ęl (Musicien) Samantha Noach (Chor√©graphe) Soledad Ferreira (Enseignant) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Denise Blue (Chanteuse) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Manon DESVIGNE (Corniste) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Nadia Pissoet (Employ√©e) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Sophie Baudoux (admin) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Anton Kouzemin (Com√©dien) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Andre Renaud (Retrait√©) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Anael Snoek (Acteur) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Landuyt C√©line (Doula) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Morgan Kopeinig (Musicien) Nanno GOVAERS (Musicienne) Bart De Nolf (muzikant) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Mathias Ruttens (Vid√©aste) gaetan La Mela (musicus) Allier R√©mi (R√©alisateur) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Denis Can Cauteren (Visual Maker) rusty james larbuix (batteur) Christine Delvaux (Enseignante) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Renaud Cagna (Acteur) Emil Stengele (Com√©dien) Brian Hartley (Musicien) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Marcia Collignon (Artiste) Natacha Gilson (Productrice) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Cat Soetens (Idem) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Quentin Debecq (musicien) Anne Marie Leon (Animatrice) Eric Russon (Journaliste) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Michel Seba (Percussionniste - batteur) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Pascalle Willame (Ensembliere) Esther Beck (Manager) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Luc B√©riot (Enseignant) Gilles Abrams (Assistant de production) Mirte Bogaert (Choreographer) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Eric Crasset (Employ√©) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Serge Schoonbroodt (Organiste) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Luc Vandenheede (Avocat) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Anna Maerten (Sage-femme) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Sabin Todorov (professeur, musicien) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Roger Roberts (Pr√©sident) Francoise Grisay (Graphiste) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Martin Mahoux (Project coordinator) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Kalya Firefox (Artiste de rue) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Roman Bournonville (Graphiste) Henri de Gerlache (Cin√©aste) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Marc Maes (Zelfstandige) Morgane Dugauthier (Communication) Sabine Minniti (UE) Benoit Berlemont (r√©gisseur) B√©atrice Delachenal (Psychologue) St√©phanie Paulus (Animatrice) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Gabriella Marchese (Culturel) Guy Lannoy (-) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Laila Assouli (Manager) Claude Vanhollebeke (Professeur) Benoit Leclaire (technitien) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Jan Rzewski (Employe‚Äô) Sylvie Bertaux (Choriste) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Marnie Leplat (√Čtudiante) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Marcella Mello (Actrice) Danny Godfraind (Design) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Aline Ackermans (Administration) Thierry Heynderickx (Acteur) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Jeanne Mortreux (Horeca) Gaetano Fabri (Musicien) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Greg Zlap (Artiste) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) David Zagari (danseur) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Arnaud Hockers (Formateur) Zazie De Truchis (Artiste ?) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Karim Belghith (Sales Manger) Alice Mottoul (com√©dienne) Gregory Navarra (Photographe) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Lionel Lhote (Chanteur) Julien Spitaels (Secr√©taire) Benoit Manil (Enseignant) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Raphael noel (directeur technique) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Kathy Goebel (Enseignante) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Julien Calande (Chef de projet) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) emmanuelle erhart (Costumiere) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Laurence Mar√©chal (Professeur) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Lise De Caevel (Project manager) Maxime Anselin (Comedien) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Alain De Halleux (Cin√©aste) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Quentin Spitaels (Photographe) Alyssa Lambot (Musicienne) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Emilie Holemans (Paysagiste) jozef Portaels (magazijnier) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) S√©bastien Pensis (Technicien) Ines Fransen (Assistante programmation) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) Marianne Goffard (Artiste peintre) Florine Lambert (Enseignante) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Jo√ęlle Evita (Artiste) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Jeremy Jonckheere (Technicien) Marianne Baccarini (Sans) Gwen Vdb (Commerciale) Michel Lambert (Artiste musicien) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Camille Boonen (Graphisme) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Tanguy Bienfait (Machiniste) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Gauthier Danniau (Acteur) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Francis Winandy (Musicien) Olivier Celli√®re (Photographe) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Milena Bochet (Cineaste) Raf Vermeulen (arbeider) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) Samuel Gerstmans (musicien) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Johanne Verbockhaven (Phd) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Sara Vanderieck (dramaturg) Aay Liparoto (Artist) Fr√©d√©ric Wantiez (??) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Odile Bartholome (Doctorante) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Alexandre Aretz (Technicien son) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Martine De Michele (Com√©dienne) frederic schenk (animateur culturel) Naomi Vercauteren (violist) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Benjamin Colaux (Cineaste) Loick Pittet (G√©rant) Patrick Nuytkens (General Manager) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Emmanuel Chessa (Rigger) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Fred DURET (Musicien) Marc Pinilla (Musicien) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Marina Vendrame (Laborantine) Yolande Fraipont (Retraitee) Mathieu Besnard (Com√©dien) Naomi Vermeulen (Employ√©) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Viviane Van Camp (Pensionnee) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Nathalie Materne (DRH) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Jean Daye (√Čtudiant) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Corentin Eubelen (Musicien) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Camille Blanchy (employ√©e) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Alain van den Berg (G√©rant) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Laurence Daffe (Enseignante) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) B√©atrice Janssens (en tant que public) priscilla beccari (plasticienne) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Emilie Leenaerts (Enseignement) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Morgan Le Grelle (musicien) David Perlot (Technicien) Michel Delville (musicien) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Kelly Seghers (Bediende) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Marie Huybrechts (Psy) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Claude Collard (Tr√©sorier) Nathalie Cooreman (Prof) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) albert gisaro (regisseur) Gabriel Claus (Bidouilleur) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Gordon War (Photographe) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Alain BRISY (DPO) Nicolas Berwart (Tour-manager) Pat Masson (HeAD) Ronlald Landry (Boss) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Plastic Bertrand (Artiste) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Philippe Van buggenhout (Administrateur) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) bo van der werf (musicien) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Laurent Roman (Auteur) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Christian Noefnet (Chanteur) laurence caps (cadre) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Jean_pol Steffens (Musicien) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Pierre Paulus (Messager) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Pierre GERARD (Pensionn√©) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Stevens Juliue (Graphiste) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Camille Rasera (Comedienne) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) virginie Chapelle (charg√©e de production) Sean Schievers (programmateur/artiste) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Souchet Adrien (Musicien) Consuelo Marsico (danseuse) Christine Deneyer (Secr√©taire) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Bram Coumans (muzikant | audio producer) Anne Niepold (musicienne) David Goffin (Producteur) Andr√© Struys (sans) Delphine Duli√®re (Export manager) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Jessica Giovannetti (Illustratrice) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Geraldo Haag (Machino) Natacha Belova (sc√©nographe) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Joey Terwindt (Grip) Barbara Wiernik (Chanteuse) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Timoth√©e Leroy (musicien) Jean Louis Lejeune (Independant) Diego Herman (Peintre) Francoise Ferauge (Professeur) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Karel Coninx (muzikant) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Elisa Peters (Com√©dienne) Gr√©gory Chainis (Musicien) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Wim Eggermont (Muzikant) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Dominique Cloetens (Sans) Hakim Louk'man (Com√©dien) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Julie Caebergs (Communication culturelle) Romain Lecharlier (Danseur) Pol Davril (R√©gisseur) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Nicolas L'herbette (Musicien) Bertrand Hallet (Animateur radio) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Marc Rouffignon (batteur) Morgan Denys (Musicien) Vincent Goffart (Ing√© son) Amaury Loicq (Dj) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) MARC CLAEYS (Ouvrier) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Mark Van Gorp (Technieker) Renaud Sana (Musicien) Nina Poskin (Soliste) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Marine Bernad (Arts graphiques) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) steve Driesen (Com√©dien) isabelle martin (manager) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Thomas Mouligneaux (Droit) Val√©rie Ducoeur (Art director) Audric Stoufs (Roadie, technicien) David Verborgh (Tech light) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Martin Botkine (√Čtudiant) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Lo√Įc Laugier (Artiste) Philippe Eliaers (musicien amateur) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Delphine Jouret (Spectatrice) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Gilles Dierickx (Communication) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Julien Lejeune (Graphiste) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Ria Carbonez (Conteuse) Marie Camelbeeck (guide) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Benjamin Jacob (Createur) Mousta Largo (Artiste) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Barbara Abel (Romanci√®re) Garcia Arturo (Trompetista) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Martin Symul (Gerant) veronique dubray (maquilleuse) Ken Huys (Portraitpainter) Rita Nocera (Commer√ßante) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Ahmed AMOURI (retrait√©) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Arber Aliaj (Acteur) Patrice de Matos (Musicien) Julie Goossens (Historienne de l'art) Mirella Cisternino (Choriste) B√©atrice Henricot (Animatrice) Alain LEGRAND (Enseignant) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) daniel van de mierop (video/powerpoint) JULIE PIETTE (IT Analyste) FABIENNE LORENT (G√©rante) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Larbi El malah (Employ√©) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Van Keer Yvan (Directeur) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Florence Houssin (Guide touristique) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Justin Colaux (Enseignant) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Georgina Becker (Productrice) Diego Di Vito (Guitariste) Denis Sadzot (stage hands) Fran√ßois Deppe (Musicien) Martine Quintin (Juge) Cathy Mlakar (Scripte) Jacques Limbourg (Sophrologie) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Maria Dogahe (M√©diatrice) L√©a Renaud (√Čtudiante) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Morgane Vilain (Psychologue) Christine Lurquin (Chanteuse) Marine Visart (Graphiste) Mathieu Pierloot (Auteur) Aurore Walravens (Etudiante) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Silo√© Bayot (√©tudiante) vincent respriget (chef coiffeur) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) stephane Everaert (Com√©dien) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Diana Barreto (artiste/animatrice) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) C√©sar Carron (Assistant Son) Alice Piemme (Photographe) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Fabrice Van Walle (Artiste) Christine MULLER (En invalidit√©) Sophie Cohen (Violoniste) Christian Debauve (professeur) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Virginie Verdier (Artiste) Chantal Legreve (Medecin) Chille Deman (Gepensionneerd) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Mario Loyo (Designer) Caroline Genart (Production cin√©ma) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) sylvie jottrand (infirmi√®re) Maryse Daniels (Venue manager) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Jacques Pili (Musicien) Daniele Du Bosch (Musicienne) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Sebastien Guedj (Musicien) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Zo√© Mullenders (Chanteuse) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Annette Richter (Responsable location de salles) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Marion englert (chercheuse) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) victor launay (danseurs) Nancy Darding (Formatrice) Nathalie Haegeman (Productie manager) eric van de graaf (choriste) Gregory Grandhenry (Batteur) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Francoise Desmet (retrait√©e) Julien De Groef (Lampiste) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Eric Abraham (Ind√©pendant) Bernard Nicolas (Trompettiste) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Olivier Lambert (Cuisinier) Aurelie Lievin (Producer) Anton Henne (r√©alisateur) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Laurie Degand (com√©dienne) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Mikael Di marzo (Acteur) Chlo√© Van de Sype (/) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Lone Wraae (Oui) Lily Moreau (Com√©dienne) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Veronica De Giovanelli (Peintre) Vincent Mathieu (Informaticien) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Quentin Velghe (Programmateur musical) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Greg Baumann (Com√©dien) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Natascha Provoost (employ√©e) angele plaut (danseuse) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Helene Koole (Event Curator) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Frederique de Montblanc (Autrice) Alexandre Neus (√Čtudiant) Boris Coppieters (Animateur) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Samuel Bernard (Directeur artistique) Christophe Motte (Employ√© sncb) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Simon Hanin (monteur son et autres) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Patrick Vandoorne (Regisseur) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) yann lecollaire (musicien) Julie Kargas (√Čtudiante) Vincent Eloy (Acteur) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Anthony Spallino (Coursier DHL) Olivier Moussa (Idem) Elsa de Lacerda (Violoniste) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Michiel Bosman (Light Technician) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Joanie Lemercier (Dirigeant) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Carina Mirolo (Prof) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Olivier Cima (Musicien) Elodie Paternostre (Danseuse) Jean Adam (Aucune) Elien Ronse (Visual artist) G√©rald Castiaux (Avocat) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Didier Colfs (Com√©dien) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Michov Gillet (Musicien monteur son) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Marcel Gonzalez (com√©dien) Coralie Germeau (psychologue) Thibaut Verly (monteur image) Fabrice Bequet (Manager) Catherine Rans (Com√©dienne) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) De Blieck Lotte (Bassiste) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Robby Demaret (Road) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Mich Leemans (programmator) Marie Jeanne Petiniot (Directrice)