Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.765 ondertekenaars (11.600 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13765
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11600 Ondertekenaars)
Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) marie dominique ponette (conductrice) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Florence WESTPHAL (Accueil public) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Finn Fahy (Barman) Dorian Dumoulin (Traducteur) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Georgy Liebermann (Troubadour) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Sandrine Streef (Acrobate) Camille Seghers (artiste) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Jan Hammenecker (Com√©dien) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Serge Plume (Musicien) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Marc Van Eyck (Producteur) Alice No√ęl (Enseignante) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Sophie Verbaeys-Reid (Coach vocal & art-th√©rapeute par la voix) Marouan Iddoub (Acteur) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Philippe Jamar (Rien) Marine Gabaut (Styliste photo) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) C√©sar Hanssens (Technicien son) Mark Van Gorp (Technieker) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Jean - Philippe Berthomier (Tech.) Charly Magonza (Com√©dien) Laura Aelbrecht (Student) Aur√©lie Lambert (Communication) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Anne Lambert (Animatrice formatrice) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Nathalie Dourov (Graphiste) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Pierre Bouldou David (Chanteur) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Arthur Marbaix (Acteur) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Norbert Boudboule (Sympathisant) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Aurelie Platteau (Animatrice) Rose Alenne (Costumi√®re) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Django Vranken (statut) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Henri de Gerlache (Cin√©aste) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Emma Pajevic (salari√©e) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Mathy Nathalie (Project Manager) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Claude Vedovato (Architecte) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Bernadette Dupont (Post production son) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Daniel Lenoir (Guitariste) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) denise scheer (pensionn√©e) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Pascaline Eenens (Retraitee) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Catherine Cosme (Realisatrice) Cathy Marlair (Doctorante) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Carina Mirolo (Prof) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Aurore Aubouin (Productrice) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Frouke Wiarda (Musicien) Francois Langlois (Com√©dien) Emilie Dotheij (Ensembliere) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Marie Messien (Maquilleuse) An Standaert (ambtenaar) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Marguerite Landsberg (P√©diatre) ondine Cloez (Chor√©graphe) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Romain Garitte (Freelance) joppe Antonissen (stagehand) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Maelle Kalis (Artiste) Christian Cabuy (Antiquaire) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Victor Pailhes (Chanteur) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Toufik Cherifi (Enseignant) jorn bihain (musicien - architecte) Gil Delogne (Musicien) Arne Scheerlick (ICT) Bart Van Gotha (psycholoog) Alexandre Tripodi (Musicien) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Louise Labib (Productrice) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Val√©rie Notte (Improvisatrice) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) David Goffin (Producteur) Nathalie Haegeman (Productie manager) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Julie Galloy (Regisseuse) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Laura Pieters (Technicienne camera) felix moy (technicien, cin√©ma) Isabelle Symons (Production Manager) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Alain GRAIDE (Employ√©) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) judith delville (Mosaiste restauratrice) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Sybille Geller (B√©n√©vole) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Giuseppe Vetro (Enseignant) Compagnucci Vanessa (Actrice) Christian Merten (J'fais mon possible) Lucie Wajnberg (Assistante de production) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Davide Zecca (Batteur) Anja Hess (cin√©aste, photographe) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) William Csikvar (G√©rant) Anu Junnonen (muzikant) Hilde Mortier (Gids) Emilie Renard (Risk officer) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Romina Remmo (Artiste plasticienne) johanna de villers (Gestionnaire de projet) ward Schelfaut (head of project management) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Marek Olbinski (Graphiste) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Luna Lebrun (√Čtudiant) Nina Poskin (Soliste) Alex Vizorek (fou du roi) Ronlald Landry (Boss) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Dominique Hacourt (Enseignante) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Julie Burg (Com√©dienne) Melanie Principe (Cr√©atrice) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Arnaud Claes (Cameraman) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Denis Chav√©e (Employe) Catherine Scaut (spectateur) Jan debski (Comedien) Antoine Rotthier (Batteur) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Yves Martin (Conseiller) MARIANNE KITTEL (G√©rante horeca) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Eric Pierard (DJ) Isabelle colassin (Artiste) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) M√©lisande Cailleau (Avocat) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Jose Criado (Emploi) Karin Peeters (Contentbeheerder) Florent Fourmentin (Light/video designer) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Eric Russon (Journaliste) Romuald Nekkebroeck (romu727@hotmail.com) Alexandre Hendoux (Employe) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Sylvain Chauveau (musicien) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) Melanie Patris (Photographe) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Marie Camelbeeck (guide) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) C√©line Maerevoet (enseignante) Stephane Darris (Producteur) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Aude Delcroix (Animatrice) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Dominique Guns (spectatrice) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) nadette guilbert (logop√®de) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Joseph Herrent (CS) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Laurent Liber (Peintre d√©coration) Marie Gaber (Retrait√©) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Sandra Kim (chanteuse) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Lena Sturbois (Employ√©e) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Vincent Huertas (Com√©dien) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Laurent Hendrick (Musicien) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Annette Richter (Responsable location de salles) Brigitte Malchaire (spectateur) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Veronique Vandeven (comedienne) Michel Lambert (Artiste musicien) Delphine Humblet (Artisan) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Jodie Devos (Artiste lyrique) Frank De Graeve (Adviseur RP) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Carine Donckers (Conteuse) Carnaille Camille (Chercheuse) Olivier Sprangers (Musicien) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Diego Di Vito (Guitariste) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Violette Leonard (Comedienne autrice) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Shahab Mary (medecin) Marc De vreese (Musiciens) Pierre Liemans (Artiste musicien) Silo√© Bayot (√©tudiante) Ad√®le Jacot (artiste) Renaud Cagna (Acteur) Perrine Rulens (D√©coratrice) thierry Dubrunfaut (photographe) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Georges Jonckers (Technische) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Samuel Gerstmans (musicien) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Youn√®s Boukili (Musicien) Dominique Sintobin (Po√®te) BJ SCOTT (chanteuse) Chlo√© Devillers (Scripte) Olivia Herna√Įz (Artiste) Anne Wabnik (moi) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Alain Chafwehe (Batteur) Jessica Giovannetti (Illustratrice) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Fanny Ruwet (Humoriste) Thomas Gunzig (En solo) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Damien No√ęl (Musicien) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Leticia Collet (Musicienne) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Damien Lescrenier (Cameraman) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Constance Paris (Animation / programmation) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) Alice Borgers (Com√©dienne) Gregory Grosjean (Architecte) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Nicolas Mambourg (Machiniste) Frans Segers (Consultant) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Jean-Michel Gigot (Acteur) Alix Warnant (Educatrice) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Beatrice Leysens (Assistant) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Claire Ataya (student) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Tom van Peer (Project manager) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Gerda Theek (Pensionn√©e) Hugues Navez (musicien professur organisateur) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Julien Gaspart (employ√©e) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Marine Bernad (Arts graphiques) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Marie Brabant (Maquilleuse) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Astrid Jansen (Journaliste) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Coline Legros (Celibataire) Cedric Alessio (G√©rant) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Axelle Servais (Enseignante) Patrick Keisen (Responsable) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Gauthier Danniau (Acteur) B√©atrice Janssens (en tant que public) Julien Lambert (auteur bd) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Laurent Berger (Enseignant) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Roman Bournonville (Graphiste) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Nathalie Trigaux (Formatrice) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Emilie Praneuf (Comedienne) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Bernard Garant (R√©alisateur) Maxime Membrive (Com√©dien) Adrien Lengrand (Assistant cam√©ra) Julien Cherpion (Dop) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Serge Goldwicht (Arts) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Julia Dyck (artist) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Patrick Landa (R√©gisseur) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Muriel Charbonnier (Journaliste) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Natacha Belova (sc√©nographe) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Serge Cayron (public) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Christine MULLER (En invalidit√©) Patrick Meeze (Geen) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Jonathan Berger (Photographe) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Nicolas Hanson (Musicien) coraline cl√©ment (com√©dienne) Benjamine Huyghe (Directrice) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Sandra Moelants (Redactrice) Jos√© LOUIS (n√©ant) Suzon Gheur (Circasienne.) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Luc VINCENT (D√©signer) John Valdevit (Responsable ICT) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Vincent Strebelle (intermitant) Benoit Malev√© (Echevin) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Roald Baudoux (----) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) lucia bru (professeure) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Alice Leroisse (Sans) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Margaux Vandervelden (Costumi√®re) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Morgane B (Enseignante en art) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Patrick Davin (chef d'orchestre) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Dani Klein (Chanteuse) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Marie Kasemierczak (Animatrice) Maxime Desert (Free Lance;) Richard Motte (Market Researcher) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Marianne Sluszny (Auteure.) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Julie Gonzalez (-) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Rik Staelens (muzikant) Julie Jadoulle (Enseignante) AXELLE RED (artiste) Lore Van laethem (Na) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Matthys Josiane (Sans) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Wim Eggermont (Muzikant) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Hugues Pecheur (Pianiste) Fran√ßois Herman (Soudeur) Patricia De Keyzer (Professeur) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Baptisye Lambert (Logistique) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) anne PIERLOT (designer) Mira Primault (Animatrice) Simon Verwacht (Enseignant) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Marina Nivard (Vente) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Emmanuel Istace (Musicien) Anne Grigis (Artiste conteuse) C√©sar Carron (Assistant Son) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Piwi Leman (musicien) Voos Lauriane (Animatrice) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Marine Applincourt (Psychomotricienne) J√©r√īme Castin (Musicien) Alice De Page (Illustratrice) Marc Lebeau (President) Antoine Lissoir (Musicien) C√©dric Roland (G√©rant) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) laurence caps (cadre) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Youri Cocquyt (Booker) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) Linda Georges (Spectatrice) Claude Vanhollebeke (Professeur) vincent nouaille (Preneur de son) gougeau elsa (Danse) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Anne Scheuer (secr√©taire) Eric Bribosia (Pianiste) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Olivier Steegen (Chef de projet) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Hataa Lee (Peintre) Veronique Michel (Programmatrice) Eveline Zwart (Decoratrice) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) William Clobus (Com√©dien) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Morgan Wattiez (Employ√©) Verheest Niels (Zelfstandige) Andrea Snaidero (Group manager) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) Gael Michaux (Com√©dien) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Jean-Beno√ģt Gabriel (Enseignant cin√©ma) Henry Hoogaert (Free lance) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Maud BARB√Č (Mon propre guide) Florence Bujard (Musicienne) Guillaume Renoir (Machiniste) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Xavier Pottillius (Animateur) C√©line Borsu (Secr√©taire) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Liza Reichenbach (Etudiant) Seydou Sana (Musicien) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Nagual Garcia (Enseignante) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Gilles Abrams (Assistant de production) Dorian Vn. (Event staff) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Nicolas Achten (Musicien) Louise Tanoto (Danseur) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Jonas Burton (Batteur) Valery Stasser (Comedien) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) H√©l√®ne Moor (enseignante) Toni Vitacolonna (Muzikant) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Michel Fabry (peintre) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Lone Wraae (Oui) Marie Focant (Spectatrice) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Didier GR√ČGOIRE (Neant) Ang√®le Broeders (Nihil) Frederic Malherbe (Beaucoup) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Giovanni Guarini (Artiste) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Anton Kouzemin (Com√©dien) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Daniel Alves (Musicien) Vincent Mathot (Technicien) Pauline Berghman (psychomotricienne) Rausin Olivier (Producteur) Nicolas Verfaillie (Regisseur) anne orban (Artiste) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Manon Martin (VFX compositor) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Decaesstecker Eva (communication, journalisme, art visuel) Pierre Lhoist (Technicien) Vinciane Le Men (Productrice) Larissa VAN WAES (Guide) Femke Gyselinck (Choreograaf) Louise Duquesne (√Čtudiante) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Laurent Geneau (Dj) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) chris delville (graveur) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Louise Vachaudez (Enseignante) Gr√©gory Chainis (Musicien) Philippe Jolet (administrateur) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) INA Geerts (Actrice) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) martine hennico (enseignante) Renaud Minet (Eclairagiste) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) alain jenard (regisseur) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Roland Juchtmans (Muscicien) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Christophe Goudine (Acteur) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Anne De Gelas (Artiste) Vanessa Pilatte (Commerciale) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Fran√ßois Deppe (Musicien) Eric Mbuyamba (artistique) Julie Devlamincq (Com√©dienne) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Laurent Maze (Musicien) Floriane Lissoir (Etudiante) Andr√© Dael (Artiste graphique) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Eva De Roovere (musicien) Medhi Beduin (Magicien) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Thomas GEORGES (Graphiste) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Romain Fourrey (Coordinateur) Pascale Vervloet (Costume) Lydie Thonnard (Musicien) Isabelle Orcel (administrative) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Georges Delmote (retrait√©) Coralie Germeau (psychologue) St√©phanie Paulus (Animatrice) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Philippe Brasseur (musicien) Sylvie Gerard (Centre culturel) Damien Chierici (Violoniste) Vincent Hublet (Production manager) Alexandre Bughin (Musicien freelance) Val√©rie Dufour (Chercheuse) Gael Leininger (R√©gisseur) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Morgan Habran (Event Manager) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Diaz Adrian (Acteur) Gilles Cabodi (Musicien) Romain Tardy (Artiste visuel) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Sofie De Schryver (Actrice) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Laurent Rossion (Account Manager) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Kenzo Virga (Com√©dien) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Thierry Steffens (Enseignant) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) Maxime Van Tomme (Regisseur) Jean-Luc Urbain (/) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Fanny Sarlette (Musicienne) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Judith Jassogne (Digital trainer) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Camille Balseau (Etudiante) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Arnaud Trejbiez (Producteur) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Alexandra de Wilde (artisane) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Katarzyna nowak (Com√©dienne) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Florence Caulier (Directrice asbl) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Denzil Delaere (Chanteur) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Christian Lassaux (Directeur) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Celine Yetter (maquilleuse) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Fiorentino Rufo (Employ√©) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) david steyaert (productiechef) Christine Deneyer (Secr√©taire) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Emily Allison (Chanteuse) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Sumeya Kokten (R√©alisation) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Baptiste Lo Manto (Musicien) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Marie Davin (Costumi√®re) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Vincent Mathieu (Informaticien) Steve Bree (Events and Installation Technician) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Virgile Van Essche (Pianiste) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Peter Philips (Sound Engineer) Ren√© Stock (Bassiste) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) L√©a Chartier (Photographe) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) patrick allier (retrait√©) Sophie Cohen (Violoniste) Lode Van de Velde (Administration) Herve Huens (Marketing manager) Ichraf Nasri (Sans emploie) Alexandre Beauvoir (Musicien) antony ploux (stage hand) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Patricia Schmitz (Enseignante) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Sabine Tiels (Zangeres) L√©once Chanoine (M√©lomane) Arber Aliaj (Acteur) Juan Sepulchre (Dop) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Natacha Nicora (Artiste) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Baptiste Blampain (Com√©dien) Audrey Zimmer (Animatrice) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Emeline Renoux (Enseignante) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Ina Sporcq (Etudiant) NATHALIE CRAME (psychologue) Yvette Leonard (Pensionn√©e) quentin deletaille (pensionn√©) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Hannah Kalaora (Artiste) Baptiste Leclere (Artiste) Elaine Voglaire (Enseignante) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Eric Duynslager (Production director) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Marjorie Roberts (Enseignant) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Bertrand Hallet (Animateur radio) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Roberto Salvador (G√©rant) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Michov Gillet (Musicien monteur son) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Shelby Collignon (Stagehand) Liliane Wang (Administratrice de production) constantin beine (dessinateur danseur) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Giacomo Manca (ONG) Geraldine Leonard (Spectatrice) Bruno Verstraete (Eclairagist) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) C√©lia Verne (√Čducateur) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Yolande Fraipont (Retraitee) Michel Chauvaux (DJ) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Jean Minetto (Vid√©aste) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Christophe bonhomme (Employe) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Franco Vena (R√©gisseur) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Lia Bertels (R√©alisatrice) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Adrien Vwrhoeven (Na) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Pierre Brynaert (Professeur) Julie Kargas (√Čtudiante) R√©my Polfliet (Policier) Fabien Desdemoustier (Musicien) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) Martin Vernier (Manager d'artiste) Inge Van Roy (Salesmanager) thomas israel (artiste) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Toine Cnockaert (Musicien) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Juliette Martin (Musicienne) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Kathy Goebel (Enseignante) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Assia Kadi (Camerawoman) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Tia Dzamonja (Graphiste) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Erwin Vanslembrouck (Musicien) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) daniel van de mierop (video/powerpoint) arnaud rey (Huar) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Manuela Bucher (Musicienne) Leen de spiegelaere (MetX) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Luis Javier Cordoba (Circassien) Marcha Van Boven (com√©dienne) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Carlos Verdejo (Peintre) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Eddy Krzeptowski (Com√©dien et musicien) Clara Levy (Violoniste) Catherine De Biasio (Compositrice) Laurie Gurmann (Employ√©e) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Isabelle Boucher (Stage manager) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Stefan Mairesse (Musicien) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Lise Lejeune (Costumi√®re) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Carol Timperman (Maquilleuse) Maximilien Joly (√Čtudiant) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Monique gelders (comedienne, chanteuse) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Octave Pirmez (Manager) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Alain Van houtte (Ind√©pendant) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Johnny Konings (freelance/stagehand) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Yves Bibow (Psychologue) Daria Pichler (pianiste) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) Julien Lejeune (Graphiste) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Ga√ętan Warin (Informatique) Jan De Block (Composer/producer) Serge Giotti (Photographie) Christian Dupont (Journaliste) Aur√©lien Oudot (Circassien) Jeremy Moriau (humoriste) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Hakim Louk'man (Com√©dien) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Ninon Perez (Com√©dienne) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Michel Thomas (musicien, danseur) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Michel kozuch (Musicien peintre) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Paul Fauconnier (Conteur) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) William Henne (Cin√©aste) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Geraldine Denis (Comedienne) katelijne dessein (leerkracht) Alexia Waku (Artiste interprete) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Herman Schueremans (organisator) Laure Norrenberg (Costumiere) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) titanne bregentzer (artiste) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Paschal Adans (Compositeur) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Olivier TOFFOLO (Musicien) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Marianne Debauche (Independent) L√©a Renaud (√Čtudiante) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Dominique Moreau (Professeure) vincent georis (repr√©sentant) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Esteban Murillo (Chanteur) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Miodezky Mona (Chanteuse) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Laure Geerts (photographe) Bruno Baudewyns (Musicien) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Schlesser St√©phanie (Chanteuse danseuse com√©dienne) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Teddy Hillaert (Live Nation) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Mathilde They (Charg√©e de communication) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Lara Lalman (√©ducation permanente) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Victor Schot (Etudiant) Clotilde Peeters (event coordinator) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Marc Decallonne (Chef de projet) Am√©lie Renglet (chanteuse) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) Caroline Genart (Production cin√©ma) Claude Collard (Tr√©sorier) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Armand Morin (Vid√©aste) Philippe Dernies (Supervisor) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) Didier De Decker (Employ√©) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Nathalie Vanderlinden (poete) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Quentin Debecq (musicien) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Philippe Manche (Free Lance) Yves Snyders (Ex-road manager) carlos Bustamante (Com√©dien) Estelle Moureau (Conservatrice) William Dunker (Artiste) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Dom Moreau (Professeure) Marco Lamensch (R√©alisateur) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Fran√ßois Haag (Musicien) St√©phane Salkin (Musicien) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Tual Pierre (Com√©dien) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) De Backer Soetkin (Horeca) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Elise Moreau (admin prod) Pierre Vaiana (Self employed) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) bertrand lissoir (realisateur) Catherine Struys (musicienne) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) sylvie thiry (employ√©e) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Mich√®le Masil (Enseignante) Jean marie Hanse (Musiciens) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Gabriella Marchese (Culturel) Nicolas Thill (R√©gisseur) Fabian Chupin (Employ√©) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Damien Desirant (√Čclairagiste) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Justine Mounet (Communicante) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Virginie Demilier (Directrice administrative) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Marguerite Mambour (Pushingball) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Yannick LETAWE (Enseignement) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Souchet Adrien (Musicien) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Nina de Vroome (Filmmaker) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Fabrice Giacinto (Musicien) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Catherine Bary (Actrice) Elise Abraham (Costumi√®re) Paul Prignot (Musicien) Melanie Olivier (Formatrice) David Mazzeo (Directeur Artistique) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Colin Jolet (Danseur) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) John Buffel (Laborant) marie debatty (animatrice arts plastiques) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Eric De Coen (Ind√©pendant) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) olivier falliet (chef de gare) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Laureen Delvallee (Logopede) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Fran√ßoise Servais (Directrice) Charlotte Vanhulst (Comptable) Pierre-Alain Bernard (Musicien) zo√© sevrin (artiste) valentin courel (r√©gisseur) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Marianne Celis (aucune) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Alexia Turlot (Communication Manager) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Julien Sohier (Enseignant) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) detry fabrice (Musicien) Himawari Arai (√Čtudiante) Isabelle Baudot (Project Manager) Chris Cerri (Musicien) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Matilda Ancora (Com√©dienne) Jacques PIRONET (responsable logistique) Antoine Ghuisoland (Musicien) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) jean marc lecomte (√Člectricien) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Pierre Rodriguez (Peintre) Anthony Vangerven (Mi temps) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Annick Van Coppenolle (admin) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Morgane Aubert (Scripte) Adrien Maigre (Producteur) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Axel Van Mullem (guitariste) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Manon Huguenin (Sculpteure) Anne Moinet (professeur) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Julie De Clercq (regisseur) Caroline LOUITON (Commerce) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Catherine De Michele (Responsable de communication) Irving S. T. Garp (Photographe) Bernard Guyot (Saxophoniste) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) David-Pierre Marquet (Communication) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Lucas Lebacq (Musicien) Renaud Crols (Musicien) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Pascale Charlier (Enseiignant) Claire Vailler (Musicienne) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Olivier Haesevelde (Percussions) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Tolga Erciyes (Com√©dien) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Theo Georges-serisier (/) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Mich Leemans (programmator) Alain Schmitz (Retrait√©) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Pascal Cr√©teur (Musicien) Sarah Minutillo (Artiste) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Pierre Stine (Cin√©aste) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Clement Nourry (Musicien) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) nicolas Esterle (technicien son) Arthur Forest (assistant de production TV) Timour Vandermeulen (Compositeur) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Jeremy Lebacq (Chomeur) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Cyril Buttignol (Maquilleur) Yolande Arnould (Opticienne) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Arnaud Botman (Com√©dien) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Didier Saint-Jean (Guide) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Luc Theuwis (Musicien) florent jeunieaux (musicien) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Martine Savary (secr√©taire) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Juliette Servais (Enseignant) Lionel Meunier (Musicien) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) Virginie De brouwer (P√©dagogue) veronique dubray (maquilleuse) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Vincent Stiernon (Ripper) Benoit Urbain (aucun) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Daniel de Beer (Retrait√©) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Anne Grauwels (prof) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Camille Decock (Com√©dienne) Naomi Vermeulen (Employ√©) Celine Wiertz (Administratrice) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Nathalie Grippa (Architecte) gaetan La Mela (musicus) Jade Daubresse (Barmaid) Cassia Andrioli (Assistante admin) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) C√©line Lecocq (Programmatrice) Joel GOSSET (ACTEUR) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Natacha Gilson (Productrice) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Myriam Delacollette (Employ√©e) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Iris Chr (Sc√©nographe) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Christophe Denison (G√©rant) Bertrand Veys (Manageur) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Klara Finder (Musicienne, styliste) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Val√©rie Caudron (Enseignante) Charline Lequeut (/) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Maria Casado (Diplomate) Anne Romain (Com√©dienne) Capucine Daloze (Billettiste) Valentin Vital (Technicien Son) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Christian Noefnet (Chanteur) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Alberto Menchen (Violoniste) Emmanuel Henrion (Musicien) Monique Stoquart (professeur) Mathieu La Rose (Assistant social) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) leslie de geyter (stagehand) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) christophe haveaux (Journaliste) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Gilles Maes (Artiste peintre, photographe, DJ, chanteur de salle de bain.) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Christine Delvaux (Enseignante) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Benny Haegeman (Personeelschef) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) Catherine Godefroid (Retrait√©e) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Fabienne Geyzen (Assistante de direction) claude schmitz (metteur en scene) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) JM Adam (Retrait√©) Anne Thomas (Instit) Mirte Bogaert (Choreographer) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) KINAY Ipek (com√©dienne) Camille Carton (Student) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) herman geys (creator) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Arnaud Leffler (Cadreur) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Jeff Damas (Amuser) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) DANY Dargent (Greffe) Michael Van de Velde (Dj producteur) Genevi√®ve Hauzeur (.) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Miguel Rwubu (Attach√©) laurent GRIETENS (consultant) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Lydie De Backer (Graphiste) mieke De Cat (Podiumbouw) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Delphine Jouret (Spectatrice) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) laurence van goethem (traductrice) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Lou Hebborn (Com√©dienne) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Fabienne Saintes (Employ√©e) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Aline Janssens (Chanteuse) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) David Lheureux (3d designer) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Colette Lamarche (Guide) S√©bastien GRAUX (Artiste) Anthony Selleslagh (Auditeur) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Emilie Vestens (Employ√©) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Louis de Fauconval (Etudiant) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) MARC Francart (RETRAIT√Č) Pascal helman (gestion entrep√īt) Alain LEGRAND (Enseignant) Colas Besnard (Assistant camera) Charline Remy (cin√©aste) Henri Couchard (Etudiant) Ziggy Stardust (ICT) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Christian Debauve (professeur) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Luc Petit (Directeur artistique) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Muriel Denis (Auteure dramatique) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Stephane Despa (Project manager) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) Joelle Schtickzelle (Scripte) Claire Bodson (Institutrice) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Caroline Bertolini (Community Manager) Patrick Mertens (Employ√©) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Rani De Leener (Barvrouw) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Arno POLET (Independant) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Coralline Collignon (Coordinatrice artistique) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Rapha√ęl Rubbens (sc√©nographe √©clairagiste) Eva Kavian (Ecrivaine) Natalia de Mello (enseignante en art) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Nicolas Michaux (Architecte) DOMINIQUE HOUCMANT (photographe de spectacle) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Jean-Louis Pau (Musicien) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Robert Suermondt (artiste peintre) Lionel Lhote (Chanteur) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Eva Madeira (Sc√©nographe) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Camille Riviere (√Čtudiant) Benoit Manil (Enseignant) Sabrina Warny (Employ√©e) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Lieve Franssen (koordirigente) Stefaan Angillis (Crewchief) Isabelle Bonmariage (Scripte) D√©borah Vanhoutte (Secr√©taire/Comptabilit√©) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Edith Van Malder (Actrice) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) bo van der werf (musicien) Simon Hanin (monteur son et autres) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) FABIENNE LORENT (G√©rante) Michel Di Girolamo (Tromboniste) virginie Chapelle (charg√©e de production) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) Roland Delacollette (Guitare basse) Mathias Goethals (Acrobaat) Jonasz Olivier (Graphiste) Catherine ELIAT (Pas) Patrick De Schuyter (Musicien) Alan gevaert (bassist) Sarah Dupriez (Institutrice) Hicham Chahidi (Compositeur) B√©nita Igiraneza (Communication) Theodore Brisset (Accessoiriste) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Anne Stelmes (Conservatrice) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Ludovic recchia (Musee) V√©ronique Laurent (Musicienne) Edouard Beauvois (Gerant) Claudine Houet (Maq) Vitta Symons (Personal Assistant) Daphn√© Robin (Clown) Vincent Debroux (√©tudiant) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Muriel Hasson (Responsable communication) Yves Barbieux (Compositeur) Dirk Schreurs (Componist) Amandine Elsen (Com√©dienne) Thierry Chassard (Auteur) Pascale Marlier (Ecrivain) Maxence No√ęl (Technicien Son) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Deborah De Bock (Project Manager) Pierre Burnotte (gestionnaire) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Ang√©lique de Lannoy (none) Ren√© Maessen (Technician) Peleman Eva (event & videoproducer) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Jean Hilger (Pianiste) Massimo Saracino (Professeur) Thomas Gustin (Corniste) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Carole Weyers (Actrice) Wim Grevendonk (bediende) Fernant Zeste (muzikant, producer) Patricia Delire (Secr√©taire) Pierre-Florent Petit (En manque) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Chris Van Nauw (Muzikant) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Piet Eekman (R√©alisateur) Goossens Alicia (Architecte) SIMON BACKES (CINEMA) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Na√Į K√© (Assistante de projet) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Eric Leleux (musicien) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Edouard Gerard (Retrait√©) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Nathalie Jacques (Enseignante) Corina Pitic (Architecte) Marine Follonier (R√©alisatrice) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Thomas Gomez (Enseignant) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Mailyse Hermans (com√©dienne) Joachim Iannello (Violoniste) Gian Ponte (Musicien) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Jimmy Van Meel (Chef decor) Laurence Halloy (Cr√©atrice lumi√®re) rik van elzen (Podiumbouwer) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Sophie Napen (Styliste) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Yoann Tardivel (Musicien) Quentin Vande Velde (Militaire) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Jean-Julien Servais (Musiciens) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Tigran Poghosyan (Musician) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Aline Giaux (Musicienne) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) Patricia MIR (C coach) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Erim Acikgoz (avocat) Wei-Lian Huang (freelance) Julien Tilkin (Enseignant) Ralph Dekoninck (Professeur) C√©dric Eeckhout (Acteur) Marie Beugels (Employee) Hafy Thiam (Communication) Jochen Decostere (Regisseur) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Jacques Pili (Musicien) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) L√©onard Clarys (Regisseur) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Constanza Guzman (Chanteuse) Lina Wielant (Photographe) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Daniel Bury (retrait√©) V√©ronique Lev√™que ((.)) Kristin Rogghe (dramaturge) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Pascale Rubens (Muzikant) Bertrand Leclercq (Enseignant) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Serge Di sciascio (Disc-Jockey) Emmanuel XAVIER (Designer) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Niels De Rooms (Barman) Denis Meur√©e (Musicien) Janie Follet (Com√©dienne) Michel COURBET (Sales) Severine Mitchell (Administrateur) Stephanie Benedetto (Manager) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Caroline Lenaerts (Blablabla) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Amandine God (Psychologue) Pierre Gordower (Enseignant) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Charlotte Pion (artiste) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Simeon Gregoire (Dj) Laurent thurin-nal (Photographe) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Laurence loots (Cadre) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Laetitia Evens (Com√©dienne) David Verlant (Sc√©nariste) Alain Janclaes (Musicien) Laurent Clairembourg (Enseignant) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Julie Mossay (Chanteuse) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Michael Sandow (animation) Elvin Galland (Musicien / producteur) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) NICOLAS MARTY (Light designer) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Patrick Errera (Ripper) Tamara Baggili (Architecte) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Alain van den Berg (G√©rant) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Gilles Parmentier (Art on Paper) Alexis Den Doncker (Musicien) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Tom Mannaerts (Comedien) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Pauline Ponsolle (Barmaid) Kobe Dons (Geluidstechnicus) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Eric Van Cutsem (Journaliste) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Veronique Thieme (Enseignante) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Gitte Maillard (n.a.) Anne Guinot (po√®tesse) Maxime Andrien (Directeur artistique) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Didier Beckers (Maintenance) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Floriane Laine (Assistante sociale) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Jerome David (Photographe /Filmmaker) V√©ronique Willems (Enseignante) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Benjamin Thomas (?) Isabelle Godeau (Enseignante) Marta Gonzalez (Psychologue) Rosette Desadeleer (plus aucune) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Sarah Grin (Com√©dienne) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Marianne PONCIN (Office Manager) Marc Buchet (Manager) Milena Bochet (Cineaste) Marc Pierre (Enseignant) Jean Hu (Musicien) Toon Smets (Lichttechnieker) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Morgan Buisseret (Artsite) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Jeremy Gillard (Etudiant) Ahmed AMOURI (retrait√©) wim wabbes (Artistiek directeur) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Jerome Laurent (√Člectricien) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Jeremy Darme (DT son musicien) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Leonard Steigerwald (Musicien) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Philippe Blasband (Auteur) Christian DELWICHE (Retrait√©) Isabelle Wolfs (Neant) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Anick Xhrouet (Direction) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Lucien Jans (R√©alisateur) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Michel Herszaft (Dirigeant) Val√©rie Dierickx (Sans) Emanuel Maes (Communicatie) Samuel Rafalowicz (Musicien) Emilie Corneux (Photographe) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Thomas Marechal (Technicien) Baptiste Lalieu (Saule) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Quentin Modave (Grimpeur) Silvano Macaluso (Chanteur, musicien, ing√©nieur du son) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Nicolas DALAIDENNE (RP) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Lorcan Fahy (Musicien) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) olivier Didion (artiste de scene) Pauline Serneels (Com√©dienne) Chantal Dejardin (Conteuse) Carine Poucet (G√©rante) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Eve Beuvens (Musicienne) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Anne Pioge (Fan de culture) Ethel Mortelmans (Titularis) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Filip Vandenbruwane (Rigger) Laura Erba (Sc√©nographe) Christel Bosteels (RH) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Louise Bastin (X) Carole Vilt (Chef de file) Annick Grandry (Infirmi√®re) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Tom Christensen (Sans) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Daniele Radoux (Psychanalyste) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Benedicte Franck (Assistante manager) Sanja Maas (Chanteuse) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Karel Coninx (muzikant) Nadine Verhellen (choriste) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Jeremie Leante (Technicien son) Jules Bernard (Artiste) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Annick Ferron (Femme au foyer) Simon Van Winckel (Stage-hand) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) David De MEuter (programmateur) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Johanne Duplouy (Relation publique) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Alicia Sterckx (Ab crew) Iman Aroud (Professeur) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Patsy Verfaillie (Zangeres) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Claude Rappe (Ecrivain) Laurent Ingels (Realisateur) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) De Blieck Lotte (Bassiste) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) ivan louette (aucune) Sarah Mathurin (Comedienne) Maud Zyngier (Etudiante) Camilo Cordoba (Musician) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Momoyo KOKUBU (Organiste) Cyril Garac (concertiste) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Cyril Francq (Musicien) Marine Henin (Charg√©e de communication) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Eric Lamb√© (Auteur) Julie Delbart (Pianiste) Reynold Leclercq (G√©rant) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) √Čtienne Dombret (Pianiste) Johan Fostier (Musicien, professeur) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Eric Neirynck (√Čcrivain) Myriam Toussaint (Prof de danse) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Nicolas L'herbette (Musicien) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Chille Deman (Gepensionneerd) Leila Foulon (Sc√©nographe) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) Jean Francois Bouron (Artiste) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Gabriel L√©onard (Electro) Francois COUPLET (Musicien) Isabelle Frere (Enseignante) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Robert Hansenne (Photographe) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Stephane Budiau (Guitarisye) Jean-Michel Rocher (Production manager) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Lise De Caevel (Project manager) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Cindy Ruttar (titres services) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Amaury Sabourin (√Čtudiant) B√©atrice Henricot (Animatrice) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Renaud Leblanc (Eclairagiste) JULIE PIETTE (IT Analyste) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Johan Barra (Musicien) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Marvin Schlick (Com√©dien) Bertrand Scius (Technicien) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) L√©na Kollmeier (Pianiste) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Michel Debrulle (Musicien) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Rita Nocera (Commer√ßante) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Val Mac√© (plasticien) Chlo√© Van de Sype (/) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Martin Gr√©goire (Batteur) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) jean-jacques saussey (l'√©thique) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) christian halkin (technicien) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Sylvain Rassart (Ambulancier) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) Philippe Ranallo (Trompettiste) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Romain Delfosse (Musicien) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Matthieu Safatly (Musicien) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Sophie Huyghe (Enseignante) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Catherine Delattre (Adm) Larbi El malah (Employ√©) Justine Caulier (Enseignante) Tristan Robin (Artiste) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Prisca Denis (√Čtudiante) Sandro Amalfi (Ouvrier) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Veronique Lonchay (Professeur) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) benoit fievet (raodie) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Marc Maes (Zelfstandige) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Bart De Smet (Tradeshow Director) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Anne Marie Leon (Animatrice) bastien GREGOIRE (travailleur social) Quentin Castiau (Enseignant) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Sarah Devaux (artiste de cirque) Sylvie Bertaux (Choriste) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Xavier Claes (Photographe) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Michel Stockhem (Directeur) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Christophe Piette (Programmateur) Sarah Hamdi (bar) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Patrick Michel (Acteur) Manuel Tilquin (informatitien) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) Christophe Mar√©chal (Musicien) Audrey Fransens (Comptable) Eugene Gerin (Enseignant) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Laurent Claude (Publique) Corentin Jonckheere (G√©rant) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Fabian Finkels (Com√©dien) Simon Breeveld (R√©alisateur) bjorn borremans (bestuurder) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Violette Nys (D√©veloppeuse) Jean-Marc Schneider (Photographe) Ingrid Pirard (Mutuelle) Viviane Van Camp (Pensionnee) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Nathalie Gutermann (Commercante) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Mathilde Rault (actrice) Aline Ackermans (Administration) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) Adrien Burton (Charg√© de projets) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Leo Dherte (photographe) Anne Fontenelle (Graphiste) Georgia Kung (Artist) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Thomas Vielvoye (Technicien) Van's Coomans (Bassiste) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) Francois Vandermeeren (Light designer) Pierre-Paul Renders (Enseignant) St√©phane Lemaire (Formateur coach) cedric Demollin (inge son) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Bernard Zonderman (musicien) Claire Dubien (Costumi√®re) willy heroes (moi meme) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Christine Renier (Peintre) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) eric van renterghem (batteur) Martine Draps (Coordinatrice) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Sabine Houwaer (Journaliste) Sarah Aguzzi (Enseignante) eric van de graaf (choriste) Mich√®le Cambier (Fonction publique) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Cynthia Claes (Horeca) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Alex Denis (Bugle) Francoise Vervoort (Violoniste) Olivier Creppe (Ing√©nieur du son) Gurman Alison (Ux designer) Nicolas Sand (batteur) Magali Fournier (Musicienne) Youri Youri (Bassiste) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) sullivan martens (animateur) Colette Scheenaerts (N) Marie LAISNEY (Directrice) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Vincent Goffart (Ing√© son) gaetan rusquet (performeur) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Antoine DRONSART (Technicien Son) ludovic hubert (messager-porteur) Olivier Van Landuyt (Boss) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) ivan rosseel (entertainment) Benoi Lacroix (story boarder) Pasquale Caruana (Technicien de son) Isabelle Gobbaerts (Multi) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) Pierre L√©onard (Particulier) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) David Solyom (Enseignant) Julie Cherpion (Coordinatrice) Marine Mechri (Sage-femme) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Aurore Dal Mas (Photographe) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Stefan Dooreman (Employ√©) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Marina Delnatte (Employ√©) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Sylvain Delande (Responsable innovation) Roos Strobbe (Muzikant) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Sandra Colson (Assistante Promoter) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Adrien Medy (Audiovisuel (technicien audiovisuel)) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Ludovic Bukens (Spectateur) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Vincent Foret (Photographe) Xavier Locus (Pianiste) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Ana Elasri (?) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Samuel Bosmans (Chanteur) Val√©rie GERARD (Infographie) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Fabio Zenoni (Com√©dien) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Lucy Mattot (Com√©dienne) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Fabian Hannaert (Postproduction) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Jean-Luc Pappi (pianiste) Vinciane MATHAY (Employee) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) elena perez (comedienne) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Catherine Cappuyns (Traductrice) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Amandine Flandre (Etudiante) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Lucie Cauwe (Journaliste) Wolf Gruber (Conseiller) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Loreta MANDER (Retrait√©e) Baudouin Carlier (Architectes) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) martin colleu (musicien) Cl√©mence Simon (Assistante promo) George Tudorache (Musicien) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Mario Loyo (Designer) Veence Hanao (Musicien) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) Patrick Amand (G√©rant) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Nine MURET (animatrice) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Frederic Barthes (Professeur) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Pauline Albert (√Čducatrice) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) jonas chereau (chor√©graphe) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Celine Chariot (Photographe) Damien Hubert (Direction technique) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Guillaume Codutti (Musicien) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Imane Guemssy (guemssyimane@gmail.com) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Martin Salemi (Musicien) joyce hardy (√©tudiant) Alexandre Janssens (Rigger) Antoinette Basta (Artiste) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) geertrui serneels (directie) Erick H√©brant (cameraman reporter) jerome bonvalot (roader) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Steve Surin (H√ītellerie) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Tasset Virginie (Compositrice) Michel DEREMINCE (cameraman) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Nicolas De Coninck (Artiste) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Carole Nemerlin (Professeur) Olivier Schmitt (Musicien) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) David Van Belle (Neant) brigitte Romain (animatrice theatre) Lionel Crustin (R√©gisseur) Nicolas Denison (Compositeur digital) jorge Le√≥n (cin√©aste) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Nora Houma (Biblioth√©caire) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Pierre Parage (Stagehand) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Bart Depreitere (Sales & project manager) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Jean Marie Druart (traducteur) Pierre Huvelle (RH) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) jerome de paepe (danseur) Julien Bechara (R√©alisateur) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Mohamed Ben (Employ√©) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Vincent Coradossi (Philosophe) Maud Plumier (coordinatrice) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Ondine Simon (Altiste) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Pauline Yarak (Formation vocale) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Danielle preumont (guide culturel) Yoann Zimmer (Acteur) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Sandra Geulette (Executive assistant) Nathalie Delattre (Musicienne) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) audrey chaumeil (psychologue) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) aranka horvath (artiste textile) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) Helene Sauliere (aucun) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Tom Boccara (R√©alisateur) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Dimitri Par√©e (Employ√©) Benjamin Dion (Photographe) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Pauline Tart (Membre du public) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Pieter Decolvenaer (Violist) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Alain VARLET (Parolier) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Greg Baumann (Com√©dien) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) jacqueline cauchy (Citoyenne) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Geoffrey Bau (Juriste) Mathias Debroux (Collaborateur) Amandine Raths (n/a) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Pierre Malempre (Prof de musique) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Mike De Bleye (eigenaar) Christophe Hautot (Educateur) MARC CLAEYS (Ouvrier) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Massimo Mele (Ouvrier) Mathilde Wolff (Etudiante) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Emilienne Flagothier (Artiste) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Ellie Nimeroski (Violiniste) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Marie Christine Favreau (administrateur) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Jonathan Lenaerts (attach√© de presse) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) JF Breuer (Com√©dien) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Lee Lebens (Musicien) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Filip van lierde (Podiumbouwer) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Nancy Brasseur (Administratrice de production) petronile robert (√©tudiante) Anne Jacobs (enseignante) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Pierre Chevalier (Musicien) Zhuojun Chen (Musicien) Anthony Simon (Technicien) J√©r√īme Hannick (Barman) J√©r√īme Rasson (Informaticien) Karin Van Swol (Pensioen) Denis Rochez (r√©gisseur) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Piette Maude (Scenographe) Marc Brasselet (Musicien) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) jamila taleb (Mediath√©caire) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Johanne Verbockhaven (Phd) Camille Catreux (Assistante de production) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Szymon Brzoska (composer) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) Marie Wuilleret (Enseignante) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Julie Dacquin (Comedienne) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Jo Heijens (Podiumtechnieker) ANTHONY SCHOR (architecte) Victor Guaita (musicien) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Michel Marinus (Enseignant) Tania Joukovsky (Directrice de production) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Michiel Depreitere (Technieker) Wies Gios (Event-Security Manager) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Caroline Modave (Com√©dienne) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Julien Hockers (Animateur) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Maria de duenas (danseuse) Ruth Berge (enseignante) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Veronica Perez Perez (guide touristique) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Eric Tamundele (R√©alisateur) Sarah Lardinois (Juriste) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Damien PERREZ (juriste employ√©) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Fred van der Zwaan (Musicien) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Coline Delaunois (Graphiste) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Eric Van Til (Photographe) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Martine Wixel (Retrait√©) Patrick Vink (Vid√©aste) Martin Swabey (Acteur) diegi amaral coutinho (violoncellista) Gregory Maira (Agent finance) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Alain Servais (Expert technique) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) J√©r√īme Collette (Peintre) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Laurence Tempels (Na) Antoine vans (R√©alisateur) Charlotte Adam (Marketing officer) Claudine Smal (Artiste) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Camille Radelet (Assistante de promotion) Lizzie Bronier (Master 1) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Marc Smeesters (Agent) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Benji Bernard (Circassien) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Sarah BER (Com√©dienne) Antoine Wielemans (Musicien) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Lila De Marco (√Čtudiante) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Lucie Knockaert (Assistante de production) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Francis Perry (Administeur) Vincent Janaert (Comptable) Caroline Migeal (Psy) Marc Rouffignon (batteur) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Milena Strange (Photographe) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Niki Vranken (Bedrijfsleider) V√©ronique Bergen (√©crivain) Brigitte Lahaye (Solidaire) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) C√©dric Folie (Technicien son) nina hennart (masseuse) Lisa Cogniaux (dramaturge) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Myriam Ess√®ne (Auteure) Mohamed Rassoul Gadio (Com√©dien) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) anne pollet (secr√©taire de direction) S√©bastien Vandevyver (Associate) Bastien Michalski (Ing√© Son) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Magali David (Prof de musique en secondaire) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Nicolas Leduc (Etudiant) Simon Malcorps (Cuisinier) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) xavier Lauwers (√©clairagiste) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Harvey Smith (Enseignant) jean luc millot (musicien) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Nathalie Lallemand (Danseuse) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) paul biot (com√©dien animateur) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Luc Lambert (Musicien) Kristof Coenen (Acteur) Filip Jordens (Arts Vivants) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Michel Evrard (Retrait√©) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Vincent Van Linthout (Public) Anton Lambert (Muzikant) philippe mourlon beernaert (spectateur) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Stephan Bertozzi (1) Piroska Visnyei (Cantatrice) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Alexandre Herman (assistant de production) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Cedric Legoulven (Com√©dien) Virginie Vancoillie (productrice) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Marie Cabanac (Toutes) Pierre Lateur (Guitariste) Christiane Macharis (Solidaire) chantal benkoski (attach√©e de presse) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Corentin Eubelen (Musicien) L√©opold Terlinden (Com√©dien) olivier de Mascio (Employ√©) Philippe Therasse (Directeur Photo) Marcin Krasowski (Etudiant) Patricia Duterne (Auteure) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Julie Caebergs (Communication culturelle) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Guy Rombaux (Acteur) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Michel Clair (Photographe) Elien Ronse (Visual artist) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Martin Bruyns (CLO) Julien de Jaer (Gerant) Thibault Wathelet (Artiste) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Steve Louvat (Musicien) Ana√ęlle Cavillon (Production) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Gordon War (Photographe) Kevin Plasman (Legal Manager) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Gaetan Wenders (Comedien) Murielle Emond (Comptabilit√©) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Roxane Leuridan (Violoniste) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Adrien Huvelle (√Čducateur) Michael Hasson (Musicien) Asma Chounani (Chanteuse) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Amandine Brun (designer, costumi√®re et habilleuse) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Pol Landercy (Amateur d'arts) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Anthony De Baere (Musicien) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Yoann Stehr (R√©alisateur) antoine salemi (reparateur cycle) Monique Frankinet (enseignante) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Alek Boff (musicien) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Julien Besure (Com√©dien) G√©ry Cambier (Musicien) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Sandra della Faille (Criminologue) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) St√©phane Roy (Artiste curateur) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) David Dehut (Animateur) Antoine Dersin (Photographe) gilles ledure (directeur) Jacob Storer (Danseur) Simon Carlier (Musicien) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Andre Renaud (Retrait√©) Marie Debrulle (Employee) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Elodie Paternostre (Danseuse) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Mohamed Mesbahi (Musicien) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Marie Bolly (Ex-enseignante) C√©line Laffineur (Animatrice au secteur culture de la Province de Namur) Greg Simon (R√©gisseur) KEVIN LENNE (Account Manager) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Caroline Istasse (Enseignante) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Philippe Luyten (Se) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Julien Faure (Danseur) Peter Schoutteten (Technieker) Karel Will (Geluidstechnicus) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Fivet Nicolas (Bediende) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Walid Khalif√© (Pianiste) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Espour Sarah (Artiste) Fabien Sant (Educateur) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Renard Jacques (Organisateur) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Rose Delhaye (artiste peintre) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Rudy Goddin (Directeur artistique) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Axel de Kirianov (Compositeur) anne sophie prevot (productrice) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Verhulst Hans (Muzikant) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Tuur Florizoone (Musicien) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Emmanuel Van Hoof (-) Berlinde Deman (Muzikant) Kalya Firefox (Artiste de rue) Amid Chakir (Comedien) Joya Bosseaux (Etudiante) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Kriman Kent (Freelance) St√©phanie Coerten (com√©dienne -pr√©sentatrice) L√©onie Davain (Enseignante Scenographe) Herman Van Lierde (-) Virginie Urbain (Assistante sociale) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Fabrice Bonnet (Musicien) Henri Vivegnis (Production Manager) Serge Schoonbroodt (Organiste) Pauline Mabille (Enseignante) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) C√©cile De Brauwer (Professeur) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Orlando Kintero (Peintre) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) David Bogaerts (Pianiste) David Vandenplas (Communication) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Anne Catherine Delvall√©e (.) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Mille Lundt (Artiste) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Johara Belhmane (Com√©dienne) Gael Rinclin (Tech Engineer) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Blaise Ludik (Acteur) Edith van der Kelen (Sans) Marie Estelle Collin (Directrice) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) hugo Larisch (R√©alisateur) Antoine Pierre (Musicien) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Claude Nobels (Producteur musical) Sebastien Guedj (Musicien) Florian Vuille (danseur) Maxime Stasyk (Violoniste) Bruno Couss√©e (Muzikant) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) catherine luxereau (psychiatre) C√©cile Grassart (Animatrice) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Julie Soyeur (Educatrice) Margaux Mouchart (√Čtudiante) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) natacha CAMPOURCY (soutien) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Romane Warginaire (/) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) Estelle Lecaille (curatrice) Thonus Yves (Monteur son) Sven De Weger (Event Security) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Claire BASTIN (Ass Administrative) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Laure Streit (Pianiste) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Mocke Depret (Musicien) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Mariko Hayashi (Public) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Mohamed Benyaic (Enseignant) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Paul Mertens (Strategy Expert) Greg Moulaert (Photographe) Alain Caron (P√©diatre) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Gaetan Tomasi (Technicien) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Thierry Desclez (g√©rant) olga lagerwall (artiste) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Jeremy Jonckheere (Technicien) Christine Nicaise (Ind√©pendant) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Baines Ryan (Chef de cuisine) sara kengen (chanteuse) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Jan Van Looy (Pianist) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Fabrice Dubard (Musicien) Mathilde Docquiert (Juriste) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Sandra Chaoual (Danseuse) Axel Guigon (Etudiant) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Denis Lepinois (Enseignant) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Olivier Taca (Informaticien) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Nadia Pissoet (Employ√©e) Romain Garcin (Directeur Artistique) arthur gourdin (molon, administrateur) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Laura Warichet (Musicienne) Ingried Lempereur (Psychologue) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Dario Amalfi (Dj) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Vincent Werbrouck (Cellist) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Boule Olympia (Musicienne) Monique Manceaux (Com√©dienne) Raphael noel (directeur technique) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Fons Dhossche (Danser) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Conchi de Benito (Coordinatrice events) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) teun verbruggen (drummer) Enea guerra (musicien) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) C√©cile Demanet (Psychologue) Mathieu Besnard (Com√©dien) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) David Hassoun (Animateur) Dennis Van Hekke (Licht technieker) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Laurence Bouttiau (Architecte) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Roos Huygen (Procesbegeleider) Thorsten Baensch (enseignant) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Jeanne Mortreux (Horeca) Christophe Schampaert (R√©gisseur) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Hugues Rosoux (Cadre) Florence Sa√Ędi (Productrice) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) David Block (R√©alisateur) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Gilles Br√©da (Musicien) Dominique Perne (Tecnhnicien) Fionn Perry (comedien) Marie Lagaditis (Musicienne) Christian Wouters (illustrateur BD) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Julien Dubourg (D√©corateur) Paul Parker (free-lance) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Aline Blondiau (Inge son) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Lauro Crijns (Productieleider) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Victor Scholsem (Pensionn√©) Elodie Vignon (Pianiste) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Orphise Labarbe (Musicienne) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Alicia Jeannin (Artiste) Richard Joukovsky (Regisseur general) Carl Dendal (Solidaire) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Raphael Thys (Futurologue) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Christian Locqueneux (Gerant) nadia agmir (distribution film) Yvan Tasiaux (Animateur) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Marc CHANTEUX (Industriel) Anna Maerten (Sage-femme) Claude Hauwaert (graphiste) Gilles Masson (Musicien/comedien) Michel Mangon (Retrait√©) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Eric Thirion (Management) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Louise de Braband√®re (doctorante) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Albert Bui (Ing√©nieur du son) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Simon Fransquet (Compositeur) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) R√©gine Lagasse de Locht (P) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Valerie Bizet (Assistante) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) ottavia marcon (Charg√©e de production) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Muriel Bersy (Comefienne) Barney Frydman (R√©alisateur) Marc Delhoune (Photographe) Didier Swysen (sc√©nariste) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) isabelle du bois (Artiste de cirque) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Sophie Baudoux (admin) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Quentin Gubin (Artiste) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Fred Van Bever (Avocat) Cl√©mence Grutering (tapissier) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Daniel Romeo (Bassiste) Julie Dieu (Com√©dienne) Damien Keyeux (Monteur image) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Alain Posture (Comedien) Patrick Nuytkens (General Manager) Yoann Therasse (Op√©rateur technique filling steril) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Emilie Corswarem (FNRS) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Julien Bernard (R√©alisateur) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Pierre Waterlot (Batteur) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) raphael venin (Musicien) John Van Lierde (MD) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Sarah Michel (Regisseur) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) Emmanuel Chessa (Rigger) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) aurelie gravas (auteur) Henri Adam (Patron) Giulia Chiarelli (sans fonction) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Muriel Bruno (Chanteuse) Ben Horemans (event security) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Fred De Loof (Realisateur) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Jean-Pol Rouard (Professeur) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Pierre Ozer (Coordinateur) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Robert Marnette (retrait√©) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Henry BELY (Employ√© administratif) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Terence Edison (Com√©dien) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) G√©rard Livremont (gerant) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Maxime Glaude (Musicien) Jack Cooper (Prestidigitateur) Nathalie Bastin (Enseignante) Fatima Sciascia (Horeca) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Children Tomorrow's (Coverband) pascal rahier (architecte) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Martine De Michele (Com√©dienne) Jasmine Jaubert (Scripte) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Sabin Todorov (professeur, musicien) Isabel gomez (guide) Willy Pottier (Inkoopmanager) Rachel LAMISSE (Visual designer) Patricia Jim√©nez (aucune) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Eric Bettens (Compositeur) Benjamin Sacr√© (G√©rant) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) Morgan Le Grelle (musicien) Pascalle Willame (Ensembliere) JULIE Anson (Comedienne) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Arcady Raway (Employ√©) Leila Mokhtari (citoyen) Olivier Merlini (Employ√©) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Lola Bonfanti (musicienne) BabyDoll Pearly (Aucune) toine Thys (saxophonionste compositeur) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Julie Robeet (Graphiste) karen peeters (harpiste) Houda Dourhi (Assistant Manager) Olivier Hanssens (Regisseur) Florine Elslande (Com√©dienne) Gerdy Swennen (actrice) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Federico Repiso (Graphiste) Alice Beaufort (conteuse) Virginie Verdier (Artiste) Denis Deml (Backliner) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) Kevin Moyson (Cuisinier) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Eva Septier (-) Nadia Jradia (Professeure de piano) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Julien Doneux (Graphiste) Beno√ģt Closon (Web) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Yorrick Detroy (Regisseur) Ga√ętan Genet (Technicien) Cedric Feye (Flutiste) Thomas Jacxsens (freelance technieker) frederic schenk (animateur culturel) Boris Schmidt (musicien) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) David Van Walleghem (Musicien) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Pierre Jadin (G√©rant) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Olivier Celli√®re (Photographe) Katia Raffay (Violoniste) Claire Allard (Photographe) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Catherine Warmoes (Enseignante) Gregory Beken (Graphiste) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Jean-Louis Langlais (jj) Michel Brasseur (Musucien) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Albertine Libert (Guide) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Julie Sacr√© (Cadre) Flora Seigle (Auteure compositrice) Catherine Legein (Minimum temps plein) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Marinela Doko (Professeur) Fabienne Aucant (Production) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) F√©lix Matagne (Musicien) Geraldo Haag (Machino) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Manon Faure (Charg√©e de production) Freek Pieters (theatertechnieker) No√ęl Fiora (Designer) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Quentin Chaveriat (Performeur) Kevin Conroy (Manager) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) David Zagari (danseur) Dominique Cappelle (Retrait√©) Yves Honorez (Retrait√©) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Emilie Garroy (Art graphique) Virginie Roy (Relations publiques) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Martin Kersten (Musicien) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Joey Terwindt (Grip) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) paul Dubrowski (fonctionnaire) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Christopher Kaisin (Com√©dien) Marc Pinilla (Musicien) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) xavier istasse (R√©alisateur) Flavia Alves lima (Assistante de production) Fran√ßois Goffinet (Musicien) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Fanny Fauconnier (Prof) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Caroline Lemaire (Plasticienne) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Catherine Geels (professeur concertiste) Marieke Dilles (Actrice) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Abdou Mekkaoui (Culture) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Michel Vandam (sc√©nariste) V√©ronique Sonneville (Musicienne) Gert Roscam (Technical manager) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Anne Falys (Juriste) Luc BAEYENS (pensionn√©) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Julie Goossens (Historienne de l'art) Sam Touzani (Direction artistique) Berlage Abel (engineer) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Thierry Leguay (Cadre administratif) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Catherine Devos (Billettiste) Oriane Stevart (P√©diatre) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Raymond Launay (technicien polyvalent) Anais Elba (Musicienne) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Leila Putcuyps (Com√©dienne) fernand Denis (Journaliste) EDOUARD THISE (Altiste) Lucas Vermeire (Techniek) Gilles Dierickx (Communication) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Christophe Grogna (Com√©dien) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Alice Lemaire (Productrice) Lucio Arisci (filmmaker) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Anne Niepold (musicienne) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Claude Delvigne (Divers) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Roxane De Leener (Art de la parole) Edwige Baily (Actrice) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Thibault Marot (Stagehands) Sarah Duvert (Costumiere) Gael Soudron (Com√©dien) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Mathieu Robert (Musicien) Laurence Briand (Com√©die) Jean-Charles Delfosse (coach) Pedro Cabanas (Acteur) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Natascha Provoost (employ√©e) Benjamin Yasse (Enseignant) Jean-Marc Vos (Fonctionnaire) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Mathilda Stock (√Čtudiante) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Clara Roelands (Artiste et technicienne) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Benoit Poncin (Musicien) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Aurelian Pechmeja (Technicien) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) AGNES LARCIN (SPW) Matthieu Vergez (!!!) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Amandine Haustraete (Sage-femme) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Steven Konkel (Sans emploi) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Serge Dehaes (Dessinateur) Thomas Franck (√Čtudiant) Diana Barreto (artiste/animatrice) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Jonas Beks (Freelancer) Pierre Six (Musicien) Damien De Lepeleire (Peintre) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Louis Drijvers (Machiniste) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Delphine Binard (Employ√©e) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Noari DRAGH (DOP) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Anke Fi√©vez (Artist) Laurence Yernaux (/) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Mustapha Abatane (Storyteller) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Ingrid Walus (Cafebazin) Pamela Malempre (Manager/booker) Katerine Bernirr (Graphiste) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Youri Balcers (Compositeur) Siham Cheurfi (Enseignante) Libon Jonas (Concepteur visuel) Valerie Marchat (Assistant) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Andr√©e LEURS (retrait√©e) tadzio baudoux (musicien) Peggy Klein (Employ√©e) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Victoria Makosi (Administratrice de production) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Max Dratwa (Consultant honoraire) Goustino Domenico (Danseur) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Andr√© Struys (sans) aurore LINCE (professeur) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Pauline Croissant (Enseignante) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Michele Swennen (Professeur de danse) Soledad Ferreira (Enseignant) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Lily Moreau (Com√©dienne) Rejane Turner (Office Manager) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Marianne Goffard (Artiste peintre) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Johan Boury (Gerant) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Corentin Huppertz (Technicien) Emmanuel Lambion (Curateur) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Guy Maezelle (Realisateur) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Wim Dufoort (Stagehand) Sandro Salis (Ouvrier) Soquette Olivier (Artiste) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Arthur Massart (Etudiant) Patricia Kinard (Artiste peintre) Katty Louis (Secretaire) Alexander Gurning (Pianiste) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Vincent Delbushaye (Animateur radio) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Sarah Carlier (Artiste) Pauline Claes (Chanteuse) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Lauranne Lahaye (Journaliste) Elsa de Lacerda (Violoniste) Emy Vanderelst (Spectatrice) Julie Delhaye (IT Project Manager) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Allan Francois (Musician - Producer) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Hichem Dahes (Photographe) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Jean Malotras (Manager) Alison Delrez (Assistante de production) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Cassandre Calvet (Etudiante) Murat Serin (Commercial traiteur) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Yvette Delmartino (Musicienne) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Satya Mioli (Therapeute) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Louis Prest (Com√©dien) Nicole Letuppe (Chanteuse) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Myriam Somers (Fonctionnaire) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Olivier Marganne (Animateur radio) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Thomas Boulogne (Supervisor) Thomas Richard (Dirigeant) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Florence Houssin (Guide touristique) Anne Marie Finn√© (Artiste) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Tamara Louis (arts plastiques) Vincent Bruyninckx (Musicien) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Iseult Jacquemin (Employee) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) St√©phane Dubois (Technicien) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Anne Bauduin (Assistante sociale) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Frank Gizycki (Danseur) JOELLE LILET (cheffe) Aline Piron (Com√©dienne) Aur√©lie NOLF (Scripte) Sophie Coulon (Enseignante) Catherine Simon (Analyste) Annie Mariotte (Retraitee) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Patrick Chauviaux (Gerant) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) patrick Leroy (Technicien spectacle) Wendy Piette (Com√©dienne) Fabrice Bequet (Manager) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Olivier Thys (Bruiteur) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) Isabelle Francis (Artiste) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Marie Jennes (Chanteuse) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Julie Gelon (Illustratrice) Christian Israel (Artiste) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Patrick Louis (Musicien) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Thomas van Oene (Etudiant) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Hamid Khomsi (Employ√©) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) David Regnier (Technicien spectacle) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Andr√© elleboudt (centre culturel) Carine Boone (Venue/Project Manager) Georgina Becker (Productrice) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Alice Noel (Voltigeuse) Pauline Couble (sculpteur) Larissa Lismont (Violoniste) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Bruno Marcandella (g√©rant) Sonia Dermience (Curatrice) Lapo Bettarini (Directeur) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Didier Raoul (Chef travaux) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Olivier Pleyers (Musicien) Jo Marc (producteur) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Sarie Verheughe (Make-up artist) Etienne Baudoux (x) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Benoit Dubuc (Barman) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Deepen Clara (√Čvent manager) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Ian Theves (Technicien de spectacle) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Adrien Rukira (Musicien) Patrick Beckers (Com√©dien) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Adrien Roubens (Street Artiste) Xavier Wouters (Nean) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Quentin Perot (Photographe) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Catherine Syben (xx) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Sabrina Groulard (Employ√©e) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Laurence Rosier (Professeure ULB) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) √Čric Naniot (R√©gisseur) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Elodie Taminiaux (Employee) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Eva Destatsbader (Traducteur) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) Alexandre Aretz (Technicien son) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Philippe Lambert (Musicien) Sarah Soukri (Peintre spirit) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Jan Houssin (theatertechnicus) C√©line Kerpelt (Graphiste) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) LAure Champagne (emlpoyee) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Jean Pol Zanutel (Musicien) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Beno√ģt Minon (Musicien) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Vanessa GELHAY (-) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Louise Taquin (Ind√©pendant) Charline Lancel (Art num√©rique) Celine Strappazon (Chanteuse) Woon Sun Pasteels (Designer textile) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Thierry Guerin (Directeur) Pierre Lucas (directeur) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Christine Lurquin (Chanteuse) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Jef Mercelis (Musicien) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Pascal Dandrimont (Photographe) jean-michel caron (animateur) Almos Michelazzo (Musicien) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Esther Beck (Manager) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Carine FAYS (Marketing) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Hedwige Debroux (professeur d'art) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Noemi Halen (spectatrice) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Chlo√© Jacquart (Photographe) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Luna Lopes (√Čtudiante) Christel Barr√© (Assistante administrative) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Marie Marlier (econome) Benoit Leclaire (technitien) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Georgette Baranyai (Diverses) Corinne Houben (Enseignante) Vincent Maillen (G√©rant) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) fabrice dumont (auteur) Marie Braam (Com√©dienne) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Olivia Smets (Actrice) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) R√©gine Renard (prof) Christophe Malpas (Technicien de support) Benoit Thiry (aucune) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) vero dessart (aucune) nathalie fastr√®s (sculpture) Manon DESVIGNE (Corniste) Loris Tils (Musicien - Animateur) Christophe Remy (Directeur artistique) didier nietzsche (aucune) Emmanuel Alberts (Cadreur) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) pierre schiffers (musicien) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Audrey Jacot (Charg√©e de production) marie masset (charg√©e de communication) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) S√©bastien Legrand (Magasinier) Robert Nobels (Audiovisuel) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Dominique Reding (Realisateur) Samuel Idmtal (Peintre) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Francoise Grisay (Graphiste) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Pierre Hupperts (Producteur) M√©lissandre Saladin (Auteure) √Čtienne Wintquin (Idem) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Olivier Bilquin (Musicien) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Bernard Foccroulle (compositeur) Pieter Nys (AV technieker) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Noemie Vos (Expert immobilier) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Veronique Bouxain (Artiste) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Yves Delsart (Gerant) Marc Angeli (artiste) Andr√© Baccichet (Directeur) Laurent Piron (Magicien) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) Michel Onderbeke (Employee) Christine Sommeillier (Enseignante) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Katrien Poels (Maquilleuse) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) guy coppin (Ing√©nieur du Son) marc gicquel (enseignant) Raf Vermeulen (arbeider) Garny Fran√ßois (Cordes) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Marc Peters (Retrait√©) M√©lanie Peduzzi (Artiste) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Enrique Castillo (Enseignant musique) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) Veronique Louys (Responsable de production) Messaline Raverdy (Artiste) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Arnaud Libert (R√©gisseur) Carine Chavanne (Auteure) Sandra Demmiche (Shop manager) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) von bontin nina (artiste) Benjamin Sleijpen (Artiste) Luc Borgers (Retrait√©) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Marie Christine Somer (Travailleur social) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) jean battistoni (√Čclairagiste) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Gilles Servais (Batteur) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Alice Piemme (Photographe) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) William Beckers (Internationaal sales manager) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Cecile Rousselle (Retraitee) Jacques Stotzem (Musicien) Yves Gobart (Artiste Peintre) No√© Francq (R√©gisseur) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Olivier Brahm (Gerant) Ludovic Audergon (R√©alisateur) anne-laure gu√©gan (Productrice) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Mandy Mathieu (Barmaid,) Theodora Boeker (Employ√©e) Emilie Cottam (Costumi√®re) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Annick Cornette (Com√©dienne) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) laurence broka (animatrice socio-culturelle) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Nono Battesi (Choregraphe) Didier de Neck (Com√©dien) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) Lionel Aquilina (Batteur) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) St√©phanie Vandervost (Professeure) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Corentin Lobet (Com√©dien) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Wim Lauryssen (Trombonist) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Eric Goffinet (Technicien) Thomas Gremes (R√©gisseur) Annika Lottin (animatrice) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Yseult Hiernaux (Communication) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Sylvie Dory (Musicienne) C√©line Dumont (Com√©dienne) Chantal Bovie (aucun) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Charlotte Docquier (_) Jack Bioul (Directeur) Evi Jo (Apotheker) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Simon Morard (Inge son) Benoit Embrechts (Employ√©) Michils Ludovic (Ceo) Charlie Dupont (En chef ?) Josiane Bouhon (Directeur finance) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Thierry Hellin (Interpr√®te) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Jean Kempgens (musicien) Ludivine Beumier (Assistante RH) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Jonathan Slotboom (Regisseur) igor gabriel (d√©cors) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Camille Meynard (R√©alisateur) BIANCA BIJI (-) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Caroline Gonda (Etudiante) Elise Lecroart (Barmaid) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Baptiste Farvacque (Stage Hand) michel Gouilliard (Regisseur) Christelle Dumont (G√©rante) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) David Lombard (Charg√© d'enseignement en anglais / musicien) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Gregory Grandhenry (Batteur) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Marc Pijpops (Muzikant) L√©a Halimi (Violoncelliste) fred clautier (coordinateur technique) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Stef Stockmans (Geluid) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Dominique Thirion (enseignante) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Marc Teller (Producteur) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Arnold Robertz (Enseignant) Caroline Vermeulen (Graphiste CCJETTE) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Claire Beunckens (Etalonneuse) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Ivar Swiers (scaff) Indira Garcia (Com√©dienne) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Ann Bryssinck (Psychiatre) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Maroine Amimi (Com√©dien) Isabelle Liagre (Musicienne) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Nathan Foucray (Technicien son) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Benjamin Palouzie (?) Renaud Sana (Musicien) Maureen Halin (Vendeuse) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Chloe Adam (Com√©dienne) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Jean Troubat (Chef peintre) dominique depre (conseiller) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) lara Vandenplas (√Čtudiante) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Eva Garc√≠a (Architecte) Bertrand Squelard (FBMU) Nore sanders (Productieassistente) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Guy Deltour (Sculpteur) Juliettd Moons (Enseignante) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Gauthier Claerhout (aucune) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Nys Kristof (Video operator) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Greg GregLox (Directeur artistique) tom voorn (arbeider) Sam Perl (Promoter) Laura S√©pul (Active) Sylvain CREMERS (musicien classique) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) Julien Nulens (Technicien lumiere) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Josse Goffin (artiste) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Sylviane Cavirot (Accueil) Michel Collige (Comedien) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) louis cleys (affichage culturel) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Lisa Hallou (Monteuse) Sophie Huberty (Sculpture) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) jean marc panis (r√©alisateur) Jean pierre Trousson (Communication) yvan dheur (International Affairs Officer) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Lo√Įc Faure (Jongleur) Laurent Delchambre (Musicien) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Dominique Lambotte (D'interieur) Renaud Paquot (R√©gisseur) Michel Vargas (Journaliste) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Anthony Spallino (Coursier DHL) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) C√©line Beutels (Comedienne) M√©lanie Rullier (metteur en sc√®ne) Laurent Rogmans (Regisseur) Bernard Dobbeleer (DJ) Fabrice Van Walle (Artiste) charles kaisin (Directeur artistique) Filip de Ryck (Business manager) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Serge Huwart (Artiste) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Arnould Massart (musicien) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) John Balancier (Chanteur) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Quentin Six (Technicien son) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Selim Khemissi (Animateur radio) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Willem Meuwissen (Musicien) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Christophe Evrard (Monteur image) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Alex Thomas (√Čtudiant) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Thierry Devos (Vivre ma vie) Amber Kemp (Com√©dienne) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Indirah Osumba (Coordinatrice) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Julie Lievens (Directeur Artistique) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Emilie Keller (Responsable) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Thibaut Verly (monteur image) Jean Desrumaux (Fan de culture) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) Hans Bossuyt (Muzikant) vanessa verstappen (com√©dienne) Michel De Grave (-) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Liesbeth Devos (Chanteuse) Frankie Rose (Musicien) Violaine Peeters (Funambule) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Julie Sobotik (Graphiste) J√©r√īme Thil (Bassiste) caroline voisin (animateur) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Jonathan Chantry (Formateur) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Philippe Eliaers (musicien amateur) Anne Marie Evrard (choriste) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Lucie De Ley (musicienne) ouchinsky Michel (M√©decin) Alice Benoit (Booking & Management) Lukas Falesse (Monteur) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Astrid Whettnall (Comedienne) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) J√©r√īme Van Ruychevelt (Organisateur de festival de musique) Tom Malmendier (Musicien) christophe ottaviano (R√©alisateur) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Christine Dejarnac (Enseignante) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Philippe Mullier (G√©rant) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) bertille Gibourdel (costumi√®re) CAMILLE LANCELIN (Performer) elisabeth tichon (agente de guidance) Vick Vandenput (Rental backline) Catherine Michiels (Citoyenne) Alain BRISY (DPO) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Estelle Czernichowski (artiste) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Eslem Akdag (√Čtudiant) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) No√© Peigneur (Musicien) Damien Brouyaux (musicien) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Fran√ßois Chenoy (-/) Bernard BOUDRU (com√©dien) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Zo√© Vital (√Čtudiante) Frederik HAUGNESS (Artiste) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Saida El Majjaoui (Xxx) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Fred Nyssen (Acteur) Martine Quintin (Juge) Colin Christiany (R√©gisseur) H√©l√®ne Renier (Animatrice) David Merveille (Illustrateur) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) julie montignies (animatrice) Mortier anne-sophie (graphiste) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Michele NGuyen (Conteuse) aldenhoff benoit (administrateur) Aude lorquet (comedienne) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Paul Mosseray (Com√©dien) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Yannis SADA (Regisseur General) Stephanie De Mulder (Enseignante) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Mathieu Boudin (Technicien video) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Patrick Heselmans (Musicien) Amanda Kibble (Clown) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Thibaud Decoene (Directeur technique) Lucas Le Bart (Perchman) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Cedric Cerbara (Com√©dien) Sophie Marechal (Comedienne) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) ziska larouge (auteure) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Alicia Frochisse (Artiste) Ewout Pierreux (muzikant) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Jessica Tamsma (Percussioniste) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Jean F√ľrst (Com√©dien/Chanteur) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Giliane Gaspar (Event manager junior) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Simon Dernelle (Musicien) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) jean amoris (r√©alisateur) Jean Louis Lejeune (Independant) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Audric Albert (Vivre solidaire) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Pablo Pacini (R√©alisateur) Maxime Feyers (R√©alisateur) Chemin Julie (Auteur) Viviane Carls (Employ√©e) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Arnaud Hockers (Formateur) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Bernard Peigneux (Fondateur) Vincent Fis (Musicien) Dubois Alain (Associ√©) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Philippe Blonda (D√©corateur) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Graziella Calabrese (Responsable achat) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Yasmina Bourgaux (Idem) Delphine Mertens (performeuse) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) annabelle duaut (charg√©e de projets) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Simon Charlier (Musicien) Nathalie Huby (Violoniste) Yves Lecomte (Artiste) Yves Baudhuin (Ing√© son) Audrey Labonte (Doctorante) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Gregory Lenon (Musicien) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Cecile Baldwin (M√©decin) Julien de Borman (Accord√©oniste) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Muriel Sarlette (Musicienne) laure raimondi (Community Manager) Fronie Derveaux (Assistant director) Italia Geat (conteuse) Denis Strykowski (Technicien son) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Consuelo Marsico (danseuse) Clara Henry (danseuse theatre physique) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Sylvie Poulaert (Prof) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Caroline Adam (Maquilleuse) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Laurent Czaja (Directeur de production) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Peter Candries (Straattheater artiest) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Lusci Yannick (Consultant) Delphine Gardin (Chanteuse) Domitilla Spencer (Animatrice) Ken Huys (Portraitpainter) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Cassandre Sturbois (Photographe) Geluck Antoine (Musicien) Vincent Liben (compositeur) Yousef Bazi (Infirmier) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Sarah Sansac (Charg√©e de production) Mireille Simus (√©clairagiste) Damien Petitot (Vid√©aste) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Anne de Beer (Coach et formateur) Laurianne Thysebaert (violoniste) Philippe Soreil (G√©rant) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Damiano Perri (Musicien) St√©phane Galland (Musicien) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Lucas Fermine (√Čtudiant) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Paulo Rocha (Musicien) Daniele Du Bosch (Musicienne) Philippe PETITJEAN (Photographe) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) Aay Liparoto (Artist) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Laurence Hoeters (Spectateur) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Lara Cahay (√Čtudiante) Janos Bruneel (Muzikant) Adrien Letartre (Com√©dien) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Jo√ęl Grignard (Musicien) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Coralie Pastor (Comm & Change) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Steven Jacobs (musicus/ componist) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Kevin Strompers (Stagehand) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Philippe De Cock (Pianiste) Cilou Valter (Patron) patricia MATHIEU (photographe) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) serge van mol (ces) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Olivier Giot (Musicien) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Marc Santkin (Musicien) Marianne Poncin (Office Manager) Marie Polet (/) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Mario Costa (Crew Boss) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Charline Bragard (Gerante) Sylvain Clercq (Technicien) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Thomas Johanns (Employ√©) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Eric Zuyten (Educateur) Miguel Uribe (Musicien) Arthur Bouet (R√©alisateur) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Gilles Escoyez (com√©dien) Olivier Bonjour (Acteur) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Barbara Dits (Photographe) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Priscillia Dehondt (Montage video) Jerome Lenain (R√©gisseur) Justin Colaux (Enseignant) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Basak Balkan (Traductrice) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Yves Laloux (manager/musicien) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) marie broquelaire (administratrice) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Laure Froidecoeur (RP / Promo) David Janssens (Assistant realisateur) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Delphine Coers (Scengrang√©) Pauline Collard (√Čclairagiste) Emmy BEAUMEZ (conception - vente) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Shirley Auspert (Programmation) morris De Meyer (chauffeur) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) David De Sutter (R√©gie) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Jeanne Ledoux (Etudiante) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Philippe Avanzi (Cameraman) Didier Likeng (Bassiste) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Hugo Renard (Machiniste) Vincent Vanden B. (independent) Martine Cohen (Chanteuse) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Pierre Pev√©e (Directeur) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) J paul Clerbois (Comedien) Pablo Labigne (sc√©nariste) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Clara Lopez (Auteur et com√©dienne) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Florence Mendez (Humoriste) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) francois chevigne (professeur de piano) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Denis Gerardy (Directeur) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) vincent le merer (Projet manager) Gaelle George (Photographe) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Jeanne Henrion (charg√©e de production) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Marc Oschinsky (Journaliste) Maxime Anselin (Comedien) Mirela Barbut (Traiteur) Ang√©lique De cooman (Aucune) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Bruno Briquet (Artiste) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Carinne Mahy (Enseignante) Gaspard Sicx (Batteur) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) pierre-francois joslet (Dj) Val√©rie Ducoeur (Art director) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Matteo Genovese (Bassist) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) jean blavier (choriste) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Emmanuel Zamora (Gestion) vincent respriget (chef coiffeur) Natalie Giorgadze (Communications) Amaury Geens (Musicien) Pierre Thimus (Concertiste) Michael Tambour (Musicien) Julien Theodor (Employ√©) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Ceyssens Kurt (Event Manager) Mousta Largo (Artiste) Rafaele Bouxain (Artiste) Julie Lambillon (Architecte) Greg Zlap (Artiste) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Catherine Dethine (Journaliste) Alyssa Lambot (Musicienne) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Nadine Smars (Retrait√©e) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Bea Baudaux (Commerce) Andr√© Leplat (directeur photo) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Roxane Faissolle (Pierceuse) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) pierre nissz (acteur) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Alain Canneel (fonctionnaire) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Catherine Mailleux (psychanalyste) Audrey DERO (com√©dienne) Raoul Belmans (DJ / producer) Laura Wandel (R√©alisatrice) Francoise Ferauge (Professeur) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Paul Govaerts (Auteur) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Gelay Vic (Trompettiste) Philippe Carly (Photographe) Nemo Gielen (oui) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) B Didier (Artiste) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Julien Gugel (Guitariste) C√©line Bailly (Events supervisor) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Thierry Bontridder (Sculpteur) Audrey Letecheur (Illustratrice) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) jeremie mosseray (Musicien) MANON SCHURMANS (Enseignante) France Brasseur (Administratrice de production) Florent Thirion (√Čtudiant) Michael Stolz (Electro) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) St√©phane Radonjic (Project Manager) Nadja Salson (Employ√©e) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Simon Grunberger (Manager) Christophe Malherbe (Aucune) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Nicolas Buysse (Comedien) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Julie Bougard (Chor√©graphe) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Cristina Marchi (Artiste) Michelangelo Marchese (com√©dien) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Perrine Delers (Chanteuse) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Thomas Monnier (Musicien) S√©verine Provost (G√©rante) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Christophe Cornet (r√©gisseur) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Emilie Bertrand (Graphiste) Dewi Brunet (Artiste) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Fabrice Havenne (DJ) Emilien Vekemans (Acteur) Koen Tot√© (Muzikant) Pierre Lahoche (Regisseur) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Karim Barras (Acteur) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Mich√®le Maquet (Photographe) Deladriere Eric (Directeur) France Lamboray (Costumi√®re) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Sybille Langh (Costumi√®re) Cathy Mlakar (Scripte) Cindy Ryckmans (Bediende) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Rafael Aragon (dj / compositeur) Sophie Lecocq (Solidaire) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Fred DURET (Musicien) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Michel Seba (Percussionniste - batteur) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Monica Varela couto (Com√©dienne) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) GAUTHIER LISEIN (musicien) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Marc VIERSET (Musicien) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Luc Vandenheede (Avocat) Dominique Pattuelli (Comedienne) S√©bastien Rush (Employ√©) Samata Mutoni (Employ√©e) steve Driesen (Com√©dien) Francoise Desmet (retrait√©e) Benoit Maddens (Muzikant) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Alix Konadu (Actrice) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) quentin marchal (charpentier) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Liesbet Temmerman (Architecte) Lauren Lekeux (Enseignante) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Stephane Maquet (Technical manager) Loick Pittet (G√©rant) Miriam Arnold (Musicienne) Alec De Busschere (artiste) Louise Ros (Photographe) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Aristide KOBENAN (cameraman) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) C√©line Bodson (Violoniste) Achille Gabry (Musicien) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Alexia Depicker (Actrice) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Alain De Rudder (Trompettist) Antoine Davy (R√©gisseur) Nathalie Carlier (sympathisant) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) nathalie pigeon (charg√© de communication) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Luc Poncelet (Po√®te) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Martha Meeze (Starter) Juliette EVRARD (Musicienne) bernard detre (jounaliste) Olivier Boonjing (Directeur photo) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Marie gisbrand (employ√©) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) sophie hustinx (Autrice) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) frederic audran (Lumi√®re) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Vincent Engel (√Čcrivain) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Juliette Michaux (Public d'artistes) Geoffrey Desmet (musicien) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) De Mey Eug√©nie (Musicienne) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Marine H√©rin (Educatrice interne) Joseph Rouschop (Producteur) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Fabien Mouton (Musicien) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Vanessa Maira (Graphiste) Benjamin Pi√©rard (monteur) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Laurent D'Elia (Com√©dien) Halin Valerie (calligraphe) Ga√ęlle Solal (Musicienne) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Myriam Mollet (Communication) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) No√©mie De Clercq (Consultante) Laurence Leplae (Sculptrice) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Andr√© Tellier (Occasionnel) Rim Cividino (Danseuse) Albessard Fabian (R√©gisseur - Tour Manager - Stage Manager) Maud Swinnen (Employ√©e) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) catherine vanesse (journalist) Othmane Moumen (Com√©dien) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) V√©ronique Guillaume (professeur) Bernard Hebette (Gerant) thibaut chuffart (monteur) Pascale Verbeke (Architecte) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) kristof lauwers (componist) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) emmanuel brasseur (employ√©) Marine Stevens (Costumiere) Serge Soetens (Auteur compositeur) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Adrien L√©onard (sc√©nariste) robert Jaspard (responsable) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) bart dewolf (stagebuilder) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Sarah Ludi (Danseuse) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Julien Vargas (Com√©dien) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Maya Cox (DJ et graphiste) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Gregory Beghib (R√©alisateur) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Anne Bienfait (Comedienne) Martin Malcourant (Serrurier) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) St√©phanie Noben (Enseignante) Joseph Collard (Artiste) Mathieu Busch (Technicien son) Dan Kaminski (Professeur) Reggy Timmermans (Artiste) Johan COIGNAU (ACTEUR) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Victor da Costa (Musicien) Laurence Daffe (Enseignante) Hadja LAHBIB (Journaliste) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Laurent Daners (Dj) Marie-Ange Desoil (Auteur) brune Campos (performeuse) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Paul Bossu (Employ√©) Pol Davril (R√©gisseur) St√©phane Zech (Organiste) Cyriel Lucas (Com√©dien) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Esther Sfez (Com√©dienne) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Maxime Sablon (Lighter designer) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Jerome Peters (Producteur) jean-jacques Marotte (Directeur photo) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Joelle Bar (priv√©e) marie-helene godet (Enseignante) Camille Boonen (Graphisme) Philippe Cormann (Contrebassiste) olivia nicholls (graphiste) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) bruno petit (professeur) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Axel De Ridder (R√©gisseur) Fran√ßois Gillerot (Comedien) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Luc Evens (Musicien) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Olivier Cima (Musicien) Ignace Rizzuto (Bassiste) Gregory Happart (Pr√©sident) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Sylviane Riga (Professeur) Diego Higueras (Musicien) Yacine Hamida (M√©decin) No√©mie Dujardin (interpr√®te) Donat Callens (G√©rant) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Laurens Billiet (muzikant) Christine DELECLOZ (Administratrice) Marta Mus (Musicienne) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Julie Lenain (Comedienne) Anne Humblet (Ensembliere) Luc Lorenzi (Enseignant) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) SALMON YVES (Eclairagiste) Catherine Seba (Musicienne) C√©cile Vansnick (Musicienne) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) yves Merlabach (Retrait√©) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) carole baquet (assistante de production) Renaud Vander Roost (Batteur) jean yves limet (photographe) Brigitte Goudaillier (Retrait√©e) Fabrice Lig (Compositeur) Boriana Todorova (com√©dienne) Denise GRIMEE (enseignante) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Florence Dall'Aglio (Production manager) CORNU Melissa (Actrice) Farah Paniagua (Dessinatrice) Louis Preudhomme (Percussionniste) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Laura Mar√≠n (actrice) Val√©rie Dantinne (Neant) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Tony Teise (Education) Samantha Noach (Chor√©graphe) Almamy Barry (Com√©dien) Manon De Visch (Etudiante) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Brigitte Salkin (Food stylist) Alain De Clerck (Directeur artistique) laurie colson (chef d√©coratrice) C√©line Jemine (Musicienne) Sandra De Smedt (Employ√©e) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Marc De Maeseneer (muzikant) Nathalie Deneyer (Enseignante) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Bozzini Emanuele (Musicien) Achille Ridolfi (Com√©dien) Jonathan Wannyn (Cameraman) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Annick Dath (Maman de regisseuse) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Cesar Janssens (Muzikant componist) Viktor Verleyen (Concert promotor) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Cedric Soree (Technicien polyvalent) fabrice mirco (Batteur) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) S√©verine Bailleux (Photographe) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Salah Tijani (Ouvrier) Laurent van der Rest (Com√©dien) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) John Moetwil (Ind√©pendant) David Serraz (Com√©dien, chanteur) Marina Paganelli (Institutrice) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Julien De broeyer (Com√©dien) Taylor Lecocq (Danseur) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Kristel Lissens (ticketmanager) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Nina De TAEYE (Comedienne) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Laurent Haye (Musicien) Marion Michel (Ensembli√®re) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Francoise Koole (Eurocrate) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Pierre Michaud (Musicien) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Michel GERARD (Benevole) Nathalie Dehut (Spectacle) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Nicolas Pedoux (Personnel) Dani√®le DARRAS (.) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Iacopo Bruno (Com√©dien) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Christof Carlier (charg√© de mission) John Wald (Enseignant) Maria Kozinska (Gids journaliste) Arnaud Rosoux (Musicien) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Danloy Francis (Musicien classique) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) David Leroy (Musicien) Mathias Estelles (Musicien) Nicolas Withof (Graphiste) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Nina Lombardo (Tisseuse) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Edouard karbowiak (DJ) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Quentin Havana (Regisseur) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Basile Richon (artiste + enseignant) Diego Dalla Valle (ripper) Enzo Cagnina (Directeur) Julien Spitaels (Secr√©taire) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Gaetan Dupret (Cause) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Geyzen Thomas (Cadre) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Fabien Degryse (musicien) Martin Ryelandt (Ecrivain) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) am√©lie lemonnier (comedienne) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Thierry Robberecht (auteur) VAN WAAS Guy (musicien) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Robyr Lionel (Com√©dien) Brian Hartley (Musicien) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Julien Pierard (Enseignant) Jo√ęlle Hubert (Education) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Guillaume Vierset (Musicien) Edwin van den Hove (Machiniste) David Bodart (G√©rant) Laurent Boschloos (Booking Manager) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Nathan Naenen (Acteur) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) lucille calmel (-) Dominique Vantomme (Muzikant) Marion Menan (Performer) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Jeroen Vink (Projectmanager) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Benjamin Colaux (Cineaste) Coline Lacroix (Etudiante) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) devreux jaqueline (artiste) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) nathalie hubert (solidaire) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Noemie de Patoul (Enseignante) Lauriane Dangoisse (maman) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Mikael Di marzo (Acteur) Pol Beele (Guitariste) Chantal Legreve (Medecin) Gil Peckel (Cameraman) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) G√©rard Corbion (responsable de cie) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Raf Reyntjens (Realisateur) Julie Leyder (Com√©dienne) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Nicolas Keutgen (Directeur) mathieu Flamme (p√©dagogique) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Bernadette Heinrich (Conteuse) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Laurent Gooris (Chef constructeur) Fran√ßois Dawans (Musicien) Christine Kulakowski (Directrice) Jason Mathot (Photographe) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Damien De Dobbeleer (Acteur) steven Herbots (Verhuurder) Samir Moussaoui (Polyvalent) Brigitte Petre (0) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Gis√®le Wilki'n (Drh) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Hannah De Corte (Artiste) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Timothy Doucet (Etudiant) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) Gertjan De Boeck (/) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) F√©lix Lambot (Directeur de production) giovanna piccinini (employee) Gerard Corbion (responsable de cie) M√©lanie Pel√© (Professeure) alexandra Walravens (Costumi√®re) G√©rald Castiaux (Avocat) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Fran√ßoise Dufrasne (Indign√©e) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Paul Guiot (G√©rant) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Alain Renard (smart projet 682) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Renaud Anciaux (Machiniste) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Pav√© L'Enfant (Opposant √† la marchandisation culturelle) Claire Colette (Ecrivaine) David Bourgie (Sc√©nariste) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Sarah Guinand (Maquilleuse) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Tim Privat (√Čtudiant) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Philippe Paggen (Enseignant) Cedric Bourgeois (Realisateur) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Valentin Bouland (Musicien) M√©lanie Isaac (chanteuse) Magali Berael (Danser) Luana Trabelsi (Community Manager) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Manu Ruwet (Animateur culturel) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Roberto Romeo (Cin√©aste) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Rolland Westreich (Ecrivain) Catherine Rans (Com√©dienne) Ludovic Branders (DJ) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Annie De Wiest (Sociologue) Christian Kraewinkels (Guitariste) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) VivianeT√Ęm LAROY (-) Delphine Chavet (Responsable communication) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Denis Baeten (Musicien) David Perlot (Technicien) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Maxime Tirtiaux (Musicien) Roland de Wergifosse (Sans) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Morgane Raymaekers (Psychologue) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Laureline Baron (Assistante du producteur) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Morgane Coljon (Charg√©e de production) aurore latour (com√©dienne) Daniel Zaghet (Com√©dien) Christophe Leroy (Batteur) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Marie Cero (Libraire) Cinzia Robbiati (Danseuse) Nick Moinet (Audiovisual technician) Rodolphe Coster (musicien) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Louise Mailleux (√Čtudiante) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Herman Schmit (dirigeant) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Julien Limbioul (Com√©dien) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Cl√©mentine Gillard (Expert comptable) Ilse Vackier (Animatrice) Michel Huisman (Artiste) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Gladys Brookfield (Productrice) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Bruno Colet (formateur) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Guillaume Malempr√© (Musicien) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Tony MARY (bestuurder) Cedric Godyn (√Čducateur) M√©lanie Godin (Directrice) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Amine Kanzi (Musicien) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Serge Feys (Programmatie) Elise Peroi (Artiste) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Julien Rommelaere (Professeur) Wim Embrechts (directeur) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Nicolas Jaumain (Booking agent) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) David Laurent (WP) Eline Simon (Educatrice) Thierry Walschaerts (Manager) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Anne Servaty (G√©rante) Lucie Dufays (Avocate) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Catherine Deschryver (Management) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Geoffrey Bourdouxhe (Musicien/technicien du son) Anna Touvron (Art director) Hugo Neyens (Technicien light) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Delphine Roy (Comedienne) Florence Depaille (Professeur) Ricardo Silva (Ticketing Projects) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Sarah Roman (Maquilleuse) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Marion Lambert (Danseuse) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Patrick Martens (Stageco) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) claire williams (Artiste) perrine thiry (G√©rante de commerce) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Laura Vrancken (Prof de danse) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Philippe Leduc (Technicien Video) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Olivia Afano (Etudiante) Laurence COLLETTE (graphiste) Egon Di Mateo (Com√©dien) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Carolane Pierre (Assistante de production) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Eric Claus (Charg√© de projets) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Eric IVENS (Musicien) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Francoise Alexandre (Directrice) nadine verhaegen (amateur) Teuk Henri (Muzikant) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) D√©borah Leblanc (HR) Juliette Boss√© (Musicienne) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Wissem Amimi (Musicien) Philippe landrain (graphiste) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Jean Adam (Aucune) Cyril Collet (Acteur) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Marleen Wen√© (Stagehand) Violette De gyns (Com√©dienne) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) bart walter (artiest) Gaetan Saint-Remy (auteur) Audrey Petit (Chef de projet) stephane maes (musicien & graphiste) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Philippe Fontagnere (Musicien) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Emmanuelle Pottier (Sociologue) V√©ronique Servais (Psychologue) Grazyna Czech (Retrait√©e) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Pascal Adant (R√©alisateur) Patrick Glotz (R√©alisateur) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Justine Gerard (Assistante administrative dans le milieu du spectacle vivant) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Deborah Rouach (Com√©dienne) Igor Adamskiy (Artiste) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Sophie Holemans (formatrice) Samuel Bernard (Directeur artistique) laurence Grosfils (artiste) Marielle Scholtissen (Actrice) Catherine Pierloz (Conteuse) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Valentine Coerten (Enseignante) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Ava Dobrynine (Storyboarder) V√©ronique MASSON (M√©decin) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Alain Deval (Musicien) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) Lou Dossogne (Com√©dienne) Roel Saenen (Project/account manager) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Nicolas Thonon (Directeur technique) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Rachida Aoulad (Webdesigner) Antoine Bucieck (Tour manager) Alexis Radelet (Employ√©) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Karine Doyen (Solidaire) Lisa Schonker (Maquilleuse) Dimitri Mak (P√©diatre) Jeff Luyten (bediende) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Guillaume Van Parys (Musicien) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) David Verborgh (Tech light) Yves Glotz (Artiste) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Paul Miquet (Cr√©atif) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Paul Sterck (Administrateu) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Gunter Van Damme (IT) Camille Hubert (Chanteur lyrique) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Gery LIBOUTON (Cpas) Martine Vandenbroeck (Xxx) Anthony Robert (DG) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Athena Poullos (Com√©dienne) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Paul Bourri√®res (Videaste) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Patrick Leboucherr (Technicien) Olivier Fi√©vez (Directeur) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Christophe Hermans (R√©alisateur) Christophe Pons (Musicien) Florence De Vos (consultante en couleur) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) Bo Tijskens (Visagiste) Ruby Frisvold (Etudiante) Patrice Bourg (Directeur) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Thierry Heynderickx (Acteur) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) MARC LEGRAND (enseignant en art) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Caroline Spiertz (√©tudiante) Steve Van Camp (Faciliteiten) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Annika Serong (com√©dienne) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) antonio pradas (fabrieksarbeider) Mireille Labarre (Enseignante) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) kenny Bernard (Musicien) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Nathan Waroquier (Light) renaud dufour (ing√©nieur du son) marta bergman (r√©alisatrice) Rohan graeffly (Plasticien) Sophie Moreau (Production, administration) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Sophie Delacollette (Artiste) Yoann Blanc (Acteur) Alain Bellot (Acteur) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Quentin Hoogaert (Chanteur) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Olivier Conrardy (audiovisuel) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Audry Lambert (Roadie) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) steven Schepens (Manusje van alles) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Jeroen Logghe (Acteur) Fred Bomal (Musicien) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Francois Neycken (Acteur) Annelore Stubbe (Actrice) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Amandine Snel (Enseignante) Damien Bachy (Coach en d√©veloppement personnel) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Lila Vander elst (Maquilleuse) Canart CANART (Directeur Commercial) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Martin Botkine (√Čtudiant) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Antoine Champion (Charg√© de communication) Luc Bernard (Com√©dien) Sofia Constantinidis (Violoniste) Karel Steylaerts (violoncelliste) Laurie Mella (Administratrice de production) Barbara Schoen (Brand Manager) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) vanessa charlier (horeca) Pauline LEBLOND (Musicienne) Estelle Defalque (Chant lyrique) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Archibald Puissant b (Acteur) jack thysen (Musicien) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Christophe Gillis (Musicien) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) JORIS VERDIN (Musicien) Manon Vanheste (Graphiste) Julien SCHEPERS (G√©rant) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Jacques Louis (M√©decin) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Adam El meziani (Monteur) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Alain Marcoen (directeur photo) Florine Lambert (Enseignante) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Eric Crasset (Employ√©) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Christine Feraille (Enseignante) Claire Dupont (assidue) Dominique Swinnen (Pianiste) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Ferdinand Despy (acteur) Olivier Lambert (Cuisinier) Lo√Įc Laugier (Artiste) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Ariane Meur√©e (Cadre) Dominique Falmagne (Fan de culture) Laurent Roman (Auteur) Cindy Meuwis (Enseignante) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Monique Meurant (Retrait√©e) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Laurent Sprimont (Musicien) Campos Veronica (Percussionniste) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Conchita Paz (Com√©dienne) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Mohammed Benamar (Vendeur) Silvie Martens (MUA) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Delphine Ricour (Administrateur) Anne Theunis (Chanteuse) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Flora Houdart (Auteure) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Rahel Feidler (Stage & production manager) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Paul-Henri Wauters (Botranique) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Quentin Piette (Marionnettiste) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Roel Das (Musicien) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Monteiro M√©lanie (Artist) KOAX THEATRE CIE (Artiste) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Catherine Baes (leerkracht) Sylvie Blondel (M√©decin) Aline Bonmariage (Garderie en ale) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Elise welleman (pensionn√©) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Jean pierre Schuilen (Musicien) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Claude Courtoy (Cameraman) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Lina Derventlis (Polyvalente) Kienen Jeremie (Vendeur) Roger Roberts (Pr√©sident) Quentin Verheyen (Booker) Patrick Vandoorne (Regisseur) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Fran√ßois Steve (Technicien) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Karine Ponties (Chor√©graphe) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Jonathan Parmentier (Musicien) Danny Godfraind (Design) Fabien Buisseret (Enseignant) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Magali Dodrimont (DRH) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Vincent Gallez (employ√©) Estelle LEGER (Assistante admin) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Nathalie Cooreman (Prof) Victor Defoort (Musicien) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Thibault Collienne (Musicien) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Myriam Amouri (Assistante Camera) Violaine Filion (Chanteuse) Justine Venet (Comedienne) Simon Van buyten (Acteur) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Ariane de Bellefroid (Consultante) Thomas Champagne (Musicien) Brice Deloose (compositeur / Dj) Leone Celia (√©tudiante) India Jonckheere (.) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Christophe Loncour (Ingenieur du son) marie cogels (arts visuels) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Sarah Testa (com√©dienne) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Sant-Anna Nelly (TV production) Cecile Dumortier (Magistrat) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) camille loquet (ligth) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Sandrine Marquez (Enseignante) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Peter Permeke (Artiste) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Marina Danese (Animatrice) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Elisabeth Navez (Patron) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Catherine Preumont (Psychologue) Christian Cloes (COO) Guy Pion (Com√©dien) Shu Bosseaux (employee) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) vincent philippart (ing√©nieur du son) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Dominique Van Cappellen (musicienne) Rebecca Smit (Violoniste) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) delphine thizy (impact social) Roald Sieberath (chroniqueur) Christian Prignon (Clavieriste) Elli Taylor (serveuse) Li√©vine Hubert (Artiste) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Robert Coheur (Programmateur) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Tania Teughels (Enseignante) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Romain Ass√©nat (Animateur) Catherine Dubois (Employe) Zack Jonas (Musicien) Nicole Oliver (Comedienne) Sebastien Taillieu (G√©rant) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) sebastien De Laet (DJ) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Bernard Nicolas (Trompettiste) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Romain David (acteur, porteur de projets) Sandra Engelborghs (Administratif) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Marie Van Calster Rolin (/) Julie Basecqz (Comedienne) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Gregory Navarra (Photographe) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Philippe Vizy (Machiniste) Manuel VIERSET (Com√©dien) Alexandre Trocki (Com√©dien) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Belme George-Emanuel (Logistique) Julie Leonard (Enseignante) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Jacques Docquiert (Journaliste) victor launay (danseurs) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Florian Collet (R√©alisateur) Meryem Messaoudi (Enseignante) michael Lemmens (Cadre) Amalia Carrera (programmatrice) Lionel Wyame (employ√©) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Daniel Lannoy (Prof) Bernard Lange (Enseignant) Christel Richard (√Čducatrice) Depont Eric (Graphiste) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Nathan Jaminon (Technicien son) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Delauvaux Manon (Comedienne) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) catherine coez (artiste) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Iweanya Loos (Consultance) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Yves Weutens (Technicien) Leonor Swyngedouw (musicienne) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) G√©rard Tournay (Retrait√©) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Nathalie Thiry (Attach√©) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Caroline Gereduz (Costumiere) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Dominique Mosseray (Artisan) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Anne Hermant (Consultant musique classique) Michael Colart (Bassiste) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Lale Akat (Recenseur) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Patrice de Matos (Musicien) Virginie Gardin (Comedienne) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Paul Curtiz (Musicien) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Susie Fryns (Employ√©e) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Arona Niang (Tech video) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Zeno Graton (R√©alisateur) Vincent De Clercq (elektricien) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Charly Mignolet (Chauffeur monteur de c√®ne Deco) Andreea Vilciu (RH √©vents) Sophie Cavez (Musicienne) Delphine Isaac (√Čtudiante) Nicolas Riez (Stagehand) Karin Bali (Responsable Marketing) Lara Hubinont (Com√©dienne) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Antoine Plaisant (Com√©dien) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Ioanna Gkizas (Comedienne) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Baptiste Moulart (Comedien) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Fadila Maaroufi (Employ√©) benoit Maljean (clown et jongleur) Elodie De Groote (Medecin) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Patrick Lerch (Directeur) Sylvie Sarrelabout (Assistante) As Collard (Formatrice) Farrah Flament (Artiste) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Eug√®ne Egle (Artiste) Xavier Diskeuve (Auteur) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) David HORN (M√©decin) Claudette Masure (Retrait√©e) Pauline Dewaide (Cadre) Jean-Pierre Crenier (Com√©dien) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Francois Rouchet (Photographe) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Michel van Rhijn (Photographe) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Victor Rossignon (Assistant de direction) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Catherine Lausberg (Peintre) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Sophie Sommer (administration et logistique) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Jolan Huygens (Productie) Caroline D'haeyere (Enseignante) Aurore Walravens (Etudiante) Nathalie Demelenne (Educatrice) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) Pierre Le Bec (Musicien) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Caroline Derselle (Photographe) Jasmien Hoffmann (X) Violette Schloesing (Commedienne) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) David Parker (Audiotech / Stagemanger) marie-anne dozo (graphiste) Jean philippe Defoin (Eclusier) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Damien Lucca (Architecte) Dethier Gilles (infographiste) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Willy Welter (Artiste plasticien) Babou Sanchez (Artiste) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Rachel Boutemy (M√©decin) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) roos euwe (dramaturg) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) Andre Vekeman (Directeur financier) Karim Belghith (Sales Manger) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Carpino Julie (Chanteuse) marie desmet (responsable asbl) Eva Dormal (Primaire) melvin podolski (horeca) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Vincenzo Casale (Musicien) Fabienne Henry (Coach mental) Javier Bernal Revert (photographe) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) Olivier Fanuel (Bassiste) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Michi Fujita (Musicien) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Dirk Deblieck (Direction) Umm√©e Shah (Conteuse) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Flora Hubot (Peintre) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Clara Noirhomme (Charg√©e de projet) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Jean-Frederic Molard (Musicien) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) St√©phane Vandesande (Musicien)