Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.378 ondertekenaars (11.487 ondertekenaars in eigen naam en 1.845 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13378
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11487 Ondertekenaars)
DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) No√©mie Stokart (Etudiante) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) lucille calmel (-) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Catherine Michiels (Citoyenne) Luc Petit (Directeur artistique) Catherine Deschryver (Management) Ignace Rizzuto (Bassiste) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) samuel tilman (r√©alisateur) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Emmy BEAUMEZ (conception - vente) Eric Neirynck (√Čcrivain) Vincent Mathieu (Informaticien) patricia pirard (medecin) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) laurent strivay (verre) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Nathalie Grippa (Architecte) Patrick Keisen (Responsable) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Mandy Similon (Journaliste) Alain Pire (Tromboniste) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Clotilde Peeters (event coordinator) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Maria Casado (Diplomate) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Julie Waseige (Directrice scientifique - Commissaire d‚Äôexpos) Robin Daloze (TD Pipeline) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) V√©ronique Willems (Enseignante) Farrah Flament (Artiste) Jean-Claude HONORE (architecte) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Gabriella Iacono (Danseuse) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Aline Steiner (Responsable de billetterie au th√©√Ętre des Martyrs) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) David Solyom (Enseignant) Dorian Vn. (Event staff) Daniel Alves (Musicien) Valentin Buyse (Ripper) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Pierre Bouldou David (Chanteur) Carolane Pierre (Assistante de production) Alexandre Neus (√Čtudiant) Thierry Hellin (Interpr√®te) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Alexia Depicker (Actrice) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Ren√© Stock (Bassiste) Nina De TAEYE (Comedienne) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Isabelle Francis (Artiste) Camille Radelet (Assistante de promotion) Emilien Homm√© (sans emploi) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Benoit Thiry (aucune) carlos Bustamante (Com√©dien) Sandra Engelborghs (Administratif) Paul Sterck (Administrateu) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Joelle CHANET (Gestionnaire) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Julien Calande (Chef de projet) Yves Collard (Conf√©rencier-formateur m√©dias) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Vincent Rif (Illustrateur) Laurence Briand (Com√©die) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Robert Glasby (Eclairagiste/ Project manager) kaat de windt (pianiste compositrice) Thomas van Oene (Etudiant) Olivier Motte (Photographe) Almamy Barry (Com√©dien) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Yves Delvaux (Cameraman) Lucie Cauwe (Journaliste) Valentin Boucq (Eclairagiste) Gaetano Fabri (Musicien) morris De Meyer (chauffeur) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Fred DURET (Musicien) Melissa Gaty (Violoniste) Louise Bastin (X) Gerda Theek (Pensionn√©e) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Claudine Swann (Pensionn√©e) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) edith lambert (animatrice culturelle au centre culturel Stavelot-Trois-Ponts) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Ava Dobrynine (Storyboarder) Michel Jacobs (Musicien) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Anne Thone (Pensionn√©) Vincent De Clercq (elektricien) Jean Louis Lejeune (Independant) S√©bastien Monnoye (Musique, arts num√©riques) L√©a Renaud (√Čtudiante) Anne-Sophie Sevens (Soprano) Elisabeth Navez (Patron) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) marc de bilde (d√©co tech) Sabrina Groulard (Employ√©e) Fabian Labiau (Projet Manager) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) David Vandenplas (Communication) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) elza Autrique (cours Amarant) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Pol Landercy (Amateur d'arts) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Fran√ßois Fontaine (Technicien) joppe Antonissen (stagehand) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Philippe Blonda (D√©corateur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Fran√ßois Goffinet (Musicien) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Arno Hintjens (Chanteur) Julie Dieu (Com√©dienne) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Baptiste Marchal (Assistant de production) Olivier Boonjing (Directeur photo) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) jean-michel caron (animateur) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Ninon Perez (Com√©dienne) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) catherine coez (artiste) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Graziella Calabrese (Responsable achat) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Quentin Minon (Comedien) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) Cedric Godyn (√Čducateur) Laurent Rogmans (Regisseur) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Benjamin Genicot (Stagehand) Justine Duchesne (Co-directrice de Compagnie Jeune Public) Lise Lejeune (Costumi√®re) Daniel de Beer (Retrait√©) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Charlotte Vanhulst (Comptable) Pierre Hupperts (Producteur) Arthur Bouet (R√©alisateur) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Alain-Pierre MEEUS (Communication manager) Othmane Moumen (Com√©dien) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Corentin Jonckheere (G√©rant) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Martin Gr√©goire (Batteur) Tommy Tielemans (Chauffeur) Jacques Tilly (Machiniste freelance) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Denis Chav√©e (Employe) Timothy Doucet (Etudiant) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Muriel Denis (Auteure dramatique) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Alain Marcoen (directeur photo) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Leen de spiegelaere (MetX) Francis Grenson (Retraite) rusty james larbuix (batteur) ivan louette (aucune) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) Nanou HORICKS (B√©n√©vole culturelle) Mikael Di marzo (Acteur) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Sophie Huyghe (Enseignante) L√©a Halimi (Violoncelliste) Violette Nys (D√©veloppeuse) Marie Kasemierczak (Animatrice) Breton Javier (Bass) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Anna Maerten (Sage-femme) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Kenzo Virga (Com√©dien) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Mara De Sario (Photographe) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Lise De Caevel (Project manager) Julie Cherpion (Coordinatrice) Alain Renard (smart projet 682) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) Ruby Frisvold (Etudiante) Mathieu La Rose (Assistant social) Philippe VOGRIG (Artiste) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Annick Grandry (Infirmi√®re) Samira Sch√ľr (Chanteuse) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) judith delville (Mosaiste restauratrice) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Renaud Paquot (R√©gisseur) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Christian Van Parys (C√©ramiste) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Dominique Sintobin (Po√®te) Olivier Celli√®re (Photographe) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) Liesbeth Devos (Chanteuse) Fabienne Syenave (NA) claire williams (Artiste) Vanessa Pilatte (Commerciale) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) julie montignies (animatrice) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Chantal Legreve (Medecin) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) ouchinsky Michel (M√©decin) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Sarah Grin (Com√©dienne) Chille Deman (Gepensionneerd) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Herv√© Borb√© (musicien) Eric Godon (Acteur) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Louis Preudhomme (Percussionniste) Nathalie Gutermann (Commercante) Maxime Desert (Free Lance;) Laurent Berger (Enseignant) Pablo Andres (Com√©dien) Mille Lundt (Artiste) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Enrique Castillo (Enseignant musique) Julie Caebergs (Communication culturelle) Laure Geerts (photographe) tom voorn (arbeider) Benoit Leclaire (technitien) Alice De Page (Illustratrice) keteleer suzette (danse classique) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Nick Moinet (Audiovisual technician) Lina Derventlis (Polyvalente) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Patrick Nuytkens (General Manager) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Stefan Dooreman (Employ√©) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Quentin Chaveriat (Performeur) C√©dric Roland (G√©rant) Thierry Springael (Sculpteur) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Colette Lamarche (Guide) Edith Robin (Psychologue) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Miguel Camino (Clown) Martine Vandenbroeck (Xxx) mathieu Flamme (p√©dagogique) Naomi Vercauteren (violist) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Claudine Leonet (Professeur) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Julie Lebrun (Costumi√®re) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) St√©phanie Merken (Monteuse image) Ahmed AMOURI (retrait√©) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Sandrine Marquez (Enseignante) Olivier Lambert (Cuisinier) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Yseult Hiernaux (Communication) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Sophie Ivanova (Etudiante) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) William Henne (Cin√©aste) wim wabbes (Artistiek directeur) Marie Binet (Technicienne video) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Michel COURBET (Sales) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) Sarah Aguzzi (Enseignante) Lydie De Backer (Graphiste) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Armando Luongo (Mucisien) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Floriane Petit (Artiste lyrique) Justine Maxelon (artist) Camille Thiry (Host accueil) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Sylvestre Gobart (Videastz) Stephane Darris (Producteur) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Gaylord Baert (Finances publiques) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Martha Meeze (Starter) M√©lisande Cailleau (Avocat) Sabine Minniti (UE) Aline Ackermans (Administration) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Marco Schetgen (G√©n√©raliste) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Kilian Delcorte (Eclairagiste) Vincent Massinon (Animateur/artiste) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Damiano Perri (Musicien) Thierry Willems (Ex. Electro) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Julie Van de Vyver (Doctorante) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) Alice Pierson (Assistante projets audiovisuels La Monnaie) Toufik Cherifi (Enseignant) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Antoine Georges (Cameraman) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Alexander Gurning (Pianiste) Dom Moreau (Professeure) Manon Vanheste (Graphiste) Sandra Van hecke (Kapper) Danilo Malmusi (Artisan) Madeleine Bara (Enseignante) Cecile Baldwin (M√©decin) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Quintijn Ketels (artiste) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Virginie Gardin (Comedienne) ivan Rosseel (entertainment) Selim Khemissi (Animateur radio) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Aur√©lien Oudot (Circassien) Maxime Schwarz (Monteur) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Mark Van Gorp (Technieker) patrick Leroy (Technicien spectacle) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) CICI OLSSON (Photographe) yves Merlabach (Retrait√©) Thomas Franck (√Čtudiant) Pierre Parage (Stagehand) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) Marco Lamensch (R√©alisateur) Emanuel Maes (Communicatie) Maud Carolo (Ouvri√®re) Guerin van de Vorst (Realisateur) Thomas De Thier (Scenariste) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) cedric Demollin (inge son) Edwin van den Hove (Machiniste) Philine Debouver (Chanteuse auteure compositeure) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) Henry BELY (Employ√© administratif) Edouard karbowiak (DJ) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Nicola Latorraca (regisseur) Anne De Gelas (Artiste) Thibault Jonckheere (Artiste) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Andr√© elleboudt (centre culturel) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Loreta MANDER (Retrait√©e) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) Laetitia Contino (Animatrice culturelle) aude mermilliod (autrice de bd) Cheyenne Janssens (Stagehands) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) V√©ronique Bultiau (animatrice) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Claude Rappe (Ecrivain) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Colin Jolet (Danseur) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Dominique Hermans (Com√©dienne) Arthur Massart (Etudiant) Sylviane Cavirot (Accueil) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Xavier Locus (Pianiste) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Veronica De Giovanelli (Peintre) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) V√©ronique Michel (Programmatrice) Caroline Spiertz (√©tudiante) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Daniel Vander Gucht (professeur) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) Marine Henin (Charg√©e de communication) Anne Kanlis (Employ√©e) Maria Peredo (Performer) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) Julie Delhaye (IT Project Manager) Benjamine Huyghe (Directrice) Rebeca Fernandez Lopez (Danseuse/chor√©graphe/p√©dagogue) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Fadila Maaroufi (Employ√©) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Julie Dacquin (Comedienne) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Bart Van Gotha (psycholoog) Delphine Duli√®re (Export manager) Lode Van de Velde (Administration) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Jolan Huygens (Productie) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Pascal Winberg (Chansonnier) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Philippe Brasseur (musicien) Mathieu Robert (Musicien) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Manon Faure (Charg√©e de production) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Marc Angeli (artiste) Sarah Maouche (Enseignante) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Celine Chariot (Photographe) Michel GERARD (Benevole) St√©phane Galland (Musicien) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Fran√ßoise Wasterlain (enseignante) Marina Paganelli (Institutrice) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) M√©lanie Pel√© (Professeure) quentin marchal (charpentier) Sophie Cohen (Violoniste) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) dominique depre (conseiller) Christine MULLER (En invalidit√©) Bernard Hebette (Gerant) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Daniel Wilmart (Batteur) Philippe Vizy (Machiniste) Th√©o Delval (Etudiant) Catherine De Meulemeester (Webdeveloper) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Eric Defosset (Technicien son, musicien) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Alexandre Aretz (Technicien son) Wim Lauryssen (Trombonist) Eric Russon (Journaliste) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) catherine luxereau (psychiatre) Bruno Parent (Distributeur de films) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Nathalie Demelenne (Educatrice) Yannick Dupont (Musicien) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Nicole Oliver (Comedienne) Samuel Namotte (Chanteur) Camille Riviere (√Čtudiant) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Claire Halbardier (Agent de communication) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) De Blieck Lotte (Bassiste) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Paul Guiot (G√©rant) Johan Boury (Gerant) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Stefy Rika (Chanteuse) Audrey Michotte (Cadreuse) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Pierre Vaiana (Self employed) Naomi Hanssens (Referente culturelle) Isabelle Dendal (Publique) Marc CHANTEUX (Industriel) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Roland Delacollette (Guitare basse) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Berlinde Deman (Muzikant) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) coraline cl√©ment (com√©dienne) Sarah Minutillo (Artiste) rRenelde dupont (Production documentaire) Nathalie Willame (Actrice) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Olivier Creppe (Ing√©nieur du son) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Julie Ernest (√Čtudiant) Anna Touvron (Art director) Marc Godfroid (Muzikant) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Romane Henkinbrant (Vid√©aste) Martinez Fornas Aldo (Directeur artistique) Albertine Libert (Guide) C√©line Maerevoet (enseignante) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Thomas Sohet (Compositeur arrangeur) Toon Smets (Lichttechnieker) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) veronique Hennuy (addict √† la culture) Patrick Everaert (Plasticien) eric marchal (architecte) Delphine Ricour (Administrateur) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Joe Higham (Musician) Constanza Guzman (Chanteuse) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Maelle Rey (Ouvreuse) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Campos Veronica (Percussionniste) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Nadia Ben Romdhane (peintre) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Christian Lassaux (Directeur) Ingrid Bravin (stagiaire) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Ben Horemans (event security) Alicia Piazza (Architecture) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) S√©bastien Vandevyver (Associate) Estelle Lecaille (curatrice) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Antoine Wielemans (Musicien) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Martine Fabry (Manager) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Jean-Julien Servais (Musiciens) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Renaud Minet (Eclairagiste) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Robert Coheur (Programmateur) Beno√ģt Bauwin (Musicien) valentin Mazingarbe (Technicien cin√©ma) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Michel Flamez (Musicien) William Csikvar (G√©rant) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Pascale Burlet (Manager) Anthony Spallino (Coursier DHL) bart walter (artiest) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Yvon Van lancker (Administrateur y services) pierre Baton (Constructeur) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) CORNU Melissa (Actrice) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Massimo Saracino (Professeur) David Hassoun (Animateur) Nina Poskin (Soliste) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) Florence Dall'Aglio (Production manager) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) fernand Denis (Journaliste) Francoise Desmet (retrait√©e) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Pierre Michaud (Musicien) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) Renaud Sana (Musicien) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Christian Locqueneux (Gerant) Beaudry Charlotte (Artiste) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) ADRIEN LAMBINET (Enseignant, Musicien de sc√®ne) jo de cat (sociaal werker) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Sarah Mathurin (Comedienne) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Jean-Pol Rouard (Professeur) Yves Carpentier (Photographe) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Quentin Debecq (musicien) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Garine Gokceyan (Graphiste) Patrick Davin (chef d'orchestre) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Catherine Parfonry (X) Florian Collet (R√©alisateur) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Jonathan Slotboom (Regisseur) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Laurent Maze (Musicien) angele plaut (danseuse) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Karim Gharb (Chanteur) Thorsten Baensch (enseignant) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Isabelle Boucher (Stage manager) Olivier Merlini (Employ√©) Boule Olympia (Musicienne) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Alec De Busschere (artiste) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Mr B. Mr B. (Musicien) Li√©geois Jo (Muzikant) Robert Jaspard (responsable) Christine Chasse (responsable) Dolores Decamps (Enseignante) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Wissem Amimi (Musicien) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Marc Pinilla (Musicien) Olivier Justronck (Cam√©raman) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Julie Calbete (Chanteuse) Kevin R√©aume (Technicien) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Antoine Plaisant (Com√©dien) Sabrina Warny (Employ√©e) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) julie bertrand (sc√©nariste) Anton Kouzemin (Com√©dien) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Alice Bourgois (√©tudiante) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Simon Galloy (Enseignant) Samata Mutoni (Employ√©e) Lisette Lomb√© (Performeuse slam/ autrice) MARC CLAEYS (Ouvrier) eric van renterghem (batteur) Brice Vancauwenberge (Musicien) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Steve Fabry (Sound designer) No√©mie De Clercq (Consultante) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Giaux Sophie (√©tudiant) Pascale Charlier (Enseiignant) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Maes Marijke (Muzikant) Julien Nulens (Technicien lumiere) Sandra Chaoual (Danseuse) Morena Brindisi (Musicienne) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Christian Kairis (Hautbo√Įste) J√©r√īme Thil (Bassiste) Elba Da Silva (Animatrice) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Mollie Costanza (Chanteuse) Nathalie Haegeman (Productie manager) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Theodora Boeker (Employ√©e) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) arthur gourdin (molon, administrateur) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Ivan Hanssens (Idem) Caroline Angeli (Guide Touristique) Chlo√© Van de Sype (/) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Franfran de Gottal (Clown coach) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Antoine DRONSART (Technicien Son) Reginald Washington (Professional Musician) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) jean marc panis (r√©alisateur) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Louise Labib (Productrice) Nicolas Dubuisson (informaticien) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Julie Basecqz (Comedienne) Anais Elba (Musicienne) Thierry Bontridder (Sculpteur) Christian DELWICHE (Retrait√©) Patrick Amand (G√©rant) isabelle martin (manager) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) david sabau (ing√©nieur du son) Val√©rie Ducoeur (Art director) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Benoit Manil (Enseignant) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Nele Staes (Bediende) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Roberto Romeo (Cin√©aste) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Emmanuelle Aelvoet (Educatrice) Daniel Romeo (Bassiste) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Cecile Rittweger (Comedienne) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Maria de duenas (danseuse) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Jean Hilger (Pianiste) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Patrick Martens (Stageco) Natacha Nicora (Artiste) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Yves Martin (Conseiller) Lucy Mattot (Com√©dienne) Michiel Depreitere (Technieker) Arthur Marbaix (Acteur) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Alexis Vandist (Com√©dien) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Ludovic Catalfamo (Musicien) Rita Vanderheyden (X) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Morgane Banneux (Aide familiale) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) michael van malder (stage hands) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Aude lorquet (comedienne) Lucie Knockaert (Assistante de production) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) David Pion (Formateur) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Coline Legros (Celibataire) Alan gevaert (bassist) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Florine Lambert (Enseignante) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Aline Piron (Com√©dienne) Babou Sanchez (Artiste) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Phil Henrion (Musicien) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Emilienne Flagothier (Artiste) Christian Cabuy (Antiquaire) Dirk Dufour (?) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Francis Winandy (Musicien) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) D√©borah Leblanc (HR) philippe mourlon beernaert (spectateur) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Jeremy Moriau (humoriste) Muriel Dacq (Chanteuse) Celine Strappazon (Chanteuse) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) C√©line Borsu (Secr√©taire) teun verbruggen (drummer) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Lusci Yannick (Consultant) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Caroline Huart (conseill√®re) Ellie Nimeroski (Violiniste) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Dario Amalfi (Dj) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) Celine Debacquer (klassieke zang) Sacha Ardus (Actrice) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Letort Bruno (Compositeur) Emmanuel Van Hoof (-) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Sarah Blau (Bruxelloise) Arnaud Trejbiez (Producteur) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Janie Follet (Com√©dienne) christophe mennicken (√©tudiant) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Aline Baudet (Designer, illustratrice) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Lucien Jans (R√©alisateur) Jean-Louis Langlais (jj) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Charles Grison (independant) Adrien B√©hier (Ing√©nieur du son) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Fabienne Henry (Coach mental) Alice Martinache (Com√©dienne) Jacob Storer (Danseur) GAUTHIER LISEIN (musicien) Joaquim De Moor (Com√©dien) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) C√©line Jemine (Musicienne) JULIE PIETTE (IT Analyste) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Pat Masson (HeAD) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Marcha Van Boven (com√©dienne) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) claude fisson (b√©n√©vole) Muriel Sarlette (Musicienne) rocco campanella (d√©cor) Mario Loyo (Designer) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Johan Denoulet (Technicien Son) Guillaume Malempr√© (Musicien) Laurent thurin-nal (Photographe) Amber Kemp (Com√©dienne) Francoise Koole (Eurocrate) Jose Criado (Emploi) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Xavier Colas (r√©gisseur) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) louis cleys (affichage culturel) Lionel Aquilina (Batteur) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Alain De Rudder (Trompettist) Peter Candries (Straattheater artiest) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) claude zylmans (libraire-conseil) Emilie Dotheij (Ensembliere) Kody Kim (Humoriste) Jean Francois Bouron (Artiste) Emily Allison (Chanteuse) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Daphn√© Robin (Clown) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Patrick Leboutte (Directeur de festival) Guyl√®ne Olivares (actrice) Johanne Verbockhaven (Phd) Laurence Rosier (Professeure ULB) Giulia Chiarelli (sans fonction) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Henri Snyers (regisseur cinema) Brigitte HIBEN (Employ√©e) Sophie Lecocq (Solidaire) Isabelle Orcel (administrative) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Nicolas Denison (Compositeur digital) Vincent Malcorps (Grand Manitou) quentin smolders (plasticien) Didier Swysen (sc√©nariste) Vincent Bruyninckx (Musicien) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) Elodie Paternostre (Danseuse) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Fabian Hannaert (Postproduction) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Maxime Membrive (Com√©dien) Laurence Tempels (Na) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Fabrice Lig (Compositeur) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Christophe Bergmans (Web designer) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Arnold Robertz (Enseignant) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Baptisye Lambert (Logistique) Marie Mesters (Amateur d'arts) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Vincent Snappe (Enseignant) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Sylvain Rassart (Ambulancier) Anthony Fina (Operationnal Manager) Mehdi Mahassine (Artiste) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Teuk Henri (Muzikant) B√©n√©dicte Lienard (Cineaste) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) fred clautier (coordinateur technique) Fran√ßoise Housen (Musique) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Rachel Boutemy (M√©decin) Grazyna Czech (Retrait√©e) Denis Sadzot (stage hands) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Lauro Crijns (Productieleider) Christine Deneyer (Secr√©taire) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Fiorentino Rufo (Employ√©) Emmanuel Alberts (Cadreur) Jan De Block (Composer/producer) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Jeremy Lamblot (Comedien) Lucie De Ley (musicienne) Sophie Hermant (Employ√©e) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) √Čtienne Wintquin (Idem) Patricia MIR (C coach) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) F√©lix Matagne (Musicien) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Cedric Legoulven (Com√©dien) Alban Londot (Rigger) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Morgan Habran (Event Manager) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Bruno Schrouben (√Člectronicien) xavier Lauwers (√©clairagiste) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Louise Ros (Photographe) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Damien Desirant (√Čclairagiste) Olivier Henrion (Photographe) Nathalie Vanderlinden (poete) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) Christophe Voisin (Coordinateur) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Hicham Chahidi (Compositeur) Antoine Lissoir (Musicien) Lou Dossogne (Com√©dienne) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Morgane Mingers (2eme assistante mise en sc√®ne) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Aur√©lie Leuridan (animatrice) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Bernard Sauvenier (R√©alisateur) jean luc millot (musicien) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Arnaud Arseni (Auteur) David Lheureux (3d designer) Olivier Bilquin (Musicien) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Mirella Cisternino (Choriste) Rohan graeffly (Plasticien) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Barbara Dits (Photographe) Camille Henry (Development manager) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Andre Renaud (Retrait√©) Bruno G√©rard (Consultant) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Paul SARLET (Op√©rateur) Julien Conti (Musicien) Christophe Remy (Directeur artistique) Florent Fourmentin (Light/video designer) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Toorop Zori (Artiste) Verheest Niels (Zelfstandige) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Julie Gelon (Illustratrice) Rik Staelens (muzikant) Lucas Sevrin (√©lectro) Ceyssens Kurt (Event Manager) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Caroline Migeal (Psy) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Quentin Vande Velde (Militaire) Fran√ßois Haag (Musicien) Tia Dzamonja (Graphiste) Louis Van Zande (perchman) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Yoann Zimmer (Acteur) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Simon Fransquet (Compositeur) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) detry fabrice (Musicien) Marie Gaber (Retrait√©) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Gust Van Moorhem (Student) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) G√©rard Corbion (responsable de cie) georges girard (chomeur) stephane maes (musicien & graphiste) Frederique DOLPHIJN (Ecrivaine) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Bertrand Closset (R√©gisseur) Luc Ponet (Organist / dirigent) Anne Humblet (Ensembliere) Murielle Texier (Com√©dienne) MARIE FRIEBEL-HUENS (-) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Peter Schoutteten (Technieker) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Ad√®le Jacot (artiste) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Michael Asnot (Muzikant) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Patrick Michel (Acteur) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Vincent Huet (Ind√©pendant) Jeroen Vink (Projectmanager) Cynthia Claes (Horeca) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) Patricia Duterne (Auteure) Sebastien Petretti (Realisateur) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Salvatorz Giunta (com√©dien) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Patricia Delire (Secr√©taire) Xavier Depovere (CEO) Corentin Dellicour (Musicien) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) Fabrice Fontaine (Programateur) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) chris van tongelen (zanger acteur) Sophie Baudoux (admin) Zazie De Truchis (Artiste ?) Famke Vehouni-Tjebbes (Grootmoeder) tadzio baudoux (musicien) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Alexandre Herman (assistant de production) Patrick Chauviaux (Gerant) Anne Wabnik (moi) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Morgan Denys (Musicien) Eric Van Cutsem (Journaliste) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Catherine ELIAT (Pas) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Maria Kozinska (Gids journaliste) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) Michael Sandow (animation) jack thysen (Musicien) Sarah Klenes (artistes) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Voos Lauriane (Animatrice) Kevin Conroy (Manager) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Denis Lepinois (Enseignant) Renaud Falys (Employ√©) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Bastien Friquet (Technicien son) Hilde Pauwels (Traductrice) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Maxime Canart (Electricien) Antoine Sion (Designer) martin durt (constructeur d√©cors) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Cecile Dumortier (Magistrat) Flora Houdart (Auteure) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Gael Soudron (Com√©dien) Christophe JALLET (Architecte) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Francois Rouchet (Photographe) gaetan rusquet (performeur) No√© Francq (R√©gisseur) Julie Rens (Musicienne) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Victor Defoort (Musicien) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Hugues Rosoux (Cadre) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Louison Renault (Professeur , musicien) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Delphine Jouret (Spectatrice) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Yuliia Dudinova (G√©rante) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Maud Scaillet (Coordination Secu) Marc De vreese (Musiciens) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) Diego Herman (Peintre) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Marc Lodefier (ICT) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Thomas GEORGES (Graphiste) Geraldine Denis (Comedienne) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Ian Theves (Technicien de spectacle) Henri Culot (Danseur) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Mathilde They (Charg√©e de communication) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Gil Delogne (Musicien) Thierry Tytgat (arboriste) Pierre Molinghen (Photographe) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Sonia Frey (Cadre) Ludivine Leonard (Banqui√®re) Anne de Beer (Coach et formateur) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) H Eva (Freelance dancer, performer) DjM DjM (Animateur) Philippe VERZELE (Enseignement) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Stephane De Visch (Informaticien) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Merv√© Olcayto (Assistante promoter/booker) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Charlotte Istasse (Danseuse) Vega Dj (Dj) Jean-Marc Schneider (Photographe) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Daniele Radoux (Psychanalyste) Eric Goffinet (Technicien) Monteiro M√©lanie (Artist) Marine Bernad (Arts graphiques) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Pasquale Caruana (Technicien de son) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Giuseppe Vetro (Enseignant) Robert Hansenne (Photographe) Andr√© Meuwis (Musicien) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Halin Valerie (calligraphe) Ariane G√©rard (√Čtudiante) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Annick Johnson (Com√©dienne) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Natascha Provoost (employ√©e) Boris Dambly (Sc√®nographe) Gauthier Minne (Regie) Mathieu Pierloot (Auteur) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Nathanael Monfort (Comedie) Joao Prates (Tech video) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) St√©phane Salkin (Musicien) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Nicolas Hanson (Musicien) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Stephan Bertozzi (1) Dominique Cloetens (Sans) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Sybille Geller (B√©n√©vole) Gil Mortio (propre compte) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Stephan Wintgens (Solution architect) Marjorie Roberts (Enseignant) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Charlotte Pion (artiste) jean yves limet (photographe) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Philippe Mathys (Fotograaf) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Anja Hess (cin√©aste, photographe) AXELLE RED (artiste) Tom Malmendier (Musicien) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Caroline Gonda (Etudiante) Jean pol Lejeune (Art director) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Michel Delville (musicien) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Steven Konkel (Sans emploi) Kris Belean (sound engineer) Gregory Lenon (Musicien) Nicolas Destatte (employ√©) Monique Stoquart (professeur) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) Finn Fahy (Barman) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Judith Jassogne (Digital trainer) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Pascalle Willame (Ensembliere) Cindy Meuwis (Enseignante) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Raf Vermeulen (arbeider) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Andr√© Delval (Commercial) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) Kevin Motte (√Čclairagiste) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Steve Bree (Events and Installation Technician) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Cassandre Sturbois (Photographe) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Tuan Ho Duc (Musicien) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Maxime Van Tomme (Regisseur) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Alyssa Lambot (Musicienne) Benoi Lacroix (story boarder) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Kelly Seghers (Bediende) Caroline Case (G√©rante) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) David Dehut (Animateur) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Maggy Meynaerts (Crewplanner) pascale barret (visuelle & performance) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Rudy Goddin (Directeur artistique) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Frederique de Montblanc (Autrice) kristof Huget (Volgspot) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Paul Govaerts (Auteur) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Capucine Daloze (Billettiste) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Marie-Aude Breyne (Animatrice) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Patrick Kurota (Illusionniste) Aurore Dal Mas (Photographe) Jonas Beks (Freelancer) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Renaud Masson (Photographe) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Brigitte D'haese (√©ducation) corentin binard (artiste peintre) Bristol Mo (Photographe) Ugo Petropoulos (Journaliste) Francois Gonzalez (technicien) Wendy Piette (Com√©dienne) giovanna piccinini (employee) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Joya Bosseaux (Etudiante) Indirah Osumba (Coordinatrice) antonio pradas (fabrieksarbeider) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Anne Marcq (Plasticienne) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Marianne Poncin (Office Manager) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Marnie Leplat (√Čtudiante) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Amelie S (Architecte) Elisa Demarr√© (Dramaturg) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Sylvain Finamore (Independant) Jonathan Kugel (Galeriste et antiquaire) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Nicolas Buysse (Comedien) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Marie Lefebvre (Enseignant) Adrien Debouche (√Čtudiant) pascal vinel (consultant) Marie Lekane (Cin√©ma) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Catherine Pierloz (Conteuse) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Lale Akat (Recenseur) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Delphine Mathy (Photographe) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) C√©sar Hanssens (Technicien son) Martine Savary (secr√©taire) Damien PERREZ (juriste employ√©) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Marie Van Puyvelde (Com√©dienne) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Quentin Perot (Photographe) Catou De Meyer (Retrait√©e) Philippe Garcia (?) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Patrick Mertens (Employ√©) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Sarie Verheughe (Make-up artist) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Sandra Demmiche (Shop manager) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Laurent Ingels (Realisateur) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Patrick Beckers (Com√©dien) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Edwige Henry (Assistante) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Martin Mahoux (Project coordinator) Isabelle colassin (Artiste) ANTHONY SCHOR (architecte) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Fronie Derveaux (Assistant director) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Lucie DEBAY (actrice) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Florent Thirion (√Čtudiant) Pauline Collard (√Čclairagiste) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Gabriel L√©onard (Electro) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Joel GOSSET (ACTEUR) Anna Van Bree (Chef costmiere) martin colleu (musicien) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Paul Verschueren (guide touristique) Eric Lamb√© (Auteur) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Sven De Weger (Event Security) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Florence Thonet (Maquilleuse/ effets sp√©ciaux) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Martine Cohen (Chanteuse) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Karim Belghith (Sales Manger) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Antoine Jonniaux (illustrateur) Philippe Ekoka (Musicien) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Marie De Roo (Motion designer) Justine Mauraj (Musicalartiest) Genevi√®ve Dehout (Sociale) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Pieter Nys (AV technieker) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Sylvie Poulaert (Prof) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Draye Nicolas (Manager) Adrien Berlandi (Etudiant) Karin Peeters (Contentbeheerder) Val√©rie Caudron (Enseignante) Hallot Hallot (violoniste) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) C√©dric Folie (Technicien son) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) jean battistoni (√Čclairagiste) Karine Doyen (Solidaire) C√©line Bodson (Violoniste) Fred Nyssen (Acteur) Leblanc Claire (Direction mus√©e) Clement Nourry (Musicien) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Veence Hanao (Musicien) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Margaux Janssens (R√©gisseuse cin√©ma, assistante de production cin√©ma) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Paul Fauconnier (Conteur) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Alain Bellot (Acteur) Audrey Letecheur (Illustratrice) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Jean Desrumaux (Fan de culture) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Luc De Meulenaere (T√©nor) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Patrice de Matos (Musicien) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Alain Caron (P√©diatre) David Block (R√©alisateur) Claude Nobels (Producteur musical) Marie Brabant (Maquilleuse) Michel Lalieu (No Fucntion) Piroska Visnyei (Cantatrice) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) kenny Bernard (Musicien) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Louis Prest (Com√©dien) Giliane Gaspar (Event manager junior) Casimir Liberski (Musicien) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Yacine Hamida (M√©decin) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Youn√®s Boukili (Musicien) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Roland de Wergifosse (Sans) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Garny Fran√ßois (Cordes) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) David Mazzeo (Directeur Artistique) Egon Di Mateo (Com√©dien) Laurent Piron (Magicien) Lara Cowez (Professeure) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Christine Delvaux (Enseignante) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Himawari Arai (√Čtudiante) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Charlotte ledent (Psychotherapeute) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Jean-Michel Gigot (Acteur) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Marine Mechri (Sage-femme) jacqueline bourdouxhe (psychologue) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Elien Ronse (Visual artist) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Jean-Luc Gillard (programmateur) Rahel Feidler (Stage & production manager) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Cyril Garac (concertiste) Benoit Malev√© (Echevin) Michel Lary (Educateur) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Peter Permeke (Artiste) Damien Brouyaux (musicien) Claire Gerrits (Attach√©e communication) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Anke Fi√©vez (Artist) Fran√ßois Aubinet (Musicien) thomas israel (artiste) Philippe Eliaers (musicien amateur) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Amelie Segers (Enseignante) Mira Primault (Animatrice) Antoine Donneaux (Humoriste) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Violaine Peeters (Funambule) Vincent Maillen (G√©rant) Dimitri Marun (Spectateur) laurent bernard (R√©gisseur) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Fran√ßois Steve (Technicien) Olivier Schmitt (Musicien) Sandrine Bettens (Head of Events) Ang Pal (Coordinator) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Eve Beuvens (Musicienne) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Joachim Iannello (Violoniste) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Laurianne Thysebaert (violoniste) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Daniel Vill (B√Ętiment) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Imane Guemssy (guemssyimane@gmail.com) Patrick Errera (Ripper) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Val√©rie Dufour (Chercheuse) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Abdou Mekkaoui (Culture) olivier de Mascio (Employ√©) Herv√© Noirot (Pianiste) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Sonia Brasseur (Aucune) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Sacha Hanssens (Rippeur) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) A√Įna Spencer (Musicien) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Florian Goossens (Gestionnaire) Peter Dobbels (Venue Manager) Pierre Jadin (G√©rant) Louise Kollmeier (Pianiste) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Gregory Maira (Agent finance) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) Nicolas Cretu (Musicien) Arnaud Chamoy (Technicien video) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Olivia Goffin (Comedienne) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Christian Pirenne (Psychologue) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Amandine Haustraete (Sage-femme) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Gilles Millet (Artiste violoniste) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Goossens Alicia (Architecte) Niels De Schutter (Ing√©nieur du son) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) √Čnora Marchant (√Čtudiante) Isabelle Gobbaerts (Multi) BRIGITTE LECORDIER (COMEDIENNE) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Soledad Ferreira (Enseignant) Simeon Gregoire (Dj) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Thonus Yves (Monteur son) S√©bastien GRAUX (Artiste) Julie Mossay (Chanteuse) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Raymond Launay (technicien polyvalent) Gilles Dn (Guitariste) Nicolas Jaumain (Booking agent) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Jade Daubresse (Barmaid) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Laure Norrenberg (Costumiere) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Vincent Alleman (r√©gisseur) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Christian Cloes (COO) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Gudule Zuyten (Com√©dienne) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Maxime Moyaerts (Musicien) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Simon Carlier (Musicien) Camille Meulders (√Čtudiante) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Kevin Strompers (Stagehand) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Michael Havenith (R√©alisateur) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Fabienne VANESSE (Employ√©) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Gael Leininger (R√©gisseur) stephan cravillon (Prestataire technique) Luc B√©riot (Enseignant) David Janssens (Assistant realisateur) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Hugues Girard (R√©gisseur) Nathalie Cooreman (Prof) Marie Davin (Costumi√®re) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) NICOLAS MARTY (Light designer) Bruno Baudewyns (Musicien) Maxime Anselin (Comedien) Isabelle Wery (Actrice et autrice) Ann Janssens (Chanteuse) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Olivier Snyers (moniteur) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Boris De Visscher (Assistant Camera) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Brigitte Lahaye (Solidaire) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Val√©rie Mania (Enseignante) florent jeunieaux (musicien) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Pauline Brisy (Comedienne) Elise welleman (pensionn√©) Louis Piette (√©tudiant) Philippe Fontagnere (Musicien) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Alain Servais (Expert technique) Bruno Coppens (producteur) Thomas Maillet (Guitariste) Anthony De Baere (Musicien) Jan Houssin (theatertechnicus) Pablo Pacini (R√©alisateur) Nathalie Jacques (Enseignante) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Pascale Rubens (Muzikant) Vincianne Lapaille (G√©rante) Manon De Clercq (Manager) Catherine Mockel (psychologue) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Vincent Lesceux (Passion) Robby Demaret (Road) Sophie Coulon (Enseignante) vanessa charlier (horeca) vincent philippart (ing√©nieur du son) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Marianne Goffard (Artiste peintre) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Dirk Schreurs (Componist) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Quentin Six (Technicien son) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Julien Gugel (Guitariste) L√©a Chartier (Photographe) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Sam Versweyveld (Muzikant, leraar) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) St√©phane Wertz (Musicien) Bo Tijskens (Visagiste) Samuel Idmtal (Peintre) Eric Leleux (musicien) sabrina dini (secr√©taire de direction) Olga Paterlini (Assistante de production) Michel Jaspar (Musicien) Francis gerin (Charg√© de mission) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Julie Antoine (cr√©atrice) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Wouter Verbist (Ambtenaar) Pauline Couble (sculpteur) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Lucas Rogozinski (Illustrateur) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Renaud Cagna (Acteur) Colette Sodoyez (Comedienne) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Mathy Nathalie (Project Manager) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Carine Chavanne (Auteure) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) G√©rard Tournay (Retrait√©) Nancy Boudart (Xxx) Martine De Michele (Com√©dienne) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) devreux jaqueline (artiste) constantin beine (dessinateur danseur) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Martine Layon (Psychologue) Suzon Gheur (Circasienne.) Leila Kleve (Com√©dienne) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) frederic schenk (animateur culturel) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Laurent Sprimont (Musicien) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Marc Pierre (Enseignant) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Vincent Engel (√Čcrivain) St√©phanie Noben (Enseignante) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Catherine Dubois (Employe) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Gilles Dierickx (Communication) Catherine De Michele (Responsable de communication) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) Thomas Johanns (Employ√©) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Daniel Dejean (Compositeur) Sumeya Kokten (R√©alisation) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Pierre Gehain (pensionn√©) Nora Zekhnini (M√©decin) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Michel Chauvaux (DJ) marc gicquel (enseignant) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Eric Jurdant (Membre du Comit√© d'orientation du Centre Culturel de Durbuy) Woon Sun Pasteels (Designer textile) brune Campos (performeuse) De Mey Eug√©nie (Musicienne) Christine Rigaux (Directrice) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Didier Likeng (Bassiste) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Jean Malotras (Manager) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Maureen Halin (Vendeuse) Steve Louvat (Musicien) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Adrien Vwrhoeven (Na) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Clara Lopez (Auteur et com√©dienne) Camille Rasera (Comedienne) France Lamboray (Costumi√®re) Sylvie Storme (Professeur) Ninna Pacini (As) sylvie thiry (employ√©e) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Delphine Gardin (Chanteuse) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Corentin Huppertz (Technicien) Lola D'haenens (Assistante de production) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Mathias De Marco (Responsable technique) G√©raldine Harckman (Peintre) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Viviane Van Camp (Pensionnee) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Antoine Dawans (Musicien ind√©pendant) Samir Moussaoui (Polyvalent) Valerie Bizet (Assistante) Jacques Louis (M√©decin) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Delphine Mertens (performeuse) Brigitte Salkin (Food stylist) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Christian Leroy (R√©alisateur) Philip Depaepe (Manager) Matondo Waku (Chanteur compositeur) brigitte Romain (animatrice theatre) France Brasseur (Administratrice de production) Benjamin Palouzie (?) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Pascal Charpentier (Musicien) ottavia marcon (Charg√©e de production) Paul Bossu (Employ√©) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Caroline PAGES (Graphiste) Corazza Francis (?) Hilde Mortier (Gids) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Maite Vanneste (Charge de communication) Laurent Gooris (Chef constructeur) Simon Jourez (Musicien loisir) Simon Verwacht (Enseignant) Dragana Todosijevic (painter) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) priscilla beccari (plasticienne) Raphael Altenhoven (Rigger) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Thomas Monnier (Musicien) Bernard Balteau (journaliste) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) Perrine Delers (Chanteuse) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) St√©phanie Vandervost (Professeure) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) Cedric Bourgeois (Realisateur) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Julien Deschamps (Employ√©) Olivier Mottard (Ing√© son) Patricia Fontaine (Auteure) Sant-Anna Nelly (TV production) Max Dratwa (Consultant honoraire) Marc De Maeseneer (muzikant) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Femke Gyselinck (Choreograaf) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Milena Bochet (Cineaste) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Flora Seigle (Auteure compositrice) Antoine Ghuisoland (Musicien) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Alain Wathieu (metteur en sc√®ne - accessoiriste) hilippe Moins (directeur artistique) Fred van der Zwaan (Musicien) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Michel Clair (Photographe) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Mounir Hamri (Business Angela) Laurent Claude (Publique) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) Jacques Chelidonis (Musicien) Julio Figana (Peintre - Musicien) Simon Schoovaerts (Batteur) Th√©ophile Leseigneur (Ing√©nieur) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Lionel Crustin (R√©gisseur) Typh Barrow (Chanteuse) Antoine Flament (DJ/Musicien) Damien Lucca (Architecte) Houda Dourhi (Assistant Manager) Sylvie Gerard (Centre culturel) Hugo Renard (Machiniste) B√©atrice Henricot (Animatrice) Ivan Fox (Interpret) Laurent Geneau (Dj) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Jonasz Olivier (Graphiste) Simon Grunberger (Manager) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Pauline Debrichy (artiste) No√ęl Fiora (Designer) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Mari Gonzalez (Catereraar) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Bart Aga (geluids Ing) Tom Eeckhout (Songwriter) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) karen peeters (harpiste) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Sara Vanderieck (dramaturg) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Benjamin Thomas (?) Alice Mottoul (com√©dienne) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Mich Leemans (programmator) Ariane de Bellefroid (Consultante) St√©phane Delvigne (com√©dien) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) PARISEL Luc (Psychanalyste) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Valery Stasser (Comedien) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Paul Parker (free-lance) Jeanne Mortreux (Horeca) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Marion Lambert (Danseuse) Jeremy Manzella (√©tudiant) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Christine Lurquin (Chanteuse) Bobby Rahimi (Deejay) Tom Boccara (R√©alisateur) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Francoise Vervoort (Violoniste) Florence Depaille (Professeur) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Greg Baumann (Com√©dien) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Chlo√© Jacquart (Photographe) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Joanie Carlier (Bassoniste) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Emilie Capelle (Coordinatrice) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Violette Leonard (Comedienne autrice) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Julien Pierard (Enseignant) Philip Van Volsem (DOP) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Cathy Abt (Cusine service et gestion) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Sabin Todorov (professeur, musicien) Serge Ruyssinck (Realisateur) Katerine Bernirr (Graphiste) DELPHINE BOUGARD (artiste) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Maud Swinnen (Employ√©e) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Jacques Nicolle (R√©gisseur) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Filip Van Dingenen (Kunstenaar) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Thomas Gerard (Machiniste) Gregory Defreyne (Peintre) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Mustapha Abatane (Storyteller) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Luc Bernard (Com√©dien) Lucie Dufays (Avocate) Violaine Filion (Chanteuse) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Yragael Gautier (Realisateur) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Sarah THERY (Chanteuse lyrique) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Steven Martin (Artistiek Directeur) Anne Moinet (professeur) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Marie Braam (Com√©dienne) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) pierre nissz (acteur) Gabriel Claus (Bidouilleur) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Tristan Robin (Artiste) Amandine Simon (Assistante sociale) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Sarah Van Heertum (Graphiste) Lena Doryn (Makeup Artist) Coralie Germeau (psychologue) Elsa Houben (Actrice) jean marc lecomte (√Člectricien) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Alain van den Berg (G√©rant) No√©mie Dujardin (interpr√®te) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Claire Ataya (student) Claire Hilgers (Graphiste) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Oro Marcello (Libraire) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Marc Fran√ßois (musicien) Val√©rie Dierickx (Sans) Colas Besnard (Assistant camera) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Nathalie Seressia (Animatrice) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Ken Huys (Portraitpainter) Francoise Lutgen (Directrice artistique) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) Tori Grums (Technicien) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Alice GADBLED (R√©alisatrice) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Laura Gilson (marketing officer) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Beno√ģt Closon (Web) Didier Colfs (Com√©dien) Sandrine Collard (Compositeur) Georges Herzet (Informaticien) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Audric Albert (Vivre solidaire) Farah Paniagua (Dessinatrice) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Laurent Delchambre (Musicien) Morgane B (Enseignante en art) Cat Soetens (Idem) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) Magali Fournier (Musicienne) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Adrien Huvelle (√Čducateur) Cyriel Lucas (Com√©dien) Vinciane Laurent (Enseignant) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Henry Hoogaert (Free lance) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Victor Ridley (R√©alisateur) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) anne sophie prevot (productrice) jean-jacques Marotte (Directeur photo) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Olivier Massart (Chef de Bande) Pauline Etienne (Com√©dienne) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Frederik HAUGNESS (Artiste) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Jacques Docquiert (Journaliste) didier nietzsche (aucune) Marine Visart (Graphiste) Aur√©lie NOLF (Scripte) Annick Ferron (Femme au foyer) Gael Rinclin (Tech Engineer) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Blandine Fl√©mal (Communiquante) VivianeT√Ęm LAROY (-) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Piet Bekaert (muziekuitgever) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) Hedwige Debroux (professeur d'art) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) catherine dandoy (sans) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Cathy Marlair (Doctorante) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Danloy Francis (Musicien classique) Jennifer Fuks (Cameraman) Pierre Gordower (Enseignant) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Alexia Waku (Artiste interprete) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Anne-Marie Loop (Actrice) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Quentin Havana (Regisseur) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Claude Collard (Tr√©sorier) fil zennaro (g√©rante) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Jos√© BEDEUR (retrait√©) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Piwi Leman (musicien) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Camille Conreur (Sciences) Vincent Auverdin (Enseignant) Daisy PHILLIPS (Danseuse) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Marina Vendrame (Laborantine) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Gauthier Claerhout (aucune) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Philippe Luyten (Se) Philippe Deflandre (employ√©) Domenico Solazzo (G√©rant) Marc Schottey (Coordinateur) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Frouke Wiarda (Musicien) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Samuel De Backer (Web) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) cyril prieur (Directeur) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Julie Gonzalez (-) Brian Hartley (Musicien) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) kristof lauwers (componist) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) Michel Seba (Percussionniste - batteur) C√©line Kerpelt (Graphiste) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Jean-Philippe Feiss (Musicien) herman geys (creator) Julien de Jaer (Gerant) Dani√®le DARRAS (.) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Sophie Cavez (Musicienne) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Alison Delrez (Assistante de production) Alexandre Dufour (directeur technique) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Manuel Tilquin (informatitien) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Hugues Navez (musicien professur organisateur) raphael venin (Musicien) Alain Chafwehe (Batteur) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Robert Guilleaume (Animateur) Genevi√®ve Mahaux (Perruqui√®re) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Jacques Van Wyser (toutes) Patricia Jim√©nez (aucune) Milena Strange (Photographe) S√©bastien Pensis (Technicien) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Patrick Leboucherr (Technicien) Aurelie Cuvelier (CEO) Nancy Vilbajo (Ecrivain) David HORN (M√©decin) Bernard Dobbeleer (DJ) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) ANNE ANCIAUX (idem) Pascal Matthey (Musicien) Hugues Pecheur (Pianiste) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Marua Floxo (Performance esculpture) Sarah Ludi (Danseuse) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Benny Haegeman (Personeelschef) Franco Desautez (DT) Philippe Ranallo (Trompettiste) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Suzy Renoy (Auxiliaire polyvalente) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) NOEMIE CALOUSSIS (r√©gisseuse) Fanny Sarlette (Musicienne) Julien Sohier (Enseignant) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Catherine Struys (musicienne) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Yves Barbieux (Compositeur) Nys Kristof (Video operator) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Nagual Garcia (Enseignante) Kristof Desodt (Sound Engineer) Bughin Camille (Musicienne) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Sandrine Spina (Productrice) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) gaetan La Mela (musicus) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Arthur Forest (assistant de production TV) Gilles Bruneau (Musicien) Tan Hoa Pham (VJ) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) thierry Dubrunfaut (photographe) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Marc vander Straeten (Employ√©) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) catherine vanesse (journalist) Eric Ronsse (musicien- ing√©nieur du son) FREDERIC LAMBOT (MEMBRE) Lina Wielant (Photographe) Filip Jordens (Arts Vivants) Johan COIGNAU (ACTEUR) Piet Eekman (R√©alisateur) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) F√©lix Lambot (Directeur de production) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Louis de Fauconval (Etudiant) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) Celine Demuynck (Aide familiale) Julie De Clercq (regisseur) Corentin Eubelen (Musicien) Andr√© Donni (Jazz) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Lauranne Lahaye (Journaliste) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Tijl Piryns (Muzikant) Gil Peckel (Cameraman) Carine Donckers (Conteuse) Erim Acikgoz (avocat) Fabrice Henry (Cameraman) Ingrid Walus (Cafebazin) Priscillia Dehondt (Montage video) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Catherine Seba (Musicienne) Assia Kadi (Camerawoman) Alexandre Beauvoir (Musicien) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Sandrine Bastin (Comedienne) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Florence Brialmont (Styliste) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Pascal Chardome (Musicien) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Peggy Klein (Employ√©e) olivia nicholls (graphiste) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Emilie Cottam (Costumi√®re) Arlette Hermans (Idem) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Pascal Paridans (Ed. Phys) Laurent Vanhaelen (ARS) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Damien Chierici (Violoniste) Demeulenaere Stijn (kunstenaar) patrick allier (retrait√©) Iweanya Loos (Consultance) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Alain Deval (Musicien) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Mireille Bailly (Comedienne) Sarah Lederman (regisseur) June Benhassan (Com√©dienne) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Allier R√©mi (R√©alisateur) Philippe Lambert (Musicien) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Chris Van Nauw (Muzikant) Patrik Vonckx (podium bouw) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Hugo Chastanet (Musicien) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Marie Christine Somer (Travailleur social) Catherine Simon (Analyste) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Morgane Dugauthier (Communication) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Jean-Marc HELSON (Architecte) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Marta Gonzalez (Psychologue) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Sicaire Durieux (Com√©dien) Basile Richon (artiste + enseignant) Sylvie Andre (√Čducateurs) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Arnaud Willems (Independant) Sandra Kim (chanteuse) Cynthia Schenkels (Co√∂rdinator) Christophe Musiaux (Musicien) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Chloe Adam (Com√©dienne) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) Christophe Motte (Employ√© sncb) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Lara Lalman (√©ducation permanente) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Aurore Walravens (Etudiante) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Astrid Martin (Assistante maternelle) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Roland Dewulf (tr√©sorier) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Andreea Vilciu (RH √©vents) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Tom Brus (directeur artistique) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Eric Gerstmans (Musicien) Fred Rossillion (Responsable commercial) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Romain Lecharlier (Danseur) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Paul Prignot (Musicien) Francois COUPLET (Musicien) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Sebastien Lemaire (Musicien) Reynold Leclercq (G√©rant) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Fons Dhossche (Danser) Pierre Vanneste (Photographe - r√©alisateur de documentaire) Didier Counen (Eclairagiste) Pierre Rodriguez (Peintre) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Anne Jacobs (enseignante) Valentin Vital (Technicien Son) Renaud Vander Roost (Batteur) Guy Deltour (Sculpteur) Stefan Wasser (musicien) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Souria Cheurfi (Employ√©e) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) B√©atrice Balcou (plasticienne) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) Sarah Guinand (Maquilleuse) Raphael Thys (Futurologue) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) willy heroes (moi meme) Fran√ßois Postic (Musicien) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Tom Christensen (Sans) Gregory Beken (Graphiste) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Philippe Blasband (Auteur) Gerald FAWAY (Videaste) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Marco Moro (√Čtudiant) Yorrick Detroy (Regisseur) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Christophe Weigert (Acteur) Julie Boitte (Conteuse) Charlotte Deschamps (Actrice) Hafid MIMOUN (Gerant) Milady Renoir (Po√©tesse autrice performeuse) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) CAMILLE LANCELIN (Performer) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) gaethan dehoux (Ing√© son) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Delauvaux Manon (Comedienne) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Dani Klein (Chanteuse) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Nikki Van huffel (Fotograaf) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Benoit Delfosse (Directeur photo) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Lisa Schonker (Maquilleuse) St√©phane Taoufiq (Enseignant) Kelly Huygens (Com√©dienne) Laurent Le Bec (R√©gisseur) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Vincent Joly (Rigger) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Julie Jaroszewski (Interpr√®te) Igor Adamskiy (Artiste) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Anne Hermant (Consultant musique classique) Judith Van Parys (Costumi√®re) Satya Mioli (Therapeute) Sofia Constantinidis (Violoniste) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Fran√ßois de Callatay (Conservateur de patrimoines) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Pierre-Henri Hamers (Enseignant) Sandra Geulette (Executive assistant) Caroline Lenaerts (Blablabla) Claire Dupont (assidue) Eric Pierard (DJ) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Gaetan Chauveaux (Payron) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Herman Schmit (dirigeant) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Sophie Carree (Dirigeante) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Lo√Įc Laugier (Artiste) Marie Duchesne (Etudiante) Deepen Clara (√Čvent manager) Gilbert Lisa (Etudiant) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Yves Weutens (Technicien) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Roger Roberts (Pr√©sident) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Arieh Worthalter (Acteur) Jos√©phine De Wit (Restauration) Caroline Drugmand (Chomeuse) Laura Thomas (Professeur) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Francois Langlois (Com√©dien) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) St√©phane Roy (Artiste curateur) Zack Jonas (Musicien) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Loick Pittet (G√©rant) Fred Bomal (Musicien) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Bruno Van Grunderbeeck (sans) jean blavier (choriste) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Eric IVENS (Musicien) ingrid visee (Technicienne d√©co) Marie Simonet (Com√©dienne) Bruno Ermans (Architecte) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Magali David (Prof de musique en secondaire) Greg Zlap (Artiste) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Nicod√®me de Renesse (Anthropologue et auteur) Quentin Hoogaert (Chanteur) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Florian Moens de Hase (Master en management d'√©v√©nement) Luis Javier Cordoba (Circassien) camille loquet (ligth) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) Natacha Gilson (Productrice) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Yves Lecomte (Artiste) Kevin Moyson (Cuisinier) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) laurence Grosfils (artiste) Niels De Rooms (Barman) Eug√®ne Egle (Artiste) Amid Chakir (Comedien) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Martine Dops (Barmaid) Wolf Gruber (Conseiller) Dewi Brunet (Artiste) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Mohammed Benamar (Vendeur) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Viktor Verleyen (Concert promotor) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Antoine Davy (R√©gisseur) Nicolas Mambourg (Machiniste) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Garance Van rossum (Maquilleuse) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Anne-Catherine Gillet (Chanteuse lyrique) luis borges (g√©rant) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Victor da Costa (Musicien) Pauline Croissant (Enseignante) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Emmanuel Chessa (Rigger) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Jacques Jouan (Administrateur) David graff (percussionniste) Medhi Beduin (Magicien) Myriam Somers (Fonctionnaire) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) marta bergman (r√©alisatrice) Patrick Lerch (Directeur) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Gwen Vdb (Commerciale) joseph hardy (Enseignant) M√©lanie Lalieu (Pr√©sidente Master en Animation socioculturelle et √©ducation permanente - IHECS) Philippe Vanderlinden (Musicien) Poupette Choque (Solidaire) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Emma Louis (Enseignante) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) Valentine Capelle (Professeur de piano) Catherine Rans (Com√©dienne) Irving S. T. Garp (Photographe) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Laila Assouli (Manager) Luc Janssens (Voorzitter) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Veronique Thieme (Enseignante) Antoine Grenez (Directeur) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Sarah Duvert (Costumiere) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Stephane Delormeau (Educateur) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Anne d'Huart (photographe) gilles ledure (directeur) Genevieve DOTREMONT (assistante) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Julie Enez (Directrice cr√©ative) David Grotars (Commercial) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Hannah Kalaora (Artiste) Eric Van Til (Photographe) Ilse Vackier (Animatrice) Alexandre Tripodi (Musicien) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Luc Wolfs (Retrait√©) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Sybille Langh (Costumi√®re) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Inge Gryseels (makeup artiest) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Julie Dumilieu (Musicienne) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Sabine Tiels (Zangeres) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Charlotte Docquier (_) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Mathias Ruttens (Vid√©aste) Bruno Couss√©e (Muzikant) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Fabio Zenoni (Com√©dien) Thibault Collienne (Musicien) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Emilie Corswarem (FNRS) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Andr√© Matagne (Retrait√©) Delphine Host (√©tudiante) Danny Willems (Fotograaf) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Gene Bervoets (Acteur) Julien Dejasse (Bassiste) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Pascal Adant (R√©alisateur) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Pascal helman (gestion entrep√īt) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Julien SCHEPERS (G√©rant) Alice Borgers (Com√©dienne) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Vincent L√©cuyer (com√©dien) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Caroline Adam (Maquilleuse) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Bernard Peigneux (Fondateur) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Marine Depr√© (Assistante sociale) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Hubert Fiasse (Cin√©aste) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Jean L√©onard (Enseignant) Nathalie Delaunoy (Project manager) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Ludovic recchia (Musee) Francis Perry (Administeur) maxime rahier (Eclairagiste) Sophie Quinet (Enseignant) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Christine Robinson (Charg√©e de production) Celine Taubennest (Com√©dienne metteur en sc√®ne) Cl√©ment Corrillon (com√©dien) Josse Goffin (artiste) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) Didier Saint-Jean (Guide) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Antoine Goudeseune (Musicien) Morgane Philippe (Enseignante) Pierre Huvelle (RH) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Quentin Verheyen (Booker) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Michel Leroux (Formateur) jorn bihain (musicien - architecte) Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Bruno Marcandella (g√©rant) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Anne Theunis (Chanteuse) Fanny Dumont (Com√©dienne) Karel Steylaerts (violoncelliste) Corentin Lobet (Com√©dien) Annie De Wiest (Sociologue) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Fabrice Van Walle (Artiste) Manuel VIERSET (Com√©dien) Kieran Fahy (Musicien) Christian Prignon (Clavieriste) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Maximilien Joly (√Čtudiant) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Lionel Lhote (Chanteur) Sarah Roman (Maquilleuse) Nicolas DALAIDENNE (RP) Damien Lescrenier (Cameraman) Wim Dufoort (Stagehand) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Patrick Hendrix (Culture) alexandra Walravens (Costumi√®re) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Serge Huwart (Artiste) Michel Collige (Comedien) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Marinela Doko (Professeur) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Viviane Carls (Employ√©e) Pierre Burnotte (gestionnaire) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) William Clobus (Com√©dien) Etienne Plumer (Musicien, photographe) Stefan Pitz (Professeur) Lucas Vermeire (Techniek) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Aurelia Formato (Institutrice) Jack Cooper (Prestidigitateur) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Fra'ck Marco (Batteur) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Audrey Petit (Chef de projet) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Pauline Berghman (psychomotricienne) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Mohamed Benyaic (Enseignant) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Laurent Haye (Musicien) Carinne Mahy (Enseignante) Romain Materne (Etudiant) Rom√©o Van Laeken (Chanteur) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Pierre Malempre (Prof de musique) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Yves Delsart (Gerant) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Joelle Poulit (Secr√©taire) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Pauline Yarak (Formation vocale) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Cyril Francq (Musicien) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Denis Heneaux (Professeur de trompette) C√©sar Carron (Assistant Son) Arn Fabry (Stagehand) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Paloma de Boismorel (Journaliste) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Frederic Vanberg (Sound designer) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) JORIS VERDIN (Musicien) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Luc Theuwis (Musicien) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Juliette Bruyndonck (Graphiste) antoine salemi (reparateur cycle) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Christine Willems (HR) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Nathalie Peeters (Employ√©) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Linda Georges (Spectatrice) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) felix zuyten (Auteur interpr√®te) Mathieu Busch (Technicien son) Juliette Boss√© (Musicienne) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Isabelle Darras (Com√©dienne) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Pascale Marlier (Ecrivain) Andr√© Baccichet (Directeur) Marjorie Dieu (Choriste) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Sylviane Riga (Professeur) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Estelle Moureau (Conservatrice) Isabelle Bonmariage (Scripte) Ariane Vaneigem (chanteuse) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Nore sanders (Productieassistente) Julien Bernard (R√©alisateur) Yoann Launay (Chanteur musicien) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Eric Thomas (Rendre heureux) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Jonathan Berger (Photographe) Caran Courbet (Charg√© de projets/communication) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Virginie Urbain (Assistante sociale) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Pol Beele (Guitariste) Christel Richard (√Čducatrice) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Vinciane Van Den Driessche (M√©lomane) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) David Van Belle (Neant) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Gaelle Chanu (Enseignante) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Michel DEREMINCE (cameraman) Thomas Champagne (Musicien) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Didier Raoul (Chef travaux) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Camille Meynard (R√©alisateur) Michelangelo Marchese (com√©dien) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Laurent Eyckermans (Cadreur) Lara Cahay (√Čtudiante) Arnould Massart (musicien) Miodezky Mona (Chanteuse) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Vinciane Le Men (Productrice) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Fran√ßois Moens (Administrateur) Benjamin Coulon (Fonction publique) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Marcin Krasowski (Etudiant) Michils Ludovic (Ceo) Juliette Tempels (Consultante RH) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Nora Houma (Biblioth√©caire) Stefano Leone (Acheteur technique) Christophe Fumiere (Ouvrier) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Claire Willot (Charg√©e d'administration) Virginie Verdier (Artiste) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Philippe Leduc (Technicien Video) Julie Querre (Danseuse) Cindy Ruttar (titres services) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Anne Collet (Musicienne) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) KURT LEFEVRE (Eigenaar/bedrijfsleider) Noari DRAGH (DOP) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Eric Bribosia (Pianiste) Antoine vans (R√©alisateur) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Camille Boonen (Graphisme) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Fabrice Havenne (DJ) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Benjamin Yasse (Enseignant) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Marine Frerard (Employ√©e) Daniel Thielemans (Acteur) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) David Merveille (Illustrateur) Sigrid Delmotte (Enseignante) Samuel Bosmans (Chanteur) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Serge Blanchy (Fonctionnaire) Benjamin Jacot (Enseignant) Baptiste Lalieu (Saule) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Emilie Bertrand (Graphiste) Bernard BOUDRU (com√©dien) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Jean Rochet (Artiste, technicien,) sofia betz (metteure en sc√®ne) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Victor Guaita (musicien) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Eric Duynslager (Production director) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Bay Aur√©lie (Artiste) Monique Decroly (Chef de projet) lucia bru (professeure) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Patricia van der Smissen (Avocate) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) telma ramirez (directrice asbl) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Andr√© Leplat (directeur photo) Perrine Rulens (D√©coratrice) Luc Borgers (Retrait√©) Rafaele Bouxain (Artiste) gougeau elsa (Danse) Olivier Demaret (Sculpteur) Sherban Vidick (Musicien) Sylvie Blondel (M√©decin) rudy loquet (....) Mathilde Wolff (Etudiante) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) Julien Princen (Comptable) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Yasmina Bourgaux (Idem) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Niels D'haegeleer (Musicien) Julien Tilkin (Enseignant) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Massimo Mele (Ouvrier) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Francois Neycken (Acteur) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Archibald Puissant b (Acteur) Michel Evrard (Retrait√©) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Emilie Corneux (Photographe) Marc Oschinsky (Journaliste) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Eva Kavian (Ecrivaine) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Laurent Mercier (Musicien) Philippe Verheye (vid√©aste) Boris Gaquere (Musicien) Alice Roussel (Costumi√®re) Ga√ętan Genet (Technicien) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Denise GRIMEE (enseignante) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Michel kozuch (Musicien peintre) Stanislas Cotton (Ecrivain) Nathan Foucray (Technicien son) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Florence Rovella (Cuistot) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Ronald Beurms (Com√©dien Sc√©nographe) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Florence Dubru (Regie, direction technique) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Morgane Coutelier (Infirmi√®re) Simon Van Winckel (Stage-hand) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Thierry BROLET (expert) Baines Ryan (Chef de cuisine) Sylvain Clercq (Technicien) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Armand Morin (Vid√©aste) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Eric Abraham (Ind√©pendant) Isabelle Liagre (Musicienne) Domenico Renga (Secteur public) Thierry Leguay (Cadre administratif) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Brice Deloose (compositeur / Dj) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Eliz De Wolf (citoyenne) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Isabelle Damsaint (Artiste) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Chanda Vellut (Costumi√®re) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) G√©rald Evrard (Musicien) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Quentin Gubin (Artiste) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Juliette Manneback (Com√©dienne) Vincent Huertas (Com√©dien) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Elodie Vignon (Pianiste) Hichem Dahes (Photographe) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) titanne bregentzer (artiste) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Marie Focant (Spectatrice) Erwan Le Berre (Musicien) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Thomas Gustin (Corniste) Charline Lequeut (/) Soquette Olivier (Artiste) S√©bastien Legrand (Magasinier) caroline voisin (animateur) Gabriel Marlier (Musicien) Carine La Haye (Production Manager) Constantijn De Witte (Consultant) Vincent Thirion (Directeur de Central) Alain De Clerck (Directeur artistique) Sandrine Clark (sc√©nographe) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) emmanuel brasseur (employ√©) Joanie Lemercier (Dirigeant) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Pascal Dandrimont (Photographe) L√©onard Clarys (Regisseur) Gerard Corbion (responsable de cie) Jack Bioxyd (Organisation) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Judith Grunberger (Artiste) Roberto Savo (R√©alisateur) Christophe Herrada (Com√©dien-chanteur, enseignant, metteur en sc√®ne) Eileen Waterschoot (Restauratrice d'oeuvres graphiques) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Xavier Gonay (cameraman) marie cogels (arts visuels) Timour Vandermeulen (Compositeur) Claire Allard (Photographe) Karine Marenne (Artiste) Olivier Moussa (Idem) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) thierry Boivin (com√©dien, clown) Jacques DENIS (Producteur) Andr√© Kaye (Musicien) David Verlant (Sc√©nariste) Laura Pieters (Technicienne camera) Filip de Ryck (Business manager) Ioanna Gkizas (Comedienne) Laurie Degand (com√©dienne) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) B√©nita Igiraneza (Communication) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Angelique Poncelet (Directrice animatrice CC) Jean marie Hanse (Musiciens) Andr√© Struys (sans) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Bertrand Scius (Technicien) Morgan Wattiez (Employ√©) S√©bastien Harvengt (guitariste) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Yvain Stiennon (Graphiste, √©crivain, musicien, organisateur de concerts) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Sarah Carlier (Artiste) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Gilles Cabodi (Musicien) Marion englert (chercheuse) anne PIERLOT (designer) Sophie Huberty (Sculpture) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Marion Geoffroy (Com√©dienne) meddy guendil (com√©dien) Mathias Andrianne (DJ) Nicolas Thonon (Directeur technique) Christine Eekhout (Graphiste) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Fiona Willemaers (Com√©dienne) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) V√©ronique Guillaume (professeur) ksenia Szum (etudiante) Christine Quertinmont (prof de yoga) Noemie Vos (Expert immobilier) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Walid Khalif√© (Pianiste) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Annie Mariotte (Retraitee) Karim Barras (Acteur) Denise Blue (Chanteuse) Camille Decock (Com√©dienne) C√©line Dumont (Com√©dienne) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Florian Gilot (technicien) Emmanuel Istace (Musicien) Sylvain CREMERS (musicien classique) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Sandra della Faille (Criminologue) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Dominique Reding (Realisateur) pierre moreau (photographe exposant) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Liza Reichenbach (Etudiant) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Flora Hubot (Peintre) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) VAN WAAS Guy (musicien) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Am√©lie Turine (transcripteur braille) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Anne Falys (Juriste) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Alain Posture (Comedien) Julie Bougard (Chor√©graphe) Christophe Pons (Musicien) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Inge Peters (Fagot) Patricia Kinard (Artiste peintre) Morgane Vilain (Psychologue) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Sonia Si Ahmed (Danseuse) SALMON YVES (Eclairagiste) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Silvana Di Giovanni (Enseignante) Tania Joukovsky (Directrice de production) Pierre Lhoist (Technicien) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) V√©ronique Laurent (Musicienne) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Jacques PIRONET (responsable logistique) BJ SCOTT (chanteuse) Emmanuelle Terwinghe (Education) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Yolande Fraipont (Retraitee) Antoine Pierre (Musicien) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Antoinette Basta (Artiste) Jo√ęlle Hubert (Education) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Nathan Waroquier (Light) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Camille Didion (Scenariste) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) paul Dubrowski (fonctionnaire) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Alice Piemme (Photographe) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Florent Brun (Responsable) laurence morel (Perchwoman) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) Yolande Arnould (Opticienne) Quentin Spitaels (Photographe) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) JJ Duerinckx (Musicien) Ingrid Pirard (Mutuelle) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Tanguy Aerts (Muzikant) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Guillaume Van Parys (Musicien) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Alain LEGRAND (Enseignant) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Pierre Heneaux (Altiste, Violoniste) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Linda Tunon fernandez (Habillage) Vincent Janaert (Comptable) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Sebastien Guedj (Musicien) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Lone Wraae (Oui) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Pauline Dewaide (Cadre) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) am√©lie lemonnier (comedienne) Damien Gemmi (Technicien son) Michel Veriter (Amateur) jos horbach (evenementenorganisator) Juliette Fassin (Assistante deco) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Miriam Arnold (Musicienne) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Daniel Lenoir (Guitariste) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Eric Bouvier (Photographe) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Gilles Nicolay (Adjoint) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Barbara Abel (Romanci√®re) Christian Crahay (Com√©dien) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Johara Belhmane (Com√©dienne) Bruno Verstraete (Eclairagist) Patsy Verfaillie (Zangeres) Lisou De Henau (Com√©dienne) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) John Buffel (Laborant) Ferdinand Despy (acteur) Frank Gizycki (Danseur) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Yves Gourmeur (Compositeur) Michael Fillieux (Restaurateur) Blaise Ludik (Acteur) David Laurent (WP) Shahab Mary (medecin) jorge Le√≥n (cin√©aste) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Luc VINCENT (D√©signer) Julie Burg (Com√©dienne) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Annick Dath (Maman de regisseuse) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Camille Bertrand (responsable marketing) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Maud de Guiran (student) Alain Janclaes (Musicien) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Bertrand Leclercq (Enseignant) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Mathieu Dupont (Auteur compositeur interpr√®te et directeur artistique) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Sabine Houwaer (Journaliste) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Fran√ßois David (DJ) Ruth Berge (enseignante) Shane o‚ÄôOne (Deejay) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Sylvia Hollander (Membre) Anne Bauduin (Assistante sociale) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Fran√ßoise Servais (Directrice) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Laurent Daners (Dj) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Libon Jonas (Concepteur visuel) Idjouadiene Amar (Chanteur) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Laurent... CARPENTIER (Independent) Julie Naas (Cheffe monteuse) Am√©lie Renglet (chanteuse) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Marc Decallonne (Chef de projet) Wim Eggermont (Muzikant) jerry Delmotte (batteur) Marc Lebeau (President) Vitta Symons (Personal Assistant) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Antoine Dersin (Photographe) Gaspard Sicx (Batteur) Carbonez Philippe (Retrait√©) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Gael Michaux (Com√©dien) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Florence Sa√Ędi (Productrice) Charline Lancel (Art num√©rique) Vincent Claassens (Langues) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Patrick Landa (R√©gisseur) Sven Breynaert (Danseur) Marc Rouffignon (batteur) vero dessart (aucune) Arthur Tixhon (Project Manager) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Camille Balseau (Etudiante) Alain Bronckart (Artiste) Isabelle Wolfs (Neant) Sonja Bruyninckx (Danser) Annika Serong (com√©dienne) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Vincent Gallez (employ√©) Laurent Staudt (Comedien) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Pierre Waterlot (Batteur) Claude Vanhollebeke (Professeur) Marie-Jeanne Maldague (Com√©dienne) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Morgan Kopeinig (Musicien) Emilien Vekemans (Acteur) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) David De MEuter (programmateur) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Hannah De Corte (Artiste) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) claude schmitz (metteur en scene) Roos Huygen (Procesbegeleider) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Julie Delbart (Pianiste) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Marie Soufflet (G√©rant) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Ichraf Nasri (Sans emploie) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Luc Devreese (enseignant) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Hataa Lee (Peintre) jean amoris (r√©alisateur) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Philippe Declouxc (Hedoniste) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) G√©rard Lambot (Vid√©aste) Maxime Feyers (R√©alisateur) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Muriel Moreau (technicienne de surface) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Benoit Dubuc (Barman) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Emma Pajevic (salari√©e) Filip Vandenbruwane (Rigger) Christian Debauve (professeur) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Olivier Haesevelde (Percussions) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Alicia Jeannin (Artiste) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Laurence Daffe (Enseignante) Samir Bendimered (Directeur artistique) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Jonathan Verriest (Enseignant) Pector Veronique (Photographe) Victor Rossignon (Assistant de direction) Helga Duson (Beeldend kunstenaar) Thierry Devos (Vivre ma vie) Nicolas Burton (Technicien) S√©verine Bailleux (Photographe) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Janet Cowie (Enjoying the arts) Esteban Vin (Circassien) Pierre Baily (Regisseur son) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Leila Foulon (Sc√©nographe) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) luc vanderborght (ind√©pendent) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Domitilla Spencer (Animatrice) Dominique Van Cappellen (musicienne) Florence Borgers (Musicienne) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Diego Higueras (Musicien) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Luc Lambert (Musicien) claris defraine (√©tudiante) Michel Vargas (Journaliste) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) daniel van de mierop (video/powerpoint) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) Vinciane Wey (G√©rante production de concerts et d'√©v√©nements) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) edwin Lahousse (stagehand) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Guy TRAHTENBROIT (Ex Publicitaire et √©diteur) Acquisto antoine (musicien) Michele Swennen (Professeur de danse) Lucie Wajnberg (Assistante de production) India Jonckheere (.) Coline Grando (R√©alisatrice) Jawher Matmati (compositeur) Eduardo Aladro (Acteur) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Sifiane El Asad (Auteur-Metteur en sc√®ne) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Lauriane Dangoisse (maman) Vanessa Lesage (Communication) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Jonathan Parmentier (Musicien) Django Vranken (statut) Patrick Vandoorne (Regisseur) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Shalini Kayumbi (Etudiante) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Veronique Vandeven (comedienne) Catherine Cosme (Realisatrice) Olivier Snoeck (employ√©) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Paul Poelmans (Muzikant) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Eliane Quewet (Reconversion professionnelle) Olivier Poot (Technicien) Eva Garc√≠a (Architecte) frederic audran (Lumi√®re) Aur√©lie Paulet (Guide) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Laurence Baud‚Äôhuin (Auteur) Christophe Mar√©chal (Musicien) Delphine Humblet (Artisan) Quentin Castiau (Enseignant) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Francoise Alexandre (Directrice) marie desmet (responsable asbl) olga lagerwall (artiste) Carlos Palazzo (artiste) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Laurent D'Elia (Com√©dien) Eslem Akdag (√Čtudiant) Olivier Hanssens (Regisseur) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Laeticia Stuyckens (Kin√©) Adrien Binon (Technicien Son) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Lionel Meunier (Musicien) Jo√ęl Grignard (Musicien) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Samantha Noach (Chor√©graphe) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Jeanpierre Cocco (Bassiste) geertrui serneels (directie) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Joachim Philippe (Directeur de la photographie) Marie Huybrechts (Psy) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Sonia Dermience (Curatrice) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Robert Suermondt (artiste peintre) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Jean Hu (Musicien) Antoine Kurz (√©clairagiste) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Aline Bonmariage (Garderie en ale) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Nicolas Gillard (Vfx compositor) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Italia Geat (conteuse) Thibault Marot (Stagehands) Eno Krojanker (com√©dien) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Francois Vandermeeren (Light designer) No√© Peigneur (Musicien) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) michael Lemmens (Cadre) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Jacobs Ive (Accountant) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Melanie Patris (Photographe) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Laetitia Evens (Com√©dienne) Bea Baudaux (Commerce) MARC Francart (RETRAIT√Č) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Sylvie Lausberg (auteure) Claudine Houet (Maq) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Laurent Clairembourg (Enseignant) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Ivar Swiers (scaff) diederik Gees (zaakvoerder) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) Meryem Messaoudi (Enseignante) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) robert Jaspard (responsable) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Georgina Becker (Productrice) Pauline Claes (Chanteuse) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) Ralph Dekoninck (Professeur) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Stefaan Angillis (Crewchief) Carpino Julie (Chanteuse) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Denis Rochez (r√©gisseur) Schlesser St√©phanie (Chanteuse danseuse com√©dienne) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Lou Hebborn (Com√©dienne) Hans Bossuyt (Muzikant) Julien De broeyer (Com√©dien) Yoann Stehr (R√©alisateur) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Alice Godart (monteuse) Pascale Verbeke (Architecte) Barbara Wiernik (Chanteuse) Benoit Bosschaert (Musicien) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Enzo Cagnina (Directeur) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Nathalie Demeester (Eleve) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Juliette El Khouri (Architecte) Maxime Andrien (Directeur artistique) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) nadette guilbert (logop√®de) Alix Konadu (Actrice) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) Landuyt C√©line (Doula) Christophe Gillis (Musicien) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Fanny Lecart (Designer) Fred De Loof (Realisateur) Koen Tot√© (Muzikant) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) marianne fagnoul (couturi√®re) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Odile Bartholome (Doctorante) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Michel Debrulle (Musicien) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Igor Gehenot (Pianiste) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Henri Couchard (Etudiant) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Tigran Poghosyan (Musician) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Albert Bui (Ing√©nieur du son) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Michel Thomas (musicien, danseur) B√©n√©dicte Druart (Employee) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Martin M√©reau (Musicien) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Dominique Mosseray (Artisan) Didier de Neck (Com√©dien) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Sara Authelet (Assistante vid√©o) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Olivier Steegen (Chef de projet) Danielle preumont (guide culturel) Gurman Alison (Ux designer) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) Nemo de Pierpont (Office manager) Anne Andr√© (Programmatrice) Marie-Line Marion (Employ√©e) claire lechien (violoniste) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Philippe PETITJEAN (Photographe) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Patrick Masson (Technicien lumi√®re) Jean_pol Steffens (Musicien) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Pascale Rebetez (cameraman) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Marta Mus (Musicienne) INA Geerts (Actrice) nina hennart (masseuse) berenice de clercq (com√©dienne) Laurent Hayez (Technicien) Ana√ęlle Cavillon (Production) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Goustino Domenico (Danseur) Jeremy Jonckheere (Technicien) Arnaud Libert (R√©gisseur) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Emma Ravez (Commercante) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Balleux Stephan (Toutes) Dominique Moreau (Professeure) Alicia Frochisse (Artiste) Alain Bombaert (Arts plastiques, Ecriture, Administrateur) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Vincent Stiernon (Ripper) Michael Hasson (Musicien) St√©f duby (Photographiste) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) vincent georis (repr√©sentant) Diego Dalla Valle (ripper) Sindy Kinard (Freelance) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) C√©dric Manche (artiste/prof) Paul De Saedeleer (Retrait√©) fabrice mirco (Batteur) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) Salima Brahimi (Employ√©e) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Catherine Baes (leerkracht) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Aur√©lie Lambert (Communication) eric van de graaf (choriste) Marina Delnatte (Employ√©) Audrey Zimmer (Animatrice) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Marie Ghitta (Altiste) Alexian Vanclef (Magicien) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Nathalie Dehut (Spectacle) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) hughes fernet (g√©rant) Julien Besure (Com√©dien) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) David Vranken (monteur son) Manon Martin (VFX compositor) Myriam Mollet (Communication) Antonin De Bemels (Artiste) nadine verhaegen (amateur) patricia MATHIEU (photographe) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Carl Dendal (Solidaire) Mathieu Besnard (Com√©dien) Taylor Lecocq (Danseur) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Denis Meur√©e (Musicien) Mettioui Ilyas (Artiste) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Mohamed El hourairi (Chanteur) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Muriel Hasson (Responsable communication) Rausin Olivier (Producteur) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Luc Poncelet (Po√®te) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Elie Belvaux (Musicien) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Virginie Berland (Perruqui√®re) Sofie De Schryver (Actrice) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Mathieu Frings (Musicien) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Anne Goy (artiste designer) C√©line Bailly (Events supervisor) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) C√©cile Broch√© (Musicienne) Na√Į K√© (Assistante de projet) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Maria Dogahe (M√©diatrice) Matteo Genovese (Bassist) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Catherine Lausberg (Peintre) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Alain Bonvin (Amateur) Roel Saenen (Project/account manager) Bart De Smet (Tradeshow Director) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Christine Colsoulle (Musicienne) Audrey Janssens (Enseignante) Lola Bonfanti (musicienne) Annika Lottin (animatrice) Sarah Michel (Regisseur) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) Nicolas De Coninck (Artiste) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Dominique FRIZAT (Repereuse) Dominique Vantomme (Muzikant) Daniele Martini (Musicien) Delphine Peraya (Com√©dienne) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Michiel Bosman (Light Technician) Juliette EVRARD (Musicienne) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) Pierre Duculot (Producteur) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Jean-Louis Struyf (administrateur) Tiffany Leclercq (Jongleuse) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Romain Garcin (Directeur Artistique) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Julien Campione (Musicien) Lo√Įc Faure (Jongleur) Bruno Colet (formateur) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) igor gabriel (d√©cors) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Laurence Coune (Enseignante) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Gwenn Rohr (chanteuse) Caroline Dr√īme (Photographe) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Nicole Stas (Fonctionnaire) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Santos Hevia (R√©alisateur) Christophe Georis (Enseignant) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Justine Bourgeois (√Čtudiante) William Beckers (Internationaal sales manager) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Morgane Aubert (Scripte) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Loris Manzini (Commercial) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Christian Israel (Artiste) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Fanny Ruwet (Humoriste) Anouchka Crahay (Comedienne) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Anthony Van uytven (Technicien) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Christiane Macharis (Solidaire) Murat Serin (Commercial traiteur) natascha hardy (ind√©pendante) Freek Pieters (theatertechnieker) bart dewolf (stagebuilder) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Alexia De Letter (HR Assistant) Philippe Collard (Musicien, animateur) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Luc Schreyen (zelfstandige) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Robert Charlier (Professeur ULi√®ge) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Martine Draps (Coordinatrice) Deladriere Eric (Directeur) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Sandra D√©mal (distribution audiovisuel) Julien Faure (Danseur) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Eric Vander Maren (Tourneur) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Marija Pavlovic (Clarinettiste) NATHALIE CRAME (psychologue) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Violette De gyns (Com√©dienne) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Jules Bernard (Artiste) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Sam Seraille (R√©gisseur) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Florence Houssin (Guide touristique) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) Fabien Buisseret (Enseignant) Gabriella Marchese (Culturel) bo van der werf (musicien) Johnny Konings (freelance/stagehand) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) C√©line Lecocq (Programmatrice) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Peter Beda (Lazy Rebel) Nathalie Dervaux (Freelance) Celine Morsomme (Assistante de production) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Conchita Paz (Com√©dienne) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Siham Cheurfi (Enseignante) Justine D√©mas (Designeuse) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Paulo Rocha (Musicien) Diana Barreto (artiste/animatrice) Lisa van Hooydonk (Roadie,cr√©atrice ,vid√©aste, musicienne) Agathe Leroy (√Čtudiante) Eveline Peten (enseignante) C√©cile Balate (Sc√©nographe) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Anne Marie Evrard (choriste) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Yana Wijnen (Regie assistente) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) aurore latour (com√©dienne) Jasmine Zeevaert (Infirmi√®re - enseignante) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Marleen Wen√© (Stagehand) mireille Li√©nard (ind√©pendant) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Willy Pottier (Inkoopmanager) Marc Van Eyck (Producteur) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Marzia Conti (Maquilleuse) Celine Lecocq (Etudiante) Julien Lejeune (Graphiste) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Justine Mounet (Communicante) Annette Richter (Responsable location de salles) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Romain Ass√©nat (Animateur) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Yves Bibow (Psychologue) BabyDoll Pearly (Aucune) Julie Soyeur (Educatrice) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Sarah Hamdi (bar) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Chloe CHIGNELL (Artist) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Frans Segers (Consultant) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Pierre Paulus (Messager) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Gianni Anzaldi (M√©canicien) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) lara Vandenplas (√Čtudiante) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Jerome Peters (Producteur) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Bernard Flament (Musicien) Mireille Labarre (Enseignante) Arne Scheerlick (ICT) claise nicolas (g√©rant) Lisa Cogniaux (dramaturge) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Nathalie Huby (Violoniste) Caroline Lamarche (√©crivain) Laurette Mathieu (droit) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Simon Charlier (Musicien) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Gaelle George (Photographe) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Vincent Liben (compositeur) Anne Fontenelle (Graphiste) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Antoine Geeraerd (Cadre) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Herv√© Guerrisi (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) J√©r√īme Castin (Musicien) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Laurent Seys (Batteur) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Larbi El malah (Employ√©) Marion Borgel (Musicienne) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Karel Coninx (muzikant) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Berlage Abel (engineer) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Laura Aelbrecht (Student) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Teddy Hillaert (Live Nation) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Silvie Martens (MUA) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) Ines Degives (√Čtudiant) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Elise Faure (Infirmi√®re) Kris Huberland (Light design) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Lucius Fromm (performing artist) G√©rard Fourr√© (Charg√© de projets) Claire Colette (Ecrivaine) anne pollet (secr√©taire de direction) Eric Zuyten (Educateur) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Emil Stengele (Com√©dien) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) Alain Canneel (fonctionnaire) Michael De Nijs (Realisateur) Xavier Gilis (R√©gisseur son) david steyaert (productiechef) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Xavier Petithan (Choriste) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Philippe Avanzi (Cameraman) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) hugo Larisch (R√©alisateur) Janet Vega (Manager) Emilie Keller (Responsable) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Sarah Devaux (artiste de cirque) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) Sophie Lajoie (Com√©dienne) Valentin GAILLARD (Com√©dien) juliette otter (chor√©graphe) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) Pierre-Florent Petit (En manque) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Pierre Thimus (Concertiste) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Anne Servaty (G√©rante) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Franco Vena (R√©gisseur) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Julien Limbioul (Com√©dien) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Brigitte Petre (0) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Patrick Hella (Casting manager) France De Staercke (Enseignante) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) Natalie Giorgadze (Communications) Edith Van Malder (Actrice) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Dan Warnant (Pensionn√©) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Luc BAEYENS (pensionn√©) Diana Van Gucht (Professeur) Edith van der Kelen (Sans) Jasmine Jaubert (Scripte) Serge Botty (Photographe / Technicien d'exposition) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Florence Caulier (Directrice asbl) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) Nathalie Bastin (Enseignante) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Sophie Verbaeys-Reid (Coach vocal & art-th√©rapeute par la voix) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Marie Collette (Couturi√®re) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Baptiste Lo Manto (Musicien) Nathalie Trigaux (Formatrice) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Alain VARLET (Parolier) Charline Bragard (Gerante) Guillaume Codutti (Musicien) stephane Everaert (Com√©dien) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Nicolas Riez (Stagehand) Paschal Adans (Compositeur) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Jan Machiels (Sounddesigner) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) jozef Portaels (magazijnier) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Souchet Adrien (Musicien) Barnab√© Dekeyser (Comedien) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Maude Wera (graphiste) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Alex Vizorek (fou du roi) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Quentin Bries (commercial) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Jacques Pili (Musicien) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Benjamin Sacr√© (G√©rant) Bernard DEFECHE (professeur) Roberto Salvador (G√©rant) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Michael Tambour (Musicien) Nicolas Pedoux (Personnel) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Wim Embrechts (directeur) Thierry Lenoir (sans emploi) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Marine H√©rin (Educatrice interne) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Anne Marsaleix (Traductrice) Esther Sfez (Com√©dienne) Thomas Gremes (R√©gisseur) pierre dungen (Bertier) Nathalie Desmaele (Guide conferenciere) Sarah Antoine (Com√©dienne) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Paul de Stexhe (Graphiste) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Marie Vancaillie (educatrice) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) David De Sutter (R√©gie) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) renaud dufour (ing√©nieur du son) Cinzia Robbiati (Danseuse) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Nathalie Thiry (Attach√©) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Ondine Simon (Altiste) Michov Gillet (Musicien monteur son) Plastic Bertrand (Artiste) Hakim Louk'man (Com√©dien) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Garcia Arturo (Trompetista) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Martin Bruyns (CLO) Michel Brasseur (Musucien) olivier Didion (artiste de scene) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Herman Mari√ęn (Voorzitter) DANY Dargent (Greffe) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Manuel Roland (Musicien) Hugo Neyens (Technicien light) Catherine Dethine (Journaliste) Pieter Jaspers (Muzikant) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Roman Bournonville (Graphiste) Nicolas Thill (R√©gisseur) Monique Meurant (Retrait√©e) Nathan Naenen (Acteur) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Marc Pijpops (Muzikant) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Justine Venet (Comedienne) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Estelle Denisty (Spectatrice) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Natacha Belova (sc√©nographe) Estelle LEGER (Assistante admin) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Annelore Stubbe (Actrice) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Laura Erba (Sc√©nographe) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Pauline Mabille (Enseignante) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) John Davis (Com√©dien) Achille Ridolfi (Com√©dien) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Greg Moulaert (Photographe) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Marie ANSLOT (G√©rante) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Quentin Modave (Grimpeur) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Leonard Steigerwald (Musicien) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Stef Stockmans (Geluid) Melanie Principe (Cr√©atrice) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) bjorn borremans (bestuurder) Antoine Bucieck (Tour manager) Mich√®le Maquet (Photographe) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Gaetan Wenders (Comedien) St√©phane Devillers (Clavieriste) Marie Close (Chor√©graphe) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Monique Simon (Permanente syndicale) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Vincent Mathot (Technicien) Vanessa GELHAY (-) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Christophe Cornet (r√©gisseur) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Julien Rommelaere (Professeur) Anna Wawrzyniak (??) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Yvan Tasiaux (Animateur) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Mario Giglio (Directeur de l'Amh asbl) Sefian benssalem (G√©rant) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Benoit Poncin (Musicien) Youri Balcers (Compositeur) Jean Minetto (Vid√©aste) Tual Pierre (Com√©dien) leslie de geyter (stagehand) quentin deletaille (pensionn√©) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Coline Lacroix (Etudiante) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Philippe vanderschueren (Consultant) Pierre Lucas (directeur) ALAIN PIERRE (Musicien) Anne Pioge (Fan de culture) R√©simont Philippe (Com√©dien) Olivier Van Landuyt (Boss) Mohamed Diakite (Stagehand) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Nina Lombardo (Tisseuse) Samuel Rafalowicz (Musicien) John Moetwil (Ind√©pendant) Amaury Geens (Musicien) Jeremie Leante (Technicien son) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Yves Snyders (Ex-road manager) Anne Scheuer (secr√©taire) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Rolland Westreich (Ecrivain) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Vincent Debroux (√©tudiant) No√©my Laloux (Technicienne) Claire Chevallier (Pianiste) Nadine Monteyne (Philosophe) Samuelle Dupuis (Psychologue) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Elodie Taminiaux (Employee) Mario Costa (Crew Boss) Dimitri Mak (P√©diatre) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Marc Peters (Retrait√©) Kaltom Belataris (Project manager - event) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Olivia Herna√Įz (Artiste) Danielle Perez (Psychologue) Benoit Urbain (aucun) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Joseph Rouschop (Producteur) Catherine Devos (Billettiste) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Christian Kraewinkels (Guitariste) katelijne dessein (leerkracht) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Chlo√© Devillers (Scripte) Patrick Beeken (Organisateur) BIANCA BIJI (-) Ana√Įs Terwagne (Artisan) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Marie Bolly (Ex-enseignante) David Regnier (Technicien spectacle) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Guillaume Desmarets (peintre) Renata Ruscigno (Acceuil) Jean pierre Schuilen (Musicien) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Roland Juchtmans (Muscicien) Barney Frydman (R√©alisateur) diegi amaral coutinho (violoncellista) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Patrizia Berti (Com√©dienne) Korneel Van Neste (Zanger) Nemo Gielen (oui) Cyril Buttignol (Maquilleur) Michel Dieudonn√© (Photographe) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) G√©raldine Miesse (Habilleuse) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Elyse Galiano (Plasticienne) Emilie Vestens (Employ√©) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Bernard Garant (R√©alisateur) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Alexia Turlot (Communication Manager) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Sanja Maas (Chanteuse) Jef Mercelis (Musicien) Yves Baudhuin (Ing√© son) Stephane Mercier (Musicien) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Emmanuel XAVIER (Designer) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Gerdy Swennen (actrice) Manon Marlier (Project manager) Olivier GERARD (Sound engineer) Laureline Baron (Assistante du producteur) Daniel Lipnik (Directeur musical, chef de chŇďur, professeur de chant) Michel van Rhijn (Photographe) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Waterschoot joelle (Enseignante) Olivier Kempinaire (Ferronnier) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) albert gisaro (regisseur) Pauline Tart (Membre du public) Richard Motte (Market Researcher) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Lisa Carletta (Photographe) Maxime Van Eerdewegh (Musicien, professeur de musique) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Gilles Servais (Batteur) Alexandre Bughin (Musicien freelance) Alice Valle (Office manager) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Julien Elleouet (Clarinettiste) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Julie Kargas (√Čtudiante) Delafontaine Diane (socio culturel) M√©lanie Godin (Directrice) Christophe Lambert (comedien) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) martine rifaut (retrait√©e) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) Rudy Vantighem (Eclairagiste) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Giovanni Guarini (Artiste) Florent Kirkpatrick (Location de moyen techniques pour le cin√©ma) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) PIERRE ADAM (RETRAITE) Amaury Loicq (Dj) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) yvan dheur (International Affairs Officer) Priscilla Adade (Actrice) Filipe Dos santos (Director of foto) Marie Camelbeeck (guide) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Olivier Bonjour (Acteur) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Sandrine Streef (Acrobate) Justine Santarossa (Educatrice) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Alec De coster (Artiste plasticien) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) aurelie gravas (auteur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Siona Vidakovic (Animatrice) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Fran√ßois Deppe (Musicien) Francoise Ferauge (Professeur) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Henri Vivegnis (Production Manager) Laure Berthold (Maquilleuse) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Aurelie Mazaudier (Prof) Helene Koole (Event Curator) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Marie LAISNEY (Directrice) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Jeremy Mulders (Musicien / booker) Christine DELECLOZ (Administratrice) Olivier TOFFOLO (Musicien) Axel de Kirianov (Compositeur) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Laureen Delvallee (Logopede) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Kevone Detrembleur (Le chief) Martine Wixel (Retrait√©) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) chantal benkoski (attach√©e de presse) Anouchka Vingtier (Comefienne) Monique Manceaux (Com√©dienne) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Kevin Tensi (Manager) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Felice Meert (Musique) Max Meunier (Moi) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Floriane Laine (Assistante sociale) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) jean coulon (mon propre chef) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) gregory Carnoli (Artiste) Quentin Marteau (Com√©dien) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Cathy Mlakar (Scripte) Julien Hockers (Animateur) Johan Barra (Musicien) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Hoonaz Ghojallu (Com√©dienne) Mathilde Docquiert (Juriste) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Marc Teller (Producteur) Basak Balkan (Traductrice) Julie Lenain (Comedienne) jerome bonvalot (roader) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Inge Van Roy (Salesmanager) Axelle Servais (Enseignante) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Nicolino Aufiero (Retrait√©) Jan Rzewski (Employe‚Äô) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Samy Wallens (Batteur et programmateur) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Florine Elslande (Com√©dienne) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Rudy Etienne (Sc√©nariste) JP Inno (Humoriste) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Mathias Debroux (Collaborateur) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Val Mac√© (plasticien) Dirk Deblieck (Direction) Didier De Decker (Employ√©) Patricia De Keyzer (Professeur) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Fabien Desdemoustier (Musicien) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Olivier Conrardy (audiovisuel) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Florence Conradt (Coordinatrice de projets) Brigitte Rival (coach de vie) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Sandrine B. (Booking and management artists) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Severine Mitchell (Administrateur) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Shelby Collignon (Stagehand) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Romain Garitte (Freelance) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Martine Claude (com√©dienne amateur) Simon Verschraege (Musicien) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) david levy (galerie d'art) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Valentine Coerten (Enseignante) Alexandre Janssens (Rigger) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Victor Pailhes (Chanteur) Line Adam (Compositeur) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Matilda Ancora (Com√©dienne) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Michel CHRISTELBACH (Photographe) M√©lanie Rullier (metteur en sc√®ne) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Deborah De Bock (Project Manager) Bozzini Emanuele (Musicien) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Marine Sharp (Artiste plasticienne) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Morgan Laloux (Event planner) sarah pestana (responsable g√©n√©ral d'activit√©) Baptiste Louis (Etudiant) Helene Capelli (Direction admin et finances th√©√Ętre) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) V√©ronique Vercheval (Photographe) Geyzen Thomas (Cadre) Jean Marie Druart (traducteur) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Louise Vachaudez (Enseignante) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Anthony Simon (Technicien) Mathias Ducaju (Cameraman) Jacqueline Bollen (enseignante) Corinne Houben (Enseignante) Tatiana Mamonov (Employ√©) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Gis√®le Wilki'n (Drh) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) jerome de paepe (danseur) Camille Fernandez (Com√©dienne) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Raphael Timmermans (Gitarist) Diego Di Vito (Guitariste) laurence van goethem (traductrice) sara kengen (chanteuse) John Van Lierde (MD) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Sophie Clerfayt (Conteuse) Estelle Berengier (cadre) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Christiane Genard (Enseignante) Dominique Descamps (Administrateur) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) JF Breuer (Com√©dien) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Lena Sturbois (Employ√©e) V√©ronique Efutu (Employ√© Administrative) Karoly Alapi (stagehands) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) Christophe Cosme (Directeur) Tanguy Dimanche (Club Manager) Noemie de Patoul (Enseignante) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Denis Gerardy (Directeur) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Michele NGuyen (Conteuse) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Laurent Czaja (Directeur de production) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Rudy De keyser (Conseiller) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Catherine Scaut (spectateur) Thomas Gomez (Enseignant) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Nicolas Mormaque (Charg√© de projets culturels) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Alice Vande Voorde (Musicienne) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Marie Dury (Chef de projets / labels) Nicole Debefve (Retraitee) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) christophe ottaviano (R√©alisateur) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Marie Wuilleret (Enseignante) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) L√©o Fleurant (ing√©nieur du son) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Katia Raffay (Violoniste) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Bruno Dovifat (Projectionniste) Mathieu Boudin (Technicien video) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Denise Renson (Formatrice) Leila Alev (Musicienne et architecte) Thomas Dimmers (Musiciens) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) John Wald (Enseignant) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Marie Debrulle (Employee) Janos Bruneel (Muzikant) Sophie Delacollette (Artiste) J√©r√©my BODIN (Stagehand) C√©dric Bagaruka (Monteur) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Christian Merten (J'fais mon possible) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Martin Salemi (Musicien) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Arnaud Botman (Com√©dien) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Iacopo Bruno (Com√©dien) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) denise scheer (pensionn√©e) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Florence WESTPHAL (Accueil public) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Carole Weyers (Actrice) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Antoine Denis (G√©rant) Peleman Eva (event & videoproducer) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Karine Dorcean (Graphiste) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) J√©r√īme Hannick (Barman) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Taoufik Salhi (Stage hands) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) melvin podolski (horeca) francois chevigne (professeur de piano) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Renaud Crols (Musicien) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Romain Tardy (Artiste visuel) Rodolphe Coster (musicien) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Nathan Jaminon (Technicien son) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Julie Leonard (Enseignante) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Aline Giaux (Musicienne) Julien Dubourg (D√©corateur) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Remi Planchenault (Label Manager) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Axel De Ridder (R√©gisseur) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Celine Wiertz (Administratrice) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Daniel Bury (retrait√©) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Claire Bodson (Institutrice) Nicolas L'herbette (Musicien) Sophie Marechal (Comedienne) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Zo√© Vital (√Čtudiante) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) Christophe Lempereur (Technicien) Chemin Julie (Auteur) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Cedric Cerbara (Com√©dien) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Catherine Magis (Metteuse en Piste) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Ina Sporcq (Etudiant) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Leonor Swyngedouw (musicienne) Vadzim Malneu (Contrebassiste) Esthen Dehut (Producteur) Pauline Albert (√Čducatrice) Anu Junnonen (muzikant) Adrien Roubens (Street Artiste) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Thierry du Bois (Photographe) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Luca Pistone (Photographe) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Cecile Rousselle (Retraitee) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Julie Lievens (Directeur Artistique) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Kienen Jeremie (Vendeur) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Martin Vernier (Manager d'artiste) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Marie Cabanac (Toutes) Martin Malcourant (Serrurier) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Dominique Guns (spectatrice) Florine God (Artiste lyrique) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Salah Tijani (Ouvrier) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) SALVATORE GUCCIARDO (Technicien) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Anthony Robert (DG) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Richard Joukovsky (Regisseur general) Hugues Hausman (Com√©dien) quentin noel (Photographe) R√©gine Soree (Pensionn√©e) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) ondine Cloez (Chor√©graphe) Clotilde Visart (Aide √† la jeunesse) Marc Bailleul (Marketing) Vincenzo Casale (Musicien) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Shirley Auspert (Programmation) Arber Aliaj (Acteur) elena perez (comedienne) Tasset Virginie (Compositrice) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Alexandre Hendoux (Employe) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Colette Boucart (Customer service) Patrick Heselmans (Musicien) Alain De Halleux (Cin√©aste) Tamara Louis (arts plastiques) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Elodie Laviolette (√Čtudiante) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) M√©lanie Isaac (chanteuse) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Muriel De Hairs (Experte Employee Benefits) Eddy Gijsens (Directeur) Marie Brumagne David (/) David Bodart (G√©rant) Mich√®le Masil (Enseignante) Loup Guns (Animateur/r√©alisateur radio) Louise Tanoto (Danseur) Gregory Copet (Sculpteur) Alain Schmitz (Retrait√©) Christophe Evrard (Monteur image) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) Eva Septier (-) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Cyrille Hermant (Machiniste) aurore LINCE (professeur) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) FABIENNE MISSON (ANIMATRICE QI GONG) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Virginie De Lutis (Auteur) Catherine Bomboir (enseignante) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Xavier Claes (Photographe) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Christophe Malpas (Technicien de support) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) JULIE Anson (Comedienne) Sofie Verheven (Regisseur/Redacteur) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Clara Inglese (Artiste enseignante) Philippe Jamar (Rien) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Marc Smeesters (Agent) Oscar Mercier (√Čtudiants) Saida El Majjaoui (Xxx) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Gilles Br√©da (Musicien) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Nina de Vroome (Filmmaker) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Frederic Barthes (Professeur) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Mireille Simus (√©clairagiste) Murielle Roobrouck (travailleur social) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Violette Schloesing (Commedienne) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Eva Destatsbader (Traducteur) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) SIMON BACKES (CINEMA) ziska larouge (auteure) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Bruno Briquet (Artiste) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Shu Bosseaux (employee) Martine Quintin (Juge) Fabrice Dubard (Musicien) paul biot (com√©dien animateur) Raymond Aubry (Musicien) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Kirsten De witte (Musicien) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Erika Matagne (artiste de cirque) Jean-Luc Pappi (pianiste) Ludivine Beumier (Assistante RH) David Zagari (danseur) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Thomas Boulogne (Supervisor) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) AGNES LARCIN (SPW) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Freddy Darge (The black circus of horror leader) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Delphine De Ridder (Graphiste) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Joseph Bosquet (Ripper) Julien Vargas (Com√©dien) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Jeremy Gillard (Etudiant) Aurore Aubouin (Productrice) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Caroline D'haeyere (Enseignante) Georges Delmote (retrait√©) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Julien Ouvrard (com√©dien) Sarah Testa (com√©dienne) Villers Sander (Sound Engineer) Marc Galo (Artiste) Nine MURET (animatrice) Camilo Cordoba (Musician) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Andr√© Tellier (Occasionnel) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Tanguy Bienfait (Machiniste) Milan Jespers (Artiste) Genevi√®ve Hauzeur (.) Pauline LEBLOND (Musicienne) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Marie laure Cordier (Educatrice) fabrice dupuy (artiste) Stephane Despa (Project manager) Marvin Schlick (Com√©dien) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Carole Vilt (Chef de file) Leila Zerhouni (professeur) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Benjamin Jacob (Createur) Kevin Fay (Dancer) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Julie Maes (Actrice) Valentine Gevers (Marketing manager) Thom Dewatt (Musicien) Bernard Guyot (Saxophoniste) Koert Vermeulen (designer) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Elise Peroi (Artiste) Robyr Lionel (Com√©dien) Mocke Depret (Musicien) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) S√©verine Provost (G√©rante) David Perlot (Technicien) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Maria-Krisztina Nagy (artiste) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Nathalie Lavis (Employee) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Herve Huens (Marketing manager) Jonathan axel Gomis (Acteur) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Brigitte Van groeningen (Peintre) Steve Van Camp (Faciliteiten) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) L√©na Kollmeier (Pianiste) Mariko Hayashi (Public) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Barbara Schoen (Brand Manager) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Veronique Bouxain (Artiste) B Didier (Artiste) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Sonia Lara (Danseuse) Jasmien Hoffmann (X) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Hanna Ilczyszyn (Artist) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Szymon Brzoska (composer) Anick Xhrouet (Direction) Ingried Lempereur (Psychologue) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) GREGORY bordat (Musicien) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Alice Caboche (Projectionniste) Mathias Estelles (Musicien) Patrick Louis (Musicien) Axel Guigon (Etudiant) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Patrice Bourg (Directeur) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Rim Cividino (Danseuse) sophie hustinx (Autrice) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) pierrot amand (photographe) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Florence Tourneur (Enseignement) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Maia Baran (Com√©dienne) Amanda Kibble (Clown) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Arnaud Leffler (Cadreur) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) No√©mie Ehrhardt (√©tudiant) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) anne orban (Artiste) Laurence Yernaux (/) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) audrey chaumeil (psychologue) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Jason Mathot (Photographe) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) H√©l√®ne Moor (enseignante) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) jamila taleb (Mediath√©caire) Christine Ergo (N√©ant) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Sarah Lardinois (Juriste) Arnaud Berghmans (Machiniste) Elliot Appart (Instituteur primaire) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Anne Lambert (Animatrice formatrice) Jean Daye (√Čtudiant) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Christophe D'herde (Enseignant) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Benjamin Tordeur (Stagehand) Diaz Adrian (Acteur) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) Isabelle Baudot (Project Manager) Kriman Kent (Freelance) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Pascale Vervloet (Costume) Sandro Amalfi (Ouvrier) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Boris Wilmot (Motion designer) Philippe Soreil (G√©rant) Francois Heuse (com√©dien) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Naike Buchet (Stage hands) Christophe Hennikenne (Chauffeur) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Sandrina Lusci (Retrait√©) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Carine FAYS (Marketing) Niels Creteur (Technicien) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) Adrien Letartre (Com√©dien) Thibaud Decoene (Directeur technique) Louis Drijvers (Machiniste) Val√©rie Schmitz (Economiste) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Sylvianne Goka (Coiffeuse) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Marie Jennes (Chanteuse) Eric Quackels (membre du comit√©) Sarah Dupriez (Institutrice) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Ann Bryssinck (Psychiatre) LAure Champagne (emlpoyee) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Christophe Hautot (Educateur) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) Eric Crasset (Employ√©) Wendy Parthoens (Logop√®de) MARC LEGRAND (enseignant en art) Ang√©lique de Lannoy (none) Stephanie De Mulder (Enseignante) Mailyse Hermans (com√©dienne) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Coralie Pastor (Comm & Change) Delphine Georges (Journaliste) Nicolas Missart (Runner tech video) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Charlotte Adam (Marketing officer) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) Yves Laloux (manager/musicien) Gery LIBOUTON (Cpas) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Sophie Cox (Communication & relations presse) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Jonathan Wannyn (Cameraman) Marc Radelet (Attach√© de presse) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Nicolas Achten (Musicien) Herman Van Lierde (-) Julie Sobotik (Graphiste) David Goffin (Producteur) Martin JADIN (conseiller politique) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Fulvia La Valle (Accessoiriste) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Lizzie Bronier (Master 1) Didier Fontaine (Musicien) Juliette Servais (Enseignant) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Benjamin Zicot (Enseignant) Mousta Largo (Artiste) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Maxime Stofkooper (Danseur) Martin Marique (entremetteur) Tamara Geerts (Chanteuse) Vincent Werbrouck (Cellist) Baptiste Vaes (Musicien) Yves Honorez (Retrait√©) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) Philippe Mullier (G√©rant) mergaerts ives (owner) Christian Dupont (Journaliste) Vincent Fis (Musicien) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Aur√©lie Aller (Centre culturel) L√©one Francois (Com√©dienne) Consuelo Marsico (danseuse) Boriana Todorova (com√©dienne) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Caroline Gereduz (Costumiere) Julien Bechara (R√©alisateur) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) Cachou Kirsch (Com√©dienne) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Egil Franzen (Musicien / Producteur) KLAAS DEVOS (DANSONDERZOEKER/horeca anienne belgique) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Alain GRAIDE (Employ√©) Thibaut Doens (Cameraman) Aldo Granato (Musicien) Rosette Desadeleer (plus aucune) nathalie pigeon (charg√© de communication) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Carol Timperman (Maquilleuse) Amalia Carrera (programmatrice) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Laure Voglaire (Com√©dienne) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Sarah BER (Com√©dienne) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Simon Drachman (Musique & more) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Christine Dejarnac (Enseignante) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) stefan Platteau (Auteur) Julie Goossens (Historienne de l'art) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe)