Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.734 ondertekenaars (11.592 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13734
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11592 Ondertekenaars)
ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) olga lagerwall (artiste) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Marie-Anne Muyshondt (Coordinatrice de recherches et de publications d'√©ducation permanente) Michel Tourneur (√Čl√®ve) Claudine Houet (Maq) Gilles Escoyez (com√©dien) Kristina De Troyer (fl√Ľtiste) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Philippe Vanderlinden (Musicien) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Samir Moussaoui (Polyvalent) Mohamed Chaara (Ripper) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) penelope garnier (-) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Thierry Heynderickx (Acteur) Greg Baumann (Com√©dien) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Jonathan Parmentier (Musicien) Samuel Namotte (Chanteur) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) C√©dric Platteau (Magasinier) Justine Mounet (Communicante) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Laurence Coune (Enseignante) BEATRICE SIBI (GUIDE TOURISTIQUE) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Jeff Luyten (bediende) Abderrahim HMAMI (Enseignement) silvia guerra (Com√©dienne et autrice) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Marc Lambert (Photo) David Navarro-Turres (Chef d'orchestre) Julie Odeurs (Ing√©nieur du son) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Olivier Justronck (Cam√©raman) Joseph Herrent (CS) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Christophe Cornet (r√©gisseur) Camille Boonen (Graphisme) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Jean-Claude HONORE (architecte) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Reggy Timmermans (Artiste) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) David Leroy (Musicien) Christine Kulakowski (Directrice) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Michelangelo Marchese (com√©dien) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Alex Vizorek (fou du roi) M√©lanie Saussez (G√©rante de soci√©t√© d organisation culturelles et √©v√©nementielles) laurence Grosfils (artiste) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Jean-Fran√ßois Jacobs (Auteur, metteur en sc√®ne) Pascale Burlet (Manager) Christine Boone (Sans emploi) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Audrey Petit (Chef de projet) Terence Edison (Com√©dien) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) Myriam Ayari (Pianiste) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Patrick Hendrix (Culture) Marine Depr√© (Assistante sociale) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Silo√© Bayot (√©tudiante) Sarah BER (Com√©dienne) Michiel Depreitere (Technieker) Charline Remy (cin√©aste) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Juliettd Moons (Enseignante) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Julie Delbart (Pianiste) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Ronlald Landry (Boss) Femke Gyselinck (Choreograaf) Daniel Dejean (Compositeur) Christophe Piette (Programmateur) Pieter Jaspers (Muzikant) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Marta Gonzalez (Psychologue) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Sophie Baudoux (admin) Julien De Groef (Lampiste) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Julien Elleouet (Clarinettiste) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Antoine Lissoir (Musicien) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Ang√®le Broeders (Nihil) Caroline Spiertz (√©tudiante) PHIL HARPER (Manager) Juliette Martin (Musicienne) jonas chereau (chor√©graphe) C√©line Baijot (Coordinatrice de projets √©ducation culturelle et artistique - √©kla) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) C√©cile Genot (Biblioth√©caire) Claire Bodson (Institutrice) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Frederic Vanberg (Sound designer) Frank Gizycki (Danseur) Rita Nocera (Commer√ßante) Karcz Ryszard (Cam√©raman) C√©dric Eeckhout (Acteur) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Fabienne Cresens (Photographe / retrait√©e centre de doc th√©√Ętre) C√©line Borsu (Secr√©taire) Jochen Decostere (Regisseur) mathieu Flamme (p√©dagogique) Xavier Percy (Com√©dien) Caroline Dr√īme (Photographe) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) Marine H√©rin (Educatrice interne) Hubert Fiasse (Cin√©aste) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Francoise Ledru (/) Olivier Moussa (Idem) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Ann Janssens (Chanteuse) Ludovic Catalfamo (Musicien) tom voorn (arbeider) Nicolas Destatte (employ√©) Anne De Gelas (Artiste) Annette Richter (Responsable location de salles) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Ariane de Bellefroid (Consultante) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Helene Koole (Event Curator) Shahab Mary (medecin) laurie colson (chef d√©coratrice) Karin Bali (Responsable Marketing) Marc Oschinsky (Journaliste) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Victor Ridley (R√©alisateur) Mireille Hoetelmans (Make up artist/hairstylist) Madeleine Maistriaux (Assistante r√©alisateur) Lucie Knockaert (Assistante de production) Magotteaux Maxime (Musique) Fabrice du Welz (Cin√©aste) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Charlotte Gaumeton (Communication) S√©bastien Harvengt (guitariste) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Nathalie Grippa (Architecte) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Ann Bryssinck (Psychiatre) Delphine Mertens (performeuse) Barbara Wiernik (Chanteuse) Michael Stolz (Electro) leslie de geyter (stagehand) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Vincent Delbushaye (Animateur radio) Miguel Uribe (Musicien) Raphael Hecht (Gerant) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Veronique Lonchay (Professeur) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) sylvie de braekeleer (professeur) Thorsten Baensch (enseignant) Lucio Arisci (filmmaker) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) claise nicolas (g√©rant) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) marie-anne dozo (graphiste) Marie Vancaillie (educatrice) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) St√©phane Dubois (Technicien) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) Cathy Min Jung (Autrice, com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Gerard Spencer (Musicien) Dorian Vn. (Event staff) Julie Bougard (Chor√©graphe) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Robert Marnette (retrait√©) Sophie BONHOTE (com√©dienne, clown, clown √† l'h√īpital) Andr√© Baccichet (Directeur) Marie LAISNEY (Directrice) Colette Scheenaerts (N) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Fred Malempre (Musicien) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Muriel Weis (enseignante) Viktor Verleyen (Concert promotor) Jos√© LOUIS (n√©ant) Noemie de Patoul (Enseignante) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Catherine Blanjean (coordinatrice administrative compagnie th√©√Ętre) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Nicolas Denison (Compositeur digital) Daniel MEUNIER (G√©rant) Corentin Dellicour (Musicien) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Tom Boccara (R√©alisateur) Lidewei De Sterck (Musicienne) M√©lanie Chalon (Invalide) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Robert Coheur (Programmateur) Paul Parker (free-lance) Christian Debauve (professeur) Anna Touvron (Art director) Anne Servaty (G√©rante) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Caroline Lemaire (Plasticienne) Bruno Marcandella (g√©rant) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Marc Guillaume (Photographe plasticien) jean-jacques Marotte (Directeur photo) yves Merlabach (Retrait√©) Nathalie Haegeman (Productie manager) Jos√©e V√©ronneau (Fan de la culture) emmanuel brasseur (employ√©) Annick Dath (Maman de regisseuse) MARC CLAEYS (Ouvrier) Anne Kanlis (Employ√©e) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Camille Conreur (Sciences) Marie gisbrand (employ√©) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Daniel Zaghet (Com√©dien) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Camille Ledune (Animatrice socioculturelle) Milena Strange (Photographe) Chlo√© Van de Sype (/) Antoine Rotthier (Batteur) Bo Tijskens (Visagiste) Souria Cheurfi (Employ√©e) jerome de paepe (danseur) Marie Rose Meysman (Com√©dienne conteuse) Fanny De Marco (Cheffe de cabinet √† la culture Commune d'Ixelles, programmation concerts au Th√©√Ętre Marni) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Emilie Garroy (Art graphique) Karim Gharb (Chanteur) Edith Robin (Psychologue) Ingried Lempereur (Psychologue) Pascale Marlier (Ecrivain) Alice Piemme (Photographe) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Michel Visart (Retraite) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Mathilde Leroy (Artiste) Jan Appermont (Forestier) Yacine Hamida (M√©decin) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Vincent Alleman (r√©gisseur) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Johan Fostier (Musicien, professeur) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Kato Six (Visual artist) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Lula B√©ry (co-directrice artistique de la compagnie Oh my god) Antoinette Basta (Artiste) St√©phane Galland (Musicien) Catherine De Michele (Responsable de communication) Jeremy Darme (DT son musicien) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Delphine Isaac (√Čtudiante) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Anna Wawrzyniak (??) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) B√©nita Igiraneza (Communication) Annelien Keleman (Consulente SBK) Henri Vivegnis (Production Manager) Justine Maxelon (artist) Patrick Landa (R√©gisseur) Daniel Wilmart (Batteur) Silvie Martens (MUA) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Rahel Feidler (Stage & production manager) Waterschoot joelle (Enseignante) Antoine Despontin (√Čclairagiste) Massimo Saracino (Professeur) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Patrick Glotz (R√©alisateur) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Camille Carton (Student) Gert Groothuis (Intensive Care verpleegkundige) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Johan Boury (Gerant) Patricia Schmitz (Enseignante) Tolga Erciyes (Com√©dien) Fanny Sarlette (Musicienne) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Thomas Monnier (Musicien) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Steve Surin (H√ītellerie) Eric Duynslager (Production director) Martin Botkine (√Čtudiant) Muriel Denis (Auteure dramatique) Jos√©phine De Wit (Restauration) Nicolas Thill (R√©gisseur) Fran√ßois Chenoy (-/) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) Gilles Dierickx (Communication) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) marie debatty (animatrice arts plastiques) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Alain Chafwehe (Batteur) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Olivier Cassart (Regiseur lumi√®re) Maryna Lepiasevich (Altiste) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Tamara Geerts (Chanteuse) Lone Wraae (Oui) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Charlier Renaud (Machiniste) Bertrand Jacques (Producteur/r√©alisateur) J√©r√īme Stoquart (Assistant administratif) Pasquale Caruana (Technicien de son) Reginald Washington (Professional Musician) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Gr√©gory Chainis (Musicien) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Geyzen Thomas (Cadre) Delphine DUJARDIN (Animatrice) Serge Soetens (Auteur compositeur) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Arnould Massart (musicien) Wim Lauryssen (Trombonist) Arona Niang (Tech video) Eva Milet (guide-conf√©renci√®re) Sabine Tiels (Zangeres) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Jean Hilger (Pianiste) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Pascal Matthey (Musicien) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Philippe Therasse (Directeur Photo) VivianeT√Ęm LAROY (-) Kevone Detrembleur (Le chief) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Fran√ßois Deppe (Musicien) Poupette Choque (Solidaire) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Hafy Thiam (Communication) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Alice Leroisse (Sans) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) Aurelie Platteau (Animatrice) Berdine Nusselder (Actrice) Achille Gabry (Musicien) claire goldfarb (musicienne) Luc Ruidant (journaliste) Ben Horemans (event security) Chantal Vastrade (Aide a l'enfance) Elies Van Renterghem (Artiste visuel / Educatrice) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Godfroid Marc (Graphiste) Said Hammas (Gerant) Francois Neycken (Acteur) Jean Philippe Brodsky (avocat) Virginie Gardin (Comedienne) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Giacomo Manca (ONG) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Ingrid De Backer (Administratrice de l'orchestre de La Monnaie) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Catherine Devos (Billettiste) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) C√©lia Verne (√Čducateur) Nicolas Renard (Manager) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Mathilde Schockaert (Etudiante management evenementiel) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Georgina Becker (Productrice) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Chris Van Nauw (Muzikant) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Simon Jourez (Musicien loisir) Serge Huwart (Artiste) Enea guerra (musicien) Julie Kargas (√Čtudiante) Christian Leroy (R√©alisateur) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Rose Alenne (Costumi√®re) Sarah Aguzzi (Enseignante) Michiel Bosman (Light Technician) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) rRenelde dupont (Production documentaire) Rejane Turner (Office Manager) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Nathalie Thiry (Attach√©) De Boni Lukian (√Čtudiant) Sandra Engelborghs (Administratif) Annelore Stubbe (Actrice) Simon Hainaux (√Čtudiant + Artiste) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Vivyane Dewals (Maquilleuse) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Himawari Arai (√Čtudiante) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) toine Thys (saxophonionste compositeur) Ga√ęl Turine (Photographe) Coline Lacroix (Etudiante) Eric Van Cutsem (Journaliste) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Patrizia Berti (Com√©dienne) Camille Radelet (Assistante de promotion) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Nicolas Berwart (Tour-manager) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Jean-Luc Pappi (pianiste) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Tual Pierre (Com√©dien) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Audrey Zimmer (Animatrice) Clotilde Peeters (event coordinator) Pierre CLEMENT (Directeur technique) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Eric IVENS (Musicien) Lara Hubinont (Com√©dienne) Patrick Lerch (Directeur) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Jean-Francois Hauwaert (Managing Partner MV STUDIO) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) St√©phane Dubray (Creatif) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Italia Geat (conteuse) Andreea Vilciu (RH √©vents) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Jean-Marc HELSON (Architecte) C√©line Van Rode (Secr√©taire m√©dicale) quentin deletaille (pensionn√©) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Ruby Frisvold (Etudiante) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Catherine Andries (√Čcrivain) Philippe VERZELE (Enseignement) Patrick Leterme (Musicien) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Thomas Snyders (G√©rant) Marine Gabaut (Styliste photo) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Rim Cividino (Danseuse) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Kevin Fay (Dancer) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Magali Fournier (Musicienne) Baptiste Louis (Etudiant) ottavia marcon (Charg√©e de production) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Justine Santarossa (Educatrice) Manuela Bucher (Musicienne) Momoyo KOKUBU (Organiste) Alec De Busschere (artiste) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Zacharia Vigneron (Acteur) guy coppin (Ing√©nieur du Son) Gilles Servais (Batteur) Patrick Chauviaux (Gerant) Philippe Lambert (Musicien) Marianne Celis (aucune) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Erwin Senden (Polyvalent medewerker cultuur / Grafisch vormgever) Amandine Flandre (Etudiante) Ines Mayol (Charg√©e de logistique) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Nina Poskin (Soliste) Guillaume Van Parys (Musicien) Laurent Hirtz (Project manager) Jimmy Van Meel (Chef decor) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Maud Scaillet (Coordination Secu) Philippe Garcia (?) Kevin Conroy (Manager) Karine Dorcean (Graphiste) francois chevigne (professeur de piano) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Xavier Pottillius (Animateur) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) JULIE Anson (Comedienne) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Liliane Wang (Administratrice de production) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Francis Winandy (Musicien) Piette Maude (Scenographe) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) Vincent Debroux (√©tudiant) Hemet Tiguenitine (Patron) Christine Feraille (Enseignante) john-john mossoux (artiste) Frederik HAUGNESS (Artiste) Cedric Cornet (Barman Organisateur de concerts) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Mira Primault (Animatrice) Louise Tanoto (Danseur) Andr√© Leplat (directeur photo) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Sandra della Faille (Criminologue) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Marc Santkin (Musicien) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Nina Tomas (peintre) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Charlie Cantraine (Accessoiriste) vanessa charlier (horeca) Jean-Jacques Harotin (Soutien m) Christophe Motte (Employ√© sncb) Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Liesbeth Vandersmissen (/) B√©n√©dicte Bruynseels (Responsable dpt culturel Chapelle Musicale Reine Elisabeth) Axel de Kirianov (Compositeur) Leticia Collet (Musicienne) Emilie Keller (Responsable) Lucas Lebacq (Musicien) Erik Haemers (Plasticien) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Serge Plume (Musicien) Compagnucci Vanessa (Actrice) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Claude Delvigne (Divers) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Lara Herbinia (photographe, musicienne) Benjamin Palouzie (?) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Laurent Daners (Dj) Archibald Puissant b (Acteur) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Quentin Perot (Photographe) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Pierre Hupperts (Producteur) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Paloma Reyes Moraga (Artiste) marianne fagnoul (couturi√®re) Marco Lamensch (R√©alisateur) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Arnold Robertz (Enseignant) Eric Gerstmans (Musicien) Arnaud Berghmans (Machiniste) Patrick Leboucherr (Technicien) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) Philippe PETITJEAN (Photographe) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Raoul Belmans (DJ / producer) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Elsa Grelot (Ing√©nieur du son) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Marcella Mello (Actrice) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) India Jonckheere (.) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Claire Chevallier (Pianiste) Fran√ßois Dawans (Musicien) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Mathieu Val√©rie (Professeur) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Vick Vandenput (Rental backline) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Sylvie Dory (Musicienne) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Antoine Bours (Sc√©nariste - auteur) Toon Smets (Lichttechnieker) Justine Venet (Comedienne) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Magali Berael (Danser) Didier Swysen (sc√©nariste) Kody Kim (Humoriste) Pierre Thimus (Concertiste) Vincent Joly (Rigger) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) johan smeyers (grafisch vormgever & digital communication officer) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Louis Theillier (artiste) eric van renterghem (batteur) Lionel Meunier (Musicien) Nancy Boudart (Xxx) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Bernard Dobbeleer (DJ) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Corentin Jonckheere (G√©rant) Van Keer Yvan (Directeur) Quentin Havana (Regisseur) Martha Meeze (Starter) Fabienne Saintes (Employ√©e) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Luc Pilartz (Musicien) bruno petit (professeur) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Gil Delogne (Musicien) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Geoffroy Minne (Op√©rateur stabilisateur cam) Nadia Begue (Demandeuse d'emploi) Ga√ęlle Claeys (Enseignante) Angela Verdejo (Autrice) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Alain Caron (P√©diatre) Martine Draps (Coordinatrice) Julie Boitte (Conteuse) Sophie Delacollette (Artiste) Ellie Nimeroski (Violiniste) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Mireille Aubry (Retrait√©e) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Manon Romain (Com√©dienne) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Denis BOURGUIGNON (Ind√©pendant) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) antonio pradas (fabrieksarbeider) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Kassandra Decloux (Coordinatrice) Florine Elslande (Com√©dienne) Anne Grauwels (prof) √Čmilie Steffens (Animatrice socioculturelle) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Beno√ģt Closon (Web) Delphine Peraya (Com√©dienne) Virgile Van Essche (Pianiste) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Wim Embrechts (directeur) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Sophie Jaskulski (Com√©dienne) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Fred Nyssen (Acteur) elodie pulinckx (Responsable costumes Th√©√Ętre royal du Parc) Thibault Jonckheere (Artiste) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Consuelo Marsico (danseuse) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) Ang√©lique de Lannoy (none) marie desmet (responsable asbl) Pierre Rodriguez (Peintre) Leila Kleve (Com√©dienne) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) Olivier Demoiti√© (Ev√©nementiel) Jean Malotras (Manager) Jeremy Moriau (humoriste) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Annik Pirlot (Conteuse) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Paul-Henri Wauters (Botranique) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Fabian Labiau (Projet Manager) Fabrice Havenne (DJ) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Catherine Bomboir (enseignante) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Roberto Savo (R√©alisateur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Umm√©e Shah (Conteuse) R√©gine Lagasse de Locht (P) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Pieter d'hondt (stagehand) Mathieu Busch (Technicien son) Mettioui Ilyas (Artiste) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Christophe Malpas (Technicien de support) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Carl Dendal (Solidaire) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) Nadia Ben Romdhane (peintre) Axel De Ridder (R√©gisseur) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Pierre Somville (Interpr√®te) Martine Layon (Psychologue) Toni Vitacolonna (Muzikant) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Philippe Eliaers (musicien amateur) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Sylvie Poulaert (Prof) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Daria Pichler (pianiste) Colette Sodoyez (Comedienne) Philippe Manche (Free Lance) M√©lanie Pel√© (Professeure) Audry Lambert (Roadie) Sarah Hamdi (bar) Brigitte Malchaire (spectateur) Julie Ernest (√Čtudiant) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Michiel Ceulers (Artist) Marina Nivard (Vente) albert gisaro (regisseur) Katia Palombo (Animatrice yoga enfants) Christophe Hermans (R√©alisateur) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Arnaud Claes (Cameraman) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Gabriella Garcia (Musicienne) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) Isabelle Francis (Artiste) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Damien De Dobbeleer (Acteur) Marcin Krasowski (Etudiant) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Thom Dewatt (Musicien) Catherine Struys (musicienne) Marie-Caroline Lefin (Programmatrice Musique et danse) Paul Poelmans (Muzikant) Bernadette Dupont (Post production son) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Antoine Duwaerts (Ing√©nieur du son) vincent georis (repr√©sentant) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Cyril Garac (concertiste) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Sebastien Landauer (Musicien) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Nicolas Verspecht (Wekelijks bar medewerker Ancienne Belgique) Bram Smeyerd (Zaakvoerder) Jef Mercelis (Musicien) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Antoine Goudeseune (Musicien) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Blandine Fl√©mal (Communiquante) Jonas Vandekerckhove (Danser/choreograaf) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Alexandre Aretz (Technicien son) steve Driesen (Com√©dien) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Serge Dehaes (Dessinateur) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Florence Rovella (Cuistot) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Willem Meuwissen (Musicien) Nono Battesi (Choregraphe) FOULON Andr√© (Directeur honoraire du Conservatoire royal de Mons (Arts¬≤)) Yuliia Dudinova (G√©rante) Matilda Ancora (Com√©dienne) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Christine Evrard (Employ√©e) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) Yves Delattre (Com√©dien, musicien, danseur, acteur) Lucien Jans (R√©alisateur) Thibaut Darscotte (Ing√©nieur du son & musicien) Sophie Hermant (Employ√©e) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) Eric Pletinckx (Batteur amateur) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Priscilla Adade (Actrice) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Joachim Iannello (Violoniste) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) J√©r√īme de Warz√©e (Humoriste-chroniqueur-auteur) michael van malder (stage hands) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Juliette Parchliniak (Psychologue) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) Leila Mokhtari (citoyen) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) Alexandra de Wilde (artisane) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Nicolas Burton (Technicien) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Karel Will (Geluidstechnicus) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Ivan Fox (Interpret) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Micheline Gutman (Production manager) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Benedicte Franck (Assistante manager) Bart De Smet (Tradeshow Director) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Jeanne Ledoux (Etudiante) Renaud Masson (Photographe) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Pascal Dekoninck (Photographe) Jacques Jouan (Administrateur) Samuel Bosmans (Chanteur) Shelby Collignon (Stagehand) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) G√©raldine Nicolay (vid√©aste) frederic audran (Lumi√®re) Stefy Rika (Chanteuse) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Taylor Lecocq (Danseur) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Marie Huybrechts (Psy) Charles Habib-Drouot (Sc√©nariste, r√©alisateur) Christopher Arimont (employ√©) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) sophie hustinx (Autrice) Laureen-joyce Centner (Accessoiriste aux meubles tournage) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) B√©n√©dicte Druart (Employee) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Genevi√®ve Hauzeur (.) Lili Hanotier (Berg√®re) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Patrick Davin (chef d'orchestre) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Julien Sohier (Enseignant) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Mario Loyo (Designer) julie bertrand (sc√©nariste) Manuel VIERSET (Com√©dien) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Laurent Sprimont (Musicien) Julie Delhaye (IT Project Manager) Catherine Rans (Com√©dienne) Rita Vanderheyden (X) Gerda Theek (Pensionn√©e) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Louison Renault (Professeur , musicien) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Julien Limbioul (Com√©dien) Vassilis Economidis (Constructeur en d√©cor de cin√©ma) Jean-Luc Pire (Retrait√©) Fabian Hannaert (Postproduction) Pauline Serneels (Com√©dienne) Jonas Luyckx (Cin√©aste et animateur) stefan Platteau (Auteur) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Eno Krojanker (com√©dien) Piwi Leman (musicien) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Pascale Pinto Schar (Ing√©nieure du son) Danielle preumont (guide culturel) Laurent Vanhaelen (ARS) Mathieu Mazy (Coordination secteur psycho-m√©dico-social) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Matthieu Vergez (!!!) F√©lix Lambot (Directeur de production) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Annemie Nelis (werkzoekende) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Eliz De Wolf (citoyenne) Serge Feys (Programmatie) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Sigrid Delmotte (Enseignante) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) CAMILLE LANCELIN (Performer) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Jeremy Manzella (√©tudiant) laurence van goethem (traductrice) Cassia Andrioli (Assistante admin) Kevin Motte (√Čclairagiste) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Jose Yague-sanz (lumi√®re) Anne Marsaleix (Traductrice) Massimo Mele (Ouvrier) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) Alison Delrez (Assistante de production) nadia agmir (distribution film) Gery LIBOUTON (Cpas) Philippe Deflandre (employ√©) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Delphine Gardin (Chanteuse) Christian Israel (Artiste) Ignace Rizzuto (Bassiste) Luc Bernard (Com√©dien) R√©simont Philippe (Com√©dien) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Christine DELECLOZ (Administratrice) fernand Denis (Journaliste) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Anne Massez (Radiologue) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Romain Waterlot (Monteur film) Martin Symul (Gerant) Romain Tardy (Artiste visuel) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) C√©dric Coomans (Com√©dien) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Hedwige D hoine (Auteure et mod√®le amatrice) Jim Goffin (Manager) sylvie thiry (employ√©e) Julie Dacquin (Comedienne) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Rausin Olivier (Producteur) Carole De Vleeschouwer (Joailli√®re) Eva Garc√≠a (Architecte) Maxime Canart (Electricien) Jerome Guilmot (Statutaire) Mathias De Marco (Responsable technique) Gianni Mar√©chal (Technicien du spectacle) Caroline PAGES (Graphiste) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Berlage Abel (engineer) Sonia Frey (Cadre) Christian DELWICHE (Retrait√©) Hichem Dahes (Photographe) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Andr√© Matagne (Retrait√©) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Simon Fiasse (Com√©dien Th√©√Ętre Action) Daniel Marcolungo (Musicien amateur) Alain De Rudder (Trompettist) Catherine Scaut (spectateur) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Nora Helali (Chanteuse) Vincent Stiernon (Ripper) carole baquet (assistante de production) Vincent Foret (Photographe) Gregory Beterams (Informaticien) Antonin De Bemels (Artiste) Kevin Moyson (Cuisinier) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Delphine Humblet (Artisan) Audrey Janssens (Enseignante) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) B√©atrice Bosschaert (Coordinatrice asbl √©ducation permanente) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Edith van der Kelen (Sans) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Pierre Chapelle (Medecin) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Manon Vadjaraganian (autrice & com√©dienne) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Daniele Radoux (Psychanalyste) Julie Soyeur (Educatrice) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Nathalie Carlier (sympathisant) De Backer Soetkin (Horeca) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) DELPHINE BOUGARD (artiste) Kristel Lissens (ticketmanager) Maxime Schwarz (Monteur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Pierre Lucas (directeur) Marine Stevens (Costumiere) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Caroline Migeal (Psy) Tania Garbarski (Actrice) Johannes De Jong (Scientifique) jean-jacques saussey (l'√©thique) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Paul Prignot (Musicien) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Emilie Nahon (R√©dactrice de contenu) Pierre Marino-Smette (Artiste) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) audrey chaumeil (psychologue) Bruno Baudewyns (Musicien) Emilie Jonckheere (Employ√©e) Thierry Devos (Vivre ma vie) Achille Ridolfi (Com√©dien) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Olivier Lambert (Cuisinier) Francois Henrion (Directeur de Production (Video / Streaming)) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Florian Collet (R√©alisateur) Charlotte Deschamps (Actrice) Brice Vancauwenberge (Musicien) Eric Godon (Acteur) Jef Pauly (Independent) Myriam Delacollette (Employ√©e) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Nele Staes (Bediende) Rebecca Smit (Violoniste) Anne Pioge (Fan de culture) H√©l√®ne Gailly (enseignante) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Lila Vander elst (Maquilleuse) Corentin Eubelen (Musicien) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Screame Dj (Ouvrier) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Louise Vandervorst (Sc√©nographie) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Samir Bendimered (Directeur artistique) Timoth√©e Leroy (musicien) gougeau elsa (Danse) Elena Bonicelli (Etudiante BD) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Val√©rie Ducoeur (Art director) Maxime Desert (Free Lance;) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Lucie De Ley (musicienne) Maude Wera (graphiste) Laurent Boschloos (Booking Manager) Eric Laes (Chef de projet) Caroline Genart (Production cin√©ma) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Martin Swabey (Acteur) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Thierry BROLET (expert) Diego Herman (Peintre) Ian Theves (Technicien de spectacle) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Baptiste Lalieu (Saule) Marine Mechri (Sage-femme) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Manon Vanheste (Graphiste) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Nicolas Bouglione (Artiste de cirque) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Jean marie Hanse (Musiciens) Dominique Van Cappellen (musicienne) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Leo Dherte (photographe) Vincent Van Linthout (Public) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Florence Crepaux (Nettoyage) Marielle Vancamp (Musicienne, prof de musique) Michel Mangon (Retrait√©) Paschal Adans (Compositeur) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) Sarah Grin (Com√©dienne) Gabriella Iacono (Danseuse) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) kristof lauwers (componist) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) C√©cile Demanet (Psychologue) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Frans Segers (Consultant) Pierre Stine (Cin√©aste) iou monsieur (dessinateur BD / illustrateur) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) Marie-Ange Desoil (Auteur) Simon Drahonnet (Com√©dien,sc√©nographe, direction acteur) Cyril Collet (Acteur) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Arne Scheerlick (ICT) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Sofia Constantinidis (Violoniste) Mohamed Benyaic (Enseignant) Cedric Godyn (√Čducateur) Cathy Marlair (Doctorante) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Fabrice Giacinto (Musicien) Anthony Simon (Technicien) Tijl Piryns (Muzikant) Boule Olympia (Musicienne) Victor Pailhes (Chanteur) Yorrick Detroy (Regisseur) Manon Perrouelle (Com√©dienne) Etienne Baudoux (x) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) Herve Huens (Marketing manager) Nadine Monteyne (Philosophe) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Eric Bribosia (Pianiste) Andr√© elleboudt (centre culturel) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Jean-Louis Pau (Musicien) Matthieu Legros (Employ√©) Pecoraro Federico (Musicien) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Angelo Bison (Com√©dien) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Laurent Clairembourg (Enseignant) Benoit Malev√© (Echevin) Lia Bertels (R√©alisatrice) pascal vinel (consultant) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Xavier Locus (Pianiste) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Luc Wolfs (Retrait√©) laurent stelleman (Musicien) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Florence Bujard (Musicienne) Ans Cremers (Comedienne) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Marianne Goffard (Artiste peintre) Andreas Christou (Arts vivants) No√© Peigneur (Musicien) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Houben Renaud (Ing√© son studio et live) jerry Delmotte (batteur) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Carinne Mahy (Enseignante) Catherine Michiels (Citoyenne) Laure Berthold (Maquilleuse) FRANCOISE LAMBERT (Plasticienne) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Edwin van den Hove (Machiniste) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Mathieu La Rose (Assistant social) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Theodore Brisset (Accessoiriste) Bruno Couss√©e (Muzikant) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Saida El Majjaoui (Xxx) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Julien Marlair (julien.marlair@gmail.com) Nedjma Hadj Benchelabi (Curator & Dramaturge) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Anne Theunis (Chanteuse) John Van Lierde (MD) Michel Veriter (Amateur) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) Sophie Quinet (Enseignant) Arnaud Trejbiez (Producteur) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Pol Beele (Guitariste) JULIE PIETTE (IT Analyste) Satya Mioli (Therapeute) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Roland de Wergifosse (Sans) John Balancier (Chanteur) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Marine Henin (Charg√©e de communication) Tanguy Bienfait (Machiniste) Naomi Vercauteren (violist) Bergamini Riccardo (Photographe) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Gil Mortio (propre compte) Emma Louis (Enseignante) Nathalie Jacques (Enseignante) Valentin Boucq (Eclairagiste) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Ana Stegnar (danseuse enseignante) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) aldenhoff benoit (administrateur) Roel Das (Musicien) C√©line Lecocq (Programmatrice) V√©ronique Bergen (√©crivain) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Eslem Akdag (√Čtudiant) Gergana Terziyska (musicienne ONB) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Magali Dodrimont (DRH) Cecile Baldwin (M√©decin) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Carina Mirolo (Prof) Maxence No√ęl (Technicien Son) Sabine Houwaer (Journaliste) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Philippe Declouxc (Hedoniste) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Daniel Hubin (Dentiste) Thibaud Decoene (Directeur technique) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) gaetan La Mela (musicus) Simon Dalla Valeria (Commercial) Gene Bervoets (Acteur) Flavia Alves lima (Assistante de production) Deepen Clara (√Čvent manager) Berlinde Deman (Muzikant) Bernard Peigneux (Fondateur) Patsy Verfaillie (Zangeres) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Baudouin Carlier (Architectes) nadine verhaegen (amateur) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Andr√© Kaye (Musicien) Thibault Quinet (Musicien) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Sumeya Kokten (R√©alisation) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) David Sells (Vid√©o) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Virginie Dubois (Autrice) Roch Van Coppenolle (Directeur) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) C√©dric Raymond (Musicien) Anais Elba (Musicienne) Violette Leonard (Comedienne autrice) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Armando Luongo (Mucisien) Nicole Miller (Musicienne) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Nicolas Missart (Runner tech video) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) Martine Wixel (Retrait√©) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Christine Renier (Peintre) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Manu Ruwet (Animateur culturel) Delvaux Ellie noa Blanche (Interpr√®te-Auteure-compositrice) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Hedwige Debroux (professeur d'art) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Anna Maerten (Sage-femme) Eric Neirynck (√Čcrivain) Christian Crahay (Com√©dien) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Quentin Six (Technicien son) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Robert Morales Matteo (technicien image) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Lionel Renquet (Technicien Son) Maud Gerard (chef peintre cin√©ma) Carlos Vaquera (Auteur, formateur et conf√©rencier) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Jeremy Jonckheere (Technicien) Nathanael Monfort (Comedie) Evi Jo (Apotheker) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Philippe vanderschueren (Consultant) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Marion englert (chercheuse) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Astrid Jansen (Journaliste) Bart De Nolf (muzikant) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Mariko Hayashi (Public) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Vanessa Mortier (enseignante) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Celine Wiertz (Administratrice) Michel Jacobs (Musicien) Vincent Van Gelder (directeur de la photo) Philippe Blonda (D√©corateur) Samuel Vanden Heede (Programmateur musical) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) √Čric Naniot (R√©gisseur) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) NICOLAS MARTY (Light designer) Erwan Le Berre (Musicien) Geluck Antoine (Musicien) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) julie montignies (animatrice) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Eva Septier (-) Dominique Lamette (coordinateur technique centre culturel) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Paloma de Boismorel (Journaliste) Anne Andr√© (Programmatrice) Joseph Collard (Artiste) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Marianne Loix-Brans (Spectatrice) Christine Sommeillier (Enseignante) Olivier Fanuel (Bassiste) Carole Messmer (Cineaste) Maxime Stasyk (Violoniste) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Cachou Kirsch (Com√©dienne) bertille Gibourdel (costumi√®re) Nicolas Grau Ribes (Etudiant) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Didier Moureau (INGENIEUR DU SON) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Alain Servais (Expert technique) fabrice mirco (Batteur) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Nicola Testa (Artiste) Robin Lebrun (Chercheur) Raphael Altenhoven (Rigger) Maxime Ven√Ņ (Auteur/compositeur/interpr√®te) Cuvelier Elodie (Chanteuse) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Roxane Leuridan (Violoniste) Barney Frydman (R√©alisateur) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Florence Dall'Aglio (Production manager) Frederique de Montblanc (Autrice) Justin Collin (Animateur, Chor√©graphe, Danseur) Emmanuel Zamora (Gestion) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Mathy Nathalie (Project Manager) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Alice Martinache (Com√©dienne) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Loic De Radigues (Directeur technique) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Pierre Duculot (Producteur) Martin Vernier (Manager d'artiste) Anne Van Steenwinkel (Muzikant/Componist) cl√©mentine coupau (professeure) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Wolf Gruber (Conseiller) Nicolas Stevens (Violon-claviers) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) chris van tongelen (zanger acteur) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Candice Borgers (Ma√ģtre assistante en Haute √©cole) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Marc VIERSET (Musicien) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) martin colleu (musicien) Hilde Pauwels (Traductrice) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Dagwin Truyens (zaakvoerder) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Aniko Ozorai (Journaliste) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Sarah Klenes (artistes) Albertine Libert (Guide) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Amalia Carrera (programmatrice) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Yves Martin (Conseiller) Alain BRISY (DPO) Wissem Amimi (Musicien) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Zo√© Kamps (Communication) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Thierry Robberecht (auteur) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Luc Vandenheede (Avocat) Chantal Meyer (Employ√©e socio-culturel) Julien Lambert (auteur bd) Emmanuel Lambion (Curateur) Paul Bossu (Employ√©) Colin Jolet (Danseur) Erim Acikgoz (avocat) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Giaux Sophie (√©tudiant) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) GAUTHIER LISEIN (musicien) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Alice Borgers (Com√©dienne) Thomas Gunzig (En solo) An Pierl√© (artiste) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Bernard Flament (Musicien) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Pierre Chevalier (Musicien) luc Petit (directeur artistique) Edurne Rubio (Artiste) Patricia Delire (Secr√©taire) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Patrice Bourg (Directeur) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Christel Richard (√Čducatrice) Quentin Hoogaert (Chanteur) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Audrey Labonte (Doctorante) Arnaud Rosoux (Musicien) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Nadia Pissoet (Employ√©e) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Vanessa Maira (Graphiste) Lo√Įc Bodson (Musicien) violette pallaro (auteure com√©dienne metteure en sc√®ne) David Janssens (Assistant realisateur) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Maud Carolo (Ouvri√®re) Christine Moreau (Prof d‚Äôarts plastiques) Francois Gonzalez (technicien) Bryana Fritz (dancer/choreographer) C√©cile Grassart (Animatrice) Fabienne Syenave (NA) Fabien Buisseret (Enseignant) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Sandrina Lusci (Retrait√©) Joel GOSSET (ACTEUR) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Bruno Degrave (Directeur de la photographie) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Michel Flamez (Musicien) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Herv√© Borb√© (musicien) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Samuel Bernard (Directeur artistique) Ilse Vackier (Animatrice) Samuel Chappel (Directeur d'√©v√©nements culturels) Veronique heene (Responsable de projet) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) emilie anseeuw (Graphiste) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Julie Robeet (Graphiste) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Anael Snoek (Acteur) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Pierre Le Bec (Musicien) Dozot H√©l√®ne (musicien) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Manon Golembieski (Habilleuse) Benoit Poncin (Musicien) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Marine Follonier (R√©alisatrice) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) Sam Perl (Promoter) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) Zo√© Dufour (Communication) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Anne Marie Evrard (choriste) fred clautier (coordinateur technique) Freddy Darge (The black circus of horror leader) paul biot (com√©dien animateur) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Pascale Charlier (Enseiignant) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Giuseppe Vetro (Enseignant) Romain Garitte (Freelance) Karen De Paduwa (Com√©dienne) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Karine Marenne (Artiste) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Danloy Francis (Musicien classique) Marielle Scholtissen (Actrice) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Odile Bartholome (Doctorante) pierre moreau (photographe exposant) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Chantal Legreve (Medecin) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Quintijn Ketels (artiste) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Jean Kempgens (musicien) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Justine Caulier (Enseignante) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Emily Allison (Chanteuse) Gael Leininger (R√©gisseur) Myriam Amouri (Assistante Camera) Beno√ģt Thirion (R√©dacteur d'une revue de philosophie/m√©dias sociaux...) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Laura Vrancken (Prof de danse) Val√©rie Van der Wielen (assistant) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Denis Baeten (Musicien) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Vados Coral (Danseuse chor√©graphe) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Michel Lalieu (No Fucntion) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Mounir Hamri (Business Angela) Florence Berg (Conseiller en pr√©vention) Evelyne Dehalu (Ind√©pendante) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) STEPHANE SCHREVENS (ing√©nieur du son) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Anke Fi√©vez (Artist) Ledent Philippe (Ing√©nieur du son - compositeur - producteur) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) Roberto Salvador (G√©rant) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Elodie Paternostre (Danseuse) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) ALAIN LEEMPOEL (Com√©dien) michel Gouilliard (Regisseur) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Jacopo Bellelli (Charg√© de communication) Nathalie Seressia (Animatrice) Laurent Piron (Magicien) Pascal Charpentier (Musicien) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) G√©rald Evrard (Musicien) Nicolas Vandeweyer (Ing√© son) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Lola D'haenens (Assistante de production) Laurent Haye (Musicien) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Hafid MIMOUN (Gerant) Simon Fransquet (Compositeur) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Andre Vekeman (Directeur financier) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Sarah Van Heertum (Graphiste) Marc Smeesters (Agent) Sarah Lederman (regisseur) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Marius ADAM (Ing√©nieurs du Son) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Lapo Bettarini (Directeur) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Thomas Dimmers (Musiciens) Fivet Nicolas (Bediende) Jean-philippe Ziane (C√Ęblage) charles kaisin (Directeur artistique) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Alexandre Tripodi (Musicien) Damien Desirant (√Čclairagiste) Caroline Lenaerts (Blablabla) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Nathalie Willame (Actrice) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Estelle Czernichowski (artiste) Claire Beunckens (Etalonneuse) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Delphine Jouret (Spectatrice) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Mirella Cisternino (Choriste) Jean Adam (Aucune) J√©r√īme Thil (Bassiste) Thierry Springael (Sculpteur) Olivier Servais (Professeur) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Francoise Vervoort (Violoniste) Valerie Bizet (Assistante) Patrick Heselmans (Musicien) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) aurore latour (com√©dienne) Luc Borgers (Retrait√©) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Corina Pitic (Architecte) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Katrien Poels (Maquilleuse) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) David Block (R√©alisateur) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Juliette Michaux (Public d'artistes) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Patrick Mertens (Employ√©) Asma El Guezouli (Charg√©e de communication) Michel Chauvaux (DJ) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Jacques PIRONET (responsable logistique) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Lucy Mattot (Com√©dienne) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Christophe Fumiere (Ouvrier) Laurent Claude (Publique) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Dirk Schreurs (Componist) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Brigitte Foccroulle (Professeur) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Gilles Br√©da (Musicien) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Georges Van Dongen (Directeur technique) Sophie Moreau (Production, administration) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Cathy Abt (Cusine service et gestion) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) Nicolas Jaumain (Booking agent) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) H Eva (Freelance dancer, performer) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Olivier Demaret (Sculpteur) Diana Van Gucht (Professeur) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Pascaline Eenens (Retraitee) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Muriel Charbonnier (Journaliste) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) Georges Jonckers (Technische) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) pierre schiffers (musicien) Carnaille Camille (Chercheuse) antoine salemi (reparateur cycle) Andr√© Struys (sans) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) christian stenuit (concepteur lumi√®re) Christof Carlier (charg√© de mission) Lisa Carletta (Photographe) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Natalia de Mello (enseignante en art) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet (Violoncelliste) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Liesbeth Devos (Chanteuse) Sylvie Andre (√Čducateurs) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Dan Warnant (Pensionn√©) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) B√©atrice Van Coppenolle (Administration) Anne Thomas (Instit) Luc B√©riot (Enseignant) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Veronique Bouxain (Artiste) Danielle van Riel (Light operator / Production assistant) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) lara van drooghenbroeck (Arts dramatiques) Floriane Laine (Assistante sociale) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) jean marc lecomte (√Člectricien) Alain Canneel (fonctionnaire) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Arnaud Willems (Independant) Patricia Duterne (Auteure) St√©phane Taoufiq (Enseignant) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Fran√ßoise Delmez (Responsable d'une Institution culturelle) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Jean-Luc Gillard (programmateur) Fabian Donis (Technico-commercial) Raphael Aerts (Musicien) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Marie Lefebvre (Enseignant) Philippe Lamensch (R√©alisateur, sc√©nariste) Alain Deval (Musicien) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) anne-laure gu√©gan (Productrice) John Wald (Enseignant) Maxime Tirtiaux (Musicien) Filip Jordens (Arts Vivants) Antoine Ghuisoland (Musicien) Benoit Embrechts (Employ√©) christel putman (Distri) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Laura Mar√≠n (actrice) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) aurore LINCE (professeur) katelijne dessein (leerkracht) Vega Dj (Dj) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Joey Terwindt (Grip) Jurgen Moriau (Muzikant, House Technician, Sound engineer) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Fred DURET (Musicien) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) claude zylmans (libraire-conseil) jorn bihain (musicien - architecte) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Jean L√©onard (Enseignant) Niels D'haegeleer (Musicien) Vincent Warin (Percussionniste) Amandine Degen (Biologiste) Marc De vreese (Musiciens) C√©cile Bertrand (artiste) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Marie De Roo (Motion designer) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Melanie Principe (Cr√©atrice) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) Seydou Sana (Musicien) Marie Charette (Journaliste, auteur, r√©alisatrice) Jean-Louis Struyf (administrateur) Alexis Jul√©mont (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne) Fran√ßois Steve (Technicien) Jean Minetto (Vid√©aste) Clement Nourry (Musicien) Philippe Ranallo (Trompettiste) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Dominique Aneca (-) Patrik Vonckx (podium bouw) antony ploux (stage hand) sophie GODTS (Guide conf√©renci√®re) Catherine Syben (xx) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) √Čtienne Dombret (Pianiste) Elise Faure (Infirmi√®re) sabrina dini (secr√©taire de direction) Catherine Pierloz (Conteuse) David Epis (Animateur socio culturel) Lise Lejeune (Costumi√®re) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Children Tomorrow's (Coverband) Magali Rischette (musicienne/enseignante) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Hugo Renard (Machiniste) Rapha√ęl Loiseau (Batteur, pianiste, guitariste) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) Emy Vanderelst (Spectatrice) Marc Bailleul (Marketing) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) sebastien De Laet (DJ) Nicola Latorraca (regisseur) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Laurent Rossion (Account Manager) Maxime Delange (Op√©ration Support) Marc Godfroid (Muzikant) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Colette Boucart (Customer service) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Lauranne Lahaye (Journaliste) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Nicolas DALAIDENNE (RP) Coline Fievet (Juriste) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Natacha Nicora (Artiste) Francis Perry (Administeur) Manuel Tilquin (informatitien) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Mike De Bleye (eigenaar) Manu KAMANDA (R√©alisateur - Assistant-r√©alisateur - Professeur en r√©alisation cin√©ma) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Jonathan Verriest (Enseignant) Guy Deltour (Sculpteur) Kevin Plasman (Legal Manager) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) Julien Libeer (pianiste) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Barbara Abel (Romanci√®re) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Thierry Lenoir (sans emploi) Pascal Paridans (Ed. Phys) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Raf Reyntjens (Realisateur) St√©phane Roy (Artiste curateur) Axel Van Mullem (guitariste) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Alice Bourgois (√©tudiante) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Katherine FELIX (Chef de bureau GRH) Marc Fran√ßois (musicien) Nicolas Achten (Musicien) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) Nathalie Gutermann (Commercante) Colette Lamarche (Guide) Lila De Marco (√Čtudiante) diegi amaral coutinho (violoncellista) Marc Brasselet (Musicien) Barbara Dapoz (Chateuse de salle de bain) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Anne Catherine Delvall√©e (.) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Julie Van de Vyver (Doctorante) G√©ry Cambier (Musicien) Johnny Konings (freelance/stagehand) Marie Duchesne (Etudiante) Georges-Elie OCTORS (Musicien. Professeur conservatoires royaux) chantal benkoski (attach√©e de presse) Xavier Wouters (Nean) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) L√©o Rumpf (Machiniste /cintrier) Verheye Julie (Coordinatrice d'exposition) Gwenn Rohr (chanteuse) Serge Cayron (public) esther aflalo (com√©dienne) Sarah Dupriez (Institutrice) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Assia Kadi (Camerawoman) Ren√© Maessen (Technician) Van Vooren Dirk (Acteur) devreux jaqueline (artiste) Stevens Juliue (Graphiste) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Julien SCHEPERS (G√©rant) Johan Barra (Musicien) Francois COUPLET (Musicien) Adrien Bruyns (Technicien √©v√©nementiel / ing√©nieur du son) Laurent Van Driessche (Composition / Production / Musicien) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Pauline Berteau (Neuropsychologue) genevi√®ve guilbert (responsable p√©dagogique) Laurent Micheli (R√©alisateur) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Barbara Schoen (Brand Manager) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) A√Įna Spencer (Musicien) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Caroline Pholien (Artisan) Anne Burton (Employ√©e) Arno POLET (Independant) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Adrien Maigre (Producteur) alain jenard (regisseur) Fabien Mouton (Musicien) Laureen Delvallee (Logopede) Thomas Vielvoye (Technicien) David Regnier (Technicien spectacle) H√©l√®ne Moor (enseignante) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Isabelle Jamsin (Accueil et promotion au centre culturel de la V√©nerie) ludovic hubert (messager-porteur) Peter Schoutteten (Technieker) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Anthony Fina (Operationnal Manager) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Verhulst Hans (Muzikant) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Monteiro M√©lanie (Artist) Michov Gillet (Musicien monteur son) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Julie Gelon (Illustratrice) Alexandre Trocki (Com√©dien) Beno√ģt Ausloos (R√©gisseur G√©n√©ral au th√©√Ętre national) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Philippe Carly (Photographe) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Jean-Louis Langlais (jj) Gabriella Marchese (Culturel) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Peter Permeke (Artiste) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Elyse Galiano (Plasticienne) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) Cedric Cerbara (Com√©dien) Louis Prest (Com√©dien) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Siona Vidakovic (Animatrice) Francois-Xavier Kernkamp (Manager) Ludivine Beumier (Assistante RH) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Eug√©nie poste (costumi√®re) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Tatiana Mamonov (Employ√©) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Pauline Debrichy (artiste) Anne Humblet (Ensembliere) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Benjamin Jacob (Createur) Szymon Brzoska (composer) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Roland Dacos (Auteur compositeur interpr√®te) Elias Vercruysse (Inspeci√ęnt) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Fabien Hupin (Artiste peintre) Ren√© Stock (Bassiste) Pascal aka Wally Magaud (Regisseur general) Alain Deblon (Directeur Achats) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) louis cleys (affichage culturel) Akel Karim (Com√©dien) Gaetan Wenders (Comedien) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Caroline Modave (Com√©dienne) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Sandrine Heyraud (com√©dienne) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Dewi Brunet (Artiste) Quentin Modave (Grimpeur) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Julie Naas (Cheffe monteuse) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Marie Brabant (Maquilleuse) Vania Henrot (Employ√©e) Bernard Balteau (journaliste) Emilie Capelle (Coordinatrice) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) De Mey Eug√©nie (Musicienne) Pascale Verbeke (Architecte) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Kevin R√©aume (Technicien) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) veronique dubray (maquilleuse) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Victor Scholsem (Pensionn√©) Kristin Rogghe (dramaturge) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) John Buffel (Laborant) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Mathilde Wolff (Etudiante) Amaury Geens (Musicien) Marina Paganelli (Institutrice) Delphine Duez (Rep√©reuse) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Didier GR√ČGOIRE (Neant) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Laura Warichet (Musicienne) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Camille Didion (Scenariste) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Vincent Huet (Ind√©pendant) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Emmanuel Alberts (Cadreur) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Nicolas De Coninck (Artiste) Philippe DOLHEN (-) Sarah Carlier (Artiste) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Jean pol Lejeune (Art director) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) William Csikvar (G√©rant) Delphine Ricour (Administrateur) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Oscar Haezenberghe (Assistant cam√©ra) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) xavier Lauwers (√©clairagiste) Catherine Mailleux (psychanalyste) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Federico Repiso (Graphiste) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) Pierre Norga (Guitariste de passion) Marc Galo (Artiste) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) David Vranken (monteur son) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Gerald FAWAY (Videaste) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Jodie Devos (Artiste lyrique) Guilhem Donzel (Ing√©nieur du son) Thibaut Verly (monteur image) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Daphn√© D'Heur (Artiste/p√©dagogue) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Alo√Įs Houdart (Trompettiste) Filip de Ryck (Business manager) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Aurelia Formato (Institutrice) daniel van de mierop (video/powerpoint) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) Maxime Andrien (Directeur artistique) Lara Cahay (√Čtudiante) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) St√©phane Delvigne (com√©dien) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Amandine Bernal (Enseignant) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Muriel Moreau (technicienne de surface) ANTHONY SCHOR (architecte) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Laurent Gooris (Chef constructeur) Laurent Seys (Batteur) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Florence Houssin (Guide touristique) Jean-Michel Gigot (Acteur) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Michel Huisman (Artiste) Michael Asnot (Muzikant) AGNES LARCIN (SPW) Pascal Hugo (√©ducation physique et artistique) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Nicole Letuppe (Chanteuse) Aline Giaux (Musicienne) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) delphine thizy (impact social) Monique Decroly (Chef de projet) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Nathalie Lavis (Employee) Eric Tamundele (R√©alisateur) Stephan Bertozzi (1) Sybille Langh (Costumi√®re) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Brigitte Van groeningen (Peintre) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Jeremy Lamblot (Comedien) France De Staercke (Enseignante) Asma Chounani (Chanteuse) Christophe Smets (Photographe) Martine Fabry (Manager) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Diego Dalla Valle (ripper) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Chille Deman (Gepensionneerd) Souchet Adrien (Musicien) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Alice Roussel (Costumi√®re) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Mohamed Diakite (Stagehand) Lucas Le Bart (Perchman) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Nathalie Materne (DRH) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Floriane Petit (Artiste lyrique) Alain LEGRAND (Enseignant) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) Niels De Rooms (Barman) EVELYNE RADART (PENSIONNEE) Gilles Abrams (Assistant de production) Ceyssens Kurt (Event Manager) Janet Cowie (Enjoying the arts) Maxime Anselin (Comedien) Barina Canpolat (Management d‚Äô√©v√©nement) Dani Klein (Chanteuse) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Vincent L√©cuyer (com√©dien) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Gaetan Dupret (Cause) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Johan Denoulet (Technicien Son) Denis Cruysmans (Enseignant) Arber Aliaj (Acteur) Ivan Hanssens (Idem) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Martine Dops (Barmaid) Bea Baudaux (Commerce) Michel Ledermann (Dirigeant) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Samuel De Backer (Web) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Helene Sauliere (aucun) Isabelle Godeau (Enseignante) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) Leslie Doumerc (R√©alisatrice/programmatrice) Nora Zrika (√Čtudiante en art dramatique) Igor Adamskiy (Artiste) P√©n√©lope DALOZE (Maquilleuse) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Chantal Delers (Sans) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) jean coulon (mon propre chef) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Pierre-Hugues Gerardy (Event Officer) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Saskia Shutt (Zaakvoeder) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Alice De Page (Illustratrice) Nicolas L'herbette (Musicien) Pauline Thonon (Assistante communication) Claude Hauwaert (graphiste) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Beatrice Depuydt (Pensionn√©e) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Juliette EVRARD (Musicienne) Elodie De Groote (Medecin) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Antoine Dersin (Photographe) Julien Gugel (Guitariste) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Thomas Marechal (Technicien) V√©ronique Guillaume (professeur) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Louis Drijvers (Machiniste) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Dario Amalfi (Dj) Pierre Goudesone (Muzikant) Brigitte Petre (0) Diana Barreto (artiste/animatrice) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Bruno Vranken (peintre-sculpteur) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Allan Francois (Musician - Producer) Madeleine Bara (Enseignante) Amalija Kokeza (Free lancer musician, violist-altist) Gregory Grandhenry (Batteur) Larbi El malah (Employ√©) Youn√®s Boukili (Musicien) Audrey Eyckmans (√Čtudiant) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Roos Strobbe (Muzikant) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Jean-Michel Rocher (Production manager) Peter Beda (Lazy Rebel) Carbonez Philippe (Retrait√©) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) laurine tricoteaux (Designer textile) Christophe Hautot (Educateur) Morena Brindisi (Musicienne) Louis de Fauconval (Etudiant) Dirk Deblieck (Direction) Samuel Gerstmans (musicien) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Philippe Brasseur (musicien) Thomas van Oene (Etudiant) Sandrine Collard (Compositeur) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) bart walter (artiest) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Stephanie Bohet (Institutrice) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) L√©a Chartier (Photographe) Alexandre Herman (assistant de production) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Edouard Gerard (Retrait√©) Yves Baudhuin (Ing√© son) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Laurent Hayez (Technicien) Francois Langlois (Com√©dien) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Ga√ętan Genet (Technicien) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Marie Van Calster Rolin (/) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Annie Mariotte (Retraitee) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Florence Mendez (Humoriste) Tim Privat (√Čtudiant) thierry Dubrunfaut (photographe) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Fabien Laisnez (R√©gisseur) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Edouard Beauvois (Gerant) Marie ANSLOT (G√©rante) Franco Vena (R√©gisseur) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Lou Mullier (Enseignante) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) Val√©rie Vliegen (Adjointe) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) Caroline D'haeyere (Enseignante) petronile robert (√©tudiante) Stephan De Broyer (D√©corateur et photographe) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) B√©atrice Wilbaux (Spectatrice) Baptiste Moulart (Comedien) Griet Van Landeghem (Styliste) Danny Godfraind (Design) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Sylvain Chauveau (musicien) Mich√®le Masil (Enseignante) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Matthew Irons (auteur compositeur interpr√®te) Nicolas Hanson (Musicien) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Brigitte D'haese (√©ducation) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Sarah Raiss (Chanteuse lyrique) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Laurie Mella (Administratrice de production) Guillaume Codutti (Musicien) Emmanuel Van Hoof (-) Laura Sandrin (Musicienne Fl√Ľtiste) Kathy Goebel (Enseignante) vincent respriget (chef coiffeur) didier nietzsche (aucune) Julie Rens (Musicienne) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Adrien Berlandi (Etudiant) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) laurence morel (Perchwoman) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Leblanc Claire (Direction mus√©e) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) David Bogaerts (Pianiste) Shane o‚ÄôOne (Deejay) vincent philippart (ing√©nieur du son) G√©rald Castiaux (Avocat) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Richard 23 (Musicien / Chanteur) maxime rahier (Eclairagiste) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Berangere Mc Neese (Com√©dienne/R√©alisatrice) eric marchal (architecte) Bertrand Closset (R√©gisseur) Louise Labib (Productrice) pierre barbier (Musicien) Beno√ģt Vlietinck (R√©alisateur) Nora Houma (Biblioth√©caire) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Anne Marie Leon (Animatrice) Julie Jadoulle (Enseignante) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) aranka horvath (artiste textile) Anthony Spallino (Coursier DHL) Pamela Malempre (Manager/booker) Josiane Bouhon (Directeur finance) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Bobby Rahimi (Deejay) Julien de Borman (Accord√©oniste) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Joelle Poulit (Secr√©taire) gregory Carnoli (Artiste) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Th√©o Delval (Etudiant) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Dirk Dufour (?) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Nathalie Huby (Violoniste) Simeon Gregoire (Dj) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) St√©phane Vandesande (Musicien) Vincent Snappe (Enseignant) Anne-Marie Loop (Actrice) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Nadine Godfrain (Retrait√©e) S√©verine Provost (G√©rante) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Didier Saint-Jean (Guide) Julien De smet (R√©gisseur) Roald Sieberath (chroniqueur) Theodora Boeker (Employ√©e) Pauline Tart (Membre du public) Bruno Coppens (producteur) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Alice Mottoul (com√©dienne) Didier Lallemand (Chef de m√©nage) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Sylvain Clercq (Technicien) Didier Likeng (Bassiste) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Vincent Vandist (--) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Marc Malempre (Idem) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Maud Swinnen (Employ√©e) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Prisca Denis (√Čtudiante) ivan louette (aucune) Yoann Stehr (R√©alisateur) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Nathan Jaminon (Technicien son) Jo√ęlle Evita (Artiste) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Charlotte Docquier (_) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Barbara Raes (curator/ritueelbegeleider) No√©mie De Clercq (Consultante) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Adrien Desbons (Com√©dien) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Steven Konkel (Sans emploi) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Christophe Georis (Enseignant) Jo√ęl Machuca Rodriguez (Technicien audiovisuel) Danielle Perez (Psychologue) Florence De Vos (consultante en couleur) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) V√©ronique Lev√™que ((.)) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) arthur gourdin (molon, administrateur) C√©cile Vansnick (Musicienne) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Doris Michel (Photographe) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Lena Doryn (Makeup Artist) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Philippe Verheye (vid√©aste) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) Harvey Smith (Enseignant) Canart CANART (Directeur Commercial) Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Na√Į K√© (Assistante de projet) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Nathalie Joiris (sculpteur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Liza Reichenbach (Etudiant) Steve Fabry (Sound designer) Toufik Cherifi (Enseignant) Emilie Lecuivre (Animatrice coordinatrice) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Ana√ęlle Cavillon (Production) Orlando Kintero (Peintre) Sonia Boccara (Styliste/costumi√®re) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Alain Crudenaire (Etudiant) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Patryck de Froidmont (Graphiste / Plasticien) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Bart Aga (geluids Ing) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Antoine Georges (Cameraman) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Gregory Navarra (Photographe) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Alexandre Beauvoir (Musicien) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Jo√ęlle Hubert (Education) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Sebastien Taillieu (G√©rant) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Kristof Coenen (Acteur) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Cinzia Robbiati (Danseuse) Claudette Masure (Retrait√©e) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Laetitia Bica (photo-video) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Patricia Jim√©nez (aucune) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Pascal Adant (R√©alisateur) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Li√©geois Jo (Muzikant) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Karine Doyen (Solidaire) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Mirella Gerber (Du mouvement) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Alain Meys (Technicien lumi√®re) Rodrigo Fuentealba (Musicien) Laura Erba (Sc√©nographe) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Arthur Tixhon (Project Manager) Alicia Jeannin (Artiste) Sophie Sommer (administration et logistique) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Luc Waegeman (Muzikant-Manager) sara kengen (chanteuse) El-Boubsi Houssain (√ČventManager) Marc Pierre (Enseignant) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Ben Suys (artiste) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Sandra Colson (Assistante Promoter) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Geoffrey Leontiev (Musicien) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Catherine Myslinski (Travailleuse sociale) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Guerin van de Vorst (Realisateur) Clement Dechambre (Musicien) Olivier Massart (Chef de Bande) Peter Candries (Straattheater artiest) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) Murielle Texier (Com√©dienne) pierre dungen (Bertier) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) Wendy Parthoens (Logop√®de) Aurelie Mazaudier (Prof) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Yseult Hiernaux (Communication) Timothy Doucet (Etudiant) Quentin Bries (commercial) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Willy Welter (Artiste plasticien) Belme George-Emanuel (Logistique) Eric de Moffarts (r√©alisateur et enseignant) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Loris Manzini (Commercial) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Bastien Paternotte (Coordinateur secteur sant√© mentale) Vincianne Lapaille (G√©rante) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Robin Daloze (TD Pipeline) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Fabienne VANESSE (Employ√©) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) Michel Debrulle (Musicien) John Mayard (InGson Live & Studio) Benoit Leclaire (technitien) Paul Curtiz (Musicien) Emilie Praneuf (Comedienne) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Olivier Panier (Sales Project Manager) Zazie De Truchis (Artiste ?) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Fernant Zeste (muzikant, producer) Yves Glotz (Artiste) Olivier Thys (Bruiteur) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Zoe Suliko Tabourdiot (R√©alisatrice radio/cr√©ation sonore et vid√©aste) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Nathalie Borl√©e (Directrice technique) Guillaume Morisod (Ing√© son) laurent strivay (verre) Christian Schaubroeck (Conteur) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) Jules Bernard (Artiste) Dominique Cappelle (Retrait√©) David Lheureux (3d designer) Hicham Chahidi (Compositeur) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Lore Van laethem (Na) Matondo Waku (Chanteur compositeur) Renaud Crols (Musicien) Wladyslaw Tuczynski (Enseignant) Sacha Toorop (Auteur Compositeur Interpr√®te /Musicien) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Alain De Clerck (Directeur artistique) Eve Beuvens (Musicienne) Tamara Louis (arts plastiques) Mohamed Mesbahi (Musicien) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Isabelle Frere (Enseignante) Robert Hansenne (Photographe) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Elba Da Silva (Animatrice) Simon Van buyten (Acteur) Franfran de Gottal (Clown coach) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Philip Van Volsem (DOP) Olivier Collet (Sans) arnaud rey (Huar) Marek Olbinski (Graphiste) St√©phane Radonjic (Project Manager) Xavier Diskeuve (Auteur) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Luc Jouniaux (R√©gisseur) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Jacques Chelidonis (Musicien) Louis Carr√© (Enseignant-chercheur) Dimitri Par√©e (Employ√©) Thibaud Demey (artiste) Etienne Mayeur (Tourneur) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) C√©line Lespagnard (Animatrice cin√©ma) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Pat Masson (HeAD) Alain Servranckx (R√©gisseur g√©n√©ral) Marie-Am√©lie Mastin (Animation) Marie Hainaut (Animatrice jeune public) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Elaine Voglaire (Enseignante) G√©raldine Willems (Sc√©nographe) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Fran√ßoise Tagnon (B√©n√©vole pour le Festival "√† travers champs" √† Rochefort) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) jack thysen (Musicien) Julien Besure (Com√©dien) Julie Devlamincq (Com√©dienne) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) France Collignon (Pianiste, enseignante et accompagnatrice) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) Jean-pol Fievez (Stage) meddy guendil (com√©dien) Nicolas Buysse (Comedien) tadzio baudoux (musicien) L√©a Halimi (Violoncelliste) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Yragael Gautier (Realisateur) Claire Vailler (Musicienne) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Monique Meurant (Retrait√©e) Emma Pajevic (salari√©e) Christophe Voisin (Coordinateur) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Michael Freres (Technicien) Noari DRAGH (DOP) Michel Lambert (Artiste musicien) Sarah Duvert (Costumiere) Typh Barrow (Chanteuse) Leone Celia (√©tudiante) Daniel Bury (retrait√©) As Collard (Formatrice) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Martine Vandenbroeck (Xxx) Laurent Czaja (Directeur de production) Quentin Vande Velde (Militaire) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Luc Schreyen (zelfstandige) Charlotte Dumont (Directrice Administrative et Financi√®re) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) Laurent Vanbergie (Directeur Centre culturel) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) Jeanne Mortreux (Horeca) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Rodolphe Coster (musicien) Dominique FRIZAT (Repereuse) Michel Fabry (peintre) Maelle Kalis (Artiste) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Monique Manceaux (Com√©dienne) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Vincent Debongnie (Ing√©nieur son) Rudy De keyser (Conseiller) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Acquisto antoine (musicien) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Emmanuel Henrion (Musicien) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Audrey Letecheur (Illustratrice) Paul SARLET (Op√©rateur) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) Carl De Rijck (√©v√©nementiel) David Merveille (Illustrateur) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Maelle Rey (Ouvreuse) Julie Perin (Spectatrice auditrice) Antoine Gilbert (Ing√©nieur du Son) Didier Chapelle (Musicien - Orchestrateur) Mathias Andrianne (DJ) Val√©rie LENAERTS (Com√©dienne) Chloe CHIGNELL (Artist) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) H√©l√®ne Honhon (Costumi√®re) Thomas Durez (Instituteur primaire) Benjamin Tordeur (Stagehand) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Lisa Hallou (Monteuse) Fabrice Bonnet (Musicien) Kobe Dons (Geluidstechnicus) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Fabrice Bequet (Manager) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Anthony Molina-Diaz (Com√©dien) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Hugues Rosoux (Cadre) Letort Bruno (Compositeur) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) NICOLAS VIOT (animateur d'ateliers artistiques pour enfants, ados, adultes) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Thierry Guerin (Directeur) Laure Voglaire (Com√©dienne) Claire Colette (Ecrivaine) Fabian Bonetti (batteur) Catherine Deschryver (Management) Virginie Demilier (Directrice administrative) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Stefan Mairesse (Musicien) France Lamboray (Costumi√®re) Baptiste Lo Manto (Musicien) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) anne van Keymeulen (salari√©e intermittente) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Jessica Bossuyt (Agent d‚Äôartistes / organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) Jasmien Hoffmann (X) Yannis SADA (Regisseur General) Didier Richoux (Cr√©ateur karaoke) Emilie Leenaerts (Enseignement) Sam Wtn (Bediende) ad√®le bourret (danseuse) David Dehut (Animateur) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Domenico Solazzo (G√©rant) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Corinne Houben (Enseignante) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Joseph Rouschop (Producteur) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Olivier Sprangers (Musicien) Schlesser St√©phanie (Chanteuse danseuse com√©dienne) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) Veronica De Giovanelli (Peintre) quentin marchal (charpentier) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Eric Van Til (Photographe) Gert Roscam (Technical manager) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Samuel Rafalowicz (Musicien) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Christophe JALLET (Architecte) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Catou De Meyer (Retrait√©e) Thomas Vanneste (Ing√©nieur du son) Pierre GERARD (Pensionn√©) Christian Pirenne (Psychologue) Louis Van Zande (perchman) Georgette Baranyai (Diverses) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Voos Lauriane (Animatrice) Kriman Kent (Freelance) Dianka Kouam√© (Auteure-interpr√®te-comedienne-danseuse) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) quentin lemenu (Ben emmerd√© de l'savoir ?) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Gilles Dn (Guitariste) Guillaume Desmarets (peintre) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Zoe Vadim (Illustratrice) Janos Bruneel (Muzikant) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Felice Meert (Musique) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Marie Marlier (econome) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Jill Wertz (Artiste) Olivier Cornil (Photographe) C√©dric Van Caillie (Chanteur/guitariste/coach sc√©nique) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) S√©bastien Chollet (com√©dien metteur en sc√®ne) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Gordon War (Photographe) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Eric Smeesters (R√©alisateur, Ing√©nieur, etc.) Luc VINCENT (D√©signer) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Alain Kinsella (Traducteur) Carolane Pierre (Assistante de production) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Stephane Ginsburgh (Musicien) Alisson Keyaert (Eclairagiste) Michael Sandow (animation) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) S√©bastien GRAUX (Artiste) Inge Walraet (Violist) jean blavier (choriste) Margaux Nyssen (Enseignante) Julie Cherpion (Coordinatrice) St√©phanie Marli√®re (assistante sociale) Lusci Yannick (Consultant) Stefan Dooreman (Employ√©) Alberto Menchen (Violoniste) Christophe bonhomme (Employe) Mathieu Robert (Musicien) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Eric FAGNY (g√©rant de la SRL Le Scalde √©ditions) Benoit Dubuc (Barman) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Delphine Chavet (Responsable communication) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Lucia Gaggero (Photographe) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Stephane De Visch (Informaticien) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Isabelle Boucher (Stage manager) Quentin Gubin (Artiste) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Anthony De Baere (Musicien) Pauline Etienne (Com√©dienne) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) Korneel Van Neste (Zanger) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) Isabelle colassin (Artiste) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Philippe Collard (Musicien, animateur) Julien Doneux (Graphiste) Alexandre Delvenne (Technicien Son) France Bastoen (Actrice) Esthen Dehut (Producteur) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Benoit Lavalard (Eclairagiste) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Aurore Aubouin (Productrice) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Nathalie Cooreman (Prof) Pedro Cabanas (Acteur) Michel Jaspar (Musicien) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Hugues Hausman (Com√©dien) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Pol Davril (R√©gisseur) Fabian Finkels (Com√©dien) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Quentin Verriest (Pr√©parateur physique) Camille Decock (Com√©dienne) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Frank De Graeve (Adviseur RP) Philippe Kariger (Ing√© son) Isabelle Liagre (Musicienne) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Adrien Lenoble (Directeur) Muriel Bruno (Chanteuse) Gilles Millet (Artiste violoniste) Alain Onckelinx (Fonctionnaire) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Chlo√© Dilasser (Costumi√®re) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) David Mazzeo (Directeur Artistique) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Mike Ianosi Mike & Tenzen (Musicien) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Vandebroek Kurt (AB Sound Team) Alain GRAIDE (Employ√©) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Geraldine Leonard (Spectatrice) Annick Robert (retrait√©e) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Jean Marie Druart (traducteur) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Renata Ruscigno (Acceuil) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Mathilda Stock (√Čtudiante) Herv√© Noirot (Pianiste) Arcady Raway (Employ√©) C√©dric Roland (G√©rant) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Elisa Peters (Com√©dienne) Nathalie Dourov (Graphiste) Valery Stasser (Comedien) Pierre Lahoche (Regisseur) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Sarah Defrise (chanteuse lyrique) Sophie Marechal (Comedienne) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) Marion Borgel (Musicienne) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Quentin Minon (Comedien) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Michele NGuyen (Conteuse) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Mara De Sario (Photographe) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Virginie Berland (Perruqui√®re) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) jean battistoni (√Čclairagiste) L√©onard Clarys (Regisseur) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) ward Schelfaut (head of project management) martin durt (constructeur d√©cors) Luc Poncelet (Po√®te) Gaelle George (Photographe) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Manon Huguenin (Sculpteure) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Violette De gyns (Com√©dienne) Roel Saenen (Project/account manager) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Mustapha Abatane (Storyteller) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Cat Soetens (Idem) Jurgen Denys (Graficus) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Arnaud Leffler (Cadreur) Loreta MANDER (Retrait√©e) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Vincent Werbrouck (Cellist) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) Ma√ęlle Massin (Infographiste) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Olivier Motte (Photographe) Floriane Medale (Assistant.e op√©rateur/cam√©ra) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Quentin Velghe (Programmateur musical) Marie Bolly (Ex-enseignante) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) elena perez (comedienne) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Marc Angeli (artiste) Anne Boland (Artiste) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Christel Barr√© (Assistante administrative) Charline Lequeut (/) Pablo Pacini (R√©alisateur) Yousef Bazi (Infirmier) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Robby Demaret (Road) Xavier Gonay (cameraman) Nys Kristof (Video operator) Luc Lorenzi (Enseignant) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Landuyt C√©line (Doula) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) INA Geerts (Actrice) Charlotte Renwa (Professeur) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Isabelle Vervoort (Parttime bediende, parttime freelancer MUA) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Simon Charlier (Musicien) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Basile Vuillemin (R√©alisateur) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Alexandre Van Boeckel (Technicien) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) hughes fernet (g√©rant) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Pablo Andres (Com√©dien) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Denis Meur√©e (Musicien) nadette guilbert (logop√®de) Henri Snyers (regisseur cinema) Sandro Salis (Ouvrier) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Anne-Laure Dogot (Danseuse) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Beno√ģt Douchy (Violoniste) Marc Pinilla (Musicien) Didier Counen (Eclairagiste) Cecile Rittweger (Comedienne) Victor Vandebrouck (Organisateur d'√©v√©nements) Gaetan Saint-Remy (auteur) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Mathijs F Scheepers (Artiest) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) Farrah Flament (Artiste) Morgane Aubert (Scripte) Antoine Bucieck (Tour manager) Julia Dyck (artist) Xavier DEFOING (musicien) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Julie Sobotik (Graphiste) de Moitelle Gabi (√Čclairagiste/ Light designer) V√©ronique Delwart (Charg√©e de diffusion) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Barbara Dits (Photographe) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Vinciane MATHAY (Employee) Martin Malcourant (Serrurier) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Marine Yvergniaux (Charg√©e de communication et d'√©v√©nements) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) stephane Everaert (Com√©dien) Filip Vandenbruwane (Rigger) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) catherine luxereau (psychiatre) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Richard Motte (Market Researcher) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Yoann Tardivel (Musicien) Caroline Vervloet (Etudiante) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Roald Baudoux (----) Christopher Kaisin (Com√©dien) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) Julie Lambillon (Architecte) Tan Hoa Pham (VJ) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Orphise Labarbe (Musicienne) Boris Schmidt (musicien) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) B√©atrice Janssens (en tant que public) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Michael Havenith (R√©alisateur) Vinciane Laurent (Enseignant) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Nina de Vroome (Filmmaker) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Alain De Halleux (Cin√©aste) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Patrick Errera (Ripper) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Balleux Stephan (Toutes) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Didier Minne (R√©alisateur cadreur) Claire Frament (Com√©dienne) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Elise Bihain (economiste) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Damien Keyeux (Monteur image) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Sophie Napen (Styliste) karen peeters (harpiste) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Michel Herszaft (Dirigeant) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Alexia Waku (Artiste interprete) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Julie Leyder (Com√©dienne) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) Hassiba Halabi (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Christophe Musiaux (Musicien) Jacques Limbourg (Sophrologie) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Edwige Henry (Assistante) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Eric Bouvier (Photographe) Hugo Neyens (Technicien light) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) vincent nouaille (Preneur de son) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) Thomas Gremes (R√©gisseur) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Gauthier Minne (Regie) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Marina Danese (Animatrice) Meva Fenitra-Leclercq (Runner) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Jo√ęl Grignard (Musicien) Assia Sabri (Commercial) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Morgane Dugauthier (Communication) Francis gerin (Charg√© de mission) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) cedric Demollin (inge son) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) V√©ronique Vercheval (Photographe) Maria Dogahe (M√©diatrice) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Maria Brouillard (artiste-plasticienne) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) JORIS VERDIN (Musicien) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Gilbert Lisa (Etudiant) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) Fred De Loof (Realisateur) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Maud Plumier (coordinatrice) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Inge Gryseels (makeup artiest) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) David Verlant (Sc√©nariste) Valentine Coerten (Enseignante) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Itzana Dobbelaere (Etudiante) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Marc Delcour (Chauffeur) Vincent Claassens (Langues) Fran√ßois Postic (Musicien) patricia pirard (medecin) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Renaud Lesage (Administrateur ASBL Bucolique) Libon Jonas (Concepteur visuel) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Tia Dzamonja (Graphiste) Luc Petit (Directeur artistique) Maite Vanneste (Charge de communication) Karim Belghith (Sales Manger) Yolande Arnould (Opticienne) Caroline Van Nespen (Journaliste/r√©alisatrice) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Luc Evens (Musicien) Brigitte Salkin (Food stylist) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Olivier TOFFOLO (Musicien) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Damien Chierici (Violoniste) Pascalle Willame (Ensembliere) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Florence Brialmont (Styliste) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) mergaerts ives (owner) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Cyril Buttignol (Maquilleur) Claire BASTIN (Ass Administrative) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) Marine Visart (Graphiste) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Val√©rie Mania (Enseignante) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Isabelle Baudot (Project Manager) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Patrick Martens (Stageco) Larissa VAN WAES (Guide) Laurianne Thysebaert (violoniste) Antoine DRONSART (Technicien Son) Yolande Fraipont (Retraitee) Marta Mus (Musicienne) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Mich Leemans (programmator) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Jonathan Wannyn (Cameraman) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Antoine Sion (Designer) No√ęl Fiora (Designer) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Cl√©ment Skladanek (Photogo) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Alice Vande Voorde (Musicienne) Michele VERDIN (Employ√©e) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Dominique Swinnen (Pianiste) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Damien Lucca (Architecte) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Laura Cassan (Technicienne son) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Antoine Colin (Musicien) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Joaquim De Moor (Com√©dien) Bart Westerduin (Podiumtechnicus) Judith Grunberger (Artiste) olivier Didion (artiste de scene) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Jean-Luc Urbain (/) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Sherban Vidick (Musicien) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) William Dunker (Artiste) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Perrine Rulens (D√©coratrice) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Catherine Dubois (Employe) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Christophe Goudine (Acteur) David graff (percussionniste) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Alexis Radelet (Employ√©) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Thomas Mouligneaux (Droit) F√©lix Lepinne (Op√©rateur Image) Cumali Bulduk (professeur de saz) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Aur√©lie NOLF (Scripte) Barth√©l√©my Manias-Melaye (Choregraphe et enseignant) Estelle Berengier (cadre) Mohamed Hadj el marini (Regisseur) Jerome David (Photographe /Filmmaker) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) Emmanuel Chessa (Rigger) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) marie dominique ponette (conductrice) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Luc SIRJACQUES (Trompettiste) Julio Figana (Peintre - Musicien) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Diaz Adrian (Acteur) ANNE ANCIAUX (idem) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Ad√®le Jacot (artiste) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Julien Deschamps (Employ√©) Youri Cocquyt (Booker) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) claire lechien (violoniste) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Veronique Michel (Programmatrice) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) chris delville (graveur) Michael Van de Velde (Dj producteur) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Emilien Vekemans (Acteur) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Cindy Ryckmans (Bediende) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Anne Marcq (Plasticienne) Jean_pol Steffens (Musicien) Rapha√ęlle de Menten (psychologue, chanteuse et musicienne par passion) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Mathias Goethals (Acrobaat) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) natascha hardy (ind√©pendante) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Paco Parma (Assistant d√©corateur) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Gunter Van Damme (IT) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Nicolas Lomba (bassiste clavieriste) Claire Buffet (Directrice artistique) Nicolas Jacob (Rep√©reur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Yves Lecomte (Artiste) Philippe Leduc (Technicien Video) Joya Bosseaux (Etudiante) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Vincent Janaert (Comptable) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Herman Schueremans (organisator) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Marilyne Grimmer (Sc√©nographe) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Cindy Ruttar (titres services) Gerdy Swennen (actrice) Mohamed Ouachen (Com√©dien) Mathis Voets (Barverantwoordelijke) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Rachel Boutemy (M√©decin) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Bruno Van Grunderbeeck (sans) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Pierre Theunis (Chanteur, com√©dien, musicien, auteur/compositeur) Lina Wielant (Photographe) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) JP Inno (Humoriste) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Anne Moinet (professeur) Marie Cabanac (Toutes) Marc Lodefier (ICT) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Bastien Friquet (Technicien son) Pierre L√©onard (Particulier) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Catherine Baes (leerkracht) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Wouter Verbist (Ambtenaar) Antoine Flament (DJ/Musicien) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Jessica Fastres (Secr√©taire de direction) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Mathias Ducaju (Cameraman) Camille Bertrand (responsable marketing) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Eric De Staercke (Artiste) Jan Dorpmans (Gids) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Anne-France Massaut (Biblioth√©caire d'orchestre) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Marc Lebeau (President) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) Aur√©lie Leuridan (animatrice) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) Naike Buchet (Stage hands) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Julie Gonzalez (-) Coline Legros (Celibataire) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Sven Breynaert (Danseur) Conchita Paz (Com√©dienne) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Benoit Maddens (Muzikant) Pierre Jadin (G√©rant) telma ramirez (directrice asbl) Baptiste Marchal (Assistant de production) Lizzie Bronier (Master 1) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Tim Blaise (Marketing) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) jacqueline cauchy (Citoyenne) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Patricia van der Smissen (Avocate) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Sefian benssalem (G√©rant) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Luc Lambert (Musicien) Pierre Bodson (Com√©dien chanteur) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Alexandre Neus (√Čtudiant) Renaud Sana (Musicien) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Elisabeth Carton de Wiart (Rie) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Coraleen SMESSAERT (Ventes) helene pirenne (metteur en sc√®ne, auteure et com√©dienne) Tom Malmendier (Musicien) Claude Evence Janssens (idem) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Sandra Demmiche (Shop manager) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Florence Depaille (Professeur) Paul Mertens (Strategy Expert) Audrey DERO (com√©dienne) Marc-Philippe Schittecatte (Sans emploi) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Sanda Giurgea (Neurologue) Nicolas Pedoux (Personnel) Simon Carlier (Musicien) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Dominique Guerrier (R√©alisateur) joseph hardy (Enseignant) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Elodie Vignon (Pianiste) Marina Vendrame (Laborantine) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) claude schmitz (metteur en scene) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Lucie Cauwe (Journaliste) Aude Droessaert (Com√©dienne) victor launay (danseurs) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Sean Schievers (programmateur/artiste) Jonathan De Neck (musicien) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Chris Cerri (Musicien) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) J√©r√īme Castin (Musicien) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Greg GregLox (Directeur artistique) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) St√©phane Devillers (Clavieriste) Eric Claus (Charg√© de projets) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Lydie Thonnard (Musicien) Renaud Pirson (Programmeur) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Chemin Julie (Auteur) Colas Besnard (Assistant camera) Mari Gonzalez (Catereraar) Herman Schmit (dirigeant) Val√©rie GERARD (Infographie) Ralph Dekoninck (Professeur) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) Pierre Liz√©e (Artiste) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Rafael Aragon (dj / compositeur) Hugo Chastanet (Musicien) Julie Goldsteinas (Artiste) Laurence Rosier (Professeure ULB) Juliette Boss√© (Musicienne) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Claude Courtoy (Cameraman) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) Jan debski (Comedien) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Dominique Hacourt (Enseignante) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Laurent Roman (Auteur) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) Romain Materne (Etudiant) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) David Goffin (Producteur) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Alice On The Roof (Artiste) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) Arnaud Arseni (Auteur) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Catherine Cosme (Realisatrice) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Fabien Degryse (musicien) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Lorcan Fahy (Musicien) Sylvie Bertaux (Choriste) Tristan Robin (Artiste) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Michel Stockhem (Directeur) stefano Serra (R√©gisseur plateau) Joseph Meersseman (Manager) Emilie Dotheij (Ensembliere) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) 111 WARLUS (Groupe de musique) Mich√®le Maquet (Photographe) Flavio Capetola (R√©gisseur d'ext√©rieur,rippers) Anne Hermant (Consultant musique classique) gaetan rusquet (performeur) Seb Dubois (Artiste) Zack Jonas (Musicien) L√©once Chanoine (M√©lomane) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Michel Clair (Photographe) quentin noel (Photographe) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Kelly Huygens (Com√©dienne) Hippolyte Leibovici (R√©alisateur / Producteur) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Julie Lebrun (Costumi√®re) Patrick Michel (Acteur) Claudine Leonet (Professeur) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Patrick Vandoorne (Regisseur) Dominique Meurant (enseignant / √©crivain) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Oro Marcello (Libraire) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Thibault Collienne (Musicien) Michael Fillieux (Restaurateur) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Iacopo Bruno (Com√©dien) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Amelie Segers (Enseignante) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Lily Moreau (Com√©dienne) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) Celine Chariot (Photographe) Benjamin Zicot (Enseignant) michael Lemmens (Cadre) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Steve Van Camp (Faciliteiten) bastien GREGOIRE (travailleur social) Denis Strykowski (Technicien son) Priscillia Dehondt (Montage video) Jean Pol Zanutel (Musicien) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Door Raeymaekers (Muzikant) Olivier Bonjour (Acteur) Philippe VOGRIG (Artiste) Alain van den Berg (G√©rant) Hanna Ilczyszyn (Artist) Maxime Melnik (Musicien) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Laurent Hendrick (Musicien) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Cl√©mence Simon (Assistante promo) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Pierre Waterlot (Batteur) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Pierre Bouldou David (Chanteur) Vincent Strebelle (intermitant) Lee Lebens (Musicien) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Elien Ronse (Visual artist) Virginie De Lutis (Auteur) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Lisa Cogniaux (dramaturge) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Annie De Wiest (Sociologue) stephan cravillon (Prestataire technique) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Michel Thomas (musicien, danseur) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) SALMON YVES (Eclairagiste) Romain Lecharlier (Danseur) Nicolas Darte (Stage Hand , Scaff holder) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) isabelle martin (manager) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Olivier Boonjing (Directeur photo) Patrick Meeze (Geen) Ahmed AMOURI (retrait√©) Val√©rie Dierickx (Sans) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Bernard BOUDRU (com√©dien) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Ares D'Angelo (Danseur/Chor√©graphe) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Hugues Navez (musicien professur organisateur) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Chloe Adam (Com√©dienne) C√©line Bailly (Events supervisor) Bruce Richards (Musician) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) tanguy Thirion (Chef d√©co / constructeur) Christian Deloose (Passionn√© de culture) MANON SCHURMANS (Enseignante) PIERRE ADAM (RETRAITE) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Juliette El Khouri (Architecte) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Justin Colaux (Enseignant) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Florian Goossens (Gestionnaire) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) C√©line Maerevoet (enseignante) Dida Robbert (Chanteuse) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Charly Magonza (Com√©dien) Ewa MILCZANOWSKA (onerhoudspersonnel) Sonja Bruyninckx (Danser) Denis Gerardy (Directeur) Marie Cero (Libraire) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Caroline Corn√©lis (Chor√©graphe) Esteban Murillo (Chanteur) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Jean-Pol Rouard (Professeur) jerome bonvalot (roader) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Arieh Worthalter (Acteur) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Thomas Richard (Dirigeant) Veronique Vandeven (comedienne) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Enzo Cagnina (Directeur) sylvie jottrand (infirmi√®re) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Jean pierre Schuilen (Musicien) Louis Preudhomme (Percussionniste) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Carine Donckers (Conteuse) Naomi Vermeulen (Employ√©) Hadrien Van Eerdewegh (Enseignant) Yassin El achouchi (Com√©dien) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Sonia Dermience (Curatrice) Damien Brouyaux (musicien) Renaud Falys (Employ√©) Ariane Meur√©e (Cadre) Magali Fernandez (/) Yves Delvaux (Cameraman) Daniel Romeo (Bassiste) Jan Eggermont (Muzikant) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Alice Valle (Office manager) Delphine Host (√©tudiante) Fay Herregodts (Concert Production) Indirah Osumba (Coordinatrice) Patrick Beeken (Organisateur) Pascal Chardome (Musicien) Indira Garcia (Com√©dienne) Gregory Beghib (R√©alisateur) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Audric Albert (Vivre solidaire) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Delphine Bruyere (Gerante) Mathilde They (Charg√©e de communication) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Taoufik Salhi (Stage hands) Angelica Roca (Ing√©nieur son) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Francois Vandermeeren (Light designer) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Romain Garcin (Directeur Artistique) David Verborgh (Tech light) Marie Dury (Chef de projets / labels) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Cathy Mlakar (Scripte) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Sebastien Andres (Producteur) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Laura DAEMS (Charg√©e de projets) M√©lisande Cailleau (Avocat) Boutonnet Emilie (Compositing artist) Francois Heuse (com√©dien) Laurent Geneau (Dj) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Guillaume Kayacan (Photographe) Sebastien Petretti (Realisateur) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Claude Rappe (Ecrivain) Mario Costa (Crew Boss) Martin Kersten (Musicien) Jeroen Vink (Projectmanager) C√©dric Heymans (Eclairagiste) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Patrice de Matos (Musicien) Monica Varela couto (Com√©dienne) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Manon DESVIGNE (Corniste) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) Sophie Clerfayt (Conteuse) Dani√®le DARRAS (.) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Jean marie Leonard (Retraite) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Gilles Parmentier (Art on Paper) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Jean-Christophe Cools (Animation d'√©v√©nements oenologiques) Teddy Hillaert (Live Nation) Thonus Yves (Monteur son) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Eug√®ne Egle (Artiste) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Jean Francois Bouron (Artiste) Muriel Hasson (Responsable communication) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Julien Bechara (R√©alisateur) Henry BELY (Employ√© administratif) Pauline Albert (√Čducatrice) Christelle Dumont (G√©rante) Jonathan Buscarlet (Charg√© de projets culturels musicaux) Delphine Binard (Employ√©e) Emily-Jane Torrens (Scripte) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Elsa de Lacerda (Violoniste) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Sarah Soukri (Peintre spirit) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Marianne Poncin (Office Manager) Benjamin Jacot (Enseignant) Alexia Depicker (Actrice) Patrick Amand (G√©rant) Stephane Martin (Regisseur) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) Roxane Faissolle (Pierceuse) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Florence WESTPHAL (Accueil public) Bastien Michalski (Ing√© Son) fabrice dupuy (artiste) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Maxime Van Tomme (Regisseur) elza Autrique (cours Amarant) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Julie Maes (Actrice) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Edith Van Malder (Actrice) Vincent Lesceux (Passion) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Ana√Įs Moreau (Com√©dienne) Chantal Bovie (aucun) Miguel Rwubu (Attach√©) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Emmanuelle Bonmariage (Actrice - r√©alisatrice) Catherine Preumont (Psychologue) Ben Botha (stagehand) Eva Madeira (Sc√©nographe) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Catherine Mockel (psychologue) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Kathrine Jacobs (Event - Presse - graphisme - photo - video - RP -) Willy Pottier (Inkoopmanager) Gust Van Moorhem (Student) Julien Dejasse (Bassiste) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Gregory Stockman (cadreur/chef op√©rateur) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Bruno Colet (formateur) Sandra Kim (chanteuse) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Olivier Cima (Musicien) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Camilo Cordoba (Musician) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Alexandra De Grave (Artiste plasticienne) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Viviane Van Camp (Pensionnee) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Emmanuel Istace (Musicien) Mikael Di marzo (Acteur) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Dan Kaminski (Professeur) Renaud Anciaux (Machiniste) Pauline Brisy (Comedienne) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Patrick Gautron (Artiste) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Sofia Rasquin (Coordination Promotion Internationale pour crammed discs) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Pierre Pregardien (G√©rant) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) BRIGITTE LECORDIER (COMEDIENNE) Fran√ßois Petit (Musicien compositeur) Elodie Glibert (Directrice centre culturel de Braine-l‚Äôalleud) Miguel Camino (Clown) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Alice Benoit (Booking & Management) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) France Brasseur (Administratrice de production) Alicia Piazza (Architecture) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) Margaux Laborde (Comedienne) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) lucille calmel (-) Christophe Remy (Directeur artistique) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Marie Christine Somer (Travailleur social) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Elodie Restiau (Front-end developer) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) Martine De Michele (Com√©dienne) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Pascale Furnelle (Raide dingue de concerts) Stephane Mercier (Musicien) Victoria Makosi (Administratrice de production) Alain BAIX (graphiste/photographe/vid√©aste) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Alek Boff (musicien) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Lydie Remels (Documentaliste, po√®te et amoureuse de l'Art) Jacobs Ive (Accountant) Veence Hanao (Musicien) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Mireille Labarre (Enseignante) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Allison Tr√©sor (Enseignant/ organisation de concerts) Karel Steylaerts (violoncelliste) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Arnaud Botman (Com√©dien) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) eric van de graaf (choriste) Bertrand Hallet (Animateur radio) Stephanie Gillard (Attach√©e de presse culturelle) Dominique Reding (Realisateur) Mathilde Docquiert (Juriste) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Thomas Ardui (Agents de voyages) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Amine Kanzi (Musicien) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Boriana Todorova (com√©dienne) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) xavier istasse (R√©alisateur) Fons Dhossche (Danser) vincent le merer (Projet manager) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) frederic schenk (animateur culturel) Caroline Huart (conseill√®re) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Eric Leleux (musicien) Pascal Dandrimont (Photographe) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Elodie Taminiaux (Employee) Laurens Billiet (muzikant) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Yoann Zimmer (Acteur) Fabrice Henry (Cameraman) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Ang Pal (Coordinator) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Marouan Iddoub (Acteur) Gis√®le Wilki'n (Drh) Aur√©lie Perret (Regisseuse de spectacle) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Martijn Dendievel (Chef d'orchestre) Lou Dossogne (Com√©dienne) Sandrine Bettens (Head of Events) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) anne pollet (secr√©taire de direction) Maud Joiret (Autrice) Morgan Buisseret (Artsite) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Patrick Nuytkens (General Manager) David Parker (Audiotech / Stagemanger) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Denise Blue (Chanteuse) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Janet Vega (Manager) Michel Evrard (Retrait√©) Christine Willems (HR) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Manuel Alves Pereira (Enseignant) Michel Onderbeke (Employee) Luc Janssens (Voorzitter) Aurore Dal Mas (Photographe) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Vanessa Lesage (Communication) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Corentin Lobet (Com√©dien) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Camille Rasera (Comedienne) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Marinela Doko (Professeur) Amandine Raths (n/a) Olivier Cox (Musicien) Fabrice Debatty (Photographe) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) jean luc millot (musicien) C√©cile De Brauwer (Professeur) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Lydie De Backer (Graphiste) Laurence Bouttiau (Architecte) Justine Urbain (Organisatrice d'√©v√®nements) Baptiste Blampain (Com√©dien) Pierre Brynaert (Professeur) Judith Jassogne (Digital trainer) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) Aline Blondiau (Inge son) Marianne Sluszny (Auteure.) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Camille Braun (Charg√©e de projet) Sicaire Durieux (Com√©dien) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Isis Devalez (RH) Garny Fran√ßois (Cordes) Laurent van der Rest (Com√©dien) Fabienne Demeulenaere (Public) Cilou Valter (Patron) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Pascale Rebetez (cameraman) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Julie Burg (Com√©dienne) Shirley Auspert (Programmation) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Dolores Decamps (Enseignante) Marie Simonet (Com√©dienne) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) marie-pierre franckx (superviseur effets sp√©ciaux) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Cristina Marchi (Artiste) Carine La Haye (Production Manager) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Clara Henry (danseuse theatre physique) Tom Eeckhout (Songwriter) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Louise Bastin (X) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Romain Corbisier (Compositeur, Chef d'orchestre, enseignant) Maxime Sablon (Lighter designer) Romain David (acteur, porteur de projets) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Patricia De Keyzer (Professeur) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Virginie Verdier (Artiste) Denis Lepinois (Enseignant) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Manon Marlier (Project manager) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Louise Kollmeier (Pianiste) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Maureen Halin (Vendeuse) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Alain Gol√© (Education) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) von bontin nina (artiste) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Philippe Luyten (Se) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Romain Delfosse (Musicien) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Arn Fabry (Stagehand) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Fanny Ruwet (Humoriste) C√©line Sampaix (Animatrice en Centre culturel) Shalini Kayumbi (Etudiante) Ga√ętan Warin (Informatique) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Frederic Malherbe (Beaucoup) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Chanda Vellut (Costumi√®re) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Laila Assouli (Manager) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Brigitte Conte (Conseill√®re administrative) Violaine Filion (Chanteuse) Benoit Delfosse (Directeur photo) Pascale Rubens (Muzikant) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Mohamed El hourairi (Chanteur) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Sebastien Preaud (Bassiste du groupe) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Pierre-Yves Denis (Enseignant) Manon Martin (VFX compositor) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) St√©phanie Roland (Artiste visuelle) Pierre Malempre (Prof de musique) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Eric Quackels (membre du comit√©) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Jonathan Rongvaux (Musicien) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) paul Dubrowski (fonctionnaire) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) p. hidalgo (programmatrice) Marc Peters (Retrait√©) Donat Mailleux (Cameraman) Romane Warginaire (/) Agostina D‚ÄôAlessandro (Danseuse) Laurent Mercier (Musicien) Casimir Liberski (Musicien) Anne d'Huart (photographe) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) simon mercier (d√©corateur/sc√©nographe) Christian Locqueneux (Gerant) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Baptiste Sornin (Com√©dien) Katia Dergatcheff (Com√©dienne) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) David Perlot (Technicien) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Christophe Pons (Musicien) Arnaud Chamoy (Technicien video) Gael Soudron (Com√©dien) catherine coez (artiste) St√©phanie Lannoye (Guide conf√©renci√®re - animatrice - administrateur ASBL culturelles) Carine Boone (Venue/Project Manager) Charline Bragard (Gerante) Camille Meynard (R√©alisateur) Josse Goffin (artiste) Ma√Įt√© Fosset (Com√©dienne) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Gitte Maillard (n.a.) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Julien Vargas (Com√©dien) Karel Coninx (muzikant) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Gil Peckel (Cameraman) lucia bru (professeure) Jessica Tamsma (Percussioniste) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Adrien Letartre (Com√©dien) paco boiulanger (Technicien du spectacle) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Monique Simon (Permanente syndicale) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Ioanna Gkizas (Comedienne) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Gregory Lenon (Musicien) Christophe Guissart (Com√©dien, auteur) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Anne Stelmes (Conservatrice) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Alexandra Verbelen (.) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) Natacha Belova (sc√©nographe) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Justine D√©mas (Designeuse) Luc Francis Jacobs (Gerant) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Alixe Melis (Traductrice de doublage) Julien Durand (R√©gisseur artistique son) Dorian Louvet (√Čclairagiste) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Tigran Poghosyan (Musician) Louise Taquin (Ind√©pendant) Mortier anne-sophie (graphiste) jean-michel caron (animateur) Eric Goffinet (Technicien) Emilie Holemans (Paysagiste) Arnaud Bourgis (R√©gisseur, musicien, auteur) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Audrey Fransens (Comptable) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) G√©rard Tournay (Retrait√©) Renaud Vander Roost (Batteur) pierrot amand (photographe) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Sarah Michel (Regisseur) Thierry Steffens (Enseignant) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Daniel Harris (Com√©dien) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Medhi Beduin (Magicien) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) Elli Taylor (serveuse) Iseult Jacquemin (Employee) Valentine Gevers (Marketing manager) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) marie-helene godet (Enseignante) ouchinsky Michel (M√©decin) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Adrien Binon (Technicien Son) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) Johan COIGNAU (ACTEUR) Chlo√© Devillers (Scripte) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Julien Campione (Musicien) Jacques Van Wyser (toutes) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Olivier De Roeck (Architecte sc√©nographe) Ghilan Onkelinx (rigger et stage builder) Gil Livremont (Cr√©ateur) stephane maes (musicien & graphiste) Jennifer Courouge (Maquileuse coiffeuse) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Michel Collige (Comedien) Depont Eric (Graphiste) Dirk Blanchart (singer - songwriter - producer) Laurent Bonnet (Com√©dien) Fred Bomal (Musicien) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Salvatorz Giunta (com√©dien) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Valerie Marchat (Assistant) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Patrick Kurota (Illusionniste) Isabelle Darras (Com√©dienne) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Philippe Ghyssens (Illustrateur) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Brice Deloose (compositeur / Dj) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Benjamin Coulon (Fonction publique) Olivier Bilquin (Musicien) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Vincent Thirion (Directeur de Central) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Jacques Nicolle (R√©gisseur) Damien Petitot (Vid√©aste) Fra'ck Marco (Batteur) olivier falliet (chef de gare) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Marianne Thys (eindredacteur) Myriam Ess√®ne (Auteure) Anne Versailles (Po√®te, r√©alisatrice) Tiom Gineyts (Chef op√©rateur) Denise GRIMEE (enseignante) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Olivier Mottard (Ing√© son) Melisa Stein (Photographe) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) aurelie gravas (auteur) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Gregory Defreyne (Peintre) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Laetitia Evens (Com√©dienne) Gauthier Claerhout (aucune) Michel HERR (Musicien : compositeur/arrangeur) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) nina hennart (masseuse) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Plastic Bertrand (Artiste) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Baptiste Vaes (Musicien) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Yasmina Baggili (Agent d‚Äôartistes, Manager, Photographe) Delauvaux Manon (Comedienne) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Julie Querre (Danseuse) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Camille Dejean (Artiste) Yvan Tasiaux (Animateur) St√©phane Wertz (Musicien) Yves Kengen (n√©ant) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) Benoit Bosschaert (Musicien) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) aurelie laurent (assistante d' administration) Aurelie Lievin (Producer) Olivia Goffin (Comedienne) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) V√©ronique Laurent (Musicienne) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Jacqueline Bollen (enseignante) Corinne Leroy (Animatrice) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Mailyse Hermans (com√©dienne) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) luis borges (g√©rant) Bernard Lange (Enseignant) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) georges girard (chomeur) Morgane Raymaekers (Psychologue) Pierre Pev√©e (Directeur) Dimitri Mak (P√©diatre) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Jonathan axel Gomis (Acteur) Timour Vandermeulen (Compositeur) Daniel Alves (Musicien) Aay Liparoto (Artist) Daniel Lenoir (Guitariste) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Vanessa Jacques (Vendeuse) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Fran√ßoise Besonh√© (pensionn√©e) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Clara Inglese (Artiste enseignante) Lisou De Henau (Com√©dienne) Thierry Rombaux (Musicien) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Herman Van Lierde (-) Raphael Timmermans (Gitarist) Val√©rie Dantinne (Neant) C√©cile Quenum (Photographe) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Bernard Zonderman (musicien) Paul Bourri√®res (Videaste) Denis Rochez (r√©gisseur) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) St√©phane Oertli (Comedien) Olivier Snoeck (employ√©) V√©ronique Willems (Enseignante) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Beatrice Leysens (Assistant) Sabine Minniti (UE) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) F√©lix Matagne (Musicien) Camille Meulders (√Čtudiante) Kalya Firefox (Artiste de rue) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Cedric Feye (Flutiste) Julian Hills (Photographe musicien) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Michel Lary (Educateur) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Cesar Janssens (Muzikant componist) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) bertrand lissoir (realisateur) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Jo Marc (producteur) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) G√©rard Corbion (responsable de cie) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Fran√ßois Moens (Administrateur) Abdou Mekkaoui (Culture) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Brigitte BOLLEKENS (Relations paritaires) vero dessart (aucune) Patricia Decraemer (Directrice concession automobile) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Anu Junnonen (muzikant) Alain Doutrelepont (Musicien) Robert Jaspard (responsable) Kirsten De witte (Musicien) Gaetano Fabri (Musicien) patrick allier (retrait√©) Paul Guiot (G√©rant) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Sonia Lara (Danseuse) Brigitte HIBEN (Employ√©e) Gelay Vic (Trompettiste) Laetitia Rasschaert (Directrice technique) Guy de Bellefroid (√Čditeur) Cedric Vantroyen (G√©rant et programmateur) Metzeler Vi (Promo art) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Caroline Bertolini (Community Manager) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Bertrand Squelard (FBMU) Bay Aur√©lie (Artiste) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Deladriere Eric (Directeur) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Rudy Etienne (Sc√©nariste) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Elie Belvaux (Musicien) Iweanya Loos (Consultance) Alexandra de Behault (Coordinatrice centre art contemporain) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Fran√ßoise Servais (Directrice) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Iouri Godiscal (Animateur socioculturel) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) aude mermilliod (autrice de bd) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) eLisabeth Joachim (auteure-animatrice) Ethel Mortelmans (Titularis) Christine Eekhout (Graphiste) Tom Van den Broeck (leerkracht) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Benjamin Sleijpen (Artiste) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Am√©lie Renglet (chanteuse) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Olivier Merlini (Employ√©) morris De Meyer (chauffeur) Gaspard Sicx (Batteur) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Lucas Vermeire (Techniek) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Michel Vargas (Journaliste) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Pierre Lateur (Guitariste) Maroine Amimi (Com√©dien) Marianne NIHON (membre du ctej) Pascal Cr√©teur (Musicien) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Rik Staelens (muzikant) JJ Duerinckx (Musicien) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Antoine Davy (R√©gisseur) Nikki Van huffel (Fotograaf) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Basile Richon (artiste + enseignant) joppe Antonissen (stagehand) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Davide Zecca (Batteur) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Jacques Stotzem (Musicien) Julien Ouvrard (com√©dien) Julien Rommelaere (Professeur) Thierry Willems (Ex. Electro) Julie Caebergs (Communication culturelle) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Muriel Sarlette (Musicienne) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Katia Rossini (programmation cin√©ma) Mehdi Mahassine (Artiste) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) Eric Cornet (Pensionn√© et com√©dien) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) Sofia Giovanditti (professeur/com√©dienne amateur) Cyril Francq (Musicien) Jean Daye (√Čtudiant) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Ninna Pacini (As) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Marie Debrulle (Employee) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Tempels Delphine (Artiste) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) Dominique Bengler (Auteur interpr√®te) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Christel Bosteels (RH) Sebastien Laruelle (Fonction publique) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Georgia Kung (Artist) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Rosette Desadeleer (plus aucune) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) David De MEuter (programmateur) Charline Lancel (Art num√©rique) Patricia Bakalack (Etudiante en science politique) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) marc de bilde (d√©co tech) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) C√©sar Carron (Assistant Son) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) JEAN-FRAN√áOIS HENSGENS (DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Elie Rabinovitch (Musicien, r√©alisateur) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Barrack Rima (Dessinateur et cin√©aste) marie cogels (arts visuels) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Guy Pion (Com√©dien) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Ludivine Leonard (Banqui√®re) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Stefan Wasser (musicien) Annick Ferron (Femme au foyer) Laura R√©simont (musicienne, p√©dagogue) hugo Larisch (R√©alisateur) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) El Hadj M TOUNKARA (Guitariste Chanteur Compositeur) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Andr√© Dael (Artiste graphique) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) coraline cl√©ment (com√©dienne) Philippe Fontagnere (Musicien) Babou Sanchez (Artiste) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Michel Janssens (Spectateur) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Messaoudi Ikram (g√©rante de soci√©t√©) Daniel MISSANT (Retrait√©) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) Damien No√ęl (Musicien) Musavyarabona Jean-Marie (Musicien - r√©alisateur - producteur - organisateur) Olivier Fi√©vez (Directeur) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Sara Vanderieck (dramaturg) Vitta Symons (Personal Assistant) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Thomas Berg (Biblioth√©caire) Luana Trabelsi (Community Manager) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) Louise Duquesne (√Čtudiante) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) PARISEL Luc (Psychanalyste) Alice Spenle (r√©gie son) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) florent jeunieaux (musicien) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Alexia Turlot (Communication Manager) Zeno Graton (R√©alisateur) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Rohan graeffly (Plasticien) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Manon De Clercq (Manager) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Muriel Dacq (Chanteuse) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Luc Brumagne (Com√©dien) Roger Roberts (Pr√©sident) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Nadja Salson (Employ√©e) Sandrine Spina (Productrice) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Carine Poucet (G√©rante) Marzia Conti (Maquilleuse) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Yves Honorez (Retrait√©) Patrick Hella (Casting manager) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) Elodie Bertholom√© (Enseignante) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Anne Jacobs (enseignante) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Joseph Bosquet (Ripper) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Adrien Debouche (√Čtudiant) Perrine Delers (Chanteuse) Philip Depaepe (Manager) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Anne Bienfait (Comedienne) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) claris defraine (√©tudiante) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Charlie Dupont (En chef ?) Remi Planchenault (Label Manager) Jerome Peters (Producteur) Daniel de Beer (Retrait√©) Laurent Eyckermans (Cadreur) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Annick Cornette (Com√©dienne) Gregory Copet (Sculpteur) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Ria Carbonez (Conteuse) Bernard Hebette (Gerant) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) Dominique Vantomme (Muzikant) Ondine Stenuit (Com√©dienne) steven Schepens (Manusje van alles) Ga√ętan Bayot (Improvisateur) Sarah Ludi (Danseuse) Alexian Vanclef (Magicien) Simon Drachman (Musique & more) Lionel Aquilina (Batteur) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Pauline Collard (√Čclairagiste) Fabrice Delbrouck (Animateur chanteur) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Elise Peroi (Artiste) Marine Frerard (Employ√©e) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Garine Gokceyan (Graphiste) Pauline Ponsolle (Barmaid) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Bruno Verstraete (Eclairagist) Mark Van Gorp (Technieker) Philippe Jolet (administrateur) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Christian Merten (J'fais mon possible) Michel Leroux (Formateur) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Jawher Matmati (compositeur) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) Milena Bochet (Cineaste) Philippe Pierson (Formateur et Secr√©taire g√©n√©ral) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Cyrille Hermant (Machiniste) Peter Dobbels (Venue Manager) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Claude Nobels (Producteur musical) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Flora Seigle (Auteure compositrice) nicolas rombouts (muzikant) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Alain Bonvin (Amateur) Ines Degives (√Čtudiant) Samy Wallens (Batteur et programmateur) David Mennessier (M√©diateur culturel √† PointCulture) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Stephane Rischette (R√©gisseur technique) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Nathalie Uyttendaele (Avocate & M√©diatrice) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) B√©atrice Delachenal (Psychologue) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Jean-Julien Servais (Musiciens) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Jacques Pili (Musicien) Patrice Saint-Remy (Coordinateur de l'Atelier Rock Huy) Nicole Debefve (Retraitee) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Marc Decallonne (Chef de projet) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Arthur Bouet (R√©alisateur) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Alix Warnant (Educatrice) Etienne Plumer (Musicien, photographe) claire williams (Artiste) Roland Van Campenhout (Muzikant) Laura S√©pul (Active) Ariane Vaneigem (chanteuse) Idjouadiene Amar (Chanteur) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Donat Callens (G√©rant) Benoit Hanse (D√©cor son lumi√®re vid√©o) Christophe Lambert (comedien) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) Alexander Gurning (Pianiste) Nathalie Salam√©ro (peintre d√©corateur) Sarah Maouche (Enseignante) Pierre Greco (Bruiteur / musicien) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Arthur Massart (Etudiant) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Christine Delvaux (Enseignante) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Muriel Domin√© (organisation d'√©v√©nement, relations internationales) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) Mohammed Benamar (Vendeur) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Patrick Namur (Musicien orchestre) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Alice No√ęl (Enseignante) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Emilien St√©vant (R√©gisseur-Technicien lumi√®re) Laurent Ingels (Realisateur) Thomas Gomez (Enseignant) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Marie Colpin (Animatrice-coordinatrice) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Mathieu Pierloot (Auteur) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) emmanuelle erhart (Costumiere) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Nancy Darding (Formatrice) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Tom Brus (directeur artistique) Lionel Crustin (R√©gisseur) Dorian Dumoulin (Traducteur) roos euwe (dramaturg) Hamid Khomsi (Employ√©) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Sandro Amalfi (Ouvrier) B Didier (Artiste) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Veronica Perez Perez (guide touristique) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Michel van Rhijn (Photographe) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) hilippe Moins (directeur artistique) Fran√ßois Chapelle (Preneur de son) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Philippe landrain (graphiste) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Cedric Guffens (musicien) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Ava Dobrynine (Storyboarder) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) AXELLE RED (artiste) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) Javier Bernal Revert (photographe) Milan Jespers (Artiste) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Julien Spitaels (Secr√©taire) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Andre Renaud (Retrait√©) Emmanuel XAVIER (Designer) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Bruno Parent (Distributeur de films) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Florent Brun (Responsable) Rolland Westreich (Ecrivain) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Victor da Costa (Musicien) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Christian Kraewinkels (Guitariste) L√©one Francois (Com√©dienne) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Farah Paniagua (Dessinatrice) Jean-Marc Nicoletti (Ing√©nieur du son) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Jo√ęl Delval (Events & Concerts Project Supervisor) Eric Abraham (Ind√©pendant) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) ziska larouge (auteure) Laure Streit (Pianiste) Sebastien Delvaux (Manager) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) DANY Dargent (Greffe) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) Francoise Desmet (retrait√©e) David Solyom (Enseignant) Florence Sa√Ędi (Productrice) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Pauline Dewaide (Cadre) Edwige Baily (Actrice) Koen Tot√© (Muzikant) christian halkin (technicien) Jeanne Sauvat (Actrice) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Sylvain Delande (Responsable innovation) Barbara GEVERS (Maman d‚Äôartistes) constantin beine (dessinateur danseur) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Youri Youri (Bassiste) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Houda Dourhi (Assistant Manager) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Isabelle Jans (Coordinatrice Aires Libres) Jan Hammenecker (Com√©dien) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Claude Vedovato (Architecte) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Inge Van Roy (Salesmanager) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Alexandre Spilette (Musicien) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) gina cabases (animatrice culturelle) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Sarah Antoine (Com√©dienne) Othmane Moumen (Com√©dien) Lejeune Frederic (Evenemetiel) An Standaert (ambtenaar) Aurore Grailet (Musicienne) Hugo Claudel (Musicien) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Nabil Missoumi (Com√©dien) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Claire Ataya (student) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Arnaud Libert (R√©gisseur) Florence Dubru (Regie, direction technique) Simon Grunberger (Manager) Pierre Vaiana (Self employed) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Quentin Castiau (Enseignant) Domenico Renga (Secteur public) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Patrick Everaert (Plasticien) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Dom Moreau (Professeure) Marie-Laure Degand (artiste peintre calligraphe) Julien Maes (Assistant cam√©ra) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Nicolas Dieu (Musicien) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Gilles Masson (Musicien/comedien) Dominique Cloetens (Sans) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Magali David (Prof de musique en secondaire) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) Patrick De Schuyter (Musicien) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Martin M√©reau (Musicien) √Čmilie Counet (Agent en douane) felix moy (technicien, cin√©ma) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Stan Pollet (Chanteur) Camille Catreux (Assistante de production) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Myriam Mollet (Communication) Jean Louis Lejeune (Independant) Gregory Maira (Agent finance) Hadja LAHBIB (Journaliste) robert Jaspard (responsable) Caroline Angeli (Guide Touristique) Deborah De Bock (Project Manager) Eliane Reyes (Concertiste et professeur) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Dorian Mee√Ļs (Event manager) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Christiane Genard (Enseignante) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) St√©phanie Noben (Enseignante) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Cassandre Sturbois (Photographe) C√©dric Folie (Technicien son) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Christine Ergo (N√©ant) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Ivar Swiers (scaff) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Jacky Coppens (Enseignant) Michel Delville (musicien) Lionel Lhote (Chanteur) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Martin Ryelandt (Ecrivain) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Antoine Champion (Charg√© de communication) thomas israel (artiste) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Dominique Lambotte (D'interieur) vanessa verstappen (com√©dienne) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Sophie Coulon (Enseignante) Jonas Burton (Batteur) Fanny Lecart (Designer) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Antoine Plaisant (Com√©dien) Anton Lambert (Muzikant) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Pedro Correa (Photographe) pascale barret (visuelle & performance) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) Denise Renson (Formatrice) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Julien Cherpion (Dop) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Christophe Lempereur (Technicien) Frederic Barthes (Professeur) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Fanny Fauconnier (Prof) Amanda Kibble (Clown) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Catherine Parfonry (X) angele plaut (danseuse) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Liesbet Temmerman (Architecte) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Laurence loots (Cadre) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Pierre Gordower (Enseignant) Nicolas Thonon (Directeur technique) Adrien Glineur (Producteur) Benjamin GRANDGEORGE (Auteur-compositeur-Interpr√®te) Etienne TORDOIR (Photographe) Lo√Įc Laugier (Artiste) Greg Moulaert (Photographe) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Olivier Brahm (Gerant) Tommy Desmedt (Mixeur-producteur) Yvette Delmartino (Musicienne) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Renaud Cagna (Acteur) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Julie De Clercq (regisseur) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Laurence Briand (Com√©die) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Ivan Georgiev (Compositeur, musicoth√©rapeute) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Julie Dumilieu (Musicienne) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) Celine Yetter (maquilleuse) Ingrid Bravin (stagiaire) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Laura Gilson (marketing officer) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) Hassan Chaidi (Ing√©nieur du son) Ninon Perez (Com√©dienne) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Matteo Genovese (Bassist) Claude Vanhollebeke (Professeur) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Linda Tunon fernandez (Habillage) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Lode Van de Velde (Administration) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Marie Polet (/) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Jean Rulens dit Rosier (Sculpteur, constructeur cin√©ma) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Juliette Tempels (Consultante RH) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Ondine Simon (Altiste) Fran√ßoise Housen (Musique) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Pierre Michaud (Musicien) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Kellian Lybeer (Stagehand) Pauline LEBLOND (Musicienne) M√©lanie Isaac (chanteuse) Nathalie Delaunoy (Project manager) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Marcia Collignon (Artiste) Marie Brumagne David (/) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Geoffrey Bau (Juriste) Vincent Hopchet (Independant) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) David Vandenplas (Communication) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Luc Theuwis (Musicien) Eliane Bailly (Citoyenne) Philippe Francois (Adjoint chef de laboratoire/Chimiste) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) karen Verbrugge (actrice) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Lo√Įc Faure (Jongleur) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Romain Duyckaerts (Percussionniste) JeanF Jans (Artiste) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Denis Lef√®vre (Coordinateur animation d'un centre culturel) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Antoine vans (R√©alisateur) Philippe Vancanneyt (Sans) Fabienne Henry (Coach mental) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Coline Delaunois (Graphiste) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Fanny Dumont (Com√©dienne) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Marie Van R (Com√©dienne-directrice artistique doublage) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Barbara Chila (Maquilleuse) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Maria Kozinska (Gids journaliste) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Zo√© Vital (√Čtudiante) Aurelie Cuvelier (CEO) Simon Verschraege (Musicien) M√©lanie Bertrand (Chercheuse) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) Catherine Bary (Actrice) Estelle LEGER (Assistante admin) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Rachel LAMISSE (Visual designer) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Jean Hu (Musicien) Sarah Scaillet (Juriste) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Thomas Midrez (Conteur) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Vincent Huertas (Com√©dien) Laurie Degand (com√©dienne) Christophe Denison (G√©rant) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Murielle Roobrouck (travailleur social) annabelle duaut (charg√©e de projets) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) pascal rahier (architecte) Martin Gils (Etudiant) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) Boris Wilmot (Motion designer) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Julie Galloy (Regisseuse) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Eline Simon (Educatrice) Sebastien Lemaire (Musicien) Eric Pierard (DJ) Cristel Dum√©nil (Figurante Cin√©ma) Kevin Chaumeton (Ing√©nieur du son) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Claire Bourdet (musicienne) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Louise Vachaudez (Enseignante) Corazza Francis (?) Renard Jacques (Organisateur) C√©line Dumont (Com√©dienne) Linda Georges (Spectatrice) Virginie Ransart (Com√©dienne) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Stephan Pougin (Batterie/percussions) bart dewolf (stagebuilder) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Ana Elasri (?) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Mr B. Mr B. (Musicien) Alain Marcoen (directeur photo) Clara Roelands (Artiste et technicienne) jean yves limet (photographe) Daniel Vill (B√Ętiment) Pierre Decuypere (Com√©dien, cuisinier) pierre-francois joslet (Dj) Thomas Franck (√Čtudiant) Olivier Henrion (Photographe) J√©r√©my Sondeyker (Graphiste) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Eveline Zwart (Decoratrice) yann lecollaire (musicien) J√©r√īme Rasson (Informaticien) JOELLE LILET (cheffe) Laurence Hoeters (Spectateur) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Jan Van Looy (Pianist) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Benji Bernard (Circassien) raphael venin (Musicien) MARC Francart (RETRAIT√Č) Nadine Genesse (artiste peintre et photographe) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Gilles Bruneau (Musicien) Patricia Kinard (Artiste peintre) Elien Mathieu (Student) Olga Paterlini (Assistante de production) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Isabelle Symons (Production Manager) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Thibault Wathelet (Artiste) Caroline Drugmand (Chomeuse) Andr√© Henkinbrant (G√©rant) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Elsa Verhoeven (Charg√©e de projets) Sophie Godenne (infirmi√®re) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Thierry Walschaerts (Manager) Maxime Stofkooper (Danseur) jamila taleb (Mediath√©caire) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Michael Tambour (Musicien) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) C√©line Beutels (Comedienne) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) samuel tilman (r√©alisateur) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Philippine Nicaise (Tourisme) Athena Poullos (Com√©dienne) Gregory Grosjean (Architecte) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Emmanuelle Terwinghe (Education) Isabelle Nasello (Com√©dienne) jo de cat (sociaal werker) Phil Henrion (Musicien) Klara Finder (Musicienne, styliste) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Charlotte Maison (Musicienne) Delphine Mathy (Photographe) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Vincent Mathieu (Informaticien) Steve Louvat (Musicien) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Thomas Dambly (Eclairagiste) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Samuelle Dupuis (Psychologue) Stephane Darris (Producteur) Catherine Seba (Musicienne) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Gaetan Tomasi (Technicien) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Lynn Vandenheede (√©tudiante master en arts du spectacle vivant) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Alice Caboche (Projectionniste) Pierre Lhoist (Technicien) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Georges Englert (Guitariste -Luthiste) J paul Clerbois (Comedien) Jean-Fran√ßois Heleven (Agent itin√©rant) Nicolas Sand (batteur) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Laure Norrenberg (Costumiere) Dominique Hermans (Com√©dienne) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Antoine Pierre (Musicien) Pierre Kittel (Technicien lumi√®re) Laure Geerts (photographe) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Jack Bioul (Directeur) Nicolas Riez (Stagehand) Jasmina Douieb (Coledienne) Romain Fourrey (Coordinateur) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Aristide KOBENAN (cameraman) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Jeff Damas (Amuser) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) David Evrard (G√©rant d‚Äôentreprise) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Aur√©lien Oudot (Circassien) Isabelle Dendal (Publique) Cl√©mence Grutering (tapissier) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Julien Princen (Comptable) Blaise Ludik (Acteur) Daniele Du Bosch (Musicienne) Olivier Celli√®re (Photographe) Michael De Nijs (Realisateur) Benoit Thiry (aucune) Georges Delmote (retrait√©) Antoine Blanquart (r√©gisseur) veronique Hennuy (addict √† la culture) Frouke Wiarda (Musicien) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Larissa Lismont (Violoniste) Bruno G√©rard (Consultant) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Santo Scinta (Musicien) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) benoit fievet (raodie) Dubois Alain (Associ√©) Pieter Nys (AV technieker) Bernadette Heinrich (Conteuse) Maria Casado (Diplomate) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Sybille Geller (B√©n√©vole) Gabriel Marlier (Musicien) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Sarah Guinand (Maquilleuse) francois hubaux (ing√©nieur du son) St√©phanie Vandervost (Professeure) Thierry Tytgat (arboriste) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Deborah Rouach (Com√©dienne) Xavier Depovere (CEO) Boris Prager (Com√©dien) Quentin Marteau (Com√©dien) Sandrine Clark (sc√©nographe) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Lucie Dufays (Avocate) Estelle Defalque (Chant lyrique) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Fabien Desdemoustier (Musicien) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) detry fabrice (Musicien) patricia MATHIEU (photographe) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Catherine Simon (Analyste) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Fran√ßois Herman (Soudeur) Tom Mannaerts (Comedien) Bert Gielen (Freelancer) Jerome Dejean (√Čclairagiste) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Laurent Delchambre (Musicien) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) bernard detre (jounaliste) Conoscenti Mariano (Chanteur) Dominique Perne (Tecnhnicien) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Raf Vermeulen (arbeider) Val√©rie Dumont (Attach√©e de presse) Laura Thomas (Professeur) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Egil Franzen (Musicien / Producteur) C√©sar Hanssens (Technicien son) Gaspard Rosenfeld (Menuisier)