Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.596 ondertekenaars (11.549 ondertekenaars in eigen naam en 1.857 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13596
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11549 Ondertekenaars)
Marie-Caroline Tassin (Enseignante) Justine Mounet (Communicante) ALAIN PIERRE (Musicien) Ina Sporcq (Etudiant) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Giacomo Manca (ONG) Madeleine Colaux (Chanteuse lyrique) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Julien Lambert (auteur bd) Frans Michielse (Manager, producteur) Julie Sacr√© (Cadre) Abdou Mekkaoui (Culture) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Nathan Jaminon (Technicien son) Fernant Zeste (muzikant, producer) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Laurent Poznantek (Owner & Managing Partner Good Morning) Annika Lottin (animatrice) Luc Pilartz (Musicien) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Kelly Huygens (Com√©dienne) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) Steve Louvat (Musicien) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Serge Giotti (Photographie) Kevin Plasman (Legal Manager) Benjamin Tordeur (Stagehand) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Nathalie Carlier (sympathisant) denise scheer (pensionn√©e) Ma√Įlys Teale (Com√©dienne) Arnaud Trejbiez (Producteur) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Alain Boone (ingenieur de son) Laetitia Cailloux (Vendeuse) catherine dandoy (sans) Judith Jassogne (Digital trainer) Gerard Spencer (Musicien) Louis Piette (√©tudiant) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Sam Seraille (R√©gisseur) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) Hans Bossuyt (Muzikant) Fabrice Giacinto (Musicien) Manon Martin (VFX compositor) Tatiana Bohm (Ouvri√®re de l art) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Tine Verhoeven (Hobo√Įste) Guy Pion (Com√©dien) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) Juliette Mekhitarian (Serveuse) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Marianne Thys (eindredacteur) Yves Weutens (Technicien) VivianeT√Ęm LAROY (-) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Olivier Vandersleyen (R√©alisateur Producteur de documentaires) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Egon Di Mateo (Com√©dien) Paul Govaerts (Auteur) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) Thijs Sterkens (Bedrijfsleider) Mathieu Boudin (Technicien video) Lelia Delval (Coiffeuse perruqui√®re) Estelle Czernichowski (artiste) Claire BASTIN (Ass Administrative) Virginie Berland (Perruqui√®re) Nicole Beeckmans (ASSISTANTE) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) St√©phanie Kerckaert (Charg√©e de projets) esther aflalo (com√©dienne) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Catherine Pierloz (Conteuse) Agathe Leroy (√Čtudiante) Benoit Manil (Enseignant) Laurie Mella (Administratrice de production) Olivier Servais (Professeur) Sarah Lederman (regisseur) emmi V√§is√§nen (Freelancer dancer) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Elba Da Silva (Animatrice) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) julie bertrand (sc√©nariste) Georgette Baranyai (Diverses) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Olivier Merlini (Employ√©) Damien Maillard (Ing√©nieur du son) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Claire DELY (Responsable animations biblioth√®ques Seraing) Isabelle Mbuyamba (Animatrice radio) Nicolas Thill (R√©gisseur) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Mandy Mathieu (Barmaid,) Arnaud Ypersiel (Videaste - Danseur) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) Miranda Ummels (chanteuse) olivier Didion (artiste de scene) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) ANNE ANCIAUX (idem) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Anna Wawrzyniak (??) C√©line Demol (Com√©dienne Chanteuse) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) nathalie sartiaux (Artiste - Cin√©aste - Photographe etc) Tommy Tielemans (Chauffeur) Dominique Guns (spectatrice) Maia Baran (Com√©dienne) Plastic Bertrand (Artiste) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Alexandre Aretz (Technicien son) Nicolas Spitaels (Techicien de spectacle) Didier Likeng (Bassiste) Pierre Coulon (Business developer) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Julien Browet (Animateur au Centre culturel de Pont A Celles) Gauthier Millecamps (Event mangement) Dominique Werbrouck (Citoyenne) Morgane Dugauthier (Communication) Eveline Zwart (Decoratrice) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) Sandrine Bastin (Comedienne) Steven Martin (Artistiek Directeur) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Genevi√®ve Defalque (Ex administrateur asbl culture spectacle et ateliers amateurs) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Philippe L√©onard (Responsable artistique FOULE Th√©√Ętre) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Marcha Van Boven (com√©dienne) Catherine Lievens (m√©diatrice culturelle et artiste) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Ondine Stenuit (Com√©dienne) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Marie Zinnen (violoniste, chanteuse) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Quentin Giangrasso (ind√©pendant, menuiserie - √©benisterie) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Jacobs Ive (Accountant) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Marie ANSLOT (G√©rante) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Floriane Petit (Artiste lyrique) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Elodie Vignon (Pianiste) Ren√© BIZAC (com√©dien metteur en sc√®ne auteur) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Laurence Vincent (Enseignante) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Denis Coumont (.) Celine Yetter (maquilleuse) Stanislas Cotton (Ecrivain) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Patrick Worms (Agroforestier) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) Pierre Huvelle (RH) Fred van der Zwaan (Musicien) Christine Evrard (Employ√©e) Laura S√©pul (Active) Stephane Despa (Project manager) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Evi Jo (Apotheker) Audrey De Rocker (Educatrice specialisee) Catherine Struys (musicienne) Patrick Michel (Acteur) Sanja Maas (Chanteuse) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Charlie Degotte (metteur en sc√®ne) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Bertrand Bostaille (r√©gisseur, cr√©ateur, couteau suisse) Christiane Macharis (Solidaire) Maurad Moussaoui (Cariste,technicien) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) Nicolino Aufiero (Retrait√©) C√©dric Otte (R√©gisseur G√©n√©ral) Antoine Rotthier (Batteur) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Marc Santkin (Musicien) Astrid Jansen (Journaliste) christine Van Acker (autrice/ r√©alisatrice/ animatrice) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Myriam Somers (Fonctionnaire) Andreas Christou (Arts vivants) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Benoit Delfosse (Directeur photo) Patrick Everaert (Plasticien) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) Florian Gilot (technicien) Carine FAYS (Marketing) Jos√©pha Sini (Th√©√Ętre) Quentin Aksajef (Vid√©aste) Jean marie Leonard (Retraite) Evgenia Krilova (Customer Success Manager) Laurent... CARPENTIER (Independent) Maxime Canart (Electricien) Jonathan Wannyn (Cameraman) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) Julien Libeer (pianiste) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Pierre-Nicolas D'Hainaut (√Čtudiant IAD) Sylviane Cavirot (Accueil) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Marie Vancaillie (educatrice) Katty Louis (Secretaire) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) catherine coez (artiste) Alexandre Neus (√Čtudiant) Catherine Dubois (Employe) Isabelle Dewaele (animations chansons pour enfants formations www.zakouskis.com) Antoinette Basta (Artiste) Simon Verschraege (Musicien) Francois COUPLET (Musicien) EDOUARD THISE (Altiste) William Henne (Cin√©aste) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Jean-Fran√ßois Gr√©goire (Monteur audio/Vid√©o) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Julien Ouvrard (com√©dien) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Guillaume Renoir (Machiniste) Veronique Hariga (Illustratrice graphiste) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Sant-Anna Nelly (TV production) thierry Boivin (com√©dien, clown) Anthony Vangerven (Mi temps) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Massimo Mele (Ouvrier) Martine Fabry (Manager) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Olivier Demaret (Sculpteur) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Samuel Najii (Chanteur) Jean-Charles Van Antwerpen (Metteur en sc√®ne) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) david sabau (ing√©nieur du son) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Juliette Michaux (Public d'artistes) Lara Lalman (√©ducation permanente) Guy Maezelle (Realisateur) Aline Blondiau (Inge son) Caroline Crespin (Designer Lumi√®re) Inge Gryseels (makeup artiest) Christophe JALLET (Architecte) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Julie Enez (Directrice cr√©ative) Souchet Adrien (Musicien) Cristian Alejandro Tobar Gutierrez (Montage d√©montage de sc√®ne, son, lumi√®re etc) Sandra Geulette (Executive assistant) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Christiane Waucquez (responsable des Amis des Mus√©es royaux des Beaux-Arts de Belgique) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Myriam Delacollette (Employ√©e) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Marc Lambert (Photo) Naike Buchet (Stage hands) Laurent Vanhaelen (ARS) C√©cile Walot (Directrice d'ASBL) stephane maes (musicien & graphiste) Mathijs F Scheepers (Artiest) Marie-Rose Fischweiler (retrait√©e) Maxime Membrive (Com√©dien) Robert Baussay (Enseignant-Musicien) Jacky Coppens (Enseignant) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) samuel tilman (r√©alisateur) patrice vanden abbeele (Prestataire audio visuel) Francois Neycken (Acteur) Maria Casado (Diplomate) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Mathieu Vande Lanoitte (Animateur socioculturel) Jasmine Jaubert (Scripte) Patrick De Schuyter (Musicien) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Wei-Lian Huang (freelance) Freek Pieters (theatertechnieker) Fiorentino Rufo (Employ√©) Alan gevaert (bassist) Sofie De Schryver (Actrice) Annick Dath (Maman de regisseuse) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) De Boni Lukian (√Čtudiant) Jean pierre Trousson (Communication) T√©o Crommen (Musicien, compositeur) Nathalie Lallemand (Danseuse) ivan louette (aucune) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Nicolas L'herbette (Musicien) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Nicolas Destatte (employ√©) Cedric Bourgeois (Realisateur) Alain Bellot (Acteur) Arcady Raway (Employ√©) Mirte Bogaert (Choreographer) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Fatima El Haj (Productrice et directrice) Emilie Vestens (Employ√©) Sylvie Lausberg (auteure) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Fabrice Favre (S√©curit√© sc√®ne) Martin Symul (Gerant) Herman Schueremans (organisator) Sandra Van hecke (Kapper) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Annette Richter (Responsable location de salles) Colette Lamarche (Guide) Per√©e Sebastien (R√©alisateur et assistant r√©alisateur) Marie-No√ęlle Bette (musicienne) Milena Strange (Photographe) PIERRE ADAM (RETRAITE) gougeau elsa (Danse) France Lamboray (Costumi√®re) Amaury Gratoir (Op√©rateur light) Laetitia Bica (photo-video) Bruno Briquet (Artiste) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Victor Rossignon (Assistant de direction) Julie Maes (Actrice) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Denis Deml (Backliner) Sarah Lardinois (Juriste) Francoise Koole (Eurocrate) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Manon Huguenin (Sculpteure) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Genevi√®ve van Tichelen (Guide conf√©renci√®re) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) Bert Gielen (Freelancer) jan de winne (musicien) Julien Cataldo (Technicien de spectacle / r√©gisseur) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) No√©mie De Clercq (Consultante) Claude-Henri Danloy (Sculpteur) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Annelies Van Gramberen (Chanteuse opera) Eno Krojanker (com√©dien) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Tatiana Babut du Mar√®s (Musicienne) Didier Poskin (Professeur conservatoire) Laurence Burvenich (Artiste peintre) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) Samuel Rafalowicz (Musicien) Barbara Decloux (Charg√©e de projets socio-culturels) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Salom√© Mulongo (Auteure et conteuse) Manon De Clercq (Manager) Gilbert Lisa (Etudiant) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Jean-Fran√ßois Geubel (com√©dien, plasticien, musicien) Ga√ętane Fontaine (Assistante sociale) Jean-Luc Dewalque (Tech r√©gisseur chauffeur) Fran√ßois Barthel (Coach musical/Musicien) Philippe Declouxc (Hedoniste) Pieter Nuytten (Musicien) Anne-C√©cile Jolys (Gerante) Pascale Verbeke (Architecte) Julie Leyder (Com√©dienne) Charlotte Renwa (Professeur) Marie Cabanac (Toutes) Vinciane Le Men (Productrice) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Marie Godart (assistante sociale, charg√©es de projets) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) Mara De Sario (Photographe) Vanessa Pilatte (Commerciale) Galia De Backer (Com√©dienne chanteuse) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Muriel Sarlette (Musicienne) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Yann Renand (Marionnettiste et animateur) Gwena√ęl Bre√ęs (R√©alisateur, programmateur) Sam Wtn (Bediende) Mario Falette (R√©gisseur de spectacle) Audrey Petit (Chef de projet) Arthur Skirole (Etudiant au conservatoire royal de Bruxelles) Ignace Rizzuto (Bassiste) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Anne Andr√© (Programmatrice) Nicole Oliver (Comedienne) Jonathan Berger (Photographe) Sara Vanderieck (dramaturg) Benjamin Thomas (?) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Vandevelde Michiel (Choreograaf) Filip van lierde (Podiumbouwer) Sophie Dumoulin (charg√©e de communication) Sophie Delacollette (Artiste) Raphael Aerts (Musicien) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Laurent Berger (Enseignant) Catou De Meyer (Retrait√©e) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Jean-Michel Gigot (Acteur) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Marie-Helene Balau (Com√©dienne, costumi√®re, metteur en sc√®ne) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Estelle Berengier (cadre) Magali Dodrimont (DRH) Sandra Chaoual (Danseuse) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Pierre Edouard Jasmin (Chef op√©rateur) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Estelle Rullier (Artiste visuelle - Sc√©nographie) Fabienne Saintes (Employ√©e) Henry Hoogaert (Free lance) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Antoine Colin (Musicien) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Marija Kritchevski (Assistante de production (cin√©ma & tv)) Fran√ßoise Stella Marquet (Actrice-musicienne) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Jean-Fran√ßois Vuylsteke (Enseignant) JJ Duerinckx (Musicien) Joe Higham (Musician) L√©one Francois (Com√©dienne) Catherine Preumont (Psychologue) Jerome Lenain (R√©gisseur) Michele NGuyen (Conteuse) David Regnier (Technicien spectacle) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Sigrid Delmotte (Enseignante) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Philippe Mathys (Fotograaf) Christel Barr√© (Assistante administrative) William Clobus (Com√©dien) Medhi Beduin (Magicien) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Laurent Hacourt (Technicien son et lumi√®re) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Magotteaux Maxime (Musique) Marianne Baccarini (Sans) Olivier Sprangers (Musicien) Lucile Derhy (Musicienne, intervenante artistique) Christophe Malherbe (Aucune) Nathalie Cooreman (Prof) Karel Steylaerts (violoncelliste) Muriel Knapen (Conseill√®re conjugual) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Peter Philips (Sound Engineer) Jeremyah Pellegrini (Consultant rh) Jill Wertz (Artiste) bart dewolf (stagebuilder) Benoit Deschuyteneer (Compositeur/interpr√®te) Marie Mc Court (r√©alisatrice) Jonas Burton (Batteur) martin durt (constructeur d√©cors) Pascaline Eenens (Retraitee) Yves Honorez (Retrait√©) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Collignon Fabrice (Entrepreneur solidaire) Marie Mesters (Amateur d'arts) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Arnaud Sirtaine (Manager d'artistes - Professeur de musique) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Maria-Krisztina Nagy (artiste) Gil Delogne (Musicien) joyce hardy (√©tudiant) George Tudorache (Musicien) Vincent Massinon (Animateur/artiste) ludovic hubert (messager-porteur) Marie-Charlotte Caux (Charg√©e de promo et presse) Denise GRIMEE (enseignante) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) fred mendes (animateur/artiste √©crivain/po√®te performeur/com√©dien) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Mathias Widtskiold (inginieur de son) Mirella Cisternino (Choriste) Laurent Belot (Echevin de la Culture) Dubois Alain (Associ√©) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Valeria Cremisi (Coordinatrice de Production) Ronlald Landry (Boss) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Sebastian Strycharski (Vid√©aste) Michel Debrulle (Musicien) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) No√ęl Fiora (Designer) Julien Glasmacher (R√©gisseur cin√©ma) lieven Matthys (projectcoordinator televisiedecors) Marianne Grimont (photographe) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Denis Rochez (r√©gisseur) Sacha Ardus (Actrice) Annik Pirlot (Conteuse) Inge Walraet (Violist) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) Tanguy Haesevoets (T√©m√© Tan) Lilian Cornelis (R√©alisateur, acteur) Lieve Franssen (koordirigente) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Jacques De Crop (R√©alisateur, sc√©nariste) Charline Lequeut (/) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Louise Tanoto (Danseur) Julien Gentens (R√©alisateur, cam√©raman, monteur, animateur soci-culturelle par la vid√©o) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Benoit Dubuc (Barman) Christian Pirenne (Psychologue) JeanF Jans (Artiste) Chiara Monteverde (danceuse-performer) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Anton Lambert (Muzikant) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Cl√©ment Abdy (Loueur de mat√©riel √©v√©nementiel) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Laurent Hendrick (Musicien) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) V√©ronique Binst (Com√©dienne musicienne, r√©alisatrice) Sarah BER (Com√©dienne) Philippe Dethy (Travailleur culturel durant 35 ans) Cindy Meuwis (Enseignante) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) David Leo de Froidmont (Auteur, compositeur, interpr√®te) Sarah Devaux (artiste de cirque) Finn Fahy (Barman) Guillaume Stasse (Adjoint directeur technique) Leila Zerhouni (professeur) Dewi Brunet (Artiste) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Chemin Julie (Auteur) Vincent Huet (Ind√©pendant) Johanna DAKKAKA (Cr√©atrice) paul biot (com√©dien animateur) Anne-Sophie Sevens (Soprano) christelle francois (Aide √† la Jeunesse) Aur√©lie NOLF (Scripte) Anthony De Baere (Musicien) Patrick Gautron (Artiste) Steve Van Camp (Faciliteiten) Karim Massahatt (Dj ,Producteur) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Benoit Embrechts (Employ√©) Lisa Hallou (Monteuse) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Hannah Kalaora (Artiste) Caroline Lenaerts (Blablabla) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Damien Brassart (Artiste intervenant en psychiatrie) M√©lissandre Saladin (Auteure) Martin JADIN (conseiller politique) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Alexis Den Doncker (Musicien) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Estelle Defalque (Chant lyrique) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) Janos Bruneel (Muzikant) Yousef Bazi (Infirmier) Martin Eggermont (Gestionnaire de dossier) Jawher Matmati (compositeur) Deepen Clara (√Čvent manager) Catuccia Cascio (Directrice administrative groupe knokke out) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) Justine Francois (Programmatrice artistique, Anthropologue) Monique Decroly (Chef de projet) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Brigitte Neervoort (Charg√©e de production) Nathalie Demeester (Eleve) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Bernard Flament (Musicien) Diego Herman (Peintre) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Eugene Ernst (Ancien secr√©taire g√©n√©ral CSC E) Anne Kanlis (Employ√©e) Fabrice Henry (Cameraman) Martin Salemi (Musicien) Johanne Duplouy (Relation publique) Tamara Baggili (Architecte) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) Valentine Coerten (Enseignante) Camille Boonen (Graphisme) Innes Cuijt (Event co√∂rdinator) Kelly Seghers (Bediende) Luc Siccard (Medical Application Specialist) Marc Defrise (√Čclairagiste / r√©gisseur g√©n√©ral) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Nicolas Leduc (Etudiant) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Patrick Beeken (Organisateur) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Jodie Devos (Artiste lyrique) Sarah Van Heertum (Graphiste) Chiara Tomalino (Guide-conf√©renci√®re ind√©pendante) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) Jean Mootooveeren (Technicien de spectacle) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Aurelie Depont (Crew Planning Manager) Eve Beuvens (Musicienne) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Alex Thomas (√Čtudiant) Kaat Verlent (Opnameleiding) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) G√©raldine Miesse (Habilleuse) Sophie Moreau (Production, administration) Michel DEREMINCE (cameraman) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Jo√ęlle Evita (Artiste) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Nys Kristof (Video operator) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Pablo Mahiant (Dj / compositeur) Chlo√© Van de Sype (/) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Florence WESTPHAL (Accueil public) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Aur√©lie Squevin (Technicien cinema) Olivia Herna√Įz (Artiste) Ad√®le Jacot (artiste) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Claudine Maus (Sc√©nographe, r√©gisseur ...) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Myriam Toussaint (Prof de danse) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) Bruno Baudewyns (Musicien) Alain Van houtte (Ind√©pendant) Laurence Yernaux (/) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Christian Noefnet (Chanteur) Daniel Romeo (Bassiste) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Anne Grigis (Artiste conteuse) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Gaelle George (Photographe) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Thierry Monteyne (D√©l√©gu√© commercial) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Laure Norrenberg (Costumiere) Michi Fujita (Musicien) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) C√©dric BRYS (Technicien son et lumi√®re) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Jonathan Verriest (Enseignant) Florent Thirion (√Čtudiant) Laurence COLLETTE (graphiste) Julien Baudouin (R√©gisseur cinema) Celine ANTONIUCCI (Conteuse) Rim Cividino (Danseuse) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Fr√©d√©ric d'Ursel (Charg√© d'enseignement au conservatoire royal de Bruxelles; violoniste √† l'ensemble Oxalys) Ludovic Audergon (R√©alisateur) Michiel Ceulers (Artist) Julie Mossay (Chanteuse) antonio pradas (fabrieksarbeider) Benoit Berlemont (r√©gisseur) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) Bernard DEFECHE (professeur) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Julien Gugel (Guitariste) claude schmitz (metteur en scene) Joanie Lemercier (Dirigeant) Simon No√ęl (Scripte cin√©ma) Noemie de Patoul (Enseignante) Inge Coppens (Bediende Dragon Event Agency) Christine Lurquin (Chanteuse) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) C√©dric Folie (Technicien son) Karin Bali (Responsable Marketing) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) Barnab√© Dekeyser (Comedien) jean-jacques saussey (l'√©thique) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Emilie Renard (Risk officer) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) Dave Pretchel (Employ√© culturel, multidisciplinaire) Stephanie Bohet (Institutrice) Philip Van Volsem (DOP) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Sophie Lajoie (Com√©dienne) M√©lanie Pel√© (Professeure) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Alice Bourgois (√©tudiante) Murielle Texier (Com√©dienne) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) ziska larouge (auteure) Carlos Palazzo (artiste) Patrick Leboutte (Directeur de festival) marie thiriart (ergoth√©rapeute) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Stefan Dooreman (Employ√©) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) Dominique Van Cappellen (musicienne) Gilles Abrams (Assistant de production) Gwendoline Cuvelier (Ind√©pendante) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) B Didier (Artiste) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Anne Grauwels (prof) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Manon DESVIGNE (Corniste) Alice Benoit (Booking & Management) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Lauranne Lahaye (Journaliste) Thomas Hanon (D√©corateur/ accessoiriste/ ripper / encadreur d‚Äôart) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) David Block (R√©alisateur) Pauline Ponsolle (Barmaid) Lo√Įc Collignon (Mixeur) philippe mourlon beernaert (spectateur) Felice Meert (Musique) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Alexia Depicker (Actrice) Celine Debacquer (klassieke zang) Christine Chasse (responsable) Charlotte Docquier (_) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) David Van Belle (Neant) Gr√©gory Chainis (Musicien) Bernard Dobbeleer (DJ) Jan Van Looy (Pianist) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Susie Fryns (Employ√©e) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Daniel Vill (B√Ętiment) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Vitalien Musin (√Čtudiant) Frederique Lecomte (Metteur en sc√®ne) Felicitas Montecino (Guide) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) V√©ronique Laurent (Musicienne) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Samuel Buisseret (Vid√©aste) St√©phane Radonjic (Project Manager) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Damien Chemin (r√©alisateur, sc√©nariste) Barbara Wiernik (Chanteuse) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Monique Frankinet (enseignante) Benjamine Huyghe (Directrice) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Nicolas Puma (Musicien contrebassiste de Jazz) Dimitri Kimplaire (Charg√© de diffusion) jean-michel caron (animateur) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Sabine Tiels (Zangeres) Jean-Pierre LAUWEREYS (administrateur d√©l√©gu√©) Vincent Gallez (employ√©) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) Patrick Leterme (Musicien) Abdel Makoudi (Directeur administratif) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) maxime rahier (Eclairagiste) Michel Leroux (Formateur) Bernard D√©sage (r√©gisseur g√©n√©ral) S√©bastien MEULENBERGH (Vid√©ographe, photographe, graphiste) steven Herbots (Verhuurder) Michel Fabry (peintre) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Christine MULLER (En invalidit√©) Jean-Marc Onkelinx (Conf√©rencier ind√©pendant) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) diederik Gees (zaakvoerder) Gaetan Chauveaux (Payron) Simon Lambert (Attach√© culturel) Christophe Gillis (Musicien) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Mohamed Ben (Employ√©) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Alexandre von Sivers (Com√©dien) Didier Kinsella (R√©alisateur/scenariste) Pauline Debrichy (artiste) Elien Mathieu (Student) Xavier Percy (Com√©dien) Eug√®ne Egle (Artiste) Danny Godfraind (Design) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Sarah Scaillet (Juriste) Camille Bertrand (responsable marketing) Vinciane Laurent (Enseignant) Fred DURET (Musicien) felix moy (technicien, cin√©ma) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Claudine Leonet (Professeur) R√©gine Renard (prof) Amandine Snel (Enseignante) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Danilo Malmusi (Artisan) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Leila Meziane (Charg√©e de projet) Axelle Kuzma (Costumi√®re) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Andr√© Tellier (Occasionnel) Michel B√©cart (retrait√©) Lo√Įc Bodson (Musicien) Bastien Jeunieaux (Guitariste) sara kengen (chanteuse) Sarah Guinand (Maquilleuse) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Axel de Kirianov (Compositeur) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Arnaud Claes (Cameraman) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Brigitte Lahaye (Solidaire) Sarah Maouche (Enseignante) vincent respriget (chef coiffeur) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Mounir Hamri (Business Angela) Virginie Urbain (Assistante sociale) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Tristan Meurice (Bassiste/Contrebassiste) Martin Moreau (Musicien, animateur) Kody Kim (Humoriste) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) G√©raldine Doignon (r√©alisatrice) Carol Timperman (Maquilleuse) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Marie van den Dooren (Alphab√©tisation, guide ds maison de quartier) Marc Rouffignon (batteur) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Ludovic recchia (Musee) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Nicolas Jaumain (Booking agent) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) M√©lanie Godin (Directrice) Emilie Moreau (Admin live - prod - mgmt) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Geoffrey Desmet (musicien) Michiel Bosman (Light Technician) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Anne Briel (PLUS rien) Benji Bernard (Circassien) Pierre Liemans (Artiste musicien) Ya√ęl Body (Animatrice socio-culturelle et autrice) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Anne-Caroline Gosset (Auteur) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Jose manuel Alvarez gomez (Technicien lift) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Lola D'haenens (Assistante de production) Pascal Von√™che (R√©gisseur et Responsable √©quipe stage hands) Iseult Jacquemin (Employee) Laurent Hirtz (Project manager) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Philippe De Cock (Pianiste) Laurence Daffe (Enseignante) Gunter Van Damme (IT) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Vincent Janaert (Comptable) Denis MPUNGA (Acteur / metteur en sc√®ne) Patrick Meeze (Geen) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Luc Evens (Musicien) Yseult Hiernaux (Communication) Alice Godart (monteuse) Claire Buffet (Directrice artistique) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Francoise Grisay (Graphiste) Marie-ange Mohon (Comptabilit√©) Anne Marie Leon (Animatrice) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Emilienne Flagothier (Artiste) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Vincianne Lapaille (G√©rante) Sarah Minutillo (Artiste) Paul Curtiz (Musicien) Philippe Boulon (musicien, plasticien) Romane Duchemin (Assistante r√©gie (cin√©ma)) Jasmine Tamaz (chanteuse-com√©dienne) Karel Breugelmans (LED technicus / lichttechnicus) Marie laure Cordier (Educatrice) Clement Nourry (Musicien) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Virgile Van Essche (Pianiste) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Julien Gaspart (employ√©e) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Olga Paterlini (Assistante de production) Thomas Johanns (Employ√©) Nicolas Pedoux (Personnel) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Etienne Mayeur (Tourneur) Janet Cowie (Enjoying the arts) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) sylvie de braekeleer (professeur) Anne-Val√©rie Bribosia (Kin√©siologue) FRAN√áOISE Villiers (Com√©dienne) renaud dufour (ing√©nieur du son) Christian Leroy (R√©alisateur) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Allan Francois (Musician - Producer) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Arthur Massart (Etudiant) Pablo Andres (Com√©dien) Benjamin Palouzie (?) Pierre Delcourt (Marionnettiste, musicien regisseur video) pascal rahier (architecte) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Patrizia Berti (Com√©dienne) petronile robert (√©tudiante) Jonas Beks (Freelancer) Melissa Roussaux (Com√©dienne, maquilleuse) Camille De leu (Com√©dienne /r√©alisatrice) B√©n√©dicte Legrand (musicienne, violoncelliste) Karim Ouelhaj (R√©alisateur) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) patrick Leroy (Technicien spectacle) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Lionel Wyame (employ√©) Lou Hebborn (Com√©dienne) Patrick Leboucherr (Technicien) Amandine Pitance (Charg√©e de communication ET prof de chant) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Axelle Joveneau (Assistante de direction) Dorian Langhendries (Roadies, technicien) V√©ronique Marlier (Professeur de formation musicale) Donat Callens (G√©rant) keteleer suzette (danse classique) Stephan Wintgens (Solution architect) Roch Van Coppenolle (Directeur) Caroline Dr√īme (Photographe) Olivier Agasse (Directeur des Productions) SYLVIA PICQU√Č (sage-femme) Coral Ortega (Danseuse Choregraphe) Arnold Robertz (Enseignant) marc de bilde (d√©co tech) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Arieh Worthalter (Acteur) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Jean-Pierre DAELMAN (musicien amateur) Philippe Jamar (Rien) St√©phanie Blanchoud (Actrice Chanteuse) Valentine Capelle (Professeur de piano) Temese Nottet (Charg√©e de communication au Vecteur) Robert Nobels (Audiovisuel) El√©onore Dock (Performeuse, danseuse, slameuse) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Philippe Deflandre (employ√©) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Brigitte Petre (0) J√©r√īme Deloste (Accessoiriste de plateau) Samir Moussaoui (Polyvalent) Ken Huys (Portraitpainter) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Lo√Įc Holzemer (Illustrateur et Musicien) Maxime Moyaerts (Musicien) Fr√©d√©ric Williaume (Musicien) Veronica De Giovanelli (Peintre) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Manokham Sivoravong (Commer√ßant) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Arn Fabry (Stagehand) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Rapha√ęl Charlier (Acteur) Roberta Lembo (Animatrice socio-culturelle) Fabrice Gardin (Metteur en sc√®ne) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Liza Reichenbach (Etudiant) Karine Doyen (Solidaire) Belme George-Emanuel (Logistique) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Julie Verstraeten (Enseignante dans le domaine artistique) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) laure raimondi (Community Manager) Fran√ßois Deppe (Musicien) Beno√ģt Joveneau (Artiste) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) Vandeghinste Nathalie (Productie / tour assistente) Celine Talon (Restauratrice d‚ÄôŇďuvres d‚Äôart) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) Paul Guiot (G√©rant) Marta Gonzalez (Psychologue) Denis Gerardy (Directeur) Marine Bernad (Arts graphiques) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Piette Maude (Scenographe) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Delphine Duli√®re (Export manager) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) eric van de graaf (choriste) Maxime Melnik (Musicien) Anne-Catherine Pottier (Charg√©e de mission) Reinaldo Monteiro (Artiste de cirque) Sarah Grin (Com√©dienne) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Stephanie Debaste (Coordinatrice de Production audiovisuelle) Arthur Forest (assistant de production TV) Aur√©lie Lambert (Communication) Rafaele Bouxain (Artiste) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Juan Carlos Yonte Montero (R√©alisateur) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Ma√ęlle Dufour (Plasticienne) FLORENT BARAT (auteur, r√©alisateur, interpr√®te) Martijn Vanbuel (bassiste) C√©cile Demanet (Psychologue) Martin Swabey (Acteur) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Damien De Dobbeleer (Acteur) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Esther Wauters (technicienne audiovisuelle maquilleuse / plasticienne) Denis Bakelants (Ceo) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Nicolas PHILIPPE (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Taoufik Salhi (Stage hands) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) Florence Higuet (Responsable partenariats financiers) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) quentin noel (Photographe) Juan Sepulchre (Dop) Vincent Ricotta (Guitariste, bassiste) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Cat Soetens (Idem) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Charline Rondia (Charg√©e de diffusion) Edouard karbowiak (DJ) Julien Thi√©baut (Chef op√©rateur) Cyril ARIBAUD (sc√©nographe) Estelle Moureau (Conservatrice) Cassia Andrioli (Assistante admin) Madeleine Van den Driessche (retrait√©e) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Lionel Bams (Pianiste accompagnateur) Nad√®ge Duvivier (Urbaniste-√©cologue) Li√©geois Jo (Muzikant) Violette Nys (D√©veloppeuse) Rudy De keyser (Conseiller) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Mohammed Benamar (Vendeur) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Andr√©e LEURS (retrait√©e) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) Eva Destatsbader (Traducteur) Thomas Vielvoye (Technicien) Martin Ryelandt (Ecrivain) Nathalie Rjewsky (Com√©dienne) Jeanne Mortreux (Horeca) Michael Jost (Ing√©nieur du son) sebastien De Laet (DJ) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Baptiste Blampain (Com√©dien) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Romain Materne (Etudiant) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) guy coppin (Ing√©nieur du Son) yoann lozachmeur (R√©gisseur Vid√©o) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Olivier MARCIAT (Afficheur culturel) Marielle Wyns (enseignant chercheur) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Philippe Cormann (Contrebassiste) Fr√©d√©rique Beuzon (Sous-titreuse) Juliette Manneback (Com√©dienne) Marie Charrieau (Charg√©e de production) Genevi√®ve Warichet (Enseignante) Olivier Giot (Musicien) Antoine Vandenberghe (Com√©dien) JULIE Anson (Comedienne) Lapo Bettarini (Directeur) Daniel Zaghet (Com√©dien) Benjamin Zicot (Enseignant) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Ang√©lique Noldus (Artiste lyrique) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Yves Laloux (manager/musicien) Sylvie Gerard (Centre culturel) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Christian Locqueneux (Gerant) Bernard Zonderman (musicien) David Verborgh (Tech light) Vincent Don√† (Ing√©nieur du son) Jean-Jacques Jespers (enseignant) Deladriere Eric (Directeur) Michael Havenith (R√©alisateur) Sophie Cohen (Violoniste) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Andr√© Donni (Jazz) Jos√© Besprosvany (chor√©graphe et metteur en sc√®ne) Marija Pavlovic (Clarinettiste) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Arnaud de Schaetzen (Charg√© de production et administration) yvan dheur (International Affairs Officer) Fr√©d√©ric Preusser (Violoniste) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Pierre Duculot (Producteur) B√©atrice Henricot (Animatrice) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Giulia Chiarelli (sans fonction) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Fran√ßois Ruelle (Musicien) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Michaella Riesi (Signal√©tique - d√©coration -Event) Sandra Kim (chanteuse) Marc Doutrepont (Ing√©nieur du son) Olivier Conrardy (audiovisuel) Andr√© Dael (Artiste graphique) Pierre Michaud (Musicien) Domenico Renga (Secteur public) martin colleu (musicien) thomas israel (artiste) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) Marie Brabant (Maquilleuse) Samuel Idmtal (Peintre) Arno POLET (Independant) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Nanno GOVAERS (Musicienne) Brigitte Malchaire (spectateur) Aur√®le Vosters (√Čtudiant) Jonathan Cartelli (Charg√© de diffusion) Benoit HAGEMAN (Magasin4) Alek Boff (musicien) bertille Gibourdel (costumi√®re) Leen de spiegelaere (MetX) Children Tomorrow's (Coverband) Quentin Ducobu (Prestataire technique) Robert Marnette (retrait√©) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Pierre Lhoist (Technicien) Capucine Daloze (Billettiste) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Sabina Valiante (Habilleuse plateau cin√©ma) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Jean-Pierre Vanderlinden (Chroniqueur /r√©dacteur m√©dia) Pauline Croissant (Enseignante) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) martine rifaut (retrait√©e) Monique Stoquart (professeur) Bruno Tummers (Chroniqueur/animateur/√©diteur radio/t√©l√©) Siona Vidakovic (Animatrice) Benoit Thiry (aucune) Alain De Rudder (Trompettist) Gael Soudron (Com√©dien) Georgia Kung (Artist) Roland Marchal (Directeur d'un bureau d'√©tudes) Gis√®le Wilki'n (Drh) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) Thomas Gauder (Mixeur son cin√©ma-tv) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Amber Kemp (Com√©dienne) A√Įna Spencer (Musicien) Catherine Bary (Actrice) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Nathalie Delens (Superviseuse de postproduction) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Bristol Mo (Photographe) Katarina Van Droogenbroeck (Chanteuse lyrique) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) Mathias Estelles (Musicien) Laurent Piron (Magicien) Sabine Verhelst (Coordinatrice F√©d√©ration culturelle) Emilien Faroudja (Chef Eclairagiste) Jacques Verhaegen (R√©gisseur de spectacles, Chanteur) Daniele Du Bosch (Musicienne) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Mathilde They (Charg√©e de communication) Jan Machiels (Sounddesigner) Corentin Dellicour (Musicien) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) jean battistoni (√Čclairagiste) Dominique Baeyens (Com√©dienne, auteur, clown en milieux de soins) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Matilda Ancora (Com√©dienne) Marine H√©rin (Educatrice interne) Hichem Dahes (Photographe) Margaux Laborde (Comedienne) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Julie Van de Vyver (Doctorante) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Toon Smets (Lichttechnieker) Francoise Kiekens (Infirmi√®re retrait√©e) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Nele Staes (Bediende) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Tilly Cambre (tilly.cambre@gmail.com) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) Elodie Taminiaux (Employee) Marion Menan (Performer) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Nancy Brasseur (Administratrice de production) eric van renterghem (batteur) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Amid Chakir (Comedien) Julien Theodor (Employ√©) rien geypen (projectco√∂rdinator cultuur) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Gael Michaux (Com√©dien) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Vivianne Perelmuter (r√©alisatrice) Louis Van Zande (perchman) Romain Fourrey (Coordinateur) David Perlot (Technicien) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) maria kanba (organistarice d'√©v√©nements) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) Ava Dobrynine (Storyboarder) Cora Debain (Coiffeuse plateau) Bernadette Heinrich (Conteuse) Maes Marijke (Muzikant) Marc VIERSET (Musicien) Fronie Derveaux (Assistant director) laurine tricoteaux (Designer textile) Anne Humblet (Ensembliere) Aurelia Formato (Institutrice) Ines Fransen (Assistante programmation) stefan Platteau (Auteur) Yves Baudhuin (Ing√© son) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Maya Cox (DJ et graphiste) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Florie Emond (Chanteuse lyrique) Xavier Colas (r√©gisseur) Josiane Bouhon (Directeur finance) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) Aurore Dal Mas (Photographe) Eric Abraham (Ind√©pendant) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Kris Huberland (Light design) Amalia Carrera (programmatrice) Alexandre Trocki (Com√©dien) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Pierre Halloy (Musicien) Genevieve DOTREMONT (assistante) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) David Bourgie (Sc√©nariste) Florence Caulier (Directrice asbl) Na√Į K√© (Assistante de projet) Zack Jonas (Musicien) Hanna Ilczyszyn (Artist) Marc Godfroid (Muzikant) Christine Polis (Sculptrice/Marionnettiste) M√©lanie Chalon (Invalide) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Alexandre Delvenne (Technicien Son) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) AGn√®s Calvache (Com√©dienne - Animatrice) Eslem Akdag (√Čtudiant) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Alain VANDER STAPPEN (Professeur de fran√ßais) Stephane Delormeau (Educateur) Filip Nollet (Agent - boeker - promotor) Damien Lescrenier (Cameraman) J√©r√īme MILLET (Directeur de production) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Greg Zlap (Artiste) Johan Kaethoven (nightingale2307@hotmail.com) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Pedro Correa (Photographe) Robert Jaspard (responsable) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Christine Robinson (Charg√©e de production) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Tempels Delphine (Artiste) Stef Delbaere (Gitarist) Ariane Cohen-Adad (Violoniste) Gaetan Wenders (Comedien) Alec De coster (Artiste plasticien) Edith van der Kelen (Sans) Pauline Berghman (psychomotricienne) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Frederik HAUGNESS (Artiste) Corentin Lambert (Photographe / Vid√©aste) Jerome Dejean (√Čclairagiste) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Ludovic Bukens (Spectateur) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) Alexandre Beauvoir (Musicien) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Amandine God (Psychologue) Christophe Cosme (Directeur) Yves Glotz (Artiste) Florence Dubru (Regie, direction technique) Louise Duquesne (√Čtudiante) Marianne NIHON (membre du ctej) igor gabriel (d√©cors) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Gael Rinclin (Tech Engineer) Joel Napolillo (Op√©rateur culturel) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Italia Geat (conteuse) Michele VERDIN (Employ√©e) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Jean-Lou Bertin (consultant m√©dias) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Michel Collige (Comedien) Alison Delrez (Assistante de production) Bruno Pons (Monteur) Thibaut Doens (Cameraman) Fran√ßoise Lorigenne (Accompagnatrice) Alexandra Gruloos (Com√©dienne) Stephan Bertozzi (1) Victor da Costa (Musicien) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Pierre Six (Musicien) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Hemet Tiguenitine (Patron) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Marie Simonet (Com√©dienne) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Paul Bossu (Employ√©) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Xavier Gonay (cameraman) Camilo Cordoba (Musician) Sylvestre Gobart (Videastz) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Jacqueline Pluche (Directrice de casting , com√©dienne) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Lorenzo Serra (Administrateur Listen! Asbl) Sophie Ivanova (Etudiante) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Julien Deschamps (Employ√©) berenice de clercq (com√©dienne) Gwen Vdb (Commerciale) V√©ronique Servais (Psychologue) Jeanne ASHBE (Auteure-Illustratrice) Liesbeth Vandersmissen (/) Dominique Pattuelli (Comedienne) Andr√© Meuwis (Musicien) Joelle Schtickzelle (Scripte) valentin courel (r√©gisseur) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Arber Aliaj (Acteur) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Th√©o DENYS (√Čtudiant) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) Ang√®le Broeders (Nihil) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) Natacha Belova (sc√©nographe) Kevin Moyson (Cuisinier) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Diego Di Vito (Guitariste) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Elise Faure (Infirmi√®re) Michel Clair (Photographe) Christophe Hautot (Educateur) Fabienne Rouard (Propri√©taire & artiste (chanteuse)) Luis Tinoco Torrejon (Employ√©) St√©phane Salkin (Musicien) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Philippe Eliaers (musicien amateur) Amelie S (Architecte) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) AXELLE RED (artiste) Fran√ßoise Servais (Directrice) Jean-Marc Schneider (Photographe) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Patrick Davin (chef d'orchestre) Anne Thomas (Instit) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Dominique Cloetens (Sans) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Frank Stevens (Verkoper muziek instrumenten) Stephane Budiau (Guitarisye) Christine Kulakowski (Directrice) Renaud Falys (Employ√©) Philippe Jolet (administrateur) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Patrick Chauviaux (Gerant) Thomas Mouligneaux (Droit) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Gilles Masson (Musicien/comedien) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Sarah vereycken (production and planning assistant) Patrick Keisen (Responsable) Anael Snoek (Acteur) GREGORY bordat (Musicien) Pierre-Louis MARQUES (Musicien de l'orchestre du Th√©√Ętre Royal de La Monnaie) Akel Karim (Com√©dien) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) Stephan Mossiat (R√©gisseur lumi√®re) Anne Grosjean (responsable catering, relectrice, correctrice, performeuse...) Fabienne Henry (Coach mental) Pierre Waterlot (Batteur) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Fran√ßois Harray (Photographe plasticien et √©crivain) Ceyssens Kurt (Event Manager) Bea Baudaux (Commerce) Denis Chav√©e (Employe) Colin Petit (Musicien) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Claire Beunckens (Etalonneuse) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Corentin Kopp (R√©alisateur / Chef Op√©rateur) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Karine Jadinon (cadreuse/monteuse) Anna Van Bree (Chef costmiere) Emilie Bertrand (Graphiste) Simon Fransquet (Compositeur) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Claire Bourdet (musicienne) Simon Drachman (Musique & more) Domenico Solazzo (G√©rant) Caroline ZIANE (enseignante √† l'ULi√®ge) Caroline Angeli (Guide Touristique) Victor Dumont (Danseur) Delphine Isaac (√Čtudiante) Thomas De Thier (Scenariste) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Vincent Liben (compositeur) Robin de Carvalho Coomans (Ing√©nieur du son) BOGDAN ZAMFIR (ACTEUR) Olivier Guillaume (Expert Comptable) Adrien Roubens (Street Artiste) david levy (galerie d'art) catherine luxereau (psychiatre) V√©ronique Willems (Enseignante) sophie hustinx (Autrice) Lennert Vandenbroeck (Professeur cirque, comedien) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Simon Dernelle (Musicien) Teddy Hillaert (Live Nation) Antoine Wielemans (Musicien) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Maroine Amimi (Com√©dien) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) Freya Schmidt (Programmatrice cin√©ma, technique concerts) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Chlo√© Jacquart (Photographe) Fran√ßois Joseph Schulz (Artiste pluridisciplinaire) Laurent Seys (Batteur) Mathilde Mosseray (Com√©dienne marionnettiste animatrice) teun verbruggen (drummer) Catherine Magis (Metteuse en Piste) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Audrey Antoine (Events supervisor) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Pierre Leroy (musicien/interpr√®te) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) G√©rard Corbion (responsable de cie) Adrien Desbons (Com√©dien) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) Sylvain Rassart (Ambulancier) Charles-Nicolas d'Oultremont (musicien) Alain Gombert (professeur) Tom Deconinck (I.T.-medewerker) Elise Peroi (Artiste) Marc De vreese (Musiciens) Marie-C√©cile Bruylants (Charg√©e de communication) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) benoit fievet (raodie) Philippe PETITJEAN (Photographe) Anthony Van uytven (Technicien) Amandine Sepulchre (Musicienne) BERNADETTE DUBOIS (Enseignante b√©n√©vole) Val√©rie Rossignol (Coordination, comptabilit√©, publicit√©) Amandine Degen (Biologiste) Julie Gelon (Illustratrice) Coline Fievet (Juriste) Charly Mignolet (Chauffeur monteur de c√®ne Deco) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Marc Radelet (Attach√© de presse) marc ridremont (D√©corateur de cin√©ma) Maud Lefebvre (Com√©dienne) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) Cyrille Hermant (Machiniste) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Alberto Menchen (Violoniste) Christian Wouters (illustrateur BD) Cecile Rittweger (Comedienne) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) Antoine Donneaux (Humoriste) Melan Chaspierre (Ing√©nieur du son) Lauriane Dangoisse (maman) Landuyt C√©line (Doula) C√©dric Platteau (Magasinier) Sarah Soukri (Peintre spirit) olivier COULHON (Assistant r√©alisateur) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Katrien Frenssen (Maquilleuse coifeur) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) gilles ledure (directeur) Mariola Heslop (Coordinatrice de production) Albert Bernath (Travailleur Socio Culturel) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Martin Mahoux (Project coordinator) kaat de windt (pianiste compositrice) Victor Foulon-Grignard (Musicien) Liesbeth Devos (Chanteuse) Jonathan Aradi (R√©gisseur G√©n√©ral - Directeur Technique - Organisateur) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Edwin van den Hove (Machiniste) Pierre Liz√©e (Artiste) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Sandro Amalfi (Ouvrier) Olivier Delescaille (Musicien et Ing√©nieur du son) G√©rard Tournay (Retrait√©) Celine Lecocq (Etudiante) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Ingried Lempereur (Psychologue) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Delphine Ricour (Administrateur) John Valdevit (Responsable ICT) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Rapha√ęl Warnier (Bassite) ALAIN LECRENIER (PRESIDENT) Jan Eggermont (Muzikant) SIMON BACKES (CINEMA) Christophe Motte (Employ√© sncb) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Babou Sanchez (Artiste) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Caroline Spiertz (√©tudiante) Catherine Delattre (Adm) Sebastien Petretti (Realisateur) Jean-Pierre BOULLET (Musicien) Arnaud Cl√©ment (Auteur-compositeur-interpr√®te) Florence Borgers (Musicienne) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Bruno Marcandella (g√©rant) Romain Tardy (Artiste visuel) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Christophe Grogna (Com√©dien) Marc-Henri Wajnberg (Cin√©aste) Bruno Dovifat (Projectionniste) Martin Botkine (√Čtudiant) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Nicolas Withof (Graphiste) Assia Kadi (Camerawoman) Maryse Bodelet (Employ√©e administrative) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) marianne fagnoul (couturi√®re) St√©phane Oertli (Comedien) Catherine Rans (Com√©dienne) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Lauro Crijns (Productieleider) Axel Dumont (Musicien) Mario Loyo (Designer) Sophie Verhoest (Coordinatrice culturelle) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Monique Simon (Permanente syndicale) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) Benjamin Quackels (Graphiste/Organisateur d'events) Florence Marchal (Autrice-artiste-architecte) Maeva Cerisier (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Lejeune Frederic (Evenemetiel) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Sonia Dermience (Curatrice) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) Damien Laurent (Employ√© secteur public) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Othmane Moumen (Com√©dien) amandine mahieu (1ere Assistante camera) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Yoann Stehr (R√©alisateur) Marie Goor (M√©diatrice culturelle) katelijne dessein (leerkracht) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Boris De Visscher (Assistant Camera) Emanuel Maes (Communicatie) Edith Bertholet (Charg√©e de la programmation littaire au th√©√Ętre de Li√®ge) Olivier Battesti (Auteur compositeur) Yann Hoogstoel (R√©gie g√©n√©ral, consultance, lightdesigner, technicien polyvalent,...) Laetitia Flagothier (Commer√ßante) Delphine Duez (Rep√©reuse) Caroline Derselle (Photographe) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Satya Mioli (Therapeute) Michel Huisman (Artiste) El√©onore Ronveaux (Chanteuse) Bastien Friquet (Technicien son) V√©ronique Stas (Com√©dienne et auteure) Pierre Bouldou David (Chanteur) J√©r√īme Collette (Peintre) Mehdi Mahassine (Artiste) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Pamela GHISLAIN (auteure et com√©dienne) Sophie Poisseroux (Soutien aux acteurs de la culture) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) David Janssens (Assistant realisateur) Bram Coumans (muzikant | audio producer) An Standaert (ambtenaar) Aur√©lie Paulet (Guide) Nicolas De Coninck (Artiste) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Lo√Įc Castel (Ing√©nieur du son) Sonia Lara (Danseuse) Carl Dendal (Solidaire) David De Sutter (R√©gie) Maxime Maisin (Directeur de production tournage fiction) Guillaume Malempr√© (Musicien) laurence van goethem (traductrice) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Val√©rie Ducoeur (Art director) Emilie Lecouturier (Sc√©nographe) Benjamin Dion (Photographe) Elodie Paternostre (Danseuse) Christophe D'herde (Enseignant) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) Yves Barbieux (Compositeur) Jean Desrumaux (Fan de culture) Maria de duenas (danseuse) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Delphine De Ridder (Graphiste) Anne Niepold (musicienne) Basile Basilavecchia (Expert-comptable) G√©rard Lambot (Vid√©aste) claire lechien (violoniste) Gil Mortio (propre compte) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Kevin Motte (√Čclairagiste) Andr√© Delval (Commercial) Fabian Labiau (Projet Manager) Geraldine Leonard (Spectatrice) Anouchka Crahay (Comedienne) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Sarah Aguzzi (Enseignante) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) S√©bastien Pensis (Technicien) Jean-Louis Struyf (administrateur) Kim Tran (Assistante de production / Responsable communication) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) JP Inno (Humoriste) Lucie Cauwe (Journaliste) Jolan Huygens (Productie) Colas Besnard (Assistant camera) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Pierre DHERTE (Pr√©sident de l'UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE FWB) Paul-Henri Wauters (Botranique) Am√©lie Renglet (chanteuse) Christopher Arimont (employ√©) C√©lia Verne (√Čducateur) Shane o‚ÄôOne (Deejay) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) Colot Marie-Odile (G√©rante d'une herboristerie) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Marina Vendrame (Laborantine) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Jacques Jouan (Administrateur) Christine Dejarnac (Enseignante) Joanie Carlier (Bassoniste) Rachida Aoulad (Webdesigner) Bart Aga (geluids Ing) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Renaud Crols (Musicien) gaetan La Mela (musicus) Camille Briol (Artiste/institutrice primaire) Elise Lecroart (Barmaid) Nina De TAEYE (Comedienne) Marc Malempre (Idem) Joseph Bosquet (Ripper) Marine Visart (Graphiste) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Luis Pincheira (Chanteur/Musicien) Radja Gios (Zaakvoerder Hands 4 Events) Fr√©d√©ric Gus (Chercheur) Pascale Rebetez (cameraman) Victor Scholsem (Pensionn√©) Corentin Eubelen (Musicien) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Julie De Clercq (regisseur) Steven Konkel (Sans emploi) elisabeth tichon (agente de guidance) Indirah Osumba (Coordinatrice) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Stephane Ginsburgh (Musicien) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) De Backer Soetkin (Horeca) Colette Boucart (Customer service) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Annelien Keleman (Consulente SBK) Diane Rosendor (R√©colte de fonds) Damien Keyeux (Monteur image) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Tori Grums (Technicien) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Ath√©na Lazarou (Employ√©e) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) Ludovic Catalfamo (Musicien) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Salvatorz Giunta (com√©dien) yann lecollaire (musicien) Antoine Champion (Charg√© de communication) Georgy Liebermann (Troubadour) Paschal Adans (Compositeur) Elodie Bertholom√© (Enseignante) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Angelo Pitzus (Tr√©sorier) Emy Vanderelst (Spectatrice) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) Niels Creteur (Technicien) Annemie Nelis (werkzoekende) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Larissa Lismont (Violoniste) MARINE VANHAESENDONCK (Costumi√®re) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Julien De Groef (Lampiste) Gilles Dn (Guitariste) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Roman Bournonville (Graphiste) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Edith Corbisier (√Čducatrice A1) Marie Limet (Auteur, comm√©dienne) Pauline Mar√©chal (Com√©dienne - illustratrice) CARTON Nicolas (R√©gisseur eclairagiste) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Aur√©lie Charneux (clarinettiste) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) Thierry Mukala (R√©gie Technique) Thibault Deleixhe (historien de la litt√©rature) Kinan Massarani (Chef Op√©rateur / Assistant Cam√©ra) Gilles Escoyez (com√©dien) Jacques Van Wyser (toutes) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Muriel Bersy (Comefienne) Lara Hubinont (Com√©dienne) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Hugo Claudel (Musicien) Ludwig Pinchart (Musicien / Cameraman) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Louis Theillier (artiste) C√©cile De Brauwer (Professeur) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Kristel Lissens (ticketmanager) Juliettd Moons (Enseignante) Pierre Vermeulen (Producteur Compositeur) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) sofia betz (metteure en sc√®ne) Gabriella Iacono (Danseuse) Henry BELY (Employ√© administratif) Patricia Kinard (Artiste peintre) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Bay Aur√©lie (Artiste) Christophe Lampertz (Directeur Ecocup Benelux) Andr√© Baccichet (Directeur) Martin Coiffier (Artiste Visuel) David Van Walleghem (Musicien) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) J√©r√īme De Meuter (Chor√©graphe/danseur/chanteur) Louise Kollmeier (Pianiste) Aur√©lie Redout√© (Cheffe monteuse) Vincent Stiernon (Ripper) Kevin Conroy (Manager) Christian Merten (J'fais mon possible) Denis Strykowski (Technicien son) Brigitte Rival (coach de vie) Carina Mirolo (Prof) Pascale Burlet (Manager) Patrick Taliercio (R√©alisateur) Xavier Locus (Pianiste) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) Val√©rie Caudron (Enseignante) Coline Zimmer (Artiste engag√©e dans diverses compagnies et cec) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) Jean-Benoit Ugeux (R√©alisateur / Com√©dien) Dan Warnant (Pensionn√©) David graff (percussionniste) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Bruno Borsu (Com√©dien) Bo Tijskens (Visagiste) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) S√©bastien Walnier (Violoncelle solo) Jean Hilger (Pianiste) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Samuel Bernard (Directeur artistique) Henri de Gerlache (Cin√©aste) Zo√© Vital (√Čtudiante) Nawel HOUAMEL (Artiste et Technicienne) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Olivier Marganne (Animateur radio) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Marie Debrulle (Employee) Nore sanders (Productieassistente) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Ofelia Nistorov (Artiste de cirque) Jeremy Gillard (Etudiant) Tom Malmendier (Musicien) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) paco boiulanger (Technicien du spectacle) C√©dric Heymans (Eclairagiste) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Cyril Collet (Acteur) Yannis SADA (Regisseur General) Ang√©lique De cooman (Aucune) Thomas Monnier (Musicien) Aur√©lie Leuridan (animatrice) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Victoria Makosi (Administratrice de production) Claude Rappe (Ecrivain) Viktor Verleyen (Concert promotor) L√©onard Clarys (Regisseur) Olivier Hanssens (Regisseur) Camille Braun (Charg√©e de projet) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Florence Depaille (Professeur) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Sara Gr√©selle (dessinatrice/marionnettiste) Jerome Guilmot (Statutaire) Carinne Mahy (Enseignante) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) Eva De Roovere (musicien) Sophie Sommer (administration et logistique) Astrid Whettnall (Comedienne) Romain Lecharlier (Danseur) Thomas Durez (Instituteur primaire) christel putman (Distri) Christophe Minten (MARCOM Conceptbuilding Culturele projecten ARGUS bvba) Martin M√©reau (Musicien) C√©cile F√©at (Chef Monteuse) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Benoit Leclaire (technitien) Ingrid Baudoin (Artisane, animatrice en √©ducation permanente) Oriane Stevart (P√©diatre) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Ewout Pierreux (muzikant) Louis Prest (Com√©dien) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) Roland Dewulf (tr√©sorier) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Olivier Fi√©vez (Directeur) MARC Francart (RETRAIT√Č) Charlier Renaud (Machiniste) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Tamara Louis (arts plastiques) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) St√©phanie Van Coppenolle (Crew Planner) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Anne Meunier (Kin√©sith√©rapie) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) J√©r√©mie Holemans (Ouvrier) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Gilles Bissot (Fonctionnaire) Adrien Letartre (Com√©dien) Virginie Detournay (Intervenante culturelle) Simon Charlier (Musicien) Julien Elleouet (Clarinettiste) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Diana Van Gucht (Professeur) El√©onore Goffinet (Ing√©nieur du son) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Ulysse Gerkens (√©tudiant) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Garance Van rossum (Maquilleuse) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) Anna Touvron (Art director) Jean-Jacques DE BOCK (Citoyen) Victor Ridley (R√©alisateur) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) Frank Gizycki (Danseur) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Quentin Velghe (Programmateur musical) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Lucas Vermeire (Techniek) Quentin Hoogaert (Chanteur) Jeff Damas (Amuser) Trio Werner (pr√©sentateur radio) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) Tasset Virginie (Compositrice) Alice Leroisse (Sans) Edouard Chandelle (Assistant Camera) Michel Chauvaux (DJ) Alysande Hocquet (r√©f√©rente artistique) Ya√ęl Andr√© (R√©alisatrice) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Marie-Sophie Le Maire (Charg√©e de production artistique) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Philippe vanderschueren (Consultant) Jean marie Hanse (Musiciens) Val√©rie DEFECHE (Spectatrice) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) mickael bursztejn (Directeur Artistique, musicien et programmateur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Eric Crasset (Employ√©) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Claude Courtoy (Cameraman) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Emilie Leenaerts (Enseignement) Cyriel Lucas (Com√©dien) Villers Sander (Sound Engineer) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) Severine Mitchell (Administrateur) Mathieu L√©onard-Mortagne (Com√©dien-auteur) marie dominique ponette (conductrice) Federico D'Ambrosio (chef op√©rateur) Laurie Diricq (Webdesigner) Jean R√©my Hamoniaux (Danseur/Chor√©graphe) Santos Hevia (R√©alisateur) JOELLE DE GORTER (KINESITHERAPEUTE) Olivier Haesevelde (Percussions) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) Audrey Glotz (√Čtudiant) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Noellie Denomerenge (Employ√©e) Benoit Corman (Agent de Gardiennage) Meryem Messaoudi (Enseignante) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) bo van der werf (musicien) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Jeff Luyten (bediende) Elli Taylor (serveuse) Olivier Poot (Technicien) Danloy Francis (Musicien classique) B√©r√©nice Winderickx (enseignante) Alexandre BANCEL (Assistant r√©alisateur) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Christophe Leroy (Batteur) Robby Demaret (Road) sarah gouret (ingenieur du son) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Nicolas Swennen (Ing√©nieur lumi√®re) Coralie Germeau (psychologue) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Sarah Carlier (Artiste) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Andr√© LEVEAUX (accord√©oniste) Alexandre Tosar (Apprenti) Pierre Gordower (Enseignant) Wim Grevendonk (bediende) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) An Pierl√© (artiste) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Erwan Le Berre (Musicien) Jerome Peters (Producteur) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Baptiste Moulart (Comedien) Xavier DEFOING (musicien) St√©phane Zech (Organiste) Annie Godeau (Enseignante) Esinam Dogbatse (Musicienne) Sandra Engelborghs (Administratif) Larissa VAN WAES (Guide) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Nina Poskin (Soliste) David Bogaerts (Pianiste) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Tamara Geerts (Chanteuse) Dorian Dumoulin (Traducteur) Muriel De Groef (guide-conf√©renci√®re) Thomas Midrez (Conteur) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) tadzio baudoux (musicien) Philippe Vizy (Machiniste) Florence Huby (Chanteuse, chef de chŇďur, arrangeuse) Sigrid Vandenbogaerde (Violoncelliste) Gilles DEMOSTHENE (Directeur des Ventes) natascha hardy (ind√©pendante) Tom van Peer (Project manager) Valerie Schumacher (schumacher.val@gmail.com) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Estelle Denisty (Spectatrice) Nicod Julie (Coordinatrice) Val√©rie Nederlandt (Attach√©e de presse) Pierre Stine (Cin√©aste) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Beno√ģt Meulemans (Musicien) John Van Lierde (MD) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Maria Cotsoglou (Travailleuse sociale / spectatrice) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) Renee Libotte (membre du CA dE L' ASBL ¬ę √† la courte √©chelle¬Ľ th√©√Ętre liegeois') Fran√ßoise Fontaine (Directrice) Leila Mokhtari (citoyen) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Hilde Mortier (Gids) Geoffrey Bau (Juriste) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Gust Van Moorhem (Student) Jean-Yves Longfils (Technicien son, consoliste, rigger, inge studio, technicien polyvalent) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Jean-Christophe Mortehan (Administrateur) Jean-Christophe Renault (musicien compositeur) Fran√ßois Herman (Soudeur) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) Alice Lemaire (Productrice) Julie Bougard (Chor√©graphe) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Daniel Bury (retrait√©) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Arnaud Libert (R√©gisseur) Val√©rie GERARD (Infographie) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Virginie Dubois (Autrice) Ashley Dhellin (√Čv√©nementiel) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) CAROLE DEBOIS (Directrice d‚Äôecole) Brigitte Van groeningen (Peintre) Justine Bourgeois (√Čtudiante) Claudine Gourdin (Com√©dienne) pierre schiffers (musicien) Danielle Perez (Psychologue) Jean-Francois Andre (√Čclairagiste) Simon Van buyten (Acteur) Taylor Lecocq (Danseur) Sylvain Chauveau (musicien) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Fran√ßoise Vermeylen (Retrait√©e) leslie de geyter (stagehand) Renaud Anciaux (Machiniste) Erik Haemers (Plasticien) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) C√©dric Coomans (Com√©dien) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) CORNU Melissa (Actrice) Guyl√®ne Olivares (actrice) Eric Russon (Journaliste) Francois Demarche (Ing√©nieur du son) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Bozzini Emanuele (Musicien) Bernard Gilis (Ing√©nieur du son) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Anne-Fran√ßoise Bersou (1√®re assistante camera) Robin Mingers (technicien son / ing√©nieur du son) Sarah Hamdi (bar) Alain Altinoglu (Directeur Musical) Cedric Cerbara (Com√©dien) Aur√©lie Erbain (Employ√©e) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) toine Thys (saxophonionste compositeur) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Sandra Moelants (Redactrice) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Alain De Halleux (Cin√©aste) V√©rane Parmentier (Coordinatrice Comit√© √©v√®nements) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Marine Applincourt (Psychomotricienne) St√©phanie Noben (Enseignante) chris delville (graveur) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Guillaume Vierset (Musicien) Typh Barrow (Chanteuse) Stefan Pitz (Professeur) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) MICHEL PERL (ORGANISATEUR DE CONCERTSC ET EVENEMENTS) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Jeanpierre Cocco (Bassiste) Manu Prete (Artiste / Gestionnaire de lieu de spectacle) Lizzie Bronier (Master 1) Fred Rossillion (Responsable commercial) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Quentin Moll-Van Roye (R√©alisateur) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Chanda Vellut (Costumi√®re) Emmanuelle Ghilain (Citoyenne) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Roel Vergauwen (Bookingsagent Live Nation) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Shantala P√®pe (Danseuse chor√©graphe) John Balancier (Chanteur) Aay Liparoto (Artist) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Dominique Georges (Psychologue) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Roland Juchtmans (Muscicien) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Marine Depr√© (Assistante sociale) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Giaux Sophie (√©tudiant) Jean Malotras (Manager) Benjamin Deswysen (Consultant) David Leroy (Musicien) Ivan Tirtiaux (auteur-compositeur-interpr√®te) Audrey Louon (Teacher) Boris Coppieters (Animateur) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) anne PIERLOT (designer) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Vincent Auverdin (Enseignant) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Wolf Gruber (Conseiller) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Pauline Yarak (Formation vocale) Luc Borgers (Retrait√©) Mauricio Machuca (Technicien polyvalent) Hugues Pecheur (Pianiste) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Gentiane Van nuffel (Com√©dienne) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Gaylord Baert (Finances publiques) Peter Schoutteten (Technieker) Jean Ronchaine (Animateur socio-culturel) Hugo Vandendriessche (Mixeur - Arrangeur - Musicien) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Jean-Fran√ßois Baudelet (Technicien cin√©ma) Gauthier Minne (Regie) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Baptiste Vaes (Musicien) Laurent Haye (Musicien) Lucien Jans (R√©alisateur) Sam Touzani (Direction artistique) Milan Jespers (Artiste) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) elena perez (comedienne) Miodezky Mona (Chanteuse) Isabelle Peeters (coordinatrice) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Emma Pajevic (salari√©e) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Sarah Roman (Maquilleuse) Benoi Lacroix (story boarder) Gauthier Danniau (Acteur) Alice Vande Voorde (Musicienne) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Amandine Elsen (Com√©dienne) Quentin Havana (Regisseur) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) thibaut chuffart (monteur) Carpino Julie (Chanteuse) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Joelle CHANET (Gestionnaire) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Matteo Genovese (Bassist) Philippe Kariger (Ing√© son) Emeline Renoux (Enseignante) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) Gabriella Marchese (Culturel) Morelle B√©n√©dicte (Photographe) Cedric Legoulven (Com√©dien) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Rafael Aragon (dj / compositeur) Alain Bonvin (Amateur) Eric Tamundele (R√©alisateur) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Mohamed Diakite (Stagehand) Matthieu Safatly (Musicien) Nicolas Verfaillie (Regisseur) Melanie Olivier (Formatrice) Julie Cherpion (Coordinatrice) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Alexandre Falcone (Musicien, professeur de musique) Michel Marinus (Enseignant) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) Hilde Van Herbruggen (Muziek bibliothecaris) Rose Alenne (Costumi√®re) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Alisson Keyaert (Eclairagiste) Aline Giaux (Musicienne) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Annika Serong (com√©dienne) Thierry Robberecht (auteur) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Albert Bui (Ing√©nieur du son) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Kristof Coenen (Acteur) Emilie Corswarem (FNRS) Laurent Ingels (Realisateur) Elie Belvaux (Musicien) Camille Didion (Scenariste) Martine Claude (com√©dienne amateur) Boris Wilmot (Motion designer) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Jean-Luc Pappi (pianiste) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Geluck Antoine (Musicien) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) Adrian Sack (-) Manuel Tilquin (informatitien) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Chaska Camargo (Kin√©sith√©rapeute) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Eleanor Weber (Projets artistiques et r√©dactionnels) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) Maxime Delange (Op√©ration Support) Brigitte Skarpalezos (Actrice) Armando Luongo (Mucisien) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Sanda Giurgea (Neurologue) Pierre GERARD (Pensionn√©) Fran√ßois Dawans (Musicien) christophe ottaviano (R√©alisateur) jack thysen (Musicien) Benjamin Colaux (Cineaste) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Roos Strobbe (Muzikant) V√©ronique Bergen (√©crivain) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Julie Querre (Danseuse) C√©dric Cantigneaux (Educateur aide √† la jeunesse) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Barbara Solbreux (Biblioth√©caire) Mario Palacios Gonzalez (Altiste) Lucy Mattot (Com√©dienne) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Dimitri Geulette (r√©gisseur) Sami Dali (Booking et production d‚Äôevenements) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Domitilla Spencer (Animatrice) Anne-Mich√®le Schaack (Pianiste) eric marchal (architecte) gaetan wtoreck (artiste cr√©ateur plasticien-animateur) vanessa verstappen (com√©dienne) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Chloe CHIGNELL (Artist) St√©phanie Mahieu (g√©rante) Caroline Gereduz (Costumiere) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Marouan Iddoub (Acteur) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Christophe Challe (Metteur en sc√®ne) Johanna Oll√© (Violoncelliste) Jean-Jacques Struyven (Assistant social) Gis√®le Mariette (Auteure- com√©dienne) Gabriel L√©onard (Electro) Caroline Angelou (Animatrice Socioculturelle) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Delphine Roy (Comedienne) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Lau Mekhitarian (pianiste et professeur de piano) L√©a Chartier (Photographe) Isabelle Dekaise (Enseignante, com√©dienne, animatrice) bjorn borremans (bestuurder) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) C√©line Magain (co-directrice FrancoFaune asbl) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) val√©rie jung (sc√©nographe) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Himawari Arai (√Čtudiante) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Thomas Dimmers (Musiciens) Nine MURET (animatrice) Fabienne Syenave (NA) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Jacques Levesque (Concepteur Lumi√®re) Sarah Dupriez (Institutrice) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Julie Basecqz (Comedienne) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Caroline PAGES (Graphiste) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Frouke Wiarda (Musicien) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Adrien Sail (Technicien polyvalent) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) David Laurent (WP) Catherine Mee√Ļs (Violoniste) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Maxime Feyers (R√©alisateur) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Margaux Nyssen (Enseignante) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Ana-Clara Breeveld (Vendeuse ressort) Tanguy Delporte (Co-president des jeunes socialistes Luxembourg) Charlotte Pion (artiste) Dominique Descamps (Administrateur) Laurent Staudt (Comedien) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Mirella Gerber (Du mouvement) Lena Doryn (Makeup Artist) Norbert Boudboule (Sympathisant) Martine Layon (Psychologue) Deborah Rouach (Com√©dienne) Michel GERARD (Benevole) Alain De Clerck (Directeur artistique) Naomi Vermeulen (Employ√©) MICHA Wald (R√©alisateur et sc√©nariste) Bertrand Closset (R√©gisseur) David Verlant (Sc√©nariste) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Aur√©lien Coquelet (R√©gisseur G√©n√©ral) Angela Verdejo (Autrice) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Arnaud Wojtkowiak (Dj/light operator/ Light design) Anne Marie Finn√© (Artiste) Caroline Lemaire (Plasticienne) Rebecca Smit (Violoniste) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Muriel Bruno (Chanteuse) Thibault Collienne (Musicien) Daniel Barbenel (Pianiste auteur-compositeur) Dai-Linh Nguyen (Artistiek co√∂rdinator - programmator) Dani Klein (Chanteuse) Justine Caulier (Enseignante) C√©cile Bertrand (artiste) Charline Bragard (Gerante) Juliette Fassin (Assistante deco) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Hedwige Debroux (professeur d'art) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Lila Vander elst (Maquilleuse) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Emilienne Pastuszenko (Coordination & Animation) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Florence Vercheval (Chef D√©coratrice) Fr√©d√©ric Jarry (Conf√©rencier) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Marc Delhoune (Photographe) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Laura Pieters (Technicienne camera) Bernadette Mouzon (Th√©√Ętre/Doublage) Sandro Salis (Ouvrier) Eugene Gerin (Enseignant) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) Vincent Snappe (Enseignant) Conchita Paz (Com√©dienne) pierre dungen (Bertier) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Sophie Cuvelliez (retrait√©e) Marie Camelbeeck (guide) Lydie Thonnard (Musicien) Sylvain Clercq (Technicien) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) Frederique de Montblanc (Autrice) Anne Casterman (Traductrice enseignante) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Verheest Niels (Zelfstandige) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) Fran√ßois-Xavier Duch√™ne (Vid√©aste / Musicien) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Thierry Vassias (Musicien) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Mollie Costanza (Chanteuse) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Leila Foulon (Sc√©nographe) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Cyril Vercamer (Cariste/nacelliste/rigger(en formation)/techpolyvalent) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Lionel Aquilina (Batteur) Muriel Denis (Auteure dramatique) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Fivet Nicolas (Bediende) Clara Scheffer (√Čl√®ve) Agn√®s Ramaekers (Conseill√®re politique) Kamil Ben Hsa√Įn Lachiri (Chanteur Lyrique) Tom De Vuyst (boulanger) Olivier Brahm (Gerant) C√©line DESRUES (Costumi√®re designer textile) nadine verhaegen (amateur) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Jean-Claude HONORE (architecte) Delphine Gardin (Chanteuse) Sam Perl (Promoter) Dimitri Delvaux (Saxophoniste) Mariko Hayashi (Public) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) arthur gourdin (molon, administrateur) Salima Sarah Glamine (Com√©dienne/r√©alisatrice) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Deborah Lothe (Mod√®le) Gilles Servais (Batteur) Maxime Lambert (Ing√©nieur du son) Michiel Depreitere (Technieker) Mark Van Gorp (Technieker) patricia MATHIEU (photographe) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Fay Herregodts (Concert Production) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Fr√©d√©rique Guiot (Graphic designer) Yves Carpentier (Photographe) VIVIANE DARON (retrait√©) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Benjamin Jacot (Enseignant) Yves Kengen (n√©ant) No√© Francq (R√©gisseur) antoine salemi (reparateur cycle) Marie De Roo (Motion designer) carole baquet (assistante de production) Alexandria Wood (ing√©nieur du son) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Noemi Cano (Coordinatrice MKT et Promoteur √Čv√©nements Culturels) Charlie Cantraine (Accessoiriste) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) emmanuelle erhart (Costumiere) Vania Henrot (Employ√©e) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Bruno Grollet (Saxophoniste) Serge Plume (Musicien) Arthur Marbaix (Acteur) Aristide d‚ÄôAgostino (Musicien,Trompettiste, Arrangeur et compositeur) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) De Clercq Kevin (Roadie / Light operator) Pierre Chevalier (Musicien) Peter Dobbels (Venue Manager) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Jefferson LOUVAT (Mandoliniste) Tadek Vanvolsem (Com√©dien) Anne Guinot (po√®tesse) Viviane Carls (Employ√©e) Flora Hubot (Peintre) Prisca Denis (√Čtudiante) Salima Brahimi (Employ√©e) Gabriel de Halleux (√Čtudiant) Frederic Malherbe (Beaucoup) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Dominique Franquet (Monteur de chapiteaux √©v√®nementiel) Philippe Garcia (?) G√©rald Castiaux (Avocat) Jean Daye (√Čtudiant) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Piwi Leman (musicien) Samuelle Dupuis (Psychologue) Gabriel Claus (Bidouilleur) Bernard Lange (Enseignant) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) Antoine Davy (R√©gisseur) Anick Xhrouet (Direction) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) Fabrice Havenne (DJ) S√©bastien Chartier (Polytechnicien) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Francoise Desmet (retrait√©e) Maria Van Haver (Pensionn√©e) Christian Cabuy (Antiquaire) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) Philippe Blasband (Auteur) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Pascal Paridans (Ed. Phys) Annick Van Coppenolle (admin) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Tijl Piryns (Muzikant) Jo√ęl Grignard (Musicien) Bart Depreitere (Sales & project manager) Marc Brasselet (Musicien) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Nicolas Riez (Stagehand) Jack van der Loo (Cadreur/Steadicam) Sylvianne Goka (Coiffeuse) serge van mol (ces) Benjamin Coulon (Fonction publique) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Filip Vandenbruwane (Rigger) Ingrid De Waal (Enseignante / Auteure Interpr√®te) Zacharia Vigneron (Acteur) Marie Lelinski (Dessinatrice dans l‚Äô√©v√©nementiel) Patrick Nuytkens (General Manager) Fran√ßois David (DJ) Samuel Ber (Musicien, compositeur) Benoit Glaux Delporto (1er assistant cam√©ra) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) Isabelle Thirion (Aide m√©nag√®re) Aurelie Mazaudier (Prof) Jos√©phine Mondry (R√©dactrice, animatrice et conseill√®re) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) diegi amaral coutinho (violoncellista) Damien-Paul GAL (Plasticien performer) Christophe Remy (Directeur artistique) Anthony Selleslagh (Auditeur) Katrien Poels (Maquilleuse) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Mireille Aubry (Retrait√©e) Olivier de Decker (Dirigeant d‚Äôentreprise) Umm√©e Shah (Conteuse) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Julien Campione (Musicien) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Aline Roger (performeuse / professeur de pole dance) Anne Marsaleix (Traductrice) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Florence Dall'Aglio (Production manager) Philippe landrain (graphiste) Tolga Erciyes (Com√©dien) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Fabrice Boods Baudour (Boods Moods Consulting) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Xavier Deprez (Professeur d'orgue) Christian Schaubroeck (Conteur) Michel Schoonbroodt (Directeur et manager de production / Membre de la FBMU et du BWMN) Lise Lejeune (Costumi√®re) Doris Brasseur (Chanteuse lyrique) Quentin Bulboulle (Technicien et Dj) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Anne Marie Evrard (choriste) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Michel COURBET (Sales) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) David Goffin (Producteur) Guillaume Morisod (Ing√© son) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) audrey chaumeil (psychologue) Laurence Bouttiau (Architecte) Nathalie Delattre (Musicienne) Axel Lema√ģtre (Sales Manager) Jennifer Schwanen (Secr√©taire) Marc De Maeseneer (muzikant) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Iavicoli Joseph (√Čclairagiste R√©gisseur) Fr√©d√©rique Van Leuven (M√©decin psychiatre) Joanne VAN NEER (Assistant Administratif) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Jean Minetto (Vid√©aste) Isabelle Frere (Enseignante) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Carlos Verdejo (Peintre) Th√©o Delval (Etudiant) Carine Lelubre (Pensionn√©e) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Evelyne Van Eetvelde (Zelfstandig) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Eric Eggerickx (Dessinateur - cofondateur de l'espace 10/12) fernand Denis (Journaliste) Wouter Verbist (Ambtenaar) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Marie Mandy (Autrice R√©alisatrice) Muriel Charbonnier (Journaliste) Renaud Masson (Photographe) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) Sean Schievers (programmateur/artiste) Olivier Collet (Sans) Benjamin Maneyrol (Clarinettiste) Patricia JOBE (Animatrice Acad√©mie de peinture) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Renata Ruscigno (Acceuil) Alice Hubball (Th√©√Ętre) Genevi√®ve Mersch (r√©alisatrice) Eliane Bailly (Citoyenne) Federico Repiso (Graphiste) Oro Marcello (Libraire) Thomas Marechal (Technicien) Emmanuel Lambion (Curateur) Patrick Heselmans (Musicien) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Bruce Richards (Musician) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Silvana Di Giovanni (Enseignante) JM Adam (Retrait√©) Noemie Vos (Expert immobilier) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Johanne Verbockhaven (Phd) Sophie Dufays (Chercheuse en litt√©rature et cin√©ma) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Coline Lacroix (Etudiante) √Čtienne Wintquin (Idem) Zazie De Truchis (Artiste ?) Christophe Smets (Photographe) Sandrina Lusci (Retrait√©) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Marie Jennes (Chanteuse) Lucas Fermine (√Čtudiant) Lucas Sevrin (√©lectro) Stefano Leone (Acheteur technique) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Marie Duch√™ne (Communication) Philippe VERZELE (Enseignement) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Mathilde Wolff (Etudiante) Fabrizio Graceffa (Guitariste) Pierre Constant (Musicien, ing√©nieur du son, cr√©ateur sonore, producteur, compositeur) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Nathalie Dervaux (Freelance) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Maxime Kouvaras (journaliste-r√©alisateur) Ren√© DUFOUR (guide touristique) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Laura de Arriba y Escol√° (Regieassistent) Sylvie Dory (Musicienne) Philippe Gouzannet (Responsable de prod. Machinerie) Sebastien Taillieu (G√©rant) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) pierre Bursztejn (Ind√©pendant) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Sabrina Warny (Employ√©e) Madeleine Bara (Enseignante) pierre moreau (photographe exposant) laurent stelleman (Musicien) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Florence Mendez (Humoriste) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Marc Pierre (Enseignant) Oscar Mercier (√Čtudiants) Carole G√©rard (Technical Production coordinator) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Gian Ponte (Musicien) Barbara Schoen (Brand Manager) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Yves Lecomte (Artiste) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Morgane Philippe (Enseignante) Bart Tuyaerts (Crewleader Antwerp Giants) V√©ronique Cloes (Administratrice Heart's Angels ASBL, b√©n√©vole dans diff√©rents √©v√©nements) Ruben Trabuco (Regisseur plateau deco/technicien sc√®ne) Bernard Guyot (Saxophoniste) Werner Mareels (amateur muzikant) Alice Mottoul (com√©dienne) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Sandrine Spina (Productrice) Emilien Vekemans (Acteur) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Nabil Missoumi (Com√©dien) Balleux Stephan (Toutes) Michel Saintrain (Public) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Sophie Carree (Dirigeante) Robin Bolle (Metteur en sc√®ne et sc√©nographe) Sven De Weger (Event Security) Isabelle Baudot (Project Manager) Zo√© Kamps (Communication) jean marc panis (r√©alisateur) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Sophie Huyghe (Enseignante) Arnaud Rosoux (Musicien) Guillaume Mich√®le (Passionn√©e de musique, th√©√Ętre, spectacles, cin√©ma) Genevi√®ve Hauzeur (.) Seb Dubois (Artiste) Anne Brebart (Psychoth√©rapeute) corentin binard (artiste peintre) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse) Karin Giuliani (Prof des arts de la parole) Anne Goy (artiste designer) Sabrina De Clercq (Polyvalent bediende) Kenzo Virga (Com√©dien) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Philippe Leys (Gedelegeerd bestuurder) Emmanuelle Ladune (2√®me et 3√®me assistante r√©alisatrice) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Garcia Arturo (Trompetista) Thierry Steffens (Enseignant) Ralph Dekoninck (Professeur) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Bernard Yerl√®s (Padam films productions) Magali Berael (Danser) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Alexander Gurning (Pianiste) Fabienne Aucant (Production) Marco Bertozzi (cr√©ateur lumi√®re, r√©gisseur lumi√®re) Iman Aroud (Professeur) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) Jan De Block (Composer/producer) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) Stephane Martin (Regisseur) Astrid Martin (Assistante maternelle) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Catherine Lausberg (Peintre) Claire Halbardier (Agent de communication) Valerie Marchat (Assistant) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Joelle Poulit (Secr√©taire) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Joseph Collard (Artiste) Massimo Tripoli (√Čv√©nementiel) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Youri Balcers (Compositeur) Li√©vine Hubert (Artiste) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Isabelle Gobbaerts (Multi) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Benny Haegeman (Personeelschef) Jonathan Parmentier (Musicien) Julien Dejasse (Bassiste) Sarah De Schepper (Makeup artist + haarstyliste) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Antoine Jonniaux (illustrateur) francois chevigne (professeur de piano) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Catherine Lef√®vre (animatrice) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) H√©l√®ne Jouet (Accessoiriste) Francis BRUYNDONCKX (Directeur d'√©cole) Julien Farinella (Agent / Project Manager) Anthony Fina (Operationnal Manager) Delphine Humblet (Artisan) Jan debski (Comedien) Fanny Boizard (r√©gisseuse) Christian Kraewinkels (Guitariste) Lorenzo Chiandotto (Fondateur et co-directeur de l'ATPS) Antoine Sion (Designer) Romain David (acteur, porteur de projets) B√©atrice Massinger (Sc√©nographe) Charlotte Adam (Marketing officer) Thierry BROLET (expert) Nathalie Trigaux (Formatrice) Nicolas Hanson (Musicien) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Manon Marlier (Project manager) Piotr Paluch (Musicien, Producteur, Compositeur, Arrangeur, Coach, Enseignant) Orphise Labarbe (Musicienne) Nermin Kumanova (Conseill√®re communale) Marc Oschinsky (Journaliste) Daniel Dejean (Compositeur) John Mayard (InGson Live & Studio) Julie Urban (Arts de la sc√®ne) hugo Larisch (R√©alisateur) Bertrand Leclercq (Enseignant) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Mainil Michel (Musicien) Stephan Kesenne (Musicien/auteur/compositeur) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Julie Vanderkelen (Programmatrice/ Distribution de films) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Jasmina Douieb (Coledienne) Corina Pitic (Architecte) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Mich Leemans (programmator) Christophe Mendes (Repr√©sentant) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Pierre-Florent Petit (En manque) Kris Belean (sound engineer) Romain Willekens (Coordinateur logistique) Mathilde Laroque (Danseuse, chor√©graphe et m√©diatrice culturelle) Colette Sodoyez (Comedienne) Jacques Dominique (Titre service) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Laurent Finet (Directeur Gestion et d√©veloppement des plateformes) Lukas Falesse (Monteur) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Marc Decallonne (Chef de projet) Thierry Hellin (Interpr√®te) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Aurelie Platteau (Animatrice) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Catherine De Biasio (Compositrice) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) ivan rosseel (entertainment) Christian Ferro (R√©gisseur g√©n√©ral) Monique Manceaux (Com√©dienne) Consuelo Marsico (danseuse) Benjamin Colard (R√©gisseur lumi√®re) Maxime Dieu (Directeur festival cin√©ma) Charlotte Marchand (Artiste) Shahab Mary (medecin) Mathy Nathalie (Project Manager) john-john mossoux (artiste) Marie Brumagne David (/) Mohamed Chaara (Ripper) Camille POUPET (R√©gisseur spectacle) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Veronique Thieme (Enseignante) Mans Manuszko (DJ) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Pascal Matthey (Musicien) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Veence Hanao (Musicien) Georgina Becker (Productrice) Ludovic Barth (Com√©dien/Metteur en sc√®ne) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Claude Collard (Tr√©sorier) Raphael noel (directeur technique) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Cl√©ment Thomassin (Financial Controller) Nicola Lomartire (Ing√©nieur du son) Antoine Geeraerd (Cadre) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Simon Hanin (monteur son et autres) Guillaume Kayacan (Photographe) Judith Grunberger (Artiste) Serge Goldwicht (Arts) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Nadia Pissoet (Employ√©e) Bart Van Gotha (psycholoog) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Greg Baumann (Com√©dien) J√©r√īme Thil (Bassiste) Doris Michel (Photographe) Gauthier Keyaerts (Artiste interdisciplinaire) Julie Perin (Spectatrice auditrice) bart walter (artiest) Chadi Abou sariya (Audio-visuel) Laigneaux Martin (Organisateur d'√©v√©nements) Lo√Įc Faure (Jongleur) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Gabriel Marguerie (Technicien de maintenance) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Kenneth Vanbrabant (Juriste) Vincent Foret (Photographe) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) alexandra Walravens (Costumi√®re) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Macha Gangolf (Maquilleuse t√©l√©) Olivier Van Landuyt (Boss) Kate Ross (Com√©dienne,humoriste,improvisatrice) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) Val√©rie Marchant (com√©dienne) Baptiste Lalieu (Saule) Juliette Servais (Enseignant) Martin Gils (Etudiant) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Pascale Marlier (Ecrivain) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Philippe Ekoka (Musicien) Giovanni Guarini (Artiste) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Elisabeth Mercatoris (Assistante administrative et artiste pluridisciplinaire) Christine Sommeillier (Enseignante) Julie Ernest (√Čtudiant) Philippe Paggen (Enseignant) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) marta bergman (r√©alisatrice) Pascal Winberg (Chansonnier) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Jonathan Vincke (R√©gisseur de tourn√©e) Nicole Miller (Musicienne) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Lena Sturbois (Employ√©e) Marek Olbinski (Graphiste) Ysaline Libert (Etudiante) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Jacques Prouvost (.) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Manon De Visch (Etudiante) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Iris Maas (Communication) Christophe DUBUC (Directeur des Op√©rations) Robert Hansenne (Photographe) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Hugo Neyens (Technicien light) Ann Sevrin (Administrateur soci√©t√©) Antoine Denis (G√©rant) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Fanny Lecart (Designer) Zo√© Dufour (Communication) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Nikko Noirhomme (D√©corateur - sc√©nographe - monteur VFX) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Gregory Defreyne (Peintre) R√©simont Philippe (Com√©dien) Alexandre Pinchart (Agent / Promoteur) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) Michel kozuch (Musicien peintre) Marine Henin (Charg√©e de communication) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) Christiane Genard (Enseignante) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Asma Chounani (Chanteuse) Jean-Julien Servais (Musiciens) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Damien Polfliet (Ing√©nieur du son) Frederic Vanberg (Sound designer) Michele Swennen (Professeur de danse) Christian Cloes (COO) Bartholomeus VAN de VELDE (chef d'orchestre freelance) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Laurence Halloy (Cr√©atrice lumi√®re) Juan d'Oultremont (Artiste plasticien - auteur) Paloma de Boismorel (Journaliste) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Julien SCHEPERS (G√©rant) V√©ronique Delmelle (Enseignante/ind√©pendante complementaire) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) St√©f duby (Photographiste) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Alexia Waku (Artiste interprete) Orlando Kintero (Peintre) Johan Barra (Musicien) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Vincent Vandist (--) Christophe Hermans (R√©alisateur) Michel COLLETTE (b√©n√©vole) Laura Erba (Sc√©nographe) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Maud Scaillet (Coordination Secu) Eddy Devolder (Ecrivain) Olivia Afano (Etudiante) Emmanuel XAVIER (Designer) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Dolores Decamps (Enseignante) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Telma Cass√© (Charg√©e de m√©diation et de diffusion) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Didier Raoul (Chef travaux) Diaz Adrian (Acteur) kristof Huget (Volgspot) Charlotte Vanhulst (Comptable) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Canart CANART (Directeur Commercial) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Lina Derventlis (Polyvalente) Umut Vicdan (Pianiste, enseignant, producteur, organisateur d'√©v√®nements) Emmanuel Chessa (Rigger) Ben Botha (stagehand) Eddy Gijsens (Directeur) Tom Bourgeois (Musicien/Compositeur) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Morgane Banneux (Aide familiale) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Caroline Modave (Com√©dienne) Marc Delcour (Chauffeur) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) Emerson Devresse (Professeur de guitare et guitariste) marie desmet (responsable asbl) Maigret Fr√©d√©ric (Graphisme) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Aurelie Cuvelier (CEO) Jean-Francois Saudoyez (Enseignant) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Elisa Pirondeau (ind√©pendante) Sylvain Lakeye (Technicien Du Spectacle) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Line Adam (Compositeur) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Kritonas Anastasopoulos (Acrobate) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Antoine Jeunieaux (Vis√©-president du Conseil Etudiant d'Art¬≤) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Marie Lovenberg (Costumi√®re) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Johara Belhmane (Com√©dienne) Gilles HERPIGNY (Assistant social) Chantal Delers (Sans) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) aurelie laurent (assistante d' administration) Sylvia Hollander (Membre) Camille Balseau (Etudiante) Vincent Fis (Musicien) J√©r√īme Gosset (Chor√©graphe, danseur et coach) Julien de Jaer (Gerant) Rudy Etienne (Sc√©nariste) Maxime Goffinet (Eclairagiste) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) benoit Maljean (clown et jongleur) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) H√©l√®ne Capelli (Dir Admin et Financi√®re Th√©√Ętre) Justin Bindariye (Chef d'√©quipe technique (stagehands)) Olivier Cox (Musicien) Sandrine De Vreese (Coordinatrice socio-culturelle) Carine Boone (Venue/Project Manager) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Fran√ßoise Housen (Musique) Vincent Strebelle (intermitant) Katerine Bernirr (Graphiste) Nicolas Gillard (Vfx compositor) Mathias Donnay (Cantine cin√©ma - Chef de plateau - Ass. r√©alisateur) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Renaud Paquot (R√©gisseur) Louis de Fauconval (Etudiant) Ma√Įt√© Hennemont (Com√©dienne/Enseignante) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) Gilles Mathieu (Responsable d√©partement √©clairage) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Pierre Molinghen (Photographe) Peter Permeke (Artiste) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Maxime Tirtiaux (Musicien) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Luc BAEYENS (pensionn√©) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Thibaut Fontenoy (Producteur audio-visuel) Sarie Verheughe (Make-up artist) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Pauline Tart (Membre du public) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Philippe Delaite (Peintre, photographe, graveur, dessinateur) Arnaud Chamoy (Technicien video) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) Olivier De Soignies (Forklift driver manitou driver technicien polyvalent r√©gisseur road) Gael Leininger (R√©gisseur) Mathieu Besnard (Com√©dien) Antoine Pierre (Musicien) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Olivier Arnoldy (r√©gisseur) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Henri Couchard (Etudiant) Julie Cao-Van (responsable p√©dagogique) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) hilippe Moins (directeur artistique) C√©dric Sacr√© (Technicien son) Aurelie Harrang (Marketing - communication officer) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Edith Van Malder (Actrice) Cristina Marchi (Artiste) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Sumeya Kokten (R√©alisation) Theofanis NOUSKAS (Artiste visuel / technicien du spectacle) L√©once Chanoine (M√©lomane) Michel Mazzoni (Artiste / Enseignant) David Epis (Animateur socio culturel) Jo√ęlle de Schaetzen (Comptable) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Jose Criado (Emploi) Mathilde Cuvellier (Musicienne) C√©line Capouillez (Animatrice et charg√©e de comm en centre culturel (BW)) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) Christel Richard (√Čducatrice) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) jeremie mosseray (Musicien) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) olivier de Mascio (Employ√©) Frans Segers (Consultant) Vincent Maillen (G√©rant) marie debatty (animatrice arts plastiques) Yorrick Detroy (Regisseur) Jennifer Pio (Violoniste intermittente) Claude Nobels (Producteur musical) Hakim Louk'man (Com√©dien) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Christian Schnezler (Habilleur cin√©ma) Deborah Marchal (Com√©dienne) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) PATRICK VAN COPPENOLLE (CADRE) Blaise Ludik (Acteur) Nathalie Grippa (Architecte) Thomas Van Dorpe (Ing√©nieur du son) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Poupette Choque (Solidaire) victor launay (danseurs) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Didier Saint-Jean (Guide) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) Isabelle Bonmariage (Scripte) Nicolas Denison (Compositeur digital) Cathy Marlair (Doctorante) claire williams (Artiste) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Lakshmi Matthieu (Muzikant Harp / zangeres) Manon Golembieski (Habilleuse) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Quentin Bries (commercial) Claude Hauwaert (graphiste) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) ivan Rosseel (entertainment) Filip Jordens (Arts Vivants) Manuel VIERSET (Com√©dien) Alain Caron (P√©diatre) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Nathalie Demelenne (Educatrice) Martin Vernier (Manager d'artiste) Alice Foccroulle (Chanteuse lyrique) Mario Costa (Crew Boss) Xavier Wilkin (Bookeur / promoteur) Raoul Belmans (DJ / producer) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Antoine Dersin (Photographe) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Antoine Flament (DJ/Musicien) joseph hardy (Enseignant) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Wolfgang Bregentzer (Artisan) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Fran√ßois Pinte (com√©dien - metteur en sc√®ne) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) claude fisson (b√©n√©vole) Sabine Houwaer (Journaliste) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) Dimitri Mak (P√©diatre) Pauline Thonon (Assistante communication) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Deborah De Bock (Project Manager) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Nick Moinet (Audiovisual technician) Olivier Thomas (Com√©dien amateur) Lorcan Fahy (Musicien) Daniel de Beer (Retrait√©) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) Sandra della Faille (Criminologue) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) Laura Vrancken (Prof de danse) Harold Henning (interpr√®te et cr√©ateur th√©√Ętre/danse/cirque et p√©dagogue) Napoletano Fr√©d√©ric (Comedien voix off) Simon Galloy (Enseignant) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Yasmina Bourgaux (Idem) Nicola Latorraca (regisseur) Thierry Desclez (g√©rant) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Nadia Ben Romdhane (peintre) Korneel Van Neste (Zanger) Rachel EVRARD (Traiteur pour √©v√©nements culturels et artistiques) Samir Bendimered (Directeur artistique) Martin van HAUTE (Pensionn√©) Emilie Dehez (Booker & Promoter) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Wim Eggermont (Muzikant) Marie Collette (Couturi√®re) Monique Meurant (Retrait√©e) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Lionel Crustin (R√©gisseur) laurent bernard (R√©gisseur) Olivia Auclair (Com√©dienne et chanteuse et auteure) Joachim Iannello (Violoniste) Julien Collignon (Violoniste en orchestre) Kevone Detrembleur (Le chief) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Filipe Dos santos (Director of foto) Raf Vermeulen (arbeider) Maxime Wastiels (Professeur de trompette / Freelance) Esther d'Andrimont (Chanteuse) Jocelyne LENOIR (Logop√®de) Sandra Colson (Assistante Promoter) Leonard Steigerwald (Musicien) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Charlotte Peytier (Secr√©taire) Alain Bronckart (Artiste) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) Damien Tinck (Technicien de spectacle) Jean-Fran√ßois Declercq (G√©rant soci√©t√© affichage culturel) Karel Burssens (Kunstenaar scenograaf) Camille Dejean (Artiste) Raphael Thys (Futurologue) Maud Dallemagne (Salari√©) jeremy tondeur (Chef op√©rateur) Sylvie Bertaux (Choriste) Julie Soyeur (Educatrice) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Samuel Namotte (Chanteur) Roberto Savo (R√©alisateur) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Jacqueline Bollen (enseignante) Paul Mertens (Strategy Expert) Sandrine Blancke (Com√©dienne) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) Lucas Lebacq (Musicien) Vincent MEULEMANS (Guide-conf√©rencier) jean luc millot (musicien) Eveline Peten (enseignante) Lidewei De Sterck (Musicienne) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) nadette guilbert (logop√®de) Pol Landercy (Amateur d'arts) Jacques Chelidonis (Musicien) Jean-Pierre Dassonville (Professeur de cor) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) fil zennaro (g√©rante) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Martin Marique (entremetteur) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) juliette otter (chor√©graphe) Christine Boone (Sans emploi) Nathalie Huby (Violoniste) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Emmanuelle Nieuland (Animatrice) Daniel MEUNIER (G√©rant) Patrice de Matos (Musicien) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Pierre Vaiana (Self employed) Jochen Decostere (Regisseur) Christophe Loncour (Ingenieur du son) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Laurent Daners (Dj) Amaury Sabourin (√Čtudiant) Anu Junnonen (muzikant) Aline Gampert (Directrice de th√©√Ętre) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Kevin Cools (Billettiste) Guillaume Codutti (Musicien) Adrien Debouche (√Čtudiant) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Christine Quertinmont (prof de yoga) Farrah Flament (Artiste) Christophe Musiaux (Musicien) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Tania Garbarski (Actrice) Paulo Rocha (Musicien) Jessica Tamsma (Percussioniste) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Catherine Cornet (Directrice d'une asbl artistique) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) V√©ronique MASSON (M√©decin) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) L√©o LEFEVRE (Directeur de la photographie) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) caroline voisin (animateur) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Olivier Haas (Enseignant) Valerie Breithof (√Čv√©nementiel) Shelby Collignon (Stagehand) Safi Diazila Anita (Charg√©e de projet) Depont Eric (Graphiste) Hasna Azzouz (Charg√©e de productions) Julie Boitte (Conteuse) Arnaud Arseni (Auteur) Florence Sa√Ędi (Productrice) Dominique Sintobin (Po√®te) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Caroline Genart (Production cin√©ma) Alessandro Bevilacqua (Com√©dien voix, professeur de th√©√Ętre) Marc Galo (Artiste) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) Eric Zuyten (Educateur) Annie De Wiest (Sociologue) fabrice mirco (Batteur) Marguerite Mambour (Pushingball) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Eric De Coen (Ind√©pendant) Jonasz Olivier (Graphiste) Alyssa Lambot (Musicienne) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) St√©phane Delvigne (com√©dien) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Patrick Bauwens (R√©alisateur Audio / Com√©dien) No√©mie Vanheste (sc√©nographe) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) Bruno Coppens (producteur) Thomas Maillet (Guitariste) Sophie Cavez (Musicienne) Laurent Hayez (Technicien) Berengere Cornez (Directrice des Jeunesses Musicales de Bruxelles) Breton Javier (Bass) Stephane Mercier (Musicien) Jimmy Van Meel (Chef decor) Pauline Dewaide (Cadre) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Serge Huwart (Artiste) Renaud Godart (Chanteur Ykons et Dj) Graziella Calabrese (Responsable achat) Sandra De Smedt (Employ√©e) Jan detiffe (Rigger road froklift ...) Fabienne Nyssen (Coordinatrice) Tom Bevernagie (Podiumbouwer) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Diego Higueras (Musicien) Helene Koole (Event Curator) Tim Blaise (Marketing) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Coralie Pay (Chef de projet / cr√©ation de d√©cors) laurence caps (cadre) Ad√®le Pion (danseuse, plasticienne, illustratrice) Olivier Holemans (Responsable administratif et logistique) Maud de Guiran (student) Guy Van Hasselt (Zaakvoerder) Dimitri Par√©e (Employ√©) Perrine Rulens (D√©coratrice) V√©ronique Guillaume (professeur) Delphine Jouret (Spectatrice) Mr B. Mr B. (Musicien) Gregory Beghib (R√©alisateur) Cyril Francq (Musicien) Ellen Van der Donckt (Crew planner) Richard Motte (Market Researcher) Ma√Įwenn Meunier (Professeur des Arts de la parole) Delphine Bibet (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) S√©bastien Autphenne (D√©corateur cin√©ma) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Vick Vandenput (Rental backline) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Charles Legrand (R√©gisseur - Technicien) steve Driesen (Com√©dien) John Davis (Com√©dien) Alice On The Roof (Artiste) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Stephane Maquet (Technical manager) Henri Greindl (instrumentiste, compositeur, producteur de musique enregistr√©e et d'√©v√©nements) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) M√©lisande Cailleau (Avocat) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Augustin De bellefroid (Directeur artistique) Nono Battesi (Choregraphe) Brigitte D'haese (√©ducation) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Bob Henrot (Vice pr√©sident) Wim Lauryssen (Trombonist) Fabien Degryse (musicien) Catherine De Michele (Responsable de communication) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Steve Raeymaekers (Op√©rateur vid√©o) Koen Van der Sande (Acteur - Performer - Presentator - Event Manager) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Chris Bergs (Manager B2B & Commercial Relationships) √Čric Renwart (Musicien live, musique √† l‚Äôimage) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Audrey Michotte (Cadreuse) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Vincenzo Casale (Musicien) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Alexander Weiss (Programmateur / Producteur) Claire Pierrard (1√®re assistante cam√©ra) Pascal Charpentier (Musicien) Roberto Salvador (G√©rant) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Anouchka Bouglione (Artiste de cirque) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) Anais Elba (Musicienne) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) Manon Moemaers (Pianiste Compositrice) Vincent Huertas (Com√©dien) Micheline Gutman (Production manager) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Angel-Jean Watt√© (Promoteur) Coralie Pastor (Comm & Change) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Pascal Chardome (Musicien) angele plaut (danseuse) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) aurore LINCE (professeur) Cecile Dumortier (Magistrat) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Sidney Custers (Coordinateur √©v√©nementiel) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) Paul Fauconnier (Conteur) Mathias Andrianne (DJ) Jean-Philippe Jacob (Animateur socioculturel) Francois Rouchet (Photographe) David Vranken (monteur son) Edouard Gerard (Retrait√©) Matthieu Guilbert (Assistant de compagnie th√©√Ętrale) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Aline Baudet (Designer, illustratrice) Baert A√Įsha (Curator (jazz) & fotograaf) Manu Ruwet (Animateur culturel) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Michel Di Girolamo (Tromboniste) Patrik Vonckx (podium bouw) R√©al Siellez (Acteur/Animateur Radio) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) Tom Mannaerts (Comedien) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) michael Lemmens (Cadre) Jean-Luc GEOFFROY (Retrait√©) Judith WILLIQUET (Actrice chanteuse) Leila Putcuyps (Com√©dienne) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Louison Renault (Professeur , musicien) Adrien Glineur (Producteur) Genevi√®ve Dehout (Sociale) Rachel LAMISSE (Visual designer) Sylvain CREMERS (musicien classique) Carine Poucet (G√©rante) Karoly Alapi (stagehands) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Cathy Mlakar (Scripte) laurent strivay (verre) Arnaud Berghmans (Machiniste) Harold Noben (Compositeur - arrangeur - pianiste) Ga√ętan Warin (Informatique) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Murielle Brahy (Cr√©atrice de vitraux) Marc Smeesters (Agent) Anne Peeters (marionnettiste au sein du th√©√Ętre du N-ombr'√ģle) Peter Beda (Lazy Rebel) meddy guendil (com√©dien) Stefaan Angillis (Crewchief) Antoine Georges (Cameraman) B√©nita Igiraneza (Communication) Gregory Maira (Agent finance) Rodolphe Maquet (Musicien) Marua Floxo (Performance esculpture) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Renaud Pirson (Programmeur) julie montignies (animatrice) Denis Cruysmans (Enseignant) Luc Lorenzi (Enseignant) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) vanessa charlier (horeca) Catherine ELIAT (Pas) Rolando Guerrieri (R√©alisateur - Directeur photo) Marion Lambert (Danseuse) Elisabeth Navez (Patron) Ninon Perez (Com√©dienne) Beno√ģt Dumont (Aide familial) Edith Robin (Psychologue) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Anne Collet (Musicienne) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Luc B√©riot (Enseignant) Youn√®s Boukili (Musicien) Nadine Verhellen (choriste) Gaspard Sicx (Batteur) Dan Kaminski (Professeur) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Nicole Debefve (Retraitee) Sebastien Lemaire (Musicien) Espour Sarah (Artiste) Nathalie Deneyer (Enseignante) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Colin Christiany (R√©gisseur) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Lara Cowez (Professeure) C√©line Lecocq (Programmatrice) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Ga√ęl Turine (Photographe) Cecile Rousselle (Retraitee) pascale barret (visuelle & performance) F√©licien Jacques (Etudiant en evenementiel) Helene Sauliere (aucun) Lutgard Janssens (Zelfstandige) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Nathalie Jacques (Enseignante) Fabian Donis (Technico-commercial) Ichraf Nasri (Sans emploie) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) Anicia Echevarria (Costumi√®re) Mustapha Abatane (Storyteller) Soledad Ferreira (Enseignant) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) pierre-francois joslet (Dj) St√©phanie Vander Meiren (Animatrice artistique) Miguel Angel Cordoba Pelegrin (Artiste de cirque) Milena Bochet (Cineaste) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Caroline Case (G√©rante) Guy Deltour (Sculpteur) Fr√©d√©ric Fonteyne (R√©alisateur) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Mounir Ben Bachir (Assistant r√©alisateur, r√©gisseur) Claire Ataya (student) Joelle Bar (priv√©e) Marie-Line Marion (Employ√©e) Bruno Parent (Distributeur de films) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Luc Lambert (Musicien) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Dozot H√©l√®ne (musicien) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Serge Schoonbroodt (Organiste) Pierre CLEMENT (Directeur technique) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) gregory Carnoli (Artiste) Martin Malcourant (Serrurier) Christophe Hella (R√©gisseur) Vincent Thirion (Directeur de Central) Evelyne Cuylits (Sculptrice) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) Nicolas Thonon (Directeur technique) David M√©ndez Y√©pez (Chanteur, musicien, auteur) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Andre Renaud (Retrait√©) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) Bernard Van Nuffel (Echevin) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Henri Culot (Danseur) Gaetano Fabri (Musicien) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Christophe Willems (Auteur / Compositeur) PHILIPPE PIRON (CAMERAMAN) Christophe bonhomme (Employe) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Morgan Laloux (Event planner) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Colette Scheenaerts (N) Laila Assouli (Manager) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Caroline Donnelly (Com√©dienne) charles kaisin (Directeur artistique) Noari DRAGH (DOP) Suzanne Vermeyen (Violoncelliste) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) L√©a Halimi (Violoncelliste) Fernand Janssens (r√©alisation vid√©o √©v√©nementielle) Bertrand Monette (Electro de cin√©ma) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) Anna Renouprez (Actrice, cantatrice, chanteuse, auteure) S√©bastien Legrand (Magasinier) Patrice Bourg (Directeur) Jacques DENIS (Producteur) Peter Candries (Straattheater artiest) Sebastien Andres (Producteur) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Vincent Joly (Rigger) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) CAMILLE LANCELIN (Performer) Laurent Boschloos (Booking Manager) Vincent Hublet (Production manager) Laureen Delvallee (Logopede) Anthony Robert (DG) Stephane Darris (Producteur) Aur√©lien Canard (Responsable de projet - ing√©nieur du son) Catherine Deschryver (Management) Julie Leonard (Enseignante) Estelle Duchateau (√Čv√©nementiel) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Bernard BOUDRU (com√©dien) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Beno√ģt Tempels (Ing√©nieur du Son) Vincent Lesceux (Passion) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) Alice GADBLED (R√©alisatrice) Sophie Hermant (Employ√©e) Gianni La Rocca (Com√©dien/Acteur/professeur de th√©√Ętre/Animateur d‚Äôatelier) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Pascal Audenaert (pascal.audenaert1@telenet.be) Morgan Kopeinig (Musicien) Delphine Binard (Employ√©e) Laurette Mathieu (droit) Morgane Heyse (Chanteuse lyrique) Beatrice Leysens (Assistant) Michel Brasseur (Musucien) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Jan Appermont (Forestier) Zo√© Mullenders (Chanteuse) Eric Mingelbier (Animateur Musicien) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Vincent Goffart (Ing√© son) Farah Paniagua (Dessinatrice) Olivier De Soignies (Forklift drivers stagehand) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Athena Poullos (Com√©dienne) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Sophie Leso (Com√©dienne, metteure en sc√®ne) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Axel Van Mullem (guitariste) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Alex Denis (Bugle) Durt Silio (Artiste / Enseignant) Didier Moens (Musicien/ing√©nieur du son/producteur) Roberto Romeo (Cin√©aste) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Johan COIGNAU (ACTEUR) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Georges MARIETTE (Pensionn√©) Sandra Janssens (Charg√©e de communication et chanteuse) Adrien Vwrhoeven (Na) Bastien Hidalgo Ruiz (Technicien son, musicien) Virginie Verdier (Artiste) Michils Ludovic (Ceo) Marc Van Eyck (Producteur) Cindy Ryckmans (Bediende) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Van Cauwenberghe Bram (r√©alisateur) Christophe Bergmans (Web designer) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Michel Jaspar (Musicien) Leone Celia (√©tudiante) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Bruno HERZET (saxophoniste, interpr√®te, p√©dagogue) Perrine Delers (Chanteuse) Barney Frydman (R√©alisateur) Naomi Vercauteren (violist) Rejane Turner (Office Manager) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Fabienne Seveillac (Chanteuse lyrique) Daniel Lenoir (Guitariste) frederic schenk (animateur culturel) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Thierry Heynderickx (Acteur) Julien Limbioul (Com√©dien) Christopher Yates (R√©alisateur/sc√©nariste) Dani√®le DARRAS (.) Alec De Busschere (artiste) Fred Bomal (Musicien) Raphael de Radigues (Ing√©nieur du son) B√©atrice Balcou (plasticienne) Jasmien Hoffmann (X) Geoffroy Timmermans (dirigeant d entreprise) Fred Van Bever (Avocat) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Antoine Gueuning (Auteur / compositeur / interpr√®te) Nicole Letuppe (Chanteuse) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) vincent nouaille (Preneur de son) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Valery Stasser (Comedien) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Robert Scarpa (r√©alisateur radio) Simon Grunberger (Manager) Mathieu La Rose (Assistant social) Eric Laes (Chef de projet) Fran√ßois Moens (Administrateur) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Anthony Simon (Technicien) Jean-Louis Langlais (jj) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) Diana Barreto (artiste/animatrice) Basile Richon (artiste + enseignant) Astrid Antonis (Pensionn√©e) Charlotte De Naeyer (Artiste plasticienne / du spectacle) Delphine Lobet (Animatrice cirque et funambule) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Roald Baudoux (----) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Alexandre Mahaux (Ing√©nieur du son et Clavieriste) Hafid MIMOUN (Gerant) Silvie Martens (MUA) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) Maria Peredo (Performer) Igor Gehenot (Pianiste) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Tom Brus (directeur artistique) Dominique Falmagne (Fan de culture) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Daniel Thielemans (Acteur) Pierre Norga (Guitariste de passion) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) Jason Mathot (Photographe) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Fabien Buisseret (Enseignant) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) Thibault Wathelet (Artiste) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) juliette depatoul (graphiste) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Naomi Hanssens (Referente culturelle) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Stephan Van Puyvelde (artiste cr√©ateur) Eva Kavian (Ecrivaine) Andr√© SOUPART (Enseignant) Nicolo Ferlisi (Bijouterie) Antoine Grenez (Directeur) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Theodora Boeker (Employ√©e) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Tom Christensen (Sans) karim Barouni (producteur audio, artist √Člectronique) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) daniel van de mierop (video/powerpoint) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Jacques Nicolle (R√©gisseur) THIBAUT NEVE (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Patricia Fontaine (Auteure) Myriam Vernay (Animatrice en Centre culturel) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Andre Vekeman (Directeur financier) Alice Spenle (r√©gie son) Alain VARLET (Parolier) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Anne Vincart (Fan d‚Äôartistes belges) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Yvon Van lancker (Administrateur y services) J√©r√īme Spilmont (Web developer) Cedric Guffens (musicien) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Maxime Schwarz (Monteur) Justine Thonnard (Institutrice maternelle) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Muriel Dacq (Chanteuse) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Sophie Huberty (Sculpture) Emilien Homm√© (sans emploi) Blandine Coulon (Chanteuse lyrique) natacha CAMPOURCY (soutien) Vitta Symons (Personal Assistant) Pascal Meley (Directeur de Production Directeur Technique) veronique dubray (maquilleuse) Marion Borgel (Musicienne) Lo√Įc Nebreda (sculpteur de masques) Samata Mutoni (Employ√©e) C√©cile Quenum (Photographe) Arne Scheerlick (ICT) Fran√ßois Postic (Musicien) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Johan Denoulet (Technicien Son) Andr√© Kaye (Musicien) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Laura Wandel (R√©alisatrice) Luc Bernard (Com√©dien) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Xavier Diskeuve (Auteur) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) CICI OLSSON (Photographe) Patricia van der Smissen (Avocate) Fran√ßois Paquay (R√©alisateur) Melissa P√∂psel (Make-up Artist) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) Marie Kasemierczak (Animatrice) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Audrey DERO (com√©dienne) Pierre Burnotte (gestionnaire) Delphine Schlesser (Assistante d'administration culturelle) Laurent Rossion (Account Manager) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Fiona Willemaers (Com√©dienne) Antoine Plaisant (Com√©dien) Emilie Keller (Responsable) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) De Haes Roland (Magazijnmedewerker podiumbouw) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Nathalie Dehut (Spectacle) Florence Roux (Actrice Metteure en sc√®ne Professeur) Nathalie Materne (DRH) Sophie Cox (Communication & relations presse) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) Nagual Garcia (Enseignante) Sicaire Durieux (Com√©dien) Louise Ros (Photographe) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Mathilde Rault (actrice) dominique depre (conseiller) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Magali Fournier (Musicienne) Philippe Vanderlinden (Musicien) Virginie Gardin (Comedienne) Shalini Kayumbi (Etudiante) Clement Dechambre (Musicien) Mike De Bleye (eigenaar) Marie Menzaghi (sc√©nographe) Tanguy Aerts (Muzikant) Philippine Nicaise (Tourisme) Radjiny Schiltz (Communication organisation) wim wabbes (Artistiek directeur) Elyse Galiano (Plasticienne) S√©bastien Petit (R√©alisateur) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Habib Ben Tanfous (Danseur, com√©dien) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) DELPHINE BOUGARD (artiste) Jerome Laurent (√Člectricien) Veronique Bertrand (Enseignante en arts plastiques) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Rapha√ęl Truong-Han (Commercial) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Christian Israel (Artiste) Sefian benssalem (G√©rant) Johnny Konings (freelance/stagehand) G√©raldine Harckman (Peintre) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Guillaume Duhoux (Technicien d√©co (cin√©ma)) No√©lie Maquestiau (Communicateur culturel) Chloe Adam (Com√©dienne) DjM DjM (Animateur) Jonathan Rongvaux (Musicien) Samantha Noach (Chor√©graphe) Kevin Fay (Dancer) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Camille Catreux (Assistante de production) Aude Gribomont (g√©rant) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Ahmed AMOURI (retrait√©) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Barbara Chila (Maquilleuse) Denis Meur√©e (Musicien) Constantijn De Witte (Consultant) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) F√©lix Matagne (Musicien) Antoine Ghuisoland (Musicien) Philippe D'outreligne (Musicien) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Corentin Huppertz (Technicien) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Nemo Gielen (oui) Quentin Voisey (Coordinateur technique) Sindy Kinard (Freelance) hughes fernet (g√©rant) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Anne Vandeberg (Travailleuse socio-culturelle) De Mey Eug√©nie (Musicienne) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Roel Saenen (Project/account manager) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) Isabelle Azais (Coordinatrice culturelle) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Ellen Meiiresonne (Productrice (cin√©ma)) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Yves Bibow (Psychologue) S√©verine Cayron (Musicienne et com√©dienne) Sarah Duvert (Costumiere) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) L√©o Monvoisin (R√©gisseur g√©n√©ral/√©clairagiste) Almos Michelazzo (Musicien) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Eric Pierard (DJ) Ma√Įte ALVAREZ (artiste visuelle et chor√©graphe) Raphael Altenhoven (Rigger) Claudia Pires de Sousa Nunes (Danseuse Comedienne Circassienne) Camille BazBaz (Chanteur / Auteur / Compositeur) S√©bastien Vandevyver (Associate) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Jean-Christophe Fernandez (Comedien) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Julie-Ana√Įs Rose (Directrice Centre culturel de Waterloo) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Marine Mechri (Sage-femme) Chantal Chantal Serckx- Atelier de l'Argil√®te. (c√©ramiste) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) francois hubaux (ing√©nieur du son) Lionel Renquet (Technicien Son) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Julia Dyck (artist) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Jean Pol Zanutel (Musicien) Estelle Franco (Com√©dienne) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Amelie Segers (Enseignante) Marie Huybrechts (Psy) Patricia Ide (Directrice th√©√Ętre com√©dienne) Vivian Van Neylen (R√©gisseur g√©n√©ral) Florine Lambert (Enseignante) Bastien Lodomez (Montage de sc√®ne son lumi√®re) Chemin Pierre (pr√©sident de Cordon Musical asbl) Pauline LEBLOND (Musicienne) Nicolas De Spiegeleer (M√©decin) Timothy Doucet (Etudiant) Marc Pinilla (Musicien) Olivier Sonck (Artiste graphique/enseignant arts plastiques) Pamela Malempre (Manager/booker) Magali Fernandez (/) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Myriam Amouri (Assistante Camera) Eliz De Wolf (citoyenne) Axelle Servais (Enseignante) David Marolito (musicien) Christine Solhosse (Artiste Lyrique - Professeur de Chant Classique) Amandine Raths (n/a) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) S√©bastien Rush (Employ√©) Yuliia Dudinova (G√©rante) Maxime Glaude (Musicien) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Laurence Tempels (Na) Christine Verschorren (ing√© son -sound designer -musicienne) St√©phanie Merken (Monteuse image) Rolland Westreich (Ecrivain) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Irving S. T. Garp (Photographe) Julie Delbart (Pianiste) Jacques Pili (Musicien) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Michael Sandow (animation) Louise Labib (Productrice) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Alain Servais (Expert technique) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) Philippe Verheye (vid√©aste) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) isaline Vandekerkove (Psychomotricienne) Nicolas Keutgen (Directeur) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Caroline Bouchoms (Com√©dienne - √©crivaine) Gilles Parmentier (Art on Paper) Elsa Vandecnocke (Animatrice-programmatrice en audiovisuel) Jean-Fran√ßois Maun (Com√©dien) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Benjamin Genicot (Stagehand) Aurelie Lievin (Producer) Thierry Tytgat (arboriste) Fanny Dumont (Com√©dienne) Yves Delvaux (Cameraman) Audry Lambert (Roadie) Inge Peters (Fagot) Carole Vilt (Chef de file) Lee Lebens (Musicien) aude mermilliod (autrice de bd) Ga√ętan Herben (Ing√©nieur du son) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) Pascal Verhulst (Ville de Charleroi) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Rokia Bamba (Animatrice radio/DJette/cr√©atrice sonore) Niki Vranken (Bedrijfsleider) Natacha Hubaut (Cadreuse/Monteuse) √Člisabeth Deletaille (Violoniste) Anne Hernalsteen (Coordinatrice asbl) Arlette Hermans (Idem) Barbara Dauby (Production artistique, √Čv√©nementielle et audiovisuelle) Eva Septier (-) V√©ronique Duvivier (J'instruis mes enfants en famille) Tom Van den Broeck (leerkracht) Catherine Mockel (psychologue) Julie Lenain (Comedienne) Henri Ylen (Saxofonist/Gitarist) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Olivier Motte (Photographe) jerry Delmotte (batteur) danielle de wilde (directrice BAOElanVital) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Paul Dujardin (Directeur g√©n√©ral et directeur artistique) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Ga√ęlle Roland (horeca theatre) Roel Snellebrand (Geluidstechnicus) Laurent Maze (Musicien) Timoth√©e Leroy (musicien) Alexandre Dufour (directeur technique) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) pierre nissz (acteur) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) Raphael Esterhazy (Auteur compositeur interpr√®te producteur) Martin Bruyns (CLO) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Claire Colette (Ecrivaine) Iweanya Loos (Consultance) Morgane Vilain (Psychologue) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Sonja Bruyninckx (Danser) Pierre Hupperts (Producteur) D√©borah Leblanc (HR) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) M. Rachid Tika (Ind√©pendant) geertrui serneels (directie) France Brasseur (Administratrice de production) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Jonathan Blondel (Musicien) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) p. hidalgo (programmatrice) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Barbara Abel (Romanci√®re) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Brian Hartley (Musicien) Romain Delfosse (Musicien) Jean Van Luyt (R√©gisseur) J√©r√īme Hugo (R√©gisseur et technicien son) Charlie Mouget (assistant administratif et financier) Willy Welter (Artiste plasticien) G√©raldine Battesti (Actrice/com√©dienne,chanteuse) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) pierre Baton (Constructeur) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Rausin Olivier (Producteur) Herman Mari√ęn (Voorzitter) David Vanderveken (R√©gisseur / technicien de spectacle) Marcia Collignon (Artiste) Arlette Hay√®re (Retrait√©e) Ondine Delaunois (R√©gisseuse) Aliz√©e Honor√© (R√©alisatrice) V√©ronique Vercheval (Photographe) Corazza Francis (?) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) cl√©mentine coupau (professeure) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Simon Dalla Valeria (Commercial) Brice Deloose (compositeur / Dj) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Valentina Summa (Directrice de la photographie) Laurent Eyckermans (Cadreur) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Christian Kairis (Hautbo√Įste) Adrien Maigre (Producteur) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) pierrot amand (photographe) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Catherine Michiels (Citoyenne) Sylvie Rapoport (Passionn√©e de culture) martine hennico (enseignante) Catherine Raison (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Jean-Fran√ßois Brion (Professeur de th√©√Ętre et voix) Luca Pistone (Photographe) Tanguy Dimanche (Club Manager) veronique Hennuy (addict √† la culture) Philip Depaepe (Manager) Emmanuelm Orban de Xivry (Professeur) Adrien Lenoble (Directeur) Wim Embrechts (directeur) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Alice Piemme (Photographe) Olivier Steegen (Chef de projet) ZvonocK ZvonocK (Knight Light) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Jonathan vanneste (ing√©nieur du son) Fr√©d√©ric Decoux (topeur - directeur de production) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Mathieu D'Angelo (Animateur. Artiste) Alice Roussel (Costumi√®re) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Herv√© Noirot (Pianiste) Theo Georges-serisier (/) Sophie Halp√©rin (Assistante mise en sc√®ne) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Rebecca Flores (Maquilleuse de Theatre) J√©r√©mie Vanhaverbeke (chercheur d'emploi) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Michel Dieudonn√© (Photographe) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Joaquim De Moor (Com√©dien) FREDDY BOZZO (directeur festivals de cin√©mas) G√©rard Livremont (gerant) Louise Mailleux (√Čtudiante) Dominique Guelette (R√©alisatrice) Morgane B (Enseignante en art) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Fabian Hannaert (Postproduction) nathalie fastr√®s (sculpture) Jonathan De Neck (musicien) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Yves Snyders (Ex-road manager) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Alain Kinsella (Traducteur) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Yacine Hamida (M√©decin) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Laure Geerts (photographe) olga lagerwall (artiste) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) Hadja LAHBIB (Journaliste) Mathilde Docquiert (Juriste) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Anne-Marie Loop (Actrice) Christelle Dumont (G√©rante) rusty james larbuix (batteur) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Pauline Collard (√Čclairagiste) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Francis gerin (Charg√© de mission) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Manu GOMEZ (cin√©aste/peintre/sculpteur) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Esther Beck (Manager) Tineke Van Ingelgem (Zangeres) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Julien Ceuleers (Technique √©clairage, r√©gie) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Nicolas Burton (Technicien) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Luc FRIPPIAT (Animateur Information Jeunnesse - Musicien/chanteur et √©crivant √† ses heures...) Nathalie Dourov (Graphiste) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Ninna Pacini (As) GEORGES HOYOIS (COMPOSITEUR- √ČDITEUR-ARRANGEUR) Elodie Collin (Educatrice de rue) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) annabelle duaut (charg√©e de projets) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Andr√© Leplat (directeur photo) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Brice TELLIER (R√©gisseur et musicien) Eric Van Cutsem (Journaliste) Conoscenti Mariano (Chanteur) Baptiste Marchal (Assistant de production) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) sabrina dini (secr√©taire de direction) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Maxime Andrien (Directeur artistique) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Najib GHALLALE (Metteur en sc√®ne) Patrick Lerch (Directeur) FREDDY SICX (ARTISTE DE SPECTACLE) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Morgane Coljon (Charg√©e de production) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Thierry Leguay (Cadre administratif) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Julien Pierard (Enseignant) Frank Deruytter (Muzikant/componist) Marie Marlier (econome) Delphine Chavet (Responsable communication) Nicolas Vandendrisse (Musicien) Jacinthe Mazzocchetti (Professeure) anne guilleray (Sc√©nographe costumi√®re) Guillaume Dumont (Accessoiristes) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Fran√ßoise Kolen (Codirectrice centre culturel) Catherine Scaut (spectateur) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Camille Meulders (√Čtudiante) JF Breuer (Com√©dien) Virginie Vancoillie (productrice) Martine Dops (Barmaid) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Gaspard Rosenfeld (Menuisier) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Denis Baeten (Musicien) Simon Mahieu (Techniciens audio visuel) Francois Schlesser (R√©alisateur-producteur) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Muriel Hasson (Responsable communication) Agn√®s Orlandini (Enseignante) Florian Collet (R√©alisateur) Bernard Croissant (Ing√©nieur) Juliette Colmant (Danseuse) Karim Belghith (Sales Manger) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) L√©na Kollmeier (Pianiste) Sabine Minniti (UE) Christian Dupont (Journaliste) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) kristof lauwers (componist) Carine Seront (Com√©dienne et professeur) Loris Manzini (Commercial) Maria Kozinska (Gids journaliste) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Fabrice Bonnet (Musicien) Johannes De Jong (Scientifique) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Samantha Louppe (Charg√©e de communication) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) Ethel Mortelmans (Titularis) Benjamin Sleijpen (Artiste) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) G√ľldem Durmaz (Cin√©ma) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Marie-Pierre Lahaye (Manager orchestre) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) LAure Champagne (emlpoyee) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) Martine Cohen (Chanteuse) Thonus Yves (Monteur son) Annie Mariotte (Retraitee) Maxime Pichon (Compositeur / performeur) David Hassoun (Animateur) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Sylvie Andre (√Čducateurs) Jeremy Jonckheere (Technicien) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) Cumali Bulduk (professeur de saz) Ren√© Georges (Artiste, producteur) Catherine Mailleux (psychanalyste) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Pablo Alvez Artinprocess (peformeur) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Joy Keymeulen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements culturels) Mathias Ruttens (Vid√©aste) jozef Portaels (magazijnier) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Marianne PONCIN (Office Manager) Benoit Maddens (Muzikant) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Eric Claus (Charg√© de projets) Pierre Pregardien (G√©rant) Joke Van Robbroeck (Musicalactrice, actrice, zangeres, entertainer, kunstenares) Dida Robbert (Chanteuse) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Tihon Axel (Photographe chroniqueur) Valerie Trelcat Chouan (Directrice EHPAD) raphael venin (Musicien) Michel Malet (com√©dien, metteur en sc√®ne) Elisabeth Monseur (¬ī¬ī¬ī¬ī) Alice Beaufort (conteuse) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) Jean Philippe Brodsky (avocat) Francesca Sch√∂nfelder (Ressources humaines) mireille Li√©nard (ind√©pendant) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Emil Stengele (Com√©dien) Jacopo Maria Fusco (Macchiniste plateaux) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Thierry Dory (Auteur r√©alisateur) karen Verbrugge (actrice) David Pion (Formateur) Fran√ßoise Nice (Critique, auteure) Catherine Simon (Analyste) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Katia Raffay (Violoniste) jacqueline cauchy (Citoyenne) Lily Moreau (Com√©dienne) Yana Wijnen (Regie assistente) Mira Primault (Animatrice) Lin Seminck (designer) nicolas Esterle (technicien son) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Lies Snyders (Actrice + logistiek medewerker) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Fabienne JAUMOTTE (Eclairagiste) H Eva (Freelance dancer, performer) Isabelle Francis (Artiste) Natalia de Mello (enseignante en art) Sabiha El Youssfi (Enseignante) H√©l√®ne Vuylsteke (Illustratrice) Jean-Frederic Molard (Musicien) Emilie Holemans (Paysagiste) Toni Vitacolonna (Muzikant) Damien Gemmi (Technicien son) Jean-Marc HELSON (Architecte) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Sophie Clerfayt (Conteuse) ALBAN LAFFONT (Responsable logistiques et Vehicules Belgique) Celine Demuynck (Aide familiale) Gaetan Saint-Remy (auteur) St√©phane Wintgens (Coordinateur m√©dias - Grignoux) Kevin R√©aume (Technicien) Michel Visart (Retraite) Fanny Fauconnier (Prof) Sylvie Vandenborne (En recherche d'emploi, com√©dienne b√©n√©vole) Jean-paul C√©lis (Spectateur) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Amaury de Pierpont (D√©corateur) M√©lanie Isaac (chanteuse) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Martine Wixel (Retrait√©) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Ofer Smilansky (Artists audiovisual) Alexandra Verbelen (.) aranka horvath (artiste textile) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Waterschoot joelle (Enseignante) Anne Lambert (Animatrice formatrice) emmanuel baily (compositeur arrangeur et interpr√®te) Beno√ģt Bauwin (Musicien) melvin podolski (horeca) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Mathieu Robert (Musicien) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Fr√©d√©ric Lepers (Com√©dien) Fred DESIR (DJ / ORGANISATION D‚Äô√ČV√ČNEMENTS) Raphael Rastelli (ing√©nieur/r√©alisateur son, musicien) Alexis Radelet (Employ√©) Roxane Leuridan (Violoniste) KEVIN LENNE (Account Manager) Eric Van Til (Photographe) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) J√©r√īme Castin (Musicien) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Jean pol Lejeune (Art director) Thomas GEORGES (Graphiste) Jessica Giovannetti (Illustratrice) Justine Santarossa (Educatrice) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) L√©a Renaud (√Čtudiante) Didier Swysen (sc√©nariste) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Nadia Jradia (Professeure de piano) Jos√©phine De Wit (Restauration) Juliette Bruyndonck (Graphiste) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Lara Feguenne (Adjointe √† la direction (secteur mus√©al)) Compagnucci Vanessa (Actrice) Nicolas Cheruy (Project & Sales Manager) Muriel Kuypers (R√©gie cin√©ma) Cantillana Benoit (Artiste Plasticien) Olivier GERARD (Sound engineer) Jessica Gazon (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) lucille calmel (-) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) Romain Ass√©nat (Animateur) Julie Goldsteinas (Artiste) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Coralie Scauflaire (Regisseuse /comedienne) Sandrine Bettens (Head of Events) Jeremy Darme (DT son musicien) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) Timour Vandermeulen (Compositeur) Patricia Mettens (R√©dactrice et traductrice) Kellian Lybeer (Stagehand) Monteiro M√©lanie (Artist) Claudine Houet (Maq) Edith Van Hove (Ex r√©alisatrice rtbf) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) Aur√©lie Renquet (Project Manager) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Lisa Billuart (lisa.billuartmonet@insas.be) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Gert Roscam (Technical manager) Corinne Houben (Enseignante) Pierre Lateur (Guitariste) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Christine VEDRIN (Actrice) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Elisabeth Rasson (Com√©dienne) Sabrina Di Pasquale (D√©coratrice) Romain Waterlot (Monteur film) Audrey Jacot (Charg√©e de production) Genevi√®ve de Montblanc (Consommatrice culturelle) Mireille Labarre (Enseignante) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) Jan Dorpmans (Gids) Maco Meo (Charg√©e de projet en √©ducation permanente) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Philippe Carly (Photographe) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Patrick Glotz (R√©alisateur) Bruno Ermans (Architecte) Wim Huibbe Huybrechts (Zanger) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Victor Guaita (musicien) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Elodie Laviolette (√Čtudiante) Mathilde Mazabrard (Pianiste com√©dienne r√©alisatrice professeur) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Mathias Pirrera (Tour manager/ responsable presse) Geraldo Haag (Machino) Gregory Grosjean (Architecte) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Piet Eekman (R√©alisateur) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Claire Hilgers (Graphiste) Eric Thirion (Management) Yoann Zimmer (Acteur) Benoit Poncin (Musicien) steven Schepens (Manusje van alles) Femke Gyselinck (Choreograaf) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) ward Schelfaut (head of project management) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Nathalie Caccialupi (Animatrice-directrice) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Chlo√© Devillers (Scripte) Denise Renson (Formatrice) Antoine Bellem (√Člectricien de plateau en production cin√©matographique) Maxime Leardini (Chercheur et Musicien) Aurore Aubouin (Productrice) Laurent Sprimont (Musicien) Berdine Nusselder (Actrice) Henri Snyers (regisseur cinema) Kasper Dumon (Ing√© son/performer) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Xavier Claes (Photographe) Jean-Yves Bronckaert (R√©gisseur) Michel van Rhijn (Photographe) Ariane Meur√©e (Cadre) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Julien Dubourg (D√©corateur) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Alain Gol√© (Education) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Morgan Habran (Event Manager) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Pierre Pev√©e (Directeur) Gilles Dierickx (Communication) C√©dric Roland (G√©rant) Allier R√©mi (R√©alisateur) J√©r√©mie de Gerlache (Ceo) Cesar Janssens (Muzikant componist) Eug√©nie poste (costumi√®re) Aude lorquet (comedienne) Anthony Antoun (Ing√©nieur) Jacqmin Olivier (Ing√©nieur du son) Marianne Celis (aucune) Jade Daubresse (Barmaid) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) Sahmaoui Nabil (Technicien du spectacle) Marianne Goffard (Artiste peintre) Marianne Debauche (Independent) Francois Vandermeeren (Light designer) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) Martine CODEMUS (Historienne de l'art/ guide-conf√©renci√®re/animatrice socio-culturelle) Caroline Parmentier (√Čtudiant) Bernard Hebette (Gerant) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Patrice D'hautcourt (Ing√©nieur du son) Amine Kanzi (Musicien) Florence Teirlinck (Agent de voyage) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) Nicolas Mambourg (Machiniste) Cl√©mence Grutering (tapissier) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Diego Dalla Valle (ripper) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) Benjamin Vertessen (Pyro-jongleur) Olivier Godfroid (Psychologue- musicien - auteur) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Maria Clara Villa Lobos (chor√©graphe) Thierry Devos (Vivre ma vie) Nathalie Cimino (Mus√©ographe) gina cabases (animatrice culturelle) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) Aur√©lien Oudot (Circassien) Yann Schommer (Technicien audiovisuel) jos horbach (evenementenorganisator) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Tanguy Bienfait (Machiniste) Guillaume Coulon (Auteur, interpr√®te, aboyeur public,...) Charly Magonza (Com√©dien) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Vincent Van Linthout (Public) Anne Vandendorpe (Charg√©e de projets) Alice Caboche (Projectionniste) Tatiana Mamonov (Employ√©) Laurent Bonnet (Com√©dien) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Nora Ghuys (Administratrice de production et doubleuse voix) Thierry Rombaux (Musicien) Alexis Etienne (Charg√© de projets) Victor Pailhes (Chanteur) Julien Conti (Musicien) Matie-Beatrice Nickers (Concertiste) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Olivier Lefebvre (R√©gisseur - ing√©nieur du son) Valentin Boucq (Eclairagiste) Sophie Carlier (Sc√©nographe Maquilleuse) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Baines Ryan (Chef de cuisine) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Olivier Cornil (Photographe) Christine Eekhout (Graphiste) Sylvia Sepulchre (Peintre-d√©corateur) Eric Bettens (Compositeur) Mohamed El hourairi (Chanteur) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) perrine thiry (G√©rante de commerce) Valentine Fecherolle (Prof de fran√ßais) Rezsek Silvia (Cin√©aste) Gregory Houben (Musicien) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Jesus Moreno Miras (Musician) Marie Lagaditis (Musicienne) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Andr√© Struys (sans) Lo√Įc Augurelle (Rigger) Jeanne Ledoux (Etudiante) Thierry Walschaerts (Manager) Orlando Boscariol (commercial) kenny Bernard (Musicien) Sophie Fr√®rard (Com√©dienne) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Delphine Dupont (Ing√©nieur son) Mathieu Magain (Technicien son lumi√®re) Olivier Verbeke (Gerant) Laurent Van Wetter (Acteur / Auteur) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Caroline Lamarche (√©crivain) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Olivier Terwagne (Musicien auteur compositeur interpr√®te) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Tony Teise (Education) Thierry Lenoir (sans emploi) Alicia Sterckx (Ab crew) Olivier Celli√®re (Photographe) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Wim Dufoort (Stagehand) Troisfontaines Jonathan (Artiste) Marie-Sophie Talbot (Musicienne/Compositrice/Auteure/Com√©dienne/Enseignante) Catherine Geels (professeur concertiste) Thibaud Verheyen (Ing√©nieur du son) Linda Tunon fernandez (Habillage) Susanne Schrader (p√©dagogue th√©√Ętrale) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) Maureen Halin (Vendeuse) Patsy Verfaillie (Zangeres) Amandine L‚Äôsc√®ne (Com√©dienne / humoriste) Benjamin Elleboudt (Musicien) Morena Brindisi (Musicienne) hafid hantout (ORGANISTEUR DE BAL POPULAIRE) Laurence Criquillion (Musicienne) Pascal Cr√©teur (Musicien) Lise De Caevel (Project manager) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Ivan Fox (Interpret) Anne-Charlotte Bisoux (freelance) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Laurence Katina (Metteure en sc√®ne) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) bastien GREGOIRE (travailleur social) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Marianne Poncin (Office Manager) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Chantal Bovie (aucun) mergaerts ives (owner) Aurelian Pechmeja (Technicien) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) cyril prieur (Directeur) Christine Delvaux (Enseignante) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) sullivan martens (animateur) Christel Vierset (Accueillante d enfants) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Van Keer Yvan (Directeur) Bertrand Veys (Manageur) Sylvie Storme (Professeur) Vincent De Clercq (elektricien) Laetitia De N√®ve (Maquilleuse artistique) Gauthier Bourgois (Com√©dien-r√©gisseur) Jan Houssin (theatertechnicus) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Leo Dherte (photographe) Gabriel Marlier (Musicien) Van's Coomans (Bassiste) Lusci Yannick (Consultant) Natalie Giorgadze (Communications) Daniel Wang (Musicien) Quentin Six (Technicien son) Michel Lalieu (No Fucntion) Davy Palumbo (Batteur percussionniste) Rohan graeffly (Plasticien) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Yolande Arnould (Opticienne) Laura Morales (Professeure de danse / danseuse) Woon Sun Pasteels (Designer textile) francine landrain (comedienne, prof th√©√Ętre) Pascalle Willame (Ensembliere) Flora Houdart (Auteure) Sabrina Groulard (Employ√©e) Christa Deconseth (Compagne d'un homme de l'ombre.) June Benhassan (Com√©dienne) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Simon Malcorps (Cuisinier) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Roos Huygen (Procesbegeleider) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Mousta Largo (Artiste) Jos√© LOUIS (n√©ant) nina hennart (masseuse) Enrique Castillo (Enseignant musique) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Cedric Godyn (√Čducateur) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Lucius Fromm (performing artist) Mayliss Fran√ßois (animation de la vie coop√©rative) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Alexis Vandist (Com√©dien) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Maud Salembier (Commissaire d‚Äôexposition, auteure et professseure) Karine De Rey (Coordinatrice Environnement) St√©phanie Menga (Com√©dienne et enseignante) Patrick Blazy (Head of DataCenter) Santo Scinta (Musicien) Arnaud Kervyn (Assistant r√©alisateur) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Anouchka Vingtier (Comefienne) Marleen Wen√© (Stagehand) Morgane Aubert (Scripte) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Kathy Goebel (Enseignante) Jean-Luc Gillard (programmateur) Souleymane Sanogo (Danseur com√©dien) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) fabrice dumont (auteur) Mazin MHAMAD (r√©alisateur) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Adrien Rukira (Musicien) Samantha Remience (Charg√©e de relations publiques) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) fabrizio Cassol (musicien/compositeur) Joelle DE SMET (comptable soci√©t√© √©v√©nementielle VILLA EUGENIE sa) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Arthur Bouet (R√©alisateur) Cynthia Claes (Horeca) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Juliette Bibasse (Commissaire ind√©pendante) Pascal Dekoninck (Photographe) Agata Pietrak (Ancienne organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Fran√ßoise Bracke (Psychologue et artiste peintre) Nadine Smars (Retrait√©e) Itzana Dobbelaere (Etudiante) yves Merlabach (Retrait√©) Campos Veronica (Percussionniste) Lucia Gaggero (Photographe) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Tatiana Avtsina (Guide touristique et conf√©rencier) Yves Wullaert (Responsable hospitalit√© Ancienne Belgique) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Adrien Binon (Technicien Son) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Kalya Firefox (Artiste de rue) Julien Lejeune (Graphiste) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Sandra Reyckers (Programmatrice Artistique) Louis-Philippe Duquesne (R√©gisseur spectacle Art Vivant et Ing√©nieur du son) Juliette Tempels (Consultante RH) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Fran√ßois De Carpentries (Metteur en sc√®ne d'op√©ra, Auteur multim√©dia) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Thierry Guerin (Directeur) Michov Gillet (Musicien monteur son) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) lucia bru (professeure) bruno petit (professeur) Christophe Voisin (Coordinateur) Myriam Ess√®ne (Auteure) jamila taleb (Mediath√©caire) Lyla Bangels (Etudiante en √©v√®nementiel) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Nicolas Michaux (Architecte) Sarah Swannet (Medecin) Mathilde Leroy (Artiste) Gauthier FLEMAL (com√©dien) Baptiste Leclere (Artiste) Olivia Goffin (Comedienne) ondine Cloez (Chor√©graphe) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Dagwin Truyens (zaakvoerder) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) Olivier Moussa (Idem) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) John Wald (Enseignant) Emmanuelle Grandjean (Stagehand) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) Anne Theunis (Chanteuse) Cyril Wilfart (Programmateur radio, musicien) Nathalie Vindevogel (Auteure r√©alisatrice) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Olivia Hainaut (cr√©atrice de Mode) Marc Pijpops (Muzikant) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Simon Schoovaerts (Batteur) Celine Curvers (Metteuse en sc√®ne) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) J√©r√īme Hannick (Barman) David Baatzsch (cr√©ateur visuel) Marie Messien (Maquilleuse) Fran√ßois de Coninck (auteur, artiste, enseignant, commissaire d'expositions) Micha√ęl Bastin (Assistant de production) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Manon Romain (Com√©dienne) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Etienne OLDENHOVE (M√©decin) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Gil Livremont (Cr√©ateur) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Jacques Docquiert (Journaliste) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Jacky Lacroix (animateur jeunesse) Nicolas Rincon Gille (realisateur) arnaud rey (Huar) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Philippe Prince (Administrateur de soci√©t√©) Olivier Lambert (Cuisinier) Luc Francis Jacobs (Gerant) Gerlinde Vervenne (Artist & maquilleur) rik van elzen (Podiumbouwer) Karen van Schaik (Musicien, compositeur, booker, barman) Jo√ęlle Hubert (Education) Luc Vandermaelen (com√©dien) Sandrine Collard (Compositeur) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Maxime Desert (Free Lance;) Marielle Scholtissen (Actrice) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Fanny Sarlette (Musicienne) Stefan Mairesse (Musicien) Maude Wera (graphiste) yasmine yahiatene (comedienne/videaste) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Mocke Depret (Musicien) Marc Schottey (Coordinateur) Kriman Kent (Freelance) Morgane Raymaekers (Psychologue) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Jean Hu (Musicien) Lia Bertels (R√©alisatrice) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Niels De Rooms (Barman) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Leila Kleve (Com√©dienne) Philippe Soreil (G√©rant) Marie-Ange Desoil (Auteur) Sonia Frey (Cadre) Luc Wolfs (Retrait√©) Sarah Blau (Bruxelloise) Victor Bertholet (R√©gisseur) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Claire Frament (Com√©dienne) Julie Gonzalez (-) Liesbet Temmerman (Architecte) R√©gine Lagasse de Locht (P) Nathalie Seressia (Animatrice) Lara Cahay (√Čtudiante) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) sylvie jottrand (infirmi√®re) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Murielle Roobrouck (travailleur social) Louis Drijvers (Machiniste) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) Annick Cornette (Com√©dienne) Philippe Leduc (Technicien Video) Marcel chabanski (informaticien) Latifa Chlihi (professeur de fran√ßais) Jean-Paul Hostyn (animateur improvisateur) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Ma√Įlys Crabb√© (chant jazz) Jean B√©riaux (G√©om√®tre) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Murat Serin (Commercial traiteur) Cl√©lia Belone (Cheffe de projets) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Fran√ßois Aubinet (Musicien) Fabrice Van Walle (Artiste) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) Leemans Nathalie (Maquilleuse) Antoine Meessen (designer graphique - musicien - menuisier) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Patrick Hella (Casting manager) Eric IVENS (Musicien) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Sophie Hazebrouck (scenographe et architecte) Anne-Solange J√úNGLING (Directrice A&F) Fabrice Sunou (Animateur/com√©dien/metteur en sc√®ne/auteur/organisateur de festival) Jonathan Inguanzo garcia (Manager) Daniel Hubin (Dentiste) Emma Ravez (Commercante) Rita Belova (com√©dienne, costumi√®re) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) L√©a Le Fell (intermittente du spectacle) Mettioui Ilyas (Artiste) quentin smolders (plasticien) Yoann Blanc (Acteur) Manon Vanheste (Graphiste) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Ma√ęlle Lejeune (Managament d'√©v√©nements) Kevin Strompers (Stagehand) Louise de Braband√®re (doctorante) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Olivier Dirksen (Chef-Electro) Henri Vivegnis (Production Manager) Nora Helali (Chanteuse) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Jacques Louis (M√©decin) Ludo il Obsomer (R√©gisseur) Tania Joukovsky (Directrice de production) Juliette Parchliniak (Psychologue) Christophe Denison (G√©rant) ANTHONY SCHOR (architecte) Pauline Brisy (Comedienne) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Lucas Coune (Ing√©nieur du son) Virginie Debauche (autrice/com√©dienne) MICHEL JEHAES (M√©decin g√©n√©raliste) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Anne Levy-Morelle (r√©alisatrice) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) Julie Robeet (Graphiste) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Marielle Lecomte (Animatrice Culturelle) Kevin GUILLAUME (Fondateur et directeur artistique de dear.deer.records) Alain Baume (r√©gisseur plateau) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Matthieu Goeury (Artistic coordinator) Christel Bosteels (RH) Hilde Pauwels (Traductrice) Patrick Carnaille (technicien de spectacle) Julie Martinez (Make up artist/costumi√®re) Julien Hockers (Animateur) Priscillia Dehondt (Montage video) Christophe Evrard (Monteur image) Nicolas Lemoine (Machiniste cin√©ma) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Gilles Dodelet (√Čtudiant) Eric Bouvier (Photographe) Letort Bruno (Compositeur) Christine Colsoulle (Musicienne) Pierre-Olivier Claude (Technicien Son (√©tudiant)) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Richard 23 (Musicien / Chanteur) Sebastien Boucherit (D√©corateur) Caroline Drugmand (Chomeuse) carlos Bustamante (Com√©dien) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Screame Dj (Ouvrier) Bernard Gabus (techinicien audio-visuel) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) jean blavier (choriste) Jean Louis Lejeune (Independant) xavier Lauwers (√©clairagiste) Alain LEGRAND (Enseignant) Nicolas Anspach (Editeur de bande-dessin√©es) frederic audran (Lumi√®re) Eberhard Wynants (Ouvrier de production) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) Eric VERHEYDEN (D√©corateur cinema) Elsa Houben (Actrice) Christopher Kaisin (Com√©dien) Adeline Dieudonn√© (Autrice et com√©dienne) Nicoline Hummel (Actrice, zangeres) Ben Horemans (event security) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Cassandre GRAINDORGE (Assistante sociale) Ann Bryssinck (Psychiatre) Lucie DEBAY (actrice) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) √Čnora Marchant (√Čtudiante) Barbara Firquet (Programmation et gestion financi√®re) Isabelle Liagre (Musicienne) Yannick Dupont (Musicien) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) claude zylmans (libraire-conseil) Serge Cayron (public) Fr√©d√©ric Malempre (Percussionniste) C√©line Kerpelt (Graphiste) Anne Jacobs (enseignante) Vincent Mathieu (Informaticien) Houda Hamid (M√©diatrice culturelle) Val√©rie Gimenez (Actrice - Autrice) Sophie Godenne (infirmi√®re) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) Yvan Tasiaux (Animateur) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) Cheyenne Janssens (Stagehands) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Francoise Alexandre (Directrice) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) Victor Schot (Etudiant) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) No√©mie Stokart (Etudiante) Ana√ęlle Impe (Marionnettiste en devenir) Paul De Saedeleer (Retrait√©) GAETAN VANNESTE (GERANT DE SOCIETES) Emmanuelle Giltaire (Assistante Promoter) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Laurence Leplae (Sculptrice) Celini Christian (Choreograaf) Axel Van Bree (Stage Manager / Project Manager) Godfroid Marc (Graphiste) Martine Quintin (Juge) Christophe Pons (Musicien) Patrick Vandoorne (Regisseur) Griet Van Landeghem (Styliste) Alain Deblon (Directeur Achats) Nathalie Berghmans (Service Culture fr de Schaerbeek) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) William Dunker (Artiste) C√©dric Raymond (Musicien) V√©ronique Gillet (musicienne compositrice) Elvire Debliquy (Intervenante artistique) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Hugo Chastanet (Musicien) Melanie Principe (Cr√©atrice) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Zhuojun Chen (Musicien) Lucie De Ley (musicienne) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Laurie Degand (com√©dienne) Claude Vanhollebeke (Professeur) Emmanuel Yasse (Directeur technique) Olivier Massart (Chef de Bande) Karin Van Swol (Pensioen) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) Cinzia Robbiati (Danseuse) Patricia Jim√©nez (aucune) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Richard Joukovsky (Regisseur general) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Luc Janssens (Voorzitter) R√©my Polfliet (Policier) SIMON SIEGMANN (sc√©nographe & professeur) Fabian Chupin (Employ√©) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) telma ramirez (directrice asbl) Simona Denicolai (artiste plasticienne) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) Alain Meurisse (Light on site manager) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Christian Lombard (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Catherine Parfonry (X) Francoise Ferauge (Professeur) Claire Dubien (Costumi√®re) Thomas Gomez (Enseignant) S√©verine Provost (G√©rante) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Simon Carlier (Musicien) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Stef Stockmans (Geluid) Catherine Wielant (Travailleuse de la culture) St√©phane Wertz (Musicien) Melodie Valemberg (Com√©dienne) Miguel Camino (Clown) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Etienne Carpentier (Ing√©nieur) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Caroline Bertolini (Community Manager) Matthieu Moureau (Musicien et assistant cam√©ra) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) Jean philippe Defoin (Eclusier) Daria Pichler (pianiste) Lionel Lhote (Chanteur) joppe Antonissen (stagehand) Valerie Bizet (Assistante) Alexandre Janssens (Rigger) Philippe Mullier (G√©rant) Mathias Debroux (Collaborateur) Arnaud Dekok (Audio-visuel) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) Michel HUBERT (Vice-pr√©sident du Brussels Studies Institute) Dominique Moreau (Professeure) Joey Terwindt (Grip) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Marco Lamensch (R√©alisateur) Nadine Godfrain (Retrait√©e) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Fabian Coomans (pianiste-accompagnateur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) Amandine Bernal (Enseignant) Laurie Gurmann (Employ√©e) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Nicolas Monballiu (Ing√©nieur du son) Maxence No√ęl (Technicien Son) Eric Gerstmans (Musicien) Gauthier Claerhout (aucune) Alexia De Letter (HR Assistant) Laure Streit (Pianiste) Virginie Messiaen (Monteuse) Martine Doyen (sc√©nariste r√©alisatrice) Javier Bernal Revert (photographe) Nicolas Buysse (Comedien) C√©dric Tielemans (Manutentionnaire) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Nathan Petit (employ√© d'un Centre culturel - musicien) Alix de Beaufort (Actrice) Bart De Smet (Tradeshow Director) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Sylvie Coulon (Professeur d'art) Vanessa Mortier (enseignante) Daniel Offermann (Musicien) Christian Prignon (Clavieriste) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Martine Savary (secr√©taire) Philippe Brasseur (musicien) Corentin Jonckheere (G√©rant) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Brigitte HIBEN (Employ√©e) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Edwige Henry (Assistante) Morgan Denys (Musicien) laurent GRIETENS (consultant) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Nicola Testa (Artiste) Andrea Fidelio (Com√©dien, dramaturge) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Olivier Vandersmissen (Administration et planning) Koert Vermeulen (designer) Antonin De Bemels (Artiste) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) BabyDoll Pearly (Aucune) Thomas Gerard (Machiniste) Kavin Dufrane (Ing√©nieur du son) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) doroth√©e dujeu (animatrice socio culturel) Michael Tambour (Musicien) C√©sar Hanssens (Technicien son) Marie-Anne De Rue (Enseignante) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Celine Wiertz (Administratrice) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) Eva Garc√≠a (Architecte) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) G√∂ran VANDERPUT (G√©rant) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) Herlinde Uten (Leerkracht DKO) Erick H√©brant (cameraman reporter) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) xavier istasse (R√©alisateur) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Ga√ęlle Mi√©vis (Auteur / compositeur / interpr√®te) Clara Inglese (Artiste enseignante) Lionel Meunier (Musicien) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Aline Bonmariage (Garderie en ale) Anne Catherine Delvall√©e (.) Fred Nyssen (Acteur) Sandrine Hooge (Com√©dienne) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Julie Delhaye (IT Project Manager) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Maxime Wathieu (Ing√©nieur du son / Musicien) Caroline Adam (Maquilleuse) Veronique Louys (Responsable de production) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) B√©n√©dicte Druart (Employee) Pierre-Andr√© ITIN (Culture & Event Project Manager) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Basile Vuillemin (R√©alisateur) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Mathieu Frings (Musicien) alain jenard (regisseur) Robin Lebrun (Chercheur) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Elise Mayn√© (Com√©dienne) Yolande Fraipont (Retraitee) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Esteban Vin (Circassien) Na√Įra No√Įan (musicienne, compositeur, auteur, pianiste, interpr√®te, coach vocal) michael van malder (stage hands) Martine Vandenbroeck (Xxx) Julien Mayn√© (R√©gisseur d'√©v√©nements / cr√©ation lumi√®re) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Carnaille Camille (Chercheuse) St√©phane No√ęl (Enseignant en √©cole artistique sup√©rieure, artiste) Paul Bourri√®res (Videaste) Julien Pr√©vot (Gerant soci√©t√© √©v√©nementiel) Caroline D'haeyere (Enseignante) Olivier Boonjing (Directeur photo) Georges Jonckers (Technische) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Valentin Bouland (Musicien) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Cecile Vergeynst (Ind√©pendante) Benjamin D‚Äôhuyvetter (Papa) Amandine Thiry (R√©ceptionniste au Th√©√Ętre royal de la Monnaie) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) S√©bastien Dorval (√Čtudiant) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Tadd√©us Fraylich (Concept artist) Koen Tot√© (Muzikant) Emmanuel Alberts (Cadreur) Marie Gaber (Retrait√©) Pauline Thyrion (animatrice r√©gionale) S√©bastien Dumont (Strategic Advisor) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Julien Calande (Chef de projet) Ellen Braet (Dansdocente) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Pascale Snorck (Ing√©nieur du son / musicien) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Goustino Domenico (Danseur) Sylvie Girault (Sociotherapeute) Xavier Petithan (Choriste) Luc Ponet (Organist / dirigent) Philippe Ranallo (Trompettiste) nathalie hubert (solidaire) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Hel√®ne Theunissen (Comedienne) Enea Davia (Professeur de th√©√Ętre) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) fabrice dupuy (artiste) DANY Dargent (Greffe) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) Jeroen Logghe (Acteur) Pascalia Papadimitriou (Professeur en E.S.A.) Damiano Perri (Musicien) Ivan Hanssens (Idem) Hallot Hallot (violoniste) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Michel Mangon (Retrait√©) Fran√ßoise Flamant (guide b√©n√©vole) detry fabrice (Musicien) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Caroline Pholien (Artisan) C√©cile Broch√© (Musicienne) Philippe Demuyser (Communication/√©v√©nements) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) PHILIPPE HOUYOUX (retrait√©) Greg GregLox (Directeur artistique) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Daniel Pugnotti (Pensionn√©) Aurore Bureau (Chanteuse lyrique) Fran√ßoise Bod√© (Artiste) olivia nicholls (graphiste) Bruno Verstraete (Eclairagist) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Liliane Wang (Administratrice de production) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Lisette Lomb√© (Performeuse slam/ autrice) Circ√© Lethem (Com√©dienne) Claude Vedovato (Architecte) Marc Lebeau (President) Claude Evence Janssens (idem) Berlinde Deman (Muzikant) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Lisou De Henau (Com√©dienne) Veronique Vandeven (comedienne) Marie Patigny (com√©dienne / circacienne / cavaliere et √©cuy√®re de cirque) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Miguel Rwubu (Attach√©) Olivier Cima (Musicien) Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Natacha Nicora (Artiste) Violette Leonard (Comedienne autrice) Quentin Verheyen (Booker) Jean-Charles Delfosse (coach) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Baptiste Deleuze (Road/freelance) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Ester Garcia (Demandeuse d emploi) Jonathan De Ceuster (chanteur classique) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Marie Van Calster Rolin (/) Sylvie Nawasadio (Chanteuse) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Mari Gonzalez (Catereraar) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Janie Follet (Com√©dienne) Julie Lambillon (Architecte) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Karine Delcourt (Sexologue victimologie) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Sybille Geller (B√©n√©vole) Juliette EVRARD (Musicienne) Simon Van Winckel (Stage-hand) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Alain Deval (Musicien) christian halkin (technicien) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Julie Lebrun (Costumi√®re) Mortier anne-sophie (graphiste) Olivier Roisin (M√©diateur culturel, formateur et coordinateur) Renaud Dechanet (R√©gisseur / Technicien) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Jeremy Lamblot (Comedien) Patrick Landa (R√©gisseur) Bernard Mouton (programmateur et organisateur de concerts) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Anne Hermant (Consultant musique classique) paul Dubrowski (fonctionnaire) Serge Soetens (Auteur compositeur) vero dessart (aucune) Jean Kempgens (musicien) Claudette Masure (Retrait√©e) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) Ilse Vackier (Animatrice) Marie Havaux (Pianiste coordinatrice professeur) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Jean-Marie LESOINNE (Programmateur cin√©ma - Op√©rateur-projectionniste) Christine Renier (Peintre) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Tual Pierre (Com√©dien) C√©line Jemine (Musicienne) C√©dric Bagaruka (Monteur) Paul de Stexhe (Graphiste) Renard Jacques (Organisateur) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Marie Lekane (Cin√©ma) Jean Xhonneux (Tubiste, Professeur en acad√©mie et conservatoire) Greg Moulaert (Photographe) Renaud Vander Roost (Batteur) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Eric Cooremans (President du C.O du CCDurbuy) Laurence Rosier (Professeure ULB) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Elvin Galland (Musicien / producteur) Marina Danese (Animatrice) Camille Henry (Development manager) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Michael De Nijs (Realisateur) Hugues Girard (R√©gisseur) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Filip de Ryck (Business manager) Clarisse Poucet (√Čtudiante) Audrey Fransens (Comptable) Pascal Jeunechamps (Enseignant) Gauthier Christodoulou de Graillet (engineer) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Sacha Hanssens (Rippeur) Carbonez Philippe (Retrait√©) Minh Huynh Nguyen (caissier) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Serge Dehaes (Dessinateur) Julio Figana (Peintre - Musicien) Anne-Laure Dogot (Danseuse) ottavia marcon (Charg√©e de production) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Guy Buyse (Enseignent - Docent) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) Laura Thomas (Professeur) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) claire goldfarb (musicienne) Christof Carlier (charg√© de mission) Kevin Tensi (Manager) Desta Haile (Songwriter) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Virginie Delannoy (Pianiste, professeur de piano et musicoth√©rapeute) Jos√© Paulo Dos Santos (Danseur) Mikael Di marzo (Acteur) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Deborah Benarrosch (Monteuse/animatrice) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Christian Lassaux (Directeur) Patrick Demoustier Duim (Sound engineer) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) Marc Maes (Zelfstandige) Frederic Baudoin (Artiste polyvalent) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Jacob Storer (Danseur) Luc VINCENT (D√©signer) Thierry Vandevelde (R√©alisateur) Didier Fontaine (Musicien) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Sebastien Laruelle (Fonction publique) Virginie Honor√© (Couturi√®re) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Dirk Schreurs (Componist) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) willy heroes (moi meme) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) Fernanda Flacco (Coordinatrice de recherche) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Jasper Plaetinck (Facility Manager Ancienne Belgique) Roland Delacollette (Guitare basse) Maximilien Joly (√Čtudiant) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Pierrot Nauche (com√©dien, animateur, monteur) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) marie masset (charg√©e de communication) KOENIG St√©phane (Agent artistique) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Jean-Louis Danvoye (Artiste) Philippe Manche (Free Lance) Benjamin Pi√©rard (monteur) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Julien Bier (Technicien Polyvalent) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) Anne Boland (Artiste) Ana√Įs Pirenne (Attach√©e √† la programmation FIFF Namur) Dominique Bodart (Soliste) Xavier Pottillius (Animateur) Alain Schmitz (Retrait√©) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) chantal benkoski (attach√©e de presse) Camille Riviere (√Čtudiant) Bernard Foccroulle (compositeur) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Jean-Michel Rocher (Production manager) Lucie Dufays (Avocate) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Christophe Danthinne (Animateur Centre Culturel) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Fabien Ruyssen (Assistant cam√©ra) Dominique Loreau (cin√©aste √©crivaine) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Nastasia Jespers (Ticketing Manager) Marc vander Straeten (Employ√©) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Lucie Knockaert (Assistante de production) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Marvin Schlick (Com√©dien) Karel Will (Geluidstechnicus) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Chantal Colfs (Directrice d'√©cole) √Čric Naniot (R√©gisseur) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Laurence Demoulin (peintre - d√©co biophile) cedric Demollin (inge son) Philippe DOLHEN (-) J√©r√©my BODIN (Stagehand) olivier falliet (chef de gare) Thomas Frabolot (Charg√© de production et d‚Äôadministration) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Paul SARLET (Op√©rateur) Alexandra Derochette (Int√©rimaire) Patricia De Keyzer (Professeur) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Brice Vancauwenberge (Musicien) Anton Kouzemin (Com√©dien) Michel Vargas (Journaliste) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Julien Vargas (Com√©dien) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Ian Theves (Technicien de spectacle) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Nathalie Sosa Angulo (√Čtudiante) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Marie Braam (Com√©dienne) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Nathan Waroquier (Light) Geoffrey Leontiev (Musicien) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Lila De Marco (√Čtudiante) Ren√© Stock (Bassiste) Pauline Claes (Chanteuse) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Elaine Voglaire (Enseignante) laurence morel (Perchwoman) Patrick Beckers (Com√©dien) Caroline Istasse (Enseignante) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) de Morph√©e Enfant (Rappeur) Christophe Rault (R√©alisateur radiophonique, cr√©ateur sonore, musicien) Philippe Fontagnere (Musicien) Said Hammas (Gerant) Florian Jubin (Com√©dien/musicien) Gaia Saitta (Com√©dienne/Metteuse en sc√®ne) ORNELLA MACCHIA (r√©alisatrice, danseuse, marionnettiste) Mich√®le Anne De Mey (Chor√©graphe) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Nathalie Bruzzese (Philosophie et musique) bertrand lissoir (realisateur) De keersmaeker Laurent (Gestionnaire) Charline Riga (Animatrice et programmatrice jeunesse) Mailyse Hermans (com√©dienne) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Julien Tilkin (Enseignant) Damien Petitot (Vid√©aste) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Doroth√©e Dassy (Charg√©e de production et administration) Hallak Mikhail (Pianiste/ Event electrical distribution) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Christian Crahay (Com√©dien) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) Ludovic Branders (DJ) Mauro Paccagnella (Danseur/chor√©graphe) Augusto Machado R√™go neto (Artiste, prof) Alix Konadu (Actrice) Jean-Philippe Gilliot (Agent d'accueil) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Marie-C√©cile Henriquet (psychologue) Nicolas Gilson (Technicien lumi√®re, vid√©o, plateau) MARC CLAEYS (Ouvrier) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Fran√ßoise Esquedin (Pianiste) R√©my VENANT (Artiste / programmateur culturel) Emma Louis (Enseignante) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Vanessa Maira (Graphiste) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) aldenhoff benoit (administrateur) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Lili Hanotier (Berg√®re) Fran√ßois Goffinet (Musicien) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Jean Prat (Musicien / Producteur / Ing√©nieur du son) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Roald Sieberath (chroniqueur) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Baptisye Lambert (Logistique) Patrick Vink (Vid√©aste) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Nicolas Van Ruychevelt (R√©alisateur/sc√©nariste) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Laureline Baron (Assistante du producteur) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Gerald FAWAY (Videaste) Marc CHANTEUX (Industriel) Hannah De Corte (Artiste) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Ning Shi (Musicien de l‚ÄôOPRL) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Christophe DANAUX (Ind√©pendant) Marc Angeli (artiste) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Mathieu Busch (Technicien son) Julien Bernard (R√©alisateur) Garny Fran√ßois (Cordes) Georges Van Dongen (Directeur technique) Eline Simon (Educatrice) Kassandra Decloux (Coordinatric