Ik ben een van de 1000 beroepen van de levende cultuur.
Maar ik ben ook het publiek, de toeschouwer, de lezer, de liefhebber van kunst en cultuur.
Elke handtekening telt, elke handtekening geeft ons meer gewicht.

#YourCultureOurFuture
Volg ons op sociale netwerken om op de hoogte te blijven van onze acties en de politieke gevolgen daarvan.

Fotocredits: Claire Allard

Het Manifest voor Cultuur wordt al ondersteund door Typh Barrow, Kody, Vincent Taloche, Angèle, Roméo Elvis, Zazie, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Michèle Anne De Mey, Dani Klein, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand,Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Mousta Largo, Karin Clercq, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet… en door 13.761 ondertekenaars (11.598 ondertekenaars in eigen naam en 1.868 ondertekenaars namens hun bedrijf).

Een federaal cultuurfonds? Hoezo, ‚Äúniet dringend‚ÄĚ?
Wij halen het einde van de crisis niet. Tegen dan zijn we dood!

Ik heb de eer een anonieme werknemer te zijn, iemand waarover u nog nooit hebt gehoord. In uw ogen besta ik enkel als radertje in de geoliede machine die ervoor zorgt dat u een evenement kunt bijwonen. En dan denk ik aan een concert, een oneman- of onewomanshow, een muziekfestival, een literair evenement, een auto- of vakantiesalon, een bedrijfsfeest, een prijsuitreiking, een voordracht, een feestelijke opening, een filmvertoning, een bruiloft, een communiefeest, een sportevenement, een tv-uitzending ...

Ik vertegenwoordig alle beroepen die het artistieke, culturele en technische landschap vormgeven van die wereld die men de evenementensector placht te noemen. Ik ben die medewerker in de schaduw, zonder bekende kop.

Ik ben de concertpromotor, de agent van een artiest, de boeker, het platenhuis, de persverantwoordelijke, de zaalbeheerder, de veiligheidsagent, de ticketverkoper voor concerten of festivals, het agentschap voor on- en offlinecommunicatie. Daarnaast ben ik ook radiopresentator, sponsor, regisseur, technicus, filmmaker, gelegenheidsmedewerker, festivalorganisator, leverancier van audiovisueel materiaal, podia, toiletten, energie, containers, heftrucks, internetaansluitingen, afsluitingen. En tot slot ben ik tentenverhuurder, traiteur, foodtrucker, rigger, backliner, stylist, onthaalhost(ess), barman, afficheverdeler, schoonmaker, hoteluitbater, tourbuschauffeur, transporteur ...

Ik ben ook de spreekbuis van alle zichtbare cultuurwerkers, de gezichten die iedereen kent en die in de spotlights staan. Ik ben de artiest op het podium.

Ik ben zanger, dj, muzikant, songwriter, straatartiest, circusartiest, danser…

Stuk voor stuk zijn we de protagonisten van het bruisende culturele leven in Belgi√ę, met zijn concerten, voorstellingen, festivals en priv√©- en publieke evenementen. Wij zijn actief in een sector met 1001 beroepen, meestal niet-gesubsidieerd, zonder specifieke NACE-code of noemenswaardig paritair comit√©. Wij zijn de spelers waarover niemand het heeft.

Binnenkort zullen onze beroepen van het toneel verdwenen zijn. Alle actoren die ‚Äď van idee tot factuur ‚Äď voor of achter de schermen in de weer zijn om eender welk evenement mogelijk en authentiek te maken, zullen immers verdwenen zijn. De economische gevolgen van de huidige crisis voor de cultuurwerkers is nu al dramatisch te noemen. En in de toekomst zullen de sociaaleconomische gevolgen van onze verdwijning gigantisch zijn voor het imago van het Brusselse, Vlaamse, Waalse, kortom het Belgische cultuurlandschap.

Dit is onze realiteit vandaag: wij vangen termen op zoals ‚Äėexitstrategie‚Äô en ‚Äėheropstart‚Äô van bepaalde activiteiten, van de economie, van het gewone leven. Maar voor ons is de crisis nog lang niet voorbij. Dagelijks zien we nieuwe annuleringen de revue passeren en wordt de datum voor het eerste concert of eerste publieke evenement niet met een paar weken, maar met maanden uitgesteld.

Het spreekt voor zich dat onze sector pas in aanmerking komt voor een heropstart wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat. Helaas is het niet enkel nog een kwestie van toelating of verbod. De economische spelers binnen de sector moeten dan nog wel in leven zijn en de toeschouwers moeten opnieuw present tekenen.

Momenteel zijn de evenementen en festivals geannuleerd, de theaterzalen liggen er verlaten bij, sommige datums worden uitgesteld, de meeste zijn geannuleerd. Organisatoren, promotoren en boekers nemen geen enkel risico en programmeren helemaal niets meer.

Straks kan het publiek misschien nergens nog terecht voor een portie cultuur. Of dat nu uit schrik is om besmet te geraken of om financi√ęle redenen, laat ik in het midden. Zolang het publiek geen uitzicht heeft op een heropstart en zolang het vertrouwen in de kracht van het leven zoek is, zullen er geen tickets de deur uitgaan, vandaag niet, morgen niet. Als onze beroepen levensvatbaar zijn, dan is dat ook en vooral dankzij het publiek.

Onze 1001 beroepen uit de evenementensector liggen volledig stil sinds 10 maart. Sindsdien verschijnt er aan de horizon geen enkele realistische, betrouwbare datum waarop we terug aan de slag zouden kunnen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de theaterzalen opnieuw zullen vollopen, voordat wij de deuren mogen openen voor een publiek of privé-evenement met meer dan 250 aanwezigen, en dit zonder beperkingen die de beleving van het publiek komen verknallen.

We zijn bang. Voor onszelf. Voor onze beroepen. Voor onze partners. Voor onze onderaannemers. Voor onze medewerkers voor en achter de schermen.

We zijn bang. We vrezen voor de culturele identiteit van ons land. Voor de uitstraling van Brussel, Vlaanderen, Walloni√ę, voor Belgi√ę op de internationale muziek- en evenementenscene. Voor het imago van onze steden, zowel op nationaal als internationaal vlak.

We laten ons hoofd niet hangen en zijn er stellig van overtuigd dat het overwinnen van het coronavirus ook betekent dat er rekening moet worden gehouden met onze economisch belangrijke sector. Zo niet, veroorzaakt de ziekte finaal toch onze dood. Wanneer het publiek dan uiteindelijk de draad van het culturele leven opnieuw zou mogen oppikken ‚Äď volgens de meest haalbare prognoses zou dat over een jaar zijn ‚Äď zullen wij dit debacle niet hebben overleefd.

En wat als wij er niet meer zijn? Wie zal uw steden leven inblazen? Wie zal uw gala-avonden opluisteren? Wie zal uw straten kleuren? Wie zal u aan het zingen en dansen brengen? Wie zal u doen dromen? Wie?

Om deze teloorgang te verhinderen verzoeken wij u onderstaande economische steunmaatregelen te willen overwegen.

Voor de werknemers in de sector, ongeacht hun beroep:

 1. Verhoging van de barema’s voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.
 2. Verhoging van het overbruggingsrecht en de verlenging ervan gedurende de volledige periode waarin de activiteiten van zelfstandigen stilliggen.
 3. Vrijstelling van de sociale bijdragen voor 2020 en dit zonder overdracht naar 2021. Zelfstandigen en kmo’s in 2021 dubbele sociale bijdragen laten betalen is geen realistische steunmaatregel.
 4. Steunmaatregelen voor uitzendkrachten in de sector, de zogenaamde gelegenheidsmedewerkers bij schouwspelen. Hun situatie was voordien al onzeker en is nu helemaal rampzalig.
  1. Uitbetaling door de RVA van de interimcontracten die geannuleerd werden door de crisis, ook voor de contracten die enkel gedekt zijn door een periode van tijdelijke werkloosheid,
  2. Bevriezing van de referteperiodes voor het openen van volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid en voor de toekenning van het kunstenaarsstatuut, alsook bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de volledige periode van de stopzetting van de activiteit,
  3. Een vaste basisvergoeding voor personen die in het verleden nooit het recht op werkloosheid hebben geopend.
 5. Bevriezing van de afbetalingen van individuele hypothecaire kredieten.

Doel: ervoor zorgen dat de werknemers uit de sector deze crisis financieel kunnen overleven met een aanvaardbaar minimuminkomen.

Voor de ondernemingen uit de sector:

 1. Scanning van de operatoren in de sector, niet enkel op basis van de NACE-codes of het paritair comité, maar ook op basis van de referenties van voorgaande opdrachten van de operatoren.
 2. Verlenging van de periode voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, minstens tot maart 2021 voor de werknemers van ondernemingen uit de sector, waarbij het vakantiegeld en de betaalde vakantiedagen van de werknemers en uitzendkrachten ten laste wordt genomen door de overheid.
 3. Financi√ęle steun voor de kosten die gezondheidscrisis met zich meebrengt:
  1. tenlasteneming van de verwerkingskosten voor de terugbetaling van tickets,
  2. tenlasteneming van de gederfde inkomsten uit de ticketverkoop door de terugbetaling aan de toeschouwers van tickets van geannuleerde of uitgestelde evenementen,
  3. tenlasteneming van de kosten voor uitgestelde evenementen,
  4. via subsidies: korting op de huurprijzen van zalen en terugbetaling van het voorschot bij annulering van voorstellingen.
 4. Financi√ęle steun voor de betaling van de vaste bedrijfskosten:
  1. dekking van de vaste bedrijfskosten door middel van een subsidie
  2. kwijtschelding van de btw voor het boekjaar 2020
  3. bevriezing van de afbetalingen van beroepskredieten
  4. bevriezing van leasingovereenkomsten, financieringen, verzekeringen van voertuigen en materieel dat niet werd gebruikt tijdens de volledige duur van de stopzetting van de activiteit.
 5. Herziening van de toekenning van ondersteuningspremies naargelang de duur van de crisis en de gevolgen ervan op de betrokken onderneming, alsook de toekenning van premies op maat van de personen, bedrijven, structuren enz. Eén en dezelfde premie kan niet de algemeen geldende oplossing zijn voor alle actoren binnen de sector.
 6. Een akkoord over een nauwkeurig tijdschema voor de heropening van de theaterzalen en locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden; over de toelating voor evenementen met duidelijke capaciteitsbepalingen; over een verlenging van de bovenvermelde maatregelen indien blijkt dat regeling alsnog moet worden uitgesteld wegens nieuwe gezondheidsmaatregelen. Dit tijdschema moet enkele maanden vooraf worden vastgelegd opdat de organisatie- en promotiemachine van de evenementen zich opnieuw op gang zou kunnen trekken en zich zou kunnen afstemmen op de agenda’s van nationale en internationale artiesten.
 7. Oprichting van een speciaal compensatiefonds voor de culturele / evenementensector, gefinancierd door de fiscale aftrekbaarheid van giften van particulieren of van ondernemingen of door mechanismen zoals de tax shelter.
 8. De uitbreiding van de Carry Back maatregelen die in de landbouwsector van toepassing zijn tot bedrijven in de culturele sector

Doel: de uitgaven van ondernemingen bevriezen zolang een heropstart van de activiteiten zonder beperkingen niet mogelijk is.

Tot slot bepleiten wij een Staten-Generaal voor cultuur en de evenementensector die de politieke besluitvormers en alle actoren binnen de sector rond de tafel moet brengen. We vragen om na te denken over een verenigd en coherent beleid op lange termijn om deze crisis te overleven, maar ook om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Het is onze wens om met u rond de tafel te zitten en de dialoog daarover aan te gaan.   Als we weg zijn, is hier wat van wat we gaan meenemen...

Onderteken de manifest

Ik ben een professional in de sector


Ik steun de beweging

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

13761
Ondertekenaars *

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf
Ik ben een professional in de sector, Ik onderteken namens mijn bedrijf
Ik steun de beweging, Ik teken namens mijzelf

Ik ben een professional in de sector, Ik teken namens mijzelf (11598 Ondertekenaars)
Gary Masson (R√©gisseur de spectacle) Arnaud Hockers (Formateur) Louise Kollmeier (Pianiste) F√©lix Zurstrassen (Musicien) Nicola Giovannini (consultant en comunication √©v√©nementielle) Franco Desautez (DT) Deborah Lothe (Mod√®le) Edith van der Kelen (Sans) Amandine Crespeigne (Assistante Partenariats Pastoo ASBL) Barbara Schoen (Brand Manager) Laurence Hekkers (AssInstante de production) Marie-Line Marion (Employ√©e) Justine Mauraj (Musicalartiest) Elodie Vionnet (Costumi√®re/ habilleuse cin√©ma et theatre) Thierry Vassias (Musicien) Pierre-Michel Chevign√© (Scenariste realisateur) Marianne Lambert (Directrice de production-r√©alisatrice) Danilo Malmusi (Artisan) Lucas Rogozinski (Illustrateur) Justine HENDRIX (Int√©rimaire) Amandine Orban De Xivry (Conteuse) Gilles de Voghel (Sc√©nariste et r√©alisateur) Pierre-Yves Jacquemart (Responsable) No√©miee Carcaud (Com√©dienne, metteure en sc√®ne, autrice) Audric Albert (Vivre solidaire) Xavier Verbeke (Ing√©nieur du son) Nasrine Duflos (Gestionnaire de chantier) Laurent Mercier (Musicien) Virginie Roy (Relations publiques) koen vanderstraeten (Business Development Manager voor camera & licht bedrijf Eye-Lite) Fra'ck Marco (Batteur) Fr√©d√©ric Philippe (Sc√©nographe) Christopher Kaisin (Com√©dien) elza Autrique (cours Amarant) Alek Boff (musicien) Virginie L√©onard (Artiste lyrique) Laurence Rosier (Professeure ULB) Romain Boonen (Programmateur et ing√©nieur du son) Christine Feraille (Enseignante) Simon Dernelle (Musicien) Nicolas De Coninck (Artiste) Isabelle Van Peteghem (Directrice technique) Marc Van Eerdewegh (retrait√©) Dorian Mee√Ļs (Event manager) Nicolas De Smedt (Architecte-Paysagiste) Damien Hubert (Direction technique) Pauline Decorte (Animatrice culturelle) Jean Philippe Brodsky (avocat) ivan Rosseel (entertainment) Fr√©d√©ric Becker (Musicien) Astrid Whettnall (Comedienne) Bernadette Bertrand (pensionn√©e) Maxime Attaque (Services √©v√©nementiels) Michiel Bosman (Light Technician) Coline Gourdin (Employ√©e du secteur Jeunesse) Laurence Crisner (Soins de sant√©) Eric Pletinckx (Batteur amateur) V√©ronique Debliquy (Propri√©taire et Artiste) Door Raeymaekers (Muzikant) St√©phanie Copp√© (Com√©dienne) Loraine Vanderhaege (Retrait√©e) nicolas Esterle (technicien son) Laurent Walgraffe (Musicien / Technicien / R√©gisseur) Luc D‚ÄôHaegeleer (Plasticien) Daniel Cl√©ment (Ing√©nieur du son) Rosette Desadeleer (plus aucune) Marcella Mello (Actrice) Thomas Gustin (Corniste) Olivier T‚ÄôJoens (Musiciens) Dieudonn√© Pipers (Cameraman) Fr√©d√©ric Chantinne (Citoyen solidaire) J√©r√īme Goedons (R√©gisseur de production, assistant de production, Production manager, Tour manager, Stage manager) Jean Paul G√©al (Retrait√©) Buenas ondas Che guero (Interpr√®te) Valentine Anciaux (Organisation d‚Äô√©v√®nements) Paul Decleire (Comedien, charg√© de production) Fr√©d√©ric Chemama (artiste multim√©dia) Arnaud Willems (Independant) Paul Thielen (Pr√©sident d'association) Vincent De Bast (g√©rant de ma sprlu) Isabelle Wery (Actrice et autrice) As Collard (Formatrice) Jonas Vermeulen (Acteur, muzikant) Louise Taquin (Ind√©pendant) Catherine Geels (professeur concertiste) Marie Dury (Chef de projets / labels) Maloens Brigitte (zaakvoerder) Pascal Dekoninck (Photographe) BabyDoll Pearly (Aucune) raphael venin (Musicien) Alexandra Gelhay (Charg√©e de projets et de communication) Garcia Arturo (Trompetista) Maxime Dautremont (Acrobate / Clown) Chlo√© Gaugain (Charg√©e de production) Philippe Blonda (D√©corateur) Nicolas Decoster (Directeur photo sous marin - Chef √©clairagiste,) Lucie DEBAY (actrice) Philippe G√©rard (Chef d‚Äôorchestre) Florent Wancquet (Afficheur-diffuseur) Jimmy Van Meel (Chef decor) John Van Lierde (MD) tom voorn (arbeider) Georges Jonckers (Technische) Marie Duchesne (Etudiante) Thomas Grimmonprez (Enseignant) Raf Reyntjens (Realisateur) Lucie Knockaert (Assistante de production) C√©line Bailly (Events supervisor) Julie Robeet (Graphiste) Christel Richard (√Čducatrice) Anna√Įk Lou Pitteloud (Artiste) Lou Kacen (Assistante √† la mise en sc√®ne) Thierry DUHIN (Traducteur / Luthier) Rolland Westreich (Ecrivain) Nastasja Saerens (Cadreuse - cheffe op√©ratrice) Englebert Cyril (Chef d‚Äôorchestre) jerome de paepe (danseur) Catherine Warmoes (Enseignante) Marc Vrebos (Algemeen Directeur) Antoine Rotthier (Batteur) Vincent Hufty (Cameraman RTBF) Laure Froidecoeur (RP / Promo) Nicolas Dreze (Chef d‚Äôentreprise HORECA) Bernard Maertens de Noordhout (Ing√© son) Camille Thiry (Host accueil) Val√©rie Cornelis (Attach√©e de presse) Marie Bauwens (Animatrice - programmatrice en Centre culturel) Grrggi Boon (Com√©dien, chanteur) Jeanne Mar√©chal (costumi√®re /photographe) Emmanuelle Ginsburgh (Prof. de musique) Barbara Chila (Maquilleuse) Indira Garcia (Com√©dienne) Natan Rosseel (Techniek en productieco√∂rdinatie) Eddy Devolder (Ecrivain) Amandine Snel (Enseignante) Melisa Gammarota (Filmmaker/photographer) Catherine Cappuyns (Traductrice) Jo√ęlle Christiaens (Enseignante) Gerome Mariette (Animateur de personnages (2D/3D)) Niels De Rooms (Barman) Jonathan Benquet (R√©gisseur son - Perchman - Com√©dien) Pierre-Yves Darquenne (Directeur de Centre culturel) Sarah Soukri (Peintre spirit) Sarah Colasse (directrice d'√©kla, Centre sc√©nique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse) Antoine Kurz (√©clairagiste) Marie-Pierre Doumont (Assistant sociale) Valentin Vital (Technicien Son) F√©lix Lambot (Directeur de production) Martin Mahoux (Project coordinator) Bastien Friquet (Technicien son) Hugues Pecheur (Pianiste) Christian Van Parys (C√©ramiste) Philip Van Volsem (DOP) Bernard Coyette (Assistant D√©corateur) luc Petit (directeur artistique) Laura PERERA SAN MARTIN (Etalonneuse cin√©ma) Maxime Van Tomme (Regisseur) Angela Verdejo (Autrice) celine rappez (sc√©nographe, ensembli√®re, r√©gie d'ext√©rieure.) S√©bastien Kempenaers (Com√©dien - Marionnettiste - Au four et au moulin) Nicole Godfrin (Professeur de th√©√Ętre - animatrice jeunesse) Fr√©d√©ric Oulieu (Chef technique des expositions Bozar) Franck Villano (R√©alisateur et scenographe) Thomas Topa Schouppe (R√©alisateur) Maxime Renneson (Ing√©nieur commercial) Michael Freres (Technicien) R√©mi Bertrand (Ecrivain) Domenico Ferlisi-Greco (Musicien) Robert Ferri√®re (organiste-carillonneur) Monique Devillers (Retrait√©e (pour soutenir ceux qui nous font r√™ver)) Lucien Fraipont (Musicien, compositeur) Norma Prendergast (Photographer/videographer/sound design) V√©ronique Lacroix (Maquilleuse) Raphael Thys (Futurologue) Jamila Ghanam (Charg√©e de diffusion) Julie Lahure (Free lance en production ex√©cutive) Axel Guigon (Etudiant) Inge Peters (Fagot) Jonathan Wannyn (Cameraman) Eric Abraham (Ind√©pendant) Jonas Beks (Freelancer) Alexandre Dufour (directeur technique) Bernard Breuse (co-directeur artistique de Transquinquennal) Amaury Kakkert (Technicien lumi√®re) Laura Vrancken (Prof de danse) Arnaud van der Smissen (G√©rant) Laure Berthold (Maquilleuse) Thierry Janssen (Com√©dien / Auteue) Michelangelo Marchese (com√©dien) Jim Goffin (Manager) St√©phanie CARLIER (Photographe, infographiste) Anouk Rondeau (danseuse, professeur, chor√©graphe) Wies Gios (Event-Security Manager) Didier de Neck (Com√©dien) Babou Sanchez (Artiste) Andrea Fabi (Com√©dien et auteur) C√©line Cattaux (employ√©e asbl culturelle) Pierre Mareschal (animateur socio culturel) Olivier Cima (Musicien) Mara De Sario (Photographe) Audric Stoufs (Roadie, technicien) Benjamin Elleboudt (Musicien) Isabelle Frere (Enseignante) Julien De Vos (Musicien occasionnel) Bram Van der weeen (Co√∂rdinator audio AB) Nathalie Wargnies (com√©dienne √©crivain) Jill Wertz (Artiste) Joelle Hartmann (Assistante Sociale) Ang√®le Broeders (Nihil) Charlotte Docquier (_) Olivier Panier (Sales Project Manager) Virginie Gardin (Comedienne) Alec Mansion (auteur compositeur interpr√®te) Dominique Dewind (Archiviste de th√©√Ętre) pierre-alexandre cordreaux (Directeur) Pierre Goudesone (Muzikant) Marie Cabanac (Toutes) Ayrton Desimpelaere (Chef d'orchestre et pianiste) Dan Warnant (Pensionn√©) Mireille Bailly (Comedienne) Victor Pailhes (Chanteur) Pauline Yarak (Formation vocale) Alexandre Herman (assistant de production) Christophe Blondlet (Ing√©nieur du son) Citlalli Ramirez Mauroy (Com√©dienne, clown, p√©dagogue) Ludovic Bukens (Spectateur) Sun Lhonor√© (Com√©dienne / Metteuse en sc√®ne) Thomas Johanns (Employ√©) Jo√ęlle Marie van den Berg (directrice d'asbl) Myriam Dekimpe - Vlieghe (Pensionn√©e) Julie Esparbes (Productrice audiovisuel) Xavier Gilis (R√©gisseur son) Christelle BRULL (Com√©dienne, audiodescriptrice) Jean Vangeebergen (Metteur en sc√®ne / Sc√©nographe) Eslem Akdag (√Čtudiant) Filipa Cardoso (Cin√©ma / th√©√Ętre) Bernard Nicolas (Trompettiste) Pauline Richon (Artiste pluridisciplinaire et p√©dagogue) Christel Bosteels (RH) carlos Bustamante (Com√©dien) Gina Decooman (Attach√©e de presse) Alexis Etienne (Charg√© de projets) St√©phanie Mahieu (g√©rante) J√©r√©mie Petrus (Com√©dien) Muriel Charbonnier (Journaliste) Marjolaine Verpoorten (Musicienne) Emilie Bruyere (Charg√©e de production) Celine Demuynck (Aide familiale) David Mazzeo (Directeur Artistique) Nathalie Lefebvre (Comptable-Fiscaliste) Evi Jo (Apotheker) Janet Cowie (Enjoying the arts) yves cortvrint (principal viola orchestre de la Monnaie) Romain David (acteur, porteur de projets) MUHIDDIN DURRUOGLU (Musicien, pianiste, compositeur) Garine Gokceyan (Graphiste) Jacqueline Koopmansch (Secr√©taire Acad√©mie de Musique) Simon Braibant (Assistant de production de concerts (UBU)) Joachim Jannin (Auteur, compositeur, sculpteur, graphiste) BENOIT COPPEE (Ecrivain) Georges Lini (Metteur en sc√®ne/ com√©dien/directeur artistique de la compagnie Belle de Nuit) Eleonore Van Houtte (Institutrice) Jan debski (Comedien) Jan Lambrecht (Medehoofd van het gezin) J√©r√īme Henry (m√©diath√©caire/organisateur de concerts) Aurore Grailet (Musicienne) Jeroen Vink (Projectmanager) Axelle Servais (Enseignante) Bentley Susanne (Danseuse, professeur, chor√©graphe) June Benhassan (Com√©dienne) Yacin Ben Ghorbal (G√©rant l'entrep√īt soci√©t√© √©v√©nementielle) Isabelle Peeters (coordinatrice) Anne Casterman (Traductrice enseignante) Andr√© Matagne (Retrait√©) Olivier Chevillon (Com√©dien / Musicien / R√©alisateur) Cyril Moss√© (Ing√©nieur du son, cr√©ateur et r√©alisateur sonore) Patrick Meeze (Geen) Rosario Amedeo (Comedien musicien) Marie Camelbeeck (guide) Shelby Collignon (Stagehand) Dimitri Demannez (Organisateur de concerts) Brigitte Malchaire (spectateur) C√©line Korvorst (R√©alisatrice) Sabrina Groulard (Employ√©e) Estelle Berengier (cadre) Igor Adamskiy (Artiste) Tigran Poghosyan (Musician) Alice Willox (Coordinatrice sociopolitique) bhaskar Pauwels (technicien √©v√©nementiel) Abdelwahab Hakem (Com√©dien/muscien-chanteur) Valentin Marchal-Marchant (Assistant de recherche) Jerome David (Photographe /Filmmaker) Vincent Alleman (r√©gisseur) Margaux BERNARD (Charg√©e de communication pour Court-Circuit) Charlotte Colsoul (Coordinatrice MJ) Luana Trabelsi (Community Manager) Pascale Verbeke (Architecte) Alec De coster (Artiste plasticien) Remi Planchenault (Label Manager) Samuele Masucci (responsable admin - fin) Sybille Geller (B√©n√©vole) Dries Laureyssens (Freelance Muzikant) Pauline Etienne (Com√©dienne) Marie-Pascale Dessoy (Animatrice th√©√Ętre-conteuse) Corentin Lobet (Com√©dien) Christophe Sokal (christophe.bluetattoo@gmail.com) Jean-Luc Manzi Mutamba (Chef de choeur et orchestre) Charlotte Dutilleux (Maquilleuse) olivier de Mascio (Employ√©) B√©atrice Wegnez (Com√©dienne) Christian Pirenne (Psychologue) MARIE-CHRISTINE RENTMEESTERS (Enseignante) Fr√©d√©ric Van Durmen (G√©rant et technicien) Philippe Brasseur (musicien) Ga√ętan Mestag (Ind√©pendant) Tshiala de Wouters Fran√ßoise (Fonctionnaire) Aline Janssens (Chanteuse) Olivia Herna√Įz (Artiste) Brigitte Pairon (Retrait√©e) Claire Frament (Com√©dienne) Gauthier Millecamps (Event mangement) B√©n√©dicte Kusendila (Lichtoperator, Stagehand, geluidsassistent) Lisa Cogniaux (dramaturge) Damien De Lepeleire (Peintre) Monique Mbeka (R√©alisatrice-Productrice-Sc√©nariste) Caroline Quintero (Conseill√®re Communale - Ecolo) Damien Locqueneux (COM√ČDIEN, CHANTEUR, DANSEUR) Jacques Stotzem (Musicien) Alexandre Bouglione (Directeur g√©n√©ral du cirque Alexandre Bouglione) Marcel Daloze (conservateur de mus√©e) Mo√Įra Deepijan (Artiste) Quentin Ti√®che (Acteur de la vie culturelle genevoise) carine frisque (clown √† l'hopital, chor√©graphe) Delphine Host (√©tudiante) Olivier Paladini (Technicien de spectacle) Timoth√©e Gouteux (Responsable communication festival musical) Ludovic Catalfamo (Musicien) Virginie Cordier (Directrice de La V√©nerie) Aurelie Mazaudier (Prof) Vincent Debroux (√©tudiant) Marie-Henriette Charles (Administratrice) Fabrice Havenne (DJ) Wim Lauryssen (Trombonist) Christophe - AkirA Couly (Project Supervisor) Benoit Delfosse (Directeur photo) Christophe Trento (Regisseur de spectacle et gerant soci√©t√© fourniture materiel audiovisuel) Mathieu Noirhomme (CEO startup & consultant en Sant√©) Judith Spronck (Metteur en sc√®ne) Julie (Shany) Dano (Chanteuse) MARC LAHO (SOLISTE INTERNATIONAL) Thomas Mouligneaux (Droit) Yoann Blanc (Acteur) Fr√©d√©rique Hennaut (Chef de projet) J√©r√īme Hannick (Barman) Alice Berger (Animatrice Education permanente) S√©bastien Gillard (Charge de communication) Martin Coiffier (Artiste Visuel) Ann Fr√©d√©rique Plucker (sans) Mathias Duch√© (Technicien de sc√®ne) Ariane Livadiotis (Cr√©ation pour le spectacle) Patrick Everaert (Plasticien) Joanie Lemercier (Dirigeant) Eric Defosset (Technicien son, musicien) Emy Vanderelst (Spectatrice) Tania Joukovsky (Directrice de production) Diego Vander Velde (Educateur Sp√©cialis√©) Olivier Hanssens (Regisseur) Ghiath NASRA (Technicien du spectacle) Geluck Antoine (Musicien) Timoth√©e CHABOUREAU (Directeur Novelty BENELUX) JPh. Ducart (Public Affairs and Media Relations) Akel Karim (Com√©dien) Raymond Launay (technicien polyvalent) Joe Higham (Musician) Pierre-Paul Renders (Enseignant) Jeanne Dandoy (Actrice, metteuse en sc√®ne, autrice, directrice de la compagnie Seriallilith) Michel Baguette (Monteur de sc√®ne) denise scheer (pensionn√©e) Brigitte Salkin (Food stylist) Melissa Gaty (Violoniste) Carole Nemerlin (Professeur) Manuel Alves Pereira (Enseignant) mil√©na trivier (r√©alisatrice, √©talonneuse) Leila Zerhouni (professeur) Claudine Houet (Maq) johanna de villers (Gestionnaire de projet) Julie Sacr√© (Cadre) Vinciane Laurent (Enseignant) Mathilda Stock (√Čtudiante) Vincent Paquot Rasquinet (Jongleur) Marie-Ange Desoil (Auteur) Dirk Deblieck (Direction) Arnaud Sprimont (Professeur / Artist) Christel Vierset (Accueillante d enfants) Doroth√©e Schoonooghe (Comedienne) Samuel Namotte (Chanteur) Lou Hebborn (Com√©dienne) Amber ter Haar (Figuratie begeleider) Doroth√©e Morel (En formation art-th√©rapie) Lucr√®ce Deramaix (√Čtudiante) Bughin Camille (Musicienne) Sybille Wolfs (M√©diation culturelle) St√©phane Zech (Organiste) Cedric Guffens (musicien) Ans Cremers (Comedienne) Ad√®le Bonnet (coordination antenne de Quartier - Activit√©s Artistiques) Nathalie Willame (Actrice) Patty Eggerickx (Costumi√®re) Laura Durnez (metteuse en sc√®ne, r√©gisseuse, ...) Laurent Hendrick (Musicien) Jean-Claude Javaux (Pr√©sident D√©fi Libramont) Florine Elslande (Com√©dienne) Pieter Jaspers (Muzikant) Denis Delforge (CEO - Brussels Expo - Palais 12 - La Madeleine) Quentin Jacques (Ing√©nieur du son, monteur son, producteur et r√©alisateur) Caroline Derselle (Photographe) Reggy Timmermans (Artiste) Sylviane Cavirot (Accueil) Clotilde Van Dieren (Chanteuse lyrique) Vincent Wauters (Directeur d‚Äô√©cole artistique) Marie Ghitta (Altiste) sylvie Poff√© (directrice culturelle CCLJ) Simon THOMAS (Metteur en sc√®ne et auteur) Paul Mahoux (Peintre du dimanche) Fanny Cayron (Restauratrice d'Ňďuvres d'art) thierry Dubrunfaut (photographe) Annie Mariotte (Retraitee) Fran√ßoise Duesberg (Auteur) gaetan rusquet (performeur) Benoit Dubuc (Barman) Florence Crick (Com√©dienne et infirmi√®re) Wendy Parthoens (Logop√®de) Ariane BONTEMPS (Conseil en entreprise) Katrien Van Crombrugghe (Vendeuse d‚Äôinsrtuments √† cordes) Amalia Carrera (programmatrice) Giovanni Pistis (Hautbo√Įste) Anne Leclercq (Animatrice socio culturelle) Ben Van der Mueren (gebouwbeheer) Judith Jassogne (Digital trainer) Frederique de Montblanc (Autrice) Fionn Perry (comedien) Nathalie De Hen (Maquillage/coiffure) Maxime Meulemans (R√©gisseur) Aur√©lien Dony (Po√®te, metteur en sc√®ne) Bernard Balteau (journaliste) Alban Cayrol (Ing√©nieur du son) Marie Noelle HALIN (administratrice d'une petite asbl artistique (Fil en Trop)) Marc De koker (Travailleur social aide √† la jeunesse) Valentine Reyniers (Assistante sociale) Alain LEGRAND (Enseignant) Paul Bourri√®res (Videaste) florent jeunieaux (musicien) Sandrine Lambiotte (Monteuse video) Gauthier Danniau (Acteur) C√©cilia Kankonda (Com√©dienne et professeur) Maxim Vancutsem (√Čducateur) Aur√©lien Bihr (Constructeur d√©cors) Daniel Romeo (Bassiste) Serge Cayron (public) Catherine Denys (Chanteuse et musicienne) Fabrice Denis (Demandeur d'emploi) No√©mie Vainsel (Chanteuse) Caroline Renaudi√®re (Directrice de Casting) Christophe Loncour (Ingenieur du son) Maryl√®ne Corro (Chanteuse- Auteur compositrice interpr√®te) Nicola Testa (Artiste) Benjamin Dion (Photographe) Ludovic Barnouin (Manager - Editeur) Nargis Benamor (Com√©dienne Art-th√©rapeute) Ga√ęlle Woodbury (Cr√©atrice) Anne Moinet (professeur) J-M Wolkenar (op√©rateur lumi√®re) Gaelle Defeyt (Charg√©e de projets) Cauwenbergh Cauwenbergh (Productie assistente) Marco Lamensch (R√©alisateur) Carpino Julie (Chanteuse) Annabel Heyse (Projectco√∂rdinator residentieplatform) Andr√©s Soler Casta√Īo (Enseignant, musicien) Evelyne Urbain (aide m√©nag√®re) Fr√©d√©ric Furnelle (Ing√© Son) Kellian Lybeer (Stagehand) Christophe Georis (Enseignant) Michael Jost (Ing√©nieur du son) Guillaume Jamniczki (Gepensioneerd) Jean-Fran√ßois Flamey (communication / agitation / inclusion) Beno√ģt Delvaux (Artiste lyrique) Sandrine Franceschi (Animatrice culturelle et scolaire) Cathel Van Renterghem (Cadreuse) Basile DUQUENNE (Chef machiniste) Yves Schotte (Ing√©nieur du son) Sarah Carlier (Artiste) Gregory Beken (Graphiste) Franco Vena (R√©gisseur) natascha hardy (ind√©pendante) Noel Sebastien (Ing√©nieur du son) Iris Alexandre (R√©alisatrice et animatrice stop motion) C√©line Rallet (Com√©dienne/Metteure en sc√®ne) benoit fievet (raodie) Pauline Hatzigeorgiou (curatrice & enseignante) Eveline Roulet (coordinatrice projet) Nicolas Dieu (Musicien) Florence Rovella (Cuistot) Dominique Mussche (journaliste culturelle) Charlie Dupont (En chef ?) Roald Baudoux (----) Romain Fourrey (Coordinateur) Dominique Guerrier (R√©alisateur) Christine Delvaux (Enseignante) An Standaert (ambtenaar) Dirk Schreurs (Componist) Christophe Rolin (Coordinateur, festival de cirque) Jean pierre Courtin (Direction financi√®re) Rita Vanderheyden (X) sabrina dini (secr√©taire de direction) Sophie Jallet (Assistante √† la mise en sc√®ne) Cl√©mence Agneessens (M√©diatrice culturelle) Patrick Balzat (Dj animateur entertainer) Matthieu DAMIENS (Sc√©nariste) Nicole Letuppe (Chanteuse) Jacobien TAMSMA (management et booking artistes jazz & musique du monde) Sara Dufoss√© (R√©alisatrice / Directrice de prod) Chlo√© Thielens (Employ√©e) Michel Delville (musicien) Laure Voglaire (Com√©dienne) Andr√© Struys (sans) Guillaume Malempr√© (Musicien) Daisy PHILLIPS (Danseuse) Mona Patrice Murray (Chanteuse) Bertrand Leclercq (Enseignant) patricia seynaeve (pu√©ricultrice) Fahem Abes (com√©dien-conteur) Armando Luongo (Mucisien) Claude Nobels (Producteur musical) Jodie Duck (Customer care administrator - export market) Ioannis Vafidis (Technicien lumi√®re) Adrien Desbons (Com√©dien) Brigitte Lahaye (Solidaire) Isabel Biver (guide-conf√©renci√®re) Mollie Costanza (Chanteuse) Marc Teller (Producteur) raymonde le lepvrier (En pr√©pension) Florian Gilles (Sc√©nographe chez Waoo) Serge Soetens (Auteur compositeur) C√©cile Barraud de Lagerie (illustratrice et designer) Serge Ouvrard (Orchestra Tech. Operations Manager - La Monnaie) Michael JAREMCZUK (Percussioniste) Mathieu Versini (Ing√©nieur du son) Fernant Zeste (muzikant, producer) Philippe Maggi (Animateur Socio-culturel / Musicien) Simon Malcorps (Cuisinier) Jackye FAUCONNIER (Costumi√®re) Nora Kasa (mod√®le d'art, performeuse) Fanny No√ęl (Journaliste musicale, charg√©e de projet et de communication culturel) Laurent Berger (Enseignant) Julie Lambillon (Architecte) Violette Leblond (Monteuse/scripte) Milena Strange (Photographe) Marilyn Th√©sias (intervenante sociale) Eva Kavian (Ecrivaine) Anja Kowalski (Muzikante, zangeres) Gr√©gory Chainis (Musicien) Simeon Gregoire (Dj) Isabelle Kabatu (Chanteuse) Vincent Auverdin (Enseignant) Renard Jacques (Organisateur) Georgia Wilmotte (de la pr√©sence) Jeanne Henrion (charg√©e de production) Monteiro M√©lanie (Artist) Thomas Snyders (G√©rant) Fr√©d√©rique Janssens (artiste) Abderrahim HMAMI (Enseignement) Alicia Sterckx (Ab crew) Marc Pinilla (Musicien) Johanne Lauwer (Sewing Coach) Jacques Devleeshouwer (Monteur de sc√®ne / Roadies) Stephan Higelin (Responsable postproduction) Silvia BERUTTI-RONELT (Traductrice litt√©raire, coordinatrice des Lundis en coulisse) Charlotte Verbeke (Administratie en uitzend) Julie Gelon (Illustratrice) Pierre Le Bec (Musicien) Gaspard Sicx (Batteur) H√©l√®ne Lacroux (Monteuse) Geoffrey Leontiev (Musicien) Alexis Toutziarakis (Compositeur) Olivier Snyers (moniteur) Beno√ģt Minon (Musicien) Isabelle Dendal (Publique) Christine Leroy (pensionn√©e solidaire) Florine God (Artiste lyrique) Marc Mansis (Repr√©sentant syndical) Katarzyna nowak (Com√©dienne) Gaspard Herblot (Porteur de projet) Margaux Mouchart (√Čtudiante) Colin Jolet (Danseur) Patrice Deweer (Grafisch vormgever / Fotograaf) mergaerts ives (owner) Lucie Jacquemet (Network and project assistant) Benoit Balasse (Coordinateur √©v√©nemeniel) Claude Vonin (Musicien, com√©dien et auteur) Romain Mauvais (Light/vid√©o technicien) Kobe Dons (Geluidstechnicus) Dimitri Wauters (R√©gisseur) GREGORY bordat (Musicien) Dirk Dufour (?) Anne Jaspard (Charg√©e de diffusion) Anke Fi√©vez (Artist) Sylvia Rossi-Pauluis (marketing) Emmanuelle Terwinghe (Education) Kris Auman (Muzikante/Bassiste) Sandrine Bettens (Head of Events) Andr√© Champagne (membre de deux chorales) Ingrid Gossiaux (Secr√©taire de Direction) Fabienne Mainguet (Com√©dienne, actrice) Thomas Borde (2√®me ann√©e de cin√©ma) Philippe De Meersman (Enseignant- musicien) Aurelie Vermeulen (Cr√©atrice) Patrick Michel (Acteur) Lucio Arisci (filmmaker) Rakesh Madathin Purathil Sukeshbabu (Performer/Teacher /Choreographer) JOELLE LILET (cheffe) Fargo Productions Peter Fargo (Directeur artistique, illusionniste, chanteur, DJ, Studio d'enregistrement.) Adrien Rukira (Musicien) VITO PAGANO (EMPLOY√Č) Line Adam (Compositeur) Alexandre Cr√©pet (Com√©dien) Anna Muchin (Artiste ÔľÜ traductrice) Dexter Pallamy (pi√®e au foyer) V√©ronique Lev√™que ((.)) Laurent Claude (Publique) V√≠ctor P√©rez Armero (Danseur) Eug√©nie poste (costumi√®re) St√©phane Galland (Musicien) Marie Huybrechts (Psy) Guillaume Kerbusch (Com√©dien) Patrick Beckers (Com√©dien) Anne-Isabelle Justens (Com√©dienne) Nathalie Gutermann (Commercante) Muriel Legrand (Com√©dienne - Musicinenne) Doris Michel (Photographe) Colette Boucart (Customer service) Quentin Heubi (Musicien/Producteur/DJ) Marie LAISNEY (Directrice) Stephan Pougin (Batterie/percussions) Francoise Ferauge (Professeur) Fabien Arpin-Pont (G√©rant de soci√©t√© d'Ev√©nementiel) Nathan Bordarier (R√©gisseur) Octave Pirmez (Manager) Nadine Beerlandt (Directrice CCCW) Serge CHABOTTAUX (Secr√©taire R√©gional C.G.S.P. POSTE Luxembourg) Marie-Aline Bawin (Auteur illustratrice) von bontin nina (artiste) Christophe JALLET (Architecte) Susie Fryns (Employ√©e) Julie Mathen (Organisatrice d‚Äô√©v√©nements) Fran√ßoise BREBART (Retrait√©e) anne-laure gu√©gan (Productrice) Philippe Verheye (vid√©aste) Jan Dorpmans (Gids) Daphn√©e Beaulieux (Maquilleuse effets speciaux) Jennifer Beauloye (Mus√©e) Nathalie Festraets (Infirmi√®re) Jacques Limbourg (Sophrologie) Maxime Tellier (√Čtalonneur) Baptiste Marchal (Assistant de production) Alba Leszczynski (etudiante en master art du spectacle ULB) Zazie De Truchis (Artiste ?) no√©mie Lannoy (Technicienne audiovisuel / com√©dienne) Christophe Pourbaix (Administrateur syst√®me) rusty james larbuix (batteur) Pierre VERMEIRE (Journaliste) Lucie Cauwe (Journaliste) Loris Manzini (Commercial) Vincent Dubuisson (Membre CA Conseil Culturel de Leuze-en-Hainaut) Cesar Janssens (Muzikant componist) Arnaud Berghmans (Machiniste) Guillaume Van Parys (Musicien) Rosalie Vandepoortaele (Com√©dienne - Enseignante) Laura Van Maaren (Coach acteurs com√©dienne) Beno√ģt Pauwels (com√©dien, metteur en sc√®ne) Philippe Vandendriessche (Cineaste) Celine Chariot (Photographe) Marie-No√ęlle Stassart (Musicienne) Jerome Bacart (Colleur d'affiches) Liesbeth Devos (Chanteuse) Dominique Georges (Psychologue) Kevin Vanopdenbosch (Assistant logistique et technique) Benjamin Mouchette (Com√©dien) yvan petit (R√©alisateur - monteur) Julien Lejeune (Graphiste) DOS SANTOS Claudio (Com√©dien, enseignant) Edouard Beauvois (Gerant) berenice de clercq (com√©dienne) An Pierl√© (artiste) David Ramael (Dirigent) Christophe Verlooven (Customer Experience Manager at Ticketmaster) David Allard (R√©gisseur Tech - Digit13) Benjamin Lecouls (acteur, contrebassiste) emilie pischedda (assistante de galerie/ r√©gisseuse) Jean-Fran√ßois Chamberlan (Violon- solo ORCW) G√©rard Corbion (responsable de cie) Boris Schmidt (musicien) Sylvain Finamore (Independant) Fran√ßois Gillerot (Comedien) Gonzalo Alarc√≥n (Com√©dien/Clown) Virginie Pierreux (M√©diatrice culturele) Alice Creteur (R√©gisseuse de spectacle) Anne-Sophie Fontenelle (Artiste) Matthieu Gaillet (Directeur technique) Francoise Grisay (Graphiste) Charlotte Maison (Musicienne) Philippe Lengele (G√©rant de ma soci√©t√©) Marco Fabbri (Acteur, p√©dagogue) Charline Remy (cin√©aste) Jean-Luc Van Lommel (Musicien) Anne-Sylvie Primo (Enseignante) Smygol Dorphy (Chef constructeur d√©cors Cin√©ma) Sarah Swannet (Medecin) Momoyo KOKUBU (Organiste) Ricardo Silva (Ticketing Projects) Nathan Marchand (R√©gisseur g√©n√©ral) Laetitia Dewilde (Maquilleuse) Thierry Steffens (Enseignant) Santos Gumer (Ing√©nieur Brasseur) Oriane De neve (Maquilleuse effets sp√©ciaux) Marc FRAYLICH (Directeur artistique, artisan marionnettiste, metteur en sc√®ne) Renaud Ralu (Demandeur d'emploi) Evelyne Bohen (Chanteuse lyrique/ directrice de choeur/ professeur) Bruno Van Daele (AB Horecamanagement) Jean Troubat (Chef peintre) Fanny ESTEVE (Com√©dienne) Mich√®le Masil (Enseignante) Michel Ledermann (Dirigeant) Leonor Malamatenios (Cadreuse) Fr√©d√©ric Lammerant (Acteur) Erick H√©brant (cameraman reporter) Matthias Billard (Auteur-compositeur-interpr√®te, Doubleur) Olivier Lef√®vre (Violoncellist) Natasha Henry (Danseur/com√©dien) Isabelle Grynberg (vertaalster/traductrice) Valentin GAILLARD (Com√©dien) Laurie Degand (com√©dienne) Aniss El Hamouri (Auteur de bande dessin√©e) Christophe Musiaux (Musicien) julie bertrand (sc√©nariste) Olivier Biron (Attach√© de presse musique - This Side Up) anne Sophie Michiels (Dirigeante entreprise) Paul de Stexhe (Graphiste) Manon De Visch (Etudiante) Quynh Anh Pham (Charg√©e de communication) Justine Donnay (Charg√©e de communication, attach√©e de presse) Geoffrey Bau (Juriste) Mahdi Filograna (Communication / DJ) Maxime Tirtiaux (Musicien) Isabelle Verlaine (com√©dienne/metteure en sc√®ne) Laurent Czaja (Directeur de production) Cl√©ment Michel (√Čtudiant) nadette guilbert (logop√®de) VIRGINIE WANT (intervenante sociale) Sylvain Chauveau (musicien) L√©one Francois (Com√©dienne) Fr√©d√©rique Buyle (Professeur Art Plastique) Anton Henne (r√©alisateur) Augustin DETHIER (Musicien (batteur)) louis ledeck (Technicien / consoliste lumi√®re) Jan Torfs (Stagehand, steelhand) Nathalie Delhaye (Com√©dienne) Chlo√© Van de Sype (/) Janos Bruneel (Muzikant) Jo√ęl Pollefait (Ouvrier magasinier) S√©bastien Sterckx (Stagehand / Forklift Driver / Nacelliste) Cecile Rousselle (Retraitee) Karolien Van Humbeeck (concert promotie) Thomas Ardui (Agents de voyages) Anne-Sophie Van Haeperen (encadrement freelance mus√©e des instruments de musique) Thomas Mustin (Acteur/chanteur/auteur/compositeur) Alexandre Leroy (Ingenieur du son) Catherine DEMAIFFE (com√©dienne) Daphn√© Huynh (Actrice, danseuse) C√©line CAMBIER (animatrice th√©√Ętre) christian halkin (technicien) Benoit Leclaire (technitien) Nathalie Delattre (Musicienne) Adrien Berlandi (Etudiant) KINAY Ipek (com√©dienne) Robert Fastr√®s (Technicien-r√©gisseur) Ga√ęlle Solal (Musicienne) Angelique Poncelet (Directrice animatrice CC) Roxane De Leener (Art de la parole) Arnaud Giroud (G√©rant et musicien) Luis Arenas (Artiste plasticien \ graphiste) Laurent... CARPENTIER (Independent) Charline Raes (Assistante en mise en sc√®ne) Juliette Bensimhon (Chanteuse) Simon Sterkendries (Formateur-Animateur) Gr√©gory Simon (Peintre) Vanessa Mortier (enseignante) Philippe Therasse (Directeur Photo) Sonia Chapelle (Photographe/Graphiste) David Janssens (Assistant realisateur) Katja Charlet (Monteuse audiovisuelle) Marie Odile Dupuis (Directrice de theatre) Bruno Baudewyns (Musicien) Anne Falys (Juriste) Felicitas Montecino (Guide) ELISA PAIS (Danseuse, circassienne) Laureen Delvallee (Logopede) Fran√ßoise Derissen (Prof violon, violon jazz et ensemble jazz, musicienne) Ariane Vaneigem (chanteuse) Fabienne Aucant (Production) luc battieuw (Responsable du secteur jeunesse de la Foire du livre de Bruxelles) Benoit Buyse (Auteur compositeur) Maia Baran (Com√©dienne) Jean-Michel Dehon (R√©alisateur) Laurent Demeuter (Senior Account Manager) Charlotte Istasse (Danseuse) Christiane Renaux (Cuisini√®re) Carina Mirolo (Prof) Michel Jaspar (Musicien) Bernadette Willaert (Psychanalyste) Charlotte Diament (R√©alisatrice) Danielle Vanderstichele (professeur d'"√©ducation artistique) Claire RUWET (conteuse, animatrice d'ateliers d'√©criture) Marion Menan (Performer) David Bogaerts (Pianiste) Philippe Bonhomme (Auteur-metteur en sc√®ne- com√©dien) Nancy Vander Weyden (Prof de langues) Deborah Rouach (Com√©dienne) Alice Vande Voorde (Musicienne) yann invernizzi (Ing√©nieur du son) Julien Maes (Assistant cam√©ra) Darius Lecharlier (Musicien, danseur, com√©dien, animateur, coordinateur technique et logisitque, technicien, monteur,.....) Anne-lise Combeaud (Autrice de bandes dessin√©es) Justine Caulier (Enseignante) Pieter Decolvenaer (Violist) Xavier Percy (Com√©dien) Karyne Wattiaux (Conseill√®re pedagogique) Tom Brus (directeur artistique) Cindy Ryckmans (Bediende) Aurelie Moreels (Professeur de chant/ chanteuse lyrique) Geoffroy Degand (Musicien (batteur)) Anne-Sophie Vanhalle (Costumi√®re) Hatuey Suarez-Piedra (Chef machiniste) valentin Stofkooper (technicien rigger operateur) Dominique Gerin (Musicien chanteur producteur arrangeur) marie-anne dozo (graphiste) Ayrton Heymans (Assitant Image - Monteur) Carole St√∂cklin (Gestion culturelle et musicienne) Ines Degives (√Čtudiant) Tiffany Leclercq (Jongleuse) C√©line Bodson (Violoniste) Nina G (R√©ferente pour la d√©mence) Simon Galloy (Enseignant) Christophe Vuylsteke (R√©alisateur) Susanne Weck (artiste, guide, coordinatrice) Basile Vuillemin (R√©alisateur) jan vercauteren (directions et r√©gies techniques et productions) Martin Swabey (Acteur) Fabien Defendini (Administrateur Studio Thor) Maud Zyngier (Etudiante) Ma√Įlys Zenari (Charg√©e de communication) Isabelle Paternotte (Com√©dienne) France De Staercke (Enseignante) Julie Liberatoscioli (Gestion asbl - danseuse - enseignante) Annick Deklerck (Employ√©e administrative et magasin) Jorje Gonzalez (Fonctionnaire) Alice Martinache (Com√©dienne) Olivier JUSTIN (Technicien audiovisuel - Musicien) Philippe Vancanneyt (Sans) Rachel Silski (Artiste peintre, plasticienne) Marcella Di Troi (Animatrice - coacg vocal) Lionel Renquet (Technicien Son) Florine Paquay (Charg√©e de mission d'une ASBL) Ellie Nimeroski (Violiniste) Marguerite Landsberg (P√©diatre) Vinciane Zech (R√©alisatrice) Emilie Holemans (Paysagiste) Vandenbroucke Benjamin (Ing√©nieur du son) Delphine Coers (Scengrang√©) Christian Crahay (Com√©dien) Sandrina Lusci (Retrait√©) M√©lusine Pirotte (Maquilleuse Illustratrice) anne orban (Artiste) Laurence Daffe (Enseignante) Julien Dineur (R√©gisseur technicien de spectacle) Laurence COLLETTE (graphiste) Philippe Delhaye (Compositeur - musicien ind√©pendant) Patrick Ringal (Auteur/Chanteur/Com√©dien) Val√©rie Kinzounza (Journaliste) Laurent Staudt (Comedien) Miriam Youssef (com√©dienne/metteuse en sc√®ne) Anne-Marie Boveroux (Secr√©taire) martine rifaut (retrait√©e) Violette Leonard (Comedienne autrice) Arno Dengel (Dessinateur et monteur) Ma√ęlle Bossi (Cin√©aste, sc√©nariste) pierre moreau (photographe exposant) Sylvie Gerard (Centre culturel) David Kostman (Musicien - Technicien - Backliner) Ninna Pacini (As) Alain Deblon (Directeur Achats) Marc Smeesters (Agent) Lo√Įc Jacmart (R√©gisseur) Arnaud Dekok (Audio-visuel) Stephane De Visch (Informaticien) Alice Van den abeele (Directrice artistique) Letort Bruno (Compositeur) Cyril Pauget (R√©gisseur d'op√©ra) L√©onore Four√© (Charg√©e de projet) Julie Dechamps (Direction) Julie Van Raefelgem (√Čtudiante) Gerbrand Truyens (Arbeider evenementensector) Thomas Debouche (Regisseur lumi√®re) Katty Masciarelli (Formatrice en √©ducation permanente) Kienen Jeremie (Vendeur) SAM DE WILDE (ARCHITECTE) Esther Tamsma (gestion de projets La Monnaie/De Munt) Mehdi Mahassine (Artiste) Marianne Celis (aucune) Am√©lie Renglet (chanteuse) Geoffrey Degives (Chanteur lyrique) Sandra Colson (Assistante Promoter) Yves Weutens (Technicien) Georges Delmote (retrait√©) Gilles Dierickx (Communication) Sarah Mazzacavallo (Chanteuse) Bart Red D Van Neste (DJ / Producer / Record Label Manager) Justine Struye (costumi√®re / habilleuse) Marc Galo (Artiste) Michael Cremer (Gestion de stock et gestion technique Chez adc production) Justine Venet (Comedienne) ADRIEN TSILOGIANNIS (violoncelliste, professeur) Marie Gabrielle Lefebvre (Agent de communication et musicienne) fil zennaro (g√©rante) Thomas Jacxsens (freelance technieker) Tiffany Lasserre (charg√©e de communication et de diffusion) Julie Burg (Com√©dienne) Eric IVENS (Musicien) Anne Bauduin (Assistante sociale) Django Vranken (statut) Christine Gr√©goire (Gestion et animations) Chloe CHIGNELL (Artist) Patrick Louis (Musicien) Pauline Couble (sculpteur) geertrui serneels (directie) Christopher Bouts (R√©alisateur / Auteur/ Monteur / Cadreur / Ing√©nieur du son / Plasticien) Marina Lopez (Artiste plasticienne, animatrice) Antoine Blanquart (r√©gisseur) Gladys Missoulle (Chanteuse lyrique) Gert Roscam (Technical manager) jeremy debuysschere (Bassiste/ professeur de basse et de piano) Caroline Donnelly (Com√©dienne) Phil Henrion (Musicien) Antoine Flament (DJ/Musicien) Emmanuel Van Hoof (-) Morgane Aubert (Scripte) Larissa Di Pietrantonio (Fleuriste) Marc Maes (Zelfstandige) Rodolphe Coster (musicien) Berenice Gillot (Realisatrice emission de radio L"Art de Dire) Fabienne Demeulenaere (Public) Aur√©lien Ringelheim (Comedien) Ka√Įs Zibani (Expert Financier) Brigitte de Callata√Ņ (Ind√©pendante) Jos√©phine De Wit (Restauration) Laurence Demaret (Cin√©aste plasticienne) ANDRIEUX Leny (ing√©nieur du son) Catherine Somers (costumi√®re/sc√©nographe) Sophie Casse (Directrice de production de films et s√©ries) Charline Lancel (Art num√©rique) gougeau elsa (Danse) Diego Di Vito (Guitariste) Julie Querre (Danseuse) St√©phane Dubray (Creatif) Silo√© Bayot (√©tudiante) Beno√ģt Meulemans (Musicien) Benjamin Hubin (DJ, Com√©dien, Artiste de rue) Gilles De Langhe (Organisateur Festival) Diana Barreto (artiste/animatrice) Abraham Manoka Boka (DJ/Producteur) Carole Weyers (Actrice) Titanne (Anne) van Hille (R√©gisseuse Tour manager) Messaline Raverdy (Artiste) Petit Marie-Eglantine (Com√©dienne, humoriste, autrice) Marie Tellier (Metteur en sc√®ne) Chantal Cr√®vecoeur (employ√©e RP) Stefan Dooreman (Employ√©) Marc Buchet (Manager) Yolande Arnould (Opticienne) Leticia Collet (Musicienne) Renaud Boucquey (Rep√©reur / Directeur de Production) Laurent Seys (Batteur) Matthieu Kaempfer (R√©gisseur g√©n√©ral) Pierre Laurens (Bookeur/promoteur/orga DiY) Maryse Rassart-Henin (Musicienne) Thomas Ionescu (Management d'√©v√©nements) Sylvie Blondel (M√©decin) J√©r√©mie Gasparutto (Auteur de bande-dessin√©e) Nancy Boudart (Xxx) St√©phane Mortagne (R√©gisse) Genevi√®ve Langer (Plus aucune) Fabienne Buchholtz (Emploiy√©e) Eveline Markowicz (Ind√©pendant) Anne Briel (PLUS rien) Isabelle Dierckx (r√©alisatrice) Sam Seraille (R√©gisseur) Seli Cakir (Ing√©nieure du son) Marielle Scholtissen (Actrice) Yseult Hiernaux (Communication) Alain Perp√®te (acteur, marionnettiste, auteur, plasticien) Aliette Griz (M√©diatrice po√©tique) Pedro Romero (Com√©dien,auteur) Amaury de Pierpont (D√©corateur) Franfran de Gottal (Clown coach) Kevin Fay (Dancer) MARC LEGRAND (enseignant en art) Zo√© Gaudisaubois (Psychomotricienne) Mark Van Gorp (Technieker) Daniel MEUNIER (G√©rant) De Winkeleer Julien (R√©gisseur) Fabrice Fontaine (Programateur) Koen Buyse (Muzikant / auteur / producer) Sophie Melis (Danseuse artiste performeuse) Olivier Bonjour (Acteur) audrey chaumeil (psychologue) Gr√©gory Hi√©tin (Realisateur) Zo√© Lejeune (Com√©dienne) No√ęmi Peeters (Make-up en haarstyliste) Serge Hannecart (Chef op√©rateur) val√©rie jung (sc√©nographe) jozef Portaels (magazijnier) Didier Fontaine (Musicien) Juliette Colmant (Danseuse) Fran√ßois Steve (Technicien) DANY Dargent (Greffe) Flora Hubot (Peintre) olivier calicis (photographe et Accueil, Caisse, Projection dans un cin√©ma) Vanessa Clesse (Infirmi√®re) Laura Schoffeniels (Illustratrice) Elodie Collin (Educatrice de rue) Michiel Ceulers (Artist) Couline Laurent (Accessoiriste-costume, costumier, directeur artistique et producteur.) Landuyt C√©line (Doula) Johara Belhmane (Com√©dienne) Camille Carton (Student) Victor Ridley (R√©alisateur) No√ęl Magis (Directeur G√©n√©ral screen.brussels fund asbl) Pascale FETTWEIS (administrateur d'asbl sociales et culturelles) Erwan Marjo (com√©dien et auteur) Val√©rie Lossignol (Responsable administrative et RH) Eve Bonneau (Artiste pedagogue) S√©verine Provost (G√©rante) Simon de Fays (G√©rant d‚Äôentreprise √©v√©nementielle) Constanza Guzman (Chanteuse) Louis Jassogne (Musicien , Ing√©nieur du son) Martine Wixel (Retrait√©) Julien Campione (Musicien) Val√©rie Notte (Improvisatrice) Sandrine Marquez (Enseignante) Madeleine Decafmeyer (Tr√©sori√®re) Maria Bel√©n Fos (Chanteuse) Patrick Van San (Gestionnaire de commandes) Flora Houdart (Auteure) Francis BAY (G√©rant d‚Äôentreprise) Laura S√©pul (Active) Fanny Fauconnier (Prof) Gerard Pullicino (R√©alisateur producteur) Jean-michel Balthazar (Com√©dien) Pierre Meurant (Com√©dien,metteur en sc√®ne) Bernard Boccara (Photographe Free Lance) Charline Lequeut (/) Luc Jaminet (Metteur en sc√®ne / animateur th√©√Ętre) Jos√©phine Jaillot (Technicien) Maryse Antoine (Animatrice Culturelle) Axel Denteneer (Ing√©nieur du son) Alain Meeze (Organisateur de spectacles) Werner Mareels (amateur muzikant) Dea Sinani (animation socioculturelle et √©ducation permanente) Pieter Nuytten (Musicien) Laetitia Lamine (√Čtudiante) Louis Nam Le Van Ho (Danseur) Florence Cha Cayron (R√©alisatrice / Musicienne) Elyse Galiano (Plasticienne) Pierre Colemonts (Ing√©nieur du son3) Michel Stockhem (Directeur) Valentine Lapi√®re (com√©dienne, r√©alisatrice) Joaquim De Moor (Com√©dien) Ina Sporcq (Etudiant) Quentin Devillers (Directeur de la photographie) Silvanie Maghe (Dessinatrice - graveur) Charlotte Durand (Maquilleuse √† l¬īOpera de Bruxelles) Rafael Vantal-Vandroogenbroeck (Monteur vid√©o) Nicola Latorraca (regisseur) laurent Godichaux (DJ/Journaliste culturel) Lucas Le Bart (Perchman) Dragan Goolaerts (R√©alisateur) Benjamin Ghislain (Mentaliste - illusionniste) Sophie Baudet (mod√©liste/couturi√®re) Gaelle Bedez (r√©alisatrice) Yves Barbieux (Compositeur) Jonathan Van iseghem (Musicien,marionnettiste, animateur et formateur) Claire Dubien (Costumi√®re) Aur√©lie Rompler (Coordinatrice) Nicolas De Kelper (Recruitment & Planning Manager) Hugues Chamart (Metteur en sc√®ne Com√©dien) Roland Delacollette (Guitare basse) H√©l√®ne Blesch (Violoncelliste) Massimo Palumbo (Percussionniste chanteur) Denise Blue (Chanteuse) Marie Vanhamme (Past presidente CIVA) Elodie Paternostre (Danseuse) Anne Marie Leon (Animatrice) Andrea Ruiu (Ing√©nieur du son et musicien) Jad Makki (Auteur-r√©alisateur) Donat Callens (G√©rant) jo de cat (sociaal werker) Nicolas Schlirf (Technicien du spectacle) Clara Levy (Violoniste) Yann Boels (√Čclairagiste / Rigger) Antoine Georges (Cameraman) Julien Spitaels (Secr√©taire) Julie Tr√©mouilhe (Charg√©e de communication) Joseph Meersseman (Manager) Hedwige Debroux (professeur d'art) Iweanya Loos (Consultance) Colette Dubois (Critique d‚Äôart) D√©borah Capelle (Technicienne en montage) Audry Lambert (Roadie) Fran√ßois Levaque (Professeur formation musicale) Ilse Vackier (Animatrice) RENGINAR RASSIMOVA (Employ√©e) Leone Celia (√©tudiante) Charlotte Peytier (Secr√©taire) David Pion (Formateur) Alexandra Verbelen (.) Claire Limet (Ortho-proth√©siste) Marcos Zelaya (Chanteur lyrique) Fran√ßois Lavandier (Musicien Violoniste) Jean-Michel D‚Äôhoop (Metteur en sc√®ne) Michael Pachen (Animateur producteur audiovisuel) Lauryn Turquin (Com√©dienne/ouvreuse) Agathe Mortelecq (Improvisatrice) Orph√©e LISEIN (Bassiste) Salom√© Richard (R√©alisatrice) Manu BRAFF (Promoteur de spectacles) Itzana Dobbelaere (Etudiante) Aristide KOBENAN (cameraman) Benjamin Dandoy (Ing√©nieur du son) Magaly Hanappe (coordination d‚Äô√©v√©nements culturels) Lorenzo Di Ciaccia (Cin√©aste) Pol Landercy (Amateur d'arts) Youn√®s Boukili (Musicien) Elien Bernaerts (Make-up artist & hairstylist) Bruno Borsu (Com√©dien) quentin smolders (plasticien) Virginie Urbain (Assistante sociale) elena perez (comedienne) Pauline Wathelet (D√©coratrice cin√©ma) Vero Cratzborn (auteure, cin√©aste) Fran√ßoise Tielemans (Enseignante) Francoise Koole (Eurocrate) Denis Gerardy (Directeur) Catherine FEIST (Directrice d'acad√©mie, musicienne) Luc Longton (Enseignant metteur en scene) Lo√Įc Scuttenaire (Eclairagiste / R√©gisseur) Edith Robin (Psychologue) Nagual Garcia (Enseignante) Bruno Dovifat (Projectionniste) Lo√Įc Faure (Jongleur) Cl√©mentine HUYGHE (Charg√©e de diffusion concert) Sacha Bon (Etudiant en Cin√©ma) Marouan Iddoub (Acteur) Miel Van Hoogenbemt (cin√©aste) H√©l√®ne Vandewalle (Charg√©e de production) Bertrand Veys (Manageur) France Themelin (Enseignante secondaire superieur) Olivier Lambert (Cuisinier) Philippe Boulanger (Programmation musique centre culturel) Fabrice Debatty (Photographe) Nicolas Lucas (Ing√©nieur Son) Eva De Roovere (musicien) Moni Wespi (art visuelle/ mise en scene) Julie Veres (Auxiliaire de l‚Äôenfance) Alain Tanghe (G√©rant de soci√©t√© Indie MusicShop (vente d'Instruments de musique).) Andr√© Fonsny (chef-d√©corateur cin√©ma) Lore Van laethem (Na) Bertrand Hallet (Animateur radio) Nicolas Leduc (Etudiant) Siegfried Truyens (Podium technieker - operator) Elf√©e Dursen (Com√©dienne) Christian Seradura (R√©gisseur Runner) Aurore Walravens (Etudiante) Daphn√© HUYNH (Actrice danseuse) Thomas BENI (Directeur Technique (art de la sc√®ne)) Juliette Van Dormael (Chef op√©ratrice) Karcz Ryszard (Cam√©raman) Naomi Vercauteren (violist) Julien Bier (Technicien Polyvalent) J√©r√īme le Maire (R√©alisateur) Didier Colfs (Com√©dien) Johan De Keyser (trainer/coach/auteur/acteur/danser/muzikant) Jacques Docquiert (Journaliste) Sherban Vidick (Musicien) Olivier GERARD (Sound engineer) Emmanuelle Jowa (Journaliste/ auteur) Jean-Fran√ßois KELLER (R√©gisseur g√©n√©ral) Sophie Spillemaeckers (Filmmaker) jean luc millot (musicien) Clara Roelands (Artiste et technicienne) Guy van de Kerckhof (Chef d‚Äô√©quipe) francois parascan (2eme assistant r√©alisateur) Bertrand Ciparisse (Gestion des infrastructures) Anne Burton (Employ√©e) Kevin Cools (Billettiste) Mami Kitagawa (Artist/Educateur Cirque, danse, grimpe d'arbres) Cyrille Oberm√ľller (Musicien) Samuel Romainville (Gestionnaire r√©seaux) Robby Demaret (Road) Fanny Vandenbergh (Musicienne p√©dagogue) Jeremy Vanneste (G√©rant horeca) Agathe Cornez (com√©dienne/metteuse en sc√®ne/ directrice artistique. charg√©e de production) Sophie Le Grelle (Illustratrice) Nicolas L'herbette (Musicien) ALBERT LABYE (CADRE BANQUE) Estelle Courtois (G√©rante de commerce) Jeremie Dellicour (Gestionnaire de projets IT) Fr√©d√©rique Leroy (Costumiere) Vincent Joly (Rigger) Deborah Marchal (Com√©dienne) Philippe Ranallo (Trompettiste) Alain Servais (Expert technique) Sophie Napen (Styliste) Morgan Habran (Event Manager) Laurent Lavend'homme (Employ√©) Salah Tijani (Ouvrier) Steven Peremans (HR & Legal Manager Live Nation Belgium & Sportpaleis Group) Lucas Racasse (Illustrateur-Graphiste-Videaste) Zo√© VANDEVELDE (Avocate) Lin Seminck (designer) Colin LEVEQUE (chef op√©rateur image) Edurne Rubio (Artiste) Christian DELWICHE (Retrait√©) Jeremy Jonckheere (Technicien) Zo√© Arene (R√©alisatrice - Assistante r√©alisation) Mathieu De Bellefroid (Technicien / project manager) Behrad Hatefi (Consulting, cr√©ation & management d‚Äô√©v√©nements) Patrick Vermeulen (AVCT sprl) Laurent Marchal (Artiste de cirque) Roland BOON (Ing√©nieur du son) Marianne PONCIN (Office Manager) jean Fieuw (musicien , bassiste, contrebassiste) Henry Hoogaert (Free lance) Mathias Estelles (Musicien) Yoann Launay (Chanteur musicien) Emmanuelle Mathieu (Artiste) Nancy Vilbajo (Ecrivain) Pierre-Philippe Hofmann (r√©alisateur audiovisuel) Valerie Marchat (Assistant) Charlier Renaud (Machiniste) Anne Bossuroy (Peintre, Formatrice √† la He2b et Responsable de l'EPhe2b) Caroline Balon (Illustratrice et graphiste) Jonne Wouters (Arbeider - installateur) Hans Bossuyt (Muzikant) Aminata Abdoulaye Hama (Com√©dienne) Coralie Louis (Professeur de Formation Musicale / Auteur Compositeur Interpr√®te) marianne fagnoul (couturi√®re) Jacqueline Simus (Secr√©taire) Dethier Gilles (infographiste) Nathalie Delvaux (Com√©dienne) Vincent Bruyninckx (Musicien) David Marolito (musicien) Tara Beckers (com√©dienne sc√©nariste) Sylvain Delande (Responsable innovation) Marie-Dominique Gilles (pianiste et professeur de piano) Anne Marsaleix (Traductrice) Jean-laurent Simonis (Digital Marketing) Nathalie Dervaux (Freelance) Brigitte D'haese (√©ducation) Crowe(t) Laura (Chanteuse - auteur/compositeur) Brigitte Stolk (Creatrice de mode) Olivia Cassereau (Danseuse, marionnettiste) Zo√© Borb√© (Animatrice/Illustratrice) Daniele Du Bosch (Musicienne) St√©phanie De Smedt (R√©alisatrice) J√©r√īme Point (Ing√©nieur du son, R√©gisseur, Stage manager) Sylvie Stepp√© (Inspectrice/metteuse en sc√®ne) Laurence Grun (auteur - cr√©ation documentaire) Ricky Balboa (Peintre plasticien) Emma Pajevic (salari√©e) Brieuc Labiouse (Ing√©nieur du son) Muriel Sarlette (Musicienne) C√©line Meurice (Directrice centre culturel) M√©lissa Fornier (Employ√©e) Louise de Braband√®re (doctorante) Sofie De Schryver (Actrice) Marco Gudanski (Ing√©nieur du son) Amandine Quisenaire (attach√©e de presse) Camille Bertrand (responsable marketing) Florence Laloy (Com√©dienne, chanteuse, auteure) Deck Jacques (b√©n√©vole au Festival Vacances Th√©√Ętre de Stavelot) Annick Johnson (Com√©dienne) frederic schenk (animateur culturel) St√©phane Jacob (Accueil-logistique) Isabelle Wolfs (Neant) G√©rald Philippe (agent artistique, charg√© de diffusion) Caroline Lenaerts (Blablabla) Daniel L√©opold Pierret (Free lance) Marc Lambert (Photo) Yann Ga√ęl Monfort (com√©dien, codirecteur de compagnie de th√©√Ętre) Patrice Bourg (Directeur) Baptiste Berlier (Technicien, inge son, inge light, r√©gisseur) Christel Desmarli√®res (Enseignante en Acad√©mie de musique) Ziggy Stardust (ICT) Mouna Tekal (Coordinatrice-assistante sociale) Pierre Wasterlain (directeur honoraire d'acad√©mie) Beaudry Charlotte (Artiste) Axel Dumont (Musicien) Thierry du Bois (Photographe) Caroline LOUITON (Commerce) Marie-Aline Fabry (Animatrice de personnages 3D) Laurent Vardaro (G√©rant de La Table des Artistes) teun verbruggen (drummer) Flor-jan Pauwels (Saxophonist) Julien Chapaux (Ch√īmeur) Cl√©mence H√©bert (R√©alisatrice) Frank Gizycki (Danseur) Geoffroy Berquin (√©tudiant) Juliette Servais (Enseignant) Meulenbergh Marie (Charg√©e de projets) Julie Steenackers (Leraar kunstonderwijs op rust) Fran√ßois Fontaine (Technicien) Val√©rie Cr√©mer (Recherche de fonds) DOMINIQUE PIERARD (GUITARISTE) Eric Van Cutsem (Journaliste) Romain Lecharlier (Danseur) Amid Chakir (Comedien) THIERRY CROMMEN (Musicien) Stephanie Calembert (G√©rante de la soci√©t√©) M√©lanie Godin (Directrice) Sarah de liamchine (Codirectrice association d‚Äô√©ducation permanente) B√©n√©dicte Grignard (Secr√©taire) Assy Jean-Fran√ßois (Musicien) Soquette Olivier (Artiste) Filip Jordens (Arts Vivants) AnneSara Six (Artiste et gestionnaire de cie) sylvie de braekeleer (professeur) Alban Londot (Rigger) Cyrille Hermant (Machiniste) Gael Michaux (Com√©dien) Jamila Bachlouch (Retrait√©e) Catherine Bomboir (enseignante) Marie Delacroix (Gestionnaire de site) Adriaan Tas (Grafisch ontwerper) Sanne Verbruggen (Zeilenmaker podia) Bob Verschueren (Plasticien) Sandrine Streef (Acrobate) Emma Ravez (Commercante) MARIE-JEANNE VAN DEN DRIESSCHE (EMPLOYEE) Bryana Fritz (dancer/choreographer) Elisabeth Janssens (Psychomotricit√© relationnelle, animations musique et rythme.) Quentin Van Kerckhove (Ingenieur son) jerome porsperger (Artiste, chanteur, performer, DJ) bjorn borremans (bestuurder) St√©phanie Vandervost (Professeure) Christelle Declerck (artiste peintre amateur) Serge Ruyssinck (Realisateur) Laure Norrenberg (Costumiere) ward Schelfaut (head of project management) Dominique Van Cappellen (musicienne) Laurent Philippart (Professeur de physique - Musicien amateur) Sarah Cordier (Guide conf√©renci√®re) Cyril Hubert (Ing√©nieur du son , techniques & consultante AV) Sebastien Taillieu (G√©rant) Caroline Drugmand (Chomeuse) Marie-H√©l√®ne CLESSE (secr√©taire) Wendy Hoerster (Chanteuse, danseuse) Eric Quackels (membre du comit√©) Catherine Gielissen (Aide m√©nag√®re) Nathalie Bourdouxhe (Enseignante) Antoine Menalda (Chef de projet dans l'evenementiel) Antoine Delagoutte (Ing√©nieur du son) Val√©rie Wery (Assistante r√©alisateur) Eva Septier (-) Pierre-Laurent Babuin (Ing√©nieur du son) Nicolas Denison (Compositeur digital) Valerie Bizet (Assistante) Kaltom Belataris (Project manager - event) Viviane de jonghe (M√®re au foyer) Jo√ęlle Caron (R√©gisseur) Alexandre Croissiaux (Com√©dien, make up artist, drag queen) Anne De Jaeger (Professeur en Ecoles sup√©rieures artistiques) Ga√ętan Genet (Technicien) Christophe Suykerbuyck (IT system engineer) Oph√©lie Honor√© (Com√©dienne) Valentin Buyse (Ripper) Johanne Duplouy (Relation publique) Christophe Pons (Musicien) Jean-Yves Buron (Animateur en Education Permanente) Damien Leclaire (Sc√©nographe / Com√©dien) RADOUX Arnaud (technicien / op√©rateur lumi√®re) Arnaud Dufeys (R√©alisateur) Laura Perez Castellano (Charg√©e de projets en Centre culturel) Elsa de Lacerda (Violoniste) M√©lissandre Saladin (Auteure) Marie-Danielle Turner (Violoniste d'orchestre) Camille Blanchy (employ√©e) C√©line Borsu (Secr√©taire) Moustafa Mounir (R√©gisseur site) Ilona Lybeer (√Čtudiante) Nathalie Seron (Professeur cr√©ation costumes de scene) Conoscenti Mariano (Chanteur) Patrick Martens (Stageco) Fran√ßois-Jean Yzambart (musicien/violoncelliste) Baise Delphine (Sponsoring and Events Expert) De Backer Soetkin (Horeca) Alexian Vanclef (Magicien) Plastic Bertrand (Artiste) Mauro Desogus (Caterer for film shooting) Margaux Fontaine (R√©gisseur de spectacle / com√©dienne) Caroline Leriche (Employ√©e du secteur priv√©) Pauline Dewaide (Cadre) Violaine Alghisi (Artiste, photographe) Vincent Scheuer (B√©n√©vole) Peter Beda (Lazy Rebel) Baptiste Dellicour (Organisateur Festival Th√©√Ętre de Rue) Maya Cox (DJ et graphiste) Nathalie Grippa (Architecte) Ana√Įs Terwagne (Artisan) Nadine Francke (Ev√©nementiel) Benoit Van wambeke (Auteur/producteur) Tamara Geerts (Chanteuse) Mortier anne-sophie (graphiste) Diana Van Gucht (Professeur) sofia betz (metteure en sc√®ne) Vega Dj (Dj) Marie Lambillotte (Auteure / animatrice d'ateliers d'√©criture) Isabelle Symons (Production Manager) Martine Claude (com√©dienne amateur) Philippe Lambert (Musicien) Beatrice Leysens (Assistant) C√©dric Bagaruka (Monteur) Reginald DESY (Chef machiniste cinema) Anthony Leidinger (Charg√© de communication) bart walter (artiest) Mira Vanden Bosch (Artiste danse dessin, plasticienne, mise en sc√®ne, training corporel d'acteur) Eric De Staercke (Artiste) Robin Lebrun (Chercheur) Vincent Huet (Ind√©pendant) Sofia Syko (Dirigeante d entreprise) Paul Govaerts (Auteur) Fabian Bonetti (batteur) Catherine Graindorge (musicienne, com√©dienne, auteure) Emanuela Lodato (musicienne com√©dienne) raphael thys (raphaelthys.l@gmail.com) Am√©lie Dechambre (Accueillante en Maison m√©dicale) Herve Bievelez (Techniciens audivisuel) Olivier Pleyers (Musicien) Claire Halbardier (Agent de communication) St√©phanie Gervy (Coordonnatrice th√©√Ętre jeune public) Tan Hoa Pham (VJ) Lisa Hallou (Monteuse) Ludovic Pieron (Ing√©nieur du son) H√©l√®ne Dubois (Chercheure) Ben Katia (Diffusion et communication // plasticienne) Patrick Taliercio (R√©alisateur) C√©cile Micault (illustration - artiste vid√©o - animation) B√©n√©dicte Becker (√©l√®ve de th√©√Ętre et de chant) Lena Giovanelli (Administratrice de production) Vincent Solheid (Plasticien/r√©alisateur) Igor Othenin Girard (√©tudiant en cin√©ma) Marie-Laure WYBAUW (Retrait√©e) Hafy Thiam (Communication) Sabine Herbiet (ASSISTANTE DE DIRECTION FORUM DE LIEGE) Mr B. Mr B. (Musicien) Matthieu Vandenabeele (Pianiste / Clavi√©riste / Percussioniste / Choriste) Teddy Hillaert (Live Nation) Elodie Vignon (Pianiste) Hugo Mariman (ing√©nieur du son) Isabelle Roelandt -Leclercq (Comedienne) ivan louette (aucune) Jacqueline Hock (Artiste plasticienne) Larbi El malah (Employ√©) Juliettd Moons (Enseignante) Quentin Vande Velde (Militaire) Vinciane Le Men (Productrice) Jean-Louis Godet (Sc√©nariste) Gabrielle Vandepoortaele (Enseignante) Fran√ßoise Denis (ind√©pendante) Mich√®le BACZYNSKY (conteuse/ chanteuse/ autrice /enseignante √©veil muscial en milieu scolaire) Gerry Rooms (Schilder, monteur) Benjamin Bertrand (Musicien - compositeur) Lisa Willame (Technicienne de l'image en cin√©ma) Laurent Sprimont (Musicien) charlotte laitem (educateur sp√©cialis√©) Hanna Ilczyszyn (Artist) Alain Canneel (fonctionnaire) Marc BOLLETTE (R√©gie / lumi√®re) C√©cile Vangrieken (Com√©dienne) Ruth Berge (enseignante) Luc Boland (Manager - r√©alisateur) Emilio Raponi (Musicien Auteur Compositeur agent de spectacles) Fr√©d√©rique Badoux (√Čcrivain) Fabrice Van Reymenant (Directeur - Bxl La√Įque / Festival des Libert√©s) C√©cile Grassart (Animatrice) Ludivine Collette (Deleguee Commerciale) Gilles Br√©da (Musicien) Pierre Mercier (dessinateur - graphiste - sc√©nographe - r√©gisseur plateau - Cie Ersatz) Thomas Champagne (Musicien) Coline Ugeux (Charg√©e de projets) Gerdy Swennen (actrice) Catherine De Michele (Responsable de communication) Jomme Durnez (Lichttechnieker) Judith Grunberger (Artiste) Nathalie Galland (psychomotricienne/conteuse) Edith Van Malder (Actrice) Celine Laloire (Danseuse et metteur en sc√®ne) Camille Meynard (R√©alisateur) Manuel Hermia (Saxophoniste, compositeur, coordinateur de projets) Patrick Willems (Preventieadviseur/planning) Aurore Leloup (Professeur de guitare) Florence Houssin (Guide touristique) Samuel Vlodaver (Ing√©nieur du son) Amelie Segers (Enseignante) Agathe Leroy (√Čtudiante) Valery Stasser (Comedien) Noemie Vos (Expert immobilier) Benoi Lacroix (story boarder) Paco Parma (Assistant d√©corateur) Steven Martin (Artistiek Directeur) Sandra Kim (chanteuse) Virginie Petit (Musicienne d‚Äôorchestre) Stephane Mercier (Musicien) Henri Culot (Danseur) Anne Smolar (Cin√©aste, artiste) Sylvie Stenuit (Chanteuse,professeur de chant) L√©a Halimi (Violoncelliste) Hadja LAHBIB (Journaliste) Jean-Ren√© Fran√ßois (g√©rant) Anne Mazzacavallo (biblioth√©caire) Franck Chartier (Directeur artistique PeepingTom) swann gaelle (musicienne et com√©dienne) Aurelie Boulanger (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Barney Roberts (Assistant r√©alisateur) Yvette Delmartino (Musicienne) V√©ronique Servais (Psychologue) Marie Kasemierczak (Animatrice) Alice Vaquerizo (Assistante realisation) Stef Delbaere (Gitarist) Elise Lecroart (Barmaid) Robin Pourbaix (Pluri disciplinary Artist & Performing Artist & Writer) Lucas Serruya (Ing√©nieur du son) Dimitri Linder (Assistant r√©alisateur, r√©alisateur) Jeanne De Visscher (Croix-Rouge, ADA - collaboratrice polyvalente) Ruggero Munafo (Musicien producteur) Adrien Maigre (Producteur) Jerome MARDAGA (Musicien,Professeur, formateur, compositeur, r√©alisateur,Auteur) Sabine Minniti (UE) Thierry Robberecht (auteur) Dragan Raptis (Electricien, stage hand,tec) Olivier Henrion (Photographe) denis andrien (Project Manager - directeur technique) Samuel Nicola√Į (Directeur du Centre culturel de Remicourt) Catherine Seba (Musicienne) Astrid Creve (Zangeres, muzikant, componist) Kato Six (Visual artist) Fran√ßoise MICHIELS (Mamy conteuse) Mike De Bleye (eigenaar) Philippe Paggen (Enseignant) Veronique Bouxain (Artiste) France Bastoen (Actrice) Bruce Richards (Musician) Luc Evens (Musicien) Patrick Quinet (Producteur) Inge Gryseels (makeup artiest) Isabelle Poitrenaud (Cr√©atrice du Caf√©-Th√©√Ętre Au B‚ÄôIZOU) A√Įssatou Diop (com√©dienne - chanteuse) Jan Busselen (Brussels volksvertegenwoordiger PVDA) Stephane Quinet (Producteur ex√©cutif) QUENTIN DUJARDIN (compositeur, producteur) Sandrine Bastin (Comedienne) Val√©rie Moeneclaey (Animatrice Ateliers Ecriture et Aide individuelle √† l'√©criture) Stephanie Tilkin (Technicienne de laboratoire) Julie Compagnon (Chanteuse auteure compositrice) Virginie De brouwer (P√©dagogue) Mille Lundt (Artiste) Caroline De Schryver (Cheffe de file / Assistante mise en sc√®ne) Christine DELECLOZ (Administratrice) C√©cile Vansnick (Musicienne) Lauren Lekeux (Enseignante) Alec De Busschere (artiste) Meryem Messaoudi (Enseignante) Luna Gillet (Ing√©nieur du son) Marie-Sixtine Grignard (Com√©dienne, auteure) Delphine Noel (Coordinatrice socioculturel) Manuela Van de Reijt (Verpleegkundige) Gilles Van Bunnen (Com√©dien, animateur FR-NL, professeur EN-NL-DE) Valerie Vanden Bulcke (Artiste plasticienne et auteure) Jean-Jacques RICHARD (Auteur/ Po√®te/ Photographe/ Plasticien/ Administrateur d'Asbl culturelle) michel rousselle (CA de la maison de la culture √† Arlon) √Čric Adam (Travaille pour le th√©√Ętre Varia) petronile robert (√©tudiante) Anne Demelenne (Ex secr√©taire g√©n√©rale FGTB) M√©lanie Straus (Coordinatrice P√īle Arts de la Rue) Gwenel Mathieu (Technicien du spectacle) Jean-Baptiste Frenoy (D√©coration film) Yvette Leonard (Pensionn√©e) Matthieu Vergez (!!!) Patricia Duterne (Auteure) Desta Haile (Songwriter) Richard Motte (Market Researcher) Emmanuelle Turbelin (Pianiste chef de chant) Antoine Ghuisoland (Musicien) chris van tongelen (zanger acteur) Christian Noirfalise (Ind√©pendant) Carl Delbart (tuba solo orchestre philharmonique de li√®ge) Bauchau Val√©rie (Comedienne) Michel Veriter (Amateur) Jean-paul C√©lis (Spectateur) Caroline Bertolini (Community Manager) Olivier Dumont (R√©gisseur photographe) C√©cile Dubois (Guide conf√©renci√®re, organisatrice d'√©v√©nements culturels, auteure) Tom Mannaerts (Comedien) Arthur Marbaix (Acteur) Svetoslav Dimitriev (Musicien ONB) Antoine Wielemans (Musicien) Hugo Boogaerts (Zelfstandige) Van's Coomans (Bassiste) Goossens Alicia (Architecte) Gil Depreter (Animateur Pr√©sentateur) Loric Malice (Art photographie) Blaise Ludik (Acteur) Berlinde Deman (Muzikant) Manuel Efren Morales Pacheco (R√©gisseur / Tour Manager / Stage Manager / Musicien / Compositeur) NICOLAS GERARD (Gestionnaire de projets de coop√©ration) Monique Stoquart (professeur) Julien Pierard (Enseignant) St√©phane DE RIDDER (G√©rant) Goustino Domenico (Danseur) Michel DEREMINCE (cameraman) Christophe Gillis (Musicien) Olivier Collet (Sans) Yoris Van den Houte (sc√©nographe, plasticien) albert gisaro (regisseur) Christophe Hars (coordination d'√©v√©nements musicaux) Philippe Poucant (Auteur Compositeur interpr√®te) Eve Vaucheret (C√©ramiste) Didier Beckers (Maintenance) Corentin Blondiau (DJ/Producteur) olivier tourment (animateur en maison de jeunes) Christophe D'herde (Enseignant) Umm√©e Shah (Conteuse) Steeven Jacquemin (Monteur et scipte) Luc Ruidant (journaliste) S√©bastien Vandevyver (Associate) Antonio Gomez Garcia (R√©alisateur/photographe) Ilse Vanderbeken (Kunstenaar) Pascal Gu√©ran (com√©dien, conteur, marionnettiste) Alain Bellot (Acteur) Alexia Jaubert (√Čtudiante) Sophie Sommer (administration et logistique) Alice Benoit (Booking & Management) Jeremy Mingers (Audiovisual specialist) Caroline de Mahieu (Chanteuse lyrique) Toorop Zori (Artiste) Sara Vanderieck (dramaturg) Margaux Guichard (Photographe/ animatrice socioculturelle) Nathalie Thys (Eclairagiste /musicienne) Fran√ßois Denuit (Conseiller politique au Parlement europ√©en) Koert Vermeulen (designer) Claire Colette (Ecrivaine) Christine Kulakowski (Directrice) Joao Prates (Tech video) Christophe Motte (Employ√© sncb) Aay Liparoto (Artist) Leen de spiegelaere (MetX) Murielle Emond (Comptabilit√©) Daniel JACQMAIN (Retrair√©) Gregory Copet (Sculpteur) Jean paul dusart Arts √©vents services (Dirigeant) Diego Leyder (Musicien/Auteur/Compositeur/Interpr√®te) Camille Hubert (Chanteur lyrique) Linda Tunon fernandez (Habillage) Sandy Duret (Serveuse/ch√īmeuse temporaire. Je d√©teste ce mot FONCTION, c' est rabaisser l' √™tre humain) M√©lisande Cailleau (Avocat) G√©raldine Cl√©ment (Interpr√®te et professeur) Isabelle Fassotte (Garde malade √† domicile) Finet Nicolas (Ing√©nieur du Son) Christophe Loerke (Ing√©nieur du son) Kieran Fahy (Musicien) Louise Bastin (X) Thibault Loozen (Technicien audiovisuel/ing√©nieur du son) Roland Dewulf (tr√©sorier) Catherine Preumont (Psychologue) Jean-Yves Laffineur (Directeur festival Esperanzah!) JeanF Jans (Artiste) Anne Liebhaberg (Artiste plasticienne) Raymond Aubry (Musicien) Michele NGuyen (Conteuse) Ronan Healy (Enseignant, animateur socio-culturel, organisateur d‚Äô√©v√©nements culturels) Sophie Delacollette (Artiste) Eric Goffinet (Technicien) Luc Dumont (Auteur et metteur en sc√®ne) Valentin Bouland (Musicien) Sylvain Boons (Technicien audiovisuel - √Čclairagiste) Arthur Laf√®re (R√©alisateur et com√©dien) PAUL GERIMON (ARTISTE LYRIQUE) Patrick Leonard (Acteur et metteur en sc√®n) Jarne Bossaerts (Architectuur/scenografie) Martine Savary (secr√©taire) Alain Bronckart (Artiste) M Van de Velde (freelance BELICHTER - INSPICI√čNT - OPERATOR - PODIUMTECHNICUS - CHAUFFEUR C) Anne Catherine Huvelle (Retraitee) samuel tilman (r√©alisateur) Clement Nourry (Musicien) Tiffany Daspect (psychomotricienne, chanteuse et com√©dienne) Pierre BRUYNS (Ing√©nieur du son) Youri Youri (Bassiste) OLIVIER DUERINCKX (Head of music) Elien Ronse (Visual artist) Fanny Boizard (r√©gisseuse) herman geys (creator) felix moy (technicien, cin√©ma) Baptiste Lo Manto (Musicien) Jonathan Verriest (Enseignant) Laurent van der Rest (Com√©dien) Eric Thomas (Rendre heureux) C√©dric Manche (artiste/prof) Benjamin Martin (Coordinateur communication) Samuel Quaghebeur (Coordinateur sant√© mentale) Andr√© Dael (Artiste graphique) Laurent Rossion (Account Manager) Marta Mus (Musicienne) Gergely Madaras (Chef d‚Äôorchestre) Benjamin Ramon (Com√©dien, sc√©nariste) Mathieu De Middeleer (Ing√©nieur du son) Sebastien Landauer (Musicien) Alix Warnant (Educatrice) Jan Van Looy (Pianist) Ferdinand Despy (acteur) Antoine Denis (G√©rant) Cecilia Jonckheere (Institutrice) Astrid Jansen (Journaliste) Safwane Kouach (R√©gisseur adjoint cin√©ma) Veronique Donnadille (Kinesitherapeute) VINCENT TALOCHE (Humoriste) Mathieu La Rose (Assistant social) Johan COIGNAU (ACTEUR) lucia bru (professeure) Maud Swinnen (Employ√©e) Jodie Devos (Artiste lyrique) Jean-Claude TROUILLET (Ingenieur Son) Amaury Sabourin (√Čtudiant) V√©ronique Gu√©rin (Com√©dienne) Ludovic John (Machiniste th√©√Ętre national) Harmony-Hedwige Vercleyen (Etudiante) Beno√ģt Litt (Charg√© de production) Alexandre Pirson (Com√©dien, metteur en sc√®ne, organisateur) Lara Cahay (√Čtudiante) C√©cile Imbernon (responsable de production - diffusion) Martine Cohen (Chanteuse) Jeremy boosten (Com√©dien, professeur) R√©my De Monte (Ing√©nieur du son) S√©bastien Fontaine (Acteur-Auteur-Adaptateur) S√©bastien Godfroid (Guitariste) Piroska Visnyei (Cantatrice) Beno√ģt Vanden Bemden (musicien free lance) Nora Alberdi (Com√©dienne et danseuse) pascal rahier (architecte) Etienne Debaisieux (Facteur d'orgues) Lionel Lhote (Chanteur) Celine Beigbeder (Com√©dienne, metteur en sc√®ne) Maxime Dodemont (DJ-R√©gisseur lumi√®res-Photographe) Marie Magn√©e (Soutien actif asbl danse) JOELLE KEPPENNE (Directrice) Zuline Martin-Mess√©gu√© (Barman) Beno√ģt Ego (Biblioth√©aire) Ivar Swiers (scaff) Martine Vandenbroeck (Xxx) alban pauly (Sc√©nariste R√©alisateur) Michel Marinus (Enseignant) Thomas Delord (Directeur Artistique / Show Runner) V√©ronique Tollet (Pianiste chef de chant/ responsable Ma√ģtrise ORW) Sandro Salis (Ouvrier) Julien De Groef (Lampiste) Valene De Valck (R√©alisatrice, cadreuse) Gabriel Pinto Monteiro (Technicien audiovisuel) Annick Grandry (Infirmi√®re) Michel Collige (Comedien) Ad√©la√Įde Petit (ing√©nieure de gestion) Virginia Van der Haegen (Enseignante) Salim Haouach (Directeur artistique, metteur en sc√®ne, com√©dien) Fr√©d√©ric Nicolas (Com√©dien, Musicien, Conteur) Jean Hilger (Pianiste) Genevieve Sevrin (Chef d‚Äôentreprise) Mehdi Ayari (Ing√©nieur du son) Ana√Įs Rousseaux (Professeure) Laurent Piron (Magicien) Patrick Errera (Ripper) Vincent Delforce (Ingenieur et Com√©dien amateur) Jean-Marc Vierset (Ing√©nieur du son) Marc Weymaere (Musicien, batteur) Nora Munoz Cortez (Peintre d√©cors) Florian Collet (R√©alisateur) Romane Warginaire (/) Hallot Hallot (violoniste) Rina GIACOMIN (pensionn√©e) Laurence Hospital (R√©gisseur / technicien) Pierre Malempre (Prof de musique) Gregory Beterams (Informaticien) Simon Martiny (Technicien lumi√®re) Samuel Bosmans (Chanteur) patrick van weyenbergh (d√©ratiseur) Francois Dejardin (Artiste pluridisciplinaire) Fran√ßois Bouko (Cam√©raman) Eulalie Hupin (Enseignante, artiste) Patricia Jim√©nez (aucune) Nicolas Dubois (Directeur Admin & Fin) Antoine Paterka (Professeur de guitare) Lucas Vermeire (Techniek) Patrick Gautron (Artiste) Sandra De Smedt (Employ√©e) Kelly Seghers (Bediende) Elisabeth Bronitz (Dessin, peinture et gravure) CORNU Melissa (Actrice) Anne-Sophie Laurent (Travaille √† la FWB) vero dessart (aucune) Yann Leriche (Com√©dien, auteur) Graziella Calabrese (Responsable achat) Val√©rie Ducoeur (Art director) Isabelle Boucher (Stage manager) Julien Dejasse (Bassiste) Guy Vandervorst (Chauffeur) Nicolas Sauvenier (Stagehands / Bassiste) Asma Chounani (Chanteuse) Jennifer Jeurissen (Assistante de production) Edouard karbowiak (DJ) Bernard Chemin (Metteur en sc√®ne) Benjamin Vincent (Assistant cam√©ra) NATHALIE BAUDUIN (COORDINATRICE ARTISTIQUE) MANON SCHURMANS (Enseignante) Didier Jacquemotte (R√©gie G√©n√©rale) Marianne Grimont (photographe) Lola Hella (Chanteuse, production √©v√®nements culturel) Fran√ßois-No√© Flament (Maquilleur) catherine coez (artiste) Marcia Collignon (Artiste) Teuk Henri (Muzikant) Patrick Leterme (Musicien) Catherine Michiels (Citoyenne) Rahel Feidler (Stage & production manager) Dominique Guns (spectatrice) Terence Deepijan (Musicien/Animateur) Dubois Alain (Associ√©) Gilbert DESVEAUX (directeur - g√©rant) Fabian De Backer (R√©alisateur audio visuel) Anzhela Hovhannisyan (Musicien) Cl√©mentine Misselyn (Institutrice primaire) Benoit Dervaux (Cin√©aste/directeur de la photographie) Melissa Mabesoone (beeldend kunstenaar, actrice) Christine Nicaise (Ind√©pendant) Daniel Zaghet (Com√©dien) Wim Grevendonk (bediende) Lenny Cassart (Ing√©nieur du son) Bruno Briquet (Artiste) Els Vermang (co-directrice LAb[au] + Soci√©t√©) Corantin Parmentier (R√©alisateur - Producteur) Marianne NIHON (membre du ctej) Alexandre Mailleux (Sc√©nariste - Assistant de Production) Romain Petitjean (Etudiant √©v√©nementiel) Florence Dall'Aglio (Production manager) Pierre Somville (Interpr√®te) Depont Eric (Graphiste) Marie Vandercammen (Education citoyennet√©) Mathilde They (Charg√©e de communication) Amandine Flandre (Etudiante) Denis Cruysmans (Enseignant) C√©dric Eeckhout (Acteur) Alain Deval (Musicien) Patrick Worms (Agroforestier) Francois Lupant (Technicien √©clairagiste) Guillaume Augeri (assistant cam√©ra) Geoffroy Liesse (Violoniste - professeur de violon-directeur d'√©cole de musique priv√©e) Jean Van Luyt (R√©gisseur) Amaury Delnatte (Technicien Audiovisuel) Juliette Bruyndonck (Graphiste) nejm Halla (Comedien/r√©alisateur) Nicolas Lebrun (Harmoniciste) Alexandre Cabanne (Assistant Camera) Audrey DERO (com√©dienne) Jimmy Colman (Muzikant/componist/muziekleraar) Pauline Berteau (Neuropsychologue) Romain Ass√©nat (Animateur) Fabrice Bequet (Manager) Canart CANART (Directeur Commercial) Jan Vandebussche (directeur de photo/gaffer) Nathalie Walgraffe (R√©gisseuse) Louis Van Zande (perchman) Fraukje Van De WIele (Make-up Artsit) Jonathan Giraud (√Čclairagiste) Lila De Marco (√Čtudiante) Aude Droessaert (Com√©dienne) Andreea Vilciu (RH √©vents) Ulysse Wautier (Ingenieur du son) Pascal Dandrimont (Photographe) Marie Duterme (Animatrice socioculturelle) G√©rald Evrard (Musicien) Nicolas Rincon Gille (realisateur) Elaine Voglaire (Enseignante) Laurent Rogmans (Regisseur) Diana Cavallero (√©tudiante √† l'Acad√©mie de dessin et des arts visuels de Molenbeek) Germain Degaudinne (Ing√© vid√©o) Philippe D'outreligne (Musicien) S√©bastien Romignon Ercolini (Directeur, chanteur lyrique, compositeur, auteur) Roxanne Gaucherand (R√©alisatrice + Assitante r√©alisation) LUCIA PICARO (Cr√©atrice de masques de th√©√Ętre) Judith Van Parys (Costumi√®re) Marhieu Lesage (R√©gisseur plateau/Guitar Tech) Camille Henry (Development manager) Camille Sultan (Cheffe op√©ratrice) Jonathan Vandevandel (Permanent syndical) Damien Cammarata (Technicien r√©gisseur congres) Achille Gabry (Musicien) Maite Vanneste (Charge de communication) Elisabeth Bruyns (Private Funding Coordinator) Martin Symul (Gerant) Christophe Cosme (Directeur) Philippe Blasband (Auteur) Elena De Vega (Danseuse /cchor√©graphe) Florine Lambert (Enseignante) Coline Rouche (Travailleuse du secteur socio-culturel) Emmanuelle Papadopoulos (Kkk) rudy Vantighem (Pupitreur light/tech light/project manager) J√©r√©mie Tholom√© (Auteur performeur) Doroth√©e Duvivier (Curatrice - BPS22) Bogaert Liesbeth (Operationeel assistent Vorst Nationaal) Christophe Schirvel (technicien audio visuel) Alain Pire (Tromboniste) Annabel Reid (Danseuse, com√©dienne) Louns√©ny Kon√© (Realisateur / Vid√©aste / Photographe / Monteur) Renaud Chantrie (R√©gisseur lights designer) Fran√ßoise BASTIN (retrait√©e) Thierry Errembault (auteur-r√©alisateur-assistant) Jan De Block (Composer/producer) Fran√ßois Derycke (Enseignant) Louise Brodsky (Cr√©ation d'art et de meubles design) M√©lanie Dumoulin (production / programmatrice) Youri De Gussem (Danseur/chor√©graphe) Theo Georges-serisier (/) Thibault Belvaux (Photographe √©v√©nementiel) Shu Bosseaux (employee) Julien Dubois (Technicien audiovisuel) Florian Declercq (Programmeur Lumi√®re) Alexia De Letter (HR Assistant) Marine Bernad (Arts graphiques) david levy (galerie d'art) Freek Pieters (theatertechnieker) Cindy Pahaut (R√©alisatrice, Monteuse & r√©dactrice) jack thysen (Musicien) Brigitte Duch√™ne (Enseignant) Sylvie Sarrelabout (Assistante) Julie Van de Wijngaert (enseignante) Gaetan Saint-Remy (auteur) H√©lo√Įse Meens (√Čtudiante) Luca Arrigoni (Danseur, chor√©ographe) Pierre Ottinger (R√©gisseur) Marjorie Roberts (Enseignant) Nicolas Rolland (Agent immobilier) Corentin Van Droogenbroek (Ing√©nieur du son) Muriel Lombaerts (Attach√©e de presse et journaliste) Suzon Gheur (Circasienne.) Arnaud de Haan (Programmateur (Distribution de films)) JULIE PIETTE (IT Analyste) Wenke Minne (Audience engager et musicienne amateure) Alexandre Ogden (Charg√© de projets) Estelle Defalque (Chant lyrique) Myriam Serck-Dewaide (directeur g√©n√©ral honoraire de l'Institut royal du patrimoine artistique) Andrei Tieleman (Risk & Safety Manager) Shalini Kayumbi (Etudiante) J√©r√©my BODIN (Stagehand) Jeanne Marie Herbiet (Accompagnants soins palliatifs) Yves Verbeelen (Auteur - Compositeur - Interpr√®te - Po√®te - Slameur) Sly Tsantanis (Coordinateur R√©gisseur (√©v√©nementiel)) Carnaille Camille (Chercheuse) Yannick Schyns (Musicien/compositeur/p√©dagogue) Eric Crasset (Employ√©) Marcel chabanski (informaticien) Alexandre Aretz (Technicien son) Cedric Legoulven (Com√©dien) Jean Roesing (Technicien polyvalent) Blaise STELANDRE (Professeur de conservatoire pour les petits cuivres) St√©phane Bordignon (√Čvent Manager) √Čtienne Wintquin (Idem) C√©cile Demanet (Psychologue) Laurent Geneau (Dj) Tom Boccara (R√©alisateur) JJ Duerinckx (Musicien) Henri Vivegnis (Production Manager) Benjamin Devillers (R√©gisseur de spectacle, technicien polyvalent) Charlotte Van Wouwe (Animatrice culturelle) Elis3 Nguyen (Coordination artistique) Genevi√®ve Brousmiche (Retrait√©e d'un choeur semi-pro) Gilbert Lisa (Etudiant) Manon DESVIGNE (Corniste) geoffroy dussart (Illustrateur, vid√©aste, animateur) Alexia Vandenbroucke (m√©decin g√©n√©raliste) Jeanne Ledoux (Etudiante) Chlo√© Jacquart (Photographe) Leonor Bailleul (Chanteuse/Com√©dienne) Jo√ęl Parmentier (promoteur et DJ) Olivier TOFFOLO (Musicien) Sophie De Ridder (peintre restauratrice) Sacha Piccoli (Technicien audiovisuel et musicien) Flora Seigle (Auteure compositrice) Franck Guetatra (Musicien saxophone) Juliette Parchliniak (Psychologue) Marine Haim (cadreuse, assistante camera, etalonneuse, photographe) Ingrid Walus (Cafebazin) laurie colson (chef d√©coratrice) Delphine Jouret (Spectatrice) Yves Bibow (Psychologue) √Čric Naniot (R√©gisseur) antony ploux (stage hand) Aurore Schottey Picavet (Com√©dienne) PIERRE ADAM (RETRAITE) Tatiana Mamonov (Employ√©) Stan Arte (Cuisinier.Photographe.Auteur) Etienne TORDOIR (Photographe) Viviane De Keyser (Gepensioneerd) George Tudorache (Musicien) Christophe Vanheuverzwijn (Cin√©aste) Floriane Lissoir (Etudiante) Damien PERREZ (juriste employ√©) Isabelle Biquet (Sculptrice, dessinatrice) Aur√©lie Moureau (Animatrice socio-culturelle) Alexis Vandist (Com√©dien) Samuel Rafalowicz (Musicien) Manon Huguenin (Sculpteure) Miranda Ummels (chanteuse) Fabien Bogaert (musicien et professeur de musique) Arnaud Corvers (Cameraman, monteur, r√©alisateur, com√©dien) Olivier Thiry (Ing√©nieur civil) Fran√ßois Wilmet (Ing√©nieur du Son) Marina Danese (Animatrice) Sofia Constantinidis (Violoniste) Caroline Kempeneers (comedienne et auteure) Lana Van Langendonck (Gestionnaire de salle) jean philippe hogge (organisateur d √©v√©nements) Thierry Lenoir (sans emploi) Mathilde Renault (pianiste, chanteuse, compositeur) Jean Daye (√Čtudiant) Paul Mosseray (Com√©dien) Corinne Houben (Enseignante) PATRICK DECHESNE (DECORATEUR-CINEMA) Vincent Geens (Directeur de projets artistiques) Renaud Pirson (Programmeur) Labeye Graux (G√©rante de bureau d‚Äôexpertise automobile) Aur√©lie Paulet (Guide) Fran√ßoise Leloup (Retrait√©e) Tori Grums (Technicien) Michel GERARD (Benevole) Vincent Dallemagne (Comedien regisseur) Tom Eeckhout (Songwriter) Robert Hansenne (Photographe) Gilles Dn (Guitariste) Laurent Boschloos (Booking Manager) Dario Amalfi (Dj) Sophie Carree (Dirigeante) Mariane Ducreux (Assistante chef de projet 3D designer) Francesco Damanti (Ing√©nieur du son) Melissa Roegiest (Zaakvoerder) Luc Bernard (Com√©dien) Boris Gaquere (Musicien) Tanguy Aerts (Muzikant) Angelo Bison (Com√©dien) Natacha Nicora (Artiste) fran√ßoise COSTER (Ecole sup√©rieure artistique) Alexandre Van Boeckel (Technicien) St√©phane Olivier (Acteur, Metteur en sc√®ne.) Sylvestre Gobart (Videastz) Pascal Winberg (Chansonnier) Victor da Costa (Musicien) Renaud Deru (Musicien, producteur, DJ) Jeroen Robbrecht (violist/altviolist) Sibel DINCER (com√©dienne, musicienne) Caroline PAGES (Graphiste) Aleksandra Fiv√© (Ergoth√©rapeute) Thomas Medard (Musicien / Compositeur / Interpr√®te / "Graphiste") Kim Langlois (com√©dienne et metteur en sc√®ne) Marie Couratin (Aide p√©dagogique) Charles Myncke (Technicien cin√©ma) Claude Taymans (DJ / r√©gisseur son et lumi√®re) St√©phane Mottoul (Organiste concertiste) Victoria Moor (Chercheur d'emploi) Elodie Taminiaux (Employee) Ludovic Sirtaine (Ing√©nieur du son) Ella van den Hove (DOP - enseignante) Sybille Henry de Frahan (Assistante de production) Christophe Lambert (comedien) Pauline Mabille (Enseignante) Jean-marc Janssens (R√©gisseur g√©n√©ral) Marc Pijcke (Stage manager/technicien) Marie Mesters (Amateur d'arts) Isabel Garcia moya (Chanteuse - maquilleuse) Koen Tot√© (Muzikant) Catherine d'Otreppe (Coordinatrice Maison des Cultures) Alexandre Vanderstappen (G√©rant) Olivier Giot (Musicien) de Morph√©e Enfant (Rappeur) Anic√©e Henin (Communication / √Čv√©nementiel) Jamie Lee Duvieusart (Designer textile artistante ferroniere artiste plasticienne sc√©nographe d√©coratrice professeur) Evelyne Naho√© (Assistante de production cin√©ma) Veronique Vandeven (comedienne) Eve Bonfanti (Actrice actrice metteurs en scene) Mathilde Leroy (Artiste) Fran√ßois Rapaille (Diffusion de films documentaires) Julie Maes (Actrice) Perissinotti Luz (luzperissinotti@gmail.com) luc Jumelle (Guide touristique et photographe) Fran√ßois Maetens (R√©gisseur / technicien de spectacle) Colin Petit (Musicien) Quentin Modave (Grimpeur) Guy Rombaux (Acteur) Marc De Martelaer (Responsable audio visuel) Cl√©ment Ronchi (Ing√©nieur du son) Arieh Worthalter (Acteur) anne-pascale clairembourg (com√©dienne) Sandrine Tenaud (Art Department et Graphisme) S√©bastien Lattuga (Artiste Musicien) Leo Dherte (photographe) H√©l√®ne Doceul (Retrait√©e) Emmanuel Lambion (Curateur) Emeline Bouchat (RH chez Step in Live) Alice Carpentiers (Institutrice Multitout) Stef Stockmans (Geluid) Nina De TAEYE (Comedienne) Julie Bailly (Chanteuse lyrique - Mezzo-soprano) Jonathan Da Silva (√Čtudiant) Benoit Mansion (Chanteur, musicien, acteur, auteur, compositeur) Ma Charue (Compositeur/percussionniste/com√©dien) Allan Francois (Musician - Producer) Christophe Hennikenne (Chauffeur) M√©lissa Hannecart (physiotherapist) Gilles Franchimont (R√©gisseur g√©n√©ral cin√©ma) Enzo Cagnina (Directeur) Marina Paganelli (Institutrice) Ingrid Pirard (Mutuelle) antoine salemi (reparateur cycle) Maria Kozinska (Gids journaliste) Nadege Lanniaux (Ind√©pendante) Vanessa GELHAY (-) Floriane Cardot (R√©alisatrice) Isabelle Godeau (Enseignante) Ben Horemans (event security) Fran√ßois Dawans (Musicien) nathalie hubert (solidaire) Veronique heene (Responsable de projet) Jochen Decostere (Regisseur) Lydie Thonnard (Musicien) Coenderaet Nils (Ing√©nieur du son) Isabelle Villette (Employ√©) Caroline Dr√īme (Photographe) V√©ronique Fyon (Com√©dienne) stefano Serra (R√©gisseur plateau) benoit morren (travailleur social √† tps partiel, artiste de temps √† autres) Andr√© Donni (Jazz) Marianne Baivy (Enseignante - sous directrice) Laurette Mathieu (droit) Louis Theillier (artiste) Annabelle Marcin (Employee (et artiste)) Sonia Frey (Cadre) Valia Chesnais (Com√©dienne / chanteuse / conteuse) Patricia Meyerd (Expert-comptable) Claude Evence Janssens (idem) M√©lodie Poels (Technicienne de spectacle/ r√©gisseuse son) Sefian benssalem (G√©rant) Antoine BONAN (Musicien/auteur/compositeur) arthur gourdin (molon, administrateur) Isabelle Gobbaerts (Multi) Patricia Lauwers (Retrait√©e) Jonathan Chantry (Formateur) Simon Baetens (Dramaturg en communicatiemedewerker) Antoine Halsberghe (R√©gisseur g√©n√©ral) Roos Huygen (Procesbegeleider) Loic De Radigues (Directeur technique) Lukas Falesse (Monteur) Mathy Nathalie (Project Manager) Fabien Buisseret (Enseignant) Genevi√®ve Lacroix (Historienne, con√©renci√®re) Alexandre Debrus (Violoncelliste) Dimitri Mak (P√©diatre) Simon Van Winckel (Stage-hand) Alice Roussel (Costumi√®re) Julian Trevisan (Charg√© de communication / musicien) D√©borah Leblanc (HR) William Henne (Cin√©aste) Alexia Bemelmans (Charg√©e de production/Communication) Alexy Mesrour (Charg√© de projet/CCVerviers) Johan Boury (Gerant) Mireia Alonso (Charg√©e des √©v√©nements) Simon Fransquet (Compositeur) David Verborgh (Tech light) Sofie Thys (chanteuse/accord√©oniste) Fanny Collinet (Th√©√Ętre) Erwin Autrique (Ing√©nieur du son studio et concerts) Guillaume Cazalet (CZLT) (Auteur / compositeur / interpr√™te.) Marie Debrulle (Employee) Juliette Michaux (Public d'artistes) Bernard Wolt√®che (Interpr√®te et enseignant) Stouffs Loic (Ing√©nieur) Rodrigue Laurent (Attache de presse) Ma√Įa Descamps (R√©alisatrice et sc√©nariste) tollenaere s√©bastien (G√©rant learnence srl captation vid√©o) Camille Seghers (artiste) thomas van Zuylen (Sc√©nariste r√©alisateur) Arnaud de Brye (R√©gisseur g√©n√©ral Esperanzah! Coordinateur Jyva'Zik) Francoise Ledru (/) Julien Bissot (TechnicoCommercial / Technicien / Op√©rateur) Gilles Duchesne (Technicien, r√©gisseur, roadie polyvalent et co-directeur de Local Crew) Martin JADIN (conseiller politique) caroline voisin (animateur) STEFANIA SUCCI (Creatrice d'√©v√©nements) Denis Rochez (r√©gisseur) M√©lissa Vancaster (Conseill√®re p√©dagogique) Sandra Van hecke (Kapper) Sullivan Akagah (Cr√©ateur) Pierre Van Braekel (NADA booking et membre de la F√©d√©raion des Bookers et Manager Uni.e.s) Fabienne Hincourt (Animateur socio culturel) Daniel Stokart (Professeur de musique ,musicien) Antoine van den Berg (Musicien/ ing√©nieur du son) Logan Delwiche (Warehouse manager & Backliner) constantin beine (dessinateur danseur) Pierre Duculot (Producteur) Berlage Abel (engineer) Lisa Schonker (Maquilleuse) Dominique Hermans (Com√©dienne) Fran√ßois Mc. Rosoux (.) Quentin Connan (Ing√©nieur du son) Sophie Hermant (Employ√©e) Laure Streit (Pianiste) Baptiste Vaes (Musicien) Alexandre De Biolley (Ing√©nieur du son) Juliette Allen (Chanteuse lyrique) Jean Hu (Musicien) Dennis Van Hekke (Licht technieker) Leslie Rasson (M√©diatrice culturelle) Alexandre Lungerich (Acteur-com√©dien) ANNE ANCIAUX (idem) Mawena Carteret (Couturi√®re - costumi√®re) David Epis (Animateur socio culturel) Gaetan Chauveaux (Payron) Arthur Tixhon (Project Manager) Maxime Meunier (R√©alisateur/R√©gisseur) Jean-Marc No√ęl (Photographe amateur) Christine Renier (Peintre) Charlotte Adam (Marketing officer) Isabelle Chavepeyer (psychologue, formatrice et plasticienne) Dominique Thirion (enseignante) David Vranken (monteur son) Pierre Schyns (Trombone basse oprl) Virginie Goossens (Com√©dienne/P√©dagogue) Isaline Leloup (Musicienne et professeur en acad√©mies de musique) Louis Marbaix (Com√©dien et r√©alisateur) Jeremy Trossat (Sonorisateur) Ariane Bosquet (Artiste plasticienne) Marinette Bonnert (Musicienne et prof de musique) Elodie Li√©nard (Maquilleuse) S√©bastien Haciane (Auteur-compositeur-interpr√®te) H√©l√®ne Defosse (Attach√©e de presse) Julien Rommelaere (Professeur) Florence De Vos (consultante en couleur) Hermance Cl√©ment (Pharmacien) Andr√© Delval (Commercial) Martin Kersten (Musicien) Bruno Parent (Distributeur de films) Yoann Zimmer (Acteur) Mady Lizen (Ancienne employ√©e) Zo√© Taylor (Op√©ratrice) Adrien Vwrhoeven (Na) Romain Waterlot (Monteur film) Karel Will (Geluidstechnicus) Sebatsien VAN DE SANDE (Expert-comptable) Nicolas Coppe (Jongleur - magicen) Nathan Waroquier (Light) M√©lissa Motheu (Com√©dienne) Jan Rzewski (Employe‚Äô) SIMON BACKES (CINEMA) Cilou Valter (Patron) john-john mossoux (artiste) Marie-Christine Meunier (Sc√©nographe) Marianne Sluszny (Auteure.) Alex Vizorek (fou du roi) Nicolas Dupuis (Artiste et directeur d'une ASBL artistique) Ann Bryssinck (Psychiatre) Louise Hanquet (Costumi√®re / brodeuse / habilleuse) Jonathan Meyers (Educateur coordinateur) laurent GRIETENS (consultant) Timoth√©e Leroy (musicien) lode Vercampt (Uitvoerend en cr√©erend) Benjamin Belet (Directeur Artistique / DJ) Peter-Jan Heylenbosch (sociaal consulent) Mathilde Pirenne (Pu√©ricultrice) Fran√ßois-Xavier Grandjean (Professeur) luc vanderborght (ind√©pendent) Christian Wouters (illustrateur BD) Julien Libeer (pianiste) Breton Javier (Bass) Vy Phan (Back office dans l‚Äôhoreca) marie broquelaire (administratrice) Guida In√™s Vieito de Oliveira Maur√≠cio (Danseuse et chor√©graphe) Christophe Hermans (R√©alisateur) Justine Baudot (Animatrice - Adjointe √† la direction CC) Germain Jans (R√©gisseur vid√©o) Marine Mechri (Sage-femme) Sylvie Andre (√Čducateurs) NICOLAS ROSE (Technicien m√©dia) Alain Van houtte (Ind√©pendant) St√©phane Martini (musicien, compositeur, prof) leslie de geyter (stagehand) Anne Thone (Pensionn√©) St√©phanie Jacques (Artiste visuelle) Lola D'haenens (Assistante de production) Denis Heneaux (Professeur de trompette) Marcus Bober (com√©dien/metteur en sc√®ne) Valentin Demarcin (Metteur en sc√®ne, com√©dien) Anne fidalgo (Auteure,compositrice, bassiste, clavieriste, chanteuse) Laure de Martelaere (R√©gisseuse) Veence Hanao (Musicien) Sylvia Hollander (Membre) Fr√©d√©ric Solvel (Social Editor) Audrey Schrouben (prof de FM √† l'acad√©mie de Musique Gretry de Li√®ge) Denis Can Cauteren (Visual Maker) Axel De Ridder (R√©gisseur) Francis ORVAL (Artiste - Professeur) Sandra Ferretti (Chanteuse-auteur-compositeur) Val√©rie Perin (Sc√©nographe) Manuel Alvarado (regisseur de spectacle) Morgane Banneux (Aide familiale) Olivier Fanuel (Bassiste) Julien Stainier (Culture & Event Project Manager) √Čric Marquis (Organisateur - producteur de spectacles) Claire Ataya (student) Tony MARY (bestuurder) Michel DUPRIEZ (Pensionn√©) Sophie Cocheteux-Depraeter (Metteur-en-sc√®ne) Jacqueline Steiner (secrtaire administratrice d'un atelier de gravure) B√©atrice Henricot (Animatrice) Janine Marquet (Cr√©ations textiles et costumes) Nancy Pierret (Illustratrice-plasticienne) Florine Lombaerd (Professeur de trompette - Musicienne) Lore Vrebosch (Vroedvrouw) Fran√ßoise Servais (Directrice) Gis√®le CNAPKENS (Animatrice pour enfants) Arnaud Favry (R√©gisseur de spectacle) Florence Dubru (Regie, direction technique) Fr√©d√©ric Moray (R√©alisateur, auteur) cedric Demollin (inge son) Sarah Lardinois (Juriste) Lionel Pacheco Bernardino (Administratif) Kristin Rogghe (dramaturge) Eric DAGOSTINO (Realisateur et musicien) Quentin Six (Technicien son) Francoise Breut (chanteuse illustratrice) Tom Vanoverberghe (Theatertechnicus) Rivir David (R√©gisseur g√©n√©ral - directeur technique - designer lumi√®re) Tanguy Habrand (Chercheur/√Čditeur) Axel Comeliau (Animateur - Coordinateur de projets) Julie Cramazou (Coordinatrice d'√©v√©nement / Consultante en Bureau social pour artistes) Jean-Marc Tamignaux (constructeur cinema) Martin Loeckx (Assistant Administratif) Patrick Marti Pintado (Superviseur Technique) Florence Jasselette (Maquilleuse - Coiffeuse) Joseph Bosquet (Ripper) Jonathan Rongvaux (Musicien) Patrick Verherstraeten (Regiseur) Aur√©lia Balboni (Monteuse film et r√©alisatrice radio) Marc De vreese (Musiciens) Boris Dewolf (Projectco√∂rdinator) Maya Boelpaepe (Com√©dienne) Laure Mortiaux (Restauratrice de peintures) Claire-Sarah Fouch√© (Interpr√®te) Fran√ßoise Van Vaerenbergh (Coach) Jean-Luc WALRAFF (Peintre) Roos Strobbe (Muzikant) Caroline Voglaire (Infographiste VFX) Tolga Erciyes (Com√©dien) Libon Jonas (Concepteur visuel) francois hubaux (ing√©nieur du son) nicolas monballiu (ing√©nieur du son) Rafa√ęlle Swynghedauw (Chef de projet √©v√©nementiel) Pauline Bombaert (R√©alisatrice) Johnny Konings (freelance/stagehand) Alice De Page (Illustratrice) Jeremy Manzella (√©tudiant) Benjamin Dujardin (Guide-animateur) Pauline Debrichy (artiste) ad√®le bourret (danseuse) Luc Van Grunderbeeck (ancien professeur √† l'IAD) J√©r√īme Elleboudt (Architecte / Musicien) Nathalie Janne d'Oth√©e (Charg√©e de recherche et de plaidoyer) Maxime Rousselle (Ing√©nieur son) Charly Magonza (Com√©dien) Fabrice Henry (Cameraman) Dominique Mosseray (Artisan) Alexandra Bierlaire (√Čtudiante dans le secteur de la danse et du th√©√Ętre) Agathe Salmon (doctorante en sant√© publique) laure raimondi (Community Manager) David Zagari (danseur) Roland Schumacher (acteur/ reponsable des tourn√©es) Mohamed Benyaic (Enseignant) Patricia De Keyzer (Professeur) Delphine Duez (Rep√©reuse) Daniel Bury (retrait√©) Anne De Frenne (Spectatrice/auditrice/visiteuse) Virginie Verdier (Artiste) Patrick Vandoorne (Regisseur) margaux descamps (√Čtudiante et professeur de musique) Anne Hermant (Consultant musique classique) Julien Wathelet julien (Organisation, interpr√®te) caroline leboutte (metteur en sc√®ne actrice) Peter De Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Amandine Sepulchre (Musicienne) Brigitte Goudaillier (Retrait√©e) Xavier Colas (r√©gisseur) Jason Callewaert (Backliner / Stagehand) Guarino Suarez-Piedra (Accessoiriste de Plateau) Benoit Bosschaert (Musicien) Charlotte Mansion (Auteure compositeure interpr√®te) Maelle Rey (Ouvreuse) Maxime Lebrun (Acheteur vins) Emanuel Maes (Communicatie) Annie Deltour (Graphic Designer percussionniste) David Bodart (G√©rant) Christelle M'Pia (Office Admnistrator) Andr√© Klenes (Compositeur - contrebassiste) Guy Deltour (Sculpteur) pierrot amand (photographe) Lionel Sorce (Accessoiriste de plateau) francois chevigne (professeur de piano) Ahmed Abdelmoula (Podiumbouwer/rigger) Claude Vanhollebeke (Professeur) PARISEL Luc (Psychanalyste) St√©phane Oertli (Comedien) Anthony Vangerven (Mi temps) David De Sutter (R√©gie) Th√©o Delval (Etudiant) Kita Bauchet (R√©alisatrice) Yves Snyders (Ex-road manager) Cedric Alen (Regisseur / Technicien de spectacle) Pic CORNET (Ing√©nieur du son-Acousticien) Jean-Marc Pitance (Ind√©pendant) Bertille Estramon (ouvreuse martyrs) Louise Van Reeth (Artiste plasticienne) Vincent L√©cuyer (com√©dien) ISABELLE JEANBRAU (Com√©dienne Autrice Metteuse en sc√®ne) Olivier Justronck (Cam√©raman) Dominique Werbrouck (Citoyenne) AGATHE CORNILLON (R√©gisseuse) Diego Higueras (Musicien) Jean-Fran√ßois Lankester (Conseiller en communication) Dominique Moreau (Professeure) Alberto Bimbocci (Auteur, R√©alisateur) Julie Dacquin (Comedienne) ziska larouge (auteure) Lo√Įc Delvaulx (R√©alisateur / photographe) Fabienne Geyzen (Assistante de direction) Catherine (diteKatia) de Radigu√®s-van de Put (n√©ant) S√©bastien Lemaitre (Danseur,professeur de danse et cr√©ateur de sp√©ctacle) Antonio Malamatenios (Chef op√©rateur) Orianne Ondel (Responsable administrative √† La Maison Eph√©m√®re cie th√©√Ętrale) Justin Colaux (Enseignant) Jeanne Dailler (Com√©dienne) Gaetan Wenders (Comedien) Lisanne Decock (√Čtudiante en gestion culturelle) Sa√Įd Ben Ali (Auteur) Olivier Servais (Professeur) St√©phane Devillers (Clavieriste) Anne-Catherine Moniotte (Charg√©e de communication) Gilles Nicolay (Adjoint) kevin Leclercq (Stagehand, stage builder, roadie) tadzio baudoux (musicien) Ravit Bechor (Chef d√©coratrice de cin√©ma) Emilie Garroy (Art graphique) Michiel Depreitere (Technieker) Claude THOIRAIN (Directrice de projets) Francesca Baldin (Charg√©e de projet au Mus√©e du Capitalisme) Karoly Alapi (stagehands) Robin Van Dyck (Com√©dien, auteur) Alexia Depicker (Actrice) Adaline Anobile (chor√©graphe/performeuse) Agathe Mar√©chal (√Čducatrice sp√©cialis√©e en activit√©s socio-sportives) Marie Christine Baeyens (COMEDIENNE) Denis Chav√©e (Employe) MICHEL CRAHAY (Ing√©nieur son live) Marie Brumagne David (/) Alice Mottoul (com√©dienne) Mathias De Marco (Responsable technique) Beno√ģt Dagnelie (Ing√©nieur du son) Constance Paris (Animation / programmation) Jacques Chelidonis (Musicien) patrice Geoffroy (technicien en t√©l√©communication) Aur√©lie Weber (Costumi√®re) Myriam KONIGS (Professeur de fl√Ľte traversi√®re) V√©ronique MASSON (M√©decin) Louise Moreau (Musicienne interpr√®te) Noellie Denomerenge (Employ√©e) eric van de graaf (choriste) Rafael Espinel (L√≠der chanteur percussionniste) Mo√Įra Hendrickx (Danseuse) Christian Deloose (Passionn√© de culture) Pierre Lucas (directeur) Jean-Louis Rouche (R√©gisseur) Sophie Landresse (Com√©dienne / autrice) Mari Gonzalez (Catereraar) Nikki Van huffel (Fotograaf) Jacques Tilly (Machiniste freelance) Paule VAN DEN DRIESSCHE (artiste) Simon Breeveld (R√©alisateur) Flavio Grazian (Chef du projet dans une ONG) Bart Van den bulcke (Zaakvoerder) Arnaud Ghesqui√®re (Scaphandrier) fernand Denis (Journaliste) Pauline Lebbe (Chanteuse lyrique) Laurent Lonay (Eclairagiste / DJ / Ing√© Son) Xavier Gonay (cameraman) Gwendoline Gauthier (Com√©dienne) judith delville (Mosaiste restauratrice) Myriam Van Imschoot (performance artist, cin√©aste, metteur en sc√®ne) Stanislas Cotton (Ecrivain) Christophe Weigert (Acteur) Isabelle Grosjean (Chant et th√©√Ętre) Bernard Thiry (Gestionnaire de projet) Boris Thi√©baut (Artiste plasticien et art handler) Michel Vrydag (Bassiste , arrangeur et compositeur) Sarah Devaux (artiste de cirque) Sophie Verbaeys-Reid (Coach vocal & art-th√©rapeute par la voix) Casimir Liberski (Musicien) Gaelle Chanu (Enseignante) Eliz De Wolf (citoyenne) Mathieu Boudin (Technicien video) Eduardo Aladro (Acteur) Marcellin Petitfrere (Chanteur) Michel kacenelenbogen (Acteur/metteur en sc√®ne/ directeur) Luc Lorenzi (Enseignant) Aline Salv√© (Artiste pluriel enseignante coach) C√©cile Voglaire (charg√©e de projet dans un centre culturel) Zack Jonas (Musicien) Jean-Paul Dessy (Directeur artistique Musiques Nouvelles) Jolan Huygens (Productie) bruno petit (professeur) Geraldine Capart (Ing√©nieur du son musique) Evelyne Rambeaux (Adm cie Lazzi) Hughes Mar√©chal (Chanteur compositeur auteur) Eric Angenot (Artiste. Enseignant √† l'erg) Val√©rie Schmitz (Economiste) Florian Goossens (Gestionnaire) Richard Joukovsky (Regisseur general) Clovis Lebailly (Receptionnaire) Gitte Maillard (n.a.) Emmanuel Ugeux (Responsable administratif de facult√© (UCLouvain)) Dimitri Par√©e (Employ√©) Isabelle Maurau (√Čducatrice sp√©cialis√©e) C√©dric Adant (Motion Designer - Musicien) Nicolas Hanson (Musicien) Laura Vossen (Com√©dienne, auteur, animatrice socio-culturel, professeur.) Nathalie Dehut (Spectacle) Raf Van Brussel (Zanger/Muzikant/componist) Laetitia Cailloux (Vendeuse) Younes Ayoute (Directeur - Artiste -chor√©graphe - Deejay) Chlo√© Despax (R√©alisatrice radio) Fanny Chausson (1ere assistante cam) Daniela Bisconti (Com√©dienne, metteur en sc√®ne, professeur d‚Äôart dramatique) mieke De Cat (Podiumbouw) Larissa VAN WAES (Guide) Jean-Fran√ßois Politzer (Professeur-metteur en sc√®ne) Jadoul Heloise (Com√©dienne - metteure en sc√®ne) Charlotte Olemans (Technicienne du spectacle) Francois Haas (Cadre sup√©rieur) Aur√©lie Aller (Centre culturel) Eddy Krzeptowski (Com√©dien et musicien) Xavier Petithan (Choriste) Aur√©lie Elich (Maquilleuse /coiffeuse) Luc Lambert (Musicien) Fiorentino Rufo (Employ√©) Emilie Dehez (Booker & Promoter) Maxime Feyers (R√©alisateur) Cat Soetens (Idem) William Dunker (Artiste) Sabrina Eksterowicz (√Čducatrice et √©v√©nementiel) Lo√Įc Cerfontaine (√Čtudiant) Gauthier Dejace (√Čtudiant) Pascal Courcelles (Artiste) Mireille Aubry (Retrait√©e) Charlotte Gaumeton (Communication) Eric Bouvier (Photographe) Etienne Baudoux (x) Catherine Daele (com√©dienne/autrice) jonathan Mulders (Coordinateur d'√©v√®nement, Stage Manager, Technicien, Tour Manager) Yves Dulieu (Auteur, compositeur, interpr√®te) John Wald (Enseignant) Cachou Kirsch (Com√©dienne) Lo√Įc Collignon (Mixeur) Jeremy Dumont (Pianiste jazz) Arthur Forest (assistant de production TV) Arthur Vanderhoeft (Professeur de musique) J√©r√īme Castin (Musicien) Myriam de Saint Hubert (Enseignante) Nicolas Rouyer (Formateur freelance / Artiste S√©rigraphe) Amber Kemp (Com√©dienne) Sumeya Kokten (R√©alisation) christel putman (Distri) Virginie Messiaen (Monteuse) Karel Steylaerts (violoncelliste) rachid benbouchta (Com√©dien / metteur en sc√®ne) Ana Rojas (Assistante sociale) Catherine Decrolier (Com√©dienne) Amaury Duquenne (1 et assistant op√©rateur) R√©mi Bernard (√Čtudiant) Laure Geerts (photographe) Wim Trogh (Project manager/lichttechnieker) Ben Quirynen (Horeca co√∂rdinator) Anne-Laure Dogot (Danseuse) PHILIPPE CLOES (Auteur, interpr√®te, acteur) Marie-Jos√©e Dambly (Spectatrice) Rapha√ęl Warnier (Bassite) Didier Van Elderen (Autre (+ peintre)) Medhi Beduin (Magicien) Viviane WANSART (Metteuse en sc√®ne, directrice CEC) Alyssa Lambot (Musicienne) Emmanuel Loss (Technicien son lumi√®re video) Christiane FAIVRE (marketing consultance) Pierre Pev√©e (Directeur) st√©phane xhrouet (r√©alisateur) Metzeler Vi (Promo art) S√©bastien Orlans (Technien et op√©rateur lumi√®re et vid√©o) Romain Duyckaerts (Percussionniste) Julie Mossay (Chanteuse) Danloy Francis (Musicien classique) Vicky Vandecavey (Employ√©e) Jean-Paul Fr√©hisse (com√©dien) B√©nita Igiraneza (Communication) Thierry Leguay (Cadre administratif) Tual Pierre (Com√©dien) Julie Lahaye (Directrice d'√©cole) Estelle Lecaille (curatrice) C√©line Kerpelt (Graphiste) Philippe SAX (Coordinateur d'un espace culturel) Emeline Mani√®re (D√©coratrice - Programmatrice) Marine Muscarella (Charg√©e de communication / Maison des Cultures de St-Gilles) Elsa Houben (Actrice) Pierre Halloy (Musicien) Nathalie Vanderlinden (poete) Fran√ßoise Fauconnier (Com√©dienne, enseignante) Vanessa Vanhiesbecq (Guide animatrice artiste) Sabine Lawalree (Professeur en acad√©mie) Julie Doutrelepont (Enseignante) Gwenn Gwenn Nicolay (Chanteur Guitariste) Miriam Mendiola (Chanteuse lyrique) Emmanuelle Gilles-Rousseau (Com√©dienne) Smets Jofroi (Regisseur de spectacles) Estelle Czernichowski (artiste) Maximilien Westerlinck (DIrecteur technique) Manuel Blume (Regisseur de spectacle / accessoiriste de cin√©ma) Lee Lebens (Musicien) Yacine Hamida (M√©decin) Christophe Bergmans (Web designer) Pierre Lef√®vre (musicien) M√©gane Ross (Com√©dienne, auteure , metteuse en sc√®ne , animatrice) Brigitte Dedry (Com√©dienne) Anthony Spallino (Coursier DHL) Adrien Boulanger (technicien vid√©o) REGINE DUBOIS (animatrice radio) Anita DROHE (Pr√©f√®te e.r.) Samuel Gerstmans (musicien) jean-jacques saussey (l'√©thique) Fabienne Dubreucq (Responsable de salle) Luc No√ęl (chef d√©corateur, graphiste, artiste visuel ...) Clement Van den Berghe (R√©gisseur g√©n√©ral (Festival de cin√©ma)) St√©phane Perreaux (Graphiste et com√©dien) Benjamin Vanslembrouck (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Antoine Croissant (R√©gisseur/Technicien) Mouhammadou Sy (R√©alisateur docu) Marie Vanhelst (Maquilleuse grimeuse animatrice peintre decoratrice) Thomas de los Santos-Porcu (Technicien) Toby Louise (Accessoiriste - Monteuse) Bart De Nolf (muzikant) Florian Stree (Technicien Lumi√®re) Fr√©d√©rique Biebuyck (Secr√©taire) Th√©ano Borakis (Biblioth√©caire) Anne-Sophie Bruyndonckx (Journaliste) Emine Karali (Graphiste, Illustratrice) Colibri Ruby (artistes des arts vivants, chanteuse, coach) Helene Koole (Event Curator) No√©mie Stokart (Etudiante) Quentin Havana (Regisseur) Nathalie Ammann (Professeur de musique) Gwen Germeau (Coordinatrice SAI) H√©l√®ne Clerc-Denizot (Preneuse de son-monteuse son-assistante) Perline Lombart (√Čtudiante en art dramatique) Bernard Floch (Chef-Maquilleur) Daniel Rubenstein (Musicien concertiste et professeur, directeur artistique du Festival Mozart) Isabelle Derr (R√©gisseuse/Technicienne de spectacle) Michael De Nijs (Realisateur) Soumaya Hallak (Chanteuse lyrique) Bernard Degavre (Auteur, compositeur, interpr√®te) Andre Renaud (Retrait√©) Stefan Sattlet (Com√©dien-Voix) Manu Cogneaux (Ind√©pendant) jeanloup vandewiele (√©v√©nementiel public) Dyana Chardome (Coordinatrice admin et fin) Thibaut De Greef (Chercheur d‚Äôemploi) Christophe W√©ry (Muziekprogrammator) Baptiste Farvacque (Stage Hand) Jennifer Ritter (Coordinatrice de production et productrice) Fran√ßoise Jullien (Psychologue) HAFSSA CHARKI (Costumiere habilleusr) Morgane Dugauthier (Communication) Zacharia Vigneron (Acteur) Sara Authelet (Assistante vid√©o) joel Franka (r√©alisateur - sc√©nariste) Alain Trellu (Auteur-r√©alisateur -photographe plasticien) Anne-Muriel Dardenne (Enseignante) Chantal Nott√© (Responsable de r√©daction culturelle not√©l√©) Daniel de Beer (Retrait√©) Annah Schaeffer (Comedienne et photographe) ga√ętan bergmans (R√©gisseur/Stagehand) Lucius Fromm (performing artist) Dominique Lemaire (g√©rante de magasin d alimentation) Renaud Falys (Employ√©) Muriel Weis (enseignante) Delphine Maurel (Danseuse choregraphe) Odile Ryckmans (Costumi√®re/habilleuse) Nina Poskin (Soliste) Vincent Dessilly (Fonctionnaire) Quentin Masson (Directeur op√©rationnel) Alain Crepin (professeur √©m√©rite au conservatoire royal de Bruxelles) Beno√ģt (Petit Nuage) Nonclercq (Technicien de spectacle) Aurian Van Ongevalle (Promoteur) Nathalie Vanlippevelde (professeur de sculpture) Aline Blondiau (Inge son) Christophe Denaeyer (Concepteur Lumi√®re. Regisseur de spectacle) VAN WAAS Guy (musicien) Fran√ßois Vincent (Ing√©nieur du son) Fr√©d√©ric Moreau de Bellaing (Photographe) Benjamin Reynoso (Photographe, r√©alisateur, monteur) Valerie Bodart (Directrice Animatrice) Myriam BEUKEN (Professeur de D√©clamation,Directrice adjointe ESAHR) Gregory Lenon (Musicien) pierre barbier (Musicien) Anne-Laure Bechet (Animatrice directrice) Benji Bernard (Circassien) Sant-Anna Nelly (TV production) Stefy Rika (Chanteuse) Thierry Tytgat (arboriste) Marie Delforge (Ex-enseignate Beaux Arts) Anne Marie Finn√© (Artiste) Cyril Collet (Acteur) Catherine Struys (musicienne) Steve Bree (Events and Installation Technician) Daniel Thielemans (Acteur) Caroline BLOUKIAUX (Chanteuse et secr√©taire) Ronlald Landry (Boss) Etienne BEDORET (Assistant social Sant√© Mentale) Colas Besnard (Assistant camera) Alain Posture (Comedien) Daniel Pastore (Chanteur, choriste) Catherine Deschryver (Management) Marie Focant (Spectatrice) Cl√©mence Li√©geois (Animatrice socioculturelle) Paul Vuylsteke (Administrateur FIRR) Marilyn Beugnies (Com√©dienne) Romain Materne (Etudiant) Corentin Dellicour (Musicien) Julien Quoirin (Cin√©aste) Cedric Bourgeois (Realisateur) Michel Mangon (Retrait√©) David Crisci (promoteur √©v√©nements + sc√©nographe) Michel Godart (amateur d'√©v√©nements culturels) C√©line Le Provost (Charg√©e de Prod, R√©gisseuse) Anne Vanweddingen (Responsable action culturelle SACD-Scam) Matthieu Van Dyck (Technicien Audio RTBF) Amandine Haustraete (Sage-femme) Ingrid de Ribaucourt (Assistante d√©co) Julie Delhaye (IT Project Manager) Sarah Duvert (Costumiere) Z√©lia Torck (Prof de musique/pianiste) Pector Veronique (Photographe) Ninon Dejarnac (Maquilleuse / Monteuse) Mans Manuszko (DJ) Philippe Rasquin (Runner/assistant de production) Lisa (LISZA) Debauche (Auteure, compositrice, chanteuse et com√©dienne) Fabrice Van Impe (R√©gisseur/Technicien/Roadie) Xavier DEFOING (musicien) Valentine Croughs (Auteure-compositeure-interprete) Mathias Varenne (Metteur en sc√®ne - Auteur) Lucie Ducenne (Animatrice socio-culturel) Stephane Stofferis (R√©gisseur - Assistant √† la programmation audiovisuelle) Emmanuel van Oost (Account et Senior Project Manager) Francois Gaspard (Facteur d instruments / musiciens) Typh Barrow (Chanteuse) Paloma Reyes Moraga (Artiste) Laurent Hayez (Technicien) KOAX THEATRE CIE (Artiste) Francis Perry (Administeur) Philippe Van den Hoek (Dirigent leraar MCV) Bernard Flament (Musicien) Eric Fran√ßois (Charg√© de com) Jean-Luc Urbain (/) Marie-Th√©r√®se Dujardin (Peintre) Jan Demarr√© (Gepensionneerd) Veronique Louys (Responsable de production) Manuel Mohino (Ing√©nieur du son) R√©mi Rondia (Slasheur √©v√©nementiel) Orlando Boscariol (commercial) Olivier Poncelet (Sc√©nariste) Loris Tils (Musicien - Animateur) ludovic hubert (messager-porteur) Karin Debbaut (Guide-conf√©renci√®re) Emmanuel XAVIER (Designer) Melanie Olivier (Formatrice) C√©line Legrand (Animatrice coordinatrice de maison de jeunes) Ga√ętane Barth√©lemi (√Čducatrice sp√©cialis√©e) lucille calmel (-) Sandrine Collard (Compositeur) Anthony De Baere (Musicien) valentin courel (r√©gisseur) √Čnora Marchant (√Čtudiante) Luc Wolfs (Retrait√©) Elisabeth Navez (Patron) Na√Į K√© (Assistante de projet) Nicolas Dubuisson (informaticien) Jean-Yves Dutrieux (Responsable bio magasin) Aurelie Wijnants (Sc√©nariste) Catherine Layon (Manager / Programmatrice au Festival du Rire de Bastogne ASBL) Charlotte Vanherck (Charg√©e de production et de communication) Charlotte Marchand (Artiste) Mounir Hamri (Business Angela) Edwige Henry (Assistante) Jean-Marie Vanderweerden (Dirigeant d'entreprises) Gino INNOCENTE (G√©rant d'entreprise (secteur √©v√©nementiel)) Brian Hartley (Musicien) Emilie Corswarem (FNRS) Steve Herrijgers (Basgitarist, producer, gitarist, pianist, songwriter) Pierre-Alain Bernard (Musicien) Valentina Summa (Directrice de la photographie) aurelie laurent (assistante d' administration) C√©line Debruyne (Kin√©sith√©rapeute) Ann Janssens (Chanteuse) A√Įna Spencer (Musicien) Pierre Sechehaye (Sonorisateur) Rachida Aoulad (Webdesigner) Maxime Dupriez (Consultant environnement) Guy Th√©rache (R√©gisseur) Sylviane Riga (Professeur) Eloy Christine (Directrice g√©n√©rale) Elie Belvaux (Musicien) Maarten Hoogewijs (Technicus, magazijnverantwoordelijke) Catherine Chaverri (Charg√©e de projets) Odile d‚ÄôOultremont (Autrice, r√©alisatrice) Guillaume Jacobs (Com√©dien, marionnettiste) Juliette Manneback (Com√©dienne) Francoise Alexandre (Directrice) PATRICIA CORNELISSEN (Event Sales & Coordinator) Quentin Fran√ßois (ing√©nieur du son) Charlie Vanobbergen (Vendeur) Julie Gessemeter (Technische departement machinerie De Munt) Renata Ruscigno (Acceuil) Fr√©d√©ric Wantiez (??) Stefano Leone (Acheteur technique) olivier Didion (artiste de scene) Judith Sepulchre (Musicienne (chanteuse baroque)) Versiglioni Elgi Wilfrido (Free lancer) Nathalie Lourtie (Employ√©e) St√©phane Parmentier (compositeur de musique √† l'image) Luc Vandenheede (Avocat) Jawhar Basti (Auteur compositeur chanteur) Elodie Vriamont (Com√©dienne, animatrice) Matthieu Vanmechelen (Musicien) Yannick Carreyn (R√©gisseur g√©n√©ral et programmateur de la Jazz Station) BERNARD GAUBE (TRAVAILLEUR INDEPENDANT) Christoffel Cocquyt (Muziekmanager) Mathias Goethals (Acrobaat) Veronica Perez Perez (guide touristique) Catherine Lausberg (Peintre) Steven Michel (Danseur-chor√©graphe) Matilde Maria Baptista Br√°s (Assistante) Salvatore Di Bennardo (Scenariste, chroniqueur, auteur, humoriste) Arne Scheerlick (ICT) Antoine Olivier (Batteur) Laurent Eyckermans (Cadreur) Jean Marie Druart (traducteur) Xavier Locus (Pianiste) Guy Lannoy (-) Michiel Buseyne (Singer-songwriter) Tom Malmendier (Musicien) Edith Grandjean (Adjointe √† la direction) Audrey Letecheur (Illustratrice) Ma√ęl Lagadec (R√©alisateur) Emilie Bertrand (Graphiste) Marc Pijpops (Muzikant) Marc Rouffignon (batteur) El√©onore Hardenne (Com√©dienne) C√©dric Roland (G√©rant) P√©p√© Dub√© (sc√©nariste) Lubiana Kepaou (Chanteuse, musicienne, compositrice) julien lecl√®re (√©tudiant en informatique musicale et trompette) Claire Monville (Conseil de la Musique de la FWB) Paul SARLET (Op√©rateur) Peter Candries (Straattheater artiest) gaethan dehoux (Ing√© son) Caroline de B√©thune (Machiniste dans le cin√©ma et technicienne √©v√©nementielle) Philippe Vincke (Batteur et organisateur de concert) Nicole Serwier (Psychologue accordeoniste) Jelle Maseman (Regie- , productie- , locatie-assistent) arnaud doffagne (Electro/Eclairagiste) Sarah Klenes (artistes) Gabriella Iacono (Danseuse) Jerome Peters (Producteur) Olivier Pr√©mel (Com√©dien) Laura Ferreira da Silva (Institutrice maternelle) Philippe Eliaers (musicien amateur) Helene Lacrosse (Metteuse en scene) Nerina Cocchi (Autrice, productrice et traductrice) Nadege Derderian (Commissaire d'exposition) C√©cile Vannieuwerburgh (R√©gisseur plateau & g√©n√©ral) jeremie mosseray (Musicien) St√©phane KEPENNE¬≤ (Photographe) Baptiste Lambinet (Gerant de mon entreprise - graphiste) Phaedra Segers (Actrice) H√©l√®ne Moor (enseignante) Ophelie Chaltin (Assistante de direction) Graziella CANNATA (Gestionnaire de salle) C√©lia Verne (√Čducateur) M√©lanie Defoin (Assistante de production / Cheffe de file) V√©ronique Van Den Borre (Attach√©e culturelle) Maarten Mennes (Promotor Antwerps Sportpaleis) Steve Van Camp (Faciliteiten) Veronique Michel (Programmatrice) Bertrand Hamaide (USAB, Ronqui√®res Festival) Manuel VIERSET (Com√©dien) BRIGITTE LECORDIER (COMEDIENNE) Robert Nobels (Audiovisuel) Anton Lambert (Muzikant) Morgan Kopeinig (Musicien) Fran√ßois Tiberghien (√Čclairagiste) Giovanna Cadeddu (Comedienne) Guillaume Codutti (Musicien) Camille De Bruyne (Chanteuse/compositrice) Dorian Dumoulin (Traducteur) Corentin Jonckheere (G√©rant) Elise Faure (Infirmi√®re) Godfroid Marc (Graphiste) Tiphaine Marcq (Charg√©e de projet secteur culturel (com, admin, ...)) Farrah Flament (Artiste) Thierry Van Eetvelde (Ind√©pendant) Sara Branco de Assis Manuel (Assistante administrative - Culture) Nathan Beeckman (Artiste Freelance) Christophe Comblin (Enseignement de la musique, organisation de concerts, programmation, promotion artistes √©mergents) Christophe Fumiere (Ouvrier) √Člisabeth Dumont (Citoyenne) Jean Pol Zanutel (Musicien) Aurelie Lievin (Producer) Martin Delval (R√©gie de spectacle) Pierre Huvelle (RH) Laureline Bombaert (√Čtudiante en gestion culturelle) Rita Nocera (Commer√ßante) Val√©rie Dierickx (Sans) Domenico Renga (Secteur public) Marc De Roy (Com√©dien -chanteur) Sophie Dekoninck (Chercheuse en biologie) Valkeners Olivier "Valko" (Maquilleur) Kyle Masterson (Technicien de post production cin√©ma) catherine vanesse (journalist) Francois Bodeux (Auteur, scenographe) B√©atrice Pues (Animatrice socio culturelle) Michel Jacobs (Musicien) Nathalie Huby (Violoniste) Denis Lepinois (Enseignant) Fran√ßois EBOUELE (Artiste) Camille Sansterre (Com√©dienne / metteuse en sc√®ne) Lola Galer (charg√©e d'√©tudes) Bruno Schrouben (√Člectronicien) Pierre Stine (Cin√©aste) Doroth√©e CAPELLUTO (Com√©dienne voix off) Pia Burin des roziers (Accessoiriste) Adrien Rigal (R√©gisseur de scene) Marine Applincourt (Psychomotricienne) Josiane Bouhon (Directeur finance) Monique gelders (comedienne, chanteuse) Joseph Collard (Artiste) christophe haveaux (Journaliste) Marc Peters (Retrait√©) Raf Vermeulen (arbeider) nadia agmir (distribution film) Christian Prignon (Clavieriste) Noemi Biro (pianiste-accompagnatrice) Jean philippe Defoin (Eclusier) Arthur Lecouturier (R√©alisateur) Baptiste Leclere (Artiste) Maxime Membrive (Com√©dien) Caroline Faust (Art de la sc√®ne) Mathieu Frings (Musicien) Donnay Nicolas (Auteur, compositeur, interpr√®te) Jean-Charles Vankerkoven (R√©alisateur multi-cam sports / √Čv√©nementiel) alain jenard (regisseur) Audrey Janssens (Enseignante) Willy Welter (Artiste plasticien) Wajdi Mougou (Musicien /ing√©nieur du son) Antoine DRONSART (Technicien Son) Peter Dobbels (Venue Manager) ISABELLE AUTHOM (Formation culturelle) Coraline Antoine (Assistante loge / Accueil Artiste) Sylvain Robyns (Ing√©nieur du son) Erika Matagne (artiste de cirque) Vincent Gallez (employ√©) Consuelo Marsico (danseuse) Maxime Braye (secr√©taire dans l'horeca) Renaud Vander Roost (Batteur) Luc COLINET (m√©decin/th√©rapeute familial) Agnelo de la Crotche (Auteur, compositeur, interpr√®te.) Gw√©nna√ęlle La Rosa (Animatrice comedienne) B√©n√©dicte Ali√© (Journaliste) Simon Monbaliu (Zakelijk medewerker/freelance productie) David DELREE (Acteur th√©√Ętre) Nicolas De Greef (R√©gisseur) Marie Vandepitte (Sc√©nographe) David graff (percussionniste) Thomas Detry (Charge de mission tourisme et event) Antoine Moreau (Kin√©sith√©rapeute) Basile Richon (artiste + enseignant) Olivier Bodson (Musicien - enseignant) Sacha Hanssens (Rippeur) Isabelle Rigaux (Chanteuse-compositrice) Pierre-Alain Breeveld (G√©rant) Benjamin Tordeur (Stagehand) Chemin Julie (Auteur) Monique Meurant (Retrait√©e) Ga√ętan Sortet (Po√®te, photographe, performeur) Josse Goffin (artiste) Barbara Stenmans (R√©gisseuse son) Acquisto antoine (musicien) S√©bastien Pensis (Technicien) Sh√©rine Seyad (Com√©dienne) Andr√© Boguslawski (Producteur musical, technicien de spectacle) Marnie Leplat (√Čtudiante) Alexia Derick (Employ√©e polyvalente) Nadine Degeer (Sc√©nographe et Coordinatrice Master Management d'√©v√©nements IHECS) Matteo Genovese (Bassist) Tom Vuerstaek (geluidstechnieken) Nys Sylvie (Metteure en sc√®ne, actrice, dramaturge, paroli√®re) Marie gisbrand (employ√©) Laurence Bouttiau (Architecte) Benoit Malev√© (Echevin) Violette De gyns (Com√©dienne) serge lemaitre (conservateur de mus√©e) Jo√ęlle Camus (Com√©dienne) Sanaz Azari (Auteure r√©alisatrice) Nathan Meynsbrughen (Machiniste) Catherine De Biasio (Compositrice) Nanou HORIcks (honanou10@gmail.com) Miguel Rwubu (Attach√©) H√©l√®ne Leclef (Psychologue) Serge Feys (Programmatie) Wim Dufoort (Stagehand) Corinne Leroy (Animatrice) Yragael Gautier (Realisateur) Maximilien Vandeville (R√©gisseur g√©n√©ral) Andr√© Henderikx (Pensionn√©) Mathilde Rault (actrice) timmy Ieroianni (Chef-kok AB cafe/resto) Morgan Tuizir (Guitariste Professionnel) Nele Bigar√© (Head of marcom Live Nation Be) diederik Gees (zaakvoerder) Lyse Vancampenhoudt (guide conf√©renci√®re) David Merveille (Illustrateur) Berten D‚ÄôHOLLANDER (Artiste-Professeur) Henry BELY (Employ√© administratif) Rita Santin (Technicienne-cin√©ma) Alexandre De Henau (Graffitiste/graffeur/graphiste) J paul Clerbois (Comedien) Benjamin Yasse (Enseignant) titanne bregentzer (artiste) Marc Decallonne (Chef de projet) Marie Soufflet (G√©rant) Cecile Dumortier (Magistrat) Samir Guennoun (Eclairagiste, Regisseur, Coordinateur Technique, Stagehand, Forklift Driver.) Benoit VOLVERT (Ing√©nieur du son) Alexis Den Doncker (Musicien) Fran√ßois STARCK (Cordistes et formateur) Cl√©ment Papin (Eclairagiste / r√©gisseur) Maxime Skowronski (Musicien/ing√© son) JULIANE REGLER (traductions culturelles, surtitres de pi√®ces de th√©√Ętre et d'op√©ras) Barney Frydman (R√©alisateur) Mario Benvenuto (Technicien du spectacle) H√©l√®ne De keerle (Charg√© de projets entreprise et formation) Dominique Cloetens (Sans) Alain Kinsella (Traducteur) Vincent Hully (Ing√©nieur du son) Pierre Alexis (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Emmanuel Angeli (Directeur Artistiquz) Mathilde Bouilliez (√©tudiante) Benoit Maddens (Muzikant) Lizzie Bronier (Master 1) Anne Thomas (Instit) Lou (Lou B.) Boland (Chanteur, compositeur) Walid Khalif√© (Pianiste) David Solyom (Enseignant) Rapha√ęl Anciaux (Com√©dien - Metteur en sc√®ne - Directeur artistique) Alexandre Aflalo (Com√©dien) Ewout Pierreux (muzikant) C√©line Pirard (Artiste pluridisciplinaire) Emmanuel Kervyn (Ind√©pendant) Jean-Luc Van Praet (Musicien et enseignant sans statut) Eline Labar (Sponsoring & Event Manager) claris defraine (√©tudiante) Jean Rochet (Artiste, technicien,) Antoine Simon (Technicien de spectacle) Louise Labib (Productrice) Tiphanie Lefran√ßois (Com√©dienne) Erwin Vanslembrouck (Musicien) Nadine Smars (Retrait√©e) H√©l√®ne Beutin (Metteuse en sc√®ne/sc√©nographe) Nora Houma (Biblioth√©caire) Stan Pollet (Chanteur) Kristel Lissens (ticketmanager) Mich√®le Maquet (Photographe) Anne Massez (Radiologue) Eugenia Fano (Traductrice litt√©raire) Myl√®ne Monjour (Etudiante en Art dramatique) Shirley Auspert (Programmation) Jean-Philippe Feiss (Musicien) Vick Vandenput (Rental backline) Thibaut Doens (Cameraman) Nicolas Jacob (Rep√©reur) jean-pierre dohogne (Administrateur r√©seau informatique) Jean pierre Trousson (Communication) M√©lina Van Hoof (com√©dienne) H Eva (Freelance dancer, performer) Alexandre Delvenne (Technicien Son) VINCENT RAMLOT (Chanteur lyrique) Sandy Josis (Cr√©atrice de d√©cors √©v√©nementielle, garnisseuse) Judith Thelen (organisation de festival / programmation th√©√Ętre, danse, cirque) Nathalie No√ęl (sc√©nographe) Claire Chevallier (Pianiste) Virginie Muller (Guide conf√©renci√®re) Claire Vailler (Musicienne) Filippo Cavinato (Technicien spectacle r√©gie g√©n√©ral) Jean-No√ęl Hovinne (DJ, booker ind√©pendant pour artistes,Palladium productions) John Moetwil (Ind√©pendant) Pierre Waterlot (Batteur) Lauriane Dangoisse (maman) Anja Hess (cin√©aste, photographe) Kintumba Madoudou (Charg√©e de projets) olga mathey (Artiste visuelle/performeuse) Anne Jacobs (enseignante) Jean-Pol Schroeder (Conservateur Animateur) B√©atrice BURLION (Administrateur cabaret spectacle) Egil Franzen (Musicien / Producteur) No√©mi Knecht (Com√©dienne) Charles De schutter (Ing√©nieur du son) Unno Libert (R√©gisseuse de spectacle) alexandra Walravens (Costumi√®re) Noelia Diaz Iglesias (Autrice, Illustratrice, glaci√®re) Odile Br√©e (Animatrice et Coordinatrice d'un CEC) F√©lix Matagne (Musicien) Cl√©ment Steffen (Cameraman/musicien) Peter Schoenaerts (Acteur/theatermaker) Isabelle Dumont (Actrice et conf√©renci√®re) Aur√©lien Lemoine ((Stage Manager - Technicien Lumi√®re)) PHIL HARPER (Manager) Micheline Gutman (Production manager) Bernard Viellevoye (ing√©nieur du son) Jean Minetto (Vid√©aste) Renaud Ledru (Musicien - Po√®te) RADU-STEFAN POLEAC (Smart- interim) Adrien Roubens (Street Artiste) fred clautier (coordinateur technique) Renaud Cagna (Acteur) Alexandros Anastasiadis (Dancer for Ultima Vez/Wim Vandekeybus) Paul De Saedeleer (Retrait√©) Nick Moinet (Audiovisual technician) Egidia Cavallin (Pensionn√©e) Myriam Ess√®ne (Auteure) Mandy Mathieu (Barmaid,) Antoine Pulinckx (Ing√©nieur du son) Nono Battesi (Choregraphe) claude zylmans (libraire-conseil) Simon Van buyten (Acteur) India Jonckheere (.) Galy Anna (Com√©dienne - R√©alisatrice) Philippe Preudhomme (Charg√© d‚Äôenseignement) C√©cile Guillaume (danseuse-chor√©graphe, com√©dienne, performer, photographe) Pauline Berghman (psychomotricienne) Lisou De Henau (Com√©dienne) Julie Leyder (Com√©dienne) Jordi Grognard (Musicien, Compositeur) Aur√©lie NOLF (Scripte) Wouter Verbist (Ambtenaar) Matthieu Charray (Ing√©nieur du Son) Pierre Coulon (Business developer) Antoine Maisonhaute (Violoniste professionnel) Peggy Klein (Employ√©e) Nora Zekhnini (M√©decin) Jo√ęlle Vanhoudt (Comptable) Jeremy Moriau (humoriste) Vania Henrot (Employ√©e) Florentin Jaspard (Cadreur / Directeur Photo) Sylvain Saint-Jean (Milieu artistique) Barbara Mavro thalassitis (Chor√©graphe) vanessa verstappen (com√©dienne) Killian Hut (Ing√©nieur du son) Nathalie Demeester (Eleve) JeanFran√ßois Fetu (Cuisinier) Isabelle Bohen (Professeur -concertiste) Scarlet Tummers (Com√©dienne) Carla Vandereecken (Responsable PointCulture ULB Ixelles) Michel Lefebvre (Musicien, technicien) Alexandra Pons (Directrice de la photographie) giovanni Orlandi (Com√©dien-animateur) Serge Plume (Musicien) Julie Jadoulle (Enseignante) daniel van de mierop (video/powerpoint) Jane Haesen (Culturele events & horeca) Anne Theunis (Chanteuse) Mathilde Cuvellier (Musicienne) Sarah Sir√© (Metteuse en sc√®ne) Gabriel Alloing (Directeur-producteur-auteur-metteur en scene) Dominique Hacourt (Enseignante) Aim√© Ntakiyica (R√©gisseur g√©n√©ral) Benjamin D‚ÄôAoust (Sc√©nariste/r√©alisateur) Virgilio Fernandez (Com√©dien animateur) jean yves limet (photographe) Alain De Halleux (Cin√©aste) Daniele Radoux (Psychanalyste) laurence morel (Perchwoman) regine becker (Chef atelier costumes La Monnaie) Christian Delvaux (Technicien audio visuel) Pamela Severin (Facilitatrice artistique-philo) Sarah Hirtt (R√©alisatrice) J√©r√īme Ramacker (communicateur culturel) Yves Honorez (Retrait√©) Thierry Plas (Musicien- Producteur Artistique) Pierre Ozer (Coordinateur) Chantal Bovie (aucun) Bart De Smet (Tradeshow Director) olga lagerwall (artiste) Sybille Cornet (Metteure en sc√®ne, Autriche, actrice) Selim BETTAHI (R√©gisseur) Fran√ßoise Demey (R√©alisatrice) Lara Pierquin-Rifflet (Philosophe praticienne) ANDY KIRK (Chanteur - compositeur - clavieriste - guitariste) Steven Konkel (Sans emploi) Benjamin Van Belleghem (√Čtudiant) Severine Mitchell (Administrateur) Jonathan Piret (Demandeur d'emploi) Benoit Urbain (aucun) Emmanuel Simonis (Guitariste au sein du groupe ¬ę¬† Montevideo¬†¬Ľ) Alice Bourgois (√©tudiante) Mich√®le Schaut (enseignante et coordinatrice d'un service de jeunesse) Victor Petit (Ing√©nieur du son) Karim Baggili (Musicien/Compositeur) Ga√ętane Reginster (Directrice du Th√©√Ętre de la Guimbarde) emmanuelle erhart (Costumiere) L√©o Robeet (Machiniste cin√©ma / stagehand) Nicolas Achten (Musicien) charlotte marchal (chef op√©ratrice) Fran√ßoise Gutman (sculpteur,m√©diatrice culturelle) Juan Cuesta Barros (Pensionn√©) Jesse Van Winden (Co√∂rdinator) Dominique Vantomme (Muzikant) Laetitia Bica (photo-video) Xavier Depovere (CEO) Coline Legros (Celibataire) stefan Platteau (Auteur) Julien Limbioul (Com√©dien) Michel De Grave (-) ANDRE D'ANJOU (PRESIDENT) Pascal Adant (R√©alisateur) M√©lanie De Groote (Multim√©dia des arts et de la culture en province de Namur) Caroline Lemaire (Plasticienne) Dominique Poleur (Technicien √©clairage) Baczko Maja (Web d√©veloppeuse) Elena Chane-Alune (Chanteuse) Lukas Szerzyna (√©l√®ve) Jennifer Brusseel (Employ√©e comptable) Rachel Boutemy (M√©decin) Tamara Louis (arts plastiques) R√©gine Lagasse de Locht (P) Reynald Sac (Enseignant - Chef de Choeur - Responsable p√©dagogique de stages - Accompagnateur) Diane Fourdrignier (Enseignante Conservatoire de Bruxelles) Marie ANSLOT (G√©rante) Alexandre Balthazart (Stage manager, backliner,stagehand) Alexandre Beauvoir (Musicien) Stephan Wintgens (Solution architect) angele plaut (danseuse) Igor Gehenot (Pianiste) Yves Gourmeur (Compositeur) Lauranne Lahaye (Journaliste) Alexia van Uytvanck (Event project manager) Astre B- (Leader de projet musical) Magali Pingaut (Com√©dienne - illustratrice) Jean-Fran√ßois Wilmotte (Technicien son) Alexandre Furnelle (Contrebassiste, compositeur, chef de choeur) √Čtienne Rappe (Pianiste professionnel) ALEXANDRE BOSMAN (CEO Coulisses Events SPRL, ing√©nieur du son) Samata Mutoni (Employ√©e) Delphine Mathy (Photographe) Nicolas Sanchez (Regisseur general) Michael Delaunoy (Directeur du Rideau) Antoine Vandendriessche (Ing√©nieur du son) yves Merlabach (Retrait√©) Danielle preumont (guide culturel) Mathias Andrianne (DJ) Yves Glotz (Artiste) Valerie Joyeux (Com√©dienne,,auteure, metteur en sc√®ne, CO directrice d une compagnie jeune public) PHILIPPE LEUCKX (√©crivain) Liesbet Temmerman (Architecte) Jonathan Aussems (Musicien, compositeur, auteur) Brice Vancauwenberge (Musicien) Mailyse Hermans (com√©dienne) Sayana Tchankova (Violoniste) Federico Repiso (Graphiste) Jean-Marc De Coninck (Travailleur) Olivier Thys (Bruiteur) David Huyvaert (Ing√©nieur du son) Marie Chav√©e (Infirmi√®re) Fred DURET (Musicien) Catherine Andries (√Čcrivain) Michel Bero (compositeur, conf√©rencier) Kathy Goebel (Enseignante) pascale barret (visuelle & performance) Coline Caussade (Com√©dienne et Plasticienne) Sandrine Desmet (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne) Lucien DELCHAMBRE (Dirigeant culturel et sportif) Gergana Terziyska (musicienne ONB) Bernard FRANCO (Pr√©sident du Centre culturel de Ciney) Laetitia Salsano (Com√©dienne, metteuse en sc√®ne, auteur) Luc Ponet (Organist / dirigent) Stan Bourguignon (Musicien, agent) Justine Mounet (Communicante) Xavier Bouillon (Pianiste/clavi√®riste) Francois Cochet (Responsable d'expoitation) Jacqueline Toussaint (spectatrice) Aurore Lambert (RH groupe knokke out et People first) Sylvain CREMERS (musicien classique) Patrick Doyen (Technicien Son et Lumiere) Jeff Damas (Amuser) Magalhaes Da Costa Thibaut (√Člectricien) Didier DEROISSART (fonctionnaire et chroniqueur musical) Fran√ßois Makanga (Guide de musee, acteur) Julie Dumilieu (Musicienne) Rachel Lecomte (Auteure compositrice Interpr√®te) Alicia Frochisse (Artiste) Jean-Claude HONORE (architecte) Jean L√©onard (Enseignant) Nad√®ge Leroy (Assistante sociale) Murrath C√©dric (violist, dirigent) Cyprien De Waele (R√©gisseur lumi√®re) Roxane Leuridan (Violoniste) Christine VEDRIN (Actrice) Saida El Majjaoui (Xxx) Ana√Įs Pellin (Com√©dienne, autrice, cr√©atrice) Karim Belghith (Sales Manger) Florent Bodart (Responsable av d‚Äô√©v√©nements) Drita Kotaji (Artiste. Professeur en √©coles d'art.) Justine Hock (Pu√©ricultrice) Cedric Godyn (√Čducateur) Alain Doutrelepont (Musicien) Alizee Gaie (Com√©dienne / Metteur en sc√®ne) Anne-Sophie Roy (Regie gen, /logistique/ technique, prod) C√©dric Coomans (Com√©dien) Cumali Bulduk (professeur de saz) Csilla Felfoldi (Directrice de l‚Äô√©cole de danse) Nicolas Jaumain (Booking agent) Stefan Mairesse (Musicien) Laurent Ingels (Realisateur) Etienne Mayeur (Tourneur) St√©phane Dubois (Technicien) Deladriere Eric (Directeur) Fran√ßois Ramakers (R√©gie&communication) Catherine Crickboom (Enseignante musicienne) Jean pol Lejeune (Art director) MICHEL VEREECKEN (Professeur) Pignatelli Frederic (Geluidstechnicus) Jacques Louis (M√©decin) H√©l√®ne Van Loo (Musicienne) Samuel Buisseret (Vid√©aste) Nadia Pissoet (Employ√©e) aurelie gravas (auteur) Laura Rodriguez (Regisseur Opera) Jessica Batut (Com√©dienne et danseuse) Marie Spirlet (Ing√©nieur du son) Pierre Vaiana (Self employed) Bastien Michalski (Ing√© Son) John Davis (Com√©dien) claude fisson (b√©n√©vole) Patrick Beeken (Organisateur) Ana Rodriguez (Com√©dienne) Marco Pezzin (Consultant audiovisuel) Anthony Robert (DG) Hugo Chastanet (Musicien) Florent Brun (Responsable) C√©cile Balate (Sc√©nographe) Jean-Fran√ßois Rasschaert (animateur en √©ducation permanente) Fred Postiau (√Čclairagiste, manipulateur) Cassia Andrioli (Assistante admin) Lara Persain (Porteuse de projet Cie Paulette Godart) Samuel Feller (R√©alisateur, producteur) Lisabelle Trohar (Charg√©e de communication) Sylvie Storme (Professeur) Isabelle Baivier (Com√©dienne/ clown) eve deroeck (realisatrice cinema d'animation) Hadrien √Čg√©a (R√©gisseur plateau) Fran√ßois Honor√© (Officier Qualit√©) Michel Vargas (Journaliste) Amandine Bergiers (Ex stagiaire chez Arto) Lydie Wisshaupt-Claudel (R√©alisatrice) Leonard Steigerwald (Musicien) Jonasz Olivier (Graphiste) Tonin Bruneton (Regisseur du spectacle) Amandine Elsen (Com√©dienne) meddy guendil (com√©dien) Emilie Leenaerts (Enseignement) Djennifer Merdjan (Maquilleuse) Pierre Gehain (pensionn√©) Esthen Dehut (Producteur) Didier Lechien (R√©gisseur cin√©ma) guy swaegers (co√∂rdinator Kopspel vzw) C√©dric DE LIEVRE (Musicien) Victoria Forget (Charg√©e d‚Äô√©tudes et gestion de projet) Marc Ridley (Directeur Photo cameraman) Yassin El achouchi (Com√©dien) Daniel Dejean (Compositeur) Martine Draps (Coordinatrice) Berdine Nusselder (Actrice) Aurore Geraerts (Stagehand/road) Allegra Curtopassi (Com√©dienne) Jo√ęlle Augustin (Chef de chŇďur) Patrick Namur (Musicien orchestre) Samuelle Dupuis (Psychologue) Anouchka Vingtier (Comefienne) Xavier Diskeuve (Auteur) Florence Caulier (Directrice asbl) Fiona Soxhlet (Ecommerce) Yoann Frederic (Les Solidarit√©s / Prod) Julien Hockers (Animateur) Melanie Legrand (Ing√©nieur m√©canicien) Patrice de Matos (Musicien) Elen Grollimund Sylla (animatrice r√©alisatrice) Maxime Anselin (Comedien) Aldo Granato (Musicien) Diane WATTIEZ (Ind√©pendante) Theodore Brisset (Accessoiriste) Guy Delmote (Administrateur D√©l√©gu√©) Vinciane Geerinckx (com√©dienne) Caroline Huart (conseill√®re) Valerie Anne Lahaye (Luthiere) Laurence Leplae (Sculptrice) Max Meunier (Moi) Fran√ßoise Hardy (Peintre) Marianne Poncin (Office Manager) Eliot Ratinaud (Ing√©nieur son) Serge Goldwicht (Arts) aldenhoff benoit (administrateur) Emilie Keller (Responsable) Michel Saintrain (Public) Guy Pion (Com√©dien) La√ętitia Jasserand (Performeuse/Com√©dienne) Aur√©lien Caeyman (Acteur) Lucie Vanroy (ecodesigner et sc√©nographe) Val√©rie Dussart (Citoyenne) Marie-France Collard (R√©alisatrice) Nlandi Muriel Nsunda (Chanteuse) Elisabetta La ferrara (Chanteuse -com√©dienne) Simon Raket (Directeur, acteur, Auteur) Fran√ßois-Michel van der Rest (Com√©dien, auteur, metteur en sc√®ne, dramaturge) Pascalle Willame (Ensembliere) Audrey Bonhomme (Directrice de Centre culturel) St√©phanie Auberville (Chor√©graphe) Vincent Liben (compositeur) Aniko Ozorai (Journaliste) Wissem Amimi (Musicien) Patsy Verfaillie (Zangeres) No√© Francq (R√©gisseur) Ad√®le Vandenberghe (Master 2 Management d'√©v√©nements - IHECS (ann√©e diplomante)) Diaz Adrian (Acteur) Vincent Raoult (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Antoine Juliens (Metteur en sc√®ne / Com√©dien / Directeur artistique Cie TEATR'OPERA) Colline Etienne (Chor√©gaphe et pedagogue) Fr√©d√©rique Laniel (Coordonnatrice et r√©gisseure) V√©ronique Nicaise (Animatrice artiste) Pierre Destrebecq (Artiste peintre aquarelliste) Nitya Fierens (Com√©dienne Danseuse Chanteuse Metteure en sc√®ne) Kevin Moyson (Cuisinier) Jochem Deflem (Geluidsingenieur) Julie De Clercq (regisseur) Ga√ęlle Copp√©e (Artiste) Paul Miquet (Cr√©atif) Magali Cadelli (Animatrice artistique) Dorian Vn. (Event staff) St√©phanie Fortunato (R√©alisatrice) Emilie Dehan (Directrice Marketing & Communication) C√©cile Wienders (Aide m√©nag√®re) Nancy Brasseur (Administratrice de production) Carlier Dominique (Compositeur / D√©corateur) Dominique Duszynski (Danseuse, chor√©graphe, p√©dagogue) Eveline Peten (enseignante) Jase Respi (Danseur, professeur, cr√©ateur) Iso Decleer (stagehand, dj, schilder) Philippe Garcia (?) Olivia Parent (√Čv√©nementiel) Julien Carlier (chor√©graphe/danseur) Florence Sa√Ędi (Productrice) Iman Aroud (Professeur) Catherine Cosme (Realisatrice) Mathieu Houart (Regisseur , cr√©ateur lumi√®re) Maud Flawinne (Employ√©e administrative) Christophe Leroy (Batteur) Alix Hammond-Merchant (Agent d'artiste) Charlotte Courbet (Admin chez Step in Live) Fr√©d√©ric FOURNES (Directeur de Centre Culturel) Oro Marcello (Libraire) Eva Destatsbader (Traducteur) Amanda Kibble (Clown) Dragana Todosijevic (painter) Yves Schommer (Ing√©nieur du son) Laurent Mathoux (Ing√©nieur du son) Annabelle Giudice (Charg√©e de production et d'administration chez Patshiva Cie) Dozot H√©l√®ne (musicien) Mathieu Leseigneur (Employ√©) Pierrette Laffineuse (Com√©dienne) Julie Lenain (Comedienne) Philippe vanderschueren (Consultant) Rapha√ęlle Bouillon (Conteuse et art th√©rapeute) Ludivine Beumier (Assistante RH) Emmanuelle Soupart (Directrice artistique aux Jeunesses Musicales) Alicia Jeannin (Artiste) Patricia Gelise (r√©alisatrice) Alison Vanhiesbecq (Graphiste informaticienne) Ana Elasri (?) Olivier Vanhamme (organisateur festival jam in jette) Gnaedig Sidonie (√Čtudiant) Emilie Corneux (Photographe) Matilda Ancora (Com√©dienne) Conchi de Benito (Coordinatrice events) Adrien Debouche (√Čtudiant) Kee Soon BOSSEAUX (Violoniste) Claudine TYCHON (Cheffe costumi√®re) Lola Bonfanti (musicienne) Eric Bettens (Compositeur) Louise Buenafuente (Com√©dienne) Nicolas Mispelaere (Com√©dien) stephane brogniez (Digital designer, Vj, mapping video) L√©opold Terlinden (Com√©dien) Emilie Dotheij (Ensembliere) Marie Sophie Degard (Guide conf√©renci√®re) David Regnier (Technicien spectacle) Aurore Van Liefferinge (Enseignante) Martin Marique (entremetteur) David Parker (Audiotech / Stagemanger) Rino Noviello (Photographe et r√©alisateur) Piet Eekman (R√©alisateur) Sophie Clerfayt (Conteuse) Carlos Verdejo (Peintre) Fran√ßoise Walot (citoyenne cr√©ative) Sophie Huberty (Sculpture) Berenice Libois (Charg√©e de projets en promotion de la sant√© en milieu festif) Yvan Tjolle (Auteur, acteur, chanteur, formateur) Sylvie Jacques (Pu√©ricultrice) Woon Sun Pasteels (Designer textile) Patrick Dieleman (Auteur, metteur en sc√®ne, com√©dien) Cyriel Lucas (Com√©dien) Ysaline Libert (Etudiante) Magali Fournier (Musicienne) Damien Chierici (Violoniste) Diego Dalla Valle (ripper) Evert Verhees (Muzikant/Componist/Producer) Pierre Jadin (G√©rant) Christophe Cornet (r√©gisseur) Manon Copp√©e (Metteuse en sc√®ne) Laurence Tempels (Na) Maxime Moyaerts (Musicien) Sabine Raz√©e (Conseill√®re p√©dagogique) Julie Basecqz (Comedienne) Pierre yves Cuvelier (Pianiste) Janie Follet (Com√©dienne) Daniel Adam (Directeur com√©dien auteur Compagnie Maritime- th√©√Ętre d'in(ter)vention) Eric Tamundele (R√©alisateur) Guillaume Gillain (Guitariste chanteur) Bernard Zonderman (musicien) Vincent Hopchet (Independant) Kris Huberland (Light design) claire williams (Artiste) paco boiulanger (Technicien du spectacle) Tessa VIEILLEVOYE - FREESTONE (Retrait√©e professeur de danse classique Conservatoire de Verviers) Juliette EVRARD (Musicienne) Fatima-Zorha Elhitori (G√©rante de soci√©t√©) Arber Aliaj (Acteur) Edouard Gerard (Retrait√©) Thibault Dupont (Ing√©nieur du son) Xavier Garcia Bardon (Programmateur) Myriam Mollet (Communication) Patrick Donnay (Comedien-programmateur) St√©phane Wertz (Musicien) Sarah Guinand (Maquilleuse) Claire Hilgers (Graphiste) Anne-Sophie Francq (Accompagnatrice sociale) Jeremy Callier (Programmateur / Coordinateur de concerts) Aigueur Christian (Technicien lumi√®re) Jean-Julien Servais (Musiciens) Louis Drijvers (Machiniste) Vincent "Max" Fauvelle (Enseignement) Stefan Van Reeth (R√©alisateur) Jean Malotras (Manager) Brigitte Castin (Coordinatrice d'un CEC) Alain Crudenaire (Etudiant) Adam El meziani (Monteur) Thomas GEORGES (Graphiste) Leila Putcuyps (Com√©dienne) Michel Godefroid (Chercheur (retrait√©)) Kevin Tensi (Manager) Paulo Rocha (Musicien) Marie-Ange Gulm√©zian (Costume) Martine Kivits (Chanteuse comedienne) JOHAN MUYLE (RESPONSABLE DE L'ATELIER SCULPTURE LA CAMBRE) Benoit Poncin (Musicien) De Bruyne Charlotte (Com√©dienne) Constance Uyttebrouck (Chercheuse) Filip Vandenbruwane (Rigger) Jawher Matmati (compositeur) Marie Christine Somer (Travailleur social) Sylvain Malter (Technicien evenementiel) Lucy Mattot (Com√©dienne) Pierre Van Craenenbroeck (Musicien/Interpr√®te) Marie Demoustiez (Pr√©sence et Action Culturelle Mons-Borinage) Edwige Baily (Actrice) Michi Fujita (Musicien) Guillaume balance (cam√©raman/ monteur) Michael Sandow (animation) Marc Pierre (Enseignant) jean-francois Blanquet (r√©alisateur audio/video/textes) telma ramirez (directrice asbl) Laurence Caudron (Cadre dirigeant) Manon Martin (VFX compositor) Roxane Faissolle (Pierceuse) Beno√ģt De Halleux (Charg√© de com) Compagnucci Vanessa (Actrice) Cedric Deconninck (Soci√©t√© √©v√©nementielle) Alice Borgers (Com√©dienne) Dylan Dewever (Ing√©nieur) Didier Raoul (Chef travaux) Aur√©lie Marchand (Charg√©e projets) Jean-Francois Schmit (Acteur - Auteur compositeur interpr√®te) fabrice dupuy (artiste) Charles Michiels (professeur, chef de choeur, clarinettiste) David Hassoun (Animateur) Jo√ęlle Franco (Actrice, metteuse en sc√®ne, p√©dagogue) Floriane Bibauw (Com√©dienne) Renaud Verstraete (Journaliste, Musicien) Lejeune M√©lanie (Stage hands/ road) France Lamboray (Costumi√®re) Fran√ßoise Stuyck (Bof) Alberto Menchen (Violoniste) Ga√ęl Delcourt (R√©gisseur) s√©verin delr√© (compositeur interpr√®te) FRANCOISE VAN INNIS (Conteuse) Jean-Pierre Rouge (Enseignant-animateur Universit√© du 3√®me √āge) Patrick Hella (Casting manager) Nadine Monteyne (Philosophe) KEVIN LENNE (Account Manager) √Čmilie est Guillaume (Com√©dienne, cascadeuse) chantal benkoski (attach√©e de presse) Fabian Hannaert (Postproduction) H√©lo√Įse Husquinet (auteure, chercheuse, danseuse) Michel Delvigne (R√©gisseur G√©n√©ral Cr√©ateur d'√©clairages) Giulia Chiarelli (sans fonction) Sarah vereycken (production and planning assistant) Yves Lecomte (Artiste) Elisabeth Callewaert (√Čtudiante) Michel Brasseur (Musucien) Nicolad Olivier (Eclairagiste) Jo Masset (Post synchronisation et doublage) Nemo Gielen (oui) Gianluca Kegelaert Baccaro (Preneur de sons) cl√©mentine Delahaut (aucune) Jimmy Wolf (Assistant cam√©ra) Simon Jourez (Musicien loisir) Pierre Paulus (Messager) Catherine Leurquin (Aidante ind√©pendante) Olivier Demuelenaere (Op√©rateur Son) Philippe de Coen (directeur artistique Cie de Cirque) Michel Tourneur (√Čl√®ve) C√©lia Archimbaud (Ann√©e de c√©sure) Sophie D'hondt (Com√©dienne) Hadrien Schetter (prof, Animateur au Jeunesse musical, Saxophoniste) Gaspard De Meulemeester (Ingenieur du son) Damien No√ęl (Musicien) Viola Di Lauro (DANSEUSE-CHOREGRAPHE) Pascale Charlier (Enseiignant) Genevi√®ve Laloy (Musicienne/Chanteuse & Formatrice) B√©atrice Delachenal (Psychologue) Olivier Massart (Chef de Bande) zoe DARNEAU (Chef de projet evenementiel) Christophe Wullus (Regisseur) Fatou TRAORE (Danseuse /chor√©graphe / chanteuse) Vincent Stiernon (Ripper) Christel Van Hemelrijck (Kunstenares) Claire Gatineau (Auteure, illustratrice et dessinatrice, r√©alisatrice radio) Anic√©e Hicter (Animatrice arts plastiques) camille loquet (ligth) Iseult Jacquemin (Employee) Jean-Louis Decoster (XR consultant & Creative director) Fabian Finkels (Com√©dien) Doroth√©e Deroy (Secr√©taire) S√©bastien Paz Ceroni (Musicien) Guy Maezelle (Realisateur) Claire Deville (Danseuse, √©crivaine) Gil Livremont (Cr√©ateur) Jacques Joset (Professeur ordinaire √©m√©rite) caroline L√©ger (Installation, sculpture) Jean-Fran√ßois Roqueplo (Chef machiniste) Himawari Arai (√Čtudiante) Fabienne Jaumotte (Secr√©taire) Annette Richter (Responsable location de salles) Pierre Liz√©e (Artiste) Philippe Linck (Organisateur concert JM) Lily Moreau (Com√©dienne) Valerie Debaele (Musicien Professionnel Classique) Philippe van den Berg (Ing√©nieur du son) Nassim Paton (Technicien √©v√©nementiel) v√©ronique jadin (r√©alisatrice) Jean-Marc Gourguet (Coordinateur technique) Rudi Maerten (Monteur cin√©ma et p√©dagogue) Aurore Morillon (Vid√©aste Performeuse Autrice) Aurelie Trivillin (Com√©dienne metteuse en sc√®ne) Laurianne Thysebaert (violoniste) sarah gouret (ingenieur du son) Johanne Verbockhaven (Phd) Philippe Deflandre (employ√©) VivianeT√Ęm LAROY (-) Vincent Strebelle (intermitant) Pierre Valfrey (Ing√©nieur du so.) Pierre-Antoine Martin (Assistant manager /r√©gisseur) Bernard Crutzen (R√©alisateur documentaire) C√©cile De Bruyn (Employ√©e) Maxime Delange (Op√©ration Support) Marijke Pinoy (actrice/ professeur de th√©√Ętre au KASK school of art Gent) Kathia Wagener (kathia.wagener@outlook.com) Miguel Camino (Clown) Jens Van den Wyngaert (Press Officer) Elise G√§bele (Artiste lyrique) Jean-Philippe BRAAM (Gerant) Pauline Albert (√Čducatrice) Damien Gemmi (Technicien son) axel caufriez (r√©gisseur de soectacles) Thomas Monnier (Musicien) Cypria Donato (Dessinateur d'animation 2D) Samuel Bonfond (Ing√©nieur du son, prestataire son et lumi√®re) Christophe Roth (Ing√©nieur du son) AGNES LARCIN (SPW) Ren√© DUFOUR (guide touristique) Morgan Wattiez (Employ√©) B√©n√©dicte Nicolay (Professeur) florence plihon (architecte-sc√©nographe) Morgan Le Grelle (musicien) Camille Catreux (Assistante de production) Fran√ßois De schryver (Ing√©nieur du son) No√ęl Fiora (Designer) Sandrine Vanhaelen (Charg√©e de mission FWB) Gaetan Dupret (Cause) am√©lie lemonnier (comedienne) Samir Moussaoui (Polyvalent) Julie Sobotik (Graphiste) Marc Oschinsky (Journaliste) Aline Ackermans (Administration) Louis Piette (√©tudiant) Virgil Leclercq (Chef op√©rateur) devreux jaqueline (artiste) Marie Vanrossomme (Com√©dienne et animatrice) MATHIEU HEBETTE (MUSICIEN) Axelle D'Acquet (√Čtudiante) Benoit Vandenberg (IAD - ing√©nieur du son) Gregoire Busine (r√©gisseur eclairagiste) Alain Altinoglu (Directeur Musical) B√©n√©dicte Philippon (Com√©dienne) Max Vandervorst (Administrateur d√©l√©gu√© de l'asbl CurieuxTympan) Marie Warnant (Auteure compositrice interpr√®te) Th√©r√®se Malengreau (Concertiste et professeur) Florence Depaille (Professeur) Olivier Nivarlet (Directeur d'√©cole) Francois COUPLET (Musicien) Camille Gillard (Management d‚Äô√©v√©nements IHECS) Maxime Stasyk (Violoniste) Jean-Pol Rouard (Professeur) Fiona Braillon (Directrice de la photographie) Gwladys Lefeuvre (com√©dienne) Van Dingenen Yom (zaakvoerder) Paul GONZE (Anartiste papow√®te) J√©r√īme Jolibois (Responsable financier) Lopez Gonzalez Elia (danseuse) St√©phanie Vondenhoff (Artiste) Adrien Sail (Technicien polyvalent) Ria Carbonez (Conteuse) Vincent Venet (Compositeur, auteur, chanteur, ing√©nieur du son) Herv√© Le Phuez (Directeur de la programmation FIFF Namur) paola st√©venne (autrice, r√©alisatrice) Nancy Botman (Com√©dienne amatrice et spectatrice solidaire) Mathieu Giraud (Monteur) G√©rard Tournay (Retrait√©) Patrice Kpon Capelle (R√©dacteur) Quentin Minon (Comedien) Stephanie Benedetto (Manager) Mathias Ruttens (Vid√©aste) christophe ottaviano (R√©alisateur) Denis Seebarrun (DJ - compositeur) Mathieu Bouteligier (metteur en sc√®ne - formateur) Boris De Visscher (Assistant Camera) Eric Kisteman (Professeur en acad√©mie) Marie-Eve Tries (Guide conf√©renci√®re) Elo√Įse Berteau (3√®me assistante √† la r√©alisation) Tom Christensen (Sans) Manon Vadelorge (Consultante secteur artistique/Sc√©nariste) Nicolas Withof (Graphiste) Philippe De Cock (Pianiste) isabelle bats (performeuse) Ren√© Van Broeckhoven (schoonmaak) Dom Moreau (Professeure) Am√©lie Remacle ((Com√©dienne/r√©alisatrice)) Billy Bouli (Machino/r√©gisseur plateau) Renaud Laloire (Independant) Marc Radelet (Attach√© de presse) Sarah Melsens (Coordinateur de projet) Olivier Waterkeyn (Musicien - Professeur) Benoit Dehon (Auteur, Metteur en sc√®ne, Acteur.) Marie-Pascale DE COSTER (Pianiste - Professeure de Musique (piano et formation musicale)) Nathalie De Muijlder (Com√©dienne) Audrey Glotz (√Čtudiant) Joachim Lafosse (Cin√©aste) Romain Romain Christian Alexis Vieslet (Compositeur de Namovi) Julien Faure (Danseur) Kristien Van Driessche (programmator Ter Vesten, Beveren) Simon Drachman (Musique & more) corentin binard (artiste peintre) Indirah Osumba (Coordinatrice) Jacques Van Wyser (toutes) Agnes Lohest (Marionnettiste conteuse administrative) emmanuel brasseur (employ√©) frauke mari√ęn (danseres / muzikante) Dan Kaminski (Professeur) Elise Mayn√© (Com√©dienne) axel du Bus (sc√©nariste, copywriter) Christophe Thiry (R√©gisseur G√©n√©ral) Ren√© Stock (Bassiste) rik van elzen (Podiumbouwer) Florestan Thiry (Chanteur, musicicen) Daniel Vill (B√Ętiment) Adrien Roy (Ing√©nieur du son) Bernard Brandeleer (√Čcrivain) Celine Lecocq (Etudiante) Callens Sten (stagehand scaffer showcrew vervoer van roadruner nv) Delphine G√©rard (Animatrice en √©criture) Paul Fauconnier (Conteur) Gr√©goire Tirtiaux (Musicien) Gianni Anzaldi (M√©canicien) Laurent Bonnet (Com√©dien) Elisabeth Lebailly (photographie et cr√©ation sonore) Guillaume Patigny (auteur interpr√®te) Ariane de Bellefroid (Consultante) Yannick Tomballe (Antiquaire Brocante) Marie Collette (Couturi√®re) igor gabriel (d√©cors) Maggy Meynaerts (Crewplanner) Lara Beyer (Com√©dienne et prof de th√©√Ętre) Catherine Ansay (Directrice administrative et financi√®re) √Čric Mairlot (Charg√© de programmes et r√©dactionnels - Organiste) Esteban Murillo (Chanteur) Antoine Libert (Monteur audiovisuel / vid√©aste) Astrid Michiels (Guide conf√©renci√®re) Angora Mittelmann (Soutien √† la culture) Philippe Jolet (administrateur) veronique Hennuy (addict √† la culture) Fr√©d√©rique Dawans (Manageur) Eric Laes (Chef de projet) Kiran Sinimal√© (Etudiante) Fabrice Lig (Compositeur) Lionel Delhaye (R√©alisateur - Auteur) Matthieu Hendrick (Employ√© dans un ASBL qui donne des cours de musique) Martin Salemi (Musicien) Ellen Braet (Dansdocente) Arnaud Botman (Com√©dien) Romane Uyttersprot (com√©dienne-marionnettiste) Joelle Bar (priv√©e) C√©cile Hoornaert (Citoyenne) Vanessa Cicero (Sponsoring Events + Chanteuse semi-pro (soprano)) Filip van lierde (Podiumbouwer) Thomas Lejuste (Ing√©nieur du son) Luc B√©riot (Enseignant) Marie Lovenberg (Costumi√®re) Manuela Bucher (Musicienne) Fabrizio Gurrieri (Humoriste) Marie-Pierre H√©rion (Programmation jeune public) Florence Teirlinck (Agent de voyage) marion commerce (m√©diatrice droit du patient) Fabrizio Borrini (Artiste Ind√©pendant) Nora Jamoulle (Compositrice Interpr√®te) sophie hustinx (Autrice) Raphael Hecht (Gerant) Serge Giotti (Photographie) Javier Su√°rez (Danseur) Anneminne Merkel (Animatrice socioculturelle) Marion Geoffroy (Com√©dienne) Sylvie Kettel (Manager & Artiste Plasticienne) Stefan Pitz (Professeur) Jean-Louis Juquelier (Retrait√© de l'enseignement) josephine van laeken (autrice compositrice interprete) David Lheureux (3d designer) Quentin Perot (Photographe) Clementine Colpin (Metteure en sc√®ne et com√©dienne) Fran√ßoise Dupal (Sc√©nariste, r√©alisatrice, autrice) Fran√ßois Verdier (Tr√©sorier d'associations culturelles) Fanny Descamps (Animatrice en maison de jeunes) Linda B√ľgler-Bouglione (Artiste de cirque) Thierry Chassary (Directeur de production Directeur technique) GAUTHIER LISEIN (musicien) Egon Di Mateo (Com√©dien) Goutelle Luce (artiste et chercheuse) Pierre Sarazin (Producteur ex√©cutif) Yves Baudhuin (Ing√© son) Korneel Van Neste (Zanger) michael van malder (stage hands) Olivier Blairon (Professeur d'histoire) Abbeloos Anthony (Ouvrier) Luca Sole (Ing√©nieur du son / direction technique) Olivier Fi√©vez (Directeur) Nicolas Gillard (Vfx compositor) rocco campanella (d√©cor) Ulysse Gerkens (√©tudiant) Badjou Nassim (Ing√©nieur du son) Caroline VEYT (Journaliste/Enseignante/Com√©dienne) Alexandre Janssens (Rigger) Joachim Glaude (Ing√©nieur son, auteur / r√©alisateur radio.) Manuel Fern√°ndez V√°zquez (Responsable Multim√©dia) Cecile Rittweger (Comedienne) Val√©rie Mania (Enseignante) Yves Kengen (n√©ant) edwin Lahousse (stagehand) Antoine Marbaix (Entrepreneur) Jeanne Wintquin (Couturi√®re habilleuse) Francois Heuse (com√©dien) Greg Moulaert (Photographe) Paul Mertens (Strategy Expert) Olivier Agasse (Directeur des Productions) Romy Conzen (Chanteuse/guitariste) Claude Courtoy (Cameraman) St√©phane DADO (Historien de la musique, Charg√© de mission) Angelo Dello Spedale (Com√©dien) Bruno Mullenaerts (Com√©dien , photographe) David Godeau (D√©l√©gu√© SAJ) Nemo de Pierpont (Office manager) nathalie leborgne (Cr√©ation de Costumes) Philippe Guilbert (Directeur de la photographie) Kostia PACE (Directeur de la Jazz Station asbl) Laurent Poisson (peintre / dessinateur / illustrateur) Jessica Tamsma (Percussioniste) Carine FAYS (Marketing) Denis Natalis (R√©gisseur lumi√®re) Antoine vans (R√©alisateur) Alessandra Coppola (R√©alisatrice) Bruno Gilbert (R√©gisseur - technicien de spectacle) Dimitri Verbist (R√©gisseur) Robin Rigaux (Ing√©nieur du son) Diane De Bellefroid (Responsable communication) Prescillia Van wymeersch (Enseignante) Fivi Kokkoli (Estheticienne) Georgette Baranyai (Diverses) Denise Yerl√®s (com√©dienne, metteur en sc√®ne) Siham Cheurfi (Enseignante) Jean Christophe potvin (R√©gisseur) Vincent De Boever (Musicien, professeur) Guillaume Morisod (Ing√© son) No√©mie Romain (Auteur compositeur interpr√®te) Mathilde Van Hoof (Makeup artiest) Julien De broeyer (Com√©dien) Nicolas Thonon (Directeur technique) Beno√ģt Creteur (Directeur artistique) Gil Bartholeyns (Enseignant-chercheur, √©crivain) DELPHINE BOUGARD (artiste) Anne Humblet (Ensembliere) Karine Dorcean (Graphiste) Sarah Testa (com√©dienne) Mathieu Calant (R√©gisseur et musicien) Dorine Voglaire (Sc√©nographe - diffuseuse - plasticienne) Jess Bonhivers (√Čducatrice de rue) Julien Rig√ī (Auteur compositeur interpr√®te.) Stefanie Oliver (Th√©rapeute) Wendy Ponitka (Charg√©e de prod/Admin) Sung-A Yoon (R√©alisatrice) Matthieu Gielen (Technicien √Čv√©nementiel Freelance) Marc Jamaigne (Presentateur-Dj) Lydia Decoster (Ancienne responsable du planning de l'Agence de presse Belga) Jean Luc Vangansen (Artiste peintre) Thomas Dobruszkes (Directeur technique) Katia Mahieu (Attach√©e de Presse / Management (Musique & √Čv√©nementiel)) pierre Baton (Constructeur) Fabrice Vandersmissen (Responsable d'un Centre d'Expression et de Cr√©ativit√© (C-E-C)) Alexis Radelet (Employ√©) Cristina Barros da Silva (Productrice d'√©v√©nements culturels (expos, tourn√©es)) Thomas Dambly (Eclairagiste) Anne Wabnik (moi) Tanguy Bienfait (Machiniste) Stephan Bertozzi (1) Fr√©d√©rique Gouder de Beauregard (Biblioth√©caire) Kirby Hallemeesch (Communicatiemedewerker) Gabriel L√©onard (Electro) Theodora Boeker (Employ√©e) Olivier GRAUX (Ind√©pendant) Georgi Anichenko (Cello Solo Symphony Orchestra La Monnaie) Cristina Marchi (Artiste) Olivier Baudoux (employ√© et r√©gisseur) Marie Brasseur (Coordinatrice enfance) Maxime Desert (Free Lance;) Sabine Bourgeois (Charg√©e de programmation INSAS) Marion englert (chercheuse) Gauthier de Fauconval (Com√©dien) Xavier Lukomski (Metteur en sc√®ne) Aliz√© Spillebeen (Art & Creative Director) Miriam Arnold (Musicienne) Olivier Brahm (Gerant) Denis Strykowski (Technicien son) Jos√© BUC CHAVEZ (musicien) V√©ronique Willemaers (Com√©dienne et chanteuse) Danny Willems (Fotograaf) Alice Caboche (Projectionniste) Jean marie Hanse (Musiciens) Benoit Baudson (Monteur/R√©alisateur) Luc Vanden Eede (sc√©nariste) Stefan Staes (Regisseur-Artist Manager) Alain Soreil (Acteur auteur metteur en scene) Johanne Charlebois (Danseuse/ p√©dagogue du mouvement) Anne Grandhenry (Com√©dienne) Catherine Chalon (Graphiste √† Central) Isabelle De Beir (Com√©dienne - photographe de plateau) Tom De Vuyst (boulanger) Joseph Rouschop (Producteur) Sybille Langh (Costumi√®re) Sarah Antoine (Com√©dienne) Fabrice Giacinto (Musicien) EDOUARD THISE (Altiste) David Detienne (Technicien son/lumi√®re/plateau, musicien) Jerome Lenain (R√©gisseur) Damiano Perri (Musicien) JULIE Anson (Comedienne) Annelore Stubbe (Actrice) Chille Deman (Gepensionneerd) Christophe Hella (R√©gisseur) Benedicte Ruelle (Secr√©taire d‚Äôun centre culturel) Gilles Servais (Batteur) Jonathan Randaxhe (Installateur/monteur sc√®ne) Evelyne Delfosse (Com√©dienne) Emilie Debus (D√©coratrice cin√©ma) Eric Foerster (ericfoester7@gmail.com) Caroline Poncelet (Violoniste √† l'Op√©ra Royal de Wallonie) Christine Ergo (N√©ant) Ga√ęlle Fierens (Costumi√®re) Cecile Baldwin (M√©decin) Noemie de Patoul (Enseignante) Thierry BROLET (expert) Bernard Dobbeleer (DJ) Marie Jeanne Petiniot (Directrice) Joseph Herrent (CS) Anne Saint-Ghislain (Retrait√©e) Pierre Six (Musicien) Kylian Campbell (Danseur - chor√©graphe) Monique Laleeuwe (Musicienne auteur one woman show) Monique Beukelaers (Clown de th√©√Ętre.) Alice Hubball (Th√©√Ętre) brigitte Romain (animatrice theatre) Carine Boone (Venue/Project Manager) Steve Fabry (Sound designer) Marion Borgel (Musicienne) Reynold Leclercq (G√©rant) Annick Ferron (Femme au foyer) Brigitte Baillieux (metteuse en sc√®ne, auteure, directrice de compagnie) Claire Heckly (R√©alisatrice audiovisuelle) Christophe Evrard (Monteur image) Gaylord Baert (Finances publiques) Sam Touzani (Direction artistique) S√©bastien Rush (Employ√©) Roxane Haulot (Coordinatrice VFX) MARC Francart (RETRAIT√Č) Thierry Vallier (Chanteur, professeur de chant et d'art lyrique) Christian Dupont (Journaliste) Oreopoulos Georges (Peintre muraliste) quentin deletaille (pensionn√©) gilles gheraille (charg√© de projet √©galit√© des chances) Pascal Matthey (Musicien) sylvie jottrand (infirmi√®re) Alexandre Francart (Organisateur Festival) Philippe d‚ÄôAvilla (Com√©dien/Metteur en sc√®ne/Chanteur) keteleer suzette (danse classique) Jacques Pili (Musicien) Val√©rie Kohl (Administration, production, diffusion) Nixon Fernandes (Cr√©ateur lumi√®re) Axel Coenen (Assistant promo (This Side Up)) Leila Foulon (Sc√©nographe) Marine Henin (Charg√©e de communication) jacqueline bourdouxhe (psychologue) Emilie Chenoy (Professeur de piano et accompagnatrice) Paul dit Jules du Travers Imberechts (Programmateur de plaisirs) Ouri Bronchti (Chef des √©tudes musicales √† la Monnaie) Anne Fontenelle (Graphiste) Mirela Barbut (Traiteur) Catherine Syben (xx) Jacques Noach (Musicien arrangeur) Danielle Dujeux (Retrait√©) Benoit Fontaine (com√©dien et auteur) √Čtienne Dombret (Pianiste) Michiel Haspeslagh (Dirigent-koorzanger) Ivan Hanssens (Idem) Vanessa Pilatte (Commerciale) Bernadette Heinrich (Conteuse) Delphine DUJARDIN (Animatrice) C√©line Lecocq (Programmatrice) H√©l√®ne Rase (Photographe et Charg√©e de projets) Magali Eylenbosch (Maison d‚Äôh√ītes et journaliste) Leslie Leoni (Pr√©sidente ASBL) catherine dandoy (sans) Patricia Delire (Secr√©taire) Martin Fi√©vet (Co-G√©rant) Gerald FAWAY (Videaste) Frank De Graeve (Adviseur RP) Paul Parker (free-lance) Etienne Vanden Dooren (√Čditeur) v√©ronique COLLIGNON (assistante sociale) Muriel Clairembourg (com√©dienne et metteuse en sc√®ne) Christel Barr√© (Assistante administrative) Andr√© Borb√© (Auteur, compositeur, interpr√®te) Florence Bujard (Musicienne) zo√© sevrin (artiste) Estelle Moureau (Conservatrice) Denis Sadzot (stage hands) Simon Grunberger (Manager) joelle joelledecoster@yahoo.fr (maquilleuse) Rapha√ęl Terlinden (Ing√©nieur du son) Nadia Ben Romdhane (peintre) Arnaud Van Hamm√©e (Com√©dien / scenographe) gabriel sesbo√ľ√© (Musicien compositeur) Nicolas Fourr√© (Musicien didgeridoo) Benoit Manil (Enseignant) Ana Neves (Productrice √©v√©nements culturels) Quentin Castiau (Enseignant) Patricia Saive (Sc√©nographe/Costumi√®re) Lou Dossogne (Com√©dienne) Axel De Booser√© (Directeur de festival (th√©√Ętre)) Estelle LEGER (Assistante admin) Luis Fernando Vergara Santiago (R√©gisseur au th√©√Ętre/ Danseur-Comedien) Charlotte de Schutter (Graphiste / photographe) St√©phanie Bouteille (charg√©e de production) Sami Strazimiri (producteur, compositeur, guitariste) Quentin Debecq (musicien) Beno√ģt Vandendriessche (Consultant) Marie Binet (Technicienne video) Jan Appermont (Forestier) Jacques Van Loock (R√©gisseur d'Exterieur) Jean Kempgens (musicien) DAN VAN BEVER (ING2NIEUR DU SON) FREDERIQUE DEVILLEZ (cin√©aste) Jean-Pierre Onraedt (Ind√©pendant) Ivailo Mikailov (Responsable de production / direction technique) Pauline Tart (Membre du public) Christophe Schampaert (R√©gisseur) Jo√ęlle Hubert (Education) Philippe Herbiet (Co-organisateur Japan Film Festival Brussels) Claudette Masure (Retrait√©e) Julie Jacobs (Charg√©e de projets culturels) Thierry Noville (programmateur d'un lieu culturel) Jerome Bandin (Ing√©nieur du son) Rejane Turner (Office Manager) Delphine Chavet (Responsable communication) Alycia Gregoire (Com√©dienne) Gaetan Harem (R√©alisateur/Monteur) Lune Zapico Vasquez (Enseignante) Annik Pirlot (Conteuse) Herman Schueremans (organisator) Thomas Durez (Instituteur primaire) Wim De Clerck (Geluidstechnieker) Caroline Safarian (Directrice de th√©√Ętre) Mathieu Volpe (R√©alisateur - producteur) Peter de Caluwe (Directeur G√©n√©ral et Artistique La Monnaie / De Munt) Muriel Verstraelen (Auxiliaire) Denis Guerdon (ing√©nieur du son) Fred van der Zwaan (Musicien) Vincent Duperroy (Truquiste / DJ) Sylv√®re HEUZE (Spectateur !) Nico Nieuwdorp (Sound Engineer) Alice De vestele (D√©coratrice cin√©ma) Pascaline Eenens (Retraitee) Isabelle Bonmariage (Scripte) Eric Claus (Charg√© de projets) Marvin Schlick (Com√©dien) Laurent Roman (Auteur) Jo√ęlle Conrotte (Psychologue) Louana Engels (Charg√©e de communication et gestionnaire du Knust festival) J√©r√īme Mylonas (R√©gisseur son) Jo Heijens (Podiumtechnieker) Herman Schmit (dirigeant) Cyril Francq (Musicien) Elise Abraham (Costumi√®re) St√©phane Ficher (Dessinateur/sc√©nariste/graphiste) Charlotte Jacquet (Directrice de communication) georges girard (chomeur) marie masset (charg√©e de communication) Sandrina Gaillard (Conseill√®re provinciale Li√®ge) Joya Bosseaux (Etudiante) Antoine Geeraerd (Cadre) Eddy Gijsens (Directeur) Lena Doryn (Makeup Artist) francisco javier carrasco-farese (Vid√©aste/musicien) Luc Jouniaux (R√©gisseur) Fran√ßois Chenoy (-/) Aur√©lie Clarembaux (Charg√©e de communication) Nicola Sieben (Technicien son et lumi√®re) Annika Serong (com√©dienne) C√©line Maerevoet (enseignante) Fabienne VANESSE (Employ√©) Maud Dallemagne (Salari√©) J√©r√©mie Verboomen (Auteur - Professeur - Chanteur - Ing√©nieur Son) Coline Franceus (Conseill√®re service client√®le) Fran√ßois Dubois (Directeur de production Fiction Cinema/TV) C√©dric Platteau (Magasinier) Sebbe Raemdonck (F&B Vorst Nationaal) Laureline Baron (Assistante du producteur) joppe Antonissen (stagehand) Ana Vanessa Afonso (Assistante sociale) Julie Vercauteren (Chanteuse lyrique) Marie Paluszkiewicz (Photographe) Clo√© Defossez du Tr√®fle (Musicienne) Thibault Marot (Stagehands) Zoubida Mouhssin (Ind√©pendante) Julie Nayer (com√©dienne, Metteuse en sc√®ne) Nathana√ęl Monfort (Kin√© - ost√©o - hypnoth√©rapeute) celine de raedemaeker (Directeur et professeur de danse) Olivier Bauwens (Stagehand stagecrew) Olivier Demoulin (cameraman dans le secteur arts vivants) antonio pradas (fabrieksarbeider) Sylvain Dufayard (R√©alisateur / Chef Operateur) Stevie Lardoux (charg√©e de projets artistique et culturels) christian Leemans (R√©gisseur Sonorisation) Yvan Tasiaux (Animateur) B√©n√©dicte Williot (Communication et programmation artistique) Justine Maxelon (artist) Emmanuelle Sterpin (diretrice de post-production) Coralien de Braband√®re (Musicien/enseignant) Olivier Steegen (Chef de projet) Gold Mayanga (Danseur/Chor√©graphe) Virginie Benoist (Danseuse chanteuse) Sarah Michel (Regisseur) Caroline Taillet (Com√©dienne, Metteuse en sc√®ne, Auteure) Lucie Wajnberg (Assistante de production) Sheva Tehoval (Chanteuse lyrique) Maureen Halin (Vendeuse) j√©r√īme Luypaert (R√©gisseur - √Čclairagiste) Fabienne Syenave (NA) Michel Desaubies (Chanteur producteur com√©dien) coraline cl√©ment (com√©dienne) PATRICK DUBUCQ (GERANT) Monique Simon (Permanente syndicale) William Libioulle (Animateur de film d'animation 2D) Nadia Baragiola (fan de culture;choriste...) Fanny Vandesande (Performer, choreograph and teacher) Chantal Pirotton (Pensionn√©e) martin colleu (musicien) Isabelle colassin (Artiste) Bertrand Closset (R√©gisseur) Christele Agnello (1√®re Assistante Mise en Sc√®ne) Vincent Claassens (Langues) jean-pierre lipit (membre de l'atilier de gravure Kasba) Herman Van Lierde (-) Sarah Sepulchre (Professeure (UCLouvain)) St√©phanie Lamine (responsable optimisation durable) Terence Edison (Com√©dien) Matthieu Lits (Ing√©nieur du son) Maud Plumier (coordinatrice) Marie-Paule HENNAUX (Retrait√©e) julia Huet Alberola (Metteure en sc√®ne) Brigitte Petre (0) Juan-Carlos Salazar Ortiz (Multi-media MakeupArtist) Nora Helali (Chanteuse) Olivier Cox (Musicien) Philippe Ekoka (Musicien) Michel Debrulle (Musicien) G√©raldine Sauvage (Diverses) Gwen Hoste (Technische zaal medewerker) Jean Timmerman (Direction technique et sous-titrage) Joke Van Ransbeeck (Digital Marketeer) Thomas Juquelier (Auteur-compositeur-interpr√®te) C√©line Jemine (Musicienne) Halin Valerie (calligraphe) Anne Lep√®re (Cr√©atrice sonore) Brigitte De Spiegeleer (RH dans soci√©t√© d‚Äôaffichage culturel) Antoine Grenez (Directeur) BJ SCOTT (chanteuse) C√©dric CELORIO-LOPEZ (Artiste) Delphine Morel (Maquilleuse professionnelle) Delphine Cheverry (Metteuse en sc√®ne) Niki Vranken (Bedrijfsleider) ANNOUK FOCKEDEY (REFERENTE TECHNIQUE EN ASSURANCE) H√©l√®ne Karenzo (Assistante mise en sc√®ne - Cin√©ma) Micha√ęl MEURANT (Gestionnaire de projets) Samuel Ponceblanc (Cr√©ateur technologie audiovisuelle) Fanny Dumont (Com√©dienne) Cassandre Brun (Couturiere costumi√®re) Morgane Mathieu (auteure-compositrice) Aurelie Feron (Conseill√®re p√©dagogique) Pascal GOOSSENS (Ind√©pendant) Jeroen Logghe (Acteur) Sophie Cohen (Violoniste) Martine Quintin (Juge) Fleur Duysinx (√Čtudiante) Denis Baeten (Musicien) Ausgustin Polet (Vid√©aste-photographe) Johan Barra (Musicien) Lucie Dufays (Avocate) Nicolas Closjans (Futur chef d'entreprise dans le domaine culturel) Val√©rie Lozet (programmatrice jeune public) Anne Servaty (G√©rante) Ingried Lempereur (Psychologue) No√ęlle Koning (artiste plasticienne) Pieter Kinoli (Licht/geluidstechnicus) Eug√©nie Defraigne (Violoncelliste et professeur de violoncelle) Michele Swennen (Professeur de danse) Eleonore Van Wambeke (Pharmacien) Francois Neycken (Acteur) Simon Verwacht (Enseignant) Caroline de la Serna (Chanteuse musicienne) √Člodie Huet (Artiste plasticienne) Mathias Chaboteaux (Booker au Bonnefooi / DJ) Marc Godfroid (Muzikant) Myriam Sosson (Chanteuse, chef de choeur et enseignante) Laurence loots (Cadre) Guillaume Joveneau (Organisateur d‚Äô√©v√©nements) Lisa Wilmot (Ergoth√©rapeute) Mathieu Pierloot (Auteur) Matthys Josiane (Sans) Olivier Creppe (Ing√©nieur du son) Julien Rauis (Ing√©nieur du son, producteur, musicien et dj) Juliette Boss√© (Musicienne) Ma√Įt√© Dalle-Rive (Enseignante) Jacqueline Guisset (Historienne d'art) Marie Kersten (Styliste costumi√®re) Francis Winandy (Musicien) Michel Di Girolamo (Tromboniste) L√©na Kollmeier (Pianiste) Barbara Rufin (metteur en sc√®ne: et travailleuse pour l'art √† l'√©cole) Bernard Fox (Gestionnaire de porte feuille de projets) Antoine Pickels (Dramaturge, curateur) Frederik HAUGNESS (Artiste) Eno Krojanker (com√©dien) Alain Steenhoudt (Ing√©nieur du son, Musicien) David-Pierre Marquet (Communication) Jean Pierre Muller (Professeur responsable d'option, La cambre) Vanessa Maira (Graphiste) J√©r√īme Blanchart (Administrateur) Philippe Lambrechts (Cr√©ation de d√©cors) Anne De Gelas (Artiste) jean de Wilde d'Estmael (Assistant de production) Alexandre Wirtz (Regisseur / gestionnaire de projet) Laurent Delchambre (Musicien) H√©l√®ne Coppens (Psychologue) Leslie Gutierrez (Ing√©nieure du son) INGE FLORE (REGIE-ASSISTENTE) Joey Terwindt (Grip) Beno√ģt Bauwin (Musicien) Charlotte Deschamps (Actrice) Thierry Hellin (Interpr√®te) Rafaele Bouxain (Artiste) Anthony Selleslagh (Auditeur) Julien de Borman (Accord√©oniste) Jean-Marie Poncelet (sympathisant) Eric Bribosia (Pianiste) Louise Grailet (Hotesse d'accueil) Kevin Strompers (Stagehand) Manu Gomez (Cin√©aste/peintre/sculpteur) Val√©rie Duch√™ne (Enseignante) Karim Abdelli (Onderhoudselectrieker) Fr√©d√©ric Masson (Film & motion design) Sabine Houwaer (Journaliste) Karin Vyncke (Chor√©graphe/p√©dagogue) C√©cile Lampertz (Account manager - Ecocup) Carbonez Philippe (Retrait√©) Belme George-Emanuel (Logistique) Aude Gribomont (g√©rant) St√©phane Delory (Ing√©nieur du son, r√©gisseur) Damien Desirant (√Čclairagiste) Marc Van Eyck (Producteur) Marc Kusters (zelfstandig zaakvoerder) david evrard (artiste, auteur, √©diteur) Manon De Clercq (Manager) henri barbier (inspecteur enseignement artistique communaut√© fran√ßaise) Aurelian Pechmeja (Technicien) Mikael Di marzo (Acteur) Anouchka Walewyk (Sc√©nariste) Laurent Le Bec (R√©gisseur) Ludovic Vandegoor (Ing√©nieur du son) Aude Verbigui√©-Soum (Cin√©aste) Jeannine Gretler (Com√©dienne) Alain BOUSMANNE (responsable p√©dagogique) Tuur Florizoone (Musicien) david Strosberg (Metteur en sc√®ne) Sophie Duqu√© (Constructrice de d√©cors de cin√©ma) Vincent Maillen (G√©rant) Tom van Peer (Project manager) BARBARA SYLVAIN (Com√©dienne autrice et metteure en sc√®ne) Jean-Claude Salemi (Dessinateur-graveur) Louis Pick (Directeur artistique salle de L enclos) Renaud Minet (Eclairagiste) martin durt (constructeur d√©cors) Robert Marnette (retrait√©) Bobby Rahimi (Deejay) Melanie Verscheure (D√©l√©gu√©e de production) Nathana√ęl Havez (Monteur / Superviseur de post-production / Ing√©nieur vid√©o / Manager d‚Äôartiste) Martin Goossens (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Nicolas Bruno (Acteur - metteur en sc√®ne) Jos√© BEDEUR (retrait√©) Herman Mari√ęn (Voorzitter) Mich√®le Cambier (Fonction publique) Marie-Anne De Rue (Enseignante) G√©rard Livremont (gerant) ARNAUD DE KONINCK (DIRECTION PROGRESS BOOKING) Vincent Janaert (Comptable) Maud Carolo (Ouvri√®re) Hippolyte Bohouo (Danseur/com√©dien) Alicia Duquesne (Com√©dienne) Pierre Hendrickx (G√©n√©ral) Annick Cornette (Com√©dienne) Marie-Eve RONVEAUX (musicienne) Berthe Tanwo Njole (Chanteuse, com√©dienne, pr√©sentatrice) Anne-Sophie Boutefeu (Administrative) Vincent Eloy (Acteur) Nancy Darding (Formatrice) Tamara Baggili (Architecte) Laurent Clairembourg (Enseignant) Andr√© Baccichet (Directeur) Ph√©nicia Leroy (Psychologue) olivier poumay (Professeur d'harmonica et concertiste) Lode Van de Velde (Administration) Orlando Kintero (Peintre) Samuel Dronet (Costumier technicien cr√©ateur) Annick Van Coppenolle (admin) vincent le merer (Projet manager) Matthieu Safatly (Musicien) Val√©rie Houdart (1er assistante r√©alisation) Martin Bruyns (CLO) Elise Huwart (Enseignante en art de la parole et com√©dienne) Pascale Deworm (R√©gisseur de spectacle) Antoine Cartuyvels (Ingenieue) Collin De Bruyne (Batteur, chanteur, pianiste, producteur) Vincent Lemaire (Sc√©nographie) Eric Lamb√© (Auteur) Rachel Lesteven (Sc√©nographe costumi√®re) Raphael Aerts (Musicien) Isabelle Beirens (Enseignante mouvement sc√©nique) Louise Tanoto (Danseur) Catherine Montondo (R√©alisatrice, actrice, sc√©nariste) Philippe Ghyssens (Illustrateur) Lorcan Fahy (Musicien) Dimitri Marun (Spectateur) Christine1170 Wrzesinski (Administrateur) Laora B√°rdos-F√©ltoronyi (Scripte) Vincent Vanden B. (independent) Julie Lievens (Directeur Artistique) Mathilde Casel (Responsable Projet (ASBL)) Almamy Barry (Com√©dien) Christian Cabuy (Antiquaire) Francois Vandermeeren (Light designer) Annemie Nelis (werkzoekende) Emeline Billat (Musicienne et Com√©dienne) Pierre GABLE (Auteur-Photographe) William Clobus (Com√©dien) Floriane Petit (Artiste lyrique) Suzanne Groothuis (Beeldend Kunstenaar) Camille Nothbaum (√Čtudiante) Quentin Bries (commercial) Martin Ryelandt (Ecrivain) Marisol PALOMO (Chanteuse, percussionniste et danseuse dans IALMA / membre de la FBMU et du BWMN) Muriel Dacq (Chanteuse) Esinam Dogbatse (Musicienne) Marcha Van Boven (com√©dienne) Vincent Collin (Auteur - Acteur) Alain Cupper (Musicien - Prof musique) Serge MINNE (Auteur - R√©alisateur) Nicolas VO (Chanteur d√©corateur) Hugues Girard (R√©gisseur) Alain Schmitz (Retrait√©) Javier PACKER Y COMYN (Secr√©taire g√©n√©ral CBA) Marie Brandeleer-Acheroy (Retrait√©e) Ana√ęlle Cavillon (Production) Karim Barras (Acteur) Bruno De Jonghe (Zanger en leerkracht) Anthony Zollo (Op√©rateur/Monteur) Lo√Įc Laugier (Artiste) Nine MURET (animatrice) Aurelia Dell'Aera (Event Manager) Robert Morales Matteo (technicien image) Bruno Olivier (R√©gisseur lumi√®re) Lionel Aquilina (Batteur) Dubois Ma√Įt√© (Sous-titreuse) Hilde Mortier (Gids) Sammy Fransquet (Sc√©nariste) Caroline Van Linthout (Auteur - enseignante - conseill√®re communale) Dirk Van Rampelbergh (chef-belichter) Michael Frennet (Pr√©-production/booking) Hannah De Corte (Artiste) Virginie Gourmel (R√©alisatrice/ Cheffe op√©ratrice) Yoann Tardivel (Musicien) Didier Van Sichelen (Adm d√©l√©gu√©) Jessica Picard (Demandeuse d emploi) Manon Vanheesbeke (Guide conf√©rencier) Lionel Meunier (Musicien) Fr√©d√©ric LAMBERT (Directeur artistique, commissaire d'expositions) Simon Leens (Ing√©nieur du Son) Tristan Vermeersch (√Čclairagiste) Sebastien Andres (Producteur) Nima Postanchi (Ontwikkelaar) Catou De Meyer (Retrait√©e) Melinda Fenyes (Assistante administrative) Myriam Toussaint (Prof de danse) Pierre Wauters (R√©gisseur cin√©ma) Marc Zedda (Ing√©nieur du son) Nicolas Mambourg (Machiniste) Fran√ßois Zeegers (√©clairagiste) Carine Demange (R√©alisatrice en Radio, Productrice en Danse) charles kaisin (Directeur artistique) Manon Christoffel (Architecte d‚Äôinterieur production de d√©cors) Alice No√ęl (Enseignante) Julien Vanbreuseghem (Com√©dien) Fanny Cavier (√Čtudiante en master en event management) Dominique Langlois (Ouvrier-nettoyage) Rohan graeffly (Plasticien) Coline Renard (Charg√©e p√©dagogique) joseph hardy (Enseignant) Boris Lemaigre (Technicien forestier) Jacques Feron (Clarinettiste amateur) Coraleen SMESSAERT (Ventes) Val√©rie GERARD (Infographie) Stef Groyne (MicMac Th√©√Ętre) Patricia Fontaine (Auteure) Jean Francois Bouron (Artiste) Maude Wera (graphiste) Pierre Pregardien (G√©rant) Margaux Nyssen (Enseignante) Pascal helman (gestion entrep√īt) Thomas Waelbroeck (Pianiste et professeur de musique) Vincent Monville (R√©gisseur g√©n√©ral Francofolies de Spa) Marie-amelie Lejeune (R√©gisseur- eclairagiste- technicien son- musicienne) Marylin Pletinckx (Technicienne de spectacle) Marc Van Hassel (Directeur Adjoint enseignement) jan de winne (musicien) Sandro Amalfi (Ouvrier) ANNIE LAVOISIER (Musicienne) Seb Desaever (Ing√© son et consultant en √©quipement de salle et de prestataire) Peter Permeke (Artiste) Isabelle Liagre (Musicienne) Nicole Miller (Musicienne) Luc Pilartz (Musicien) Lo√Įc Bodson (Musicien) El√©onore Moyen (Monteuse audiovisuel) Pierre-renaud Darguste (actif dans la culture du pays) Benjamin Zicot (Enseignant) H√©lo√Įse Danneels (Altiste suppl√©mentaire √† Belgian National Orchestra) Vincent Van Linthout (Public) Coralie Glineur (Coordination du personnel, Responsable production,...) Thierry Tinlot (Concepteur-r√©dacteur-√©diteur) V√©ronique Gallez (Mediaplanner) Bruno Buidin (G√©rant d‚Äôentreprise audio visuel) Caroline D'haeyere (Enseignante) Arcady Raway (Employ√©) Benedicte Franck (Assistante manager) Silvana Di Giovanni (Enseignante) ivan rosseel (entertainment) Francis Grenson (Retraite) Paola St√©venne (Autrice, r√©alisatrice) Anne Andr√© (Programmatrice) Maria Casado (Diplomate) Benny Haegeman (Personeelschef) Boris Coppieters (Animateur) Kelly Alexandre (Conductrice de tain) B Didier (Artiste) Fanny Smarrito (G√©rante starter salon de tatouage/galerie d'exposition) ( BILL ) Schmits Christian (Sonest) Olivier Holsbeeks (Customer Support) Claire Allard (Photographe) Isolde Van den Bulcke (Muzikant) Chanda Vellut (Costumi√®re) Luna Lebrun (√Čtudiant) Youri Cocquyt (Booker) marc de bilde (d√©co tech) Carpentoer Denis (Sous-chef de cuisine) Micheline H√©l√®ne Estelle Halleux (Fan) Clement Dechambre (Musicien) Renaud Sana (Musicien) Sanja Maas (Chanteuse) St√©phanie Joris (Asbl socio-culturelle) Muriel Denis (Auteure dramatique) Gabriel Marlier (Musicien) pierre pivin (Organisateur du festival "Courants d ' airs ") Jeremy Mulders (Musicien / booker) HOUTART Fran√ßois (Professeur, concertiste, compositeur, conseiller) B√©rang√®re Martin (Coordinatrice projets √©ducatifs) Katty Louis (Secretaire) Veronique Gallo (Humoriste et ecrivain) Prisca Denis (√Čtudiante) Arnaud Bailly (Ing√©nieur du son) Thibault Quinet (Musicien) Leblanc Claire (Direction mus√©e) nadine verhaegen (amateur) Robin Daloze (TD Pipeline) Mat Mirol (Musicien compositeur producteur) Patricia Schmitz (Enseignante) bart dewolf (stagebuilder) Natacha Pfeiffer (Chercheuse) VERONIQUE VANNESTE (Gestion personnel entreprise insertion) Elisabeth Cadiat (Prof de saxophone) Hugo Claudel (Musicien) Anais Sarzi (Animatrice culturelle) LAURE GERVAIS (ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE) Chantal LECLAIR (Aff.Soc.) G√©raldine Harckman (Peintre) Lina Licciardi (Accueil du public/billetterie) Gaetano Fabri (Musicien) Barbara Zofel (administration secteur universitaire) Georges Boutos (Ticketing Client Account Manager) C√©line Dumont (Com√©dienne) Christopher Arimont (employ√©) Chantal Beineix-Gillion (Administrateur de soci√©t√©) Jordi Vidal (metteur en sc√®ne, chor√©graphe, directeur artistique) Fran√ßois Devaux (Com√©dien, metteur en sc√®ne) Anne Niepold (musicienne) B√©n√©dicte Delforge (Fonctionnaire) Vincent Mathot (Technicien) Benjamin Genicot (Stagehand) Melanie Principe (Cr√©atrice) Mohamed Chaara (Ripper) Jeremy Bruyninckx (Comedien et Vid√©aste) St√©phanie Pi√©rart (Charg√© de diffusion et gestion administrative) Anna-Lisa Cataldo (Journaliste) Mira Primault (Animatrice) Mich√®le Caucheteux (Com√©dienne) Olivier Demaret (Sculpteur) Frederique Crabbe (√Čtudiant) Tim Lenssens (Geluidstechnicus) Xavier Dupire (Technicien son lumi√®re vid√©o) C√©lia Chow Yuen (Assistante de production) Loredana Castiglia (Enseignante artiste) V√©ronique Guillaume (professeur) Simon Delecosse (Auteur / interpr√®te) Xavier Lebrun (Concepteur expositions) Fran√ßois Couvreur (Musicien) Bernard Melchior (imitateur √† mes heures gagn√©es) Wolf Gruber (Conseiller) Anne Marcq (Plasticienne) Julie Legrand (√Čducation √† l‚Äôenvironnement) Christine Rigaux (Directrice) Children Tomorrow's (Coverband) Morgane Vilain (Psychologue) Marco Moro (√Čtudiant) Maxime Kestemont (Op√©rateur vid√©o evenementiel) Gwenn Rohr (chanteuse) Jean-Michel Rocher (Production manager) Myl√®ne CHAMBLAIN (Musicienne) Fr√©d√©rick Dubuisson (Roadie, r√©gisseur lumi√®re, r√©gisseur plateau, organisateur d‚Äôevenement) Pablo Andres (Com√©dien) Conchita Paz (Com√©dienne) S√©bastien Li√©nard (Charg√© de Com') Aurore Van Dam (Com√©dienne metteure en sc√®ne marionnettiste) Elisa Peters (Com√©dienne) Stephane Despa (Project manager) Anna Maerten (Sage-femme) Anne-Ga√ęlle Cabral (Fonctionnaire) Karin Clercq (Chanteuse et Actrice) Korneel Muylle (Songwriter) Julie Kargas (√Čtudiante) guy baudoin (Cin√©ma D√©co) Albertine Libert (Guide) Cyril Buttignol (Maquilleur) Pascal Chardome (Musicien) Fran√ßoise Lesne (Musicienne) Fabian Donis (Technico-commercial) Ioanna Gkizas (Comedienne) Fivet Nicolas (Bediende) Sarah Dupriez (Institutrice) Myriam Berghe (Journaliste culture) Maria Angela Gonzalez Sanchez (Professeur de danse/ chor√©graphe) Fr√©d√©ric Reddmann (Infographiste) Jean-Baptiste Debroux (Responsable technique et logistique) Charlotte Denis (Charg√©e de comm‚Äô au Centre culturel et artiste compl√©mentaire (RPI)) Sarah Vos (Charg√©e de communucation) S√©bastien Legrand (Magasinier) Jean-Pierre Debauve (Administrateur) Jean pierre Schuilen (Musicien) Florence Gilson (Assistante de r√©alisation) Aur√©lie Renquet (Project Manager) M√©lanie Isaac (chanteuse) Laurent Hirtz (Project manager) Timoth√©e Philippe (Chanteur Batteur) Elodie Houssiere (Charg√© de communication) Julie Bekkari (R√©gisseuse) Arthur REYNAUD-CHANON (Enseignant) Apolline Dufrasne (Etudiante a l'universit√©) Serge L√©onard (Projectionniste, r√©gisseur vid√©o) Damien Lucca (Architecte) Luna Lopes (√Čtudiante) Ad√®le Jacot (artiste) Laurane Pardoen (Metteuse en sc√®ne, com√©dienne, autrice, directrice artistique) Roel Saenen (Project/account manager) Ang√©lique De cooman (Aucune) jean coulon (mon propre chef) Pierre Rodriguez (Peintre) Sebastien Guedj (Musicien) Mireille Labarre (Enseignante) Pieter-Jan De Smet (Musicien-Compositeur-Comedien) Eva Bialek (Coordinatrice des expositions chez Europalia) Lucie De Ley (musicienne) esther aflalo (com√©dienne) Catherine Defraigne (Coordinatrice artistique) Tania Teughels (Enseignante) V√©ronique Van der wielen (Artiste et th√©rapeute) Fran√ßois Elleboudt (Architecte) Fran√ßoise Hermans (Biblioth√©caire) Antoine Terwagne (Charg√© de communication) Lodewijk Germanes (Dj / organisateur) vincent georis (repr√©sentant) penelope garnier (-) Jean-Michel Veneziano (Musicien, prof de musique) Nadja Salson (Employ√©e) Ariane Hanin (M√©diatrice culturelle et formatrice) Steve Dujacquier (Ing√©nieur du son) Joelle Schtickzelle (Scripte) yvan dheur (International Affairs Officer) Alain LEONARD (Musicien) Sarah Byczkowski (Animatrice en √©ducation permanente) Murielle Texier (Com√©dienne) Pascale Wauters (Community manager d'un chanteur) Alexandre Tissot (Com√©dien, danseur) Thomas Vermeire (Dessinateur de bande dessin√©e) fran√ßoise pierson (plasticienne c√©ramiste, exposition ferm√©e suite au confinement) Julien Pire (R√©gisseur plateau) Jean-Christophe Zylmans (Administrateur g√©rant) Timothy Fildes (Com√©dien - metteur en sc√®ne) Sylvain FormatcheŐĀ (Eclairagiste riggeur) Fr√©d√©ric Bourdon (Musicien et Dj) Beno√ģt Mernier (Professeur d‚Äôorgue au Conservatoire de Bruxelles) Ava Dobrynine (Storyboarder) MARLEEN DE WAELE (GIDS / REISLEIDER) Marc Fran√ßois (musicien) Corinne Dubus (Graveuse, animatrice socioculturelle) Bergamini Riccardo (Photographe) Gilbert Serres (Retrait√© secteur danse) Matthieu Reynaert (Sc√©nariste, r√©alisateur) Anne Garnier (directrice honoraire Ecole des B.A..de Tournai) eric marchal (architecte) Nys Kristof (Video operator) Kadija Leclere (Directrice de casting/ R√©alisatrice) Philippe Van buggenhout (Administrateur) Celine Morsomme (Assistante de production) Maxime Schwarz (Monteur) Julie Simon (Artiste plasticienne, √©crivaine, relectrice/assistante) Stephanie Bohet (Institutrice) Massimo Saracino (Professeur) L√©a Delchambre (Dessinatrice) Dominique Descamps (Administrateur) Aurore Vila Rodriguez (Artiste temporaire) Joffrey Monnier (Coordo √©quipe cr√©ative) Sarah Ludi (Danseuse) Youri Van Cutsem (Couteau suisse audiovisuel) Pierre De Bellefroid (Audiovisuel) Thierry Rombaux (Musicien) Isaline Hanon de Louvet (Enseignante) Paschal Adans (Compositeur) Kristof Desodt (Sound Engineer) Fr√©d√©rique FASSOTTE (Directrice adjointe) olivia Hainaut (Cr√©atrice de Mode) Hubert Fiasse (Cin√©aste) Joelle Poulit (Secr√©taire) Patrice Mincke (directeur de lieu de diffusion / metteur en sc√®ne) Italia Geat (conteuse) Alice Beaufort (conteuse) Patricia Roelandt (Pensionn√©e) St√©phane Lemaire (Formateur coach) Marc Lodefier (ICT) Margriet Middel (Musicalartiest, Choreograaf, Productie manager, docent dans) Catherine Simon (Analyste) Brigitte Brisbois (Traductrice dans le domaine culturel) Danielle Bajomee (Professeur √©m√©rite de l'Universit√©) Vincent Warin (Percussionniste) Bernard Lange (Enseignant) M√©lanie Bendermacker (C√©rmaiste) Roland Juchtmans (Muscicien) Philippe Cormann (Contrebassiste) Michel Lambert (Artiste musicien) Daniel Vander Gucht (professeur) Lo√Įc Carrera (op√©rateur / assistant op√©rateur) ondine Cloez (Chor√©graphe) Fred Sathal (Arts plastiques - arts de la sc√®ne - mode) Adelmo Gironi (Festival- salle concert coordination) Jasmina Douieb (Coledienne) Christa JEROME (Compositrice Chanteuse Auteure Com√©dienne de doublage) Jimmy Gilis (Professeur de sculpture √† l'ESAVL) Othmane Moumen (Com√©dien) Nicolas Sand (batteur) laurence caps (cadre) Olivia Goffin (Comedienne) Laurence Genevois (Altiste, violoniste) Nathalie Thiry (Attach√©) Hilde Pauwels (Traductrice) Thibaud Demey (artiste) Michel Robert (Pr√©sident Maison Maurice B√©jart) laurent strivay (verre) Jo√ęlle Winkel (Enseignante) Floriane Laine (Assistante sociale) Camille Radelet (Assistante de promotion) Robin Kliphuis (Chanteur/r√©alisateur) Nadine Lamotte (Charg√©e de com., protocole) Justine Santarossa (Educatrice) Gwendoline Blondeel (Chanteuse lyrique) Yves Ringer (sc√©nariste - auteur) Anna Wawrzyniak (??) Martine Thilly (Chercheur FNRS retrait√©) Walther Sacr√© (Electricien √©v√©nementiel) Thierry Modave (Employ√©) Salima Brahimi (Employ√©e) Peggy Lee Cooper (Entertainer) Nathan Dontaine (Graveur , musicien) Sophie Moreau (Production, administration) Henri Landroit (Directeur d'√©cole fondamentale) Raoul Belmans (DJ / producer) Antoine Dersin (Photographe) Nathalie Meurant-Pailhe (charg√©e de diffusion (spectacles jeune public)) Philippe Derlet des Boscailles (Com√©dien / Metteur en sc√®ne) Jo√ęlle Evita (Artiste) Pauline Brisy (Comedienne) Audrey D‚ÄôHulstere (Com√©dienne) Marie-Helene Fassin (Assistante de production) Hakim Louk'man (Com√©dien) Quentin Hoogaert (Chanteur) Rudy Dumortier (Animateur socioculturel) MICHAEL FONSECA (Massoth√©rapeute) Karen Vermeiren (Artiste lyrique) Juliette Van Peteghem (Chanteuse et musicienne) Minh Huynh Nguyen (caissier) Olivier Haas (Enseignant) Fanny Sarlette (Musicienne) Gabriella Garcia (Musicienne) Sarah Carlot Jaber (R√©alisatrice/autrice) anne PIERLOT (designer) maja Jantar (metteur en sc√®ne, musicienne,) Adrien L√©onard (sc√©nariste) Gaudry La rosa (Ing√©nieur du son) Ruy Abitbol (Ind√©pendant) Bea Baudaux (Commerce) Louise Vachaudez (Enseignante) Mathias Ducaju (Cameraman) Matthieu Meunier (Chanteur musicien com√©dien) Nicolas Fadeur (Directeur des Programmes) Estelle Denisty (Spectatrice) Chris Cerri (Musicien) Beno√ģt Joveneau (Artiste) david sabau (ing√©nieur du son) Renaud Paquot (R√©gisseur) Patrick De Schuyter (Musicien) Rafael Aragon (dj / compositeur) Yana Wijnen (Regie assistente) paul biot (com√©dien animateur) Irving S. T. Garp (Photographe) Heremans Isabelle (Musicalactrice) Nicolas Deschamps (assistant, sond√©) Sophie Huyghe (Enseignante) Catherine Lemmens (Office Manager Bureau Social pour Artistes et Freelance) Rani De Leener (Barvrouw) Malika Temoura (Com√©dienne et performeuse) Lo√Įc Vanwielendaele (Vendeur) Elodie De Groote (Medecin) Ana√Įs Petry (Com√©dienne) V√©ronique Taziaux (√©l√®ve) Jean-Luc Pappi (pianiste) Amaury Lelotte (Gestionnaire de projet) Frans Segers (Consultant) Aur√©lien Jonet (Technicien du spectacle) Philippe VOGRIG (Artiste) Pierre Paul Maquet (Directeur d'ecole) Alix Konadu (Actrice) Jeremy Darme (DT son musicien) Sophie Miny (Sc√©nographe urbaine) Ga√ętan Bilocq (Animateur Cirque/Com√©dien) Dominique Swinnen (Pianiste) Alexia Waku (Artiste interprete) Stephane Martin (Regisseur) Vivienne Erpicum- Jeuniaux (secretaire m√©dicale) Vincent Gr√©goire (Chanteur, chef de chŇďur) Pablo Pacini (R√©alisateur) Fanny Ruwet (Humoriste) Gaston Struye (Directeur de la photographie) Pavel Pasechnik (Sound Designer) Pascal Jeunechamps (Enseignant) CHRISTOPHE DILLEN (MANAGER) Jeremy Lamblot (Comedien) Nathan Naenen (Acteur) Dominique Perne (Tecnhnicien) Karin Depicker (Fonctionnaire URBAN-CRMS) Benoit Verhaert (Com√©dien metteur en sc√®ne) Hugo Renard (Machiniste) Cl√©ment de Neve (Vid√©aste) Rapha√ęle Green (Chanteuse Lyrique) Vincent Malcorps (Grand Manitou) Sophie Lajoie (Com√©dienne) St√©phane Salkin (Musicien) JORIS VERDIN (Musicien) Ga√ęlle Pannier (Technical Service & Development Engineer) Nicolas Burton (Technicien) Patrick Amand (G√©rant) Gauthier Vaessen (R√©gisseur) Olivier Motte (Photographe) Jenny Donnay (Employ√© animatrice socio culturel et artiste peintre) Jeanfran√ßois Prins (artiste) Laurent De Vecchi (Artiste, organisateur d'√©v√©nements, accompagnateur & formateur) k√©vin Milet (Technicien lumi√®re et Rigger) Filippina Sciacchitano (Chanteuse) Fabian Chupin (Employ√©) melvin podolski (horeca) Maxime Vercruyssen (Technicien radio/tv /// producteur de musique /// DJ) Romain Garcin (Directeur Artistique) Veronique Thieme (Enseignante) Florent Fourmentin (Light/video designer) Gaetan van den Berg (Cr√©ateur son et lumi√®re dans le secteur du th√©√Ętre) Ma√©va Bussard (Etudiante en cin√©ma) Amandine Raths (n/a) Claude Enuset (Metteur en sc√®ne, com√©dien, auteur) Nicolas Vandendrisse (Musicien) karen peeters (harpiste) Jan Machiels (Sounddesigner) Claude Rappe (Ecrivain) Gola jO (Chanteuse, chef de choeur, compositeur, auteur, graphiste.) Aurore BENOIT (D√©coratrice - R√©gisseuse Generale) Am√©lie Turine (transcripteur braille) Brigitte De Witte (Extras Casting Director) Oc√©ane Odyss√©e (Po√©telle) C√©dric Dewaide (Operateur R√©gie Vid√©o) Carl Dendal (Solidaire) Sindy Kinard (Freelance) Christian Noefnet (Chanteur) Fran√ßois Bijou (Musicien chanteur) Anne de Beer (Coach et formateur) Pascal Charpentier (Musicien) Katia Raffay (Violoniste) Boris Prager (Com√©dien) Eliane Bailly (Citoyenne) Ahmed AMOURI (retrait√©) Arlette Hermans (Idem) Blandine Yernaux (coordinatrice pour LOWCO) Fanny Brouyaux (chor√©graphe, danseuse) Dominique Verkinderen (Casting Collegium Vocale Gent) Fred Nyssen (Acteur) Verhulst Hans (Muzikant) Sarina Mannaert (Make-up artieste & Fotografe) Eva Dormal (Primaire) Aline Piron (Com√©dienne) Bay Aur√©lie (Artiste) Jean-Marie GILTAIRE (Infirmier) J√©r√©mie JUSSY (Technicien audiovisuel) Logan Lopez Gonzalez (Contre t√©nor) Alicia Fitoria (Chanteuse, pianiste) Isabelle Nasello (Com√©dienne) Vicky Ioannidis (co-gestionnaire asbl) Marion Hermet (Etudiante en arts du spectacle √† l'ULB) Henri Snyers (regisseur cinema) Laurence Briand (Com√©die) Elliot Appart (Instituteur primaire) V√©ronique Biefnot (com√©dienne, romanci√®re, peintre) Virginie Berland (Perruqui√®re) Ariane Van Compernolle (√Čcrivaine publique , enseignante alpha, lectrice) Catherine Bary (Actrice) Guillaume Brevers (Agent Artistique) Maxence Moyne (R√©gisseur g√©n√©ral) Arnaud L√©v√™que (Com√©dien) Nina Arslan (consultant en d√©veloppement logiciel) Fabien Mouton (Musicien) Marie Polet (/) Lo√Įc Comans (R√©gisseur technique) Eric Van Til (Photographe) Sahra Datoussaid (Com√©dienne) Henrique de Melo (Musicien auteur compositeur arrangeur) Coraline Claude (Com√©dienne et metteure en sc√®ne) Cyrill Vanderbeek (Technicien son) Jean-Fran√ßois Metz (Chef op√©rateur image) Marie Vella (R√©alisatrice/artiste/p√©dagogue) Vivyane Dewals (Maquilleuse) Jacqueline Bollen (enseignante) Marie Jennes (Chanteuse) Emilie Vestens (Employ√©) David Perlot (Technicien) Fr√©d√©ric RESSEGUIER (Sculpteur) Jonathan De Neck (musicien) Anne Quintin (chanteuse, chef de choeur, professeur) Sylvie Perederejew (Com√©dienne) Delphine Dassis (Employ√©e administrative) Anthony Sourdeau (Com√©dien, chanteur) Brigitte Fossion (service p√©dagogique mus√©e) Filip de Ryck (Business manager) Marie Brabant (Maquilleuse) Eric Mbuyamba (artistique) Rodrigue Nardone (R√©gisseur) Anne-Lise Rigole (Logistique et administratif) Tim Blaise (Marketing) Olivier Van Landuyt (Boss) Emmanuelle Pottier (Sociologue) Didier Likeng (Bassiste) Mathias De Amicis (Batteur, percussionniste) Simon Lambert (Attach√© culturel) Julie Ernest (√Čtudiant) Denise GRIMEE (enseignante) AXELLE RED (artiste) Emmanuel Haessig (Musicien / Ing√©nieur du son) J√©r√īme Van Grunderbeeck (Cin√©aste et sc√©nariste) Marie Menzaghi (sc√©nographe) olivier swyngedau (apprentissage des langues) Nicolas Keutgen (Directeur) Robert FANIEL (Chef de clinique adjoint) Elodie Bertholom√© (Enseignante) David Van Walleghem (Musicien) Marine Stevens (Costumiere) Gil Delogne (Musicien) Vincent Dessard (Multi instrumentiste) LAure Champagne (emlpoyee) Chlo√© Valkenberg (√Čclairagiste) Jean-Paul Kasprzyk (Musicien) Anne-Marie Loop (Actrice) Rachel LAMISSE (Visual designer) Dominique Parein (Employ√© et photographe) Benoit ROSE (Stagehand /runner) Aurore Dal Mas (Photographe) V√©ronique Bultiau (animatrice) Jean-pierre Verkimpe (Toneelmeester) S√ľleyman √Ėzdemir (Artist) Prosper Derbaudrenghien (Ing√©nieur du son) Vincent Dassy (M√©decin g√©n√©raliste) Jonathan Blondel (Musicien) Bernard Van Nuffel (Echevin) Arnaud Libert (R√©gisseur) Tin Thach NGUYEN (Ouvrier) jean Fran√ßois Guillin (Organisateur Ronquieres festival, sc√®ne sur Sambre, Un soir au Parc...) Beno√ģt De Visscher (Ing√©nieur du son) Laurence Gilles (Fl√Ľtiste / Chanteuse) Sergej Culumarevic (art-handler/technicen lumiere) Renaud Anciaux (Machiniste) Jean-Louis Van cutsem (Retrait√©) Philippe Quevauviller (Producteur, chanteur) Fran√ßoise Dossin (Assistante administrative dans un centre culturel) Malko Van den Borre (Freelance regisseur) Arnaud Rosoux (Musicien) DOMINIQUE HIOCO (son, lumi√®re et d√©co) Th√©r√®se Hauwaert (spectatrice) Charlotte Sampermans (Coordinatrice socio-culturelle et photographe) Daria Pichler (pianiste) Edwin van den Hove (Machiniste) Timoth√©e Sempels (Sc√©nariste et r√©alisteur) St√©phanie Noben (Enseignante) Jacques DENIS (Producteur) Vadzim Malneu (Contrebassiste) DE BOCK Jeanne (√Čtudiante¬†¬†) Luigia Villani (Responsable coiffure maquillage th√©√Ętre royal de la monnaie) Boris Brenders (Technicien lumiere / DJ) Sabin Todorov (professeur, musicien) pascal vinel (consultant) Olga Paterlini (Assistante de production) Anne Collet (Musicienne) Bastien Godry (Technicien lumi√®re/ son) Pascale Marlier (Ecrivain) Melanie Delva (M√©diatrice culturelle) Florence Mendez (Humoriste) Sarah Parkinson (Travailleuse sociale) Julien Conti (Musicien) Pascale Burlet (Manager) Fabien Desdemoustier (Musicien) Sophie Van Impe (r√©gisseuse) Michael Fillieux (Restaurateur) Eve Beuvens (Musicienne) De Blieck Lotte (Bassiste) Jean Fran√ßois Georis (√Čclairagiste) Marta Gonzalez (Psychologue) Mathieu Cauville (Responsable technique Post production image) SALMON YVES (Eclairagiste) Luc Janssens (Voorzitter) Emily Balzat (Secr√©taire juridique) Genevi√®ve Lequeux (Coordinatrice culturelle) Philippe Fontagnere (Musicien) Nicolas Vrancken (Accessoiriste (cinema )) Francoise Degueldre (S√©curit√©) Anne Borl√©e (Artiste conteuse musicienne) Christiane Collienne (clarinettiste et professeur de clarinette) Juliette Fassin (Assistante deco) Sam Perl (Promoter) Lorenzo Car√≤la (√©crivain) Carole-Anne JUNCHAT (Com√©dienne) Bruno Lombardo (Graphiste, illustrateur) Eva Cifuentes Suarez (Agent d'accueil) F√©licien Bogaerts (Animateur, auteur, vid√©aste) Simon Schoovaerts (Batteur) Dimitri Van Boterdael (Ressource Manager) Chantal Verschorren (Assistante administrative) Baudouin du Bois (Assistant r√©alisateur) Bambi Rainotte (Biche de Ville - autrice/compositrice/interpr√®te) Charlotte Fuga (Distribution cin√©matographique) Nina de Vroome (Filmmaker) Arnaud LORENT (Ind√©pendant) Elien Mathieu (Student) Fulvia La Valle (Accessoiriste) Lapo Bettarini (Directeur) Sarah Van Heertum (Graphiste) Corentin Huppertz (Technicien) Antoine Wilputte (Assistant r√©alisateur) Jo√ęlle Honorez (Chanteuse) sylvain lejeune (Ing√©nieur du son) Gabriel Di Mezzo (Etudiant) Bernard Halut (Realisateur-scenariste) Alain Van Goethem (Acteur/Talent Agent) Romain Tardy (Artiste visuel) Laura Gilson (marketing officer) S√©bastien Spagnuolo (Machiniste) J√©r√©mie Ninove (violoncelliste et guide touristique) Louis-Philippe Fourez (Ing√©nieur du son) Jean-Michel Parmentier (musicien compositeur et road) sara kengen (chanteuse) novella de giorgi (Photographe et programmatrice des Dimanches du Conte) laurence Grosfils (artiste) paul Dubrowski (fonctionnaire) Marianne Gassel (Psychop√©dagogue) jean marc lecomte (√Člectricien) katelijne dessein (leerkracht) Brigitte Foccroulle (Professeur) Martine Vanderheyden-Lundahl (Enseignante) Frederique Van zuylen (Agricultrice) Philippe Van Lierde (Directeur sportif) Natascha Provoost (employ√©e) Chantal Dejardin (Conteuse) Frederic Malherbe (Beaucoup) Giaux Sophie (√©tudiant) Pascal Hendrix (Gestionnaire clients Pro) Wynand MAWET (Guitariste Freelance - Professeur de guitare) jerry Delmotte (batteur) Eddy DUHOUX (Gerant STEFEDY) Flavia Alves lima (Assistante de production) Louise Duquesne (√Čtudiante) Jean Louyest (Sc√©nographe, coordinateur technique) C√©cile Famery (Biblioth√©caire) SABINE GUYAUX (PIasticienne-Mouvement) Dan Van Raemdonck (Professeur ULB et VUB) Guillaume Renoir (Machiniste) Germ√°n Valc√°rcel (Administrator) Antoine Petit (ouvreur au th√©√Ętre des martyrs) Laurent D'Elia (Com√©dien) Erik Lybeer (Production & Direction Technique) Nathalie Jacques (Enseignante) cyril prieur (Directeur) Pierre Lhoist (Technicien) Greg Baumann (Com√©dien) Matthieu Legros (Employ√©) Emmanuelle M√©nard (professeur et artiste) Tom Vander Borght (Assistant cam√©ra) Lionel Paulus (Afficheur Culturel) Sergio Piacenza (juste le plaisir de faire de la musique sur sc√®ne devant un public) Antonin Rouard (Gestionnaire mat√©riel) Nicolas Fortemps (Stage-hand) Yves Delvaux (Cameraman) Marine Follonier (R√©alisatrice) Michel Visart (Retraite) Colin Christiany (R√©gisseur) Marie-Lise Bailly (Professeur Conservatoire) Kenza D‚ÄôAronco (Directrice administrative) jorn bihain (musicien - architecte) R√©my Verrue (Professeur art dramatique) Catherine Dubois (Employe) Alex Denis (Bugle) Odile Bartholome (Doctorante) Marc Schottey (Coordinateur) Arthur Chimkovitch (Chercheur en sciences humaines) √Čmilie G√§bele (Responsable de communication) Samantha Avalos de Viron (Avocate) Mohamed Diakite (Stagehand) Romain Garitte (Freelance) Mustafa Balci (R√©alisateur, sc√©nariste) Sarah Mathurin (Comedienne) Pierre Thimus (Concertiste) Villers Sander (Sound Engineer) S√©bastien Ruelle (Technicien du spectacle) Valerie Bare (√©tudiante artiste) Micha√ęl Horevoets (Conservateur / Pr√©sident) Geraldine Leonard (Spectatrice) Nathanael Monfort (Comedie) Gilles Petein (artiste interpr√®te) Lisa Carletta (Photographe) Marc Santkin (Musicien) Murielle Roobrouck (travailleur social) Isabel Scheck (R√©gisseur lumi√®re) Lale Akat (Recenseur) Maxime Parmentier (Assistant Social et musicien semi-professionnel) Thierry Willems (Ex. Electro) Laurette PR√äTE (Enseignante, accompagnatrice) Erik Valenteyn (Miss en scene et cliniclowns) Marc Guillaume (Photographe plasticien) Yves Vandeberg (√Čcrivain) Luc CARTON (Vice-pr√©sident de l'Observatoire de la diversit√© et des droits culturels de Fribourg (Suisse)) Georgios Sapountzoglou (Com√©dien - Intervenant au milieu social - sant√©) Cl√©mentine Collette (Auteure-compositrice-interpr√®te) Jean-Michel Uyttersprot (D√©l√©gu√© commercial) C√©cile De Brauwer (Professeur) JM Adam (Retrait√©) Laurence D'amelio (Com√©dienne) Martin Derefat (Ing√©nieur son) Sophie Maghe (biblioth√©caire) Jean-Fran√ßois LESIEUR (Informatique, audiovisuel) Tom Heene (film en televisieregisseur & regieassistent) Sarah Scaillet (Juriste) Isabelle Anckaert (Adaptatrice th√©√Ętrale, Chanteuse intervenante) Delphine De Ridder (Graphiste) Christine Dendooven (Assistante de direction dans une asbl Education permanente) Emma Vigand (Assistante de Projets - Charg√©e de distributions) Philippe Boulon (musicien, plasticien) HELENE BOUILLET (ACCOUNT MANAGER EVENT AND TRAVEL) Michel NABOKOFF (Com√©dien) Coraline Gaye (Enseignante, musicienne) ETIENNE BERTRAND (Auteur, compositeur, interpr√®te) Charlie Cantraine (Accessoiriste) christelle Mahy (Productrice ex√©cutive) Daniel Lannoy (Prof) Jehanne BIQUET (pensionn√©) Salom√© Corvalan (animatrice culturelle) Benjamin d'Ieteren (Project Manager) Nicole Oliver (Comedienne) Jacques Pirkin (D√©veloppement) Arthur Chevallier (Assistant Camera) Anne Sansdrap (Organisation √©v√©nements) Christiane Piquemal (Responsable touristique et culturel) willy heroes (moi meme) Simon Charlier (Musicien) Pascale Vervloet (Costume) Carlos Gast√≥n P√©rez (R√©alisateur audiovisuel) Marc Claeys (demandeur d'emploi) Anciaux CHANTALE (r√©alisatrice) Delphine Isaac (√Čtudiante) Anneke Lauwaert (Professeur et animatrice) Andr√© elleboudt (centre culturel) Pauline Croissant (Enseignante) Youri Balcers (Compositeur) Marie Michel (chanteuse et professeur de solf√®ge) Alexis van Stratum (Auteur, r√©alisateur, metteur en sc√®ne) Mickey Boccar (Com√©dien et musicien) Seydou Sana (Musicien) Victor Scholsem (Pensionn√©) vincent philippart (ing√©nieur du son) Laura Lahera (Chanteuse, com√©dienne) Loick Pittet (G√©rant) Thom Vanderdeelen (Agent / Promoteur) Daniele Martini (Musicien) Anne Paulicevich (sc√©nariste) Jennifer Batla (Guide conf√©renci√®re) Lieve Franssen (koordirigente) Lola Hislaire (Mise-en-sc√®ne, audiovisuel, montage vid√©o) Catherine Lepoutre (√©ducatrice) Guillaume Ramard (Ing√©nieur du son) Natalia Weinger (Acrobate/danseuse/comedienne) Florian Gilot (technicien) Luc Brumagne (Com√©dien) Carmela Morici (Responsable de l‚ÄôAction Culturelle et de la Communication) Christophe (coach) Devillers (Light-Son-Video-D√©co) St√©phane Taoufiq (Enseignant) renaud mayeur (musicien-coach musical compositeur) Collon Clinton (Technicien d‚Äôeven) Enrique Castillo (Enseignant musique) Charlotte Vanhulst (Comptable) Amandine Simon (Assistante sociale) Louise Mailleux (√Čtudiante) Ahmed AYED (Metteur en sc√®ne / Com√©dien) Michael Labiouse (R√©gisseur centre culturel) Ma√Įt√© Minh-T√Ęm Jeannolin (Danseuse) Morgane Raymaekers (Psychologue) DANIELA CORRADINI (GRAPHISTE) Arnaud Dupire (Assistsnt Realisateur - cadreur - monteur) Beno√ģt Weisgerber (Directeur photo) Fabien Degryse (musicien) Nathalie Roggeman (Assistante marketing & communication) Isabelle Airaud (Costumi√®re) Gael Delvoye (Technicien de Spectacle / Regisseur) Thomas Gremes (R√©gisseur) Quentin Chaveriat (Performeur) Coline Grando (R√©alisatrice) Matteo Mazz√Ļ (Musicien) Julie Gebhart (Chanteuse lyrique) Patrick Heselmans (Musicien) Gurman Alison (Ux designer) DIANE BROMAN (Metteur en sc√®ne) Olivier Roy (g√©rant de sprl) Gwenaelle Lazare (T√©l√©conseillere) Stephane Collin (compositeur arrangeur) Emilie Plan√ßonneau (Rigger / R√©gisseuse lumi√®re) Emilio Makanzu (Dipl√īm√© en communication) Coline Lacroix (Etudiante) C√©cile Philippe (Directrice/Coordinatrice de production) M√©lanie Rihoux (Musicienne) Valentin Coppens (Ing√©nieur du son - r√©gisseur) Delafontaine Diane (socio culturel) Victor Defoort (Musicien) Yamina El Atlassi (Animatrice radio) Fr√©d√©rick Haas (Claveciniste) Veronique Loiseau (Femme au foyer) Anneline Rigo (Charg√©e de communication) Radjiny Schiltz (Communication organisation) Audrey Labonte (Doctorante) Nora Jadot (Auteure-Compositrice-Interpr√®te) Ilinca Neagu (R√©alisatrice et productrice) Piers Faravel (ing√©nieur vision vid√©o) Gregory Houben (Musicien) Wim Despiegelaere (Sales manager PRG productions) Odimba Ghenda (Peecussionniste) Cedric Cerbara (Com√©dien) Eric De Coen (Ind√©pendant) Jean-Jacques LAMON (Enseignant) Marc Delcour (Chauffeur) luc theys (Accueil mus√©e - d√©marche perso.) Quentin Friadt (Manager/Supervisor) Johan Baudart (Sculpteur peintre) Francois Langlois (Com√©dien) Caroline Istasse (Enseignante) Georges Herzet (Informaticien) France Brasseur (Administratrice de production) Muriel Borr√© (Formatrice/Animatrice) Fabienne Saintes (Employ√©e) Guy Theunissen (Com√©dien, metteur en sc√®ne auteur, directeur de compagnie) Cathy Abt (Cusine service et gestion) Cedric Leboutte (Technicien lumi√®r) Amanda Petrella (Ensembli√®re) Fran√ßois Vaiana (Chanteur, Auteur, Compositeur) Nicolas Missart (Runner tech video) Miyaghi OSADA (Professeur de chant) Quentin Wasteels (Com√©dien,metteur en sc√®ne,auteur,) Jean-Michel Gigot (Acteur) Sandra Zidani (Humoriste, et auteure interpr√®te) Valentine Ernotte (Communication - Radio) Fr√©d√©ricq Bianchet (R√©alisateur) Anthony Simon (Technicien) Antoine Plaisant (Com√©dien) Violette Nys (D√©veloppeuse) Jeremy Smeesters (√Čducateur) Simona Brezanova (Chanteuse/auteur-compositeur) Nicole Debefve (Retraitee) Nathalie Seressia (Animatrice) Sylvie Van loo (Costumi√®re) Christel Rose (Animatrice socio-culturelle) Sandra Chaoual (Danseuse) C√©line Lory (auteure-interpr√®te) Luc Vandermaelen (com√©dien) Aur√©lien Lebourg (ing√©nieur du son) Jean Pierre BORBOUX (Musicien) Dida Robbert (Chanteuse) joyce hardy (√©tudiant) Marie Messien (Maquilleuse) Nicolas Fiszman (Musicien, compositeur, producteur) G√©raldine Cambron (Coordination festival A Travers Champs) Taoufik Salhi (Stage hands) Sophie GOLDBERG (Management Assistant CIRQUE ROYAL) AURORE GILSON (EXPERT ADMINISTRATIVE) Monique Prignon (Artiste plasticienne) Jean-Fran√ßois Hermand (Musicien) Juliette Martin (Musicienne) Maud Joiret (Autrice) H√©l√®ne Many (Communication et relations presse) francois cappelle (Ing√©nieur du son - Musicien) Antoine Staquet (Musiciens et ing√©nieur du son) Thibault Dufoing (Technicien de spectacles) Angelica Roca (Ing√©nieur son) Giuseppe Vetro (Enseignant) Val√©rie Marchant (com√©dienne) MARC NOEL (Membre du CA du Conseil Culturel de Ciney) Gis√®le Snyers (directrice d' asbl) Jan Houssin (theatertechnicus) Luc Vandermeeren (Production Manager / directeur technique / Tour Manager) Arnaud Leffler (Cadreur) Filipe Dos santos (Director of foto) Oscar Mercier (√Čtudiants) La√Įss Barkouk (Sc√©nariste) Damien De Dobbeleer (Acteur) Pierre Michaud (Musicien) pierre nissz (acteur) Kevin Motte (√Čclairagiste) Claude Schmidt (monteur, r√©alisateur etc) Val√©rie Van der Wielen (assistant) Sven Breynaert (Danseur) Thierry Wenes (Refuseur de soumission) Timoth√©e Meura (Manager secteur finance) Rose Alenne (Costumi√®re) Jean-Luc Gillard (programmateur) Jeanne Mortreux (Horeca) Laura Cassan (Technicienne son) diego martinez vignatti (sc√©nariste r√©alisateur) Sebastien Courtoy (Mixeur r√©gisseur technicien th√©√Ętre event) Olivier Spiertz (Technicien Light-Eclairagiste Freelance) Bart Aga (geluids Ing) Florence Brialmont (Styliste) Pirly Zurstrassen (Musicien, compositeur) Chris Van Nauw (Muzikant) Charlotte CHARLES (Directrice du festival de chassepierre) Bernadette Dupont (Post production son) Dimitri Nelissen (Uitvoerend producent) Dany Saublens (Menuisier dans l‚Äô√©v√©nementiel) Duc nhan Nguyen (Magicien - Musicien-silhouettiste-Pixiste Artiste - Comedien) Timothy Doucet (Etudiant) Georgy Liebermann (Troubadour) Olivia Smets (Actrice) Benjamin Sleijpen (Artiste) Baptiste Moulart (Comedien) Damien Lescrenier (Cameraman) Yvon Van lancker (Administrateur y services) Julien Vargas (Com√©dien) Arnold Robertz (Enseignant) Cedric Soree (Technicien polyvalent) Amaury Massion (LYLAC) (chanteur compositeur) Brigitte HIBEN (Employ√©e) Paul Guiot (G√©rant) Loredana Guerriero (Charg√©e de communication, chanteuse) Michel Ange Montigny (Violoniste, guitariste, plasticien) Julien Bernard (R√©alisateur) Raphael Lambert (√Čducateur Sp√©cialis√©) Lucas Lebacq (Musicien) Denis Porignaux (stagehand, stage manager, technicien son lumi√®re) Jean Baptiste Baele (Chor√©graphe/Professeur/danseur) Philippe Sombreval (Illustrateur-Graphic designer) Daniele dan-t Renis (Animateur /rappeur) Rhonny Ventat (Musicien - Enseignant) Jonathan axel Gomis (Acteur) Lise Lejeune (Costumi√®re) Sophie Holemans (formatrice) Cl√©ment Parmentier (Compositeur et enseignant) Violaine Peeters (Funambule) Olivier Schmitt (Musicien) Emil Stengele (Com√©dien) Mathilde de Montpeyroux (Com√©dienne-chanteuse) Robert Coheur (Programmateur) Michel Plusquin (Technicien et op√©rateur lumi√®re) Samuel Evrard (Ing√©nieur du son) Thomas Richard (Dirigeant) Jocelyne MAGUET (spectatrice) Sebastien Laruelle (Fonction publique) amandine mahieu (1ere Assistante camera) Baptiste Lalieu (Saule) David Vandenplas (Communication) Antonio Reina Galan (Interprete, Compositeur) H√©l√®ne Renier (Animatrice) Maxime Depaepe (Ing√©nieur du son) Laura Telly Cambier (Chanteuse lyrique) anne sophie prevot (productrice) Pascal Crismer (Y‚Äôa) Antonin Morel (R√©gisseur g√©n√©ral) Alexander Gurning (Pianiste) Ludovic recchia (Musee) valentin wery (animateur programmateur foyer culturel) Vincent Tholom√© (auteur performeur) Rui Dos Santos pinto (Technical manager) Salom√© Elbaz (Gallery coordinator) Pablo Pares Cabello (Assitant cam√©ra) Victor Bertholet (R√©gisseur) Sylwia Szkiladz (R√©alisatrice et animatrice de films d'animation) malfliet MALFLIET (MUSICIEN) Marie-Lou Kazmierczak (agent artistique) Martine Noschese (Accueil des Artistes (Catering) accueil Public Maison culturelle Ath (Palace)) pierre-Antoine Jacquemin (Scenographe) Maximilien Joly (√Čtudiant) Sonia Brasseur (Aucune) Timothy Van Ceulebroeck (Guitariste classique) Carine Donckers (Conteuse) Am√©lie Brosteaux (Professeur musique) Maxime Pistorio (r√©alisateur et sc√©nariste) Laura Hoogers (Metteuse en sc√®ne / enseignante) Cynthia Claes (Horeca) Mirella Cisternino (Choriste) Tristan Galand (Directeur de la photographie) Claudine Gourdin (Com√©dienne) Hichame Alaoui√© (chef op√©rateur cin√©ma) Gosia Kozlowska (Architect Int√©rieur) Dominic Castagnola (Charg√© de cours √† l'universit√© Paris 1 Panth√©on-Sorbonne) Michel CHRISTELBACH (Photographe) Ingrid Heiderscheidt (com√©dienne) Gerriy Van der Borght (Prof c√©ramique.et ind√©pendant) Dominique Bodart (Soliste) C√©line Bodart (Graphiste, photographe, vid√©aste et institutrice maternelle) Marie Franeau (Com√©dienne) Florence HUMBLET (Un Soir √† Binche - Ronqui√®res Festival) Juliette ROUSSEL (Conseill√®re culturelle Saint-Gilles) Pierre Vreven (Agent d‚Äôartistes) Georges Teplooukhoff (Employ√©) Jocelyne Coster (Artiste plasticienne) Chris Paulis, vve Rohr (Docteur en Anthropologie, ULi√®ge) V√©ronique Vanden Eynde (Regie) Michel Onderbeke (Employee) Emmanuel Deroubaix (G√©rant) Arnaud Van dyck (Sound technical advisor) Aurelia Formato (Institutrice) Bertrand STEVENS (√Čclairagiste) Eric Fontaine (Psychiatre hospitalier) Marie Vaiana (autrice et metteure en sc√®ne) Inge Van Den Boogaart (Restauratrice de tableaux) Ignace Rizzuto (Bassiste) Thierry Chassard (Auteur) Sandra Vincent (Chor√©graphe) Karin Bali (Responsable Marketing) S√©bastien Del Sonno (R√©gisseur) Nathalie Delaunoy (Project manager) Sylvain Clercq (Technicien) Laurent De meyer (Commissaire d exposition et art advisor) Thibaut Ducarme (Professeur de fran√ßais) De Virgiliis Lorenzo (Clarinettiste) Viktor Renson (1ste Regie-Assistent Audiovisuele Fictie) Jean-Marc Mahin (Pr√©sident Festival International du Rire de Rochefort) Almos Michelazzo (Musicien) Boule Olympia (Musicienne) Muriel De Crayencour (Journaliste culture et artiste) Christelle Dumont (G√©rante) Anthony Fanard (Animateur et chanteur) Georges MARIETTE (Pensionn√©) patrick allier (retrait√©) Jonathan Gianquinto (Sc√©nariste) Tom Van den Broeck (leerkracht) Ethel Mortelmans (Titularis) Laurent Fontenelle (Ing√©nieur du son) Jos√© Rodrigues Gomes (Musicien) steven Herbots (Verhuurder) Victoria Barracato (chef op√©ratrice) Luc VINCENT (D√©signer) Bart Depreitere (Sales & project manager) Marie Carradedo Rio (Cr√©atrice) Val√©rie Lema√ģtre (Com√©dienne, sc√©nariste, auteur -compositrice interpr√®te) Magali Fernandez (/) Anita Sor√©e (Aimer ma famille ?) Gr√©gory Decerf (Chanteur lyrique) Jacky ADAM (Chercheur- √©crivain) Guerin van de Vorst (Realisateur) Fred Malempre (Musicien) Aur√©lie Dayse (Adminiatration) Sophie Didier (Com√©dienne et conteuse) ludivine Meulemans (Com√©dienne-Directrice de casting- 2eme assistante) Frans Michielse (Manager, producteur) Pierre Le Clef (Danseur/Chor√©graphe/Vid√©aste) Pauline Ponsolle (Barmaid) Thomad Corbisier (Sc√©nographie) Nancy Tormo Sanchez (Violoncelliste) Anne Christine Calgaro (Costumi√®re - maquilleuse - danseuse) Marguerite Mambour (Pushingball) C√©dric Folie (Technicien son) De Boni Lukian (√Čtudiant) Seb Dubois (Artiste) Jessica Giovannetti (Illustratrice) L√©a Renaud (√Čtudiante) Hichem Dahes (Photographe) CHARLY DE PESSEMIER (INGENIEUR DU SON STUDIO & LIVE) Maxime Bodson (Cr√©ation sonore) Luis Trinques (Ing√©nieur du Son) Giovanni Rizzuto (Guitariste) Laurent thurin-nal (Photographe) Serge Huwart (Artiste) John Balancier (Chanteur) Christian Heinrich (Ancien animateur radio) Hatzfeld Bethsab√©e (Musicienne) Thomas Marechal (Technicien) Isabelle Urbain (Actrice et Professeure √† l'ESACT) Val√©rie Caudron (Enseignante) De Mey Eug√©nie (Musicienne) L√©na Laurent-Perrin (Professeur d'arts plastiques) L√©a Chartier (Photographe) Anne Grigis (Artiste conteuse) Gil Peckel (Cameraman) Catherine Masson (animatrice asbl petit th√©√Ętre de la Grande Vie Forz√©e) Sylvain a Da√Į (Com√©dien, metteur en sc√®ne, auteur) Magali Berael (Danser) Maxime Weutens (Technicien lumiere) Benoit Onkelinx (Musicien/Auteur-compositeur-arrangeur) Finn Fahy (Barman) Fr√©d√©ric Mathieux (Cr√©atif) Nicolas Buysse (Comedien) C√©dric Dhooghe (Ing√©nieur du son) Annie Godeau (Enseignante) Benjamin Pi√©rard (monteur) Daniel Nysenholc (Consultant et musicien) C√©dric GIVAUDAN (Secr√©taire du Comit√© de Gestion) Manon Romain (Com√©dienne) Femke Gyselinck (Choreograaf) Brigitte Ledune (Professeur d'√©criture/cr√©ation textuelle) Mathijs F Scheepers (Artiest) Sylvie Herman (R√©alisatrice) Christophe bonhomme (Employe) Gabrielle Verleyen (auteure compositrice chanteuse) Bastien Jeunieaux (Guitariste) Caterine Pellin (Illustratrice - Animatrice) Floriane Montcriol (R√©alisatrice de films d'animation) Marianne Pousseur (dirige la compagnie KHROMA) Marie-Sylvie Hubot (Com√©dienne) Alexandre Tripodi (Musicien) NOEL PONCHAUT (location de chapiteaux) Pablo Labigne (sc√©nariste) Elisabeth MOUZON (com√©diennne) Fran√ßois Simonis (Technicien lumi√®re) Maude Fillon (Com√©dienne metteur en scene) Fr√©d√©ric Clotman (Chercheur) Gus Goossens (Pr√©sident directeur g√©n√©ral et responsable des poubelles) Christophe Mar√©chal (Musicien) kristof Huget (Volgspot) Yves Carpentier (Photographe) Toine Cnockaert (Musicien) Sam Wtn (Bediende) Cathy Mlakar (Scripte) maude Richard (com√©dienne, chanteuse, auteur...) Martine van Coevorden (Enseignante/formatrice et b√©n√©vole chez Les Compagnons d√©panneurs) Flor Vandekerckhove (De Laatste Vuurtorenwachter) Philippe Nicod√®me (Ecmairagiste) Celine Strappazon (Chanteuse) Dominique Reding (Realisateur) Laurence Mar√©chal (Professeur) Nathalie BOURGUIGNON (Animateur) Catherine Van de Winckel (Plasticienne) Lo√Įc Dumoulin (Musicien interpr√®te) aurelien vandenbeyvanghe (com√©dien) Magis Renaud (Ing√©neur Lumi√®re / R√©gie / Son) Michel De Bock (accompagnateur de musiciens) V√©ronique Willems (Enseignante) Christophe Goudine (Acteur) Murat Serin (Commercial traiteur) Selma Esselinckx (√Čducatrice sp√©cialis√©e) Isabelle Orcel (administrative) Juluen Gr√©verend (Photographe, animateur en centre d'expression et de cr√©ativit√©) Patrick Kurota (Illusionniste) Abel Carlier (Administrateur Wallonie image production) Pauline Segard (Charg√©e de production/administration) Beatriz Flores (Direction P√©dagogique, Auteur) Xavier Van Hecke (Ing√©nieur du son) Sarah Altenloh (Attach√©e de presse) DJAMEL MERBAH (ARTISTE PEINTRE) Jeremy Saive (Ing√©nieur du son) Dominique Lecomte (Chef d'orchestre-adjoint, Musique Royale de la Force A√©rienne) Lucile Duval (Employ√©e de Mus√©e) Manon Hardy (Demandeuse d'emploi) Adrien FRANCOIS (D√©l√©gu√© g√©n√©ral du Festival International du Film de Com√©die de Li√®ge) Axel de Kirianov (Compositeur) David Block (R√©alisateur) Ibou Bah (Forklift driver stage man) Renaud Leblanc (Eclairagiste) Susana Rossberg (cin√©aste (monteuse, scripte, assistant r√©alisateur, r√©alisateur, professeur)) Ma√Įt√© Leuridan (Violoncelliste, professeur) CATHERINE Harnould (Retrait√©e) Fred Bomal (Musicien) Herve Huens (Marketing manager) Lorette Moreau (Metteure en sc√®ne) Colette Sodoyez (Comedienne) Khadija El Bennaoui (Directrice artistique) Jean-Philippe De Gheest (Musicien) Adrian Sack (-) Johan Thijs (Op√©ration Manager service limousine) Anne-Mich√®le Hamesse (Pr√©sidente de l'Association des Ecrivains Belges.) Luc Van Craesbeeck (Programmateur musical au Th√©√Ętre Jardin Passion) S√©gol√®ne De Plaen (√Čtudiante) Michel Fabry (peintre) Thierry Van Cutsem (Ing√© Son et Project Manager) ISABELLE CHUFFART (Professeur en acad√©mie de musique) Pierre Ernould (Analyste-programmeur) Paul Prignot (Musicien) Arthur Massart (Etudiant) Pascal Cr√©teur (Musicien) Michel Chauvaux (DJ) Anne Guinot (po√®tesse) Greg Zlap (Artiste) Cedric Craps (Secretaris/coprogrammator) S√©bastien Schmit (Charg√© de Communication / Com√©dien) Claude Delvigne (Divers) Lou Chavanis (Com√©dienne et technicienne Vivre en fol Cie) Anne-Sophie Wilkin (Com√©dienne) Patrik Dams (Projectmanager the Powershop) Marina Vendrame (Laborantine) Lo√Įc Smars (Le Suricate Magazine) Michel Leroux (Formateur) Jessica Mulleners (Responsable partenariats/FIFF) Laetitia DOFFAGNE (Adjointe de Direction) Fany D'Hauwe (Photographe et documentaliste) Sebastien Tixador (Producteur r√©alisateur) H√©l√®ne Hubert (Employ√©e d‚ÄôAdministration) Philippe landrain (graphiste) Emmanuel Texeraud (Metteur en sc√®ne- com√©dien) Van Vooren Dirk (Acteur) Toon Smets (Lichttechnieker) hugo klinkenberg (programmateur festival ( Supervue, Dour, Austral / Bor√©al ), Dj) Xavier-Edouard Horemans (Pianiste) Emma Orselli (Productrice-com√©dienne) Lise De Caevel (Project manager) Roch Van Coppenolle (Directeur) Hugo Franquin (ing√©nieur du son) Palumbo Nicole (et Directrice Th√©√Ętre √Ē Plus) Isabelle Fagot (Attach√©e de presse) pierre-francois joslet (Dj) Na√Įm√© Perrette (Artiste) Mocke Depret (Musicien) frederic young (d√©l√©gu√© g√©n√©ral) Frankie Rose (Musicien) Fran√ßois Postic (Musicien) Lydie De Backer (Graphiste) D√©borah Kempczynski (Couteau suisse) Joel Van Audenhaege (Directeur artistique) Roel Das (Musicien) Sandrine Spina (Productrice) Kevin Pleinnevaux (Musicien) Celine Wiertz (Administratrice) C√©cile Quenum (Photographe) M√©lanie Peduzzi (Artiste) Milena Bochet (Cineaste) Alain Gombert (professeur) Damien Keyeux (Monteur image) Nabil Missoumi (Com√©dien) Zhuojun Chen (Musicien) Laureny De meyer (Commissaire d expositions) Xavier Seron (R√©alisateur - sc√©nariste) olivia nicholls (graphiste) Jeremie Leante (Technicien son) Florian RUGGERI (√Čclairagiste) bastien GREGOIRE (travailleur social) Thalia Delespaux (Tatoueuse) Emilie Renard (Risk officer) Maxime Jennes (Chef op√©rateur) Nicolas Xhignesse (R√©gisseur √©clairagiste) Pierre Burnotte (gestionnaire) Morgane Philippe (Enseignante) Kristof Smekens (Lichttechnieker/lightoperator) Assia Sabri (Commercial) fabrice dumont (auteur) Anne DEJAIE (coordinatrice sociale) Jo Marc (producteur) R√©simont Philippe (Com√©dien) Coralie Dubois (Professeur de danse) Diane Teuwen (Auteur, compositrice,interpr√®te et enseignante) Leila Burnotte (Danseuse, chor√©graphe, com√©dienne) virginie fontier (peintre/dessinatrice) Didier Poskin (Professeur conservatoire) S√©verine Bailleux (Photographe) Victor Rossignon (Assistant de direction) Sabiha El Youssfi (Enseignante) Gr√©gory Lannoy (Ing√©nieur du son) Denise Henry (Prof. Art de la parole) Vero Vdgucht (Chant,th√©√Ętre) Valentin Houssa (Light Technician) Thierry Devos (Vivre ma vie) Adrien Larock (Enseignant dans le secteur musical) Sandrine Mossiat (Directrice artistique) Aurelie Cuvelier (CEO) Lara Van Wynsberghe (Technisch assistent) Noha Choukrallah (R√©alisatrice) Charlotte Pion (artiste) Laura Thomas (Professeur) Yves Bemelmans (Ingenieur du son) Florence Godart (Charg√©e de r√©sidences artistiques) Morgane Verschoren (Scripte/Monteur audiovisuel) Vincent Coradossi (Philosophe) renaud dufour (ing√©nieur du son) Sebastien Delvaux (Manager) Valeriane Tramasure (Styliste / Habilleuse) anne sophie Oudin (Sc√©nographe) Alain Caron (P√©diatre) Tommy Tielemans (Chauffeur) Virginie Dubois (Autrice) Marion Michel (Ensembli√®re) Marie-Aude Breyne (Animatrice) Olivier Lambotte (Ing√©nieur du son) Ariane Crespin (Professeur de rythmique et expression corporelle) Cecile LEQUEUX (Organisation d‚Äô√©v√©nements socio-culturels) Nathan Foucray (Technicien son) Nicod Julie (Coordinatrice) Marie Van Calster Rolin (/) mireille Li√©nard (ind√©pendant) le√Įla Zitouni (auteurs compositeure interpr√®te) Th√©ophile De Giraud (Ecrivain) Guillaume Istace (Cr√©ateur sonore) Boriana Todorova (com√©dienne) Julien Calande (Chef de projet) Morena Brindisi (Musicienne) Sofia Abouatmane (Com√©dienne/ Musicienne) Jean-Luc Sotiau (Employ√© administratif) stephane Everaert (Com√©dien) Fanny Bonifait (Apprentie com√©dienne) Nicolas Clobert (Prestataire dans l √©v√©nementiel) Marie Davin (Costumi√®re) Astrid Wauthier (Assistante de direction- charg√©e de missions) Nathalie Trigaux (Formatrice) Raphael Timmermans (Gitarist) Geoffrey Dubois (Chanteur/Guitariste) Assia Kadi (Camerawoman) Audrey Zimmer (Animatrice) H√©l√®ne Spitaels (Guide touristique et organisatrice d'√©v√©nements) Gilles Escoyez (com√©dien) Fanny Vadjaraganian (Musicienne) Denis Malschalck (Responsable marketing chez live nation belgium) Samuel Trouillet (Ing√©nieur du son) Alice GADBLED (R√©alisatrice) magali mayenne-schoentjes (chanteuse lyrique) Zabus C√©lestin (Animateur socio-culturel) Yves Cologne (Security Manager & Advisor) Alexia Turlot (Communication Manager) Jessica Chaumeret (Regie d‚Äôexterieur/assistante deco) Bernard BOUDRU (com√©dien) Pierre Viatour (Com√©dien, danseur, porteur en main √† main) Peirsman Christof (Zaakvoerder AV bedrijf) Jan Eggermont (Muzikant) Maxime Muccin (Assistant a la realisation) Iris Maas (Communication) Vincent Hargot (Travailleur social et musicien) Sophie Cavez (Musicienne) Olivier Cornil (Photographe) Serge Schoonbroodt (Organiste) Sophie Vermeeren (Kleuterjuf) Patrick Spadrille (Com√©dien, co-directeur du th√©√Ętre l'Improviste) Emmanuel Dekoninck (Guid√©-conf√©rencier) Vincent Tempels (CEO ARTO sa) Annelien Keleman (Consulente SBK) Daniel Hubin (Dentiste) Michael Van de Velde (Dj producteur) Guillaume Dalaidenne (Graphiste Freelance) Sebastian Dicenaire (Po√®te, performeur, r√©alisateur sonore) Pierre Derhet (Chanteur lyrique) Nicolas Jourdain (Animateur en √©ducation permanente) Geoffrey Desmet (musicien) Bruno Colet (formateur) DjM DjM (Animateur) Priscillia Dehondt (Montage video) Philippe Kopp (Consultant pour Live Nation) Alex Ism (ARTISTE Photographe) Laurens Billiet (muzikant) Laura Pieters (Technicienne camera) Pat Masson (HeAD) Elodie Restiau (Front-end developer) Allier R√©mi (R√©alisateur) Camilo Cordoba (Musician) Filip Van den Broeck (Service manager Aed Rent) Michel Lalieu (No Fucntion) Martin Gils (Etudiant) Patrick Lerch (Directeur) Didier Saint-Jean (Guide) Eric Godon (Acteur) ingrid visee (Technicienne d√©co) Ninon Perez (Com√©dienne) Philippe Branckaert (programmateur de cin√©ma) C√©dric De Myttenaere (√©co-conseiller) Aline Gavroy (Ing√©nieure du son) Olivier Bronckart (Dirigeant entreprise) Dominique Cappelle (Retrait√©) Michel Janssens (Spectateur) Thibault Wathelet (Artiste) Mathieu Lacrosse (Musicien - Technicien son) Leslie Laurent (Animatrice Education Pemanente) Katrien Poels (Maquilleuse) BENJAMIN BAUWENS (Directeur commercial) Bruno Grollet (Saxophoniste) Eric Depreter (Artiste Peintre, Com√©dien) Myriam Hanquet (Arts de la parole et du th√©√Ętre) jean leerschool (Instituteur √† la retraite) Jasmine Jaubert (Scripte) Marcin Krasowski (Etudiant) Michel Evrard (Retrait√©) Vincent Werbrouck (Cellist) Fr√©d√©ric De Roy (Jesp√®reUtile) Ana-Bel√©n Montero (Cr√©ation et vente, cours et stages) Muriel Bastianelli (Animatrice culturelle) Eric Thirion (Management) jacqueline cauchy (Citoyenne) Henri VANDENBERGHE (ere-General-Manager) Monique Lemoine (Auteur-compositeur√ģnterpr√®te) Lieve Goossens (Fluitiste Orchestre Philharmonique de Li√®ge) Marine Visart (Graphiste) Leopold De Neve (R√©gisseur lumi√®re intermittent) Fran√ßois Leboutte (Producteur, Manager) Karin Peeters (Contentbeheerder) philippe mourlon beernaert (spectateur) Caroline Lamarche (√©crivain) Lies Rombouts (Projectleider Stageco Belgium) Juan Sepulchre (Dop) Pierre Gillet (r√©gisseur, backliner) Antoine Davy (R√©gisseur) Ma√Įt√© Liekens (Accountmanager bij Ecocup) Ariane G√©rard (√Čtudiante) Saskia JAMAR (conseillere provinciale namur) Sonia Si Ahmed (Danseuse) Florence Laboureur (Infirmi√®re) Charlotte Renwa (Professeur) DANIEL LOPEZ (HORN PLAYER) Magali Pinglaut (comedienne,metteur en sc√®ne) √Čmeline P√©ron (Attach√©e de production) Gabrielle Dailly (Charg√©e de production) Simon Dalla Valeria (Commercial) Clotilde Peeters (event coordinator) anouchka vilain (attach√©e de presse, responsable communication) Amaury Loicq (Dj) Sarah Vanel (Com√©dienne et Directrice Artistique) Audrey Petit (Chef de projet) Lies Mahy (professeur de yoga (danseuse professionele pendant 15 ann√©es)) CAMILLE LANCELIN (Performer) Veera Kaukoranta (Charg√©e de production et de diffusion) Gaspard Samyn (Directeur technique de compagnie et r√©gisseur) Morgan Buisseret (Artsite) Lise Leclercq (Com√©dienne/Maquilleuse)